Sunteți pe pagina 1din 32

Rapi]a de toamn`

Recomand`ri tehnice
Euralis Semences a dezvoltat o expertiz` n domeniul
semin]elor de rapi]` de toamn` pe baza re]elei sale de
testare. Sta]iunile noastre principale sunt n Fran]a [i
Germania, dar conducem o re]ea mult mai larg` care
acoper` Europa din Marea Britanie pn` n Ucraina.
Aceasta ne permite s` test`m toleran]a la boli, toleran]a
la stres [i randamentul poten]ial ntr-o mare diversitate
de climate [i soluri. Binen]eles, obiectivul principal este
mbun`t`]irea combina]iei dintre randament [i
con]inutul de ulei. Dar ne dorim ca fermierii s` primeasc`
mai mult. De aceea, continu`m s` fim foarte stric]i
privind toleran]a la boli.
Cercetare [i dezvoltare
Re]eaua de cercetare a rapi]ei de toamn`
Thomas FOUBERT,
ameliorator de semin]e de rapi]` de
toamn`, Euralis Semences

Hibrizi de rapi]` de toamn`


Preg`tirea solului
Densitatea la sem`nat
ngr`[`minte
Solu]ii fertilizare
D`un`torii culturii de rapi]`
Bolile culturii de rapi]`
Tratament
Hibrizi de rapi]` de toamn`
Mercur este zeul
fertilit`]ii, dar [i
cel care aduce
ve[tile bune.
Aripile de la
sandale \l ajut` s`
se deplaseze foarte
repede. La fel de repede
s-a r`spndit [i vestea
printre fermierii din
Romnia despre cel mai
performant hibrid de
rapi]` de toamn`,
prezent doar \n portofoliul Euralis:
ES MERCURE!
Produc]ie de 5.500 kg/ha, ob]inut` \n anul
2010 la ferma D-lui Brnzan din localitatea
Vn`tori, jud. Mehedin]i
5.900 kg/ha - Poten]ial de produc]ie \n
condi]ii optime
ES MERCURE
HIBRID
ULTRA-
PERFORMANT
CONSACRAT
Euralis
Centurionul este
soldatul de elit`
care lupt` [i
c[tig` inteligent.
Centurionii lupt`
disciplinat n legiuni
compacte, aduc`toare de
biruin]`, la fel cum
lanurile de hibrid ES
CENTURIO produc un con]inut
att de ridicat de ulei (peste 50%),
\nct sunt imbatabile.
Produc]ie de 4.580 kg/ha, ob]inut` \n anul
2010 la SCDA Caracal, jud.Olt
5.600 kg/ha - Poten]ial de produc]ie \n
condi]ii optime
ES CENTURIO
HIBRID
ULTRA-
PERFORMANT
CONSACRAT
Acest hibrid a fost
denumit de
cercet`torii EURALIS \n
omagiul fluviului
Dun`rea, cu numele
francez al acestuia, Le
Danube. A[a cum Dun`rea
irig` cu generozitate cmpiile
fertile ale ]arii noastre, la fel
hibridul ES DANUBE revars` \n
buzunarele agricultorilor profitul sigur al
geneticii de ultim` genera]ie.
Produc]ie de 4.280 kg/ha, ob]inut` \n anul
2010 la ferma D-lui Gore, SC Holder Trade
din localitatea Topolog, jud.Tulcea
5.500 kg/ha - Poten]ial de produc]ie \n
condi]ii optime
ES DANUBE
HIBRID
ULTRA-
PERFORMANT
DE ULTIMA
GENERA

TIE
Hibrizi de rapi]` de toamn`
Neptun este zeul m`rilor [i
protectorul navigatorilor
curajo[i. Fermierii romni
au ie[it ntotdeauna la
liman cu hibridul ultra-
productiv ES NEPTUNE.
Indiferent de situa]ie, el este o
busol` care arat` cu precizie
un poten]ial de produc]ie
excelent. Pe valul recoltelor f`r` egal!
5.200 kg/ha - Poten]ial de produc]ie \n
condi]ii optime
ES NEPTUNE
HIBRID RUSTIC
5.300 kg/ha - Poten]ial de produc]ie \n
condi]ii optime
Euralis
ES ALONSO este primul
hibrid de rapi]` de toamn`
de Formula 1. Termin`
primul ciclul vegetativ n
condi]ii de siguran]` maxim` [i aduce constant
produc]ii de top. Mereu pe podium, printre
campioni!
ES ALONSO
HIBRID ULTRA-
PERFORMANT DE
ULTIMA GENERA

TIE
Aceste orient`ri se bazeaz` pe observa]iile tehnice [i
cuno[tin]ele Euralis cu privire la rapi]a de toamn`,
dar se bazeaz` [i pe mai multe documente tehnice,
cum ar fi orient`rile tehnice ale CETIOM (institut
tehnic independent francez pentru plante
oleaginoase) privind cultivarea rapi]ei de toamn`.
Ciclul culturii
RECOLTAREA
PREG~TIREA SOLULUI
+ FERTILIZAREA DE BAZ~
CU |NGR~{AMINTE
COMPLEXE CU FOSFOR
{I POTASIU + SULF
(AZOT DOAR LA NEVOIE)
SEM~NATUL
Aplicarea fungicidelor +
regulator de cre[tere
Controlul melcilor
Dup` sem`nat,
nainte de r`s`rire.
Aplicarea erbicidelor
Dup` r`s`rire.
Aplicarea
erbicidelor
Prima aplicare a
ngr`[`mintelor pe baz`
de Azot [i Sulf la pornirea
n vegeta]ie
Aplicarea de
ngra[`minte
foliare [i Bor
A doua aplicare a
ngr`[`mintelor pe baz`
de azot la formarea de
boboci florali
Controlul
ciupercilor
Sclerotinia
Oidium
Controlul
d`un`torilor
Meligethes
P`duchele
cenu[iu
DEZVOLTAREA
DE PRIM~VAR~
NFLORIREA
FORMAREA {I UMPLEREA
SILICVELOR
MATURIZAREA
FORMARE BOBOCI
FLORALI
iStructura solului
Men]ine]i o structur` bun` a
solului deoarece rapi]a de
toamn` este mai pu]in
tolerant` la compactare [i la
saturare cu ap` dect grul.
iPatul germinativ
Paturile germinative fine,
ferme [i umede duc la o
germinare rapid`, la o
dezvoltare ini]ial` puternic` a
r`d`cinilor, la acoperirea
timpurie a solului [i la cea mai
bun` toleran]` posibil` la
atacurile melcilor, p`s`rilor [i
ale altor d`un`tori.
Miri[tea cerealelor anterioare
trebuie t`iat` scurt [i orice
pleav` [i paie m`cinate,
mpr`[tiate [i amestecate
uniform pe stratul cultivat
pentru a reduce nfiin]area
neuniform`.
Conservarea umidit`]ii n
fiecare etap` a preg`tirii
patului germinativ
mbun`t`]e[te consisten]a
nfiin]`rii.
Este important s` se
preg`teasc` patul germinativ
ct mai curnd posibil dup`
ncheierea recolt`rii cerealelor
anterioare pentru a mpiedica
evaporarea [i a men]ine
umiditatea n sol.
Paturile germinative trebuie
rulate ct mai curnd posibil
dup` sem`nat (n special n
anotimpurile secetoase)
pentru a maximiza contactul
semin]elor cu solul [i reten]ia
umidit`]ii esen]iale,
restric]ionnd, n acela[i timp,
accesul melcilor.
iData sem`natului
Sem`natul se face cel mai bine
la sfr[itul lunii august pn` la
mijlocul lunii septembrie. Un
pat germinativ bun este
ntotdeauna mai important
dect sem`natul mai timpuriu.
iPopula]ia de plante
Semin]ele trebuie sem`nate
dup` num`r, nu dup`
greutate, cu procente ajustate
pentru pierderile de nfiin]are
probabile pentru a rezulta o
popula]ie optim` de 40-50
plante/m2 pentru soiurile
conven]ionale
[i 35-40 plante/m2 pentru
hibrizi. Hibrizii vor aprecia o
densitate redus` pentru
ramificare [i exprimarea
poten]ialului lor.
Adncimea de sem`nat ideal`
de 2-4 cm nseamn` n general
o nfiin]are mai pu]in
consistent`.
iR`s`rirea
R`s`rirea va avea loc dup` o
ploaie u[oar` de 5 pn` la
10 mm.
Preg`tirea patului
germinativ, sem`natul,
nfiin]area culturii
optim` pentru iarn`
Dimensiunea
Erbicide
6 pn` la 8 frunze f`r` alungirea tulpinii este stadiul optim
pentru supravie]uirea culturii peste iarn`. Dac` planta este de
dimensiune medie sau mare va supravie]ui f`r` probleme unei
temperaturi de -15C. De la momentul sem`natului, rapi]a are
nevoie de 70 de unit`]i de c`ldur` pentru fiecare frunz` nou`.
Aceasta nseamn` c` pentru a ajunge la minim 6 frunze are
nevoie de 420 de unit`]i de c`ldur`.
De exemplu, 42 de zile la o temperatur` medie zilnic` de 10C
sau 30 de zile la o temperatur` medie zilnic` de 14C.
Rapi]a de toamn` va avea nevoie de 30-40 de unit`]i de N n sol
pentru dezvoltarea din toamn`. Mai mult azot nu va accelera
cre[terea.
Controla]i melcii [i insectele n stadiile timpurii pentru a ob]ine
cea mai bun` nfiin]are posibil` a culturii.
Buruienile din cultura de rapi]` pot fi
comb`tute prin tratament n
preemergen]` cu erbicide pe baz` de
metazaclor, S-metaclor, dimetaclor.
O cultur` de rapi]` de toamn` uniform`
cu o bun` acoperire nu necesit` erbicid`ri,
dar se pot folosi n caz de necesitate
erbicide postemergente pe baz` de
clopiralid, fluazifop-P-butil sau metazaclor.
iSCHEMA ORIENTATIV~ DE FERTILIZARE
Toamna
Se va efectua o fertilizare de baz` cu macroelemente (Fosfor,
Potasiu), aplicate \n totalitate toamna. Azot se aplica numai la
nevoie [i \n functie de planta premerg`toare. De asemenea, \n
toamn` se vor aplica [i microelemente (Bor, Sulf).
Primavara
Azotul se va aplica frac]ionat, \n 2-3 etape.
Prima tran[a de \ngr`[`minte cu Azot se va aplica la \nceputul
vegeta]iei. A doua fertilizare cu Azot este necesar s` se efectueze
la formarea bobocilor florali. |n luna mai se aplica \ngr`[aminte
foliare (Azot, Sulf [i Microelemente), \n acela[i timp cu pesticidele.
i
AZOT
Majoritatea culturilor vor necesita 170-220 kg/hectar de azot
total pentru un randament optim.
Acest total se ob]ine dintr-o combina]ie de azot furnizat din sol,
N din cultur` [i aplicarea ngr`[`mintelor de prim`var`.
Rapi]a pentru semin]e are nevoie n medie de 6,5 kg de azot
pentru a produce 100 kg de boabe.
Aspectul esen]ial este furnizarea n prim`var` a cantit`]ii necesare.
Un aport de azot insuficient va duce la pierderi de randament.
Prea mult azot va duce la dezvoltarea excesiv` a plantelor
(frngere, boli) [i la costuri inutile cu ngr`[`mintele.
iDac` cultura este n form` bun`, atunci aplicarea azotului nu ar
trebui efectuat` nainte de mijlocul lunii martie.
iDac` cultura a fost afectat` sau ntrziat`, atunci 50% din
cantitatea total` de azot trebuie aplicat` mai timpuriu, la
nceputul prim`verii (sfr[itul lunii februarie), aceasta n
condi]ii climatice temperate blnde.
N de aplicat n KG/hectar
Prim`vara n func]ie de m`rimea plantelor
Randamentul vizat la hectar
M`rimea
plantei
3T 3.5T 4T 4.5T 5T
Mic` 160-180 190-220
Medie 120-150 150-180 190-210 220-240
Mare 40-100 80-130 110-170 130-200 150-200
ngr`[`minte
MICRONUTRIEN}I
Rapi]a de toamn` are nevoie [i de niveluri ridicate de
bor. Deficien]a de bor poate duce la deformarea tulpinii,
nflorire haotic` [i nedezvoltarea silicvelor. Aceasta se
observ` n soluri foarte s`race, cum ar fi solurile
nisipoase, sau n condi]ii de secet`. Cantitatea maxim`
de aplicare n aceste cazuri ar fi de 400 g/hectar.
Molibdenul poate face, de asemenea, obiectul
supravegherii deoarece acesta poate reduce num`rul de
flori [i poate provoca deformarea frunzelor. Cantitatea
maxim` de aplicare ar fi de 50 g/hectar.
i
POTASIU (K)
Cerin]ele culturii sunt medii din punct de vedere global.
n total fertilizarea necesar` reprezint`
50 pn` la 80 kg/hectar s.a.
i
FOSFOR (P)
Cultura necesit` 60 pn` la 130 de unit`]i. Totu[i, n func]ie de
analiza solului, aplica]ia medie este ntre
60 (sol bogat n P) [i 80 (sol s`rac n P) kg/hectar s.a.
i
SULF (S)
Cerin]a total` pentru cultur` este de 215 kg/hectar. Sulful poate
fi aplicat mpreun` cu azotul n prim`var`. Rapi]a de toamn` are
nevoie de sulf n perioada de dezvoltare din prim`var`.
Cantitatea medie furnizat` este de 75 unit`]i (75 kg s.a.).
Dac` observa]i o deficien]`, trebuie s` aplica]i urgent cel pu]in
aceast` cantitate pe hectar pentru cultura dumneavoastr`.
Deficien]a de sulf poate provoca o pierdere de 1 pn` la
2 tone/hectar n cel mai r`u caz.
Exemple de simptome
Fotografii: Departamentul pentru Agricultur` [i Hran`, Australia de Vest
Fotografii: CETIOM, Fran]a
uFlori palide,
lipsa florilor
D
e
f
i
c
i
e
n
]
`
d
e
m
o
l
i
b
d
e
n
D
e
f
i
c
i
e
n
]
` d
e
m
a
n
g
a
n
D
e
fic
i
e
n
]
`
d
e
b
o
r
D
e
f
i
c
ien
]
`
d
e
s
u
l
f
D
e
f
i
c
i
e
n
]
`
d
e
p
o
t
a
s
i
u
de deficien]`
TIMAC Agro
Solu]ii fertilizare
FERTILIZARE DE BAZ~
Solu]ii Mesactyl
Garanteaz` o bun`
absorb]ie pe solurile acide
Timastart PLUS 8-30-0+4%
SO3+27%CaO+0,15%B
Timastart NPS 53 8-18-
0+27%SO3+2%MgO
+21,8%CaO+ 0,15%B+0,1Zn
Solu]ii Mppa-DUO Protec]ie [i
mobilizare a nutrien]ilor completat`
de dezvoltarea sistemului radicular
Timastart DUO 8-30-0 +9% SO3+15%CaO+0,1%B
Solu]ii M-Bioactyl Ofer` protec]ie
elementelor nutritive
Eurocereal 10-20-0 + 30%SO3+0,1Zn+0,1Cu
i
AVANTAJELE
SOLU}IILOR TIMAC
Aport P de calitate
Raport N/P adaptat
culturii de rapi]`
Aport de Sulf pentru
spor de produc]ie
Aport de B pentru
polenizare, fertilitate
[i umplerea boabelor
Aport de Ca pentru
rezisten]a la c`dere [i
frngere
Adaptare la pH-ul
solului [i necesarul plantei
N, Mg
S, Ca
Radacina
Zona de micro pH optim
Facilitarea punerii
la dispozi]ie a
elementelor
Protejarea [i
mobilizarea
nutrien]ilor
Stimularea
dezvolt`rii
radiculare
Solu]ii fertilizare
FERTILIZARE FAZIAL~
Rezultat al departamentului de
Cercetare [i Dezvoltare al TIMAC
Agro [i al expertizei sale industriale \n
colaborare cu Institutul Na]ional Francez de
cercetare agronomic (INRA), Sulfammo
Mesactyl N-PRO este un fertilizant pe baz`
de azot care ajuta la:
O CRE{TERE A PRODUCTIVIT~}II
O disponibilitate mai bun` a azotului
O cre[tere a azotului preluat
O transformare mai bun` a azotului \n
proteine
O |MBUN~T~}IRE A CALIT~}II
Un con]inut mai mare de materie uscat`
O \mbun`t`]ire a conservabilit`]ii prin reducerea
turgescentei recoltei
EFICACITATE {I RESPECT PENTRU MEDIU
Un \ngr`[`mnt non acidifiant
Un \ngr`[`mnt care nu este expus \n mod direct
levig`rii
Mai pu]ini nitra]i \n solu]ia solului
TIMAC Agro
BIOSTIMULATORI
Fertiactyl Starter
este un biostimulator radicular care aplicat
la 4-6 frunze
stimuleaz` dezvoltarea r`d`cinilor
cre[te absorb]ia nutrien]ilor de c`tre
plant`
ajut` planta s` reziste la stresul hidric [i
termic
Doza recomandat` : 3L/ha
Dilu]ie : 1%
Fertileader Gold
este un biostimulator foliar care aplicat la
4-8 frunze
limiteaz` factorii de stress
stimuleaz` [i prelunge[te fotosinteza
(efect stay green)
cre[te absorb]ia de ap` [i minerale
ajut` la o \nflorire grupat`, uniform`
ajut` la o mai bun` legare a florilor (\mpotriva silicvelor
sterile)
Doza recomandat` : 3L/ha
Dilu]ie : 1%
Martor
Fertileader
Gold
Fertiactyl
Starter
Solu]ii fertilizare
TIMAC Agro
FERTILIZAN}I FOLIARI
Pentru a preveni caren]ele de macro [i
micro elemente TIMAC AGRO v` ofer` de asemenea gama
CORONA:
CORONA N 21-7-7 (2-18) B, Cu, Fe, Mn, Zn + FACTOR PRX
CORONA K 8-11-39 + B, Cu, Fe, Mn, Zn + FACTOR PRX
CORONA B 15%B + FACTOR PRX
i
AVANTAJELE FACTOR PRX:
Stimularea producerii de fitoregulatori de cre[tere
Absorb]ie rapida [i eficient` la nivel foliar
Activarea [i protec]ia sistemului fotosintetic cu
prelungirea vie]ii fotosintetice a frunzei
TIMAC AGRO,
SPECIALI{TI |N NUTRI}IA PLANTELOR
D`un`torii
culturii de rapi]`
Gndacul lucios (Meligethes aeneus)
Principalele pagube sunt produse de
adul]ii hibernan]i, care se hr`nesc
cu nectar [i polen, distrugnd an-
terele [i pistilul florilor [i deter-
minnd sterilitatea [i c`derea
prematur` a acestora. Pagubele
sunt mai mari n prim`verile
r`coroase [i n cazul culturilor
sem`nate tardiv. Ou`le sunt depuse n
butonii florali, larvele hr`nindu-se de aseme-
nea cu elementele florale, dar fiind mai pu]in d`un`toare
comparativ cu adul]ii. Combaterea trebuie s` vizeze adul]ii
n perioada de formare a butonilor florali; dup` nceperea
nfloritului tratamentele nu mai au aceea[i eficien]`.
Viespea rapi]ei (Athalia rosae)
Prezint` dou` etape de atac: toamna
pe culturile nou nfiin]ate [i
prim`vara n aprilie-mai. Atacul este
de regul` dispersat. n primele 2-3
zile de la apari]ie larvele sunt
miniere. Este mai periculoas` n
toamnele calde [i lungi.
G`rg`ri]a tulpinilor de rapi]`
(Ceutorhyncus napi)
Primele atacuri sub form` de n]ep`turi pe
tulpini apar prim`vara foarte timpuriu,
cnd temperatura trece de 12-13
o
C.
Pontele sunt depuse n tulpinile
foarte tinere, sub mugurii terminali,
larvele hrnindu-se cu m`duva.
Tulpinile atacate prezint` cr`p`turi
longitudinale [i modific`ri la nivelul
m`duvei, plantele nu se mai dez-
volt` normal [i pot pieri. Plantele sunt
M
e
lig
e
t
h
e
s
a
e
n
e
u
s
A
t
h
a
lia
r
o
s
a
e
C
e
uto
r
h
y
n
c
u
s
n
a
p
i
D`un`torii
culturii de rapi]`
vulnerabile pn` n faza de 20 cm. Combaterea adul]ilor tre-
buie s` se fac` ct mai timpuriu, nainte de depunerea pon-
tei.
G`rg`ri]a silicvelor (Ceutorhyncus
assimilis)
Femelele depun ou`le n silicve la
nceputul form`rii acestora.
Larvele se dezvolt` roznd boa-
bele din interiorul silicvelor. De[i
mai pu]in p`gubitori, adul]ii pot
provoca avortarea butonilor
florali. Tratamentul se face la
nflorire, mpotriva adul]ilor, nainte
de depunerea pontelor.
Puricii cruciferelor (Phyllotreta spp.)
Atacul este produs de adul]ii hibernan]i n perioada martie-
aprilie, foarte activi n zilele calde, f`r` precipita]ii. |n
prim`verile secetoase culturile pot fi compromise, ndeosebi
cele n curs de r`s`rire. Plantele sunt vulnerabile de la ger-
minare pn` la formarea primelor frunze adev`rate. Este
afectat` n mod deosebit rapi]a de prim`var`. Principala
m`sur` de combatere const` n tratamentul semin]ei.
Gndacul ro[u al rapi]ei (Entomoscelis adonidis)
Adul]ii au 2 perioade de hr`nire: toamna pe culturile nou
nfiin]ate [i n faza de mbobocirenflorire. Este foarte im-
portant s` se fac` identificarea din toamn` a culturilor in-
festate cu adul]i, pentru depistarea larvelor prim`vara
timpuriu. Atacul larvelor se produce n vetre, fiind posibile
tratamente par]iale.
Al]i d`un`tori: p`duchele cenu[iu (Brevicorinae brassicae), plo[ni]ele
cruciferelor (Euryderma ornata, Euryderma oleracea), musca verzei
(Delia brassicae), purici de p`mnt (Psylliodes spp.), fluturele alb
(Pieris spp.), Epicometis hirta (gndacul p`ros).
C
e
u
t
o
r
h
yn
c
u
s
a
s
s
i
m
i
l
i
s
Bolile
culturii de rapi]`
Alternarioza - p`tarea neagr` a
silicvelor (Alternaria brassicae)
Atacul poate evolua pe
toate organele plantelor [i
pe ntreg ciclul de
vegeta]ie. Sunt afectate
mai ales frunzele din
etajul inferior. Atacurile
tardive sunt mai pericu-
loase, ndeosebi cnd
afecteaz` silicvele tinere,
care se deformeaz` [i se
deschid prematur. Vremea
umed` [i cald` favorizeaz`
atacul. Transmiterea de la un an
la altul se face n principal prin
resturile vegetale. Nu se transmite prin s`mn]`.
Putregaiul alb (Sclerotinia
sclerotiorum)
Plantele afectate prezint`
simptome de ngalbenire [i
ofilire. Atacul evolueaz`
pe partea inferioar` a
tulpinii, unde apar zone
de culoare alb` sau gal-
ben-deschis la nceput,
care ulterior devin
brune. Dimensiunile
acestor zone sunt la n-
ceput mici, apoi ele cresc
n m`rime. n condi]ii de
vreme umed`, zonele afec-
tate sunt acoperite cu un
miceliu alb, n care apar mai trziu
sclero]i negri, de diverse dimensiuni [i forme.
A
l
t
e
rnar
i
a
b
r
a
s
s
i
c
a
e
S
c
l
e
r
o
tinia
s
c
l
e
r
o
t
i
o
r
u
m
Bolile
Putregaiul negru al rapi]ei (Phoma
lingam)
Poate afecta cultura pe ntreg
ciclul de vegeta]ie, ncepnd
cu faza cotiledonal`. Atac`
toate organele plantelor,
inclusiv coletul [i r`d`cina.
Plantele afectate pot
prezenta simptome de
nro[ire accentuat` a frun-
zelor, fenomene de nanism
[i de maturare precoce. La
atac puternic se brunific` [i
putrezesc. Caracteristice sunt
simptomele de frngere a
plantelor la nivelul coletului sau al
ramifica]iilor atacate. n resturile vegetale ciuperca poate
rezista mai mul]i ani.
Boala petelor albe (Cylindrospo-
rium concentricum)
Afecteaza toate organele
plantelor, dar cel mai carac-
teristic [i periculos este
atacul pe silicve.
Boala petelor albe (Pseudo-
cercosporella capsellae)
Se manifest` ini]ial pe
frunze [i tulpini, dar poate
trece pe silicve [i, n condi]ii
de umiditate excesiv`, poate
provoca deprecierea acestora,
inclusiv desfacerea lor prematur`.
In condi]iile unui atac puternic se in-
tervine cu fungicide specifice n timpul nfloritului sau la
apari]ia primelor pete pe silicve.
P
h
om
a
l
i
n
g
a
m
C
y
l
i
n
d
r
o
s
po
r
i
u
m
c
o
n
c
e
n
t
r
i
c
u
m
culturii de rapi]`
Hernia r`d`cinilor (Plasmodiophora brassicae)
Pl`ntu]ele atacate r`mn mici,
cu frunzele nro[ite. Plantele
avansate n vegeta]ie
prezint` nanism, au
frunzele de culoare
albastr`-verzuie [i se
smulg u[or. Caracte -
ristice sunt ngro[`rile
[i umfl`turile de pe
r`d`cini. Boala este
frecvent` pe tere-
nurile acide [i cu exces
de umiditate. Atacul
nu trebuie confundat cu
cel produs de g`rg`ri]a
galicol`.
Alte boli care pot afecta cultura rapi]ei
Putregaiul cenu[iu Botrytis spp.
Mana Peronospora brassicae
F`inarea Erysiphe communis
P
l
a
s
m
o
d
iop
h
o
r
a
b
r
a
s
s
i
c
a
e
B
otry
t
i
s
c
i
n
e
r
e
a
Insecticid sistemic cu spectru larg de ac]iune
Biscaya 240 OD (tiacloprid 240 g/l) are o eficacitate ridicat` [i
un spectru larg de activitate att mpotriva insectelor care
n]eap` [i sug sucul celular, ct [i asupra acelora care rod
p`r]ile aeriene ale plantei. Este un produs cu activitate sis-
temic` ridicat` n plant`, ac]ionnd asupra insectelor
d`un`toare prin contact [i ingestie. El ac]ioneaz` la nivelul
sistemului nervos al insectelor, blocnd desf`[urarea acti -
vit`]ilor vitale. Datorit` acestui mod de ac]iune, Biscaya poate
combate la fel de eficient [i formele rezistente la insecticidele
conven]ionale. Activitatea nu este influen]at` de tempe -
ratura din momentul efectu`rii tratamentului sau de pre-
cipita]iile c`zute ulterior acestuia. Formularea de ultim`
genera]ie, dispersie n ulei (OD), confer` produsului o
aderen]` [i o p`trundere n plant` a componentei sistemice
superioare celorlalte formul`ri.
Mod de utilizare
Se utilizeaz` la doza de 0,25 l/ha ntr-un tratament pentru
combaterea gndacului lucios (Meligethes aeneus). Trata-
mentul se efectueaz` la avertizare. Cantitatea de solu]ie: 300-
400 l/ha. Biscaya poate fi utilizat f`r` restric]ii n perioada
nfloritului. Apicultorii vor fi aten]iona]i nainte de efectu-
area tratamentului. Timp de pauz`: 50 zile.
Tratament
Insecticid piretroid foliar
Decis Mega 50 EW (deltametrin 50 g/l) este un piretroid de
sintez` cu ac]iune prin contact [i ingestie. Are efect repelent
[i de [oc [i ac]ioneaz` suplimentar ca inhibitor de nutri]ie
asupra insectelor. Acoperirea complet` [i uniform` a
plantelor este esen]ial` pentru o bun` protec]ie mpotriva
atacului insectelor. Formularea tip emulsie n ap` este unic`
pentru deltametrin, avnd avantajele formul`rilor lichide dar
f`r` dezavantajele unui con]inut ridicat de solvent, ca la for-
mul`rile tip emulsie concentrat`. Aceasta conduce la o in-
fluen]` mai sc`zut` a temperaturilor ridicate asupra eficien]ei
tratamentelor.
Mod de utilizare
Se utilizeaz` la doza de 0,15 l/ha pentru a combate gndacul
lucios al rapi]ei (Meligethes aeneus), viespea rapi]ei (Athalia
rosae) [i g`rg`ri]a tulpinilor (Ceutorrhynchus napi). Trata-
mentele se efectueaz` la avertizare, pn` la mbobocit. Timp
de pauz`: 30 zile.
Insecticid sistemic [i de contact
Proteus OD 110 (tiacloprid 100 g/l+deltametrin 10 g/l) are ac-
tivitate multipl`, sistemic` [i de contact. La circa o or` dup`
efectuarea tratamentului, tiacloprid p`trunde n plante [i
este distribuit spre vrfurile de cre[tere, iar deltametrin
r`mne pe suprafa]a organelor tratate. Ambele componente
ac]ioneaz` prin contact [i ingestie asupra d`un`torilor care
n]eap` sau rod p`r]ile vegetative ale plantelor. Proteus com-
bin` ac]iunea sistemic` de lung` durat` cu un spectru larg de
activitate [i permite combaterea inclusiv a formelor rezistente
la insecticide din alte grupe chimice. Formularea de ultim`
genera]ie dispersie n ulei (OD) confer` o aderen]` [i o
p`trundere n plant` a componentei sistemice superioare
celorlalte formul`ri.
Mod de utilizare
Se utilizeaz` la doza de 0,45 l/ha pentru combaterea gn-
dacului lucios (Meligethes aeneus) [i la doza de 0,35 l/ha
pentru combaterea viespei rapi]ei (Athalia rosae). Se pot
efectua 1-2 tratamente la avertizare, cu o cantitate de
solu]ie de 300-400 l/ha.
Tratament
Fungicid sistemic cu eficaci-tate
ridicat` n combaterea bolilor din
cultura rapi]ei
Folicur Solo 250 EW (tebuconazol
250 g/l) are ac]iune sistemic` n
plante. Prezint` ac]iune preven-
tiv`, curativ` [i n unele situa]ii
chiar eradicativ` mpotriva ciu-
percilor patogene. Folicur Solo
acoper` un larg spectru de ac]iune asupra patogenilor la
rapi]` de toamn` [i prim`var`. Se utilizeaz` la doza de 1 l/ha
pentru combaterea putregaiului alb, p`t`rii brune [i f`in`rii.
Se aplic` la avertizare prim`vara pn` la nflorit. Timpul de
pauz` este de 30 zile.
Tratamentul de toamn` asigur` pe lng` protec]ia culturii
fa]` de boli (inclusiv Phoma lingam) [i cre[terea rezisten]ei la
iernare [i la c`dere. Doza la tratamentul n toamn` este de
0,5 l/ha, aplicat n faza de 4-6 frunze ale culturii.
0,5 l/ha
Toamna
Un tratament aplicat toamna
pentru cre[terea rezisten]ei
plantelor la iernare [i pentru
combaterea patogenului
Phoma lingam
Erysiphe communis
Alternaria brassicae
Sclerotinia sclerotiorum
1 l/ha
Tratament
Tilmor 240 EC: fungicid sistemic de ultim` genera]ie pentru
combaterea bolilor la rapi]`
Tilmor 240 EC (protioconazol 80 g/l+tebuconazol 160 g/l) are
ac]iune sistemic` n plante [i spectru foarte larg de ac]iune.
Tilmor are propriet`]i preventive, curative [i uneori eradicative.
Avantaje: cre[terea vigorii plantelor de rapi]`, mbun`t`]irea
toleran]ei la stres [i reducerea necesarului de ap` al plantelor,
reducerea taliei plantelor, stimularea form`rii l`starilor laterali
[i a ob]inerii unei culturi uniforme, armonizarea procesului de
nflorire. Se utilizeaz` la 1 l/ha pentru a combate putregaiul alb
(Sclerotinia sclerotiorum), p`tarea brun` (Alternaria brassicae),
f`inarea (Erysiphe communis), putregaiul cenu[iu (Botritis
cinerea) [i phoma (Phoma lingam). Se aplic` pe vegeta]ie, la
avertizare, de preferat preventiv sau la nceputul apari]iei
primelor simptome, prim`vara pn` la nflorit. Se poate aplica
[i toamna, n doza de 1 l/ha, perioada optim` fiind n faza de
4-6 frunze ale culturii de rapi]`. Se asigur` astfel att protec]ia
culturii fa]` de boli (inclusiv Phoma lingam) ct [i o cre[tere a
rezisten]ei plantelor la iernare [i la c`dere. Max. 2 tratamente
pe sezon, la interval minim de 14 zile. Cantitate de solu]ie: 200-
400 l/ha. Timp de pauz`: 56 zile.
Furore Super 75 EW: erbicid pentru combaterea buruienilor
graminee anuale [i perene
Furore Super (fenoxaprop-p-etil 75 g/l) are ac]iune sistemic`
imediat`, cu simptomele evidente dup` 8-10 zile de la aplicare.
Se aplic` n postemergen]` pentru combaterea buruienilor
monocotiledonate anuale [i perene. Doza de utilizare este de
1 l/ha postemergent pentru combaterea buruienilor mono-
cotiledonate anuale [i de 2 l/ha pentru combaterea costreiului
(Sorgum halepense din rizomi). Pentru gramineele anuale,
tratamentele se pot efectua din faza de 2-3 frunze [i pn` la
sfr[itul nfr`]itului. Pentru costrei, momentul optim de tratare
este cnd plantele au 15-20 cm sau cnd pe l`stari sunt 4-8
frunze. Cantitatea de solu]ie: 200-400 l/ha.
Modesto 480 FS: insecticid pentru tratamentul semin]ei
Modesto (400 g/l clotianidin + 80 g/l betaciflutrin) este un nou
insecticid cu ac]iune sistemic` [i de contact destinat tratamen-
tului semin]elor de rapi]` de toamn` [i prim`var`, pentru con-
trolul unui spectru larg de d`un`tori. Modesto ofer` o protec]ie
foarte bun` pn` la intrarea n iarn`. Noua substan]` activ`
clotianidin are efect sistemic deosebit [i, datorit` solubilit`]ii
extrem de reduse n ap`, r`mne n zona r`d`cinilor pentru a
fi absorbit` n plant`, nefiind levigat` de apa din precipita]ii, iri-
gare etc. Betaciflutrin este componenta de contact, ac]ionnd
prin efect de [oc dup` ingestie. Modesto este omologat pentru
combaterea puricilor cruciferelor (Phyllotreta spp.) [i puricilor
de p`mnt (Psylloides spp.) att la rapi]a de toamn` ct [i la
cea de prim`var`. Doza de utilizare: 12,5 l/t semin]e. Modesto
nu influen]eaz` germina]ia semin]elor. Se va avea n vedere
distribu]ia ct mai uniform` a produsului pe suprafa]a se-
min]elor [i evitarea umezirii excesive a acestora pentru a evita
ncol]irea prematur`.
Chinook 200 FS: insecticid pentru tratamentul semin]ei
Chinook 200 FS (betaciflutrin 100 g/l+imidacloprid 100 g/l) este
un insecticid destinat trat`rii semin]elor de rapi]` pentru com-
baterea d`un`torilor din sol [i a celor care atac` cultura n
prima parte a perioadei de vegeta]ie. Betaciflutrin ac]ioneaz`
asupra insectelor d`un`toare prin contact [i ingestie cu efect
de [oc. Imidacloprid are ac]iune sistemic` n semin]e [i plantule
[i durat` lung` de protec]ie. Chinook ofer` o protec]ie exce-
lent` a semin]elor n intervalul sem`nat-r`s`rit [i a plantulelor
timp de 6-8 s`pt`mni de la r`s`rire. Se utilizeaz` n doz` de
2 l/100 kg semin]e pentru combaterea puricilor (Phyllotreta
spp.). Dac` ma[ina de tratat nu este dotat` cu dispozitiv de us-
care a semin]elor tratate, este bine ca la sfr[itul opera]iunii de
tratare s` se adauge pudr` de talc n cantitate de 2-4 kg/100 kg
semin]e. Se evit` astfel riscul declan[`rii premature a procesu-
lui de germina]ie datorit` excesului de umiditate.
Tratament
Tratamentul insecticid al semin]elor
Modesto 480 FS: 1,25 l/100 kg semin]e
Chinook 200 FS: 2 l/100 kg semin]e
Toamna
Combaterea bolilor
Un tratament aplicat toamna
pentru cre[terea rezisten]ei
plantelor la iernare [i pentru
combaterea Phoma lingam
Folicur Solo 250 EW: 0,5 l/ha
Tilmor 240 EC: 1 l/ha
Folicur Solo 250 EW: 1 l/ha
Tilmor 240 EC: 1 l/ha
Combaterea d`un`torilor
Melighetes aeneus
Ceutorrhynchus napi
Athalia rosae
Brevicorynae brassicae
Phyllotretta spp.
Psylliodes spp.
Erysiphe communis
Alternaria brassicae
Sclerotinium sclerotiorum
Botrytis cinerea
Combaterea buruienilor monocotile
Furore Super 75 EW: 1 l/ha pentru monocotiledonate anuale
2 l/ha pentru Sorghum halepense (costrei) din rizomi
Biscaya 240 OD: 0,25 l/ha
Proteus OD 110: 0,35-0,45 l/ha
Decis Mega 50 EW: 0,15 l/ha
n general se recomand` recoltarea cnd
con]inutul de umiditate global este n jur
de 12%.
Evita]i s` a[tepta]i pn` cnd con]inutul
de umiditate scade sub 10% deoarece
silicvele se pot deschide [i ve]i nregistra
pierderi de randament. n acest caz este
indicat ca recoltarea s` se fac` diminea]a
pentru a reduce pierderile.
Maturitatea este atins` cnd tulpinile [i
silicvele au o culoare galben
nchis/maroniu.
Evita]i recoltarea n timpul orelor celor
mai fierbin]i ale zilei, deoarece acest
lucru spore[te riscul deschiderii silicvelor.
Combina trebuie configurat` dup` cum
urmeaz`:
- n`l]imea de t`iere ar trebui s` reduc` masa
plantelor care intr` n combin`
- Pozi]ionarea [i viteza barei de t`iere ar trebui
s` evite baterea plantelor nainte ca acestea
s` fie t`iate efectiv [i s` evite astfel pierderea
boabelor.
Recoltarea
*Director vnz`ri [i marketing
ZONA I:
MIHAI POSTELNECU
*
Coordonator na]ional promovare
Mobil: 0758 08 56 65
e-mail: mihai.postelnecu@euralis.ro
ZONA II: GEORGEL RUSU
*
Mobil: 0758 08 56 67
e-mail: georgel.rusu@euralis.ro
ZONA III: ALIN NICOAREA
*
Mobil: 0758 08 56 64
e-mail: alin.nicoarea@euralis.ro
ZONA IV: SORIN MORARU
*
Mobil: 0758 08 56 69
e-mail: sorin.moraru@euralis.ro
ZONA V: AUREL PALCONI
*
Mobil: 0758 08 56 68
e-mail: aurel.palconi@euralis.ro
ZONA VI: IULIAN PRICOB
*
Mobil: 0758 08 56 66
e-mail: iulian.pricob@euralis.ro
EURALIS SEMIN}E
Bulevardul Expozi]iei, nr. 1, ISPCAIA
Office Building, etaj 6, birou 603 607,
cod 012101, sector 1, Bucure[ti,
Telefon: 0212.244.797, www.euralis.ro
Country Manager Bulgaria
[i Romnia:
FLORIN CONSTANTIN
Director comercial na]ional
Telefon: 021 224 47 97
Director tehnic [i
marketing:
DAN MAFTEI
Mobil: 0758 08 56 62
e-mail: dan.maftei@euralis.ro
ECHIPA NOASTR~