Sunteți pe pagina 1din 9

www.matematicon.

ro
www.matematicon.ro
Bacalaureat
Subiecte Model Simulare Bacalaureat 2013
Matematica M_mate-info
Subiecte rezolvate Model Simulare Gorj 26 martie 2013, M_mate-info

Gasiti mai jos rezolvarea detaliata a subiectelor Model Simulare Gorj 26 martie 2013,
M_mate-info


Subiectul I
1. Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia x
4
- x
2
- 12 = 0.
Rezolvare:
Notam x
2
= y > 0 x
4
- x
2
- 12 = 0 y
2
- y 12 = 0, A = 1 + 48 = 49y
2 , 1
=
2
7 1

y
1
= 4 > 0, y
2
= - 3 < 0
y
1
= 4 x
2
= 4 x
1
= -2, x
2
= 2 S = { - 2, 2}.

2. Sa se puna in ordine crescatoare numerele
3
10 , 3 ,
4
20 .
Rezolvare:
Aducem radicalii la acelasi ordin = c.m.m.m.c.{3, 2, 4} = 12.
3
10 =
12 4
10 , 3 =
12 6
3 =
12 3
9 ,
4
20 =
12 3
20 =
12 3
10 8 .
9
3
< 810
3
< 10
4

12 3
9 <
12 3
10 8 <
12 4
10 3 <
4
20 <
3
10 .


www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
3. Sa se rezolve, in multimea [0, t 2 ), ecuatia tg x = - 1.
Rezolvare:
tg x = - 1 x = arctg ( -1) + t k x = -
4
t
+ t k , keZ.
xe[0, t 2 ) x
1
=t -
4
t
=
4
3t
, x
2
= t 2 -
4
t
=
4
7t
S =
)
`

t t
4
7
,
4
3
.

4. Scrieti ecuatia mediatoarei segmentului [AB] unde A(1, 5) si B(7, 13).
Rezolvare:
Fie d mediatoarea segmentului [AB] si M punctul de intersectie al dreptei d cu segmentul [AB].
M este mijlocul segmentului [AB] x
M
=
2
x x
B A
+
=
2
7 1 +
= 4, y
M
=
2
y y
B A
+
=
2
13 5 +
= 9.
Deci M(4, 9).
Panta dreptei AB este m
AB
=
A B
A B
x x
y y

=
1 7
5 13

=
6
8
=
3
4

d este perpendiculara pe dreapta AB panta dreptei d este m
d
= -
AB
m
1
= -
4
3
.
Ecuatia dreptei d: y - y
M
= m
d
(x - x
M
) y 9 = -
4
3
(x 4) 4y 36 = - 3x + 12
3x + 4y 48 = 0.


www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
5. Se considera functia f: AB, f(x) = x
2
+ x + 1. Alegeti cate o multime A, B, intervale de
numere reale, astfel incat functia f sa fie bijectiva.
Rezolvare:
Solutia 1:
Consideram f: RR, f(x) = x
2
+ x + 1.
f(x) este functie de gradul II cu punct de maxim in -
a 2
b
= -
2
1
.
Pe intervalul |
.
|

\
|

2
1
, , f este strict descrescatoare, deci f injectiva pe intervalul |
.
|

\
|

2
1
, .
Pe intervalul |
.
|

\
|
,
2
1
, f este strict crescatoare, deci f injectiva pe intervalul |
.
|

\
|
,
2
1
.
Im f = |
.
|

\
|

A
,
a 4
. A = 1 4 = - 3Im f = |
.
|

\
|
,
4
3
. f |
.
|

\
|

2
1
, = |
.
|

\
|
,
4
3
iar f |
.
|

\
|
,
2
1
= |
.
|

\
|
,
4
3
.
Astfel putem considera A = |
.
|

\
|

2
1
, si B = |
.
|

\
|
,
4
3
iar f: |
.
|

\
|

2
1
, |
.
|

\
|
,
4
3
este bijectiva.
Solutia 2:
Fie g: RR, g(x) = x
2
+ x + 1 o prelungire a functiei f la R.
g este derivabila R si g'(x) = 2x + 1. g'(x) = 0 2x + 1 = 0 x = -
2
1
, g |
.
|

\
|

2
1
=
4
3
.
x
- -
2
1
+
g'(x) - - - - - - - - 0 + + + + + + + +
g(x)

4
3

Restrictia functiei g la intervalul |
.
|

\
|
,
2
1
este continua si strict crescatoare, deci este injectiva.
g |
.
|

\
|
,
2
1
= |
.
|

\
|
,
4
3
. Aceeasi situatie pentru restrictia functiei g la intervalul |
.
|

\
|

2
1
, .
Deci putem considera A = |
.
|

\
|
,
2
1
si B = |
.
|

\
|
,
4
3
si f: |
.
|

\
|
,
2
1
|
.
|

\
|
,
4
3
este bijectiva.
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro

6. Determinati neN, n> 2, astfel incat C
2
n
+ A
2
n
= 18.
Rezolvare:
C
2
n
+ A
2
n
= 18
2 1
) 1 n ( n

+ n(n 1) = 18 n
2
- n + 2n
2
- 2n = 36 3n
2
- 3n 36 = 0
n
2
- n 12 = 0, A = 1 + 48 = 49 n
2 , 1
=
2
7 1
n
1
= -3eN, n
2
= 4eN si n
2
> 2. Deci S = {4}

Subiectul II
1. Fie matricea A =
|
|
|
.
|

\
|
1 0 1
0 1 0
1 0 1
e M
3
(R).
a) Sa se calculeze A
3
.
b) Sa se determine numerele reale p, q astfel incat A
3
= pA
2
+ qA.
c) Sa se calculeze matricea B = A + A
2
+ A
3
+ ... + A
2013
.

Rezolvare:
a) A
2
=
|
|
|
.
|

\
|
1 0 1
0 1 0
1 0 1

|
|
|
.
|

\
|
1 0 1
0 1 0
1 0 1
=
|
|
|
.
|

\
|
2 0 2
0 1 0
2 0 2
.
A
3
= A
2
A =
|
|
|
.
|

\
|
2 0 2
0 1 0
2 0 2

|
|
|
.
|

\
|
1 0 1
0 1 0
1 0 1
=
|
|
|
.
|

\
|
4 0 4
0 1 0
4 0 4


b) A
3
= pA
2
+ qA
|
|
|
.
|

\
|
4 0 4
0 1 0
4 0 4
= p
|
|
|
.
|

\
|
2 0 2
0 1 0
2 0 2
+ q
|
|
|
.
|

\
|
1 0 1
0 1 0
1 0 1

|
|
|
.
|

\
|
4 0 4
0 1 0
4 0 4
=
|
|
|
.
|

\
|
p 2 0 p 2
0 p 0
p 2 0 p 2
+
|
|
|
.
|

\
|
q 0 q
0 q 0
q 0 q

|
|
|
.
|

\
|
4 0 4
0 1 0
4 0 4
=
|
|
|
.
|

\
|
+ +
+
+ +
q p 2 0 q p 2
0 q p 0
q p 2 0 q p 2

= +
= +
) 1 ( 1 q p
4 q p 2

=
= +
1 q p
4 q p 2

= +
=
1 q 3
3 p

=
=
2 q
3 p
.
p = 3www.matematicon.ro
www.matematicon.ro

c) Din punctul a) avem A
2
=
|
|
|
.
|

\
|
2 0 2
0 1 0
2 0 2
si A
3
=
|
|
|
.
|

\
|
4 0 4
0 1 0
4 0 4
=
|
|
|
.
|

\
|
2 2
2 2
2 0 2
0 1 0
2 0 2
.

Aratam prin inductie ca A
n
=
|
|
|
.
|

\
|


1 n 1 n
1 n 1 n
2 0 2
0 1 0
2 0 2
pentru orice neN
*
.
Relatia este adevarate pentru n = 2 si n = 3. Presupunem ca A
1 n
=
|
|
|
.
|

\
|


2 n 2 n
2 n 2 n
2 0 2
0 1 0
2 0 2
.
A
n
= A
1 n
A =
|
|
|
.
|

\
|


2 n 2 n
2 n 2 n
2 0 2
0 1 0
2 0 2

|
|
|
.
|

\
|
1 0 1
0 1 0
1 0 1
=
|
|
|
.
|

\
|
+ +
+ +


2 n 2 n 2 n 2 n
2 n 2 n 2 n 2 n
2 2 0 2 2
0 1 0
2 2 0 2 2
=
|
|
|
.
|

\
|


1 n 1 n
1 n 1 n
2 0 2
0 1 0
2 0 2
.
Deci neN
*
avem A
n
=
|
|
|
.
|

\
|


1 n 1 n
1 n 1 n
2 0 2
0 1 0
2 0 2
.
B = A + A
2
+ A
3
+ ... + A
2013
=
|
|
|
.
|

\
|
1 0 1
0 1 0
1 0 1
+
|
|
|
.
|

\
|
2 0 2
0 1 0
2 0 2
+
|
|
|
.
|

\
|
2 2
2 2
2 0 2
0 1 0
2 0 2
+ ... +
|
|
|
.
|

\
|
2012 2012
2012 2012
2 0 2
0 1 0
2 0 2
=
=
|
|
|
.
|

\
|
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
2012 2 2012 2
2012 2 2012 2
2 ... 2 2 1 0 2 ... 2 2 1
0 2013 0
2 ... 2 2 1 0 2 ... 2 2 1
.
1 + 2 + 2
2
+ ... + 2
2012
=
1 2
1 2 2
2012


= 2
2013
- 1 (progresie geometrica cu ratia 2)
Deci B =
|
|
|
.
|

\
|


1 2 0 1 2
0 2013 0
1 2 0 1 2
2013 2013
2013 2013
.www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
2. Fie multimea G = (-1, 1) pe care se considera legea de compozitie x y =
xy 1
y x
+
+
si functia
f: G(0, ), f(x) =
x 1
x 1
+

.
a) Sa se demonstreze ca legea de compozitie data este asociativa.
b) Sa se demonstreze ca f(x
1
x
2
... x
n
) = f(x
1
) f(x
2
)... f(x
n
), ( )x
1
, x
2
, ... , x
n
eG.
c) Sa se calculeze
2
1

4
1
...
2013
1
.


Rezolvare:

a) Fie x, y, ze G oarecare. x (yz)= x
yz 1
z y
+
+
=
yz 1
z y
x 1
yz 1
z y
x
+
+
+
+
+
+
=
xz xy yz 1
z y xyz x
+ + +
+ + +
=
xz xy yz 1
xyz z y x
+ + +
+ + +

(x y) z =
xy 1
y x
+
+
z =
z
xy 1
y x
1
z
xy 1
y x
+
+
+
+
+
+
=
yz xz xy 1
xyz z y x
+ + +
+ + +
=
xz xy yz 1
xyz z y x
+ + +
+ + +

Deci x(y z) = (x y) z x, y, ze M.
Deci legea este asociativa.


b) f(x
1
x
2
) = f
|
|
.
|

\
|
+
+
2 1
2 1
x x 1
x x
=
2 1
2 1
2 1
2 1
x x 1
x x
1
x x 1
x x
1
+
+
+
+
+

=
2 1 2 1
2 1 2 1
x x x x 1
x x x x 1
+ + +
+
(1)
f(x
1
) f(x
2
) =
1
1
x 1
x 1
+

2
2
x 1
x 1
+

=
2 1 2 1
2 1 2 1
x x x x 1
x x x x 1
+ + +
+
(2)
Din (1) si (2) f(x
1
x
2
) = f(x
1
) f(x
2
).
Presupunem ca f(x
1
x
2
... x
n
) = f(x
1
) f(x
2
)... f(x
n
), ( )x
1
, x
2
, ... , x
n
eG, neN
*
si aratam
ca f(x
1
x
2
... x
1 n+
) = f(x
1
) f(x
2
) ... f(x
1 n+
), ( )x
1
, x
2
, ... , x
1 n+
eG
f(x
1
x
2
... x
1 n+
)=f((x
1
x
2
... x
n
) x
1 n+
)=f(x
1
x
2
... x
n
) f(x
1 n+
)=
= f(x
1
) f(x
2
) ... f(x
n
) f(x
1 n+
).
Deci f(x
1
x
2
... x
n
) = f(x
1
) f(x
2
)... f(x
n
), ( )x
1
, x
2
, ... , x
n
eG, neN
*
.


c) Observatie: Credem ca in text trebuie facuta o corectia
2
1

4
1
...
2012
1
pentru ca dupa
cum arata primile fractii toate fractiile ar trebui sa aiba numitorul par.

www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Notam x =
2
1

4
1
...
2012
1
f(x)= f |
.
|

\
|
2012
1
...
4
1
2
1

f(x) = f |
.
|

\
|
2
1
f |
.
|

\
|
4
1
... f |
.
|

\
|
2012
1
f(x) =
2
1
1
2
1
1
+

4
1
1
4
1
1
+

6
1
1
6
1
1
+

...
2010
1
1
2010
1
1
+

2012
1
1
2012
1
1
+


f(x) =
3
1

5
3

7
5
...
2011
2009

2013
2011

1 x
x 1
+

=
2013
1
x + 1 = 2013- 2013x 2014x = 2012
x =
2014
2012
x =
1007
1006

2
1

4
1
...
2012
1
=
1007
1006
.
Subiectul III
1. Se considera functia f: RR, f(x) =
1 x
1
2
+
.
a) Sa se determine asimptotele graficului functiei f.
b) Demonstrati ca functia f este convexa pe (1, ).
c) Sa se calculeze
x
limx
n
f(x), neN.


Rezolvare:

a) Verificam daca f are asimptote orizontale la .
x
lim f(x) =
x
lim
1 x
1
2
+
= 0 y = 0 ecuatia asimptotei orizontale la - .

x
limf(x) =
x
lim
1 x
1
2
+
= 0 y = 0 ecuatia asimptotei orizontale la + .

Avand asimptota orizontala y = 0 la - si la + inseamna ca graficul lui f nu are asimptote
oblice.
Deoarece
0
x x
lim

f(x) =
1 x
1
2
0
+
finita pentru orice x
0
eR rezulta ca graficul lui f nu are asimptote
verticale.

b) Functia f este derivabila pe R si f'(x) =
2 2
2
) 1 x (
)' 1 x (
+
+
= -
2 2
) 1 x (
x 2
+
.
Functia f' este derivabila pe R si f"(x) = - '
) 1 x (
x 2
2 2 |
|
.
|

\
|
+
= -
( )
4 2
2 2 2
) 1 x (
x 2 ) 1 x ( 2 x 2 ) 1 x ( 2
+
+ +
=
= -
3 2
2 2
) 1 x (
x 8 2 x 2
+
+
=
3 2
2
) 1 x (
] 1 x 3 [ 2
+


Daca x > 1 3x
2
- 1 > 0 f"(x) > 0 f este convexa pe (1, ).
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro


c)
x
limx
n
f(x) =
x
lim
1 x
x
2
n
+
, neN

Daca n = 0
x
limx
n
f(x) =
x
lim
1 x
1
2
+
= 0
Daca n = 1
x
limx
n
f(x) =
x
lim
1 x
x
2
+
=
x
lim
x
1
x
1
+
=0
Daca n = 2
x
lim x
n
f(x) =
x
lim
1 x
x
2
2
+
=
x
lim
2
x
1
1
1
+
= 1
Daca n > 3
x
limx
n
f(x) =
x
lim
1 x
x
2
n
+
=
x
lim
2
2 n
x
1
1
x
+

=
Deci
x
limx
n
f(x) =

>
=
e
2 n daca
2 n daca 1
} 1 , 0 { n daca 0
2. Fie sirul (I
n
)
*
N ne
dat de I
n
=
}

2
0
n 2
dx ) x x 2 ( , neN
*
.
a) Sa se calculeze I
1
.
b) Sa se demonstreze ca: (2n + 1)I
n
= 2nI
1 n
, n> 2.
c) Sa se arate ca sirul (I
n
)
*
N ne
tinde descrescator catre 0.

Rezolvare:

a) I
1
=
}

2
0
2
dx ) x x 2 ( =
0
2 3
2
3
x
x
|
|
.
|

\
|
= 4 -
3
8
=
3
4

b) Folosim metoda integrarii prin parti:
I
n
=
}

2
0
n 2
dx ) x x 2 ( =
}

2
0
n 2
dx )' 1 x ( ) x x 2 ( =(x 1)(2x - x
2
)
n 2
0
-
-
}


2
0
1 n 2
dx ) 1 x )( x 2 2 ( ) x x 2 ( n = 0 (- 2n)
}


2
0
2 1 n 2
dx ) 1 x ( ) x x 2 ( =
= 2n
}
+

2
0
2 1 n 2
dx ) 1 x 2 x ( ) x x 2 ( = - 2n
}

2
0
n 2
dx ) x x 2 ( + 2n
}

2
0
1 n 2
dx ) x x 2 ( = - 2n I
n
+ 2n I
1 n

I
n
= - 2n I
n
+ 2n I
1 n
(2n + 1)I
n
= 2nI
1 n
.

c) Penru xe(0, 2) 2x - x
2
> 0 (2x - x
2
)
n
> 0 pentru orice xe(0, 2) si neN
*

I
n
> 0 pentru orice xe(0, 2) si neN
*
.
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Din punctul b) avem relatia (2n + 1)I
n
= 2nI
1 n
, I
1 n
=
n 2
1 n 2 +
I
n
I
1 n
= I
n
+
n 2
1
I
n

I
1 n
> I
n
, n> 2 sirul (I
n
)
*
N ne
este descrescator
Deci I
1
> I
n
> 0 n> 2
3
4
> I
n
> 0 n> 2 sirul (I
n
)
*
N ne
este marginit.
Deci sirul (I
n
)
*
N ne
este monoton si marginit sirul (I
n
)
*
N ne
este convergent.
Notam cu l limita sa.
(I
n
)
*
N ne
descrescator si I
n
> 0 n> 2 I
n
> l > 0

Din relatia I
1 n
= I
n
+
n 2
1
I
n
, n> 2 obtinem
n = 2 I
1
= I
2
+
4
1
I
2

n = 3 I
2
= I
3
+
6
1
I
3

.......................................
n 1 I
1 n
= I
n
+
n 2
1
I
n


Adunam relatiile de mai sus si simplificand obtinem I
1
=
4
1
I
2
+
6
1
I
3
+ ... +
n 2
1
I
n
+ I
n
.
I
1
=
4
1
I
2
+
6
1
I
3
+ ... +
n 2
1
I
n
+ I
n
>
4
1
I
2
+
6
1
I
3
+ ... +
n 2
1
I
n
> l |
.
|

\
|
+ + +
n 2
1
...
6
1
4
1
=
= l
2
1
|
.
|

\
|
+ + +
n
1
...
3
1
2
1
I
1
> l
2
1
|
.
|

\
|
+ + +
n
1
...
3
1
2
1
l s
|
.
|

\
|
+ + +
n
1
...
3
1
2
1
I 2
1

Stim ca
n
lim |
.
|

\
|
+ + +
n
1
...
3
1
2
1
= l s 0 .
Din l > 0 si l s 0 l = 0.

S-ar putea să vă placă și