Sunteți pe pagina 1din 14

_______________________________________________________________________

Capitolul XVII
CONSILIEREA COLAR
I INTEGRAREA SOCIOPROFESIONAL
Lector univ. dr. ANDREEA SZILAGYI
OBIECTIVE
- Corelarea funciilor eseniale
ale consilierii cu etodele !i
te"nicile adecvate#
- e$ersarea unor etode de
consiliere#
- con!tienti%area
res&onsa'ilit(ilor !i cerinelor
etice &rofesionale ale
consilierului.
CONCEPTE-CHEIE
- Consiliere-consilier#
- orientare !colar( !i &rofesio-
nal(#
- reorientare !colar( !i &rofe-
sional(#
- &roiect &rofesional !i de cari-
er(.
)ro'lea consilierii !colare este una considerat( de i&ortan(
a*or( +n (rile de%voltate, &reocu&ate de de%voltarea tinerei -eneraii.
.n aceast( eta&( istoric(, +n care rolul !colii este contestat / consilierea
educaional( &are a fi r(s&unsul &entru ulte dilee. 0nii e$&eri
consider( c( soluia cri%ei !colii ar sta +ntr-o a'ordare &roactiv( a
&osi'ilelor &ro'lee cu care actualii elevi, viitorii a'solveni, se &ot
confrunta &este c1iva ani. Sociolo-i, antro&olo-i, istorici, anali!ti
econoici, asisteni sociali / sunt c"eati sa fac( ec"i&( cu s&eciali!tii
+n consiliere !colara. Elevul va fi 'eneficiarul unor &ro-rae
ec"ili'rate, de &revenire !i de intervenie a consilierilor !colari.
23
_______________________________________________________________________
.n literatura de s&ecialitate, dar c"iar !i +n docuentele oficiale
internaionale referitoare la acreditarea consilierilor !colari, a&ar o serie
de tereni s&ecifici, care sunt utili%ai &entru a desena aceea!i
realitate4 consiliere !colar(, consiliere educaional(, orientare !colar(,
consilier de orientare !colar( !i &rofesional(.
CLARIFICRI CONCEPTUALE
Asociaia 5ritanic( de Consiliere4 d( ur(toarea acce&ie
terenului conili!"!4 6vor'i de o relaie de consiliere atunci c1nd o
&ersoan( 7consilierul8 este de acord +n od e$&licit s( ofere ti&,
atenie !i res&ect altei &ersoane 7client8. Sco&ul consilierii este de a
oferi clientului !ansa de a e$&lora, de a desco&eri !i de a clarifica
odalit(ile o&tie de a-!i tr(i &ro&ria via(, de a avea o e$isten(
fericit(9. Iniial, doeniul consilierii a fost identificat +n od eronat cu
cel al &si"otera&iei, &entru ca ai a&oi sferele celor dou( activit(i s( se
deliite%e net din &unct de vedere teoretic. .ntre cei doi tereni e$ist(
diferene senificative4 consilierea este o aciune &roactiv(, +n ti& ce
&si"otera&ia este intervenia &ostfactu 7de reediere, de tera&ie8.
.n oentul actual, s-a conturat clar o serie de ti&uri a*ore de
consiliere &si"osocial(, +n funcie de situaie !i de sco&uri4 consilierea
individual( 7tradiional(8, de -ru&, de failie, vocaional(, consilierea
ulticultural( 7cross-sultural counseling4 +n counit(ile
ulticulturale, &entru inorit(i etc8 si consilierea educaional( 7care
ca&(t( nuane diferite +n funcie de nivelul de !colaritate la care se
ra&ortea%( / !coala &riar(, secundar(, liceal( sau su&erioar(8.
O"i!nta"!a (guidance) a fost terenul folosit &e scar( lar-( +n
&ria &arte a secolului ::, ca desen1nd totalitatea activitatilor &e
care un consilier !colar le &utea desf(!ura. La i*locul secolului, +n
unele (ri &recu4 ;rana, An-lia, <landa terenul &referat &entru
acest s&ecialist era consilier de orientare (guidance counselor.
2=
_______________________________________________________________________
O"i!nta"!a #cola"$ #i p"o%!ional$ re&re%int( ansa'lul
aciunilor o&ionale !i consultative reali%ate &rin odalit(i &eda-o-ice,
-enerale !i s&eciale, su'ordonate, din &unctul de vedere al coninutului,
diensiunii te"nolo-ice>a&licative a educaiei, iar din &ers&ectiva
etodolo-ic( activit(ii de asisten( &si"o&eda-o-ic( !i social( a
cadrelor didactice, elevilor !i &(rinilor, &roiectat( la nivelul sisteului
de +nv((1nt, +n vederea unor o&iuni corecte !colare !i &rofesionale.
)e l1n-( rolurile -enerale ale unui consilier 7consiliere
individual(, consiliere de -ru&, trainin-, consultan( !i de%voltare
or-ani%aional(8, consilierul !colar ai este &re-atit s( desf(!oare
activit(i de evaluare, asisten( +n carier(, &lasaent, &revenire a
&ro'leelor de de%voltare.
)rofilul &ieei de unc(, draatic diferit de cel din anii ?@A, ne
deterin( s( consider( c(, &e l1n-( rolul de s&ecialist +n orientarea
!colar( !i &rofesional(, consilierul !colar este c"eat s( acione%e !i
&entru "!o"i!nta"!a #cola"$ #i&au p"o%!ional$ a elevilor 7de liceu8 !i
a studenilor. Reorientarea !colar( !i &rofesional( este un doeniu la
care, +n Ro1nia acestui oent, nu se face des a&el dec1t in od
s&oradic !i nesisteatic. .n -eneral, elevii sunt cei care decid +ncotro s(
se indre&te, "otar1rea lor fiind influenat( de &(rini, de -ru&ul de
&rieteni !i de &ro&riile as&iraii 7ai ult '(nuite, dec1t sondate
cores&un%(tor8, !i nu de intervenia efectiv( a unui s&ecialist.
Reorientarea &rofesional( din &ro&rie iniiativ( se face foarte rar sau
deloc.
.n acest sens, consilierii !colari din licee !i facult(i sunt
c"eai s( &re%inte +n faa viitorilor candidai s&ecificul instituiilor de
+nv((1nt su&erior &e care le re&re%int(. .n !colile occidentale, un
are volu de unc( este investit +n crearea ofertei s&ecifice 7se
editea%( 'ro!uri care sunt distri'uite -ratuit +n !coli>licee, se
or-ani%ea%( vi%ite, ese rotunde cu &artici&area consilierilor, e$ist(
2B
_______________________________________________________________________
site-uri &e care orice elev le &oate accesa !i unde &oate &une +ntre'ari
etc8.
FACTORII CONSILIERII I ORIENTRII
)rinci&alii factori i&licai !i cu res&onsa'ilit(i +n consiliere !i
orientare !colar( !i &rofesional( sunt4 !coala, failia, unit(ile
econoice, ass-edia, alte instituii s&eciali%ate.
coala *oac( un rol esenial at1t &rin structurile sale, ciclurile !i
ti&urile de &ro-rae, c1t !i &rin diversitatea o'iectelor de +nv((1nt, a
ariilor curriculare, a aciunilor s&ecifice de orientare !colar( !i
&rofesional( 7ore de diri-enie, activitatea consilierilor !i
&si"o&eda-o-ilor8.
Fa'ilia e$ercit( o influen( &uternic( asu&ra o&iunilor !colare !i
&rofesionale at1t &rin transferul unor odele ale &(rinilor c(tre ura!i,
c1t !i &rin &roiecia unor a'iii, ne+&liniri c(tre ace!tia.
Unit$(il! !cono'ic!, &rin &arteneriatul cu instituiile de forare
a forei de unc(, devin un factor i&ortant +n deterinarea unor
o&iuni &rofesionale at1t &rin &ro&a-anda &e care o fac &roduselor !i
&roduc(torilor, c1t !i &rin +nt1lniri ale elevilor cu s&eciali!ti,
s&onsori%(ri, 'urse oferite celor ai 'uni elevi sau studeni.
)a-'!*ia, &rin &ro-raele sale educative, &rin &re%entarea
diverselor ti&uri de !coli !i s&eciali%(ri etc., se +nscrie +n ansa'lul
factorilor i&licai +n orientarea !colar( !i &rofesional(.
Intitu(iil! p!ciali+at! cu&rind4 ca'inetele !i la'oratoarele de
orientare !colar( !i &rofesional(, Institutul de Ctiine ale Educaiei,
or-ani%aiile de tineret / &rin &ro-raele DInfotin9, direcii ale uncii
!i solidarit(ii sociale, iar &e &lan internaional / Asociaia
Internaional( de <rientare Ccolar( !i )rofesional( 7Geneva8.
Cei doi a-eni i&licai direct +n &rocesul de consiliere sunt cei
doi factori uani4 consilierul / ca s&ecialist, !i, res&ectiv, Dclientul9 /
elevul, studentul, &(rini.
22
_______________________________________________________________________
Se i&un c1teva rearci +n le-(tur( cu statutul consilierului
colar din Romnia.
.n anul 3EEF a&are Le-ea .nv((1ntului, care re-leentea%( !i
+nfiinarea centrelor de asisten psihopedagogic a elevilor,
profesorilor i parinilor, care funcionea%( +n fiecare *ude !i +n
5ucure!ti. Statutul consilierului !colar este reconsiderat !i &rin
Regulamentul de organizare i de funcionare a centrului de asisten
psihopedagogic i a cabinetelor intercolare de asisten
psihopedagogic, ela'orat +n anul 3EE@.
.n acord cu docuentele le-ale aintite ai sus, consilierul
!colar ro1n este un cadru didactic 7&rofesor-consilier8, care a a'solvit
studii univesitare de )eda-o-ie, )si"olo-ie, Sociolo-ie !i care +'in(
activit(ile de asisten( &si"o&eda-o-ic( cu un sfert de nor( de
&redare !i care +!i &oate desf(!ura activitatea +n centrele de asisten(
&si"o&eda-o-ic( *udeene 7!i cel al unici&iului 5ucure!ti8, +n
ca'inetele inter!colare de orientare a carierei 7c1te 2-G +n fiecare *ude8,
+n ca'inetele !colare de consiliere.
.n activit(ile curente ale consilierului !colar sunt incluse as&ecte
ale informrii de specialitate 7+n doeniile teoriilor educaiei,
curriculu, didactic(, &si"olo-ie !i etode de cunoa!tere &si"olo-ic( a
elevilor, ana-eentul !i sociolo-ia educaiei8, consultare !i
examinare de specialitate, perfecionare, cercetare pedagogic,
orientare colar i profesional cu i&licarea factorilor res&onsa'ili /
!coala, failia, counitatea.
Activit(ile consilierului !colar vi%ea%( +n s&ecial s&ri*inirea
&rocesului de ada&tare !i inte-rare a elevilor +n counitatea !colar( !i
local(, &roiectarea &eda-o-ic( adecvat( a activit(ii didactice !i
educative, dar !i ela'orarea de &ro-rae de forare difereniat(.
2F
Consilierea scolara si integrarea socioprofesionala
_______________________________________________________________________
OBIECTIVE I FUNC,II ESEN,IALE
ALE CONSILIERII
copul fundaental al consilierii educaionale este asi-urarea
unei funcion(ri o&tie a individului sau -ru&ului, sco& care se &oate
atin-e &rin +&linirea o'iectivelor consilierii4 &roovarea s(n(t(ii !i a
st(rii de 'ine# de%voltare &ersonal(# &revenie.
Consilierea +n vederea unei corecte orient(ri !colare !i
&rofesionale are obiective i funcii specializate 'ine definite4
- cunoa!tea !i autocunoa!terea &ersonalit(ii elevilor, +n vederea
corelaiei c1t ai eficiente +ntre &osi'ilit(i-as&iraii !i cerine
socio&rofesionale# stiularea elevilor ca&a'ili de &erforane
su&erioare s( o&te%e &entru doenii &rofesionale +n concordan( cu
a&titudinile s&eciale de care dis&un etc.#
- educarea elevilor +n vederea unor o&iuni !colare !i &rofesionale
corecte !i realiste# facilitarea &erce&erii cate-oriilor socio&rofesionale
!i de a&reciere a situaiilor reale de unc(, de res&ect &entru fiecare
doeniu de activitate#
- +ndruarea !i consilierea elevilor +n sco&ul &lanific(rii
&ro&riilor studii +n ra&ort de viitoarele &roiecte &rofesionale !i de
carier(# s&ri*inirea elevilor +n &refi-urarea &roiectiv( a devenirii#
- inforarea !colar( !i &rofesional(, ce vi%ea%( cunoa!terea unor
inforaii corecte !i suficiente des&re &rofesie !i doenii &rofesionale,
cunoa!terea realit(ilor econoice !i sociale, &recu !i a riscurilor !i
avanta*elor &rofesionale# inforarea &(rinilor cu &rivire la
&osi'ilit(ile de forare ale elevilor, &recu !i cu dinaica o'iectiv( a
rutelor !colare !i &rofesionale#
- corectarea o&iunilor forulate eronat, reorientarea &rin
consiliere#
- consilierea elevilor, &rofesorilor !i &(rinilor are +n vedere
eleente de e$ainare &si"olo-ic( !i &si"osocial( a elevilor +n -eneral,
2G
Consilierea scolara si integrarea socioprofesionala
_______________________________________________________________________
!i a elevilor-&ro'le( +n s&ecial, as&ecte ale ada&t(rii acestora la
ediul !colar, failial !i inforal, &revenirea !i re%olvarea ca%urilor de
e!ec !i a'andon !colar, orientarea !colar( !i &rofesional( a elevilor,
ada&tarea +n !coal(-failie-counitate#
- &roiectarea (surilor s&ecifice &entru o&tii%area activit(ilor
educative#
- s&ri*inirea activit(ilor de &erfecionare !i de cercetare
&eda-o-ic( or-ani%ate %onal de instituiile de s&ecialitate#
- ela'orarea aterialelor necesare adinistratorilor !colari &entru
o&tii%area activit(ilor ana-eriale educaionale, desf(!urate la nivel
teritorial !i local.
.n ceea ce &rive!te consilierea !i orientarea &ersoanelor cu
cerine educative s&eciale, +n Roan1nia doeniul nu este &e de&lin
conturat, &1n( +n acest oent nici o instituie de +nv((1nt su&erior
neav1nd un &ro-ra adecvat de &re-(tire a unui aseenea ti& de
s&ecialist. )ractic, +n aceste oente, s&eciali!tii +n doeniul
)si"o&eda-o-iei s&eciale sunt a'ilitai s( ofere servicii de consiliere
&ersoanelor cu "andica& intelectual sau otor, cu &ro'lee de auH sau
de vedere, de counicare, de co&ortaent, de +nv(are. < cate-orie
s&ecial( o re&re%int( co&iii su&radotai / &entru care, +n c1teva %one ale
(rii, au fost &use la &unct &ro-rae educative de e$ce&ie, care
+n-lo'ea%( !i asisten( de ti& consiliere !i orientare.
)ETO-E I TEHNICI UTILI.ATE /N CONSILIERE
.n ra&ort de funciile eseniale ale consilierii, etodele !i
te"nicile utili%ate &ot fi de ai ulte cate-orii4
3. !etode de cunoatere a personalitii celui consiliat &rin teste
!i c"estionare de interese &rofesionale. Ilustrativ +n acest sens este
testul Iolland, din care &re%ent( c1teva secvene, &entru a +nele-e
odul s(u de construcie4
2J
Consilierea scolara si integrarea socioprofesionala
_______________________________________________________________________
D.n c"estionarul de ti& Iolland sunt date ai ulte activit(i.
Su'iecii vor trece +n dre&tul fiec(reia din acestea, +n c(sua "a!urat(, o
cifr( care va senifica dac( activitatea res&ectiv( &lace, dis&lace sau
este indiferent(. Astfel4 cifra = / dac( &lace# cifra 3 / dac( este
indiferent( !i A 7%ero8 / dac( dis&lace4
"r
#
crt
#
$ctivitatea % & ' ( ) *
3 S( re&ari ceasuri !i 'i*uterii
= S( fii nu(r(tor de 'ani 7+ntr-o 'anc(8
B S( intervieve%i &ersoane &e &ro'lee
counitare
2 S( faci e$&eriene !tiinifice
F S( conduci un de&artaent adinistrativ
G S( c1ni &e o scen(
J S( re&ari otoare de autoo'ile
@ S( +nre-istre%i date financiare
E S( a*ui &ersoane cu "andica&
3A S( folose!ti icrosco&ul +n studiu
33 S( cu&eri arf( &entru un a-a%in
3= S( fii artist
3B S( faci o'ilier
32 S( lucre%i cu a!ini de calcul
3F S( fii lucr(tor social
3G S( cite!ti c(ri, reviste !tiinifice
C"estionarul cu&rinde, +n continuare, alte 3A2 ti&uri de
activit(i.
2@
Consilierea scolara si integrarea socioprofesionala
_______________________________________________________________________
Adun1nd &e vertical( &unctele din cele !ase coloane, re%ult( un
anuit ti& de &ersonalitate 7&re&onderent(84 realist, investi-ator,
artististic, social, +ntre&rin%(tor sau convenional.
.n aceea!i cate-orie a etodelor de cunoa!tere a &ersonalit(ii
se +nscriu !i testele de a&titudini -enerale !i s&eciale, testele de
creativitate, testele de &ersonalitate.
=. !etode de autocunoatere a personalitii &rin4
- autocaracteri%are / structurat( de c(tre consilier !i reali%at( cu
s&ri*inul lo-istic !i etodic al acesteia, ai cu sea( +n ceea ce
&rive!te utili%area corect( a unor instruente &recu testele,
&ortofoliile, referinele etc#
- autoevaluarea / &otrivit unor 'areuri !i criterii de
&erforan( cu a*utorul unor te"nici c1t ai o'iective.
B. !etode de informare i documentare, de arKetin- &ersonal
asu&ra &ieei forei de unc( &rin4
- &roiecte &rofesionale !i>sau de carier(, care definesc &olitica
&ro&rie +n construcia deveni%(rii !i reali%(rii socio-&rofesionale# rutele
!colare !i &rofesionale, co&etenele !i nivelurile de &erforan(
cerute de viitoarele &rofesii, o&ortunit(i de carier( etc.#
- t1r-uri ale forei de unc( / &rin care vin +n contact cu
ofertanii unor locuri &osi'ile de unc(, unde &artici&( la interviuri
etc.#
- consultarea unor reviste de s&ecialitate, a unor &liante de
&re%entare etc.#
- vi%ionarea unor eisiuni LM, video-casete, &rin care se
&re%int( diverse doenii &rofesionale, edii de unc(#
- consultarea unor &a-ini Ne', site-uri cu&rin%1nd inforaii
utile consilierii#
- ela'orarea unor scrisori de intenie care, +&reun( cu CM-ul,
&re%int( co&etenele solicitantului, interesele !i otivaiile &entru
2E
Consilierea scolara si integrarea socioprofesionala
_______________________________________________________________________
res&ectivul lor de unc(, inteniile &rivind de%voltarea firei# eventual
&roiecte ana-eriale.
2. !etode de consiliere propriu-zis (de sftuire) &rin4
- de%'ateri &e &ro'lee de orientare !i consiliere, av1nd dre&t
o'iectiv fie clarificarea o&iunilor !i atitudinilor &artici&anilor, fie
anali%a avanta*elor sau de%avanta*elor +n ale-erea unei variante de rute
socio&rofesionale# clarificarea unor +ntre'(ri ale tinerilor, vi%avi de
evoluia +n carier(#
- studiul de ca% , etoda situaiei 7Dcase-studH98 a incidentului
critic, ce deterin( anali%a situaiei, sta'ilirea unor variante de deci%ie
a factorilor favori%ani sau defavori%ani &entru fiecare variant(,
&recu !i (surile cores&un%(toare de a&licare a de!ci%iei o&tie#
- *ocul de rol, &recu !i siularea unei situaii &ot fi a$ate &e
&ro'lee &recu &ro'leatica an-a*(rii, ale-erea &rofesiei etc.#
- interviul4 enit s( clarifice &ro'leatica &e care se va a$a
consilierea sau c"iar e$ersarea &entru interviul real &rile*uit de
an-a*are.
ERORI POSIBILE /N PROCESUL -E CONSILIERE -
CU REFERIRE LA CONSILIEREA A-UL,ILOR
Nu ne vo referi +n cele ce urea%( la erorile datorate
nea&lic(rii adecvate a te"nicilor de consiliere. )entru &revenirea lor,
sunt suficiente informarea !i activitatea practic desf(!urat( +n
condiii de su&ervi%are, urate de acuularea de e$&erien(
&rofesional(. E$ist( +ns( o serie de fenoene ai &uin &l(cute,
asociate eseriei de consilier / fie c( acesta +!i desf(!oar( activitatea +n
!coal( sau +n alt conte$t social. Acestea sunt &ro'leele o'iectivit(ii
eoionale. ;enoene 'ine cunoscute de tera&eui, dar !i de ali
re&re%entani ai &rofesiunilor de s&ri*in / stress-ul, li&sa de +ncredere,
i&licarea, identificarea, transferul sau contratransferul, sunt as&ecte
FA
Consilierea scolara si integrarea socioprofesionala
_______________________________________________________________________
inerente ale eseriei, +n le-(tur( cu care s&eciali!tii tre'uie inforai !i
+ndruai.
I'plica"!a *i"!ct$ a&are ori de c1te ori consilierul are o relaie
&ersonal( cu clientul, alta dec1t cea &rofesional(, de consiliere. Este
vor'a des&re situaiile +n care cei doi sunt &rieteni, aici, rude, sau
c1nd +i ani( interese coune sau care interferea%( +ntr-un anue
&unct.
I*!nti%ica"!a i'pl$ a&are atunci c1nd consilierul se re-(se!te +n
6&ovestea9 clientului, recunoa!te anuite as&ecte ale e$&erienei
acestuia ca fiind coune cu ale sale.
Interferena de te(, transferul !i contratransferul se anifest( de
cele ai ulte ori la nivel su'con!tient, devenind cu at1t ai dificil(
identificarea !i a&licarea strate-iilor de sto&are a lor.
Int!"%!"!n(a *! t!'$ a&are atunci c1nd o &ro'le( &articular(
descris( de client ainte!te de o situaie nere%olvat( +nc( de consilierul
+nsu!i. .n aceste condiii, consilierul are tendina de a +ncerca s( +!i
re%olve &ro&ria &ro'le(, +n detrientul asist(rii clientului.
T"an%!"ul este un conce&t de 'a%( al a'ord(rii &si"analitice !i
&resu&une &lasarea de c(tre client a unor sentiente !i eoii
e$&erientate +n trecut 7+n relaie cu alt( &ersoan(8 +n relaia actual( cu
un consilier. Acest &roces &si"olo-ic nu se liitea%( doar la situaiile
de s&ri*in, ci &oate fi +nt1lnit !i +n relaia &rofesor-elev, edic-&acient,
!ef-su'altern. Acesta este un otiv +n &lus &entru care viitorii consilieri
7+n orice s&eciali%are8 tre'uie s( fie teeinic instructai cu &rivire la
aceast( anifestare.
-!p"!ia *! !pui+a"! 7D'urnout98 este descris( de s&eciali!ti ca
fiind o &iedere &ro-resiv( a ener-iei !i a sco&urilor consilierului, ca
urare a i&lic(rii eoionale e$cesive +n relaiile cu clienii s(i.
Cont"at"an%!"ul &resu&une e$&erientarea de c(tre consilier a
unor sentiente fa( de client, care sunt de fa&t adresate unei alte
F3
Consilierea scolara si integrarea socioprofesionala
_______________________________________________________________________
&ersoane, din trecutul sau &re%entul consilierului. Ci &entru c( oaenii
se re-(sesc unul +n e$&erienele de via( ale celuilalt, vor e$ista
+ntotdeauna e$&eriene de contratransfer +n cadrul relaiilor de
consiliere4 secretul eficienei &resu&une doar ca s&ecialistul s(
recunoasc( senele &revestitoare !i s( enin( neutralitatea.
ELE)ENTE -E ETIC
I -EONTOLOGIE PROFESIONAL /N CONSILIERE
In Ro1nia, nu se &oate vor'i inca de un cadru etic 'ine conturat la
nivel le-islativ, &rofesiunea de consilier 6i&ruut1nd9 o serie de
re-uli etice de la &si"olo-i, &eda-o-i !i sociolo-i. Ne a!te&ta ca, in
viitorul nu &rea inde&artat, o data cu a*ustarea cadrului le-al referitor la
consiliere, s( fie definitivat !i un astfel de cod &rofesional, ca un sen
ca &rofesiunea de consilier a de&a!it oentul de interiat !i !i-a
casti-at un s&aiu 'ine definit in &eisa*ul &rofesional ro1nesc. )e &lan
ondial, definitivarea unui cod etic al &rofesiunii de consiliere este
senul unei aturi%ari sociale !i a unui nivel inalt de acce&tan( a
&rofesiunii ca atare de c(tre o&inia &u'lica. .n -eneral, &entru
forularea unor re&ere etice, odelul este cel aerican / odel
verificat de-a lun-ul ti&ului !i foarte e$act ela'orat. Docuentele
aericane de referin( sunt Codul Etic 7+ode of ,thics) !i Standardele
de )ractic( +n Consiliere (tandards of -ractice) ale ACA. )u'licate
&ria oar( +n 3EG3, docuentele au suferit de-a lun-ul ti&ului o serie
de odificari.
.n &re%ent, codul etic are o&t seciuni, care tratea%a4 relaia de consiliere
7&rofesionalis, oralitate etc.8# confidenialitatea 7inforaiilor,
re%ultatelor, tera&iilor8# res&onsa'ilitatea &rofesional( 7+n faa
counit(ii8# relaia cu ali s&eciali!ti 7cola'orare interdisci&linar(8#
evaluarea !i inter&retarea re%ultatelor 7o'iectivitate !i corectitudine8#
cursurile !i su&ervi%area 7nivel !tiinific, acadeic etc.8# cercetarea !i
F=
Consilierea scolara si integrarea socioprofesionala
_______________________________________________________________________
&u'licistica 7etica e$&erientului &si"o&eda-o-ic8# re%olvarea
&ro'leelor de natur( etic( 7la nivelul -ru&urilor !colare !i sociale8.
Consilierea educaional(, asa cu ni se +nf(i!ea%( ea ast(%i,
este un fenoen social, ai ult dec1t o &rofesiune oarecare. Este
&ro'a'il una dintre foarte &uinele 6eserii9 care &resu&une un efort
interdisci&linar !i o vi%iune de ansa'lu asu&ra &ersoanei co&ilului,
elevul de ast(%i, adultul !i s&ecialistul de 1ine.
A P L I C A , I I
3. A&licai un test de interese &rofesionale la un icro-ru& de
elevi>studeni !i inter&retai re%ultatele.
=. Definii c1teva eleente de coninut ale unui &roiect
&ersonal de carier( 7rute, funcii, roluri8.
B. Co&letai cu alte %ece ti&uri de activit(i ta'elul din
c"estionarul ti& Iolland.
B I B L I O G R A F I E
3. 5a'an Adriana, +onsiliere educaional, G"id
etodolo-ic, I&rieria DArdealul9, Clu*-Na&oca, =AA3.
=. 5aKer StanleH, chool counseling for the t.ent/-first
centur/0 second edition, )rentice Iall )u'lication, NY, 3EEG.
B. G"ica Masile, 0hid de consiliere i orientare colar,
Editura )oliro, Ia!i, 3EE@.
2. Sc"idt Oo"n, +ounseling in schools0 ,ssential ervices
and +omprehensive -rograms0 second edition, AllHn and 5acon
)u'lis"in- Co&anH, Passac"usetts, 3EEG.
FB
Consilierea scolara si integrarea socioprofesionala
_______________________________________________________________________
F. Neuan Ielen, $rta de a gsi o slu1b bun, Editura
5usinness LECI Internaional )ress, SRL, 5ucure!ti, 3EE2.
G. Lo!a, G"eor-"e, +onsilierea i orientarea 2n coal0
Casa de Editura si )resa Miata Ro1neasc(, 5ucure!ti, 3EEE#
J. Losa G"eor-"e, 3rientarea i dezvoltarea carierei la
elevi0 Casa de Editura si )resa Miata Ro1neasc(, 5ucure!ti, 3EEE1
@. Z(&1ran Parioara, ,ficiena cunoaterii factorilor de
personalitate 2n orientarea colar i profesional a elevilor, Editura
Dacia, Clu*, 3EEA.
E. $ $ $, Institutul de Ctiine ale Educaiei, Centrul Naional
de Resurse &entru <rientarea )rofesional(, +onsilierea carierei
adulilor, Editura Afir, 5ucure!ti, =AAB.
F2