Sunteți pe pagina 1din 1

S2.

1. Etimologia cuvntului marketing este de origine: (0,5p) (se trec la raspuns variantele corecte,
una, doua, trei, sau toate)
a) american;
b) anglo-saon;
c) latin.
d) !rancea"a
#. $% $E &E'()*+E ,)*-+-.% &E ................&-/ 0-12* &E 0%34E+-/5 (#p)
3. 6n tetul care urmea" este pre"entat activitatea economic a unei 7ntreprinderi 8i rela9iile sale cu pia9a.
-denti!ica9i !unc9iile marketingului.$tabiliti corespondenta intre tet si !unctiile marketingului(e: !unctia :
numita ;;;.se regaseste in urmatoarea !ra"a din tet ). $e vor argumenta raspunsurile.
$ocietatea .omercial &ragon $3* a !ost 7n!iin9at 7n anul #005. )biectul de activitate al societ9ii este
producerea 8i comerciali"area de pine 8i produse de pani!ica9ie. $tructura sortimental a produselor societ9ii
este diversi!icat, .............................................................................................................si asa mai departe.
(#,5p)
4. . $ se calcule"e cota relativ de pia9 si cota de piata ..........................................pe ba"a
datelor de mai <os:(:p)
&%+E*E ()3 %,%3E -/+3-2/ +%=E*
$E (% E1,*-.% 0E+)&)*)5-% &E .%*.2*, -%3 3E'2*+%+E*E $E ()3 +3E.E -/
)3&-/E% .3E$.%+)%3E % .)+E- &E ,-%+% 3E$,E.+-( .)+E- 3E*%+-(E &E ,-%+%.
.....
ACESTA ESTE UN EXEMPLU DE SUBIECT.
SUBIECTUL VA AVEA 4 PCT
PRIMUL DE SCRIS RASPUNSUL(RASPUNSURILE CORECTE)
DOI DE TRATAT ( NU DE COPIAT DIN CURS, SAU DE PE VREUN
SAIT, MARE MARE ATENTIE)
TREI SE IDENTIFICA FUNCTIILE MARKETINGULUI IN CAZUL UNEI
FIRME
PATRU SE CALCULEAZA O COTA DE PIATA SI COTA RELATIVA DE
PIATA