Sunteți pe pagina 1din 7

Management lp - curs 1

Definitie: arta si stiinta de a conduce;


Termen englezesc de origine franceza, ce vine de la a conduce.
Importanta de cunoastere in management: este o activitate esentiala atat pentru indivi
cat si pentru societate datorita aplicabilitatii ei in toate domeniile de activitate.
Istoric: evolutia managementului a cunoscut 4 etape.
1managementul prestiintific inainte de 1!!".
#managementul stiintific intre 1!!"-1$%"
%scoala relatiilor umane in perioada 1$%"-1$&"
4perioada de dupa 1$&" managementul ca stiinta interdisciplinara
Definitii date de-a lungul timpului:
-arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni
-o arta, un proces prin care munca este facuta prin intermediul altora bine, la timp si in
limita bugetului
-managementul general planifica, organizeaza, conduce si controleaza o serie de
operatiuni legate intre ele, cu scopul de a realiza obiective definite
Toate aceste definitii descriu care sunt caracteristicile esentiale ale conceptului de
management:
-a planifica
-a organiza
-a coordona
-a conduce
-e'istenta unor obiective si a unor rezulate
-eficacitate si eficienta
-arta si stiinta
-interventia factorului uman
Termenul de (a conduce( nu trebuie confundat cu a avea pe cineva in subordine.
Managementul este arta si stiinta
Managementul ca stiinta: se poate dobandi prin invatare si educare; se intelege
studierea procesului de management si a relatiilor care iau nastere in interiorul lor in
scopul de a descoperi, sistematiza si de a generaliza concepte, principii, legi si reguli
care le guverneaza.
)rincipalele caracteristici ale stiintei managementului:
-situeaza in centru investigatiilor sale omul
-este o disciplina economica, de sinteza *are ca scop cresterea eficientei economice si
pe de alta parte, preia o serie de categorii economice si metode de la alte discipline
economice.
-are caracter multidisciplinar
Managementul ca stiinta ofera urmatoarele oportunitati:
-pune la dispozitia managerului o gandire sistematica;
-ofera un vocabular de termeni si concepte
-furnizeaza managerilor te+nici de rezolvare a problemelor care apar in mod obisnuit la
locul de munca
,oncluzii: ca stiinta managementul solutioneaza aspectul teoretic al actului de
conducere.
Managementul ca arta
-se bazeaza pe calitati personale: intuitia, bun simt, capacitate de reactie, talent etc
-observarea elementelor si acumularea e'perientei; folosirea e'perientei personale.
-dezvoltarea problemelor dupa metoda (incercarii si erorii(
-orientare pe termen scurt
-informatie limitata si unilaterala
Managementul dpdv al asociatiei americane de management:
-a obtine rezultate prin altii, asumandu-se responsabilitatii pt aceasta
-a fi orientat spre mediul incon-urator
-a lua decizii privind finalitatea firmei
-a avea incredere in subordonati atribuindu-le responsabilitati a le recunoaste
posibilitatea de a gresi si a primi favorabil initiativa lor
-a descentraliza sistemul organizatoric si de a aprecia oamenii in functie de rezultatele
obtinute
-realizarea scopurilor si obiectivelor din organizatie
-realizarea obiectivelor cu a-utorul resurselor *umane, materiale, financiare, timp
-se dezvolta in organizatii formale si urmareste obtinerea rezultatelor
,oncluzii: managementul este o activitate esentiala oricarei organizatii pentru realizarea
scopurilor propuse.
ROLURILE SI APTITUDINILE MANAGARULUI
.olul managerului: activitati sau comportamente atat in cadrul organizatiei cat si in afara
ei. In acest sense e'ista % roluri esentiale:
1interpersonal
#informational
%decizional
1Interpersonal - relatiile cu membrii organizatiei si cu persoane din afara organizatiei. in
cadrul acestui rol interpersonal managerul are rol de reprezentare; rol de lider si rol de
agent de legatura.
#.ol informational: se refera la faptul ca managerul este sursa de informatie pentru
organizatia sa, informatii putand proveni atat din interior cat si din e'terior.
%cel mai important rol al managerului. In procesul de luare a deciziilor managerul
foloseste toate informatiile pe care le detine pentru a initia activitati care sa duca la
realizarea obiectivelor propuse. Implica urmatoarele aspecte:
- antreprenor
-solutionarea perturbarilor *rezolvarea unor probleme aparute imprevizibil
- alocarea resurselor in functie de nevoi in mod ec+itabil si de performanta, se
recomanda sa se evite alocarea acestora ca urmare a traficului de influenta sau a
relatiilor de prietenie.
- negociator ceea ce reprezinta o e'ploatare a resurselor in timp util
/ptitudinile managerului
Def: o abilitate sau o indemanare in realizarea anumitor sarcini.
/ptitudinile te+nice reprezinta activitatea de a folosi cunostinte si te+nici specifice in
realizarea sarcinii.
/ptitudinile umane sunt e'trem de importante doarece o parte din activitatea
managerului se desfasoara prin intermediul membrilor ec+ipei. /ptitudinea pentru
relatiile umane reprezinta abilitatea de a transmite informatiile intr-o forma scrisa sau
orala, informatiile vitale pentru a atinge performanta.
/titudinea conceptuala reprezinta capacitatea de a a vea o vedere de ansamblu asupra
intregei activitati cu toate indicatiile acesteia.
Managerul trebuie sa indeplineasca urmatoarele calitati si aptitudini indiferent de sfera
de activitate:
- cooperant
- sa fie pregatit profesional
- sa aibe cunostinte manageriale
- sa fie creativ si constiincios
- sa aibe disceranamant in luarea deciziilor
- sa fie combativ
- sa stie sa isi asculte subordonatii si colaboratorii
- sa castige incredera diversilor parteneri cu care colaboreaza
Tipuri de manageri:
Incadrarea unui manager intr-o anumita tipoloigie se poate realiza dupa mai multe
insusiri:
-dupa comportament:
1coleric
#tipul sangvin
%flegmatic
4melancolic
-gradul de organizare a activitatilor:
1cei care se straduiesc sa faca singuri totul
#cei care nu fac nimic personal
%manager care efectueaza activitati atat cat se cuvine
- dupa modul de abordare a deciziilor:
1cei care iau decizii singuri *e'clusivisti
#cei care isi consulta colaboratorii
%manageri care decid si apoi isi consulta colaboratorii
-dupa cultura organizatorica:
1manageri generali
#manageri functionali
-dupa atitudini si comportament:
1participativ
#participativ autoritar
%autoritar
0iders+ip si managerul lider
-consta in abilitatea de a conduce si de a determina un grup de persoane in realizarea
unor obiective ale organizatiei din care face parte.
1unctia de leaders+ip este un proces prin care persoanele pot fi influentate pentru a
realiza in motivat scopurile grupului. 2ste un atribut dorit si cerut pentru un manager.
0iderii sunt un grup de oameni care fac lucrurile care trebuie iar managerii sunt oamenii
care fac lucrurile cum trebuie.
,aracteristicile personale ale unui lider:
- incredere in sine
- originalitate
- acceptarea celorlalti
- insistenta
- abilitate de a fi bun ascultator
- recunoasterea nevoilor celorlalti
- simtul umorului
- un -ucator de ec+ipa
Mangamentul in cabinetul de medicina dentara
Management sanitar: activitate de programare, organizare, ordonare si control a
resurselor organizatiei e'ercitate cu eficacitate si eficienta in scopul asigurarii serviciilor
de sanatate.
Ingri-irile de sanatate se refera la garantarea, furnizarea, finantarea si promovarea
sanatatii.
3erviciile de sanatate sunt acele componente care furnizeaza ingri-irea de sanatate.
3tarea de sanatate a populatiei este influentata de 4 facutori;
1biologia umana
#mediul social
%comportamentul sau stilul de viata
4sistemul de sanatate 1$4
Managementul sanitar este un sistem in care oamenii si resursele sunt conduse printr-
un proces proiectat sa realizeze obiectivele sistemului de sanatate *imbunatatirea starii
de sanatate
In domeniul sanatatii managerii au observat de-a lungul timpului, aparitia urmatoarelor
tendinte si nevoi la nivel de comunitate:
- cresterea nevoii de asistenta medicala
- diversificarea nevoilor medicale
- reconsiderarea asigurarii asistentei medicale prin reproiectare
- amplificarea concurentei institutionale
Managementul in medicina dentara este serviciul ma-or de ingri-ire a sanatatii deoarece
sanatatea orala este esentiala pentru sanatatea generala definind calitatea vietii in
ansamblul ei. Intre sanatatea orala si sanatatea generala e'ista o interdependenta
avand factor de risc comun.
Managementul in medicina dentara implica considerarea acesteia din doua puncte
esentiale de vedere:
- profesia medicala
- medicina dentara ca afacere *manageriaza resursa materiala, umana si financiara