Sunteți pe pagina 1din 2

Artiti, ateliere, academii n Romnia modern (de la 1830 la 1950) i repere europene

BIBLIOGRAFIA
Beldiman Ioana, [] avem i noi muzeele noastre vechi sau desre casa!muzeu a lui
"heodor Aman#, in Acum, dosare bucuretene !pa"iul public i reinser"ia social a
proiectului artistic i ar#itectural, volum coordonat de Ana $aria %ahariade i Anca
Oroveanu, Bucureti, &'I$, ()*), + *,-!*.-+
Beldiman Ioana, /aille Bernadette, $ateescu 0enia, "1nase 2ir3il +a, $icolae %ri&orescu
(1838'190() )tin*raire d+un peintre roumain de l+*cole de ,arbi-on . l+impressionnisme,
4aris, 5omo36 7ditions d8art, ()),+
Boime Al9ert, /#omas 0outure and t#e eclectic 1ision, :ale 'niversit6 4ress ;e< =aven and
London, *>?) @cu rec1dere caitoleleA IB!/outure8Later &asel 4aintin3, + CC)!C>?D BI2!
&uroean 5tudents Outside oE France, + ->F!FF,G
Bo3dan Radu, Andreescu1ol1 Artistul n epoc, Bucureti, ed+$eridiane, *>,>+
Brem de, Anne $arie, 2+Atelier d+Ar3 !c#e44er, 4aris, $us7e de la vie romantiHue, *>>*
[catalo3 eIoziJie]+
/reselle Kean!4aul, 5ia"a n 6ontparnasse, Bucureti, ed $eridiane, *>?)+
0emetrescu RuIandra, Bedros 2lad, Beldiman Ioana, 7ni1ersitatea $a"ional de Arte din
,ucureti8 $ational 7ni1ersit3 o4 Arts ,uc#arest, ed+';AR"&, ()),+
&nescu "heodor, !crieri despre art @ediJie Ln3riMit1 de Ioana 2lasiuG, vol+*!(, Bucureti,
ed+$eridiane, ())-+
=an O+, 9l"i i pensule, ed+ $inerva, *>.), + C)F!-(( @cu rec1dere caitolele Ncoala de
Belle Arte+Anii de studiuD 4roEesor la Ncoala de Belle ArteG+
Frunzetti, Arta romneasc n secolul :):, Bucureti, ed+$eridiane, *>>*+
=or3a Ioan, ;coala de la ,arbi-on, Bucureti, ed+$eridiane, *>>)+
Ionescu Adrian!5ilvan, <n1"mntul artistic romnesc 1830'189=, Bucureti, ed+$eridiane,
*>>>+
Ionescu Adrian!5ilvan, 6icarea artistic o4icial n Romnia secolului al :):'lea,
Bucureti, ;oi $edia 4rint O ;$4 [E+a+]+
Isir $ihai, 0lasicismul n arta romneasc, Bucureti, ed+$eridiane, *>?-+
Lemaistre AleIis, 2+>cole des ,eau?'Arts racont*e et dessin*e par un *l@1e, 4aris, Firmin
!0idot, *??>+
$ihalache $arin, 2uc#ian, mrturii, Bucureti, ed+$eridiane, *>,,+
$artin!Fu3ier Anne, 2a 1ie d+artiste au :):e si@cle, &ditions Louis Audi9ert, =achette
Litt7rature, ()).+
G+ Orescu [!R+;iculescu], $ %ri&orescu, vol I!II, Bucureti, ed+$eridiane, *>,*!*>,( @cu
rec1dere ca I2 ! vol *, + ,>!*F?G+
Oroveanu $ihai, Ateliere de artisti, ++
4intilie Ileana, /imioara ntre tradi"ie i modernitate, "imioara, FundaJia Interart,
BR'$AR, ()),+
Kohn Re<ald, )storia )mpresionismului, vol+*!(, Bucureti, ed+$eridiane, *>.-+
5cho9el 0oina, >?po-i"ia retrospecti1 0amil Ressu [catalo3], $uzeul de Art1 al R5R,
Bucureti, *>?*!*>?(+
5toichiJ1 2ictor Ieronim, >4ectul A3&malion9e la B1idiu la Citc#cocD, Bucureti,
=umanitas, ()**+

2lasiu Ioana, 5z7Pel6 5e9est67n G6Qr36, ,oema /nra art cluEean interbelic 8Fiatal
Dolos1ari mu1es3et G8Hun&e Ilausenbur&er JKisc#enDrie&sDunst, /luM, Galeria Ruadro,
()**+