Sunteți pe pagina 1din 94

TEHNICI DE

RADIOGRAFIE
INTRAORALĂ
Mulţumiri
Allan G. Farman,
Universitatea Louisville
Tehnici de radiografie intraorală
• Retrodentoalveolare
– Periapicale
– Bitewing
• Ocluzale
Dimensiunile filmelor intraorale
• “00” şi “0”: radiografii periapicale & bitewing
pentru copii;
• “1”: radiografii periapicale (şi uneori bitewing)
la adulţi şi adolescenţi;
• “2”: radiografii periapicale şi bitewing la adulţi
şi adolescenţi; radiografii ocluzale la copii mici;
• “3”: radiografii bitewing posterioare;
• “4”: filme ocluzale la adulţi şi adolescenţi
Pachetul cu filmul intraoral
• Film cu dublă emulsie, expunere directă
• Semn cu convexitatea orientată spre raza X
• Foiţă de plumb
• Hârtie neagră
• Înveliş rezistent la apă şi lumină
• Indicator pentru faţa şi reversul filmului
Radiografii
periapicale
• Prezintă rădăcinile dinţilor
dintr-o anumită zonă
• Trebuie să includă regiunile
apicale
• Trebuie să includă cel puţin 2
mm din osul periapical
Bitewing
• Se realizează pentru studiul zonelor de
contact dintre dinţii adiacenţi de la
nivelul unei arcade
• Raza centrală trebuie să fie tangentă la
zonele de contact şi perpendiculară pe
receptor
• Ar trebui să prezinte o minimă
suprapunere orizontală a dinţilor
• Film orizontal / vertical
Bitewing
Radiografii
• Filmele suntocluzale
plasate în plan ocluzal
• Depistarea unor structuri calcificate la nivelul
planşeului cavităţii orale (de ex. calculi
salivari)
Aparatul roentgen dentar
Indicatorul
focarului
Braţ

Con

Indicatorul unghiului vertical


Principii de bază pentru realizarea
radiografiile periapicale
• anatomia dinţilor şi a maxilarelor
• poziţia capului pacientului
• angularea razei X
– angulaţia verticală
– angulaţia orizontală
• punctul de intrare al razei X
• plasarea filmului
Anatomia dinţilor şi a maxilarelor
• axele lungi ale dinţilor
– maxilar
– mandibulă
• localizarea apexurilor dentare
Axele lungi ale dinţilor
• maxilar
Axele lungi ale dinţilor
• mandibulă
Axe aparente vs. axe reale
Poziţia capului pacientului
• ortostatism / şezut
• planul ocluzal al arcadei de radiografiat – orizontal
• planul sagital vertical

• linia de orientare maxilară:


tragus – aripioara nasului
• linia de orientare mandibulară
tragus - colţul gurii (uşoară extensie a capului)
• gură pacient – cot operator
Angularea razei X
• Înclinare verticală
– tehnica paralelismului: forma arcadei şi
poziţia dinţilor
– tehnica bisectoarei: linie imaginară
– bitewing: + 10o
• Înclinare orizontală
• Ortoradialitatea: tangentă la punctele de
contact dentar – forma arcadei şi poziţia
dinţilor
Tehnici de radiografiere intraorală

Tehnica bisectoarei

Tehnica paralelismului
Tehnici de radiografiere intraorală
Angulaţia verticală
Înclinarea
orizontală
• Diferită la maxilar şi mandibular
• Canini mandibulari 45o vs
canini maxilari 70o.
• Premolari şi molari mandibulari cu 5o
mai puţin decât PM şi M maxilari
• VARIAŢII INDIVIDUALE
Angularea orizontală
Angularea orizontală
Angularea
orizontală
Punctul de intrare al razei X
• centrul zonei de radiografiat
• defecte de tehnică: imagine parţială
Tehnica de preferat
• Tehnica paralelismului
– Raza centrală perpendiculară pe receptor
– Raza centrală perpendiculară pe dinte
– Receptor paralel cu dintele
– Distorsionare mai scăzută
Tehnica paralelismului
Sursa de raze X
Osul maxilar

Axa dintelui
Detector
Distorsiunea poate ţine de tehnică

tehnica bisectoarei tehnica paralelismului


“ Full Mouth Survey – FMX”
Modalităţi de prindere a
receptorului
• XCP (Extension Cone
Paralleling).
• Stabe.
• Precision.
• Hemostat.
• Snap-A-Ray.
XCP (Rinn)

Periapicale posterioare

Bitewing

Periapicale anterioare
Incisivul lateral maxilar
Incisivul lateral maxilar
Incisivul lateral maxilar
Canin maxilar
Canin maxilar
Canin maxilar
Radiografie periapicală a unui canin maxilar
Premolar maxilar
Premolar maxilar
Premolar maxilar
Radiografie periapicală a
unui premolar maxilar
Molari maxilari
Molari maxilari
Molari maxilari
Radiografie periapicală
a unui molar maxilar
Incisivi mandibulari
Incisivi mandibulari
Incisivi mandibulari
Radiografie periapicală a
unui incisiv mandibular
Canin mandibular
Canin mandibular
Canin mandibular
Premolar mandibular
Premolar mandibular
Premolar mandibular
Radiografie periapicală a
unui premolar mandibular
Molari mandibulari
Molari mandibulari
Molari mandibulari
Tehnica
bisectoarei
• Raza centrală este perpendiculară pe
bisectoarea imaginară dintre axul
dintelui şi axul receptorului
Tehnica bisectoarei
Tehnica bisectoarei
Tehnica bisectoarei
Bisectoare
Dinte Imagine

Raza

Detector
Tehnica
bisectoarei
• Izometrie
• Distorsionare selectivă
• Folosită când spaţiul este
insuficient pentru tehnica
paralelismului
Tehnica bisectoarei

Sursa de raze X

Planul dintelui
Bisectoare

Maxilar

Planul
detectorulu
i
Tehnica bisectoarei
Tehnica bisectoarei
Bitewing premolari
Bitewing premolari
Bitewing premolari
Bitewing molari
Bitewing molari
Bitewing molari
Incidenţe cu film ocluzal
• metoda Belot
• metoda Simpson
Metoda Belot
• centrare pe „bisectoarea” unghiului format
de axul dintelui (din centrul zonei de
radiografiat) şi planul filmului (planul ocluzal);
• înclinaţiile vor fi diferite pentru diversele
grupe de dinţi.
Metoda Belot
Metoda Belot
Metoda Simpson
• centrare în lungul axului dintelui de
radiografiat, dar de obicei, cu centrare
perpendiculară pe film;
• principalele indicaţii: aprecierea extinderii
spaţiale a unei leziuni, existenţa şi
localizarea calculilor salivari, leziuni
palatinale etc.
Metoda Simpson
BIBLIOGRAFIE
• “Principles of Dental
Imaging” de Langland
şi Langlais.