Sunteți pe pagina 1din 3

ETICA I DEONTOLOGIA COMUNICATORULUI

INTROUDCERE
Capitolul 1
Consideraii teoretice privind conceptul de counicare
1.1. Conceptul de comunicare
1.1.1. Teorii moderne ale comunicrii
1.1.2. Comunicarea de mas
1.2. Evoluia i semnificaia termenului comunicare
1.3. Procesul de comunicare
1.4. Elementele procesului de comunicare
Capitolul !
"tudiul eticii #n ass$edia
2.1. Definirea eticii i moralitii
2.2. Etica i legile
2.3. Etica reflectat n coduri
2.4. Etica reflectat n !udecile individuale
Capitolul %
Deontolo&ia i'loacelor de counicare
3.1. "atura i efectele mi!loacelor de comunicare
3.2. #i$ertatea de e%presie
3.3. Dreptul la comunicare
3.4. Codurile mi!loacelor de comunicare destinate divetismentului
Capitolul (
Conclu)ii
*i+lio&ra,ie
*i+lio&ra,ie
1. &mariei Constantin' Firma i mass-media, managerul i ziaritii, Editura
(recson' 2))*.
2. +ean ,audrillard' Societatea de consum' ,ucuresti' Comunicare.ro' 2))4.
3. ,ertrand Claude-+ean' O introducere n presa scris si vorbit' Polirom' (asi'
2))1.
4. ,ertrand Claude-+ean' Deontologia mijloacelor de comunicare, Editura
(nstitutul European' ,ucureti' 2))).
*. ,utoi .ctavian' Introducere n teoria presei' ed. "aional' ,ucuresti' 1/04.
1. Ctineanu Tudor' Deontologia mass-media, Editura 2niversitii din ,ucureti'
2))3.
0. Cristina Coman' Relaiile publice si !ass-!edia ,ed. &ll ,ec4' ,ucuresti' 2))0.
3. Coman 5i6ai 7coord.8' !anual de jurnalism' Polirom' (asi' 1//0 7volumul (8
/. Coman 5i6ai 7coord.8' !anual de jurnalism' Polirom' (asi' 1/// 7volumul ((8.
1). Deaver 9ran4' "tica n mass-media, Editura :ile%' ,ucureti' 2))4.
11. 5atei-:avulescu &ura' 5unteanu Cristina' "tica si deontologie in mass-media
si relatii publice ' Editura 2))4.
12. 9leur 5elvin De' #eorii ale comunicrii de mas' Editura Polirom' (asi' 1///.
13. ;aillard P6ilippe' #e$nica jurnalismului' Ed.:tiinific' ,ucureti' 2))).
14. ;ross Peter' %ulegerea si redactarea stirilor' Editura de <est' Timisoara' 1//3
1*. Dan ;rigorescu' &rt postmodernist si =cultur popular>' vol. 'ocul cu
oglinzile' Ed.2niversal Dalsi' 2))).
11. ?artle@ +o6n' Discursul stirilor' Polirom' (asi' 1///.
10. (oncioaia 9lorea' Introducere n presa scris' 2niv.>&l.(.CuAa>' (asi' 2))).
13. #puan &urelia' (enurile presei' 2niversitatea B.vidius>' Constana' 2))2.
1/. 5iege ,ernard' Societatea cucerit de comunicare' Editura Polirom' (asi' 2))).
2). Popescu C. 9l.' !anual de jurnalism' <olumul (' Editura Tritonic' ,ucuresti'
2))3.
21. Popescu C. 9l.' !anual de jurnalism' <olumul ((' Editura Tritonic' ,ucuresti'
2))4.
22. Candal David' 'urnalistul universal. ;6id practic pentru presa scris' Polirom'
(asi' 1//3.
23. Cosca #uminita' Formarea identittii pro)esionale a jurnalistilor' Polirom' (ai'
2))).
24. Cosca #uminita' *roductia te+tului jurnalistic' Polirom' (asi' 2))4.
2*. Tiutiuca Dumitru' %omunicare si jurnalism' Ed.9undaiei universitare
BDanu$ius>' ;alai' 2))0.
21. Tiutiuca Dumitru' #eoria i practica presei, Ed.9undaiei universitare
BDanu$ius>' ;alai' 2))0.
20. 9. <asas' &.,. 2lmanu' %omunicarea' ed. Polirom' (asi' 1//0.