Sunteți pe pagina 1din 31

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic si Comercial

nfiinarea unei agenii turistice


SC MIX TRAVEL SRL

1.Agentia de turism
1.1 Prezentare generala
Turismul este actiunea, dorinta,arta de a calatori pentru propria placere.
( M. Peromaure De!ord "
Turismul este o activitate umana, nonlucrativa, des#asurata temporar, la li!era alegere, in
a#ara localitatii de resedinta avand ca scop agrementul, re#acerea sanatatii, realizarea unor misiuni,
a#aceri, largirea orizontului de cunostinte.
$gentia de turism %C M&' T($)*+ %(+ este o agentie de tip turoperatoare si are ca o!iect
de activitate organizarea si vanzarea pe cont propriu a pac,etelor de servicii de turism.
$gentia concepe, pregateste si vinde produse turistice #or#etare destinate a #i vandute #ie
direct prin propriile #iliale #ie prin agentiile detailiste.
Pentru a putea opera pe piata turistica, agentia tre!uie sa #ie licentiata.$sadar pentru
o!tinerea licentei de turism, agentia a transmis reprezentantului zonal al $utoritatii -ationale
pentru Turism din M.T.C.T..Directia de $utorizare si Control urmatorele documente/
Cerere de eli!erare a licentei de turism0
Certi#icat constatator de la 1#iciul (egistrului Comertului din care sa rezulte
urmatoarele in#ormatii / o!iectul de activitate al societatii, structura actionariatului,
datele de identi#icare a societatii ce se inscriu in certi#icatul de inmatriculare si sediul
punctului de lucru unde se in#iinteaza agentia de turism0
Copie dupa !revetul de turism al persoanei care conduce agentia de turism0
Copie dupa contractul de munca al persoanei care detine !revetul de turism0
Dovada ac,itarii contravalorii ta2ei pentru eli!erarea licentei0
Pentru a conduce agentia de turism , managerul tre!uie sa detina !revetul de turism, iar
pentru o!tinerea acestuia sunt necesare urmatoarele documente/
Cerere de eli!erare a !revetului0
Dovada privind detinerea permisului de munca in (omania in cazul cetatenilor
straini0
Curriculum vitae ( prezentat detaliat pregatirea si e2perienta pro#esionala"0
Copie de pe actul de identitate0
Copie de pe actele care atesta pregatirea pro#esionala0
Copie de pe documentele de atestare a perioadei lucrate in turism0
$testat de lim!a straina de circulatie internationala, cu e2ceptia ca!anierului si
directorului agentiei de turism detailiste0
$testat de lim!a romana pentru cetatenii straini0
Certi#icat cazier 3udiciar0
Dovada ac,itarii contravalorii prestatiei e#ectuate0
$ceste documente se transmit reprezentantului teritorial al M. T. C. T. 4$utoritatea
-ationala pentru Turism, pe care le veri#ica si eli!ereaza !revetul.
5
1.5 $mplasarea agentiei de turism
$gentia de turism %C M&' T($)*+ %(+ este o agentie privata in#iintata in ianuarie 5667 in
3udetul &asi pe %plaiul &ndependentei, nr.586, cod unic de inregistrare 955:;<=:5667, avand initial
un capital de 166.666 de euro si 5< de anga3ati.
1.; 1!iective propuse
1!iectivul principal al agentiei il reprezinta cresterea ci#rei de a#aceri cu ;6 > in anul 5616,
crearea unor parteneriate de lunga durata cu agentii de turism detailiste din tara dar si sta!ilirea
unor relatii de a#aceri din strainatate.$st#el agentia doreste /
sa asigure un loc sigur pe piata turistica romaneasca,
sa acopere un segment semni#icativ al acesteia, care sa permita mentinerea, la un standard
calitativ de nivel european si, ulterior,
o dezvoltare a a#acerii, e2clusiv prin e#orturi proprii, prin pro#esionalism si
disponi!ilitate.
&ncluderea in o#erta a unor destinatii noi.
1!iectivele secundare pot #i sintetizate prin calitate,seriozitate si e#icienta.Personalul de
specialitate va sta la dispozitie cu o gama larga de servicii atat pentru grupuri cat si pentru turistii
individuali sau oameni de a#aceri.
1.< (elatii cu mediul e2tern
&n cadrul agentiei noastre, analizei mediului e2terior si a identi#icarii sc,im!arilor de mediu
reprezinta trasaturi ce tre!uie monitorizate prin instrumente necesare si e#iciente. %tudiul mediului
e2tern, si anume al o#ertei, cererii si concurentei o#era posi!ilitatea adaptarii unor strategii de
mar?eting turistic in scopul evitarii amenintarilor si a #ructi#icarii oportunitatilor ce rezulta din
sc,im!arile de mediu.

1.<.1 1#erta
$gentia de turism %C M&' T($)*+ %(+ o#era si vinde pac,etele, serviciile turistice
proprii.$ctivitatea M&' T($)*+ se !azeaza, in proportie de @6>, pe vanzarea de pac,ete
turistice, ;6> din venituri #iind aduse de vanzarea de !ilete de avion. Porto#oliul de produse al
agentiei cuprinde e2cursii in strainatate (programe de grup si individuali", litoralul romanesc,
odi,na si tratament in statiunile !alneo.climaterice, ta!ere internationale, pac,ete de Aee?.end,
destinatii de lu2, croaziere in Marea Mediterana sau Carai!e. Pentru perioada de vara, agentia va
opera curse c,arter catre (,odos, Palma de Mallorca, &!iza, Tunisia si de asemenea promoveaza
destinatii e2otice, precum/ Mauritius, Banzi!ar, Carai!e, $capulco, Maldive, Du!ai etc. Totodata
agentia noastra o#era aceste produse ca produse &T (&nclusive Tours, alcatuite din servicii de
transport, de cazare,de agrement,#acilitati ,toate ca un pac,et la un pret #or#etar" sau independente.
;
1.<.5 Cererea
Produsele si serviciile turistice ale agentiei noastre se adreseazC unei arii e2tinse de
consumatori, intervalul de vDrstC variazC, #iind incluEi atDt tinerilor, adulFi, #amiliilor si celor de
varsta a treia atat din orasul &asi cat si din tara. -e adresCm persoanelor de orice se2, rasC, nivel de
educaFie, religie, statut social, tip de personalitate etc. $st#el clientela turistica se segmenteaza pe
!aza a trei motivatii turistice si anume/ vacantele de vara sau :si iarna, scurte se3ururi de agrement
si turism de a#aceri.Cererea de produse turistice este mare in perioada sar!atorilor de iarna, de
Paste, 1 Mai, dar si in vacante de vara, pentru destinatiile catre statiuni de mare sau munte.$st#el
agentia isi propune ca ceva atractiv si inovator, sa organizeze pac,ete speciale pentru studenti,
tineri cu reducere de pret, dar si pentru #amilii si persoanelor de varsta a treia, ca si pentru oamenii
de a#aceri si nu numai.
1.<.; Concurenta
Concurenta pe piata turistica este una deose!it de acer!a, din cauza numarului mare de
destinatii si a a!undentei o#ertei organizatorilor de voia3e. 1 persoana sau o #amilie care doreste sa
plece in vacanta are de ales intre se3ururi pe litoral, se3ururi la munte, e2cursii in tara, e2cursii in
strainatate, voia3e tematice,etc. Toate acestea sunt o#erite de agentia de turism M&' T($)*+ la
diverse destinatii, in diverse #ormule si la toate nivelele de pret. De multe ori, o#ertele agentiilor
sau destinatiilor nu di#era #oarte mult unele de altele, #apt care accentueaza concurenta. Pe unele
segmente ale pietei, pretul este un #actor competitiv #oarte important, in timp ce pe altele calitatea
si diversitatea serviciilor sunt cele care conteaza mai mult.
&n s#arsit, atunci cand vor!im de concurenta de pe piata turistica, nu ar tre!ui sa uitam
activitatile care ii o#era potentialului turist posi!ilitatea de a se odi,ni si recrea la domiciliu sau in
apropierea acestuia 4 teatrele, cinematogra#ele, parcurile televizorul si multe altele. $ceste
activitati constituie o concurenta indirecta (dar adesea puternica" pentru o#ertantii din turism.
Gn momentul Hn care #ace analiza concurenFei, o agenFie de turism tre!uie sC se raporteze Hn
primul rDnd la #irmele compara!ile ca pro#il Ei ca servicii o#erite, care Fintesc acelaEi segment de
clienFi, Ei a!ia dupC aceea la competitorii de altC #acturC.$st#el, concurentii agentiei noastre detin
un segment de piata considera!il,acestia #iind Clever Tour, Iest Tour, Central Tour,%mart Travel,
1limp Tourism.
1.= +icentierea
$ adar pentru o! inerea licen ei de turism, agen tia a transmis reprezentantului zonal al
$utoritC ii -a ionale pentru Turism din M.T.C.T.. Direc ia de $utorizare i Control
urmCtorele documente/
Cerere de eli!erare a licentei de turism0
Certi#icat constatator de la 1#iciul (egistrului Comertului din care sa rezulte
urmatoarele in#ormatii / o!iectul de activitate al societatii, structura actionariatului,
datele de identi#icare a societatii ce se inscriu in certi#icatul de inmatriculare si sediul
punctului de lucru unde se in#iinteaza agentia de turism0
<
Copie dupa !revetul de turism al persoanei care conduce agentia de turism0
Copie dupa contractul de munca al persoanei care detine !revetul de turism0
Dovada ac,itarii contravalorii ta2ei pentru eli!erarea licentei0
Pentru a conduce agentia de turism , managerul tre!uie sa detina !revetul de turism, iar
pentru o!tinerea acestuia sunt necesare urmatoarele documente/
Cerere de eli!erare a !revetului0
Dovada privind detinerea permisului de munca in (omania in cazul cetatenilor straini0
Curriculum vitae ( prezentat detaliat pregatirea si e2perienta pro#esionala"0
Copie de pe actul de identitate0
Copie de pe actele care atesta pregatirea pro#esionala0
Copie de pe documentele de atestare a perioadei lucrate in turism0
$testat de lim!a straina de circulatie internationala, cu e2ceptia ca!anierului si
directorului agentiei de turism detailiste0
$testat de lim!a romana pentru cetatenii straini0
Certi#icat cazier 3udiciar0
Dovada ac,itarii contravalorii prestatiei e#ectuate
2. Structura organizatorica
%tructura organizatorica a agentiei turoperatoare M&' T($)*+ care opereaza in
turismul intern si international poate sa cuprinda departamente,o#icii si !irouri care participa
direct sau inlesnesc des#asurarea calitativa a activitatii agentiei.
=
$dunarea generalC a
acFionarilor
Director economic
Consiliul de
administraFie
Manager de
agentie
Director de turism Director resurse umane
C o n t
a ! i l i t
a t e
F i n a
n c i a r
% e c r
e t a r i
a t
T u r i
s m
D e z
v o l t
a r e
M a r
? e t i
n g
T r a
n s p
o r t u
r i
( e c r u
t a r e ,
a n g a 3 a
r e
- o r m a
r e E i
s a l a r i z
a r e
compartiment
producFie
compartiment
recepFie
secFia
contracte
secFia
materiale
T i c ?
e t i n
g
Fig 1. Organigrama agentiei de turism touroperatoare MIX TRAVEL
$gentia noastra de turism va #i condusa de un manager care va avea ca responsa!ilitati
ela!orarea Ei implementarea strategiei de dezvoltare a turismului Hn cola!orare cu Consiliul
director , Hntocmirea de !aze de date cu agenFii economici din implicaFi Hn turism Ei cu punctele
de atracFie turisticC, atragerea de programe Ei #inanFCri Hn vederea creEterii calitCFii
turismului,etc.Totodata ,agentia este alcatuita din 5 reprezentanti ai Consiliului de
administratie si o 5 secretare care se vor ocupa cu e#ectuarea lucrCrilor de secretariat,
Hnregistrarea corespondenFei Ei repartizarea acesteia destinatarilor, instruirea Ei coordonarea
curierilor Ei comisionarilor .
Departamentul economic este #omat din compartimentul #inanciar.conta!il condus de
un conta!il care va raporta in#ormatiile cu privire la operatiunile #inanciare si conta!ile
directorului economic.Departamentul de turism este alcatuit din cinci !irouri si anume/ turism,
tic?eting, dezvoltare , mar?eting, transpoturi, #iecare !irou #iind condus de cate o persoana
anga3ata de catre agentie.$st#el !iroul de turism contine doua compartimente , de productie si
de receptie, care sunt conduse de cate un anga3at, iar la randul lor #iind su!ordonati agentului
de turism.Iiroul de tic?eting este condus de agentul de tic?eting care are ca atri!utii rezervari
de !ilete avion, emite !ilete de avion, emite #acturi in sistem automat si incasare.Iirourile de
dezvoltare si mar?eting sunt conduse de doi anga3ati , un agent de dezvoltare si un agent de
mar?eting specializati atat in Hntocmirea Ei transmiterea listelor cu prestatorii de servicii cat si
in #urnizarea in#ormaFiilor necesare Hntocmirii materialelor pu!licitare.Iiroul transporturi
cuprinde sectia contracte si sectia materiale care sunt conduse de doi anga3ati ,si #iecare dintre
acestia #iind su!ordonati agentului de transporturi care o#era in#ormaFii privind serviciile de
transport.$st#el , departamentul turism este condus de directorul de turism caruia ii sunt
su!ordonati agentul de turism , de tic?eting , de dezvoltare , de mar?eting si de transporturi
,#iecare dintre acestia aducand in#ormatii si raporturi cu privire la agentie.
Departamentul resurse umane este #ormat din doua compartimente, de recrutare si
salarizare.Fiecare dintre acestea sunt conduse de agentul de recrutare si cel de salarizare care
sunt su!ordonati directorului de resurse umane.$st#el atat directorul economic, de turism si cel
de resurse umane sunt su!ordonati managerului de agentie care are in vedere amenintarile si
oportunitatile des#asurate de #iecare departament ast#el putand lua decizii potrivite pentru
#unctionarea mai !una a agentiei.
. Resurse umane
Fisele de post
$gent de turism
8
1. -umele Ei prenumele/ &oana )asilescu
5. FuncFia/ $gent de turism
;. Compartimentul/ Turism
<. %peci#icatiile postului/
. studii de cali#icare Hn domeniu (atestatul &$T$ constituie un avanta3"0
. e2perienta de minim 1an Hn domeniul turistic 0
. cunoasterea pietei de produse turistice si a particularitatilor ei0
. cunoasterea avansata a lim!ilor engleza, #ranceza si:sau germana0
. a!ilitati #oarte !une de comunicare si negociere0
. a!ilitati organizatorice, dinamism, seriozitate, initiativa0
. disponi!ilitate pentru program #le2i!il si pentru deplasari0
. permis de conducere categoria I.
=. (elaFii/
a" &erar,ice . este su!ordonat Ee#ului compartimentului Turism0
!" FuncFionale . cu toate compartimentele #uncFionale0
c" De cola!orare . cu toate persoanele din cadrul Hntreprinderii a#late pe acelaEi nivel ierar,ic0
d" De reprezentare . Hn limita sarcinilor Ei atri!uFiilor de serviciu0
8. $tri!uFii, lucrCri Ei sarcini/
a" Jenerale/
. asigurC toate in#ormaFiile solicitate de turiEti0
. asigurC pu!licitatea Ei reclama produsului turistic Hn punctul de des#CEurare a
activitCFii, e2pune Ei di#uzeazC materiale0
. sondeazC pre#erinFele turiEtilor Ei #ace propuneri pentru Hm!unCtCFirea Ei diversi#icarea
programelor turistice0
. rezolvC operativ solicitCrile turiEtilor0
. o#erC Ei valori#icC programele turistice con#orm reglementCrilor Ei instrucFiunilor
primite0
. HntocmeEte programe turistice precum Ei analize de preF con#orm solicitCrilor turiEtilor0
. HntocmeEte #ormalitCFile pentru organizarea Ei asigurarea serviciilor turistice
(comandC, tele2, #a2"0
. rCspunde de respectarea instrucFiunilor Ei legalitCFii Hn Hntocmirea documentelor
(comenzi, document, ane2e, e2ecutCri operative pe computer, etc."0
. ridicC Ei gestioneazC avansuri pentru asigurarea serviciilor turistice e#ectuate la
prestatori0
. HncaseazC contravaloarea acFiunilor sau serviciilor turistice valori#icate0
. rCspunde de depunerea zilnicC a sumelor Hncasate din serviciile turistice prestate, de
corecta Hntocmire a tuturor documentelor precum Ei de colectarea Ei predarea lor la termenele
sta!ilite0
. primeEte de la compartimentele de resort notele de serviciu pentru turiEtii individuali
ce urmeazC a sosi cu vouc,ere0
!" %arcini speci#ice/
. e2ecutC orice alte sarcini primite de la Ee#ii ierar,ici con#orm pregCtirii sale.
D&(*CT1(, K*F %*()&C&U,
@
$ng,elescu &ulia.Maria $m luat cunoEtinFC,
%alariat, &oana )asilescu
Data/56.6=.5667
$gent de tic?eting
1. -umele Ei prenumele/ Mircea Mi,ailescu
5. FuncFia/ $gent de tic?eting
;. Compartimentul/ Tic?eting
<. %peci#icatiile postului/
.cunostinte #oarte !une de operare PC (LindoAs, *2cel, Lord, 1utloo?"0
.cunoasterea lim!ii engleze la nivel avansat0
.cunosterea lim!ii germane constituie avanta30
. e2perienta de minim un an in activitatea de tic?eting si cunoasterea la per#ectiune a cel putin
unui sistem de rezervari, de pre#erinta Lorldspan.
.persoana prezenta!ila si dinamica
.socia!ilitate
.capacitate de comunicare
%e considera avanta3/
. cunoasterea celui de al doilea sistem de rezervari (pentru agentii de tic?eting"
. !revetul de manager in actvitatea de turism
. e2perienta de lucru in sisteme de rezervari/ TU&, Dertur, JT$, Mi?i Travel...
=.Descrierea postului/
. rezervari !ilete avion pe toate companiile aeriene in sistem $madeus0
. emitere !ilete de avion0
. emitere de #acturi in sistem automat si incasare0
. intocmirea decontului lunar0
. urmarirea incasarilor0
. evidentierea o#ertelor speciale0
. preluare si e#ectuare rezervari !ilete de avion, emitere documente #iscale si !ilete de avion,
asigurari de calatorie etc0
. ela!orarea situatiilor post vanzare0
. relatia si comunicarea cu liniile aeriene.
8.Conditii de munca/
. lucrul se des#asoara la sediul companiei si Hn zonele turistice promovate Hn care e2ista
contracte a#late Hn derulare0
. program de lucru prelungit0
Agentia SC MIX TRAVEL SRL
Director General
Anghelescu Iulia-Maria Am luat la cunostinta,
Mircea Mihailescu
Data:!"!#"!!$
M
J,id turistic
1.-umele Ei prenumele/ Marian Iineata
5. FuncFia/ J,id turistic
;. Compartimentul/ Turism
<. %peci#icatiile postului/
. studii de cali#icare Hn domeniu (atestatul &$T$ constituie un avanta3"0
. e2perienta de minim 1 an Hn domeniul turistic si:sau pe un post de g,id0
. cunostinte avansate de geogra#ie0
. e2celente cunostinte privind piata de produse turistice si particularitatile ei0
. cunostinte avansate de lim!a engleza, #ranceza si:sau germana, e2primare #luenta0
. a!ilitati #oarte !une de comunicare si negociere0
. calitati organizatorice, dinamism, seriozitate, initiativa0
. discurs elegant si documentat, ra#inament0
. prezenta carismatica, atitudine convingatoare, ra!dare consistenta0
. disponi!ilitate pentru program #le2i!il si pentru deplasari0
. permis de conducere categoria I.
=.(elatii #unctionale/ cu anga3atii departamentelor #inanciar.conta!il, mar?eting, administrativ,
servicii.
%copul postului/ titularul postului are rolul de a asigura plani#icarea, organizarea si
coordonarea programelor turistice care i.au #ost Hncredintate.
8.$ctivitati principale sunt/
. onoreaza cu ma2im de e#icienta contractele pe care le accepta0
. se in#ormeaza permanent si Hn detaliu asupra traseelor si o!iectivelor turistice0
. concepe si prezinta seturi complete si corecte de in#ormatii turistice pentru clienti0
. cunoaste si aplica prompt masurile de prim.a3utor Hn caz de accidente0
. promoveaza toate programele, o#ertele si pac,etele turistice ale agentiei catre clienti0
. participa la organizarea si coordonarea di#eritelor evenimente speciale0
. solutioneaza e#icient toate solicitarile clientilor.
@.%arcini si Hndatoriri speci#ice/
. sta!ileste relatii optime cu clientii si cu reprezentantii ,otelurilor, pentru rezolvarea Hn timp
util si Hn !une conditii a tuturor pro!lemelor ocazionale.
. prospecteaza piata de pro#il Hn vederea optimizarii continue a serviciilor.
M.(esponsa!ilitati ale postului/
. raspunde pentru des#asurarea si #inalizarea cu succes a contractelor turistice preluate:asumate.
. raspunde pentru siguranta clientilor pe parcursul des#asurarii programului turistic.
7.$utoritatea postului/
. plani#ica, organizeaza si coordoneaza programele turistice care i.au #ost Hncredintate prin
contract.
16.(elatiile cu alte departamente/
. descrise Hn (egulamentul de organizare si #unctionare si (egulamentul de ordine interioara.
7
11.Conditii de munca/
. lucrul se des#asoara la sediul companiei si Hn zonele turistice promovate Hn care e2ista
contracte a#late Hn derulare0
. program de lucru prelungit0
Agentia SC MIX TRAVEL SRL
Director General,
Anghelescu Iulia-Maria Am luat la cunostinta,
Marian %ineata
Data:!"!#"!!$
Manager agentie
1.-umele Ei prenumele/ Jeorgiana %te#an
5. FuncFia/ Manager agentie
;.Iirou agentiei
<.%peci#icatiile postului/
%tudii de specialitate/
. studii superioare de lungC duratC Hn turism: economie:mar?eting
CunoEtinFe de operarea pe calculator/
. Lord, *2cel, PoAer Point, Corel DraA, Internet, poEtC electronicC
+im!i strCine/ lim!a romana,engleza, o alta lim!a de circulatie internationala0
Carnet de conducere/
. categoria NI
. spirit de iniFiativC Ei creativitate
. disponi!ilitate pentru muncC de teren
=.$tri!utii /
.ela!orarea Ei implementarea strategiei de dezvoltare a turismului Hn cola!orare cu Consiliul
director .
. Hntocmirea unei !aze de date cu agenFii economici din implicaFi Hn turism Ei cu punctele de
atracFie turisticC.
. organizarea Ei participarea la tDrguri Ei e2poziFii naFionale Ei internaFionale de turism
. #urnizarea de in#ormaFii administratorului paginii de internet a agentiei pentru Hm!unCtCFirea
Ei actualizarea permanentC a acesteia.
. recrutarea de noi mem!rii Ei pCstrarea legCturii cu actualii mem!rii
. convocarea EedinFelor $dunCrii Jenerale ale Mem!rilor Ei ale Consiliului Director.
. atragerea de programe Ei #inanFCri Hn vederea creEterii calitCFii turismului0
. stimularea Hn#iinFCrii de centre de in#ormare turisticC Hn localitCFile cu activitate turisticC0
. iniFierea Ei des#CEurarea de proiecte Hn domeniul turismului0
. ela!orarea de studii Ei analize pe domeniile de interes turistic0
. promovarea sc,im!ului de date, in#ormaFii, pu!licaFii, specialiEti, cooperarea cu asociaFii
organisme similare de pro#il din FarC Ei strCinCtate
16
. crearea unor parteneriate cu asociaFii din FarC Ei strCinCtate, care promoveazC scopul agentiei0
. organizarea Ei des#CEurarea de activitCFi de promovare a turismului 0
. iniFierea Ei des#CEurarea unor programe atractive Ei utile Hn domeniul turismului0
. organizarea de mese rotunde, seminarii con#erinFe0
. conceperea Ei imprimarea Ei distri!uirea unor materiale promoFionale, !roEuri, pliante, g,iduri
turistice0
8.%#era relationala /
&ntern/
a" (elaFii de su!ordonare/ Consiliul Director al $gentiei
!" (elaFii de cola!orare / mem!rii $gentiei
*2tern/
a" (elaFii de reprezentare/ Hn limitele sta!ilite de Consiliul Director al $gentiei
Gntocmit/ %C M&' T($)*+ %(+
Director
$ng,elescu &ulia.Maria +uat la cunoEtinFC de ocupantul postului/
Jeorgiana %te#an
Data 56.6=.5667
11
!.Rea"izarea produsu"ui
Produsul turistic reprezinta un ansam!lu de !unuri materiale si servicii capa!ile sa satis#aca
nevoile de turism a unei persoane intre momentul plecarii si momentul sosirii in locul de plecare.
$vand in vedere mai multe criterii de clasi#icare cum ar #i durata se3urului, numarul de
persoane putem o!serva urmatoarele tipuri de produse turistice /
Produse #or#etare. care au in structura lor toate tipurile de produse mentionate cum ar
#i in#ormarea, rezervarea, transportul, cazarea.
Produse te tip statiune
Produse tip eveniment
Produsele utilizate de agentia %C M&' T($)*+ %(+ sunt cele #or#etare, acestea incluzand
transportul dus intors, cazarea , masa, agrement,anumite #acilitati precum si se3ururile in sistem
pensiune completa, toate la un pret #or#etar.
$gentia comercializeaza urmatoarele tipuri de produse si servicii turistice /
1.Vacante in strainatate 4 aici #iind incluse se3ururi, c,artere, circuite, croaziere,
destinatii e2otice0aceste vacante pot #i de grup sau individuale deasemenea turistii vor #i insotiti de
catre un g,id care va #i cu ei pe toata durata vacantei
%e3ururi in Franta, Jrecia,%pania, s?i $ustria, Turcia, Maroc, Malta
C,artere pe perioada sezonului estival catre Teneri#e, *gipt, Franta, %pania, Malta,
Tunisia, Palma de Mallorca, &!iza, Maldive, Du!ai
Circuite care se pot e#ectua atat cu avionul cat si cu autocarul catre Iudapesta.)iena.
Praga, $ustria.Iavaria, Tunisia, Du!ai, -eA Oor?
Croaziere in *gipt la Piramide, $le2andria, pe Mediterana de *st, Coasta de *st, Miami
Ieac,
Destinatii e2otice cum ar #i se3ur in Ielize, Malaezia, Ia,amas sau Costa (ica
2. Vacante in tara aici #iind se3ururi, vacante pentru tratamente !alneo.climaterice,
circuite, vacante la munte agroturism, Delta Dunarii
%e3ururi pe litoralul romanesc .Mamaia, %aturn, -eptun, 1 Mai, dar si in orase precum
Irasov, Timisoara, %i!iu, Targu Mures, %uceava
)acante pentru tratament in statiunile !alneoclimaterice cum ar #i $mara, Iaile Feli2,
Iaile Perculane, %lanic Moldova, Tusnad
Circuite cum ar #i la manastirile din Iucovina
%e3ururi la munte catre )atra Dornei, Predeal, %inaia, Iusteni, Iorsec
$groturism catre Iran, Iorsa, Jura Pumorului, Maramures
Delta Dunarii
(ezervari la ,oteluri in tara dar si in strainatate
Iilete de avion( inc,eiat parteneriate cu companiile aeriene cum ar #i / Tarom, $ir
France, $litalia, Iritis, $irAas, %L&%% &nternational $ir +ines, Q+M. "
Iilete autocar ( $tlassi!, -eoplan "
Totodata se pot inc,eia asigurari medicale pentru calatoriile in strainatate ( $stra,
$sigur, (C$, 1mniasig".
15
$naliza de pret a unui produs turistic
Circuit turistic / Iucuresti 4 )iena 4 Praga . Iratislava . Iudapesta.)iena . Iucuresti
Tema circuitului / vizitarea capitalelor Ce,iei, $ustriei, %lovaciei si Ungariei
Durata e2cursiei / M zile si @ nopti
-umarul de turisti / <6 turisti
%ervicii incluse /
Iilet avion Iucuresti. )iena. Iucuresti cu compania %QO *U(1P*
@ nopti cazare cu mic de3un inclus la ,oteluri de ;R
%e vor #ace tururi de orase in )iena, Praga, Iratislava si Iudapesta
Transport intre orase cu autocarul de < R
J,id turistic
Pret / ==6 euro:pers
Biua 1 4 Iucuresti . )iena
6@/;6 4 intalnire cu g,idului turistic la aeroportul internatinal $urel
)laicu pentru im!arcarea cu compania %? *urope
67/;6 4 decolare
16/16 4 sosire la )iena
16/;6 4 plecare la ,otel $ustria Trend Messe ;R pentru cazare
11/;6 4 tur al orasului, se vor vizita impreuna cu g,idului turistic /
1pera de %tat, Muzeul de $rte Frumoase, Muzeul -ational de
&storie, Palatul &mperial Po#!urg, Piata Maria T,ereza,
Parlamentul, Iiserica )otiva, N1rasul Dunarii. )ienna DC
cu sediul 1-U, Catedrala %#. %te#an
1@/56 4 trans#er la ,otel $ustria Trend Messe
1M/66 4 timp li!er pentru plim!are sau cumparaturi
56/66 4 cina traditionala vieneza in Jrinzing ( tari# 5= euro:pers "
51/66 4 intoarcere la ,otel
Biua 5 4 )iena 4 $!atia Mel? 4 Croaziera pe de#ileul Dunarii Lac,au
67/66 4 se serveste micul de3un Potel $ustria Trend Messe ;R(= euro:pers"
16/66 4 plecare spre $!atia Mel? ( cea mai mare !i!lioteca din lume"
1;/66 4 im!arcare pe vapor in Mel? pentru croaziera pe De#ileul Dunarii
18/66 4 de!arcare la Qrems
18/1= 4 plecare cu autocarul spre )iena
1@/56 4 sosire la ,otel $ustria Trend Messe ;R
1M/66 4 trans#er cu autocarul la Turnul Dunarii de unde se poate vedea N)ienna ! nig,t
56/66 4 cina la unul din restaurantele turnului la 186m inaltime ( !ilete ascensor =,= euro:pers"
51/66 4 intoarcere la ,otel $ustria Trend Messe ;R
Biua ; 4 )iena 4 Praga
67/66 4 se serveste micul de3un la ,otel $ustria Trend Messe ;R
1;
16/66 4 plecare spre Praga cu autocarul
15/;6 . sosire la Praga
15/<= 4 cazare la Potel Cit Clu! ;R
1;/;6 4 tur oras Praga / Muzeul -ational, 1pera, Teatru -ational, Castelul din Praga,
Catedrala %#. )it, Podul Carol, NJolden +ane. strada de aur, 1rasul )ec,i si Ceasul
$stronomic
1@/;6 4 program li!er, unde turistii pot sa se plim!e sau sa #aca cumparaturi
17/;6 4 sosire la ,otel Cit Clu! ;R
56/66 4 servire cina cu program #ol?loric si muzica traditionala

Biua < 4 Praga 4 Qarlov )ar
67/66 . se serveste micul de3un la ,otel Cit Clu! ;R(=,= euro:pers"
16/66 4 plecare la Qalov 4)ar ( cea mai cunoscuta statiune !alneoclimaterica din *uropa,
asa numita Nperla statiunilor din Ce,ia ", tari# 5= euro:pers
18/;6 4 im!arcare pe vapor pentru o croaziera pe raul )itava, tari# ;6 euro:pers
17/;6 4 sosire la ,otel
56/66 4 servire cina la ,otel Cit Clu! ;R(tari# @ euro:pers"
Biua = 4 Praga 4Iratislava
67/66 4 se serveste micul de3un la ,otel Cit Clu! ;R (= euro:pers)
16/66 4 plecare spre Iratislava cu autocarul
1;/66 . sosire la Iratislava
1;/56 . cazare la ,otel Tatra ;R
1</66 4 tur oras / Iiserica &ncoronarii Mariei T,ereze, centrul istoric, Castel Iratislava
18/66 4 program li!er pentru plim!are sau Cumparaturi
56/66 4 cina la ,otel Tatra ;R (@ euro:pers)
Biua 8 4 Iratislava 4 Iudapesta
67/66 4 se serveste micul de3un +a ,otel Tatra ;R
16/66 4 plecare spre Iudapesta cu autocarul
15/66 4 sosire la Iudapesta
15/1= 4 cazare la ,otel Proemenade ;R
1;/66 4 tur oras / Citadela, Catedrala %#. %te#an, Piata Milenara, Podul cu +anturi, Iastionul
Pescarilor, Palatul (egal
1@/;6 4 timp li!er in Iudapesta
56/66 4 cina servita la ,otel
Proemenade ;R(8,= euor:pers"
Biua @ Iudapesta 4 &nsula Margit
67/66 . se serveste micul de3un la ,otel Proemenade ;R(<,= euro:pers"
16/66 4 plecare spre insula Margit ( insula a#lata in mi3locul Iudapestei si Dunarii" pe 3os
sau cu auto!uzul din Piata -ugati, deoarece este interzis cu autove,icule
1<
11/66 4 sosire pe insula
11/56 4 se vor vizita parcul in care se gasesc copaci !atrani de sute de ani, gradini, un lac de
apa termala, si o cascada ce se a#la intr.o gradina 3aponeza sau cumparaturi
56/66 4 cina servita la ,otel Proemenade ;R(tari# 8,= euro"
Biua M Iudapesta 4 )iena 4Iucuresti
67/66 4 micul de3un la ,otel Proemenade ;R(<,= euro:pers"
16/66 4 program de cumparaturi la Premier 1utlets Center Iudapest
1;/66 4 plecare spre )iena
1=/66 4 sosire la )iena pentru im!arcare cu %? *urope cu destinatia Iucuresti
17/66 4 decolare
51/;6 4 sosire Iucuresti
Tari#e /
1. Transportul
. autocar < R (<M locuri S 5 locuri" inc,iriat de la *urolines
. so#erii sunt #urnizati de catre #irma si platiti tot de catre #irma de transport pentru ?ilometri
parcursi , timpul de condus #iind distri!uit celor trei in mod egal.
. cazarea si masa so#erilor vor #i suportate de agentie
. numarul de ?m parcursi 4 1566?m
5.J,id turistic
. plata g,idului turistic va #i de 156 (1-:zi
. cazarea si masa g,idului turistic va #i suportata de catre agentie
;. Cazarea la cele < ,oteluri de ;R
. cazarea va #i inclusa in pac,etul turistic timp de @ nopti, in camere du!le, totodata aici intrand
si costul cazarii pentru g,id turistic si cei 5 so#eri.
Total ( pret pac,et : persoana " / ==6 euro
-u sunt incluse in pret/ . intrari muzee 0
. alte activitati.
Stabilirea canalului de distribuie
Comercializarea produsului turistic se realizeazC prin sistemul de distri!uFie indirect prestator
de servicii turistice . agenFia de turism .turist.
Principalele canale de distri!utie sunt/
1. Canalul scurt producator.consumator, rezervarea care poate #i propusC direct turistului de
cCtre agenFie,
5. Canalul mediu de tipul / producCtor. intermediar. consumator, in turism aceasta apare su!
#orma prestatorilor direcFi . agentie de turism tour. operatoare . turist.
;. Canalul lung de tipul producCtor. intermediar.intermediar.consumator, prestatori direcFi.
agneFi de turism tour.operatoare. agenFie detailistC. turist.
1=

Punerea in aplicare a produsului
VO#$%ER
-r.:-o 6<=51
Data emiterii:&ssue date/
1=.68.5667
S.$.
Mi2 Travel
S.R.L.
Iucuresti4 (omania
%plaiul &ndependentei, nr.586
Tel/ / 651 : ;@=<@7
Fa2& 651: ;M=87@
*.mail& o##iceTmi2travel.ro.
C$T(* : T1/ Macovei $lina
+1C$+&T$T* : C&TO/ Iucuresti
T$($ : C1U-T(O/ (omania
)a rugam sa asigurati pentru: Please suppl to/ accommodation and transport :cazare si transport
Prenume : First name/ $lina -r. Persoane: -o o# persons/ <6
-ume : Famil name/ Macovei $dulti : $dults / <6
-ationalitate : -ationalit (omana Copii : C,ildren / 6
Pasaport : Passport/ @M87<68 )arsta copii : $ge o# c,ildren / .
Urmatoarele servicii : T,e #alloAing services/ nig,ts accommodation : < nopti cazare
D$T$ &-T($(&& : CP*CQ.&-/ 56.6@.5667
D$T$ &*%&(&& : CP*CQ.1UT/ 5@.6@.5667
-1PT& : -&JPT% / @
(ezervare si plata : Ioo?ing and pament/ (eservation and pament Aas made ! !oo?ed o##ice
O'ser(atii ) *otes &
$lte servicii in a#ara celor mentionate in prezentul
vouc,er vor #i platite direct de catre turist :
Furt,er services, ot,er t,an speci#ied in t,is vouc,er,
Aill !e paid ! tourist directl.
$J*-T TU(&%M : T($)*+ $J*-T / %*M-$TU($ : %&J-$TU(*/
$lina Macovei
%T$MP&+$ : %T$MP /
18
+. $O*TRA$TAREA SERVI$IILOR
&ntre/
S$ MIX TRAVEL SRL, cu sediul in &asi, str. %te#an cel Mare nr. 1@, avand licenta de
turism nr. 5685 : 6=.61.5667, inregistrata la (egistrul Comertului cod unic de inregistrare
955:;<=:5667, cu Cod Fiscal ( 1<66M7=6, tele#on 651:;@=<@7 reprezentat de $ng,elescu &ulia.
Maria , -IRE$TOR .E*ERAL, numit in continuare TO#R , O/ERATOR
%i/
S.$. RASARIT -E SOARE IM/EX SRL, cu sediul in Iraila, !.dul. $l. &. Cuza nr. ;;,
tele#on : #a2/ 66 <6 ;7 85;<76, avand licenta de turism nr. 1@68 : 17.61.5666, inregistrata la (egistrul
Comertului cu nr. 9 67:@M@:16.16.1778, cu Cod Fiscal ( M766@=6, cont nr. <61661687666 desc,is la
I$-C$ C1M*(C&$+$ N&1- T&(&$C I($&+$, reprezentata de $RISTI*A 0AR-AS ,
-IRE$TOR .E*ERAL, numita in continuare Agentie de Turism -etai"ista,
s.a inc,eiat urmatorul contract de cola!orare.
ART. 1. O0IE$T#L $O*TRA$T#L#I
1!iectul contractului in constitue comercializarea de pac,ete turistice sau componente ale
acestora cu derulare in tara si in strainatate.
ART. 2. -RE/T#RILE SI O0LI.ATIILE /ARTILOR
2.1. -RE/T#RILE SI O0LI.ATIILE TO#R , O/ERATOR#L#I
a" $re dreptul sa comercializeze prin intermediul agentiei de turism detailista pac,ete de
servicii turistice sau componente ale acestora in tara sau in strainatate.
!" %e o!liga sa aduca la cunostiinta agentiei de turism detailista, in timp util, orice modi#icare
aparuta in pac,etele de servicii turistice sau componente ale acestora in vanzare, respectiv
orice modi#icare a preturilor. $cestea pot #i modi#icate #ie prin ma3orare, #ie prin reducere
con#orm art. 15 din 1rdonanta Juvernului nr. 16@ : ;6.6@.1777.
c" %e o!liga sa asigure asistenta turistica prin reprezentanti ai agentiei si : sau g,izi cali#icati
pe intreaga perioada de des#asurare a pac,etelor de servicii turistice.
d" %e o!liga sa puna la dispozitia agentiei de turism detailista materialele pu!licitare necesare
(a#ise, !rosuri, cataloage, pliante, casete audio 4 video" si sa organizeze, in #unctie de
posi!ilitati, deplasari in tara : strainatate de documentare pentru promovarea produselor
turistice o#erite spre vanzare.
2.2. -RE/T#RILE SI O0LI.ATIILE A.E*TIEI -E T#RISM -ETAILISTA
a" $gentia de turism detailista are dreptul de a.si aplica un comision nedeterminat, ast#el incat
sa promoveze pac,etul turistic.
!" %e o!liga sa asigure, prin toate mi3loacele pu!licitare care ii stau la dispozitie, promovarea
produselor turistice o#erite spre vanzare de catre tour 4 operator.
c" %e o!liga sa #urnizeze turistilor in#ormatii corecte si clare, care sa nu permita interpretari
ec,ivoce ale acestora, privind pac,etul de servicii sau prestatiile turistice izolate, precum si
conditiile de participare la programele organizate de tour 4 operator.
d" %e o!liga sa #urnizeze turistilor in#ormatiile necesare cu privire la o!tinerea vizelor (unde
este cazul", respectiv documentele si timpul minim necesar prezentarii la reprezentantele
consulare.
e" %e o!liga sa respecre preturile de vanzare sta!ilite de catre tour 4 operator pentru pac,etele
de servicii turistice sau componente ale acestora.
#" %e o!liga sa inscrie turistii numai pe !aza de comanda scrisa din care sa reiasa clar pac,etul
de servicii sau prestatia solicitata, perioada, mi3locul de transport, categoria de ,otel,
1@
numele si prenumele turistului : lor, numarul de persoane (adulti, copii", etc. in vederea
#acturarii corecte a acestor servicii.
g" %e o!liga sa retina turistului in momentul inscrierii o ta2a de rezervare in valoare de 16
(zece" dolari U%D : persoana.
," %e o!lig asa vireze in contul tour 4 operatorului ta2a de rezervare si =6> din contravaloarea
integrala a produsului turistic vandut, in 5< de ore de la inscrierea turistului, iar di#erenta,
mai putin comisionul cuvenit, cu 11 zi"e inaintea inceperii deru"arii programu"ui.
i" $gentia de turism detailista se o!liga sa eli!ereze vouc,er si contract de calatorie turistilor.
ART. . /LATILE
Tour 4 operatorul va #actura serviciile comandate la agentia de turism detailista.
$gentia de turism detailista va e#ectua platile, la termenele cuvenite la art. 5.5. lit. N,, in lei la
cursul I-( din ziua platii sau con#orm cu precizarile din pac,etele de servicii turistice. &n
cazul in care agentia de turism detailista nu respecta conditiile si termenele de plata mentionate
in prezentul contract, tour 4 operatorul este indreptatit sa sisteze asigurarea serviciilor
contractuale.
ART. !. RE$LAMATII SE SESI2ARI
(eclamatiile si sesizarile turistilor vor #i primite de agentia care a vandut produsul
turistic respectiv si rezolvate de tour 4 operator daca acestea sunt 3usti#icate si numai
daca vor #i trimise acestuia, in scris, in termen de ma2im ; zile de la inc,eierea
programului turistic in conditiile prevazute de art. 1M din 1.J. -r. 16@ : 1777.
&n cazul in care se dovedeste ca reclamatiile turistilor sunt datorate culpei agentiei de
turism detailista aceasta va suporta integral daunele rezultate.
ART. +. LITI.IILE
1rice litigiu ce ar putea decurge din acest contract sau din derularea lui se va rezolva pe cale
amia!ila. &n cazul in care nu se poate a3unge la o solutie reciproc avanta3oasa litigiile vor #i
inaintate Curtii de $r!itra3 &nternational de pe langa Camera de Comert si &ndustrie a (omaniei,
cu e2ceptia celor date e2clusiv de lege in competenta &nstantelor 9udecatoresti.
ART. 3. -IS/O2ITII 4I*ALE
8.1. $cest contract intra in vigoare de la data de 1M.61.566M pentru perioada nedeterminata.
8.5. &ncetarea contractului are loc prin e2pirarea perioadei pentru care a #ost inc,eiat.
8.;. Partile pot rezilia contractul in urmatoarele cazuri/
- de comun acord
- din cauza nerespectarii termenelor de plata
- in cazul nee2ecutarii sau e2ecutarii necorespunzatoare a o!ligatiilor asumate in prezentul
contract.
Partea care solicta rezilierea contractului acorda un preaviz scris de ;6 zile celeilalte parti
semnatare.
8.<. Ionul de comanda, contractul de calatorie si asigurarea de insolva!ilitate raman in sarcina
agentiei de turism detailista.
Prezentul contract s.a inc,eiat in 5 (doua" e2emplare originale, din care unul pentru tour 4
operator si unul pentru agentia de turism detailista.
TO#R , O/ERATOR A.E*TIE -E T#RISM -ETAILISTA
1M
S$ MIX TRAVEL SRL S$ RASARIT -E SOARE IM/EX SRL
-IRE$TOR .E*ERAL -IRE$TOR .E*ERAL
A*.%ELES$# I#LIA5MARIA $RISTI*A 0AR-AS
$ontract de prestari ser(icii turistice
*r.21 din data 2.1+.2116
I./arti"e contractante &
S$ 0ELVE-ERE SRL,cu sediul in loc Iacau, str. Teilor, nr =6, inregistrata la (egistrul
Comertului cu nr F6M:168;:566=, CU& 17=;568M, cont (1<7(-CI1M;666615<5@6661, desc,is la
IC( Iacau, reprezentata prin U-JU(*$-U )$+*-T&-$ ,C-P 58@686=6;661=, avind #unctia de
administrator, in ca"itate de /RESTATOR si
S.$. MIX TRAVEL SRL, cu sediul in &asi, str. %te#an cel Mare nr. 1@, cod unic de
inregistrare 955:;<=:566M, avand licenta de turism nr. 5685 : 6=.61.5667, inregistrata la (egistrul
Comertului cod unic de inregistrare 955:;<=:5667,cu Cod Fiscal ( 1<66M7=6,tele#on 651:;@=<@7,
reprezentata de $ng,elescu &ulia.Maria , -IRE$TOR .E*ERAL, in ca"itate de 0E*E4I$IAR.
II.O'iectu" contractu"ui
Art.1. 1!iectul contractului il constituie prestarea de servicii turistice de cazare, masa si alte
prestatii, potrivit celor speci#icate in ane2a 1 la prezentul contract.
Art.2. Prestarea serviciilor se #ace pe !aza de documente emise de agentia de turism, de tipul/
vouc,er, comanda, !illet odi,na:tratament.
Art.. Documentele emise de agentia de turism tre!uie sa contina/ date de identi#icare ale
agentiei de turism(nume agentie, adresa, contacte, numar si tip licenta turism", descrierea serviciilor
platite(numar persoane, perioada, unitate prestatoare si categoria de con#ort a acesteia, tari#e cazare,
tari#e masa, valoare cazare, valoare masa", stampila societatii care administreaza agentia de turism si
semnatura agentului de turism care a emis documentul.
Art.!. Documentul de prestari servicii se remite prestatorului de catre agentia de turism in 5
e2emplare(originalScopie".
III.O'"igatii"e parti"or
Art.1. /restatoru" se o'"iga/
a. %a asigure cazarea prompta a turistilor in spatiile contractate, c#. ane2ei 1 la prezentul contract,
numai in !aza unei rezervarii preala!ile si dupa incasarea intregii sume de !ani datorate pentru
serviciile turistice comandate.
'. %a presteze serviciile contractate la nivel calitativ corespunzator criteriilor de clasi#icare a
capacitatilor si prestatiilor ce #ac o!iectul prezentului contract.
c. %a in#ormeze operativ agentia de turism despre orice modi#icari aparute cu privire la clasi#icarea
17
unitatii prestatoare pe care o gestioneaza.
d. %a in#ormeze agentia de turism despre toate ta2ele locale o!ligatorii a #i platite de turisti.
e. %a in#ormeze !ene#iciarul in cel mai scurt timp despre modi#icarile oricaror date din $ne2a 1.

Art. 2. Agentia de turism se o'"iga&
a. Sa #aca pu!licitate serviciilor contractate, pe !aza in#ormatiilor cuprinse in prezentul contract si
con#orm propriei politici de promovare, in vederea ma2imizarii vanzarilor a#erente prezentului
contract.
'. %a respecte tari#ele prezentate pe site.ul AAA.casa!elvedere.ro
c. %a ac,ite avansul de =6 > in termen de <M , de la e#ectuarea rezervarii
d. %a ac,ite di#erenta de =6> cu minimul de <M , inainte de prezentare la cazare a turistilor
e. %a in#ormeze corect, complet si precis turistii in legatura cu/ calitatea si cantitatea serviciilor
o#erite, ta2area copiilor ce insotesc parintii, serviciile cone2e ta2a!ile, despre regulile impuse de catre
prestator.
7. Sa anunte prestatorului orice modi#icari in legatura cu in#ormatiile despre agentia de turism
cuprinse in ane2a 5 la prezentul contract si in legatura cu solva!ilitatea sa, despre pretentiile turistilor,
precum si despre orice modi#icare a structurii grupurilor.
g. %a nu su!contracteze serviciile ce #ac o!iectul prezentului contract, altor agenti economici.
IV.Tari7e
Art. 1. Tari#ele prestatiilor ce #ac o!iectul prezentului contract sunt con#identiale. $cestea sunt
cele sta!ilite prin negocierea intre partile contractante , respectiv agentiei de turism ii revine 1= > din
tari#ele practicate la receptie de catre prestator.
Art. 2. Prestatorul garanteaza agentiei de turism urmatoarele/
Iene#iciarul va #i anuntat ininte despre orice modi#icare a tari#elor,acestea #iind postate
ulterior si pe site.ul AAA.casarasnoveana.ro . -u vor interveni modi#icari pentru serviciile pentru care
s.a incasat avans
Pentru turisti de la agentia de turism nu se percepe ta2a ,oteliera aceasta #iind suportata de
prestator.
V.Moda"itati si conditii de p"ata. .arantii.
Art.1. Plata si decontarea serviciilor prestate in !aza prezentului contract se e#ectueaza pe !aza
de ordin de plata, prin virament in contul prestatorului.
Art.2.Daca !ene#iciarul nu respecta prevederile cap &&, art. 5, lit a,!,c,d,e,#,g, prestatorul isi
rezerva dreptul de a re#uza sa.si indeplineasca o!ligatiile ce ii revin din prezentul contract.
VI.Raspunderea contractua"a.
Art.1 Pentru nee2ecutarea sau e2ecutarea necorespunzatoare a o!ligatiilor ce decurg din
prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti penalitati si despagu!iri in vederea
recuperarii pre3udiciului cauzat .
Art.2. -erespectarea o!ligatiilor se constata de am!ele parti si se consemneaza intr.un process
ver!al constatator.
Art. -eindeplinirea o!ligatiilor contractuale din cauza de #orta ma3ora apara de raspundere
56
partea contractanta care o invoca in conditiile legii.
Art.!. 1rice divergenta aparuta intre parti se va rezolva pe cale amia!ila. &n cazul in care acest
lucru nu este posi!il, partile vor recurge pentru rezolvarea litigiului la instantele competente din 3ud
Irasov.
VII.-ispozitii 7ina"e.
Art.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si este vala!il pentru perioada de 1
an calendaristic..
Art.2. $ne2ele 1,5,vor #i semnate si stampilate, acestea #ac parte integranta a prezentului
contract ( ane2a 1 . #isa societatii prestatoare si ane2a 5 4 #isa agentiei de turism ".
Art. Prestaorul si agentia de turism isi vor remite unul celuilant copii dupa / certi#icatul de
inregistrare la o#iciul comertului, autorizatia de #unctionare, certi#icatul de clasi#icare,licente.
/RESTATOR, A.E*TIA -E T#RISM,
S$ 0ELVE-ERE SRL S$ MIX TRAVEL SRL
Administrator VALE*TI*A #*.#REA*# -irector A*.%ELES$# I#LIA5MARIA

%emnatura %emnatura
51
D1CUM*-T* C$(* &-%1T*%C )$-B$(*$ P(1DU%U+U& TU(&%T&C
$O*TRA$T
de comercia"izare a pac8ete"or de ser(icii turistice
*r.21 din 1.1.2116
I. -ispozitii genera"e
1. Pac,etul de servicii turistice care #ace o!iectul prezentului contract a #ost organizat
de S$ MIX TRAVEL SRL, cu sediu" in 0ucuresti, Sp"aiu" Independentei nr. 231, cod
unic de inregistrare 922)!+)2116, cu Licenta de turism, care garanteaza 'una e:ecutare
a acestuia in 'aza contractu"ui inc8eiat cu Agentia
si
Turistul:(eprezentantul turistului
Domnul:Doamna $lina Macovei, domiciliat:domiciliata Hn Iucuresti , tele#on 651:5;<5;< ,
posesor:posesoare al:a !uletinului:cartii de identitate seria M' nr 15=<;5, eli!erat:eli!erata de
%PC+*P Iucuresti la data 6=.6@.6@ .nascut : a la data de 5;.6<.17@M, au convenit Hnc,eierea
prezentului contract, Hn con#ormitate cu prevederile 1rdonantei Juvernului nr. 16@:1777
privind activitatea de comercializare a pac,etelor de servicii turistice, apro!ata cu modi#icari
si completari prin +egea nr. 8;1:5661.
2. $gentia comercializeaza pac,ete de servicii turistice in urmatoarele variante/
a" servicii turistice la cererea clientului, care se re#era la programele organizate in mod
special, ca urmare a solicitarilor turistilor, denumite in continuare servicii la cerere0
!" servicii turistice preorganizate de agentia de turism si puse la dispozitie clientului prin
materiale de prezentare de tipul/ cataloage, !rosuri, pliante si alte o#erte letrice, denumite in
continuare servicii din o#erta standard0
c" servicii turistice interne, comercializate pe !aza de vouc,ere de servicii turistice interne
sau !ilete de odi,na si:sau de tratament, denumite in continuare !ilete de odi,na si:sau de
tratament. $ceste servicii reprezinta un caz particular al serviciilor turistice din o#erta standard.
Prezentul contract detine prevederi comune celor trei variante de servicii turistice, precum si
prevederi speci#ice #iecareia dintre ele.
. Ionul de comanda, con#irmarea de servicii, !iletul de odi,na si:sau de tratament,
precum si o#erta standard a agentiei de turism e2pusa in materialele de prezentare #ac parte
integranta din prezentul contract. Modelul !onului de comanda este prevazut in ane2a la
prezentul contract.

II. Aparitia raporturi"or contractua"e

1. &n cazul serviciilor la cerere si al o#ertei standard, acest contract se considera inc,eiat
in momentul in care turistul a primit con#irmarea scrisa a solicitarii sale.
2. &n cazul !iletelor de odi,na si:sau de tratament, contractul se considera inc,eiat o
data cu plata integrala a pretului pac,etului de servicii turistice sau a avansului convenit.
55
III. O'iectu" contractu"ui
1. 1!iectul contractului il constituie vanzarea de catre $gentie a uneia dintre variantele
de servicii turistice prevazute la cap. &, in sc,im!ul platii pretului.
2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se o!liga $gentia se a#la descrise in
materialele de prezentare (cataloage, !rosuri, pliante, o#erte letrice", in cazul o#ertei standard si
a !iletelor de odi,na si:sau de tratament, sau in con#irmarea de servicii, in cazul serviciilor la
cerere.
. 1rice alte servicii turistice neinscrise in materialele de prezentare sau in con#irmarea
de servicii nu #ac o!iectul prezentului contract si nu atrag raspunderea $gentiei.
IV. /retu"
1. Pretul contractului este sta!ilit la momentul inc,eierii contractului si cuprinde costul
serviciilor turistice e#ective, comisionul $gentiei si T.).$.
2. Pretul este pu!licat in cadrul o#ertei standard a $gentiei pentru serviciile din o#erta
standard si pentru !iletele de odi,na si:sau de tratament sau este inscris in con#irmarea de
servicii, in cazul serviciilor la cerere.
. Pretul contractului poate #i modi#icat, in sensul ma3orarii sau micsorarii, dupa caz,
numai daca modi#icarea are loc ca urmare a variatiilor/
a" costurilor de transport, inclusiv costul car!urantului0
!" redeventelor si ta2elor a#erente serviciilor de aterizare, de!arcare:im!arcare in porturi si
aeroporturi si ale ta2elor de turist0
c" cursurilor de sc,im! valutar a#erente pac,etului de servicii turistice contractat.
!. Preturile sta!ilite in contract nu pot #i ma3orate, in nici un caz, in cursul celor 56 de
zile calendaristice care preced data plecarii.
+. &n cazul in care preturile sta!ilite in contract sunt ma3orate cu peste 16>, indi#erent
de motivele ma3orarii, turistul poate rezilia contractul #ara nici o o!ligatie #ata de $gentie,
aceasta din urma avand o!ligatia de a ram!ursa imediat turistului toate sumele a#erente
calatoriei turistice platite de acesta, inclusiv comisionul.
V. Moda"itati de p"ata
Modalitatile de plata a pretului contractului sunt/
1. $vansul se plateste dupa cum urmeaza/
a" in cazul serviciilor la cerere si a celor din o#erta standard, reprezinta ;6> din pretul
contractului, ast#el cum este prevazut in !onul de comanda0
!" in cazul !iletelor de odi,na si:sau de tratament, reprezinta minimum 16> din pretul
contractului.
$vansul este retinut de $gentie cu titlu de penalitati, in situatia in care turistul renunta la
contract din vina sa. &n cazul in care continutul con#irmarii de servicii di#era de la cel al
!onului de comanda, $gentia va restitui imediat contravaloarea avansului incasat.
2. Plata #inala a pac,etului de servicii se #ace con#orm esalonarii prevazute in !onul de
comanda, in cazul serviciilor la cerere si al serviciilor din o#erta standard.
5;
. &n cazul serviciilor comercializate pe !aza de !ilete de odi,na si:sau de tratament,
$gentia aplica sistemul de vanzare in rate, in !aza acordului cu turistul.
VI. -repturi"e si o'"igatii"e Agentiei
1. &n cazul in care $gentia este nevoita sa modi#ice una dintre prevederile esentiale ale
contractului, are o!ligatia sa in#ormeze turistul cu cel putin 1= zile inainte de data plecarii.
2. &n cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile
turistice prevazute in contract nu este realizata sau agentia de turism organizatoare constata ca
nu le va putea realiza, $gentia este o!ligata/
a" sa o#ere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice,
#ara ma3orarea pretului, respectiv serviciile turistice o#erite sa #ie de aceeasi calitate si cantitate0
!" sa restituie turistului sumele ce reprezinta di#erenta dintre serviciile turistice ac,itate si
cele e#ectiv prestate in timpul calatoriei turistice0
c" in cazul in care nu pot #i o#erite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le
accepta din motive intemeiate, sa asigure #ara costuri suplimentare transportul retur al turistului
la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagu!irea pentru serviciile
neprestate.
. $gentia este raspunzatoare pentru !una e2ecutare a o!ligatiilor asumate prin
contract, inclusiv in situatia in care aceste o!ligatii tre!uiau indeplinite de catre o alta agentie
de turism sau de catre alti prestatori de servicii, cu e2ceptia urmatoarelor cazuri/
a" cand neindeplinirea sau indeplinirea de#ectuoasa a o!ligatiilor asumate prin contract se
datoreaza turistului0
!" cand neindeplinirea o!ligatiilor se datoreaza unor cauze de #orta ma3ora. &n situatia in care
nee2ecutarea o!ligatiilor contractuale se datoreaza agentiei de turism organizatoare, $gentia
are dreptul sa c,eme in garantie agentia de turism organizatoare pentru plata despagu!irilor
datorate turistului.
!. $gentia are o!ligatia sa #urnizeze in scris turistului, in termen de = zile inainte de
data plecarii, urmatoarele in#ormatii/
a" orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa #ie ocupat
de turist in #iecare dintre mi3loacele de transport incluse in contract0
!" denumirea, sediul:adresa, numerele de tele#on si de #a2 ale reprezentantei locale a
organizatorului si:sau a detailistului ori, in lipsa acesteia, cele ale autoritatilor locale care pot
a3uta turistul in caz de nevoie0 in cazul in care aceste reprezentante sau autoritati locale nu
e2ista, turistul tre!uie sa dispuna de un numar de apel de urgenta sau de orice alta in#ormatie
care sa ii permita contactarea organizatorului si:sau a detailistului0
c" pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, in#ormatii care sa permita sta!ilirea unui
contact direct cu copilul sau cu responsa!ilul de la locul cazarii copilului0
d" posi!ilitatea semnarii unui contract de asigurare #acultativa, care sa acopere ta2ele de
trans#er al turistului, sau a unui contract de asistenta, care sa acopere ta2ele de repatriere in caz
de accidentare ori de !oala.
VII. -repturi"e si o'"igatii"e turistu"ui
1. &n cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa
cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile prevazute in pac,etul
5<
de servicii turistice contractat, cu o!ligatia de a anunta $gentia. Turistul care cedeaza pac,etul
sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsa!ili in mod solidar la plata pretului calatoriei
si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
2. &n cazul in care preturile sta!ilite in contract sunt ma3orate cu peste 16>, turistul
poate rezilia contractul, avand dreptul la ram!ursarea de catre $gentie a sumelor platite.
.1. Turistul este o!ligat sa comunice $gentiei, in termen de = zile calendaristice de la
primirea instiintarii prevazute la cap. )& pct. 1, ,otararea sa de a opta pentru/
a" rezilierea contractului #ara plata penalitatilor0 sau
!" acceptarea noilor conditii ale contractului.
.2. &n cazul in care turistul reziliaza contractul sau $gentia anuleaza calatoria turistica
inaintea datei de plecare, turistul are dreptul/
a" sa accepte la acelasi pret un alt pac,et de servicii turistice de calitate ec,ivalenta sau
superioara, propus de $gentie0
!" sa accepte un pac,et de servicii turistice de calitate in#erioara, propus de $gentie, cu
ram!ursarea imediata a di#erentei de pret0
c" sa i se ram!urseze imediat toate sumele ac,itate in virtutea contractului.
.. &n toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite $gentiei si o despagu!ire
pentru neindeplinirea prevederilor contractului intial, cu e2ceptia cazurilor in care/
a" anularea s.a #acut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract,
iar $gentia a in#ormat turistul in scris, in termenul mentionat in contract, termen care nu poate
#i mai mic de 1= zile calendaristice premergatoare datei plecarii0
!" anularea s.a datorat unui caz de #orta ma3ora (circumstante imprevizi!ile, independente de
vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut #i evitate in ciuda oricaror e#orturi
depuse, in aceasta ne#iind incluse suprarezervarile"0
c" anularea s.a #acut din vina turistului.
!. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in
cazul in care rezilierea ii este imputa!ila, este o!ligat sa despagu!easca $gentia pentru
pre3udiciul creat acesteia, cu e2ceptia cazurilor de #orta ma3ora de#inite con#orm legii. Daca
turistul, dupa ac,itarea si con#irmarea serviciilor, solicita sc,im!area ,otelului, structurii
camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta ec,ivaleaza cu rezilierea contractului, cu
aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si inc,eierea unui nou contract.
+. &n cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pac,etul
de servicii turistice re#uza sa se mai intoarca in (omania si autoritatile din tara respectiva #ac
c,eltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are o!ligatia de a suporta toate aceste
c,eltuieli.
3. &n cazul !iletelor de odi,na si:sau de tratament, turistul are o!ligatia de a respecta
programul de acordare a serviciilor in (omania, respectiv/ in statiunile de pe litoral cazarea se
#ace la ora 1M,66 a zilei de intrare si se termina la ora 15,66 a zilei inscrise pe !iletul de odi,na
si:sau de tratament0 in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se #ace
incepand cu ora 15,66 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 15,66 a zilei urmatoare
celei inscrise pe !ilet.
;. Turistul este o!ligat sa ac,ite la receptia unitatii ,oteliere ta2a de statiune, ta2a de
salu!rizare, precum si alte ta2e locale, #ara a putea pretinde despagu!iri sau returnarea sumelor
de la $gentie.
<. Turistul este o!ligat sa prezinte la receptia unitatii ,oteliere actele sale de identitate,
precum si documentul de calatorie eli!erat (vouc,er, !ilet de odi,na si:sau de tratament" in
5=
vederea acordarii serviciilor turistice, sa pastreze integritatea !unurilor din unitatile de cazare,
alimentatie pu!lica, mi3loace de transport, in caz contrar urmand sa suporte contravaloarea
pagu!elor produse.
VIII. Asigurari
Turistul este asigurat pentru riscul de insolva!ilitate si:sau de #aliment al $gentiei la
%ocietatea de $sigurare %.C. $(D$F %.$., cu sediul in localitatea Iucuresti, str. %amuil Micu
nr. @, sectorul 1 tele#on 651:=7<581. Conditiile in care turistul va #i despagu!it de catre
societatea de asigurare sunt/
1. &n cazul in care $gentia nu e#ectueaza repatrierea turistului, acesta are o!ligatia de a
anunta imediat societatea de asigurare prin tele#on, #a2 sau e.mail. &n aceasta situatie societatea
de asigurare nu are o!ligatia de a ac,ita imediat contravaloarea c,eltuielilor de repatriere, ci de
a o ram!ursa dupa intoarcerea turistului in (omania, in conditiile politei de asigurare inc,eiate
intre $gentie si societatea de asigurare.
2. &n cazul in care turistul solicita de la $gentie contravaloarea sumelor ac,itate si:sau a
c,eltuielilor de repatriere, acesta tre!uie sa trimita documentele 3usti#icative catre $gentie prin
scrisoare recomandata cu con#irmare de primire. Turistul are o!ligatia sa pastreze #otocopii de
pe respectivele documente 3usti#icative. Turistul poate solicita $gentiei ram!ursarea sumelor
ac,itate si:sau a c,eltuielilor de repatriere, in termen de 1= (cincisprezece" zile calendaristice
de la data inc,eierii derularii pac,etului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
. Turistul are o!ligatia de a noti#ica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata
cu con#irmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata $gentiei privind ram!ursarea
sumelor ac,itate si:sau a c,eltuielilor de repatriere, in termen de = (cinci" zile calendaristice de
la data con#irmarii de primire prevazute la cap. ' pct. 5.
!. &n cazul in care, in termen de 1= (cincisprezece" zile calendaristice de la data
con#irmarii de primire a documentelor 3usti#icative de catre $gentie, turistul nu a primit sumele
solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
+. &n termen de 16 (zece" zile calendaristice de la data producerii evenimentului
asigurat, turistul are o!ligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata
cu con#irmare de primire, cererea de despagu!ire insotita de documentele 3usti#icative.
3. Documentele 3usti#icative constau in/
a" contractul de comercializare a pac,etului de servicii turistice0
!" con#irmarile de primire precizate la pct. 5, ; si = din prezentul capitol0
c" #otocopiile de pe documentele de plata a avansului (c,itante, ordine de plata etc.", in cazul
cererilor de ram!ursare a sumelor ac,itate de turist0
d" #otocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de ram!ursare a
c,eltuielilor de repatriere. %ocietatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte
documente 3usti#icative.
;. Despagu!irea nu poate depasi suma ac,itata de turist in contractul de comercializare
a pac,etului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea
prevederilor cap. &' pct. 5.
<. Din despagu!ire se scade #ransiza mentionata pe polita de asigurare.
6. Despagu!irea va #i platita in termen de ;6 (treizeci" de zile calendaristice de la data
primirii de catre societatea de asigurare a documentelor 3usti#icative de la turist.
58
11. &n cazul in care dupa plata despagu!irii $gentia plateste de!itul catre turist, acesta
are o!ligatia de a restitui asiguratorului despagu!irea primita, in termen de = (cinci" zile
lucratoare de la data primirii de la $gentie a sumelor reprezentand de!itul.
IX. Renuntari, pena"izari, despagu'iri
1. &n cazul in care turistul renunta din vina sa la pac,etul de servicii turistice care #ace o!iectul
prezentului contract, in cazul serviciilor la cerere sau al o#ertei standard, el datoreaza $gentiei
penalizari dupa cum urmeaza/
a" ;6> din pretul pac,etului de servicii, daca renuntarea se #ace cu mai mult de ;6 de zile
calendaristice inainte de data plecarii0
!" 86> din pretul pac,etului de servicii, daca renuntarea se #ace in intervalul 18.;6 de zile
inainte de data plecarii0
c" 166> din pretul pac,etului de servicii, daca renuntarea se #ace intr.un interval mai mic de
18 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
5. &n cazul !iletelor de odi,na si:sau de tratament, pentru retragerea din vina turistului se aplica
urmatoarele penalizari/
a" daca cererea de restituire se depune in orice moment dupa ac,itarea avansului si pana cel
tarziu cu 1= zile inainte de inceperea se3urului, penalizarea este egala cu contravaloarea
comisionului $gentiei cu T.).$. a#erenta0
!" daca cererea de restituire se depune intr.un interval mai mic de 1= zile inainte de data
inceperii se3urului sau daca turistul nu se prezinta in statiune la data inscrisa in !ilet,
penalizarea va #i de 166> din pret ori din valoarea incasata pana la acea data de $gentie0
c" pentru !iletele de odi,na si:sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, $gentia va
#ace restituiri numai in !aza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de
reprezentantul organizatiei sindicale.
;. &n cazul in care o am!asada re#uza sa acorde viza de intrare pentru e#ectuarea pac,etului de
servicii, turistului i se vor retine toate ta2ele ac,itate de $gentie prestatorilor directi, precum si
c,eltuielile de operare proprii acesteia.
<. &n cazul in care se re#uza iesirea din tara sau intrarea in alta tara a turistului din motive
independente de dorinta agentiei (nu prezinta garantia intoarcerii, nu are suma de !ani ceruta
de legislatia in vigoare, are interdictie sau mentiuni de interdictie pe teritoriul statului
respectiv", agentia este e2onerata de orice raspundere nedespagu!ind turistul cu nici o suma de
!ani.
=. Penalizarile ec,ivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu a3unge
la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are
actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de #rontiera.
8. Turistul tre!uie sa depuna in scris cererea de renuntare la pac,etul de servicii turistice, cu
numar de inregistrare la $gentia la care a ac,itat serviciile. &n caz contrar cererea de renuntare
nu este luata in considerare.
5@
@. $gentia va acorda despagu!iri in #unctie de gradul de nerespectare a o!ligatiilor din
contract, despagu!iri ce nu pot depasi de doua ori pretul pac,etului de servicii turistice
prevazut in contract. $gentia este raspunzatoare pana la acoperirea integrala a pre3udiciului in
cazul in care este responsa!ila de ranirea sau decesul turistului ca urmare a actiunilor ori a
negli3entei sale.
X. Rec"amatii
1. &n cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are o!ligatia de
a intocmi o sesizare in scris, clar si e2plicit cu privire la de#icientele constatate la #ata locului,
legate de realizarea pac,etului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat
$gentiei, cat si prestatorului de servicii (conducerii ,otelului, restaurantului".

5. $tat $gentia, cat si prestatorul de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii.
&n cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la
sediul $gentiei o reclamatie in scris, in termen de ma2imum ; zile calendaristice de la
inc,eierea calatoriei, $gentia urmand ca in termen de ; zile calendaristice sa comunice
turistului despagu!irile care i se cuvin in conditiile prezentului contract.
XI. -ispozitii 7ina"e
1.Prezentul contract a #ost inc,eiat in doua e2emplare, cate unul pentru #iecare parte.
5. Comercializarea pac,etelor de servicii turistice se va #ace Hn con#ormitate cu
prevederile prezentului contract Ei cu respectarea prevederilor 1rdonanFei Juvernului nr.
16@:1777 privind activitatea de comercializare a pac,etelor de servicii turistice, apro!atC cu
modi#icCri Ei completCri prin +egea nr. 8;1:5661, cu modi#icCrile ulterioare.
;. Contractul poate #i prezentat Ei su! #orma unui catalog, pliant sau alt Hnscris, dacC
turistul este in#ormat despre aceasta Ei dacC documentul conFine in#ormaFiile prevCzute de art.
16 alin. (5" din 1rdonanFa Juvernului nr. 16@:1777, apro!atC cu modi#icCri Ei completCri prin
+egea nr. 8;1:5661, cu modi#icCrile ulterioare.
Agen=ia, Turist,
Denumire agentie $lina Macovei
Prenumele
%C M&' T($)*+ %(+
Ktampila
5M
57
Unitatea MIX TRAVEL
-r.ord.reg.com.:an/ 955:;<=:5667 %.C. MIX TRAVEL %.(.+.
Cod unic de inregistrare/18@=M;@<
$tri!ut #iscal / (
%ediul / %plaiul &ndependentei, nr.586,Iucuresti
Tel/ 65;5 : 515868 %eria &% )-U nr. 51;@8M5$%ITA*TA *r. 15;<
Data 61.6;.5667
$m primit de la.......... $lina Macovei,................................................................
$dresa I.dul Carol & , nr.15, sc.$, !l.$;, ap.16, Iucuresti ..........................
%uma de .....==6 *uro..............................adica...cincisutecincizeci euro................
(eprezentand ta2a pentru produsul turistic Iucuresti 4 )iena 4 Praga . Iratislava .
Iudapesta.)iena 4 Iucuresti.
Casier,
Maria Pal
%istemul unitar de inseriere si numerotare asigurat de Ministerul Finantelor Pu!lice si C.-. &MP(&M*(&$ -$T&1-$+$ %.$.
Tiparit su! supraveg,erea C.-. &mprimeria -ationala %.$. Con#orm PJ nr. M;1:177@ si 1MFP nr. 7M7:5665
5;.6<.5667 67.6=.5667
55.6<.5667

5667
(1- lei
(1 18<615;<
Iucuresti %plaiul
&ndependentei,,nr. 586
Iucuresti
(1;6 (-CI 66M< 616M 1=77 6661
I.C.(..%ucursala Mi,ai Iravu


Produsul turistic Iucuresti. euro 1 ==6 ==6
)iena.Praga.Iratislava.
Iudapesta.)iena.Iucuresti
;6
4A$T#RA
4IS$ALA
%C M&'
T($)*+ %(+

I&I+&1J($F&*
1.Ferent,*mil, Economia si managementul turismului, *ditura Polite,nium, &asi, 566@.
5.Minciu, (odica, Economia turismului, *ditura Uranus, Iucuresti, 566@.
;. Patricia Dodu. Te,nici 1peraFionale Hn $genFia de Turism, *ditura ProUniversitaria , Iuc
566M
<. AAA.scri!d.com
=. AAA.Li?ipedia.com
;1