Sunteți pe pagina 1din 46

PLAN DE AFACERI

MAGAZIN ONLINE

CUPRINS
Introducere.............................................................................................................................pag.
3
CAPITOLUL I Descrierea Afacerii......................................................................................pag.
5
CAPITOLUL II Prezentarea firmei care implementeaz planul de afaceri...........................pag.

!." Denumirea #i sediul societ$ii.............................................................................pag.

!.! %orma &uridic a societ$ii...................................................................................pag.


'
!.3 O(iectul de acti)itate...........................................................................................pag.
'
!.* Capitalul social....................................................................................................pag.
'
!.5 Conducerea #i administrarea societ$ii................................................................pag.
'
CAPITOLUL III +iziunea, o(iecti)ele #i strategia afacerii...............................................pag.
"-
CAPITOLUL I+ .anagement #i resurse umane ................................................................pag.
"3
CAPITOLUL + Analiza pie$ei.............................................................................................pag
"
5." Pia$a online.........................................................................................................pag.
"
5.! Clien$i ai pie$ei online........................................................................................pag.
"
5.3 Ar/itectura unui sistem de comer$ electronic....................................................pag.
"'
5.* Descrierea proiectului propus............................................................................pag.
"0
5.*." %urnizori..............................................................................................pag.
"0
5.*.! Distri(u$ie #i plat...............................................................................pag.
!-
5.*.3 .agazin )irtual...................................................................................pag.
!-
5.5 Date pri)ind pia$a #i promo)area noului ser)iciu..............................................pag.
!-
5.5." Clien$i..................................................................................................pag.
!-
5.5.! Concuren$a..........................................................................................pag.
!-
5.5.3 A)anta&e..............................................................................................pag.
!"
5.1 Dez)oltarea #i promo)area afacerii...................................................................pag.
!"
5.1." Partea )izual a magazinului online...................................................pag.
!5
5.1.! Partea de administrare oferit de 222.un2e(.ro..............................pag.
!5
5. Produse #i comenzi............................................................................................pag.
!1
CAPITOLUL +I Analiza %inanciara.................................................................................pag.
!'
1." C/eltuieli #i )eniturii.........................................................................................pag.
!'
1.! Analiza s2ot......................................................................................................pag.
!0
CAPITOLUL +II Concluzii................................................................................................pag.
33
CAPITOLUL +III Ane3e....................................................................................................pag.
35
." Ane3e Demo magazin online.............................................................................pag.
35
.! Analiza pentru acordarea creditului ..................................................................pag.
3'
4i(liografie.........................................................................................................................pag.
*"
!
Plan de afaceri
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
INTRODUCERE
5ncep6nd din "00-, odat cu transformrile profunde ale )ec/iului sistem economic,
7om6nia a cunoscut o larg desc/idere spre e3terior. Aceast desc/idere a fost determinat,
pe de o parte, de noul curs politic intern #i e3tern urmat de 7om6nia, iar pe de alt parte, a
fost puternic stimulat de ac$iuni 8ntreprinse la ni)el mondial #i regional de 8nlturare a
diferitelor categorii de (ariere 8n calea desf#urrii unor rela$ii economice li(ere.
Comer$ul, prin natura acti)it$ilor desf#urate, reprezint unul dintre cele mai
importante sectoare de acti)itate ale unei $ri sau a unei comunit$i de $ri, cum ar fi, de
e3emplu, cea a Uniunii 9uropene, el reprezent6nd, de asemenea, o component principal 8n
sistemul de comensurare a ni)elului #i )igorii unei economii na$ionale. 5n acela#i timp
comer$ul prin func$iile sale, &oac un important rol social, constituind un punct de contact
8ntre cet$eni #i comunitatea lor local prin care circul cele mai recente informa$ii 8n materie
de stiluri de )ia$ de sc/eme culturale #i de acti)it$i comunitare. 5n Cartea )erde a comer$ului
european, se specific faptul c: 8n calitate de factor ma&or determinant al sc/emelor sociale #i
culturale, a stilurilor de )ia$ #i al amena&rii teritoriului, comer$ul constituie c/eia de (olt a
modelului socio;economic european<. Comer$ul acoper toate acti)it$ile de distri(u$ie, de la
cumprarea mrfurilor de la productor #i p6n la li)rarea acestora la consumatorul final. 5n
aceast situa$ie, comer$ului 8i re)ine importantul rol de a rsp6ndi #i satisface cererea
consumatorilor, rol care 8ndeplinit 8n mod corespunztor poate contri(ui la renta(ilizarea
acti)it$ii tuturor agen$ilor economici antrena$i 8n circuitul economic ; de la productor, p6n
3
la consumator, precum #i la o promo)are corespunztoare a utilizrii eficiente a resurselor #i
drept consecin$ a 8ncura&rii unei dez)oltri dura(ile.
Tranzac$ionarea online a mrfurilor #i ser)iciilor constituie o e3tensie a comer$ului
actual. Aceast e3tensie a comer$ului tradi$ional ctre comer$ul online are un impact ma&or
asupra economiei, 8n ceea ce pri)e#te crearea de noi 8ntreprinderi, di)ersificarea celor
e3istente #i, 8n special, asupra poten$ialului pie$ei for$ei de munc #i a gradului de ocupare a
acesteia 8n )iitor.
Comer$ul online nu este restric$ionat de frontierele statelor dar depinde de e3isten$a
sau ine3isten$a re$elelor de computere. Comer$ul online permite c/iar #i celor mai mici
furnizori, indiferent de pro)enien$a lor geografic, s fie omniprezen$i #i s fac afaceri 8n
8ntreaga lume.
Comer$ul online influen$eaz poziti) nu numai acti)itatea 8ntreprinderilor mici #i
mi&locii dar )ine #i 8n spri&inul clien$ilor, oferindu;le nenumarate op$iuni.
Prezenta lucrare de diplom 8#i propune s a(ordeze pro(lema 8nfiin$rii unui magazin
electronic de )6nzare de carte.
5n structura sa, lucrarea cuprinde planul de afaceri pentru crearea magazinului
online "PARTE DE CARTE", pe parcursul a nou capitole #i anume=
Cap. I Descrierea afacerii
Cap.II Prezentarea firmei care implementeaz planul de afaceri
Cap.III +iziunea,o(iecti)ele #i strategia afacerii
Cap.I+ .anagement #i resurse umane
Cap.+ Analiza pie$ei
Cap.+I Analiza financiar
Cap.+II Concluzii
Cap.+III Ane3e
4i(liografie
*
CAPITOLUL I
DESCRIEREA AFACERII
>e poate constata cu usurin$ cum popularitatea Internetului este 8ntr;o continu #i
e3ponen$ial cre#tere, accesul u#or la informa$ie 8ntr;un mod rapid de)enind o necesitate a
)ie$ii.
Odat cu 8nceputurile Internetului un nou tip de afacere s;a profilat din ce 8n ce mai
pronun$at pe plan interna$ional= comer$ul online. Au aprut nenumarate site;uri #i firme care
se ocup cu )6nzrile de produse prin Internet, cu organizarea de lictitatii online, cu
furnizarea accesului contra cost la pagini cu informa$ii, 8ntr;un cu)6nt a(ordeaz o form sau
alta de comer$ electronic, un domeniu aflat 8n plin e3pansiune.
A)anta&ul comer$ului online este e)ident= pia$a pe Internet cre#te e3ponen$ial de la un
an la altul. Un site (ine lucrat, cunoscut #i care ofer produse de calitate la pre$uri (une )a
a)ea mai mul$i )izitatori, mai moti)a$i #i mai 8nzestra$i financiar dec6t ?Consigna$ia? din
col$ul strzii.
>;$i creezi firma pe o pia$ concuren$ial 8n dez)oltare, 8nseamn cura&, 8nseamn
implicare total 8ntr;o afacere pe care tre(uie s o gestionezi, iar noi putem s 8n)ingem
pentru c )om a)ea la dispozi$ie una dintre cele mai puternice arme= I@T97@9TUL.
Unul din segmentele cele mai dinamice la ni)el mondial este comer$ul cu carte. Ai 8n
7om6nia se o(ser) aceast tendin$, identific6nd un numr de *5 de magazine care se ocup
cu comertul on line.
De ce online?
realizarea unui magazin online ) scute#te de plata multor anga&a$i.La inceput
administrarea magazinului poate fi facut de o singura persoana.
magazinul online nu necesit in)esti$ii mari dup creare.
5
dup creare un magazin )irtual ) scute#te de plata c/iriei pentru un sediu ca 8n cazul
unui magazin clasic. La demararea afacerii sediul poate fi propriul apartament, li)rarea
fc6ndu;se la domiciliul clientului.Clientul unui magazin )irtual nu tre(uie s se
deplaseze pan la sediul d)s.
magazinele )irtuale postate online au a)ut o cre#tere de 1-B a )6nzrilor numai 8n
primul semestru al anului !--', a#a c realizarea unui magazin )irtual este o afacere
profita(il dac produsele pe care dorim s le )indem prezint interes pentru clien$i.
un magazin )irtual online nu are ne)oie neaprat de stocuri mari. >pre deose(ire de un
magazin clasic, unde tre(uie s a)e$i 8n mod continuu marf 8n stoc, un magazin
)irtual ) ofer posi(ilitatea s elimina$i de$inerea de stocuri mari, #i care ) pot (loca
financiar. La un magazin )irtual online facem comanda la furnizor numai dupa ce
primim #i noi comanda de la client. 5n acest fel clientul prime#te produsul dorit fr a
fi ne)oie ca acesta s mai treac prin sediul nostru. De e3emplu C un produs comandat
este preluat de la furnizor #i pleac direct ctre client D 8nso$it de factura emis de noi E
fr a mai trece pe la sediul firmei.
sunt scutite c/eltuielile de manipulare, rezult6nd un pre$ mic pentru clientul final. Un
magazin )irtual online ofer posi(ilitatea scutirii F reducerii c/eltuielilor de
manipulare.
nu suntem limita$i la o zonaFregiune, )adul fiind nelimitat din toat $ara.
administrarea siteului nu necesit prea mult timp #i poate fi #i o acti)itate secundar.
este desc/is non stop, deci po$i )inde !* din !*.
este o afacere simpl #i comod. Doar cu o cone3iune la Internet, po$i controla
acti)it$ile firmei de oriunde te;ai afla.
po$i face (ani #i din pu(licitate, ulterior, dup ce ai a&uns la un trafic ridicat.
procedeul cel mai eficient de a penetra piee noi. Internetul nu $ine cont de grani$e.
Dac )ei a)ea )ersiuni 8n mai multe lim(i ale magazinului )irtual pe care 8l
promo)ezi, clien$ii pot fi din toat lumea.
u#urin$a mare 8n men$inerea la !i a ofertei de produ"e. Programele create pentru
magazinele online 8$i permit, fr a a)ea cuno#tin$e speciale de administrare, s
8ntroduci cu u#urin$ produsele tale.
mi#locul de a reali!a "tati"tici pri$ind $%n!&rile' "tocurile' num&rul de $i!itatori
Dcu a&utorul Google AnalitHcs, Trafic etcE.
1
c/eltuielile de promo)are online a unui magazin online pot fi reduse #i optimizate mai
eficient comparati) cu un magazine fizic.
un domeniu de perspecti)e datorit cre#terii continue a numrului de utilizatori
internet din 7om6nia,a puterii de cumprare,a gradului de 8ncredere pri)ind
tranzac$iile online #i a utilizrii cr$ilor de credit.
Scopul ace"tui plan de afaceri e"te de a o()ine un credit (ancar pe termen
mediu *n $aloare de +,-,,, lei pentru de!$oltarea afacerii-
CAPITOLUL II
PREZENTAREA FIRMEI
.-/- DENUMIREA 0I SEDIUL SOCIE123II
; Denumirea societ$ii comerciale este ?PAR1E DE CAR1E4 SRL
; Potri)it cererii de 8nmatriculare nr. !51F"' martie !--0 societatea este
8nmatriculat la Camera de Comer$ #i Industrie a Iude$ului >i(iu ; Oficiul
7egistrul Comer$ului cu nr. I "5F"*15F!--0, cu cod fiscal 7 15'"-10.
; 4anca la care este arondat firma este 4anca Comercial Carpatica;
; %irma are sediul 8n ora#ul >i(iu, 4d. Unirii, @r. "-, Iude$ul >i(iu.
; 5n toate actele, adresele, facturile sau pu(lica$iile ce eman de la societatea
comercial ?PAR1E DE CAR1E4 SRL se )or men$iona urmtoarele=
denumirea, forma &uridic, sediul societ$ii si numrul de ordine din 7egistrul
Comer$ului.
Firma are trei a"ociai5
6aru$ian Onofrio 7 Director
cu domiciliul= +ia @izza, @r. 0;0 A
7oma
Italia
7e#edin$a= 4d. Unirii, @r. "-
4loc "5, >cara A, 9ta&ul ", Ap. "-
>i(iu
4.I.= >eria GA, @r.= !3-"*
@scut la= "1 octom(rie "0-
Cet$enie= Italian, 7om6n

>tudii5 Academia De >tudii 9conomice ; 4ucure#ti


%acultatea De Comer$ F.arJeting

Paule"cu Adriana 7 director financiar
cu domiciliul= >T7. I@D9P9@D9@K9I
4loc !!, >cara 4, 9ta& !, Ap. "*
>i(iu
7e#edin$a= CALL9 PL@I>COLA, @7. "" ; " 4
CA>T9LLO@
9>PA@IA
4.I.= >eria DA, @r.= "'*3-
@scut la= 1 noiem(rie "0*
Cet$enie= 7O.M@N
>tudii= %acultatea De Drept ; Administrati) ; T6rgo)i#te
Petre"cu Maria 8 conta(il "ef
cu domiciliul= >T7. P7I@CIPALN, @7. "5-
CO.. 47N@9ATI
>i(iu
4.I.= >eria DD, @r. -'-1!
@scut la= "' ianuarie "0
Cet$enie= 7O.M@N
>tudii= Academia de >tudii 9conomice 4ucure#ti
>pecializarea= conta(ilitate
.-.- FORMA 9URIDIC2 A SOCIE123II
>ocietatea comercial ?PAR1E DE CAR1E4 SRL este o societate cu
rspundere limitat, persoan &uridic, de na$ionalitate rom6n, organizat
potri)it Legii nr. 3"F"00-, o(liga$iile sociale fiind garantate numai cu
patrimoniul social al societ$ii.
Asocia$ii )or decide asupra transformrii 8n alt form de organizare, cu
respectarea pre)ederilor legale.
.-:- O;IEC1UL DE AC1I<I1A1E
O O(iectul de acti)itate al societ$ii comerciale 8l constituie=
O Comer$ul electronic cu carte; Cod CA9@ *0"
O O(iectul de acti)itate poate fi modificat sau completat numai de ctre cei trei
asocia$i 8n raport cu cerin$ele pie$ei #i posi(ilit$ile de dez)oltare ale societ$ii.
'
.-=- CAPI1ALUL SOCIAL
O Capitalul social su(scris #i )rsat al societ$ii este de 5---- lei fiind di)izat 8n
5- de pr$i sociale 8n )aloare de "--- lei fiecare, dintre care=
O 3- de pr$i sociale apar$in d;lui Paru)ian Onofrio
O "- ; pr$i sociale ; Ionescu .i/aela
O "-; pr$i sociale ; >tnescu .ariana
O .a&orarea sau diminuarea capitalului social se face cu acordul celor trei
asocia$ii.
.-+- CONDUCEREA 0I ADMINIS1RAREA SOCIE123II
Conducerea #i administrarea societ$ii se realizeaz de ctre cei trei asocia$i care decid
asupra 8ntregii acti)it$i a societ$ii #i )or reprezenta societatea 8n rela$iile cu ter$ele persoane
fizice sau &uridice, 8n fa$a organelor de stat, administra$iei #i &usti$iei.
Cei trei asocia$i 8ndeplinesc 8n cadrul firmei urmtoarele func$ii=
O Paru)ian Onofrio ; Director General
O Petrescu .aria ; Director %inanciar
O .ariana >tnescu ; Director Comercial
Cei trei au drepturile #i o(liga$iile ce le re)in potri)it Legii 3"F"00-.
9)iden$a conta(il, registrele #i actele societ$ii #i 8ntocmirea (ilan$ului )or respecta 8ntocmai
dispozi$iile legii.
>ocietatea comercial ?PAR1E DE CAR1E4 SRL se o(lig s respecte toate
pre)ederile legale cu pri)ire la protec$ia muncii, protec$ia mediului, protec$ia consumatorului,
normele sanitare de igien.
SC ?PAR1E DE CAR1E4 SRL a 8nc/eiat un contract de consultan$ #i asisten$
&uridic cu firma ?Ur(an #i asocia$ii? 4ucure#ti.
?PAR1E DE CAR1E4 SRL a 8nc/eiat contract de prestare ser)icii pentru e)ident
conta(il cu firma ?>C Conta(il 93pert >7L? 4ucure#ti.
0
CAPITOLUL III
VIZIUNEA, OBIECTIVELE I STRATEGIA
AFACERII
:-/- <IZIUNEA FIRMEI
Datorit cre#terii e3ponen$iale de la un an la altul al pie$ei online,crearea unei
firme 8n acest domeniu este o oportunitate. Unul dintre segmentele cele mai
dinamice ale comer$ului online, la ni)el mondial, 8l reprezint comer$ul cu
carte.Tendin$a de cre#tere a acestui segment al comer$ului online se o(ser)a #i 8n
7om6nia unde se pot identifica 8n prezent un numr de *5 de magazine.
Decizia care a stat la (aza crerii acestei afaceri,a magazinului online este sus$inut de
urmtoarele=
c/eltuieli minimeQ
nu este ne)oie de spa$iu fizicQ
nu se pltes$e c/irieQ
programul de func$ionare a magazinului este non;stop
nu este limitare 8n pri)in$a zonei sau a regiuni,)adul comercial fiind din toata
$araQ
c/eltuieli reduse cu personalul
este usor de administrat. 93ist de&a programe special create pentru acest gen de
(usiness.
"-
nu tre(uie s $ii produse pe stoc #i astfel nu ri#ti s rm6i cu ele ne)6ndute. 5n
momentul 8n care ai o comanda ferm, comanzi la r6ndul tu produsul la furnizor.
nu este ne)oie s alergi tu dup clien$i. Tre(uie doar s faci clientul s dea de
tine, iar acest lucru se face prin optimizare a site;ului. Cu c6t apari mai sus 8n
Google, cu at6t mai mul$i oameni )or intra pe site.
po$i testa foarte usor care produse ?merg? #i care nu. Ai asta fr s de$ii efecti)
acel produs.
este o afacere comoda. Doar cu o cone3iune la Internet, po$i controla acti)it$ile
firmei tale de oriunde te;ai afla.
afacerea poate fi lansat 8ntr;un timp redus.
costurile fi3e lunare sunt mult mai mici fa$ de un magazin fizic.
c/eltuielile de promo)are online a unui magazin online pot fi reduse #i optimizate
mai eficient comparati) cu un magazin fizic.
c/eltuieli reduse de administrare.
:-.- O;IEC1I<E
Ma>a!in online ?PA7T9 D9 CA7T9?
O 5nregistrare domeniu .roQ
O Gzduire site Rser)er Apac/e, (aze de date .H>SL, lim(a& ser)er scripting
PPPTQ
O Creare design personalizatQ
O Creare logo personalizat, pentru magazinul onlineQ ?n$in>e7i limitele )i $ei
tr&i mai (ine@
O Crearea unui (anner pu(licitar, 8n format .gif sau .&peg, conform design;ului #i
logo;ului, cu dimensiunile standard= *1'31- pi3eli, "!-31- pi3eli, "!-3*--
pi3eliQ
O 5nscriere 8n principalele motoare de cautare DGoogle, Ua/oo, etc.E #i 8n
directoarele romane#ti importanteQ
O Crearea unui numr nelimitat de adrese de mail personalizate #i configurarea
clientului de mail DOutlooJ 93press, OutlooJ, .ozilla T/under(ird, T/e 4at etc.E
pentru accesarea tuturor conturilor de mail doriteQ
O Consultan$ gratuit pentru primul an de func$ionare, precum #i instruirea
personalului ce se )a ocupa de partea de administrare a magazinului online.
""
.agazinul online este cu structura (azei de date personalizat, 8n func$ie de cerin$ele
clientului #i adaptat la tipurile de produse comercializate.
:-:- S1RA1EGIA AFACERII
Ca idee de afaceri, magazinul online este o oportunitate de e3ploatare a mediului de
afaceri de pe internet.+6nzarea de produse pe internet cu a&utorul unui magazin online este un
domeniu 8n continu dez)oltare, ce inregistreaz cre#teri semnificati)e de la an la an pe pia$a
rom6neasc. >uccesul 8n cazul magazinului online depinde de strategia de marJeting #i de
resursele de care dispunem pentru aceast in)esti$ie.
Printre factorii c/eie care influenteaz reu#ita unui magazin online se numar=
un 2e(site serios cu un design profesionist, (ine structurat din punct de )edere al
utilizrii de ctre cumprtorii poten$iali
marJeting (ine coordonat, un (un suport #i ser)iciu pentru clien$i
un (un management al clien$ilor #i al men$inerii acestora
(un promo)are pe internet a magazinului online
dez)oltarea de parteneriate 8n )ederea impulsionrii afacerii
li)rarea cr$iilor la termen #i 8n condi$iile specificate
(una gestionare a incasriilor.
Produsele comercializate prin magazinul online se adreseaz unei pie$e formate din
peste *-- milioane de clien$i din intreaga lume.
5n cadrul magazinului )om a)ea carte 8n lim(a roman,lim(a englez #i german,
pentru inceput.
.agazinul )a acoperi o pia$a imposi(il de atins printr;un magazin tradi$ional.
%irma urmare#te consolidarea identit$ii proprii prin realizarea unor ser)ici de calitate,
prin di)ersificarea acestora,prin pre$urile promo$ionale #i discounturile oferite.
Din magazinul nostru clien$ii )or putea cumpra de asemenea #i carte de anticariat din
cele mai di)erse domenii.
>tocul nostru de produse )a fi actualizat zilnic #i )a fi 8n cre#tere continu.
Apro)izionarea se )a face de la depozite si edituri din toat $ara.
5n cadrul strategiei noastre este cuprins acti)itatea de cutare permanent de noi
edituri interesate s )and prin site;ul nostru.
"!
>untem recepti)i la solicitriile #i sugestiile clien$ilor cut6nd s satisfacem toate
cerin$ele 8n timp c6t mai util.
CAPITOLUL IV
MANAGEMENT I RESURSE UMANE

>ocietatea comercial ?PAR1E DE CAR1E4 SRL are trei asocia$i care 8ndeplinesc
func$iile de director,director general #i conta(il sef #i un anga&at in functia de administrator
internet.
Conducerea #i administrarea societ$ii se realizeaz de ctre cei trei asocia$i care decid
asupra 8ntregii acti)it$i a societ$ii #i )or reprezenta societatea 8n rela$iile cu ter$ele persoane
fizice sau &uridice, 8n fa$a organelor de stat, administra$iei #i &usti$iei.
Cei trei asocia$i 8ndeplinesc 8n cadrul firmei urmtoarele func$ii=
O Paru)ian Onofrio ; Director General
O Petrescu .aria ; Director %inanciar
O .ariana >tnescu ; Director Comercial
Cei trei au drepturile #i o(liga$iile ce le re)in potri)it Legii 3"F"00-.
9)iden$a conta(il, registrele #i actele societ$ii #i 8ntocmirea (ilan$ului )or respecta
8ntocmai dispozi$iile legii.
>ocietatea comercial ?PAR1E DE CAR1E4 SRL se o(lig s respecte toate
pre)ederile legale cu pri)ire la protec$ia muncii, protec$ia mediului, protec$ia consumatorului,
normele sanitare de igien.
"3
SC ?PAR1E DE CAR1E4 SRL a 8nc/eiat un contract de consultan$ #i asisten$
&uridic cu firma ?Ur(an #i asocia$ii? 4ucure#ti.
?PAR1E DE CAR1E4 SRL a 8nc/eiat contract de prestare ser)icii pentru e)ident
conta(il cu firma ?>C Conta(il 93pert >7L? 4ucure#ti.
Administrator Internet >toica Andrei. Administratorul Internet )a a)ea un salariu lunar
de '-- lei.
Curricullum <itae5 S1OICA ANDREI
Date per"onale
Nume-prenume= >toica Andrei
Adresa= 4ule)ardul Timisoara,nr 5,(loc .*1,scara ", eta& 3, apartament !!,
sector 1, 4ucure#ti. Telefon= -!"***3!3
Locul i data naterii= 4ucure#ti, !!.-'."00-
Stare ciila= @ecstorit
Studii=
Liceul de informatica Tudor +ianu 4ucuresti. In prezent student anul I
Academia de >tudii 9conomice 4ucuresti, %acultatea de Ci(ernetica
Aptitudini personale!
93celente a(ilitati comunicationale, fire dinamica, socia(ila, usor adapta(ila
Posi(ilitatea de a lucra in 2eeJ;end si peste program
.a adaptez usor la conditiile de munca
In)at lucruri noi si imi formez usor noi deprinderi profesionale
Aptitudini profesionale!
Disponi(ilitate lucru 8n ec/ipa
Punctualitate real
Capacitate organizatoric
>eriozitate, Altruism
Adapta(ilitate
7esponsa(ilitate
Aptitudini "T # Calculatoare
Operare Vindo2s
Cunostinte Internet
Lim$i str%ine
9nglez ; foarte (ine
Italiana ; mediu
>paniola ; mediu.
"*
&o$$'
Calculatoare F Internet
.uzica
>port
Literatura
FI0A DE POS1 ADMINIS1RA1OR IN1ERNE1
". Denumirea societ$ii = WWPA7T9 D9 CA7T9WW >7L
!. Denumirea postului= Admini"trator Internet
3. @umele #i prenumele salariatului= >toica Alin
*. >e su(ordoneaza= Directorului General
5. @umele #efului ierar/ic= Paru)ian Onofrio
1. >u(ordoneaz= @u este cazul
. Drept de semntura= Intern= da 93tern= da
'. 7ela$ii func$ionale=
Coducerea societ$ii, de unde prime#te fi#ele de configurare pentru clien$i, fi#e
semnate #i apro(ate de directorului de )6nzri.
Compartimentul Conta(ilitate, cruia 8i furnizeaz la fiecare sf6r#it de luna, sau la
cerere, rapoarte despre consumurile ce urmeaz a fi facturate clien$ilor, facturile
#i situa$ia 8ncasrilor.
0. 7esponsa(ilit$i #i sarcini=
Administrarea ser)iciilor Internet furnizate clien$ilor.
93ecut opera$iuni de instalare, configurare clien$i Internet, monitorizare
ser)icii, primul ni)el de suport te/nic.
7ealizare programe #i rapoarte de trafic si monitorizare pentru clien$i #i
sistemele pe care le administreaz.
Principalele responsabiliti:
aE 7espectarea 7egulamentului de Ordine Interioara #i a 7egulamentului de
Organizare #i %unc$ionare al firmei.
(E 7espectarea pre)ederilor documentelor sistemului calitate aplica(ile 8n acti)itatea
pe care o desf#oar.
cE >emnaleaz conducatorului ierar/ic orice neconformitate sau pro(lem constatate
pri)ind calitatea produselor, proceselor #i sistemului calitate.
dE 7espectarea normelor de protec$ia muncii #i a normelor de protec$ie P>I.
"5
eE Administrare ser)er de autentificare. Include creare, #tergere, modificare utilizatori
conform cu procedurile sta(ilite, monitorizeaz utilizarea resurselor sistemului #i
notific asupra disfunc$ionalitatilor o(ser)ate.
fE Administrare ser)ere po#t electronic, const6nd 8n creare conturi de po#t
electronic, administrare liste de distri(u$ie, monitorizare, utilizare resurse ser)er.
gE @otific asupra disfunc$ionalit$ilor #i a e)entualelor a(uzuri 8n utilizarea
resurselor.
/E Comand cr$ii pentru completarea stocului
iE Kine legtura cu edituriile de cr$i cu care firma are contract.
&E Depune coletele la Po#ta 7om6n sau prin %an Courier pentru adresele din afara
4ucure#tiului.
JE 5nregistreaz comenzile intr;o aplicatie electronic pe calculator.
lE %urnizeaz rapoarte de trafic conducerii #i societ$ii #i firmei de conta(ilitate..
mE Distri(uie coletele #i 8ncaseaz la li)rare, sumele corespunztoare pentru
4ucure#ti.
nE 93ecut 7apoartele de cre#tereFscdere ale numrului de clien$i.
oE %actureaz comenziile.
pE Preia comenzile #i face coletele.
XE Urmareste comenzile zilnic.
"1
CAPITOLUL V
ANALIZA PIEEI
A-/- PIA3A ONLINE
Pia$a Online este o platform pentru comer$ 8ntre firme D4!4E sau firme ; gu)ern
D4!GE fiind desc/is at6t ctre )6nzatori c6t #i ctre cumprtori. 5n mod uzual 8n cadrul
pie$ei online e3ist cel pu$in o posi(ilitate de a tranzac$iona (unuri= licita$ie, licita$ie in)ers,
catalog, catalog cu comand online, anun$uri clasificate, pret fi3Flimitat 8n timp, cerere;ofert
D7%SF7%PF7%4E, (ursa online de mrfuri.
9ste greu s )or(e#ti de pia$a online 8n 7om6nia fr s )or(e#ti de dinamism,
sc/im(ri ma&ore #i e)olu$ie. Pia$a online D2e( design, magazine onlineE se du(leaz de * ani,
8n fiecare an, ceea ce demonstreaz c este pia$a cu cea mai mare rat de cre#tere dintre toate
pie$ele online europene. Potri)it specialistilor, 8n 7om6nia e3ista de&a afaceri online suficient
de profita(ile sau cu perspecti)e de cre#tere pentru a trezi interesul unor in)estitori mari sau
fonduri de in)esti$ii.
A-.- CLIEN3I AI PIE3EI ONLINE
Cumprturile on;line, intrate 8n rutina zilnic pentru occidentali, 8ncep s de)in
o(i#nuin$ #i pentru rom6ni.
Clien(i ;)6rsta 8ntre !- si 3' de ani, anga&at full;time, salariu mediu *-- Y, lucreaz 8n
zona middle management, 8n proportie de 00B 8n mediul ur(an, 0-B cu studii uni)ersitare,
05B utilizator frec)ent al sistemelor informatice Dmai ales de la (irouE ; acesta este portretul
ro(ot al cumprtorului rom6n de pe Internet.
7om6nii care c6stig peste medie #i care petrec mult timp la (irou sau sunt, pur #i
simplu, comozi, aleg )arianta s/oppingului online. Procentul lor 8ncepe s creasc
#i se a#teapt s e)olueze considera(il odat cu cre#terea numrului utilizatorilor
"
de Internet, care este acum de apro3imati) ' milioane. De asemenea, o cre#tere
important a e;comer$ului DZ 2e( designE a inter)enit dup aderarea 7om6niei la
U9.
5n medie, suma lunar pe care un cumprtor de pe Internet este dispus s o c/eltuie 8n
spa$iul )irtual este in &ur de "-- de euro. 5n acest moment cele mai tranzac$ionate produse 8n
mediul comercial )irtual sunt cele electronice #i din domeniul IT, dar speciali#tii sus$in c o
cre#tere su(stan$ial o )or a)ea cadourile #i produsele de lu3, mai ales cele care nu se gsesc
8n 7om6nia 8n magazinele clasice. Alte domenii care 8ncep s# fie ?pe )al?= magazinele de
muzic #i carte, ofertan$ii de ser)icii #i plata utilita$ilor, 2e( design;ul du(lat de 2e( /osting.
Cifra de afaceri generat de pia$a rom6neasc de 2e( design, pu(licitate online #i
comer$ electronic se ridic 8n acest moment la apro3imati) !-- milioane Y anual, iar 8n !-"-
este de a#teptat s creasc la peste 3-- milioane Y. Acest lucru se 8nt6mpl datorit interesului
cresc6nd manifestat de oameni de afaceri cu e3perien$ care au 8n$eles oportunitatea
in)esti$iilor 8n acest domeniu.
A-:- AR6I1EC1URA UNUI SIS1EM DE COMER3 ELEC1RONIC
Pentru a construi un sistem de e;commerce, din punct de )edere ar/itectural este ne)oie de
cola(orarea a patru componente corespunztoare urmtoarelor roluri=
"E Client. Un ec/ipament clasic, un PC, conectat direct sau indirect la Internet.
Utilizatorul folose#te acest ec/ipament pentru a na)iga #i a face cumprturi.
!E Comerciant. >istem informatic, situat de regul la sediul comerciantului, care
gzduie#te #i actualizeaz catalogul electronic de produse disponi(ile a fi comandate
on;line pe Internet.
3E Sistemul tranzacional. >istemul informatic responsa(il cu procesarea comenzilor,
ini$ierea pl$ilor, e)iden$a 8nregistrrilor #i a altor aspecte de (usiness implicate 8n
procesul de tranzac$ionare.
*E Dispecer pli. >istem informatic responsa(il cu rularea instruc$iunilor de plat 8n
interiorul re$elelor financiar;(ancare, cu )erificarea cr$ilor de credit #i autorizarea
pl$ilorQ acest sistem &oac rolul unei por$i care face legtura dintre re$eaua glo(al
Internet #i su(re$eaua financiar;(ancar Dsupus unor cerin$e de securitate sporiteE,
poarta prin care accesul este controlat de un ?portar?Q pe (aza informa$iilor specifice
cr$ii de credit Dtip[card, nr. cardE din instruc$iunile de plat. ?Portarul? redirec$ioneaz
"'
informatia ctre un centru de carduri DCC ; un ser)er certificat 8n acest scop #i agreat
de (anca emitentEQ 8n acest loc este identificat (anca care a emis cardul iar
instruc$iunile de plat sunt trimise mai departe ctre ser)erul acestei (nci conectat 8n
re$eaua inter(ancarQ odat informatiile a&unse 8n re$eaua (ncii cu care lucreaz
cumprtorul, sunt efectuate DautomatE o serie de )erificri pri)ind autenticitatea #i
soldul disponi(il 8n contul cardului implicat 8n tranzac$ie. 5n func$ie de rezultatul
acestor )erificri, (anca decide fie efectuarea pl$ii Dtransfer (ancar ; ctre contul
comerciantului care poate fi desc/is la orice alt (ancE, fie refuz s fac aceast
plat. 5n am(ele cazuri, rezultatul deciziei Dconfimare plat sau refuzE este trimis 8n
timp real, parcurg6nd acest lan$ de ser)ere 8n sens in)ers, ctre client. Cu alte cu)inte,
8n c6te)a secunde cumprtorul afl dac (anca sa a operat plata sau nu.
Un magazin )irtual, ca orice afacere care se respect, 8ncearca s atrag c6t mai mul$i clien$i
crora s le )6nd produsele. Pro(lema care apare pentru un rom6n care )rea s cumpere ce)a
dintr;un magazin )irtual din afara $rii este modalitatea de plat. Cum sistemele de plat moderne
precum PaHpal, 9;Gold #i multe altele nu sunt accesi(ile #i pentru 7om6nia, singura )ariant
)ia(il rm6ne plata cu a&utorul cardurilor.
Diferen$a dintre un site de prezentare #i unul de comer$ electronic este uria# #i nu const
numai 8n faptul c cel de;al doilea poate accepta comenzi online.
Un magazin online presupune 8n primul r6nd disponi(ilitatea comerciantului de a;#i trata
clientii ?)irtuali? cu aceea#i seriozitate cu care 8#i trateaz clientii ?reali? ce 8i trec pragul. Odat
8n$eles acest lucru, comerciantul tre(uie s ai( la dispozi$ia sa mi&loacele prin care s;l pun 8n
practic. Aceasta 8nseamn 8n primul r6nd mi&loacele te/nice pentru a putea modifica con$inutul
site;ului 8n func$ie de ofert #i 8n al doilea r6nd mi&loacele te/nice pentru a men$ine un contact
permanent cu )izitatorii Dclien$iiE.
Dac prima parte este de la sine 8n$eleas #i se refer la actualizarea pre$urilor, listelor de
produse, a promo$iilor #i discount;urilor oferite, cea de;a doua se refer la e3isten$a unei (aze de
date cu clien$i, crora s li se transmit periodic nout$i, s li se ofere discount;uri la ac/izi$ionari
ulterioare, s li se comunice permanent stadiul comenzii pe care au efectuat;o #i, ceea ce este cel
mai important, s li se raspund prompt la 8ntre(ri.
> mai adaugm facilitati cum ar fi= formular de cutare a unui produs 8n (aza de date,
op$iune de promo)are de tipul ?7ecomand acest produs unui prieten?, calculul ta3elor de transport
8n func$ie de destina$ie, afi#area celor mai )8ndute produse, precum #i posi(ilitatea de plat prin
intermediul unui card (ancar.
"0
Toate acestea fac dintr;un site de comer$ electronic o aplica$ie deose(it de comple3 care,
8mpreun cu preocuparea permanent a comerciantului pentru acest canal de )6nzare, reprezint
ingredientele principale ale unei afaceri de succes.
A-=- DESCRIEREA PROIEC1ULUI PROPUS
A-=-/- FURNIZORI
.agazinul?PAR1E DE CAR1E4 SRL )a oferi cele mai apreciate cr$i furnizate de
diferite edituriFtipografiiFmagazine specializate din 7om6nia precum #i de Amazon.com.
4PAR1E DE CAR1E4 SRL )a a)ea un profil a3at pe dic$ionare, lim(i strine
Dg/iduri de con)ersa$ie, gramatici, cursuri intensi)e, cursuri pentru 8nceptori etc.E, carte
#colar Dmanuale, culegeri de pro(leme, culegeri de teste, sinteze etc.E, /r$i, g/iduri de
cltorie, (eletristic, informatic, lucrri de informare, utilitare, cr$i pentru copii etc.
5nc de la 8nfiin$are, 4PAR1E DE CAR1E4 SRL 8#i propune s 8ncura&eze autorii
rom6ni, printr;o pu(licitate puternic dar )a )inde #i numeroase lucrri realizate cu licen$e de
la prestigioase edituri din strintate, aceast tendin$ fiind 8n continu cre#tere.
Totodat 4PAR1E DE CAR1E4 SRL )a oferi crti despre afaceri #i managementul
firmei, despre modalit$ile 8n care 8$i po$i cre#te )6nzrile, despre cum s duci campanii de
marJeting eficiente, despre cum s;$i creeezi rela$ii 8n afaceri #i mai ales despre e3ploatarea
propriilor energii pentru a a)ea succes ;(estseller;uri 8n >UA #i 8n 8ntreaga lume.
A-=-.- DIS1RI;U3IE 0I PLA12
Cr$ile pe care clien$ii le )or comanda la 4PAR1E DE CAR1E4 SRL )or fi trimise
prin po#t, cu plata ram(urs #i se )or ridica de la oficiul postal la care clientul este arondat.
93ista si posi(ilitatea utilizarii ser)iciului Curier 7apid. Ta3ele postale )or fi specificate in
cosul de cumparaturi. Pentru comenzi mai mari de "-- lei ta3ele pentru transport prin Posta
7omana )or fi suportate de magazinul online. Pentru comenzi mai mari de !5- lei magazinul
)a suporta ta3ele pentru Curierul 7apid.
Dorim ca pe )iitor s reu#im, 8n urma discu$iilor cu (anca, s implementm facilitatea
de plat cu card de creditFde(it.
A-=-:- MAGAZIN <IR1UAL
!-
Componentele cele mai importante ale unei solu$ii complete de magazin virtual sunt=
catalog de produseFser)icii organizat pe categorii
co# de cumprturi
sistem de pl$i online
formular de comand magazin )irtual
promo)area anumitor oferte c/eie 8n magazin;ul )irtual= oferte speciale, produse
complementare, produse similare, etc.
sistem de actualizare online pentru produseleFser)iciile din magazinul )irtual
promo)are magazin )irtual -
A-+- DA1E PRI<IND PIA3A 0I PROMO<AREA NOULUI
SER<ICIU
A-+-/- CLIEN1II
7om6nii care c6stig peste medie si care petrec mult timp la (irou sau sunt, pur #i
simplu comozi, aleg )arianta s/oppingului online.
9le)i, studen$i, profesori, utilizatori fideli ai Internetului #i cunosctori ai s/oppingului
online.
A-+-.- CONCUREN1A
A)and 8n )edere natura Internetului, nu e3ist grani$e geografice care s delimiteze
competi$ia.
Totu#i, competitori 8n domeniul )6nzrii de carte online pot fi considerate firmele
distri(uitoare de carte online. Cele mai cunoscute magazine concurente online sunt:
9ditura didactic #i pedagocic
9ditura 4usinessTec/ International Press
9ditura Aula 4ra#o)
9ditura @iculescu;#i .agazin ?carte(un.ro?
Anticariat.net
Li(rrie.net
Anticariat carti )ec/i.ro
!"
A-+-:- A<AN1A9E
O Periodic, catalogul .agazinului )a pune la dipozi$ie zeci de titluri de carte, din
cele mai diferite domenii.
O 9conomie de timp, apel6nd cu 8ncredere la ser)iciul de carte prin po#t.
O 9conomie de (ani, toate cr$ile (eneficiind de pre$uri reduse fa$ de cele din
li(rrii Dcu p6n la *-BE.
O .odalitatea de comand este foarte simpl= O 8n scris Dpe adresa= -1-!-* C
>i(iu, 7om6nia, 4d. Unirii nr. "-, Iude$ul >i(iu ,O.P. '1 C.P. *-E, O prin talonul
de comand Dinserat 8n catalogul Clu(uluiE, O telefonic D-!50;3"! 0 '*E, prin
fa3 D-!50;3"*5533 sau ro(ot telefonic non;stop D-!50;3"!5''3E:
O prin ser)iciul telefonic Call Center D-!50;3"!1**1E
O prin e;mail:parte de carte @ Ha/oo.com
O acces6nd site;ul editurii D222.parte de carte.roE
O premii speciale,de fidelitate
A-A- DEZ<OL1AREA 0I PROMO<AREA AFACERII
SC ?PAR1E DE CAR1E4 SRL este 8n tratati)e pentru 8nc/eierea unui contract cu
firma unBe(-ro.
2e(site= /ttp=FF222.un2e(.ro
telefon fi3= -35F*-!.'"'
telefon mo(il= -*-F-!3.'!0
fa3= -35F'"5.--
>C.>inard Com >7L C Arad
!!
.agazinul online oferit de unBe(-ro este ideal pentru orice tip de comer$ )irtual
pe care dorim s;l 8ncepem. Prin intermediul magazinului online putem
comercializa simplu #i comod orice produse dorim= articole de 8m(rcminte,
o(iecte de decor #i artizanate, alimente, cr$i, produse electronice #i
electrocasnice, a(solut orice dorim.
unweb.ro ne ofer acum posi(ilitatea de a de$ine un magazin online profesional
fiind, 8n acela#i timp, girantul unei afaceri construite 8nc de la 8nceput pe ni#te
(aze solide, ale crei costuri ini$iale, precum #i cele de 8ntre$inere, sunt foarte
mici 8n compara$ie cu crearea unui magazin online apel6nd la metodele
tradi$ionale.
%irma un2e(.ro se )a ocupa de pu(licitatea site;ului prin sistemul Te3tAd #i prin
4anner Grafic.Cum func$ioneaz pu(licitatea online 8n sistemul Te3tAd= Te3tAd,
a#a cum spune #i numele este o reclama te3t care con$ine un titlu #i o descriere.
.ic dar cu potential mare, reclama Te3tAd, este foarte folosit fiind 8nt6lnit
adesea pe diferite site;uri. Cu toate c nu poate a&unge 8ntotdeauna la
performan$ele fra$ilor si mai mari, ea are a(ilitatea de a se strecura usor #i
8ncadra (ine 8ntr;o pagina 2e( iar dac are un con$inut atracti) poate garanta
rezultate (une 8n promo)are.
!3
UNDE 0I CUM O S2 APAR2 RECLAMA MEAC
7eclama postat )a fi afi#at pe toate site;urile doar 8n partea de sus a paginii,
oferindu;) astfel )izi(ilitate ma3im. .esa&ul pu(licitar )a fi acti) nonstop pe
toat durata campaniei pu(licitare #i )izi(il pe toate paginile 8n sistem random.
Culoarea de fundal a spa$iului pu(licitar precum #i a te3tului reclamei fiind 8n
stricta concordan$ cu designul site;urilor pe care este afi#at reclama, astfel 8nc6t
aceasta s ias 8n e)iden$, fr 8ns a face totu#i nota discordan$ cu restul
con$inutului.
!*
PU;LICI1A1E ONLINE 7 ;ANNER GRAFIC
4annerele grafice ofera mai multa informatie datorita faptului ca pot fi animate, pot
contine imagini, te3te si c/iar scurte sec)ente audio, toate acestea captand atentia asupra lor.
Un alt impact asupra potentialului client il are, spre e3emplu, in cazul unei oferte turistice, pe
langa te3tul referitor la oferta in sine si afisarea cator)a imagini cu locurile la care se face
referire in te3t. 93emplele se pot e3tinde la nesfarsit... e clar ca un te3t animat impreuna cu
cate)a imagini sugesti)e )or amplifica la ma3imum posi(il impactul pu(licitar si )or capta
intotdeauna atentia.
UNDE 0I CUM O S2 APAR2 RECLAMA MEAC
7eclama o s fie afi#at numai 8n partea de sus a paginii, pe toate site;urile din reteaua
noastra 8n sistem random. >pa$iul oferit (anner;ului este de !'30- pi3eli DLeader(oardE.
A#adar, nimic nu poate fi mai )izi(il de at6t ; oricine 8l )ede ?#i cu oc/ii 8nc/isi? c/iar din
prima secund 8n care a intrat pe site\
Dimensiunea mai mult dec6t generoas #i a#ezarea perfect, c/iar 8n primul ecran, pe
toate paginile site;urilor garanteaz o )izi(ilitate ma3im reclamelor afi#ate aici. 5n plus,
a)em posi(ilitatea s alegem anumite cu)inte c/eie pentru a direc$iona reclama ctre un
pu(lic $inta. Astfel (annerul o s fie afi#at prioritar doar pe anumite pagini din site;urile
re$elei, pagini ce sunt accesate mai des de un anumit target selectat automat dupa cu)intele
c/eie introduse de noi.
Pentru c ne dorim s a)eti cea mai eficienta reclam ) oferim #i posi(ilitatea de a )
alege orele din zi #i zilele din sptm6n c6nd dori$i s fie afi#at (annerul. Astfel ) pute$i
selecta at6t pu(licul de interes pentru produsul su ser)iciul promo)at, c6t #i orele la care
considera#i c acest pu(lic este mai acti) pe internet.
!5
Desigur #i aici pute$i opta pentru ca reclama s fie acti) nonstop. Putem modifica
oric6nd, gratis, at6t cu)intele c/eie c6t #i orele #i zilele de afi#are ale reclamei din contul
nostru creat automat la acti)area unei campanii pu(licitare.
!1
A-A-/- PAR1EA <IZUAL2 A MAGAZINULUI ONLINE
spa$iu de loginFlogoutF8nregistrare utilizatoriQ
categoriile de produseQ
)itrinele de produse, aran&ate dup criteriile ini$ial con)eniteQ
motor de cutare intern simpluQ
co# de cumprturi )irtualQ
a(onare @e2sletter
sec$iuni de promo$ii #i nouta$iQ
ultimele 5 produse #i ultimele 5 categorii )izitateQ
logare IP client.
generare factur proform la finalizarea comenzii
a)ertizare comand nou prin email.
e3pediere automat factura proform ctre client.
generare factur proform la finalizarea comenzii.
afi#are ultimele "- produse adugate.
afi#are cele mai recomandate produse
afi#are cele mai )6ndute produse.
afi#are produs aleatoriu DrecomandmE.
pagina de contact cu formular contact integrat.
op$iune printare detalii #i imagini produs de ctre )izitator.
op$iune cerere detalii despre un anumit produs.
op$iune sal)are D(ooJmarJE produs.
op$iunea >/are D spune #i altoraE prin 9;mail
printare factur proform la finalizarea comenzii.
statistici )izitatori online.
modul Ha/oo messenger.
modul face(ooJ
!
A-A-.- PAR1EA DE ADMINIS1RARE OFERI1A DE BBB-unBe(-ro
Panou admini"trare 5
adugare categorii #i su(categorii.
panou administrare comenzi primite Dnou )enite, 8n a#teptare, terminateFe3pediate,
a(andonateE.
platforma VordPress
modul de atri(ute, adugare de op$iuni e3tra la comanda unui produs gen= mrime,
culoare,diametru, etc., care pot con$ine pre$ suplimentar care se calculeaz la suma
de (az a produsului.
afi#are produse 8n ! r6nduri DcoloaneE sau un singur r6nd.
modul stoc ; dezacti)are automat dac produsul nu mai e3ist pe stoc.
modificare rapid pre$.
adugare curier cu ta3e de transport diferite 8n fct. de nr. de produse comandate.
printare comand primit pentru fiecare client 8n parte.
adugare produse cu T+A
adugare csu$e infota( D(annere pu(licitare, parteneri linJuri, &a)ascripts, etcE.
adugare produse intermediare Dlegtura 8ntre produseE.
adugare de logo;uri pentru fiecare categorie de produs Fcategorii sau su(categorii.
adugare nr. nelimitat imagini aferente unui produs.
adugare de fi#iere pdfFdocFa)iFs2fFe3eF3ls ,etc pentru do2nload la fiecare produs.
editor /tml la descriere produse.
modul adugare filmri Uoutu(e.
acti)area sau dezacti)area de module 8n func$ie de preferin$e De3= factura
profom,atri(uteE
interfa$a magazinului poate fi tradus 8n orice lim(a solicitat.
afi#are pre$ 8n orice moned euro, dolari, lei, etc.
statistici )izitatori
statistici produse Dcele mai )izionate produseE.
modul >9O url re2rite.
!'
A-D- PRODUSE SI COMENZI
Pentru fiecare produs se pot introduce urmtoarele informa$ii standard=
<IZUALE
Ecare "e pot $edea pe "iteE
denumire produsQ
descriere produsQ
productorQ
detalii te/niceQ
poze Dnumr nelimitatE ; la fiecare produs poza principal Dprima poz introdusE )a
a)ea #i dimensiunile '-3'- pi3eli Dpentru afi#area 8n lista de produseE si
!--3!-- pi3eli Dpentru afi#area 8n pagina de detaliu a fiecrui produsEQ
adugare la categoriile promo$ii #i nout$iQ
filtre D8n cazul 8n care este ne)oie, pentru o departa&are mai (un a produselor) Q
stoc Ddac sunt 8n stoc sau urmeaz sa aparE.
IN1ERNE
Epe care le poate $edea numai proprietarul "ite7ului "au operatorulF
furnizorul D8n cazul resellerilorEQ
codul produsului Rcare poate aprea #i pe site, la cerereTQ
pre$ul furnizorului R8n cazul resellerilorT ; 8n lei, euro, dolar Rsau orice alt
moned, la cerere, cursul )alutar fiind cel al 4@7 din ziua respecti)TQ
procentul de )6nzareQ
pre$ul de )6nzare Re3primat 8n lei, la cursul zileiT.
comenzi 7 comenzile online pot fi )izualizate 8n timp realQ
statusul comenzii Rne)erificat, 8n curs de procesare, li)rat, nereu#itT este
)izualizat #i poate fi modificat 8n timp real, astfel ca #i utilizatorul care a dat
comanda online s poat )izualiza starea 8n care este aceasta 8n fiecare momentQ
la fiecare comand, a)em disponi(ile urmtoarele informa$ii=
numele complet al clientuluiQ
!0
produsele comandateQ
datele necesare facturrii Dpersoane fizice= nume complet, C@P, adresaQ
persoane &uridice= numele firmei, codul fiscal, registrul comertului,
adresa, (anca #i codul I4A@EQ
adresa de li)rare, numrul de telefon fi3 #i mo(il, precum #i adresa de
mail la care poate fi contactat clientulQ
ora #i data la care a fost efectuat comanda.
3-
CAPITOLUL VI
ANALIZA FINANCIAR!
A-/ C6EL1UIELI 0I <ENI1URI
C/eltuielile estimate pentru desf#urarea acti)it$ii )or include #i costurile asociate
pentru 8nceperii afacerii.
C/eltuielile de 8nceput )or acoperi, capitalul necesar 8nc/eierii contractelor cu
furnizorii de carte, capitalul necesar acoperirii pierderilor din primul an.
Cumprarea ec/ipamentelor necesare pentru conectarea la I@T97@9T #i
confec$ionarea mo(ilierului necesar pentru depozitarea cr$ilor se )a face din aportul 8n
numerar al ac$ionarilor.
CGeltuieli pre$i!ionate pentru primul an de funcionare
Denumire
<aloare
EleiF
1otal
EleiF
" auto
Dacia "3-* PicJ;up 5.---
5.---
.o(ilier "-.--- "-.---
Calculatoare
! Imprimante
" Casa de marcat
I@T9L P9@TIU. * ;
"-- .P
9P>O@ C!- >]
OLI+9TI
3 3 3.---
! 3 ".---
" 3 0.---
!-.---
Aparate telefoniceFfa3
ALCAT9L
+A@GUA7D
" 3 55-
" 3 !5-
'--
Copiatoare CA@O@ PC '1-
" 3 ".---
".---
Consuma(ile 3.--- 3.---
A(onament linie 8nc/iriat
A(onament ser)ice calculatoare
UPC Astral
Computers UPC
5.5--
1.---
"".5--
3"
Contract Ur(an ^ Asocia$ii *.5-- *.5--
Contract firma de conta(ilitate "".--- "".---
9nergie ".!-- ".!--
C/eltuieli cu personalul 0.1-- 0.1--
C/eltuieli 8ntre$inere site *.--- *.---
Alte c/eltuieli 5.--- 5.---
1O1AL '1.1--
O Pre$urile utilizate au fost )ala(ile 8n perioada ; martie C aprilie !--0.
O >uma )a fi suportat de ac$ionari.
Din calculele fcute reiese c ?PAR1E DE CAR1E4 SRL are ne)oie de un credit de
la (anc de 5---- lei pentru a demara afacerea #i pentru primul an de func$ionare.
REALIZAREA O;IEC1I<ELOR
Calculatoarul, casa de marcat #i imprimantele )or fi cumprate de la firma 4lue 7idge
Computers care ofer pre$uri competiti)e pentru raportul de calitate oferit, iar accesul la
Internet se )a o($ine de la firma UPC Astral. >er)ice;ul pentru re$ea #i calculatoare se )a face
cu societatea Computers UPC ; 8n urma referin$elor o($inute despre firma Dpromtitudine #i
eficien$ la solicitareE cu care se )a 8nc/eia contractul de 8ntre$inere a ec/ipamentelor #i a
re$elei de comunica$ii.
>ocietatea UPC Astral )a oferi conectarea la Internet iar societatea Computers UPC
consultan$a de re$ea urm6nd ca tot de la 4lue 7idge Computers sa se o($in_ /ard2arul necesar
legrii la re$ea.
.o(ilierul )a fi e3ecutat la comand de ctre firma .odule Design.
<ENI1URI
Din analiza pie$ei online de carte, efectuat 8mpreun cu firma de consultan$
"Omnia .net" rezult c )eniturile pe primul an se )or situa 8n &urul )alorii de 5!-- lei.
3!
A-. ANALIZA SHO1
Puncte tari
o )itez de reac$ie decizional la modificrile produse 8n mediul intern sau e3ternQ
o gam di)ersificat de produseQ
o cre#terea rapid a pie$eiQ
o posi(ilit$i de ac/izi$ii de carte din strintateQ
o e3isten$a cererii pe pia$a online a produselor )6nduteQ
o fr costuri pentru salariiQ
o posi(ilit$i de 8nc/eiere a unor alian$e, acorduri etc. a)anta&oaseQ
o stocuri miciQ
o cre#terea )6nzrilor de carte pe internet fa$ de anii preceden$iQ
o societatea nu prezint grad mare de dependen$ fa$ de un grup de clien$i
o comandarea unei cr$i este un lucru mai facil #i nu sperie at6t de mult utilizatorul
de Internet, din cauza )alorii comenzii, de multe ori aceasta fiind p6n 8n limita
de 5-- lei
Puncte "la(e
o afacerea este la 8nceput #i se simte o insuficien$ a resurselor financiare
disponi(ileQ
o firma nu este cunoscut pe pia$a onlineQ
o c/eltuieli mari pentru pu(licitate #i ac/izi$ii de carteQ
o costuri suplimentare pentru 8nc/eierea unor contracte cu edituriF tipografii etc. Q
o posi(ilit$ile de plat online 8nc nu sunt fructificate.
Amenin&ri poten$iale=
o adoptarea unor reglementri legislati)e sau normati)e restricti)e cu impact
nefa)ora(ilQ
o intrarea intr;o perioad de recesiune economic la ni)el na$ional sau
interna$ionalQ
o sc/im(ri ale ne)oilor, gusturilor sau preferin$elor clien$ilorQ
33
o cre#tere mai lent a pie$ei, ca urmare a crizei economiceQ
o intrarea unor noi competitori pe pia$Q
o puterea cresc6nd de negociere a furnizorilor #iFsau a clien$ilorQ
o fluctua$iile monedei na$ionale fa$ de 9uro sau Dolar.
Oportunit&i
o ptrunderea pe o pia$ relati) nou ; pia$a )6nzrilor de carte on lineQ
o e3isten$a a numeroase surse de carte si posi(ilitatea aducerii cr$ilor din afara
rom6niei, contactarea furnizorilor mari de carte precum Amazon. ComQ
o posi(ilitatea ac/izi$ionrii de cr$i la pre$uri de productor, ceea ce permite
)6nzarea su( pre$ul celorlalte magazine onlineQ
o )alorile, 8n comer$ul online cu carte, sunt mai mici ca 8n alte domenii dar mult
mai dinamice.
Analiza >VOT este o metod eficient, utilizat 8n cazul planificrii strategice pentru
identificarea poten$ialelor, a priorit$ilor #i pentru crearea unei )iziuni comune de realizare a
strategiei de dez)oltare.
Analiza >VOT d ocazia s se identifice msurile oportune pentru
8nlturareaFdiminuarea punctelor sla(e Dierar/izarea lor ca priorit$iE #i elimin 8n mare
msur surprinderea 8n cazul amenin$rilor.
A-. ANALIZA SI1UA3IILOR FINANCIARE DE SIN1EZ2
aE Contul de profit )i pierdere pentru primul an de acti$itate.
(E FluIul de di"poni(ilit&i lunar pentru primul an de acti$itate Dmetoda
direct%E.
cE ;ilanul conta(il la "f%r)itul primului an de acti$itate.
3*
CON1UL DE PROFI1 0I PIERDERE pentru primul an de acti$itate.
<ENI1URI /JD-,,
)*+,- ./ luni 0 surse propriil 1 ,+*--- lei
0 .2-*--- lei 1 .3+*--- lei
C6EL1UIELI +=-/A,
>alarii 0.1-- 3-- ./ luni 1 4*5-- lei
C/eltuieli de e3ploatare 3.!-- 2*.-- ./ luni 1 2+*/-- lei
Amortizare .31- 25*3-- ! , ani 1 +*25- lei
PROFI1 DIN EKPLOA1ARE /:.-J=, "'.--- C 5*."1- ` "3!.'*- lei
CGeltuieli financiare 6Do$7nzi8 +-,,, .-9 din credit 1 ,*--- lei
PROFI1 /.D-J=,
FLUKUL DE DISPONI;ILI123I LUNAR pentru primul an de acti$itate
L U N A
I II III I< < <I <II <III IK K KI KII
?nca"&ri =-D+, =-D+, =-D+, =-D+, =-D+, =-D+, =-D+, =-D+, =-D+, =-D+, =-D+, =-D+,
; +6nzri *.5- *.5- *.5- *.5- *.5- *.5- *.5- *.5- *.5- *.5- *.5- *.5-
Pl&i =-:/A =-:/A =-:/A =-:/A =-:/A =-:/A =-:/A =-:/A =-:/A =-:/A =-:/A =-:/A
; >alarii 3-- 3-- 3-- 3-- 3-- 3-- 3-- 3-- 3-- 3-- 3-- 3--
; C/eltuieli
e3ploatare
2*.-- 2*.-- 2*.-- 2*.-- 2*.-- 2*.-- 2*.-- 2*.-- 2*.-- 2*.-- 2*.-- 2*.--
; Do(6nzi ).5 ).5 ).5 ).5 ).5 ).5 ).5 ).5 ).5 ).5 ).5 ).5
Ca"G din
operare
=:= =:= =:= =:= =:= =:= =:= =:= =:= =:= =:= =:=
Ac/izi$ie
.%
24*3-- ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
35
Ca"G din
in$e"tiii
:L-J,, , , , , , , , , , , ,
Capital
social
"3-.--- ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
5mprumutu
ri TL
5-.--- ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Ca"G din
finanare
/J,-,,, , , , , , , , , , , ,
Ca"G net ./L-:AA =:= =:= =:= =:= =:= =:= =:= =:= =:= =:= =:=
Ca"G la
*nceput
, ./L-:AA../L-J,, ..,-.:= ..,-AAJ ../-/,. ../-+:A ../-LD, ...-=,= ...-J:J ..:-.D. ..:-D,A
Ca"G la
"f%r)it
./L-:AA ./L-J,, ..,-.:= ..,-AAJ ../-/,. ../-+:A ../-LD, ...-=,= ...-J:J ..:-.D. ..:-D,A ..=-/=,
O(ser)a$ii=
Calculul do(6nzii= 5.--- leiFan *"1 leiFlun
Cas/ net ` Cas/ din operare ; Cas/ din in)esti$ii Z Cas/ din finan$are
Cas/ la sf6r#it ` Cas/ la 8nceput Z Cas/ net
;ILAN3UL la "f%r)itul primului an de acti$itate
AC1I<E FIKE NE1E .L-J=, CAPI1AL PROPRIU .+D-J=,
Acti$e fiIe (rute :D-.,, Capital "ocial /:,-,,,
Amortizare 6+*25-8 Profit reinut Ddin contul de profit si pierdereE /.D-J=,
AC1I<E CIRCULAN1E ..J-JL, DA1ORII PE 1ERMEN LUNG +,-,,,
Stocuri 7
DA1ORII PE 1ERMEN SCUR1 :-+/A
Clieni M =-D+, Datorii Furni!ori MM :-/,,
Datorii Salariale MMM ,
Di"poni(ilit&i Eca"GF ..=-=/, Do(%n!i de pl&tit
=/A
1O1AL AC1I< .+J-D:, 1O1AL PASI< .AA-:+A
O(ser)a$ii=
a = *.5- lei reprezinta )eniturile care )or fi incasate in luna I a anului )iitor.
aa = 3."-- lei reprezinta datoriile catre furnizori care )or fi platite in luna I a anului )iitor.
aaa= salariale personalului sunt :zero< pentru ca sunt platite in aceasi luna cu desfasurarea acti)itatii.
31
CAPITOLUL VII
CONCLUZII
Aprut 8n 7om6nia la sfar#itul lui "000 #i cunosc6nd un punct de cre#tere
foarte important p6n 8n prezent, comer$ul electronic este aproape de
8nceputul fazei de maturizare. C/iar dac acum se 8nregistreaz o cre#tere
foarte mare 8n comer$ul electronic, pu$ine e;magazine )or supra)ie$ui
acestei perioade de tranzi$ie, iar peste 3;* ani )om putea )or(i de o pia$
de ecommerce sta(il.
4ill Gates, spunea c 8n )iitor afacerile )or fi de dou feluri ; pe Internet sau deloc.
P/ilip botler, profesor de marJeting interna$ional la bellogg >c/ool of .anagement, din
cadrul Uni)ersit$ii @ort/2estern, care a oferit ser)icii de consultan$ unor organiza$ii ca
I4., 4anJ of America, General 9lectric #i AT^T #i este considerat printele marJetingului
modern, demonstreaz 8n ultima sa carte c, 8n ultimii ani, importan$a Internetului a crescut
e3ponen$ial, fiind cum nu se poate mai ade)arat afirma$ia c nu e3isti dac nu e#ti online.
Internet;ul se afl 8n anii lui de gra$ie #i cifrele de pe toate segmentele sale cresc.
>uccesul sau insuccesul depind de sta(ilirea clara a o(iecti)elor urmarite la desc/iderea
magazinului si de planificarea atenta a modului in care acti)itatea de comert electronic )a fi
integrata in strategia curenta a firmei si in operatiunile zilnice.
Tot mai multe companii, dar #i utilizatorii indi)iduali, s;au con)ins de aceast realitate, astfel
8nc6t asistm, 8n acest moment, 8n 7om6nia, la o e3plozie a site;urilor #i a numrului de
)izitatori.
O do)ad de maturitate a comer$ului electronic 8n 7om6nia este prezen$a 8n top "-, a
dou site;uri price-ro #i "Gopmania-ro care ofer un sistem de cumprare a produselor oferite
de di)erse magazine online. Aceste sisteme sunt foarte populare #i 8n $rile dez)oltate #i
reprezint, a#a cum spuneam, o do)ad de maturitate, din partea celor care cumpr online.
Un alt aspect important este reprezentat de prezen$a 8ntre primele zece site;uri de
comer$ electronic a nu mai pu$in de patru magazine online care comercializeaz produse IT,
electronice, telefoane #iFsau electrocasnice. C/iar cinci site;uri dac $inem cont #i de dol-ro
Dcare ofer #i astfel de produseE. 5n concluzie, se o(ser) magazinele online care ofer
3
produse IT au cea mai mare cutare 8n spa$iul )irtual rom6nesc. Aceasta ne confirm faptul c
8n 7om6nia Te/nologia Informa$iei ocup un loc foarte important #i cei care dispun de un PC
8n general sunt primii care apeleaz cu mai mult 8ncredere la aceste ser)icii.
Pozi$ia 8n top "- a site;ului li(rarie-net, dar #i a site;ului dol-ro, ne confirm c sunt
la mare cutare pe internet cr$ile. De cec %oarte simplu. 5n 7om6nia, cel mai dez)oltat sistem
de plat este cel ram(urs. Produsele se trimit prin colet po#tal #i plata se face 8n momentul
ridicrii coletului de la po#t. 9)ident, cr$ile, cd;urile, d)d;urile se incadreaz cel mai (ine 8n
acest tip de comer$.
Prezen$a pe internet )a asigura afacerii noastre o an)ergur glo(al. Astfel, putem
prezenta produsele comercializate de firma noastr unei pie$e formate din peste *-- de
milioane de clien$i din 8ntreaga lume, pia$ imposi(il de atins printr;un magazin tradi$ional.
Liderul detasat, cel pu$in 8n aceast perioad a anului, este site;ul oNa!ii-ro. >ite;ul a
fost lansat de net4ridge In)estments 8n aprilie !---, ideea de (az const6nd 8n oferirea unui
mediu 8n care s fie posi(il )anzarea #i respecti) cumprarea la cel mai (un pre$ de di)erse
articole..
5n topul magazinelor online din 7om6nia, gsim #i site;ul culinar-ro prin intermediul
cruia gsim ser)icii de li)rare m6ncare la domiciliu, firme de catering. Dac suntem foarte
ocupa$i sau de ce nu, foarte comozi, putem apela la una dintre firmele prezente pe site care s
ne a&ute cu ac/izi$ionarea produselor de care a)em ne)oie.
3'
CAPITOLUL VIII
ANE"E
J-/- ANEKA
Demo Ma>a!in on line
30
*-
Sur"a: BBB-unBe(-ro Odemo
*"
J-.- ANALIZA PEN1RU ACORDAREA CREDI1ULUI
/- DA1E GENERALE5
Denumire5 ?PAR1E DE CAR1E4 SRL
Forma de proprietate5 integral pri)at
O(iectul de acti$itate5 comer$ online
Capital "ocial5 5---- lei pri)at rom6nesc
.- DA1E PRI<IND CREDI1UL SOLICI1A15
Cate>oria de credit5 start up ; pentru dez)oltare, 8n completarea surselor
proprii 8n lei ; linie de credit
O(iecti$ul creditului: 8nfiin$are agent economic nou
<aloarea creditului5 +,,,, lei
Sur"e proprii 5/:,,,, lei
De"tinatia5 in)esti$ie magazin on line
Durata de creditare5 1- luni
; din care perioada de gratie= ; 1 luni;
:- DOCUMEN1A3IA FOLOSI12 LA EFEC1UAREA ANALIZEI5
". planul de afaceriQ
!. cerere de credit Q
3. certificat constatator c6t mai recent dar cu o )ec/ime de ma3im 3- zileQ
*. declara$ia pri)ind rela$iile de grupQ
5. apro(area legal F constituti) pri)ind contractarea creditului #i persoanele
8mputernicite s anga&eze societateaQ
1. acord de consultare a 4iroului de CreditQ
. actele &uridice de 8nfiin$are #i certificat de 8nmatriculare DCUI Z ane3eEQ
Acti$itatea mana>erial&5 dup analizarea planului de afaceri 8naintat de solicitantul
creditului, se poate considera c ec/ipa de conducere este capa(il s asigure desf#urarea
acti)it$ii 8n condi$ii de eficien$.
*!
Relaiile )i reputaia pe pia&5 firma este necunoscut pe pia$ dar, din analiza
contractului de promo)are online, considerm c e3ist #anse a acesta s ptrund #i s se fac
cunoscut 8ntr;un timp destul de redus.
Anali!a ri"cului
>ocietatea a desc/is cont la 4anc #i a depus a)ansul de !5% solicitat de normele de
creditare.
Analiza factorilor de risc din mediul eItern : Pia$a online 8n 7om6nia este o pia$
dinamic, 8n plin e)olu$ie. Pia$a online D2e( design, magazine onlineE se du(leaz de * ani,
8n fiecare an, ceea ce demonstreaz c este pia$a cu cea mai mare rat de cre#tere dintre toate
pie$ele online europene. Pe pia$a rom6neasc on line, func$ioneaz *5 de magazine )irtuale
pentru )6nzarea de carte. Considerm c mediul e3tern este prielnic dez)oltrii acestei
afaceri.
Analiza factorilor de risc din mediul intern ; ; societatea posed capitalul social
minim pre)zut de legisla$ia 8n )igoareQ; societatea are desc/ise conturi 8n lei la 4anca ] >A.
C/eltuieli sunt minimeQ nu e3ist anga&atiQ nu se plte#te c/irieQ magazinul online )a fi
desc/is non;stop #i nu este limitat la o zonaFregiuneQ pregtirea #i disponi(ilitatea financiar a
celor trei asocia$i ne determin s considerm c riscul este minim.
Credite deinute de c&tre a"ociai 7 nu C conform )erificrii efectuate la C74
#i CIP
Garantarea creditului se face cu ipotec constituit asupra unei cldiri din
patrimoniul ordonatorului DclientuluiE sau a altor giran$i, do)edit cu e3tras de
carte funciarQ
>ocietatea prezint credi(ilitate pentru creditare, a)6nd perspecti)e (une pentru
ram(ursarea creditului.
=- PROPUNERI
<aloarea creditului 5----. lei
De"tinatia dez)oltare acti)itate
Durata creditului 1- zile
; din care= perioada de gratie= ; 1 luni
Punerea la di"po!itie 5
e#alonat Dlinie de creditE
*3
Do(%nda z B
Ram(ur"area ultimei rate la data de5
NTOCMIT, APROBAT / NSUSIT
Article I. DECIIE: !r. ........ "#t#: $...............$
@ota= Analiza este conforma cu normele de creditare 8n )igoare ale (ancii.
;ANCA K S-A- 7 Condiiile (&ncii
Credit Start Up
Solicitani eli>i(ili
Acest tip de credit este destinat firmelor nou 8nfiin$ate sau care func$ioneaz de cel mult 1
luni. >olicitantul de credit tre(uie s 8ndeplineasc urmatoarele condi$ii minime=
s posede capitalul social minim pre)zut de legisla$ia 8n )igoareQ
s ai( desc/ise conturi 8n lei #iFsau )alut la 4anca ] >AQ
s desf#oare o acti)itate ce nu contra)ine normelor legale #i care este 8n concordan$
cu statutul sau de societateQ
s &ustifice necesitatea credituluiQ
s accepte )erificarea informa$iilor prezentate 8n documenta$ia de credit depus la
(ancaQ
s prezinte credi(ilitate pentru ram(ursarea la scaden$a a creditelor anga&ate #i a
do(6nzilor aferenteQ
s prezinte garan$ii materiale acoperitoareQ
s se conformeze cerin$elor (ncii care decurg din legislatia 8n )igoare.
**
Condiii de finanare
<aloarea finan&rii5
; ma3im 35.--- 7O@ pentru creditul >tart UpQ
; ma3im '5.--- 7O@ pentru creditul >tart Up Z.
Durata finan&rii5
; 5 ani, incluz6nd ma3im 1 luni perioada de gratie.
A$an"5
; !5B din )aloare in)esti$iei.
Garanii5
a !aranii reale=
; imo(iliare ; ipoteca constituit asupra unor (unuri imo(ile Dcladiri #iFsau terenuriE
din patrimoniul ordonatorului DclientuluiE sau a altor giran$i, do)edit cu e3tras de
carte funciarQ
; mo(iliare ; sta(ilite prin pre)ederile Legii 00F"000.
b !aranii personale:
; fide&usiune Dcau$iuneaE reglementat de art. "15! din Codul Ci)ilQ
; poli$e de asigurare a riscului de neplat, emise de societ$i de asigurare agreate de
(ancQ
*5
;I;LIOGRAFIE5
". 4ucur C ; Comer(ul electronic, 9d. A>9, 4ucure#ti, !--!
!. Colli 4 ; :oca$ular economic i financiar, 9d. Pumanitas, 4ucure#ti, "00*
3. Costea C, Patric/e D ; Administrarea afacerilor Comerciale, 9d. Uranus, 4ucure#ti, !--!
*. Georgescu;Golo#oiu L ; <i=loace> modalit%(i i instrumente de plat%, 9d. A>9,
4ucure#ti, !--5
5. ber(aleb I , 4o( C, Dragu#in ., Grigorescu ., Tc/iciu L, +i#ean ., ;Economia
?ntreprinderii, 9d. %orum Consulting, 4ucure#ti , !--5
1. .i/ai Ilie, .i/ai Ti(eriu Ionu$ ; Trade @inance @inan(area Comer(ului> 9d. 9conomic,
4ucure#ti, !--!
. Patric/e D, >tnescu I, Grigorescu ., 7adu 9, 9nic @ ; Economie comercial%> 9d.
9conomic, 4ucuresti, !--3
'. Patric/e D, Grigorescu ., >tnescu I, %elea . ; Aazele comertului, 9d. 9conomic,
4ucure#ti, !--5
0. Patric/e D, Politici>programe>teBnici i opera(iuni de comer(, 9d. 9conomic, !--
"-. Patric/e D ; Tratat de economia comer(ului, 9d. 9ficient, 4ucure#ti, "00'
"". >tanciu;Timofte C, Aaze de date pentru comer(ul electronic pe "nternet, 9d. Oscar Print,
4ucure#ti, !--!
"!. aaa222.afaceri.netF(ussinesFcomert electronic
"3. aaa222.actual.roFmagazin[electronic
"*. aaa222.capital.ro
"5. aaa222.(ancatransil)ania.ro
"1. aaa222.licitatii.ro
". aaa222.riti;interne2s.roFroFecommerce./tm
"'. aaa/ttp=FF222.2e(ecom.roFmagazine;online
"0. aaa222.al(onet.ro
!-. aaa 222.linJ!ec.ro
!". aaa222.conso.ro
*1