Sunteți pe pagina 1din 2

Exporturi: Indonezia a exportat in 2010 marfuri in valoare de 158 miliarde $USD, o

cretere de 5! de la 11"#5 miliarde $USD in 200$#


%rincipalele marfuri exportate au fo&t urmatoarele:
' petrol &i (aze )1*,8!+,
' minerale )15,2!+,
' (ra&imi animale &i ve(etale )$,5*!+,
' aparate electrice )8,$!+,
' cauciuc &i produ&e din ace&ta )*,!+,
' ulei de palmier ,rut )8,5-!+,
' aparatele electrice )8,2!+,
' produ&e din cauciuc )-,*!+#
De&tinatii de top pentru exporturile anului 2010 au fo&t:
' .aponia )1",$!+,
' U/ )11,2!+,
' 01ina )10,2!+,
' SU2 )$,-!+,
' Sin(apore )8,$!+,
' 0oreea de Sud )8,2!+#
2. Importuri: Indonezia a importat 3n 2010 marfuri in valoare de 1" miliarde
$USD, comparativ cu valoarea importurilor din 200$ care a fo&t de $",8 miliarde $USD#
%rincipalele marfuri nepetroliere importate a fo&t urmatoarea:
' aparatura mecanica )18,-!+,
' aparatura electrica )1-!+,
' otel &i fier )5,$!+,
' ve1icule )5,2!+
' produ&e c1imice )5!+,
' pla&tic &i produ&e din pla&tic )-,-!+
%rincipalii parteneri la importuri ale Indoneziei au fo&t:
' 01ina )15,5!+,
' Sin(apore )15,!+,
' .aponia )12,8!+,
' U/ )*,5!+,
' SU2 )*,1!+
. SCHIMBURILE COMERCIALE
/volutia &c1im,urilor comerciale in ultimii 8 ani &e poate analiza in ta,elul de mai 4o&:
milioane USD
Anul 2003 2004 2005 2006 2007 200 200! 20"0#
$ot%l 50,2 "$,1 *,*8 *5,08 8",500 11,-8 *2,5* 11-,2*
Export 5,1 1",$ 8,0* -,8$ 8,81 1,2* $,$* $,5*
Import -5,1 52,2 "5,*1 *0,1$ *8,11$ 100,21 "2,"0 10-#*0
5 Date provizorii
Structura &c1im,urilor comerciale a fo&t:
Export: cazane &i ,oilere, laminate din otel, conducte de (az, rulmenti, medicamente,
ma&ini ' unelte, pie&e &i ec1ipamente pentru indu&tria petrolului, ec1ipamente electrice,
pie&e &c1im, pentru calea ferata, marmura &i (ranit, produ&e c1imice, metale comune,
articole textile6
Import: cauciuc natural, cafea, cacao, ma&ini &i ec1ipamente mecanice, ec1ipamente
electrice, fi,ra ratan, te&aturi diver&e, titei pentru proce&are, ma&e pla&tice, produ&e
alimentare, co&metice, 4ucarii, 3m,racaminte, incaltaminte, mo,ilier de ratan#
RELA$IILE I&'O&E(IEI CU ROMA&IA
7elatiile Indoneziei cu 7omania &unt conform relatiilor cu U/# 2ce&tea &unt
re(lementate prin acordul de cooperare dintre U/ &i 2S/28 din 1$80# In ,aza ace&tui
document, partile i&i acorda reciproc clauza natiunii celei mai favorizate &i au creat
comitetul comun de cooperare#
In iulie 200", &'a &emnat la .a9arta %rotocolul de amendare a 2cordului privind
cooperarea economica &i te1nico'&tiintifica pe termen lun(, &emnat in 1$82, la :ucure&ti#
R)l%*ii +iplom%ti,) ,u Rom-ni%
7ela;iile ,ilaterale ale 7om<niei cu 7epu,lica Indonezia &unt ,une, iar cooperarea 3n plan
interna;ional &'a amplificat, at<t 3n cadrul dialo(ului U/'2S/28 )2&ocia;ia 8a;iunilor
din 2&ia de Sud'/&t+, c<t i 3n 2S/= )7euniunea 2&ia'/uropa+# Din 22 aprilie 200$,
2m,a&adorul 7om<niei 3n 7epu,lica Indonezia a fo&t numit 3n calitate de am,a&ador al
7om<niei pe l<n(> 2S/28, or(aniza;ie al c>rei &ediu (eneral &e afl> la .a9arta# ?a 18
fe,ruarie 1$50, @uvernul 7om<niei a recuno&cut 7epu,lica Indonezia ca &tat
independent# ?a 5 iulie 1$58, (uvernele rom<n i indonezian au convenit &> de&c1id>
mi&iuni diplomatice la ran( de le(a;ie# ?a 1- aprilie 1$"0, nivelul rela;iilor diplomatice a
fo&t ridicat la ran( de am,a&ad># =i&iunea diplomatic> a 7om<niei 3n Indonezia a fo&t
de&c1i&> 3n 1$5$, iar 3n 1$"1, primul am,a&ador indonezian 3n 7om<nia i'a prezentat
&cri&orile de acreditare#