Sunteți pe pagina 1din 2

MEMORIU TEHNIC - Lucrări de rezistenţă –

Prezentul memoriu tehnic se referă la staţiile de pompare apă menajeră tip cheson.

uzata

Staţii de pompare apă uzata menajeră (SP5, SP6)

Staţiile de pompare apă menajeră sunt constru cţii tip cheson circular cu diametrul interior de 3,00 m şi pereţi de 50 cm grosime. Executarea chesonului se va realiza pe faze, acestea fiind prezentate în planşa de detalii de execuţie. Faza I cuprinde realizarea platformei la cota -1,20 m faţă de cota terenului şi turnarea tronsonului I. Faza II cuprinde săpătura în cheson, coborârea acestuia până la cota - 3,20 m şi turnarea tronsonului II. Faza III cuprinde săpătura în cheson, coborârea acestuia până la cota - 6,00 m şi turnarea tronsonului III. Faza IV cuprinde săpătura în cheson, coborârea până la cota – 8,50 m şi turnarea tronsonului IV. Faza V cuprinde săpătura în cheson pentru coborârea la cota – 10,05. În faza VI se realizează straturile de sub radier după epuizarea apei cu ajutorul pompei şi a piesei de epuisment montată central în cheson: stratul de piatră spartă pentru completarea profilului săpăturii şi stratul drenant din pietriş de 20 cm grosime. Apoi se toarnă betonul de egalizare, se execută hidroizolaţia şi radierul din beton Bc 20/25 de 45 cm grosime. În faza a VII -a se realizează planşeul ultimului tronson din beton armat de la cota + 0,90, planşeul de beton de la cota - 2,10 m şi buzunarul de acces pentru conductele de intrare care sunt la cote diferite pentru cele două staţii. Nu se va betona nici un tronson până nu se vor monta piesele metalice înglobate, fie pentru trecerea ţevilor, fie pentru prinderea scării metalice. Fiecare tronson se va vopsi la exterior cu emulsie de bitum înainte de a începe săpătura sau înainte de a se execu ta umplutura pentru ultimul tronson. La interiorul chesonului se va executa o tencuială hidrofugă pentru protecţia betonului, atât la pereţi, cât şi la placă. Cota radierului este la -8,50 m faţă de cota ± 0,00 a staţiei. Structura de rezistenţă este din b eton armat monolit B 300 (Bc25 – C20/25), iar armătura este OB37 şi PC 52. Toate piesele metalice se vor vopsi anticoroziv. Toate detaliile de execuţie sunt prezentate în planşele desenate. Categoria de importanţă a construcţiei este III, clasa C. Presiunea convenţională, la cota de fundare a chesonului, este de 180 kPa, conform studiului geotehnic realizat.

Conform "Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor, P100-1/2006" zona de amplasament a chesoanelor are următoarele caracteristici :

Perioada de colţ a spectrului de raspuns este: Tc = 1,0 s, Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR 100 ani este: a g = 0,20 Lucrările de săpătură pentru faza I se vor realiza mecanizat cu pereţi în taluz, cu 1,50 m mai larg faţă de diametrul exterior de 5,20 m. Panta taluzului va fi de 1 : 1. Placa armată intermediară de la cota - 2,10 m şi placa de la cota + 0,90 m au grosimea de 13 cm. În placa de la cota - 2,10 m se va realiza un gol pentru scara metalică de

acces.

În placa de la cota +0,90 m se practică patru goluri pentru acces pompe, scară metalică, acces la coş şi gol de ventilaţie. Execuţia lucrărilor de săpătură se poate face şi în varianta mecanizată. Săpătura se va executa cât mai uniform pe suprafaţa chesonului pentru a evita diferenţele de adâncime care ar conduce la înclinarea chesonului şi la înţepeni rea sa. verificarea gradului de uniformitate al săpăturilor se face periodic cu bare lungi. Pământul rezultat din săpare va fi îndepărtat imediat din zona chesonului.

Coborârea tronsoanelor chesonului poate începe la 15 zile după turnare. Pentru reţinerea corpurilor plutitoare mari din apele uzate menajere, în scopul protejării utilajelor din staţia de pompare, la fiecare staţie de pompare, pe circuitul de acces a apei în staţie este prevăzut un buzunar de acces, care susţine un coş cu rol de reţinere a co rpurilor plutitoare mari, conform prevederilor STAS

12431/1986.

Grătarul cu coş acţionat manual este amplasat în interiorul chesonului, în dreptul gurii de acces a canalului de admisie a apei. Este constituit din :

- ramă încastrată în platforma de beton pre văzută în dreptul gurii de acces a canalului de admisie a apei;

- suport încastrat şi troliu de perete de 0,5 tf, montat pe suport, la partea superioară exterioară a chesonului şi cablu de oţel pentru prinderea coşului ;

- coş metalic construit din bare metali ce sudate, agăţat de cablul troliului.

Este prevăzut grătar cu coş H = 500 mm, având rama încastrată de 380 mm. Piesele încastrate (rama şi suportul) vor fi aprovizionate din timp pe şantier, pentru a fi înglobate la turnarea betonului, conform planşelo r de montaj ale grătarului cu coş. Pentru evacuarea depunerilor, coşul este ridicat cu ajutorul troliului de perete montat pe suportul încastrat, este golit de depuneri şi apoi, coborât în rama încastrată de pe platforma de beton din dreptul gurii de acces a canalului de admisie a apei.

Intocmit, Ing.Sirghei Mihaela