Sunteți pe pagina 1din 6

www.matematicon.

ro
www.matematicon.ro
Bacalaureat
Subiecte Simulare Bacalaureat 2013
Matematica M_mate-info
Subiecte rezolvate Simulare Bistrita 16 mai 2013, M_mate-info

Gasiti mai jos rezolvarea detaliata a subiectelor Simulare Bistrita 16 mai 2013, M_mate-info
Subiectul I
1. Sa se determine meR astfel incat graficul functiei f:RR, f(x) = x
2
- mx + 1 sa intersecteze
axa Ox in doua puncte.
Rezolvare:
f(x) intersecteaza axa Ox in 2 puncte distincte ecuatia f(x) = 0 are 2 solutii distincte
A > 0 m
2
- 4 > 0 me( ) 2 , ( ) + , 2 .


2. Aflat modulul numarului complex z =
2013
3 i 1
i 3
|
|
.
|

\
|

+
.
Rezolvare:
z =
2013
3 i 1
i 3
|
|
.
|

\
|

+
=
2013
3 i 1
i 3
|
|
|
.
|

\
|

+
=
2013
3 1
1 3
|
|
.
|

\
|
+
+
= 1
m - -2 2 +
m
2
- 4
+ + + + 0 - - - - 0 + + + +
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
3. Rezolvati ecuatia A
x
2
+ C
x
3
= 5
2
P
x
.
Rezolvare:
Conditii de rezolvare:

e
s <
s <
>
N x
3 x 0
2 x 0
0 x
xe{1, 2}
x = 1A
1
2
+ C
1
3
= 5
2
P
1
2 + 3 =
2
5
5 =
2
5
fals. Deci 1 nu este solutie a ecuatiei.
x = 2A
2
2
+ C
2
3
= 5
2
P
2
2 + 3 = 5
2
2
5 = 5 adevarat. Deci 2 este solutie a ecuatiei.
Deci S = {2}.
4. Aflati termenul din mijloc al dezvoltarii
12
3
x
x
1
|
|
.
|

\
|

Rezolvare:
Dezvoltarea are n + 1 = 13 termeni. Deci termenul din mijloc este:
T
7
=T
1 6+
= C
6
12
6
x
1
|
|
.
|

\
|
( )
6
3
x = C
6
12
x
2
6

x
3
6
= C
6
12
x
2 3+
= C
6
12
x
1
=
x
924
.
5. Aflati masura unghiului dintre vectorii u

= 3 i

+ 4 j

si v

= 4 i

- 3 j

.
Rezolvare:
u

= u

cos |
.
|

\
|
.
v , u

.
u

= 34 + 4 (-3)= 0, u

= 16 9 + = 5, v

= 9 16 + = 50 = 25 cos |
.
|

\
|
.
v , u

cos |
.
|

\
|
.
v , u

= 0
m |
.
|

\
|
.
v , u

= 90
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
6. Aflati meR stiind ca distanta de la punctul A(m, 3) la dreapta de ecuatie 4x 3y + 1 = 0 este
egala cu 4.
Rezolvare:
Notam cu d dreapta de ecuatie 4x 3y + 1 = 0.
d(A, d)=
9 16
1 3 ) 3 ( m 4
+
+ +
=
5
8 m 4
.
d(A, d)= 4
5
8 m 4
= 4 4 2 m + = 20 2 m = 5 m - 2 = - 5 sau m - 2 = 5
m = - 3 sau m = 7. Deci me{ - 3, 7}.

Subiectul II
1. Fie sistemul de ecuatii:

= + +
= +
=
0 z my x 2
n z 2 y x
1 z y x
m, ne R.
a) Sa se determine m pentru care sistemul este compatibil determinat.
b) Sa se determine m si n pentru care sistemul este incompatibil.
c) Pentru m = 4 si n = - 3 sa se rezolve sistemul.

Rezolvare:
a) Fie A matricea atasat sistemului de ecuatii. A =
|
|
|
.
|

\
|1 m 2
2 1 1
1 1 1
.
Sistemul este compatibil determinat det (A) = 0
1 m 2
2 1 1
1 1 1= 0
1 4 m 2 + 2m + 1 = 0 m = 4
Deci sistemul este compatibil determinat pentru meR-{4}.

b) Sistemul este incompatibil toti minorii caracteristici obtinuti prin bordarea minorului
principal sunt nuli ( daca rangul lui A= rangul matricei extinse).
Cum am vazut la punctul a) sistemul este compatibil determinat pentru meR-{4}.
Deci trebuie ca m = 4

= + +
= +
=
0 z y 4 x 2
n z 2 y x
1 z y x
si A =
|
|
|
.
|

\
|1 4 2
2 1 1
1 1 1
, A=
|
|
|
.
|

\
|


0 1 4 2
n 2 1 1
1 1 1 1

Avem ca minor principal: d
p
=
1 1
1 1
= 1 +1 = 2 = 2 ( Rang A = 2)
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
si un singur minor caracteristic
c
A =
0 4 2
n 1 1
1 1 1


= 0 + 2n 4 2 4n 0 = -2n 6.
Sistemul este incompatibil
c
A = 0 (rang A = 3 = rang A) -2n 6 = 0 n = - 3
Deci sistemul este incompatibil m = 4 si neR \ { - 3}.

c) m = 4 si n = - 3

= + +
= +
=
0 z y 4 x 2
3 z 2 y x
1 z y x
si tinand cont de a) si b) rezulta ca sistemul este
compatibil nedeterminat cu 2 ecuatii principale si 2 necunoscute principale, d
p
=
1 1
1 1
= 2

= + +
= +
=
0 z y 4 x 2
3 z 2 y x
1 z y x

=
= +
=
a z
3 a 2 y x
1 a y x


d
x
=
1 3 a 2
1 1 a


= a 1 + 2a 3 = 3a 4 x =
p
x
d
d
=
2
4 a 3

d
y
=
3 a 2 1
1 a 1

= 2a 3 - a + 1 = a 2 y =
p
y
d
d
=
2
2 a

Deci S =
)
`

|
.
|

\
|
a ,
2
2 a
,
2
4 a 3
, aeR orecare.


2. Se considera polinomul f = X
3
+ X + 2a, aeZ si x
1
, x
2
, x
3
eC, radacinile polinomului.
a) Sa se determine aeZ astfel incat polinomul f sa fie divizibil cu polinomul g = X - a
b) Sa se arate ca determinantul d =
2 1 3
1 3 2
3 2 1
x x x
x x x
x x x
nu depinde de a.
c) Sa se arate ca polinomul f are o singura radacina reala.

Rezolvare:

a) (X a)f f(a) = 0 a
3
+ a + 2a = 0 a(a
2
+ 3) = 0 a = 0e Z.

b) Din relatiile lui Viete x
1
+ x
2
+ x
3
= 0
d =
2 1 3
1 3 2
3 2 1
x x x
x x x
x x x
=
2 1 3
1 3 2
3 2 1 3 2 1 3 2 1
x x x
x x x
x x x x x x x x x + + + + + +
=
2 1 3
1 3 2
x x x
x x x
0 0 0
= 0
(am adunat la prima linie, liniile 2 si 3)


www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
c) Polinomul are coeficientii numere reale daca polinomul are radacini complexe atunci
numarul lor este par. Deci polinomul f poate avea sau o singura radacina reala sau 3 radacini
reale. Presupunem ca polinimul are 3 radacini reale, x
1
, x
2
, x
3
e R
(x
1
+ x
2
+ x
3
)
2
= x
2
1
+ x
2
2
+ x
2
3
+ 2x
1
x
2
+ 2x
1
x
3
+ 2x
2
x
3

x
2
1
+ x
2
2
+ x
2
3
= (x
1
+ x
2
+ x
3
)
2
- 2(x
1
x
2
+ x
1
x
3
+ x
2
x
3
)
Conform relatiilor lui Viete avem

=
= + +
= + +
a 2 x x x
1 x x x x x x
0 x x x
3 2 1
3 2 3 1 2 1
3 2 1

x
2
1
+ x
2
2
+ x
2
3
= - 2 < 0 contradictie cu x
1
, x
2
, x
3
e R
Deci presupunerea este falsa polinomul f are doar o radacina reala.Subiectul III
1. Fie functia f: ( ) + , 0 R, f(x) = xln x
a) Sa se calculeza
1 x
lim

( )
1 x
1
) x ( f 1

+ .
b) Sa se arate ca derivata functiei f este crescatoare pe ( ) + , 0 .
c) Sa se demonstreze ca 1 + ln k < (k + 1)ln(k + 1) kln k < 1 + ln (k + 1), k> N
*
.


Rezolvare:

a)
1 x
lim

( )
1 x
1
) x ( f 1

+ =
1 x
lim

( )
1 x
1
x ln x 1

+ (Cazul 1

) =
1 x
lim

( )
1 x
x ln x
x ln x
1
x ln x 1

+ = e
1 x
x ln x
lim
1 x

1 x
lim

1 x
x ln x

(cazul
0
0
, aplicam lHospital pentru functiile f(x) = x lnx si g(x) = x-1 care sunt
derivabile si g'(x) = 0 pe orice vecinatate a lui 1) =
1 x
lim


1
1 x ln +
= 1
Deci
1 x
lim

( )
1 x
1
) x ( f 1

+ = e
1 x
x ln x
lim
1 x
= e.
b) Functia f este de doua ori derivabila pe (0, ) si f'(x) = ln x + x
x
1
= ln x + 1
iar f"(x) =
x
1
> 0 xe ( ) + , 0 f'(x) este crescatoare pe ( ) + , 0 .
c) Fie k> N
*
orecare. Consideram intervalul [k , k + 1] c ( ) + , 0 si restrictia lui f la acest
interval.
f este continua si derivabila pe [k , k + 1]
Lagrange T cf
- ce(k , k + 1) astfel incat

k 1 k
) k ( f ) 1 k ( f
+
+
= f'(c) (k + 1)ln(k + 1) kln k = ln c + 1

k< c <k + 1 si functia f'(x) crescatoare pe [k , k + 1] (din b)) ln k + 1< ln c + 1 < ln(k + 1) + 1
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
1 + ln k < (k + 1)ln(k + 1) kln k < 1 + ln (k + 1), unde k> N
*
oarecare.

Deci 1 + ln k < (k + 1)ln(k + 1) kln k < 1 + ln (k + 1), k> N
*
.


2. Fie sirul (I
n
)
N ne
definit prin I
n
= dx
4 x
x
2
0
2
n
}
+
, neN.
a) Sa se calculeze I
0
.
b) Sa se arate ca I
n
s 2
n

8
t
, neN.
c) Sa se demonstreze ca I
4 n+
= 16 I
n
-
( )( ) 3 n 1 n
2
4 n
+ +
+
, neN.

Rezolvare:

a) I
0
= dx
4 x
1
2
0
2 }
+
= |
.
|

\
|
2
x
arctg
2
1
0
2
=
2
1

4
t
=
8
t

b) x e[0, 2] 0 s xs 2 0 s x
n
s 2
n
, neN 0s
4 x
x
2
n
+
s
4 x
2
2
n
+
, neN
dx
4 x
x
2
0
2
n
}
+
s dx
4 x
2
2
0
2
n
}
+
, neN I
n
s 2
n
dx
4 x
1
2
0
2 }
+
neN
I
n
s 2
n
I
0
neN I
n
s 2
n

8
t
, neN.

Sau

I
n
= dx
4 x
x
2
0
2
n
}
+
= dx '
2
x
arctg
2
1
x
2
0
n
}
|
.
|

\
|
= |
.
|

\
|

2
x
arctg
2
1
x
n
0
2
-
2
1
dx
2
x
arctg nx
2
0
1 n
}

=
=
2
2
n

4
t
-
2
1
dx
2
x
arctg nx
2
0
1 n
}

= 2
n

8
t
-
2
n
dx
2
x
arctg x
2
0
1 n
}

s 2
n

8
t
deoarece (*)
(*) x e[0, 2] x
1 n
> 0 si arctg
2
x
e
(

t
4
, 0 . Deci x
1 n
arctg
2
x
> 0 dx
2
x
arctg x
2
0
1 n
}

> 0


c) I
4 n+
- 16 I
n
= dx
4 x
x
2
0
2
4 n
}
+
+
- 16 dx
4 x
x
2
0
2
n
}
+
= dx
4 x
x 16 x
2
0
2
n 4 n
}
+

+
= dx
4 x
16 x
x
2
0
2
4
n
}
+

=
= dx
4 x
) 4 x )( 4 x (
x
2
0
2
2 2
n
}
+
+
= ( ) dx x 4 x
2
0
n 2 n
}

+
=
(

+
+ +
1 n
x
4
3 n
x
1 n 3 n
0
2
=
3 n
2
3 n
+
+
- 4
1 n
2
1 n
+
+
= -
( )( ) 3 n 1 n
2
4 n
+ +
+


Deci I
4 n+
= 16 I
n
-
( )( ) 3 n 1 n
2
4 n
+ +
+
, neN.

S-ar putea să vă placă și