Sunteți pe pagina 1din 3

www.matematicon.

ro
www.matematicon.ro
Numere complexe


Multimea numerelor complexe est multimea C = {z } 1 i , R b , a , ib a z
2
= e + = .
Daca z = a + ib, a, beR, a este partea reala a lui z si ib este partea imaginara, iar b se numeste
coeficientul partii imaginare.
Notam a = Re(z) si b = Im(z).
Modulul numarului complex z = a + ib, a, beR, este z =
2 2
b a + .
Doua numere complexe z = a + ib si z = c + id sunt egale Re(z) = Re(z) si Im(z) = Im(z),
adica

=
=
d b
c a
.
Daca z = a + ib, a, beR atunci M(a, b) este imaginea lui z in planul complex.
Daca M(a, b) este un punct din planul complex atunci z = a + ib este afixul lui M.


Adunarea numerelor complexe:

Daca z = a + ib si z'= c + id atunci z + z' = (a + c) + i(b + d).

Proprietatile adunarii:

Adunarea este:
- asociativa,
- comutativa,
- admite element neutru pe 0 = 0 + i0 si
- orice numar z = a + ib are ca simetric numarul z = - a ib.

Inmultirea numerelor complexe

Daca z = a + ib si z'= c + id atunci z z'= (ac - bd) + i(ad + bc).

Proprietati:

Inmultirea este:
- asociativa,
- comutativa,
- admite element neutru pe 1 = 1 + i0 si
- orice numar z = a + ib, z = 0 are ca invers numarul z
1
=
2 2
b a
a
+
-
2 2
b a
b
+
i .
Inmultirea este distributiva fata se adunare: z(z + z) = zz + zz, z, z, zeC.

Puterile numarului i

Puterile lui i au patru valori: i, -1, -i si 1.
In general un numar natural n raportat la impartirea la 4 poate fi de forma:
n = 4k, n = 4k + 1, n = 4k + 2, n = 4k + 3.
Atunci avem: i
k 4
= 1, i
1 k 4 +
= i, i
2 k 4 +
= -1, i
3 k 4 +
= -i.

www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Conjugatul unui numar complex

Daca z = a + ib este un numar complex atunci z = a ib se numeste conjugatul lui z.

Proprietati:

z + z = 2a = 2Re(z), z - z = 2bi = 2Im(z)i, ze C,
' z z = ' z z , z, z'e C,
' z z = ' z z , z, z'e C,
z z = a
2
+ b
2
=
2
z , ze C,

' z
z
=
' z ' z
' z z

=
2
' z
' z z
, z, z'e C,

n
z = ( )
n
z , ze C,

____
' z
z
|
.
|

\
|
=
' z
z
, ze C.

Modulul unui numar complex

zeC, z = a + ib avem z =
2 2
b a + modulul lui z , z = z z .

Proprietati:
z = z ze C; z z =
2
z , ze C
' z z ' z z + s + z, z'e C.
z - ' z s ' z z ' z z + s + z, z'e C.
' z z = z ' z z, z'e C;
n
z =
n
z ze C

' z
z
=
' z
z
z, z'e C, z' = 0;

Exemple:

1. Sa se determine x, y eR astfel incat (2x + y) + 3xi = (x + 1) 6i.

Rezolvare:

=
+ = +
6 x 3
1 x y x 2

=
= +
2 x
1 y x

=
=
3 y
2 x
.

2. Daca z = (x + 1) 3xi si z = 3 5 . Sa se afle xe R.

Rezolvare:
z =
2 2
x 9 ) 1 x ( + + si z = 3 5 (x + 1)
2
+ 9x
2
= 45x
2
+ 2x + 1 + 9x
2
= 45
10x
2
+ 2x 44= 0 5x
2
+ x 22= 0, A = 1 + 440 = 441, x
2 , 1
=
10
21 1
x
1
= -2,2, x
2
= 2
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
3. Daca z = 4 + 3i sa se afle
10
z .

Rezolvare:
z = 9 16 + = 5
10
z =
10
z = 5
10


4. Sa se calculeze i
100
+ i
101
+ i
102
+ i
103
.

Rezolvare:
i
100
+ i
101
+ i
102
+ i
103
= i
100
(1 + i + i
2
+ i
3
) = i
100
(1 + i 1 - i) = 0.

5. Sa se calculeze i
2012
+ i
2012
.

Rezolvare:
i
2012
= i
504 4
= 1. i
2012
+
2012
i
1
= 1 +
1
1
= 2.


6. Sa se calculeze modulul numarului z =
i 4 7
i 8
+

.

Rezolvare:
z =
i 4 7
i 8
+

=
16 49
1 64
+
+
=
65
65
= 1.

7. Daca z =
2
3 i 1 +
. Sa se demonstreze ca z
2
= z .

Rezolvare:
z = i
2
3
2
1
+

z = i
2
3
2
1

.
z
2
=
2
i
2
3
2
1
|
|
.
|

\
|
+

=
4
1
+
2
i
4
3
- 2
2
1

2
3
i =
4
1
-
4
3
- i
2
3
= i
2
3
2
1

= z .