Sunteți pe pagina 1din 6

www.matematicon.

ro
www.matematicon.ro
Radacinile polinoamelor cu coeficienti in R, Q sau Z

Radacinile polinomului cu coeficienti intregi

Fie f eZ[X].
Propozitie: Daca f = a
n
X
n
+ a
1 n
X
1 n
+ + a
1
X + a
0
, a
n
, a
0
= 0, a
i
e Z, i = 1, 2, 3, , n, are
radacini intregi atunci acestea sunt divizori ai lui a
0
.

Observatie: Aceasta proprietate ne ajuta sa rezolvam ecuatiile cu coeficienti numere intregi
deoarece numarul divizorilor lui a
0
este finit si prin schema lui Horner putem gasi aceste
radacini.

Propozitie: Daca f = a
n
X
n
+ a
1 n
X
1 n
+ + a
1
X + a
0
, a
n
, a
0
= 0, a
i
e Z, i = 1, 2, 3, , n, are
radacini rationale de forma
q
p
atunci pa
0
si qa
n
.
Observatie: Pentru a gasi radacinile rationale ale lui f scriem multimile divizorilor lui a
0
si a
n
,
D
0
a
si respectiv D
n
a
. Scriem toate fractiile care au ca numarator elemente din D
0
a
si ca numitor
elemente din D
n
a
si apoi aplicam schema lui Horner pentru a afla radacinile rationale ale lui f.


Radacinile polinomului cu coeficienti rationali

Daca f eQ[X] si a + b ( a, beQ, b eQ) este o radacina irationala a lui f atunci el admite si pe
a - b ca radacina.Radacinile polinomului cu coeficienti reali

Daca f eR[X] si el admite o radacina complexa z
1
= a + bi unde a, be R (b = 0) atunci el admite
ca radacina si pe z
2
= a bi.

Observatii
1. Orice polinom cu coeficienti reali are un numar par de radacini complexe.
2. Un polinom cu coeficienti reali de grad impar are cel putin o radacina reala.www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Exemple:

1. Se considera polinomul feR[X], f = X
5
- X
4
+ 3X
3
- X
2
- 2 .
Sa se determine o radacina intreaga a polinomului f.

Rezolvare:
Polinomul are coeficientii numere intregi, deci daca f are o radacina intreaga aceasta este un
divizor al lui - 2. Divizorii lui 2 sunt {- 2, - 1, 1, 2}. Verificam pentru care dintre acestia
functia f se anuleaza.
f( - 1) = -1 1 3 1 2 = - 8 = 0,
f( 1) = 1 1 + 3 1 2 = 0.
Deci x = 1 este o radacina intreaga a polinomului f.


2. Fie polinomul feR[X], f = X
3
- 3X
2
+ 5X + 1.
Sa se arate ca polinomul f nu are nici o radacina intreaga.

Rezolvare:
Polinomul are coeficientii numere intregi, deci daca f are o radacina intreaga aceasta este un
divizor al lui 1.
Divizorii lui 1 sunt -1 si 1. Verificam daca functia f se anuleaza pentru una din aceste valori.
f( - 1) = -1 3 5 + 1 = - 8 = 0,
f( 1) = 1 3 + 5 + 1 = 4= 0.
Deci f( - 1) = 0 si f( 1) = 0 f nu are nici o radacina intreaga.


3. Fie polinomul feZ[X], f = X
3
+ aX
2
- aX 4, unde aeZ.
Sa se determine a pentru care polinomul f are o radacina rationala pozitiva.

Rezolvare:
Polinomul are coeficientii numere intregi, deci daca f are o radacina rationala aceasta este un
divizor al lui - 4 (deoarece coeficientul lui X
3
este 1).
Divizorii pozitivi ai lui - 4 sunt {1, 2, 4}. Determinam pentru ce valori ale lui a, f are cel putin o
radacina din {1, 2, 4}.
f(1) = 1 + a a - 4 = - 5 = 0, Deci 1 nu poate fi radacina a lui f ori care ar fi numarul intreg a .
f( 2) = 8 + 4a 2a - 4 = 2a + 4, f( 2) = 0 2a + 4 = 0 a = - 2eZ
f( 4) = 64 + 16a 4a - 4 = 12a + 60, f( 4) = 0 12a + 60 = 0 a = - 5eZ
Deci pentru ae{ - 5, - 2} polinomul f are o radacina rationala pozitiva.


4.Se considera polinomul feQ[X], f = X
4
+ aX
3
+ (a + 3)X
2
+ bX 4.
Sa se determine a si beQ asfel incat polinomul sa fie divizibil cu X - 2 .

Rezolvare:
Daca X - 2 divide f, atunci conform T. BEZOUT , 2 este radacina lui f.
Polinomul are coeficientii numere rationale, deci daca f are o radacina irationala 2 , atunci
are ca radacina si pe conjugata acesteia: - 2 . Deci f( 2 ) = 0 si f(- 2 ) = 0.

www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Deci avem de rezolvat sistemul

=
=
0 ) 2 ( f
0 ) 2 ( f

= + +
= + + + +
0 4 b 2 6 a 2 a 2 2 4
0 4 b 2 6 a 2 a 2 2 4

= +
= + +
6 b 2 a ) 2 2 2 (
6 b 2 a ) 2 2 2 (

= +
=
6 b 2 ) 2 2 2 )( 3 (
3 a

(2 2 +2-2 2 +2)a = -12 4a= -12a = -3

= +
=
b 2 6 6 2 6
3 a

=
=
2 6 b 2
3 a

=
=
6 b
3 a5. Sa se determine parametrul rational m si sa se determine radacinile polinomului feQ[X],
f = X
4
- 2mX
3
- 3X
2
+ 8X + m stiind ca admite radacina 2 + 5 .

Rezolvare:
Polinomul are coeficientii numere rationale, deci daca f are o radacina irationala 2 + 5 ,
atunci are ca radacina si pe conjugata acesteia: 2 - 5 .
Notam x
1
= 2 + 5 si x
2
= 2 - 5
x
1
x
2
= (2 + 5 )(2 - 5 ) = 4 5 = - 1 si x
1
+x
2
= 2 + 5 +2 - 5 = 4

Conform relatiilor lui Viete avem

=
= + + +
= + + + + +
= + + +
a
e
x x x x
a
d
x x x x x x x x x x x x
a
c
x x x x x x x x x x x x
a
b
x x x x
4 3 2 1
4 3 2 4 3 1 4 2 1 3 2 1
4 3 4 2 3 2 4 1 3 1 2 1
4 3 2 1

=
= + + +
= + + + + +
= + + +
m x x x x
8 x x x x x x x x x x x x
3 x x x x x x x x x x x x
m 2 x x x x
4 3 2 1
4 3 2 4 3 1 4 2 1 3 2 1
4 3 4 2 3 2 4 1 3 1 2 1
4 3 2 1

=
= + + +
= + + + +
= + + +
m x x x x
8 x x ) x x ( ) x x ( x x
3 x x ) x x )( x x ( x x
m 2 x x ) x x (
4 3 2 1
4 3 2 1 4 3 2 1
4 3 4 3 2 1 2 1
4 3 2 1

=
= + +
= + + +
= + +
m x x
8 x x 4 ) x x (
3 x x ) x x ( 4 1
m 2 x x 4
4 3
4 3 4 3
4 3 4 3
4 3

=
=
= +
= +
m x x
8 m 4 ) 4 m 2 (
3 m ) 4 m 2 ( 4 1
4 m 2 x x
4 3
4 3

=
=
=
= +
m x x
12 m 6
14 m 7
4 m 2 x x
4 3
4 3

=
=
= +
2 x x
2 m
0 x x
4 3
4 3

=
=
=
2 x
2 m
x x
2
4
4 3

=
=
=
2 x
2 x
2 m
4
3
.
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
6. Sa se determine radacinile polinomului feQ[X], f = 2X
3
- 9X
2
+ 6X 1 stiind ca admite o
radacina egala cu 2 + 3 .

Rezolvare:
Polinomul are coeficientii numere rationale, deci daca f are o radacina irationala 2 + 3 ,
atunci are ca radacina si pe conjugata acesteia: 2 - 3 .
Notam x
1
= 2 + 3 si x
2
= 2 - 3
x
1
x
2
= (2 + 3 )(2 - 3 ) = 4 3 = 1 si x
1
+x
2
= 2 + 3 +2 - 3 = 4

Conform relatiilo lui Viete avem

=
= + +
= + +
a
d
x x x
a
c
x x x x x x
a
b
x x x
3 2 1
3 2 3 1 2 1
3 2 1


Folosim ultima ecuatie x
1
x
2
x
3
=
2
1
x
3
=
2
17. Se considera polinomul feR[X], f = X
4
- 4X
2
+ 16. Stiind ca a = 3 -ieC este o radacina a
polinomului sa se determine si celelalte radacini.

Rezolvare:
Polinomul are coeficientii numere reale, deci daca f are o radacina numar complex 3 - i,
atunci are ca radacina si pe conjugata acesteia: 3 + i.
3 - i si 3 + i sunt radacinile polinomului f [X ( 3 - i)] [X ( 3 + i)]f
[X ( 3 - i)] [X ( 3 + i)] =[(X 3 )- i][(X 3 )+ i] = (X 3 )
2
- i
2
= X
2
- 2 3 X + 3 + 1=
= X
2
- 2 3 X + 4.

Impartim polinomul f la X
2
- 2 3 + 4 si obtinem:
X
4
- 4X
2
+16
X
2
- 2 3 X + 4
X
4
- 2 3 X
3
+ 4X
2
X
2
- 2 3 X + 4
// - 2 3 X
3
- 8X
2
+ 16
- 2 3 X
3
+12X
2
- 8 3 X
// 4X
2
- 8 3 X + 16
4X
2
- 8 3 X + 16
// // //

Deci f = (X
2
- 2 3 X + 4)( X
2
- 2 3 X + 4)=(X
2
- 2 3 X + 4)
2
=[X ( 3 - i)]
2
[X ( 3 - i)]
2

Deci f are doua radacini duble 3 - i si 3 + i

www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
8. Se considera polinomul feR[X], f = 4X
4
- 12X
3
+ aX + b.
Sa se determine a si beR stiind ca polinomul are radacina x = ieC si sa se determine si
celelalte radacini.

Rezolvare:
Polinomul are coeficientii numere reale, deci daca f are o radacina numar complex i, atunci are
ca radacina si pe conjugata acesteia: - i.
f(i) = 0 4 + 12i + ai + b = 0 (12 + a)i + (4 + b) = 0

= +
= +
0 b 4
0 a 12

=
=
4 b
12 a

Deci f = 4X
4
- 12X
3
- 12X 4
i si - i sunt radacinile polinomului f (X i)(X + i)f
(X i)(X + i) = X
2
- i
2
= X
2
+ 1.

Impartim polinomul f la X
2
+ 1 si obtinem:

4X
4
- 12X
3
- 12X 4 X
2
+ 1
4X
4
+ 4X
2
4X
2
- 12X - 4
// - 12X
3
- 4X
2
- 12X - 4
- 12X
3
- 12X
// - 4X
2
- 4
- 4X
2
- 4
// //

Deci f = (X
2
+ 1)(4X
2
- 12X - 4)= 4(X
2
+ 1)(X
2
- 3X - 1)
Consideram ecuatia x
2
- 3x 1 = 0, A = 9 +4 = 13 x
1
,x
2
=
2
13 3
.
Deci radacinile polinomului f sunt i, - i,
2
13 3
si
2
13 3 +
.


9. Sa se determine parametrii a, b eR si radacinile polinomului feR[X],
f = X
4
+ X
3
- 25X
2
+ aX + b stiind ca admite radacina 3 +i 2 .

Rezolvare:
Polinomul are coeficientii numere reale, deci daca f are o radacina numar complex 3 +i 2 ,
atunci are ca radacina si pe conjugata acesteia: 3 -i 2 .
3 +i 2 si 3 - i 2 sunt radacinile polinomului f [X (3 +i 2 )][X (3 - i 2 )]f
[X (3 +i 2 )][X (3 - i 2 )]=[(X 3)- i 2 ][(X 3)+ i 2 ]= (X 3)
2
- 2i
2
= X
2
- 6X + 9 + 2=
= X
2
- 6X + 11.www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Impartim polinomul f la X
2
- 6X + 11. Restul impartirii trebuie sa fie 0.

X
4
+ X
3
- 25X
2
+ aX + b X
2
- 6X + 11
X
4
- 6X
3
+11X
2
X
2
+7X + 6
// 7X
3
- 36X
2
+ aX + b
7X
3
- 42X
2
+ 77X
// 6X
2
+(77+a)X+b
6X
2
- 36X + 66
// (a - 41)X + b - 66

Restul r = (a - 41)X + b - 66 este polinomul nul.
Deci polinomul (a - 41)X + b - 66 = 0

=
=
0 66 b
0 41 a

=
=
66 b
41 aDeci f = (X
2
- 6X + 11)(X
2
+7X + 6)
Consideram ecuatia x
2
+ 7x + 6 = 0, A = 49 - 24 = 25 x
1
,x
2
=
2
5 7
x
1
= - 6, x
2
= - 1.
Deci radacinile polinomului f sunt 3 +i 2 , 3 -i 2 , - 6 si - 1.

S-ar putea să vă placă și