Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Cunoaterea si igiena corpului uman


Profesor psihopedagog MITU MONICA
SCOALA SPECIALA DE ARTE SI MESERII SLOBOZIA
DATA: 24.02.2012
CLASA: a IV-a deficiente severe ,profunde si/sau asociate
ARIA CURRICULARA: Matematica si tiine ae !aturii
DISCIPLINA : "#!$%&'()(% &I I*I(!% "$)+#,#I #M%!
SUBIECTUL LECTIEI: -+rietenii mei apa,s.punu si periua de dini /
TIPUL LECTIEI : "onsoidare si sistemati0are de cuno1tine
Forma de organizare a activitatii : frontaa si individuaa .
Durata : 42 minute .
Oiectiv genera!: )eamintirea si condoidarea deprinderior de i3ien. persona..
Oiective o"era#iona!e:
A$Cognitive:
O% & s. denumeasc. si sa arate p.rtie componente ae corpuui uman4
O' & s. cunoasca re3uie de i3ien. persona. .
O( & s. recunoasc. o5iecte de i3ien. persona.4
$) - s. deose5easc. aciunie referitoare a p.strarea i3ienei corecte de cee incorecte4
O*& s. cunoasc. modu 6n care putem stopa transmiterea micro5ior
B$ P+i,omotorii:
O- & s. e7empifice modu de reai0are a i3ienei personae si de foosire a s.ii de 5aie si a toaetei.
O. & &.-1i diri8e0e efortu ocuomotor c.tre centru de interes su3erat de profesor.
C$A/ective:
O0& &. manifeste interes pentru participarea a ecie 1i dorin. de afirmare.
STRATE1IA DIDACTICA
M('$9( &I +)$"(9(( : conversaia euristica, e7picaia, e7erciiu, descrierea, demonstraia,, 8ocu didactic, o5servaia .
2
MI:,$%"( : : pan1e, fi1e de ucru, o5iecte necesare 6ntreinerii i3ienei corporae ;past. 1i periu. de dini, s.pun, pieptene, un3<ier. 1i pi.
de un3<ii, prosop, 5urete de 5aie , 5ei1oare i3ienice, 1erveee i3ienice de unic. foosin., etc. =
Bi!iogra/ie

1. "osmovici %ndrei +si<oo3ia 1coar., +oirom, Ia1i, 1>>?
2. "uco1 "onstantin +eda3o3ie 3enera., (ditura +oirom, Ia1i, 2000
@. )adu *<eor3<e +si<opeda3o3ia de0vot.rii 1coarior cu <andicap, (ditura 9idactic. 1i +eda3o3ic. )%,
Aucure1ti, 1>>>
4. +.unescu "onstantin, Mu1u Ione Metodoo3ia 6nv..rii matematicii a deficienii mintai, (ditura 9idactic.
1i +eda3o3ic. Aucure1ti, 1>?1
2. *<er3u %ois &inte0e de psi<opeda3o3ie specia., *<id pentru concursuri 1i e7amene de o5inere a
3radeor didactice, (ditura +oiorom, Ia1i, 2002
B. c<iopu #rsua, Ver0a (mi +si<oo3ia vCrsteor, Aucure1ti, (ditura 9idactic. 1i +eda3o3ic., 1>>2
D. EEE.edu.ro
?. EEE.didactic.ro
>. EEE.a5umespicasa/departamento orientacion .com
@
DESFASURAREA LECTIEI
ETAPELE
LECTIEI
T
I
M
P
OB.
OP ACTIVITATEA PROFESORULUI
ACTIVITATEA
ELEVILOR
STRATEGIA DIDACTICA
EVALUARE
METODE SI
PROCEDEE
MIJLOACE
DE
INVATAMANT
1. MOMENT
ORGANIZATORIC
2 %si3ur condiiie or3ani0atorice 1i
psi<oo3ice necesare pentru desf.1urarea
eficient. a eciei.
&e asea0a in
5.nci si a1teapt.
6nceperea orei.
"onversatia
2. CAPTAREA
ATENTIEI
@ $D
$?
Auna dimineaaF %1a cum v-am anunat
de8a ast.0i vei face oree de dimineaa cu
mine .
&a fii ateni si activi pentru ca a sfCr1itu
0iei voi recompensa cu insi3ne frumoase cei
mai
,a prima ora au venit a voi in vi0ita ni1te
musafiri ,sa vedem daca ii recunoa1tei F
%fi1e0 a ta5a @ pan1e ce infatisea0a apa,
s.punu si periua de dini .
"a sa va a8ut, o sa va spun cate o
3<icitoare despre fiecare :
%pa: *a,3a,3a,3a
a1tept sa te sp.
sunt proasp.ta si rece
nimeni nu m.-ntreceF
&.punu : (u, cu apa. fac c.5uc
,unec ca un t.v.uc
in i3<ean ma invartesc
&a te curat ma 3r.5escF
&unt ateni a ce
i se spune si se
arata interesai de
pan1ee e7puse.
%scuta cu atenie
3<icitorie .
)ecunosc
o5iectee de
i3iena : apa
,s.punu si periua
de dini .
(7picaia
"onversaia
euristica
+an1e
didactice
*<icitori
Grontaa
%precieri
ver5ae
4
+eriua de dini : (u sunt su5irica
9ar tare voinica
Grec dinii cu putere.
!u simi nici o durere
"a sa fie sanatosi
%5i si umino1i.
3. ANUNTAREA
TEMEI
2 $D
$?
%1adar , ast.0i a H"unoa1terea si i3iena
corpuui uman / ne vom aminti partie
corpuui uman ,re3uie de i3ien. persona. 1i
importana respect.rii or pentru s.n.tate. &a
fii foarte ateni 1i s. r.spundei cCt mai 5ine.
%scuta cu interes (7picaia
$5servaia
sistematica a
comportamentuui
eevior
4. DIRIJAREA
ACTIVITATII
22 $1
$D
$?
&a 6ncepem prin a ne aminti care sunt
partie corpuui omenescI- "apu ,trunc<iu si
mem5ree ;mCinie si picioaree=.
Jaide-ti sa 8ucam un 8oc : -Fa ca mine !
9aca eu duc mana a cap si va spun sa ducei
si voi mana a cap vei face a fe. 'oi odat.
pentru 6nceput :
- ridica mCinie sus 4
- du mana a 5urtica 4
- arata-mi urec<ie tae 4
- 5ate din picioare 4
- pune mCinie a oc<i 4
- du mCinie a spate 4
- ridica-te in picioare 4
- pune mCna a 3ura 4
%cum o sa numesc pe rCnd cate doi copii
care o sa vina in fata si o sa fac. cum spun eu
- mana pe um.r coe3uui 4
- mana pe 3enunc<i coe3uui4
- tine-te de nas 4
- scoate im5a 4
- mCinie pe capu coe3uui 4
- arata trunc<iu coe3uui etc.
%1e0 a ta5a doua siuete,o fata si un 5.iat
).spund a
6ntre5are si arata
partie corpuui
indicate .
+articipa cu
interes a 8oc
(7ecuta cat mai
corect comen0ie
primite .
Vin a ta5a si
arata partie
"onversaia
euristica
:ocu didactic
(7picaia
9emonstraia
(7erciiu
+an1e
didactice
Grontaa
%precieri
ver5ae
$5servaia
sistematica a
comportamentuui
eevior
2
$2
$@
$B
$D
$?
$2
$4
si ro3 doi copii sa vine sa arate capu,
trunc<iu si mem5ree.
"ine poate sa 6mi spun. care sunt
eementee feteiI $c<i,nas,3ura,urec<i.
"u ce e acoperit capu I"u par .
"um 6n3ri8im capu si fata I
- Ne splam pe fata de cate ori este
nevoie. 9e e7.: dimineaa a tre0ire sa ne
6nvioram ,dup. ce venim de afara sa
6ndep.rtam prafu.
- Pieptnam zilnic parul. "u ce ne
piept.nam I "um mai 6n3ri8im paru 6
sp.am de cate ori este nevoie de
o5icei o data pe saptamana, a 5aia
3eneraa si 6 tundem periodic ca sa fie
s.n.tos si ca sa ar.tam 6n3ri8ii.
- Ne splam pe dini dimineaa si seara .
9e ce este nevoie sa ne sp.am pe dini I
+entru ca tre5uie sa 6ndep.rtam resturie de
mCncare care se descompun atfe in 3ura si ne
strica dinii ,iar respiraia miroase urat.
"u ce ne sp.am pe dini I "u periua si cu
pasta de dini I
"ine 6mi arata care sunt mi1c.rie corecte
ca sa curatam 5ine dinii I ;perierea corecta se
face cu miscari de sus in 8os si de 8os in sus pe
am5ee fete aea dinior , m.seee se sp.a cu
miscari circuare si 5ine6nees im5a si o5ra8ii
fiindc. si pe ei se depun 5acterii =.
"e se 6ntCmpa daca nu ne sp.am pe dini I
Aacteriie ataca dinii si apar cariie , care dau
dureri de dini si determina c.derea acestora in
cee din urma.
+eriua de dini se poate 6mprumuta de a
unu a atu I !# , nici m.car intre copii si
corpuui
manec<ineor de
pe pan1e .
).spund a
6ntre5.ri pe 5a0a
pan1eor ce se
vor afi1a treptat a
ta5a .
#n copi va
demonstra cum se
peria0. corect
dinii , urm.rind
etapee de pe
pan1a e7pusa a
ta5a.
).spund a
6ntre5.ri
foosindu-se de
"onversaia
euristica
(7picaia
9emonstraia
(7picaia
"onversaia
euristica
B
$2
$2
$D
$?
$2
$2
$D
$?
$2
p.rini sau intre frai.
- "um avem grija de urechi I 9imineaa
sp.am cu apa si s.pun, avCnd 3ri8a sa nu dam
cu apa in urec<e. 9up. 5aia 3eneraa 1ter3em
si interioru urec<ii cu 5ei1oare speciae, fara a
introduce 5ei1oru foarte adCnc sa nu ne
spar3em timpanu o foita su5ire care, daca e
deteriorata nu ne mai permite sa au0im.
%fi1e0 a ta5a o ata pan1a si 6ntre5 :"e
pre0int. pan1aI #n copi care se sp.a pe
mCini.
Ia sa vedem daca voi 1tii cCnd tre5uie sa
ne splam pe mini I
- 6nainte si dup. masa .
- dup. ce mer3em a toaeta.
- cCnd venim din ora1 ,de a 8oaca, de a
1coaa acas..
- 9aca ne-am 8ucat cu un anima de
companie .
- ori de cate ori simim nevoia.
(ste de a8uns sa ne sp.am cu apa rece I !u,
pentru a curata mCinie de micro5i si murd.rie
tre5uie sa ne sp.am cu apa cada si s.pun.
+entru a menine i3iena mCinior ce tre5uie
sa mai facem periodic I &a ne tiem unghiile ,
pentru ca su5 un3<i se pot ascunde micro5ii
care ne pot 6m5on.vi. "ine va a8uta sa va t.iai
un3<iie I 9oar a mani avem un3<ii I !u si a
picioare F9eci tre5uie sa t.iem si un3<iie a
picioare . 9aca nu vor creste a1a de mari incat
nu ne vom mai putea incata.
"a sa avem picioare curate tre5uie doar sa
t.iem un3<iie I !u, tre5uie sa ne si sp.am.
"Cnd ne sp.am pe picioareI &eara 6nainte de
cucare , 6nainte sa ne urcam in pat , fiindc.
ima3inie de pe
ta5a.
%scuta cu interes
$5serva
ima3inie de pe
ta5a si r.spund a
6ntre5.ri.
&unt pe cat se
poate ateni a
discuie si
r.spund cCnd sunt
numii .
%scuta cu interes
si r.spund cCnd
(7picaia
$5servaia
9escrierea
"onversaia
euristica

(7picaia
"onversaia
euristica
(7picaia
"onversaia
D
$2
$2
$D
$?
$4
$B
daca nu sunt sp.ate, picioaree miros urat, va
mirosi si en8eria si papuma si a doua seara nu
ne va mai p.cea sa ne urcam intr-un pat care
miroase .
9e cate ori facei voi dus sau 5aie
3eneraa I.Corpul se spal n ntregime ce
puin o dat. pe s.pt.mCn. , acum ca suntei
copii si ca este iarna si fri3 . %duii sa sp.a
mai des fac dus in fiecare seara , pentru ca
mirosurie corpuui or sunt mai puternice .
Vara insa , cCnd este cad si voi transpirai si
tre5uie sa facem dus mai des.
9e ce este important sa avem 3ri8a de
fiecare parte a corpuui I "a sa ne meninem
s.n.tatea F #n copi nesp.at , nu doar ca nu
arata 5ine si va fi respins de coe3i , dar va fi
tot timpu 5onav , fiindc. micro5ior e pace
mi0eria si se 6nmuesc foarte repede .
%cum 1tim cum sa avem 3ri8a de noi si de
ce e important acest ucru .
9ar mai tre5uie sa cunoa1tem re3uie de
foosire a s.ii de 5aie si a toaetei.
+entru asta o sa va dau fise in care sunt
pre0entate cate doua situaii: una corect si una
3re1ita. Voi tre5uie sa ar.tai coe3ior fisa
voastr. si sa e spunei care este
comportamentu corect si care nu .
sunt soicitai .
&e ofer. sa
impartaseasca din
e7periena
personaa .
%scuta cu interes
.

).spund cCnd
sunt soicitai .
%scuta
e7picaiie .
$5serva fisa ,
indica coe3ior
comportamentu
corect si e7pica
ce este corect si
ce nu cu a8utor
euristica
(7picaia
"onversaia
euristica
(7picaia
"onversaia
euristica
"onversaia
euristica
(7picaia
(7erciiu
Gise de ucru
5. FIXAREA
CUNOSTINTELO
R
2 $@
$B
$D
$?
In fina dau fiec.rui copi cate un o5iect de
i3iena si 6 ro3 sa ne spun. ce este , a ce
foose1te si sa mime0e utii0area ui .
-%cum sa ne 8ucam un 8oc sa vedem cat de
5ine ai reinut ce am discutat F Giecare vei
%scuta
instruciunie si
re0ova sarcina cu
a8utor minim din
partea
(7picaia
"onversaia
9emonstraia
:ocu didactic.
$5iecte de
i3iena .
Grontaa
%precieri
ver5ae
?
primi pe masa un o5iect F Va uitai cu atenie
a e si cCnd va vine rCndu spunei casei ce
este , a ce foose1te si ne demonstrai ce
facei cu e.
profesoruui.
6. APRECIERI SI
RECOMANDARI
2 ,a fina fac aprecieri 1i recomand.ri,
evidenie0 eevii activi 1i r.spunsurie 5une si ii
invit pe toi sa fie si mai activi a ora care
urmea0., promiCndu-e ca a sfCr1itu 0iei vor
fi recompensai in funcie de cum s-au
comportat si cat de activi au fost .
%scuta
recomand.rie ,
apauda pe cei
care sunt apreciai
.
(vauarea Grontaa
%precieri
ver5ae
>

S-ar putea să vă placă și