Sunteți pe pagina 1din 5

www.matematicon.

ro
www.matematicon.ro
Bacalaureat
Model subiecte Bacalaureat 2013
Matematica M_st-naturii
Subiecte rezolvate Model subiecte Bacalaureat 2013, M_st-naturii

Gasiti mai jos rezolvarea detaliata a subiectelor model Bacalaureat 2013, M_st-naturii
Subiectul I
1. Calculati produsul primilor trei termeni ai progresiei aritmetice (a
n
)
1 n>
stiind ca a
1
= 2 si
a
2
= 1.
Rezolvare:
a
2
= a
1
+ r 1 = 2 + r r = - 1. a
3
= a
2
+ r = 1 1 = 0. Deci a
1
a
2
a
3
= 210 = 0.
2. Determinati valorile reale ale lui m pentru care x
2
- 2x - m > 0, oricare ar fi xeR.
Rezolvare:
x
2
- 2x - m > 0, oricare ar fi xeR daca

< A
> >
0
ata var ade ) 0 x lui ul coeficient ( 0 1
2

A = 4 + 4m < 0 4m < - 4 m < - 1.
Deci pentru me( ) 1 , , x
2
- 2x - m > 0, oricare ar fi xeR.
3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia log
2
x + log
2
(x 1) = log
2
12.
Rezolvare:
Conditii de existenta a logaritmilor

>
>
0 1 x
0 x

>
>
1 x
0 x
xe( ) + , 1
log
2
x + log
2
(x 1) = log
2
12 log
2
x(x 1) =log
2
12x(x 1) = 12x
2
- x 12 = 0
A = 1 + 48 = 49, x
2 , 1
=
2
7 1
, x
1
= - 3 e ( ) + , 1 si x
2
= 4e( ) + , 1 .
Deci S = {4}.
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
4. Calculati probabilitatea ca, alegand la intamplare un numar natural de 3 cifre, produsul
cifrelor acestuia sa fie egal cu 3.
Rezolvare:
P =
posibile cazuri de numarul
favorabile cazuri de numarul


Numarul cazurilor posibile = numarul total al numerelor naturale de 3 cifre.
Numarul cazurilor favorabile = numarul total al numerelor naturale de 3 cifre pentru care
produsul cifrelor fiecaruia sa fie egal cu 3.

Numarul total al numerelor naturale de 3 cifre este: 999 99 = 900 deoarece avem 999 de
numere de la 1 la 999 din care scadem numerele de o cifra si doua cifre, adica 1, 2, ... , 99.

O alta metoda prin care se poate calcula acest numar este folosind notiunea de combinari.
prima cifra poate lua oricare din valorile 1, 2, ... , 9 deci C
1
9
,
a doua cifra poate lua oricare din valorile 0, 1, 2, ... , 9 deci C
1
10
,
a treia cifra poate lua oricare din valorile 0, 1, 2, ... , 9 deci C
1
10
.
Deci numarul total al numerelor naturale de 3 cifre este: C
1
9
C
1
10
C
1
10
= 91010 = 900.


Notam cu abc un numar de 3 cifre care are produsul cifrelor egal cu 3. Deci ab c = 3
a, b si c sunt divizori ai lui 3 a, b, ce{1,3}
Numerele de 3 cifre care au produsul cifrelor egal cu 3 sunt 113, 131 si 311.
Deci P =
900
3
=
300
1
= 0,00(3)
5. Calculati a

, stiind ca a

= 2, b

= 3 si unghiul vectorilor a

si b

are masura
3
t
.
Rezolvare:
a

=
3
cos b a
t

= 23
2
1
= 3.
6. In reperul cartezian xOy se considera punctele A(1, 3), B(0, 1) si C(3, 1). Determinati
coordonatele ortocentrului triunghiului ABC.
Rezolvare:
Ortocentrul triunghiului ABC este punctul de intersectie al inaltimilor triunghiului.
Notam acest punct cu H(m, n).

AB=(0 1) i

+ (1 3) j

= - i

- 2 j

si

BC= (3 0) i

+ (1- 1) j

= 3 i


www.matematicon.ro
www.matematicon.ro

CH= (m -3) i

+ (n - 1) j

si

AH=(m 1) i

+ (n 3) jCH

AB

CH

AB= 0 (m 3) ( -1) + (n 1) ( -2)= 0 -m + 3 - 2n + 2 = 0
m + 2n 5 = 0

AH

BC

AH

BC = 0 (m 1)3 + (n 3)0 = 0 3m 3 = 0
Deci trebuie sa rezolvam sistemul format din cele 2 ecuatii

=
= +
0 1 m
0 5 n 2 m

=
=
1 m
1 5 n 2

=
=
1 m
4 n 2

=
=
1 m
2 n

Deci H are coordonatele (1, 2).
Subiectul II
1. Pentru n numar natural se considera matricea A =
|
|
|
.
|

\
|
+
+
1 n 1 n 2
1 n 1 n 2
1 0 0
2 2
.
a) Calculati suma elementelor matricei A.
b) Determinati numerele naturale n pentru care matricea A are determinantul diferit de zero.
c) In reperul cartezian xOy se considera punctele O(0, 0) si A
n
(2n + 1, n), neN, n> 2.
Determinati valorile numarului natural n, n> 2 pentru care aria triunghiului OA
n
A
2
n
este
egala cu n
2
- 3.

Rezolvare:
a) Suma elementelor matricei A = 0 + 0 +1 + 2n + 1 + n + 1 + 2n
2
+ 1 + n
2
+ 1 = 3n
2
+ 3n + 5
b) det A =
1 n 1 n 2
1 n 1 n 2
1 0 0
2 2
+
+ = (2n + 1)n
2
- n(2n
2
+1) = 2n
3
+ n
2
- 2n
3
- n = n
2
- n = n(n 1)
n(n 1) = 0 pentru n = 0 sau n = 1.
Deci pentru ne N-{0, 1} det A = 0.

c) Notam cu A
2
n
n
A OA
aria triunghiului OA
n
A
2
n
.
Folosim formula A
ABC
= A
2
1
unde A =
1 y x
1 y x
1 y x
3 3
2 2
1 1
si A (x
1
, y
1
), B (x
2
, y
2
), C (x
3
, y
3
).
A
2
n
n
A OA
=
1
2
1
A unde A
1
=
1 n 1 n 2
1 n 1 n 2
1 0 0
2 2
+
+ = det A = n
2
- n A
2
n
n
A OA
=
2
1
n n
2
.
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
A
2
n
n
A OA
= n
2
- 3
2
1
n n
2
= n
2
- 3 n n
2
= 2n
2
- 6
ne N-{0, 1} n
2
> n n
2
- n > 0 . Deci n n
2
= n
2
- n pentru ne N-{0, 1}.
Trebuie ca 2n
2
- 6 > 0 n
2
- 3 >0 relatie adevarat pentru ne N-{0, 1}.
Deci pentru ne N-{0, 1} avem n n
2
=2n
2
- 6 n
2
- n = 2n
2
-6 n
2
+ n 6 =0
A = 1 + 24 = 25 n
1
=
2
5 1
= - 3e N-{0, 1}, n
2
=
2
5 1+
= 2e N-{0, 1}
Deci pentru n = 2 avem A
2
n
n
A OA
= n
2
- 3.

2. Pe multimea numerelor reale se considera legea de compozitie x y = x + ay + 1, unde aeR.
a) Pentru a = 1 calculati 2011 2012.
b) Determinati numarul real a pentru care legea de compozitie este asociativa.
c) Pentru a = -1 rezolvati in mulimea numerelor reale ecuatia 4
x
2
x
= 1.

Rezolvare:

a) Daca a = 1 x y = x + y + 1.
20112012 = 2011 + 2012 + 1 = 4024.
b) Legea de compozitie este asociativa (x y) z = x(y z) pentru orice x, y, zeR
Fie x, y, zeR oarecare. (x y) z = (x + ay + 1) z = x + ay + 1 + az + 1 = x + ay + az + 2
x (yz) = x(y + az + 1) = x + ay + a
2
z + a + 1
(x y) z = x(y z) x + ay + az + 2 = x + ay + a
2
z + a + 1 a
2
z az + a - 1 = 0
(a
2
a)z + a 1 = 0 zeR

=
=
0 1 a
0 a a
2

=
=
1 a
0 ) 1 a ( a
a = 1.
Deci pentru a = 1 legea de compozitie este asociativa.
c) a = -1 x y = x - y + 1. 4
x
2
x
= 1 4
x
- 2
x
+ 1 = 1 2
x 2
-2
x
= 02
x
(2
x
- 1) = 0,
2
x
- 1 = 0 2
x
= 1 x = 0 S = {0}.

Subiectul III
1. Se considera functia f: ( ) + , 0 R, f(x) = x + ln x.
a) Aratati ca
2 x
lim

2 x
) 2 ( f ) x ( f

=
2
3
.
b) Determinati ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctul de abscisa x = 1.
c) Demonstrati ca functia f este concava pe ( ) + , 0 .

Rezolvare:

a) Functia f este continua pe ( ) + , 0 (ca suma de functii elementare care sunt continue) f
este derivabila pe ( ) + , 0

2 x
lim

2 x
) 2 ( f ) x ( f

= f'(2).
f'(x) = 1 +
x
1
f'(2) = 1 +
2
1
=
2
3
.
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Deci
2 x
lim

2 x
) 2 ( f ) x ( f

=
2
3
.

b) f(1) = 1 + ln 1 = 1 A(1, 1) este punct de tangenta de pe graficul functiei f.
Graficul functiei f admite tangenta in punctul A(1, 1) daca f este derivabila in punctul 1 iar
ecuatia tangentei intr-un punctul M(x
0
, y
0
) al graficului este y - y
0
= f'(x
0
)(x - x
0
).
Functia f este derivabila pe ( ) + , 0 y 1 = f'(1)(x 1)
f'(1) = 1 + 1 = 2 y 1 = 2(x 1) y 1 = 2x 2 2x y 1 = 0

c) f'(x) este derivabila pe ( ) + , 0
f"(x) = -
2
x
1
f"(x) < 0 pentru orice xe( ) + , 0 functia f este concava pe ( ) + , 0 .

2. Pentru fiecare numar natural nenul n se considera functia f
n
: RR, f
n
(x) = (x + n)e
x
.
a) Calculati dx ) x ( f
1
0
1
}

b) Aratati ca functia f
2011
este o primitiva a functiei f
2012
.
c) Demonstrati ca dx ) x ( f
1
0
n }
>
6
5 n 9 +
, pentru orice numar natural nenul n, folosind eventual
inegalitatea e
x
> x + 1, adevarata pentru orice xe R.

Rezolvare:

a) dx ) x ( f
1
0
1
}
= dx e ) 1 x (
1
0
x
}
+ = dx )' e )( 1 x (
1
0
x
}
+ =(x + 1)e
x 1
0
- dx e
1
0
x
}
=2e 1 -e
x 1
0
=2e 1 e +1=e
b) f
2011
= (x + 2011) e
x
este continua pe R. Deci f
2011
este derivabila pe R si
f'
2011
(x) = ((x + 2011) e
x
)'= e
x
+ (x + 2011) e
x
= (x + 2012) e
x
= f
2012
(x)
Deci functia f
2011
este o primitiva a functiei f
2012
.

c) e
x
> x + 1/ (x + n) (x + n)e
x
> (x + n)(x + 1) (x + n)e
x
> x
2
+ (n + 1)x + n pentru orice
xe R dx e ) n x (
1
0
x
}
+ > dx ) n x ) 1 n ( x (
1
0
2
}
+ + + dx e ) n x (
1
0
x
}
+ >
|
|
.
|

\
|
+ + + nx
2
x
) 1 n (
3
x
2 3
0
1

dx e ) n x (
1
0
x
}
+ >
3
1
+
2
1 n +
+ n dx e ) n x (
1
0
x
}
+ >
6
n 6 3 n 3 2 + + +
dx e ) n x (
1
0
x
}
+ >
6
5 n 9 +

pentru orice numar natural nenul n.

S-ar putea să vă placă și