Sunteți pe pagina 1din 5

CONCLUZII

Bursa de valori este una din cele mai importante institutii ale economiei de piata, un
segment al pietei financiare, o piata secundara organizata, transparenta si supravegheata, pe care se
incheie tranzactii referitoare la valori mobiliare, derivate ale acestora, bani.
La bursa de valori se negociaza:
a) Valori mobiliare (titluri financiare): actiuni, obligatiuni, bonuri si bilete de tezaur, titluri de renta,
etc.
b) Valute selective.
c) Produse bursiere derivate: contracte futures, optiuni pe marfa, optiuni pe titluri financiare,
optiuni pe valute, optiuni pe indici de bursa, optiuni pe rata dobanzii, etc.
Bursa de valori are rolul principal de a facilita acumularea fondurilor necesare finantarii
activitatii economice si de a dirija fluul fondurilor acumulate spre ramurile economice cele mai
rentabile. !a isi indeplineste acest rol mai ales prin operatiunile de vanzare si cumparare de actiuni
si obligatiuni emise de societatile pe actiuni.
"ei care doresc sa devina proprietari si sa participe nelimitat la riscuri si beneflcii cumpara actiuni
simple, cei care nu doresc sa#si asume riscuri si beneficii nelimitate cumpara actiuni preferentiale
cu un venit fi si cu un risc minimal, iar cei care nu doresc sa devina proprietari ci numai creditori,
micsorandu#si riscul la maimum, cumpara obligatiuni cu un venit fi eprimat procentual si
denumit cupon.
$e are in vedere controlul si supravegherea pietei bursiere in scopul ocrotirii intereselor
investitorilor% se realizeaza prin impunerea de catre puterea de guvernamant a unor norme de
informare a publicului si a unor norme care sa stea la baza activitatii profesionale a agentiilor de
bro&eraj si a societatilor financiare.
$unt de remarcat urmatoarele atributii ale controlului guvernamental:
# 'nregistrarea agentilor bursieri si autorizarea lor%
# Limitarea volumului de tranzactii pe agent si unitate de timp%
# "ontrolul sumelor constituite in depozit%
# (sigurarea concurentei loiale printr#o permanenta supraveghere%
# !miterea de autotizatii pentru dobandirea calitatii de membru al bursei sau al "asei de
compensatie.
'ntr#o economie de piata o societate pe actiuni devine importanta numai daca actiunile si
obligatiunile ei sunt admise sa fie cotate la bursa.
Problema care se pune nu este aceea a mobilului economic care determina o societate pe
actiuni sa se introduca in bursa, ci a posibilitatii intrunirii unor conditii impuse de legislatia
nationala spre a putea ca actiunile si obligatiunile emise pe piata primara sa poata fi vandute si
cumparate la bursa.
Avantajele unei societati cotate la bursa:
Prin "otarea la bursa, societatea comerciala poate sa#si mareasca capitalul aditional pe termen lung.
)rice societate care necesita o finantare pe termen lung poate sa o faca in doua moduri:
# prin autofinantare (din profitul retinut)%
# prin finantare eterioara societatii.
*inantarea eterioara clasica poate consta in:
# imprumuturi bancare%
# subventii de la stat etc.
#
$ocietatea cotata la bursa beneficiaza de un circuit financiar
suplimentar. $ursa potentiala de finantare este enorma, fiind constituita din marele public
investitor. (utonomia financiara a societatii este astfel considerabil mai mare decat cea a
unei intreprinderi similare, necotate.
Pentru societate este mai putin oneros sa#si sporeasca potentialul financiar pe calea
valorificarii la bursa a actiunilor, decat pe calea imprumuturilor.
Prezenta la bursa a societatii ii imbunatateste imaginea fata de creditorii potentiali. Prin
"otarea la bursa creste notorietatea publica a societatii producatoare in cauza, fapt ce ii
inlesneste desfacerea productiei. Potentialul societatii se confrunta cu potentialul altor
societati cotate la bursa, astfel incat valoarea actiunilor este determinata de cererea si oferta
pietei si nu de judecata subiectiva a unor consultanti in materie. $ocietatea cotata la bursa
isi cunoaste in permanenta valoarea reala atribuita de piata bursiera.
+in necesitati de lichiditate, detinatorii de actiuni sau de obligatiuni simt nevoia unei piete
organizate (bursa), unde sa le transfonne in bani lichizi.
+etinatorii de actiuni sau obligatiuni doresc accesul la o piala organizata unde sa le poata
comercializa cu profit sau unde sa aiba posibilitatea retragerii banilor investiti spre a#i plasa
in investitii din sectoare economice mai rentabile.
"otarea la bursa implica si o serie de dezavantaje:
$ocietatea cotata trebuie sa furnizeze publicului si specialistilor bursieri numeroase
informalii economice ,si financiare. !a trebuie sa eplice public modul in care isi
gestioneaza afacerile. 'n multe tari, societatile cotare trebuie sa#si prevada anumite
provizioane financiare suplimentare.
!ista riscul ca investitori nedoriti sa preia in mod treptat controlul societatii pe calea
achizitiei de actiuni emise la bursa sau societatea sa faca obiectul unor tentative ostile de
achizitie.
,u orice societate poate sa adere pentru a#i fi cotare la bursa actiunile si obligatiunile, ci numai
aceea care intruneste anumite conditii, cerute de legislatia nationala in materie. $e impune o listare
a societatilor ce pot fi admise pentru cotare. Listarea se face pe baza unui regulament acceptat de
consiliul fiecarei burse.
'n regulamentul de admitere a actiunilor si obligatiunilor la cotare sunt stipulate conditiile ce
trebuie indeplinite de societatile solicitante spre a fi admise pentru cotare, continutul cererii pentru
listare si modalitatea de vanzare a actiunilor si obligatiunilor.
Bursa de Valori Bucuresti administreaz- mai multe piete:
. piata reglementat- la vedere, pe care se tranzactioneaz- actiuni si drepturi emise de entit-ti din
/om0nia si internationale% titluri de credit: obliga1iuni corporative, municipale si de stat
emise de entit-ti din /om0nia si obliga1iuni corporative internationale% titluri de participare
la organisme de plasament colectiv: actiuni si unitati de fond% produse structurate, )P"V2#
uri tranzactionabile (!3*#uri)%
. piata reglementat- la termen, pe care se tranzactioneaz- contracte futures pe actiuni, indici,
m-rfuri si curs valutar%
. sistemul alternativ de tranzactionare ((3$), pe care se tranzactioneaz- actiuni str-ine listate pe o
alt- piat- si valori mobiliare emise de societ-ti rom0nesti neeligibile pentru piata reglementat-%
. piata /($+(4, pe care se tranzactioneaz- actiuni si drepturi emise de entit-ti din /om0nia,
majoritatea provenind din programul de privatizare 5n mas-.
"onform unui studiu recent un numar de sase companii au trecut pe profit dupa noua luni dupa ce,
in perioada similara a anului trecut, raportasera pierderi.
!ste vorba despre:
"ontor 6roup, care a consemnat un profit de 78 milioane lei in perioada ianuarie #
septembrie 9:79, comparativ cu pierderi de ;,< milioane lei in intervalul similar al anului
trecut%
=ztel (profit de un milion de lei fata de pierderi de 7,> milioane de lei%
Petroleportimport (profit de 7,? milioane lei comparativ cu pierderi de :,7 milioane lei)%
$inteza )radea (:,; milioane lei profit fata de pierderi de 7,8 milioane lei)%
@imtub @imnicea (:,7 milioane lei profit comparativ cu pierderi de 9,8 milioane lei)%
!lectroaparataj (profit de :,7 milioane lei fata de pierderi de :,> milioane lei).
Bursele, 5n general, joaca 5n lumea contemporana, at0t pe termen lung, c0t mai ales pe termen scurt,
un rol cu totul special. 'nfluentele pe care le produc sunt argumentul cel mai important pentru a
afirma ca bursele au devenit unul in st0lpii de cea mai mare importanta pe care se sprijina lumea
contemporana.
!volutia cursurilor principalelor burse influenteaza nu numai celelalte burse din aceeasi tara dar si
pe cele straine.
Bursa care da tonul tendintei se numeste bursa directoare.
) astfel de bursa directoare este bursa din ,eA Bor&, 5n legatura cu care se spune: cnd New
York-ul stranuta, celelalte burse fac guturai.
'nterdependenta cea mai mare eista 5ntre bursele din tarile 5n care traficul platilor nu este supus
unor restrictii (*ran&furt, Londra, ,eA Bor&, @urich).
Bursa este piata prin excelenta!
Bursele joaca un rol important 5n desfasurarea comertului international, facilit0nd derularea
schimburilor internationale.
Printre cele mai importante roluri jucate de bursa se numara:
!chilibrarea cererii si ofertei av0nd la baza un numar c0t mai mare de participanti, din
ambele categorii (v0nzatori si cumparatori)%
2etodologia de tranzactionare etrem de rapida, asistata de tehnica de calcul si personal
specializat, prin tipizarea formularelor de contracte bursiere si standardizarea calitatii
produselor negociate, prin admiterea la tranzactionare numai a agentilor specializati etc.%
"onstituirea unor depozite bancare de garantii, at0t pentru cumparatori c0t si pentru
v0nzatori, prin controlul permanent, prin intermediul unor comisii avizate, a bonitatii si
bunei credinte a agentilor bursieri, printr#o metodologie specifica de certificare a calitatii
produselor negociate etc.%
2isiunea bursei este definita ca fiind cea de a asigura si a promova o piata eficienta, cu reguli
corecte, atractiva si compatibila cu standardele europene, care sa devina un factor de influenta a
tendintelor economice si institutionale si sa se constituie intr#un mediu de dezvoltare si initiativa
antreprenoriala prin oferirea de servicii, mecanisme si norme pentru mobilizarea, atragerea si
alocarea eficienta a resurselor financiare, in conditii de transparenta si siguranta.
BIBLIOGRAFIE
'on $toian, !milia +ragne, 2ihai $toian
")2!/3 ',3!/,(3'),(L C 3ehnici, strategii, elemente de baza ale comertului
electronic # Volumul '', !ditura "araiman, 9:::.
http://www.wall-street.ro/
http://www.bvb.ro/
http://www.ktd.ro/

S-ar putea să vă placă și