Sunteți pe pagina 1din 269

.

TUDOR DIACONU
SCRIfifl SCftTfi
Edituran?1 IV

LEGILE ZALMOIENE
T!ti !a"#nii $unt #%ali in fata lui DUMNEZEU.
Dr#&tui la 'iata $i la "!art# #$t# dat in #()lu$i'itat#
d# DUMNEZEU.
i
In'ata $a fad Arta din !f#rta ta* d#'#nind a$tf#l OM.
OMUL r#&r#+inta a&!%#ul )r#at in Uni'#r$* t"&li,
nindu,L &rin dra%!$t#a $a.
-i#)ar# OM $i,a )r#at &#r#)n#a $au dualul* du&a
).i&ul $i a$#"anar#a lui.
fn'ata )!ntinuu )#,i /in#l# $i Ad#'arul* d#&a$in,
du,ti li"it#l# aut!)un!a$t#rii.
T!tul #$t# intr,unul $i unul #$t# in t!t* intr,! $in%ura
)li&a.
Tr#)utul* 0r#+#ntul $i Viit!rul $unt intr,un 0un)t.
O"ul#* )auta $i a$u"a,ti r#$&!n$a1ilitatll# &r!"i$#
fn fata lui DUMNEZEU.
12. R#$&#)ta Cr#dinta fi#)aruia.
, .
CUVANTUL EDITORULUI
lata,n#* d#)i* la 3 n!ua $#ri# d# '!lu"# al# Editurii
O/IECTIV. 4 lu)rari n!i $i ! r##ditar# in$i$t#nt $&lr)itata* din
t!ata tara. t#l#f!nl) $au &rin $)ri$!ri5 **C!n$&iratia Satan#i ,
Tinta R!"ania67, '!l.11 8aut!r5 T#!d!r -ili&9. Un trtlu...
)autat )u lu"anar#a :i ! r##ditar# )ar# $# i",&un#a* dat# fiind
$i #'#ni"#nt#l# din ulti"a 'r#"#.
R!"ania nu #$t# la$ata in &a)# $u1 ni)i ! f!r"a lar
%u'#rnantii n!$tri tr#1ui# $a &ri)#a&a )a ni)i nu 'a fi IS$ata
'r#!data* indif#r#nt )at# &l#)a)iuni ar fa)#* Tn t!at# &un)t#l#
)ardinal#; D# )#* '#ti &ut#a afla )at $# &!at# d# )lar $i din
&a%inil# ur"at!ar#...
Du&a 1332* d#$i )!n$id#rali ..n#!)!"uni$ti6 #t).* #t).* I!n
Ili#$)u #t C!"&** au int#r$ $&at#l# Ru$r#i Tn "!d $fidat!r*
1a+andu,$# &# i&!,t#ti)a &r!t#)ti# a V#$tului.
D#&art#7d# "in# %andul d# a fi a'!)atul Ru$i#i* ##l "ai "ar#
&#,ri)!l &#ntru R!"ania in ulti"#l# $#)!l#* dar al#$ii n!$tri $i
nu"itii l!r au uitat &r#a r#&#d# )a ! tara nu ar# &ri#t#ni $au
du$"ani '#$7ni)i* )i d!ar &r!&rii int#r#$#* '#:ni)#...
T#n1ili$"ul $i nai'itat#a )!$ta in &!liti)al
A" f!$t t#ri1ili$ti $i a" &i#rdut* ti"& d# 1< ani* ! i"#n$a
&iata d# d#$fa)#r# 8Ru$ia9* )ar# &ut#a intr#tin# in 'iata* *)u
&#rfu+ii6* $#),t!ar# indu$trial# $i fntr#&rind#ri a+i In &ra% d#
8ali"#nt. G#l &utin a" fi a)!&#rit )!ntra'al!ar#a i"&!rturil!r
#n#r%#ti)#...
A" f!$t nai'r $i n#,a" l#%at t!tal d#$tinul d# SUA. R=+1!iul
din Ira> din 1331 n#,a adu$ ! &a%u1a d# 4,12 "iliard# d!lari.
Ni $,au &r!"i$ d#$&a%u1iri $i r#)u&#rar#a dat!ri#i ira>i#n# d#
1*4 "iliard# d!lari. 0ana a)u"... d!ar &r!"i$iuni.
Ult#ri!r* a" &i#rdut alt# "iliard# 1un# $i '#).#a &ri#t#ni#
a **)u$)n,l!r6 d# la /#l%rad 8Ora$ul Al19* du&a 1!"1ardar#a
?u%!$la'i#i* in 1333. Atat Clint!n* )at $i G.@./u$. n#,au
"!"it )u &arti)i&ar#a la r#)!n$tru)8ia ?u%!$la'i#i $i Ira>ului*
)a d!ar &r&"i$iunil# nu )!$ta;
Cn#ltui"* anual* +#)i d# "ili!an# d# d!lari )u **"#ntin#r#a
&a)ii6 t# "iri &# und#* &#ntru a intra In %ratiil# Ca$#i Al1# iar
r1"anii "!r )u +il# &#ntru )a Sanatat#a # d# "ult fn7)!la&$
finan)ial6...
T!t din ?nalt# ratiuni d# $lat6* n#,a" atra$ ad'#r$itat#a
Uniunii Eur!&#n#* fiind &ri"ii )ar# a" a))#&tat A"unitat#a6
$!ldatil!r a"#ri,)ani* ).iar inaint#a I$ra#lului* ?rat#l# "ai "i)
al SUA6.
Car# #$t# **r#)un!$tinta6 "ult tra"1itata a A"#ri)ii* a" aflat
din &r#$a din BC.24.B22<. Inf!r"atiil# $unt &ur7$i $i"&lu
$!)ant# $i n# arata )# r#&r#+#nta"* d# fa&t* &#ntru Maril#
0ut#ri* in fat*a )ar!ra t!t fa)#" &l#)a)iuni u"ilit!ar#*
Anual* C!n%r#$ul SUA al!)a ! $u"a &#ntru a$i$t#nta #(t#rna
Din )ar#* &#r"an#nt* I$ra#lul ar# &art#a f#ului. 0#ntai anul
fi$)al 21.12.B22<,<2.23.B22D* $u"a a&r!1ata $# ridi)a la 14*1
"d. USD 8E2F din 0I/,ul R!,"ani#i GH -ir#$t#* I$ra#lul Ia
&ri"i B*B "d. USD , a$i$t#nta "ilitara $i DJ2 "il. USD ,
aAut!r #)!n!"i). A)#$t#a $unt $u"# n#ra"1u7r$a1tl#. C!"&a,
rati,l#* in$a* )u **"ar#8ul aAut!r6 a)!rdat R!"ani#i5 B2 "il.
USD;...
tn anii
7J2*
).iar $i
)#i "ai
fanati)i
**$&ada$
ini )u
d#$tu76
8a)ti'i$t
ii9 nu
"$i
$tiau )#
$a "ai
)r#ada*
!1$#r'a
nd
!rdin#l#
d# la
C#ntru*
t!t "ai
)!ntradi
)t!rii $i
a1#rant
#* $i
#()la"
au
d#1u$!l
ati5 KL
!rdin $a
$#
al#a%a
&rafu7l6
M
A)#$t !rdtn &ar# a $# a&li)a in )!ntinuar#* "#t!di) $i &# $)ara
lar%a; Din BB.1B.13J3 $*i &ana a)u"* n,a f!$t n#%liAat ni)i un
$#)t!r. E)!n!"ia a f!$t d#'a.+ata $i a&r!a&# In%r!&ata iar
nu"arul $!"#ril!r )r#at# )!ntinuu* a"&lif?)and $ara)ia 8Tn
un#l# +!n#* )#a "ai )r#$)uta din EurN&a;9. R!"anii "!r )u +il#*
d# $ara)i#* din li&$a d# "#di)a"#nt#* an#$t#+i)# #t).* !ri $#
$inu)id din di$&#rar#. 0ar)a Tn 1a+a unui &r!%ra"* $trainii n#
adu) d#$#uri $au n# &r!du) )ata$tr!f# #)!l!%i#$. S&!rtu I :i
)ultura )u )ar# n#,a" i"&u$ in lu"#* $# afla $i #l# in &lina
d#+int#%rar#. 0#tr# R!"an /a )a$fO%af &ariul )u a%ri)ultur# $i
turi$"ul6 $i* d# ani rai* a)#$t# d!"#nii al# r#na$t#rii #)!n!"i)#
$unt -a &a"ant... T!l 0#tr# R!"an #$t# ##l )ar# a r#turnat
r!"anil!r &artil# $!)ial# **)#au$i$t#6* )a a&!i $a &!ata* #'#ntual*
)u"&ara Adrian S#'#rin "ii d# )#rtifi)at# d# &r!&ri#tat# $i t!t #l
a $)!$ Tntr#&rind#ril# d# $u1 **lut#la6 "ini$t#r#l!r* )a $a
fali"#nt#+# "ai r#&#d#...
A)#la$i &r#"i#r )u &ul!'#r fara %at* initial $au... &r!!r!)* $!)a
&ri","ini$trii din f!$tul ?a%ar $!)iali$t6 $!li)itand 8ianuari#
13329... d#$fiintar#a CAER. 0un)t !).it* &un)t l!'itP ! $#ri# d#
Tntr#&rind#ri* "andria n#&!)ii d# aur6* '!r a'#a fali"#ntul
%arantat ; Du&a 1< ani* tratatul )u Ru$ia 'a fl* Tn fin#* $#"nat
dar &# "!r"antul a)#$t!r f!$ti furni+!rid# 1a+a...
0!liti)a d# fali"#ntar# $i &ul'#ri+ar# a #)!n!rni#i r!"an#$tr #$t#
"ai "ult d#)at tran$&ar#nta* adi)a $tra'#+i# A" "ai $)ri$ &#
a)#a$ta t#"a $i nu "ai d#+'!lt.
T#.ni)a #$t# $i"&la. Mai fntai* "a"utii indu$triali $unt la$ati
fara )!"#n+il# #(t#rn# !1i$nuit# &ana atun)i. Li&$7a **tut#l#i6
$latului Tn$#a"na $i ii&$a un!r 1art#ruri Tn int#r#$ul Qarii
8)a"i!an#* tra)t!ar#* **Ar!6 #t). )!ntra %a+* &#tr!l $.a.9 $i 'ital#
&#ntru r#$&#)ti'#l# Tntr#&rind#ri. -ara )!,"#n+i* 'nt!rul #$t#
$u"1ru5 1l!)aA #)!n!"i)!,finan)iar* n#&lata $alariil!r* %r#'#*
i"a%in# &r!a$ta in &r#$a $i* i"&li)it* a%ra'ar#a $ituati#i.
-urni+!rii nu I!r "ai li'ra* d# t#a"a n#&latn* ni)i "a)ar
)!"#n+il# #(i$t#nt# nu '!r "ai fi !n!rat#* $# '!r aduna !atdriil#
&#ntru utilitafi 8#n#r%i# #l#)tri)a #t).9 $i la 1u%#tul $tatului iar
fali"#ntul #$t# d#Aa la u$a;
Intr,! a$#"#n#a $ituati#* Tn l!) $a )aul# )!"#n+i 8d# $tat* &#ntru
#(&!rt* in 1art#r9 &#ntru r#$&#)ti'#l# u+in#* %u'#rnant. au
a%ra'at :i #(tin$ 1!ala; C!n$ti#nti d# inutilitat#a %#$tului dar in
)autar# d# '!,turi* r"arini"!$i6* a)#$tfa au anulat dat!riil# )Str#
1u%#tul d# $tat* an d# an* )r#and un !1i)#i d#,a dr#&tul &#ri)ul!$
:i au a)!rdat di'#r$# finantari n#ra"1ur$a1il#. T!t d# la 1u%#t*
la$Snd )#r)#tar#a* $anata,t#a* i.'ata"antul la )!ta d# a'ari#...
Mai "ult* )I ! in)!n$ti#nta )# fri+#a+a r#aua,int#ntA#* )#i d# la
A0A0S 8&rin)i&iul raului di$tru)ti' in "it!l!%ia #%i&t#ana;9 $au
).iar %u'#rnantii au anuntat int#n$ fali"#ntul un!r u+in#* a&!i...
l#,au $)!$ la Ian+ar#; D!ar,d!ar l# '!r 'ind# &# 1 d!lar* )u
)!"i$i!an# $#)r#t# )at "ai n%ra$R#6;...
;n a)#$t# )!ndrtAi d# fali"#ntar# &r!%ra"ata a #)!n!rni#i d# $tat
8la )!"anda #(t#rna* $u1 di'#r$# t#!rii n#)!n!"i)#69* $al'ar#a
&ut#au ft n!ll# $!)i#talP &arti)ular#* n)la$a d# "iAl!)6. A$a,
nu"it#l# IMM,uri 8intr#&rind#ri "i)i $i "iAi!)ii9. Intr,un "#diu
#)!n!"i) &r!&i)#* a)#$t#a $,ar &ut#a d#+'!lta* )r#and !
#)!n!"i) r#al$* a1$!r1ind ! &art#.din :!,"#ri* d#%r#'and $tatul
d# "ult# din ).#ltui#lil# )u )#r)#tar#a* in'aQa"an,tul* $anatat#a*
$&#)iali+aril#* i"&!rturil# #t).* #f#)tuand :i #(&!rt $.a.".d.
Un#l# $tati$ti)i arat: )a* tn &!fida tutur!r %r#utatil!r &# )ar# l#
in,ta"&ina 8l#%i$lat# !$tila* li&$a )r#dit#l!r* i"&!+it# $i ta(#
#(a%#rat#9*
$#)t!rut &ri'at #$t# &rin)i&ala $ui$a d# '#ntturi a /u%#tulut 8d# $tat
$au l!)al9* t!t!data a1$!r1ind ! 1una &art$ a f!rt#i d# "un)a. -iind
$i 8"ai9 1un &tatni). in$a* #$t# A#fuit tn )!ntinuar#;
?u$tifi)aril# &#ntru ali"#ntar#a &#r"an#nta a ..%auril!r n#%r#6 al#
#)!n!"i); $tint "#r#u a)#l#a$i5 $%l'ar#a indu$trial r!"an#$ti $i
#'itar#a )r#arii un!r &r!1l#"$ $!)ial#. In &ri"ul rand* %u'#rnantii
uita )a* din 1332 rn)!a)#* ).iar #i au du$ la fali"#nt a)#$t# u+in#;
:i t!t #i au fa)ut t!t &!$i1ilul $a l# 'anda &# ni"i)* 'adu'ind
1u%#tul d# f!nduri i"&!rtant# &#ntru "'ata"ant* $anatat# #t).;
A&!i* )in# a )ulti'at n#"un)a* &rin t!t f#lul d# $alarii
)!"&#n$at!r;; 81B* BD* <C;9 :i alt# aAutNar# )ar# au Tnd#"nat la...
!di.nS &r#lun%ita. S!,lutia #ra una $in%ura5 $ti"ular#a )r#arii
l!)uril!r d# "un)a.
Inf!r"atiil# a&arut# &#r"an#nt Tn &r#$a d#"!n$tr#a+: )lar )a
anu,"it# intr#&rind#ri* !ri)# #f!rturi ar fa)#* au $!arta $ta1ilita d#
"ult; D# #(#"&fu5 Sid#rur%i)a Sun#d!ara* ARO Ca"&ulun%*
R!"an /ra$!' ?i ROCAR /u)ur#:ti* Gu'#rnantii l#,au %a$it $i
R$!luTia 5 li).idar#a '!lun,tarU; 0# )ar# ! '!r #i* in ni)i un )a+
$alariatii r#$&#)ti'#l!r u+in#;...
Sa )iti"* In$a* .&rintr# randuri6. 0r#%atit!r* Tn anii ant#ri!ri*
Sid#rur,%i)a a f!$t a)u+ata d# a"#ri)ani )a 'ind# !t#l Tn SUA la
&r#8 d# du",6 &in%* fS)Snd ! )!n)ur#nta $#ri!a$S. *ARO6 ?i
..R!"an6 au u"ilit "ult# fir"# "ari* Tn un#l# raliuri* in anii 7J2*
iar R!)ar &r#%at#a un n!u aut!,1u+* Tn )!la1!rar# )u &!l!n#+ii.
0#ntru a Tnt#l#%# "ai 1in# )uli$#l# a)#$t#i d#)i+ii* $a r#8in#" )a
ARO* R!"an :i7R!)ar $unt fi#)ar# &r!,du)at!ri unt)i in d!"#niul
l!r. Da)a nu '!r "ai #(i$ta* R!"ania 'a tr#1ui $a i"&!rt# "a:ini
d# t#r#n* )a"i!an# :i aut!1u+#; /in#Tnt#l#$* )u fru"!a$#
)!"i$i!an#...
S# &ar#* d#)i* )< a)tiun#a $&#)ta)ul!a$a a )#l!r d# la ARO. )ar# $i,
au #(&u$ &r!du$#l# n!i ).iar &# $)aril# d# la %u'#"* n,a
i"&r#$i!nat )u ni"i) **Gu'#"ul Adrian Na$ta$#6. Car# $ti# f!art#
1in# )# ar# d# fali"#ntat. 2 tntr#1ar#5 di)tat!rul C#au$#$)u )uAn
&ut#a u"1la )u ARO 1lindat $i nu )u /M@* )a d#"!)ratii d#
a+i?;... Intr#1ar#a #$t# 'ala1ila $i &#ntru Ar"ata* "ini$t#r#*
0arla"#nt* 0!liti#* ?andar"#ri# #t).* in$titu8ii )ar# au 1u%#t# Tn l#i
:i $,au in'Stat la ).#ltui#li Tn 'aluta...
Afla" )a nu"ai )#l# &atrii u+in# au a)u"ulat dat!rii la 1u%#t d#...
12.222 "iliard# l#i* adi)a <22 "ili!an# d!lari* )at un T"&ru"ut
&#ntru )ar# $ta" )u 1a$)a Tn "ana la -MI $au /an)a M!ndiala;
Da)a Sid#rur%i)a &i#rd# +rlni) E22.222 USD 8?;9* )# au &a+it
%u'#rnantii atatia ani $i )# au fa)ut &#ntru #li"inar#a n%<uril!r
n#%r#6* d!ar #rau al#7$tatului ?; L#,au fa)ut $i "ai Rn#%r#6?...
Sa n# "ai %andi" )at# 'i#ti d# r!"ani ar fi $al'at ! a$#"#n#a
$u"$? Ori )at# %#nii tin#r# ar fi )!n'in$ $a ra"ana tn tara $i nu $a
)!ntri1ui# la d!"inatia "!ndiala a SUA. Sau ):t# l!)uri d# "un)a
ar fi )r#at $i )# i"&!+it# ar fi '=r$at /u%#tului da)a IMM,uril# ar
fi 1#n#fi)ial d# )r#dit# d# ! a$#"#n#a 'al!ar#* %arantat# d# $tat;...
0!liti)a %u'#rnantil!r 8t!Ai d#"!)rat; $i ad#&ti ai #)!n!"i#i d#
&iaAa9 fata d# IMM,uri #7$l# Tn$a )u t!tul alia. D# d#+1ra)ar# Tn
&i#l#a %!ala $i7ln%r!&ar# in $til #'r#i#$)...
In R!"ania fun)ti!n#a+a &#$t# D1D.222 d# fir"#. Din a)#$t#a*
1.E<1 $unt "ari )!ntri1ua1rli 8)u !1li%atii la 1u%#t* fi#)ar#* d#
&#$t# 1D "d. l#i in B2219* din )ar# E1C a'#au* in 1E.2C.B22<*
dat!rii la 1u%#t in$u"and... C3.D22 "iliard# l#i 8B*1E "d. USD9.
D# r#tinut a)#$t# )ifr#* $unt f!art# in$tru)ti'#...
4
Ei 1in#* da)a la "aril# fir"# 1O< $unt rau,&latni)# 8)a& d# li$ta
,)#l# d# $tat9. d#ar EF din IMM,uri* BJ.222. $unt r#$tanti#r#
BJ.<DB "iliard# l#i. Dintr# #l#* B.C13 1#n#fi)ia+a d# #$al!nari la
&lat#* )u C.222 "d. l#i 8)St ..)li#ntii &!liti);6 C!rn#liu la)u1!' $i
I!n Ni)ulai#* d# la **Tutunul R!"an#$)6;9.
Nu"ar )a* $u1linia+a O'idiu Ni)!l#$)u* &r#$#dint#l#
CNI0MMR* f!art# "ult# IMM,uri au aAun$ in a)#a$ta $ituati#
n#in)a$and 1anii )u'#niti d# la intr#&rind#ril# $i in$titutirl# d#
$tat;
Cu7t!at# a)#$t#a* !n!r Mini$t#rul -i7nant#l!r $,a d#)i$ $a #(#)ut#
$ilit )#l# B<.222 d# IMM ; 0r!1a1il ar fi "ai l#$n# )a in )a+ul a
d!ar E1C 8dar **%ra$#6;9... Nu )!nt#a+a )a un $f#rt din )#l# B<.222
a)ti'#a,+a in d!"#niul "#di)al 8$au &!at# t!)"ai d#,aia* )a
r!"anii $unt &r#a "ulti $i in)!"!d#a+a;9 $i ni)i fa&tul )a $# '!r
)r#a a$tf#l... BE2.222 d# :!"#ri 8)u aAut!ar#l# af#r#nt#9;
Gu'#rnantii $# arata "#r#u fn%riA!rati &anS la la)ri"i d# &r!1l#,
"#i# $!)ial# d" fir"#l# d# $tat dar )#i BE2.222 d# 'iit!ri
$!"#ri **&arti,)ulari6 nu,i i"&r#$i!n#a+a ni)i "a)ar du&a
d#$#rt...
C#i d# la 0NL au &rin$ "!"#ntul $a $tri%# )a *Gu'#"ul NS$ta$#
di$)ri"in#a+d IMM6. 0#rf#)t ad#'arat. nu"ai )a #i au fa)ul
alt)#'a Tn 133C,B222 $au '!r fa)# altf#l* du&a B22D* )and I!r
'#ni 8iar9 la %u'#r,nar#?;... T!fi $# arata f!art# %riAulii )u &!&!rul
$i &r#$a aRtun)i )and $unt In !&!+iti# iar la &ut#r# uita t!tul C##a
)# d#rn!n$tr#a+a )a t!ti :tiu )# tr#1ui# )u ad#'arat fa)ut E1 nu
fa)* in)ri"inandu,i $i "ai "ull.
0r!1a1il )a* intr,ad#'ar* #$t# *!rdin $a $# ai#a%a &rafu7;6...
fn =Cu'fintul6 un!r lu)rari ant#ri!ar# a" &r!&u$* a&!i a"
in$i$tat &# id##a inftintarii un!r li1rarii d# $tat :i a #(t#n$i#i
).i!$)uril!r **R!di&#t6 &#ntru )art#.
Da)a ar 'r#a $a fa)a )#Ia util &#ntru ni'#lul )ultural al r!"Snil!r
:i $a intr# fn I$t!ri#* nu nu"ai &rin **"in#riad#6* &r#$#dint#l# I!n
Ili#$)u ar &ut#a lua #(#"&lul unui alt &r#$#dint#* al E%i&tului* a
)arui $!ti# a infiintat *Lantul d# 1i1li!t#)i Mu1ara>6... 0#ntru
)!n)r#ti+ar#a &r!&un#,ril!r &# )ar#7l#,a" t!t &u1li)at ar fi n#'!i#
d!ar d# ! infi"a &art# din dat!ria )#l!r E1CR "an )!ntri1ua1ili*
d# C3.D22 "d. l#i. D# la )ar# ..!r%anili6 $# lauda )=* ..nu"ai "
ulti"#l# d!ua luni6* au r#)u&#rat B34 "dT l#i. VNr1a unui )!l#%
d# fa)ultat#* din /an%lad#$.* )ar# n# )!"u,ni)a* in anii 42* !
%#niala )!n$tatar#5 ?n R!"ania* t!tul # la "iVt!; 6...
N#,! d!'#d#$t# $i Ant!n Ca$a* r#&r#+#ntantul A$!)iati#i
Cat!li)il!r din M!ld!'a* )ar#* du&a un &r!fund &r!)#$ d#
%andir#.7a di)tat 8BE iuli#B22<d.S95
WStatul r!"an ar tr#1ui $E ai1S ! i"&li)ar# "ai dir#)t$ Vi "ai
&u,t#rni)a &#ntru $&riAinir#a )!"unitatii )at!li)# din M!ld!'a6.
Adi)a* +i)# #l* &#ntru )#i BC2.222 d# )at!li)i7din Aud#t#l# /a)au*
N#a"f Vi la$i. Dar &# "in#* )a !rd!d!(* d# )# $a nu "a
$&riAin#?;...
Iar in a)#$t ti"&* li&$iti d# "#di)a"#nt#* r!"anii !rt!d!)$i
tr#1ui# $a $# r!a%#... la 0a&a N# la R!"a* $a l# &una ! '!r1a 1una
la nD!a"n#,D!a"n#6* $a,i tai# d# &# li$ta lui Sf. 0#tru...
D# &#$t# B.222 d# ani* #'r#ii )!n$id#ra )a r!"anii $unt... ##l "ai
anti$#"rt &!&!r 8?; ;X iar ra1tnii i; Tn'ata* t!t d# d!ua "il#nii* )a
!la. 8r!"an9 in$#a"na... .!l!)au$t :i )a G!% :i Ma%!% d!r#$)
di$tru%#r#a I$ra#lului. Adi)a* %#tii $i "a$$a%#tii ; Si atun)i* $a n#
"ai "ir# !1$tinatia )u )ar# ?ii lui Da'id77 8Ha.'#* I$ra#l*7 #t).9
l!'#$) R!"ania* )u !ri)# !)a,
J
+i# Qi d# und# nu t# a$t#&tr?; S)!&ul #$t# )lar5 )ul&a1ili+ar#a*
$atanr,+ar#a ).iar* a r!"anil!r. &#.tru )a a)#$tia $a nu $# "ai
r#'!lt#* $a d#'ina d!)ili* in )a+ul r#tr!)#daril!r 8&ri"al )ar# $i,
a **%a$it dr#&tat#a6 la CEDO #$t# #'r#ul /ru"ar#$)u9*
d#$&a%u1iril!r $au *Tr#Tnt!ar)#rii7 lui Iti) $i Ra$#la Tn R!"ania*
Tn )a+ ): #'#ni"#nt#l# din 0al#$tina iau ! Tnt!r$atura &#ri)u,
l!a$a. Un a$#"#n#a &r!%ra" $#)r#t #$t# $#"nalat $i d# dl. )!l. 8r9
-t!rian Gar+* un $&#)iali$t d# "ar)S al inf!r"atiil!r* &# )ar# Tl
)!"&l#t#+5 &#ntru #'r#i* d#$i $#)r#t &#ntru **%!i"i6*
ad#'aratul **0a"Ent at -a%aduint#i6 #$t# R!"ania; D# )#* 'a 'a
)!n'in%# aut!rul a)#$tui '!lu"...
M!tr'ul &#ntru $atani+ar#a r!"anil!r #$t# a)#la$.;5 S!l!)au$tul
Car#* d# fa&t* In r#li%ia iudai)a* #$t# ! **ridi)ar# la Ha.I#6.
Si!ni$tii '!r )u !ri)# &r#t )a $i R!"ania $a &lat#a$)a* )u 'arf :i
Tnd#$at;* du&a C2 ani* la f#l )a G#r"ania. )ar# a +i$ **$t!&6 du&a
a).itar#a a "ai "ul,t!r "iliard# d# d!lari...
0rin "arti# B22<* Gu'#rnul Adrian Na$ta$# a 1in#'!it $a #"ita !
Ord!nanta d# Ur%#nta &rin )ar# )!nt#$tar#a S!l!)au$tului 8Tn
R!"ania $au in %#n#ral?97$# tran$f!r"a Tn... E ani d#
Tn).i$!ar#. 0ri"ul &# li$ta5 I!n Mi#$)u;
Du&a 1332* $unt#rn **ad!r"ili6 )u ! inf!r"ati# "ai "ult d#)at
fal$a* di'#r$i!ni$ta5 )a in R!"ania au "ai ra"7a$ d!ar C,4.222 d#
#'r#i* "aA!ritat#a 1atrani* )ar# au n#'!i# d# aAut!r din &art#a
$tatului r!"an. 0r!1a1il* au "ai ra"a$ d!ar )St#'a $ut# **a)ti'i6
$i atun)i a$i$,ta" la un "ira)!l5 t!ti $# afla in fun)tii,).#i# :i...
)!ndu) R!"ania; In t!at# d!"#niif#..; 0!at# T"i #(&li)a )in#'a*
in a)#$t# )!nditii* )u" $,a Tnta"&lat )a* inlr,! /an)a
1u)ur#$t#ana* t!ti )#i )!nta)tati d# $u1,$#"natul 8)u ! $in%ura
#()#&ti#9 $a fi# #'r#i?
R!"anii au f!$t dint!td#auna !$&itali#ri $i t!l#ranti. :i atun)i* d#
)# =a fi# "intiti )u n#ru$inar#? C# fa&t %ra' a$)und# ! a$#"#n#a
"in)iuna? ?ntS"&lat17r6* in 1< iunr# B22< 8Tn tradu)#r# !)ulta*
$i"1!li)S5 Wun in)#&ut rVui9* un )!"uni)at al "ini$trului V.
Dan)u )r#a un $)andal t!tal* int#r,nati!nali+at d# &u1li)atiil#
iud#!,"a$!ni)# din SUA $i a%#ntiil# d# &r#$a af#7r#nt#. =1urit6
d# 7"ini$trul Culturii* &urtat!rul d# ti).i# Ra+'an T.#!d!r#$)u*
a)#$ta afir"a$# )a* da)a a #(i$tat Ir#un ...!l!)au$t r!"a,n#$)6*
!ri)urn a)#$ta n,a a'ut l!) &# t#rit!riul R!"ani#i.
f*
0r#$#dint#l# I!n Ili#$)u a luat a&arar#a Gu'#rnului* 1a+andu,$#
&# ad#'arul i$t!ri) $i Si!ni$"ul M!ndial a luat f!#; Ca $a,i
*.&un< la &un)f &# nanti$#"itii6 d# la /I)ur#$ti* $,a d#&la$at Tn
R!"ania &:na Ai $#)r#tarul adAun)t al A&ararii din SUA* 0aul
@!lf!Mit+* $#ful Ca1a,#i )ar# )!ndu)# SUA* in)lu$i' &# G. @.
/u$....
In final* **'!ini)ii6 din 0lata Vi)t!ri#i $,au u"ilit t!tal* u"iltnd :i
tara &# )ar# ! r#&r#+inta* tri"7itand in I$ra#l* &#ntru **"#a )ul&a6*
&#... I!n Ant!n#$)u* un !1$)ur "ini$tru,adAun)t* $&#)iali$t Tn
turi$" $i... %af# la lan$ar#a *Su$tl#r6.
0rin+and )uraA. )#i "ai '#.#"#nt;... di&l!"at; d# la T#l A'i'
8l#ru$a,Ir" #$t# un !ra: &#ta$%i)* Tnfiintat in "ii#niul 8 T.#.n.*
)and #'r#ii nu #(i$tau ni)i "a)ar in &r!i#)t#l# lui Ha.'#;9 au
&ur##$ du&a ! luna la /u,)ur#$ti* &#ntru a n# )!n'in%# )a
?$ra#lul $u$tin# R!"ania &#ntru a !)u&a un l!) in C!n$Siul d#
S#)uritat# al ONU* )u7$tatut d# "#"1r' n#&#r"a,n#nf. Car#ni $#
)u'in# d# dr#&t* )!nf!r" &rin)i&iului r!tati#i;;...
Vi+ita a f!$t "#diata d# a"1a$ad!rul din R!"ania. Sandu
Ma+!r* "i%rat din 0l!i#$ti $t.. f!$t :#f al 0!liti#i din I$ra#l*
ant#ri!r. 0ai nu?; 0r!1a1il )a $a,i &nndS &# #$)r!)ii )ar# fura
R!"ania d#... 1< ani E; fu% a&!i in I$ra#l...
S)!&ul 'i+it#i #ra "$a altul. R#+!l'at )u **'#$ni)ul &r#tin6
Ra+Ian T.#!d!r#$)u* )!la1!rat!rul d# nad#Ad# al Editurii
Sa$#f#r $i &r#$#dint# d# !n!ar# al A$!)iati#f d# 0ri#t#ni#
R!"ania,I$ra#l5 **$,a )!n'#nit )a R!"ania $a $ta1il#a$)a ! +i d#
)!"#"!rar# la ni'#l nati!nal a S!l!)au$tulu-. Oar# Ra+'an*
!"ul d# )ultura* ! fi au+it d# n!l!)a,u$tul d# la /alti al )#l!r
D2.222 d# r!"ani !"!ra7ti d# )!"i$arii &!li,ti)i #'r#i ai ar"at#i
$!Ii#ti)#? &ar d# .!l!)au$tul int#li%#nt#i r!"an#. &r!'!)at d#
)!"uni$tii #'r#i ai anil!r 7D2 , 7E2* &rintr# )ar# $i ##l )ar# n# dL
n!t# a)u" Saul /ru)>n#r* +i$ Sil'iu /ru)an?;...
In BE iuli# B22<* adi)a du&a #(a)t... DB +il# Ynu"arul lui Zal,
"!(#l9* &r#$#dint#l# I!n Ili#$)u d#'#n#a $u1i#)tul unui n!u
$)andal ali"#ntat d" I$ra#l. 0ril#iul5 un int#r'iu &u1li)at* la a)#a
data* in #ditia #l#)tr!ni)= a +iarului i$ra#lit ..Sa7ar#t+6.
I!n Ili#$)u #$t# un &!liti)ian #(tr#" d# a1il* ).iar da)a* ?a )ald6
# in)itat &#ri!di) $i nfa)# %af#6. Adi)=* $&un# )# %Snd#=t#. Atat
d# a1il* Tn)St L#ana i,a d!rit "!art#a $i... finalul II $titi.
Int#r'iul din **Sa7ar#t+71 )!ntin# nu .u"ai afir"aAii n!r"al# dar
:? d# 1un $i"V. S# &ar# )< I!n Ili#$)u $,a $aturat d# d!rinta
un!ra d# a,l iran$f!r"a 4n "ari!n#ia $i a d!rit $a $&una
lu)ruril!r &# nu"#. CittI $i Aud#)ati5
7 uS!l!)au$tuI a f!$t un f#n!"#n %#n#ral in Eur!&a 8...9 iar a$tf#l
d# #'#ni"#nt# au a'ut l!) :i in int#ri!rui R!"ani#i 8n#a N#lu !
Tnt&ar)# )a la 0l!i#$ti; , n.ED.9P "a$a)r#l# d# la /u)ur#VtiVi laVi
din 13D1 ?i tri"i,t#r#a #'r#!!r in ta%ar# d# )!n)#ntrat# din
Tran$"$tria au a'ut l!) in R!"ania iar lid#rii din a)#a &#ri!ada
$unt r#$&!n$a1ili &#ntru a)#$t# #'#ni"#nt# 8...9 #$t# i"&!$i1il $a
fi# a)u+at# &!&!rui $i $!)i#tat#a r!"ana &#ntru a)#$t lu)ru.
S!l!)au$tul nu a af#)tat nu"ai &!&ulatia #'r#ia$)a din Eur!&a.
Multi altii* in)lu$i' &!l!n#+i 8"ai "ult d#)at d#)i"ati d# na+i$li
$i 1!?$#'i)7i; , .. ED9* au "urit in a)#la$i f#l. In R!"ania
&#ri!ad#i na+i$t#* #'r#ii $i )!"uni$tii #rau tratafi la f#l 8#rau
t!tuna; , n.ED9. Tatal "#u a f!$t a)ti'i$t )!"uni$t VO,a f!$ftri"i$
intr,un la%ar. A "urit la 'Sr$ta d# DD ani* la "ai&utin d# un an
du&a )# $,a int#r$.
8...9 Oa"#nii $# )!nfrunta )u li&$uri $i* in a)#la$i ti"&* !a"#nii
'in )u r#'#ndi)ari* d#!ar#)# &r!&ri#tatil# au f!$t nati!nali+at# in
i$t!ria R!"ani#i din ti"&ul )#lui d#,al d!il#a ra+1!8 "!ndial $i
du&S a)#$ta. fn,$#a"nS a$ta )a 1i#tii )#tat#ni r!"ani din +iua d#
a$ta+i tr#1ui# $a &lat#a$)a &#ntru )# $,a inta"&lat atun)i? M#rit$
$a SAu&ui" &# )#i )ar# trSi#$) a)u" in $uf#rintS? 0#ntru a,i
)!"&#n$a &# )#ilalti? Nu )r#d )a #$t# &!tri'it.6
D#$i* &# i)i &# )!l!* "ai a&ar un#l# afir"alii* d# d#)#nii I$ra#lul
nu,:i "ai &#r"it# $a a)u+# ni)i &!&!rui %#rrnan* ni)i &# ##l au$,
tria)* "a%.iar* ru$* #t). d# .!l!)au$t. Sin%urii* r!"anii $unt **fiii
ni"anui6* &# )ar# )#i.d# la T#l A'i' ii &!t fa)# in t!at# f#luril# ;
Ni)i "a)ar in )# &riI#%t# n.!f!)au$tul )!"uni$lil!f* Ili#$)u nu
%r#$#$t# )u ni"i)5 )!"uni$tii $# ?naltau6 t!t la Ha.'#* #rau t!ti
fiii lui* $&iritual;; Mai #(&li)it5 &#$t# 32F din )#i )ar# au
in$taurat **&ut#r#a 1!l$#'i)a6 tn Ru$ia #rau #'r#i d# !ri%in#.
0rintr# )ar# L#nin* Tr!t>i* D+#rAin$>i 8CEZA9* Stalin* #t). #t).
Cu ! fr#n#+i# d#"na d# ! )au+a "ai 1una* $# r#'#ndi)a d# 1< ani
..&r!&ri#tafil# #'r#i#$ti6. T#"a ar# d!ua a$&#)t# t!tal dif#rit#.
Du&a 13!E* a)#$t# &r!&ri#tati nu au f!$t )!nfi$)at#* )i &ur $A
$i"&iu au f!$t )#dat# $tatului r!"an fn $).i"1ul un#i
d#$&a%u1iri. Mar# $au "i)a* a)#a$ta a f!$t a))#&tata d#
r#$&#)ti'ii* l#%al Auridi)* din d!rin=a
12
d# a &l#)a din R!"ania. E$t# un a)t )!"#r)ial Tn )ar# fi#)ar#
)a$ti%a In f#lul $au. a))#&tat Auridi) d# a"1#l# &arti. $i "i $# &ar#
&#ni1il $a a)u+A un $i$t#" &# )ar# l,ai )r#at;...
In )# &ri'#$t# &#ri!ada anil!r 13DD,13CD* $ituatia #$l# $i "ai )iu,
data. E$t# 1in#)un!$)ut d# t!ata lu"#a )a* atun)i7* R!"ania #ra
la di$)r#tia t!)"ai a #'r#il!r* Tn)#&and )u Ana 0au>#r $i
Tn).#ind )u 1rut#l#7din Milli#* %#n Ni>!l$>i* T!fi a)#$tia #rau
r#&r#+#ntanfir #'r#il!r )ar# )!ndu)#au d# la Zr#"lin5 Stalin*
/#ria. M!l!t!' #t C!"& D#A? Cand a d!rit ind#&#nd#n)#
R!"ani#i* a f!$t iradiat ; Si atun)i* )u" $< a)u+i* iar* un $i$t#"
&# )ar# l,ai )r#at?; Da)il )in#'a &!at# )r#d# )a #'r#ii au f!$t
!r!&$iti tntr,un $i$t#" &# )ar# #i l,au )r#at :i #i il )!ndu)#au* )u
ar!%anta $i 1rutalitat#l...
Da)a )!1!ra" in ti"&.7ta &#ri!ada 13D2,DD* Tntr#1aril# )ar# $#
na$) $unt d#,a dr#&tul... #(&l!+iI#5 d# )# nu a ra"a$ Ma(
Au$).nit fara a'#r# 8di"&!tn'a* #ra a&r!&iat %#r"anil!r;9 $i d#
)# l#%i!narii au !"!rat 'arfuri al# int#li%#nt#i r!"an# 8N.l!r%a*
V.Mad%#aru , unul din )#i "ai "ari #)!n!"i$t; ai Eur!&#i9 dar
nu $,au %andit* d# #(#"&lu* $a ..#(#)ut#6 'r#unul din )a&ii
Si!ni$"ului din R!"ania 8Zi$u $.a.9?;
R$&un$ul #$t# unul a1$)!n$ dar $i"&lu. L#%iun#a #ra )!ndu$a* &#
d# ! &art#* d# NZVD* &rin a%#nt; d# %#nul lui Di"itri# Gr!+#a*
$#ful C!r&ului Mun)it!r#$) L#%i!nar 8!r%ani$" ti&i)
)!"uni$t ;9* iar &# d# alta &art# d# Car!l II* &nn a%#nturSSI
S!ria Si"a. Ca $i Zr#"linul* NZVD #ra la di$)r#tia #'r#il!r iar
Car!l II... la di$)r#tia a"ant#i #'r#i)# El#na Lu&#$)u,@!ff 8!
R)#l#1ra6 )r!it!r#a$a9...
Iar da)a t!t '!r1#$) Tn)!ntinuu d# S!l!)au$t* $i du&a C2 ani* d#
&ar)a d# +#)il# d# "ili!an# d# Ii)li"# al# )!"uni$"ului* un
$i$t#" )r#at d# #'r#ii din ?a%arul $!)iali$t6* nu ar a'#a ni)i !
i"&!rtanta* &a,tru Tntr#1ari $unt d# 1a+a5
d# )# C.222.222 d# Ii)ti"#* r#&r#+#ntand fi( CCF din #'r#ii din
Eur!&a* )and $# $ti# )a )ifra C #$t# una $a)ra &#ntru #'r#i
8&r#luata
d# la tra)i9?P
tnaint# d# a $atani+a alt# &!&!ar#. $i,au a$u"at 'r#!data* &u1li)
$i d#$).i$* &r!&ria i$t!ri# $i 'ina?P d# #(#"&lu5 d!rinAa &!$t1#li)a
d# a
)r#a un .!l!)au$t %#r"anil!r $au fa&tul )a* du&S )u" afir"a
$ur$#l#
!))id#ntal#* Sitl#r* finantat!rii $i *&arintii6 $ai $&iritual;*
S.Si""l#r 8$#ful
SS9* R.S#Idri). 8$#ful G#$ta&!9* ?!$#&. G!#1#l$ 8$#ful
0r!&a%and#i9*
adAun)tii lui G!rin%* )!ndu)at!rul &r!%ra"ului d# #utana$i# 8SS,
i$tuI dr.
L#!nard C!ntin9* )!"andantul 1atali!nului C d# #(t#r"inat# a
#'r#il!r
din URSS 8&a$t!rul &r!t#$tant Ern$t /i1#r$t#in9 #t).* #t).
d# )# SUA $i Mar#a /ritani# au r#fu+at $a &ri"#a$)a #'r#ii
a"#nintati d# S!l!)au$t* iar R!"ania $i S&ania 8di)taturi )ar# $i,
au
%a$it &#d#a&$a a&!i ;9 au d#'#nit $in%ur#l# $&#rant# d# $al'ar#
al#
#'r#il!r din G#r"ania* 0!l!nia $au Un%aria?P
d# )# !r%ani+atia St#rn 8$i alt#l#9 a f!$t fid#la &ana la )a&at
G#r"ani#i na+i$t#* iar unul din lid#ri* Hit+.a> S.a"ir* a aAun$
a&!i
&ri","ini$tru?P d# )# nu a f!$t Tn).i$ &#ntru )a a... )!nt#$tat
S!l!)a,
u$tul?;...P "a)ar E ani.
Sunt#" a1urtI )u Satana* C[C,W,C\1J* $i"1!li$ti)a d# %radinita
&rin )ar# $# d!r#$t# $atani+ar#7a lui... Zal"!(#OSaturnORa8"9*
+#ul da)il!r* )ar# #ra atat d# &ut#rni)* in)at #ra... d# < !ri C 8din
)ar# r#+ultS )a* d!"nind &# T#rra* a 4,a &lan#t$* Du"n#+#u,
Zal"!(#OSaturn )!ndu)#a $i )#l#lalt# C &lan#t# al# $i$t#"ului
$!lar;9* dar* in 13DE* Gru&ul L#.i 8L#ii;9* )!ntinuar# a Gru&ului
St#rn* )ar# f$i d!r#a ?'lar#l# I$ra#l , d# la
11
Nil la Eu&nrat6* a r#luat d# la A1ra.a" St#"... )#l# ?J 0rin)i&ii
al# r#,na$t#rii Nati!nal#6. A$a afla" $i und# $# afla* )u ad#'arat*
Satana;
Cu $u71tilitat#a $i r#t#aua **21i#)ti'6 n,a "#r$* &!at# tri"it#ti
M!$$ad,ul...
R#'#nind la &#ri!ada ril+1!iului* un#l# d!)u"#nt#* !f#rit# )fiiar
d# Mu+#ul S!l!)au$tului din N#M H!r> 8in $&#ta d# n&r#tinulu
Radu l!anid9 #f#)ti' d#+in)ri"in#a+a &# r!"ani* anul)ind din
$tart $i un#l# di'#r$iuni... d#$&a%u1it!ar#.
S# '!r d#$&a%u1i &#ntru a)#a &#ri!ada. Sa '#d#"* atun)i* )# Ti
ra$,&und#a* Tn 1E.24.f3DD* 'i)#&ri","ini$trul Mi.ai Ant!n#$)u
8$i "ini$tru d# E(t#"#9* )!n$iliat $i d# un anu"# Da'id#$)u* lur
Ira Sir$)n"an* r#&r#,+#ntantul &#r$!nal al &r#$#dint#lui
R!!$#'#At* "#"1ru al **@ar R#fu%## /!ard6* unul dintr# &ut"ii
a"#ri)ani T"&ut#rni)iti $a n#%!)i#+# )u ina"i)ul 8n!r"al &#ntru
#Ir#ul 7R!!$#'#lt;9.
Tn r#&li)a tri"i$a +iarului *.Ziua6* Radu l!anid r#)un&a$t#5
**Ori)# i$t!ri) r#$&!n$a1il Vi )u a))#$ la inf!r"al 'a r#)un!aVt#
)a6* dat!rit$ atitudinii !&!riuni$t# a r#%i"ulM Ant!n#$)u*
Au"atat# din #'r#ii r!"ani au fa$t )rufati Vi,au $u&ra'i#tuit
S!l!)au$tului. C##a )#* &#ntru Yara )ar# a'#a a ir#ia &!&ulatia
#'r#ia$)a din Eur!&a nu #ra &ufin lu)ru.6
Du&a )# a f!$t a)u+ata d# anti$#"iti$" $i antir!"ani$"* Miruna
Munt#anu* TI &un# la &un)t )u" $# )u'#n#a* &# Radu l!anid* un
1in#,)un!$)ut... antir!"an5
?G" $u1liniat* t!tuVi fin arti)!lul ant#ri!r* in)ri"inat , n.ED9 )a*
$&r# d#!$#1ir# d# alt# f#ri #ur!&#n#* in R!"ania* #(t#r"inar#a
#'r#i,l!r nu a f!$t un !1i#)ti' &!liti) la ni'#t nati!nal. Da)a* aVa
)u" )!n$i,d#ra i$t!ri)ul Radu l!anid* ]atitudin#a !&!rtuni$taW a
R#%i"ului Ant!n#$)u a $al'at Au"atat# din #'r#ii r!"ani* nu n#
ra"an# d#)at $a r#%r#ta" )a in Eur!&a anil!r 7D2 nu au #(i$tat
"at "ulti !a"#ni d# $tat !&!rtuniVti6 ^. C# l,a d#ranAat* fn$a*
atat d# tar# &# Radu l!anid in $)ri$!ar#a lui M. Ant!n#$)u* )itata
in arti)!lul ant#ri!r ^^.
. 8...9 D. Gu'#"ul nu $,a a"#$t#)at in &r!1l#"#l# #'r#i#Vti* )ar#
$unt )!ndu$# d# C#ntraOa E'r#il!r* adi)S d# in$a$i C!"unitat#a
#'r#ia$)a* #(O$tand un $in%ur )!"t$ar &#ntru ).#$tiunil#
#'r#i#Vti. D# la 13D2 &ana a+ini)i un alt $#r'i)iu nu a f!$f )r#at
&#ntru a)#$t$)!&.
8...9 3. Cat#'a "il d# #'r#i au &ara$it in 13DD R!"ania* )a
#"i%rant;* &rintr# a)#Vtia %a$indu,$# a1$!lut t!ti #'r#ii '#nitl din
Un%aria*7 in ur"a &#r$#)utAil!r d# a)!l!.
8...9 12. Gu'#rnul a 7int#r'#nit &r!t#Aand &# #'r#ii din -ranta*
a'and &a$a&!ari#* )#rand :i !1tinand r#&atri#r#a l!r. A"
int#r'#nit* 7d# a$#"#n#a* Vi $unt in )ur$ d# a 7!1tin# &r!t#)tiun#a
#'r#tl!r 1#n#fi)iind d# &r!t#)ti# r!"ana* aflat!ri in On%Uria $ail
in Tran$il'ania d# @!rd* )u t!at# )a Gu'#rnul un%ar* in %#n#ral*
r#fu+a $a d#a !ri)# f#l d# r#$&#)t ).iar $i )#l!r )u &aVa&!art#
$train#.
8...9 1B. D#$i l#%il# d# #(&r!&i#r# a 1unuril!r rural# au atin$ $i
&r!&ri#tat#a #'r#ia$)a* a)#a$tS &r!&ri#tat# intrand Tn
&atri"!niu; Statului &rin #f#)luT l#%ii* )#i "ai "ulti dintr# #'r#i
&a$tr#a+a in)a &!$#$iun#a i"!1il#l!r* iar i"!1il#l# 7n,au f!$t
'andut# $au tran$f#,
^ N. #dit.5 ZIUA , D!$ar# u7tra$#)r#t#* BC.24.B22<* &.ll , .Dra"a
#'r#il!r din /a$ara1ia :i /u)!'ina6 8Miruna Munt#anu9.
^^ N. #dit.5 ZIUA , D!$ar# ultra $#)r#t#* 1B.24.B22<*
&.lVI , ..R#%i"ui Ant!n#$)u $i #'r#ii7 8Miruna Munt#anu*
Ci&rian Nituf#$)u9.
1B
rat# intr,un aft &atri"!niu &arti)ular* tar unui nu"ar in$#"nat d#
#'r#i i $,a r#)un!$)ut dr#&tul d# &r!&ri#tat#.
8...9 1<. Dr#&tul d# )!"#rf al #'r#il&r nu a fa$t atin$. AVa d#
&ilda* unui dintr# )#i "ai "an furni+!ri ai Ar"at#i a+i #$t# D,l
-ild#r"an 8$#ful C!"unitatii E'r#i#:ti $i f!$t )!l#% d# )la$a al
"a,r#$alului Ant!n#$)u; P da)a a a$i$tat la S!l!)au$t* )u" d# $,a
i"&li)at Tn #l?; , n.ED9. -rafii Zar"it+ au )#a "ai "ar#
intr#&rind#r# )!"#r)ialS indu$trial$ d# far"a)#uti)# din tar<.
E'r#ii )!n$#r'# #(#r)ifiul tutu,r!r dr#&turit!r i"!1iliar#* d#
)!"#rt* d# "un)a* #t).
Ei nu &r#$t#a+a $#r'i)iut "ilit7ar Vi $unt $u&uVi un#i $i"&l# 8a(#*
in ra&!rt )u $ituatia &atri"!nial a fi#)aruia $i )u I#nituril# &r!,
f#$i!nal#. Ta(a $# in)a$#a+a d# C#ntraOa E'r#il!r $i nu d# $tat*
)ar# ! f!l!$#$t# in &art# &#ntru n#'!il# d# a$i$t#nta $!)iala al#
)!"unitatii #'r#i#$ti $au &#ntru in$titutiil# $i int#r#$#l# #'r#i#$ti
8...9.
E'r#ii $ara)i )ar# nu &!t $S &lat#a$)a 8a(#O# fa) "un)a d# f!,l!$
!1%t#$)* a:a )u" &r#$tatia in natura #$t# ind#&linitS d# t!ti
$at#nii din Statul R!"an 8...96
Ma &&r#$) ai)i* d#$A $)ri$!ar#a "ai )!ntin# ?i alt# a$&#)t$ #(,
tr#" d# in$tru)ti'#. In)lu$i'* "!dul Tn )ar# )#r#r#a ara1a d#
$i$tar# a #"i%rati#i #'r#i#:ti In 0al#$tina a f!$t r#fu+ata* d#:i
f!r"ulata d# '!n Ri11#ntr!&* "ini$trul d# E(t#rn# al lui Sitl#r...
A)u" a" Tnt#f#$ )u t!tii d# )# l,a d#ranAat atat d# "ult &# Radu
l!anid &u1li)ar#a a)#$t#i $)rl$!ri. 0#ntru )a !ri)# )itit!r $,a &utut
Tntr#1a. )a?i I!n Ili#$)u5 **Und# #$t# S!l!)au$tuldin
R!"ania?6;...
0#ntru )a* #f#)ti'* &# t#rit!riul R!"ani#i nu #(i$ta d!'#+i )ar# $a
at#$t# #(i$t#nta unui S!l!)au$t 8d#)i"ar#a &r!%ra"ata a un#i
&!&ulatii* )!nf!r" d#finiti#i.i. Si!ni$"ul M!ndial a **"utat6
l!)ul in Tran$ni$tria. G.ini!n; Du&a )u" &ut#ti '#d#a din
**Ad#'aruri #(&l!+i'#6 , '!l. Ill* %u,'#"at!rul r!"an al
tra.$ni$tri#i* A?#(ianu* a f!$t f#li)itat nu nu"ai dfP 0a&alitat#* )i
:i d# lid#ri ai #Ir#i"ii din R!"ania &#ntru !"#nia d# )ar# a dat
d!'ada in a)#l# )aint# ti"&uri d# d!"inati# na+i$ta...
Ca ! d!'ada 8n#d!rita9 $tau $i d!)u"#nt#l# tri"i$# d# Radu
l!anid $i &u1li)at# in +iarul **ZIUA6 ^
Din #f# $# )!n$tata )at#'a a$&#)t# a1$!lut )iudat# fata d# t#!ria
$i!ni$ta a .S!l!)au$tului &r!'!)at d# r!"ani6.
S#ful /ir!ului B din n!rdul M!ld!'#i 8?#ful )!ntra$&i!naQului
"ilitar9 n# inf!r"#a+a* du&a d#)#nii* )a =D!"nul Mar#Vat a
.!tarat )a $a fi# d#&!rtafi #'r#ii )!"unifti* a)#O )ar# au )#rut $a
tr#a)a in /a$a,ra1ia du&a )#dar#a )atr# Ru$ia $!'i#ti)a*
infra)t!rii la l#%il# d# !rdin# &u1li)a $i la l#%il# #)!n!"i)# E1
)land#$tin#6
Sunt )uri!$ )# ar "ai &ut#a )!"#nta* " fata unui a$#"#n#a
d!)u"#nt )lar* n&ri#t#nii R!"ani#i6 %#r. l!anid* d7A"at! A.a.;
Linia data d# "ar#$al #ra &r#)i$a $i aut!rilatil# "tlitar# din
M!ld!'a $tiau )lar !rdin#l#5 W0#ntru #'a)uar#a u"iat!ar#*
7&r!&un#" &R# t!&7 #'r#ii n#an%aAati in intr#&rind#ril# l!)al# Vi la
"un)il# !!U%at!rii6.
A" 'a+ut* )#'a "ai d#'r#"#* )a Mar#$alul Ant!n#$)u a r#fu+at
$a,i tri"ita &# #'Rr#i &# fr!nt* &r#f#rand $a l# )#ara )!ntri1utii
Tn 1ani $au "un)a* la f#l )a $i &#ntru r!"anii )ar# nu #rau
inr!lati Din d!ua "!ti'#5 &#ntru a #'rta !1i$nuit#l3 a)t# d#
tradar# 8Tn)a d# la 1JE3 #rau $ufi)i,#nt# d!'#+i ;9 $i &#ntru a nu,
i &un# la di$)r#tia na+i$til!r aliati d# &#
^ N. #dit.5 ZIUA , D!$ar# ultra$#)r#t#* BC.24.2<* &.ll , **Dra"a
#'r#il!r din /a,$ara1ia E1 /u)!'ina6 8Miruna Munt#anu9
1<
fr!ntul d# #$t. Da)a ar fi 'rut $a $)a&# )u !n)# &r#t d# #i* i,ar fi
&u$ In linia intai $i ar fi f!$t na)!&#rit6.
Ant!n#$)u a f!$t* "ai intai* un !" &rin)t&ial $i a&!i un &atri!t.
Tr#1ui# $a,l Aud#)a" r#ali$t $i atun)i '!" !1$#r'a )a #l a f!$t fn
&ra% d# a adu)# di$tru%#r#a tarii nu"ai &#ntru a,$i tin# )u'antul
dat 8lui Sitl#r9; Militar d# )an#ra* nu &ut#a a))#&ta "!art#a
alt!ra fara lu&ta* )a'al#r#$t#* fata in fata. 0#ntru a)#$t "!ti'* n,a
a))#&tat $a fi# i",&li)at dir#)t in7a$a$inat#. Da)a a f!$t i"&li)at
indir#)t* ra"an# $a d!,'#d#a$)a i$t!ria $i i$t!ri)ii; 0ana una,alta*
d!'#+il# i$t!ri)# n# arata )a Mar#$alul a r#fu+at )a n#"tii $a,$i
fa)a d# )a& In R!"ania; In )iuda !)u&aAi#i "ilitar# #f#)ti'# a
tarii* G#r"ania #ra $!"ata "#r#u $a$i &la,t#a$)a )#r#al#l# $i
&#tr!lul7&ri"it#... Cand Sitl#r !)u&a$# a&r!a&# t!ata Eur!&a.
a)#$ta &lat#a i"&!rturil# din R!"ania* in "ar)i,aur iar r!"anii
Tn)a nu afla$#ra d# .&$uril# din r#$tul )!ntin#ntului; D# r#tinut
)a a)u"* Tn &lina d#"!)rati#* R!"ania i"&!rta 1 "ili!n t!n# d#
)#r#al# $i Tn)a n,a aAun$ la r#+#r'a d# aur adunata d# Gu'#rnul
I!n Ant!n#$)u;,.. O %u'#rnar# )ar# a aAun$ la &r!du)til a%ri)!l#
"ai "i)i d#)at )#l# d# a)u" C2 ani* din ti"& d# ra+1!i* nu ar#
#f#)tiI ni)i un dr#&t $a,$i Aud#)# inainta$ii* )ar# au tran$f!r"at
tara intr,! !a+a d# &r!,$&#ritat#* In &lina )ata$tr!fa #ur!&#ana;;...
S!l!)au$tul r#&r#+inta un "!"#nt tra%i)* d# n#r#&#tat* din
I$t!ria O"#nirii. Nu"ai )a #l tr#1ui# Aud#)at l!%i) $i r#ali$t*
&#ntru a fi int#l#$ $i #'itat &# 'nt!r. Satani+ar#a fara "!ti' a un!r
&!&!ar# nu fa)# alt)#Ia d#)at $a irit# :i $a )r##+# "!ti'# &#ntru
#(tr#"i$t;. Ori)# r!"an )u l!%i)a &!at# $a Aud#)# i"&li)it5 *Da)<
C.222 d# #'r#i n# )r##a+a6 a$#"#n#a &r!1l#"#* nu # d# int#l#$
Mar#:alul* )ar# a'#a J22.222 &# )a&* &# ti"& d# rS+1!i?;6
I!n Ant!n#$)u nu a f!$t un anti$#"it* nu a urat #'r#ii :i ni"#ni
nu &!at# d#"!n$tra a)#$t lu)ru. In !ri)# &!+iti# ar $ta; El a f!$t
&r!du$ul 'r#"uril!r $al# :r a 'rut $a,$.i $al'#+# fara d# la
n#n!r!)ir#a )# ! &and#a la !ri)# &a$* "ai al#$ du&a )!ndu)#r#a
t#ri1ili$ta a lui Car!l II* ##l )ar# II $fida &# Sitl#r Ya&r!a&# $a,l
Data* la $in%ura Tntalnir#... )a& In )a&;9. 0#ntru )a nu a d!rrt
)u)#riri t#rit!rial# 8 a r#fu+at &r!&un#r#a lui Sitl#r d# a &ri"i
/anatul $ar1#$)* in$i$tand &#ntru r#"tr#%ir#a Ard#alu,lui9* i,a
d#&!rtat &# #'r#i $i ti%ani In Tran$ni$lria. Un %#$t r#&r!1a1il*
fir#$t#. dar d# )# i,au r#fu+at7 &# a)#$tia **"aril# d#"!)ratii6*
SUA :i An%lia?; A)u"* &ut#au di$)uta )u n!i fn )un&$tinta d#
)au+a...
T!t a)u"* ?iii lui I$ra#l6 d# &r#tutind#ni ii a)u+a &# r!"ani )a nu
$,au !&u$ S!l!)au$tului. Ei $=au !&u$?; Cin# i,a I"&i#di)at $a $#
!&una d#&!rtaril!r )u ar"a In "ana* )Snd a'#au &#r"an#nt
r#&r#+#ntanti la ni'#l Inalt? Cin# i,a T"&i#di)at &# #'r#ii 1!%ati
$a,$i f!l!$#a$)a in,flu#n=a $i 1anii &#ntru a,$i $al'a
)!r#li%i!narii* a$a )u" $,a IntS",&lat In )a+ul unui R!t.$).ild*
aflat &# dru"ul $&r# Au$).Mit+ $au a a'!,)atului lui Ant!n#$)u
8$al'at d# un a%#nt du1lu* t!t #'r#uX? 0ana la r#'!lta din
Var$!'ia 8au%u$t 13DD9* f!art# )uri!$* nu #$t# $#"nalata ni)i !
altd r#'!lta ar"ata a #'r#il!r din taril# !)u&at# d# G#r"ania
na+i$ta; S&un#a" )a d!)u"#nt#d !f#rit# d# Radu l!anid n# arata
lu,)ruriAn)r#di1il#.
In &ri"ul rand* )!n$tata" )a +#)i d# "ii d# #'r#i au f!$t **#'a,
)uatt6 8Tn 13D19* d# **!r%an#l# SS6 inaint# d# ad"ini$trar#a
r!"a,n#a$)a a Tran$il'ani#i. A&!i* In "!d )iudat* " $#&t#"1ri#
13DB* %u'#rnat!rul Al#(ianu ra&!rta **+#)O d# "ii d# #'r#i
di$&aruti;6 Und#? D.222 #rau tn Aud#Aul M!%.il#' $i... CE.222 in
Aud#tul Od#$$a.7 In)r#di1il;
1D
C# $# %!at# int#l#%# d# ai)i? 1a)= ar fi &ri"tt !rdinul
..S!i!)au$tul6* )a $a Aa$a 1in#6 In fata Mar#$alului* r#$&#)ti'ii ar
fi ra&!rtat... $i )# n,ar fi T"&u$)at* $a ia$a la nu"ar* nu ar fi $#n7$
*CE.222 di$&arufi6.W...
Alt# )at#'a d!)u"#nt# $unl $i "ai n#a$t#&tat#* &ri'ind din &#r,
$&#)ti'a S!l!)au$lului. D# #(#"&lu. in la%ar#l# d# la /#r#+!')a
8nu,"# ludai)9. $# aflau intr#... D $i DC4 d# #'r#i* &a+iti d# )at# <,
E )t'ili $i #'#ntual < "ilitari. Adi)a* E )i'ili :i < "ilitari la DC4
d# d#tinuti ; La Ra1nita* 1*<41 d# d#tinuti #rau &a6+iti d# un
&lut!n d# Aandar"i. La /#r$ad , B2 d# )i'ili :i GB "ilitari la...
4.B43 d# #'r#i.
Cu t!tul in#(&li)a1ila #$t# $ituatia d# la M!%.il#'* und# 8$tati &#
$)aun#;9... ED.EDD d# #'r#i d#&!rtati i:i a$i%urau $in%uri
&a+a **7$u1 ra$&und#r#a $#fului )!l!ni#i ;;;
S!l!)au$tul #$t# $in%urul #'#ni"#nt i$t!ri) i"&u$ &rin L#%#*
a&r!a&# " t!ata Eur!&alTn $).i"1. Al#(andra ##l Mar# 8##l "ai
"ar# )i'ili+at!r din I$t!ri#;9 &!at# fi ?a)ut 6 1#ti'* .!"!$#(ual*
#&il#&ti) $i alt# n#"#"i)ii* St#fan ##l Mar#* Mi.ai Vit#a+u ,
1atA!)!riti d# indi'i+i $flati ta .!ra d# $in)#ritat#6* Vlad T#&#$ ,
$al'at!rul )r#$tini$"ului #ur!,&#a. , tran$f!r"at Tn Dra)ula$i
nifn#ni nu l# a&RarU "#"!ria...
Cartil# )ar# '!r $a !f#r# Qi alt# inf!r"atii $unt dat# la t!&it 8'#+i
I!n C!Aa9* !ri)# di$&uta &# t#"a S!l!)au$tului 8n#a&arat )u
"aAu$)ula9 #$t# )atal!%ata ra&id .*anti$#"iti$"6 $i tran$f!r"ata
in infra)tiun# 8)a $i !ri)# r#a)ti# !"#n#a$)a f"&)tri'a
ar!%ant#i *fiil!r lui I$ra#l6* indif#,r#nt und# $,ar afla &#
0LANETA LORA.
T#rra ar# d#Aa $ta&Sni $i n!i* nai'ii* n,a" aflat Tn)a?; Sa n# +i)a
$i n!ua )a $a6 $li"; Atun)i* d# )# $# f#r#$) $a n# $&un: )a #i $unt
**fiii lui Ha.'#6* Sta&anii Lu"ii??;,.. 0#ntru )E tu&#u au )at
Tn)a&# )Snd 'in#
'!r1a d# R!"ania;
^
Du&a d#)laratia din int#r'iu a &r#$#dint#lui R!"ani#i 8unii au ui,
tal a"anuntul ;9* T7n)al)and !ri)# r#%ufi &r!t!)!lar# $i d# 1un
$i"t* un anu"# H!$#f La&id 8"ini$trul i$ra#lian al ?u$titi#iX a
)alifi)at dr#&t An$#n$i1il#6 )#l# afir"at#* )!"&l#tand du&a )u" l,
a du$ )a&ul5 nE$t# ad#'Srat )a in R!"ania au nS"a$ <E2.222 d#
#'r#i* dar DB2.222 au fa$t u)ifi a)!l! :i in t#rit!riil# !)u&at# d#
ar"ata r!"arta. Nu #$t# $ufi)i#nt &#ntru )a Ili#$)u $a ad"it$
S!l!)au$tul #'r#il!r r!"ani? 6
Uit#* d#,a$ta nu l# &la)#a d# C#au$#$)u; 0#ntru )a un a$tf#l d#
indi'id ar fi f!$t +1urat ain %u'#rn &# l!)* &#ntru un a$#"#n#a
afr!nt adu$ unui &r#$#dint# d# $tar;
Cu" ar fi* d# #(#"&lu* )a R!di)a Stan!iu $=i,l a)u+# d# )!ru&ti#
&# &r#"i#rul Ari#l S.ar!n? D# #(#"&lu* intr,! )!nf#rinta d#
&r#$a !r,%ani+atS In )a$a d# la r4ilia:i 'anduta n0#tr!"6 )u
122.2t92 USD.
A)#$t...La&id8ar9 $ti# )a Zal"!(# a trait DB ani iar R!"ania ar#
DB d# unitati ad"ini$trati'# $i... $)!at# DB2.222 d# **u)i$i6 8nu
"!rti d# f!a"# $.7a.* u)i$i* &#ntru a n# $u1linia n'in!'atia6;9.
C#alall= afir"ati# d!'#d#:t# )lar "rn)iuna di'#r$i!ni$ta; 0#ntru
)a a &!"it d# la un alt nu"ar $i"1!li) 8442.222* in)lu+and
$i"1!lul 0a"antuluiP d#)i #rau... &a"ant#ni Tn R!"ania* un
'#).i 'i$ n#l"&linit;X* fir#$)* r#$tul a d#'#nit <E2.222 8)# n#
fa)#"* in$a* )u )#i &#$t# D22.222 d# #'r#i r!"ani #"i%rati in
I$ra#l?;
In r#&li#d* &r#$#dint#l# Ili#$)u a d#)larat* $ur&rin$5
*Nu inf#l#% a&r#)i#r#a C&r#a "ult 1un,$i"t* )a &r#$#dint#* adu)#
daun# Tntr#7%ii tSri in a$tf#l d# $ituatii; , n.ED?. A" $&u$ )a
S!l!)au$tul a f!$t un f#n!"#n %#n#ral in &lan #ur!&#an. Nu
#(i$t$ S!l!)au$t r!,
1E
"an#$)* n#"t#$) $au &!l!n#+. A fa$t un &")#$ %#n#ral* la )ar# au
fa$t )!"&!n#nt# al# a)#$tui f#n!"#n in &lan #ur!&#an $i &#
t#rit!riul R!"ani#i 8...9 Si%ur* in t!at# a)#$t# anali+# $# f## $i
nuantaril# )!r#$,&un+St!ar#. In)lu$i' Ant!n#$)u* du&a
Stalin%rad* a Aud#)at )u "at "uita at#nfi# un#l# lu)ruri $i n,a "ai
)u&lat* n,a "at a))#&tat a&li)ar#a in R!"ania a "a$uril!r
#(tr#"# din fa+a final$ f#fa6 d# #'r#i. /a din )!ntrS* t#rit!riul
r!"an#$) a d#'#nit ! +!na d# r#fu%iu &#ntru #'r#ii din Ard#alul
!)u&at 8...9. A)#$t f#n!"#n tr#1ut# anali+at in t!ata
)!"&l#(itat#a lui. R!"ania tr#1ui# $a,Vi a$u"# ra$&und#ri
&#ntru )##a )# #$t# d# a$u"at $i $a &r#d+#+# lu)ruril# in )!nt#(,
tul i$t!ri) dat. A$ta a f!$t7a&r#)i#r#a "#a. A1!rdS" lu)ruril# )u
r#ali$" $i )u t!ata rS$&und#r#a6.
Cu'int# n!r"al# $i &lin# d# 1un,$i"t* $&un#ti? La$ati
"in#riad#l# &#ntai alta data; Vi $# &ar#* d!"nil&r; C!n7du)#r#a
M!ndiala din I$ra#l a d#)i$ )a &r#$#dint#l# R!"ani#i... # 1!lna'
/in#tnt#l#$5 d# fa$)i$" $i anti$#"rti$"* )a fa$)i$"ul a f!$t
du$"anul )!"uni$"ului* d#)i al... iudai$"ului; V!r1a
&a)at!$ului ad#'ar %rai#$t#...
Ei 1in#* &r#:#dint#l# R!"ani#i* +i) El* **Sta&anir Lu"ii6* ar
tr#1ui i+!lat )a $i ?!r% Said#r* f!$tul &r#"i#r al Au$trf#i ; Car# a
a'ut &art# d# a)#la$i $)andal int#rnati!nal* d#"!n$trati# d# f!rta
ti&i) iud#!,"a$!ni)a. 0ra)ti)ata ?i d# SUA In )a+ul Ira>ului*
! **"ar# &ut#r# "ilitara6 8a E,a;9 )r#ata d!ar d# &r!&a%anda CIA.
A)#:ti indi'i+i iVi &#r"it inti"idari "#diati+at# )u )#i )ar# nu au
)!l!ana '#rt#1rala* &#ntru a $&#ria :i &# altii. Cu 0utin au in,
)#r)at &rin /#r#+!'$>i :i* a)u"* r#$&#)ti'ul # )a!tat &rin
Int#r&!l...
0#ntru #i* ti"&ul #$t# $)urt iar d#+a$trul d#'in# t!t "ai "ar#.
0r!r!)iril# in)#& $a $# )!nfir"# iar ulti"#l# l# $unt d#,a dr#&tul
)a,ta$tr!fal#; C.iar $ur$#l# #'r#i#:ti 8A&!)ali&$a $i
N!$trada"u$9 anunta t#r" di$tru%#r#a I$ra#lului d# )atr# taril#
ara1#; :i* du&a )u" a"int#arfi* &#ntnA un &!&!r adan) an)!rat tn
r#li%i#* 0a"antul -a%aduinf#i a d#'#nit d# $#)!l# 8in'a+ia d# la
fin#l# $#)!lului VIII nu #$t# d#l!) fnta"&la,t!ar#;9 R!"ania...
A '#nit 'r#"#a ?ud#)atii d# A&!i ; 0#ntru )# anu"#* afla" din
a)#a$ta lu)rar# )u ad#'arat #7(tra!rdinara.
Nu inta"&lat!r* in)#& $a $# i"&lin#a$)a &r#'i+iunil# "ar#lui
&r!!r!) Indian Sad.u Sund.ar Sin%.* fa)ut# ?n)a din 13BB. Una
din #l#* "ai "ult d#)at in)r#di1ila5 tran$f!r"ar#a Ru$i#i Tntr,un
"ar# &ri#l#n $i ali&ir#a /a$ara1i#i 8a" t!t $)ri$5 tn B22C; ;9.
D#!)a"data* $#ria d# .8an6 #'r#i* tn)#&uta )u L#nin $i Tn).#iata
)u Eltan* a f!$t $t!&ata d#... Vlad 0utina* ur"a$ul unui )a&itan al
lui Di"itri# Cant#"ir $i 0#tru I...
In alt# lu)rari* a" d#"!n$trat &# lar% )a 'iata &# T#rra #$t#
ur"ar#a unui 'a$t 0r!%ra" Uni'#r$al* d# tr#)#r#7d# la 1a+a
$ili)iu la 1a+a )ar1!n iar 0a"antul a d#'#nit un i"#n$ la1!rat!r*
tran$,f!r"at a&!i in r#+#r'ati# naturala.
Nu"#r!a$# i&!t#+# $tiintifi)# 'in in $&riAinul a)#$t#i t#!rii
$!)ant#* r#'!luti!nar# $i %r#u d# a))#&tat. Au f!$t )r#at# &atru
ra$#* Tn )!nditii n##lu)idat#* )ar# au f!$t &u$# d# +#i in !&!+tI#
ra+1!ini)a din B.222 i.#.n. Adi)a* d# )and A1.ra"* fiu d# Mar#
0r#!t $u"#rian din
1C
Ni&&ur* $i,a tradat n#a"ul $i a d#'#nit **&arint#l#6 un#i ra$# n!i.
A E,a ludai)a^* $i"1!li+ata &rin $t#aua )u E )!lturi* )ara)t#ri$ti)a
E$tului )!"uni$t 8r!$i#9 $i O))id#ntului )a&itali$t 8al1a$tra ,
SUA $i UE?.
Ad#$#!ri* ).iar #'r#ii '!r1#$) d#$&r# **ra$a $#"it)i6* &ana a)u"
! afir"ati# %r#u d# int#l#$. Cin# 'r#a $a fn=#l#a%a* in$a* I$t!ria
O"#nirii din)!l! d# )# '!r uriii $a $ti"* tr#1ui# $a r#nunt# ra&id
la t#!ria #'!lu,tiNni$ta6 a lui C.arl#$ DarMin Vi $a $ti# $a
)it#a$)a V#).iul T#$ta"#nt &rintr# randuri ; 0#ntru )a
ad#'aruf#$t# !ar#)u" la "iAl!). Gr#at ia a f!$t r#ali+ata in #ta&#*
artifi)ial* $i nu natural* $i nurnai tr#)#r#a d# la ! "ai"uta la alta
a inr#Ni$trat... B "ili!an# d# "utatii %#n#ti)#;
Da)a #'!luti!ni$"ul n# 'r#a "ai"ut#* V#).iul7T#$ta"#nt , )a !
&a$ti$Ra a '#).il!r r#li%ii , n# an)!r#a+a Tntr,! id#!l!%i# &a$i'a*
din )ar# nu &ut#" &ri)#&# "ar# lu)ru din i$t!ria +1u)iu"ata a
T#rr#i... $i a +#il!r.
E(i$ta nu"#r!a$# d!'#+i* "it!lN%i)# $i ).iar "at#rial#* )a **+.#ii6
$,au aflat intr,un ra+1!i )u"&lit $i "d#lun%at &#ntru )r#atiil# l!r
$i &#ntru ..!)u&ar#a 0a"antului6.
Du&a )u" la$a.a $# "t#l#%# ta1lit#l# $u"#ri#n# $i ..di'#r$# "i,
tun1. ! )i'Mi+ati# #(trat#r#$tra )ar# i,a d#tr!na; &# ad#'aratii
Cr#at!r; a d!rit $a7dl$tru%a '#).#a )r#ati# Vi $a &r!du)a ! n!ua
ra$a* a'and )a 1a+a !"ul al1 a&arut in7 Ard#al. Si"1!li). a)#$ta
#$t# A/.RAM L-iul TatSlui RAM _. )r#at!rul ra$#i al1#9*
$u"#rian* &ra' Anit d#)i din Tartaria 8!ri SI"#ria Su"#ria* da)a
&r#f#rati9. A$a )u" Ar,d#alul* C#tat#a Muntil!r #ra un &#rf#)t
la1!rat&r %#n#ti)* $i i"#n$ul d#$#rt ara1l# !f#r#a ! i+!iar# t!tala
&#ntru #(&#ri"#nt# %#n#ti)#.
C#l# d!ua ta1#r# d# +#i $i,au $a1!tat r#)i&r!) #(&#ri"#nt#l#
Marturi# $tau #(&l!+iil# at!"i)# din +!na /u+aului* din Sa.ara*
d#$#rtul ara1l#* A"#ri)a d# N!rd* #t).
V#).iul T#$ta"#nt r#)un!a$t# )a **&arint#l# #'r#il!r6 #$t# un tra,
dat!r al ra$#i $al# dar n# &f#ra $i inf!r"atia )a #(&#ri"#ntul a
r#u$it du&a ind#lun%i in)#r)ari. Sara. 8&rint#$a $u"#riana ,
Sarai9 nu 'r!ia $i &a)# $a ..&r!du)a6 )#'a* $i atun)i $,a a&#lat la !
$)la'a #%i&t#ana. Adi)a* n#a%ra... Du&a nu"#r!a$# in)#r)ari*
A1ra.a" a a'ut un )!&il $i d# la Sara. 8la 33 ani ;9* )u !
%#n#al!%i# 1in# r#li#fata. -!art# )iu,data #$t# a$#"anar#a )u
i"a%i$ti)a #%i&t#ana Tn )ar# fara!nul #ra al1* iar $!8ia $a ,
n#%r!ida* r#&r#+#ntanaf"&r#unar#a C#r,0a"ant...
Ori)# antr!&!l!% 'a 'a $&un# )a #'r#ii $unt rud# )u ara1ii d!ar
&rin... r#li%i#* V#).iul T#$ta"#nt afir"Snd )a ar a'#a )a $tra"N$
)!,"un &# S#". Da)a #'r#ii ar fi "tr,ad#'ar $#"iti 8ara1i9*
a"#ri)anii n,ar fi r#u$it $a in'#nt#+# ! ar"S 1i!l!%i)a at)it d#
Arit#li%#nta6 "#at* arun)a,ta in 0al#$tina* $a !"!ar# ara1i &#
)a&#t# $i... $a,i !)!l#a$)a &# #'r#i;
A)#la$i antr!&!l!% "ai nd#+%.#tat6 )a altii 'a !1$#r'a )a
'arfuril# &!liti)ii din I$ra#l 8/#%in* 0#r#$* S.a"ir* Ra1in* #t).9*
)a $i din SUA* d# #(#"&lu* au un $&#)ifi) )u t!tul $&#)ial* )# nu
&!at# fi #(&li)at* in ni)i un )a+ d# DarMin. R#$&#)ti'ii au un
altf#l d# )raniu d#)at "a,A!ritat#a )!nati!nalil!r l!r 8&ri'iti,l $i
&# ?a)> Ni).!l$!n ;9* !ar#)u" "ai tnun%.iular* )a $i )u" )in#'7a
ar fi d!rit ! "arir# a )a&a)itatii )rani#n#; -a)#ti )!"&araAia )u
r!"ul#tii )#nu:ii6 ?i '#ti a'#a d!'ada. Mai "ult* '#t*i afla $i
aut!rii #(&#ri"#ntu7lui;
^ N. #dit5 D# und# a ra"a$* In "#"!ria O"#nirii* **C!l!ana a E,
a6;...
14
D# aid* $i 1t,"il#nara )r#dinta6 Tn **0!&!rul Al#$6., D# ai)i* $i
anu,"it# )iudat# &r#'i+iuni #(a)t# )ar#* da)a6 n,au f!$t )!&iat#*
au f!$t in$&irat# d# +#ii &r!&rii.
A$tf#l* Tnt#l#%#" d# )# En!. a'#a r#Oatii )u +#i 1l!n+i $i uria:i
8$tra"!$ii n!Atrf9 :i a f!$t int#r+i$ d# ra1ini $i &r#!tii )r#$tini iar
V#).iul T#$ta"#nt a1unda Tn... Tn%#ri "i)i.
**Ra$a6 #'r#ia$)a a a&arut din ni"i) :i a &ri"it* dintr,! data* un
&a"ant... %#!$trat#%i)* la f#l )a ##l !)u&at d# &ala$%!,tra)i In
R!"ania $i la Dardan#l# Cin# i,a fn'atat &# #i $a !)u&# &un)t#l#
$trat#%i)# al# #"i$f#r#i d# n!rd* )in# I,a Tn'atat &# a)#l fara!n
$a Tn,)#a&a6 ..tai#r#a7Canalului Su#+ in)a din... B.C2C T.#.n.?;
E$t# )lar)a n!i* &a"ant#nri* a" f!$t d!ar ni:t# 1!a1# d# !r#+ &#
tintarul Z#il!r; Cin# nu 'r#a $a &ri)#a&a a)#$t lu)ru* nu 'a
Tnt#l#%# ni"i) din tr#)ut* &r#+#nt :i 'iit!r; Nu 'a Tnt#l#%#
ni)i .ra+1!iul +#il!r6* )ar# dur#a+a d# +#)i d# "il#nii $i )!ntinua
$i a)u"* in f!r"# a1$)!n$#* &#ntru a #'ita $an)tiunil# Sfatului
/atranil!r...
N# "ira" )End #(trat#r#$trii f!l!$#$) t#r"#ni %r#)#$ti* $au
$&#)i,fi)t "it!l!%iil!r Gr#)i#i anti)#. Uita"* Tn$a* )a a)#$t#
"ituri* Ei l#,au )r#atl"&r#una )u li"1a $.).l....
**Ra+1!iul $#)r#t al +#il!r6#$t# unul &#r"an#nt $i ar# )ara)t#r d#
)!ntinuitat# ##l &utin d# D "il#nii* d# la tradar#a lui A1ra"O
A1ra.a". El $# &!arta &#ntru d!na **C#ntr# al# Lu"ii65 Car&atii
:i 0al#$tina. Nu Tnta"&lat!r* SAR,DEAL,ul 8Ca$aOGr=dina
D!"n7ului9 #$t# r#'#ndi)at d# un%uri* ur"a$ii >.a$aril!r tr#)uQi
la iudai$" Tn $#). VII #.n.. iar 0al#$tina d# ur"a:ii tra)il!r
fili$tini ;... La f#l d# n#Tnta"&lat!r* T#"&lul lui S!l!"!n a f!$t
di$tru$ d# Na1u)!d!n!$!r 8Na1u , frat#l# lui
Mardu>ORa".du>OSaturnOZal"!(#9 $i* du&a CCC ani* d# 0!"&#i*
aliatul lui /ur#1i$ta. Cu" CCC #ra nu"arul $a)ru al lui Zal"!(#
# )lar )S I$t!ria "ai ar# "ult# $#)r#t#;
Si"1!li$ti)a d!'#d#:t# $i #a un ra+1!i &#r"an#nt* in )ar# ?iii lui
Ha.'#6 8+#ul ad'#r$ )#l!r inalti $i 1l!n+i* ai %#t!,da)il!r9 au
n&r#luat6 )!ntinuu iar )#i din **Da>$a* Tara Z#il!r6 au t!t
&#rf#)ti!nat... 0#ntru #i* UNU #ra S!ar#l#* **Z#ul 0ri"!rdial6*
fara d# )ar# nu ar fi #(i$tat )#ilalti* r#$tul &lan#t#l!r* A)#a$ta
t#!%!ni# n,! '#ti %a$r d#)at la #(tra,t#r#=trii 8d# a)u"9 inalti*
1l!n+i* )u !).i al1a$tri* #(a)t )u" ara,tau &#la$%ii* tra)ii*
"a)#d!n#nii $au da)ii...
A&!i* < :i 4 r#&r#+#ntau &!+iti!nar#a T#rr#i Tn $i$t#"ul $!lar
8d# la a"1#l# )a&#t#9* d# und# $i 7G#OG#ta &#ntru Tara Z#il!r
8R!"ania9* Tn )ar# G\lit#ra 4 $i #\lit#ra < din alfa1#tul %r#)...
D# "#nQi!nat )a ! a$#"#n#a i&!t#+a nu a a&arut* ##l &utin Tn
R!"ania* &ana a)u"* Tn)at .!tii d# id#i &!t $ta lini$titi... In
1an)a7l!r;
C#i )ar# )r#d )a anti)ii &r!"!'au $i"1!li$ti)a 8$a)ra;9 )a $a $#
afl# ?n tr#a1a $unt d#,a dr#&tul nai'i; Mit!l!%ia #$t# fi# &r#luata
dir#)t d# ia ..+#i6* fi# f!r"ata &rin !1$#r'atii dir#)t# $i #(a)t# $au
&r#luata d# la $tra"!$i d# "ar# Tn)r#d#r#.
E'!lutia $i"1!li$ti)ii &#la$%!,tra)i)# n# &!at# fran$"it#
inf!r"al6 d#,a dr#&tul in)r#di1il#; 0ri"a )ifra $a)ra a f!$t C
8&r#luata a&!i* tar,di'* d# #'r#i9. Adt)a* &!+itia ant#ri!ara a
T#rr#i5 a C,aOa D,a?; Sa,'antii $#)!luiui * in)lu$i' d# !ri%in#
iudai)a* )!n$id#ra )a T#rra a
1J
f!$t &!+iti!nata artifi)ial &# a)#a$ta **!r1ita a 'i#tii 6* fa)and **r!,
)ada )u7Mart# 8'#+i *R#'#nir#a Z#il!r6, -l!rin G.#!r%.ita9.
-!art# "%lt# inf!r"ant "it!l!%i)# $unt d!ar... dat# a$tr!n!,
"i)# #(a)t#. Int#l#%and a)#$t ad#'ar &!at# '!" &ri)#&# "ai
rnult# inf!r"a8ii .&)ult#6 al# $tra"!:il!r...Cu" &#la$%ii $i da)ii
an n#'!luat6 d# la $an)tifi)ar#a )ifr#i C la D 8in !%linda9* < :14*
a&!i 3 $au J* )u $ta,1ili+ar# d#finiti'a &# D $i J i$t!ri)ii $i
a$tr!n!"ii au d# lu)ru; O !1$#r,'ati#. du&a )u" )!n$tata
Z.Sit)nin* $u"#ri#nii 8ard#l#ni9 )r#d#au Tntr,un $i$t#" $!lar
)u... 1B &lan#t#* in )ar# &lan#ta +#il!r ar f Tntr#ta,iat $i$t#"ul
n!$tru $!lar 8d# und#... Cru)#a;9 din)!l! d# T#rra. D#)i* a D,a $i
a J,a &lan#t$* )!nf!r" a$tr!n!"i#i da)il!r. Car#* $a nu uita"* au
$ta1ilit #(a)t 'ar$ta Uni'#r$ului la... 13*DD "iliard# ani ;...
Mai )iudat #$t# Tn$a* **tintarul6 Au)at d# da)i )u )#i )ar# l#
&r#luau traditiil#. Du&a C nu"ar $a)ru* !data &r#luat d# #'r#i* au
tr#)ut la... 4 $i <O0r#luat# $i a)#$t#a* da)ii au aa!&tat =&#r#).#a6
D :i J* fn )ar# )#l# d!ua &atrat# n1at#au6 triun%.iuril# &r#luat#
d# iud#i )a $t#rna 8Tn,)a a)tual$9. Nu"arul 3 r#&r#+inta filial#l#
I"&#riului 0#la$%i)* "!,ti' &#ntru )ar# 12* C#ntrul Su&r#"*
d#'in# un nu"ar &#rf#)t &#n,tru tra)ul 0ita%!ra...
0#ntru )!&iat!rii d!rni)i d#... a &r#lua&ut#r#a :i "ar#tia
I"&#riului 0#la$%* du&a r#'!lta d#$tru)ti'# )r#ata in )#l# 3
filial#* 3 r#&r#+#n,ta ! 'i)t!ri# E1 un "!ti' d# $ar1at!ar#. D#
a)##a* A1ra.a" a tr#)ut la iudai$" ia...33 ani iar "a$!nul
Clint!n a l!'it in... 1333* Tn "iAl!)ul Tra)i#i 8"ai al#$ Ni$*
l!)alitat#a natala a tra)ului C!n$tantin ##l Mar#* )ar# a dat **unda
'#rd#6 )r#$tini$"ului !&u$ iudai$"ului.
0!rnind d# la )#l# 1B &lan#t#* &#la$%ii :i,au )r#at Pi traditia )#l!r
1B tri1uri )ar# $,au i"&ra=tiat in lu"# 8#$t,'#$t9* &r#luata /#
#'r#i )u )#l# 1B tri1uri &# )ar# nu # ni"#ni Tn $tar# $a l#
%a$#a$)a. A$a $# IntS"&la ):nd )!&i#+i $i .a1ar n,ai )# )!&i#+i...
Mai .)!rnuti6 8d# und#... dra)ii ;9* da)ii '!r tr#)# a&!i la $i$t#"ul
1B[1\1<. Adi)a* S!ar#l# $i )#l# 1B &lan#t# $i a$tr!n!"ii ar fa)#
1in# $S $tudi#+# "ai at#nt i$t!ria $i$t#"ului $!lar; D# )iuda*
#'r#ii au )!n,$id#rat* a&!i* )a al 1<,l#a &!arta %.ini!n; D#
#(#"&lu* li$u$ C.ri$t&$* )ar#A#,a dat &#$t# )a& &lanuril# d#
!)u&ar# r#li%i!a$a a 0a"antului...
In a)#a$ta &ri'inta $unt f!art# "ult# d# di$)utat. Tn d#)#"1ri#
B222 8nMarit# Mi$t#r#7al# 0ira"id#i O)ult#6* r##ditata9* d#$i
Tn)#&St!r Tn d!"#niu* )!n$tata" )a ?#%#nda lui li$u$ #$t#
)!&iata du&a l#,%#nda lui Zal"!(#6; O &r!1l#"a d#"na d# t!ata
at#ntia* &# )ar# $&#r $,! .r#+!l'6 Tn )Srtil# ur"St!ar#...
D# a&r!a&# d!i ani* 'a *a"#nin8M )u ?$t!ria $#)r#t$ a O"#nirii6
$i* din di'#r$# "!ti'#* a" t!t a"Snat,!* in)lu$i' Tn a)#a$ta
t!a"na. El 1in#* Zal"!(# ! fi )r#+ut n#)#$ar $a l#)tur#+ "ai
Tntai $#n+ati!nalul "anu$)ri$ al &r!f. Tud!r &ia)!nut
0ana una,alta* $a Tn).#i#" ..ra+1!lul $i"1!li$ti)ii6. Du1lul lui J
fiind 1C* r!"anii $,au %andit )a... 14 #$t# un nu"ar fatal.
0r!1a1il &#ntru )a $tri)a #).ili1rul dintr# 12 $i C* nu"#r#l#
&#rf#)t# 81[B[<\CP 1[B[<[D\12;?
Ca $#"n d# tri&la &ul#r#* Zal"!(# a f!$t di'ini+at &rin <(C.
Adi)a 1J. 0# )ar# iud#ii l,au $atani+at. Nu"ai )S da)ii a'#au d#
"ult un nu"ar $a)ru5 13. Adi)a '#).i"#a Uni'#r$ului* &r#)i+ata
la Sar"i$#%#tu+t. 8Sar"i$,#,%#tu,+a9* d# 13.DD "d. ani 8)al)ulata
d#... An)ultii6 daa* )ar# n,ar fi a'ut $)ri#r#;;9* )a $i )i);77
a$tr!n!"i) In )ar# S!ar#l# $i Luna $# r#"taln#au Tn a)#la$i
&un)t 8A&!ll! $i Art.#"i$* G#"#nii* Di'ini9.
13
Cu" <(4\B1 #ra d#Aa ?u"at6 $i"1!li$ti)* $#"itii au )r#at
alfa1#tul d# BB lit#r#,)ifr#. -ir#$t#* B< in$#"na un n!u fn)#&ut*
din n!u d# la A.
Mai 7!ti* )u" $unt !lt#nii d# a+i 8f!$tii... atlanti;9* da)ii au tr#)ut
la alfa1#tul d# BD d# Nt#r# 8<(J9.
nRa+1!iul d# id#i6* d# )ar# '!r1#$t# Sund.ar Sin%.* nu $,a
Tn).#,iat fn$S ai)i.
N!ii #(trat#r#$tri nu &ut#au $i ni)i nu a'#au ti"& $a &ar)ur%a
t!at# #ta&#l# '#).iului #(&#ri"#nt din Car&ati* r#u$it d# +#ii
1l!n+i. uria$i. Au f!l!$it 1a+a %#n#ti)a a #(&#rr"#nt#l!r
ant#ri!ar# :i* $#"n )S #rau inf#ri!ri :tiintifi)* au dat rat#uri
&#$t# rat#uri )u A1ra.a" $i Sara.... Cu l!at# a)#$t#a* au 'rut $a
)r##+# ! ra$a $u,&#ri!ara* un **&!&!ral#$6.
-iind "ult inf#ri!ri ?n'atat!ril!r6* )a $tiinta &!+iti'a* :i aflati Tn
&#,ri)!l d# a fn)al)a &!run)a uni'#r$ala a n!n,int#r'#nti#i*
**!"ul#tii )#nu$ir6 n,au a'ut alta )al# d#)at )#a a... &r#luarii $i
"$u$irii ",'ata"int#l!r **V#%.#t!ril!r6 inalti fi 1l!n+i.
Du&a )# d#)lan?a$#ra "ai "utt# =ra+1!ai# al# +#il!r6 :i &u$#$#ra
in &#ri)!l nu nu"ai #(i$t#nta $i$t#"ului $!lar* )i $i a fntr#%ului
0r!%ra" Uni'#r$al d# )r#ar# a 'i#tii7&# 1a+a d# )ar1!n*
..!"ul#Aii )#nu$ii6 nu T$i "ai &ut#au &#r"it# #()#$#* )# &ut#au
du)# ).iar la di$tru%#r#a l!r )a ra$S; Vi* atun)i* au a)ti!nat &rin
&r!&riil# )r#atii* la f#l )u" au fa)ut,! $i )#ilalti. A$tf#l* &ut#"
#(&li)a 1ru$)a **&a$iun#6 a &a"ant#nil!r d# )u)#rin t#rit!rial# :i
#(&#ditii **la "ar%in#a &a"antului6... 0#la$%ii al1i )i'ili+#a+a
?ntr#%ul 0Srnant6 8#"i$f#ra n!rdi)a "ai Tntai9* adi)a &!&ulatii
n#%r!id#* fi# $al1ati)#* fi# $u1 ni'#lul l!r d# )i'ili+ati#. A&!i* in
Su"#r $au E%i&t* f!$tii r!1i $#"iti &r#iau &ut#r#a* &rin r#'!lt$
$au di'#r$# )!n$&iratii Tn )ar# $,au $&#)iali+at in)a d# atun)i...
/l!n+ii $u"#n7#ni Ti nu"#au &# $u&u$ii l!r**)a&#8# n#%r#6.
N#%r!i+i $au 1run#ti? Sa'antii $# "ai )#arta $i a)ti" &# a)#a$ta
t#"a...
Cr#atr "ai tar+iu* )#i din ra$a nr.E nu au alta $an$a d#)at $a
)!&i#+# :i $a fur# d# la ?n'atat!ri6. Ni"i) fnta"&lat!r tn fa&iul
)a "ai Tntai au f!$t $)la'i* a&!i au d#'#nit ..$ta&ani6* traind din
$tiinta : i )i'ili+atia ant#ri!ara. lar $a'antii T#rr#i $# "ira
)!&ilar#$t# )u" d# $,au $!n$ "aril# )i'ili+atii iar O"#nir#a* In
l!) $a #'!lu#+#* $i,a &i#rdut intr#a%a $tiinta a tr#)utului...
O "#t!da d# &r7#luar# a **'#).rului6 a f!$t $i $)ri#r#a **in
!%linda6* In 1u$tr!f#d!n* -a&tul )a $#"iQii )ar# au **"!$t#nit6
)ultura $u"7#riana* d#$i au !ri&ilal I$t!ria O"#nirii &rin
)ru+i"#a l!r* $,aI au,t!intitulat 'ACADODACA6 nu Tn$#a"na
)a #rau d# !ri%in# da)a* )i* &ur $i $i"&lu* au 'rut $a,$i a$)unda
!ri%in#a $al1ati)a $u1 una )i'ili+ata,..
n0!&!rul lui A1ra.a"6 a a&arut du&a B.222 f.#.n. C!nf!r"
"it!l!,%i#i* #ra unul d# $tatura "ult "ai r#du$a fata d# &#la$%i*
in)lu$i' fata d# fili$t#anulO&al#$tinianul G!liat.* d#... <R7".
0r!1a1il* fa&tul ):* du&a B.222 ani* a a&arut )r#$tini$"ul* )ar# i,
a fnfrant )u ar"# &a$ni)#* i,a )!n'in$ d#... r#'an$a &#$t# alti
B.222 ani* )and 'a '#ni M#$ial
N,Ar,7ai )a M#$ia #$t# tra)7ul Du"n#+#u,M!$* Saturn* adi)a
Zal"!(# iar intr# ti"& **!"ul#tti )#nu$ii6 au d#'#nit $u1!rd!nati
?n'atat!ril!r6 inalti $i 1l!n+i....
B2
Du&a B.222 ani d# di'#r$iuni $i i$t!ri# fal$ifA)ata* &u$i Tn fata
&r!,P 1#l!r &ri'ind Da)ia , C#ntrul Su&r#rn al lu"ii anti)# $i
&r#i$t!ri)#* rnulti r!"ani au ! &ri"a r#a)8i# id#nti)a5 .A" aAun$
:i /un)ul 0a"antului?;76 E(a)t; Ad#'aratul* &#7ntru )a a)##a$i
&r#t#nti# au "ai a'ut,! %r#)ii* ).in#+ii $au a"#rindi#nii.
A" "ai $)ri$5 i$t!ria '#).# #$t#... ##l "ai &al&itant r!"an
&!liAi$t; 0r!!r!)ii anti)i a'#au &#rf#)t$ dr#&tat#* atun)i )and
&r#'#d#au )a anul B.222 'a adu)# d#$)!&#riri #$#ntial# &#ntru
O"#nir#. Si* )# &!at# fi "ai i"&!rtant &#ntru O"* d#)at $a,$i
afl# ad#'aratii &arinti? Din SAR,DEAL. Ca$aOGradina
D!"nului* din R!"ania ,7 **Gradi.a Mai)ii D!"nului6...
D# a&r!a&# &atru "il#nii* +#ii in'idi!:i &# iu1ir#a aratata d#
Du"n#+#u O"ului* Cr!atia $a* in)#ar)a $a d#turn#+# 0r!%ra"ul
T#rra d# la $)!&ul $au initial* )r#ar#a )#lNr D ra$# $i a unui "!d#l
d# )!n'i#tuir# &a=ni)a* :i $a,$t i"&una &r!&ria **ra$a7* a E,a* &rin
)ar# $a $ta&an#a$)a intr#%ul 0a"ant.
Nu Inta"&l=t!r* G!% :i Ma%!% dau fi!ri ?i a)u" ad#&til!r T!r#i;
G#tii :i "a$$a%#tir* r#&r#+#ntand ra$a al1a 8&#la$%i)a9
)i'ili+at!ar#* )r#afia +#il!r Tnalti $i 1l!n+i* ?n'alat!rii6* au f!$l
li"& d# "il#nii $u&ra,'#%.#t!rii &a$trarii n#alt#rat# a L#%S!r*
)!"anda"#nt#l!r :i in,'ata"int#l!r &ri"it# d# la +#ii
)i'ili+at!rt.
La f#i d# n#Tnta"&lat!r* &r!f#tii* "ai '#).i $au "ai nNi 8d# la
N!$trada"u$ la Sund.ar Sin%.9* afir"a a&r!a&# la uni$!n )a
r#na$.,t#r#a 0a"antului 'a &!rni :i $# 'a r#ali+a " R!"ania;
Tr#)utul* &r#+#ntul $i 'iit!rul )!#(i$ta* $&un $a'antii* iar i$t!ria
#$t# un )#r# $i ad#$#!ri $#r#&#ta...
-iii O"ului 8r#&r#+#ntat &# /u)#%i9 au &ar)ur$ a&r&a&# Tntr#%ul
)#r# al i$t!ri#i* au tr#)ut &r!1#l# la )ar# au f!$t $u&u$i d#
Cr#at!ri* &urifi)<ndu,$# $&iritual* iar R!"ania 'a r#d#I#ni )# a
f!$t Tn ur"a )u &#$t# !&t "il#nii5 C#ntrul S&iritual al Lu"ii. In
f!nd* $i S#ra>l#$O S#r)ul#$ a tr#)ut 1B t#$t# Tnaint# d# a d#'#ni
$#"i+#u...
C#r)#tat!rii at#nti ai /i1li#i* au )!n$tatat $ur&rin+at!ar# &r#di)fii
#(a)t# dar $i )iudat# inad'#rt#nt#. E(&li)atia #$t# $i"&la5 /i1lia
a f!$t furata d# la %#ti* Marii 0r#!fi ai Anti).7itatii $i r#fa)uta*
fara )a aut!rii )!"&ilati#i $a &ri)#a&a "ult# din ad#'aruril#
in)ifrat# d# $a)Grd!tii %#Vi X Ca V#).iul T#$ta"#nt #$t# !
&a$ti$a du&a $)ri#ril# $a)r# al# alt!r7&!&!ar# r#)un!$) ).iar $i
)#r)#tat!rii d# !ri%in# iudai)a. D# #(#"&lu* Z#)naria Sit).in
)!n)lu+i!n#a+a )a $ur$a ar fi ta1lit#l# :i rntturil# $u"#ri#n#.
Nu"ai )a $u"#ri#nii* &l#)ati din Muntii A&u,$#ni* adu$#$#ra )u
#i & &art# din fn'ataturil# din tara d# !ri%in#.7..
Din f#ri)ir#* n#&ri)#&and $#n$uf)!r#)t al un!r &a$aA# din /i1lia
%#ti)a* )!&i$tii #'r#i l#,au &r#luat int#%ral* !f#rindu,n# a)u"...
d!,'ada furtului $i inf!r"atii #(tr#" d# &r#ti!a$#. D# #(#"&lu*
!a"#nii au "iNrat $&r# ra$arit* $,au $ta1ilit In tara Sin#ar E1 au
ridi)at a)!l! TurnuT /a1#l. Int#r&r#tar#a %#n#rala ar7fi )a
$u"#ri#nii au i"i%rat Tn M#$!&!ta"ia din$&r# a&u$ $i au ridi)at
+i%urat#l#. S#n$ul a$)un$ aA &a$aAului &!at# fi* "$a* altul.
Tartari#nii au tran$.u"at )atr# #$t $i $,au a$#+at in )a"&ia d# la
&!al#l# Muntil!r /u)#%i* ad#'ara,tul... Turn /a1#l. E'r#ii au
tra%u$ /a1#l &rin R0!arta RZ#il!r6* fara a !1$#r'a )a /a1il!n ar#
! t#r"inat# $&#)ifi) &#la$%i)a 8'#+i I!n9* &r#luatS $i d# %r##t.
/a1#l &!at# tn$#"na* "$a* **fafa4 /#O6 $au **Z#ul Tata6 :r fa)#
tri"it#r# la Sfin(ul d# &# Vf. O"u* )ar# Tl r#,&r#+inta &#
Cr#at!rul O"ului* O"ul Mar# ;n "ituril# r!"anil!r*
B1
adi)S Uranu$OEn>i. Cu" in "it!l!%iil# anti)#. &data '#nit la
&ut#r#* !rr)# +#u,fiu &r#lua atri1utul d# ntata6 8al +#il!r $i
!a"#nil!r9 iar /#l,/aal #$l# $in!ni" )u Mardu> 8Ra".du>;9O
YRa8"9OSaturnO Zal"!(#* #$t# &!$i1il )a /a1#l $a fa)a tri"it#r#
la O"u "i)* Cr!n!$O SaturnOZal"!(#...
T#rit!riul R!"ani#r #$t# un ad#'arat t#+aur i$t!rr)* fa&t $#",
nalat $i d# N. D#n$u$ianu* fn ur"a )u un $#)!l.
Tntr,un **Cu'Snt6 ant#ri!r* afir"a" )a )#i )ar# $,au ).inuit 8$i
$# "ai )ninui# fn)a;9 $a di$tru%a d!'#+il# ad#'aratului ..0!&Nr
Al#$6 8d# fa n!rdul Dunarii d# ?!$9 au &i#rdut ti"&ul* &a"antul
R!"ani#i adS&!$,tind atSt#a '#$ti%ii i$t!ri)#* Tn)at nu '!r fa)#
fa8a la rit"ul d#$)!&#riri,l!r ar.#!l!%i)#.
N. D#n$u$ianu $)ria )a R!"ania #$t# un El D!rad! &#ntru
ar.#!l!%i. ta6ranii n#&utand ara d# "ulti"#a d# '#$ti%ii i$t!ri)#
#(i$,t#nt# in &aniSnt
Ca ! )!nfir"ar# a a)#$t#i '#)ni r#alita7ti* la fin#l# lunii iuli#
B22<* Tn )!"una Ga'&Adia 8Ti"if9* $tud#ntul 0#tr7u l!an /ar1! a
d#$)!&#ril* Tn al1ia raului Ti"i$* un )!if tliri) al un#i )a&#t#nii
din $#). IV T.#.n.^ C!nf#)ti!nat din 1r!n+ d# )#a "ai 1una6
)alitat#* )u !rna"#nt# d# ar,%int* a)#a$tS !&#ra d# arta $,a...
aut!$#"nalat* $)li&ind Tn $!ar#;...
Da)a '!" $ti $a n# &a+i" )!"!ril# ar.#!l!%i)#* ! "ana d# aAut!r
in )un!a$t#r#a i$t!ri#i r#al# a R!"ani#i E1 i"&li)it a T#rr#i n#,ar
&ut#a !f#ri ).iar... )#r)#tat!rii #'r#i.
R#'i$ta nN#M S)i#nti$t6* &r#luatS d# //C* $#"nala Tn iuli#
B22< ! "#t!da )u ad#'arat r#'!luti!narI Tn &r!$&#)tar#a
arn#!l!%i)a75
D!O )#r)#tat!ri din I$ra#l au d#"!n$trat )a $at#litii ar &ut#a fi
f!l!$ifi&#ntru a d#$)!&#ri )!"!ri ar.#!l!%i)#6.
Dan /lu"1#r% $i ?ulian Dani#l$* d# la Uni'#r$itat#a **/#n
Guri!n6* au f!l!$it a$#n+!ri radar )u "i)r!und# d# 1and$ 0* )ar#
&U,trund "ai adan) in &S"ant :i !f#rS ! r#+!lufi# "ai 1una a
i"a%inil!r6.
=G)#a$tS t#.ni)a d# f!t!%rafi#r# ar &ut#a fi f!l!$itS &#ntru a %a$i
f!$il#* $tru)turi %#!%rafi)#* )ladiri in%r!&at# Vi ).iar "!r"int#
)!O#)iO'#. 0rin)i&alul i"&#di"#nt )!n$tS in fa&tul )a $i$t#"ul
)#l!r d!i fun)ti!n#a+a d!ar &# &a"ant f!art# u$)at* intru)at a&a
a1$!ar1# radiatiil# "i)r!und#l!r 8...9
Si$t#"ul &rin $at#lit ar &ut#a &atrund# &ana la 3 " $u1 $)!arta
t#r#$tra.6 ^
t
/i1lia n# $&un# )a '#nir#a lui M#$ia 8d# fa&t M!$ul* in latina
&ri$)a a &#la$%il!O iar Z#ul M!$ #ra,..Zal"!(#;9 'a fi anun=at=
d# ra+1!ai#* )ala"itati natural#* "!li"# 8'#+i SIDA* SARS;9*
dar $i d# i"&!rtant# d#$)!&#riri $r **"inuni du"n#+#i#:ti6
infa&tuit# d# !a"#ni $i )ar# $# '!rTn"ulti.
-urata d# la %#ti. fiind* )!"&ilat!rii /i1li#i au a'ut %riAa $a !
"!di,fi)# in f!l!$ &r!&riu* rn'#r$and n!=iunil#. A$tf#l*
Du"n#+#ul %#til!r* Zal"!(#* a d#'#nit... Satana 8in)lu$i'
$i"1!lul $au* CCC9* iar &a$aiul )u "inunil# du"n#+#i#$ti a f!$t
)!"&l#tatP *:i$V nu,i )r#d#ti&# a)#dia * #t). O di'#r$iun# d#
&r!&!rtii al )arui $)!& il &ut#" d#$)ifra a1ia a)u"*
N. #dit.5 R!"ania li1#ra* BD.24.2<* &a%.1.
N. #dit.5 ZIUA* 1B.24.2<* &.1B , aSat#li8ii )Sutat!ri d# )!"!ri6
8/.M.9
BB
)and r!"anii tind $a d#'ina... un &!&!r d# &aran!r"al9*
1i!#n#r%#ti)i#ni :i )u ! %#n#rati# n!ua* a $u&#rint#li%#nt#l!r;...
0r!f#tii n# a$i%ura )a* Tnaint# d# '#nir#a lui M#$ia* O"#nir#a 'a
afla ADEVARUL $.i,1 '!r r#d#$)!&#ri &# Tatal. D#)ri&tat*
li"1aAul .i&#r1!ti) $i $i"1!li$ti) al a)#$t!ra nu la$a l!) d#
fnd!iala. Du&a B.222 ani d# "in)iuna. !a"#nii '!r afla
ad#'arata A$t!ri# a 0a"antului* )in# l# #$t# ad#'aratul Cr#at!r
8+#ii inalti :i 1l!n+i din Car&ati9 :i #rn# au f!$t 0arintii O"#nirii
8&#la$%ii d# la n!rdul Dunarii d# A!$9...
Cart#a d# fata &!at# ft un &un)t i"&!rtant d# &l#)ar# in afla,r#a
ADEVARULUl. Da)a "#t!da &r!&u$a d# aut!r &#ntru
d#$)ifrar#a $)ri#rii .i#rati)# 8$fanta9 $# d!'#d#$t# #(a)ta $i
'ia1iia* atun)i r!"anii au in fata una din a)#l# d#$)!&#riri
#&!)al# d# )ar# a"int#$.t# /i1lia;
A$tf#l* "#t!da &r!f, Tud!r Dia)!nu &!at# fa)# inutil #f!rtui
1i"il#,nar al O)ult#i iudai)#* d# di$tru%#r# a '#$ti%iil!r
ad#'aratului 0!&!r Al#$... A$)und#r#a ad#'arului nu 'a "ai
a'#a* a$tf#l* ni)i ! :an$a* #l fiind fn)ifrat d# $a)#rd!8ii %#ti nu
nu"ai Tn $)ri#r#a ni#rati)a* )i ).iar $i in li"1a %r#)il!r anti)i;
V#ti !1$#r'a $ur&r":i )a !ri)# )u'ant ar# a$)un$ in #l ! $#ri# d#
#(&li)at# :i "ari $#)r#t# al# O"#nirii; 0#ntru %#ti* Ma" 0r#!ti ai
An,ti).itatii*7 )u'antul #ra )!n)#&t $i #l tr#1uia $a #(&ri"# #(a)t
n!liun#a &#ntru )ar# a f!$t )r#at. I"&ra$ti#r#a &# 0a"ant a ra$#i
&#la$%i)# $i ult#ri!ar#l# d#t#ri!rari :i "!difi)ari al# li"1ii uni)#
a -iil!r O"ului au di$tru$ "atri)#$ &#rf#)ta a a)#$t#ia. 0r!f.
Tud!r Dia)!nu ! nu"#%t# ?i"1a ada"i)a6. D#$i #'r#ii $i,au
Tn$u:it $i &# &ri"ul !" 8ada"\!"* In #1rai)a9* Ada" a f!$t
)r#at :i a )r#$)ut in Raiul d# la Guril# Dunarii. Adi)a* &# In$ula
:#r&il!r* du&a )u" a" d!'#dit Tn .SECRETELE TERRED
-urata* /i1lia %#til!r a f!$t fal$ifi)ata. N#&r!f#$i!ni$t* in$al Atat
d# &utin au tnt#l#$ din #a* fal$ifi)at!ni* in)at un#l# adau%iri :i
"!difi)ari $unt d#,a dr#&tul ridi)!l#; C#l# D raun al# Raiului
)ur%... &# tr#i )!ntin#nt# dar )!"&ilat!rii* adau%and Ti%rul $i
Eufratul* &#ntru a,l a&r!&ia &# Du"n#+#u d# I$ra#l* au uitat d!ua
#l#"#nt# #$#ntial#* )ar# n# arata und# a f!$t )r#at* d# fa&t*
Ada"5 Ti$!n $i Sa'ila 8in )ar# $# %a$#a "ult aur9. Adi)a*
Ti$!nOTi$a 8nu Dunar#a9 $i Vla.ia 8ana%ra"at9;
D#$)ifrand ..$)ri#r#a $#)r#ta6* &r!f. T. Dia)!nu nu nu"ai )a n#
d#"!n$tr#a+a furtul /i1li#i %#til!r dar a d#$)!&#rit :i... **&lanta
n#,"uririi6 $i l#a)ul &#ntru SIDA; Ca nu # &!'#$t#* aflati din
arti)!l#l# d# &r#$a r#dat# Tn )u&rin$ul lu)rarii.
D#$i nu 'a lua ni)i!data 0r#"iul N!1#l 8al unui in'#ntat!r #'r#u
)u&rin$ d# r#"u$)ari* )u... a1!nati #'r#i9* &r!f. T. Dia)!nu &!at#
in,tra in i$t!ri#* da)a "#t!da $a T$i %a$#$t# $i )!nfir"ar#a
$tiintifi)a;
Cu" ni"i) nu #$t# Tnta"&lat!r &# lu"#a a$ta* $# &ar# )a a f!$t
d#$ttnat in)a d# la naft#r#* $a ind#&lin#a$)a una din &r#'i+iunil#
1i1li)#. Da)a DOR #$t# nu"#l# a$)un$ al lui
Sal"!)$i$OZal"!(#* atun)i nu"#l# $au # ).iar &r#d#$tinat a)#$t#i
d#$)!&#riri !&!)al#5 Tu.D!r Dia)!nu; C!nf!r" DELR 8134E9*
dia)!n\**"#"O?ru al )l#rului aflat &# &ri"a tr#a&tS a i#rar.i#i
&r#!t#Vtt6. `.#.d....
B<
0r!f. Tud!r Dia)!nu #$t#* fn$a. $i un #rudit* %#n &# )al# d#
di$&ari,ti# fn R!"ania... Su1i#)t al un#i 'i#=r tu"ult!a$#* In )ar#
a uitat* t!tu$i* $a aAun%a6 &# Luna alaturi d# N#il Ar"$tr!n%; *
aut!rul a)#$tui '!lu" d# $#n+ati# ar &ut#a i"1!%ati !ri)#
$)#nari$t d# fil" d# la S!llIM!!d; C!r#$&!nd#nt d# &r#$a d#
la71E ani* f!t1ali$t la **U6 CluA,Na&!)a* ..$tud#nt )u &r!1l#"#6*
"at#"ati)ian* fil!l!%* i$t!ri). &!#t $i "ai al#$* un )ara)t#r &u,
t#"i)* )!n$ti#nt d# &r!&ria,i 'ai!ar#* )ar# $i,a &#r"i$ +#)i d# ani
$a $fi,d#+# i"&&$tura din r#%i"ul )!"uni$t... T"i fn).i&ui )# au
a'ut d# indurat **)ultu"i)ii6 anil!r 7C2,7J2* &#ntru )a ir!nia &r!f.
Dia)!nu ?n%r!a&a din &ri"al
Cand $&ui **#*rudit6* i"a%in#a #$t# a unui !" &i#rdut &rintr#
"!r,"an#l# d# )arti. @r,ad#'ar* in )a"#ra $a d# a&arta"#nt d#
1l!) din 0it#$ti* &r!f. T.7 Dia)!nu #$t# %r#u d# r#&#rat dintr# $a)ii
d#... lu)rari $)ri$#* )arti '#).i $i rar# $i arti)!l# a&arut# In dif#rit#
&u1li)atii* )ar# ii ta&#t#a+a &#r#tii. C#l "ai 1un &un)t d# r#&#r
&!t fi d!ar "7a$ina d# $#n7$* )ana "ar# d# )af#a $i ti%ara "#r#u
a&rtn$a6..* Odata i#$it* in$a* din **lu"#a $a int#ri!ara6* d#&art# d#
"!r%a **$a'anlil!r &# &un)t#6* #ruditul &r!f#$!r r#d#'in#
n)!&ilul t#ri1il6 al 'r#"uril!r din tin#r#t#. D#,l!) $f=t!$* )u"
$unt ?n %#n#ral $#&tua%#narii* !"ul Tud!r Dia)!nu ar# ! $tiinta
d# a intr#tin# ! at"!$f#ra* $&#)ifi)= d!ar !lt#nil!r 8$# lauda )a #
!lt#an;9* &# )ar# nu t# &!ti $u&=ra ni)i!data* in )iuda ir!ni#i d#,a
dr#&tul u)i%at!ar#; A?a $# &!at# #(&li)a $i in)r#di1ilul fa&t )a n,
a f!$t ar#$tat ni)i!data fnaint# d# 13J3; U"!rul $au #ra &r#a
$a'ur!$* d#$i ridi)uli+a t!t* d# la Stalin la C#au$#$)u* &#ntru a nu
$# i"&un# $i Tn fata !1tu+il!r a)ti'i$ti...
Cu un fiu Tn Canada $i ! fii)a la At#na* r#all+ati &r!f#$i!nal*
&r!f. Tud!r Dia)!nu ar &ut#a 1#n#fi)ia lini$tit d# li1#rtat#a d#
&#n$i!nar. 0r!,1a1il* in$a. a uitat d# "ult )# Tn$#a"na ti"&
li1#r. 0ana $i 'i+it#l# " Gr#)ia $unt d# d!)u"#ntar# $i nu )r#d $a
"ai )un!a$)a )in#'a a$a d# 1in# "!nu"#nt#l# :i "ai al#$
in$)ri&tiil# Gr#)i#i anti)#...
N#,a" )un!$)ut du&a )# "i,a f!$t $#"nalata )art#a $a* **Li"1a
'!r1ita d# Ada" fi E'a6. 0#ntru a,l %a$i* anii d# +iari$t d#
an).#ta "i,au f!$t d# "ar# f!l!$...
0ri"a )!n'!r1ir# t#l#f!ni)a a f!$t "ai "ult d#)at int#r#$anta65
M,ar int#r#$a $d )!la1!rS" :i $d '< &u1li) ! )art#...
Da* fiul#* a" C2;
, Nu,ti fa)# &r!1l#"#* a" d!ar 4< ani* a'#" ti"& &#ntru t!at#;
C#i )ar# Tl )un!$) &# &r!f. T. Dia)!nu* d#Aa Ti r#)un!$) $tilul...
A)u"* I"i #$t# dat!r ! 1#r#... D#!ar#)# nu #$t# d#l!) u$!r $a lu,
)r#+i* )a #dit!r* )u #ruditi )a 0aul La+ar T!n)iul#$)u $au Tud!r
Dia)!nu; 0#ntru )a !ri)# d#$)!&#rir# du)# la n!i )!n#(iuni*
!1i)#iul #$t# )a t#"a r#$&#)ti'a $a fi# tratata ra&id Tntr,un
arti)!l* &#ntru a ! f#ri d# uitar#. Din a)#$l "!ti'* )!la1!rar#a )u
)#i d!i aut!ri a f!$t id#nti)a.
In )!n)lu+i#* n,a f!$t d#l!) u$!r $a $#l#)t#+... 1.222 d# &a%ini $i
$a l# a$#+ Tn !rdin#a fir#a$)a* &#ntru a !1tin#... n"at#rialul
#(&l!+i'6 &# )ar# fl '#8i l#)tura a)u".
lar t!at# a)#$t#a fn &lina 'ara $i )ani)ula. D#)i* &r!f. Tud!r
Dia)!nu t"i dat!r#a+a !.. R1#r#* frat# )u r!"Snul6...
BD
Aut!rul ..S)ri#rii S#)r#t#6 d!'#d#$t# f!art# )lar* &rin d#$)ifrar#a
'#).il!r in$)ri&tii* )a /i1lia* a$a )u" #$t# )un!$)uta a)u"* #$t# !
'arianta 8"a$lu?ta9 a Cartii Sa)r# a %#til!r. Ori)at d#
$#n+ati!nala ar a&ar# a)#a$ta afir"ati#* #a #$t# )!nnr"ata din
$ur$# !))id#rital# :i ).iar.d# )#r)#tat!ri #'r#i ;
In ..Eni%"#l# T#rr#i6 , '!l.1 8Ed. Sa#)ulu" I.O , V#$tala* 133C9*
&a%.CJ* S!ria C. Mat#i $#"nal#a+a )a 1O< din %uan$i 8din
Canar#9 $unt d# !ri%in# fili$t#ana Yadi)a tra)i* $tra"!$ii
&al#$tini#nil!r d# a$ta+i9* i+%!nitt din Canaan d# ?!$.ua.
C!nf!r" lui 0r!)!&iu$* la Tan%#r $# afla ! in$)ri&ti# )u )ara)t#r#
f#ni)i#n#P nN!i $unt#" )#i )ar# a" fu%it din fata lui ?!$.ua
ial.arul6.
R!1#rt C.arr!u( )!nfir"a a)#$t# inf!r"atii $#n+ati!nal#*
)!"&l#tandu,l# )u alt#l#* d# a)##a$i 'al!ar#* in **C7art#a
)un1aVt#rii int#r+i$#6 8Ed. Elit. B2229* &a%.12B* 11D,11C.
Sa in)#&#" )u ! )un!$)uta d#)lara1l# a )#l#1rului )#r)#tat!r &#,
ru'ian Dani#l Ru+! 8du&a nu"#* d# !ri%in# iudai)a;95 *0#
"aluril# M,lului* r!)il# din 1a+alt n#%ru* )ar# au r#+i$tat
#r!+iunti VO "il#niil!r* &r#,+inta r#"ar)a1il# $)ul&turi Ma$"a.
A" d#$)!&#rit r#&r#+#ntari id#nti)# in Car&atii r!"an#Iti. In
)!n)lu+i#* )!n$id#r )a a'#" aid "arturia a$u&ra #(i$t#nt#i un#i
"ari )i'ili+atii )ar# $# intind#a &# t!t %l!1al inaint# d# 0!t!&.
S)riit!rul ,d# !ri%in# iudai)a Mauri)# Gui%nard* aut!rul )artii
*Cu" a" d#$)ifrat li"1a #tru$)S6* a tradu$ in fran)#+a f!r"ul#l#
$a)r7# r#)itat# d# &r#!t#$#l# %uan$#* lIdi#n# :i #tru$)# 8adi)a...
&#la$%#;9 Vi a aAun$ la ! )!n)lu+i# :!)anla5
WVr#"# d# "il#nti* %uan:ii au &a$trat a)#$t# tain# dar #'r#ii* &r!,
'#niti din ra+1!ini)ii lIdi#ni 8#tru$)i , n.ED9 ?O f#"#it# >u).it#*
au fa)u7t ! $).i$"a Vi nu au &S$trat d#)af )r#dinta in Du"n#+#ul
uni) Aa)#a$ta $).i$"a ! r#l#'a :i t#(t#l# d#$)ifrat# d# &r!f.T.D.P
"tr,ad#'ar* f!r"ida1il , n.ED.9. I"&!tri'a a)#$t!r #r#ti)i* #'r#ii
int#,%riVti au infiintat $#)ta #$#niana 8I$,$!nir \ fiii %.#fii9 in
"#"!ria $trarn!:ii!r n!rdi)i. Sri$t!$ ?O "a"a $a a&artin#au
a)#$t#i $#)t$6.
Intr,ad#'ar* **"ai )lar d# a:a nu $# &!at#6 8a" )itat din T.D.9;
T!at# a)#$t#a )!nfir"$ )# $)riu d" n!i#"1ri# B222... E$#ni#nii*
$&un# ?!$#&.u$ -la'iu$ 8i$t!ri) #'r#u* f!$t r#I!luti!nar anti,
r!"an )!n,'#rtit9* fu$#$#ra in$truiti d# &l#t$tai,i 8&r#!=ii9 da)i;
R#'in la #'!lutia5 G# , G#ta , %#ta# , %.7#ata , %.#ata. A$tf#l '!"
tnt#l#%# )a #$#ni#nii #rau... -iii G##i* adi)a ur"a:it da)il!r; Nu
inta"&lat1r dA'ini+au S!ar#l# T)a da)ii9 $i $# aut!intitulau **-iii
Lu"inii6* nu"indu,i &# iud#i **-iii intun#ri)ului6... D#!ar#)#* d#
la 1un in)#&ut* a)#?tia )r#d#au Tn Sin* +#ul Lunii. D# altf#l*
t#(tul $&un# )lar )a #$#ni#nii a'#au... **$tra"!:i n!rdi)i6* adi)a
da)i; Vi "ai )lar5 li$u$ $i -#)i!ara Maria #rau $i #i... da)i* )u"
a" t!t afir"at* $i a)u" int#l#%#"* in)a ! data* d# )# R!"ania
#$t# nu"ita d# d!ua "il#nii 8in)lu$i'7d# 0a&a l!an 0aul al ll,
l#a9 **Gradina Mai)ii D!"nului6;;
Si $# "ai )!nfir"a )#'a din )#l# t!t $)ri$# ant#ri!r5 #'r#ii $unt
ur"ar#a unui "#ti$ai )u tati &#la$%i... M#r)i* Mauri)#;
A)#la$i Mauri)# Gui%nard* intr,! alta )art# )itata d# R. C.arr!u(
8./i1lia LIdianS69 n# !f#ra... 1!"1a,1!"1#l!r* )!nfir"lnd Tn)a
! data "#t!da &r!f. Tud!r Dia)!nu $i arun)ind in a#r !
di'#r$iun# iudai)a )# r#+i$ta d# B.222 ani;
0un#ti,'a )#nturil# d# $i%uranta* 'a r!%;
BE
aGuan:ii :i,au %ra'at &# "!r"int# n#nu"arat# #(tra$# din
/i1lia &ri"iti'a du&a )ar# #'r#ii au fa)ut ! tradu)#r#
d#naturata6.
Ad#'arata /i1li# a f!$t $)ri$a d# %uatiVi $i d# &#la$%i.
/i1lia
#1rai)a* $irn&la tradu)#r# a )#l#i a %uan$il!r* a f!$t $)ri$a in
E%i&t*
)and #'r#ii nu au "ai int#l#$ li"1a fnainta$il!r l!r 8?; , n.E.D.?*
C!dul Nannar).al a f!$t n#"!difi)at d# n!ua '#r$iun#* )ar# nu
#$t#
!&#ra lui M!i$#* )i a lui E+dra6 8&a%. <<39.
Inf!r"atiil# 8!f#rit# d# un #'r#u* a $# r#Ain#;9 $unt d#,a dr#&tul
$#n+ati!nal# $i )ru)ial# &#ntru I$t!ria O"#nirii ;; A)#$ta r$i
intitul#a+a )art#a7 **/i1lia A LIdiana6. Mi)a* &ri"a /i1li#
8)#alalta fiind &a$ti$a9 a f!$t #tru$)a* d#)i &#la$%i)a* d#)i T$i
a'#a !ri%in#a in Ard#al; -urat d# 1a$"#l# din V#).iul T#$ta"#nt
Lfu%a din t%i&t6* di(it Di$)!'#rI* n,a f!$t d!'#dita ni)i!data
arn#!l!%i) $au din .i#r!%lif#* )ar# nu ! "#nti!n#a+a;9* M.G.
)r#d# )a furtul $,a &r!du$ In E%i&t. E()#&tand +#ii , fara!ni :i
)la$a )!ndu)at!ar#* #%i&t#nii #rau n#%r!i+i d# $tatura "i)a; Da)a
inainta$ii #'r#il!r au f!$t lIdi#nii 8#tru$)ii9 1l!n+i $i tnalti 8&#
atun)i &r#'ala a$)#nd#nta 1=r1at#a$)a9* /i1lia nu &ut#a fi furata
din E%i&t. Mai "ult* &r!f. T. Dta)&nu d#"!n$tr#a+a )a* ?n
$)ri#r#a .i#rati)a* E%i&t in$#"na ?u"#6. Adi)a* #'r#ii $,au ru&t
d# **lu"#6* d# ra$a al1a* &#la$%i)a $i au rata)it in &u$ttul din
n!rdul Da)i#i...
-. C!ut#aud n# !f#ra ")a un ar%u"#nt )V r#li%ia )r#:tina #$t# !
)r#ati# a uria=il!r d# la n!rdul Dunarii d# ?!$5 **%uan$;i !
)#l#1rau &# -#)i!ara Maria 8&# )ar# M. Gui%nard ! nu"#$t#
T.ur"a $au Mi>il* -#)i!ara Gi%anti)aH7.
La &a%. <<3 $i <DB* R. C.arr!u( n# !f#ra alt# inf!r"a8ii $i
)!n$id#ratii $!)ant#5
n/i1lia a f!$t fal$ifi)ata )u 1una $tiinta. -a&tul #$t# #'id#nt*
dat fiind )a* in "!d '!luntar* $# !"it# a $# &!fn#ni d#$&r#
#(i$t#nta
&ira"id#f!r* a "inunat#l!r t#"&l# din Val#a Nilului* la f#l )u"
nu
$unt "#nti!nat# nu"#t# fara!nil!r* &# )ar# nu $# &!at# )a
&!&ula,
fOa lui M!i$# $S nu l# fi )un!$)ut; In /i1lia l!r* #'r#ii au 'rut*
&ur :O
$i"&lu* $S $t#ar%S )u 1ur#t#l# )i'ili+atia #%i&t#ana;6
../.a%a'at,Gita #$t# ! #'an%.#li#* ! 1una,'#$tir# anuntata in
lu"# d# un +#u )ar# $,a tran$f!r"at in !". 0!'#$t#a lui Sri$t!$*
"i,
$iun#a $a* au f!$t)u&rin$# in /.a%a'at,Gita6.
In)a ! data* $# #n!nta fa&tul )a /i1lia a f!$t furata $i fal$ifi)ata;
Cand? Sunt &!$i1il# d!ar d!ua 'ariant#P Tnaint# d# a&antia
)i'ili+ati#i #%i&t#n# $i a &ira"id#l!r $au "ult "ai tar+iu* )"d
E%r&tul nu "ai &r#+#nta i"&!rtanta.
0ri"a 'arianta $# #()lud# din $tart* #'r#ii a&arand "ult ti"&
du&a ridi)ar#a &ira"id#l!r.
A d!ua #$t# "ai &lau+i1ila $i &ar# a data ).iar din &#ri!ada...
a&arfti#i )r#$tini$"ului ; Mai "ult* d#$i di$tanta #$t# f!art# "ar#
$i a&ar#.t n,ar #(i$ta "!ti'#* ..A&!)ali&$a6 lui l!an T#!l&%ul
$ata",+#a+a &#... /ur#1i$ta $i D#)#n#u ; D# )#? 0#ntru )a aliatul
l!r* 0!"&#i* a di$tru$ t#"&lul d# la l#ru$ali"l...
A)#la$i l!an T#!l!%ul 8C4D,4D3 d.S.9 $u1linia+a i"&!rtanta
L#%ii Uni'#r$al# a )#l!r 12 &!run)i. 0# )#l# ad#'arat#* L#%il# lui
Za7l"!(#* ad#'aratul Du"n#+#u 8Zal"!($OSalurnORarn* nu
&r#!tul lui Zal"N(#* &# )ar# il "#nti!n#a+a S#r!d!f;9 t!)"ai l#,
ati )itit la Tn)#&utul )artii.
Ctt d#$&r# /.a%a'at,Gita* &#ntru )#i )ar# $tiu )a ari#nii &r!I#,
n#au din +!na Car&atil!r* #$t# )lar )a ?n "tr#%ul I"&#riu
0#la$%i)* din E%i&t &?na in India*7Cart#a Sfanta #ra a))#a$i...
BC
Sundar Sin%. #ra un Indian 1ud.i$t* ad'#r$ar Tn'#r$unat al
)r#$ti,ni$"ului. 0ana tntr,! +i Tn )ar# li$u$ i,ar fi a&arut $i l,ar fi
Tntr#1at #(a)t )a &# SaulO0a'#l5 RD# )# "S !r!&$#=tf?6
D# atun)i* $&un#a* a a'ut "ai "ult# ?ntTlniri )u C.ri$t!$6. In
13BB* a 'i+itat R!"ania Vi Tn a)#la$i an $i,a &u1lt)at i"&r#$iil#
$i n!il# r#'#,latii5 *La &i)i!ar#l# Ma#$lrulut6. O )art# d#'#nita
)#l#1ra* "ai al#$ &rin d!uS &r!f#=ii i"&linit#... d# C#au$#$)u5
*ln R!"ania $# 'a )!n$trui* "ai intii un )anal )ar# 'a uni Ma,r#a
N#a%ra )u Dunar#a $i )ar# 'a fun)ti!n$ n!r"al* &r#)u" $i un alt
)anal* )ar# 'a uni Dunar#a )u "ar#l# !ra$ r#)!n$truit al /u,
)ur#$tiului 8...96
0r!f#tul indian !f#ra :i alt# dat#* in)r#di1il d# #(a)t$. Mai "ult*
Sundar Sin%. anunta $i )!n$truir#a Ca$#i 0!&!rului* in)lu$i'
durata )!n$tru)ti#i ; In anil 42,7J2* "#$aA#l# #(trat#r#:trilNr din
C!"and!ul A$.lar '1r )!nfir"a :i alt# &r!f#tii5 KY...9 $)!arta
0a"antului 'a lua f!#* )li"a 'a $uf#ri un#l# $).i"1ari*
)utr#"ur# in%r!+it!ar# 8...96 #t). A"anunt# $!)ant# &ut#ti %a$i in
WSECRETELE TERREI6 , '!l. II :i ^REVENIREA ZEILOR6.
Cin# l,a in$&irat :i )# 'iit!r i $# &r#%at#$t# R!"ani#i afla" Tn
)!ntinuar#5
..8...9 R!"ania ar# ! "ar# "i$iun# Du"n#+#ia$)a d# r#dr#$ar#
$&iritual$ )# ! 'a fa)# &ana la ur"a $a $# "fatiV#+# )a un '#rita,
1il "!d#l d# ur"at &#ntru ?ntr#a%a U"anitat#.
8...9 )#a )ar# "i,a in$&irat 8...9 a)#$t# &r!f#tii #$t# 0r#a$fanta
NS$)at!ar# a lui li$u$ :i r#a"int#$) )a* din )ar# $frrrt* l!)ul d#
)in$t# in !)r!tir#a R!"ani#i ?l !)u&a Mai)a D!"nului $i a&!i
"aril# &u,t#ri )#r#$ti* la t!at# a)#$t#a adau%andu,$# $i
"aA!ritat#a $fintil!r din N#r6.
In )!ntinuar#* Sad.u 8nMunt#l#6;9 Sundar Sin%. n# arata )a...
f#ri)ir#a "ult,aEt#&tata a r!":nil!r #$t# f!art# a&r!a&#5
..Vr#"uril# d# #(&l!atar#* t#r!ar#* in$#la)iun# $i a$u&rir# '!r
a$finti in a)#a$ta fara. -i#)ar# l!)uit!r af a)#$tui &!&!r al#$ $# 'a
1u)ura din &lin d# 1in#)u'antar#a Vi .aruril# di'in#* "ulti dintr#
a)#A,tia fund in+#$trati )u "f#O#&)Oun# $i f#lurit# &ut#ri d# a fa)#
"i,nuni* T!at# daruril# $# '!r r#'ar$a &#$t# a)#a$ta fara al#a$a*
)ar# 'a a'#a n!1ila "i$iun# d# r#dr#$ar# $&irituala a intr#%ului
%l!1 &a"ant#$)6.
0r#luand ! /i1li# fal$ifi)ata1* 1i$#ri)a n!a$tra Ti Tn'aAa1 &#
r!"ani $a $# f#r#a$)a... d# r!"anii $u&rad!tati* fa)and A!)u;
iudai$"ului;
n/a$ara1ia 'a fi ali&ita R!"ani#i &#ntru t!td#auna 8a" &r#'a,+ut
a)#$t l#r"#n* Tn)a din B222* &#ntru B22CP '!" trai f i '!"
'#d#a; ,n.ED.9* )S)i&!&!rul ru$ 'a )in$ti a)#a$tS ?ara al#a$a VO
'a r#nunta la a)#a$ta &r!'in)i# 8...9
In 'r#"unl# 'iit!ar#* &!&!rul ru$* &lin d# dra%!$t#* 'a '#ni in
aiu,t!rul lu)rarii &# )ar# R!"ania ! 'a a'#a d# ind#&linit in
lu"#. 8...9 Ra+1!ai#l#* &ani)$ $i n#int#l#%#ril# d# t!t f#lul '!r
fa)# )a Maril# 0ut#ri* )u" ar fi Ru$ia* $V $# &ra1uV#a$)a* $&r#
1u)uria taril!r "id )ar# ! al)atui#$). At#ii '!r in)#&# $a
)#r)#t#+# $)ri#ril# $fint# 8&r#,+#nt; ,n.ED.9EO$# '!r&r#!)u&a $a
int#l#a%a $tiinta $&iritului* )autand$a d#$)!&#r# t!t )##a )# #$t#
a$)un$ in a". Grati# a)#$t!r )#r)#tari* ! n!ua )!titura $# 'a
&r!du)# in 'iata un!r &a"ant#ni6.
B4
0ra1u$ir#a Ru$i#i 8URSS9* &r#'a+uta d# Sundar Sin%. in 133B*
$,a T"&linit d#Aa...
T#(tul )ar# ur"#a+a d!'#d#$t# furtul /i1li#i %#trl!r :i "a$luir#a
#i in $#n$ in'#r$* ?"&!tri'a Ad#'aratului 0!&!r Al#$; Un lu)ru
#$t# )lar5 Cart#a Sfanta a %#til!r a f!$t la$ata d# +#i* ! $u&#r,
)i'ili+ati# )!$"i)a* &#ntru )ar# 'rrt!rul nu &r#+#nta ni)i un
$#)r#t* in t!a7t# a"anunt#l#;
E'r#ii afir"a )a au d#$)tfrat C!dul /i1li#i* )a a)#$ta ar &r#)i+a
'iit!rul fn )at# tr#i 'ariant# 8ar fi aflal )a It+.a> Ra1in ur"a $a
fi# a$a$i,nat dar nu ar fi f!$t )r#+uti**.9 dar nu"ai f!l!$ind...
/i1lia !ri%inal;; Car#? Cin# ! ar#? Ni)ai#ri &ana a)u" #'r#ii nu
$,au laudat )a6 ar a'#a 'r#un #(#"&lar !ri%inal al V#).iului
T#$ta"#nt ; On !1$)ur +iari$t din N#M H!r> $i un $a'ant
"at#"ati)ian din I$ra#l afir"a )a V#)niul T#$ta"#nt ar fi #f#)ti'
un... $!fi$ti)at &r!%ra" )!"&ut#ri+at; Lu)ru i"&!,$i1ll* da)a n#
a"inti" )a /i1lia #$t# un fal$* ad#$#!ri )u "a$luiri ridi,)!l#...
E(&li)atia nu &!at# fi d#)at una $in%ura5 #'r#ii d#tin $i a)u" !
)!&i# a /i1li#i ad#'arat#* a %#tiO!r; A)#$ta #$t# **!ri%inalul6...
-a&tui )a $# '!r1#$t# d#$&r# un ..!ri%inal6 #$t# "ai "ult d#):t
$traniu Vi d!'#,d#:t# )a /i1lia a f!$t fal$ifi)ata; Mai "ult* )a n,a
f!$t /i1lia l!r;; 0#ntru )a Tn nT!ra6 $unt &r#'a+ut# &#d#&$#
)a&itat# al# lui Ha.'# &#ntru !ri)in# 'a $).i"1a "a)ar 'r#!
lit#ra...
lud#!,/i1lia :i,a luat t!at# "a$uril# d# $i%uranta &#ntru 'irt!r $i
a $).i"1at $#n$ul !ri%inalului5 **Sa nu,i )r#d#ti &# )#i )ar# fa)
"inuni* nu $unt tri"i:ii "#i* $unt tu)r>ril# Satan#i7. 6 Cu alt#
)u'int#* al# lui Zal"!(#* ad#'aratul Du"n#+#u* "ar#l#...
ad'#r$ar al lui Ha.'#O EnlilOZ#u$O?u&it#r* &atr!nul n!ii ra$# d#
+#i...
K8...9 0rin int#r"#di'l &!&!rului r!"an al#$* /unul Du"n#+#u
Y#(i$la $i un... Raul Du"n#+#u?; , n.ED.9 'a '!r1i !a"#nil!r d#
&# t!t 0a"antul* tri"ifandu,i &# )#i aO#$O din "iAl!)ul a)#$tui
&!&!r fn aAut!rul )#l!rlalt# fiint# !"#n#fti* &#ntru a l# aAuta $a $#
ridi)# la ! 'iata $u&#ri!ara $i la d#$a'ar$ir#a du"n#+#ia$)a.
8...97in ti"&uril# )ar# '!r'#ni* fara )#a al#a$a d# /unul
Du"n#+#u 'a fi f!)arul r#dr#$arii $&iritual# d# &# fata
0a"antului.
Minunil# )#l# fara nu"ar )# $# '!r fa)$ in a)#a$tS tara Vi tain#,f#
)# $# '!r d#$)!&#ri funa ! a'#ti In fata* )#a a &r!f* t* Dia)!nu;
,n.ED.9 in 'r#"uril# )# '!r '#ni in a)#$t# l!)uri '!r fa)# )a
&!&!ar#l# lu"ii*$S )#r)#t#+#* &lin# d# daruir#* "i$t#r#l#
du"n#+#i#$ti.
In R!"ania* Du"n#+#u 8:i nu Satana^* )u" $&un# /i1lia
iudai)a; , n.ED.9 'a fa)# )u &utinta a&arifia un!r "an "ira)!l#*
&#ntru )a )#i aO#AO $E l# d#$)!&#r# tar n#)r#din)i!Vii $V $#
int!ar)a la )r#dinta )at "ai r#&#d# 8d#)i a$ta fi dur#a; , n.ED9.
In a)#$t &!&!r al#$ al r!rnanil!r* Du"n#+#u a &u$ ! ini"S )alda
Vi iu1it!ar#* fir#a !a"#nil!r fiind d#$).i$S $S d#$)!&#r# )u
uVurinta )al#a )atr# d#$a'arVir#* a&r!a&# t!ti fiind )a&a1ili $a
lu"in#+# )#,l#lalt# &!&!ar# &rin daruril# di'in# &# )ar# l# d#tin6.
A)u" #$t# )lar )in# #$t# ad#'aratul 0!&!r Al#$ al O"#nirii Vi d#
)# r!"Snii $unt $atani+ati $i l!'iti farS Intr#ru&#r# d# B.222 ani?;
^ N. #dit.5 In tradiAiil# r!"anil!r* Cr#at!rul Ornului* Uranu$OEn>i
a&ar# )a... "!: Stan din /ara%an; Intr# Stan %i Satan #(i$ta
dif#r#nta d# ! lit#ra...
BJ
C#a "ai I#).# "ana$tir# din lu"#* Sf. E)at#rina* d# la &!al#l#
Munt#lui Sinai* $i unul din )#l# "ai i"&!rtant# )#ntr# d#
&#l#rinaA )r#$tin din lu"#* a f!$t )!n$truita* intr# anii EB4,EC4* d#
tra)ii 1#$$i 8una din )#l# "ai "andr# $i &ut#rni)# &!&ulatii tra)#9
la )#r#r#a i"&aratului... !lt#an ?u$tinian*
In$t#r#$ant #$t# )a a)#a$ta "ana$tir#* )# Tl ar# )a al d!il#a )tit!r
&# C!n$tantin /ran)!'#anu* $# afla In... E%i&t :i nu in 0al#$tin#
$i d#fin# a d!ua 1i1li!t#)a d# "anu$)ri$# $A i)!an# )r#$tin#* du&a
Vati)an. T!t aid $# afla $i un ta1l!u )u in$)ri&tia in li"1a
r!"ana... D#i!) in,ta"&lat!r5 du&a )u" a" "ai $#"nalat )u alt#
!)a+ii* Tn +!na ")a $# "ai '!r1#$t# ! r!"ana ar.ai)a; Sunt
ur"a$ii 1#$$il!r )!n$tru)t!r; $i a)ad#"i)i#nii n!$tri **&# &un)t#6
ar &ut#a afla !ri%in#a )uIint#l!r &# )ar# t# )!n$id#r$ $la'# dar $i
"ira)!lul li"1ii r!"an#$ti* &a$trata... 1.E22 ani in )!nditii d#
i+!lar# t!tala; Atun)i '!r Tnt#l#%#* &!at#* )u" # TA!$i1il )a ar,
%#$#n)#l# $a &a$tr#+# &!rtul &!&ular %a$it r#&r#+#ntat $i datat
$tiin,tifi) in... <.E22 i.S.I
Dintr,un int#r'iu &u1li)at Tn **ZIUA6 8iuli# B22<9 al E.S. @afaa
A$.rat M!.arra" /a$$i"* a"1a$ad!r al E%i&tului* n# da"
$#a"a )a R!"ania $# afla &# dru"ul &r#'a+ut d# &r!f#tul Indian
Sundar Sin%..
Nu $tiu da)a d,na /a$$i" l,a $tudiat &# Sundar Sin%. dar )##a )#
n# )!"uni)a #$t# #(tr#" d# in$tru)ti'5
*R!"Snia ar# un &!t#ntial )!n$id#ra1il in a)#$t d!"#niu in )ar#
#(,)#O#a+S* adi)a "#di#r#a di&l!"ati)a. Cr#d#nt )a 'a a'#a un
r!t i"&r#,una )u Eur!&a* in %#n#ral. Ar# &ri'il#%iul d# a a'#a
r#latii f!art# 1un# )u dif#rit#l# &Stti din r#%iun#* dat!nta i$t!ri#i
$al# dar dat!rita fil!+!fi#i $al#* :i anu"# d# a 7&a$tra l!at#
)anal#l# d#$).i$#* atat )u lu"#a ara1a* )St :i )u I$ra#l.
8...9 R!"ania ar# un &!t#ntial ?uri$ti) f!art# "ar#5 #$t# ! tarS
fru"!a$a* )u !a"#ni "inunati* a7'#ti ! naturS #(tra!rdinara.
A'#t; d# t!at#5 "ar#* "unAi* $tatiunt 1aln#!)ii"at#ri)#6.
80arant#+a. In $#&t#"1ri# 13J3* la TSr%ul Int#rnati!nal d# la Da,
"a$)* a" in$i$tat )a **&#r#tii6 #(t#ri!ri ai &a'ili!nului7 n!$tru ,
d#l!) atra)ti'* #()#&tand N &!+a..; In "ari"# natural=
C#au$#$)u,Saf#+ El A$$ad* la )ar# $iri#nii $# !&r#au* #()la"au
&# l!) **C#au)#$)u6* a&!i*
du&a ! %andir# d# )at#'a $#)und# R!"ania6 , $a fi# a)!&#riti
)u
ta1l!uril# =uri$ti)#6 )# +a)#au n#f!l!$it#. A" %a$it int#l#%#r# la
dir#),t!rul C#ntrului d# 0#rf#)ti!nar# al MCE , dir#)t!rul
0a'ili!nului R!"a,ni#i $i i"#diat $iri#nii a7u fa)ut )!ada la
ta1l!uril# )u 0!iana /ra$!' $au Oli"&* n#%liAand t!tal
**"ar#t#l#6 n!a$tr# &r!du$#.., D#$i nu #rau )r#$tini* I:i fa)#au
#f#)ti' )ru)#7$i "a Intr#1au 1ui"a)iti... da)a nu )u"'a #rau
tru)aA#;;9.
=: 'r#a $E tran$"it &ri#t#nia $i $#nti"#nt#l# #(tra!rdinar# &#
)ar# &!&!rul #%i&t#an l# ar# fata d# &!&!rul r!"aRn 8...9 $unt
$i%urS )a in E%i&t ati $i"tit )a $i"&lul ra&t )d $unt#ti r!"an l#,a
a&rin$ tni"il# !a,"#nil!r 8in 13J3* la Da"a$)* r!"anii #rau...
$finti intan%i1ili* dat!rita &!liti)ii &r!,ara1# a lui C#au$#$)u $i
"iil!r d# $iri#ni )ar# $tudia$#ra in R!"ania* in)at t# $i"t#ai )a la
/u)ur#$ti , n,ED.9.
Cultura* arta R!r.ani#i $unt f!art# )un!$)ut# in E%i&t* in $&#)ial
t#atrul* dan$Il* f!l)l!rul* "u+i)a. 0#ntru $&!rt* 1in#?nt#l#$* in
$&#)ial $&!rtul &rin)i&al* f!t1alul 8au a'ut %riAa ..Na$ul6 $i
..C!rl#!n#6 $i d# a)#$*t .$#)t!r1 , n.ED.9.6
In )!n)lu+i#* du&a )u" n# t!t $&un &r!f#tii* in)lu$i'
N!$trada"u$ 8ntara !)r!tila d# Du"n#+#u6 )u )#i nD In'ata=i
)ar# d#tin Intr#a%a In,
B3
'atatura a O"#niniT R!"ania ar# "ar#a "i$iun# $&iritual; d# a
r#ali+a R#na:t#r# 0a"antului :i d# a afla "aril# ad#'aruri al#
O"#nrrii.
-ara $a #(a%#r#+ )u ni"i). rn)#&utul &!at# fi fa)ut )u **S)ri#,r#a
S#)r#ta6...
B<.24.B22< Eu%#n DELCEA
N!ta5 In a)#a$ta 'ara. a" rnr#%i$trat un f#n!"#n )iudat $i d#l!)
&la,)ut5 )!"#n+i Tn $#ri# d# 1,B,< "ili!an# l#i )ar# n,au "ai
f!$t ridi)at# $i a).itat#* &r!'!)andu,n# daun# 8&#nali+ari
&!=tal#9 d# "ai "ult# "ili!an#. 0!at# r#$&#)ti'ii $unt !1iVnuiti
)u alt# #dituri* nu $# a:t#&tau )< l# li'ra" In 1,< +il# E1 au
&l#)at Tn )!ri)#diu* )r#+and )S %a$#$) )artil# la int!ar)#r#; Cin#
:ti#* &!at# # '!r1a d!ar d# n#$i"tir#...
0r!"it )a* da)a a)#$t f#n!"#n 'a )!ntinua* '!i al!)a d!ua &a,
%ini :i &#ntru a)#Vti **t#&ari6. Da)a 'r#" $a 8r#9intra" fn
n!r"alitat#* n#$i"tAr#a tr#1ui# n#a&arat $an)ti!nata;
0ana atun)i* '!i !f#ri un $i.%ur nu"#* al un#i nd!a"n#6. Car#*
)Nnta)tata t#l#f&ni) a uitat d# $)u+# E; 1un,$i"t. &r#f#rand $a,:i
#(,&ri"# Tntr#%ul $i)tir d# n)li#nt8?9 $ta&an68;95
, Catan#$)u Adr##a , $tr. Calara$il!r nr.C* /raila* t#l.
2B<3OC1<.1<<.
Un alt )a+* &arti)ular :i )iudat* #$t# un difu+!r )u tara1#* din
/raila5 A.-. St!ian N#)ulai 8"!1il 24BB.JBJ.3ED9. Cu"&arat!r
In ra"1ur$ al )artil!r Editurii O/IECTIV* a)#$ta n#,a
d#"!n$trat* In d!ua randuri* )a #$t# atat d# 1in# An$uru1at6 la
Ofi)iul 0!$tal nr.C , #arli#r Si&!,dr!"* Tn)at i $# &#r"it# $a
ridi)# )artil# :i du&a B,< luni* d#?i t#r"#,nul "a(i"al #$t# d# 1E
+il#;;...
:i a)u"* '!r1a nd!a"n#i65 .Ura $i la %ara6.*. )S au $!$it titluril#
n!i d#laEdituraOSOLC4O@..*
<2
CUVANT fNAINTE
2 &ri"a $i #$#ntiala )alitat# )# $# )#r# )#r)#tat!rului $tiintifi) #$t#
)r#dinta in )a&a)Atat#a )#r)#tarii d# a d#$)!&#ri ad#'arul* unita
)u &a$7iun#a d# a )#r)#ta. 0# a)#la:i &lan d# i"&!rtanta :i
#$#ntiali,tal# #$t# intuitta ad#'arului* A)#a$ta arun)a li)ariri
n#a$t#&tat# in Tntun#ri)ul n#)l"!a$t#rii $i fndr#a&ta &a$ii $&r#
&!rti n#1anuit# al# )un!a:t#rii r#'#lat!ar#.
Inar"at )u a)#a$ta )aiitati* )#r)#ta7t!rul $# darui#$t# "un)ii $al#
&# )ar# ! du)# )u t#na)itat# :i a1n#%ati#* l!'indu,$# la t!t &a$ul
d# &i#di)i* )a+and $i ridi)andu,$#* tr#+indu,$# In fata un!r $tSn)i
)# &ar a nu fi #$)aladat# $i t!tu$i "#r%and "#r#u inaint#* fara a
a$t#&ta ra$,&lata )#r)#tarii $al#. Cand lu"ina $,a fa)ut tn fata $a*
ra$&lata )#a "ai a"#tit!ar# ii #$t# '#rif i)ar#a intuiti#i )ar# l,a
&urtat &rin Tntun#ri) &Sna la li"anul ad#'arului. Dar. !data
tr#)uta a"#t#ala )u)#ririi* )#r)#,tat!rul &!rn#:t# din n!u la dru"
$&r# altitudini na$)ut# din )#l# atin$# )u t!t atat#a Tntr#1ari &u$#
d# un Sfin( &# )ar# Tl &!arta " #l Tn$u$i.
M#nt!rul &it#=t#nil!r a f!$t Ni)!la# Miul#$)u* aut!rul )artii
**Da)ia* Tara Z#il!r6* )art# )ar# arun)a lu"ini $ur&rin+at!ar#
a$u&ra tr#)utului fnn#%urat al $tra"!$il!r n!$tri* $i a)#$t titlu
a&!l!%#ti) ur"ar#:t# $a a?#+# &a"antul &atri#i n!a$tr# )a 'atra a
lu"ii '#dt)# C##a )# Tl int#r#$#a+a Tnd#!$#1i #$t# li"1a.
M#"1ru a)ti' al )#na)lului 1u)ur#$,t#an DECENEU* in%in#rul
Miul#$)u 'a f!r"a la 0it#$ti un n!u #"1riNn al )#r)#ta6rii
&luridi$)i&linar# la 1i1li!t#)a Aud#t#ana* n#d#$&artit af#)ti' d#
&r!f#$!rul Tud!r Dia)!nu* la )ar# $i l!)u7ia Tn &#ri!ada d# 'ara.
A)#$ta T:i Tn)#&# &r#+#ntar#a )#r)#taril!r $al# la /ra$!'* la
Ca$a d# )ultura* &rin )!nf#rinta nMari "#$aA# al# anti).itatii ,
li"1a da)i)ff1 &# 1J d#)#"1ri# 134J* in'itat la )lu1ul **A"i)ii
infinitulM6. La 0it#:ti* a1ia Tn 13JB* Tn )adrul $i"&!+i!nului d#
in%in#ri# i$t!ri)a* $u$tin# )!,"uni)ar#a **Li"1a tra)il!r &# in#lul
d# la E+#r!'!6* )u )ar# &ril#A afir"a &#ntru &ri"a data #(i$t#nta
)!dului %#ti).
Manif#$tar#a din )adrul +il#l!r )ultural #du)ati'# al# /i1li!t#)ii
?ud#,t#n# Ar%#: #ra &atr!nata d# A$!)iatia Oa"#nil!r d# :tiinta
din R!"ania.
Du&a6 "!art#a lui N. Miul#$)u* un alt $&irit d!tat &#ntru
)#r)#tar#a &luridi$)i&linara , d!)t!rul Si# Stan)iu* )r##a+a un
)#r# &luridi$)i&linar d# $tudii &ri'ind i$t!ria $i li"1a
r!"an#a$)S* 0it#$tii d#'#nind Tn anii ur"at!ri un )#ntru
nati!nal* Tn )ar# $# adunS anual $i 1ianual )#r)#,tat!ri din t!ata
tara. A" &atr!nal a)#$t# $#$iuni* Tn )alitat# d# &r#:#,dint#
!n!rifi) al )#r)ului.
0r#$#dint#l# #(#)uti'* dr. Si# Stan)iu* )a $i $#)r#tarul $tiintifi)
&r!f. Dia)!nu au )!ntinual &# )!nt &r!&riu )#r)#taril# lui
Miul#$)u. La a)#$t# r#uniuni $,au )un!$)ut Ti"!t#i Ur$u* -l!nn
Stan#$)u* C!n$tantin /#A%u* Al#(andru -!rA#* C!n$tantin
l!rda).#* C#lla D#la'ran)#a* I. C!n$tantin#$)u,Cara)al* G#!r%#
Vaida* I. Ci!n).in* 0aul La+ar T!n,)iul#$)u* Al#(andru 0#l#* dr.
G. Ili#$)u* #t).* $&riAiniti dir#)t d# &r!f. dr. Ni)!la# C!&!iu.
A)#$ti in%in#ri* &r!f#$!ri $i d!)t!r; #rau uniti d# fla)ara n!1ila a
&atri!ti$"ului.
<1
In)a din ulti"ii ani ai $#)!lului tr#)ut. $a'antii )u" $unt
Zr#l$."#r Tn 1J3J $au Gunt.#r " 13B3* )a $i Ni)!la#
D#n$u$ianu Tn 131<* &r#,)#dat d# /!%dan 0#tri)#i)u Sa$d#u
Tn ..Ma%nu" EtI"!l!%i)u" R!"ania#6* $&#)iali$t9 in di'#r$#
d!"#nii )a ar.#!l!%ia* lin%'i$ti)a* aAun$#$#ra la )!n)lu+ia )a
!ri%in #a &!&!ar#l!r ari#n# tr#1ui# )au,tata Tn 1a+inul
.idr!%rafi) al '#).iului I$tru $i al Danu1iului* )u" #ra
d#nu"ir#a Dunarii din)!l! d# Ca+an# $i 0!rtil# d# -i#r* Id#il#
a)#$,t#a n,au r#u$it Tn$a $a $# i"&una $ufi)i#nt* ?ar Tn )#,l
&ri'#$t# &# N. D#n$u$ianu* !&#ra $a **Da)ia 0r#i$t!ri)a6* in 1E22
d# &a%ini* a f!$t )alifi)ata )a ut!&i)a. Cart#a lui Miul#$)u
**Da)ia* Tara Z#il!r 6* la7randul #i a f!$t r#fu+ata d# #dituri* a$tf#l
)a Tn li"1a r!"ana Tn)a nu $,a ti&arit.
C#i d!i )#r)#tat!ri* #"uli E1 &ri#t#ni ai lui N. Mlul#$)u* dr. Si#
Stan)iu $i &r!f. Tud!r Dia)!nu* )ar# i,au )un!$)ut $tradaniil# :i
)!",&#t#nta "ultilat#rala E; "ulti'al#nta* :i,au luat $ar)ina
n!1ila d# a,i )!ntinua !&#ra* )!ntinuand,! #i Tn$u$i &rintr,!
n#!1!$ita )#r)#tar# :i )!nfruntar# a '#$ti%iil!r tr#)utului
&!&!rului r!"an.
La tntr#1aril#5 Cu" $# r#fl#)ta in li"1a n!a$tra a)#$t f!nd $tra,
"!$#$)* $i r#latiil# a)#$tuia )u li"1a latina6 $i alt# li"1i '#).i $i
n!i #ur!&#n# 8?9...* )u" $# r#fl#)ta $&iritualitat#a '#di)a Tn
)i'ili+atia da)i,I&r $i )u" $# &!at# a)!&#ri Cal#a Z#il!r )u
'#$ti%ii al# a)#$t#i $&iritua,litati 8?9 da un ra$&un$ "at#"ati+at
)art#a d# fata.
A)#$t# id#i n!1il# $unt &r#+#ntat# $i in r#'i$ta **OMU6* #ditata la
0it#$ti Tn)#&and din 1332 d# a)##a$i )#r)#tat!ri* d#+'aluind
&#r"a,n#nta )!dului %#ti)* d# la Tartaria , &ri"ul $)ri$ din fu"#
, $i &ana la &i7atra d# &# "!r"antul lui @. S.a>#$&#ar#.
D#$)!&#rind "ira)ul!a$a lu"# a tra)il!r* )iti" i$t!ria )u !).ii
n!$tri* ?n li"1a r!"an#a$)a. E$t# ! r#%andir# a tr#)utului Tntr#%*
)ar#* !data r#ali+ata* ridi)a alt# $#"n# d# Tntr#1ar# la )ar#
a$t#&ta" ra$&un$ Tn )!ntinuar#. lata "inun#a li"1ii n!a$tr#;
A)ad#"i)ian Ni)!la# T#!d!r#$)u 8*Li"1a '!r1ita d# Ada" :i
E'a69
<B
Ca&it!lul I
SCRIEREA SECRETA... IN 0RESA ROMANA
D#)!difi)ar#a Tntr#%ii $)ri#ri a Anti).itatii 8*-la)ara6 , anul
V , Nr.B 81E3EIiO.21.1dJC9
O )#r)#tar# $tiintifi)a d# "ar# int#r#$ $i d# i"&!rtanta 'al!ar#*
din "ulti&l# &un)t# d# '#d#r#* #$t# &# )al# d# a $# finali+a la
0it#$ti* in )adnAl unui C#r# d# $tudii &luridi$)i&linar#* )# fiint#a+a
$u1 au$&i)iil# A$!)iatr#i Oa"#nil!r d# :tiinta din R!"ania..
O1i#)ti'ul a)#$t#i )#r)#tari #$t# r#"ar)a1il5 d# a r#fa)# Tntr#a%a
)un!a$t#r# a tr#)utului* f!l!$ind atat dat#l# i$t!ri)# )#rt#* )at $i
#l#"#nt# d# ad#'ar din "it!l!%i# $i )ar8il# d# )ult* Tntr,!
arti)ulati# l!%i)a* rati!nala. )ar# &#r"it# $u&linir#a ##l &utin
&artiala a **i+,'!ar#l!r &i#rdut#6*
M#t!da d# )#r)#tar# #$t# una indu1ita1ila* din "!"#nt )# $# 1a,
+#a+a &# un al%!rit" "at#"ati) d# ! d#N$#1ita f!rta #uri$ti)a*
&rin )ar# $# &!at# d#)!difi)a !ri)# $)ri#r# .i#ratr)a 8Tn )ar# $unt
&r#,+#nt#* )!n#(* lit#r# latin# $iO$au %r#)#$ti* a"#$t#)at# )u
$i"1!luri $#)r#t#9* indif#r#nt d# $&atiul %#!%rafi) $i ti"&ul i$t!ri)
)ar!ra a&ar,tin# r#$&#)ti'a in$)ri&ti#.
lar i&!t#+a funda"#ntala &# )ar# ! d#%aAa r#+ultat#l# d# &ana
a)u" al# a)#$t#i )#r)#tari #$t# una )!&l#$At!ar# a&arttia li"1il!r
#$t# )!n$#)inta un#i r#'!lutii alfa1#ti)# )ar# a f!$t &r!'!)ata
&r#"#di,tat :i )ar# a )!n$tat in )!difi)ar#a 8in)ifrar#a9 in &atru
"!duri di$,tin)t# a un#i li"1i uni)#* **&ul'#ri+ata6 in 'arii
"!datitati d# #(&ri,"ar# 8"n#"!ni)a* &i)t!%rafi)a. id#!%rafi)a*
a)r!f!ni)a9* dar t!at# %andit# f!n#ti) $.t )!"&ri"at# in lit#ra.
Aut!rii a)#$t#i 'aria1il# ..r#1!t#+arr a lu"ii 6 au f!$t %#tit*d#)i
r#'!lutia alfa1#ti)a $i* &rin a$ta* !ri%in#a li"1il!r arfr &la$ata"
$&atiul )a7r&at!,dunar#an.
O a$#"#n#a a'aian$a d# n!utati* a )ar!r )!nfir"ar# ar &r!du)# !
'#rita1ila r#'!lutr!nar# a "!dului7n!$tru d# a &#r)#&# $i d# a n#
ra&!rta la tr#)utul i$t!ri) f!art# ind#&artat* nu &!at# fi* d#$i%ur*
a$i"i,lata dintr,! data. Cu" $&un und#'a int#rl!)ut!r;i n!:tri
Wd#$&rind#r#a d# )un!$)ut &r#$u&un# urO7a$i in %andir#. C)iti &!t
#(&li)a* ).iar a+i* )# tn$#a"nS #\") ?6
R#'i$ta n!a$tra* &a$trand ! n#)#$ara $i )u'#nita di$tanta )riti)a
fata d# ad"it#r#a a)#$t!r r#+ultat# )a d#finiti'# $i )#rt#* l# fa)#*
t!tu$i* )un!$,)ut# in 'irtut#a rnali#na1ilului dr#&t la i&!t#+a
$tiintifi)a &# )ar#,l ar#* din &rin)i&iu* !ri)# )#r)#tat!r. R#$&#)tand
a)#$t dr#&t* r#$&#)ta" t!,l!data dat!ria fir#a$)a &# )ar#
$&#)iali$tii* i$t!ri)ii* t!tt )#i an%aAati &# fr!n,tul )un!a:t#rii
%tiintifi)# a tr#)utuiui n!$tru* ! au in a $# i"&li)a In anali+a
a)#$t#i i&!t#+# $i a r#+ultat#l!r &# )ar# l# in)u.n1a* a$tf#l In)at
"un)a )#r)#tat!ril!r &it#$t#ni $a &!ata fi int#%rat# $u1 %irul
n#)#$ar al aut!rita,8il!rin "at#rt#.
0u1li)a" "ai A!$ un int#r'iu luat aut!ril!r a)#$t#i )#r)#tari , dr.
Si# Stan)iu $r &r!f. Tud!r Dia)!nu. C!ntinutul a)#$tui int#r'iu*
)ar# $,a $#di"#ntat in ur"a un!r d#l!) $i"&l# **d#+1at#ri6*
a <<
&#ntru int#l#%#r#a r#)i&r!)a a int#ntiil!r* r#&r#+inta* tr#1ui# $,!
$&u,n#"* d!ar ! &r#li"inara &un#r# fn t#rnS )u !1i#)7tul* "#t!da
$i r#+ulta,t#l# &artial# al# a)#$t#i )#r)#tari* &rin )ar# $&#ra". d#)i*
nu $a Tn).#,i#" di$)utia )u '#rdi)t# d#finiti'#* )i di"&!tri'a* $a
d#$).id#"* &!tri'it "#nirii r#'i$t#i n!a$tr#* un fru)tu!$ dial!%
Tntr# $&#)iali$t;9 int#r#$ati d# a)#a$ta t#"ati)a.
0r!f. Tud!r Dia)!nu5 N!ua &aradi%"a !f#ra &utinta )!n#(iunii
&art*ii Tn intr#%. Al%!rit"ul n!$tru $# 1a+#a+a &# aflar#a
a$&#)tului i+!"!rf al %rafi#i )u lit#ra $i )ifra. 0#ntru a)#a$ta a
tr#1uit $a anali+a" f!art# t#"#ini) t!at# **alfa1#t#l#6* )ar#* d#
fa&t* $unt UNUL* ##l &r!t!latin* :i $a $ta1ili" 1a+a "at#"ati)a a
fi#)ar#i lit#r#. 0i)t!%ra"a* id#!%ra"a* $ila1arul* alfa1#tul nu $unt
f!r"# d# )!"uni)ar# fn #'!lu,ti#* )i "!duri d# r#&r#+#ntar# a
a)#luia$i Tnt#l#$ in'ariant.
Tn &rin)i&al &# n!i n# int#r#$#a+a GETII. T!tul tn)#&# d# la IO.
R#)itir#a at#nta* Tn tradu)#r#a lui G.i)a* a )##a )# a $)ri$
&arint#l# i$t!ri#i* S#r!d!t* d#$).id# n!i &unti Tn )un!a$t#r#a
i$t!ri)a.
Dr. I. S.5 Una din )!n)lu+iil# $tudiil!r n!a$tr# #$t# )a %#tii nu au
f!$t un &!&!r. )u" $# $&un#* )i nu"ai )a$ta $a)#rd!tala IO a
da)i,l!r din n#a"ul tra)* )u" $# $ti#.
A$a r#+ulta $i &# in#lul d# la E+#r#'!* d#$)ifrat d# &r!f#$!rul
Dia)!nu fn)a din 13J2* r#+ultatul )u t!tul d#!$#1it fiind
)!"uni)at la ! $#$iun# $tiintifi)a d# la 0it#$ti* Tn 13JB. A)ad.
C!ndura).i a&r#)ia a)#$t in#l dr#&t &rin)i&al i+'!r d# )un!a$t#r#
a li"1ii tra)il!r.
Cun!$)and filiatia5 "#$$a%#ti , %#t; , %#tuli* )a$ta **a)!&#r#a6 tr#i
)!ntin#nt#* )##a )# Au$tifi)a r#latiil# I)iudat#6 Tntr#* d# &ilda*
li"1a 1ir!" 8'!r1ita Tn Ni%#ria $#&t#ntri!nala $i )!"#ntata d#
Lu) /!uNuiauX* &r!t!latina :i $)ri#r#a &r!t!$u"#riana. 0ar#ril#
Tn)#tat#nit# d#$&r# **ind!,#8Ar!&#ana6 ar &ut#a fi r#'i+uit#.
R#'!lutia alfa1#ti)a #$t# una* iar $ur$a n#)un!$)uta $# afla Tn
$&atiul )ar&7at!,danu1ian , fa&t )ar# #(&li)a $i t!t!data #$t#
)!nfir"at d# d#$)!&#riril# ta1lit#l!r d# la Tartaria* Caran!'!*
Gra)ianita* Li&in$>i,Vir* )ar# $tau d# "ai "ulti ani in at#ntia
)#r)#tat!ril!r din lu"#a Tntr#a%a. in )!n$#n$ )u "aA!rilat#a
)#r)#tat!ril!r* )!dul id#ntifi)at d# n!i )!nfir"a ant#ri!ritat#a* )u
##l &utin un "il#niu fata d# $u"#ri#ni* a $)ri,#rii* a &ri"ului
alfa1#t* ##l da)* d# la Sl!n 8d#$&r# )ar# au $)ri$ Sa$d#u $i
/!llia)9* :i )ar# au a&arut ai)i la n!i* la Tartaria.
Ai)i # **)a&u :i tn)#&Stura "!:il!r6* )u" $)ria )r!ni)arul
Ur#).#.
0r!f. T.D.5 Li"1a '!r1ita #ra uni)a* $,! nu"i" li"1a da)il!r* dar
in)ifrar#a #i du&a un anu"it )!d a&artin# in "!d &r#"#ditat
%#til!r* )a$t#i )# 'r!ia $a d#lin> $i $a "#ntina "!n!&!lul
)un!a$t#rii. C#t# &atru )!duri d# )ult 8#1rai)* latin* #lin* San$)rit9
$unt &arti* $unt )#l# &atru $f#rturi al# )un!a$t#rii. Ai)i #$t# "ar#l#
$#)r#t $i "i$t#r al %#til!r5 R&ul'#ri+ar#a6 &rin li"1a* &rin nu"ir#
a unitStii )un!a$t#rii. T!tul &!"#$t# d# la 'i+iun#a )unNa:t#rii &#
)ar# ! a'#au %#tii* a)#$tt $a)#rd!ti ai "tr#%ii anti).itati.
0ar)ur%and Tn $&irala. )!nf!r" )!dului 8al%!rit"ului9* dru"ul
in'#r$ a)#$t#i =ri$i&iri lin%'i$ti)#6 aAun%#" la a)#l EE2J* Tn$)ri$
&# t!at# la)a$uril# n!a$tr# d# )ult $i )ar# dat#a+a ?a)#r#a lu"ii 6*
adi)a 1!t#+ar#a #i &rin )u'ant. adi)a nu% "ir#a. S# &un#* a$tf#l*
intr,! lu"ina n!ua Tn$a$i "ult di$)utata &r!,
<D
1l#"a a )&ntinuitatii* )ar# #$t# d!'#dita i"&li)it &rin a)#$t dru"
)!ntinuu ai li"1ii* al un#i li"1i uni)#.
Dr. I.S.P Dru"ul )un!a$t#rii &rin li"1a a i$t!ri#i n!a$tr#* a
i$t!ri#i $tra,'#)ni &!"#$t# d# la )!n)lu+ia )a !"ul #ur!&#an $tia
! li"1a* una $tn,%ura* a&aruta fn #&!)a d# du&a ulti"a %la)iati#
@u"n. A)#l $tadiu al 'anat!ar#i* unani" a))#&tat ?n #(i$t#nta
!"ului #$t# at#$tat $i d# $in!ni,"ia din li"1il# #ur!&#n# a
d#nu"iril!r ani"al#l!r furni+!ar# d# .rana. E(i$ta $i un "i)
di)ti!nar &al#!,#ur!&#an r#aii+at d# Ni)!la# Miul#$)u* din )ar#
r#+ulta a)#a$ta $in!ni"i#. O alta #ta&a ar fi )al#a &a$,t!ril!r
)ar&at!,i$tri#ni* **Dru"ul +#il!r 6* "ar)at d# $tand uria$#* )ar#
#$t# "#nti!nat in "ult# i+'!ar#* $#n$# in dtf#rit# #&!)i $i l!)uri ,
0indar. Zau$ita>i , U&ani$ad* S#r!d!t* O'id>i* Cant#"tr.
Ni)!?a# Miul#$)u fi )!n$i,d#ra &# a)#$ti &a$t!r; dr#&t )r#at!r; ai
$tiint#i $.i art#i &ri"ar#.
R#d#finir#a l!r #$t# utila &#ntru a Tnt#l#%# "ai 1in# $i "ai #(a)t
)# #rau 1ar1arii d#$&r# )ar# Cl#"#nt Al#(andrinul $)ri#5
**/ar1arii nu au fa$t nu"ai d#$)!&#rit!rii fil!$!fi#i* )i Vi
d#$)!&#rit!rii t#.ni)ii* ftiint#i $i art#i 6.
0r!f. T.D.5 M#t!da d# )un!a$t#r# &r!&u$a d# n!i ur"#a+a* &rin
al,%!rit"ul %a$it. )al#a $&iralata a "at#ri#l in rni$)ar#* tra'#r$and
$i nu !)!,lind **"i$t#r#l#6. Du&a )# 'a fi &ar)ur$a a)#a$ta )al# d#
)un!a$t#r#. 'a fi n#)#$arS ! n!ua &aradi%"a* &#nlru )a* Tn $in#*
)un!a$t#r#a #$t# infinita* )a $i uni'#r$ul. "#r$ul $au $&r# !
nV#%a6 fiind a$#"#n#a unui 1ur%.iu.
RED5 in )# )!n$ta a)#$t al%!rit"? Cat d# !&#rati!nal #$t#? C#
&ut#ti d#$)ifra )u aAut!rul lui?
Dr. I.S.5 Tntr,! &r#+#ntar# f!art# $).#"ati)a. al%!rit"ul )!n$ta
in ur"at!ar#l#5 !ri)# in$)ri&ti# $au $i"1!l* d# !ri)# natura* $i
indif#r#nt d# $&atiul %#!%rafi) al $ur$#i ar.#!l!%i)#. #$t#
tran$&u$a Tn )u'int# 8$i* d#)i* lit#r#9 r!"an#$ti* in:iruit#
)!ntinuu tntr,un ta1#l $au "atri)#. -i#)ar#t lit#r# i $# a$!)ia+a
una :i a)##a:i )ifra* indif#r#nt d# &!+itia Tn )ar# fi%u,r#a+a*
r#+ultand a$tf#l ! n!ua "atri)#* f!r"ata din nu"#r#* d# data
a)#a$taP )u a)#$t# nu"#r# $# fa) anu"it# !&#ratii "at#"ati)#*
du&a ni$t# r#%uli &r#)i$#* "#r#u a)#l#a$i* !1tinandu,$# fir#$)*
alt# nu"#r#* )ar# $unt $u&u$# a)#l!ra$i r#%uliP al%!rit"ui $#
$farf#ft# )and $# !1tin# ! anu"ita **).#i#6* d# a$#"#n#a* "#r#u
a)##a$i. :irul d# )ifr# !1tinut la $far$itul a)#$t!r $u))#$i'#
!&#ratiuni it#rati'# #$t# r#,&u$ in lit#r#* )ar# , )ul"#a , )!"&un
)u'int# )u $#n$ in li"1a r!"an#a$)a.
Cat#'a #(#"&l#5 )#l#1rul in#l d# la E+#r!'! Tn)#&#5 **N!r!)*
$)rii li"1a !data $&u$a %#ta* i"nul Tr&ii a&ar#6 #t).P di$)ul din
-#$tN$5 ..Su"#r # !raV* aid # d!"n 0at#$i Vlad* # 1ar1at 6P
Tartaria 8ta1lita r!tunda9...
T!at# in$)ri&ti'# intradu)ti1il# )u di)ti!nar#l# )ur#nt#* aflat# &#
&iatra $i aur. $# )rt#$) &rin a)#$t al%!rit". Indif#r#nt d# $&atiul
%#!%rafi)* indif#r#nt d# ti"& , Tn)#&and )u "il#niul VI i.#.n. $i
&ana la in$)ri&=ia "i$t#ri!a$a d# &# "!r"antul lui @.
S.a>#$&#ar#. T!at# $# )it#$) l#'!%ir* a1at#r; a&ar#nt# fiind la
)#l# )!ntinui $i $&irali)#. Da)a lit#r#l# li&$#$)* !ri nu $unt )lar#*
in$)ri&tia #$t# ili+i1ila. Ori)# Tn)#r)ar# d# r#)!n$tituir# )u
ada!$un , &r!)#d#u '#).i )a $i in )a+ul Tn)#r)aril!r d#
r#)!n$tru)ti# a li"1ii ind!,#ur!&#n# , #$t# in!&#ranta.
<E
0r!f. T.D.5 A)#la$i al%!rit" d#)!difi)a $i )!%n!"#n#l# &#r$!,
nalitatil!r anti)#* &r#)i+#a+a )u'int#l# funda"#ntal# a"1i%u#
&ana a)u"* )a $i n!tiunil# funda"#ntal# din $f#ra fil!+!fi#i*
r#li%i#i $i "it!,l!%i#i %#n#ral# D#)ri&tar#a $)ri#rii .i#rati)#
in$#a"na )un!a$,t#r#a t!tala a "at#ri#l* $&iritulut* a tr#)utului
"d#&artat al n#a"u,lui !"#n#$) in %#n#ral. A)#a$ta )!difi)ar# a
ra"a$ #$#nta "i$t#,r#l!r %#ti)#. Ca$ta $i,a &a$trat $#)r#tul ##l
"ar#5 $)ri$ul. "#taf!ra* &ara1!la. In f!nd* $a)#rd!tii au a$)un$
"at#rialitat#a lu"ii* %#n#+a ad#'arata* )a $a n# #(&ri"a" In
t#r"#nii a)tuali.
Dr. I.S.5 N!i f!art# 1in# &ut#" $a in)#&#" )u in$u$i fn)#&utul
din Mana'a , D.ar"a , Sa$tra YCart#a l#%ii lui Manu9* fn)a din
&#ri!ada '#di)a. 0#ntru )a* la in)#&ut* a f!$t )r#ar#a %raiului
arti)ulat* a )u'antu,lui )ar# $)!at# !"#nir#a din .a!$* )u" $#
$&un# "#taf!ri). **S)!at#r#a lu"ii din .a!$6 $,a fa)ut &rin
nu"ir#a #i* &rin **1!t#+ar#a6 #i.
Dar , $i a)#$ta #$t# lu)rul ##l "ai i"&!rtant , nu"ai in li"1a
n!a$,tra r!"an#a$)a $# &!at# #(&M)a int#rr#latia )ifra , lit#ra ,
$#"n %ra,fi) &rin int#r"#dia; )ar!ra au f!$t **"a$)at#6 a)#l#
d#nu"iri initiat#
0r!f. T.D.5 In S#r!d!t IV* $# '!r1#$t# d#$&r# nuril# din S)itia*
Tntr# )ar# $i "ult di$)utatul TIarant!$. In ?+'!ar#&ri'ind i$t!ria
R!"ani$t6* la &a%.<1* n!ta B3* $# )!"#nt#a+a a$tf#l5 ?n r#alitat#*
)#l# tr#i rauri* indif#r#nt )ar# ar fi #l#* )ur% intr# 0rut :i Sir#t.
A'#" d#,a fa)# )u una dintr# nu"#r!a$#l# %r#V#li al# lui
S#r!d!t* dat!ratS inf!r"atiil!r in$ufi,)i#nt# d#$&r# r#%iunil#
n!a$tr#* din int#ri!rul )!ntin#ntului . D#)i* S#r!d!t ar %r#$i* dar
a$a $a fi#? Luand )#l# tr#i d#nu"iri Tn )au+i* Oltul* Alutu$ $i
TIrant!$ $i a&li)=ndu,l# $#&arat al%!rit"ul a"intit &# $)urt "ai
$u$ $# !1tin# unul $i a)#la$i r#+ultat )ifra 1 8'a a"intiti Tart=ria?
nOltu # $!ar# initial...G9 La O)ni8a $,a %a6$it un )u'ant *)iud7at6
/ACIL* altul TIA,MARZOS* altul RE/* t!at# au $#n$. Sa
$&un#" )a /a)il #ra un alt nu"# al lui /ORE,AS* d#$&r# )ar#
di'#r$i )#r)#tat!ri ai .#r,"#n#uti)ii $&un )at# $i "ai )at#? Cu"
$&un#a"* a)#lafi al%!rit" &#r"it# d#+'aluir#a id#ntitatii r#al# a
#r!il!r "it!l!%i); $i 1i1li)i. aflar#a a )##a 1i!%rafii anti).itatti n,
au 'rut $a $# afl#. A" al)atuit un di)ti!nar d# &#$t# 1.222 d#
&a%7ini )u&rin+and CDC d# a$tf#l d# **a)t# d# id#ntitat# al#
n#a"ului r!"an#$)6.
0# t#rit!riul tarii n!a$tr# au f!$t %a$it# &#$t# 32F din in$)ri&tiil#
lu"ii $tra'#).i. Cu un $alt &#$t# ti"&* ti&!%rafii n!$trii '!r fa)#
)arti d# )ult* &#ntru +!n# lar%i* )u ?i"1i6 d# )utt dif#rit#.D#
&ilda* intr# 1C32,141C* ti&!,%rariit# n!a$tr# '!r #dita )=rtil#
%r#)#$ti* ara1#* $la'!n# $i %#!r%i#n# #t). /rSn)!'#anu #ra
nu"it **01!9#"#u 'r#dni) d# )ununi^T fn 1421 a&ar# la Sna%!'
LSur%.i#rul 1ilin%' %r#)!,ara1. in anul ur"at!r C#a$l!'ul
%r#)!,ara1* In 142C E'an%.#lia d# 0$altir# ara1a... Ti&!%rafia
Ra"ni,)#ana ti&a,r#a "ai fntai la Ai#& )arti d# )ult* a&!i a f!$t
"utata la /ala"and $i la Sa#%* In $udul Li1anului. I'ir#anu*
aAun$ In '=rful i#rar.i#i #)l#+ia$ti)# la n!i* in,$trui#$t# &# Mi.ail
I$tfan!'i)i la Ra"ni) $i,l tri"it# la Tifli$* und# ti&ar#$t#* in
1423* &ri"#l# )arti )au)a+i#n#* un Litur%.i#r $i E'an%.#lia...
lata )u" traditia **$tu&ului6 r!"an#$) #$t# fa)t!r.d# )ultura In
)!ntinuar#...
Cu" !1$#r'a )#r)#tat!rul ard#l#an A)>n#r* &# &#r#tit "in#l!r d#
la Gradi$t#a Mun)#lului $,au %a$it lit#r# $i "!n!%ra"#
"%r#)#:ti6. Sa,
<C
&aturil# din 13E2 au $)!$ la i'#ala 1l!)uri d# &iatra )u in$)ri&tii
d#$&r# )ar# $# &r#$u&un# )a ar fi f!$t un &!"#lni) )u nu"# d#
r#%i... .S# &r#$u&un#6* &#ntru )a ni"#ni nu $,a !)u&at d# #l#. D#
a)##a* in$)ri&,tiil# tr#1uiau $a fi# nu"ai latin#* &#ntru )a a$a
$&un# d!%"a )ar# tin# :i a+i &# l!) )#r)#tar#a &!&!rului $i a
li"1ii n!a$tr#.
RED.5 Und# $# $ilu#a+a In i&!t#+a du"n#a'!a$tra* latinitat#a
li"1ii $i a &!&!rului n!$tru?
Dr. I.S.5 C.iarin )#ntrul #i* in $#n$ul )a latinitat#a n!a$tra nu
'in# din afara. 0r!t!latinii $unt#" n!i. D# ai)i $# d#$&rind t!at#
)!duril# d# )ult :i It"1il# d# "ai tar+iu
0r!f. T.D.5 Nu %r#$i" da)a afir"a" )a* a+i* d#$&r# $&iritualitat#a
da)!,%#til!r $# $ti# )a" )at $# $tia $i )u un $#)!i tn ur"a* D#$&r#
li"1a* ni"i) "ai "ult d#)at 1anui#li. Etn!%#n#+a $# afla In
a)#la$i $tadiu.
Citind in$)ri&tiil#* afla"* d# &ilda* a"anunt# d#$&r# Dr!"i>#t#*
)ar# a'#a i"r,ad#'ar )#tat#a S#li$* )u" $)ri# Di!d!r* dar #ra
Sl!nul din +!na /u+aului. Citind )ri&t!%ra"a din 0$altir#a
S).#iana 8&a%. DJ<9* afla" )a l!an I 8/ur#1i$ta9 #$t# u)i$ la
C!+ia* &rin d#)a&itat#* #(a)t la E "ai DD T.#.n. Afla" d#$&r#
$#ria d# r#%i da)i $i "ari &r#!ti din dina$tia da"1!'it#ana a
D#)#1alil!r.
Sf#ra $)ri#rii .A#rati)# #$t# 'a$ta* ! afla" $i in n!rdul Afri)ii* la
Ta$$illi* Tn +!na "#dit#ran##ana7* in Italia $i Gr#)ia. Di'#r$#l#
"!dalitati d# r#&r#+#ntar# r#dau unitat#a a)#$t#i $)ri#ri* )ar#*
!ri)at ar &ar#a d# in)r#di1il* fi(#a+a &# "ar"ura $i &iatra $au &#
aur li"1a latina **'ul,%ara6* &# )ar# n!i ! nu"i"* d# 8a&t* li"1a
da)il!r $au r!"an#a$)a. lata d# )# &aradi%"a $).i"1a )u t!tul
liniil# "ari al# )un!a$t#rii ad#'arat#i anti).itati.
S&un#a" )a i$t1ria n!a$tra ind#&artata $# i"&li)a in )##a )#
i$t!ri)ii nu"#$) *n#%ura '#a)uril!r6* )ar# #$t# Tn f!nd a&aritia
!"u,tui #ur!&#an* )ultural* )ar# a )r#at 1a+a intr#%ii )i'ili+atii $i
)ulturi ult#ri!ar#. G#tii $unt a)#$tia* )#i "ai dr#&ti $i 'it#Ai dintf#
tra)i. M#,)un!a$t#r#a lu&t#i $urd# dintr# 1i$#ri)a ra$arit#ana $i
)#a $#)r#ta* a R!"#i* a &ri'at &# i$t!ri)i d# d!)u"#nt#l# d# 1a+a.
Et# $# d#$&art "ai tar+iu. 0# d# alta &art#* atat in )artil#
$a&i#ntial#* )at :i in "it!l!%i#* )u'int#l# )u "ai "ult# int#l#$uri*
'!r1ir#a al#%!ri)a $i "#taf!ri)a #t). n,au f!$t int#l#$#.
I"a%i.atia $,a &#r&#tual in ti"&* )a r!$t!%!lir#a 1ul%ar#lui d#
+a&ada* antr#n7and #r!ri %ra'#.
RED.5 Cu" )r#d#ti )a 'a fi &ri"ita d# $&#)iali$ti )#r)#tar#a
du"n#a'!a$tra?
0r!f. T.D.5 N!ua &aradi%"a 'a a'#a atata 'iit!r )at In)!r&!r#a+a
" $in#. Ni"#ni nu,i 'a &ut#a $)urta $au &r#lun%i #(i$t#nta* in
afara r#+i$,t#nt#i &# )ar# i,! da ad#'arul Etiintifi) in)!r&!rat.
7 Dr. I.S.5 A&!i* in ni)i un f#l nu n# int#r#$#a+a !&inAa )#l!r )ar#
)!n$i,d#ra in).#iata )#r)#tar#a tr#)utului n!$tru ind#&artat.
In)#r)and $a )!",1ata a)#a$ta i&!l#+S* #i d# fa&t ! '!r )!nfir"$
Vi &#rf#)ti!na* da)a '!r a&r!funda fi# $i nu"ai i+'!ar#l# $)ri$#*
)ar# dau "ult d# %andit.
RED.5 Atun)i* )# )r#d#ti )a ar tr#1ui fa)ut &#ntru )!n$a)rar#a
a)#$t#i &aradi%"#?
0r!f. T.D.5 -!r8ar9d &utin n!ta* )r#d )a ni"i). Ea #(i$ta.
D#nu"ita "#tali"1aA %#t* a(i!"a n!tiunil!r a&ar#nt 'id#* $i a1ia
a)u" d#$)ifra,
<4
r#a $)ri#rii .i#rati)#* truda a luat )!nturul* &#rf#)t d#!)a"data* al
n!ii &aradi%"$. Va #lu)ida a)tual#l# "i$t#r# $i #ni%"#* 'a fi
f!l!$ita d# alt# "int9 "ai lu"inat#* 'a d#'#ni "#tadi%"a* iar
n!ii#... n#)un!a$t#ri '!r )r#a ! alta... &aradi%"a a )un!a$t#rii.
Tr#1ui# '!l#n$,n!l#n$* $a r#&#ta" "#r$ul **1ur%.iului6 $&r#...
V#%a;
RED.5 T!tu$i* )r#d#ti in $u))#$ul t#+#l!r du"n#a'!a$tra?
Dr. I.S.5 Da. Ratiun#a triu"fa $i%ur* dar %r#u;
0r!f. T.D.5 Nu. 1#!)arridata. D#$&rind#r#a d# **)un!$)ut 6 )#r#
uria$i In %andir#. Cati &!t #(&li)a* ).iar a+i* )#,n$#a"na #\") ?
O)ta'ian :tir#anu
8N. #dit.5 Aut!rul arti)!lului din **-la)ara6* O)ta'ian :tir#anu*
#$i# a)u" )!n$ili#rul &r#$#dint#lui I!n Ili#$)u9
R#)un!a$t#r#a Ar.i#&i$)!&ului 0i"#n
Cart#a ..Li"1a '!r1ita d# Ada" E1 E'a6* d# Tud!r Dia)!nu $i
Si# Stan)iu. a f!$t 1in# &ri"ita :i d# ar.i#&i$)!&ul 0IMEN al
Su)#'#i $i Radautil!r. A)#$ta $)ri#5
**Va "ultu"i" &#ntru )arti. Sunt ! )!ntri1ut# r#"ar)a1ila la )u,
n!aVt#r#a E1 int#l#%)r#a li"1ii fi f!r"arii &!&!rului r!"an. C#
&a)at* in$a* )a $unt "unti d# .arti# Tnn#%rita $i rauri d# )#rn#ala
T"&!tri'a latini,t=tii li"1ii n!a$tr# $i a #(i$t#nt#i n!a$tr#
1i"il#nar# &# a)#$t# l!)uriP )# &a,)at )a nu $unt#" '#)inid# tara
)u alt)in#'a d#)at )u un%uriiVO7":ii...
/untOO Du"n#+#u nu 'a la$a R!"ania &# "ainil# l!r* )i ! 'a lua
in %riAa Sa $fanta. D!rind &# "ai d#&art# $u))#$# aut!ril!r.
Ar.i#r#$ti 1in#)u'antari*
0i"#n Ar.i#&i$)!& al Su)#'#i :i Radautil!r
**O !&#ra d# #ruditi#6
Lu)rar#a **Li"1a in )ar# au '!r1tf Ada" :i E'a7 8aut!ri , Si#
Stan)iu $i Tud!r Dia)!nu9 #$t# a&r#)iata d# 0atriar.ia R!"ana ,
$#),t!rul Tn'ata"ant , )a fiind ! n!&#ra d# #ruditi#6* &r!f#$!rii
&it#$t#ni fiind )!n$id#rati .)#r)#tat!ri )!"&#t#nt.; Tn d!ni#niu*
&a$i!nati $i )u "ult ata$a"#nt fata d# )ultura $i fiinta nati!nal#6.
Va &r#+#nta"* alaturat* ! adr#$a a 0atriar.i#i* r#"i$a n!ua* la
r#da)ti# , d# ).iar unul din aut!ri* &r!f. Tud!r Dia)!nu , &rin
)ar# $unt r#)un!$)ut# $i a&r#)iat# $tradaniil# lin%'i$til!r
&it#$t#ni.
.0atriar.ia R!"Sna
Ad"ini$tratia 0atriar.ala , S#)t!rul Tn'ata"ant
0r#a )u)#rni)# &arint#*
C!nfir"and &ri"ir#a lu)rarii **Li"1a '!r1ita d# Ada" $i E'a6 ,
au,t!rii Si# Stan)iu :i Tud!r Dia)!nu.
A&r#)i#" lu)rar#a )a ! !&#ra d# #ruditi#* al)atuita &# 1a+a un!r
$tudii lin%'i$ti)# $i i$t!ri)# #(.au$ti'#* d# )#r)#tat!ri )ar# $#
d!'#d#$) )!"&#t#nt; Tn d!"#niu* &a$i!nati $i )u "ult
ata:a"#nt fata d# fiinta $i )ultura nati!nala
`,7 <J
0# 1a+a d# i+'!ar# i$t!ri)# $i int#r&r#tar#a un!r #l#"#nt$ "it!l!,
%i)#* aut!rii #la1!r#a+a "ult# i&!t#+# d# i"&!rtanta d#!$#1ita in
d!"#niul !ri%inii* #tn!%#n#+#i* li"1ii* $)ri#rii* )ulturii 7$i in
%#n#ral a )i'ili+a8i#i n!a$tr#.
C!ntinuar#a un!r a$#"#n#a &r#!)u&ari* )u ar%u"#ntari $i )!n,
)lu+ii n!i* &r#)u" $i a1!rdar#a un!r &r!1l#"$ l#%at# d#
)r#$tini$"ul r!"an#$) in &#ri!ada $#). V,IS ar r#&r#+#nta !
a)ti'itat# d# )#r)#,tar# 1#n#fi)a &#ntru d!"#niul d# r#f#rinta $i
in %#n#ral &#ntru $tiinta ft )ultura r!"an#a$)a.
Mun)a aut!ril!r #$t# lauda1ila iar 0r#a -#ri)itul 0arint# 0atriar.
TEOCTIST a&r#)ra+a r#+ultat#l# d# &ana a)u" $i
1in#)u'ant#a+a $tradaniil# 'iit!ar#.
E&i$)!&* C!n$ili#r 0atrrar.al.
T#!fan Sinaitul 0r!f.Dia). Ni)u D.O)ta'ian
Vi)ar 0atriar.al
6. 2<.12.133CX
0r!f#$!rul &it#:t#an Tud!r Dia)!nu #$t# )!n'in$5
**A d!ua '#nir# a lui li$u$ $# a&r!&i#6
Du&a B222 d# ani* EL $# 'a tnt!ar)# la Stani$!ara
Cr#d#ti in $far$itul lu"ii?
Da* )r#d in $far$itul lu"ii* a:a )u" ! &#r)#&#" a$ta+i. Lu"#a
d# "ain# 'a ft ! lu"# d# ! ini"a%ina1ila $&iritualitat#* 'a fi !
lu"#
d#$a'ar:ita "!ral* dr#a&ta* 1una. A&!)ali&$a #$t# d# fa&t a)#a$la
tr#)#r# d# la lu"#a d# a$ta+i la lu"#a d# "ain#* #$t# lu&ta )ar# $#
du)# in n!i &#ntru tran$f!r"ar#a $&irituala. ARMACSE, DON
UL #$t#
lu&ta finala dintr# 1in# $i rau* in )ar# 1in#l# 'a in'in%#.
Cand )r#d#ti )a $# 'a int:"&la?
A&!)ali&$a #$t# in d#$fa$. urar# d# )ati'a ani 1uni. In "aA!n ,
tat#a &r!f#tiil!r* $far:itul lu"ii a f!$t &r#+#ntat )a $far$itul
)i'ili+ati#i
!"#n#:ti , &rin t!t f#lul d# )ata)li$"#. Nu #$t# ad#'arat.
Ci'ili+atia
!"#n#a$)a nu $# 'a dr$tru%#* nu 'a di$&ar#a* $# 'a &urifi)a. V!r
&i#ri "ulti !a"#ni rai* n#)r#din)i!$i* iar )#i 1uni $i )r#din)i!$i
'!r )!ntinua :i '!r )r#a ! $!)i#tat# n!ua* "ult "ai dr#a&ta $i "ai
1una )!ndu$a d# un ..&a$t!r 6,IISUS SRISTOS.
Cand )r#d#ti )a 'a a'#a l!) a d!ua '#nir# a lui li$u$ Sri$t!$?
Lu&ta d#)r$i'a , ARMAGSEDONUL , $# 'a da intr# ..fiii lu"i,
nii 6$i KOOO6O7 intun#ri)ului 6* a$a )u" n# $&un "anu$)ri$#l# d# la
Ma,
r#a M!arta. ?n a)#l# +il#* nu t!at# r#li%iil# '!r fi d# la D!"nul*
d#Vi
d#$&r# EL '!r1#$)6. C.iar $i &#ntru )#i )ar# nu '!r $a !1$#r'#
a)#$t
lu)ru #$t# #'id#nta a$#"anar#a i+1it!ar# )u r#alitat#a +il#l!r
n!a$tr#. Ulti"a )!nfruntar# dintr# 1in# $i rau 'a dura* )!nf!r"
t#(tului*
D2 ani* adi)a t!t atat )at $&un# V#).iul T#$ta"#nt )a au rata)it
#'r#ii
in &u$tiu. Du&a $#"nul )ar# $# "anif#$t$* )r#d )a #$t# f!art#
<3
a&r!a&# +iua d#)i$i'# , +iua '#nirii n!ului MES1A. Nu $tiu da)a
'a fi B222* B22<* B22E $au B2<<* )u" indi)a un#l# &r!f#tii.
C!nf!r" )#r)#taril!r d'$. $i afir"atiil!r fa)ut# Tntr,un int#r'iu
a)!rdat r#)#nt in ..Curi#rul +il#i6* Ir$u$ $,a na$)ut la Stani$!ara,
Val)#a. Cr#d#ti )a 'a r#'#ni ai)i du&a B.222 ani?
Da. Ai)i 'a fi *.N!ul l#ru$ali"6. S!i a'#" d#Aa *.Ca$a D!"nu,
lui 6,)un!$)ula $u1 nu"#l# d# **Ca$a &!&!rului 6* d#$)ri$a Tn
/i1li#*
8di"#n$iun#a $i a$#+ar#a #i )!r#$&und &#rf#)t )u Ca$a
D!"nului9^.
E'r#ii $,au ).inuit $i $# ).inui# $a )!n$truia$)a TEM0LUL
8CASA9
DOMNULUI $i nu au r#u$it* nu '!r r#u$i* &#ntru )a nu #i $unt
&!,
&!rul al#$* )i n!i* r!"anii. Ei au fal$ifi)at Cart#a Sfanta $i i$t!ria
:i Du"n#+#u nu Ti iarta.
Sunt#fi &r#%atit?
, Ni"#ni nu #$t# &r#%atit &#ntru a)#$l #'#ni"#nt. C#i )#
'!r
&ri"i &# li$u$ '!r fi d#,a dr#&tul in%#ri 0!at# %#n#ratia anil!r 732*
d#$&r# )ar# $# $&un# )a $unt ftint# d# lu"ina r#in)arnat# ^ in%#ri*
$finti* ar.an%.#li* .#ru'i"i $i $#ra7firni.
7, Cr#d#ti Tn r#tn)arnar#?
R#fn)arnar#a #$t# un $u1i#)t "ult di$)utat $i Tn)a n##lu)idat.
/i$#ri)a Ort!d!(a nu a))#&ta a)#$t )!n)#&t In "!d #(&li)it* d#$i
'!r,
1#$t# d#$&r# in'i#r#a "!rtil!r* iar $tiinta #$t# n#&utin)i!a$a Tn
fata
#'id#nt#l!r. Gr#$#ala &# )ar# ! fa)* atat r#li%ia* )at $i $tiinta* #$t#
)a li"it#a+a #(i$t#nfa !"ului la 'iata in f!r"a "at#riala 7$i atat.
Or* 'iata #$t# '#$ni)a* fiind un $ir d# #(i$t#n)# in f!r"a "at#riala
:i $&iri7tuala. Cand un $&irit $# r#in)arn#a+a* ! fa)# din d!ua
"!ti'#5
fi# ar# & "i$iun# &#ntru a a))#l#ra #'!lutia O"#nirii 8in a)#$t )a+
#$t#
un $&irit a'an$at9* fi# #$t# tri"i$ &#ntru a7,$i ridi)a ni'#lul
$&iritual* $i Tn
a)#$t )a+ #$t# un $&irit inf#ri!r. Viata in f!r"a "at#riala #$t# !
$)!ala
Tn )ar#* &rin l#)tiil# &ri"it#* $&iritul tr#1ui# S< $# a&r!&i# t!t
"ai "ult
d# Cr#at!r.
A$ 'r#a* da)a $# &!at# $a )!"#ntati &u=in #(&r#$ia5 **:i nu n#
du)# &r! n!i in i$&itS6 , TATAL NOSTRU. Ar &ut#a Du"n#+#u
YTatal
n!$truA $a n# du)a in i$&ita?
In ru%=)iun#a ..Tatai n!$tru 6* a$a )u" ! $ti" n!i* Du"n#+#u
#$t#
a)u+at i"&li)it d# na n# du)# in i$&SS6* )##a )# #$t# )!ntrar
d#finiti#i
unui Du"n#+#u )!n$id#rat ?nfinit d# 1un* infinit d# 1land6.
V#r$"n#a
!fi)iala nu #$t# ad#'arata ru%a)iun# TATAL NOSTRU. A"
)un!$,
)ut "ai "ult# 'ariant#* dar )#a "ai a&r!&iata d# '#r$iun#a
!fi)iala
#$t# )#a &u1li)ata in )art#a ..UNIVERSUL LUI EDGAR
CAHCE6 a lui
ZOECSLIN DE /IZEMONT. CAHCE a #nuntat Tntr,un "!d
)u t!tul
n#a$t#&tat* ad#'aratul **Tatal n!$tril 6* a$a )u" l,au &ri"it
a&!$t!lii5
**TatSI n!$tru )ar#l# #Vti in )#ruriOSla'#a$)a,$# nu"#l# TauAOi#
I"&a,
ratia Ta* fa)a,$# '!ia TaO0r#)u" in )#r* a:a :i &# &a"ant.ODa,n#
n!ua
&#ntru "ain#* )u )# $a i"&lini"OTr#1uint#t# ti"&ului
n!$truOlarta,n#
n!ua &a)at#l# n!a$tr# &r#)u" $i n!iOl#rta" )#l!r )# n#,au %r#$it
:i n#
%r#$#$)O-S )alau+a n!a$tra 7in 'r#"uri %r#l#OD# furtunS $i
i$&itaODu,n#
&# )al#a )#a dr#a&taOlntru iu1ir#a nu"#lui Tau. A" t#r"inal 6.
^ N. #dit.5 A"anunt# $#n+ait!nal# in **SECRETELE TERREI ,
I$t!ria in)#&# in Car&ati 6 '!l.11.
D2
A$tf#l* '#r$iun#a **Vi nu n# du)# &# n!i in i$&ita6 #$t# ! !f#n$a
adu$a 1unatatii di'in#.
Unii $&un7)a li$u$ ar fi f!$t Vi Tn India* in Muntii Oa$"ir. C#
)r#d#ti?
li$u$ )and #ra )!&il a f!$t In E%i&t $i **E%i&t 6 Tn$#a"na
**LUME6. Nu $# $ti# ni"i) d#$&r# li$u$ Tntr# 1B,<2 ani. D!'#+i
)!n
)r#t# nu $unt* d#$i unii aut!ri $,au %ra1it $a afir"# )a in a)#a
&#ri!ada a
'i#Aii ar fi f!$t la un t#"&tu 1udi$t $au ti1#tan la initi#r#. du&a
)ar# $,ar fi
int#r$ $i a fa)ut "inunil# )un!$)ut#. SS fi" $#ri!$i7; India $au
Ti1#tul d#
a$ta+i $unt )# $unt din &un)t d# '#d#r# $&iritual* ra&!rtat# la
)i'ili+atia
!))id#ntala d# a$ta+i. Or* #l# nu au f!$t dint!td#una a$a. li$u$
Sri$t!$
#ra -iul O"ului* d#)i "#%alit#l# d# &# OMU , S-INUL* a'and
du1l#ta Tn E%i&t* n# la"ur#$) Tn &ri'inta r#lati#i Tntr# V#).iul
$i
N!ul T#$ta"#nt* )ar# #$t# &#rf#)ta* a'and in '#7d#r# )a T#"&lul
lui
Sal"!)$i$ d# la :in)a V#).# ar# 1E.222,4.222 ani 8IZOTO0
CAR
/ON 1D9* tar fn'atatura lui Sal"!)$i$ ! afla" int#%ral &# tr#a&ta
$u&#ri!ara in infin7ita iu1ir# d# !a"#ni a D!"nului n!$tru li$u$
Va "ullu"#$);
M.Tud!r 8nCurO#ruO+OO#O6,0it#$ti* "arti# 13349
Er!ii d# r!"an &rintr# n!;
0r!'!)ar#a d#$tinului
R#fu+and )at#%!ri) $tar#a d# "#di!)ritat#* lui Tud!r Dia)!nu
nu,i "ai ra"an#a d#)at ! $in%ura al#%#r#5 $a aAun%a )#l#1ru $au
$a $# $inu)ida.
8...9 S)#nariul aut!1i!%rafi#i $al# #$t# a1$!lut n#ti&i)* "ai al#$
&#ntru &#ri!ada In )ar# a f!$t n#'!it $a traia$)a. Un )!&il
$u&rad!tat )ar#* la )in)i ani* d#'!ra 1i1li!t#)a f!art# 1in# d!tata
a tatalui $au* un int#l#)tual d# tara* )u" rar $# &ut#a Tntalni Tn
a)#i ani. Ra"a,nand d# ti"&uriu !rfan* $in%urul 1aiat Tntr,!
)a$a )u "ult# f#t#* #$t# )at $# &!at# d# ra$fatal dar ?i $ilit $a,Vi
a$u"# d#$tul# r#$&!n$a1ilitati.
0rin :)!ala &ri"ara $i &rin li)#u* a tr#)ut fara fr#)')nta* &#ntru
)a nu a'#au )# $a,i !f#r#* iar la Uni'#r$itat# ar fi &utut $a d#a
l#)tii "ult!ra dintr# &r!f#$!rii $ai.
8...9 l#$# la &#n$i# d# la :)!ala G#n#rala nr.D* und# fu$#$#* &r!,
1a1il* $in%urul &r!f#$!r din fara )ar# nu a tinut $#a"a ni)i d#
&r!%ra"a analiti)a* ni)i d# "anual* ni)i d# "#t!di)a !fi)iala*
&r#,dand* d# fa&t* un alt f#l d# i$t!ri#.
8...9 :i t!tul nu ar &ar#a d#)at ! &!'#$t# r!"antata* da)< nu ar fi
#(&l!dat 1!"1a &r!'!)ata d# )#l# d!ua '!lu"# al# un#i )arti*
dintr,! $#ri# d# +#)# 8)!aut!r , "#di)ul r#u"at!l!% dr. Si#
Stan)iu9* in )ar# 'r#a $a d#"!n$tr#+# )a &ri"#l# )u'int# r!$tit#
in lu"# d# Ada" $i E'a au f!$t in li"1a r!"ana. Da)a #$t#
ad#'arat )a r!,"ana a f!$t li"1a &ri"!rdiala din )ar# $,au
d#$&rin$ latina* %r#a)a* #1rai)a $i t!at# )#l#lalt#* da)a #$t#
ad#'arat )a Tntr#a%a )i'ili+ati# d# &# a)#a$ta &lan#ta a &!rnit din
$&atiul )ar&at!,danu1ian!,&!nti)* Tn$#a"na )a t!ata $tiinta d#
a+i $ta &#,fal$uri* )a t!t )# au a)u"ulat $a'antii d#,a lun%ul
$#7)!l#i!r tr#1ui# arun)at la )!:ul d# %un!i* )S
D1
t!tul 'a fi r#in'atat :i r#$)ri$ &# 1a+a id#il!r d!"nului Tud!r
Oia)!nu. Car# nu "ai ar# ni)i ! ind!iala $a )r#ada )a #$t# ##l
al#$ $i ##l rn'#$tit $a $).i"1# lu"#a. 0# d#a$u&ra* a "ai
d#$)!&#rit $i &#:,t#ra )# f!t!$#a +#ului da) Za"!l(i$. :i )aruia i
$,a "ai !f#rit $i "inun#a d# a %a$i &lanta &# )ar# ! &i#rdu$#
G.il%a"#$5 #li(irul tin#r#tii fara 1atran#t# Vi al 'i#tii fara d#
"!art#.
Rab"an# d# 'a+ut7da)a d!"iiul Tud!r Dia)!nu 'a &a$tra
n#"urir#a nu"ai &#ntru $in# $au n# 'a fa)# $i n!ua &art# d# un
&i) d# '#$ni)i#.
Ori)u" arfi* ni"#ni nu,l 'a &ut#a $)!at# din i$t!ria
)!nt#"&!ranS a 0it#$tului* iar da)a 'a aAun%# )# 'r#a $a aAun%aG
nu"#l# !rafului 'a intra* !data )u #l* in # t#rn i tat #
Marin IONITA 8**E'. Zil#i6* "arti# 13349
. Li"1a '!r1ita d# Ada" :i E'a
Dintr# $ut#l# d# )arti* a$ta+i n# '!" a&l#)a u"il,)r!ni)ar#$t#
a$u&ra iu)rarii a d!i )#r)#tat!ri a7r%#$#ni* d,nii Si# Stan)iu $i
Tud!r Dia)!nu.
0ri"ul '!lu" al a)#$t#i lu)rari a"1iti!a$# 8A)t# d# id#ntitat# al#
n#a"ului r!"Sn#$)9* intitulat **LIM/A VCR/ITA DE ADAM
:l EVA6* 'a $ur&rind# nu nu"ai &# )#i "ai f"&ati"iti )itit!ri*
dar $&#ra" )a fi &# )#r)#tat!ri fi a)ad#"r)i#ni. D# )#? 0#ntrI )a*
in &ri"ul rand* dl. G#!r%# 0rut#anu i,a fa)ut ! &u1li)itat#
indir#)ta #()#&ti,!nala* a$a )u" nu a "ai a'ut ni)i ! lu)rar#
a&aruta du&a anul 13J3.
Nu )un!a$t#" "!ti'#l#* dar 1anuindu,l "!ld!'#an din
M!ld!'a* )ar# in li"1a Ca+aniil!r in$#a"na **L!)ul und# ",a"
na$)ut6* a f!$t $a,ti$f=!it d# id##a a'an$ata d# aut!ri )a tr#i
$f#rturi din Da)ia* adi)a )ar&ii* $au da)ii li1#ri* n,au f!$t
ni)i!data )u)#riti $au $u1Au%ati $&iritual. Un#!ri* rar* d!ar
&!liti)!,ad"ini$trati' $i ni)i atun)i "tr#a%a M!ld!'=. Ci d!ar
f#lii. a$).ii $i 1u)at#l#. Alt#!ri* &ana la Au"=tat#... Ori* )#
in$#a"na Tn fata "i,l#niil!r un )#ntru ad"ini$trati'? 0utin* fata
d# C#ntral S&iritual. *
D#$&r# &r#!)u&aail# $i "un)a &r!f. Tud!r Dia)!nu* a" aflat )u
"ulti ani Tn ur"a* atun)i )and* #ni%"ati) &r#)u" Sfin(ul. a)#$la
n# '!r17#a d# un )!d $#)r#t al %#fil!r $i d#$&r# ! anu"ita r#tin#r#
a un!r a)ad#"i)i#ni. R#'#nind la **$tilul6 d,lui Tud!r Dia)!nu*
a$ +i)# fara t#a"a )a nu in +adar $# &urta '!it &#r$iflant &rin
taH%* ).iar &r!,'!)at!r* anuland !ri)# in)#r)ar# d# dial!%5
**0r!:til!r* &un#fi "ana &# )arl#; Dar d#%#a1a &un#ti; La$ati,'a
Vi d# $#n$* )a Vi a:a unii dintr# '!i n,au )itit "ai "ult d# d!ua,
tr#l &r!$ti!ar#;6
N# &la)#* nu n# &la)#* a$a #$t# !"ul Tud!r Dia)!nu* dir#)t $i
n#"il!$* ).iar $i )u )#i "ai a&r!&iati &ri#t#ni $i ad"irat!ri. 0!t
$a $&un )a #$t# )!lt!$ &r#)u" %ranitul $i a$)un$* 'i)l#an ?n
"#:t#$u%* )a $i in$)ri&tiil# )#,i dau "il d# n!&ti d# in$!"ni#...
8..7.9 A$ta+i )and l!%i)a 8&# )ar# ! )auta ?i dl. G#!r%# 0rut#anu9
f!l!$ita d# aut!ri* n# tri"it# la **&#r"an#nta )!dului %#t 6*
int#>a,%#" d# )# a)ad. Ni)!la# T#!d!r#$)u afir"a )a **Oa "ult#
intr#1ari 8...9* da un ra$&un$ "at#"ati+at )art#a d# fata7
DB
R#"ar)a"* !ri)u"* a'#rti$"#ntul &u$ )u $).#&$i$ din Cl#"#nt5
?n lu)rar#a a)#a$ta a "#a d# a"intiri* ad#'arul # "tr,ad#'ar
$#"Snat id $i )!O!* fSrS ! !rdin# $ta1ilitS* )a $S $)a&# )#l!r )ar#
)iu%ul#$) )a %ait#l#6.
Cu alt# )u'int#. )#i n#initiati au $.an$a #n!r"a d# a &rind# )a,
&atul un#i '#ri%i* ?n$a da)a 7l#7li&$#$) )#l#lalt# &!d!a1#* $ira%u;
nu &!at# fi rf#fa)ut )u "!n#da )al&a... -!art# 1in#;
8**Curi#rul d# Ar%#$6* "arti# 13349
Cu Tud!r Di)!nu*
Intr# li"1a '!r1ita d# Ada" :i E'a :i Tratatul d# "#di)ina
naturi$ta
A intrat In lini# dr#a&ta* $&r# ti&ar. ! )art# la )ar# $,a lu)rat B2
ani. E$t# '!r1a d#$&r# un aut#nti) tratat d# "#di)ina naturi$ta* al
)arui aut!r nu #$t# "#di) $au ).i"i$t* )i &r!f#$!rul Tud!r
Dia)!nu* d#1utant Tn '!lu" la CC ani* &rin )!ntr!'#r$ata **U"1a
'!r1ita d# Ada" $O E'a6* )art# )# a f!$t int#n$ "#diati+ata $i
d#$&r# )ar# +iarul n!$tru a &u1li)at :i #l!%ii $i )!nt#$tatii.
E)!uril# #i nu $,au $lin$* iar "ulti ad'#r$ari au d#'#nit
$u$tinat!rii d# f!nd.
7Cu" aut!rul &r#+inta n!ua a&ariti# #dit!rial$ dr#&t )art# a "il#,
niutui al Ill,l#a* l,a" a1!rdat )u **di$tanta6 )u'#nita n!utatii.
^
R#&!rt#r5 D# und# $i )u" ati Tn)#&ut a)#$t dru" $!litar?
T. Dia)!nu5 Din a)#la$i r#&#r5 $).#r#a .i#rati)a* A" 'rut $a aflu
da)a nu )u"'a CODUL UNIC al anti).itatii #ra %#n#rali+at. Si
#$t#. D#)i* da)a au Tn)ifrat t!tul* tr#1uia , '!l#.$,n!l#n$ ,
a)#la$i )!d. E '!r1a d#$&r# a)#la$A al%!rit"5 $)ri#r#a uni)a a
%#=il)r. M,a &u$ &# %anduri a"anuntul )a* in ti"& )# n!i "uri"
aiur#a* )a :i "#di)ii* &r#latii* )inul )alu%ar#$)* &r#!tii trai#$) "ai
"ult. D# )#? S# +i)# )a #i .,au %riAL.Dar 1!i#rii $au 1an).#rii
au? S,a +i$ )a #$t# '!r1a d# )r#dint)i. Dar* )#* tr#1ui# $a fii &r#!t
)a $a )r#+i Tn Du"n#+#u? Tr#1ui# $a fii %aina )a $a '#+i da)a
!ul #$t# &r!a$&at? A)#$tia $tiu "ai "utt d#,)at "#di)ii; Tr#1uia
aflat "i$t#rul %#t. Man &r#!ti $i r#%i. fara!ni* #t)...
R#&.5 Cin# a f!$t &ri"ul &a)i#nt?
T.D.5 Eu. Du&a d!ua &r#infar)t#* )ra" t#r"inat. Mi,a" fa)ut $i
t#$,ta"#ntul* iar "#di)a"#nt#l# al!&at# "a du)#au $&r# StI(.
A" aflat la ti"& &lanta $i* du&a )at#'a 1ai* iata,"a din n!u
$anat!$ A$ta #;
R#&.5 In )# $tadiu #ra 1!ala?
T.D.5 Cr#d )a finala* &#ntru )a "i $,a int#r+i$ fu"atul* al)!!lul*
-.M.I.L;
R#&.5 C# $&un#au "#di)ii?
T.D.5 Ma )ainau* $# uitau )u "ila $i "a Ind!&au )u
"#di)a"#nt#. 0# atun)i i"i &i#rdu$#" '!)#a* )a Eltan. D# fa&t*
a" f!$t int#rnal d# d!ua !ri fa S&italul ?ud#t#an $i a" a'ut n!r!)
)u dl. dr. TETU* un !" d#!$#1it* un "#di) d# #()#&ti#. In fa+a
$&itali+arii. A&!i* du&a $a&t# 1ai )u &lanta* au )!n$tatat
VINDECAREA. A$ta # t!t.
R#&.5 Si &lanta #$t# un $#)r#t?
T.D.5 Ni)id#)u". E$t# $al)ia &lan%at!ar# , Sali( al1a. 0lanta a"
intalnit,! Tn "it!i!%i#* la )alai!riil# In inf#rn al# lui Or&.#u*
A#n#a$*
D<
Dant# 8l#)turi =n#$#"nifi)ati'#7* )r#d unii...9 Ea r#da f!nAa
'itala* d#)i r#fa)# fun)tiil# i"&!rtant# al# $i$t#"ului )ardi!,
'a$)7,=ar* 1i!rit,"ul !r%ani$"ului u"an Un a"anunt ar fi a)#la
)a* fn )7=nditiil# a)tuat#* f!l!$ir#a &lant#l!r #$t# $alutara* nu
)!$ta ni"i)* $unt la t!t &a$ul $i* )u" $tar#a 1u%#tului d#
au$t#ritat# # ! ).#$tiun# )ur#nta* 'a du)# la in$anat!$ir#a
&!&ulati#i. Mai al#$* )#i d# 'ar$ta a tr#ia '!r fi 1#,n#fi)iarii
d#$)!&#ririi "#t#. Ei nu d!r#$) ni"i) alt)#'a d#)at $a &!ata $a,$i
r#)a&#l# $anatat#a.
R#&.5 Cu" $# f!l!$#$t#? C#aiuri* 1ai#?
T.D.5 Nu"ai 1ai#. Nu &ut#" $ti )# d!+a tr#1ui# d# la indi'id la
in,di'id. 0rin &i#l# , &rin )ar# r#$&ira" , !r%ani$"ul ia )at ar#
n#'!i#. Atat. D#)i* $# fi#r1 :a$# $"i)#l# d# $al)i# f'#d#ti )a
nu"ar una #$t# )#a 1una* )#a )ar# fa)# ! n%a"a6 , un 'a$# al #i*
n"atura 'raAi,t!ar#i6 din 1a$"#l# r!"an#$tiP iata $#n$ul
..Du"ini)ii -f!riil!r 6* du&a )ar# ur"#a+a...?n'i#r#a;9. 0#ntru )a
nu :tiu r#a)tnl# &i#rd#ril!r $au tran$f!r"Lril!r &rin fi#r1#r#* "ai
adau% :a$# $"i)#l# n#fi#rt#. T#"&#ratura 1ail nu 'a d#&a%i &#
)#a a )!r&ului. Du&a )ir)a <2 d# "inut#* $# i#$# din 1ai# $i* fara
a f!l!$i &r!$!&ul* $# intra "tr,un .a,lat in )ar# $# $ta t!t <2 d#
"inut#* " $tar# d# !di.na. O"ul #$t# r#'i%!rat d# &lanta. :i t!tul
#$t# 1in#... /a* fiind '!r1a :i d#$&r# $#t#a d# 'iata* &ut#" $&un#
)a # a&a 'i# din 1a$"#l# n!a$tr#...
R#&.5 In afara6 d# d'.* $,a "ai r#fa)ut )in#'a t!tal?
T.D.5 Vr#! +#)# &ana a)u". nu"ai )a !a"#nii Tn %#n#ral nu dau
d!i 1ani &# )#i farS di&l!"# d# "#di). Eu a" t!t r#$&#)tul
&#ntru )#i "ini"u" :a$# ani d# $tudii* dar fa&tul )a a)#la )ar#
n# trat#a+a7 MOARE d# 1!ala **Qtiuta6 d# #l "a fa)# $)#&ti).
R#&.5 Va r!% $a &r#+#ntati )art#a Tn )at#'a fra+#. C# #$t# n!u?
T.D.5 T!tul* d#du$ din C!d. Ni"i) d# la altii* &# )ar#*
1in#tnt#l#$* i,a" $tudiat. Cartil# $unt la '#d#r#a !n)ui A"
d#)!difi)at t!at# &lant#l#* ar1!rii* #t). fi a" )!n$tatat r!lul
fi#)a"ia Tn a)#$t #)!$i$t#". Nu #$t# 1in# $a a"#$t#)a" &lant#l#
Tn )#aiuri* )a d!ar* d!ar ! i#$i )#'a. Nu; S# anul#a+a
)!n$titu#ntii anal!%i)i. 0lant#l# nu u)td* dar Tn +adar ! f!l!$#$ti
&# )#a &#ntru ur#).# da)a t# d!ar# fi)atul* $i in'#r$. S#.?ti# )a
&ri"ii "#di)i au f!$t ani"al#l#* &rin in$tin)t.
N!u ar fi )a a" aflat &lanta )ar# r#fa)# 0LASMA. Ca fi#)ar#
)an)#r ar# un f#a) anu"#. Ca #n#r%ia $!lara #$t# )!nd#n$ata Tn
&lant#* $i "ull# alt#l#.
8*Ar%#Vul 6* a&rili# 13349
0r!f#$!rul Tud!r Dia)!nu 'a $&un#5
**0!'#$t#a alfa1#tului 6
0r!f#$!rul Tud!r Dia)!nu &u1li)a Tn anul 133C Tn Editura
**O"ul Cr#$tin6* )art#a **0!'#$t#a alfa1#tului6. Editura **2"ul
Cr#$tin6 ar# )a "ana%#r &# G#!r%# T!"u. Lu)rar#a a a'ut Tn
)alitat# d# )!n$ili#r lit#rar &# Marin l!nita* rn#"1ru al **Uniunii
S)riit!ril!r din R!"ania6* )un!$)ut :i )a &r!lifi) +iari$t.
L#)t!rul )artii a f!$t Oana T!"a.
DD
Aut!rul )artii* &r!f#$!r Tud!r Dia)!nu* fa)# &art# din a)#a )at#,
%!ri# a !a"#nil!r d# )ultura &#r$#)utati d# r#%i"ul tr#)ut $. i
)ar# nu a'#au dr#&tul $a &u1li)#. D# a)##a #$t# &!$#$!rul un#i
1!%at# lit#,raturi d# $#rtar. Cartil# $al# $# 1a+#a+a &# ! "#t!da
&r!&ri# d# )#r)#,tar# :tiintifi)a a i$t!ri#r li"1ii r!"an#* una
dintr# )arti fiind ! &!'#$t# a alfa1#tului. Du&a $)ni"1aril#
&#tr#)ut# In 13J3 Tn tara* a)u"ularil# $al# int#ri!ar# #(&l!d#a+a
fn #diturA* )ar# fi &#r"it $a T$i 'al!rifi)# &r!&ri#tat#a
int#l#)tuala Tn )at#'a )arti d#Aa &u1li)at#.M#nti!na" ai)i $i )#l#
d!ua '!lu"# &u1li)at# din lu)rar#a $a **Li"1a '!r1ita d# Ada"
$i E'a6* '!l I* &art#a I :i a il,a.
M#t!da $a d# lu)ru ar# !ri%inalitat# &rin a)##a )a $# d!)u"#n,
t#a+a din i+'!ar# '#).i 1a+at# &# "arturii di$)!ntinu#* ra+l#t#*
din 'r#,"#a da)il!r* n#d#$)ifrat#. Aut!rul :i,a fa)ut un )!d
&#r$!nal d# d#$,)ifrar# )ar# r#&r#+inta ! &r!&ri#tat# int#l#)tuala
a $a. C#l# "ai $u$ $&u$# $# 1a+#a+a &# )un!a$t#r#a lu)raril!r
&r#+#ntat# d# aut!r la "ai "ult# $#$iuni $tiintifi)# $au 'a+ut# in
"anu$)ri$ Tn ..la1!rat!rul6 $au.
A" )ilit in &r#7$a $au Tn adr#$# )atr# aut!r* !&inii fa'!ra1il#
$#n$# d#Tnalt# &#r$!nalitati 1i$#ri)#:ti5 T#!)li$t* 0la"ad#ala*
0i"#n* Caiini)* $.a. Nu tr#1ui# n#%liAat fa&tui d# a &r#)i+a Tn
a)#$t $#"naA d# )art# )a lit#ratura '#).# din R!"ania a r#$t
$i$t#"ati+ata d# &ri"ii i$t!ri)i lit#rari &# 1a+a d# d!)u"#nt#
#(i$t#nt# -n 1i$#ri)i* r#luat# Tn di'#r$# #ditii.
O lu)rar# a1$!lut !ri%inala
0r#!)u&ari $i"ilar# lui Tud!r Dia)!nu* ant#ri!ar# $au Tn &aral#l
d#,a lun%ul )#l!r <2 ani d# )#r)#tari :tiintifi)# la f#l d#
&#r$#)utat#* au )r#at* Tn R!"ania* N. Miul#$)u* )ar# a la$at* Tn
"anu$)ri$* )art#a *Da)ia , Tara Z#il!r6. r#fu+ata d# #dit!ri* a$tf#l
)a,Tn li"1a r!"ana nu $,a ti&arit* $i Al#(andru 0#l#* )ar#
&u1li)a d!ua lu)rari d# lin%'i$ti)S* W0#r#nitat#a #l#"#nt#l!r
da)!,r!"an#6 8In #ditura **C#l# tr#i Cri$uri 6* "ai "ult#
#&i$!ad#9 $i *Etn!ni"#l# r!"anil!r6* &u1ti)ata Tn Editura
A1radda1a* Orad#a* 133C.
O&inii d#$&r# lu)raril# lui Tud!r Dia)!nu au &r#+#ntat a)ad.
Ni)!la# T#!d!r#$)u. &r#:#dint# d# !n!ar# al =A$!)iati#i
Oa"#nil!r d# :tiinta din R!"ania6 8al )ar#i "#"1ru '#).i #$t#
:i &r!f, Tud!r Dia)!nu7X* &r!f.uni'.dr.in%. L#!na).#$)u 0.
Ni)!la#* &r!f. C!rn#l C!n$tantin#$)u $.a.9.
0!rnind d# la fa&tui )a ni"#ni nu $ti# !ri%in#a alfa1#tului*
aut!rul* &rintr,un $i$t#" !ri%inal in '#r$uri* )u "ult# r#f#rint# la
$i$t#"ul )!n$tru)ti#i lit#r#l!r $i a r#+ultat#l!r )#r)#taril!r
i$t!ri)#* &r#+inta fi#,)ar# lit#ra din alfa1#t* )!"&arand,! )u
nu"#r!tar#a af#r#nta Din a)#$t# "!ti'# ar# un )ara)t#r )!"&l#t
!ri%inal.
Drd. C.irita l!n#l
M#"1ru Tn C!"it#tul7 R!"an d# I$t!ri# $i -il!+!fia =tiint#i*
A)ad#"ia R!"ana , /u)ur#$li 8*Ar%#Vul6* "ai 1334
DE
0r!f#$!rul &it#:t#an Tud!r Dia)!nu $u$tin# )a li$u$ $,a na$)ut la
Stani:!ara
In a)#a$tii 'ara at#ntia intr#%ii lu"i a f!$t Tndr#&tata a$u&ra ul,
ti"#i #)li&$# t!tal# d# S!ar# a "il#niului Z!na Val)#a a f!$t
)a&ital$ "!ndiala a a)#$tui f#n!"#n a$tr!n!"i). D# )urand*
&r!f#$!rul &i,t#:t#an Tud!r Dia)!nu a 'i+ilat L!trif!rul* un
$u&#r1 ar#al "!ntan d# &# Val#a Oltului El $u$tin# )a a
!#$)!&#rit a)!l!* fn +!na 'al,)#ana* un t#"&lu )ar# dat#a+a d#
)ir)a 4.E22 ani. In !&inia du",n#alui* in &r#aA"a #)li&$#i* a)#$t
t#"&lu a f!$t r#a)ti'at d# ! f!r"a d# #n#r%i# n#)un!$)uta.
T#"&lul $# afla din)!l! d# f'lana$,tir#a C!+ia* &# &art#a dr#a&ta
a Oltului. Du&a )ati'a >il!"#tri* $# aAun%# &# un dru" f!r#$ti#r*
la ! )a$)ada d# 'r#! BE "#tri Tnalti"# 0rin $tan%a #i* ur#a
&i#&ti$ ! &antS &i#tr!a$a d# 4E,J2 d# %rad#* t#r"i,nata &#
)r#a$ta. Ur"#a+a )!1!rar#a fn tun#lul &rin )ar# a&a $# &ra,
'al#$t# Tn )a$)ada.
0r!f#$!rul Dia)!nu #$t# )!n'in$ )a in a)#$t t#"&lu $,a in,ta"&lat
)#'a #(tra!rdinar.
aT#"&lul ar# )ri$tat# Ga"a )ar# a)Ai!n#a+a la ni'#l "#ntal d# la
1D la BD )i)luri &# $#)unda. Du&a d#&la$aril# !1!$it!ar# &ana
aid* &# )r#a$ta* ",a" $i"tit #(tra!rdinar d# 1in# i"#diat )# a"
intrat in t#"&lu. M,a" r#fa)ut &# l!); Cati'a al&ini$tO d# tr#a1a
au a"#naAat &un)t# d# $&riAin &# '#r$ant $i #)li&$a din 11 au%u$t
a &utut fi ur"arita &#rf#)t d# aid* d# &# )u&!la t#"&lului* d#
nu"#,r!$i turi$ti r!"Uni $i $train;6.
C#r)#taril# &# )ar# l# fa)# d# &#$t# <E ani l,au )!ndu$ &#
&r!f#$!rul Dia)!nu la ! )!n)lu+i# uluit!ar#5 #(i$ta ! l#%atura
)lara fntr# t#"&lu $i fa&tul )a ai)i a f!$t ! +!na d# "a(i"a
'i+i1ilitat# a #)li&$#i. **O lini# i"a%inara* )# da dir#)tia
&rin)i&al$ a f#n!"#nului a$tral* &!rn#$t# din R#t#+at* tr##$ &rin
+!na Tr!i#i 8T#"&lul Ga"a d# la L!tri$!r9* &rin ad#'aratul
Na+ar#t 8Stani$!ara* )!n,tinuandu,$# &rin T!"i$ 8C!n$tanta9*
ad#'arata )a&itala a %#t!,da)il!r 6.
0r!f#$!rul &7it#$t#an $u$tin# )a un#l# fra%"#nt# din A&=)ali&,$a
$# r#f#ra la a)#$t t#"&lu5
.?#"#liil# +idului )#tatii $tint i"&!d!1it# )u t!t f#lul d# &i#tr#
$)u"&#. fntiia &iatra d# t#"#li# #$t# d# Aa$&* a d!ua d# $afir* a
tr#t d# .al)#d!n* a &atra d# $"arald 8...9 La t#"&lul Ga"a*
t#"#lia #$t# d# $"arald. A$tf#l $&u$* a)#a$tM +!na &!at# fi
nu"ita* &# dr#&t )u'fnt* N!ul l#ru$ali". T!at# #ni%"#l# $,au
)r#at &rin nu"#r!l!%ia $a)ra. Nu # un $#)r#t )a &r#!fii i$i al!)a
nu"# )#r#$ti. D# ai)i t!ata )!nfu+id. Du1l#t#l# )r#at# &#ntru a
a$)und# ad#'arul i,au indu$ in #r!ar# &# i$t!ri)i. D#)!difi)fnd
)u'antul /#t.l##"* $# arata )lar )a #$t# '!r1a d#$&r# Mana$tir#a
Stani$!ara* d# Ifn%a C!+ia. in a&r!&i#r#a #i $unt d!ua &#$t#ri5
una )u ).i&ul lui li$u$* iar )#alalta )u ).i&ul Sfintului Ni)!la#.
A)#$t# "arturii #(i$ta $i &!t fi 'a+ut# la Stani$!ara $i la T#"&lul
Ga"a. Ca ! )!n)lu+i#* #u )r#d )a li$u$ $,a na$)ut ai)i. A" $L
adu) )urand d!'#+i $i "ai dar#;6
S!rin St!i)a 8*Curi#rul +il#i6. "ai 13349
DC
C!n)tu+iil# &r!f#$!rului Tud!r Dia)!nu au fa)ut 'al'a in lu"#
O #).i&a d# )anadi#ni 'in# la t#"&lul Ga"a d# la L!tri:!r
Zil#l# tr#)ut#* &r!f#$!rul Tud!r Dia)!nu a f!$t anuntat t#l#f!ni)
d)$&r# ! 'i+ita in#dita a un!r )anadi#ni int#r#$att d# T#"&lul
Ga"a d# la L!tri$!r,Val)#a* Cu &utin ti"& inaint#a #)li&$#; d#
S!ar# din luna au%u$t* )un!$)utul &r!f#$!r a d#$)!&#rit a)#$t
t#"&lu din)!l! d# C!+ia* &# &art#a dr#a&ta a Oltului* lan%a !
)a$)ada d# a&r&(i"ati' BE d# "#tri. Du&a $&u$#l# &r!f#$!rului*
Sa)#$t t#"&lu ar# )ri$tat# %a"a )ar# a)ti!n#a+a la ni'#lul "#ntal
d# la 1D )i)luri &# $#)unda la B1. La 1a+a lul $# afla $"arald*
&iatra d#$&r# )ar# $# a"int#:t# in A&!)ali&$a6. C!n'in%#ril# d,
lui Dia)!nu $unt a)#l#a )a a)#$t# l!)uri $unt d# fa&t* "arturii )a
ai)i $,a na$)ut li$u$. Id#il# $al# au $tarnit )uri!+itat#a
$&#)iali$til!r din tara fi din $trainatat#* du&a )u" $&un#a" "ai
$u$. D# altf#l* d!"nia $a #$t# in'itat la Arad $i la Crai!'a $a
&arti)i&# la ni$t# $#dint# &# a)#a$ta t#"a* in'itati# fa)uta d#
$&#)iali$t; Tn &ara&$.i.!l!%i#. Cu #).i&a )anadiana 'a "#r%#
).iar la fata l!)u,lui* la 1,Otri$.!r
M.Tud!r 8/Curi#MO+OO#O6,0it#$ti. "ai 13349
Un $)riit!r ar%#:#an a intrat Tn t!&ul !a"#nil!r d# )ultura &#
B221
0#ntru anul B221* AMERICAN /IOGRA0SICAL INSTITUTE
:i UNIVERSITH CAM/RIDGE l,au n!"inali+at &# $)riit!rul
&it#:t#an Tud!r Dia)!nu )a fa)and &art# dintr# )#i "ai
i"&!rtanti !a"#ni d# )ultura din lu"#. D#$i a &u1li)at d!ar 12
din )#l# 42 d# )arti &# )ar# l#,a $#n$ &ana tn &r#+#nt* lu)raril#
$al# au f!$t "ai "ult a&r#,)iat# in A"#ri)a d#)at la n!i in tara.
V!lu"ul &# 1a+a )aruia Dia)!nu a &ri"it a)#$t# a&r#)i#ri $#
intitu,l#a+a **Li"1a '!r1ita d# Ada" ?O E'a6* ! )art# )#
r#&r#+inta d!ar in)#&utul &atrund#rii Tn tain#l# d#)!difi)arii
)u'int#l!r. D#$&r# $)riit!rul Tud!r Dia)!nu 'a "ai &ut#" $&un#
)a &# J au%u$t a.). i"&lin#$t# 41 ani* )a $,a na$)ut Tn )!"una
/ara$ti d# V#d#* Aud#tul Olt $i )a a a1$!l'it $)!ala &ri"ara :i
li)#ul &arti)ular* a'andu,l )a da$)al &# tatal $au.
La 'ar$ta d# 1E ani #ra )!r#$&!nd#nt d# &r#$S &#ntru Aud#=ul Olt*
la +iarul R!"ania Li1#ra* iar la 1J ani a d#'#nit r#da)t!r la a)#,
la$i +iar* !)u&Sndu,$# d# $#)tia d# arta **A/C6. E$t# a1$!l'#nt al
-a,)ultatii d# Li"1a R!"ana $i I$t!ri# , /u)ur#$ti. iar in anul
13EC $,a $ta1ilft Tn 0it#$ti. A f!$t &r!f#$!r la Li)#ul nr.B* :)!ala
%#n#rala nr.D $i Li)#ul d# Arta. Tn 133B a r#nuntat la )at#dra iar
a$ta+i $# !)u&a d!ar d# $)ri$ $i d# Tndat!nnl# )#,i r#'in )a
$#)r#tar %#n#ral $titntifi) al A)ad#"i#i Oa"#nil!r d# :tiinta*
filiala Ar%#V*
C!rina lan)u 8.Curi#rul d# Ar%#:6* "ai 13349
D4
C#l "ai "ar# $)riit!r din lu"# trai#:t# la 0it#:ti?
In &#ri!ada 1E,1J au%u$t* fa S!t#lul K Int#r)!ntin#ntal6 din
/u)ur#$ti $,au d#$fa6$urat lu)raril# )#lui d#,al d!il#a C!n%r#$
Int#rnati!nal d# Da)!f!%i# ../ur#1i$ta B2216* ur"at d# ! 'i+ita la
Sar"i+#%#tu$a. Un )!n,%r#$ Tn )ar# au &arti)i&at* alaturi d# alti
$&#)iali$t; d# &r#$ti%iu in i$t!,ria '#).# a R!"ani); $i &atru
)#r)#tat!ri ar%#$#niP Tud!r Dia)!nu* $#,)r#tar %#n#ral al
A)ada"i#i Oa"#nil!r d# :tiinta* -iliala Ar%#$* O)ta'ian /r#tan*
I!n S!r!1#anu $i &r!f.uni'.dr.in%. Ni)!la# L#!na).#$)u.
0r!f#$!,rul &it#:t#an Tud!r Dia)!nu $,a r#"ar)at* Tn a d!ua +i a
lu)raril!r )!n%r#,$ului* &rin )!"uni)ar#a $tiintifi)a
**D#)!difi)ar#a $)ri#rii %#ti)#6* O )!,"uni)ar#a &ri"ita )u 'ii
a&lau+# $i ural# d# a$i$t#nta* lu)ru rar intalnit &# la )!n%r#$#
Du&a )u" $# $ti#* &r!f. Tud!r Dia)!nu a &u1li,)at 8d#!)a"data9
d!ua '!lu"# din nLi"1a '!r1ita d# Ada" :i E'a6* alaturi d#
)at#'a r!"an# $i )arti d# '#r$uri* dar !&#ra $a* aflata in "anu$,
)ri$* #$t# d#!$#1it d# 'a$ta 8&#$t# 42 d# '!lu"#9. D# &iida. ar#
Tn "anu$)ri$ ! #n)i)l!&#di# a l#a)uril!r r!"an#$ti* Tud!r
Dia)!nu $u$,tinand )a a 8r#9d#$)!&#rit nu nu"ai l#a)ul la )an)#r*
dar $i la SIDA C d#$)!&#rir# )ar# $&#ra $a,i adu)a 0r#"iul N!1#l
&#ntru "#di)ina* d#$i* n#,a d#)larat* d#$)!&#rir#a ..Li"1ii
'!r1it# d# Ada" Vi E'a6 #$t# #&!)ala; D# altf#l. ).iar da)a In
tara nu &r#a # luat Tn $#a"a 8)u #()#&tia un!r "itiati9* !&#ra lui
Tud!r Dia)!nu int#r#$#a+a &#$t# .!tar#* d!'ada Vi &r#+#nta $a
i"in#nta Tntr,un di)ti!nar al )#l!r "ai i"&!rtant# &#r$!nalitati
d# &# %l!1; D#.* ni"#n7i nu # &r!f#t Tn $atul lui... A$t#&,ta" $i
n!i 7)u int#r#$ alt# &r!'!)ari $!$it# din &art#a &r!f. Tud!r
Dia)!nu* ##l )ar# r#)#nt a $ar1at!rit $a&t# d#)#nii d# 'iata. Da)a
Lu)ian /la%a* Ni).ita Stan#$)u $i Marin S!r#$)u au ratal
N!1#lul* da)a Mir)#a Cartar#$)u nu a r#u$it $a,i )!n'in%a &#
$u#d#+i* &!at# )a Tud!r Dia)!nu )u l#a)uril# $i )u li"1il#
'!r1it# d# Ada" $i E'a $au d# %#ti* 'a r#u$i $a adu)a N!1#lul la
0it#$ti8?.D.9.
8.Curi#rul d# Ar%#:6* "ai 13349
Tud!r Dia)!nu
Li"1a '!r1ita d# Ada" :i E'a
Cu ani " urrri#i* un aut!r* 8Ga1ri#l G.#!r%.#9 a &r!&u$ #diturii
Tn )ar# lu)ra" ! )ul#%#r# )!"&arata d# &r!'#r1# r!"an#$ti.
-a&tul d# a fi )!"&arat )u &r!'#r1#l# latin#* itali#n#* fran)#+#*
$&ani!l#* &!rtu,%.#+# $i d# a fi Tn)#r)at $S d#"!n$tr#+#
&ri!ritat#a Tn ti"& $i nuanta,r#a &r!'#r1#l!r r!"an#$ti ?i d# a fi
)!"1atut un#l# #r!ri &#r&#tuat# )u &ri'ir# la !ri%in#a **d#
T"&ru"ut6 a "ult!ra dintr# &r!'#r1#l# n!a$tr# a fa)ut )a
"anu$)ri$ul r#$&#)ti' $a fi# &ri'it )u ! #(a%#rata6 r#+#r'a. Cin)i
$au ).iar $a$# r#f#rat# d# $&#)ialitat# au f!$t )#rut# Tnaint# d#
&u1li)ar#. 8E '!r1a d# lu)rar#a **0r!'#rt#l# r!"an#$ti :i
&r!'#r1#l# lu"ii r!"ani)#6* ult#ri!r di$tin$a )u 0r#"iul
A)ad#"i#i9*
A" a'ut $ur&ri+a d# a "i $# !f#ri r#)#nt $&r# l#)tura ! lu)rar# d#
! indra+n#ala a$#"anat!ar#. Aut!rii* "#"1ri ai A$!)iati#i
Oa"#nil!r d# Etnnta din R!"ania* in 1a+a un#i )!&l#$it!ar# :i
)!"&l#(# d!,)u"#ntari la $ur$# i$t!ri)#* ar.#!l!%i)#* 8it#rar#*
lin%'t$ti)#* "it!,
DJ
l!%i)# #t).* au r#ali+at ! $ur&nn+at!ar# $i )a&ti'anta &l#d!ari#
&#ntru )!nfruntar#a un!r '#).i t#+# lin%'i$ti)# )u n!ll#
d#$)!&#riri ar.#!l!%i)#. Aut!rii "#r% "ult "ai d#&art#*
&r!&unand n!i i&&t#+# "#nit# a"latura '#).il# t#+# &ri'ind
f!r"ar#a li"1ii r!"an# :i l!)ul )i'ili+ati#i %#t!,da)i)# in
)!nt#(tul i$t!ri) al f!r"arii &!&!ar#l!r ind!,#ur!&#n#. R#,
)ur%and la ar%u"#nt# $ur&rin+at!ar#* in)lu$i' la $)ri#ril# '#di)#*
la )!"&arar#a '!)a1ularului un!r li"1i d# !ri%in# latina*
r!"ani)#* )#lti)#* %#r"ani)# #t). )u f!ndul d# )u'int# r!"an#$ti*
aut!rii t:i &r!&un $a d#"!n$tr#+# )a in t#rit!riul i$tr!,)ar&ati),
&!nti) a f!$t un f#a%an al )i'ili+ati#i '#).i $.i )a $tra"!$.ii n!$tri
au a'ut ! $)ri#r# :i ! li"1a &ut#rni)a* din )ar# au iradiat
influ#n)# $&r# #(t#ri!r. S# $u$,tin#* Tntr# alt#l#. )a *).#ia d#
d#+l#%ar# a li"1ii '#di)# #$t# li"1a &!&ulara '#).# a n#a"ului
r!"an#$)7 8&.<49* )a l#a%anul ariani$,"ului '#di) #$t# Da)ia
8&.<39* )a Wt!&!ni"ia $!"#Vana !%lind#Vt# lu"#a +#itatil!r
'#di)# d# )ult lunar 6. Adu)and ar%u"#nt# Tn $&riAi,nul t#+#i
&#r"an#nt#i )!dului %#ti) )u &ri'ir# la !ri%in#a li"1ii Vi
)i'ili+ati#i da)!,%#ti)#* aut!rii r#)ur% la n!i int#r&r#tari al# un!r
afir"atii 1i,1li)# :i "it!l!%i)#* d#+'aluind un#l# "ari #ni%"#*
r#)!n$tituind n!i a"anunt# d#$&r# r#%ii %#ti5 En# /a$ara1*
Dr!"i>#t#* l!an I 8/ur#1i$ta9 :i dina$tia D#)#1alil!r. &#=i un#l#
i&!$ta+# :i )!n)lu+ii f!r"ulat# &ar ri$)ant#* da)a n# ra&!rta" la
i$t!ria '#).# a:a )u" n# fu$#$# &r#+#ntata* )r#d )a $# )u'in# )a
! a$#"#n#a int#r&r#tar# $a fi# )un!$)uta* anali+ata )u
ri%ur!+itat# d# )atr# $&#)iali$ti $i !a"#ni d# )ultura al )ar!r $&irit
nu #$t# $u1Au%at d!%"#l!r. Cu atat "ai "ult )u )at "ulti aut!ri
d# &r#$ti%iu din $trainatat# :i "ult# i+'&ar# '#).i* &r#)7u" :r
un#l# r#)#nt# d#$)!&#riri 8ta1lit#l# d# la Tartaria9 )!nfir"a ##l
"ai ad#$#a firul a)#$t!r i&!t#+#. Ca)i nu #$t# #()lu$ )a Tn
)ultura n!a$tra $a fi f!$t in!)ulat# in ti"& #r!ri %ra'# )ar# $a n#
af#)t#+# "#"!ria &r!&riului tr#)ut. S,au "ai d&'#dit a$#"#n#a
)a+uri. Tnt#l#&t #$t# $E lua" n!ta $i $a aAuta" la )larifi)ar#a
i$t!ri#i n!a$tr#* Tnl=tu7rand #r!ril# $i a&r!&iindu,n# d#
)#rtitudini. Aut!rii $&#ra )a n!utatil# adu$# '!r &ut#a fi Tntr#%it#
$i W'!r "!1ili+# f!rt# n#1Snuit# in )#r)#tar#a Sn%'i$ti))T. Cu
atat "ai "ult )u )at $,a )!n$tat )a n$)Oi#"a,ti$"ul $i $)l#r!+a
i$t!ri#i #$t# $i "ai #'id#nta du&a fn).#i#r#a ra+,1!iului r#)#.
Manual#l# lauda )##a )# .ul#au inaint#... Intr#a%a i$t!,ri# tr#1ui#
$tudiata din n!u 68& 1E49
G.#!r%.# Marin 8nUni'#r$ul )CrAii6* nr.11,1BOB2229
D3
Ca&it!lul II
DOVEZI 0ENTRU OAMENII 0RIMORDIALI , ROMANII
?6!tuVi* und# ar tr#1ui $<,i &la$a" &# Da)!,r!"ani? Un%urii*
$ar1ii* 1ul%arii fi %r#)ii $unt d# a)!rd )a #i n,au )# )auta* )u ni)i
un &r#f* ni)i in Tran$il'ania* ni)i in S#r1ia* ni)i in /ul%aria* ni)i
in Ma)#d!nia $au in 0ind.
Ei n,au )S+ut t!tu:i din )#r Vi n,au '#nil ni)i din fundul iadului.
A)#a$tS UNANIMITATE IM0O,TRIVA ROMANILOR in)ita*
&rin ur"ar#* la ad!&ta,r#a l#+#i )u &ri'ir# la dainuir#a da)!,
r!"anil!r in n!rdul Dunarii
-#rdinand L!t
8O1$#r'atii a$u&ra )artii lui G. /rSlianu ,*.O #ni%"S :i un
tnira)!l i$t!ri)5 0!&!rul R!"an6
81Eau%u$l 13D<9
Mi$t#rul %#t
A "ai tr#)ut ! Au"atat# d# '#a) $i &r!1l#"#l# ETNO GENE,ZEI
n#a"ului n!$tru r!"an#$) $unt a)#l#a$i. N# &r!&un#" $a
adu)#" fn lu"ina r#&#r# i$t!ri)# "ai &utin )un!$)ut# $au
)!"#ntat#. )ar# !f#ra ! n!ua &#r$&#)ti'a in )un!aEt#r#a
ad#'aratului tr#)ut al $tra"!?il!r n!:tri* &# d# ! &art#* iar &# d#
alta. $a r#%andi" li"1a r!"an#a$)a in $tru)tura $a inti"a* &rin
i&!t#+a %#ti)a.
A$a )u" '!" '#d#a* %#tii au f!$t a&artinat!ri )a$t#i IO* r#%i $i
"ari &r#!ti ai intr#%ii anti).itati* "i$t#rul %#t )!n$tituind ).#ia
d# 1!lta a )un!a$t#rii ad#'arului. Ei au CODI-ICAT li"1a
&ri"ara ada"i)a* $int#ti+and "tr#a%a $tiinta a tr#)utului.
I+'!ar#l# $#n$#* &# )ar# l# &r#+#nta" n# '!r da &!7$i1ilitat#a d# a
r#%andi tr#)utul O"#nirii* in %#n#ral* ?i al n#a"ului n!$tru* Tn
$&#)ial.
0rin d#)!drfi)ar#a $)ri#rii .i#rati)# '!" afla !ri%in#a alfa1#tului*
)a fi &ri"ul $)ri$ din lu"#... 0#ntru a)#a$ta* 'a tr#1ui $a
a))#&ta" ! $!luti# "at#"ati+ata* $i$ifi)a $i '!" !1$#r'a )u
1u)uri# )a i+'!ar#l# i$t!ri)# fn u+ $# )!"&l#t#a+a f#ri)it )u
)#l# ..&i#rdut#6 $i "ai al#$ a"anun,tul )a* d# fa&t* au f!$t
INCI-RATE* fn **&i#rduta6 li"1a a da)il!r* adi)a in 1una li"1a
r!"an#a$)a. -al$ifi)ar#a i$t!ri#i nu $# &!at# fa)# d#,)at &rin
fal$if i)ar#a li"1ii. lata* d#)i* )at#'a r#&#r# )ar# au $tat la 1a+a
#la1!rarii i&!l#+#i %#n#ti)#* &# )ar# l# '!" r#%andi **$in# ira #t
$tudi!6.
In Da)ia , ##l "ai '#).i &!&!r al T#rr#i
*A" fS)ut "ult# #(&#ri#n)# in 'iata "#a )a $S aflu )ar# a f!$t
##l
"ai '#).i &!&&r d# &# &a"ani Vi )# li"1a '!r1#a a)#O &!&!r* in
fin#* a"
aAun$ la )!n'in%#r#a )a li"1a )#a "ai '#).# a f!$t a
-RIGIENILOR*
adi)a a 0ELASGILOR* $O7&rin ur"ar# #$t# &!&!rut ##l "ai
'#).i6.
-ara!nul 0SAMETIC* 422 i.#.n. )f. SERODOT* )art#a II
E2
D##r5 fri%i#nii $au Di'inii 0#la$%i* )u" fi nu"#au %r#)ii* fara
In$: a,i &r#)i+a la !ri%in#. N. D#n$u$ianu Tn RDa)Oa 0r#i$t!.)a6
?i &r#+inta &# lar%* iar &atria d# !ri%in# #$t# DACIA. Int#r#$ant.
^
..C!l.ii Vi Da)ii "a )un!$)* #i '!r1#$) ! li"1a 1ar1ara* d#
idi!"a LATINA6.
8SORATIU , .Od#f#6. 1*B29
D#)i* li"1a da)il!r #ra d# idi!"a latina. -!art# i"&!rtant d# r#ti,
nut* "at al#$ )a latinitat#a li"1ii n!a$tr#. EVIDENTA !ri)ui*
#$t# ant#ri!ara ra+1!ai#l!r )u r!"anii... , S!ratiu 8CE , J i.#.n.9.
D# )# !ar# d#ranA#a+a atat latinitat#a li"1ii n!a$tr# a7nt#,
r!"ana6?
t
*Gr#)ii n# nu"#$) :i &# n!i r!"anii* 1ar1aAi 6.
80liniu ##l /atran , ?$t!ria natural=69
0liniu ##l /StrSn a trait Tntr# anii B<,43 #.n. 0rin %r#)i* #l d#nu,
"#a* 1in#int#l#$* &# $)riit!rii d# %r#a)a '#).#.*.
^
?Li"1a &ri$)a* adi)a li"1a 1atrana* a fa$t a)##a &# )ar# au f!l!,
$it,! l!)uit!rii )#i '#).i ai ttali#i* in ti"&ul lui lanu$.6
80AUSANIAS , ?$t!ria Gr#)i#i69
A trait Tn $#). II #.n. Li"1a &ri$)a #ra li"1a )#a "ai '#).#
latina* du&a I$id!r* li"1a tri1uril!r &a$t!ral#* &a$trata Tn
)ar"in#l# $aliar#* )u
"ult Tnaint# d# fundar#a R!"#i.

**S,a dat nu"#l# d# S)It intr#%ii "a$# latin$* )a nu"# %#!%rafi)6.


8STRA/O , .G#!%rafia69
Na$)ut Tn EJ T.#.n. 0r#)i+ar#a #$t# f!art# i"&!rtant= &#ntru a
d#$)ifra )a"&ania din E1D T.#.n. a lui DARIUS I"&!tri'a
**$)itil!r6;
^
**Gr#)ii nu"#$) li"1a latina , li"1a &# )ar# ! '!r1#$) $)itii 6.
0a&a NICOLAE I* )atr# MISAI al Ill,l#a al /i+antului 8JCE #.n.9
lata ! r#&#t#tar# aut!ri+ata a $tra'#).i"ii latin# a li"1ii. Ci)#r!
'!r1#a... lin%ua r!rnan#a$)a
**Li"1a r!"ana ar# "ai "ulta latinitat# d#)at )#a italiana6.
CAVASIUS , O# Ad"ini$trati!n$ R#%ni Tran$Il'ania#
A:a #$t#* dar atun)i )u" n#,a" r!"ani+al* li"1a fiind #l#"#ntul
#$#ntial? Nu )u"'a t!ata t#!ria n!a$tra #$t# ilu+!ri#? 0!#+i#? Nu
)u"'7a r!"ani$tii i%n!ra )u 1una $tiinta a)#a$ta r#alitat#?
?n Italia* in S&anOa* in Galia* &!&!rul $# $luA#a d# un idi!" d#
f!r"ati# "ai '#).# $u1 nu"#l# d# lin%ua r!rnan#a$)a* )a &#
ti"&ul lui Ci)#r!6.
LECLERC , M!ld!,Vala.ia* 0ari$* 1JCC
E1
A)#a$ta nu &ut#a fi d#)Ut li"1a '#).# r!"an#a$)a* din )ar# $,au
d#$&rin$ li"1il# n#!latin# nu"it#... din &r!latina* d#)i...
^
**ln $la'!na $# %a$#$) "ult# )u'int# r!"an#$ti* "ai al#$ in )#a
1i$#ri)#a$)a6
COURTENAH /AUDOIN,1322
E(a)t in'#r$ d# )u" $u$tin $la'i$tii n!$tri in di)ti!nar#;
*Ori%in#a n#a"ului r!"an#$) tr#1ui# )autata la trad )u "il d#
ani inaint#a alt!r &!&!ar# $i a)#a$ta n# da dr#&tul d# a n#
)!n$id#ra n!i* r!"anii* )a ad#'aratii "!$t#nit!ri ai a)#$t!r l!)uri
6.
NICOLAE IORGA
]
K G#tii $i Sar"atii a&ar )a &!&!ar# fnrudit# $i '!r1#$) a)##a$i
li"1a 1ar1ara latina 6.
OVIDIU , Tri$t#l#* II* 1JJ,1J3
Ca $i S!ratiu* )ar# $&un#a a)#la$i lu)ru d#$&r# Da)i* &!#tul
#(ilat la T!"i$ &r#)i+#a+< latinitat#a ant#,r!"ana a li"1ii
%#til!r;
D
*G#l!nii* du&a ! tradOti# '#).# a %r#)il!r #rau din a)##a$i fa"ili#
)u A%atSr$ii* d# la raul MARIS68Mur#V9.
SERODOT* I* IV* 12
^
WMa)#d!n#nii #rau d# a$#"#n#a un &!&!r &#la$%6.
?USTINI* li1. VII*1
A
**2 li"1a 1ar1ara latina $# '!r1#a $i in &r!'indil#
ILLHRICULUI in)a fnaint# d# )u)#rir#a r!"anil!r. Su1 nutn#l#
d# IllIria $# int#l#%#au* in ti"&unl# "ai '#).i* t!at# tinuturi7?
$&r# a&u$ d# T#$$alia $i Ma)#d!nia* &ana la "ar# :i &ana la
I$tria* iar in ti"&ul I"&#riului* fa)#au &art# din Iliri)5 N!ri)ul*
0an!nia* Dal"atia* M!#$ia :i CELE DOUA DACS d# &#$t#
Dunar#6.
SETUS RU-US , ./r#'iariunf. C. VIM* )f.7/!)>in% N!t.
Di%n. II*C
Mai &r#)i$ d#)at alata nu $# &!at#5 d#)i* li"1a 1ar1ara latina
$tra6'#).# $# '!r1#a &# un $&atiu 'a$t* in)lu$i' DACIA.
'
RZaO"!(#* fil!$!ful $i l#%tuit!ruO ##l "ar# at %#tfO!r a fa$t* du&a
tra,diliil# %r#)#$ti* unul $i a)#la$i )u Saturn6*
MNASEAS , -ra%.Si$t. Gr. Ill* 1E<
EB
**Ci'ili+atia :i I$t!ria au in)#&ut Tn R!"ania6
fSu'#ranitat#a lui SATURN $# #(tind#a $i a$u&ra %#r"anil!r. In
)ant#)#l# l!r i$t!ri)#* du&a )u" $)ri# Ta)it* %#r"anii )#l#1rau &#
TUISTO* D#u$ T#rra #ditu$ 8URAN9 $i&# fiul $au MANNUS
8Saturn9.
-ran)O4* )u" $)ri# Gr#%!riu d# T!ur$* ad!rau &# Saturn* )a $i
Sa(!nii* Galii* E%i&t#nii* -#ni)i#nii* iar Mar#a N!rduiui #ra
"ar#a lui Saturn6.
N. DENSUSIANU , .Da)ia 0r#i$t!ri)a6
.Ca&#t# )la$i)# )ar# &!t fi luat# )a "!d#l &#ntru )a"##P )a&#t#l#
a)#$t#a au "auntnA )#'a )# &r#'#$t#$t# infSti$ar#a l!r d#
dinafara. In ad#'ar* ni)ai#ri nu '#i &ut#a %a$i ! &ut#r# d#
int#l#%#r# "ai ra&i,da* ! "int# "ai d#$).i$a* un $&irit "ai a%#r*
in$!tit d# "ladi#ril# &urtarii* a$a )u" ! afli la ##l din ur"a
r!"an. A)#$^ &!&!r unit 8$)ri# inaint# d# Unir#a 0rin)i&at#l!r ,
nn.9 $i ridi)at &rin in$tru)ti# ar fi a&t $a $# %a$#a$)a in frunt#a
)ulturii $&iritual# a U"anitatii Si* )a ! )!"&l#tar#* li"1a $a #$t#
atat d# ar"!ni!a$a $i 1!%ata* )a $,ar &!tri'i )#lui "ai )ult &!&!r
d# &# 0a"ant.
8...9 0!&!rul r!"an ar fi indi)at $a $t#a in frunt#a )i'ili+ati#i
$&iritual# a !"#nirii* iar li"1a &!&!rului r!"an $,ar &!tri'i )#lui
"ai )ult &!&!r d# &# 0a"ant 6.
AL-RED SO--MANN , ?$t!ria 0a"antului6*
0ari$* 1JB2* &.<24E
^
.Ci'iliiatia $i i$t!ria au in)#&ut a)!l! und# l!)ui#$t# a+i n#a,"ul
r!"an#7$)6.
@. SCSILLER* ar.#!l!% a"#ri)an
^
*Du&a )u)#rir#a ILIONULUI* )aYi'a tr!i#ni* fu%ind d# Ari#l* au
'#,nit )u )!rS1iil# in Si)ilia Vi* a:#+andu,$# )u l!)uinf#l# in
I#)inatat#a Si)anil!r* au f!$t nu"iti i"&r#unS )u #i ELHMI^P
)#tatil# l!r #rau ERH VO EGESTA. I"&r#una )u #i au '#nit :O
)aAi'a -!)##ni* i"&tn:i d# furtuna d# la TROIA6.
TUCIDIDE* Vl*<
^
*0ELASCA # "a"a Latin#i $i a %r#a)ai 6.
NIES/UR , ?$t!ria r!"anil!r7
^
f0atria !ri%inara a INDOEURO0ENILOR $unt t#rit!riil# Car&a,
t!,Danu1ian!,0!nti)# 8DACIA MARE96.
Cf. E. d# MICSELIS* O.SCSRADER* S.SCSMIDT*
S.SENCSEN*
G.DEVOTO* G5@ILZIE* @.SCSILLER
^
..0# ta1lit#l# d# la Tartaria* $)ri$ul a&ar# in Da)ia )u "ult inaint#
d#Su"#r6.
R. SCSILLER , R#ad#r7$ Di%#$t* 4O134E
^ N. #dit.5 In V#).iul T#$ta"#nt* in%#rii #rau nu"iti ELOSHMI
8S nu $# )it#$9...
E<
*Ta1lit#l# d# la Tartaria $unt "ai '#).i )u un "if#niu d#)af
"!nu"#nt#l# $)ri#rii $u"#ri#n#... A)#a$ta ar fn$#"na* &ur :i
$i",&lu* )a $)ri#r#a $u1 f!r"a &i)t!%ra"#f!r a a&arut in $ud,
#$tul #u,r!&#an $i nu in M#$!&!ta"ia* )u" $# )r#d#a &ana a)u".
Da)a in )#l# tr#i )a+uri 8Tartaria,Garan!'!,Gra)ianita9 #$t#
'!r1a d# $#n7$* atun)i $# i"&un# ! )!n)lu+i# $ur&rin+at!ar#5
a'#" d#,a fa)# )u CEA MAI VECSE SCRIERE DIN LUME.
C!n)lu+ia a)#a$ta 'in# in inta",&inar#a &ar#rii #(&ri"at# d#
ar.#!l!%ul 1ritani)* &r!f#$!rul C!lin R#nfr#M* )ar# a #(#)utat
r#)#nt $a&atufi in l!)alitat#a 1ul%ara Sita%r!i $i )ar# a afir"at )a
in $ud,#$tul Eur!&#; a #(i$tat in '#).i"# ! +!,na )u )i'ili+ati#
inaintata 6,.
A)ad. VLADIMIR I. GEORGIEV , S!fia
nN#a$t#&tata d#$)!&#rir# a fa$t $)!a$S la i'#ala in Tran$il'ania*
in "i)a a$#+ar# r!"an#a$)a Tartaria... Dar &# ar.#!l!%i if
aVt#&ta "ai d#&art# ! $ur&ri+a5 ta1lit#l# %a$it# $,au d!'#dit a fi
)u 1.222 ani "ai '#).i d#)at )#l# $u"#ri#n#. Ra"an#a $a $#
'ada in )# "!d* a&r!a&# )u 4.222 ani in ur"a* d#&art# d#
.!tar#l# "ult,$lS'it#t!r )i'i,li+atii anti)# !ri#ntat#* und# ni"#ni
nu $# a:t#&ta* $,a i'it )#a "ai '#,)n# 8&anS in +lua d# a+i9
SCRIERE A OMENIRII6.
V. TITOV , ar.#!l!% ru$
^
..Tra)ii al)atui$#ra in #&!)a "i)#niana una $i a)##a$i$tralu)i,ta
)i'ili+ati#* )u %r#)ii d# ! &art# $i fri%i#nii d# alta7.
VASILE 0ARVAN , ..G#ti)a6* &.1<2
Li"1a "!lda'a \ da)i)a , **"u"a )#l#i latin#:ti6
*Lin%'i$ti)a a d#$)!&#rit* in $#)!lul tr#)ut* )S in li"1a %r#a)a
$unt )u'int# n#%r#)#$ti* iar in li"1a r!"ana $unt )u'int#
n#latin#. 8...9 MS r#f#r la %#ti :i la &r#$ti%iul d#!$#1it d# )ar# #i
$# 1u)urau in anti).itat# IO in E'ul M#diu. -a&t &arad!(al5
r!"anii* ur"a$i dir#)tf ai %#t!,da)il!r* nu :tiau )a* in 1a+a un#i
'#).i traditii* $&ani!lii fi nu"arau &# %#fi &rintr# $tra"!Vii f!r $i
)a* in anu"it# i+'!ar#* Dan#"ar)a $# nu"#a Da)ia. Alt 8a&t
&arad!(al* anal!% )u &ri"ul* )!n$t< in a)##a )a )r!ni)arii
$&ani!li nu $tiu ni"i) d#$&r# )u)#rir#a Da)i#i d# )atr# Traian*
f"&aratul d# !ri%in# .i$&ani)a6.
IOSI- CONSTANTIN DRAGAN
. ,..@!P7fra)O46*nr.1JBO13J4
?arS DACSII* &r#a "ar#a l!r li"1a d#!$#1ita a'and* )u" ! la,
$arS ?i )u" ! l#&adara a:a d# t!t :i luara a r!"anil!r* a)#a$ta nu
$# &!at# $!)!ti* ni)i )r#d#6.
St!lni)ul CONSTANTIN CANTACUZINO*
)itat tn **Ori%in#$ #l a))#$$u$ Tran$Il'anianu"6* LI!n* 1CC4* d#
L!r#n+T!&#ltin
ED
WCa)i "at )urand $# )r#d# )a a)#$t# n!r!ad# au luat nu"#l#
d# Vla. d# la M!ld!'#ni* )ar#l# #rau "ult "ai in'#)inat#*
dandu,l
Itali#nil!r* d#)at d# la Itali#ni &#ntru a,l da M!ld!'#nil!r. lata !
ta1#la5
r!"an#$t# italianalatina
in)#& )!"in)i! in)i&i!
al1 1ian)! al1u$
)#tat# )itta )i'ita$
d!"n $i%n!r#d!"inu$
"a$S ta'!l! "#n$a
'!r1a &ar!la '#r1u"
)a& t#$ta )a&ut, i$
'anat )!))i! '#nati!
...D# alt"int#ri* tr#1ui# $a !1$#rIa" )a $unt in li"1a "!lda'a
un#l# )u'int# )# nu $unt )un!$)ut# in li"1a latina* ni)i in alt#
dial#)t$ at# &!&!ar#l!r '#)in#* ?O7 )ar#* &rin ur"ar#* &dat# au
ra"a$ din li"1a '#).# da)i)a6.
DIMITRIE CANTEM1R , .D#$)ri&ti! M!lda'ia#7* III
nD# a)##a* "a)ar )a n#,a" d#&rin$ a +i)# )a li"1a r!"ana #
fii)a li"1ii latin#?ti= ad#)a )##i )!r#)t#* t!tu:i* da)a '!" 'r#a a
%rai !1lu* LIM/A ROMANEASCA E MUMA LIM/II )#ii
latin#fti 6.
0ETRU MAIOR , ?$t!ria &#ntru in)#&uturil# R!"anil!rin
Da)ia6* 0#$ta* 1J1B* &a%.<1C
nu $unt &!run)i !"#n#$ti* D!"nul "#u* )i &!run)i al# li"1#i*
)ar# $tri%a5 D!"nil!r '#d#ti,"a* )a in '#r1ii "#i $unt "ai r#%u,
lata d#)at t!at# li"1il#* nu "a $).i"1* ! id## ! arat )u a)#l#a:i
lit#r$P )# "a $u%ru"ati* )# "a fa)#t; an#'!i# d# inf#l#$ $i
an!r"ala? 6
TON SELIADE RADULEJCU
, nCuri#rul d# a"1# $#(#6*
/u),* 1J1B* &a%.<<
^
..Latin#a$)a* d#&art# d# a ft trun).iul li"1il!r )ar# $# '!r1#$) a$,
ta+i* $,ar &ut#a +i)# )a #$t# "ai &utin in fir#a )#l#i dintai $i* da)a
nu ",a? 8#"# $E dau ! infati$ar# &arad!(ala un#i !1$#r'atii
Au$t#* a? +i)# )a #a #$t# )#a "ai n!ua din t!at#* $au ##l &utin #$t#
a)##a in al# )a,r#i &arti $# %a$#$) "ai &utin# ur"# din %raiul
&!&!ar#l!r din )ar# $,a na$)ut. Li"1a latin#a$)a $# tra%# intr,
ad#'Sr din a)#$t %rai* iar )#l#lalt# li"1i* "ai al#$ )#a
"!ld!'#n#a$)a $unt ;n$uVi a)#$t %rai 6.
D7S AUTERIVE , **M#"!riu a$u&ra '#).ii $i a)tual#i $tari a
M!ld!'#i6* Ed. A)ad#"i#i* 132B* &. BEE,BE4
^
**Un 'art#A d# indaratni)i# a t!t 1ui"a)it "intil# n!a$tr# intru a
n# $!)!ti r!"ani )urati* &uind in alt# t#"#iuri $i a)#Oa )u" )a
t!tii da)ii ar ft &i#rit &ana la ##l din ur"a $u1 $a1ia lui Traian6.
/.0.SA:DEU , **0i#.t,au Da)ii?7
EE
**Cu )at )#r)#taril# #ti"!l!%i)# &r!%r#$#a+a la n!t* )u atat n#
)!n,'in%#" "ai "ult d# d!ua lu)ruri. Mai intai )a #l#"#nt#l#
latin# &ana a)u"* $i al d!il#a )a* in )a+uri )and )u'int#
r!"Sn#$ti $# &!tri'#$) )u int#l#$ $i f!r"a )u )u'int# al#
&!&!ar#l!r f"&r#A"uit!ar#* la #l# !1$)ur# #ti"!l!%i)#$t#* n!i a"
f!$t "ai al#$ )#i )ar# l#,a" dat* d#)at )#i )ar# l#,a" &ri"it6.
SETIL 0USCARIU , .I$t!ria li"1ii6* &.CC4
Ci'ili+atiil# %r#a)a :i r!"ana , )r#at# d#... **1ar1ari 6 ;
Lit#ratura %r#a)a in)#&# &rintr,! )a&!d!&#ra d# n#int#,l#$ ,
#&!&##a .!"#ri)a. A&aritia unui %#niu n#&r#)#dat d# ni"i)* &ar#
%r#u d# ad"i$6.
?EAN DE-RADAS , =Lit#ratura Elina6* 0ari$* &.14
^
*0rintr# alt# "ira)!l# )ar# au faurit %l!ria R!"#O* ui"#$t# "ai
al#$ ##l dat!rita Caruia li"1a taranil!r latini a aAun$ a1ia in
)at#'a $#)!l# $J d#'ina unut dintr# in$tru"#nt#l# d# %andir# )#l#
"ai #fi)a)# $i )#l# "ai dura1il#* &# )ar# l#,a )un!$)ut
O"#nir#a6.
0IERRE GRIMAL , ..Ci'ili+atia r!"ana6* 134<* 1u%.* &a%.B24
^
Li"1il# r!"ani)#* a$tf#t )u" n# a&ar in "!nu"#nt#l# $#n$# din
#'ul d# "iAl!)* nu d#ri'a din )#a latina ni)i &# )al#a filiafiunii*
ni)i &# )al#a )!ru&tiunii* )i #l# ni $# &r#+inta nu"ai )a !
r#d#$t#&tar# a dia,l#)t#l!r 'ul%ar#* )# $#r'#au in)a inaint# d# )#
li"1a latina aAun$#$# a $# )!n$titui intr,! li"1a n!1ila. A)#$t#
dial#)t# 'ul%ar# au ra"a$ !1$)ur# in t!t ti"&ul )at li"1a latina a
f!$t intr#1uintat$ in $#rf$ $i )a li"1a d# in$tru)tiun# in $)!li.
fndatab )# $)!al#l# au in)#&ut $i li"1a n!1ila $,a &i#rdut in
"iAl!)ul 1ar1ari#i* dial#)t#l# 'ul%ar#* )ar# &ana a)u" nu $#
&ut#au "i$)a* fura %ata $S Oa l!)ul li"1ii latin#* $i din "!,
"#nt#t# a)#$t#a in)#&# ! n!ua )i'ili+ati# fn lu"#a r!"ana6.
0IRONE DIN UDINE* )itat fn WDa)ia 0r#i$t!ri)a6* &.4B1,4BB
ft
?9in &un)t d# '#d#r# al lin%'i$ti)ii r!"ani)# ar fi 1in# $S $#
r#tina d!ua lu)ruri5 n!tiun#a d# r!"anitat# a f!$t ! n!8iun#
#$#ntial &!liti)>* iar r!tnanii nu $i,au &r!&u$ ni)i)and ! a$i"ilar#
'i!l#nta a &!&ulafiil!r $u&u$#* $i nu au in)#r)at ni)i)and $a,$i
i"&una li"1a l!r 6.
CARLO TAGLIAVINI , .Ori%in#a It"1il!r n#!,latin#6
^
.Li"1a r!"an#a$)a #$t# din )#f# )u dr#a&ta "a$ura5 #a nu
ar# )!n$!an# &r#a "!i* ni)i &r#a a$&r#* ni)i &r#a lun%i $aM &r#a
$)ur,t#* "ai t!at# $un#t#l# $unt "#dii :i f!art# )urat#6.
..C#l!r )# '!r ! &urifi)ar# a1$!luta a li"1ii* l# '!" ra$&und# )a
d)#l# '!r1# &# )ar# #i '!r $a l# alun%# $unt a$a d# )!n)r#t#* a$a
in)r#$)ut# in f#$atura li"1ii r!"an#* in)at tr#1uia $a ru&i t#$atura
t!ata
EC
)a $a l# $)!fO* E1 )u" )a t!ata li"1a $# d#Vira atun%and '!r1# d#
! ilu+!ri# !ri%in# $la'a 6.
M. EMINESCU , ..Cu%#tari 6* &.<ED
a )r#at li"1a lit#rara* a $ftinfit,! $O a ridi)at,! la ran%ut un#i
li"1i SIERATICE $i d# $tat 6.
M. EMINESCU , ..Ti"&ut 6* 12.12.1JJ1
T!t &a"antut a'#a ! SINCURA LIM/A $i a)#l#a$i )u'int#6.
GENEZA* II* 1,3
A
a/ar1arii n,au fa$t nu"ai d#$)!&#rit!rii fil!$!fi#i* )i $i d#$,
)!&#rit!rii t#.ni)ii* $liinf#i $i art#i... Tr#1ui# $a "#r% "ai d#&art#
a)u" :O $a6 arat la"urit )a fil!$!fia %r#a)a a furat din fil!$!fia
1ar,1ara... 0#ntru )# tr#1ui# $S "ai $&un )a )#i "ai "ulti dintr#
#i au f!$t d# n#a" 1ar1ar $i $i,au fa)ut u)#ni)ia intr# 1ar1ari... 0#
0la,t!n il %a$i" )a lauda &# fafa t!td#auna &# 1ar1ari $i,Vi
a"int#Vt# )a atat #l* )St $i 0ita%!ra au in'atat )#l# "ai "ult# :i
"ai fru"!a$# in'S,taturi traind &rintr# 1ar1ari6.
CLEMENT ALEANDRINUL , **S8r!"af#O#6* &.ED*<C1*D3$N*
Ed./u)..13JB
Mar#a Taina , I$ra#l Tn I$t!ri#
?n $far:lt ! alta %r#utat# d# int#r&r#tar# )u a)#a$ta "#t!da a un!r
)artO din S)ri&tura )!n$tS in a)##a )a NU LE AVEM :O IN
LIM/A IN CARE AU -OST SCRISE iNTAlA OARA... A&!i
li"1a # &d$,trata f c d# &!&!r* nu nu"ai d# in'aAati* &# )and
int#l#$ul ?O t#(t#l# l# &a$tr#a+d nu"ai in'atatii %O t!)"ai d# a)##a
&ut#" $a )!n)#&#" uV!r )a a)#$tia au &utut $a $).i"1# :i $a
fal$ifi)# tnf#t#$ul t#(t#l!r 'r#un#i )arAi f!art# rar#* &# )ar# !
a'#au in $ta&anir#a l!r 6
/ENEDICT S0INOZA, ?ratat T#!l!%i)!,0!liti)6* )a&.VII
^
*Sunt li"1i )ar# au BD &anS la DD $un#t# $i nu $# &!t f!l!$i d#
"ai &ufin# #l#"#nt# &#ntru &#rf#)tiun#a &r!nuntarii l!r. La
a)#$t#a $# "ai adau%a r#)i&r!)a tran$"utar# a lit#r#l!r d# )ar# $#
$#r'#$) d#)i* nu )a #uf!ni# 8...9 T!tu$i* la$and la ! &art# t!at#
a)#$t#a* )a fiind "ai &u,Yin n#)#$ar#* CINCI $unt )#l# )# $#
nu"#$) VOCALE* iar )#l#lalt# $# nu"#$) MUTE $au
SEMIMUTE.
Car# 'a ft %ra"ati)ul ##l "ai &ri)#&ut in a:#+ar#a lit#r#l!r* )ar#*
&# lan%a a)#l# )in)i '!)al# $a a%#+# 8!f atat#a lit#r# "ut#* adi)a*
lan%a A*E*I*2*U* $a ada!%# /*C*D* #t). Vi $a arat# )af# )u'int# $#
&!t )!",&un# )u a)#l# ZECE LITERE?
Da)a 'a r#u$i* '!i fi n#'!it $a )r#d* fara $a "ai fi# n#'!i# d# alt
"art!r* )a t!at# li"1il# au f!$t in'#ntat# d# "int#a !"#n#a$)S*
a?a )u" $&un tradiAiil# &a%an#. Da)a nu* $a )r#adS #l in ad#'arul
)a '!r,1#l# din )ar# $# )!"&un t!at# li"1il# EO $# #(&ri"a &rin
)#l# BD &:na
E4
la DD #l#"#nt# au fa$t &rin r#'ar$ar# daruit# d# Du"n#+#u* in
"!d "i$ti) $O $u&ranatural. D# aid* r#+ulta )lar )a da)a "int#a
!"ului nu &!at# afla )af# )u'int# $# &!t )!"&un# din 1ari" +#)#
OOf#r#* #$t# )!nf!r" )u ad#'arul* )u atat "ai &utin 'a afla )at# $#
&!t )!"&un# din BD $au DD d# lit#r#6.
DIMITRIE CANTEMIR , .M#tafil#$7*
Ed./u).* 13BJ* &.1JC,1J4
^
**Da)a #(i$ta i%n!rant*O )ar# nu int#l#% li"1aAul al#%!ri)* al lui
S!"#r* )ar# nu au &utut &atrund# ar)ad#l# int#l#&)iunii 8...9
a)#AfOa $a $# d#a in laturi din dru"ul n!$tru* dar n!i* )ar# n#,a"
$a)rifi)at )u a1latiunil# $a)r#* $S "#r%#" inaint#* luand )#l#
d!ud &!#"# 8Iliada $O OdI$##a9 dr#&t %.id &# ur"#l# $fantului
ad#'ar 6.
SERACLIT RETORUL 8$#). I T.#.n.9.
)f, -5 /uffi#r# , **L#$ MIt.#$ d7S!"#r #t
la &#n$## %r#)Nu#6* 0ari$* 134<* &a%.CJ
^
?n fi#)ar# )u'ant al S)ri&turii ar $ta a$)un$a ! taina $u&r#"a*
)ar# #$t# $ufl#tul )u'antului* Vi alt# tain# "ai &utin &r!fund#* )#
$unt '#$t"antul &ri"#i tain#. O"ul &r!fan nu '#d#7in fi#)ar#
)u'ant d#)at )!r&ul* adi)a $#n$ul lit#ral. Di"&!tri'a* !a"#nii
)lar'a+at!n 'ad in fi#)ar# )u'ant an'#l!&a* )ar# in'alui#
$ufl#tul* $i* &rin a)#a$ta an,'#l!&a* #i intr#'ad $ufl#tul6.
SESER SA,ZOZAR , **Cart#a $&l#nd!rii 6.0ari$* 13BE* &*B<
^
*E(i$ta tr#i lu)ruri a$)un$#5 Du"n#+#u in lu"#a tran$)#nd#nt$*
I$ra#l in i$t!ri#* L#%#a in d!"#niul %andirii 6.
I1. ZOSAR* 4< 1.Ill
S#)r#tul %#til!r , !1$#$ia anti)il!r
?raditia #$!t#ri)$ $u$tin# )a &!"ul 1in#lui Vi al raului #ra ! 'ita.
0ain#a #$t# $i"1!lul int#l#)tului* iar 'inul $i"1!l al iu1irii* d#
a)##a M#l.i$#d#) a&ar# inaint#a lui A'raa" )u &ain# $i 'in* )##a
)# 'a fi una din "!ti'aril# Cin#i lui Sri$t!$ 80a* 1D*1J9...
V#nia"in %=$#$t#* in $a)ul $au d# %rau* &a.arul lui l!$if. li$u$ a
$&u$5 ]Tru&ul "#u #$t# ! .rana $O $an%#l# "#u #$t# ! 1autura.
Man)ati tru&ul "#u $P 1#ti $an,%#l# "#u $O '#ti a'#a 'iataW.
Vul%ul n,a int#l#$ ni"i). li$u$ a aaSu%at )Ca"#a nu f!t!$#$t# la
ni"i).Cu'int#l# &# )ar# 'i l# $&un #u $unt dun $i 'iataW 8l!an* C*
E<,C<9. A fi in #ul tau ad#'arat in$#a"na a "an)a Tru&ul lui, A
trai in )#l# "at#rial#* in$#a"na a 1#a $an%#l# lui. El daruia
nunta$il!A 'inul ##l n!u5 NOUA TAINA A EVANGSELIEI.
Vinul # fa)ut din a&a , $i"1!l al "at#ri#l in t!at# r#li%iil#. A
tran$f&r"a a&a in 'in in$#"na a intr#1uinta "at#ria in f!l!$ul
$&iritului. Tran$f!r"ar#a a&#i in 'in #$t# &!$l1ita nu"ai )#lui
)ar# 0OATE UM,/LA DEASU0RA A0EI Vi a 'aluril!r #i
8Mat#i* 1D* BB,<B9. El nu "ai # $u&u$ )!ntradi)tiil!r. U)#ni)ii*
)t#$O au ! )!ra1i# 8$i$t#"ul l#%ii '#).i $au !ri)# alt $i$7t#"
fil!$!fi)9 $# t#rn d# furtuna. T!at# $i$t#"#l# $unt di$tru$# d#
furtuna. Cand intra li$u$ in )!ra1i#* furtuna in)#t#a+a. Du&a
EJ
! alta &!'#$tir#* furtuna in)#t#a+a )and li$u$ $# fr#+#$f#. A)#la$i
$#n$ ar# $i !"!rar#a L#ului d# )atr# Sa"$!n $au S#r)ul#.
8...9 C# #$f# Ed#nul? El #$t# int#l#&)iun#a $u&r#"a* # 0un),tul
C#ntral ]l!dW* ra$&un$# Z!.arul.6
S-. MAIM MARTUR1SITORUL
A
RNu $,a $#n$, in)a ad#'arata i$t!ri# a %#fil!r* i$t!ria "itului
%#ti)* "ult "ai "ar# $i "at $#"nifi)ati'a d#)at )#a a a fa&t#l!r
)!n)r#t#* &# )ar# l# nu"i" i$t!ri)#. -a&tul )!n)r#t $# )!n$u"a*
nu $#r'#Vt# d#)at &#ntru ! &!'#$tir#. Mitut # &r#+#nt $i* ).iar
da)a ia f!r"# n#1anuit# $i !1i$nui#$t# $a $# a$)unda* ad#'arul lui
# &r#+#nt :i $# &r!i#)t#a+a a$u&ra 'iit!rului. Id##a %#ti)a # unul
din "ituril# )#l# "ai !1$#dant# $O "ai &ut#rni)# din i"a%inatia
anti)il!r...
O alta &r!f#ti#* intr# alt#l# al# lui S#n#)a* a'#a $a $# i"&li,n#a$)a
nu &rin a&#l# Dunarii* )i &rin 'O!O#nfa %!til!r* )ar# lu)rau $traniu
)u nu"#l# %#til!r* )u i$t!ria a)#$t!ra* &r#$).i"1ata in &r!,&ria
t!r i$t!ri#* Vi )u +#ul ZAMOLE* , nu )u +#ul @al.al#i , a'#a $a
ra$t!arn# t!ata lu"#a anti)a :O$E aAun%a in 'art#A&ana in S&anOa...
S#)r#tul %#til!r #ra* in)a din 'r#"#a lui S#n#)a* i"&#n#tra1il...
A)#$t "!d7 d# a $# a$)und# in nu"#* d# a d#$#"na lu)ruril#
&rintr,! a&#OaAi# du1la $au "ulti&la 8).iar un#!ri )u'int#l# $unt
%r#,)#$ti $au r!"an#* &#ntru )a nu"#l# ad#'arat# ra"an#au
n#)un!$)ut# #$t# ! alta f!r"a a #r"#ti$"ului da)i)5 Za"!l!(i$ ,
G#1#l#i+i$P Danu1iu$i$t#rP Car&at.u$ , Cau)a$u$P D#)#1alu$ ,
Diur&an#u$P Dad,Da'i,Dai,G#ta# 8$i 'ariant# Ma$$a%#ta#*
T.Ira%#ta#*.. .#t).9.
T!t )# a&artin# a)#$t#i tari $i )un!a$t#" &rin i+'!ar# lit#rar# an,
ti)# tr#1ui# $u&u$ un#i )riti)i f!art# $#'#r#* &#ntru a &ut#a $#&ara
)#l# d!uS &lanuri al# lu"ii da)!,%#ti)#* in$ufid#nt !1$#r'at#
).iar $i d# i$t!ri#OO )#O "ai $)ru&ul!$i5 &lanul r#al al )un!a$t#rii
dir#)t# Vi...
O# la "it nu "ai # d#)at un &a$ &ana la ut&&i#. lar a)#a$fa #$8#
"ar#a )r#ati# )Sr#ia i,a dat na$t#r# %#niul da)il!r Ut!&ia %#Ail!r
d# #i in$&irata. Rada)inil# a)#$t#i ut!&ii l# %a$i" in S!"#r*
a)!l! und# &!#tul '!r1#$t# d#$&r# trad $i a"a+!an#P !ri%in; "ai
&r#)i$# afla" in S#r!d!t...
Un $in%ur nu"# nu $# intaln#$t# in Cr!ni)a r#%#lui Alf!n$!*
und# # '!r1a d# Da)ia $i d# i$t!ria #i5 ##l al lui Traian...
N#'#r!$i"ila $)a&ar# din '#d#r#* )ar# nu # li&$ita d# int#r#$* )i
u"1ra a i$t!ri#O...6
ALEANDRU /USUIOCEANU , **Ut!&ia %#ti)a 6
^
nCOn# i$i a&ara tara* ).iar )and il a$t#a&ta ura* "!art#a* &#,
d#a&$a* a)#Oa tr#1ui# $!)!tit )a,i intr,ad#'ar un OM6.
CICERO , .0r! Mil!n#P JB
E3
Ca&it!lul III
IGNORANTA ACADEMICA ANTIROMANEASCA
D#+nati!nali+ar# &rin $la'i+ar#
Stud#ntia "#a d# la CluA ",a )!n'in$ )a nu a'#" d#)at 1anui#li
#ti"!l!%A)#.7$i ni)id#)u" ! $tiinta a li"1ii n!a$tr#. Ca $tud#nt la
$#)tia $la'i$ti)a a Uni'#r$itatii a" !1$#7r'at )a t!t )# afla$#" d#
la )ur$uril# d# dr#&t :i fil!l!%i# 1u)ur#$.t#ana* !ri S)!ala d#
lit#ratur# #rau fal$#* n!ii "#i da$)ali fiind &r!"!t!rti id#il!r din
!&#ra lui Stalin* Marr* #t). dar 1a+ati &# ##l )ar# $)ria i$t!ria
li"1ii n!a$tr# , Al. R!$#tti* )!"&l#tat d# Al. Graur :i l!r%u
l!rdan.6
La /u)ur#$ti* in)#r)a$#" +adarni) $U aflu )# anu"# d#t#r"in#
lu&ta int#$tina din lin%'i$ti)a $i i"&ii)atiil# #i. A1ia ur"arind Tn
8i"& id#il# n!i $i '#).i a" !1$#r'at )a #i )!ntinuau )u #lan &#
CISAC* ).it )a Sa$d#u Ti da$# ! r#&li)a +dr!1it!ar#* uitata d#
t!ti. Dar la$ati d# ! &art# "ai #rau Cant#"ir* E"in#$)u*
Od!1#$)u* N. D#n$uVianu* )ar# a&ara$#ra li"1a d# i"&uritatil#
'#)inil!r. :G. "ai t!ti #rau '#n#,ti)i. D# fa&t* $# $u$tin#a )a*
din7E.4CE d# )u'int#* B.<C1 #rau $la'#* d#)i BOE* :i 1OE latiri#*
adi)a 1.1CE )u'int#. Nu '!i $&un# d#)at )a "#nt!r #ra a)ad.
0#tr!'i)i.
C#,i d#ranAa "ai "ult &# r#$&#)ti'ii? Lalinitat#a ant#,r!"ana a
li"1ii n!a$tr#; D#)i* #i ur"au $a **&r!1#+#6 &ri!rrtat#a $la'il!r*
1ul,%aril!r* un%uril!r* #t)* Tntr,! tara &u$ti#* und# ..r!"anii a&ar
a1ia in $#). llr7...
0a$tr#+ d# atun)i ! )art# nu"ita ?nflu#nfa li"1il!r $la'#
"#ridi!nal$ a$u&ra li"1ii r!":n# 8$#). VI,II96* Ed. A)ad.
R.0.R. $i un +a"1#t a"ar t# )u&rind# )u fi#)ar# &a%ina. Atun)i
ru$!f!nii* a)u" an%l!,f!nii; Ciudat. E$t# ! %lu"a "ai I#).#
d#$&r# /#rnard S.aM )ar# $)ri$#$# d#$&r# ! )art# )a # r#a* iar
aut!rul nu "#rita ni)i &al"#... S#ntinta Aud#)at!ruOui )alifi)a
!f#n$a $i,i )#r#a lui S.aM $a,$i r#tra%a )u'int#7l#... S.aM a
tr#1uit $a,$i )#ara $)u+# &u1li)#* d#)i $,a du$ Vi $i,a r#)tifi)at
&ar#rii#* dar* in l!) d# $)u+#* l,a &al"uit &# &r#!&in#nt* $&unand5
*A" %r#$it5 "#rit$ &al"#;6...
**D# la RT" n# tra%#"6
Sa lua" )at#'a #ti"!l!%ii %r#$it#* $a l# )!r#)ta" "a)ar a)u"5
SL-OV* Zi) $la'i$tii $u$tinuti d# R!$#tti )L 'in# din 1ul%arul
#l># 8#l># \ arin9 81$t. Li"1ii* '!l Ifl* &7. JE* #d.13CD9. Ai)i #$t#
! du1la %r#,$#ala5 "ai tntai )a t#r"#nul El>!' nr)r nu "ai #$t# in
u+ul r#$&#)ti'#; li"1i 1ul%ar# :i tr#1ui# aflat In %r#a)a '#).#*
Tn t#r"#nii #O!$ \ l!) "la$tin!$ $i Eli>!#* nu"#l# unui $!i d#
$al)i#* nu"it Tn r!"an#$t# **+al&%6... D#)i* t#r"#nul 1ul%ar a
r#+ultat din )!"1inar#a )#l!r d!ua )u'int#* d#'#nind a$tf#l
1ul%arul El>a \ arin. Nu"ai )a # un )u'ant &al#!,#ur!&#an* &#
)ar# Tl r#%a$i" Tn %#r"anul Alnu$* Eri# 8da$9* Tn ru$ul Ol).a*
#t), Dar $i Tn %r#)ul f!1!$* f!'!$ \&adur# $i $&ai"a* d#)i ll#,
f!1!$ \ &adur# in$&ai"antat!ar#* )a $i MN$Or!$ \ t#ri1il* f#r!)#*
Tn$&ai"antat!r. Un t#(t )la$i) latin $&un# a)#la$i lu)ru d#$&r#
l#%iuni
N. #dit.5 T!ti d# !ri%in# iudai)a...
C2
r!"an# in$&ai"antat# d# &adur#a llf!Iului. Dar)#l# d!ua
"!n!$i,la1#5 ll#[f!' arata6 )a # un $tra'#).i )u'ant r!"an#$)*
aid fiind )!drii Vla$i#i. D# 8a&t* # '!r1a d# li"1a ada"i)a din
tara Sa'ilaOVla.ia* )u" #$t# d#nu"ita in /i1li# tara Raiului
&a"ant#$).7
Ri"ni). C.it )a 7/D# la Ri" n# tra%#ni7* )u" +i)#
Cr!ni)arul*
d#)i R\$!ar#* i,in)#&ut* "\"atri)#* &#ntru )a la n!i lit#r#l# $unt
)!n,
)#&t# d#finit#* nu n)u'int#6 )a Tn t!at# )#l#lalt#. lata )a R!$#tti
8&.JE9
II fa)# $la'* &r!'#nind ).i&uril# din WrI1ni>U 6. D# 8a&t* #l r#ia
! #r!ar#
a iui C.C.Giur#$)u. )ar# Tn ?$t!na &#$)uilului E1 &i$)i)ulturil6
d#ri'a
t#r"#nul din $ta'ul ri1a )ar# in$#"na &#$t#. D# 8a&t RIMMIC
#$t# un
t#r"#n )!"&u$ RIM\NIC 8Gin9 )inul &r#latil!r d# la Ri". In
&lu$* "ai
#$t# un '#)ni )u'int nri"na , ri"n#6* %raun)i!ar# d# &a"ant )ar#
$#
'ad &# li"& &l!i!$ &# und# a tr#)ut ! ra"a. :i a)#$t )u'ant ar#
)!r#$
&!nd#nt Tn %r#a)a '#).# , S!"!$* dara* ur"a Ga$ala d# !
tr#)#r#P t!t
ra"n# $# nu"#$) in %raiul &!&ular $i %!%!l!ai#l# d# &a"ant
&r!'#nit#
din l#$&#+i d# .u"a* ru&t# din "aluril# t!r#nAil!r d# Iiitura $i
1!l!'Snit#
in )ad#r#. Ra"n#l# a)#$t#a $# f!r"#a+a* $# r!tunA#$) &rin
r!$t!%!li,
r#a 1!l!'anil!r d# .u"a d# )atr# a&#l# u"flat# d# &f!i. Cand
%un!ai#l#
$# $)ur%* ra"n#l# $# in%ra"ad#$) din l!) in l!)* $ta'il#$)
$)ur%#r#a
a&#i :i f!r"#a+a In d!$ul l!r ni:t# tauri* nu"it# la d#al ri"ni)#.
0rin
#(t#n$iun#* in un#l# +!n# al# 8arii au f!$t nu"it# ri"ni)#* un f#l
d# %r!,
&an# und# $# &r=$#$t# &#$t#. In fin#* ri"n# $# nu"#$) $i &art# din
%land#l# $ali'ar#. Cand )in#'a &!ft#$t# lu)ruri d# "an)at $#)r#ta
$u)ul
nu"it $i ?ind6* #(&r#$i# )ar# #$t# )fara r!"anil!r &rin rf"n#$t# \
G $#
u"&l# %ura d# Aind* Aindui#$t#. E(&r#$ii )a **$# uita )u Aind6
$au
Atr"#%I? au )a" a)#la:i int#l#$. Dar* un#!ri rd"n#l# $# u"fIS :i
'in,
d#)ar#a $# fa)# &rin ni$t# $)ul# &!&ular# nu"it# $tri)n#l#. C#l#
d!u:
a&# nu"it# RS"ni) $unt ali"#ntat# d# ni:t# &arlia:# in Val)#a $i
la
Ri"ni)ul Sarat* und# $# &!t '#d#a $i a+i* "utSndu,$i l!)ul du&U
fi#)ar#
'iitura. L!)uind )ati'a ani la Rf"ni) a" !1$#r'at a)#$t f#n!"#n*
iar
CINUL r#$&#)ti' # &7r#+#nt in $#"inariil# t#!l!%i)#* din
r#$&#)ti'#l# !ra$#.
V#).i )#ntr# r#li%i!a$#. Cu'ant )!"&u$ )a :i... CAD[MOS
8"!: Da#9^
!ri M#nu[M!rut 8nu"# M!tru9* &ri"a)a$ta 12 d# la n!i...
An%l!,$a(!nii :i &lu%ul da)i)
M!run%la'. I $# "ai $&un# M!ranala'* a$#+ar# din
1a+inul inf#
ri!r al Olt#tului* la ))a. 1B >" n!rd d# /al$. Alt )u'ant
)!n$id#r$; )a
$la'* fara n7i)i ! #(&li)ati#* &r!1a1il nu"ai &#ntru )a
t#r"inatia *=DV6 #
$!)!tita $la':* #r!ar# #'id#nta* &#ntru )a '!" afla &ri%in#a
)!"una a
)!dului latin )u ##l %r#)* &r!'#nind din li"1a n!a$tra. A$tf#l*
M!rrin# #
un f#l d# )#ra"i)a din )at#%!ria &!rt#lanuril!r inf#ri!ar# $i
ula>!$ \
la&t#* iar uta>#r!$ \ la&t!$. Tn latina )la$i)S* Murr.ina ,
&!rt#lan* iar
"ur.a* "ur.#u$,a,u" \ fa)ut din 8laut d# )al)iuP %l#1a \ 1ul%ar#
d#
&a6"ant 8l#1#* 8r.#n%l. %l#1# dar $i %r!undOand #art.9. S# "ai
&!at#
adau%a )u'antul "!r!Z.!$* un f#l d# .u"a f!l!$ita la al1ltul
.ain#l!r
8a)ut# din &an+a d# in $au )an#&a. E '!r1a d# ! ar%ila al1uri#
f!l!$ita
&#ntru &!rl#lanuri $i* )u" n# afla" ISn%a O1!%a* )#ntru I#$tit d#
!la,
ri# GrG)a din n#!liti)* #ti"!l!%ia r!"an#a$)a '#)n# #$t# #'id#nta.
^ N. #dit.5 C!"&u$ id#nti)* din$&r# "iAi!)* )a in )a+ul +#ului
$u"#rian Mardu>* fiul Iui En>i,E.A.OUranu$. In 8a&t* Ra".du>.
C1
Du"1ra'a 8Da"1,'ara9* du"u$ 1r#'i$ in latina
)la$i)a $au
du"!$u$ \ a)!&#rit )u tuf#. R!$#tti )r#d# )a 'in# d# ladu1u \
ar1!r#.
r#$&#)ti' ..d!1ra'a6. S# &!al#d#!$#1i %r#u i%n!rantad#
r#aua)r#dinta...
:O&!f T#r"#n #'id#nt !n&"at!&#i)* $$$,:$$.,AAA* $u$urul a7&#i*
:u'!i* 'iA&i* ?ll* tn$#"nand a&a in %#n#ral. T#r"#nul **r!&6
r!&!tui &l!ii din li"1a 1ir!" 8Ni%#ria9 \ )ad#r#a &l!ii. S# $ti#
)a Art#"i$ )a $i A&!ll! #rau din tara Si&#r1!r##nil!r. Art#"i$
#ra nu"ita $i 0!ta"ia. T#r"#nul # $tra'7#).i r!"an#$)* fntalnit
in latina )la$i)a5 &!t!,ar# \ a 1#a* a &!t!li $#t#a* aflat $i in #lina5
&!t!$ , ra)#$* a fa)# $a 1#a #t). 8)u'ant #(&li)at in)a din 133C* In
'!l. I **Li"1a '!r1ita d# Ada" $i E'a69* $&ani!l5 &Nt)a #t).
^0tu%. Ori)at d# $la' ?l a&ar# lui R!$#tti* )# n# fa)#rn )u %#r"a,
nul 0flu%* !ri )u #n%l#+ul 0l!u%? C# au in )!"un 1ul%arii )u
a&u$ul Eur!&#;? Si d# )and V!l%arii,n!"a+i fa)#au a%ri)ultur#?;
Dar* )# $a "ai )!"#nta"* da)a $i ..)!r"ana6 # )u'Snt 1ul%ar la
R!$#tti $i :ain#anu^* dar d#'in# "a%.iar la C!t#anu* din
Z!r"anO??1? Ei &u,l#au !1$#r'a t#r"#nul #l#n Z!r"a* )ar#
in$#a"na i"&rS$ti#t!ar#* #(a)t )# fa)# )!r"ana &lu%ului* )ar#
ri$i&#$t# 1ra+d#l# d# &a"ant... Orfif!$t#i la &lu%?;
4a"a$ 8'#+i Ta"a$fal'a $i Ta"a$falau9
Er!ar#a ! fa)# initial Al#(and" 0.ili&&id#* )ar# d#n'a nu"#l#
din !n!"a$ti)ul "a%.iar Ta"a$ 8**T!"a in Ori%in#a
R!"anil!r6* '!l. II* &. <C39.
&ar* )# n# fa)#" )u ?ndr#&tarul G#!%rafi)6 al lui 0t!l!"#u ,
**G#,!%rafia6* &art#a a Ill,a* .arta a I,a a Eur!&#;* und# afla"
Ta"a$ida'a la ED_BC75 D4_<T )u $&#)ifi)atia )a $# afla a&r!a&#
d# Sir#t 8=Si#ra$u$69 $i &# )ar# &r!f. uni'. dr. 7Marin 0!&#$)u,
S&in#ni ! id#ntifi)a )u Ra)ata7ul 8*Da)ia in lit. %r#a)a Vi latina a
#&!)ii r!"an#6* #d. 134J* &. D<. I+'.%#!%r.9
Dar* d# fa&t* luand dr#&t r#&#r Na&!)a* )# $# afIS la 12 "inut#
$#(a%#$i"al#* Ta"a$ida'a #$t# la /a)au. Ai)i $# afla $i Ta"a$*
l!)a,litat# )# tin# d# )!". C.i#dri$ 8/a)au9. Lu)ruril# $#
)!"&li)a &#ntru )a a'#" alt7Ta"a:* la 1B >". d# /u.)ur#$.ti*
und# nu"ai d# un%uri nu &ut#" '!r1i ; Dar da'a \ 1ar1at*
&r#)u" M.daOa='adu'a* fara 1ar,1at* )a E; 'i.t#l* 'i.afa* 'i.f!r*
iar #linul &.al!$ in &#ri!ada )ultului fali) $i itifali)* )a $7i falni)*
fal!$ #t).
A)ad#"ia )in$t#:t#... duV"anii R!"ani#i I?
Vi.t#ii n!flrl )u &!"&a a)ad#"i)a $# d!'#d#$) i%n!rant;. Si* )a
$a in).#i#" )u E"in#$)u5 **Cand $,au au+it &# aid )u'int# $la'#*
li"1a r!"an#a$)S #ra f!r"at$ d# $#)!l#6.
Da)a* la CluA* 0#tr!'i)i $# ).inuia $a $la'i+#+# li"1a* la /u)u,
r#:ti* l!r%u l!rdan a 1ul%ari+at,!* #l fiind d# a)##a$A !1ar$i#^.
E(&li,)atia $a'anta a lui l!r%u l!rdan a #tn!ni"ului r!"an #$t#
ur"at!ar#a5 r!"an in $#n$ul ##l "ai al#$ $!)ial 8firan* $!f VO
'#).i i!1a%9. Un#!ri
N. #dit.P Al. R!$#tti $i La+ar Va"!anu* d# !ri%in# iudai)a. Ca :i
Al. Graur* au
Tn)#r)at $a "'#t# &!&!rul r!"an... )u" $a '!r1#a$)S
r!"an#$t#;
N. #dit.5 in fa&t* d# #n%in# iudai)a.
CB
n# &ut#" %andi $i la $#"nifi)at*ia ir!ni)a d# =i%arf &rintr,! fal$a
d#ri,'ar# d# la r!" 8&.<349.
Dar nu nu"ai atat* ..$a'antul6 $# ).inuia $a ru&a Ard#alul d#
R!"ania* )and $)ria5 **ln Ard#al* #(#"&l# d# nu"# )u t#r"ina8ia
]#$)uW n,a" fntalnit :i )r#d )a ni)i nu #(i$t$. D# attf#l* r!"ani
ard#l#ni d# 1aVtina l!n#$)u* 0!&#$)u* #t) &!t &Sr#a a&r!a&#
a1$urd#6 8&. 149. Sa +i)#" )a nu $ti# i$t!n#* fund fil!l!%* altf#l
'#d#a li$t#l# I"&#riului Au$tr!,Un%ar* )u &i#rd#ril# d# ard#l#ni
nu"Si 0!&#$)u* l!n#$)u* Al#(andr#$)u* Andr##$)u* #t). Dar* )a
fil!l!%* n# a$t#&ta" $a :ti# )#'a "ai "ulta lit#ratura $i lin%'i$,
ti)a. Er!ar#. Si ai)i #$t# a1$#nt A)ad#"i)ianul d# )art!n^^*
&#ntru )ar# da" )at#'a "!$tr# d# n#&ri)#&#r#. S)ri#5
, DIMA , .i&!)!ri$ti) al lui Di"itri#* )!nf!r" 1ul%arului
DIMA*
f#"#ialuiDOMO8&.14B9.
Gnini!n* &#ntru )a Di"a n,a a'ut ra1dar# $E aVt#&Rt# &# ur"a$ii
lui A$&aru.* Zru"* T#rI#l #t).* &#ntru )a nu"#l# a a&arut in
Iliada* )#'a "ai d# "ulti$&r* :i #ra un tra) fri%ian* a$tf#l5 WUn).i
al lui S#)t!r Vi frat#l# "a"#i lui S#)t!r* anu"# A$iu* f#)i!rul
lui DIMAS* un l!)uit!r d# &# "alul raului )#lui fri%ian* San%ariu
68Iliada VI* '#r$ CJJ,C329.
, ASIA 1ul%ar A$ia* 8&.<39.
lar +1fr)i* )a nu n# la$a S!"#r5 **G#"u dar$i,n )!a&$# i+1indu,$#
d# ASIU* .irta)ianul .uli )a un !" )ar#,?O i#$# din fir#5 &r#a t#,ai
fa)ut tu* Z#u$* a)u" iu1it!r d# "in)iuna6.
Oar# S!"#r nu tr#1ui# )itit d#)at d# #l#'ii )ur$ului #l#"#ntar?...
/l!n+ii da)i , &la'i* fla.i* 'la.i
C.iar nu"#l# d# Vala. ar# "ai "ult# #"li)atii* )ar# "ai d#
)ar# .$a'ant#6.
:ain#anu5 WNu"# )# %#r"anii :O $la'ii 7l,au dat r!"anil!rB*
0lural5
nu"#l# r!"anil!r $ia'i+ati in M!ra'ia :i Cr!atia , )u 'ala.
d#$#"nau
&!&!ar#l# tn'#dnat# n#%7#r"an# 8)#lti :i r!"ani9. D# la danVii
tr#)u la
$la'i Vala.u* Vla.u* !" d# !ri%in# f!"ana. Italia $au Vala.ia*
und#
ru$. V!l!.u* %r#) "!d#" @an#$* un%ar Ola.* tur) Ifla>. Vala.ia
f.
nu"# #tni) $la'!,%#r"an* dat Munt#ni#i* tr#)ut :i la alt# &!&!ar#
:i
ad"i$ !dini!arS in li"1a n!a$trS !fi)ialS6.
Di)8i!narul #(&li)ati' il da dr#&t &r!'#nit din $la'ul Vla.u.
R#f#ri,
t!r la )#i din M!ra'ia* Tntr,un $tudiu St#fan Mat#:* d#finit dr#&t
##l "ai
i"&!rtant $tudiu* )a $i in )art#a lui Zar#l Radl#) *Vla$i '# Sl#+>u
a na
M!ra'a6* 0ra%a* 131C* &.E<2. Vla.ii #rau f!art# nu"#r!$i ai)i*
a$tf#l )a
/i1lia d# la ul"ut+* in 1D1J* )!n$#"n#a+a E&i$t!la lIi 0a'#l
)atr#
Galat#ni $u1 titlul **E&i$t!la Vla.u"6 $i nu Galatu". In Ard#al
$unt
)!n$#"nat# T#rra /la)Ai!ru" 81BBB9* Tara Sat*#%ului 81BD49*
Tara
Uara"ur#$ului 81<229. In M!ld!'a* Tara /r!dni)il!r* iar fn
Di&l!"a
Ca'al#ril!r l!ani8i )n#+at#l# $i '!i#'!dat#l# r!"an#$ti.
Di)ti!narul MDE5 **d#nu"irL $u1 )ar# $unt )un!$)uti r!"anii in
E'ul M#diu 6* r#&#tata Tn DER. In Di)ti!narul li"1ii r!"ari#
"!d#rn#5
**Nu"# dat &ana la Au"atat#a $#).I &!&!ruAui r!"an d# alt#
&!&!ar#6.
In afara )!nfu+t#i* "ai alla" :i n#ad#'aruri* d#n!tand )# arata
in,)ultura. Da)i $i r!"ani n# nu"i" d# "ii d# ani. 0!#tul
0u1liu$ Na$! n!t#a+a )a r!"anii Ti nu"#au &# da)i , **&la'i6 ,
&#ntru )ul!ar#a 1l!nda a &aruluA l!r 8fla'u$,a,u" \ 1alan9P &rin
&alatali+ar# a d#'#nit
^^ N. #dit.5 Intr,ad#'ar* &# t!at# )art!an#l# $)ri#5 ?n$tilulul d#
Lin%'i$ti)a l!r%u l!rdan al A)ad#"i#i R!"an#6;...
C<
-fa.u$* Vla.u$. In $#).V* d#)i )u "ult inaint# d# '#nir#a $la'il!r*
intal,ni" t!&!ni"ul VLASERNE 8D4D9 )##a )# ar in$#"na
Vla.#$tiP in E4J* nu"#l# r#%#lui Vla. arata )!ntinuitat#a a)#$tui
#tn!ni"* &# ! ari# %#!,%rafi)a i"&r#$i!nanta. Varianta )u V ,
1#ta)i+at a&ar# d# ti"&uriu5 /a;a>8$#). I9* /la>u"#n 8$#). I9*
/la>i"a /ala>aia 811B29* /!l!.!' 811E29* /la>!ru" 81BBD9*
/!l!.!'$>aia +#"lAa 81DB19. 0# t#nt!riul n!$,tru d# a+i VlaAa
8CluA9* Vla.ii 8C!n$tanta9 Vla$)a ?llf!I9 Vla$)#ni 8Da",1!'ita9*
Vla$)ut 8Ar%#$9* Vla.iAa 8Sar%.ita9... #t). Dar iata **in afara 5
?u%!$la'ia5 'la.!1#r% 8fn I$tria9* Vla.i 8"ai "ult# $at#9 Vla!'*
Vla$i)i* Ila$)a 8t!at# in r#%iun#a i$tr!,r!"an=9* alaturi d# $at#l#
Ru,
"#ni* Ri"ania* Za&#la* Vla$)a* Vla$)!'!* Vla$>a Mala* Vla$>a
>atun*
Vla.!'i* Vla$i* Vala).I)$a* Vla$>a,V!da #t). In )r!ni)arii
1i+antini
a&ar l!)alitafil# 5 /atrana* Lu&* Dra)uli)i* Zatunari* Z!rnu$a*
Stu&ari*
Cu"a* 0!r)ina* Mut* Ur$ul#)* #t).
Gr#)ia5 Vla).!>#ra$ia 8in Ar)adia9* Vla.!ia$i* Vla).!,Cli$ura*
Vla.!,li'adi* Vla).N$* Virt!&i* Curt#$i* Ni)!lita* -ur)a* /r#a+a*
Ar"ata*
/aia$a* -i!rina* -#tita* Ca$tani* O$ani #t)...
Al1ania5 Vla.7intta* Vla.ina* Vla.!'!* Vla.ani* Vla.!,0$il!tara*
Vla. G!ran%i* alSturi d# $at# &r#)u"5 Lar%a* la Virt!&i* C!l!nia
Ar"#i*
-i#ri* 0!ia"* Ard#ni* und# l!)ui#$) :i a+i r!"aniP
/ul%aria5 Vla.,Ma.ala* Vla$1!rd!* Vla.i,/unar* Vla$>! $#l!*
Vla$i* alaturi d# t!&!ni"#l#5 Saidu)i* -unda* C!li1i* Zatuni)a*
M&$a*
Tr!ian* Ma%ura* C#r)#lat* Cufuri)a* /ani$!r* 0a$ar#l* Va)ar#G*
/u)iu"*
0#ri$* Satra* Catun* R!"an #t).
, C#.!$l!'a)ia5 /#lla Vala$>a* Vla$)!'a* Vlan!'ita*
S!ra
Vala$i)a* Vala$>a* dar $i alt#l#* &r#)u"5 Staul* La>* 0#$t#7*
/ar1at*
C#r1ul* /ru$turi* S#>atura* S!i"uf* Strun%a* /radul* #t).
0!l!nia5 /!l#).!M* @!l!$+In* @!l!$ian>a* @!l!$+ata* )a $i
Ma%ura* R!runda* /alta%ul* Ca&ul. C#r1ul* L#urda* Nia%ra*
Tr!ian.
Un%aria5 Ola.&atan* $au @la).!'* Vl#.!')#* #t).
Iata un t#rit!riu 'a$t* )ar# )u&rind# $tatul /ur#1i$tian fi arata &rin
t!&!ni"# )in# #rau a)!l! &ri"ii l!)urt!ri* $i "ai di#$ )# li"1a
'!r1#au "ai inaint# d# '#nir#a .!ard#l!r "i%rat!ar# adu$# din
A$ia d# 1i+antini $i d# )at!li)i* "ai tar+iu Int#r#$ant #$t# )a ai
n!$tri n#(&#rti6* d#$i $# &li"1S &#$t# t!t* nu !1$#r'a )##a )# nu
)#r# 3 $tri)ta6 $&#)iali+ar# in lin%'i$ti)a* $tiindu,$# )a un t!&!ni"
nu &!at# fi "!di,fi)at du&a 1unul &la). Un #(#"&lu $i"&lu ar fi
/ra$!'. ! Ir#"# a f!$t d#nu"it !raVul Stalin* dar ar!"a$ t!t
/ra$!'&#ntruf!)alni)i...
Nu "ai a"inti" t!at# #lu)u1ratiil# &an$la'i$t# $i n# !&ri" ai)i...
Su1"inar#a $tatului r!"an ,&rin... di)fi!nar#l# A)ad#"i#i;
Su1"inar#a $i di$tru%#r#a un#i )ulturi nati!nal# $# fa)# din
int#ri!r* &rin !)u&ar#a &un)t#l!r d# )!"anda d# indi'i+i )#rtati
)u "!rala :tiintifi)a* )ar# d#ni%r#a+a )u !1$tinati# ad#'arat#l#
'al!ri. A)#$t a$&#)t $# 'a &ut#a ur"ari in )#l# )# ur"#a+a **$in#
ira #t $tudi!6. C!)!tar#a un!r fal$# 'al!ri $# fa)# Tn ti"&.
d#li1#rat* "#,t!di). $u1"inand "aril# n!a$tr# &#r$!nalitati* &u$#
la ind#( din 'arii "!ti'#* &r#)u" Cant#"ir* E"in#$)u* SaVd#u*
Ni)!la# D#n$u,$ianu* )ar# nu "ai $unt d#"ult $tudiat=)i
)!"#"!ra8i...
A'#rti$"#ntul dat d# E"in#$)u in7S)ri$!ril# $al# )#l#1r#* $i*
#(&li)it* in a d!ua 8**D# )# &ana "#a rd"an# in )#"#ala* "a
fntr#1O469* #$t# #l!),
CD
'#nt &#ntru )#r)#tat!rul d# 1unS )r#dinta7 $i anali+a $a #$t#
&#rf#)ta. C#l "ai "alt f!r* A)ad#"ia* a &r!"!'at iira :i di$&r#tul
fata d# &r!&riul &!&!r* d# ad#'arat#l# $af# 'al!ri. -al$#l#
di)ti&riar# n#)!n)!rdant# $&!r#$) )!nfu+ia t#r"#nil!r
funda"#ntal; $i 1a1il!nia $&!r#$t# In &r!&!r,ti# %#!"#tri)a.
Ulti"a 1atA!)ura , )ul"#a* r##ditata r#)#nt; , #$t# Di),ti!narul
#(&li)ati' al li"1ii n!a$tr#* )# in).#i# 1atA!)ura lui Ci.a>*
)!"1atut la 'r#"#a $a d# Sa$d#u dar n#luat Tn $#a"a d#
ni"#ni... C# afla d# a)!l! #l#'ii $i $tud#ntii? Ca li"1a
r!"an#a$)a #$t# ! lada d# %un!i in )ar# "i%rat!rii n#,aii la$at
)u'int#l# d# 1a+a* )a BO< din f!n,dul &rin)i&al d# )u'int# $unt
$la'#* )a Au"atat# din #l# au !ri%in# n#)un!$)uta* d#)i nu $unt
)r#atia n!a$tra... )a ni)i un )u'ant d# al n!$tril n,a &atrun$ In
li"1il# )#l!r din Aur...
Un a$#"#n#a $u1i#)t "#rit$ un $tudiu a&art#. /ra"1ur#ala di),
ti!nar#l!r #ditat# la n!i )!n$titui# &un)t# d# $&riAin aA# &r!&a,
%and#i antir!"an#fti* ur"arind $u1"inar#a $tatului nati!nal* l#ri
:i a+i. Da)a in :<in#anu^ "ai au+i" d# )u'int# $trar!"ari#* #l#
di$,&ar )u t!tul Tn DE,ul lui C!t#anu. A" aflat d# und#'a
d#$&r# AETICUS SISTRICUS* d#+'aluit d# i$t!ri)ul V.N#$t!r ?
Nu.
T#!ria 'idului da)i) :i fal$ul &rin !"i$iun#
-alaUl &rin !"i$iun# fun)ti!n#a+a &#rf#)t* i#ri $i a+i. Ca DACIA
a f!$t l!)uita d# la a&aritia !"iilui & d!'#d#$) i+'!ar#l#
ar.#!l!%i)# )# #(i$ta )u &ri$!$inta* nu"ai )a n#&ri)#&#r#a
a"anuntului )a tra)ti #rau d#nu"ir#a "iti)a a da)il!r a &r#$arat
in)#rtitudini &# )ar# l# t!t 'antura d#ni%rat!rii d# n#a" $i li"1a
)u !1ra+ni)ia l!r )ara)t#ri$ti)a...
T#!ria 'idului da)i) $t#r%#* d# &ilda* &# aut!rul un#i )!$"!%rafii
din $#)!lul V* iar furia anti)r#$tina at#i$ta $t#r%# din i$t!ri#
i#rar.ii Ii#tii 1i$#ri)#$ti* )and ar.i#&i!$)!&ia TN"i$ului* '#).#a
n!a$tra )a&itala* a'#a un dial!% &#r"an#nt )u "arii t#!l!%i*
&r#)u" Va$il# ##l Mar#* l!an C.rI$N$t!"* Au(#ntiu d#
Dur!$t&ru"* Satir!$ din Callati$ Y$#).Ill a.S9* S#r)l#id#$
La"1!$* t!t din Callati$* )aruia i $# atri1ui# ! )art# d#$&r# Viata
lui Ar.i"#d#* !ri I$trN$* aut!rul un#i )arti d#$&r# tra%#di# #t).
Nu #$t# un $#)r#t &#ntru ni"#ni )a d# $tiint# $# !)u&au &r#latii*
)ar#,$i $).i"1au nu"#l# r#al# &rin $i"1!luri Atiut# nu"ai d# #i*
d# )a$ta 12. A)#$t A#ti)u$ Si$tri)u$ a )utr#i#rat intr#a%a lu"#*
Eur!&a* A$ia* Afri)a. 0#$t# E ani trai#$t# la At#na* a&!i Tn
S&ania fiind n#%utat!r d# &i#tr# $)u"&# $i aur* fil!$!f* #tn!%raf*
%#!%rar* #(&l&rat!r* "#dA). El 'a tra)# &rin Ar"#nia* la &!rtil#
Ca$&i)#* Alania &ana la Mar#a In,%.#tata.Nu 'a !)!li
M#$!&!ta"ia* I+'!ar#l# Gan%#lui din Si"alaIa* )u C na'a d#
)!n$tru)ti# &r!&ri#* &ana in C#Il!n. E(&l!r#a+a /a1il!nia*
Ara1ia* E%i&t* Li1ia. T#(tul .C!$"!%rafi#i6 nu $,a &:$trat d#)Ut
Intr,! f!r"a d#$tul d# a1r#'iala* dar inf!r"atiil# $unt d# "ar#
&r#t &#ntru )#r)#tat!rii d# "ai tar+iu. S,au fa)ut du7&: #a
nu"#r!a$# )!&il )ar# au )ir)ulat* Una a aAun$ $i la I$rd!r d#
S#'iAla* )ar#* &# 1a+a #i* fa)# lu)rar#a #n)i)l!&#di)a $u1
nu"#l# *Eti"!l!%ii6. Alt #(#"&lar #$t#
^ N. #dit.5 La+ar :ain#anu 81JE3,13<D9* lin%'i$t :i f!l)l!ri$l*
#'r#u din 0l!i#%ti* "ilitant &#nt)u iudai$". D#=i* &ana In 1321*
)and a #"i%rat in -ranta* nu a &utut !1tin# )#tat#nia r!"ana* a
d#1utat )u arti)!lul **El#rn#nt#l# tur)#=ti in li"1a r!"ana6
81JE1E9 :i a in).#iat 8In R!"ania9 )u lu)rar#a ?nflu#nla
!ri#ntala a$u&ra li"1ii $i )ulturii r!"an#6 813229. S,a )a$at!rit
)u fii)a lui Ralian Sa"il)a* #dit!Ril $au. Du&S#"i%rar#.ii
'ain'ata:i &# fran)#+i )u" $a '!r1#a$)a...
CE
f!l!$it d# &r#$1it#rul Ir!ni" &rin $#)!lul VIII* )ar# .aVur#a+a
&a$aA#l# n#)!nf!r"# )u d!%"a E'ului M#diu a&u$#an. C!&i#r#a
)#l!r ! $uta d# &a%ini $# fa)# la $)!ala d# "anu$)ri$# d# lan%a
)at#drala din -r#i$in%,/a'aria* In ti"&ul ar.i&a$t!ririi lui Ar1#a
84CD,4JD9* N )!&i# &a$trandu,$# la 1i1li!t#)a &u1li)= din
L#i&+i%. I"&!rtanta )artii lui A#ti)u$ Si$tri)u$ #$t# $u1liniata $i
In $#)!lul T. d# )atr# Sra1anu$ Mauru$ 1#n#di)tinul* )ar# li
arata :i 1aVtina* Si$tria. 0ana " $#).VI #rau D2 d# 'arfant# al#
)!&i#i initial$ a )artii intituOat# =C!$"!%rafia6. T!t!data*
)u&rind# un alfa1#t $ui,%#n#ri$ 7)u BB d# lit#r#. C# #$t#
int#r#$ant? Ca r#fa)# $i%la n!a$tra* )# 'a fi #'id#nta la C.a",
&!lli!n* $A d# "ar# $&riAin $)ri#rii .i#rati)#* #ta&a )ru)iala Tn
)un!a$t#,r#a ad#'arului n!$tru tr#)ut.
/ul%arii :i un%urii $# )r#d... !lt#ni ;
E ti"&ul $a intrS" Tn f!ndul &r!1l#"#i* d#+'=luind i%n!ranta
)#l!r )ar# *n# fa) l#%i EP n# &un 1iruri* n# '!r1#$) fil!+!fi#6* )u"
$)ria )u d#+%u$t "ar#l# n!$tru E"in#$)u. latS un )u'ant $i"&luP
/ANAT 8/an[at9* &r#)u" E; Cn#+at* Tar[at* V!i#'!d[at #t).
din $u1$tanti' [ $ufi(ul at. La f#l Du)[at* MarNui$[at #t). Ei
1in#* )u'=ntul /AN* d#$i #'id#nt /ania # Tn &lt#nia* #
)!n$id#rat d# E"#$# Zi$ )a fiind ....d# !ri%in# "a%.iarS
indi$)uta1ilJ68GS`M* 1229. Cun!a$t#" t!at# t#rti&uril#
"a%.iar#* dar $it '#d#" r#&li)a !fi)iala &rin di)fi!nar#l# n!a$tr#*
)ar# ar tr#1ui $a fi# Clar#5
Di)ti!narul li"1ii r!"an# )!nt#nt#"&!ran# 8DLRC95
nTitlu d# dr#,
%at!ri#5 aA &urtat d# dr#%St!rut d#l#%at d# r#%#l# Un%an#i* )u
ad"ini$,
trar#a un!r &r!'in)ii5 Cr!afia* DaA"atia* S#'#rinul &# )ar# Vi,l
adau%au
la tituiatura ?i D!"nii TSrit R&"an#:ti* du&a )# au luat in
$ta&anir#* in
$#).VI* C#tat#a S#'#rinuluiP 198Vi f!r"a d# "ar# 1an9 titlu
&urtat d#
dr#%at!rul d#l#%at d# d!"nul Tarii R!"an#:ti )u )ar"uir#a
Ott#ni#iP
"at tSr+iu9 titlu &urtat d#&ri"u9 1&i#r in ran% 8nu"it 1an at
Crai!'#i9*
)ar# OVO a'#a r#&#dinfa la /u)ur#$ti :i $# 1u)ura d# ! aut!ritat#
n!tninaia
a$u&ra Olt#ni#iP )9 "lu &urtat d# dr#%at!rii d#l#%ati )u
ad"ini$trar#a
un!rAud#t#* )a d# #(#"&lu* M#.#dinti* Ti$"ana #t). YDLRLC* I*
&*13<9.
Di)ti!narul li"1ii r!"Sn# "!d#"#5 **8in'.9 Titlu d# dr#%at!r5 a9
8:i in f!r"a d# "ar#,1an9 titlu &urtat d# dr#%at!rul d#l#%at d#
d!"nul larii R!"a,n#Vti )u )ar"uir#a Olt#ni#iP 8"at tar+iu9 titlu
&urtat d# &ri"ul 1!i#r in ran% in Tara R!"an#a$)a 8nu"it 1an at
Crai!'#i9P 19 titlu &urtat d# dr#%at!rii d#l#%ati )u ad"ini$trar#a
un!rAud#t# !ft#n#P )9 titlu &urtat d# dr#%at!rul d#l#%at d# r#%#l#
Un%ari#i )u ad"ini$trar#a un!r &r!'in)ii 68DLRM*CC9.
Di)ti!narul #n)i)f!&#di) r!"an5 **Dr#%at!r "a%.iar in$ar)inat*
din $#)!lul ll* )u )!ndu)#r#a un#i r#%iuni d# %ranfIa6. Du&a
inlrar#a S#'#rinului in )!"&!n#nta Tarii R!"an#&ti* dr#%at!rul
a)#$t#i )#tafI a luat titlul d# 1an. A)#$ta 7a&ar# &#ntru &n"a !ara
in $fatul d!"n#$) in ti"&ul lui Mir)#a ##l /atran 81<JC,1D1J9.
El a d#'#nit un f#l d# %u'#"atNr al Olt#ni#i. In)#&and din 14C1*
1anul a f!$t r#finut la /u)ur#Vti )a $f#tni) al d!"nulu1 Vi
in>(uit la Crai!'a )u un )ai"a)an. In M!ld!'a* dr#%at!ria #$t#
)!n$#"nata d!)u"#ntar din $#)!lul al VIII,l#a6 8DER* 1*BJJ9.
Di)ti!narul #(&li)atiI al li"1ii r!"an#5 A9 Gu'#rnat!r al
un#i r#
%iuni d#%ranita din Un%aria f#udalS B9 Titlu :i fun)fi# d# "ar#
dr#%at!r
in Tara R!"an#a$)a du&a $#).VP 8Vi fn f!r"a d# "ar# 1an9
titlu &ur,
tat7d# 1!i#rul )# %u'#"a /anatul S#'#rinului* a&!i Olt#nia* C#l
"ai
"alt ran% 1!i#r#$)P &#r$!ana )ar# d#tin#a a)#$t ran%6 8DE*4B9.
CC
Mi)ul di)ti!nar #n)I)l!&#di)5 .*19 Din $#). * la $la'ii din $ud*
titlu &urtat d# unit d#"nitari )u atri1utii &!liti)#* ad"ini$trati'#*
Audi)iar# :i "ili,tar#P B9 Din $#). III,VI in Un7%aria* dr#%at!r
r#%al* )!ndu)at!rul un#i r#%iu" d# %ranOfa6P <9 In E'ul M#diu fa
Tara R!"an#a$)a5 r#&r#+#ntantul D!"nului in Olt#nia* din $#).
al ltl,t#a &ana la 1J<1 8:i in f!r"a d# "ar#,1an9 a f!$t &ri"ut
d#"nitar du&S da"n in i#rar.ia dr#%at!ril!r. Vr#"# ind#lun%ata*
/ania a f!$t a&anaAul fa"ili#i Crai!'#=til!r. Din $#).VII* in
M!ld!'a dr#%St!r d!"n#$)P &#r$!ana )ar# a'#a titlu d# 1an6
8MDE.3C9.
SAAi '#d#" )u" $tau lu)ruril# la un%uri d#$&r# /AN5
Tn ..Ma%Iar #rt#l"#+1 >#+i$#tar65 WGu'#"at!r in$ar)inat )u
)!n,
du)#r#a un!r r#%iuni din $udul Un%ari#i* intr# $#). II,VI.
Du&a 1JC4*
tittul $#. a)!rda $i $#fil!r %u'#"#l!r aut!n!"# )r!at!,$t!'#n#,
dal"at#7.
In = "a%Iar t!rt#n#ti #ti"!l!%iai $+!fara65 19 111C , -un)ti!nar
$u&#ri!r r#%al al Cr!ati#i* Sla'!ni#i :i Dal"ali#iP B9 1B<< ,
Gu'#rnat!r
al li"#$#l!r $udi)#P <97 1E<E , C!"andantii u.!r )#lati d#
fr!nti#raP DX
1CDD , D3"n 8MnIt#$+* I* B<C9.
0unand )a& la )a& t#(t#l#* !1$#r'a" inad'#rt#nt#. intr# )ar#5
, La $la'ii d# $ud titlul /AN # )un!$)ut din $#). * dar la
n!i $#
$&un# )a #$t# nu"ai un titlu &urtat d# dr#%at!rii "a%.iari din
$#).II...
A&!i* di)li!nar#l# "a%.iar# $&un )a titlul #ra &#ntnA r#%iunil#
$udului*
iar al# n1a$tr# nu &r#)i+#a+a ni"i). A&!i* )and a&ar# titlul?
Inaint#
$au du&a )# # luata )#tat#a S#'#rinuluiI C#r)#tar#a d# f!nd arata
)a
#$t# "ult ant#ri!ara '#nirii $la'il!r In /al)ani. Cu'antul #$t#
n#)lar
lin%'i$til!r )# n# &ri)!&$#$) )u inad'#nt# fla%rant# Tn :tiinta.
Unii ti
dau !ri%in# $la'a* altii "a%.iara* iar7un%urii il adu) din $ar.!,
)r!ata* D# und#? D# la AVARI...
Statul lui /ur#1i$ta a'#a... "ulti 1an;
Sara1a1ura #$t# &#rf#)t$; Salti"1an)ii n!$tri fa)... $tiinta. ?i*
iata )a a)#$t t#r"#n #$t# ra$&andit Tn t!ata tara* d!'ada
'#).i"#a $a5 /an* /ani:!r7" SSIaA* /Vn#:ti lArad* Da"1!'ita*
llf!'* 0ra.!'a* Val)#a* Su)#a'a* Va$lui9* /an#a$a 8C!n$tanta.
Galati* N#a"t* T#l#!r"an* /u)ur#$ti9* /ania Tn Cara$,S#'#rin*
/antIa Tn Sun#d!ara7* /anu in la$i. A&!i* nu"# t!&i)# )u t#"a
/AN a'#" /an#Vti fTn M!ld!'a* rai!nul T#l#n#:ti9* S#&t#1ani
8rai!nul RaA)ani9* D!i1ani 8in rai!nul Du1a$ari9* t!at# Tn
Tran$ni$tria. D#)i* t!ata Da)ia tl ar#. Dar $i #$t# at#$tat d# la
1B1< SalaA* )f. Di)ti!nar i$t!ri) al l!)alitatil!r din Tran$il'ania
8d# C!ri!lan Su)iu9* d#$i # "ult "ai '#).# l!)alitat#a... La
Di)ti!narul !n!"a$ti) r!"an* al lui N.A.C&n$tantin#$)u* a&ar#
Tn 1B2E. C#l# d# "ai $u$ at#$ta $udul Un%ari#i? In $udul
Un%ari#i #$t# SalaAul? C# ar# #l )!"un )u $la'ii $udi)i? 0!at#
nu"ai /ani$!r* d# lan%a S!fia* )!"un )u ##l din Aud#tul SalaA.
Iar r#alitat#a #$t# alta, /ani$!r 8/AN,S$!r9 Tntr,! r#%iun# und#
"ai afla" nu"# d# l!)uri r!"an#:ti* &r#)u"5 /ar1atita*
Gur%uliat* Z!rnul* 0a$ar#l* 0ur)#ni)a* Va)ar#l* Vla$i* C!rnita*
Vla$)a* Ur$ulita* C#r1ul* Marul* Mur%a:* Sin%ur#l* /u)ina*
Saidu)i* Z!li1i* Zufurita* /u)iu"* Satra #t)...
Ni)i 1ul%arii nu $# la$a "ai &r#A!$ Tn fal$uri lin%'i$ti)#. Iata )#
$)ri# I'an 0#t>an!' 8L7#l#"#nt r!u"ain dan$ l#$ 6lan%u#$ /al)a,
niNu#$95 **/ani$!r , n!" d# li#u* &ar #(#"&l# un Nuarti#r dan$
I7air# $#&t#ntri!nal# d# S!fia &!rt# )# n!"6 8DROM*<*&.l<C9.
Nu"ai )a #l da :G )u" $,a f!r"at a)#$t )u'ant* &!rnind d# la !
t#"a fal$:. El +i)#5
C4
?atin /aln#a* 1ul%ar 1anAa[$ufi( r!"an#$). D# )# # fal$? Nu,i
$&un ni"i) )u'int#l#.din Aur* )ar# $unt r!"an#$tA? Cu" un
f#"inin ar# d#n'at "a$)ulin??? In )# li"1a? N!r"al arfi t!$t
1anAi$!ara,1ani$!ara. -!n#,ti)a #$t# $iluita d# a)#$ti fal$ifi)at!ri
$i nu r.ai intra"tn a"anunt#* nu f!lN$#$) ni"anui. -al$ !rdinar;
Un /ani$!r a&ar# $i in ?u%!$la'ia* Tn r#%iun#a Zra+i$t#,Vla$ina
8)f. R!$#tti* IRL*D<B9. A)!l! ar# Tn Aur5 Cru)ita* N#%ri$!r*
Ma%ura* Z!r"atura* Z!rni$!r* ZN"#t* Ta!r* R!tunda* Dur"it!r*
Ci&it!r* Vi$it!r* R!"ania* Vla$i $i aft# +#)i d# nu"# )# $unt
r!"lin#$ti* d#)i a&artin li"1ii ada"i)#.
In C#.!$l!'a)ia5 /anauti Tn f!$tul )N"itat Z#&lin* /an!'a Tn
Tr#n)in* /anr#'# Tn f!$tul )!"Atat C!rn#r. Si* t!t Tn )!nt#(t
t!&!ni"i)
r!"an#$)* &r#)u"5 Al1ul* Ar$ita* /radul* /ru$tura* /alta*
C#r1ana*
Gaura* C!r1ul #t)... 7
Dr#a" " 0!l!nia* )u5 /anni)a* at#$tat Tn 1ED3* )a $i ##l din
Sun#,d!ara* /ani)>a* )a $i /ani)a din 1EC<* und# St#fan M#t#$
a" inf#$t# 11B $at# r!"an#$ti* Tn r#%iun#a Sa"1!r 34* Tn
0r+#"I#al 4B* Tn /#l+ BE* Tn Sali)i 14 $i alt# C Tn r#%iunil#
Sand#)+ $i Lu1a)+#!. Nu "ai '!r,1i" d# )#l# n!rd,)ar&ati)#.
Du&: N.DrS%anu* at#$taril# Tn)#& din 1B12*
Ma%.iari+ar#a :i 1ul%ari+ar#a 'la.il!r
Sa '#d#" $udul Un%ari#i. Nu"#l# $unt "a%.iari+at# lit#ral* dar
$unt )#l# r!"an#:ti* )a $i ##l d# la fr!nti#ra au$tr!,iu%!$la'S. Cu
$la'ii lu)ruril# $unt )lar# du&a JJJ* )and $# intr!du)# Tn 1i$#ri)i
ritul $la'!n. 0ana atun)i #ra latina d# 1a+a. Inl!)uir#a latin#i )u
$la'!na ! afla" din "arturiil# lui 0ai$i#* la anul 11E2* Tn Car$t,
'#ni> d# la /uda* und# )iti"5 f0arint#l# T#!fila)t a in'itat &#
f"&SratuI A$an )a $S tr#a)a fn Vala.ia* $S ! )u)#r#a$)S $i $S !
)ur#A# d# #r#$uf r!rnan* )ar# atun)i $ta&an#a in #a. A$an $,a du$
$i a $u&u$ a"1#l# Vla.ii $u1 $ta&anir#a $a $i a $Sit &# 'la.i* )ar#
&anS atun)i )it#au in li"1a latina* $a la$# "arturi$ir#a r!"anS :i
$S nu "ai )it#a$)S fn li"1a latina* )i in li"1a 1ul%arS $i $,a
&!run)rt )a a)#luia )ar# 'a )iti in latina $a i $# tai# li"1a :i d#
atun)i 'la.ii au fn)#&ut a )iti 1ul%ar#:t#...6 8RTO.E3<9.
Du&a l!an /!%dan* d!)u"#nt#l# un%ur#$ti nu '!r1#$) d#
'!i#'!+ii r!"ani d#)at d# la Au"atat#a $#)!lului al lll,l#a
Tn)!a)# 8&.12C9... V!i#'!datul $,a T"&ru"utat Tntr,! #&!)a )u
"ult "ai '#).# $i a)#a$ta tr#1ui# $a ! &un#" fnaint# d# '#nrr#a
un%uril!r* Tntr# $#) VI,I 8i1id.14C9. Dar* )u" $la'ii nu au $tat#
&ana fn $#).VII* Sa"! 8CB<,C4J9* Uniun#a )#l!r 4 tri1uri
8$#).VII9* Sl!'#nia 8Tn C<29* Ma)#d!nia 8Tn CEJ9* #$t# )lar )a
nu &!at# fi '!r1a d# un T"&ru"ut d# la $laIi. Mai "ult*
)!ndu)at!rii 1ul%anl!r $# nu"#au .ani* ni)id#)u" 1ani*
'!i#'!+i* !ri la n!i .anatul nu #$t# )un!$)ut. C#a "ai tar+i#
"#ntiun# a 1anului #$t# din 1D4J* )and RaIn GIaI'!da Tn
Caran$#1#$ #ra $i 'i)#1an al S#'#rinului 8/!%dan* &. 14B9.
/an , un &rint din $udul -rant#i...
V!" "ai d#rula )at#'a dat# )#rt#. A$tf#l Tn anul 1<<E*
)urt#anul Di!ni$i# #$t# **"aNi$t#r $i 1anu$ d# Z#urin!6 8&.tC39P
Tn 1BD1* Tn )r!ni)a &#r$anului -ad? Alla. Ra:id,!d,Din $unt
a"Antit# lu&t#l# lui Ordu 8)!n,du)at!rul .!ard#i din ti"&u-
in'a+i#i tatar#9* )ar#* tf#)and &rin tara llaut 8Oltului9 a Tnt=lnit
&# /#+#r#n,1an :D l,a 1atut. In 1BD2* Tntalni" &# Lu)a 1an! d#
S)#'rin* Tn 1B<< a'#a" A9rin)!i&# "ilitia# &a%an!ru"
CJ
n!"i)# O$!A6* Tn /anatul ti"i$an 8RTO.BC19. Mai $unt at#$tati
1ariul Si"i!n din /i$tri=a,NS$Sud* )aruia Andr#i alAll,l#a* r#%#
un%ar* Ti )!n,fi$)a "!$ia d# la Sa&l!) 8On!"a$ti)a*1119. In
M!n!%rafia* al"ana. al Cfi$an#i* Aur#l Tri&!n arata )a* Tntr#
1B21,1B2E $i ant#ri!r* ai)i %:$i" &ri$tal+i $i 1ani r!"an#$ti*
I!i'!+i )a 0a'#l '!i#'!d* &# '!da )!nt# S!1N+t!n* $atul
)n#a+ului 8Villa Z#n#+S* MAC* 149.
In)a Tn anul 1BC1* V!i#'!datul Tran$il'ani#i a'#a Tn frunt# &#
1anul IRNERIUS 8DIRI* I* 11B #t).9. In $#).III* 1anat#l# d#'in
'!i#I!dat#. Li"1a ar# :i f#"ininul d# /ana* )ar# # t!&&ni" $i
Tn Un%aria $i Tn $ud* la ar&"ani. Or* ar!"anii nu au $uf#rit ni)i
! influ#nt$ "a%.iara* iar $la'ii i"i%r#a+a Tn $#).VI,VII Tn
0#nin$ula /al)ani)S. Cu'Sntut ar# ! ari# lar%a* In &r!'#n$ala*
Tn $udul -ranf#i* )u $#n$uri d#5 &r!)la"ati!n* tIranni#*
)!n'!)ati!n* a"#nd#*A&#in# #t)* )# Tn "a%.iar: $au $ar1!,
)r!ata7* ni)i nu #(i$t$. In fran)#+a ar# fi $#n$ul d# &rinf* a&!i
1anal* al 1anului* )ara)t#r "!n!$ila1i) al li"1ii n!a$tr#.
Dar #r!ril# lin%'i$ti)# au un GarGG "ar#. :i* )# a'#au a'arii )u
a&u$ul Eur!&#i? Sar1ii 'in in /al)ani fn $#). I* din "un=ii Z!$
:i Dur"it!r* iar )#ntrul t#rit&riului $Sr1#$) $# afla &# 'al#a
I1arului $i a Li"ului. &# )ur$ul M!ra'#i a&u$#n#* un ada&!$t
natural* du&a )ar# $# #(tind. Tn 1D2<* &ri"#$) d# la un%uri
)a&itala l!r* Ora:ul Al1* )and r#)un!$) $u+#ranitat#a "a%.iarS*
$u1 :t#fan La+ar#'i)i. Si%ur #$t# '!r1a d# /ELGRAD.
Cat d# /aAan d# la /an* a'ar* ni)i nu &!at# fi '!r1a* &#ntru )a
a'arii #rau )!ndu:i d# >a%ani* nu d# 1ani... Or* latinrtat#a n!a$tra
)u r#'#r1#,rafii )lar# Tn a&u$ #$t# #'id#rtta tutur!r. Oar
AI.Graur TI )r#d# )a '#nind din %#r"anul /ana , int#rdi)ti#* dar
ari1anul du"i$al# ar# alt# $#n$uri 8&r!$)ri#r#* anat#"a*
int#rdi)ti#* 'raAa* farrn#) #t).9 Tn #n%l#+a Tn$#a"na i+%!nir#*
anun=ar#a &u1li)a a un#i )S$at&rii #t). Ni)ai#ri &rint. :i Tn &#r,
$and 1anul ar# $#n$ul d# &a+it!r* $#"anti$" a&r!&iat d#
n#!latin#.
D# altf#l* #fi%ia 1anului #ra i"&ri"ata &# "!n#d#* )ir)uland fn
/anatul r#$&#)ti'* la f#l )u" du)atul* $au "ar)a Tn "ar)il#
%#r"an#* fran)ul Tn -ran=i #t). Tntr,un t#(t din Ni)!la# Ola.u$
$# "#nfl!na5 *MaiA!$ d# &!dul lui Tr!ian $# afta )#tat#a
S#'#rinului* i"&r#unS )u alt# tr#i )ar# d#&ind d# #a5 Or:!'a*
0#t.* Mi.ald. Car"uit!rul l!r $# nu"#a /an 8/anu$f* a"intAnd
"ai?!$ :i t#r"#nul /antu"* /anat d#)i 8Ola.u$* 1BJ9.
Mir!n C!$tin "#nti!n#a+a5 =.."ai $u$ d# Munt#nia* Tara
M#.#dinfului6. :i "ai d#&art#5 a/anul M#.#dinfului ar# $t#a% :i
"u+i)d !$ta$#a$)a $i ! &#)#ti# d#!$#1ftS in d#&#nd#n)# d#
d!"nii "unt#ni6 8C!$tin.l .B<`,,B<19.
0r#+#nta l!r #$t# in n!rd $i $udul Dunarii. lat:,l#5 Ti"i$#an*
S#'#rin** Olt#ni#i* M#.#din=il!r* Crai!'#i* $Sr1#$# d#'#nit
V!i'!dina* /anatul7/!$ni#i* Ra"a 8S#rt#%!'ina9* /anatul Znrn*
d# O+!ra* d# S!* d# Zu)#'!* d# Ma)'a #t).
Un%urii 'in fn /anat Tntr# 122B,122<* )fnd #ra )!ndu)at!r GIla
8G#lu9. Nu"#l# un%ar al /anatului a+i # /an$a%* Tn$#"nad
**D!O#rO#6* d#)i nu d# /anat. Tn )r!ni)il# "#di#'al# f!r"a #ra
/anatu$* nu /an$a%. Sar1ii 'in fn /anat fn $#). V. Nu"#l#
$ar1#$) # /anat* nu /an$a%* &#ntru #i C#.ii :i $l!'a)ii 'in* )a :i
1ul%arii* fn $#). VIII. Du&a 0a$ar!'it$ 'in $'a1ii. T!fi n!ii,
'#niti nu"#$) /anat* nu /antu$* d#"!n$trand 'italitat#a :i
'#).i"#a t#r"#nului r!,"an#$). Mai )uri!$ # )a f!r"a
un%ur#a$)a /antu$i* # at#$tata a1ia Tn 14CE. 0#ntru )in# $ti#
"a%.iara # )lar )a &ut#a fi /an$a%i* dar ni)i!,datd /antu$i. Si fn
a)#$t# t#rit!rii* #l#"#ntul r!"an#$) $,a 1u)urat d# ?u$
'ala.i)u"6 8Tn tur)a .)#"a7at,rEfla>an69.
* . C3
Cr!ni)il# '#).i )!n$#"n#a+a &# r!"anul la)!1 Garli$t#* Tn
1DJ4* )a 'in# /an al /!$ni#i* )#ilalti )n#+i... ")#&and )u
$#).III. Oar $i atun)i "ai #rau )!n$#"nati* Tn .ri$!a'#l#
'r#"ii* 1anii5 lula* Lu)a 81B<<9* St#fan 81BD<9* O$lu 81BED9*
0!nit. 81BCC9* l!an 81B<J9* T#!d!r* Mi.ail. Titlul d# 1an al
Sla'!ni#i di$&ar# din a)t# Tn 1BBD* al /!$ni#i Tn 1BE1* al
Dal"afi#i Tn 1BED. Din Tran$il'ania I"#riu$* la 1BC1.
...:i fn -ranfa #(i$ta t#r"#nul /anat* &a$trat &ana a+i Tn D#,
&arta"#ntul Ari#%#* ar!ndi$"#ntul -!i(* )ant!nuf Tara$)!n,$ur,
Ari#%#. D#)i* ni)i ! ?#%aturd )u li"1a $la'S $au "a%.iara* &#ntru
)a "ai a&ar /an,d#,$#&t* Tn d#&arta"#ntul V!$%il!r* Ca $i /an,
$ur,M#ntr#. Alt t#r"#n d#ri'at # Tn fran)#+S /anli#u 8#$&a)#
d7un# ti#u aut!ur d7un# 'ill# !u $7#(#r)ait l# dr!it d# 1an9* )ar#
a"int#:t# d# /anl!)ul ti"i%an. In Grand# En)I)l!&#di)*
t#r"#nul /anli#u# &ar# d#$)ri$ a$tf#l5 **D#$ l# I $i#)l# #n
r#n)!ntr# dan$ l#$ a)t#$ d#$ "#nti!n$ d# )#$ t#rrit!ir#$
a'!i$"antl#$ 'ill#$6.
T!at# &!'#$til# &!rrr#$) d# la anali+# fa1ri)at# d# aut!rii d# *$fS,
raia)#6 &r#)u" Graur* )ar# )r#d# )a nu # r!"Sn#$)* )a tr#1uia
/an latin $a d#a /an. /u)ur!$ d# i$&ra'a* )r#d# )a a li).idat
)u'antul din li"1S. Cat d# $a'ant # Tn lin%'i$ti)S* $# '#d# )lar
fara !).#lari d# )al Z..
l!r%u l!rdan5 **R!"anii $unt... 1ul%ari; 6
Da)a Tn $)ri#ril# lui Graur "ai afla" $i lu)ruri 1un#* ad#'arat#*
in$ul d!'#dind Tn %#n#ral in$tru)ti# $!lida* )!&i# a )#l#i
fran)#+#* la l!r%u l!rdan i%n!ranfa T$i da "ana )u "it!)ania
+ar+a'a%iului 1ul%ar. El* &!at# ni)i nu $ti# )a 1ul%arii 81c'9 $unt
din fir# V!l%ari $i 1ul%ari.
N# '!" r#f#ri la !&#ra=$a d# /"aturitat#6 nu"ita5 ,aDi)fi!nar al
nu"#l!r d# fa"ili# r!"Sn#$ti ^* )Sr#ia =rafi) nu i $# &!at#
r#&r!$= ni"i). nCart# d# "ar# M#r#$ &#ntru .t!fi r!"anii6
8Editura Stiintifi)a $. En)id!&#di)a ,/u).13J<9* und# $)ri#
D!rnnia Sa Tn)a din intr!du)#r$ aCr#d )alu)rar#a d# fata ar# !
anu"itSM&!rtan=* fn &ri"ul rand &rin 1!%Stia nu"#l!r fn,
r#%i$trat#6. E '!r1a d# <<.E22 d# nu"# )ul#$# ndin t!tr#luld#
i+'!ar#6. Und#* f!r"al* nu"#l# r!"an#:ti ar ft )a" E1*4BF dar*
"ai a"anuntit* $# 'a aAun%# nu"ai la <*C4F* iar fara d#ri'at#l#
l!r* la B*<<F.
C# 'r#a $a $&und indir#)t a)#$t **$a'ant6 d# tara1i? Ca li"1a
r!"ana nu #$t# )r#atia n!a$trd... Oa)a a'#" Tn '#d#r# )a li"1a
r!"ana 1 '!r1#$) )a" <2 d# "ili!an# din tara $i din afara tarii*
)!n$tatS" )a # d!ar ! li$t$ )u nu"# d# fa"ili#. Lu)rar#a )!nfin#
7! 1i1li!%rafi# ana)r!ni)a* d#&a:ita d# "ult 8Studii* ll.&.4P
Di)ti!narul Tran$il'ani#i* /anatului $i )#l!rlalt# tinuturi ali&it#*
d# C.Martin&'i)i $i N.8$tratiP Clu9 13B1P Andra$ Z#r=nI,
DO#G&#r$!nna"#n '!n Da+i#n* /uda&#$ta* 13Di #t).9. Li&$#$)
i+'!ar# "ai aut#nti)#* &r#)u" C!ri!lan Su)iu , Di)Ai!nar i$t!ri)
al l!)alitSfil!r din Tran$il'ania* I!l I $i II 8/u).13CJ9P -!nt#$
.i$,t!ria# da)!,r!"ana#* D '!T* d# E"ilian 0!&#$)u* ?n$)ri&tiil#
din $#). IV,IIId#$)!&#rit# In R!"ania6 8/u).13C49P ?n$)ri&&il#
S)Iti#iMin!r6* Tn "ai rnult# '!lu"#* )a :G=.fl$tria6 d# V.0ar'an
#t).
El "ai $)ri#* t!t Tn intr!du)#r#5 K... int#r#$ul ##l "ai "ar#.&#ntru
lu)rar#a d# taAa fl &r#+intS* )u" a" "ai $&u$* nu"#l# aut!.t1.#.
Vi a)#a$ta &#ntru )a $i$t#"ul l!r $tU ta 1a+a )#l!r r!"Sn#$ti* $au*
"ai &r#)i$ $&u$* a )!ntinuat $< $# a&li&# d# la")#&ut &ana a$tS+i
fSrS intr#ru&#r#6 8&.12=. A"int#$t# &#7D#)#1al. In r#$t* nu"#l#
aut!.t!n# $urtQ*R?(Qa%u$# .%trairi# fAnu*"ai $unt aut1.t!n#.
Sa#'id#nfi#"7i%ndiranta== r#$&#)ti'ului li"1i$t5
S#$#a* +i)# #l* din 1ul%arul /#$Au. D# )#* # '!r1a d# &!&ula=ia
1#$i)a* d# !ri%in# tra)S? Li"1a l!r #ra )#a d# a &atra li"1a d#
)ult din I"&#riul /i+antin. Cu" $# $ti#* Tn $#)!l#l# IV,VII*
$luA1a la l!)uril# $fint# $# !fi)ia $i fn 1#$i)a* alaturi d# %r#a)a*
latina $i $iria)a* la "ana$tir#a Sf.E)at#rina din Sinai* )!n$truita
d# 'alani adu$i a)i d# )Str# lu$tinian Tn E<C* d#$i $# $ti#
)=r#nu"itul T"&arat #ra d# f#A din M#.#dinti* adu$ aid d#. )atr#
un).iul $au lu$tin. Sau a)ad#"i)ianul n!$tru na1ar n,ar#? An &lu$*
in$)ri&Yii din M!#$ia Inf#ri!r '!r1#$) d# /#$$i$ din 1C< #.n.7
/ria* d# la 1r#i* nu"#l# un#i &lant#. Dar $i t!&!ni"ul /ri#$ti*
)f.$i %r#)ului /ri#* &r!nunfat Vri# Tn "!d fr#)'#nt. 0#ntru )<
1ria a&ar# $i Tn nu"# d.# l!)uri )!"&u$#* &r#)u" M#$#"1ria*
S#la"1ria* Cala1ria* #t). In )ar# $#"nin)atia #$t# d# **)#tat#6.La
n!i a&ar# la 1D3D* Tn M!ld!'a Aa 1DB3* $u1 nu"#l# /ri#'i)i.
/u+ata* $)ri# #l* ar&ut#a ft 1ul%arul /u+ata. Nu"ai )a 1u+a #$t#
nu"# r!"Sn#$)* )a $i al1an#+ul 1u+# 8ar!"an , 1ud+a*
"#%l#n!r!,
"dn , 1u+a9. /ul%arul 1u+a .!1ra+6 d#ri'S )lar din !1ra+u*.+i)#
#l.
Nu"ai ): nu #(i$taTn 1ul%ara... . a
Da)a* din 1%.da>a. Da)u* din 1%. da>!. Ar fi .i&!)!r!$ti)a lui
l!rdan $au Da'id. Ni)i ! alu+i# la da)i $au la da)a* ar"a nati!nal.
Nu"ai )a Da)u$ $i Da)a a&ar Tnaint#a '#nirii $la'il!r &# ai)i.
D#)i* +1ar)i* l!rdan#...
OaOa* $ta' DaOa. C# fa)#"* d!"nul# l!rdan* )u DaOa* $at Tn
Sar%.ita* &# und# 1ul%arii n,au )Sl)at* )a $iTn Mur#$* llf!'*
Si1iu* DaOa r!"ana AL/A?? C# fa)#" )u T"&aratul r!"an
Ma(i"u$ DAIA* na$)ut Tn Da)ia Ri&#n$i$* n#&!tul d# $!ra al lui
Galariu$ Ma(t"u$* a )drui "a"a R!"ula,R#$)a* aratd !ri%in#a
Tn D!1r!$l!'#ni,Olt? Dar $# nu,"#a $i DaOa $i Da)a...
Gafa* %ata , alt 1ul%<r#$).8&.B1E9. A$* ni)i nu #(i$ta fn 1ul%ara;
E$t# Tn al1an#+i *%at6* Tn t!$)ana *%atuaA * )##a )# tr#1uia $tiut...
Lf#&ar%* +i)i "ata , 1ul%ar L#&ar!I. Nu"ai )d a&ar# d#"ult Tn
ira)a Li&ara* nu"# d# !ra$* in$ula $i ar.i&#la% Tn Mar#a
Tir#nianS. La n!i $i $).itul Li&ar#:ti* at#$tat Tn $#).VIII* )a $i
$atul "unt#an din 1EDE.
R!"anii lui... S!"#r
LO7$andru* 'ariant$ a lui Al#(andra. 0#rf#)t. Cu af#r#+a lui na6
&r#)u" $i d#ri'atul Sandru )u $in)!&ar#a $ila1#i Li. A&ar# t!t Tn
Iliada. Uit# &a$aAul .!"#ri)5 *AAa( $ari labtr!i#ni* )u ar"a tranti
&# D!ri!t!$* fiul din fl!ri al lui 0ria"* a&!i ni"#ri &# 0and!>!$
$i &# LISANDRU 6 8C.G* '.DJ<9. Al#(andra #ra nu"#l# &urtat
d# 0ari$* fiul lui 0ria"* !ri%in#a lui fri%iana fiind a))#&tata d#
$&#)iati$ti.
AfarOa* nu"# 1i1li)* nu"ai )a la n!r a&ar# din $#). II* Tnaint# d#
Edi)tul d# la Milan! din <1<* d#)i Tnaint#a Vul%at#; tradu$# d#
l#r!ni" 8Tntr# <3E,D2E9 Tn latina )la$i)a.
S)n#a!* /1ul%ar ? -al$ din d!ua "!ti'#. S# &r#$u&un# )a ar
d#ri'a din latinul $)la'ul* )ar# nu &!at# Tn$#"na ni)id#)u"
1ul%ar.
81C1C9* S).#iani 81DDJ9* S).#ia 81E2B9 #t). Dar )u S).#ii
/ra$!'ului* in Ard#al* a"intitA la 1EE3? Dar a)#$ta* Tntr,!
i%n!ran= d#$a'ar$ita* a 'rut $a,G ia)a &# )!nati!nalii $aG 1ul%ari
)ultii Eur!&#;;... 0:na $i Tr!ia* ar '#ni d# la TrNO7a* iar V#+a $la
la 1a+a lui V#+ina* ##l )ar# a&ar# la
41
Ta&a#* l!)ul d!i du&a ra%#* #t). Mar "alt* 0a&a ar '#ni din a&
8un%ar9 )# ar Tn$#"na tata* l#n#$; Nu"ai )a # at#$tat din $#). II
#t).
Ar"a* din 1%. Ar"a. C# fa)#"* Tn$a* )u **En#ida65 =r"a
'iru"Nu# )ann!6... ,
3A$ia* din 1%. A$Aa* +i)# l!rdan. C# fa)#" )u t#(tul din ?liada65
aG#"u* dar $i,n )!a&$# i$1indu,$# A$iu .irta)ianuli...96.
La l!r%u l!rdan* Aur#l $i Aur#liu $unt n#!f!%i$"#. Nu"ai .)a
Aur#lu$ a&ar# Tnr in$)ri&tiil# da)i)# din $#). II* d#)i ni)i '!r1a d#
)u'int# $la'#...
C#O "ar#* tradu)#r#a un%ur#$)ului Na%I* +i)#a du"n#alui.
Nu"ai )a Na%I* adA#)ti'* )!r#)t Tn$#a"na "ar#* nu C#l "ar#. La
f#l Zi$* ##l "i)* &a $)ri$ )u !rt!%rafi# %#r"ana* Zi$). 8&. 1239.
**M!ld!'#nil , 1ul%ari a$i"ilati 6 ;?
In)!l!* nu"ai "inuni* Tn $#n$ d# trS+nai* &# )ar# l# fa) )#i
n#)r#$)uAi la "int#. lat: ):t#'a5 -S%Sra$ , -!%!ra$* Marin*
Marina* din 1%.* ru$* u)r. Dar )# fa)#" )u Marinu$* at#$tat in)a6
din 34 #.n.? Ni).it#* 0a)#a* 0aul. St!&. Zi)# )a t!t una )u 0a'#l.
C.i(; C# fa)#" )u 0aulin d# N!lla* )u.t!&!nt"ul 0auti"andra
din /al)ani 8EE<,EEE9? Ti"ar 8iu9 , un%ur#$)* dar )# fa)#" )u
raul din n!rdul Itali#i at#$tat d# Vir%iliu Tn En#ida? 0#$t# t!t*
a1uri d# i%n!rant... C.iar* di# l!rdan* "at #(i$tati? Eu a" dat
#(a"#n# )u unul nu"ft Mitu Gr!$$u* )ar# nu a'#a ni)i
)a&a)itat#a. l!r%u=l!rdan )# $tudii ! fi a'ut?...
Und# 1at# $"#).#ria lui l!rdan? In $u1"inar#a unitSfii $tatu,lui
nati!nal r!"an* $i iata )u". 0#ntru #l **#$)u6 nu #(i$t$ Tn Ard#al.
El ru&# Ard#alul d# )!nt#(tul r!"an#$) 8t!t )u #rd#lu ! tin#
%An%aIul Tn &rr)#&#r#9* Ad#)i* fiii lui$ I!n nti $# &ut#au nu"i
l!n#$)u. tl $)ri#5 aE(#"&l# d# a)#$tf#l* &#ntru #$)u n,arn Tntalnit
:i )r#d )a ni)i nu #(i$t$... &!t &ar#a a&r!a&#... aC$ur)f#68&.149.
Mai d#&art# $u$Ain#5 aaut!rit=il# d# &# 'r#"uri* din r#%iunil#* d#
&#$t# "unti* $u&ri"au a)#a$tS finala )and fnr#%i$trau nu"#l#
f!"an#$ti68??9. C# $&ui -ranY? N,ai au+it d# "a%.iari+ar#a
nu"#A!r r!"Sn#$ti?; :i d# )# nu t# uifi Tntr,! )art# d# t#l#fdan#*
a)!l! t# $aturi d# 0!&#?ti $i l!n#$ti* lu)ru $i"&lu ? Ori* da)a t!t n#
&li"1a" &rin lu"#* d# )# nu ai )itit li$ta d# &i#rd#ri al# f!$tului
I"&#riu duali$t* )a $i dintr# i!1a%ii $#) VIII?
A'#ai $i anul na$l#rii $i nu"#l# Ald#$)u* A'ra"#+)u* #t). &ana la
Ztan#n#+>u* Va>ar#+>u* #t). Mai ar# #l )#'a $trS"1 $i )u S#anu
6. :i )u $ufi(ul !lt#an **!i6* +i)# #l* n#aflat Tn M!ld!'a $i
Munt#nia. -at$ !rdinar. C:nd nu "ai ar# )# +i)#* ! da &#
/$laI!na 1i$#ri)#a$)a* 1ul%ara6. Ci!)ul "i)* far$#ur !rdinar;
C.iar n,ai au+it d#5 ?i!%I "a%Iar!$7n$u> a '#+#t#> n#'#>#t6
8Cu" $a "a%.iarr+a7" nu"#l# d# fa"ili#9. 0!at#* aturi)i* n!i
r!"Snii* &# )# t#=a" &lStAt?
Dar $a '#d#" )# &#ri# "ai la.$#a+a **#(&#rtul6. Iata alta* fara
#).i'!).
*` $ituati# a$#"anat!arU " )# &ri'#$t# antr!&!ni"ia d#'#nita )u
ti"&ul r!"aii#a$)S 8Tnarnt# )#,! fi f!$t?* Tntr#1 #u , TD9
intalnl" in Olt#,nia :i Munt#nia* )u d#!$#1ir# In r#%iun#a d# :#$
a t!r. Aid a'#" d# a 6f#)# )u nu"# 1ul%<r#:ti* "aifar$an<#:ti*
)ar# $# #(&li)a &rin $i"&ta '#,)inatat# a r!"anu!r )u &!&ulatia d#
li"1a $laIa. Tr#)#ril# dintr,! &art# in )#alatta a t#rit!riului $)aldat
d# a&#O# Dunarii dat#a+a* )u un#l# intr#ru,&#ri* in)a din #&!)a
r!"ana 8&. 1E9. Int!)"ai )a $i in n!rdul M!ld!'#i* $i aid
&!&ulatia a$i"ilata )u ti"&ul d# )atr# r!"anO $i,a &a$trat* in &art#*
li"1a r!af#"A L '!r1a d# 1ul%ari $i d# )at#'aAud#t# "unt#n#$ti65
8C#
4B
$&ui* l!rdan#?; , n.T.D.9 Un )itit&rat#nt :i d#&rin$ S< "#dit#+# in
l#%SturS )u l#)tura ar# i"&r#$ia )a a$i$ta la &r!)#$ul d# a$i"ilar#
a &!&ulaAi#i $train# la !ri%in#* D#!ar#)#* a" fS)ut din fu%S un f#l
d# )!"&ara1l# fntr# n!rdul M!ld!I#i :i $udul Munt#ni#i* "i $#
&ar# l!%i) $S r#l#' )##a )# u& )itit!r t#"#ini) n,ara'#a n#'!i# $S
afl# d# la "in#* )S fNVtii u)rain#ni din Aud#f#l# d# !dini!arS
D!r!.!i* /&t!:ani* -alti)#ni* :i la:i* nu $,au %andit* ##l &ufOn a:a
a&ar# din inf!r"atiil# )ar# t# dau un#!ri* )S &Srintii T!r $au
1uni)ii au '!r1n alt$ li"1S* &# )ar# au uftat,! $tra"!:ii t!r 6 8&.
1E9.^
l!rdan nu da ni)i ! #(&li)at#* $)ri#5 1ul%ar* ru$* )#.* &!l!n* un%u,
r#$) #t).* )u ni)i un ar%u"#nt* dr#&t &#ntru )ar# ni)i nu "ai "#rita
'r#un )!"#ntariu. G!%!riA# &# )ar# !ri)# al!%#n l# T"&ra$ti#*
$i"&l# %!%!$i d# tufa... Ma intr#1* d# )# 7nu n#,a" 1!t#+at )!&ni
A$&aru.* T#r'#i* Z!r"#$i* S#'ar* T#t#t* T!>tu*
Zru"...Or"uta%??? C#l# +i$# 1ul%ar#$ti $unt d#,al# n!a$tr#*
)urat#. Ai)l #$t# nu"ai ! d#"!n,$traf# d# ir#$&!n$a1illtat#
$tiin=ifi)a* ! &!liti+ar# a1$urda.
**E"in#$)u , nu"# tur)#$)6 ;?;
Eu "ai a"int#$) d!ar ulti"a "i+#ri#. El $)ri# f!)!$5 **Ard#alul* "
$#n$ lar% 8)u in)lud#r# :i a /anatului9 &r#+intS $i #l un int#r#$
d#!$#1it din &un)t d# '#d#r# antr!&!n!"i). A)i )!ndifiii# d# 'iata
au f!$t alt#l# d#)af )#l# &# )ar# l#,a*" ur"arit,rrAai $u$* und# ",
a" r#f#rit la )#l# d!uS &rin)i&at# al# R!"ani#i '#).i. In
)!n$#)inta* $i nu"#l# d# fa"ili# &r#+inta un#l# &arti)ularitI=
a1$#nt# din)!a)# d# Car&afi...6 :i '!r1#$t# d# **&!r#)l#6 )# au la
1a+a %raiuri dif#rit# #t). D#)l* una ar fi Ard#alul* alta ?ara
R!"an#a$)a $i M!ld!'a. Dar* Cl)a :i in R!,. "ania V#).#
a'#"... "arl influ#nt# 1ul%ar#:ti* u)rain#n# #t).
Oar# a)#$t $a'ant d# )art!n n,! fi au+it d# nA "a%Iar nI#l'
t!rt#n#ti #ti"!l!%i>ai $+!tara6 6" < '!lu"#? Afir"atia )a
Ard#alut a d#&in$ d# Un%aria 'r#"# "d#lun%ata # fal$a. In 1EBC*
U&%aria d#,'in# &a:ala) tur)#$)* iar Tran$il'ania &rin)i&al
aut!n!". In 1CJJ # !)u&ata d# Au$tria $i Tn)!r&!rata $tatului
duali$t. Nu "ai da" ni)i un )itat $tu&id* )i #&n)lu+ia5 **On afara
&!r#)l#l!r* nu"#l# d# fa"ili# r!"a,n#$ti$unt d# !ri%in# %r#a)S $i
$la'a.6 8&.1C9.
In alta &art# $)ri# )a nu"#l# lui E"in#$)u # **tur)#$)6. Sala?*
af#ri";* ai ur"a$i $i &# ai)i* &# unul M!i$#* )ar# fa)# lin%'i$ti)a
Tn &iata* )u +ar+a'a%iii; E.#u* fu%a)#$ 0!$tu"#* &!$tu"#...
R!"anii , **$la'i+ati6 d#... #'r#i
Al#(andra R!$#tti^^ a f!$t Tn )ultura n!a$tra u& fa)t!r d# &r!,
%r#$* $i una &#$t# alta* )u t!at# #r!ril# $&#)ifi)$ #&!)ii* a ra$&andit
un a#r d# 1!n!"i# 1in# )al)ulataP $tir&#a 1!i#r#a$)a nu $,a
d#$"intit. I"&ati"it d# ad#'dr* anali$t d#$a'ar$it* )!nt#$ta1il
un#!ri* aura lui #$t# r#ala* 1#n#fi)a. L,a" )un!$)ut &#r$!nal )u
!)a+ia #(a"#nului d# $tat din 13CB* )and $#"natura D!"ni#i,$al#
",a d#nu"it &r!f#$!r d# i$t!ri# $i li"1a r!"an#a$)a* "#$#ri# &#
)ar# n,a" d!rit,! ni)i!data. Eu #ra" din Air# un &!$i1il
"at#"ati)tan* du1lat d# &arfu"ul &!#+i#i d# )ar# a" ra"a$ li&it.
^ N. #dit.5 ?n).i&uiti,'i* r#&#ta"* )a In$titutul d# Lin%'i$ti)a al
A)ad#"i#i R!,"an# &!arta nu"#l# a)#$tui Y#f#)tt'9 du:"an ai
R!"ani#i;;;... ^^N.#dlt5D#!ri%3n#iuda?)a.
4<
/in#"f#l#$ )a :i #l a dat %ir !ri%in#i $la'#* )a '#nind din li"1a
a'ara* )u'antului n!$tru funda"#ntal d# **/AN6.Dar altf#l* nu
&u,t#a "l:)a in )!tn&ania lui Al#(andra Graur^ :i l!r%u l!rdan^*
d#,
$&r#.)ar# a" '&r1tt ant#ri!r.
In :tiinta nu #(l$ta &!lit#A#* altf#l %andind &r!%r#$ul ar fi f!$t
i"&!,$i1il. Or#&t &#ntru )ar#.la ada&!$tui )at!r'a d#)#nn* # 1in#
$a $&un#" d#$).i$ $i u"1r#l# )ar#,i "ar)n#a+a #r!ril#* )ar#,i
u"1r#$) "#ritul.
E '!r1a d# ^n)a&r!'ar+i$"ul6 $&#)ifi) un#i #&!)i di)tat!rial* Tn
)ar# $tii"Aa d#V#ni$# $#r'it!ar#a &!liti)ii. La $)!ala d# lit#ratur#
d# la S!$#a* d#$&r# Stalin $i &r!1l#"#l# lin%'i$ti)ii i,a" au+it &#
C!t#anu^ $i -inuta L#i1!'i)i^ initial* &#ntru )a Tn 1i1li!%rafi#
$a aflu $i ! 1r!$ura $u1 titlul ?nflu#nfa linr1il!r $la'# "#ridi!nal#
a$u&ra li"1ii r!"an#:ti 8$#). VI,Sf* #d. A)ad.13ED* &# )ar# !
r#%a$#a" $i la Clu?* und# a)ad. E"it 0#tr!'i)i^ !fi)ia alSturi d#
I!n 0a7truf a%!nia lin%'i$ti)ii n!a$tr#. I$!nul #ra tinut d#
Zdr#n%.#a $i R!"ulu$ T!d!ran U C!. )u nd!'#+i6 )# &un#au la.
ind#( &# Cant#"ir* Sa$d#u* E"in#$)u du&a $).#"a lui Ci.a>.
0#ntru )#i )ar#,i a$)ulta$#ra &# Calin#$)u $i Vianu* $#"n#l# d#
Tntr#1ar# &#r$i$tau* d#'#n#au r#)ul Tn fata "!d#l d#'a$,tat!ar#
a )ulturii n!a$tr# nati!nal#.
*ln'aAaturil# din iuni# :i au%u$t 13E26 #rau l#%#. O $#$iun# 8**?ti,
Infifi#S 6 d#nu"lta9 la A)ad#"i); din B1,BE "arti#* ur"ati d#
)#a din B,D iuli# 13E1* i"&un#a 1i.7n%'i$"ul $laI!,r!"an* d#
)ar# n,a" $#a,&at d#finiti' ni)i a+i. Lindinil# a)#$t!ra* $)&lit# la
M!$)!'a* au r#+i$tat* $i alt# in$#)t#* $i a+i* $# dau dr#&t al1in#
trudit!ar# Tn lin%'i$ti)a d# la n!i...
In f!nd* $).#"a fal$a a #tn!%#n#+#i n!a$tr# #$t# Inta)ta.
Du&a $).#"a lui Ci.a> din 1J43* din E.4CE )u'int#* B.<C1 $unt
$la'#* r#&r#+#ntand BOE din l#(i)* fafa d# nu"ai 1.1CE )u'int# d#
!ri%fn# latina* d#); 14E din li"1a r!"an#a$)a. T#!ria **)ir)ulati#i
)u,'int#l!r6* %#niala* a lui Sa$d#u a f!$t #ludata* &#ntru )a
d#"!n$tra )a nu $# &!t fa)# fra+# din )u'int# #()lu$i' $la'#* id##
&r#luata #(a%#,rat d# :)!ala Ard#l#ana* 1in# int#nti!nata* dar
t#+i$ta. C#l#1rul di)ti!,nar af lui Ma$$i" :i Laurian* din 1J41*
)u&rind#a $i )u'int# )u !ri%in# Tnd!i!a$a. T#!ria Stalini$t$
)!"1at#a &# M. Marr. Stu&id* dar )!n)lu,+ia l!r #ra )a li"1a
#$t# &r#&!nd#rant $la'a* )u %ra"ati)a latind;...
**/ul%ara , liantul dintr# r!"ana :i "a%.iara6 ;?
T#!ria fn)ru)i$arii li"1il!r 1al)ani)# )u &r#&!nd#r#nta 1ul%ara
#$t#* Tntr,! #(&ri"ar# #uf#"i$ti)a* nai'a* d#&art# d# ad#'ar.
D#)i* )ara)t#rul 1al)ani) al li"1ii n!a$tr# d#'fn# d!%"a* d#)#nii
Tntr#%i. S# tr#)# )u '#,d#r#a )a ?u$tinian #ra !lt#an din M#.#dinQ
i* iar 1in#fa)#ril# $al# &#ntru tara nata;< , uitat# d#li1#rat. Intra
Tn A!# '#n#di 8d \ t* '#niti9* d#)i $la'ii d# &# Vi$tula* S)la'inii $i
Antii. R!$#tti r#ia )u'antul $).7iau* )a Tn$#"nand 1ul%aZ*
#r!ar# )# )!n$!lid#a+a a1#ratia lui l!rdan. Mai a1#,rar't* $la'ii*
)ar# #rau t!l#rafi* d#'in **Tn'in%at!ri 6*fara a $# $&u.# und# :i &#
)in# au "'in$. Dar D#rAa'in )!1&ard &# $la'i Tnaint# d# $#).V $i
?ara R!"an#a$)d # d#nu"ita* ).i&uril#* **tara $la'il!r 6
8)f.T#!fila>t!$ Si"!>att#$* ?ur#)#> #t).9. A$tf#l* in in)#rtitudin#*
$unt#" "utafifn $udul Dundrii* ni)ai#ri* )a $a r#d#'#ni" iartn Q
ara d# 1a:,tina "aA!ritari* ad#'irat "ira)!l. N!rdul Dunarii #ra...
fara ni"anui. 0#tr!'i)i "ai $&un# )S f!r"ar#a $,a fS)ut d#,a
lun%ul )ur$ului inf#ri!r
N. #dit.5 T!fi* d# !ri%in# iudai)S* n# fn'dfau li"1a r!"and ;;...
4D
al Dunarii* d# la 'ar$ar#a Ti$#i $i &Una la "ar#* und# $ta&anir#a
R!"#i a durat )ir)a C22 ani. Da)ii d# ai)i* $&un #i* #rau &utini $i
n#i"&!rtanti...
0#ntru ar%#$#ni #r!ar#a #$t# #'id#nta. S# )!n$id#ra d#nu"iri
$la'# Slani)* Gla"1!)#l* Ra)!'iata* /ratia* Ran)a)i!I*
Cdr)in!'* )# I!r1#au 1ul%ara... S# )!n$id#r$ i&!t#tt#a #(i$t#nta
r!"anil!r in M!ld!'a $i Ard#al din $#). II. Nu"ai )a la
Gla"1!)ul din Val#* d# lan%a /a$)!'* & )ru,)# $tra'#).#
'!r1#$t# d#$&r# $atul 0it#:ti* d#); d# "il d# ani.
Cand &r!f.Si# /ar1ul#$)u arata )a influ#n)# &artial# $la'# &!t fi
nu"ai du&a $#). * # )!"1atut. S# $u$tin# a1#rant )U $la'ii au
t!$t &# ai)i )u##rit!ri. 7A1#ratiil# $# fin lanY* tar l!%i)a #$t#
d#fi)itara* &#ntru )a &!liti)a Tnl!)ui#$t# $tiinta )u n#ru:inar#a
$&#)ifi#d .!ard#l!r a$iati)#. Eludand Zar$t,V#ni>* #i '!r )a n!i*
$in%urul &!&!r na$)ut )r#$tin din lu"#* $a lua" d# la #i t#r"#rui
funda"#ntal7; din r#li%i#* )a $i $a fi )!&iat f!r"a $tatala a l!r...
Ei '!r1#$) d#$&r# /!ri$ $i Si"i!n )a "iAl!)it!ri ai !rt!d!(i#i
n!a$,tr#. Nu"ai )a M#nu"!rut &# )ar# #i Tl )r#d $la'* # un
)u'ant )!"un NUME[MOTRU* $i"ilar )u NUME[DSEU,
Du"n#+#u* iar )a$ta M!tru #ra &ri"a at#$tata in in$)ri&fii. C#a
"ai '#).# in$)ri&ti# a l!r* din 3D<* din $atul Mir)#a V!da* $&un#
alt)#'a.
Mi>l!$i).* Mil#ti#* 0.S>!>* /#r$t#in* "#r% "ai d#&art# $i #()lud
t!tal 1# r!"ani din n!rdul Dunarii. lA&!i alt "ira)!l* ..&!&ulafia
"aA!ntara $la'a6 #$t# **r!"ani+ata6.D# )in#? Cu"1? Cand?
Ni"i) )lar. /#+na 1a1il!ni)a...S# "ai $&un# d#$&r# influ#nta
%r#a)a a$u&ra 1ul%ar#iP Tn f!ri#ti)a* '!r1#* ni"i) )lar.
/ul%arii 'in Tn /at#ani :i Tnt#"#ia+a $tatul Tn C43* iar
#(&an$iun#a l!r ar Tn)#&# din J2B* )and .anul Zru"* a&!i
Or"uta% :i /!ri$ '!r )u&rind# :i /anattil $i Ard#alul &ana la
Ti$a. R#lafia )u $ar1!,)r!ata #$t# f!rtata $i nu tin# d# $tiinta* )at
d# &!liti)a l!r #(&an$i!ni$t$* di$tru)ti'a. S# urta d# Va$il# al ll,
l#a7/ULGAROSTONUL. L# ra"an# nu"#l#* iar a&!i iau nu"#
&ur# r!"an#f ti al# 'la.il!r !&ri"aAi. S# "at $u$tin# )a 1ul%ara a
f!$t liantul dintr# da)!,r!"ana =i "a%.iara; R!"anii #rau
in)ulti* du&a &ar#r#a l!r.*. A1#ratiil# )u Cra)iun* )!linda* Ru$alii*
Tr!ian* $unt a1$urd#. S# Tnai $&un# )a $la'ii dau $i l#)tii d#
)ultura r!"anil!r5 )!1ila* %rind#i* &lu%* rarifa* )!r"ana #t). ar fi
)u'int# $la'#* d# &r!'#ni#nta 1ul%ara. Ai)i* R!$#tti )a&itul#a+a
t!tal Tn fata lui l!rdan. Si"&l# i!rdan#.7..
L#%il# uni'#r$al# al# li"1ii r!"an#
N,a: d!ri* Tn ni)i un )a+* )u t!ata $i"&atia &# )ar# !
"arturi$#$)* $a arat )a E"in#$)u Ti )!n$id#ra **)u na$ $u@Or#6.
A$a #$t#. El $tia din)!tr! 1at# 'antul #&!)ii. Dar. )u" C!n$tantln
$i M#t!diu* fra=i dAn T#$al!ni)* $&un# l#%#nda* tradu$#$#ra
EIan%.#liil#* iar C!n$tantin in'#nta$# alfa1#tul %la%&liti)* ##l
)irili) I#nind "ai tar+iu Tn /ul%aria* )#ntr#l# d#'in O.rida $i
0r#$la'* )u "litt# "&difi)ari* $&un# R!$#tti. D#$tul )a $a $#
)!n)luda )a '#).#a $la'a 1i$#ri)#a$)a ar fi li"1a 1i$#ri)ii
!rt!d!(# $la'# $i r!"an#$ti*
In)ur$ul Tn f!n#ti)a # d#rutant= a"1iauu $la'!fil. In)ur$iun#a
Tn $inta(a "#r%# &# a)##a$i $).#"a* #r!.ata t!tal. La '!)a1ular*
&# )ri,t#riul )r!n!l!%i)* #r!ril# $unt "ai fla%rant#. Inutil d#
r#&#tat. Ma intr#1* )u" n,a !1$#r'at )a /OIERUL a'#a 1!i* iar
OIERL?L !i ??
D# fa&t* d!ua l#%; $unt r!"an#$ti :i uni'#r$al#5 $i"#tria adO1a*
)a :i r#latia )!n$!nanti)a $urdO$!n!r. S# '#d# )a !&#rat# /a1#l
nu #$t# Tn)a )la)a tin%'i$til!r n!:tri. Si* &!at#i ni#i nu a'#a )u"
4E
$a fi#* d# 'r#rn# )# a1ia a)u" a" )itit $)ri#r#a .i#rati)a. V!"
in$i$ta d#)i* &# &r#fi(# $A $ufi(#* )ar#* in afara r#%ulil!r d#
&r!nuntar#* $#&ara li"1a uni)a d# )#l# 4B d# %raiuri.
0!)ind )u'int#l# n!a$tr#* R!$#tti l# d#)lara $train#. E'id#nt5 N#*
0OP0REP 0ROP RASP ZA* $unt )u )itat# trun).iat#. Ca $i
$ufi(#l#5 a)* a)i* alni)* an* ant#* ar* a$* )a* r.)i* #ala* #an* #lni)*
#ni#* #t* i)* i)i* ina* i$* i$t#* ita* i'* nt!* !%* u$... fal$# &r!1l#"#
'#:t#Ait# d# $)ri#r#a .i#rati)a. Si fn On!"a$ti)a* )a $i Tn
T!&!"a$ti)a* a)#la$i fal$ &r!)#d#u* &rin )ar# $# 'a ..)l#"&n$tra6
&n!ritat#a $la'il!r $i di$&aritia aut!.t!nil!r.
CANTEMIR* in **M#tafi$i)a6 $a* a dat ).#la $)ri#rii .i#rati)#*
i%n!rata d# R!$#tti. In Tn).#i#r#a n#f#ri)itului !&u$)ul*
n#d#!$#1ind )!duril# d# li"1a '!r1itS* $)ri# d#+in'!ft5 nLi"1a
r!"anS #$t# ur"aVa IA"1iiA!"ani+at# a &!&ulatfil!r dunar#n#*
)ar# a $uf#rit ! &ut#"i)S Tnflu#nAS a li"1il!r $la'# "#ridi!nal=7.
S#rtar#l# i$t!ri)# $unt )Nn'#rtit# Tntr,un a"al%a" din )ar#
)itit!rul !1i$nuit* arn#tit d# t#!ria lui Stalin* nu "ai &ri)#&#
ni"i). Ni)i nu Tl '!" la$a Tn 1!ii lui $i '!" '!r1i d#$&r# r#latia
)u %raiul "a%.iar.
A)ad#"ia R!"ana... d# la /uda&#$ta?;
D# altf#l* li"1a l!r #$t# 1in# d#nu"ita un%ara* nu "a%.iara. in
13C<* a&ar#a )art#a lui /ar)+i G#+a LA "a%ruar nI#l'
#l#trai+#T9* Tn )ar# $u$tin# )a un%urii n,au T"&ru"utat din
li"1a r!"an#a$)a d#)St ##l "ult J )u'int#* )u )ara)t#r r#%i!nal*
d# )ar# n,a'#au n#'!i#. GaGa* d#)i* )u" )#r)ul d#ni%rarii #$t# 1in#
)!n)#ntrat d# )<tr# d#ni%ra,t!ri. C.i&uril#* #i $unt $u&#ri!r;*
n#di$i"uland di$&r#tul :i !)ara la adr#$a l!)alni)il!r. A)#$ti
$#"i$dl1ati)i a$iati)i fara tara $i li"1a au luat la "!n!$ila1#l# l!r
urlat#* d# !riund#* dar nu d# la r!"ani...
Un alt aut!r* /l#di G#+a* # d# &ar#r# )a 'r#! C22 d# )u'int#
r!"an#fti au intrat Tn l#(i)ul "a%.iar. Lu)rar#a $# ).#"a
?nflu#n,f#l# li"1ii r&"an# a$u&ra )#l#i "a%.iar= $i a a&Srut $i
Tn **Li"1a R!"ana6* r#'i$tad# la n!i. Cul"#a* ni"#ni nu i,a
a)!rdat ni)i ! i"&!r,tanfS :i )#l# C22 d# )u'int# $unt
nun%ur#$ti6 Tn t!at# di)ti!nar#f# $i $tati$ti)il#d# la n!i...
0r!f#$!rul I$a) M!)anu* ard#l#an d# 1unS )r#dinfa* &lurilin%'i$t*
'a tri"it# un $tudiu t#"#ini) In$titutului d# lin%'i$ti)a* dar
ra$&un$ul lui 0#tr!'i)i #$t# &r!"&t5 lu)rar#a nu ar# ni)i un "#rit.
M!)anu d#"!n,$tra )a "ai "ult d# C22 d# )u'int# $unt
r!"an#:ti* nu "a%.iar#. 0#ntru )a #l Tntr#1a &# /#(&#rtii6 d# la
n!i* d# )# nu $# !)u&a d# tran$f#ral din r!":na Tn "a%.iara...
Cu"* d# )#? Sa $tri)# $).#"a lui Ci.a> ?; S? ar%u"#nt#l# nu ar
fi li&$it. Un alt aut!r "a%.iar* anu"# Al#(i$$ dI* '!r1ind d#$&r#
Ci.a>* $)ri# )a nu"Srul d# EJ2 d# )u'int# "a%.iar# #$t#
#(a%#rat* r#du)and nu"arul l!r la <D3. D.Ma)r#a* alt '#nit &# 'al
in lin%'i$ti)a* 'alid#a+a &# Ci.a>. S# uita )a Dr. Ci.a>* fra,t#l#
T"&ri)inatului **lin%'i$t6* $)ri# )a a)#$ta nu :tia ni)i ! li"1a :i
#ra un #$)r!). Lu"#a ta)#* d#$i lu)rul # )lar.
Li"1a r#fl#)t$ )ultufa :i )i'ili+atia unui &!&!r* d#t#r"in# fiinta
$a #tni)a :i r!lul in d#+'!ltar#a $a $!)iala* # a)tul d# )#tat#ni# in
"ar#a )!"unitat# a &!&!ar#l!r. L#%#a dif#r#nti#ril!r
&r!"!'#a+a #'!lufia Tntr#%ii )!"unitafi nu"it# 0O0OR.
C!$"!&!liti$"ul #$t# du:"anul r#al. Cun!:tint#l# &!t $i tr#1ui#
$a fi# "ult# $i )at "ai "ult#. A$a # d#t#r"inat &r!%r#$7ul.
4C
D# la )in# au d#&rin$ a%ri)ultur# $i "#$t#$u%uril# "i%rat!rii*
da)a nu d# la 1a$tina$i ? -ant#+ia nu tin# l!) d# :tiinta a li"1ii.
S!ard#l# &u$# &# Aaf #rau atra$# d# 1!%afia 'i#fii "at#rial#* fa&t
#'id#nt. N!i $unt#" $in%urul &!&!r )ar# n,a ra'nit fini)i n,a
)!tr!&it alt#t#rit!rii $train#. E 1in# $tiuta Tn$a lu&ta &#ntru
$&atiul $trarri!$#$)* T"&!trA'a in'adat!ril!r.
0!tri'it DLRM a'#" )ir)a 3.222 d# )u'int#* iar )u )#l# !"i$#
)a" 12.222. Car# alt &!&!r "ai ar# atat#a )u'int#? Anali+a
"!n!$ila1i)a $i $tru)tural= 'a lu"ina a)#a$ta )!l!ana infinit# a
$&iritualitatii n!a$tr#. Oi n,a'#"* 1ran+S "an)a"* a$ta #$t#
l!+in)a )!tr!&it!ril!r* )ar# Aud#)a &!,&!rul du&a )a)iula* )!A!) :i
!&in)it# )!nf#)ti!nat# d# indu$tria &!&ulara.
Dar* )!la1!rar#a )u du$"anii $# ).#a"a tradar# :i tr#1ui#
&#d#&$ita )a atar#* fara "ila. Oal#l# $&art# tr#1ui# &latit#* ).iar
da)a r#$&#)ti'ul nnu $u&!rta &u:)aria6 ?i #... **)ult6. Na'alit!rii
a'#au "a(i"u" B22 d# )u'int# iar $u1t#rfu%iul )a l#,ar fi
)!"&l#tat )u )#l# latin# #$t# fat$. S!arda #ra analfa1#ta.
7 ^
Un%aria , un $tat ta"&!n )r#at d# Vati)an
In i$t!ria 1i+antina* "a%.iarii a&ar und#'a in N!rdul Marii
N#%r#* )u !ri%in# "!n%!la* )u 'iata &ara+itara. Un alt aut!r
"a%.iar* /an Aladar* Tn WOri%"#a "a%.iaril!r6* )it#a+a &# I1n
R!$ta.* )ar# $)ri#5
#i 8"a%.ia"9 l!)ui#$) Tn )!rturi... la"a $# r#tra% lan%AS
rauri* und#
&#$)ui#$) :i und# traA#$) )!"!d. Ei $ta&an#$) &# f!fO '#)"ii* &#
)ar# n !1li%a la $ar)ini %r#l#:ifi trat#a+S )a &# ni:t# &ri+!ni#ri*
a&!i 11 tarS$) la Z#r)i* l!)alitat# d# lan%S "ar#... und# #i
'and&ri+!ni#rii :i )u"&SrS $t!f# %r#)#:ti :i att#"arfuri 6.
. Un alt aut!r 1i+antin* 0r!fir!%#n#t!$* fiul T"&aratului L#!n ##l
Mar# ?i In=#l#&t* r#f#rindu,$# la a)##a:i fa+a a i$t!ri#i a)#$t#i
.!ard# "!n,%!l#* $)ri#5* K ViaYa l!r #ra )#a a n!"a+il!r d#
$t#&$7*
Calu%arul )at!li) lulianu$ d#$)!&#ra Tn anul 1B<C ! fra)tiun# i",
&!rtant)i a &!&!rului "a%.iar :i $)ri# d#$&r# #i a$tf#l5 K... iraiau
)a ani"al#l# $al1ati)#* nu lu)rau &a"antul* "an)au )a"# d#
)aO ?O7 d#lu&:ialt#l#d#a)#$tf#l*1#aula&t#d#ia&a$i$an%#6.
S!arda #$t# 1atutS d# /#$$#ni $i ru&tL Tn d!ua. 2 &art# $# r#tra%#
Tn A$ia* )#alaltS $# !&r#:t# Tn Car&a=ii 0adur&$i din +!na
Un%ari#i* du&a )ar# !)u&a )!tul Ti$#i* ! +!na d# "la$tini $i 1al=i*
und# )aii %a,$#au &lanta )!ada )alului. Ai)i # %#r"#n#l#
'iit!rului $tat "a%.iar. Statui #$t# )r#at d# )at!li)i T"&!tri'a
!rt!d!(i# n!a$tr#* un $tat ta"&!n. D# fa&t* #i au f!$t adu$A d#
1i+antini* initial* T"&!tri'a A&u$ului )at!li)* fa) in)ur$iuni
d#'a$tat!ar# &ana la R!"a :1* &latiti du1lu* d#'in )at!li)i.
S!arda d# "an#'ra...
/#$$#nii #rau /a$ara1#nii 8Ara1ia 1#$$#nil!r9 )u )!nfu+iil# d# ri,
%!ar# al# lin%'i$til!r* d#$i Ara "$#"na tinut* iar a'iu$,a,u"
dru"P d#)i fara dru"* din li&$a d# &iatra* li&$a dru"uril!r
aratandu,i nu"#l#. CunG)#alalalta #ra... &# ni$i&.
In ti"&* )i'ili+ar#a .!ard#i ar# a"&r#nta %#r"ana* d# n#ta%aduit.
C.iar in )!nditiil# "a%.iari+arii f!rtat# din Ard#al tr#1ui# $a
$u1lini#" r!lul &r#!ti"ii !rt!d!(# din M!ld!'a $i tara
R!"an#a$)a* $ta'ila Tn )al#a t#ndint#l!r d# d#$nati!nali+ar#* al#
i"&#riului )at!li) )!$"!&!lit. 0r!,%r#$ul l!r $# r#f#ra la ulti"#l#
'#a)uri* E'ul M#diu a&u$#an fiind )u,n!$)ut )a un ad#'arat
Ii#$&ar* Tn )ar# &ri"atul #ra al f!rf#i :i al $al,1ati)i#i. E$t#
)un!$)ut di$&r#tul l!r fata d# )ultura a&u$#ana.
44
Cur$ &ra)ti) &#ntru **a)ad#"i)i#ni d# )art!n6
D# fa&t* !1$#r'd" li&$a d# &r#%Stir# lin%'i$ti)a %#n#rala la )#i
)ar# #"ana* Tn nu"#l# A)ad#"i#i* anu"#* r#%ulil# %#n#rat# d#
tran$f#r al# )u'antului dintr,! li"1a Tn alta.
Ni)i un )u'ant nu tr#)# dintr,! li"1a in alta d#)at din n#,
)#$itat#. N!tiun#a # An$!fitS d# )u'ant* nu"#l# #i &ri"ar. Da)a
fn
li"1a n!a$tra1 ! &#ri!add $,a f!l!$it )u'antul "a%.iar %!+!$
8%.#+#$9*
a)#$ta a di$&arut )and a a&arut )u'antul r!"an#$) tr#n. S&utni)ul
#$t#$&utni).
Tr#)#r#a unui )u'ant fn alta li"1i $# fa)# nu"ai &rintr,! arA#
d# )!nta)t dintr# d!ua li"1i* &rin )!n'i#fuir# fnd#lun%ata fn
tirn&. In
)!nt#(tul n!il li"1i* &!at# lua :i alt# $#n$uri* &!tri'it
f!n#ti$"ului li"1ii
ad!&ti'#.
Tran$f#rul # )!"&r!"i$* da)a $# "!difi)a )u'int#l#* lu)ru
)ur#nt Tn lin%'i$ti)a "a%.iarS.
Cu'int#l# "a%niar# nu &!t a&Sr#a " Tara R!"an#a$)a :i
M!ld!'a* da)a nu $unt )ur#nt# Tn Ard#al. :i #(#"&l# a1#rant#
$unt
d#$tul#* &r#)u" na?#an6 &# )ar# DLRM Tl &r!1!+#$) din
"a%.iarul
E. Nu $# &!at# )!.$id#ra tran$f#r nu"ai ! &art# din )u'ant*
)i
tr#1ui# $tudiata Tntr#a%a fa"ili# a )u'antului r#$&#)ti'.
Anali+a $tru)tural= a )uIint#l!r d#+'Slui# !ri%in#a l!r.
A)#$t lu)ru $# )un!a$t# &rin "!n!$ila1#l#* &urtat!ar# d# $#n$.
Ori)at d# "ult# )u'int# ar T"&ru"uta ! li"1a din alta* #a nu,$i
$).i"1a )ara)t#rui $du &arti)ular* di$tin)ti'* $tru)tural. Din d!ua
li"1i
dif#rit# nu a&ar# una $i"1i!ti)a* )i una in'in%#.
N#)un!a$t#r# $au n#a&li)ar#a l#%il!r d# "ai $u$ du)# la fal$.
A&ar#nt &arad!(al* d#nl%rat!rii d# i#ri $unt : i a+i la "!da. Cu"
a" "ai $)ri$* li"1a r!"an#a$)a #$t# ! &r!t!latina ar.ai)a :i &!,
&ulara* li"1a lui Ada" $i E'a.
Int#r'#ntiil# +i:il!r ini#l#)tuali Tn l#(i) $,au d!'#dit a fi )u'int#
&a,ra+itar#* d# )ar# li"1a $,a )uratat* fiind !r%ani$" 'iu. La
'r#"#a $a* E"in#$)u a '!r1it )lar d#$&r# a)#$t# a$&#)t# i%n!rat#
la n!i* )u 1unS $tiintS* dar )u r#a )r#dinfa. Din di)ti!narul lui
=ain#anu* au f!$t !"i$# ! $#ri# d# )u'int# '#).i* ar.ai)#* Tn "!d
n#iu$tifi)at 8iatS nu"ai )a,t#'a5 a"aruta* ar#t* 1a%au* 1!1u:!r*
1!ldi$* 1!n+ar* 1!r.an* 1!t!$i* 1ran#t* 1ufl#a* 1ut!ri* 1uta)iu*
1rani$!r #t).9. D# )# li&$#$) nu"#l# d# A!)uri* &r#)u"
)ala1r#a+a* .at#%ana* tr#i,&a+#$t# #t).* dar a&ar# A!)ul "a%.iar
1!ri)+a* &# )ar# nu,l afla" ni)i Tn di)ti!nar#l# "a%.iar#?
Latina ar.ai)a nu ar# ni"i) d#,a fa)# )u R!"a* lata un #(#",
&lu.)lar* )u'an.tut "a%.iar #"Id* I#nit din a"i#u* nu din
)u'antul latin aran#u"* &#ntru )a a&ar#a atun)i aranI#u". nZ#ff
'in# din **).i&f7 $i nu din ti&u$* )a $i #l#%an$* ti%ri$ #t).
-ara 1i$#ri)a )at!li)a* "a%.iarii n,ar fi $u&ra'i#tuit. Nu &ut#"
&urta "anu:i Tn $tiinta. :i "ai # )#'a d#$tul d# i"&!rtant. Ei
$unt "i,n!ritari in &r!&ria l!r tara.
Sa r#'#ni" la 1rN:ura **)a&r!'ar+i$ta6 a lui R!$#tti. S&un #u
n&uattti? D#l!). Nu"ai )a* Tn 1i1li!%rafia )#r)#tata d# di$tin$ul
a)ad#"i)ian* li&$#$) "ult# )arti )ar# l,ar fi Tndru"at $&r#
ad#Iar. Ari$t!t#l nu &ut#a li&$i* I!r1ind d#$&r# )u'ant $i
i"&!rtanta $#n$ului &ri"ar. Or* du"n#alui $)ri# )lar5 nCu'antul
#$t# ar1itrar* a)##a:i n!tiun# &!artS
4J
nu"# dif#.t# in dif#rit# li"1i5 r!"an#:t# )a$a* fran)#+S "aO$!n*
ru$ d!rrf 8Intr!du)#r# Tn -!n#ti)a* 13C4* &a%.1229.
0r#$u&un#ril# d#$&r# a))#nt* '!)al#* dift!n%i* trift&n%i nu au !
#(&li)a1l# $tiinfifi)a* )i 1anui#li d# )ar# $# Tnd!i#$t# !ri)#
'!r1it!r* fi# $i n#$)!lit. La )!n$!an#* alt# $).#"# &r#fa1ri)at# in
)r#u+#ta Turnului /a1#l* )ar# $i a+i # &ra)ti)at d# t!tf#lul d#
)r#at!ri d# 1#+i)uri $tu&id#. El "ai $)ri# )a "a%.iarii %a$#$) tn
Ard#al ! t!&!ni"i# a un#i &!,&ulatii $la'!,r!"an#* )u
)!ndu)at!rl $la'i...
Nu"ai )a ).iar )u'antul Ard#al a&ar# din #&!)a 1r!n+ului* )and
nu au+i$# ni"#ni d# "a%.iari $i $la'i. E '!r1a d# in#lul d# la
CELEI* )ar# a&arfln#a /anulul /O/. `u!d #rat d#"!n$trandu".
43
Ca&it!lul IV
ETNOGENEZA ROMANEASCA , UN -ALS GROSOLAN
D#$nafi!nali+ar# &rin... r!"ani+ar#
T#!riil# " u+ &ri'ind li"1a $i i$t!ria nati!nal$ $unt )C&ii al# un!r
aut!ri $train;* in )ar# int#r#$#l# &!liti)# al# a)#$t!ra au &ri!ritat#
d#&lina. In #$#nta* ur"ar#$) $u1"lnar#a $tatului nati!nal unitar
r!"an. Un &!&!r fara li"1a nu ar# i$t!rf#* ni)l dr#&turi d#&lin#
a$u&ra t#rit!,riului &# )ar#,l $ta&an#:t#. Li"1a d#t#r"in# Tn$a$A
nafi!nalitat#a.
lata )at d# a)tuala #$t# !1$#r'atia lui Aar!n -l!rian* r!$titS.Tri
1JD< la A)ad#"ia Mi.ail#ana 8**0r!f#$iun# d# )r#dinta6*
/u)ur#$ti* 13JB* &. 1B495
?n)#&utut )# ai #$t# n#)un!$)ut* nu7"#l# )# &!rti nu #$t# al fau* 7
ni)i &a"antul &# )ar# l!)ui#:tiP $!arta ta a$a a f!$t* )a $a fii t!t
)u" #:tiP l#a&Sda,t# d# in)#&utul tSu* $).i"1a,ti nu"#l# $au
&ri"#:t# &# a)#$ta &# )ar# fO,O dau #u* ridt#a,t# $i du,t# din
&d"antul &# )ar#,l I&,)ui#:ti* )a nu #$t# al tSu* $i nu "ai "un)i fn
+adar* )a)i tu nu &!fi fi "ai 1in# d#)at #:ti; Vi intr,ad#'ar* t!at#
a)#$t# )u'int# nl $,au +i$ d# )atr# $train;5 in)#&utul ni $,a ta%aduit*
nu"#l# nl $,a &r#fa)ut* dr#&turil# ni $,au )al)at in &i)l!ar#* nu"ai
&#ntru )a n,a" a'ut )!n:tiinfa na=i!nalitatii n!a$tr#* .u"ai
&#ntru )a ri,a"a'ut&# )#$S n# int#"#i#" :i$a n# a&ara"
dr#&turS#6.
S,a )r#at a(i!"a )a latinitat#a li"1ii n!a$tr# ar a'#a dr#&t 1a+a
&i#rd#r#a li"1ii da)il!r d# dra%ul )ulturii $u&#ri!ar# a r!,"anil!r.
Analfa1#tii n!:tri :i,au uitat li"1a l!r "ulti"il#nara fa$)inati d#
$)andar#a latin7#i )la$i)#* &# )ar# :i,ar fi Tn$u:it,! intr,un ti"&
r#)!rd* &# )ar# ni)i $a'antii d# a+i nu l,ar &ut#a #%ala. N#a'and
:)!li Tn )ar# $a in'#t# au d#&rin$,! !ral &# %#nun).ii $!ldatil!r
'#nifi din Tntr#%ul i"&#riu r&"an* ad#Iarat "ira)!l , &#ntru )a
a&!i #i Tn$i$i $a d#'inS &r!&a%andi$tii )!dului latin* d#'#nind
&!&ulat# r!,"ani+ata* fara #tni# Tn )at#'a %#n#ratii* d#);
ru&andu,$# d# t!t )# #ra )ulturA $i )i'ili+ati# aut!.t!nd* &#ntru )a
a&!i $a "ai uit# d!ud tr#,i"i din li"1a &# )ar# ! Tn'aAa$#ra
ful%#rat!r* d# dra%ul "!n!$ila,1#l!r urlat# al# "i%rat!ril!r.
Al!%#nii n# "'afa... li"1a r!"ana ;
-a)and ! $tati$ti)a a #(&li)ati#i #ti"!l!%i)# din di)Qi!nar#l# Tn
u+* &r!)#nt#l# $unt uluit!ar#... Cu alt# )u'int#* $tra"!$ii n!$tri
#rau "ult "ai fna&!iati* nu riu"ai fa=a d# R!"a* dar $i fata d#
.!ard#l# rn=fat&ar# )ar#* tn $).i"1ul Aafului* n# 1la%!$l!'#$) )u
)u'int# fun,da"#ntal#; Ca $a fi# )!"&l#t# 1atA!)ura* 1a$tina$ii nu
$# &!t d#$&arti d# r!"ani* T$i &ara$#$) tara* rata)#$) un "il#niu &#
und#'a &rin /al,)ani* &#ntru a r#'#ni7a1ta Tn $#)!lul III* $a
r#d#'ina "aA!ritari &# n#a,!1$#r'at# Tn $tra'#).#a l!r &atri#*
du&a ! in)alifi)a1ila 1l#ndar#ala d# n!"a+i. Intr# ti"&* .!ard#l#
"i%rat!ar# 1!t#a+a tara* "unti* a&#* )a"&ii* d#'#nind 1a:tina$i )u
dr#&turi d#&lin# i$t!ri)# )#rtifi)at# d# lin%'ifti. A$tf#l )a ur"a:ii
da)il!r d#'in $train;* t!l#rant; in
J2
&r!&ria Qara; A)#a$ta #$t#* &# $)urt* t#!ria i"i%raAi!nl$ta* )r#ata
nu nu"ai d# )atr# n#&ri#t#nii d#)larati* dar $i )#a "ai )un!$)uta
Tn "#diul :)!t#M "#diu ?i uni'#r$itar.
El#"#ntul #tnf) da) ar fi di$&arut )u t!tul* a$tf#l )a n!i $unt#"
d#+"!$t#nrti5 ! &!&ulat# in)#rta* r!raani+ata* )!nt!&ita )u
#l#"#nt# $la'#* "a%.iar#* tur)#$ti #t). :i fant#+ia a$ta* u:!r d#
)!"1atut* tin# l!) d# #tn!%#n#+a a&!&!rului r!"an... In %#n#ral*
t!ata t#!ria #$t# $u$finuta din u"1ri d# )atr# $&#)iallftii Tn li"1i*
)ar# $# Tntr#) $i afl# )at "ai "ult# )u'int# $train# Tn l#(i)ul
r!"an#$). A" !1$#r'at )a "ar#a l!r "aA!ritat# nu )un!$) li"1a
n!a$trd :1 ni)i n,& '!r,1#$) fn fa"ili#... Ei ! aflS Tn df)tf!nar#
$i* d# a)##a $u1r#+#nia$i il!%i,)ul ar%u"#nt#l!r &u#ril# nu &!t
r#+i$ta !ri)arui )#r)#tat!r i"&artial.
Lin%'i$tt)a r!"an#a$)a , ! 1atA!)ura nafi!nala ;
D# !1$#r'at )a* &!tri'it di)fi!nar#l!r Tn u+* din )ir)a 12.222 d#
)u'int#* Au"atat# au !ri%in# n#)un!$)uta* nu"ai )a nu #(i$ta Tn
ni)i ! alta li"1a. D# )# nu $unt r!"an#:ti? 0ai* E.222 d# )u'int#*
In )!"&arafi# )u )#t# B22,<22 )u )ar# au '#nit "i%rat!r;;* ar
$tri)a t!at# )al)ul#l# 1atA!)urii naQi!nal# nu"it# lin%'i$ti)a
r!"an#a$)a ; Mai "ult* din li"1a n!a$tra* "i%rat!r;; n,au ni)i
un )u'ant; ? A$a affS" din di)Ai!!ar#t# n&a$tr#...
E$t# ad#'arat )a li"1a r!"an#a$)a #$t# #"ina"#nt# latina* dar
nu d# &r!'#ni#nta r!"ana* )i ! &r!t!latina ar.ai)a :i &!&ulara*
d#,rtu"ttS Tn f#l $i ).i&* &r!t!ariana* tra)a '#di)S dar )u
'al#nf#l# )#rt# at# li"1ii ada"i)#* )ar# )!1!ara Tn ti"& &ana la
$tadiul )!&ilari#i n#a"uiui !"#n#$)* &rin 'al!ar#a &# )ar# ! au
"!n!$ila1#l# in f!r,"ar#a )u'int#l!r. E$t# d# altf#l $in%ura
li"1a f!n#ti)a.
fn )##a )# &riI#$t# &r#tin$#t# T"&ru"uturi din $la'a* "a%.iara*
tur)a #t).* la ! anali+a "ai at#nta* '!" )!n$tata )a* d# fa&t*
)u'int#l# $unt r!"an#$ti* luat# d# )atr# &!&!ar#l# "i%rat!ar#
r#$&#)ti'#. C#r)#tand di)ti!nar#l# l!r )!n$tata" )a ni)i nu #(i$ta
Tn li"1a r#$&#),ti'a* 1a* "ai "ult $&#)iali$tii $train; $u$tin
!ri%in#a r!"an#a$)a a "ult!r )u'int#* fa&t i%n!rat d# **#(&#rtii6
n!$trl; R#f#riri '!" fa)# la di)ti!nar#l# "a%.iar# )ar# $unt "ult
"ai #(a)t# :i ad#'arat# Tn f!art# "ult# )a+uri Tn )!ntra$t )u
)#l# d# la n!i... E$t# d# r#finut !1$#r'a,tia Ita S#(til 0u:)ariM5
WCu)U )#r)#tSril# #ti"!ta%i)#&"%r#$#a+S la n!i* )u atat n#
)!n'in,%#" "" "utt ti# d!uV lu)ruri. Mai intai )V #l#"#nt#l#
latin# $unt "ai "ult# in ti"1an!a$tiJ d#)at $# adfnit#a in %#n#ral
&ana a)u"a* :i al d!il#a* )S U4 )a+!Sf )and )u'Mit#O#
r!"Sn#:ti $# &!tri'#$) )a int#l#$ :i f!r"aR )u )u'int# at#
&!&!ar#i!r i"&r#A"uit!ar#* la #l# !1$)ur# #ti"!l!%i)#:t#* n!i a"
f#at "ai at#W )#i )an? l#,a" dfft* d##Ut )#i )ar# l#,a" &ri"it6.
D# fa&t $tudiil# )t# t! "" nu $f !)u&S d# "ult d# da)i. T!t; )#i
)ar# au at# &ar#ri $unt #lMnafi* !ftiarda)a $# nu"#$) Sa$d#u $au
Cairt#"ir. G.iar &!&ulatia -?"#fil+ala nu "ai int#r#$#a+a5 a
di$&arut; A$aaa&aVut =A!t#+a /#rn$f&#^ &!tri'it )ar#ia in
Munt#nia* Tntr# $#).
N. #dit5 T!t d# !ri%in# iudai)a...
J1
III,III* ni)i n,a #(i$tat &&&ulati# r!"ani)a* )i nu"ai $la'i. Da)a
adau,%a" )a t!&!ni"ia #$t# )!n$id#rat# d# )atr# $&#)iali$t; d#
&r!'#ni#ntS $la'a* $tiindu,$# )< &ri"ii !)u&anti 1!t#a+a l!)ur7S#*
Aata,n# $train; in &r!&ria fara; Mai "ult5 un#lt#l# a%ri)!l#*
ani"al#l# $i &#$tii* in#(i$t#nti la #i* $unt )u'int# d# !ri%in$ $traina.
R!"ani+ar#a , ! t#!ri# &#ni1ila* dar !fi)iala ;
Oa"#ni )u $tudii Tnalt# )!n$id#ra )a &ri"ii &i!n#ri ai laudat#i
)i'i,li+atii r!"an# ar fi f!$t )!"#r)ianfii* )ar# ar fi %#n#rali+at
r!"ani+a,r#a D!1r!%#i )u "ult Inaint# d# '#nir#a lui Traian.
Intr#1ar#a #$t# d# )# n,au fa)ut a)#la$.1 lu)ru %r#)ii* )u "ult
Tnaint#a l!r* Tn a:a,+i$#l# )!l!nii %r#)#$ti? Gr#)ii #rau inf#ri!ri
r!"anil!r? :i* d# )# t!ata influ,#nfa tur)a d# $#)!l# nil a du$ la
tur)i+ar#a D!1r!%#i?
Nu"ai )a fai"!:ii )!l!ni:ti '#n#au din 0#nin$ula /al)ani)a $au
din A$ia Mi)a :i '!r1#au dial#)t# al# Itrn1ii urti)# din S&afiul
tra)i)* )!"&!n#nt# al# &r!t!latin#i a&artinat!ar# S&afiului
/ur#1i$tian. E %r#u d# !1$#r'at )a &ani a+i $# '!r1#:t# a)##a:i
S"1S r!"a,n#a$)a &# a)#$t $&atiu i"#n$?; O Tntr#1ar# d# 1un
$i"Y ar fi5 d# )# nu $,a i"&u$ a)#a$ta latina "a)ar in R!"a* )a $a
nu '!r1i" d# Tntr#a%a Itali#? -ai$al t#!ri#i &# )ar# ! %irarn #$t#
%r1$!lan $i r:$&un$ul la Tnd#"ana !ri)arui !" )u Aud#)ata. Cu"
$# $ti#* #ra int#r+i$a $)!a,t#r#a )!l!niftil!r din Italia* fiind
d#&!&ulata. Ori)u"* nu n# &ut#au r!"ani+a al!%#nii n#latini ;
Nu"#ri) #rau ! infi"a "in!ritat# :i nu a'#au.)u" '!r1i latina
)la$i)a r!"ana* f!l!$ita #()lu$i' Tn )an)#larii : i Tn 1i$#ri)a
&a%ana )at!li)a.
L#%i!narii , )at; '!r f i f!$t , &!$ta=i Tn %arni+!an#* &a$trau
!rdin#a* $# !&un#au ra$)!al#l!r $i nu $# !)u&au )u $)!lari+ar#a
1d$tina$il!rr n#%u$t!rii Tn'ata :i #i )it#'a )u'int# al# l!)alni)il!r*
)a $a,$i &!ata )!ntinua afa)#r7il#.
Alt; fa)t!r; in'#nta=i? Ci!1anii Tn tran$.u"anfa. Nu"ai )a '!r,
1ar#tii $&#)Tali$til!r nu &r#a au )u )in# '!r1i Tn afara tur"#l!r $i
ani,"at#7l!r $al1ati)#.
:i* d# )# n,a" )!"&ara ilu+ia r!"ani+arii Da)i#i rntr# 12C,B41
#.n. )u r#alitat#a tri$ta din /a$ara1ia* )ar#* Antr# 1J1B,131J*
)un!a$t#* * atat $%1 =ari$"* )at $i $u1 )!"uni$"* )#a rriai %r#a
t#r!ar#5 d#&!rtari* !1li%ati'itat#a li"1ii ru$# Tn :)!li* fal$ifi)ar#a
i$t!ri#i $i a +i$#i lir&1i "!ld!'#n#$ti #t).* fa&t# )un!$1tUt#* $i $a
)!n$tata" )a* Tn afara un!r influ#n)# Tn l#(i)* nu au &utut
ni)i)u" "!difi)a $tru)tur# latina a %ra,"ati)ii* ni)i l#(i)ul
"aA!ritar r!"an#$). S# )!"&ara )# $# fa1ul#a+a d#$&r# r!"ani )u
)# fa) ru$Ai?
Oar#* A#fuit!rii r!"ani :i,au &r!&u$ 'r#!data $).i"1ar#a li"1ii?
D# )# rriS)ar Tn Italia nu au fa)ut a)#$t lu)ru? Dar Tn n!rdul
Afri)ii* A$ia Mi)a* Malta #t).* d# )# nu $,a &#tr#)ut ni"i) d#N$#1it
Tn a)#$t $#n$? 0#ntru )a # &ura fanta$"a%&ri# t!ata t#!ria. In
Ard#al* "a,%.iari+ar#a f!rtata a r#u$it nu"ai &rin unitati# )u
R!"a* d!ar &artial* d#$i )un!a:t#" "#t!d#l# .dard#l!r* d# la .iinA
la .!rtI$ti;
I&!t#+a r!"ani+arii &r#+inta $i alt# !1i#)tii $#ri!a$#. Sa &r#$u&u,
n#" )a #a $,ar fi &#tr#)ut Tn **t#rit!riul !)u&at 'r#"#lni)6* )ar# nu
r#,
JB
&r#+#nta d#)Ut. ! &art# a Da)i#i. Cu" a )u&rin$ S&atiul
/ur#1i$tian? Lin%'i$tAi &r#tind )a ra$&un$ul #$t# $i"&lu5 **&rin
#(tind#ri "a$i'# d# &!&ulat# :i &rin #"i%rant;6... Ai)i* fant#+ia
d#&a$.#$. t# !ri)# li"ita; Nu $# )un!a$t# !ar# lu&ta n#intr#ru&ta a
da)il!r li1#ri* )ar# d#tin#au tr#i $f#rturi din Gara? Oar#*
**&!&ulatia r!"ani+ata6 d#'in# ! "a$a d# a%itat!ri* &arE$indu,$i
!)u&atiil# &#ritru &r!&a%anda Tn f!l!$ul R!"#i? C!&ilarii ; Nu
a'#au alt$ tr#a1a? Erau "i$i!nari? Din )# traiau? S# "ai $)a&a
din '#d#r# )a n# afla" in &#ri!ada "i%rat*i#i &!&!ar#l!r* d#
)!nfruntar# &#r"an#nta* )and l!)alni)ii n,a'#au ti"& d#
&r!&a%anda i"&!tri'a &r!&riului &!&!r; :i d#$&r# )# #(&an$iun#
a li"1ii &!at# fi '!r1a* )and li"1a $# Tn'atS in fa"ili#?
Ridi)!lul un!r a$#"#n#a #(,&li)aQii $fid#a+a !ri)# l!%l)d;...
0r#t#nfi; t#rit!rial# &rin fal$a lin%'i$ti)a
R!"ani:tii i:i "ai 1a+#a+a t#!ria l!r :i &# in$)ri&tiil# din Da)ia*
a)u+and i"&!$i1ilitat#a tradu)#rii l!r &rin n#&ri)#&#r#a )#l!r
)ar# l#,au $)ri$. Aurul :i &iatra #rau la di$&!+ifia anaifa1#=il!r ?;
far nu"arul l!r "ar# , r#&#td"* &#$t# 32F , arata )a Da)ia #ra
)#ntral fntr#%ii anti).itafi* )u "ult inaint# d# fundar#a R!"#;.
S)ri$ul Tn)#&# la Tartaria )u "ai "ult d# un "il#nlu fnaint# d#
$)rl#r#a $u"#rlana...
I&!t#+a !fi)iali+atd ar "ai fi )a li"1a n!a$tra ar# la !ri%in# latina
r!"ana* )ar# a $uf#rit* Tn )!nta)t )u li"1il# $la'#* influ#n)#
&r!fund#* d#'#nit# )!"&!n#nt# funda"#ntal#. Na:t#r#a #i $,ar fi
dat!rat $td&anirii r&"an# a$u&ra un!r tri1uri )ar# $,au r!"ani+at*
&#ri!adS Tn )ar# ar fi di$&arut #l#"#ntul #tni) da)!,%#t* ur"and
)a f!r"ar#a $a d#finiti'# $a $# &#tr#a)a Tn ur"a un#i )!n'i#tuiri
d# $#)!l# )u #l#"#nt#l# $la'#.
E()lu+and d#li1#rat &#r"an#nta aut!.t!nil!r* t#!ria $u1tila du)#
la ru&#r#a $tra"!$Al!r da)!,%#fi d# ur"a:ii l!r dir#)t95 r!"anii.
lati $u1$tratul aritir!"an#$) al a)#$t#i fai"!a$# t#!rii5 Tnl!)uir#a
t#r"#nului d# da)!,%#t $au $trSr!"an &rin Ia%ul **&!&ulati#
r!"ani+atS6*
)ar# adu)# &# ta&#t n#)#$itat#a aZ#i t#!rii na )!ntinuitaAii6*
n#)#rutS
ni"dnui &# %l!1* $i )ar#* Tn f!nd* tin# &# l!) )#r)#tar#a
ad#'aratd d#
"ai 1in# d# un $#)!l. i
D# )# a)#a$ta n!ua di'#r$iun#? Ca $i $# l#%iti"#+# a&arifia
$tat#l!r la t!fi I#)inii "i%rat!r;* n!i fiind ulti"ii* '#niti d# nu $#
$ti#
und#* )a $a )!&i#" "!d#lul l!r* !ri $a &r#lua" f!r"# d# !r%an
i+ar#
din /i+anf* &rin int#r"#diul l!r. A$tf#l* n!rd,dunar#nii ar fi &
&!&ulat#
r!"ani+atd* la )ar# $# adau%S $la'it -&rnani+afi. D#$i
dif#r#ntA#r#a da
)il!r din "a$a tra)if!r #$t# )lara* fi# $i nu"ai din t#(t#l# )la$i)#
rS"a$#*
ai n!$tri )autS )u #lan & li"1a tra)a 8ni)i&data &# a %#=il!r;9
d#$&r# )ar#
fi#)ar# $)ri# )# 'r#a. tn f!nd* li"1a da)il!r &!at# fi d# !ri)# f#l*
nu"ai
latinS* nu; Ai)i # "i#+ul &r!1l#"#i* &#ntru )a $,ar #()lud#
fai"!a$a
r!"ani+ar#* tar da)a $,ar d!'#di )a '!r1i" a)##a:i li"1d d# "il
d#
ani ar di$&ar#a :i fai"!a$a &r!1l#"a a )!ntinultSfii. Atun)i $,ar
!1$#r'a )a latina )la$l)d #$t# ! )r#aAi# tar+l#* un )!d d# )ult :1
)an)#lari#* n#)u" '!r1rta 'r#!data. O
J<
**Li"1a r!"an#a$)a # "u"a )#ii latin#$ti6
O "#t!da )ur#nta antir!"an#a$)a #$t# fal$ul &rin !"i$iun#. Nu
n# $&un# nl"i) d#$&r# )#i )ar# au ! alta &ar#r#. Afla" Tn 'r#!
)art# &aH#r#a lui 0#tru Mai!r? lat,!5 K... D# a)#ia* "a)ar)a n#,
a" d#&rin$ a +i)# )a li"1a r!"ana # fii)a li"1ii latin#:ti* ad#)a a
)#ii )!r#)t#. T!tu:i* da)a '!" 'r#a a %rai !1lu* li"1a
r!"an#a$)a # "u"a li"1ii )#ii latin#$ti6 8?$t. &#ntru Tn)#&utul
R!"anil!r Tn Da)ra6* 0a$ta*. 1J1B* &.<1C9. Sau* tn a)##a$A
!rdin# d# id#i* a lui C!n$tantin Canta)u+in!,St!lnl)ul5 ?arS
Da).ii* &r#a "ar#a l!r li"1a !$#1itd a'and* )u" ! l#,&adarS a:a
d# t!t :i l!an$ a r!"anil!r* a)#a$ta nu $# &!at# $!)!fO47nO)O
)r#d#6. A)#$t ad#Iar d# 1un $i"t a a&arut Tntr,! )art# #ditata la
LI!n* Tn)a din 1CC4. Sa nu fi# )un!$)utli n$&#)iali:til!r6 n!:tri?
l
Nu # '!r1a d# n#)un!a:t#r#* )i d# ta)#r# d#li1#rata. lata $i &ar#,
r#a unui $train d# n#a"ul n!$tru* )ar# nu &!at# fi a)u+at d#
&arti+anat5 =Latin#a$)a* d#&art# d# a fi trun).iul li"1il!r )ar# $#
'!r1#$) a$ta+i* $,ar &ut#a +i)# )a #$t# "at &uAin in fir#a )#l#i
dintai firi r!rnan#* )a #a a $).i"1at "ai "ult '!r1#l# $al# )#l#
dintai :i* da)S nu ",a: t#"# $S dau ! fnfSti:ar# &arad!(ala
a)#$t#i !1$#r'atii Au$t#* a: +i)# )a #a #$t# )#a "ai n!tOa din t!at#*
$au ##l &utin #$t# a)##a in al# )Sr#i &Srti $# %a$#$) "ai &utin#
ur"# din %raiul &!&!ar#l!r din )ar# $,au na$)ut. Li"1a latin#a$)S
inad#'dr$# tra%#din a)#$t %rai* iar )#lalatt# li"1i* "ai al#$
"!ld!I#,n#a$)a* $unt in$u$i a)#$t %rai6 8D7Saut#ri'#* M#"!riu
a$u&ra '#).#i $i a)tual#i $tar; a M!ld!'#i* Ed. A)ad. 132B* &.
BEE,BE49.
/iri#Tnt#l#$* #ra '!r1a d# li"1a r!"Sna* unitara Tn )#l# tr#i tarl
Un%urii nu $,au r!"ani+at" 1.222 ani;...
Ca $i ilu+!ria $la'a '#).#* latina r!"ana fara /i$#ri)a Cat!li)a n,
ar fi $u&ra'i#tuit. Dial#)t#l# tri1uril!r rtali)# $i,au &a$trat &ana
a+i &arti)ulari,taQi )lar#* d!'ad: )a nt#i ai)i r!"ani+ar#a nu ar#
u& $u&!rt r#al. In )##a )# &rt'#:t# li"1a r!"an#a$)a* tr#1ui# $a
n# !1i$nui" )u #(i$t#nta #i $tra,'#).# din li"1a uni)a ada"i)a*
a&artinand 1a+#i din )ar# $,a7u di'#r$i,fi)at diat#)t#l# l!)al#
latin!f!n# &r#+#nt# fn Italia* S&ania* 0!rtu%alia* -ran)a* &rin
ar.ai$"ul $au &r!t!latin. E$t# '!r1a d#$&r# latina &!&ulara
8'ul%ara9 d#$&r# )ar# 0i$ani fa)# $i ur"at!ar#l# &r#)i+ari5
ZUnM#a li"1iilatin# 'ul%ar# #$t# ad"i$a a$tS+i)a ! d!%"a...#a$,
a "#ntinut atata ti"& )at &ut#r#a )#ntral$ a a'ut &!$i1ilitat#a $S
i"&unS ! li"1a )!"unS fntr#%ului i"&#riu* adi)a &an$ la
$far:itul '#a)ului al IV,l#a &#ntru i"&#rial d# a&u$ :i '#a)ultri,al
Vl,l#a &#ntru &r!'in)iil# !ri#ntat#6.
Latina #ra a))#$i1ila )#l!r in$truiti Tn :)!li. Latina n,a f!$t ni,
)i!data a))#$i1ila &!&!rului d# rand^* )ar# '!r1#a %raiuri 1ar1ar#
di$&r#tuit# d# !fi)ialitat#* li"1a dif#r#ntiata Tn %raiuri l!)al#*
du&a &r!'iri)ii* )ar# $# #"an)i&#a+a Tn ti"&* d#'#n"d li"1i
nati!nal# in =il#l# n!a$tr#. El# nu au un f!nd r!"an* )a $i )#l#
din Italia $i li"1a r!rnan#a$)a. 0#ntru )a f#n!"#nul d# $int#+a
in'!)at Tntr# li"1il# l!)al# $i )#a r!"ana* da)a ar fi f!$t r#al* ar
fi du$ la a&aritia d# li"1i n#!latin# $i Tn E%i&t* Malta* A$ia
Mi):* #t).* und# n,a rS"a$ .i)i ! ur"S d# la latini+ar#* !ri
r!"ani+ar#...
JD
In Un%aria* latina "#di#'ala a f!$t un "il#niu li"1a uni'#r$ala a
r#%atului. 7Latina $# f!l!$#a #()lu$i' Tn :)!li* ad"ini$trat#* 1i$#,
ri)a* :tiinta #t). A a&arut ! n!ua li"1a latin!,"a%.iara?
Ni)id#)u". Li"1a "a%.iard :i,a T"&ru"utat )u'int#l# din
li"1il# &!&ulati#i 1a$tina:#* &a$trandu,$i )ara)t#ri$ti)il# initiat#.
Ea a i#$it la lu"ina a1ia Tn $#)!lul al l,l#a* d#'#nind li"1a !f
i)iafa lit#rara a $tatului un%ar.
R!"ani+ar#a,n#d&rita ).iar d#... r!"ani
0ir!n# din Udin# 81J419 arata )a ?i"1il# r!tnan#* a$a )u" a&ar
#l# in "arturiil# $)ri$# din #'ul d# "iAl&)* nu d#ri'a din li"1a
latin$ 8r!"ana* ,nn.9 ni)i &# )al#a filia=iunii* ni)i &# )al#
)!ru&tiunii* )i #l# .i $# &r#+inta d!ar)a ! r#d#$t#&tar# a
dial#)t#l!r 'ul%ar# )# $# '!r,1#au in)a fnaint#. D#)i* li"1a latinS
aAun$#$# a ! )!n$titui intr,! li"1a n!1ila. A)#$t# dial#)t# 'ul%ar#
au rS"a$ !1$)ur# t!t ti"&ul )and li"1a latinS a f!$t
intr#1uinfatS fn $#n7$ :i )a li"1a d# in$tru)Aiun# in :)!li. Indata
in$a )# $)!lil# au in)#tat :i li"1a n!1ilS $,a &i#rdut in "iAl!)ul
1ar1ari#i* dial#)t#l# 'ul%ar#* )ar# &an$ atun)i nu $# &ut#au "l$)a*
au f!$t %ata $J ia l!)ul li"1ii latin# :i din "!"#nt#l# a)#$t#a
in)#&# ! n!ua )i'ili+atiun# Tn lu"#a r!"ana6.
Sur&rin+at!r* :i a+i "iraAul R!"#; fin# l!) d# :tiinQa...
R!"an!"ania $u$tinuta d# ! #lita &atri!tarda # ! nai'itat# )ar#
nu r#+i$ta )#l#i "ai #l#"#ntar# )riti)i !1A#)ti'#.
E$t# int#r#$ant* in$a* )a "ari lin%'i:ti $u$tin )u t!tul alt)#'a. lata*
Carl! Ta%lia'ini $# r#f#ra dir#)t la ).#$tiun#a d# faQa* $)riind
d#$&r# !ri%inil# li"1il!r n#!latin# a$tf#l5
= nDin &un)t d# '#d#r# al lin%'i$ti)ii r!"ani)# ar fi 1in# V< $#
r#finS d!ua lu)ruri5 n!tiun#a d# r!"anltat# a f!$t ! n!tiun#
#$#ntial &!liti)>* iar r!"anii nu :i,au&r!&u$ ni)i!data ! a$i"ilar#
'i!l#nta a&!&ulatii,l!r $u&u$# $i nu au in)#r)at ni)i)and $i,$i
i"&una li"1a l!r 6.
Ni)i nu ar fi r#u:rt* ).iar da)a ar fi d!rit. Tn $&at#l# +i$#i
$i"1i!+# $# afla* d# fa&t* un ra+1!i d# 122 ani al* )arui final a
f!$t alun%a,r#a $ta&anirii r!"an# din Da)ia.
**Va&!ri+ar#a6 da)il!r , 'i$ul '#)inil!r
O)u&andu,$# d# )#a d# a d!ua )!"&!n#nt$ a li"1ii n!a$tr# &rin
$la'ii r!"ani+afi* $# a)r#dit#a+a id##a &#ri)ul!a$a a $ta&anirii
$&a,tiului n!rd,dunar#an d# )atr# $la'i fn)a din $#)!lul al?V,l#a*
in ti"& )# r!"anii ar fi a&arut a1ia Tn $#)!lul al ll,l#a; In
$&riAinul &an$la'i$"ului $# adu)# &r#tin$a d!'ada a t!&!ni"i#i
$la'# d# la n!i. Da)a ar fi r#ald $,ar d#"!n$tra )a $la'ii au f!$t
&ri"ii !)u&anti , )##a )# $# $i $u$tin# , $i )a r!"anii ar fi $!$it
ai)i a1ia du&a )# $la'ii ar fi $ta1ilit "tr#a7%a t!&!ni"i#. Nu"#l#
t!&i)#* !data $ta1ilit#* nu $# "ai &!t $).i"1a. nOra$ul Stalin6
&#ntru l!)alni)i a ra"a$ t!t /ra$!';
2 Tntr#1ar# #l#"#ntara ar fi5 da)a nu #ra ni"#ni &# ai)i* )in# i,a
r!"ani+at &# $la'i* )in# i,a d#$nati!nali+at? Ni$t# )#t# d#
n!"a+i* )i!1ani* &ut#au d#$nati!nali+a ! &!&ulati# $ad#ntara d#
$la'i )ar# $# "rada)ina$# ai)i d# C $#)!l#? T!tul # un fal$
!rdinar; In t!t $&atiul
JE
/ur#1i$tian* Sl!'a)ia a f!$t $in%ura +!na und#* nu"#ri) $u&#ri!r*
a Tn'in$ #l#"#ntul $la'. Ar tr#1ui $u1liniata $u&#rfi)ialitat#a )u
)ar# ni $# dau #(&li)afSIin%'i$ti)#...
u0rintr# '#).it# d#nu"iri.d# rauri* din t#rit!riul n!rd,dunar#an*
)a,f#'a $unt $!)!tit# tra)#5 f!n#ti$"ul f!r"#O a)tuat# r!"an#:ti
al un!ra din #l# d#n!t# in$a )a #l# au f!$t tran$"i$# &!&ulatiil!r
d# li"1a r!,"ana d# #Str# $la'i* )ar#* la randul l!r* l#,au
t"&ru"utat d# la '#).il# &!&ulata l!)al# n!rd dunar#n#6.. .#t).
C# fru"!$* )# &!#ti)* )# antir!"an#$); Nu !ri)in# $)rl# )a Al.
R!$#tti* in I$t!ria Li"1ii* '!l.11* &. CB; D#)i* )a$aAi#. **C#a "ai
fnaltS aut!ritat# a)ad#"i)$* uni'#r$itara6 #t). A$ta Tn':tU";
D#)i* nu"#l# t!&i) a f!$t &r#luat d# la **&!&ulatii n!rd,
dunar#n#6* tran$"i$ $la'il!r $au "a%.iaril!r* d# la )ar# l,a"
&r#luat n!L.Dar* )in# #rau a)#l# &!&ulatii?Nu )u"'a* da)ii? Sau
&!&!ar# "i%rat!ar# in)#rt# )ar# au f!$t tr#)ut &# ai)i? Ai)i*
antir!"ani$"ul T:i da "ana )u a1$urdul. laid* din n!u* ru&tura
dintr# da)i $i r!"ani. E$t# #$#nt.a intr#%ii t#!rii5 da)ii $,au
'a&!ri+at* un%urii :i $la'ii au 1!t#+at fara* d#'in 1a:tlna:i iar
r!"anii t!l#rafi...
R!."ani , S!a"#nii S!ar#lui6 8-iii Lu"inii9
:i &#ntru )a lu)ruril# $: $# )!"&li)# du&a di$&aritia din $)ri&t# a
da)!,%#Qil!r* du&a un "il#niu a&ar 'la.ii. Alt# t#!rii. E$t#
ad#'drat )a r!"anii $,au nu"it fn ).i& :i f#l. La n!i $# a))#&td
)a Iaia. #$t# un t#r"#n %#n#rali+at in E'ul M#diu* d#nu"ind &#
r!"ani. Cat d#$&r# t#r"#nul d# r!"ani* a&ar# ).i&uril# a1ia Tn
$#) al l,l#a. A$a $L fi#?
Anali+a "!n!$ila1#l!r arat: )u'antul r!"anO)!rn&u$ din
R!["ani5 r!\$i"1!lul $!lar* r!tund* intr#%* in).inat!ri ai
S!ar#lui* r#&r#+#ntat Tn t!at# r#li%iil# )u $i"1!lul R. A7 d!ua
&art# a )u'antului "ani , du)# Tn)a Tn &#,ri!ada '#di)a* atun)i
)and a)#$ti "ani* d#$)#nd#nfi ai lui Manu* &ri"ul l#%iuit!r* #rau
)!n$id#rati !a"#ni "tr#%i* dr#&fi. Dif#r#nfa dintr# r!"ani :i
r!"ani # "ult di$)utata ..)a)iula6. Nu"ai Tn li"1a n!a$tra lit#ra
a )u&rind# t#"arul A*aL. U:!r d# !1$#r'at )a a'#" a :i T*
!n!"at!&#il# ra$ului :i &lan$ului. Ca)iula aratd :i )d la n!i # :i
iarna. C##a )# Italia nu ar#. Sa in'ata" li"1a n!a$tra;...
EU.RO.0A \ Eu* S!ar#l# Tata
Adan)indu,$# anali+a "!n!$ila1#l!r $# aAun%# la ad#'aruri n#1a,
nuit#. C.iar nu"#l# )!ntin#ntului n!$tru EU.RO.0A* arata )in# a
1!t#+at lu"#a. 8$# $ti#5 EU* )a $i RO* iar 0A\tata;9. Nu"#l# d#
VLASIA a&ar# Tn /I/LIE dr#&t SAVILA 8EDEN9...
ana%ra"at. Era :i a)#$ta un &r!)#d#u d# di'#r$ifi)ar# a li"1il!r
8/ISANTUMSTAN/ULP MANOLISOSOLIMANP
ASIMOMISAI #t).9 In #&!)a r!"ana* a)tuala G#r"ania #ra
T"&a7rAita6 Tn @#$t f#lla. $i O$t f#lla.. E%i&t#nii $# nu,"#au
f#la.i. lata* d#)i* )in# #rau d# fa&t 1a$tina$ii d#nu"iti a$tf#l...
S# "ai $ti# )a #rau t.).inat!ri +#ului S!ar#iui* iar )u'antul al1
a&ar# $u1 f!r"a /AL* +#ul $u&r#"* d#$&r# )ar# )u'int#l#
r!"an#$ti 1alan* 1alai* )ad#ri'at#* d#nu"#$) ra$a al1a* )ar#ia
a&artin da)ii.
JC
A$a $unt d#$)ri$i Tn "arturiil# $)ri$# ra"a$# din anti).itat#.
0!#tul OVIDIU a"int#$t# )S r!"anii Ti nu"#au &# da)i **0la'i6*
&#ntru )ul!ar#a 1l!nd; a &arului l!r. T#r"#nul latin flaIu$,a,u"*
auriu* 1alan* &rin &alatali+ar#a lui /'6 a d#'#nit -la.u$* $i
$&#)iali+at VLASUS.
/al.a)OVal.a) , ra$a al1a din **?ara Z#il!r6
Mai $u$ arala" )a Tn).inat!rii lui /AL )!n$id#rau al1ul #(&r#,
$i# a )urat#ni#i :i d#$a'ar$. irii* dr#&t atri1ut# al# +#ului $u&r#".
fn
)art#a $a **Marii IntIati6* '!r1ind d# ra$a al1a* Ed!uard S).urC
n!t#a+a5 ?=)#a$ta ra$a ur"a 7$a in'#nt#+# )ultui S!ar#lui :i al
f!)ului $a)ru :i $S adu)a in lu"# n!$tal%ia )#rului6. Erau nu"iti
Si&#r1!r##ni* d#$&r# )ar# '!r1#$t# $i "ft!l!%ia %r#a)a.
S# )un!a$t# d#$tul d# 1in# )u" /AL.a) d#'in# VAL.a). 0rin tr#,
)#r#a lui / Tn V.* f#n!"#n )ur#nt. Da)ii $# "ai nu"#au ACI :G
AVI. In nCr!n!%rafia6 lui l!ann#$ Ma.al#$ 8))a D31,E4J9 %a$i"
! r#f#rir# la r#%ina /OA* )ar# d!"n#a &#$t# .unii $a1iri* du&a
d#+"#"1rar#a i",&#riului lui Atila* aliata )u ?u$tinian* 'adu'a
unui r#%# VLAS. In $#)!,lul V* fnaint# d# a&arifia $la'il!r Tn
/al)a&i* afla" t!&!ni"ul VLASERNE* )##a )# arata n#ad#'arul
)a $la'ii n#,ar fi nu"it 'la.i.
Mi$t#rul G#t #$t# d# n#&atrun$ dat!rita fntun#ri)ului )ar# a)!&#ra
li"1a. I+'!ar#l# )#l# "ai int#r#$ant# $unt &a$trat# Tn )ar,til#
$fint# al# 1ra."ani$"ului. C#l# D V#d#* t#(t#l# litur%i)# )ar# l#
"$!t#$)* dar "ai )u $#a"a a)#l# $&#)ulatii )u )ara)t#r
t#!fil!$!fi) nu"it# nU&ani:ad#6 $unt d# f!l!$ &#ntru )#r)#tSt!rii
tin#ri* )a $i #&!,&#il# )u )ara)t#r &!&ular Ma.a,/.arata $i
Ra"aIana.
In India* li"1a '#di)a #ra d#"utt uitata.$i* )##a )# #$t# n!ta1il*
nu"#l# +#itatil!r &rin)i&al# nu au la$at rri)i ! ur"a. In $).i"1*
t!&!ni"#t# din n!r,dul M!ld!'#i :i Ard#alu?ui &a$tr#a+a &ana
a+i nu"#l# +#il!r '#di)i* a$a )u" d#"!n$tr#a+a Ni)!la#
Miul#$)u Tn )art#a $a **Da)la* Tara Z#il!r 6* rid1and $#"n# d#
Tntr#1ar# &ri'ind &atria d# !ri%in# a )#l!r )ar#* )u tur"#l# l!r* au
aAun$ d# au )u)#rit India. E$t# '!r1a* d#$i%ur* d#$&r# INDIA
0ONTICA* af lata tn n!rdul Marii N#%r#* d#$&r# )ar# i+'!ar#l#
ta).
**E$t# un fa&t )un!$)ut 8$&un# L!ui$ ?a)!lli!t Tn **L7OlI"&#
/ra.,"aniNu#6* #d* 13J1* &.<9 )a At.ar'a , V#da* $)ri$S intr,!
$an$#rif$ &ri"iti'a* a&r!a&# "!n!$ila1i)S* nu "ai #ra int#l#a$S
d#Aa in 'r#"#a lui Manu d# )atr# 1ra."a)iari $au #l#'i in
t#!l!%i# :i )a in a)##a 'r#"#* &S$trandu,i?!r"#l# ar.ai)#* a f!$t
tran$)ri$a d# Suna$#&a intr,! $an$#rif$ "ai "!d#rn$* $an$)rita
V#d#l!r6.
/ra."ani $au... 1la."ani ?;
Und# a f!$t* d#)i* l!)ul Tn )ar# a)#i MANII* $ta&ani ai )r#ati#i*
au trait*.):r!ra li $# "ai $&un#a $i 0raAa&ati?
In ur"a )u d!ua $#)!l#* ra$&un$ul nu &ut#a fi dat. D#$)!&#rir#a
$an$)rita a r#&r#+#ntat ! "ar# )u)#rir# a lin%'i$ti)ii5 $&#)ialiftii
$i,au dat $#a"a )a nu au d#,a fa)# nu"ai )u ! n!ua li"1a )ar# $#
Tn$)ria Tn fa"ilia )#l!r )at#'a idi!"uri '!r1it# &# &a"antul
Eur!&#;* dar )a* Tn n!ua li"1a d#$)!&#rita* fi#)ar# dintr# )#l#
#ur!&#n# T:i
J4
%a$#au r#fl#)tat# "ult# din #l#"#nt#l# d# f!nd al# l!r $i )a t!at#
a)#$t#a a$t#rn#au &a$t# f!ndul lin%'i$ti) #ur!&#an ! r#t#a d#
l#%aturi n#)un!$)ut# $i n#1Snuit#. 0#ntru un ti"& $,a )r#+ut
Tntr,! li"1L "a"a* Tntr,! li"1a din )ar# )#l# #ur!&#n# ar fi
luat na$t#r#. a&!i di'#r$# t#!rii )ar# $,au anulat r#)i&rN).
C#r)#tand )u at#nfi# lit#ratura $an$)rita* !a"#nii d# $tiinta au
r#u$it $a d#t#r"in# &r#+#nAa a d!ua **"!"#nt#6 d# $&iritualitat#
in lu"#a )#l!r &# )ar# Ti nu"i" ari#ni* 0ri"ul #$t# "!"#ntiul
VEDIC* ##l d#,al d!il#a "!"#ntul /RASMANIC* Aar Tntr# #l#*
)u ! lun%a :i fra,"antata &#ri!ada d# tran+ifi#* #&!)a
u&ani:adi$ta.
D#!$#1it# a&r!a&# t!tal unul d# )#lalalt* )#l# d!ua "!"#nt# ,
)ar#* d# fa&t* Tn$#a"na &r#+#nfa Tntin$d &#$t# "ult# "il#nii a
d!ua dif#rit# f#,luri d# a Tnt#l#%# :i d# a %andi* $unt &rin$# Tntr#
#l# &rintr,! t#$atura d# l#%aturi* $ta1ilrt# )u "ulta &ri)#&#r# d#
&r#!=i"#a 1ra."ana* tntr# )# a f!$t :i )##a )# ar fi d!rit $a fi#.
Cun!$)at!ri fara &#r#).# ai $ufl#tului !"#n#$) $i $taril!r $!)ial#
d# atun)i* &r#!Qii 1ra."ani au f#$ut ! r#t#a fn)at#ita d# )r#dint#
n!i 8in ra&!rt )u.)#l# din &#ri!ada '#di)a9* r#t#a )ar# $# d#+'!lta
&# t#(t#l# **1ra."ana6. Tntr#a%a )ad#r# a Tnalt#l!r Tn=#l#,$uri
'#d1# $# !%lind#$t# Tn )!ntra$tul dintr# a)#$t# t#(t# &lin# d#
irn&r#,)atii $i 1t#$t#"# $i fru"u$#A#a i"nuril!r din RIG,VEDA.
C#rt #$t# )a !data )u a)#$t# i"nuri ! r#li%i# uni)a #(i$ta.
S!)i#tat#a ari#nil!r )u)#rit!ri ai Indi#i #ra 1in# !r%ani+ata iar
)a$ta "ilitara 8Z:atrIa9 )u atat "ai "ult.
Cart#a lui Miul#$)u adu)# )#r)#tar#a Tntr,un n!u $tadiu &rin d!,
'#+il# &# )ar# l# &r#+inta* d#"!n$trand )a l#a%aniil n#a"ului d#
!a"#ni nu"iti Car&at!,ari#ni '#di)i $,a aflat fn int#ri!rul
lantului )ar&ati)* )u&rin+and Tntr#%ul 1a+in .idr!%rafi) al
Dunarii. Ca intr# SOME: :i SIRET* )u %r#utat# Tn +!na
RODNAODORNA* Rarau $i +!,na D#AOSatu Mar#* $,a aflat unul
dintr# &rin)i&al#l# )#ntr# d# d#+,'!ltar# a $&iritualitafii '#di)#.
Ca SOME:UL* )u Tntr#a%a $a al1i#* a ra"a$ Tn a"intir#a )#l!r
&l#)ati $a )u)#r#a$)a India )a un l!) $fant* d#$)ri$ Tn u&ani$ad#.
T!&!ni"ia $!"#:#ana !%lind#:t# lu"#a +#i,tatil!r '#di)# d#
)ult lunar. C.#ia d# d#$l#%ar# a li"1ii '#di)# #$t# li"1a &!&ulara
'#).# a n#a"ului n!$tru r!"an#$).
JJ
Ca&it!lul V
LIM/A ROMANEASCA \ LIM/A ADAMICA
nNi)i ! )#r)#tar# !"#n#a$)S nu $# &!at# nu"i)uad#'aratG:tiinta*
da)a nu #$t# d!'#dit$ &rin d#"!n$trafii "at#"ati)#* &#ntru )a
Uni,'#r$uta$)und# $u1 a&ar#nf#l# $al# ! r#alitat# "at#"ati)a6.
L#!nard! da Vin)i
?$t!ria , in'adata d# "i:#i :i trad=t!ri6
D!ua )!"&!n#nt# funda"#ntal# al# )un!a:t#rii au ra"a$ in afara
)!n)#&tului d# ftiinAa5 lin%'i$ti)a :i I$t!ria. Minunat Tn)#&ut a"
a'ut &rin )!rif#ii Tn frunt#a )Sr!ra $# $itu#a+S -r. /!&&*
@.?!n#$* E. /urn!ut* $aIanti ai $#)!lului I* #&!)a Tn )ar#
lin%'i$ti)a nu fu$#$# in'adata d# ..$>n&ati+anti6 "ai la Tn)#&ut*
"ai tar+iu d# ataAia ?nf#u,dati6 fi# un&r int#r#$# &!7liti)#* fi# un!r
A!$ni)# int#r#$# 1an#:ti.
A)#la$i lu)ru Tl !1$#r'a tn i$t!ri# Va$il# 0anOan5 ?$t!ria a fa$t
in'adata d# )#i "i$#i* )#i tradat!ri* )ar#au f!$t &&ftiAi alaturi* 1a
"ai $u$ d#)at )#i )uratl* )#i dr#&tl* ! a"anS &r#fuir# &# ar%fnti
&#ntru $an%#l# 'ar$at ?n lu&t#... :i+araf;i )Untar#$) fn tal%#r#5
aurul ra$Sritului* f!)ul Car&atil&r* %raul Dunarii* )!drii "untS!r.
Cal)ar#a )u'antului dat # a$ta+fl#%#. tn inauntrul Garii nu '#+i
d#)at n#)in$t#* )Sfarar# d#$&#rat# )Str# l!)uril# )#l# "ai d# $u$*
%!anS du&a a'#r#* "urdarir# a tiitur!r nu"#l!r )urat# d#
lu&tat&ri* f#ra fri#$ f"&!tri'a raului6.
R#+ultatul )ad#rii d# "ai tSr+iu a a)#$t!r di$)i&lin#* )ara)t#ri+ata
&rin int#r#$ul un!r #(&li)ari a&ri!ri)#* a f!$t d#+a$tru!$ &#ntru
ad#'a,ratiul $)!& al $tiint#i* )ar# #$t# $i 'a ra"an# )un!a$t#r#a
ad#'Srului. Din t#!r#ti+ar#a un!r n#ad#'aruri )# tr#1uiau i"&u$#
&#ntru a )!n$ti,tui ar%u"#nt# , Tn i$t!ri# $i li"1a , $,a na$)ut un
.a!$ Tn )ar# fi#)ar# &Nat# r#nunta la !ri)# )rit#rii l!%i)#
a&artinat!ar# :tiint#i* &!at# fa)# afir"atii li&$it# d# t#"#i $&!rind
)!nfu+ia.
Un #(#"&lu )!n)lud#nt$# &!at# $)!at# din fil!l!%ia !))id#ntal$*
)tar#* lu)rand Tn int#r#$ul R!"#; )at!li)#* a Tn)#r)at $a fa)i din
li"1il# )#lti)# :1 )#l# )#lt!,%#r"an# li"1i latin#* "#r%and &ana
la t!tala #li"inar# a #l#"#ntului )#lt!,%ali) din fran)#+a* )#lt!,
%#r"ani) din li"1il# %#r"an!,$a(!n#* )#lt!,i1#ri) din
&!rtu%.#+a $i $&ani!la #t).
Cat &ri'#$t# )#l# Tnta"&lat# Tn Eur!&a d# "iAl!) $i "ai al#$ fn
+!na 1al)ani)a* #(a%#raril# au f!$t $i "ai li&$it# d# d#)#nta
)#ruta d# "!rala $tiintifi)a. 0#ntru a $# $u$tin# t#ndinta d#
#(&an$iun# d# la 0#tr!%rad 8Tn &#ri!ada )!"uni$ta* )#ntrul $,a
"utat la M!$)!'a9 $,a na$)!)it a:a nu"itul $la'i$"* d# )ar#* $au
Tn Aurul )aruia* $# aliniau &!&!ar#l# 1al)ani)#* la 1a+a )ar!ra $#
afla* Tn r#alitat#* #l#"#ntul $)iti)* &# )ar# $la'i$tii au Tn)#r)at
$a,l d#$fiint#+# )u d#$a'dr$ir#* )a $i )u" a)#$t "ar# n#a" ar fi
f!$t :t#r$ d# &# fata &a"antului d# ! &ut#r# )#,r#a$)a* $au
Tn%.itit d# **ru$al)#6. Li"1a n!a$tra ar fi* du&a &r!&a%andi$tii
J3
&an$la'i$"ului* T"&#$tritata )u #l#"#nt# $la'!n#* lin%'i$ti)a
&r!f#,$ata la n!i fiind la di$)r#Aia d#ni%rat!ril!r d# n#a" :1
li"1a.
Da)ii din... Gr#)ia :i India '#di)a
0r#"i+a )a li"1a r!"an#a$)a ar fi ! n#!latina &ar#)ar# #$t# fal$a
:i &a%u1it!ar#. Tr#1ui# $tudiata in )!"&!+itia ).i"i)a a )u'in,
t#l!r $al# 8ar# &#$t# 1E2.2229* d# la 'al!ar#a $ta1ila a
"!n!$ila1#l!r* t#r"#nii $ai fiind a&art*in:t!ri li"1ii &rl"ar#.
A$a )u" a" 'a+ut* li"1a '#di)U a a'ut initial un )ara)t#r "!,
n!$ila1i)* r#latia $a )u li"1a r!"an#a$)a fiind dir#)ta Tn )a+ul
t!&!ni"#l!r :i .idr!ni"#l!r.anali+at# :i* int#r#$ant* in a)#a$ta
filiafi# intra :i %r#a)a '#).#. Intr# &ri"ii +#)# Tnt#l#&ti* ##l d# at
$a&,t#l#a 0raAa&ati #$t# 0RACETAS $au DAZSA.
Intr,! l#%atura Tn$#rata Tn CARTEA LEGILOR LUI MANU
8)art#a I,a.art. 1BJ9)iti"5
?n a)#$t ti"&* &# 'r#"uri* 0raAa&ati DAZSA* ).iar #l* d#$tinS &#
)#l# )in)i+#)i d# fii)# al# $al# $)!&ului a)#$ta* &#ntru a,i fa)# fiii
)ar# $a,i in"ulf#a$)S n#a"ul6.
KLO dadu 8din )#l# E2 d# f#t#9 12 lui D.ar"a* 1< tui Za+Ia&a :i
B4 lui S!"a* r#%#l# 1ra."anil!r :i al 1urui#nil!r d# l#a)*
)ad!ri$indu,i )u %at#li din )#l# "ai "tnunat# &#ntru &IS)#r#a
$$C.
L#%#nda #$t# **&r#luata6 Tn "it!l!%ia %r#a)a* nu"ai )a #rau fii,
)#l# r#%#lui DANAOS din Ar%!$* "aritat# )u fiii lui A%I&t!$*
frat#l# $au. Cu" !ra)!lul &r#+i$#$# u)id#r#a lui Dana!$ d# ):tr#
un n#&!t* din d!,rinta r#%#lui* f#t#l# T$i u)id 1ar1atii Tn n!a&t#a
nunfii. Dar DI&#r"n#$tra Tl )7ruta &# LI)ai!$* )ar# T$i u)id#
$!)rul* T"&linindO!ra)!lul...
frliatia #$t# #'id#nta. A" )itat l#%#nda V#di)d &#ntru a $u1linia
)a nu"#l# GarGG* DACIA* #ra $tra'#).i :i nu ! d#nu"ir# data d#
r!"ani* )u" $# $&un#* $&r# dif#r#nta d# %#ti* )u" Ti nu"#au
%r#)ii 8#r!ar#a #$t# )!"una Tn di)ti&nar# $i $tudii
d#7$&#)iatitat#9.
I"&li)atiil# a)#$t#i &un#7ri Tn 'al!ar# a t!&!ni"i#i tarii n!a$tr#
&rin d#$)!&#rir#a $tran$#i l#%aturi )ar# #(i$t$ Tntr# #a $i r#li%ia
'#di)a* Tntr# #a $i atat#a f#luri d# "anif#$tar# a lu"ii '#di)#*
$unt "ult# $i n#1anuAt d# int#r#$ant#. :i a$ta nu nu"ai &#ntru n!i*
dar $i &#ntru i$t!ria aria,ni$"ului din t!at# ti"&uril# $i d#
&r#tutind#ni* i$t!ri# )ar# &ana a+i a ra"a$ a$)un$a in d!$ul unui
Tntun#ri) d# n#&atrun$. S# &!at# a$tf#l $ta1ili Tntr# #I#ni"#nt#l#
i$t!ri)#*! l!%i)a Tnlan=uir# $i n#Tntr#ru&ta )!n,tinuitat#. I$t!ria
n#a"uiui n!$tru T. $&#)ial $# Ia fa)# Tnt#l#a$S.
A)#l ru$in!$ $#"n d# Tntr#1ar# &# )ar# unii &r#tin$i !a"#ni d#
$tiinta Tl &u$#$#ra a$u&ra #(i$t#nt#i n#Tntr#ru&t# a a)#$tui n#a"
&# a)#$t# l!)uri nu 'a "ai Tn$#"na d#)at ! ru$in# &# !1ra+ul
$tiint#i.
Li"1a ada"i)a , ! li"1a !n!"at!&#i)a
0#ntru a da un ra$&un$ )!n'in%at!r* 'a tr#1ui $a i"&in%#" )au,
taril# &ana la Tn)#&uturil# f!r"arii li"1ii* a a)#l#i li"1i )ar#*
du&a )u" '!" arata* $ta la 1a+a tutur!r li"1il!r )# $# nu"#$)
**n#!latin#6. Cand a f!$t a)#$t Tn)#&ut? Si und# $,a Tn).#%at #l
)a ari# %#!%rafi)a?
32
0ri"a )ara)t#ri$ti)a a li"1ii d# Tn)#&ut* )r#at# !"#n#a$)a* $# 'a
r#%a$i fn &r!nunAatul $au )ara)t#r !n!"at!&#i). T#r"#nii a)#lui
Tn)#&ut d# li"1a $# r#f#r$ la n!tiuni dintr# )#l# )ar# au f!$t
&ri"ar )u)#rit#* &r#)u" d#.u"ir#a "anif#$taril!r naturii* )#
r#u$#a $a i"&r#$i!n#+# in "!d d#!$#1it &# ##l )# traia fn
"iAl!)ul l!r. Tun#tul* +%!"!tul &l!ii* fa$aitul i#r1ii $i al
frun+#l!r* $u$urul $i %al%aitul a&#l!r Tn $)ur%#r#* "anif#$ta1l#
audi1il# al# un!r ani"at# &#ri)ul!a$#* $au n#)#$ar# 'i#tii $i alt#l#
a$#"#n#a au )!n$tituit &ri"#l# #l#"#nt# d# li"1S )u)#rit# d#
!"ul #ur!&#an. :i t!at# a)#$t#a au f!$t &u$# Tn $luA1a int#r)!"
uni)arii. La Tn)#&ut au f!$t )#l# "ai u$!r Tn$u$it#* "ai u$!r
TnA#l#$#* "ai u$!r d# r!$tit. :i a)#$ta a f!$t )ara)t#rul &ri"ar
$&#)ifi) li"1ii d# Tn)#&ut a &!&ulafi#i #ur!&#n#. I"itand
$un#t#l# $&#)ifi)# #"i$# d# anu"it# &a$ari l#,au $i 1!t#+at 8)u)u*
&it&ala)ul* &u&S+a #t).9.
Ind#l#tni)ir#a &rin)i&al$ #ra )#a d# 'andt!r $i &#$)ar Tn )Sutar#a
.ran#i. In)#&utul d# li"1a a f!$t $u&u$ unui &r!)#$ )!ntinuu d#
#r!dar# $i Tn$u$ir# d# n!i t#r"#ni &rin )!nta)tul dintr# %ru&uril#
d# 'anat!ri* )ar# #(&li)a 1!%=tia d# $in!ni"# )ara)t#ri$ti)a
li"1ll!r #ur!&#n# :i fn $&#)ial a)#l&r +!n# d# latitudin# "#di# a
)!ntin#ntului. :i* $&un#" )a Tn li"1il# #ur!&#n# d# a$ta+i #(i$t$
un f!nd )!"un d# )u,'Ant# rS"a$ dtn a)#?# 'r#"uri* adi)a d#
atun)i )and &r!)#$ul d# indi,'iduali+ar# , atat al &!&!ar#l!r* )at
$i al li"1il!r , nu,$i fa)u$# a&ariAia.
Id#ntifi)ar#a a)#$tui f!nd d# )u'int# nu #$t# l#$ni)i!a$a* dar ni)i
i"&!$i1il d# r#ali+at. In afara !n!"at!&#il!r* nu"#l# ani"al#l!r
d# .rana $unt &ri"#l# )ar# fa) &art# din a)#$t f!nd )!"un. /!u*
!ai#* )a&rS* )at* "i#l* i#d* nu"#l# un!r &a$ari* &r#)u" %a$)S*
)ur)S* rata* %aina* nu $unt d#)at )at#'a dintr# )#l# d#$&r# )ar#
V!r1#a". Da)a a)#$t# d#nu"iri $unt &r!du$#l# %andirii !"ului
d# du&S ulti"a %la)ia,tiun# $au )a #l# $unt ant#ri!ar#* nu &ut#"
$ti* dar* &# n!i n# int#r#,$#a+a $a $ta1ili" )u )# 1a%aA d#
)un!$tint# lin%'i$ti)# a intrat !"ul Tn #&!)a &# )ar# ! trai". :i*
n# int#r#$#a+a in "!d d#!$#1it* Tntru)at &# a)#a$tS )al# '!"
&ut#a afla Tn )# "a$ura &!&Nar#l# Eur!&#; $unt Tn,rudit# Tntr#
#l# $i )ar# #$t# a&!rtul fi#)aruia la d#+'!ltar#a 'i#tii $&iri,tual#
&# )ar# lu"#a #ur&&#ana $i,a &u$ a"&r#nta. Cu" $&iritualita,t#a
un#i lu"i $# !%lind#:t# "ai )u $#a"i Tn li"1a &# )ar# !
$ta&an#:t#* n# '!" !)u&a d# a)#$t a$&#)t #$#nfial.
Li"1a r&"ana , )#r#1rala :i &ri"!rdiala
V#).i"#a li"1ii n!a$tr# #$t# #'id#nta &rin !n!"at!&#il# $al#
Tntr#f#$ut# !r%ani) in fa"ilii d# )u'int# 8a f!?ni* a $a$ai* a
$f!rai* a %uita* a "arai* a )!t)!da)i9 i"itati'#* id#nti)# $un#t#l!r
din natura*
$i T"1ra)a Tnt#l#$ul Tn $tru)turi "!rf!l!%i)# $&#)ifi)#. In a)#$t
"!d* fi# $i nu"ai din #(#"&l#l# d# )ar# di$&un#"* $# &!at# fa)#
d!'ada )a li"1a r!"anS d#fin# f!r"#l# )#l# "ai aut#nti)# al#
li"1ii #ur!&#n# &ri"ar#* li"1a )ar#.$taGla 1a+a tutur!r )#l!r
)!n$id#rat# &ana a)u" ariani)#* ind!#ur!&#n#* tra)# #t)* !ri)u"
ar fi d#nu"it#.
Aut#nti)itat#a a)#$t#i Tn$u$iri &ri'#$t# #(i$t#nta r!$tiril!r
&ri"ar# al# !"ului #ur!&#an* d# la f!r"# !n!"at!&#i)#
n##'aluat# Id "!dul d# f!r"ar# a )u'int#l!r &rin a&r!&i#ri d#
"!n!$ila1# )u $#n$ )lar* 1!,
31
%atia d# t!at# nuant#l# $i )u t!at# f!r"#l# d# #(t#n$iun# &rin
a$!)i#ri $i $#l#)ti# l!%i)a. 0# 1a+a a)#$t!r "at#rial# $# )!n$tata $i
$# &!at# d!'#di )a li"1a n!a$tra , Tn ra&!rt )u )#l#lalt# li"1i
#ur!&#n# , #$t# ! li"1a )# ar# la 1a+a f!r"arii $al# ##l "ai "ar#
&r!)#nt d# )#r#,1ralitat#. A)#a$ta $# '#rifi)a &rin f#lul %andit
8ni)i!data Tnta"&lat!r9 al "ar#i "aA&ritati a t#r"#nil!r r#+ultati
&rin alaturar#a "!n!$ila1#l!r ar.ai)#. :i* a$ff#l* du&a !1$#rIatia
initial$ )a $ta la 1a+a )#l!r **r#al# n#!latin#6* aAun%#" la
)!n)lu+ia )a* d# fa&t* li"1a r!"an#$)a , a$a )u" '!" '#d#a &rin
$)ri#r#a .i#rati)a , $ta la 1a+a tutur!r li"1il!r nu"tt# ariani)#.
A)#$t ad#'ar r#+ulta :i din fa&tul )a* luata dr#&t #tal!n* Au$tifi)a
t!at# Tnrudiril# )# $# )!n$tata Tntr# li"1il# d#ri'at#* Tn$u$iri
)ar# &a$tr#a+a l#%aturil# )#l# "ai a&r!&iat# tntr# #l#"#nt#l#
r#+ultat# din nu)l#ul d# 1a+: 8##l r!"an#$)9 dar $# d#&art#a+a
Tntr# #l# &# "a$ura.)# ariil# %#!%rafi)#* &rin $&atii $#&arat!ar#
Tntr# #l#* $&&r#$).
Li"1a r#"and , din India la Atlanti) ;;
lata "&n!$ila1a &ri"arS **&i6 8&i.) , &i)atura* &i)iu* &i)i.!r* &i.#+*
&i%"#nt* &ila* &i.ta* &i$# #t)9 Tn Tnt#l#$ d# "O)* da t#r"#nil!r
)!n=ina,t!ri d# !ri##7li"1d Tn=#l#$ a&r!&iat d# ##l din )ar# a
d#ri'at. A$tf#l* iat: )at#'a )uIirat#7din **n#!latin#6.
-ran)#+#5 &i)* &i)!t#r* &i%n!).#+* &il!n* &i%"#nt* &in)#r#t).
Itali#n#5 &i)a* &iant!* &i%!li!* &ilu))ar#* &i++ian #t).
Latin#5 &i)a* &ila &ilu"* &ilu$* &in$! ,ar# #t).
S&ani!l#5 &i)!* &i)ada* &ild!ra* &i"i#nta #t)P
0!&ulatia 'anat!r#a$)a a &a$trat* fir#$)* nu"#l# ani"al#l!r d#
.rana* )a $i &# ##l al a)#l!ra d# )ar# $# f#r#au5
...1!!&..."uuu...1###...&rrr...$$aa....arr...
i"itatii 1!u...'a):...1#r1#)* )a&r:...$ar&#....ar":$ar...
Dar iata $i d#nu"ir#a l!r5
San$)rit Z#nd %r#) itali) )#lt lituani, t#ut!n Sla'
r!
an "Sn
1!.%!%u! 1!u$ 1!$ !$! %&u ).u!, >ar!'a 1!u
$taura $ta!ra taur!$ tauru$ t!r taura , t!ur taur
a'i , !i$ !'i$ !i a'i$ #M# , !ai#
a$'a , i&!$ )a1all! a$&!$ a$ua ,6 , )al ,
Int#r#$anta #$t# $i filiatia alt!r )u'int# '#di)#. D# la Gana>a
r#%#* Zunin% $i >!ni% %#rrnan* >in% Tn #n%l#+a5 %ana \ "a"a*
r#%a$it Tn %r#,)ul Iun#* %!ti)ulNuOn#* #n%L Nu##n* $la'ul Nu#na.
In fin#* d# la da"a \ )a$a* d!"u$* d#"!$* d!"u* dai"....
In '#di)a* daIa \ 1ar1at. 'i.da'a\Iadu'a. A'and Tn '#d#r#
Tnt#,l#$ul r!"an#$) din )u'int#l# 5 'i.ata* 'i.t#l* 'i.>in%* 'i.ta #t)
)ar# Ta' $#a"nS Wf:ra6* $&r# dif#r#nta d# IVI* d#)i
VO.da'a\Tara 1ar1at* iata )u'int#l# &a$trat# Tn alt# li"1i5 '#u'#
8fran)#+9* 'idua 8latin9* '!d&'a 8$la'9* 'idu'! 8%!ti)9* Mid#Mu
8&ru$ian '#)ni9* f!a!'.a 8)#lt9. M!n!$ila1a '#\a
3B
t#$#* " 'i#! 8latin9* Ma1 8%#r"an9* M#a'# 8#n%l#+9* iar $i' \ a
)!a$#* in $u! 8fatin9* $uiAa 8%!t9* $iMa 8#n%l#+9* $Our8%r#)anian9*
a$.$u! 8%r##9.
tu)rar#a &a"antului #$t# d#nu"ita la n!t a ara.
In V#d!,$an$)rita5 ar* %r#),aO!urr* latin , ardarar#* %#r"an , ararr*
$la' , aratf* lituanian , artO. In $an$)rita )a"& )ulti'at , ar%aP %r#)
, a%r#$P latin , a%#r* %!ti) , aO#raP r!"an#$t# , !%!r.
Cu'antui &lu%* $tra'#).i Ca $i ##l nu"it &lu%.u:!r* &#ntru )a
tr#)# &rin +a&ada8;9 )u" &!at# fi atri1uit f!ndului $la'* nu"ai
&#ntru )a au $i #i )u'antui A&lu%u7? Dar atun)i* )u" #(&li)a"
#n%l#+ul &l!u%.* )a :i %#r"anul 0flu7d? C# )!nta)t au a'ut $la'ii
)u #n%l#+ii? 0# )and l#%i,unil# da)il!r din /ritania $unt
1in#)un!$)ut#... La f#l* )u" &!at# fi $la' **%a$)a6* )and Tn
#n%l#+a $# ).#a"a %!!$#* in %#r"anS Can$* $i in 1ui%ara...
%a$)al C# a'#au 1ul%arii )u #n%l#+ii?
Cr#d#" )a &arti)ula d#nu"ind n!fiun#a d# )arn# a f!$t **)a6.
M!n!$ila1#l# &ri"ar# !n!"at!&#i)# &lu$ a)#a$ta &arti)ula* au
dat nu"#l# ani"al#l!r 1un# d# "an)at. A$tf#l5Va.)aP )a.&raP
)a.tarP )a."ilaP )a.l. C.iar a+i nu $&un#" )a"# d# 1!u* )i d#
'a)a;
T!at# )u'int#l# din f!ndul $tra'#).i '#di)* &r#+#nt# in li"1a
n!a$tra* )a :i Tn li"1il# nu"it# **ind!,#ur!&#n# tr#1ui#
r#%andit#* fiind )r#atia )ar&at!,i$tri#nil!r* n#)u" a&aifnat!ar#
f!ndului $la'* "a%.iar* tur)* #t).
-ran)#+a , d# la **"!ult6 la **1#au)!u&6...
M#ntin#r#a un!r f!r"# $tru)tural# a$#"#n#a in d!ua li"1i Tn,
rudit# d!'#d#:t# ! l#%atura d# "a$a Tntr# &!&!ar#l# &a$trat!ar#.
La f#i* d#'i#r#a un!r f!r"# d!'#d#:t# ! ru&#r#* ! d#ri'ar#*
&urtat!ar# a f!r"#; &ri"ar# d# )atr# un =ru& ra+l#fit indif#r#nt &#
)# )al#.
A)#$t din ur"a fa&t "ai arata )a %ru&ul ra+l#tit $,a a$#+at Tn
"iAl!)ul un!r 1a$tina$i )ar# f!r"au ! "a$a $uffi)i#nt$ &#ntru a,i
influ#nta &# n!ii '#niti. Cu'antui r!"an#$) "i#rla $# &S$tr#a+a
Tn fran)#+ul "#rl#* $i Tn latinul "#rula* d!'ada )a Tn fran)#+a
I#).# 8d7!)9 #ra &# Tnt#l#$.,Dar ).iar )u'antui r!"an#$) "ult
#ra $)ri$ n"!ult 8!u\u9 Tnl!)uit a&!i )u 1#au)!u& 8fru"!a$a
l!'itura ;9* Tn$#"nand a)#la$i lu)ru. :i,a &a$trat Tnt#l#$ul $i
)u'antui n!$tru nrai8T ,a1$#nt Tn latina* )!",&ara1il )u
fran)#+ul **raO#6 81ra+d#9 :i italianul Wr!n%a6* &#ntru )a Tn li"1a
tur)a )u'antul **raOa6 $a d#ri'# t!t din rai#* d#nu"ind 1ra+da*
$antul )u )ar# $# Tn$#"nau .&tar#l# raial#l!r.
D#$#!ri* ! $i"&la "!n!$ila1a ridi)a &r!1l#"# difi)il#. A$a
&!rnind d# la )u'antui &!t#)a* )!n$id#rat 1ul%ar din A&at#)a6* 'a
tr#1ui $a fa,)#" ! )al# lun%a* a'and Tn '#d#r# :i fa&tul )a
a)#a$ta rada)ina **&!t6 #$t# )!n$id#rat un &ri"iti' d# !ri%in#
n#)un!$)uta 8I. :ain#anu* )u'. &!tai#9 dar* Mi).#l /r#al Tl
a$i"il#a+a )u %r#)ul &!$i$* ,&!ti$\$ia&anP nu"ai )a Tn $an$)rita
&ati,$ Tn$#a"na t!t $tS&an. :i* a'and Tn '#d#r# )a A$'a.&ati*
8Tn )ar# a$'a\)al* iar &af)$ta&an9 #ra fiul lui Z!>aia* Tn
C#and&%Ia , U&ani$ad* )u'antui &!t"!l* r%"an#$)* )a $i &!t!&*
n# d#t#r"in# a )auta ! #(&li)ati# "ai d#taliata. In $la'a $i
"a%.iara #(i$ta )u'antui &!t!O). S# $ti# )a &!t#)a du)# la i+'!r*
)a &!t."!l Tn$#a"na n!r!iul din Aurul fantanil!r* )a &!t!&
Tn$#a"n: a&a #t)* **)u'antul $la'6 du&a di)ti&nar#l# n!a$tr#...
Vin# din "a%.iara $a% din $la'a? Sau nu 'in# d# .i)ai#ri $i # un
)u'ant '#).i,$tra'#).i? In %r#a)a '#).# $# ).#"a
**&!t#"!$7i+'!rul* iar M#$!&!ta"ia $# $ti# )# Tn$#a"na...
3<
Z#ifa Art#"i$* )ar# $# $ti# )a #ra ! .i&#r1!r#ana* in $ituatia )and
ad!rar#a #i $# fa)#a la !1ar$ia i+'!ar#l!r* &ri"#a nu"#l# d#
Art#"i$ 0!ta"ia. In latinS #(i$t$ )u'int#l# &!t!,ar#* )a $i
$u1$tanti'al7 &!t!r* 1aut!r d# a&a. 0r!1a1il la i+'!ar# a'#au l!)
li1atii $i #ra n#'!i# d# ! "ar# )antitat# d# a&a* adunata &r!1a1il
Tn :i&!t#* !ala "ar#* , &!t , )u" Ti $&un fran)#+ii* &!tt!$ ,)u"
Ti $&un#au r!"anii. O1$#r'a" #(&r#$ia n!a$trd a &!t!li $#t#a*
tinand )!nt d# fa&tul )a ! "ulti"# d# t#r"#ni %#n#raYi d# **&!t
6a&ar&n un!r li"1i )ar# d#$)ind d" "ar#a fa"ili# )ar&at!,
i$triana5 :i&!t* &!t#)S* &!t"!l* Tn $&ani!ld , &ul)a 8'#+i... ul,
)#a;9 )a $i fran)#+#l# &!t* &!ta%#r* '#d#" )a a)#$t )u'ant nu
&!at# fi $la'!n* d#!ar#)# $la'ii n,au u"1lat ni)i!data &rin +!na
fran)!,$&ani!la. Cu atat "ai &utin "a%.iar;
Ori%in#a n!rd,dunar#an: a +#it#i arat: ): # un )u'ant I#).i &r#,
luat Tn ."1il# la )ar# n#,a" r#f#rit* )a $i &!f!)* luat d# $la'i $i
un%uri din a)#la$i i+'!r.
Li"1a da)il!r , &a$trata d#... #n%l#+i;
t
T!at# a)#$t#a $i "ult# ar%u"#nt# &l#d#a+d &#ntru ! "ai "ar#
at#n=i# )# tr#1ui# a)!rdata lin%'i$ti)ii n!a$tr#. A&arand
)u'int#l# n!a$tr# n# a&ara" &atria $&iritual$* )ar# #$t# li"1a.
R#latiil# )ar# $# &!t $ta1ili Tntr# )u'int#l# n!a$tr# $tra'#).i $i
)#l# aflat# in li"1a #n%l#+d &!t +drun)ina d#finiti' #$af!dul
$la'!f!n.
Cu $i%uranta )a $# 'a na$t# intr#1ar#a5 da)a )#l# $)!a$# la
lu"ina $unt ad#'arat#* Tn$#a"na !ar# )a li"1a r&"an#a$)a
'!r1ita a$ta+i a f!$t $i li"1a da)il!r* $tra"!$ii )#l!r d# a+i?
Ra$&un$ul # unul $in%ur5 li"1a da)il!r #$t# li"1a &!&ulara.a
n#a"ului r!"an#$).
Un ar%u"#nt )# nu &!at# fi n#%liAat* alaturi d# $ut#l# d# )u'int#
IDENTICE #(i$t#nt# Tn %r#a)a '#).#* Tn N&#r#l# )#l!r "ai
i"&!rtant= aut!ri* Tn lit#ratura $an$)rita* )a $i Tn li"1a /ir!n
din Ni%#ria* ! ind!#ur!&#ana )#rta 8&# )ar# A# &r#+#nta" Tn
add#nda9 $unt $ut#l# d# )u'int# 8'#nit# un#l# $i &rin fili#ra
fran)#+a9 d# !ri%in# da)i)a. &a$trat# )a un "ira)!l d# li"1a
#n%l#+a )u )!r#$&!nd#nt= dir#)ta in li"1a n!a$tra* Tn f!r"a )a
$i Tnt#l#$. lat: nu"ai )at#'a5
En%l#+#$) R!"an#$) Latin Tnt#l#$ !1$.alt#
li"1i
a)rid a)ru a)#r ai%r8fr9* a)r#8ital9
ara1l# ara1il ara1il,i$ )ar# $# ard
ara1!ur ar1!r#t ar1u$tu" )ran%* ar1!r#t
arra> . ara) $u$tin# tiAa &lant#i
1at 1af
)#rul#an )#riu )a#ruli$
)lai .l#i8.u"a9
)lin). )lin%;
)l!d %l!d %l#1a 1ul%ar# %l!dur!$
)!'#r )!'#r%a.)!'iltir
)ull a)ul#%# )!lli%#
d#al d#al
%rind %rind
%rit &rundi$* %rindina
.!ld .!lda8.!lda#
3D
&r!&ri#tat#a )ui'a9
i"&#d,in&id a T"&i#di)a
"u)!u$,"iu>! "u)!$
fil# &lla
$trait $tra"t^
tur>#I )ur#d .
u"1r#la u"1r#la . lau"1r#
u$.#r u:i#r
$.!uld#r $!ld
'ultur 'ultur K .
'#r%# '#r%#a
'at )!.'atS
laMn lun)S
t! &la$. &la$a
Cu'int#l# &utin# r#dat# aid r#&r#+intS d!ar ! "1S &art# din
$ut#l# d# t#r"#ni d# 1a+S* fSra d#ri'at#* id#nti)# Tn li"1a
#n%l#+d :i li"1a r!"ana &!&ulara. 0a$tOar#a Tn #n%l#+a a un!r
t#r"#ni )a5 arra>* 1#nt* )laI* .!ld #t).* )ar# nu $# "ai %S$#$)
ni)ai#ri Tn lu"#* d!'#d#$f# )a* !ri,)ata 'r#"# au f!$t d#$&artit#*
!r1at d# "ar# a f!$t di$tanta* Tn ti"&,:i $&atiu* ! anu"#
&!&ulat# l#,a &#r"an#nti+at. A)#a$ta id#ntftat# &#rf#)ta n# "ai
arata )a #l#"#ntul da)i) tran$&lantat in in$ul#l# 1rita")# nu a
f!$t n#%liAa1il* &rin )at#'a l#%iuni5 #ra '!r1a d#$&r# %raiul
&#la$%il!r &l#)ati d#"ult* d# &# "unt#l# lui 0ELE.AGA $i* "ai
al#$ %raiul )#lti,l!r , )ar# #rau "#$t#$u%arii &!rniti in )autar#a
"#tal#l!r.
Cu'antul )#lti* a$a )u" '!" '#d#a* d#)!difi)at* n# arata )a d#,
&art# d# a fi un anu"# &!&!r )ar# a la$at ur"# $i &# la n!i* )#lQii
#rau* d# fa&t* &l#)afi din $&atiul da)i) Tn )ar# $,au 1atut &ri"#l#
"#tal# Tn Eur!&a* &!&uland +!n#l# "#talif#r# din a&u$ &and in
/ritania. Erau fi#rani anti).itafii. :i* iata )u" $un#tul KY6 )u&rin$
Tn )#lt8Qi9* n#a"f* dar $i fi%an , )u" $# $&u.# la n!i d# !1i)#i
fi#raril!r , id#ntifi)a ! anu"# !)u&ati#. :i "ai int#r#$ant #$t# )a
li"1a n!a$trS &a$tr#a+a a)#$t Tnt#l#$ Tn )u'"t# )a5 8lun%*
$u1tir#* Tnalt9* fandara* ta&ina* tar* ta)ali#* t7a&!i* 8#a+a* tint$*
fi&at* furtur#7* tatait* turl!i* #t)* )u" $unt d# !1i)#i )#i )ar# $#
afla Tn a&r!&i#r#a t!&irii "#tal#l!r.
Cu'antul #$t# )#r#1ral* nu ar1itrar;
Un alt )u'ant* )ar# "#rita at#nti#* f!r"at din /%a%aitul6
!n!"at!,&#i)* d#)i %a[rla* # )!n$id#rat $la'* )!nf!r" a%rZf
!ul%ar. D# fa&t* anali+a at#nta arata )a %ru&ul
d#t#r"inant .OO6i"&in%# Tnt#l#$ul $&r# n!tiun#a d# $#r&uit!r*
"#andrat* &r#)u" Tn $!&$>rla* &arlit* )arli!ntat* /arlad* fa)and
&art# din )u'int#l# $&#)ifi)# li"1il!r )#r#1rat#* $i #$t# d# 1a+a
Tn $tudiul r#la1#l dintr#. li"1a $i %raiuri.
Ca $i )#l#lalt# )!"&!n#nt# al# li"1n* f!n#ti)a n!a$tra ar fi !
)!&i# du&a t#!riil# alt!ra. V!r1ind d#$&r# 'al!ar#a #(&r#$i'a a
$un#t#l!r '!r1it# 8'. Al. R!$#tti* /lntr!d. Tn -!n#ti)a6* #d. :t.
1u%* 13C4* &. 1229 $# $&un#5 **)u'antul #$t# ar1itrarP a)##a:i
n!fiun# &!arta nu"# dif#rit# in li"1i dif#rit#5 r!". )a$a* fr.
"ai$!n* ru$. d!" #t)7.
C# ar fi d# )!"#ntat? Sa nu fi au+it r#$&#)ti'ul &ar#r#a lui
Ari$t!t#l? nA $&un# )a un )u'ant nu ar# ni)i un "t#l#$ fn$#a"nS
a,d#$fiinfa
3E
)!n'!r1ir#a* &#ntru )a #$t# ini&!$i1il $d '!r1#:ti fara a t# r#f#ri
la un anu"#lu)ru* :i)##a)##$t# "ai %ra'* a d#$fiinta%andir#a6...
Da)a d#finitia ti"1ii #$t# ?i"1a #$t# "iAl!)uld# int#r)!"uni)ar#
&rin %raiartl)ulat6* )!nfu+ia #$t# #'id#nta* &#ntru )a* Tn ti"& )#
%raiul
ani"al#l!r $# "anif#$t$ &rin "!dulatiuni f!ni)#* )ar# nu &r#tind
un
ra$&un$* li"1a !"#n#a$)a )u&rind# d!"#niul int#r)!"uni)arii
)!nditi!nal d# Tnt#l#%#r#a #"i$iunii f!ni)# d# )atr# un &r#$u&u$
&ar,
t#n#r*7 a))#&tar#a $au n#a))#&tar#a d# )atr# a)#la* )a ur"ar# a
unui
&r!)#$ d# d#li1#rar#* Tn fin#* "t#r'#ntia unui &r!)#$ )#r#1ral*
atat d#
! &art# 8#"it*at!r9* )at $i d# )#alalta 8r#)#&ti!nat!r9. =
Li"1a $,ar &ut#a d#fini dr#&t5 n0r!)#$ul d# int#r)!"uni)ar# &rin
%rai arti)ulat a un!r r!$tiri )!n:ti#nt#* #"i$# d# !r%anul d#
'!r1ir# :i )u r#A#rir# anu"# la n!tiuni 1in# d#li"itat#6.
In f#lul a)#$ta* li"1a &r#$u&un# &r#+#nt #l#"#ntul )#r#1ral Tn5
a9 &r!)#$ul d# d#li"itar# a n!tiunil!r
1d l#%ar#a #"i$iunii '#r1ale d# ! anu"ita n!tiun#
)A a))#&tar# $au n#))#&tar#
f!r"ular#a unui #'#ntual ra$&un$
#(i$t#nta un!r f!r"# %#n#ral 'ala1il# )a Tnt#l#$
In &r!)#$ul d# int#r)!"uni)ar# li"1a f!l!$#$t# )uIantul* )ar#
#$t#5
nr!$tir#a "!"inatiIa &rin aAut!rul !r%anului d# '!r1ir# a un#i
ntfiuni
unO): :i 1in# d#li"itata6. W
In ulti"a anali+a* )u'antul &r#$u&un# "ai "ult# )at#%!rii*
&r#)u"5
$&!ntana* )and #l#"#nt#l# )!n'#nti#i $unt &r#lu)rat# $i a$i"i,
lat# f:ra #f!rt
ar1itrara* )##a )# &r#$u&un# #(i$t#nta d!rint#i d# aut!ritat#
$au d# &r#$ti%iu
)!d#Z1#rati'a* &r#$u&unand ! $!)i#tat# #'!luata* )u ! $&iri,
tualitat# )!n'#na1ila %andirii
anar.i)a* r#+ultat al un#i fant#+ii* d# "ult# !ri 1!lna'i)i!a$a*
)ar# $# i"&un# Tn )#r)uri r#$tran$# $i n#)!ntr&lat# d# ratiun#.
El#"#ntul $#l#)ti' #$t# )rit#riul &r#lu)rarii )#r#1ral# 1a+ata &#
l!,%i)a $i rati!nal. Cu'int#t# !n!"at!&#i)# $unt )#l# "al '#).i.
C!n,$#)inta un#i a$#"#n#a l!%i)i a du$ la )!n)lu+ia )a li"1a
)!ntinat!ar# a )#l!r "ai "ult# )u'int# !n!"at!&#i)# r#f#rit!ar#
la )u)#riri &ri"ar# al# "intii !"#n#:ti tr#1ui# )!n$id#rat# dr#&t
)#a "ai '#,).# in )!"&arafi# )u li"1i din a)##a$A fa"ili#.
C.C. Grur#$)u :i **l$t!ria r!"anil!r6... **$la'i+a=i6 ;
Er!ril# %r!$!lan# d# atri1uir# a )u'int#l!r n!a$tr# f!ndului
lin%'i$ti) al alt!r &!&!ar# au fa)ut din lin%'i$ti)d ! $lu%a a
&!liti);;. A$#"#n#a #r!ri* Tn a&ar#nta n#'in!'at#* $unt Tn f!nd
1a+a &r#t#nAiil!r t#rit!rial#* r#'i+i!,ni$t#* i#ri :i a+i. R#&r#+inta
"!dui ##l "ai %ra' al a%r#$iunii T"&!tri'a &!&!rului n!$tru.
D#$i%ur* d# la)a+ la )a+* a'#" d# a fa)# )u i%n!ranta )ra$a* !ri
d#,a dr#&tul )u r#a int#nti#. El# fal$ifi)a i$t!ria nati!nala* )u
ar%u"#nt# d# ra&iri t#rit!rial#. C#a "ai r#)#nta a$#"#n#a "!$tra
! r#,&r#+intS +i$a li"1a **"!ld!'#n#a$)a 6^ dif#rita d# li"1a
r!"ana.
^ N. #dit.5 In iuli# B22<* %u'#rnantii fil!,ru:i d# la C.i:inau au
#ditat un di)ti!,nar... r!"an!,"!ld!'#n#$); In B22B* V!r!nin
8&r#:#dint#l# M!ld!'#i9 a r#fu,
3C
I$t!ri)ii !fi)iali+#a+a #r!ril# lin%'i$ti)#. A$tf#l* $tudiul lui C.C.
Giur#$)u )u &ri'ir# GaA$t!ria &#$)uitului in taril# r!"an#$ti
6)#rtifi)a #r!ril# din lin%'i$ti)a. S< fi# !#r!ar# du&a B< au%u$t
13DD? Ni)id#)u"* &#n,tru )S $i in ?$t!ria R!"anil!r6 8#d. 13<J*
-und. &t. Lit#raturS $i Arta* #d.lll9* )and ni"#ni nu,l !1li%a $:
$)ri# altf#l d#)at :tia* #r!ril# $# Yin lant 8r#&#tat# Tn #ditia din
134<* a&aruta la Crai!'a9. Dar n!i )ita" din #ditia anului 13<J*
&a%. BDB.5 ^)a ar"#f!l!$#au $uit#* $a1ia 8)u'int# $la'#O6. 7
lata ..&#rl#^75
&a%.BD< , **Z#tOO Tr!ian* nu a&arfin#* d# fa&t* r#li%i#i &!&ular#* )i
#$t# a$a )u" r#+utta din traditia ru$a in Cant#)ul d#$&r# Oa$t#a
lui I%!r* di'ini+ar#a lui Traian* f"&aratiri r!"an...6
&a%.BDD , nd#al )a :i &!d%!ria $unt )u'int# $la'#.6
&a%.BD3 , n)#r)#tSnN .arta* in $&#)ial .arta t!&!%rafi)a* %a$i" In
'S?I# )#l# "ai a$)un$# $i &an$ in 'arfuril# )#l# "ai fnalt# ur"#l#
a$#,+arii $la'ilNr... $J luS" d# &ildd OZul* )ar# )ur%# ).iar&rin
"iAl&)ul &S"antului r!"an#$)...nu"#l# $la'# l# '!" $u1linia.
Si1iuf unit )u Sali:t#a... )u raul Sadului* Ra"ni)ul* G!'!ra*
/i$trifa* Lun)a'atul* C#"a* T!&!l!%ul...Si"ini)ul* /raila*
Dari!'ul* O1!%a6. Si "ai $&un#5 WEnu"#rar#a #$t# )!n)>id#nta6.
C.iar da)a Val#a DarA!'ului* und# $# afla )#l# "ai '#).i f!$il#
al# antr!&!%#n#+#i #ur!&#n#* alaturi d# /"%iul#$ti* a tr#1uit $a
a:t#&t# &# $la'i $a **1!t#+#6...
**On M!ld!'a* in$a$i M!ld!'a* /i$trita* 0utna* Mil)!'ul* lal!"ifa*
0ra.!Ia* DS"1!IiAa* N#aAl!'* ?a"a'#l#...Crai!'a* Tar%!'i:t#*
Zi",ni)#aOT!&!lnifa. 8...9 !n!rna$ti)S5 Dan* Radu* Vlad* Stan...6
&a%.BED , **da)a ar fi $S fa)#" ! nu"arSt!ar# a" )!n$tata ): BOE
$unt $la'#6.
&a%.BEE , **#l#"#nt#l# )#l# "ai '#).i din '#a)uril# VI,I...
1laAin*
d#$t!ini)* dar+* dra%* $tra$.i)* $fant...'inN'at...+idar* .a"#i*
l!1!dS*
)!a$a* )!$!r* &lu%* %r#1la* l!&atS* a f"&l#ti* $t!%* )a&ita* $n!&*
%rind#i*
)!li1a* )!r"ana* )ir#ada* i+la+* $tana* 'ra1i#* &la$a* "!run* )ra&*
)a,
ra$* "r#ana* )#%S* $)!1ar* &a$trS'* undita* "r#aAa* du"1ra'a*
d#al*
"!'ila* $t#a%* t!&&r* &ra$ti#6. * 7
E
a%.BE4 , arai* iad* 1!i#r* )n#a+* 'ladi)a #t).6 #)i #ra" )r#:tini* dar
nu :tia" d#$&r# rai ?i iad; C!n)lu+ia &# )ar# ! tra%# la &a%. BC3*
n,! "ai )ita"* # r#'!ltat!ar#.
D#)i* n,a" )itat din R!ll#r* )i din Giur#$)u* ! $)ri#r# din 13<J;...
Da)a T:i Tn).i&ui# )in#'a )a $,a $).i"1at )#'a Tn lin%'i$ti)a
r!,"an#a$)a &ana a)u"* in &#ri!ada )!"uni$ta $au
&!$td#)#"1ri$ta* $# Tn$#ala. Lu)raril# lui Al. Graur :i l!r%u
l!rda.* )a :i Di)ti!narul E(&li)ati'* au r#ufit $a tr#a)a Tn randul
)u'int#l!r )u #ti"!l!%i# n#)un!$)uta t!t )# $)a&a$# d# la
:ain#anu...
0!at# )and d# lin%'i$ti)a $# '!r !)u&a )#i )ar# '!r1#$) Li"1a
R!"an#a$)a $i Tn fa"iTi#* nu d&ar Tn aula A)ad#"i#i r!"an#*
a)#$tia '!r aAun%# la )!n)lu+ia lui Mi.ai E"in#$)u5 **L#%il# du&a
)ar# )u'int#l# latin# $,au &r#fa)ut in )u'int# r!"an#$ti $i,au
$far$it* d#"ult #'!lutiu,n#a l!r. In "!"#ntul in )ar# r!"anii au
&ri"it )u'int# $la'!n# LIM/A LOR ERA -ORMA TA DE
SECOLE6.
+at $a '!r1#a$)a r!"an#:t# )u f!$tul $tud#nt al Uni'#r$itatii
/u)ur#:ti* ?ian% Z#"in* &r#A#dint#t# C.in#i...
34 O
Ca&it!lul VI
DESCI-RAREA SCRIERII SECRETE S)ri#r#a St#rati)a,In
R!"ania* din E.E2Jf.S.
=-a)#r#a Lu"ii* a$a )u" ! afla" )!n$#"nata &# a)t#l# d#
)an)#la,ri# $i Tn &i$aniil# a$#+a"int#l!r r#li%i!a$#* #$t# anul
E.E2J i.Sr.* Tnt#l#,%and &rin a)#a$ta data la )ar# &ut#" afir"a )a
#rau d#nu"it# &rin )u'ant t!at# )#l# 'a+ut# :i n#'a+ut#. E data
d# la )ar# #(i$t$ li"1a ada"i)a. 0r!)#$ul d# f!r"ar# a a)#$t#i
li"1i uni)# a durat $ut# d# "ii d# ani. N# r#f#ri"* fir#$t# la !"ul
#ur!&#an* la ra$a din dar# fa)#" &art#* la n#a"ul tra)il!r* d#$&r#
)ar# S#r!d!t $)ria5 **Du&a in+i* $#"infia tra)il!r #$t# )#a "ai
nu"#r!a$aP dad ar a'#a ! $in%ura )!ndu)#r# VO $,ar fnf#l#%# intr#
#i ar fi* du&a &ar#r#a "#a* d# n#fnfrant ,$O )u "ult "ai &ut#"i)i
d#)af t!at# $#"infill# 0a"antului. 8...9 Ei &!arta "ult# nu"#*
fi#)ar# du&S&d"UntuI in )ar# l!)ui#:t#* dar t!fi au* in t!at#*
!1i)#iuria$#"SnUt!at#...68I$t!rii* II* Ed. St. 13CD* &. B3,<29.
0ana la anul E.E2J 8#r#l# $unt fi(at# d#,un $trar!"an , Di!ni$i#
E(i%uu$9 $i &and la a&aritia $)ri$ului a tr#)ut "ulta 'r#"#.
0ri"ul $#n$ din lu"#* arata )#r)#tSt!rii din ulti"a &#ri&ada*
a&ar# la n!i Tn Ard#al* la Tartaria* d#$)!&#rit d# ar.#!l!%ul
Ni)!la# Vla$a in anul 13C1. S&#)iali$tii au #$ti"at )a &r#)#d# )u
&#$t# 1.222 ani $)ri#r#a $u"#riana* )!n$id#rat# &ana atun)i )#a
"ai '#).#. In %#n#ral* $,au luat Tn )al)ul d!ua $i$t#"# d#
$)rr#r#5
Si$t#"ul Id#!%rafi)* Tn )ar# )u'antul # r#&r#+#ntat &rintr,un
$#"n uni)* $train d# $un#t* )ar# r#da $#n$ul* id##a #(&ri"ata &rin
)u
'ant5 $un#t#l# &!t #'!lua* $#"nul ra"an# a)#la$i. A)#$ta
#$t#.&un)tul
d# '#d#r# !fi)ial* &#ntru )a nu $# )un!a$t# li"1a ada"i)a. Tn
a)#$t
$i$t#"* r#f#rir#a #ra la li"1a ).in#+a* )ar# a f!l!$it id#!%ra"#
&ana Tn
anul 13EC* &#r"itand tutur!r $a $# Tnt#l#a%a Tn $)ri$* d#$i
'!r1#au
dial#)t# &r!fund dif#rit#.
Si$t#"ul f!n#ti)* in )ar# $# r#&r!du) $un#t#l# )ar# $# $u))#d Tn
)u'ant* luandu,$# )a unitat# $un#tul iar $)ri#r#a #$t# alfa1#ti)a.
Du&:
)u" $# $ti#* t!at# $)ri#ril#ralfa1#ti)# d#ri'a din $)ri#r#a
f#ni)iana* )ar#* la
randul #i* d#ri'a din $)ri#r#a .i#r!%lifi)a )ur$iIa nu"ita
SIERATICA.
S# )!n$id#r$ )a alfa1#tul f#ni)ian ar fi a&arut )a" &rin $#)!lul al
ll,l#a T.#.n. Alfa1#tul ar"#an $i %r#)#$) ar d#ri'a din ##l
f#ni)ianP %r#)ii din Italia d# $ud ar fi dat alfa1#tul #tru$)il!r d# la
)ar# ar d#ri'a aAfa1#tul runi)* iar ##l %&ti) al lui @ulfila* din
$#)!lul IV #.n.* d#ri'and din ##l %r#)* alaturi d# ##l ar"#an* )!&t*
%la%!liti) $i #.irili).
IO* Ra"$#$ , Mar# 0r#!t %#t;
In d#)!difi)ar#a $)ri#rii .i#rati)# $,a &!rnit fir#$) d# la
a&r!funda,r#a $)ri#rii .i#r!%lifi)# d#$)!&#rita d# C.a"&!lli!n*
!1$#r'andu,$# )a "ar#l# Tn'afat d#$)!&#ri$#* Tn f!nd* $i%la
li"1ii ada"i)#. -ara a d#talAa* '!" da nu"ai un #(#"&lu.
In **)artuf ul6 RAMSES* In )ar# a&ar nu"ai )!n$!an#l#5 R , #$t#
un )#r#* r!tund* d#); $tiindu,$# )a +#ul $!lar #ra R#* la #%i&t#ni*
dar )!n$!ana* M* #$t# )ititS $i )and a&ar# 1OB* , Au"ata,t#a , iar
d!i $#r&i dau ulti"ii d!i d# KV7. -!art# 1in#* Tntr#1ar#a #$t# Tn
)# li"1S $# $&un# la f#"#i# Au"atat# $i la 1ar1at **)ru)#
Tntr#a%a6? Dar $i%fa :ar&#lui* )ar#i li"1i )!nt#"&!ran# $)ri#rii
a&artin#? ?n &ri'inta lit#r#i S* in '#d!,$an$)rita #(i$ta t#r"#nul
$aO&a$$i Tn r!"an#a$)a :ar&#. 0lu$ )a* )##a )# C.a"&!lli!n
nu"#$t# )artu:* # un IO* Tn )ar# '!)ala O* #$t# alun%ita* )a $S
intr#* Tn a)#$t 12* nu"#l# r#$&#)ti'#.
O1$#rIand* d#)i* $i%la li"1ii d# Tn)#&ut* &!rnind d# la $u%#$tia
$u1tila a lui Cant#"ir , #l "$u:i un IO , a" )!n$tatat $i"&lu )a*
d# fa&t* Tn )# &ri'#$t# $)ri#r#a* nu a'#" d# a fa)# )u ni$t# #ta&#
und# # n#'!i# Tntai d# .i#r!%lafi#* d# )un#if!r"#* d# $)ri#r#
.itita #t).* )i d# !&#rat# lin%'i$ti)a "at#"ati)a nu"ita /a1#l*
Tn)ur)atura a lit#r#,l!r* Tn )ar# $)ri1ii &!li%l!ti f!l!$#au &rin
)itir# f!n#ti)a lit#r#l# latin# )u 'al!ar#a din li"1a ada"i)a* adi)a
a$a )u" l# )iti"* $i"&lu 81* )* d #t).9* Tn &aral#l )u lit#r#
%r#)#$ti* )itrt# alfa* 1#ta* %a"a #t). :i )u dif#rit# d#$#n# al# un!r
!1i#)t# tun# d#finit#. Ei "ai )it#au f!n#ti) &!+itia lit#r#l!r* )a :1
t!at# $#"n#l# dia)riti)#* "at al#$ Tn in)ifrar#a )!n,)#&t#l!r
funda"#ntal# al# )un!a:t#rii &rin fil!nul %r#).
Da)ia , ?ara Z#il!r... ari#ni
In a)#$t "!d* &# un $&atiu 'a$t* )u&rin+and n!rdul Afri)ii* Eur!,
&a :i ! &art# din A$ia* )a :i A$ia Mi)a* a'#" un $in%ur ti& d#
$)ri#r#5 $)ri#r#a .i#rati)a. N#&utin=a ant#)#$&ril!r d# a $ta1ili )u
dat# )#rt# !ri,%in#a $)ri#rii alfa1#ti)#* Tn)#r)and d#ri'ar#a din
t!t f#lul d# $ila1#* n#,au d#t#r"inat $a )#r)#t:" t!)"ai $&atiul
i%n!rat &#r"an#nt* anu"# ##l )ar&at!,danu1ian!,&!nti)* und#
Tn '#).i"# $# afla INDIA 0ONTICA* In a)#$t f#l* ind!,
#ur!&#nii $au ari#nii* $au 0#la$%ii* $au -ri%i#nii* $au tra,)ii #t).*
#rau $#"n# d# Tntr#1ar#. D#)!difi)ar#a a)#$t!r )u'int#
funda"#ntal# au dat dr#&tat# lui Ni)!la# D#n$u,:ianu , da$)alul
n!$tru , aut!,rul ?Da)" 0r#i$t!ri)d7* lui Ni)!la# Miul#$)u* )u
)ar# a" )!la1!rat ani Tn $ir , aut!rul nu "ai &utin
i"&!rtant#i **Da)ia Tara Z#il!r 6* dar $i $a'antului #n%l#+
0.Gil#$* )ar# '#d#a %ru&ul arian &ri"iti' Tn ra"ura dunar#ana*
Tn )art#a $a K Ca"1rid%# Si$t!rI !f India6* din 13B<.
A a&arut n#)#$itat#a $tudi#rii V#d#l!r* a )ar!r data d# a&ariti#
dif#ra Tntr# $#). II i.#.n. 8Ma( Mull#r9* B.D22 t.#.n. 8Sau%9 $i
D.222 T.#.n. 8/al Gan%ad.ar Tila>9* din )ar# a" dat ! '#r$iun#
r!"an#a$)a* la Tnd#"nul lui N. Miul#$)u* :i a" Tn)#r)at a
&ri)#&# a$&#)tul a%lutinat al $an$)rit#i* din &ri"a $tr!fa din
At.ar'a,V#da, )#a "ai '#).# dintr# )#l# &atru* )un!$)ut#.
nD#'adina" dAa%at $ar'a"
Matradina" tad#'ata
Tan "antra" 1ra."anadina"
/ra."ana"a"ad#'ata6.
Variant#l# Tn li"1il# a&u$#n# , Tn fran)#+a* Tn )a+ul d# fata*
luau ! &r#a "ar# di$tant= faf% d# !ri%inal* lata )u" $una a)##a$i
$tr!fa5
aT!ut)# Nui7#(i$t# au &!u'!ir d#$ di#u(
L#$ di#u( $!nt au &!u'!ir d#$ "#ntra"$
L#$ "#ntra"$.$!nt au &!u'!ir d#$ 1ra."#$
D!n# l#$ di#u( $!nt au &!u'!ir d#$ 1ra."#$6.
(, 33
`art#alui Manu,$)ri$ad#... l!an ;
Tr#1uia aflat l!)ul und# Manu a dat &ri"#l# l#%i* anu"#
LEGILE OMULUI.
0ri"#l# !1$#r'atii a$u&ra $an$)rit#i l# fa)# "i$i!narul C!#rd!u(*
)ar# tri"it#* Tn 14C4* A)ad#"i#i ni$t# in$)ri&tii Tn )ar#
$#$i+#a+a a$#,"anari )u li"1il# %r#a)a $A latina. A)#l#a$i
!1$#r'afii l# fa)u$# r#f#ri,t!r la li"1a +#nda* in 1441* AnNu#til,
Du&#rr!n* )!n$tatand a$#"anari )u $an$)rita* &#ntru )a* Tn 14JC*
@illia" ?!n#$ $a f!r"ul#+# t#!ria lin%'i$ti)ii )!"&arat# dintr#
$an$)rita,&#r$ana* %r#a)a* latinS $i )#lti)a. T#!ria i+'!rului
'#di),$an$)rit #$t# a&!i d#+'!ltatS :tiintifi) d# "arii $a'anti )a
Ad#lun% 81J2C9* S#nl#%#l 81J2J9* din )ar# C!l#1r!!># 81J249
d#+'!ftS t#!ria "!n!$ila1#l!r. A1ia Tn 1J1C* "ar#l# -ran+
/!&& r!tun,A#$t# t!ata )!n)#&tia* al)atuind "ai a&!i 81J<4,1JD39
%ra"ati)a )!"&a,rata* )!ntinuata d# Eu%#n# /urn!uf in -ranta $i
"ai al#$ Tn G#r"ania* d# S).l#i).#r. Eti"!l!%iai #ur!&#ani
a&ar# !datd )u di)ti!narul lui -i)>* Tn anul 1JCJ. S# $ta1ili$#ra
r#%ulil# "utatA#i )!n$!nanti$t# $i* a1ia Tn 1J43* -#rdinand d#
Sau$$ur# !rd!n#a+d r#%ulil# &#ntru '!)at#* t&at# li"1il# a'and
dr#&t $ur$a &ri"iti'a* li"1a ariana. A ur"at )la$ifi)a,r#a li"1il!r
$i $int#+a lui M.A. M#ill#t 8nDial#)t# ind!#ur!&#ntf* 132J9 )a
:G?ntr!du)#r# in $tudiul )!"&arati' al li"1il!r ind!,#ur)&#n#
=3bGB9. ?n a)#l $tadiu* li"1il# tra)!,fri%i#n# #rau di$&arut#.
Un n#)un!$)ut "!nu"#nt d# li"1a tra)a , in#lul d# la E+#r!'!
,a f!$t &ri"a )itir# a a)#$t#i $)ri#rt .i#rati)#. Ai)i* Tn afara
lit#r#l!r %r#)#$ti* a&ar Tn !rdin#5 )ifra D* in'#r$ &u$a* lit#ra D,
latirrO&aral#l )u D#lta %r#)* nu"#ralul !rdinal Tntaiul* lit#ra T
)ul)at &u$a* un la"1da )u un &un)t Tn #a* $t#a%ul da)... Ai)i* $#
$&#)ifi#d )lar )L %#fii $unt $&lfa IO $i ad!&tar#a nfil!nulut #lin*
tata Ada" a fa1ulat6. -!art# i"&!rtant* aut!rul )arXii lui Manu
#ra l!an; Au ur"at* dat!ritd $)ul&t!rului C!n,$tantin l!rda).#*
"#"1ru f!ndat!r al )#r)ului d# $tudii din 0it#$ti* in,$)ri&tiil# din
/u)#%i , O"ul* Sfin(ul* /a1#l# $i* rand &# rand* t#r"#nii
#$#ntiali din /i1lt#=)ulturd $i arta.
On alt "!"#nt d#)i$i' a f!$t '#rifi)ar#a la C!+ia a d#)a&itarii lui
l!an I 8/ur#1i$ta9 la data d# E "ai DD T.#.n. 0r#!tul )arturar l!an
0!l#(# n#,a Tn$!tit $i $tar#tul n#,a )!nfir"at )a* du&a traditi#*
ai)i a f!$t d#)a&itat. A" r#&#tat 'i+ita la C!+ia* du&d )ar# a"
tr#)ut la Nu)#t. A" arun)at un 1an lui Car!n &#ntru /ur#1i$ta*
Tn fata "ana$tirii* Tn 1a+inul )u a&a 8und# $unt a$#"#n#a l!)uri
$,au $a'ar$it )ri"#9 $i a" ur"arit dru"ul "ar#lui r#%#* &# a&a*
&ana ia Ca)iula.ta 8)d)iula tatSlul9* la Ed#ra Mar# d# Da"1!'ita*
und# a f!$t Tn.u"at Tn a$)un$* t#"&!rar...
S#)r#t#l# S)ri#rii S#)r#t#
A)u" &ri)#&#" $i"&lu )u" )at#'a $#"n# d#Iin ! ad#'aratd
#)uafi# lin%'i$ti)a* Tn )ar# $unt $&u$# lu)ruri taini)#* funda"#n,
tal#. E$t# un r#1u$ )!ntinuu $i firul Ariadn#i &#ntru fi#)ar# #$t# !
).#i#* fara d# )ar# &!ti rata)i la fi#)ar# lit#ra. A)#$ta #$t#
ad#'aratul RE/US* uni) Tn anti).itat#* )ar# Tn)ifra "aril# tain#
$i #ra 1in# ftiut $)ri1il!r &!li%l!Qi.
122
D#);* $# )it#$t# f!n#ti) :i $# a:#a+a lit#r#l# in !rdin# &# +#)#
)!l!an# d# la $tdn%a $&r# dr#a&ta* &ana la #&ui+ar#a $#"n#l!r.
Nu"arul Iit#r#l!r )!nfin# ).#la #)uafi#i* $&un# )ar# #$t# lit#ra d#
In)#&ut* )u )ar# O/LIGATORIU $# :i Tn).#i# #)uatia. S#
$u1$titui# fit#r#l# )ifr#l!r 8adunUri , $)Sd#ri* T"&artiri* radS)ina
&atrata9 lar r#,+ultatul $# in$)ri# du&a )tfr#l# r#$&#)ti'#. Cu'int#
&#rf#)t# $unt )#l# in )ar# $u"a lit#r#l!r )u $!t #$t# #%ala )u a
)#l!r i"&ar# 81BDEP B<ECP <DC4P 1B<DEC4J312EP 1J4P 1EC9. C#l#
i"&#rf#)t#* d# ti&ul5 1B<,B,P EC4B,DP 3JCB,4, #t). tr## in #)uatia
lin%'i$ti)S d#ri'ata &rin Irt#r# d# )dl!ana r#$&#)ti'#. *..,7
S# )!n$tata )a !ri)# in$)ri&ti# # r#+!l'ata in C d#ri'at#* #()#&Qii
fiind* &ana la +#)#* Tn )a+uri f!art# rar#. Li"1a )u ad#'arat
f!n#ti)a #$t# li"1a n!a$tra* unitara &# un $&afiu 'a$t* din )ar# i#$
)!duril# d# )ult* :i a)#$ta #$t# "i$t#rul %#t. In )!n)lu+i#*
intr!du)and,)ifr#l#* lin%'i$ti)a "at#"ati)a a anti).itafii n# 'in#
Tn aAut!r. S# )!n$tata )a &#$t# 32F din in$)ri&fii $# afld fn
Da)ia* )#ntral )ulturii :i )i'ili+a,ti#i anti)#. In a)#la:i tt"&*
f!l!$ir#a a)#$t#i $)ri#ri Tn Gr#)ia :i Italia* fa f#l )a :i Tn n!rdul
Afri)ii #t).* arata )d a)#a$ta )a$ta IO* fdra #tni#* )!"&u$a din
triada , "a$$a%#ti , %#ti , %#tuli* a f!$t )r#at!ar#a intr#%ii )ulturi
:i )i'ili+atii anti)#.
C##a )# afla" n!u $# d!'#d#:t# nu &i#rdut* )i Tn)ifrat.
Era n!r"al )a %#Aii $i &a$tr#+# ar"a :tiinQ#i nu"ai &#ntru #i.
0#ntru a i#$i din a)#$t )#r# Ii)i!$ 'a tr#1ui $a )iti" )u !).ii
"intii W)u'int# $u1 )u'int#* )ar# )!ntin d#finifiil# lu)ruril!r6*
)u" )!n$tata$# S#nri ?!lI* anali+and #ti"!l!%iil# &lat!ni)i#n#.
El $)ri#5 **Difi)uttat#a d# a r#%a$i $#n$ul a)#$t!r #$#nf# 'in# din
a)##a )a '#).il# nu"#au f!$t a)!&#rit#* r#"aniat# $O tran$f!r"at#
d# li"1aAul u"an. A)#a$ta #$t# t#+a $u1,adia)#ntS a tutur!r
#ti"!l!%iil!r lui 0lat!n* )a $#n$ul '#rita1il #$t# la di$,tanta d#
n!i$i )a #l a&arAin# li"1aAului tr#)utului6 8L# r#'#r$#"#nt &lat!,
ni)i#n* -!%!$* E&i$t#r"#* 0!li$* &&.<2,<1* 0ari$* 134D9.
Nu $# &!t i%n!ra a&r!&i#ril# dintr# )!n)#&tiil# d#+'aluit# d# S!,
)rat# $i id##a )#a "ai #ni%"ati)a a fil!+!fi#i ).in#+#* TAO* )#
nnu &!at# fi )u&rin$ in )##a )# $# &!at# #(&ri"a6.
Intr# lu)ruri :i nu"# #(i$ta ! r#lati# dir#)ti. A da nu"# la lu)ruri*
#$t# un a)t d# )#a "ai "ar# i"&!rtanta* d# )ar# d#&ind#
)un!a:t#r#a* %andir#a l!%i)a* 'iata $!)iala. Ordin#a din lu"#
d#&ind# d# )!r#)titu,din#a )u )ar# $,au dat d#nurniril#. Li"1a
r!rnan#$)a #$t# &rin #()#,l#nfd f!n#ti)a* iar !1$#r'atia lui I!n
S#liad# Radul#$)u #$t# )at $# &!at# d# a)tuala5 ?=)#$t#a nu
$unt&!run)i !"#n#:ti* D&"nul "#u* )i &!run)i al# li"1#i* )ar#
$tri%a5 V#d#=i,"a* )a in '#r1ii "#i $unt )#a "ai r#%ulati,i d#)at
t!at# li"1#i#* nu "a $).i"1* ! id#i# ! arat )Gi a)#l#a:i lit#r#P )#
"a $u%ru"ati* )# "a fa)#Ai an#'!i# d# in=#l#$ :i an!r"alS T
D#)1difi)ar#a $)ri#rii .i#rati)# #$t# un ra$&un$ dat lui E"in#$)u*
&#ntru )= #l a intuit a)#$t ad#'Sr atun)i )and $# Tntr#1a5
**R!"anii nu $unt :i #i ! in$ula id#ala* )at dar # )u &utinfS )a
li"1a n!a$trS $S fi# lin%ua r!"ana ru$ti)$?6
A$a #$t#* iar &r!%r#$ul u"an 'a tr#1ui $a ai1a Tn '#d#r#
)un!a:t#r#a li"1ii ada"i)#* la )ar# a" aAun$.
121
G#fii , )r#at!r;; tutur!r :tiint#l!r :i art#l!r
G.nCti$< , C,t!n7O Cun!a:t#,t# &# tin# Tn$uYi;
In$)ri&tia %ra'at: &# fr!nt!nul t#"&lului lui A&!ll! d# la D#lfi*
&r#,7 luata d# S!)rat# dr#&t d#'i+a &#ntru Tn)#&utul
Tnt#l#&)iunii* n# &ri'#$t# &# n!i r!"anii* &!at# "ai "ult d#)at
&# alt# &1&!r#.
Nu nu"ai )a nu a'#" ! )art# d# i$t!ri# ad#'arata a n#a"ului
darni)i t#r"#nii d# 1a+a nu $unt &r#)i+afi. Sta1ilind "at#"ati)
)in# au f!$t tra)ii* %#tii :i da)ii '!" &ut#a &r#+#nta )art#a d#
'i+ita r#ala. A$tf#l* afla" )a tra)ii d#nu"#au "it!l!%i) n#a"ul
$trd'#).i al da,)il!r* din &#ri!ada tr!iana* )and #ra ! $in%ura
r#li%i#* )#ntrul fiind "unt#l# OMU. Sta&anul )r#att#i #ra '#di)ul
Manu.
G#tii #rau Marii 0r#&fi , fara!nii :i R#%ii , Ca$ta IO , /a$ara1ii
d# "ai tar+iu. In $tra'#).i"#* Tn &#ri!ada &#la$%i)a* DIVINII
0ELASGI #rau %#Qii inaint# d# a&aritia #tniil!r* fiind a$tf#l
)r#at!r;; tutur!r ftiint#l!r $i art#l!r* &r#luafi Tn "it!l!%i#. Ca
$tra"!:i ai r!"anil!r* #i $unt )a$ta SARA/A , &r#)i+ata d#
Sa$d#u* )a$ta 12* iar $t#a%ul l!r , $t#a%ul da) , #ra LU0AOA0UL
, )#l#1ra lu&!ai)a )u %#,"#ni , $t#a%ul MARELUI 0REOT AL
ANTICSITATII.
O &art# a l!r , Tn).inat!ri a)#luia$i COGAIONON , #rau
Drui+ii* &r#!tii )#ltil!r* &urtat!rii )i'ili+ati#i "#tal#l!r.
Li"1a '!r1ita a f!$t li"1a uni)a ada"i)a. Inaint#a f'irii #tniil!r*
%#tii au )r#at )#l# D )!duri d# )ult5 San$)rit* #1rai)* #lin $i latin.
Da)ia a f!$t &!$tuI d!"ni#i* )u" $)ri# &# ! in$)ri&ti#. , fn
anti).itat# d#nu"#a Eur!&a.
In At#na* )iti" r!"an#:t#...
AO!n !"ni$ "!riar, Nu '!i "uri d# t!t S!ratiu* Od# III* <2.C
In$)ri&fiil# d#)larat# intradu)ti1il# d# #&i%rafi $au atri1uit#
)ultului i"&#rat!ril!r r!"anl $unt )ifrat#. T!at# in$)ri&tiil#
d#ni%ra,t!ar# al# +A$il!r #(&#rt; $# d!'#d#$) fal$#. Li"1a $)ri$a
&# aur :i &iatra #$t# &r!t!latina ar.ai)a :i &!&ulara* li"1a
'#).il!r )r!ni)i $i uri)# , li"1a 'i# r!"an#$)a. Citi" Tn R!"a*
la Zi!l"#n* la O)nita* la C#l#i* a)#la$A )!d. 0# in#lul d# aur din
#&!)a 1r!n+ului d# la C#l#i a&ar# )uIantul ARDEAL5 )u'ant
$tra'#).i r!"an#$)* d#nun=and Tn $in# lin%'i$ti)a
antir!"an#a$)S &r!f#$ata la n!i. Cu'antul CEL?I Ti &r#+inta &#
"#$t#$u%arii anti).itatii* &l#)ati $&r# a&u$ din Car&ati.
0# ERESTEION 7, )u lit#r# %r#)#$ti* in$)ri&tia #$t# )ifrata Tn
li"1a r!"an#a$)a. S)ri#r#a din Ta$ili '!r1#:t# d#$&r# C#a.lau $i
t#a&a lui SALMOCSIS. Un alt "!n!" )!&t d#$&r# ASVE $i
)#lti. D#$&r# CRONICUL ARCAN , )ar# 'a fi furat :i du$ afara
d# VODITA.
S)ri#ril# %#til!r $unt tradu$# Tn %r#a)a :i #1ra*i)a iar !ri%7inal#t#
ar$#... Tradutt!r#* tradit!r# , tradu)t#ur , traTtr# , tradu)at!r ,
tradat!r.
Difi)ultatil# r#ai# al# in$)ri&ti#i $unt a)#l#a$i* anu"# f!l!$ir#a
Tn &aral#i a lit#r#i laiin# $* )u Si%"a %r#)* )u" '!" '#d#a Tn
)#ad# a d!ua* :i a $i"1!lului $!lar* )itit r&"an#$t#5 S!ar#l#. E un
O )u un
1 12B
&un)t int#ri!r* )itit d# C.a"&!lli!n , )!n$!ana R* Tn )artu$ul
Ra"$#$. In )#a d# a d!ua*.lit#r#l# "i)i $unt,$i"&l# latin#$ti* )#l#
"ari au )itir#a f!n#ti)d din alfa1#tul %r#). T!t ai)i "ai a&ar#* )a
$i &# /a1#l#* n'arf d# $a%#ata6. I"&!rtant #$t# )d "it!l!%ia
%#n#rala* &rin )!dul f!l!$it* arata unitat#a )ulturli anti)#.
Turnul /a1#l,O "#taf!ra...
N#"t#l#%and "#taf&r#l#* &#ntru )a $i a+i unii !a"#ni "ai )auta
Turnul /a1#l* )!ra1ia lui N!# :i alt#l#...* # 'r#"#a $a &r#)i+a"
)# ar tr#1ui $a $# Tnt#l#a%a )lar* "ai al#$ a"dnuntul )a nT!t
&S"antuI a'#a ! $in%urS li"tt# :i a)#l#a:i )u'int#6 8-a)#r#a*
11*19 )!r!1!rat )u **La fn)#&ut #ra Cu'antul* :i Cu'antul #ra )u
Du"n#+#U 6 8l!an* 1*19. Mai a&!i* a"anuntul5 **:i )SrS"ida l#,a
tinut l!) d# &iatrS :i $"!ala l#,a tinut l!) d# 'ar 68i1. <9.
C.iar Tn S)ri&tura $# &r#)i+#a+a )a /A/EL Tn$#a"na Tn)ur)a,
tura. Ca)i D!"nul a +i$5 nSaid#"; $S N# &!%!rarn :i $M#
fn)ur)S" a)!l! li"1a* )a $S nu,:A "ai fnf#l#a%S '!r1a unii
alt!ra6 8id.49... E'id#nt* #ra '!r1a d# $u1fi#r#a li"1ii &ri"ar#*
&rin r#%uli d# &r!nun,tar# dif#rit# :i &rin "utafia )!n$!nanti$td.
Cu" a" "ai afir"at* )!n$!an#l# au 'al!ar# $#"anti)$ d#!$#1ita.
**S"!ala a finut l!) d# 'ar 6* "#taf!riCA arata t!)"ai*antin!"ia
#$!t#ri)a. Dar* $&#ra" ): d#,)!difi)aril# din a)#a$ta )art# '!r fi
#difi)at!ar#.
D#$? a" &r#)i+at $#n$ul )lar al l#%#ndarului Turn* r#'#ni" &#ntru
)a !a"#nii $i a+i "ai )auta )!ra1ia lui N!#* dar $i a)#$t turn*
d#!ar#)# n,au Tnt#l#$ "#taf!r#l# r#$&#)ti'#. Mit!%rafii au &!rnit
d# la d#nu"ir#a #1rai)a , **1a17#l6, &!arta +#ului* )!n$id#rand )a
a'#" d# a fa)# )u ! )!n$tru)ti# )i)l!&i)a... Cita" din /i1li#5
nT!t&J"antul a'#a ! $in%ura S"1S :i a)#l#a:i )u'int#. 0!"ind
#i $&r# ra$arit* au dat &#$t# ! )a"&l# in tara Sin#arP :i au
d#$)Sli)at a)!l!. :i au +i$ unul )Str# aOftOOP ]Said#"; $S fa)#"
)SrS"i+i :i $S l# ard#" 1in# fn f!)W. :i)ar<"ida l#,a tinut l!) d#
&iatrS* iar $"!ala l#,a tinut l!) d# 'ar. :i au "ai +i$5 ]Said#";$S
n# +idi" ! )#tat# :i un turn al )arui 'arf$S atin%a )#rul* :i $J n#
fa)#" un nu"#* )a $S nu fi" f",&rS:tiati &# t!atS fata
&<"antuluiW. D!"nul $,a &!%!rat $S 'adS )#ta,t#a :i iurnul &#
)ar#,l +id#au fiiA !a"#nil!r. :i D!"nul a +i$5 ]lata* #l $unt un
$in%ur &!&!r. :O7 t!ti au a)##a$i li"1aP :i ia)S d# )# $,au a&u)atP
a)u" ni"i) nu i,ar &ut#a i"&i#di)a $S fa)S t!t &# :i,au &u$ fn
%and. Said#"; $S N# &!%!ra" :i $S l# in)ur)a" a)!l! li"1a* )a
$S nu,:i "ai "f#l#a%a '!r1a unii alt!raW. :i D!"nul i,a
i"&ra$tiat d# a)!l! &# t!ata faAa &a"antuluiP a:a )S au fn)#tat $d
"ai +id#a$)S )#tat#a. D# a)##a* )#tat#a a fa$t nu"itS /a1#l* )S)i
a)!l! a in)ur)at D!"nul li"1a fntr#%ului &S"ant* :i d# a)!l! i,a
i"&rS$tiat D!"nul &# t!atS fa8a &a"antului 68-a)#r#a* 11*1 ,39.
/#r!$!$* &r#!t ).ald#an din $#). IV,III T.#.n.* )itat d# Eu$#1iu d#
C#$ar##a* &#ntru )a lu)rar#a lui /#r!$!$ $,a &i#rdut* Tl &r#+inta
a$tf#l5 **S# $&un#)S &ri"il !a"#ni* ?nfu"urandu,V# d# &ut#r#a :i
"Sr#tia l!r* au aAun$ $S dl$&r#tula$)S &# +#l $i $a $# $!)!t#a$)a
"ai &r#$u$ d# a)#$tia. Ei au +idit un turn inalt fn l!)ul und# $#
afIS a)u" /a1il!nul.
*. 12<
Turnul a&r&a&# )a aAun$#$# $a atin%a )#rul* )and d#&datS
'anturil# '#nira in aAut!rul +#il!r :i $ur&ara +idir#a &#$t# +idit!iii
#l. Ruin#l!r li $# dadu nu"#l# /a1#l. 0ana atun)i* !a"#nli
'!r1i$#rS ! $in%urS li"1a*
iar+#iiii$ilira$a'!r1#a$)ain%raiurif#lurit#;7...Ca"aGaGG
Sunt Tn t#(tul 1i1li) )at#'a "#taf!r#. Cara"ida l#,a Qinut l!) d#
&ia,tra* iar $"!ala l#,a tinut l!) d# 'ar. D#)i nu)u'int#l# d#
&iatra* natural#* &ri"ar#* )i **fa)ut#6 d# %ra"<ti)i*7)ar# au $u1tiat
li"1a ada"i)a* a$a )u" &r#)i+#a+a Cant#"irP iar I#%<tura dintr#
#l#* 'arul* nu #ra $traV#+iu* f!l!$ind $"!ala* &rin )ar# nu $# "ai
'#d#a ni"i)...
R#'#ni" la /i1li#5 **D!"nul Du"n#+#u a fa)ut din &a"ant t!at#
fiar#l# )a"&ului :i t!at# &a$aril# )#rului :i l#,a adu$ la !" )a $a
'ada )u" ar# $a l# nu"#a$)aP $i !n)# nu"# &# )ar#,O dad#a !"ul
fi#)Sr#i 'i#tuit!ar#* a)#la,i #ra nu"#l#. LO7 !"ul a &u$ nu"#
tutur!r 'it#l!r* &a,$aril!r )#rului* :i tutur!r fl!ril!r )a"&ului* dar
&#ntru !" nu $=,a %a$it ni)i un aAut!r)ar# $S i$# &!tri'#a$)a6
8-a)#r#a* B 13,B29.
D#)i* !"ul a 1!t#+at* adi)a a nu"it fa&turil#* i"itand natura l!r
inti"a. A" dat a)#$t )ttat* &#ntru a r#&#ta )a &ri"#l# "!n!$ila1#
Tn li"1a ada"i)a $# a&r!&i# d# natura lu)runl!r. 0lat!n* Tn
dial!%ul ZratIl!$* anali+and &#$t# B2 d# )u'int#* &!rn#:t# d# la
natura l!r )Str# nu"#* fir#$)* Tn li"& )# lin%'t#ti)a "!d#rn=* d#
la n#(&li)ar#a )u'int#,l!r&rin )autar#a ra&!rturil!rl!r)u alt#
)u'int#6 8R d# Sau$$ur#9. E$t# n!r"al )a a&u$#nii $a nu "ai afl#
T. li"1il# l!r natura inti"a. Li"1a ada"i)a $# d#+'alui# fi# :i
nu"ai du&a d#nu"ir#a &a$aril!r* a9 )ar!r nu"# :i,l &r!nuntS
$in%ur# 8)u#* %u%u$tu)* &u&a+a* )i!)anit!a,r#a* #t)9. S!)rat#* Tn
a)#la:i dial!%* n# TnIaYa5 ?=)#$t nu"# , antr!&!$ 8OM9 arata )a*
tn 'r#"# )#. )#l#lalt# 'i#tuit!ar# nu )#r)#t#a+a* nu )!"&ar#= :i
nu #(a"in#a+S ni"i) din )##a )# 'ad* !"ul d# fndata )# a 'a+ut
, !&!&# , a)#a$ta fn$#a"na )a a :i #(a"inat :i Aud#)at )# a 'a+ut.
D# aid* a:adar* nu"ai O"ul* dintr# t!at# 'i#fuit!ar#l#* a f!$t in
).i& &!tri'it nu"it antr!&!$ , fntru)at #l #(a"in#a+S )# a 'a+ut6.
Ari$,t!t#l* r#f#rit!r la a)#a$ta* $)ri#5 SNu"#l#* #$t# un $un#t
'!)al* )ar# &!,$#da ! anu"itS $#"nifi)afi#* )!n'#nti!nal68D#
int#r&r#tati!n#* II* 1Ca9. D#$i%ur* nu"#l# $unt in$tru"#nt# d#
)un!a$t#r# $i **)Slau+a %andului6* )u" $)ri# 0lat!n. El #$t#* d#)i*
T"&!tri'a )!n'#nti!nali$"ului* &#ntru )un!a$t#r#a #$#nt#i
in'aria1il# a lu)ruril!r.
0rin ?it#r# :i $ila1# $# i"ita natura lu)rului* a$tf#l )a nu"#l# )!,
r#)t )!nfin# in $tru)tura lui )##a )# #$t# #$#nfa a)#$tuia. El
)!n)lud#5 K T!t a$tf#l* l#%uit!rul &!at# $S r#du)a :i ait# n!fiuni
la t.#r# $i $ila1#* )r#and &#ntru fi#)aM dintr# r#alitSti un $#"n :i
un nu"#* :i &!"ind a&!i d# la a)#$t#a* $&r# a )&"&un# r#$tul* &#
)al#a i"itati#i :i ).iar f!l!$ir#a l!r 6. In )##a )# &ri'#:t#
i"&!$i1ilitat#a #(&li)arii un!r nu"#* $&un# #l* $au !ri%in#a l!r
#$t# /ar1ara* $au '#).i"#a t!r l# 1a)# $a $)a&# )#r)#tSrii6.
In #1rai)a* Ada" "$#a"na O"* KOV6 1Sr1at $i A*i:#6 f#rn#i#.
Nu"#l# au i"&!iianta funda"#ntal= Tn )un!a:t#r#. Intr,!
lu)rar# atri,1uita lui C!nfu)iu$* **R#)tifi)ar#a nu"#l!r6* $# $)ri#5
nA )un!a$t# a$#"anaril# Vi dif#r#nif#l# dintr# lu)ruri fn$#a"nS
$a )un!:ti nu"#l# l!r in "!d #(a)t6...
0#ntru )a* in li"1i dif#rit#* a)##a$i n!tiun# &!arta d#nu"iri
di'#r$#. AI.R!$#tti* =!&itndu,l &# Sau$$ur#* S)ri# anu"#5
**)u'antul #$t# ar1i,
12D
trar6. Ni"i) "ai fal$* Ta)# &rf'#$t# li"1a n!a$tra; In &riIinta
alfa1#t#l!r* $)ri#r#a .i#rati)S # 1in# d#finit# dr#&t **$)ri#r#
.i#r!%lifi)a )ur$i'S* din )ar# d#ri'#. $)n7#rS# alfa1#ti)#6. :i iara
un )itat5 nCant#)ul )u)ului # r#dat a&r!(i"ati'5)u)>&!* %u%!!*
$au ).iar &u&&!5... Cu)ul &!$#dS un Z a$,&irat 6#t).* )#rt fiind )a
f!n#ti)a n!a$trl # tri1utara )#l#i $train#* d# und# $i li&$a un!r
&arti)ularitati $&#)ifi)$ li"1ii ada"i)#* 0ana $i nu"ai !n!,
"at!&#il# 8a %uita* a $fa7rai* a 'ui* a $a$ai* a "arai* a Yiui #t).9
&ut#au fi un $#"nal d#"ri d# $tudiat.
Triada tra)i,da)i,%#fi , **! ra$a "ar# :i &ut#rni)a6
Va tr#1ui $a :ti" #(a)t )# Tn$#a"na fi#)ar# t#r"#n* &#ntru )a i$,
t!ri!%rafia $i lin%'i$ti)a n!a$tr# $unt d#&art# d# a fi Tnt#l#$ )u"
a)#$t# tr#i n!tiuni funda"#rital# &!t fi 1in# )un!$)ut# tutur!r. fn
%#n#ral* $# $ti# filia,tia da)!,%#til!rdin tra)i* Gn)a d# la S#r!d!t
dar* "ai d#&art#* r#lafia dintr# da)i,%#ti,tra)i ra"an# !1$)ura.
In$a* nu"ai tnta"&lat!ar#l# d#$)!&#riri a"#!l!%i)#* d#$i au
r#l#'at )!"&ri uni)at* dat!rita un#i t#!rii lin%'i$ti)#
antir!"an#$ti* &r!f#$ata i#ri :i a+i* nu au r#u$it $a )!n$titui#
1a+#l# un#i t#!rii a #tn!%#n#+#i* nu nu"ai )r#di1ila* dar $i ri%ur!$
:tiintifi)a. Od!,1#$)u nu"#a "!'il#l# $i %!r%an#l# &r#$arat# &#
$!lul Da)i#i **ar.iI# ta)ut#* )ari &S$tr#a+S fn n#%rul l!r &S"ant
d!)u"#nt# i$t!ri)# al# fini n!a$tr#* din ti"&ii&# )and i$t!ria nu $#
$)ria )u )!nd#iul6* Di$&aritia din $)ri&t# a Tn$#"nat &#ntru
i$t!ri)i di$&aritia r#alaP a$tf#l S)!l!tii $unt ?n%.ititi6 d# $ar"ati*
fara a fi d#finiti* iar da)ii a&ar )u tr#i $#)!l# du&a %#t*; #t).* un
la1i,rint din )ar# ni"#ni nil &!at# i#$i* a)#l fir "ira)ul&$ at
ArladAi#i fiind li"1a 8&i#rduta9 a da)il!r. Tr#1ui# $a i#$i" din
la1irint...
In l!) d# a $tudia i$t!ria nafi!nala* n!i $tudi#" &# a %r#)il!r :i
r!"anil!r* )ar#* )a $i **Da)ia 0r#i$t!ri)S6 a lui Ni)!la#
D#n$u$ianu* An)#& t!t )u "ituri :1 l#%#nd#. D#$)!&#riril#
ar.#!l!%i)# , nu"#r!a$# ,Tn)a nu $unt $i$t#"ati+at#* !rd!nat#
l!%i) $i ra"an Tn afara $tiint*#i* &#ntru )a n!i )!n$id#ra" Tn)S
#r!nat Da)ia* nu i+'!r d# )ultura :i )iIili+ati#* )i un tinut
Tna&!iat* &# )ar# I"&#riul R!"an $i &!&!ar#l# "i%rat!ar# l,au
n)i'ili+at6 $i int#%ral Tn Eur!&a... I#ri* )a :i a+i* fn'a,ta" d# la
)#i )ar# au f!$t nu"ai #l#'i ai $tra"!$.il!r n!:tri;..*
Sunt a)tuat# )u'int#l# )u )ar# Mi.ail Z!%alni)#anu d#$).id#a* fn
1JD<* )ur$ul d# i$t!ri# nati!nal$5
**G# int#r#$ "ar# tr#1u7f# $S ai1S i$t!ria nati!nal$ &#ntru n!i*
T"i &la)# a )r#d# )a :i d'$. ! int#l#%#ti )a :i "in#. Ea n# aratS
inta"&laril#* fa&t#l# $trS"!:il!r n!:tri* )ar# &rin "!:t#nir# $unt
:i al# n!a$tr#. Ini"a "i $# 1at# )and aud r!$tit# nu"#l# lui
Al#(andru ##l /un* :t#fan ##l Mar#* lui Mi.ai Vit#a+ul. Da*
d!"nii "#i;* :1 "S ru:in#+ a $&un# )a. a)#$ti 1ar1afi &#ntru
"in# $unt "ai "ult d#)af Al#(andru ##l Mar#* d#)af Ani1al*
d#)af C#+arP a)#Vtia $unt #r!ii lu"#i* in l!) )S )#i dintii $unt
#r!ii &atrl#i "#l#. 0#ntru "in#* 1StSlia d# la Ra+1!i#ni ar# "ai
"ult int#r#$ d#)at lu&ta d# la T#r"!&il# :i i+1an+il# d# la Ra)!'a
:i d# la CSIu%Sr#ni f"i &ar "ai $trdlu)it# d#)at )#l# d# la
Marat!n :i Sala"fna* &#ntru )J $unt )a$ti%at# d# r!"ani; C.iar
l!)uril# &atri#i "#l# T"i &ar "ai &IS)ut#* "ai fru"!a$# d#)at
l!)uril# )#l# "ai )la$i)#. Su)#a'a :i Tar%!'i:t#a $unt &#ntru
"in# "ai "ult d#)at S&arta :iAt#na6.
12E
C# a" &ut#a adau%a?
Mar#l# n!$tru i$t!ri) Ni)!la# l!r%a d#fin#a a$tf#l $tra"!$ii5
**O ra$a "ar# :i &ut#rni)a* )ar# $# tntind#a in fntr#a%a 0#nin$ula
/al)ani)S* fn r#%iun#a Car&atil!r* &ana d#&art# $&r# '#$t* in
r#%iu,n#a Vi$tul#iP la #$t* #a $,a fntin$ a$u&ra t#rit!riului $)iti) fn
"a$ura in )ar# $# r#tra%#a 'alul iran!,turani)P in$ul#l#
ar.i&#la%ului :i anu"it# in$ul# din 1a+inul ra$arit#an al
M#dit#ran#i fi a&artin#auP in A$ia Mi)a* "i$i#ni $i fri%i#ni
)!r#$&und#au "!#$il!r :i !rI%il!r* d# &#*"alul #ur!,&#ari iar la
ar"#nl )##a )# nu #ra .itit $# adau%a tra)i$"ulu; 6.
In &ri'inta li"1ii* )!nfu+ia #$t# $i "ai "ar#* d#$i a'#" ! &l!ai#
d# #(&#rt;* !&#ra lui Sa$d#u nu a f!$t )!ntinuatd* dar a1ia
di$)uta" lit#ra a* da)S $)ri" )u /a6 $au ?6* )u" $i )and. ?/6
1ar1at # und# l,a la$at Sa$d#u^* iar Tn di$)uAii la lit#ra A. T!t
"ar#l# n!$tru fil!l!% /.0. Sa$d#u atrd%#a at#ntia )a aLit#ra A
#$t# 1r#'#tul d# latinnat# al li"1ii n!a$tr#*$tiut fii.d )a li"1il#
$la'# au &ufin# )u'int# in)#&St!ar# )u A* )a inifiala . Era '!r1a
d# $i%la* d#)i* )u" 1in# !1$#r'a %#nialul &arturar* $in%urul )ar# a
!1$#r'at )ara)t#rul CSIMIC al li"1ii n!a$tr#. In tr#a)it fi# $&u$*
&#ntru )a # ! &r!1l#"$ d# 1un $i"t nu d# $&#)iali,tat# Tnalta*
lit#ra A &r#+inta nu"ai In li"1a n!a$tra )#l# tr#i $tari &!$i1il#*
#rnNti!nal#* )unN$)ut fiind )a '!)ala a)#a$ta #$t# a tutur!r
!a"#nil!r* indif#r#nt d# #tni#5 a* a* a. -!r"a a #$t# &r#luatd d#
)!dul latin )u a)##a$i 'al!ar#* iar **a6 :i **a6 $unt f!r"# &n"ar#
al# r#darii &lan$ului :1 ra$ului* )u )a-a)t#r !n!"at!&#i).
D#$i Stra1!n &r#)i+#a+a )a nurn#l# **$)Of6 $# da Tntr#%ii "a$#
latin#* )a $&atiu %#!%rafi)* ! afir"ati# n#tnt#l#a$a a d#t#r""at
i$t!,ri)ii $a )r#ada )a %#tii $unt "ai $&r# 0!nt $i ra$arit* ?ar da)ii
la a&u$* d#)i* )#i "ai dr#&fi $i 'it#Ai #rau Tn D!1r!%#a $i &#
.Ni$tru. Era $i ai)i ! "#taf!ra* ra$aritul fiind $i"1!lul S!ar#lui*
d#)i al )un!a:t#rQi. :i )#i7tr#i Ma%i #rau t!t d# la ra$arAt...
0r#luand a)#$t# inf!r"atii $,a )!n)lu$ )a "$#a"na unul$i a)#la$i
lu)ru. C##a )# #$t# in#(a)t.7Cu" a" 'a+ut* d#$A '!r1#au a)##a:i
li"1a* %#tii ! $)riau )!difi)at $i #ra li"1a %#ta* fn ti"& )# li"1a
da)il!r #ra )#a '!r1ita d# t!ti* $i* d# fa&t* li"1a ada"i)a*
d#nu"ita tra)a* ariana* &#la$%a* ind!,#ur!&#ana* '#di)a #t)*
!ri)u"* nu"al r!"an#a$)a* nu; E$t# int#r#,$ant :i "!dul )u"
Di! Ca$$iu$ &r#+inta a)#$t a$&#)t #$#ntial5
**Lu fi nu"#$) dad &# !a"#nii &!"#niti "ai $u$* )u" f:8 $&un #i
in:i$i $i )u" l# +i) r!"anii* "a)ar )a $tiu!r#a 1in# )a unii %r#)i
ti nu"#$) %#ti* -IE 0E CRE0T* -IE 0E NEDRE0Tf$n9. CS)i #u
i"i dau 1in# $#a"a )a %#8ii I))ui#$) din)!l! d# S#"u$* d#,a
lun%ul I$tr'lui 68!&.)it. &.CJ<9.
C#ilal=i )#r)#tat!ri n,au aflat da)a $unt nu"iti &# dr#&t* !ri &#
n#,dr#&t* $i iata )a "anual#l# dau Tn)a )itatul n#&r#)i+at. C.iar
)!n)#&t#,l# funda"#ntal#* )autat# Tn di)ti!nar#l# $train#* nu au
r#u$it d#)at $a $&!r#a$)a a)#a$ta )!nfu+i#.
M#t!da d#$)ifrarii S)ri#rii Si#rati)#
E ti"&ul $a d#+'alui"* tutur!r )#l!r &r#!)u&aQi d# )un!a$t#r#a
$tiinfi,fi)a* )at#'a !1$#r'atii %#n#rat#* )ar# $a,i Tndru"# &#
)al#a ad#'drat#i )un!a$t#ri Tn #&i%rafi#. Du&: )# au Tn'at*at
)#l# D )!duri d# )ult latin*
^ N. #dit.5 tn)#r)and $a r#ali+#+# !&#ra 'i#=ii* **Di)fi!nar r!"an,
$u"#riarf* 0aul La+ar T!n)iul#$)u a d#)#dat* )a :i /.0.Sa?d#u*
la a1!rdar#a lit#r#i /;...
12C
#lin* #1rai)* $an$#rif* la )ar# $# adau%a nu"ita $la'a '#).#* )ar#
nu Au$tifi#$ #(i$t#nta unui $i$t#" "at#"ati) al li"1il!r a)tuat#
nu"it# $la'#* '!" !1$#r'a )a +i$#l# in$)ri&tAi ili+i1il# $unt* d#
fa&t* r#+ultatul "at#"ati) al Un!r #)uafii lln%'i$ti)# Tn )ar#
afla" lit#r# #lin#* la^ tin#* $i"1!luri* !1i#)t#* fi%uri %#!"#tri)#*
&un)t# unif!r" &!+tti,!nat#* &lant?* &a$ari* linii %#!"#tri)#
d#nu"it# in %#!"#tria &lana* #t). :1 atun)i :ti" )i a'#" a fa)#
)u $)ri#r#a .i#rati)a 8$fanta9 #la1!rat# d# %#ti. G#l "al $i"&lu
a'#rti$"#nt fl da f!l!$ir#a Tn a)##a:i Dn$)ri&Yi# d# lit#r# latin#
:1 #lin#. D#$)ifrat!rul tr#1ui# $a ai1a ! )ultura i$t!ri)a* lit#rara*
fil!$!fi)S d#!$#1ita* &#ntru ): la t!t &a$ul # &andit d# )a&)an#
dif#rit#* &# )ar# l# $tiu nu"ai "#"1rii )a$,t#i IO* )a$ta
$a)#rd!tala. A)#$t )!d #$t# d#nu"it **0UIU 6 li"1ii $au **&!"ul
'i#tii 6Tn li"1aA &r#!f#$).
T!at# r#li%til# au a)a&arat )un!a:t#r#a f!l!$ind,! T"&!tri'a
"a$#l!r i%n!rant#* )ar!ra l#,au &r!"t$ **'iaAa d# a&!i6. C#
tr#1uiau $a fi !1$#r'at #&i%raf ii? Ca tn t!at# %raiuril# lit#ra #$t#
)u'ant* &# )and Tn li"1a 1i1li)a* ada"i)a* lit#ra #$t#
CONCE0T. A$tf#l* !rl)# lit#ra* )!n$!ana intr!du$a !ri $)!a$a
din )u'ant $).i"1i radi)al Tntr#%ul $#n$P a&!i )a* la n&i*
)u'int#l# $# Tntr#%#$)* )itindu,l# **Tnaint# :i Tna,&!i 6...Cu" $a
&ri)#a&d #i )#'a* da)a ni)i lit#ra **A6 n,! $tiu?; A$tf#l* lit#ra **a6
#$t# fara $#"n# dia)riti)#* la f#l )a Tn &r!t!latina* un **a6 )urat.
Da)a d#'in# **a6 # $#"nul i#rniiP )a)iula arata )li"a* iar **a6
&alaria* $#"nul '#rii. D#)i* # '!r1a d# )li"a t#"&#rata* )u D
an!ti"&uri. E'r#ii "a$!r#tA au $)!$ tNat# '!)al#l# din t#(t*
nu"ai )d a)#$t#a dau nu"ai MUZICALITATEA li"1ii $i nu
$#n$ul )u'int#l!r. Ai)i #$t# t!ata ).#$tiun#a d#f#nd* n#!1$#r'ata.
Ra$a al1a* &!rnita din R!"ania* )u,&rind# :i $u&un# lu"#a )u
a)#$t al%!rit".
Sa #(&li)a" a)u"* &un)tual* "#t&da &r&&riu,+i$a. Du&a )# $#
!1$#rIa )##a )# #$t# )!"un tutur!r in$)ri&t*iil!r din lu"#* $#
$ta1il#$t# ! d#$)ri#r# a l!r* indif#r#nt d# a$#+ar#a l!r Tn $&atiu.
C!dul #$t# uni). S# a$#a+a )u'int#l# r!"an#$ti &# +#)# )!l!an#*
a?a )u" au f!$t )itit#. S# $ta1il#$t#* Tn fun)tA# d# nu"arul
lit#r#l!r r#+ultat# )ifri)* ).#ia &# )ar# ! ar# #)uatAa lin%'i$ti)a
r#+ultata. E$t# '!r1a d# )##a )# $# nu"#$t# n:ar&#l# )ar#,?O
"u:)S )!ad$f* &#ntru )a a)#a$ta #$t# r#+ultanta.
I"&!rtant= #$t# $i%la* lit#ra )u )ar# Tn)#&# &ri"ul )u'ant* &#ntru
)a '!" Tn).#ia )u a)##a:i lit#ra* )a $a )!n$id#ra" )U d#$)i,
frar#a #$t# 1una. Dar a)#a$ta tr#1ui# luata Tn $#a"a nu"ai du&a
)# )!r#$&und# $i )u )#l# ra"a$# fra%"#ntar Tn $)ri#ril# )la$i)#
$i* Tn a)#,la$i ti"&* $d fi# )!n'#r%#nta )u ##l &utAn alt# d!ua
inf!r"atii din alt#l#. D#)i* iata difi)ultatil# r#al# al# "#t!d#i
&r!&u$# d# "in#.
S# )!n$tata a$tf#l )a* Initial* O"#nir#a a'#a ! $in%urd li"1a :i
a)#l#a:i )u'int#* )u" $)ri# **Cart#a Cartil!r6* /i1lia. D#
a$#"#n#a* un $in%ur alfa1#t* ##l &r!t!latin nu"it $au r!"an#$).
Vari#tat#a afiVata d# in$)ri&tii # data d# "!dul Tn)ifrarii &# +!n#
%#!%rafi)# d# triada "a$a%#fi,%#ti :i %#tuli* r#$&#)ti' A$ia*
Eur!&a* n!rdul Afri)ii* in$ula 0a$,t#lui...A$tf#l* la Ta$illi* Tn
n!rdul Afri)ii* $unt $u1 f!r"a d# #)uafii* )ar#* )itit# r!"an#:t#*
du# la un t#(t )!#r#nt in li"1a r!"ana* )# $# Tn$)ri# &#rf#)t Tn
&r#)i+aril# %#n#rali+at# d# "ai $u$. In In$ula 0a:t#lui* du&a )#
aAun% a)!l! )!n#.i$tad!rii )!ndu:i d# i#+uitii )at!li)L
)!"&a%ni!nii lui
124
Mi.lu>!,Ma.lai 6tran$)riu Tn lit#r# $la'# +i)al#l# $tra'#).i al#
in)a:il!r $i "aia$il!r* nu"ai )a Tn li"1il# $la'# nu $&un ni"i).
Lit#r#l# $la'!n# !datS Tnl))uit# )u )#l# latin# d#'in #)uatii
lin%'i$ti)# )ar# $# $u&un a)#l!ra:i l#%; at# )!dului %#t. A$tt#l*
)!dul #$t# uni'#r$al :i* #'id#nt* t!tul a f!$t )ifrat in li"1a n!a$tra
r!"an#a$)a. S# )!n$tata )a $#"n#l# dia,)riti)# f!l!$it# Tn )!dul
#lin* )itit# )!r#)t* du# la r#+ultat#* iar $ituafla n#f#ri,)ita in )ar#
$# afl: #&i%rafia uni'#r$ala* &# )ar# ai n!$tri ! )!&ia+a
&#r"an#nt* $ta Tn fa&tul )a #i n,au TnQ#l#$ #$#nAa lit#r#t!r.
In t!at# %raiuril# &a"antului ?it#ra #$t# )u'ant 6d# ti&ul a?fa*
1#ta* %a"a* d#lta #t).* al#f* 1#t* %.i"#l #t).* ai* 1i* $i* di #t)* &#
)and T. r!,"an#$t#* $i nu"ai Tn r!"an#$t#* lit#ra #$t# un
)!n)#&t* )ar#* $)!a$S din )u'ant* $).i"1a t!tal )!ntinutul
$#"anti) al )u'antului. Dar )u" $a !1$#r'# a)#$t Ma"anunt6
#$#ntfal* da)a ni)i lit#ra /a6 n,au &%,trun$,!? Lit#ra Ar la* n!i
&!at# d#'#ni KU $i naT7 d#t#r"inand !n!"at!,&#i) d# la d!uS
#(tr#"#* iarna $i 'ara* r#$&#)ti' n)a)iula6 $i **&alaria6.
0r!t!latinii #rau... %#fii
0#ntru )a a" '!r1it d#$&r# alfa1#tul &r!t!latin* $a la"uri" a)#$t
t#r"#n. D#)i* )in# #rau &r!t!latinii* )ifrafi5
!i &r!t!latin!i* !n Oi it&Mt!fa"'!i* )!'
O"i)r!ni!t 1C4DB,D,J<,E,12E3 CONCS L1 TRO,
a )." i ) d #.a $ u D1,1,EJC<123,4,45B IA* Cad"u$ # C,
&raluii!ta <B1123ED5C4,1,J AR0ATUL li 2,
&ir!!"#%at C,1D,1<D12EJ4B3,1, " 0r!t!%#ia
au!"i)r!na 1<D5BJ43EC,E,12 AOM* V!rni) A,
))#ntuatla J312DE,1J,1CB45<5 =tlartt* Cu)a #
"1daalfata <D154J312,B,BEC da" fata /al,
ui!tai)ul) 4C12J31B,1B,E<D J3,E, )i)ului* A)tul
at&u$d#a$u C341251EBD<J,E, DSEU* a$tu&:
&raluii!ta 1B<ECD12,1<,4J,1,3 0RAVILS* 12*T,
nii!"i)r!n J31251BEC4<,B,D5 r!n ni"i)i !
i!ta'irNul ED<D5<B4C1,<=3J,1., G#tE $)ria Li
a!"#%anii E312J,D,1BC4P'ul%. IOAN.
nC!n)$ fi Tir!Oa* Cad"u$ # Car&atul* Tl !" 0r!t!%#ia* AOM ,
'!rni) Atlant CUCA #* da" -ata /al)i)ului* a)tul D$#uP a$tu&S
0ra,'ilalO* tr!n ni"i)i !G#ta $)ria* fi 'ul% IOAN6.
CRAEECAR0A 1BDE<,<,C4J312 Cr##a Car&a,
TUL0TO0AOM 1B<,C,DCE34,11,12J tul 0OTO0 Ma,
IATCUCAEDA 1DB<4,1E,EJ312,D,C i)a,ta,VEDA O,
M/CIADSEUS 12,1C,C4J3,B,BE<D,B,1 M d$#u
/a)i6 M,
AA0TRONIOG 1DEC4,D,B123<5J atr!n AGO0* I
ETAMAAIOAN <BCDE,1B,154J312,B, ata,"fi # IOAN
**Cr##a Car&atul 0OTO0* Mai)a,ta VEDA O" D$#u /a)i*
Matr!n A%!&* iata,"a* # IOAN7
a!"tau)$d1 B<C,E,D4J,E,3O"u TOM. #
1ra%!&nt#t 1112E3<D,E,CE4J,B,12B,1, /A/ADAG 0Cnt TT
**O"u T!" # /A/ADAG* 0!nt TT 6. ,
A A E O T T T E<D,B,C14B5 T#! TATA
a t a t a , in'ariant .O
12J
C!dul San$)rit , fa)ut la 0utna ;
...0r#)u" a" "ai &r#)i+at )!dul $an$#rif $# fa)# la 0UTNA. lata*
d#)i* )a &ut#" d#"!n$tra uniI#r$alitat#a )!dului %#t. lata )u"
arata ! fra+a )ar# #ra )ifrat: Tn $an$)rita5
K Had #'# 7.a a"utra* Iad arriutratad #n'ira6.
U & $ iFl ! n a d # 125CED<BD,314J # Oli"&*DunS,
'#a&!$t.r,!f JB<,B,DEC4,B,121,3,3 r#a &!$t fu O,
#taatada"' 312,J,1<,<,4JCB<,C, MU Ea datatS
tra'ir%. ul,a 4C12EJ3,<,1<D5B %raiul tau* R,
u&$il!nada L34E5<DE112,E,B ODNA,Sil'a 0,
"utratad#n B<123,B,ED4C,B,J1,4, UTNA arat OM*
' i # a <51BEDC,B, # Viata.
**E Oli"& Dunar#a* &!$t fu OMU* Ea datata %raiul tau5 RODNA,
Sil'a,0UTNAaratOM#'iafft7.
# I # # ! a a t a t CB,J,ED123J<4,B,1 ai C#tat#* #
a'r!dnal'' 3J4D<1,J,EBC1<B,1 VLAZIA* Dunar#.
=Ai)#tat#5#VLAZIA*Dunar#T.
T I E L A* <DB1E,< Elita.
G#Yii n# tran$"it $#)r#t#l# O"#nirii;
A"&ut#a $a d#fini" $i t#r"#nul d# n"#t!da6 &# )ar# %#t*ii l,au
)ifrat.
# M#t.!d!$* !u tA M#d!d!P* !'
Eta!"i)d#a 35E1B4J12,4,C< # METODA ia,
$u&ralui#t 4,D,CJ123DE,B,1<B u lit#ra $&u,
aAnii#&$il! B51C123,C,DE4J5=< $ A0OL i#?i i,
na))#ntuat l,D,CJDE4,C,<Bl7235 n NUCET )atE
t.#ta!"i)r 4C1B5D12E35<5J 7 MOTS tra) # I,
!nd#lta!"i 3J4512B,1B,1EC5<D $#a in OLT d#,
)r!n$i%"a' DE512315B<,1,CJ,1D,4n$ IAC RO* IM G,
ir%ula!"i) 12<5BC3DE,B,14J OG Raiul IOM =
r ! n u & $ i 1 ! n JD4,E,12315EB<C lu! N!r 0ONS.
KL METODA5 iau lit#ra $!u$ A&!l* i#$i fn Nu)#t* )at$ MOTS
tra) # i$)a in OLT d#n$ Va) RO* IM* G!% ralul IOM lu! n!r
0#n$6.
ECRUS0US0I1234J1<,B,BCDE,4, I0USER , !&u$
ESICNCATAM 15B<12354JDE5C # Si"a* ATON*
),
O T S T R A C E I S CEDJ,13,123B<541 a$ta SITS
)!,
CAINOLTDEN J5EC43B12,<,1<D5 d !lt#an CIN
S V A C C V N G O G E1C5123J,B,B4,E,D< OMU G!%
un )a,
RIOM0NOR0O J35E1BD5124CB<1,4, r& &ri" C!ti$!n.
N S.
?&u$#r, !&u$ # Si"a ,ATON*)a$ta SITS* )!d !lt#an* CIN !"u
GOG un )ar& &rl",)!n$!n6.
#'#$ i " a a t ! <512JC34,J,1DBE5 # Ca$ta OMU,i
n$i$it.)!d 13125EJB,B,D<C4= NOD IOM SITS
i)in!"'')) 31JB5DEC4,B,121B<,< CIOC &ri" Car&
ar&&ri"!* <D,1,EC4,B, in OMU
**E )a$ta OMU,I NOD* l!rn* Sit.,CIOC &ri" )ar& in OMU 6.
EAOMUINODS 15<B3DJ12,B,E4C,B, , # CADMOS* uni
SITSCIOCR0 J415B1<B5DE312 ZOS )iti SOR0
**# CADMOS* uni Z!$* )iti SOR0* I 6.
123
#aa)!$)iti ,1<D5ECED54J312,B,
. ! r & i 1B<B5
nEAC O&i$)iti SORAG
EACO0ISARO LL 11B<D4CJ,J,
R A # r E R
312EB,B,
a a a ED,1,1B<,B,
EAC U&i$ )iti
S!ra.
ERA COSIA
S!&a;
AA,Era
li$u$ #ra... A&!ll!* fiul lui Zal"!(# ;;
! a't!A!IaP
Cun!$)5 L$ 0r,i"ul COCOC L,a$tar # 0adu,. 1 O&i$ul Uni,
t $)riau *C!n,)i$ Grai" O",!ni" DAC # "!,
D#:i a" &ut#a Tn).#ia d#$)ri#r#a "#t!d#i d# d#$)ifrar#*
'!" "ai &r#+#nta nCun!a$t#r#a d# $lut?* )a $a r#t#+a"
t!tal $tu&ida #tn!%#,n#+a :i n&i#rd#r#a6 lir&1ii da&il!r d#
dra%ul R!"#i5
!ut!$ ! aut!l!%!$
1J4CBD,1B,<12,4,3E
1CJB,1,12<E4D,1,3
1CB123,1,D5JE<C
1,E,3E4CDJ,<,B12<
1,<,EDJCB<,1D,4312
3J4,3,<12EB4,<,JD
1BED,12,43C,12,J512<
O"i)r!nu&$ il!n)$)ul) atd#a$u&ra lui#&$il!n ta'!"i)r!n
$i%"a!"i)r !n)"i)d#a$
u!ralui!"i 3CE,1,JD<B,11,1214,B, :ul Car& i'i
C312E,B,1JB<D,1`,4 B<DE,,3,4C12J3,J,1 u & r E,C,
4J123C,J,DB1,E,< u & $ i 1 ! D<B51C123,C,J4E
i ) r ! C,B,E31214J<,4,BD,C,i CJ31,D,B12DE<,B,4
12JDE3,1,1C4,B,B< C4DE,<,1B12<<3,3,J34CJ,C,1BD,E,
K Cun!$)P i$ &ri"ul )!)!n* la $tar # 0adul* !&i$ul unit*
$)riau )1n)i$ %rai" !"!ni" da) # "!$ul )ar&* i'i LU0A
Car!n fll!n 0at!$ $# $ur&a DOR* fiul A&!l ISUS* )r!ni)a.
Tu d!"n LIM/A ATE,NA,n COC R!"ana CRISTOS
"a%i) 'atf.
SMNINAE0IV 3CE12,13,4513BD< 0ANU #
SIMIN,
NOCGSS,fiVIV B<,B,11235C4JE,B,D OC nu,i
SEUS %,
0R0SOAVE-I CD12,BD,1BE3,1<,<J,E,4 a$i
&r!f.&# U,
VL0TIMMLCR B<E1,J,3JD12,1<,C4B<,B,L0IU )lar
"""".
T M M A 1D,< TT
**0anu # SIMINOC* nu,i SEUS* %a$i &r!f* &# UL0IU )lar
"""".TT 6.
1EC54C4J531125 UNU &ri" l:i
JD3B<B,D,<DE,B, COSIEI 0OL,
Lu&a,Car!n -,il!n 0at!$ $,# $ur&S DOR -,iul A&!i ISU,S
)r!ni)a. Tu DOMN LIM/A* A,TENA,nC!) R!,"ana*
CRISTOS "a%i)* 'a%.
$il!na&!$t
r ! f d # a $
a 1 u i
n t a u ! "
n 1 a"1da!"
)r!na))#nt
uat%a"a!"i
)r!n$i%"a
)r!nal fau&
'i#!nu!ii $i&!lr&"",
nUNU&ri"f:ilCr.
N0RIMISII n I $ I M
ni,$ &ri"ii ni,$ M.
1J45B<DEC3,E,1B<,B,D5
112
Ca&it!iul VII
TARTARIA , 0RIMUL SCRIS DIN LUME R#'!lufia alfa1#ti)a
, uni)a :i "!ndial=
R#&r#+#ntar#a %andirS &rin $#"n#* $au r#'!luAia alfa1#ti)d* $,a
&r!du$ ! $in%ura data :1 a )u&rin$ t!ati lu"#a* t!at# alfa1#t#l#
a'and dr#&t i+'!r &# ##l f#ni)ian* )!n$id#r$ Mar)#l C!.#nD1
8L7E)ritur#* Ed. S!)* 0ari$ 13E<* &. EE9. El ar# in '#d#r#
$ila1ar#l# din +!na M#dit#ran#i* )!n$id#rand )a li"1il# S#"it#
au un a'antaA )!",&!rtand radi)al# )!n$titut# din tr#i )!n$!an#*
Tn)!r&&rand Tn #l# Tnt*#,l#$ul fi#)arui )u'ant. In a)#$t ).i&*
)!n$id#r$ &!$i1ila tr#)#r#a d# la $ila1ar la alfa1#t. A&!i* )r#d# #l*
%r#)ii au adau%at '!)al#l# )r#and &r!&riul $i$t#" d# $)ri#r#. Mai
)!n$id#r$ )a $i li"1a E%i&tului anti) 8)ar#?9 a&artin#a t!t
%ru&ului .a"it!$#"iti)^^ $i fa'!ri+a a)#$t f#n&,"#n* d#$i
$)fi#r#a #%i&t#ana nu a #li"inat nt#i!data $i$t#"ul id#!%rafi)*
)r#arid t!tu$i un f#l.d# affa1#t )u $#"n# "!n!)!n$!nati)#*
rS"a$# tn$a t!t Tn "!d#lul id#!%rafi).
Un alt int#r#$ant a$&#)t # r#li#fat d# AndrC L#r!i,G!ur.an 8L#
G#$t# #t la 0ar!l#* 13CD* &* BJB,BJ39 &ri'ind $i$t#"ul $)ri#rii
).in#+#* n#alfa1#ti)S dar &iina d# 'italitat#. S# &!at# r#"ar)a
fa&tul )a :i )u,'int#t# ).in#+# #rau* In f!nd* "!n!$ila1#*
d#!$#1iril# fiind "ar)at# &rin ur)ar#a $au "!dulatiil# '!)ii.
A)#a$tS $tru)tura "!n!$ila1i)a a $tat la 1a+a $)ri#rii ).in#+#* Tn
fi#)ar# )ara)t#r fiind un $#"n,)u'ant $i )u t!tul f!n!%rafi).
Anali+and r#+ultatul a)#$tui $i$t#" &rin #(tind#,r#a $)ri#rii
).in#+# Tn C!r##a* ?a&!nia* Vi#tna" dr#&t li"1a )ult$ a $)ri#rii*
#t).* $# )!n$tata* Tn )!"&arati# )u $i$t#"ul #%i&t#an* )a ulti,"ul*
Tn)#&ut Tn "il#niul al IV,l#a* di$&ar# du&a )ad#r#a I"&#riului
R!"an d# A&u$* Tn $#). V #.n.
R#f#rit!r la $i$t#"ul ).in#+* M. C!.#n !1$#r'a )a5 **Ori)# $i$t#"
d# $)ri#r# )# $# d#+'!ltS $&!ntan :i nu $# i"&un# din afarS # "ai
"ult $au "ai &ufin "!d#lat du&a )ara)t#rul li"1ii du&a )ar# $#
f!r"#a+S7 8i1.&.B39. :i* $# Tntr#1a #l )and $u$&#)ta )ara)t#rul
..aut!.t!n6 al $)ri#,ril!r #%i&t#n# $i $u"#ri#n#... !1$#r'aAi# &#
)ar# ! $u1lini#"* )a d#!,$#1it d# i"&!rtant=* d#"!n$trand
)a&a)itat#a analiti)d d#!$#1itS a lui M. C!.#n. 0#ntru )#i )ar#
)it#$) du&d d#$)!&#rir#a $)ri#rii .i#rati)# lu)ruril# &ar )!"un#*
dar "#ritul lui M.C!.#n # )u atat "ai "ar#* $)ri,ind a)#a$ta Tn
ur"a )u D2 ani; E$t# Tn fir#a &a"#nil!r $a $# i"&r#$i!,n#+# d#
&ira"id#* d# %rSdinil# S#"ira"id#i* #t)* "#at* un a$tf#l d#
)#r)#tat!r* fiind &urtat d# la H!r> la N#M,H!r>* fara a i $# $&un#
i$t!ria )#l!r d!ua a$#+ari...ar &r#f#ra N#M,H!r>,ul... A$a $i )u
&ira"id#l# $i )u "ult laudata $)ri#r# $u"#riana* d# )atr# )#i )ar#
au tr#)ut &# a)!l!* .at* "aid#"ult...
^ N. #dit.5 D# !ri%in# iudai)d.
^^ N. #dit.5 A)#$t tu&#u ti&i) iudai) a "ai f!$t $#"nalat ad#$#!ri
d# n!i I E%i&,t#nii Ti nu"#au &# #'r#i n0!&!rul )i!1anil!r6* au
a&drut la "il#nii du&d alt# &!&!ar# dar in$i$t$ )a.5. l#,ar fi
)i'ili+at;; ?
111
/a$"#l# nu"it#... :tiinta a i$t!ri#i
S,au )r#at ni$t# $).#"# $i"&l# $i %#n#rafiil# Tn'ata )a ! tur"a
a)#l#a$i &!n)if#* la )ar# ni"#ni nu "ai %and#$t# d#"ult...
I"&!rtanta $)ri#rii # uria:a* &#ntru )a dat!rita )#l!r )!n$#"nat#
$# al)atui#$t# )##a )# $# ).#a"l i$t!ri#. Si i$t!ria nu $# &!at#
fal$ifi#d , f#n!"#n )ur#nt , d#)at &rin fal$ifi)ar#a li"1ii. Li"1a
d#t#r"ina in$<:i nafi,!nalitat#a. S,a intr#1at )in#'a n)u" a t!$t
&!$i1il6? C.iar d# a" :ti )u" $,au )!n$truit &ira"id#l# :i ).iar
da)a l#,a" &ut#a r#&r!du)# t#.ni)* d# und# a'#au "iAl!a)#l#
finan)iar#?; C# 1!%atii a'#a $i ar# E%i&tul )a $a &!ata ridi)a
a$#"#n#a )!n$tru)t;;? Si* d# )# #ra urt )#n,tru d# )ultura
in$#"nat?
Citind &N'#$til# din )an9il# d# i$t!ri# d#$&r# 'it#Aia %r#)il!r $au
rN,"anil!r t# "inun#+i d# i"a%inatia #(tra!rdinara a aut!ril!r
r#$&#)ti'i5 nu"ai )a :i n!i r#&#ta" in)!n:ti#nQi a)#l#a:i 1a$"#
nu"it# :tiinta a i$t!ri#i; Cu" d# i,a &ara$it &# #i* $u1it* 'it#Aia?
Sa nu $# fi na$)ut in t!ata Eur!&a ni)i un !" in $tar# $a d#+'!lt#
! :tiinta $au arta "ii d# ani* )i nu"ai in Gr#)ia? C# 1a+a
"at#riala !f#r#a a)#a$ta &r!$&#rltat#* )a $a ridi)# t!at# t#"&l#l#
"inunat#? -#n!"#nul $# 'a r#f=ta in R!"a* O)ta'ian Au%u$t
la$and in t]"a an !)a$* d# "ar"ura. Cu"?
Af#t!ir)* du&a )# M!nt#$Nui#u intr!du$#$# t#r"#nul d# l#%# in
i$t!ri#.?8S&>ftui l#%il!r9* $)ria in 144D5 nMi $# &ar# )< i$t!ria nu
a f!$t ni)i!daf )!n$i#l#rata attf#l d#)at ! )&"&ilaAi#
)r!n!l!%i)S* #a nu a f!$t $)ri$S ni)i &rin&ri$"a )#tal#anului* ni)i
&rin )#a a fil!$!fului...Eu ",a" $trSduit $S &r#$$ti )at a" &utut
i$t!ria "!ra'urU!r* a $tiinf#l!r* a l#%il!r* a !1i)#iuril!r*
a$tf#i$SS!r. A&r!a&# )a nu '#+i d#)at i$t!rii al# r#%il!r* dar #u !
'r#au &#a)##a7a!a"#nOO!r68$)ri$!ar#a)atr#la)!'V#rn#t9.
0#ntru )aa+i Eur!&a # di'i+ata in t!t f#lul d# #tnii )ar# au &#r"a,
n#nt# ra+1!ai#t du&a )#l# r#li%i!a$# $&#)ifi)# E'ului M#diu*
)r#d# )in#'a )a a$a a f!$t $i )u "il d# ani in ur"a? 0!'#$til# din
Al#(andria , )art# &!&ulara* $au al# nu $tiu )arui C#+ar &!t
Tn)anta ur#).il# 1i#til!r )!&ii* )ar# Tn )la$a a V,a aud nu"ai
"inunatii d#$&r# anti).itat#a %r#)!,r!"ana? Lu&ta dintr# d!ua
id#i $# ).#a"a lu&ta dintr# S&arta :1 At#na 8"tr# f!rta fi+i)a $i
)#a int#l#)tuala;9* a&!i Tn)l#$taril# t#ri1il# dintr# %r#)i $i &u.!iul
&#r$an d# la Marat!n :i Sala"ina* und# %r#)ii )a:ti%a d!ua &r!1#
$&!rti'#5 Marat!n :i Caia), Can!#. 0ar#,$# )a anii )!in)id )u ai
!li"&iad#l!r...lnt#r#$ant;
S# &ar# )a* Tn )a+ul E%i&tului* )u)#rir#a Tn$#"na r#)un!a:t#r#a
d# )atr# "arii &r#!fi a fun)=i#i d# "ar# &r#!t 8'#+i )a+ul Dariu$*
Al#,(andru ##l Mar#* dar "ai Tnaint# MIRON ZEO0S din
T!"i$;9 iar $)riit!ri %r#)i $unt t!ti )#i )ar# $)riu Tn )!dul #lin.
Nu #ra '!r1a* d#)i* d# $&atiu %#!%rafi). In a)#$t ).i&* a+i* $i
Ci!ran $i Eu%#n l!n#$)! $unt fran)#+i...7
A$a )u" !1$#r'au Ant!in# 0#ll#ti#r $i ?#an,?aNu#$ G!1l!t tntr,
un $tudiu d#$&r# i$t!ria %#n#rala5 ?n "anual#l# $)!lar#*
)i'ili+atiil# a&arli&$i,t# d# i$t!ri#. La niI#lul un#i t#l#i$t!rii
"ulti$#)ular#* $i "ai "ult la a)#Oa al tr#)utului 'iu* )i'lli+atfa
%r#a)a #$t# "ai "ult i"a%in#$ n!a$tra d#$&r# Gr#)ia d#)at i$t!ria
%r#)il!r...68&.<l9 C# Tn$#a"na a&!rtul Gr#A)i,#i? 0art#n!nul fara
$)la'ir)ar# l,au )ladit? Iar al R!"#i...)!ri$ulatul farS di)tatura?
C# $# ).#a"a d#"!)rati) $)la'a%i$ta? Dr#&tul unuia din
11B
+#)#? Dar d#"!)rati) 1ur%.#+a $au $!)iaS$ta? Mi"i) Tn afara
un!r
uta&fi* &# )ar# da)a l#,ar &r!&a%a 1i$#ri)a l#,a" a))#&ta )a &#
!ri)# d!%"a* dar #l# $unt &r#tin$# >t#i $tiirrtifi)#* )##a )# #$t#
ina))#&ta1il. S).!"atf!"ul $i $)t#r!+a i$t!ri#i #$t# :1 "ai
#'id#nt= du&a Tn).#A#,r#a Ra+1!iului r#)#. Ma"iaf#t# lauda
)##a )# .ul#au Tnaint#... In,tr#a%a i$t!ri# tr#1ui# $tudiata din
n!u.
Ra1!Aul r!"an#$) , )#a "ai '#).# $)ri#r#
Di$&arifia din $)ri&t# a )!n)#&tului URSS Tn$#arnna* !ar#*
di$&aritia a &a$t# BJ2 "ili!an# d# !a"#ni? A$a au di$&arut din
i$t!ri#* Tn 'r#"u7ri,l# Tnd#&artat#* &!&!ar# Tntr#%i* $au &!at#
ni)i nu #rau &!&!ar#... 0#ntru )#i )ar# $tiau )a f#ni)i#nii nu #rau
&!&!r* )i 0O0I d#'in# d# Tnt#l#$ )u" au di$&arut din i$t!ri#*
la$andu,n# alfa1#tul* )#a "ai &r#ti!a$d "!$t#nir#* $a"1ur#l# d#
aur al Intr#%ii )utturi.^
0#ntru )a Tn)#r)aril# d# a,l d#ri'a din di'#r$# $ila1ar# au #$uat*
'a tr#1ui $E,l &un#" Tn r#lati# )u ##l "ai '#).i $i$t#" d# $#"n#
)ar#,l &r#)#d#* anu"# )u $#"n#l# ra1!Aului r!"an#$).
S#"n#l# d# la Tartaria* Zaran!'! :i Gr#)ian if a $unt a$#"ana,
t!ar# )u )#l# d# la M!.#ndA! , Dar!* Sara&&a :i )#l# al $)ri#ril
Z!.au,r!n%!,r!n%! din In$ula 0a:t#lui. Dar a)#$t# "#$aA# $unt
$tra,'#).i* ir$#"nat# &# !$ :i &iatra* )#ra"i)a $au )#ara.
Nu"#r#l# ra1!Aului r!"an#$) au t!$t anali+at# d# 0.N.0anait#$)u
$i d#'#nind* )u" $# $ti#* nu"#r#l# &# )ar# l# nu"i" r!"an#
8!rdinal#9* iar ##l )ar# $# 'a !)u&a d# $#"n#l# d# la Cu)ut#ni
fiind T#!d!r /urada* $i )ar# l# )!n$i,d#ra )a fa)and &art# dintr,
un alfa1#t ar.ai) 8)f. ar.. Sil'ia 0aun* 13JD9. Erau in nu"ar d#
1J2 a)#$t# $#"n# )u )ar# $# $&#)ifi)au ani"al#l#* nu nu"ai
nu"#ri)* )i $i )ara)t#ri$ti)il# ra$#l!r 81!i* &la'ani* "ur%!)i*
)udal1i* )ai r!ta=i* "ur%i* !i 1al:i* ti%ai* 1ar$an#* $t!%!a$#* #t).9
C#r)#tdnd $#"n#l# ra1!Aului )u arta tra)!,&#la$%i)a $# )!n,$tati
$i"flitudin#* &Ln< la id#ntitat#* )u" a))#ntu#a+a #(a)t a". Sil'ia
0aun* fa)and $i ! $tati$ti)$5 1D $#"n# intra Tn alfa1#tul ).irili)*
1E in ##l %r#) :i 14 in ##l latin. R#$tul a&ar Tn $)ri#ril# nu"it#
&#,la$%a* 1#r1#ra* #tru$)a* f#ni)iana* #t). O alta &art# I!r fi
&r#luat# d# Ulfila fit tradu)#r#a /i1li#i in li"1a %!ti)a. S# +i)# )i
li"1a %#r"ana &r!'in# din run#* nu"ai )a $)ri#r#a runi)a nu ar#
C $#"n# 8E* Z* S* T* Z :i H9 #(i$t#nt# Tn $)ri#r#a latina :i t!at#
)#i#,latt# d" a'far tra)!,&#la$%i)a 0# t#rrt!riul R!"ani#i* a)#$t#
$#"n# au $tat Tn at#nfia unui "ar# nu"ar d# $&#)iali$t;.
Cu'int#l# 'ii al# Tartart#i
Un int#r#$arrt $tudru d#$&rfr Tartaria $)riu $i 0aul La+ar
T!n)iul#$)u $i Lidia J. L!'#ndai 0a&a#* )ar# $#"nal#a+a
)#r)#taril# i$t!ri)il!r ru$t $i tradu) Tn ra"an#$t# ! &!#+i#
Tn).inata Tartari#i d#
^ I^. #^t.r E(i$t$ nu"#r!a$# d!'#+i E1 !&inu )S a)#$t alfa1#t*
a:a,nu"itul **li,n#ar A6 a f!$t &r#luat d# f#ni)i#ni d# la %r##i
8tra)t9 ?i a&arAin#a* d# fa&t* &#,la$%tl!rd# la n!rdul DunSrii...
11<
)atr# &!#tul Andr#i Nadir!' din L#nin%rad* !ri#ntali$t )a
&r#%Stir#*
&# )ar# ! r#&r!du)#" Tn )!ntinuar#5 *
aO ti"& $tra1un; , A ta $ti.i# Ea a $!$it )a )i!)Urtia
$,a&!t!lit %!nind &rin .au c $!li# fratil!r &r#,da)i
$tri%5 il.d# #:ti* T$rtdri#? Nu* n,ai &i#rit In '#:ni)ia
&rin 'r#"i n,aud la$&un$ul ISu. )ar#,i u)id# &# )#i dra%i
S,a$)und# %andu,n d#&Srtar# Aud iar %la$ul Tartari#i
d#:#rtului uttarii* "ut... Un )!if din 'al # d#$trS"at
dar a,n'iat a ta ).#"ar# :i )aut a #i $l!'S 'i#
in "i)ul :i,"&i#tritul lut. C# fn)S nu a rS$unat...6
In $tudiul )itat* $# r#dau $i )u'int#l# lui /!ri$ 0#rl!'5 nDa* a)#l#
)u'int#'ii al# Tartari#i* n,au rS$unat fn)a6.
Aut!rii ?:i Tn$u$#$) &un)tul d# '#d#r# at lui Arit!n Vra)iu* )ar#*
d# a$#"#n#a* :i,l Tn$u$i$# &# ##l at lui /!ri$ 0#rl!' $i* aldturdnd
)#r,)#tSril# alt!r )un!$)uti )#r)#tat!ri* Vi!ri)a EnS).iu) , Mi.ai
:i C.OIaru* )!n)lud #(i$t#nta &# td1lita r!tunda a nu"#lui Unut
+#u l!)al :au# , )autandu,i ur"#l# t!&!ni"i)#.
D#)i* &ri"ul $)ri$ din lu"#; Eruditul R!"ulu$ Vul)Sn#$)u Ti
&r#,+inta $int#+a Tn **Mit!l!%ia r!"ana6 , tn )a&it!lul **S)ri#r#a
&i)t!%rafi)S d# la Tartaria6 8&.3J9. A&arfin# )ulturii Turda: ,
Vin)a :i # l!)ali+ati Tn ti"& , "il#niul VII,VI T.#.n.* , &rln
)!n$#n$ ar.#!l!%l).
**Su"#ri#nii , #l#'i 1uni ai tartari#nil!r6
**0#ntru )!nfinutul l!r in#dit* r#da" )!n$tataril# lui V.Tit!'* du&a
)!n$#"naril# lui /!ri$ 0#rl!'5 19 Ta1lif#l# d# la Tartaria $unt un
fra%"#nt dintr,un $i$t#" d# $)ri#r# lar% ra$&andita* d# !ri%in$
l!)at#P B9 t#(tul un#i ta1lif# )#nu"ara :a$# t!t#"uri anti)#* )ar#
)!in)ld )u "anu$)ri$ul din !ra:ul $u"#rlan DA#d#t , Na$ra :i d#
a$#"#n#a )u .n&ri"arll# )# a&arfin )ulturii Z#r#:P <9 $#"n#l# d#
&# a)#a$td ta1li,V tr#1ui# )itit# fn )#r#* tn $#n$ul )!ntrar "i:)Srii
a)#t!r unui )#a$!"i)P
)!ntinutul in$)ri&ti#i 8da)S # )itit in $u"#rtana9 #$t# intarit d#
d#$)!,
&#rir#a in a)##a:i Tartaria a unui $).#l#t d#$,"#"1rat al unui
1dr1at*
)##a )# i"&li#$ #(i$t#nfa* la anti)ii. tartari#ni* a unui ritual
antr!&!fa%i)P
nu"#l# +#ului l!)al :au# # id#nti) )u nu"#l# +#ului $u"#rian
U$"u...8...9 0# a tr#ia td1litS r!tundS $unt $#n$# ur"at!ar#l#5
]NUN*
ZA* SA* UGULA* 0I* IDIM* ZARA* I5 8D# )Str# )#l#9 &atru
)!ndu)at!ar#
8*9 &#ntru ).i&ul +#ului :au# 8*9 ##l "ai fn 'ar$ta* )!ndu)St!rul
T&atriar,
,.ul,$a)#rd!tul,&r#!tul $ii&r#"d 8*9 fn 'irtut#a adan)#i
fnt#l#&)iuni 8*9 a f!$t ar$ 8*9 unulW. 8...9 N# fntr#1S" atun)i* )in#
au f!$t l!)uit!rii $tra,'#).iai Tartari#i* )ar# $)riaurn $u"#riana* in
"il#niul Vi.#.n* )and d#$&r# Su"#rui "$u:i nu $# &!"#n#$t#
fn)a? S# i"&un# d# la $in# !)!n)lu+i#5 in'#ntat!rii $)ri#rii
$u"#ri#n# au f!$t* !ri)at ar fi d# &a,rad!(al* nu $u"#ri#nii* )i
l!)uit!rii /at)anil!r. Intr,ad#'ar* )u" &!at# fi #(&li)at altf#l
fa&tul )< )#a "ai '#).# $)ri#r# din Su"#r* datata din "il#niul IV
f.#.n.* a a&arut )u t!tul &# n#aVt#&tat# :i fntr,! f!r"a
11D
d#+'!ltata? Su"#rt#nli 8)a $i 1a1il!ni#nii9 au fa$t d!ar #l#'i 1uni*
&r#luand $)ri#r#a )tin#if!r"a6.
In i$t!ria )r'ili+atiil!r* ?#"d#t,Na$r #$t# )!n$#"nata "tr# <.122,
B.322 u#.n* )!nt#"&!ranS )u )i'ili+a=ia Di"ini din T#$alia* )u
'ar$ta 1r!n+ului tn Anat!lia* )u a&aritia )un#if!r"#l!r* ant#ri!ard
dat#i tradifl!nal# a fundarii )#tatii TIr 8B4E29. T!t atun)i a&ar
)i'ili+a=iil# Sara&&a :i M!.#ndA!,Dar! in India.
E'#n.n#ntul a $tarnit $#n+afi# Tn lu"#a :tiin=ifi)a* nu"a; la n!i
a f!$t ta)#r#. A1ia &#$t# 11 ani* r#'i$ta MMa%a+in i$t!ri)6
nr.<O134B &u1li)a un int#r'iu )u a)ad#"i)ianul 1ul%ar Vladi"ir I.
G#!r%l#'* )ar# $&un#a5
K 8...9 ta1lif#l#d# la Tartaria $unt..."ai '#).i )u un "il#nlu d#,)at
"!nu"#nt#t# $)ri#ril $u"#ri#n# 8#l# dat#a+a din &ri"a Au"dtat# a
"il#niut!i al IV,l#a f.#.n.9. A)#a$ta ar in$#"na* &ur :i $i"&lu* )a
$)ri#r#a $u1 f!r"a &i)t!%ra"#l!r a a&arut in $ud,#$tul Eur!&#; $i
nu in M#$!&!ta"ia* )u" $# )r#d#a &an# a)u"...Da)a?n t!at# )#l#
tr#i )a,+uri 8TartSria* Zaran!'! :i Gra)ian=a9 # '!r1a d# $)ri$*
atun)i $# i"&un# ! )!n)lud# $ur&rin+St!ar#5 a'#" d#,a fa)# )u
)#a "ai '#).# $)rl#r# din lu"#.C!n)lu+ia a)#a$ta 'in# fn
inta"&inar#a &ar#rii #(&ri"at# d# ar.#!t!%ul 1ritani)* &r!f#$!rul
C!lin R#nfr#M* )ar# a #(#)utat r#)#nt $a&atun fn l!)alitat#a
1ul%ara S7rta%r!i :i )ar# a afir"at )a Tn $ud,#$tul #ur!&#an a
#(l$tat in '#).l"# !+!na d# )i'ili+afl# "alntat#t6.
0#$t# Tn)a tr#i alii *Tn r#'i$ta /T#.ni)a Tin#r#tului6* nr.
1BO134E* ru$ul /!ri: 0#rl!' $)ria5
K8...9 In anul 13C1*'#$t#a d#$&r# un #'#ni"#nt ar.#!l!%i) $#n,
+atl!nal a fU)ut !)!lul lu"il $tiinfifi)#. -urtuna "arii d#$)!&#riri
nu a rS$unat din E%i&t. N#a$t#&tata d#$)!&#rir# a f!$t $)!a$a la
i'#alS fn Tran$il'ania *fn "i)a a:#+ar# r!r.an#a$)a Tartaria.
C# i,a ui"it &# #rudifii 1ar1ati ai :tiint#i d#$&r# anti).itat#?
0&at#)a $a'anfii au dat d# )!"!ara a$)un$S in %#.ul
"!r"antului lui Tutan,>a"!n?Sau Tn fafa t!r a a&arut !
)a&!d!&#ra a art#i $trS'#).i? Ni"i) )dfn. t!at# a)#$t#a?nt#r#$ul a
f!$t tr#+it d# tr#i "i)uf# ta1liA# d# lut*d#!ar#)# #l# #rau
i"&!d!1it# )u #ni%"ati)# $#"ri# Tn f!r"# d# d#$#n#.)ar# a"in,
t#$) in "!d ui"it!r 8du&a )u" a !1$#r'at Tn$u?i aut!rul "arii
d#$)!&#riri* a"#d!%ul r!"an Ni)!la# Vla$$a9 d# $)ri#r#a
&i)t!%rafl)a $u"#ri,ana d# la $far$itul "fl#niului IV i.#.n.. Dar &#
ar.#d!%i Ti a:t#&ta "ai d#&art# ! $ur&ri+S5 ta1lS#l# %a$lt# $,au
d!'#dit a fl )u 1.222 ani "ai '#).i d#)at )#l# $u"#ri#n#.
RS"an#a d!ar$a $# 'ada ")# "!d* )u a&r!a&# 4.222 ani in ur"a*
d#&art# d# .!tar#l# rnult,$lS'it#l!r )i'ili+afii anti)# !ri#ntat#*
und# ni"#ni nu $# a:t#&ta* $,a i'it )#a "ai '#).# 8&an$ in +iua d#
a+i9 $)ri#r# a O"#nirii?... D#$)!&#rir#a lui Ni)!la# Vla$$a a*
$ta"it int#r#$ :i la n!i.8.5.9 Da* a)#l# )u'int# $)u"&# al# TSrtSri#i
n,au rS$unat Tn)S Cu atat "ai $)u"&# $unt )#l# tr#i ta1lif#
"inu$)ul# din nu &r#a "ar#l# $at tran$it'an* )ar# n#,au fS)ut $S
fa)#" un &a$ n!u Tntru Tnf#l#%#r#a tr#)utului n!$tru* &#ntrua n#
&ut#a Tnf#l#%# &# n!i Tn:in#.6
S)ri#r#a a a&arut in Ard#al Tn... B2.222 T.#.n.?;
In a)##a$i r#'i$ta* ar.#!l!%ul A. Zifi:in $)ria5 SDintr#
&r!1l#"#l# )# $,au i'it Tn &r!)#$ul )#r)#tarii d#$)!&#ririi d# la
Tartaria* d!ua T"i &ar)ad#!$#1itd#i"&!rtant#5
11E
Cu" a a&arut $)ri#r#a tartariana :i )arui $i$t#" d# $)ri#r# ti
a&artin#a? ,7,* R 5
In )# li"1S au '!r1it tVrtJri#nit?...Car# # atun)i )au+a
a$#"SnSrii
la &!&!ar# atat d# dif#rit#? M!ti'ul # )a t!at# a)#$t#aau a'ut un
$ln%ur
i+'!r* a )arui d#$)!"&un#r# $,a &r!du$ in "il#niul VII i.#.n.
In d#)ur$ul a d!ua "il#nli* ar#alul #la"!,).in#+ a a'ut )!n,ta)t#
)u )ulturll# $u"#r!id# al# Guranului $i al# Za%r!$ului Iranian.
Ar#afulul rS$arlt#an al $)ri$ului it $Ut#a in fata ##l a&u$#an* )an$
$,a f!r"at $u1 inttu#nta $u"#r!l+ll!r $tra'#)7.i #%i&t#ni* )r#tan!,
"i)#ni#ni*&r#)u" $i tartSrl#nl.
A$tf#l)a l#%#nda d#$&r# ]1n'al"a:#ala 1a1il!n#anaW :i d#$)!",
&un#r#a un#i Urn1i d# &# 0a"ant 8$n9 nu # ).iar atat li&$ita d#
t#"#i. D#&ar#)#* )!"&arand )#l# 4B d# )ui1uri al# $)rl#ril
$u"#ri#n# )u )ui1uri,$i"1!l anal!a%# al# tutur!r )#l!rlalt#
$i$t#"# d# $)ri#r#* ra"ai ui"it in fata )!in)id#nf#ll!rAn&ri'inta
&rin)i&iil!r d# $tru)tura* dar VO in )7#a a )!nfinutului. In faAa
n!a$trS $# afla &ar#d fra%"#nt# al# un#i '#ri%i )# $# )!"&l#t#a+S
un#l# &# alt#l#* fS)and &art# dintr,un $i$t#" uni). Da)a In$a
)!"&ari $i"1!li)a r#)!n$tituitS a a)#$t#i $)ii#ri din "il#niul I,
VSI i.#.n.* )u $#"n#l# $i"1!l al# &al#!liti)ului tar+iu #ur!&#an
8B2,12 "il#nii i.#.n.9* nu $# &!at# $a nu,Al atra%a at#ntia
)!in)id#nfa l!r* d# d#&art# n#fata"&lat!ar#6. G
Tartaria , Uni'#r$itat#a Anti).itatii ?;
A1ia in 13J2* In nr.74 din MC!n'!r1iri lit#rar#6* d#)i du&a B2 ani
Y;9* Arit!n Vra)iu $)ria5
nS#"n# un#!ri id#ntl)# )#l!rd# la Vin)#a au f&$t d#$)!&#rit# la
Tr&ia 8fa "il#niul III i.#.n.9 :i in alt# &un)t# din $&aflul "i)r!,
a$iati). Ori)at ar &ar#a d# &arad!(al* inI#ntat&rii $)ri#ni
$u"#ri#n# nu au l!$t $u"#ri#nii. Intru)at $#"n# &i)t!%rafi)# au
f!$t d#$)!&#rit# :i la Turda:,Vin)#a* $# &!at# &r#$u&un# )a
$)ri#r#a d# la Tartaria # un #l#"#nt )!"&!n#nt al unui $i$t#"
%rafi) lar% ra$&andit in "il#nill# VI,V i.#.n. Nu &ut#" $S nu
a))#&ta" i&!t#+a ar.#!l!%ului $!'i#ti) V.Tit!'* &!tri'it )ar#ia
$)ri#r#a &ri"iti'a din 1a+inul Marii E%## &r!'in# din $ud,#$tul
Eur!&#; 8"il#niul IV i.#.n.9 :i nu a a&arut $u1 influ#nfa )#l#i
"#$!&!ta"i#n#. In afara d# a)#a$ta* fa "il#niul V i.#.n.* )r#at!rii
)ulturii Vin)#a $i,au )r!it dru" &rin A$ia Mi)a* $&r#=Zurdi$tan*
und# $# $ta1ili$#ra &r!t!$u"#rf#nii6.
In nr. 4O134E* ?n r#'i$ta a"#ri)anS R#ad#r7$ Di%#$t6* ar.#!l!%ul
8a"#ri)an9 R. S).ill#r n!ta5 **D#$)!&#rOrO4# ar.#!l!%i)# r#)#nt#*
)a EP alt# datari $tiintifi)# "ai ri%ur!a$# arata* a+i d# #(#"&lu* )a
Aa&!n#+li &r!du)#au )#ra"i)a inaint#a &!&ulatiil!r din Ori#ntul
A&r!&iat :i )a &a"anf#ni; din R!"ania au in'#ntat &!at# !
f!r"a d# $)ri#r# )u )at#'a $#)!l# inaint#a $u"#ri#nil!r 6.
In fin#* #ruditul Ga1ri#l G.#!r%.#* )aruia Ti dat!ra" r#'i$ta d#
Tnalta tinuta :tiintifi)S **G#fO)a6* $)ria d#$&r# TSrtariaP
**Aut!rul a"#ri)an $# r#f#r$ la ta1iit#l# d# la Tartaria :i d# la
L#&#n$>i Vir* )ar# V,au 1u)urat d# ! lar%7a audi#nta fn &r#$a
:tiinfifi)a din $trainatat#. C!n)lu+iil# lui S)fiitt#r nu au $ur&rin$.
inaint#a l!r au
11C
a&arut in r#'i$ta ]Znania SilaW* #ditatS in UftSS* un $tudiu al lui
N?ir!' in )ar# $# r#l#'a )a tS1tif#l# d# la TarUria* 8Aud#tul Al1a9*
d#$)!&#rit# d# )Vtr# )#r)#tat!rul )luA#an N. Vla$$a* )!ntin fi%uri
:i ! $)ri#r# &i)t!%ra,fi)a a$#"anat!ar# )u )#l# $u"#ri#n# fiind
fn$S )u ##l &utin un "il#niu ant#ri!ar# )#l!r "ai '#).i &i#$#
$i"ilar# %a$it# in M#$!&!ta"ia. ?ir!' )!r!1!r#a+a %ratia ta1lit#l!r
d# la TartarOa )u $)rl#r#a &i)t!,%rafi)a d#$)!&#rita la L#&#n$>l,
Vir* &# "alul ?u%!$la' al Dunarii* fn ti"&ul lu)rSn7l!r d#
)!n$tru)Ai# a C!"&l#(ului Sidr!t#.ni) d# la 0!rAU# d# -i#r*
%S$indu,l# f!art# a&r!&iat#. T!t #l )!.).id# )a a)#$t# $)ri#ri&!t ,
fi )!n$id#rat# )a fiind )#l# "ai '#).i din lu"#6.
Ta1lit#l# d# la TSrtaria... n# '!r1#$) r!"an#:t# S
A" in$i$tat $i '!" "ai in$i$ta* &#ntru )a # '!r1a d# &ri"ul $)ri$
din lu"#* )un!$)ut &Una a)u". T!t Tn MMit!l!%ia R!"anS6
#$t# r#&r!,du$ ta1l!ul )!"&arati' du&d /!ri$ 0#rl!' al $#"n#l!r
&i)t!%rafi)# d# la Tartaria* DA#"d#t,Na$ra :i Gr#ta. Dar $a '#d#"
)# $)ri#r# #$t#.
Ta1liAa r!tunda.
O )ru)# T"&art# di$)ul Tn &atru $f#rturi. D#)i* fi#)ar# $f#rt 'a
)!,"uni)a ! fra+S l!%i)$* )# $# Ia )!ntinua. Citi"* d# la $tan%a la
dr#a&,ta )a Tn t!af# t#(t#t# $#ri#rii .i#rati)#.
l!t$ $a)r# L,inii LITERA l!r $ta In)#,&ut f#ni)ia,n*ti& &#r#n I,
STRUL ?#f 12 DORIO* OMER ),ind /OREAS $,ud
0ARANGUL ar$ CRONICU DAC RE/USUL CIOC .. unil
VEDA,i fura R,,#%# TatS a?a 'ad lit#r# ),ar# $u$ 0!#t lit#ral
du&< OMER a$tf#l...
S ! a r # 1#1 ! t J3124,B,1<BDE,<,C
a
*
!
u
#
"
?
i
u
t
r
n
0

u
i
n
0
r
i
i
t
1

r
$
r
#
$
t
#
$
d
1
a
"
i
!
#
n
f
#
!
D
i
1
n
f
i
#
)
r
1
)
i
t
a
n
r
!
d
i
r
n
a
)
0

t
)
#
n
i
1
0

r
I
!
a
%
i
#
i
i
2

r
$
u
4J312,J,CEBD<1,1, 7
3EB,4,D4J7,E,<C112
31D,C,CEB<J124
4,D,<CB,E,J13DE,<,12
DJ4<B,1D,1CE5312,1,
D312B45J1E<,1,C,
1B45DECJ3<,1,12
12E,D,BD<4J31C5
B1D5DE<1B12C5
J43,B,DE<1B12C,1<
3D1B,D,12<,4,E4J,D,C
C123<J,B,EBD154
$S%#ataETA D ! u a 1 i t # 6r # U&#CS"ar#T id#al&atru
l#.a$f#rtCS
3<D,B,312C45E1B,<,
<D15EC4J312,<,B
4J<5E1C5BD34,4
1J<3DE5B12C4,11,
312C45<DJEB1,E,
D#)i5 ?!t# $a)r#* lit#ra l!r $ta Tn)#&ut f#ni)ian* ti& &#r#n ISTRUL
?#f IO* , DORIO ,. OMER* )and /!r#a$ $ud , 0aran%ul ar$
Cr!ni)u Da#* r#1u$ul V#da,i fura tata* a:a 'ad lit#r#* )ar# $u$,
&!#t CIOC...unilit#raldu&S O"#r* a$tf#l6...
NOT frat# n!,rdi) "!E :#f din C!$ia &a,r)ur% ILION,
OANRTO-ENT 311254D=BEJ,B,<C
CS,SE7-MDORI OSCINDIA0A RINGULICRO
34121,D,UJ<,11,BDE,1
CDE,B,<1B4J,1,312
NIC U M U / U - U D,1B,312,1,4J1B<C,E,E U7fu 1uni)u
R A A T A T A G U A DUCARESUSA IIILITERAL V I 2 M E
R -
12J3,D,E5 1B3J5C5<DE124,1,<1BB51<D54DEJ5 12EC4C3,1,
Ma%u a arStat du$u # Cara:5 i'ii IOM fl#r Lit#ra.
1JE3D,B,BC412<
114
D#)i5 **N!t frat# n!rdi)* "!: $#t din C!$Oa5 &ar)ur% Ili!nu* fu
1uni)u5 Ma%u a aratat5 du$u # Cara$5 Mi GOM* ti#r lit#ra6.
n!ta#i)),$! D1<E,E,4CBJ,3,123 Ant# CIOC OM,
i u i n " t a r d u B<5E1C5312D4J U,i Sit DunSr,
$ u # d i ' i i *i ! 4J,4,D3112B<,<, ii* di$)ul
W7.L6; # r i ,ECC,4,<5BDE15 i'i # f#r".
..Ant# CIOC OMU,i* "it Dunarii* di$)ul I'i f#r"6.
E S O7M U I MI I 15B1<B5D123E5C4J,B .E Il!$ "itu L:i
L I E - E R M E5D<C45 = # f#r" 7
**E Il!$* "itu f:i* # f#"f
#il!$"itu$ BB<15ED12351EJ<,1, -il#5"!?u #$t#
# f # r " * D4C,< RIM
n-i8u9l#5 "!$u #$t# RIM6.
-ILEMOSUEL 1B<D,B,EC4J12,B,35 -il#5r!!:ul# li#.
C.#ia* lit#ra I. Cu )ar# a" Tn)#&ut.
O"#nir#a $,a na$)ut :i )i'ili+at... " R!"ania;
A'#" un t#(t !1Q:nuit in )ar# a&ar lit#r# dar :i $#"n# $&#)if i)#
&i)t!%rafi#i* &# )ar# l#,a" intalnit Tn Ta$$iii* )a :i " $&at?ul
"#dit#,ran#an* Tn L#"n!$* in -#$t!$* #t). In &ri"ul $f#rt* difi)ila
#$t# lit#ra D* )ar# Tn$a $i"1!li) #$t# +#)#* n!tata )u #d.iIal#ntul
)ifri)8IO9. Lit#ra D a&ar# :i Tn al d!il#a $f#rt* $u$* und# '!" afla
$i lit#ra 8t!t ulti"a9 U* Tnt&r$. In ##l d#,al tr#il#a $f#rt* a&ar# un
S* )lar* )itit %r#)#$t#5 #ta. :i "ai difi)ila #$t# )itir#a ufti"ului
$f#rt* und# a&ar d!ua lit#r# U* &#$t# un un T $i* 1in#tnt#l#$*
Cru)#a* )itita ai)i 8)$9 , ulti"a* lata d#)i )a* &r#)u" $&u,n#a"*
fi#)ar# $f#rt ar# un nu"ar anu"it d# lit#r#* )ar# da ).#ia t#(,
tului. 0ri"ul $f#rt ar# C2 d# lit#r#. 0#ntru &r!fani $# 'a na$t#
Tntr#1ar#a5 )u" $a a&ara f#ni)i#nii Tn t#(tui din "il#niul VI
T.#.n.* )and !ra$ul TIr a1ia $# Tnt#"#ia+S Tn B.4E2 T.#.n.?
Si%ur )a $# afIS ai)i un &arad!(* nu"ai &#ntru )a nu $ti" )in#
#rau f#ni)i#nii. Cu" ni)i #i* )araufii "aril!r #t).* nu $tiau* $au n,
au la$at ni"i) d#$&r# #%i&t#niP iar %r#)ii nu ftiau )i,n#,$ &#la$%ii*
#t)* #t). Dar* %r#)ii $i r!"anii Tn)#& i$t!ria l!r )u "ituri* #t).
Cand $# $ti# )a f#ni)i#nii nu f!r"au ! &!&ulati#* )i $# !)u&au **)u
)#l# $flnt#6* fiind &!&i* "irar#a di$&ar#. D#)!difi)and )u'antul
Duna,r#a,l$tru,#$t# a)#la:i lu)ru. D# a)i* )u'antul r!"an#$)
"a%.i$tru 8!ri latin#$)ul "a%. i$t#r9 fiind )u ad#'arat )r#at!rul
"tr#%fi )i'ili+atii #ur!,&#n#. T#r"#nul S!"#r $# d!'#d#:t# !
f!r"ula Tn )ar# intra $i A&!l* $i D!ri)* nu"#l# r#al al Z#ului
Sal"!)$i$. Cu'antul DOR nu #ra i.tra,du)ti1il* )u" "ai )r#d
d#$tui* )i #ra ta1u,int#r+i$* )a :i nu"#l# HS@S,la.'#. /!r#a$
#ra nu"#l# 'antului d#nu"it la n!i Cri'at* frat# "it!,l!%i) )u
N!tu$* 'antul d# $ud. In $f#rtut al d!il#a $# $&un#a d#$&r# ard#r#a
r#1u$ului da)* a )r!ni)ului VEDA. T!t "ai )lar $# '#d# )a* d#
fa&t* di'#r$i,fi)ar#a /a1#l a f!$t ! n#)#$itat# d#li1#rat#* )ar# a
du$ la d#+'!ltar#a $&irituala a O"#nirii. lara$i a&ar# CIOC*
d#nu"ind n#a"ul da).
Inaint# d# CIOC a f!$t OMU. Mitul Dunarii. Tn )#ntrul lui
ILOS* )##a )# arata )a t!tu$i nu $# )!nfunda "unt#l# Ida )u
C!%ai!nul. 0!at# &#nulti"a )!"uni)ar# # la f#l d#
i"&!rtanta5 **"!:u # RIM6 C!nfu+ia ?ui RIM )u R!"a* !
dat!ra" lui Di"itri# On)iu* dar $&u$a )r!ni)aril!r #ra $i"1!li)?*
a$tf#l* )a a'#a" R,IM , Tn )ar# R Tn$#"na
11J
R!,S!ar#l#* a$a )u" a&ar# $i Tn .i#r!%lif#* ?ar IM\IOM\+G*
)u" a" #(&li)at* )#l# C +il# al# )r#ati#i* a$a )u" d#altf#l Tn)#&#
"aA!ritat#a in$)ri&&!r d# la n!i. D#)i RIM ar Tn$#"na* "ai
dir#)t $&u$* d# la Tn,)#&utul Cr#afi#i* d# la &ri"ul !"* Tn )ar#
a'#" tn '#d#r# &# Ada"* a$a )u" a&ar# $i"1!lul $i &# )ru)#* )u
)!n$!an#l# nu"ai* OM. Dat!,rita a)#$tui RIM* a" &ut#a &ri)#&#
u$!r )# Tn$#a"nS RIM.NIC* "ai al#$ &< a'#" d!ua5 RIM.NIC ,
Val)#a $i RIM.NIC $.arat. *
In a"1#l# +!n#* a'#" d#,a fa)# )u )#ntr# r#li%i!a$#* )u )Anul
&r#!t#$) :i )alu%ar#$)...
Tartaria , $i"1!li$ti)a &#ntru inifiati
Di$)ul in'ita la r#fl#)ti#. Intr,ad#'ar* 'a tr#1ui $a lua" t!tul6 d#
la ZERO* d# la /UNU6. Cu alt# )u'int#* d# la lit#r#l#
&ri"ar# **O6 $i **l6. :i a+i a$a Tn)#&# **fa)#r#a lu"ii6.
In a)#a$ta $i"&la &r#+#ntar# a $#"n#l!r in)!nfunda1il#* a'#" Tn
'#d#r# intuifia &# )ar# ! au atat )!&iii* )at ?i f!rta d# %#n#rali+ar#
a )#l!r )ar# au )r#at lu"#a. A'#" $f#ra $au )#r)u7l , Tntr#%ul , :i
ra+a lui. Si"1!li)a # d#$tul d# &# fn=#l#$* &r#fi%urand 1inarul.
Dar )#ntrul fiind &un)tul &ri"!rdial* d# )ar# '!r1#a :i M.
E"in#$)u 8**...&un)tul a)#la d# "i:)ar# "ult "ai $la1 )a 1!a1a
$&u"ii6...9* :i )ar#* )r#and r!tundul* Tn).i&ui# )ifra C* "i#+ul
fiind **)#'a din ni"i)6* !1raAii* )u" t!at# )u $i%la - 8fa)#r#*
f#"#i#* f#1ruari#* #t)9. Ra+a # UNU* ?ar Tntr#%ul $&atiului d#
"anif#$tar# #$t# n#li"ita i"a%inar#i $f#r#* Tn).i&uind !ri)#*
in)lu$i' $i$t#"ul $!lar.
Ca ?i di$)ul Tartari#i* )u )#l# D $f#rturi al# 1ra."anului* '!" !1,
$#r'a )u" au &utut a&ar#a lit#r#l# alfa1#tului n!$tru* in nu"ar d#
BD 8B[D\C\-9* a$tf#l5
Gandir#a "at#"ati)a a &r#'alat5
D4 12 1< 1C 13
E J 11 1D 1.4 B2
C ? 1B 1E 1J B1
-!l!$ind arit"!l!%ia $a)ra !1$#r'a" r#du)#r#a la unitat# $i )U
a'#" d# a fa)# )u )ifr# &ar#,i"&ar#* $i"#tri)# :i a$i"#tri)#.
Su"a &ana la +#)# #$t# EE 8E[E\129* iar $urna 0Una ?a D\12
81[B[<DD\129. In a)#la$i ti"&* $# %ru&#a+a 8BOE9 CO3* iar d!i d#
tr#i fa) J. Lui !&t Ti )!,r#$&und# S* :i a)#$ta $#)fi&nat '#rti)al
da t!t d!i d# T 8tr#i9.
Un initial* Ci> Da"adian* )r##a+a un )!d uni'#r$al in )ar#
#$#nfial # in'ariantul CD. D#$&r# t#tra)tI$* )itandu,l &# Ari$t!t#l*
La"1li).!$ &a$tr#a+a '#r$#tul5 **T#ra)tI$* ar"!ni# &ura* a)##a a
$ir#n#l!r... dar "ai al#$ $u1 f!r"a $a d# nu"ar &ur $au di'in*
adi)a Tn )alitat# d# DECADA t#tra)tI$ul d#'in# $i"1!l al
Uni'#r$ului 6.
In lu)rar#a Dr. l!an R!d#an nEni%"#l# &i#tr#l!r d# la Sar"i$#,
%#tu+a6 afla" falan%a d# #)'id#u d# la Cuina Tur)ului* r#$&#)ti'
nu"#,r#l# 12*D*C* r#&r#+#ntand $#"nifi)atii &r!fund#. 0i#$a #
datata J.222,12.222 T.#.n.* :i )!n$id#rat# d# $&#)iali$t;
nUNICAT IN E0I,0ALEO,UnOUL EURO0EAN7 8)f. C.S.
Cra$naru* !&. )it.&.39. 0# r#$&#)ti'a &i#$a "u+#i$ti)a a'#" tr#i
!rna"#nt# r!"1i)# **)# $u%#r#a+a )!l!ana infi,nitului 6aflata Tn
t#+aurul d# la Sin!'a $i la /ran)u:i* di$&u$# a$tf#l5
113
0ATRU un%.iuri )u 'arful in A!$
ZECE linii in r!"1* in "iAl!)
:ASE un%.iuri )u 'Srfut in $u$
lata ! d!'ada )a )#i "ai '#).i dintr# )#i "ai '#).i* &i#rduYi in
n#%ura a +#)# "il#nif* )un!:t#au nu"#ratia* )a :i $#"nifi)atia
d# )ult a nu"#r#l!r 12*D :i C. N!r!) )u )#i )ar#* &r#luand,! 7d#
la 1ar1ari :i dandu,$# dr#&t aut!ri* au r#u:it $L ! d#&!+it#+#
t#"#ini) in t#+aurul )ulturii "!ndial#. In a)#$t f#l* :i fara $a $#
:ti# $a)ril#%iul initial* )a6)i d#$)!&#rind $ur$#l# n# f!l!$i" d#
tradi=i#. Mult "ai tar+iu* :i Tn '#).iul E%i&t nu"arul 12
r#&r#+#nta lati"#a $an)tuarului din Edfu* d#!ar#)# latura
t#"&lului S!ru$ "a7$!ara +#)# )!ti r#%ali. Sa&,ta"Sna a'#a +#)#
+il#. Z#)# r#&r#+#nta :i unitatit# &=tratului +i$ Ana%i)6* a )arui
dia%!nal$ n)&ntin# "i#+ul +#)i"il!r &rin)i&al#l!r di"#n$iuni din
&ira"ida Z#!&$6 8i1id C.S. Cra$naru* &.39.
In )!"#ntariul a$u&ra dial!%ului Ti"ai!$ al lui 0lat!n* 0r!)lu$
)!n$#"n#a+a un ir!n !rfi) al 0ita%!r#i)il!r* &#ntru )ifra +#)#5
?ndurS,t# d# n!i* nu"Sr&r#a "Srit
Tu )ar# ai )r#at +#ii :i !a"#nii
Tu$fantS&Stri"#)#)!n8iirSda)ina:ii+'!rul
'#:ni)ului )ur#nt al )r#aAi#i; R 7 ,
0ur)#d# din unitat#a )urat# a adUn)uril!r
&ana)and a aAun$ la $fanta &atri"#5
Ca)i nu"arul di'in !ri%inar
&ur)#d# din unitat# )uratS a adan)u.l!r
)ar# a +a"i$lit &# "a"a Uni'#r$ului
)ar# &# t!at# )u&rind#* &# t!at# l# T"1rVti:#a+d
0ri"ul na$)ut "#r#u n#a1Stut* "#r#u n#!1!$it* $fUnt ZECE
tiit!rul ).#ii Uni'#r$ului )ar# fn t!at# #$t# a$#"#ni
nu"arului !ri%inar 6.
1B2
Ca&it!lul VIII
DACIA , CENTRUL SU0REM AL LUMII Lit#ratura $,a na$)ut
la... Carna
in afara $#)r#tului :tiint#i &a$trat d# %#ti* !)u&ar#a fun)ti#i d#
"ar# &r#!t d# )atr# r#&r#+#ntanti; alt#r #tnii d# "a; tar+iu a du$
la &a)atul r#al d# a TRADUCE O0ERELE UNICE* in di'#r$#
)!duri d# )ult 8#1rai)* $an$#rif #?in* latin9 fara a "#nfi!na i+'!rul
:i d# a di$,tru%# !ri%inal#l#. A$tf#l* a&ar )a&!d!&#r# )and ni)i nu
a'#au t&at# lit#r#l# alfa1#tului 8'#+i Iliada* $au , ##l "ai #'id#nt ,
$#)!lul I la R!"a , )a&!d!&#ra "aril!r &!#ti...9* "inunil#
)!ntinuand &ana tar+iu* )and "u+i)a fara*1a+a d# "a$# da "aril#
)a&!d!&#r#* $au )and t!at# &i#$#l# t#atrului anti) &!arta un
$in%ur nu"# )a :i S!"#r;
Dar $a '#d#r. )# inf#l#%#au G#fii &rin )!n)#&tul d# lit#ratura5
Ta'alfaa)) C412<1B,4,EJ,<,3D -a)utS la Ca,
#nt%ra'd#a EBC,B,D1<543J12,B rna .%#t VEDA
$u&raluial 1CJ123,1E,<BD41E,12, Lila 0uru?a
f a & u $ u & $ i 1 E4DJ513C12,C,B< $&u$ fiul A0,
!nr!alfaa) DC,D,EB3,4,4112J<,4, OL Ana f!)ar
)#ntuat"ii <E1BD,<,3J124C,J NUCET i"ita
"iialfatau C41BE<D,D,J3,1,12 fa"ilia ta*V,
alfa'ir%ul 1J312,1J,<C4EB,4,D a%ul firul A,
a ! " # % a n i i d E4J.5 121B3C,J,D< GNI Da)ia #$.,
!'afiun) t#! J354<DB,D,C1E512 . t# )a&u nOu Z,
"i)r!ni!ta EC<1,4,3DJB12,1E,4 !n#$ TROIA i,
) " i ) d # a $ u & D<,C,14EB3J,1B,C512 )i CADMUS # 0,
raluii!tal 1BDE<3,B,412J,11,C RAVILA OLT I,
a"1da!"i)r 3E12,B,4CJB<1,E,D )ar $>iin1a d,
!Aia))#ntua <,1,12DEC4J,1C,B13,E, a a))#nt n!u
t%a"a!"i )r 12J14,12,B<DE,B,3C Rit".%a"a CO,
!ni. !ta'ir% 12C<DB,1C,J14513 CAION IOV Ln,
ula!"#%ani E3C412,1E,1B<EDJ,E, tr#%i Vla?)a.
D#);5 **-a)uta la Carna %#t* VEDA LILA 0uru?a,$&u$ fiul
A0OL=na f!)ar Nu)#t i"ita fa"ilia ta*'a%ul* firul AGNI Da)ia
#$t# )a&u OC!n#$ Tr!ia* id Cad"u$ # 0ra'ila OltP O)ar $>iin1a* da
a))#nt n!u* rit" %a"a C!%ai!n5 IOV Tntr#%i Vla:)a6.
II.
AUNGETNLAL E5D3121<CBJ,14,4 # %alantul N,
S0VSVO--NM E3,B1,1B<D,B,4J,1,1CC UN $&u$ --
$), b
AMIGRAGNII E12B,B<,D1<5S4J3,B ri#" Gal AGNI
ESTE0NOVIA 1B<D,B,3412C5EJ #$t# l!an &u,
2 E 0 M E A,L R M A J,11,E5<1BD,B,C4123 r# 0OEM
ala"
OAECRGGI IO <1EC,<,4<JBD,D, "ur% %#ti)
V I M M . .
D#)i5 **E %alantul NUN $&u$ --. S)ri#"5 %al AGNI #$t#
IOAN7, &ur # &!#" Ala" , "ur% %#ti)* C!$la6. III.
#ln""$&.$ii C3E4B1J,C,12D<,11, Si"&l#,$ IMN
1 % a 1 " $ i ! a n *E312J.1,<,C4BD<,B, MANOL*
$i%la
a!#ala"!i) 12ED43JC,1C,<51B1 5)la$i)S # a)t
t.
1B1
D#)i5 **Si"&l#,$,IMN Man!l* $i%la )la$i)a # a)t6. IV.
S IEAGCAEAC EDB15<531215J4C,B, Ga$i # a)t EAC
T.
n%a$i5 # a)t EAC6
% a $ i # a % t i 1B<DJ3,1,EC4,B, Ga$i=i EAC
. GA. .
R!"ania , "at)a )i'ili+afi#i u"an#
At#$tar#a d!)u"#ntarI a +!n#i $i a Carn#i Tn $&#)ial n# !1li%a a
r#fa)#* fi# $i &# $)urt* a)#$t &ar)ur$. A$#+Srtl# n#!liti)# d# la
Tru$#$ti* Traian $i Sa1a$#$ti* Cu)ut#ni* Sal)uAa &r#+inta
nu"#r!a$# ur"# al# &r!%r#$ului $!)ial #)!n!"i). C#rarni)a $i
$tatu#t#l# aflat# Tn nu"ita #ta&a a**)a"&uril!r d# u"#6 at#$tS la
Ca"a 11E "!r"int# d#$)!&#rit#* a&!i la Garla Mar#* O$tr!'ul
Mar# 8)f. Dra"1a* !&.)it. &.DE9
Dintr# $tatuil#,"#Oi1ir* un l!) a&art# !)u&S )#a d# la /aia* r#&r#,
+#ntand ! f#"#i#* )a $i )a&!d!&#ra nu"itd Z#Ofa d# la Vidra.
C!n,t#"&!ran# )u ta1liQ#l# d# la Tartaria $unt &i)t!%ra"#l# d# la
Gura /a)iului , CluA :i d# la Car)#a , D!lA. 0#%a$ul d# la
Cu)iulat* uni) Tn Eur!&a* ar# ! '#).i"# d# a&r!(i"ati' 12.222
ani.
A)#a$ta )!ntinuitat# &#rf#)ta arata )a atitudln#a &!&!rului n!$,tru
d# t!l#ranfa :i &at#rnali$" $# Au$tifl)a Tn ti"&* fiind "at)a Tn,
tr#%ii )i'ili+a=ii #ur!&#n#* :i nu nu"ai. A)u" )a $ti" )in# #rau
tra)ii ,! &r#+#ntar# "iti)a a da)it!r , iu)ruril# $# $i"&lif i)a.
lata )a nu n# "ai $ur&rind# $irnilitudin#a &i)t!%ra"#l!r $i ni)i
di$,tru%#r#a d#li1#rat# a '#).it!r )i'ili+atii din ?u"#a n!ua6 d#
)atr# )!n,).i$tad!ri* )ar# a'#au ur"#t# )r#at!nl!r art#i $)ri$ului
$i li"1ii uni)#. :1 ta1lit#l# r!n%!,r!n%! din In$ula 0a:t#lui
'!r1#$) Tn li"1a ada"i)l* f!l!$ind a)#la:i al%!rit"* )a :i Tn
Eur!&a* n!rdul Afri)ii* A$ia.
0#ntru a aAun%# la alfa1#tul $tra'#).i* I&)uit!rii air &ar)ur$ un
dru" lun%* nu"it &r!)#$ul d# .!"ini+ar#. In)#&uturil# ;#,a"
&ut#a "ar)a &rin ulti"a T"&artir# fntr# u$)at $i a&a5 f!r"ar#a
Atlanti)ului d# $ud 8))a 1D2 "ill!an# ani9 Atlanti)ul d# n!rd 8))a
J2 "il.9* iar ulti"a &r!%#n#+a 8,CE "il. ani9* )and $,a ridi)at
)!l!ana '#rt#1rala a Eu,r!&#i,0irin#i* Al&i* Car&aAi 8)u fratii
Dinari)i* R!d!&i* 0ind* Muntii Cri"#ii9* Cau)a+* Sindu#u$i,
0a"ir 8)f7.M.Si"i!n#$)u* !&.)it.&B9
In ur"a )u B2,12 "ili!an# ani* Tn lutul )al)at d# Or#!,Dri!,0ara*
&r!&Z,* S).i'a,* /ra.i"a*, Ra"a*, D!li).!,* Oda1n! , &it#)i* 'a
fi Tn)#,&ut a'#ntura u"ana. Tn ar#alul n!$tru* d!'#+il# d# la
Mur%#ni ,la:i :i Tn M!ld!'a d# &#$t# 0rut at#$ta.#(i$t#nfa
"ai"ut#l!r t#rtiar#* d#,$&r#r)ar# '!" )Atitn Ra"aIana. In &r#$a
$,a &u1li)at $&!radi) #'!lu,tia .!"ini+il!r. Tn)#&# )u ))a. 1J
"ili!an# ani &rin )#l# E $).#l#t# %a$it# Tn Z#nIa al# "ai"ut#i
0r#)!n.$ul* )u )ara)t#ri$ti)il# &ri"il!r &a,"#ni 8R.L.,<
$#&t#"1ri# 13JD9. A&!i* )!ntinu# )u "a(ilarul unui .!"inid
8))a.J "il.ani , Tn R.L.* B $#&t. 13JB9* Tn Eti!&ia* lan%a raul
AM#a$* f!$Ia unui !" "ai"uta 8))a. D "ili!an# ani9 a$#"anat!r
)i"&an+#ului. In lit#ratur# V#d#l1r a'#" i"a%in#a a)#$t!ra. tntr,
! in$)ri&ti# )iti"5 **Tu ai tat$ Tn Eur!&a6...#t). Va tr#1ui* d#)i* $:
n# a"inti" d# a)#l Au$tra,lant.r!&u$ Olt#ni#n$i$* aflat* la
/u%iul#$tii Val)#i* d# Ni)!la#$)u 0l&&$!r
1BB
$i N. M!r!$an... In "unfii Car&afi a&ar %.#farii Tn)a din
&#ri!ada Gun+* Tn)#&utul )uat#rnarului* iar aria "!ntana #
l!)uita.
T&&!ra$#l# d# "ana* d# la Lu)a &# Ni$tru* &# li$a Car&ati)a* &#
Tnalti"il# ".unt#n#%r#n#* in &#$t#ril# Cri"##i* d#fin#$) )# 'a fi
"ai tar+iu India 0!nti)a. Iar fn int#ri!rul tarii* la -ar)a:#l#*
D!1r!"ira* Dridu* DarA!'* Cand#$ti* /aia d# -i#r*7 Studina*
DrS%an#$ti* Rau:!r,Ru)ar* $&r# 0a&u$a 8l#+ar9* $u1 M!ld!'#anu
Tn Val#a R#a* la M#ri$&r* Ca&u$7ul Mi),CluA* Nandru,0#$t#ra
)urat#* O.a1a,0Nn!r* Tn &i#tri$uril# /u)ur#$til&r* Giur%iu* Val#a
Lu&ului , la$i* C#a.lau* Ri&i)#ni* 0rut* Mit!) &# 0rut 8ai)i fiind
$i ! 'atra d# f!#* ))a. BD2.222 ani9...
E )a+ul $a &#O)#&#" "#taf!ra )u 0r!"#t#u )# &rin$#$# un &ui d#
tra+n#t :i,l d!"#$ti)i$#. D# la d#+a$trul &r!'!)at d# #l#)tri)itat#a
na,turala* f!)ul :i "#tal#l# d#'in fa)t!r; d# &r!%r#$... Oar#* )#
ar"# $# fa##au la fauraria lui Vul)an? D# &# la 122.222 T.#.n*
!a"#nii d# ai)i &a$tr#a+a f!)ul. /uni)il# **Ri$$6 Tntr#tin#au
f!)ul* )!nt#"&!ran )u )a"ila d# Olt 8Ca"#llu$ alut#n$i$9 :i
&ant#r#l# 8Ma).a ir!du$ lati,d#n$9 a'and "!n!$ila1#l# li"1ii
&ri"ar#5 Tn Aurul f!)ului* %raiul arti)u,lat Tn f!r"ar# &r#fi%ura
:)!ala d# "ai tar+iu. A:a a&ar# S!"! $a&i#n$ f!$ili$ Cr!,
Ma%n!n* )ar# 'a ard# ! $uta d# "il#nii tn fla)ara aut!&#r,
f#)ti!narii. MutaQia %#n#ti)a #Iid#nta '#ni$# d# $u$;
0# un $&afiu lar%,fara #tni#,d# la &#:t#ra Gra'#tt#,-ranta &ana la
Z!$t#n>i,D!n* din 0ind Tn /alti)$ :i* "ai la $ud* in E%i&t 8la
A$$uan $,a d#$)1&#rit un $).#l#t &r#i$t!ri)* at#$tat ))a C2,J2
"ili!an# ani9 $,a )r#at ! unitat# )ulturala &# ! "ar# Tntind#r#
%#!%rafi)a $i $# aAun%# la ! untf!r"l+ar# a un#lt#l!r 81$t. R!"*
V!l* I* Ed. A)ad. 13C29
A)#$t $tri"!: $# d#+'!lta &# Tntr#%ul t#rit!riu )ar&atin5 la
l!$a$#l 8Orad#a9* und# ar# at#li#r# d# )i!&lit !&alul 8Val)#l#*
0r!$#a* 0l!&at9* &# C#a.lau 8&un)t#l# C#tati)a* /i$tri)i!ara* La
Lutari# /uda* 0# 0!di$9* Tn M!ra'ia* Tn$&r# Matra /u). ,
Au$tria* Tn /!#"ia 8&#$t#ra 0r#d"!$t9* /aia d# -i#r* /ail#
S#r)ulan#* /!r!$t#ni* Giur%iu , !$tr!'ul M!)anu la 3 " $u1 fata
Dunarii $i Malul R!$u* Ci!)l!'ina , Raul Mar# 8Sun#d!ara9*
0#:t#ra 8C.#il# /ru$tur#tului9* C.#il# Da"1!'i)i!ar#i* Gura
C.#ii* G:l"a 8Ra$n!'9* C.#ia* O.a1a,0!n!r* 0#$t#ra Mui#rii*
Ri&i)#ni 80rut9* Tin)!'a 8Caran$#1#$9* 0!iana R!"an 8Mi+il9*
Cr#"#n##a,8/u,+au9* Clad!'a 8Arad9* O$tr!'ul Mar#
8M#.#din=i9* Ciu&#r)#ni 8T#l#!r"an9* Val#a Dunarii M#d%idia
8Canal Dunar#,Mar#a N#a%ra9. La Mi)ulinti 8/!,t!$ani9 $,au
%a$it )#l# "ai '#).i .ar&!an# d# &#$)uit lu)rat# din )!" d# )#r1*
iar la Mit!) 8/!t!$ani9 $,a d#$)!&#rit ! &iatra )ar# )!ntin# i",
&ri"ata $).ita unui ani"al. Ea #$t# a&r#)iata dr#&t )#a "ai '#).#
"anif#$tar# arti$ti)a a !"ului &al#!liti) )un!$)uta &ana a)u" la
n!i.
In E $#&t#"1ri# 13JB* $,au d#$)!&#rit* d# a$#"#n#a* Tn $tratul
&a,l#!liti)ului $u&#ri!r 8D2.222,E.222 f.#.n.9 d#$#n#* %ra'uri*
&i)turi* $)ul&turi Tn !$* fild#:* )a $i la O.a1a 0!n!r* & "ar%#a
fa)uta din )anin d# lu& #t). D# "ar# int#r#$ $,au 1u)urat
fi%urin#l# d# lut ar) dar $t )#a din &iatra d# la la&!$u 8Mi+il9. El#
$unt )!nt#"&!ran# )u )#l# din Santad#r 8S&ania9* )u )#l# C22 d#
&#$t#r; )u d#$#n# ru&#$tr# din Aun,%l#l# Mad.Ia 0rad#$. 8India9*
und# t#"#l# $unt +&!"!rf# $i a$tr!n!"i)#* &r#+#ntand Luna $i
&lan#t#l# $i$t#"ului $!lar* ritualuri* #t). T!at# $unt Tn l#%atura
)u 'iata 'anat!r#a$)a* t!t#"i$"ul fiind* Tn a)#la$i ti"&* !
1B<
f!r"a a .!"ini+arii. A$&#)tuI a&!tr!&ai) nu &!at# fi n#%liAat* iar
t#a"a d# Du"n#+#u # Tn)#&utul Tnf#l#&)iunii. O"ul %and#:t#*
a1$tra)ti+#a+a.
O"ul 'in# Tn )!nta)t )u "a%n#ti$"ul* &rin d#&!+it#l# d# .#"a,
tita din Ard#al* &# )ar# ! &r#lu)r#a+a* !1tinand )ul!ar#a r!$i# )u
t!at# nuant#l#* f!l!$ita tn &i)turi* la )!l!rar#a &!d!a1#l!r* r!:u
fiind $an%#l#* $i"1!lul 'i#tii... **A fa)# f!)ul6 $# r!$t#:t# la n!i
d# &#$t# 122.222 ani. 0r!"#t.#u # l!)ali+at d# N. D#n$Ufianu
1in#* la n!i* iar in$)ri&Aiil# )itit# "at#"ati) ft )#rtifi#d.
Vatra d#'in# #l#"#nt #$#nfial d# )ultur#1. El $# &a$tr#a+a la f#l
$i Tn al1an#+a* nu"ai di)ti!narul #(&li)ati' Tl fa)# **1ul%ar6.
Dar.d#,$&r# $tu&iditat#a nu"it#i $tiint# a li"1ii nu,i l!)ul a)i. Ar
fi &utut d!"nii a)ad#"i)i#ni $a,G afl# Tn %r#a)a '#).# /ATRA
8r#laAia E? , V & $tiu $i )#i )ar# '!r $a intr# la li)#u9 )a $a nu "ai
a$t#&t# +adarni) "i%rat!rii* )a $a l# d#a )u'int# **$#d#ntar#6...
-iul O"ului \ -iul lui Zal"!(#
E))# .!"!. , lata OMUL ; l!an I* E 8'!r1#l# lui 0ilat9
ZViata "i,! &#tr#! d#&art$ d# &atri#* $u1 A(a /!r#ala* &#
&a"antul )ar# $# afla in $tan%a Marii Eu(in#... Dar #u $unt la
#(tr#,"itat#a lu"ii* $u1tatan#l# lu"ii6.
O'idiu 8Tri$ta J* '.D1,DB.* E&i$t!la , '#r$ DE.9
A)#$t# tatani al# lu"ii #rau &r#)i+at# :i d# 0liniu ##l /atran fn
fara .i&#r1!r#i#nil!r5 ?n $&at#t# a)#l!r "unti... trSi#$t# un &!&!r
f#ri)it... a)!t! $# )r#d#)S $untffian#l# lu"ii 681$t. nat.IV* BC*119.
nA$tf#l* &# Saturn* du&S )u" n# inf!r"#a+S $)ri#ril#* ni)i
Di!d!r Gr#)ul $au T.allu$* ni)i Ca$$iu$ S#'#ru$ $au C!rn#liu$
AO#&!$ IP d# altf#l ni)i 'r#un alt )!"#ntat!r al anti).itafii nu l,au
fa)ut )un!$)ut d#,)at $u1 nu"#l# d# OMU6 8T#rtullian , A&!l!,
%#ti)u"* 12P tradu,)#ri , Ant!n Du"itriu9*
...D# la tatal ##l d# $#t$ din )#ruri Din n!rul "ar#
S,a inatIat fn $u$ S,a fa)ut un !" "ar#
Un n!r "ar# Cu ! $#)ur# "ar#
8l#%#nda* )!nf. N. D#n$u$ianu9
D#)#OMU?
D# la '#di)ul Manu,indi)at )a &arint# al O"#nirii* aut!r al
)un!$,)ut#i Mana'a, D.ar"a,Sa.tra* $# )!n$tata &d$trar#a
"!n!$ila1#i **Onan6 Tn t!at# li"1il# #ur!&#.#* d#nu"ind
OMUL5 "ann 8%#r"an9* "an 8#n%l9* u!"! 8ital9* .!"1r# 8$&an9*
"annO"an Tn li"1il# n!rdi)#* fiind d#); ! &al#!,#ur!&#ana* din
ii"1a &ri"ara. Z#ul da)il!r , Sal"!)$i$ #ra id#ntifi)at )u Cr!n!$*
du&a S#I$i).iu$. Ar.#!l!%ul &#ru'ian Dani#l Ru+! $ta1il#$t# )a
"!nu"#nt#l# "#%aliti)# din /u)#%i r#&r#+tntd ! r#li%i# uni)a*
n#)un!$)uta O"#nirii... S)ul&t!rul C!n$tantin l!r,da).# ,
r#$taurat!rul )!"&l#(ului ar.it#)t!ni) , n#,a &u$ la di$&!+iti# tr#i
in$)ri&tii , in $itu , )ar#,l d#fin#$). S< ur)a" Tn i$t!ria Tntr#%ii
Eur!&#;
1BD
Din "i$t#r#l# Munt#lui Slant , OMU
D#$i a" &r#)i+at $#n$ul )lar al l#%#ndarului turn* r#'#ni" &#ntru
)a !a"#nii $i a+t "ai )auta )!ra1ia lui N!#* dar $i a)#$t turn*
d#!ar#)#
n,au "t#l#$ "#taf!r#l# r#$&#)ti'#. Mit!%rafii auA1!"it d# la
d#nu"ir#a
#1raG)L n1a17#l6 , &!arta +#ului* )!n$id#r#d )a a'#" d# a fa)# )u
!
)!n$tru)ti# )i)l!&i)a...*
Dr#&t &#ntru )ar# $a'#d#")#$&un#t#r"#Sul)ifrat* Tu"ul /a1#l5
2 " i ) r ! n ,) nt i D<CJ,C,31E12B,<,4 7 CIOC $)ri" N,
)d#a$'&ral <DEC12,E,B31,J,4J EAMUL DAC 0r,
'i!"i)r!n/ ED<1,D,CB4J3512 i$)u ZIRON /,
#taalfa1#t <J1E,B,35124BD,3,C A/EL # tata -,
a#&$il!* na) E4D,B,<CB1123J,B, IOM* &l#a)a,n
)#t'atla" <E1BD,<,C4J312,J, Nu)#t Atla$
1da&i. '&$il <D3J51E12C4,<,B A0IS /ilu& d,
!nr!%a"a!" <CE51DB312,C,J4,1 ra% CONCS a"
i)r!n $i%r!a CD<13,<,E4B125J $)ri$ NIZA G,
'ir%'la!"i <4B5J3EC5112D rai O"ul 'i%,
),r !,n ' & $ i 1 ! EB<45112CJ3,1D=1D,<, ur!$ C!&il
nn.
n..
D#)i5 **Cl!) S)ri" N#a"ul Da# &ri$)u ZIRON /a1#l # tata* fi!"
&l#a)a,n Nu)#t* Atla$ A&i$ 1ilu& dra% C!n#$* a" $)ri$ Ni)a %rai*
!"ul 'i%ur!$* )!&OO* nn6.
0ri"a !1$#r'ati# #$t# )a t!tul $# &#tr#)# la Nu)#t. Und# # a)#$t
Nu)#t? lata un rd$&un$ dat d# E&i$)!&ul Gri%!ri# al Ar%#$ului* in
lu)rar#a **C!"!rOO# Ar%#:ului6 8#dit. S)ri$ul R!"an#$)*
&.J195 **Du&< d!)u"#nt$* "anS$tir#a $u1 nu"#l# d# NUCET #
)un!$)utS &Snd la 14D4. 0i$ania d# la 1i$#ri)a #$)ri$S in 'r#"#a
d!"nit!rului Mi.ai Ra,)!'ifS. 8...9 0# 'r#"uri* "ana$tir#a $#
nu"#a ]S).itul Nu)#tW* &#ntru )a aid )r#$) nu)i. A luat na:t#r#
din a:#+ar#a )Slu%Sril!r &u$tni)i '#,niti d# la C!+ia )a $S
trSia$)S r#tra:i in &#:t#ri* )!"#"&land )u Du",n#+#u* du&S
)#r#r#a $ufl#tului l!r 6...
E '!r1a d# Mana$tir#a Stani$.!ara; Int#r'in# iar Zir!n* din
"it!l!,%i#* ##l "ai '#$tit dintr# )#ntauri* &n)#&ut la l#a)uri* la
'anat!ar#* in arta "u+i)ii* #du)at!rul lui A).il#* la$!n*
A$)l#&i!$* da$)al al lui A&&!l!... Cu,'antul **Ci!)6 l,a" Tntalnit
Tn)#&and )u nu"#l# &ri"ului &!#t* ).iar &# di$)Il d# la Tartaria*
d#)i )u &#$t# 1.222 ani Tnaint# d# $)ri#r#a $u"#ri,ana. In
)u'antul S-IN* $# &r#)i+#a+a5 **CIOC#ta%"a )autata6* dar nu
uita" )a **TEUT,du$ #&t$) CIOC7* T#ut fiind ##l )ar# a in'#ntat
$)ri$ul. In dial!%ul 0.aidr!$* Tn ur"a di$)uti#i dintr# T#ut $i
T.au"a$ , fara!nul )aruia i $# &r#+inta a'antaAul $)ri$ului*
S!)rat# )!n)lud#5 *A)#Ga )ar# )r#d# )S la$S fn ur"a lui ! art$
)!n$#"natS intr,! )art#* )a :i a)#la )# ! )Ot#At#* )r#+and)S 'a
$)!at# din#a un in'StS"ant* dS d!'adS d# ! "ar# $i"&litat# d#
$&irit6* d#!$#1ind fn'Statura &rin #(&li)ar# :i "#"!rar#* d#
a$&#)tul r#)#7al $#"n#l!r n#M#t#$#6.
C#a "ai &!tri'ita Au$tifi)ar# a a)#$t!r id#i # )!n)#&tul d# Turnul
/a1#l* d#$&r# )ar# $,au $)ri$ atat#a 1a$"#...
Cu'antul &ri$#* Tn$#a"na $tra'#).i. Atla$ #ra unul dAntr# titani*
fiul lui la&#tu$ $i al ClI"#n#i* frat# )u E&i"#t#u $i 0r!"#t#u.
In'in$ Tn lu&ta )u Oti"&i#nii* # &#d#&$it $a &!art# &# u"#ri
1!lta )#r#a$)a* alta "#taf!ra* adf)S $a &!$#d# t!ata $tiin=a
)#rului... C!n#$ #$t# uti )u'ant "ai difi)il* dar tn$#a"na TROIA.
-!r"ula )u )ar# $# &#)#ltuia initi#r#a la El#u$i$ #rau nC!n)$,
O",0a)$67. In n!ta B. &a%. DDT din )art#a ML#$ Grand$
7 1BE
initi#$6* Ed!uard S).ur# $)ria5 A)#$t# )u'int# "i$t#ri!a$# n,au
Tnt#l#$ in %r#)#$t#. A)#a$ta &r!1#a+S*fn !n)# )a+* )a #l# $unt
f!art# '#).i $i 'in d" Ori#nt6. On alt )#r)#tat!r* @ilf!rd* l# da
!ri%in# $an$)rita. Z!n)$ ar '#ni d# la Zan$.a* Tn$#"nand
!1t#)tul )#l#i "ai &r!fund# d!t,1ill5 OM d# la OUM 8OMU9 $au
AUM , $ufl#tul lui /ra."a* iar 0a)$ d# la 0a$.a*, rand* $).i"1*
)i)lu. In a)##a$i )art# a lui S).ur#* n!ta 1* &.J1* )iti"5 ?n
Inttt#r#a 1ra."ani)a* OMU* OUM in$#"na $u&r#"ul
Du"n#+#u* $au Du"n#+#u $&irit* fi#)ar# din a)#$t# M#r#
iS$&un+and la una din fa)utt/Atl# di'in#* &!&ular '!r1ind* la una
din &#r$!an#t# trlni,tatii6. A&!i* adau%a5 SC# "#ntra" d#$
"#nt""#$6 8"antra "antr#l!r9 #ra )u'antul AUM* OUM*
OMU.
0#ntru n!i* )ar# a" )itit in$)ri&tiil# d# &# O"u* # )lar )< ai)i a
f!$t un $an)tuar )u ! a$#"#n#a in$)ri&fi# &# fr!nt!n. Vi+itand
OMU* )#l#1rul antr!&!l!% Dani#l Ru+!* )ar# a $#n$ d#$&r#
"!nu"#n,t#l# "#%aliti)# )r#at# d# O".#l )!n)lud#a5 n&# a)#$t#
"#l#a%uri a #(i$tat ! )i'ili+ati# r#li%i!a$S uni)a in lu"#6.
Stra'#).i"#a ! afla" )#r)#tand t!&!ni"#l# din +!na. 0# ! ra+a
d# E2 >"* afla" ur"at!ar#l# t!&!.i"# )u r#+!nanfa '#di)a5
ZaraO"an* "unt#* B. Cri$tianu* "unt#* <. Cri$tianu* )!"una* D.
/ra:!'* !ra:* E. /udila* )!"una* C. M!a):a* )!"una* ?. O+un*
)!"una*
J. :#r)aia* 3. Sita* )!"una.
ZaraOO. E nu"#t# I#di) al un#ia din )#t# 4 li"1i d# f!#* din
fla)ara
f!)ulul d# $a)riff)iu. Mani* in $an$)rita* Tn$#a"na SISASTRUP
fi#)ar# $i,
.a$tru a'#a un $fSnt &atr!n* CALI["aniP Zarali["ani* d#'#nit
CARAIMAN.
Cri$tna #ra nu"#l# unuia din "arii Tnt#l#&Yi ai t#!%!ni#i '#di)#*
)!n$id#rat una din In)arnaril# 8a'atar#9 lui Vi:nu. El #$t# a)#la
)ar# a
r#in$ufl#tit 1ra."ani$"ul $i i,a dat )!nfinutul din V#d#* fiu al
f#)i!ar#i
DEVAZI* a'and ! 1i!%rafi# a$#"anSt!ar# )u a lui li$u$ din
Na+ar#t*
Sri$t!$ul r#li%i#i )r#$t"#. Nu"#l# lui Tl &!arta "unt#l#
Cri$tianului $i
)!"una r#$&#)ti'a.
/ra$!'* :ar)aia $i /udila $unt nu"#l# )#l!r tr#i raA a. i )ar# $#
Tnt!r) du&a Tnfran%#r#a Z$atria$il!r d# )atr# 1ra."ani* f!nd:nd
a)#$t#
l!)alitati* &r#+#n=i in C.and!%Ia,U&ani$ad.
M!a)$a # nu"#l# &# )ar# Tl &!arta* Tn t#!%!nia 1ra."ana*
i&!$ta,
+a lui SMaia"1u'a , Du"n#+#ul '#di) $u1 ra&Nrtul #t#"itatii.
A)#a$ta
&#r$!nAfi)ar# #ra Tnt#l#a$a )a ! #tni+ar# a fiin=#i $u&r#"#*
intin$a fara
li"it# $i at!t)u&rin+ai!ar#. Nu"#l# i&!$ta+#i a ra"a$ Tn
t!&!ni".
Sita /u+aului #$t# nu"#l#* din RarnaIana* al $!ti#i lui Ra"a*
)u" $)ria N.Miul#$)u Tn nDa)ia Tara Z#il!r6...
Un ulti" )u'ant* NIZA* &r#+#nt &# )ru)i* )u $#n$ul %#n#rali+at
?n'in%#/*# nu"#l# lui CAIN* )u lit#r#l# n$).i"1at#6... Sa )iti"
$i #)uatia lin%'i$ti)a d#ri'ata5
OISRMZIRON E1DB<,<,C4J=12,J , $)ri$ ZIRON
TEEEENLA0I5 E54J112C,<,<5D53B,4, # LATIN # # &#
S A D R A G A,O R N 3J1B12E,E,<D4C5 R!"SnV
dra%
ICAGRAIOMV DEC4,B,J53121B<,15 %rai ! "ui)S
LVIGVROSON J3B15E1C12<45D5 O"ul V!rni) G.
D#)i5 **$)ri$ ZIRON* # latin* ## &# R!"ana,dra% %rai* ! "ui)a
O"ul V!rni) GT.
O#$&r# Zir!n afla" )a # latinP f!art# 1in#* &#ntru )a t!ll +#ii
%r#)i 'in din tara d#A&#$t# /!r#a$ 8Cri'at9* )u" $)ria
D#n$u$ianu* iar n!i Ti $u1lini,#" EACTITATEA ?DACGEG
0REISTORICE6. Mar# 1u)uri# n# &r!du)# $u1lini#r#a )a #
'!r1a d# %raiul r!"an#$). Cu'antul V!rni)* &# )ar#
1BC
di)ti!nar#l# Tl fa) )ad!u f!ndului $la'* iata,l &r#+#nt Tn li"1a
n!a$trS Tn)d d# la... Turnul /a1#l* **)#'a "ai TnaAnt#6 d#
a&aritia $#,"inYi#i $la'#; Nu $,au+i$# &# atun)i d# a)#$t n#a"...
In &ri'inta lui KL?7 , r#$&#)ti' lit#r$ 4 din alfa1#t* $unt "ai "ult#
d# $&u$. Nu"arul 4 # $i"1!lul Du"n#+#i,ril* din )ar# au #"anat
uni'#r$uril#. El #$t# &un)tul )#ntral* #$#nta a)#$tui uni'#r$.^ El
#$t# N!"#nul* iar )#l# C dir#)=ii -#n!"#nul. lata )u" &r#+inta
0aul Vulliaud* a)#$t 45 ?D# la Du"n#+#u* ini"a Uni'#r$ului*
&t#a)U intind#ril# ind#finit#* )# $# indr#a&t% fn $u$* inA!$* una,"
dr#a&ta* aOfa in $tan%a* una in fafa* alta fn $&at#. Indr#&tand fata
$a )atr# a)#$t# dir#)fii* El )r##a+a lu"#a. El #$t# in)#&utul :i
$far$itul 8Alfa :i O"#%a9. In El $# i"&lin#$) )#l# C fa+# al#
ti"&ului$i d# la El &ri"#$) #(t#n$ia l!r ind#finit#* fat$ $#)r#tul
nu"Srului 4 8La Ca11al# ?ui'#9.
Dar /it?lia* )a :i O"ul* in )!ndifia #+!t#ri)a #$t# ! #ntitat#
$#&ti"ala. In &$at"ul Tn )ar# M!i$# T$i &r#%at#$t# "!art#a*
i"a%in#a $tan)ii a&ar# d# 4 !ri 8D#ut#r!n!"* D*1<*1E*1a* <2* <B*
<49. A'raa" )!n$trui#$t# 4 altar#. Cu" $# fti#* Tn %r#a)a $i
#1rai)a nu #(i$ta )ifr#* lit#r#l# alfa1#tului au $i a)#a$ta 'al!ar#*
a$tf#l )d fi#)ar# )u'ant ar# $i ! 'al!ar# nu"#ri)a* &# lan%S
inf#t#$ul $au.
$r#,###l7a,dr J3B<1D4C5E*12 Adr#$#l# #r,
a%)!i!"'l' E5EDB1D1<5<BJC,1<, i COGAION )ru%
! r n i ) % C41235 OMUL.
Adr#$#l# #ri C!%ai!n* )ru% O"ul6.
D#$i%ur* )u'antul COGAION* und# $# afla )#ntrul r#li%i!$ al
$tra"!$i,l!r n!$tri* a f!$t l!)ali+at Tn di'#r$# l!)uri dar* a$a )u"
'#d#r.* #$t# $an)tuarI; &a$t!ril!r d# &# OMU. R&lul &# )ar# t,au
Au)at Tn ti"& C!+ia* V!difa* 0utna* SA!nul* )a $a nu"i" nu"ai
)at#'a dintr# l!)uril# )#l#1r# anti)# d# la n!i* dif#ra d# la #ta&a la
#ta&a. Un lu)ru # )#rt5 di'#r$ifi)ar#a )ulturii* !!duril# d# )ult $#
fa) Tn Da)ia &!nti)a $au* altf#l +i$* &#ntru &#ri!ada '#di)a* Tn
INDIA 0ONTICA* adi)a Tn n!rdul Mirii N#%r#. G#f II , )a$ta
IO $unt aut!ril a)#$t#i r#'!lutii Tn %andir#* nu"ita lin%'i$,tt#a
"at#"ati)a* 1a+a Tu"ului /a1#l. Li"1a ada"i)a a f!$t &#rf#)t$
:i din #a $,a r#ali+at di'#r$ifi)ar#a %raiuril!r* &rin l!%i)a
"at#"ati)a.
Sa )iti" "ai d#&art#5
ADRESELEER 1B<DEC4J,D,123 Adr#$#l# R#,
ICOGAIONVN 123,B,B<DEC4J<D,C, nu C!%ai!nul
2 M.V L 11B5 IOM
Adr#$#l# R#nu C!%ai!nul IOM6.
# ) i i ! " 1EC5DB<,B, #)$.i)i
E C S C , in'ariant* )u ).#ia #)uafi#i* lit#ra )* )u )ar# a"
Tn)#&ut d#)ri&tar#a.
lata )a $"!ala 1i1li)a &!at# d#'#ni... $ti)la tran$lu)ida &rin "#ta,
li"1aAul %#t. S)ri#r#a .i#rati)a d#+'alui# "at#"ati) ad#'arul*
#lu)i,dand "i$t#r#l#...
^ N. #dit.5 Z#iAa 0a"antului #ra nu"ita G# d# %r#)ii anti)i* Tn
)ar# # #ra #ta. D# und# E; %#ta,%#ta#,%#=i,%.#Aii,%.#afa; ; Nu"ai
)a G #ra a 4,a lit#ri iar # a <,a Tn alfa1#tul %r#). Adi)a
&!+ifi!nar#a T#rr#i in $i$t#"ul $!lar5 a 4,a &lan#ta din$&r#
#(t#ri!r :i a <,a d# la S!ar#;; C##a )# d!'#d#:t# f!art# )lar un
ad#,'ar a$)un$5 'iafa &# T#rra a a&arut la %#fi...
1B4
Ca&it!lul I
LIM/A ROMANA,LIM/A ZEILOR Tra)ii , nu"#l# "iti) al
da)il!r
Stadiul r#al al )un!a$t#rii &rin li"1a a tr#)utului Tnd#&artat al
%raiului arti)ulat #$t# #'id#nt in in)a&a)itat#a d# a d#$lu$i a)#$t
"#$aA* r#)u,n!$)ut d# t!ti lin%Ii$til d# a fi f!$t $)ri$ in li"1a
tra)il!r. Nu"ai )a* in)#rtii tra)i l!)uiau un $&atiu 'a$t $i
%#!%rafi) '!r1ind* &# t#rit!riul )ar!ra au a&arut &!&!ar# )u
%raiuri dif#rit#. Intr#1ar#a #$#ntiala r:,rnan# una5 )# li"1d
'!r1#au )#i "ai nu"#r!$i du&a in+i* )u" $)riu i$t!ri)ii '#).i $i*
i"&!rtant5 )in# $unt* d# fa&t* ur"a$ii l!r. A" &r#)i,+at )a tra)ii ,
a)#$t t#r"#n , r#&r#+#nta nu"#l# "iti) al da)il!r. C!nfu+ia
dintr# da)i $i %#GG* )ur#nta Tn $)ri&t# * a d#$a'ar$it #r!ar#a. Da)ii
#rau tal&a farii* %#tii , )#i "ai dr#&fi :i 'it#At , &r#!fi $i r#%i* #rau
)a$ta **12 , SARA//A6 =)u" &r#)i+a la 'r#"#a $a Sa$d#u9 $i
#(&ri"ar#a "#taf!ri)a &rin )!dul %#t n,a f!$t Tn)a Tnt#l#a$a Tn
$&iritul #i. E$t#* Tn a)#$t a"anunt #$#nta &arad!(ala a unui
ad#Iar d# &ri" !rdin. Mi $# &ar# fir#$) a !1$#r'a )a* Tn afara
)un!a?t#rii lu"ii "at#rial#* )ar# # la ind#"anL8 tutur!r* $S #(i$t#
)#a d# a d!ua,)un!$)utS nu"ai initiatil!r.
In#lul d# la E+#r!'! :i... $t#a%ul da)i)
In anul 131B* Tn $ud,#$tul /ul%ari#i d# a+i* $,a d#$)!&#rit un in#l
din aur* )u ! %r#utat# d# <1*<2 %ra"#* )u in$)ri&Qi#. D#$&r# #l
a $)ri$ "ai Tntai )#r)#tat!rul /&%dan -il!'* a&!i d#$tui $i,au
Tn)#r)at &ri)#&#r#a. Va$il# 0ar'an $)ri# $i #l Tn 131D 8/ull* d#
I7ln$t. &!ur I7#tud# d# L7Eur!&# $ud,!ri#ntal#9* $ta1ilindu,l Tn
$#). V a. .i.* fara a ri$)a ! tradu)#r# &r!&riu,+i$a* )u" au
Tn)#r)at d#$tui* fara $u))#$* ar%u,"#nt#l# $tiintifi)# li&$ind
fi#)ar#i int#r&r#t#r;. Lu&ta $urda. Tn a)#a$ta )!rida au intrat*
Tntr# altii* r#nu"iti lin%'i$ti 8Zr!.n* Zr#t$)."#r* Ol$#n= GIna#,
).#n* /a$ana'i)iu$* Sr1a* A&!$t!lid#$* #t).9* fi#)ar# d!rind )a
in#lul $a fi# ! )r#at# a naAiil!r &# )ar# l# r#&r#+#ntau fi#)ar#*
a$tf#l )a a)#t# 1E '#r$iuni &u1li)at# $,au anulat r#)i&r!). 0rada
"ar#; 0# ! $u&ra,fata d# nu"ai 14OB2 "" , au )!n)lu$ #i , $unt
C1 d# lit#r# Tntr,! li"1: n#)un!$)uta.
A)#a$ta a f!$t )!n)lu+ia l!r. La intrar#a Tn "il#niul III $unt#"
la 1un Tn)#&ut. Nu"ai 2J* la ! "ai at#nta &ri'ir#* !1$#r'a" E4
lit#r# #lin#* < latin#* nu"#ralul !rdinal I* d# tr#i !ri )un!$)utul
$t#a% da)* d#)i Tn t!tal 42 d# $#"n#* nu nu"ai lit#r#. A ur"at
lini$t# $i* Tn 134B* E"il C!ndura).i &u1li)= Tn r#Ii$ta Ma%a+in
I$t!ri) nr. J* r#luat Tn 134< nr.E* )u a)##a$i id## )a # $)ri$ Tn
li"1a tra)il!r* fara Tn$a a !f#ri ni"i) n!u. Altul* t!t d!)t!r Tn
i$t!ri#* tran$&un# '#r$iun#a Tn '#r$uri* f:r: i"&!r,tanta
:ti?ntifi)a* Tn$:. Li"1a tra)il!r ).inui# $i &# I. I. Ru$$u* )ar#* la
&a%. 4B,4<* din **1anuita li"1a a tra)il!r6 DIS0ARUTA* )r#d#
)S a'#" a fa)# )u nu"# &r!&rii* #t). V!r1#...
Cifra 42 #$t# $t"1!li) O"f)r!n %r#) $i Ain #1rai).
g 1BJ
Maril# S#)r#t# al# O"#nirii , d#+'aluit#;
S!)!ti" "ai &utin i"&!rtant $a r#lua" t!at# &ar#ril# li&$it# d# 'a,
l!ar# :tiintifi)a* &#ntru )a in$)ri&Aia a f!$t **Tn)#&uta6 du&a ni)i !
n!i"a* a$tf#l )a* ti&$ita d# id##a %#!"#tri+arii $&aflului* nu ar# ni)i
! l!%i)a* !ri )!dul %#ti) &r#$u&un# "ai Tntai I2%i)a. lat,!5
0OAETE=EAZ NE0EATIAT2ANSZZOIa,DAIN A E
AOMEANTIAEI
Iti AMI=E0AISATA. ISATEA
E$t# $)ri#r#a $fanta* .i#rati)a. Sa ! )iti" f!n#ti)* in li"1a ada"i)a*
li"1a n!a$tra* li"1a $fanta r!"an#a$)a* li"1a uni)a a O"#nirii5
fa
**N!r!); $)ri li"1a
!data $&u$a %#ta.
I"nul Tr!li a&ar#*
$&u$ # un &il!n* afla$i
#ni%"a $i &rin #&!$*
Sl!n &il!n fO* Sl!n ai
aflat. LIM/A '7! da
tata ASVE* fatal -. A.
i$it #ni%"a )a &!&a
ONOMACRIT* Ili!nul
O" &u$a lu&ta DAC.
-iu* fatal in )ult )a&
a'u ADAM AL/P
$&un a)t#l# din OM
anti) $#n7$ ii &# la n!i
intaiu alfa1#t DAC la
Sl!n* $ta in &il!nul
&u$* ti DAC. S&ita %#t,
fa"ili# IO. Unu #
ra&it* a&ar# $&u$5 OV
l!ara fil!nul Elin Tata
A7DAM a fa1ulat.6
1B3
R! ! "i ) r ! n L
a "1 d a i ! t a $
i % "a t a u # 0 $
i 1 ! n 0 a t r u i
n V# r $ 0 u $ a #
0 $ i 1 ! n a I f a
$ i % "a n i i # 0
$ i 1 ! n r ! # 0 $
i 1 ! n n i i # 0 $
i 1 ! n a 1 f a t
u i ! t a 1 a "1 d
a t a u t . # t a a
1 f a n i i # t a $
i % "a ) a 0 0 a !
"i ) r ! n i ! t a
u 0 $ i 1 ! n ) u 1
) a t 0 u $ a Da 1
f a i n t a h u 1 T
a u ) u 1 ) a t 0 U
$ a 1 a "1 d a 0 u
n ) t I n E a D# 1
t a ! "i ) r ! n "
i i # 0 $ i 1 & n a
1 f a n i i t a Vi
! t a 1 a "1 d a #
0 $ i 1 ! n L n t a
i u 1 u 0 $ i 1 ! n
0 i $ t # a % d a )
a 1 f a "i i i 1 t
a 0 a t r u i n V#
r $ 0 u $ a # 0 $ i
1 ! n r ! a 1 L a i
n t a "i u 1 b t 1
a "1 d a t a u a 1
3J4BC5D<1E,E,12
CB<E,12,4D1J3,12
3412D,J,BJEC,11,
1<
D3B,4,4J<UO,4,CE
3D12,C,EC4J,B,
<5B1,1,
1<DEC,1,123J4B
4,<,3CJ<DE,1,1B,1,
12
CBE,1<,J34,3,12<D
D,1<,J531B<E,3,C4,
1,12
B<D,1<,121,3,
E4CJ3,4
CBJ3451<,D,12E,B,
D
12E35<CD45J1B
<1,B,B535E12CJ,13,
4D
1B<D,1,E3,D,
412JC,14
ECJ112<DB3,1B,4
EDC4312,J,J<,E,B1
C4512ED<3,<,JB1,
3,
14J5EC12B3,E,<D,
1,
<DEJ,D,C43,12,
1B12,11,
J4DE5B<C,E,1312
1,1,4B<C123,1,
JDE,4,7
<D,1,B31EC,4,12J4
CE,B 1B,1,D<412,D,
3J
C,E,ED4J123,1,<1B
<412B5J.31,B,DE,1,
C
DEC,11,B312,<,<J,
E,14
J312B<5EDC,B,14,
J,
J312,B,<1BDC,<,4E
12,B,<DECB41,D,J3,1,
CJ3,E,125E<B4D,J,1
JC14,E,E<DB,B,123,1,
1ECD3,E,J124B<
EC,11,412D1,C,J3B<,
B,
ED1B5451B<J123C,B
N!r!) ; $)ri L,IM/A
!datS $,&u$< GETA
I",nul TROII a&,ar#
$&u$ # un &il!n* afla?,
,i Eni%"a :i &,rin E&!$
SLO N # &il!n \ i S,
LON ai aflat. LIM/A
',1 da T,ata ASVE
Tat,al -. A i:it #n,,
i%"a )a 0!&a
ONOMACRIT I,
LIONUL O" &u,$7a.
lu&ta DAC. .-iu* tatal
in CULT )a& a'u
ADAM al1 $&u,n
A)t#l# din
OM5anti) $)r,i$ Li
&#la n!,i intaiu
AL-,A/ET DAC
la S,l!n $tS in 0i,
l!nul &u$ ii DAC.
S&i=a GE,T5
fa"ilia IO. UNU #
ra&it a,JC1 &ar#
$&u$ i? l!arS
-ILON,UL Elin
Tata ADAM a
fa1ulat.
G#tii n# $#"nal#a+a... furtul /i1li#i
II ,
NOROCISAES 3<B125ED4CJ,C,1 EROS C!$ia n.
I T T 0 U E N 0 G S 4,J,<1D53CB,1,12JE n. Ti& G#t $&u,
SSL0SNE0IA 1,<,D123E5J<4BC $ 0AIS &l#$n,
OT-LIM/ATI 12,1C,31B,E,DEC4J,C,< i t!t Li"1a
-,
TATAASVE-E 3,1B,1B<D,B,EC4J,B,125-. Tata ASVE #
SA12AO0AIC 1B4C12E,E,<D,1,3J,1, Sa&!)a IO
ia
L0VSATA-IU E1C5J312,B,B<D4,D, alt -iu*,&u$a
N-VVVAADAM CJ312,1E,BE,<,<D154 Ada" fu Unu A,
NNNATRII0I E1D<,D,4J,1,3C12B,B, t"an Li &rin
LAL-A/ETTO B<DEC4J,E,12135 Alfa1#t OLT
A0IO0ILONU 1BD<,B,EC4J312 a&!i &il!nu,
L7U L.I S L A A R E1,B,<DC45125J3E,C,4 1 LILA # ar$ U,
U S S R O L N L T A C145B312<5EJBDDE,J, nul $ta%
l!ara"
D A M A M. , 1<,DDM. ,
aEr!$ C!$ia nn. Ti& %#t 0ai$ &l#$ni t!t. Li"1a --. Tata A.'#
8Sa&!)a9 # IO la alt -luP &u$a Ada" fu unu At"an. li &rin
Alfa1#t OL T a&!i &il!nul LILA # ar$* unul $ta$ l!ara" , DM6.
Ill
#r!$i&ti&i CE1B124,E,<3JD 0i#rit O0IS
I&ai$i"i"# B<CE53J4D,D,1251 0AIS Mi"i # 1,
aaa$a$$alt ECB121,11,3JD<54 a$atS LAEA $,
&$"'''n'a" J1EB,<,1234C5<D u&u$ Manu "u,
na!lt&'li# DE5CB14512<J3 It 0anu LNli
a#lunul$ta <,<,CE154BD<,D, a Un$ L#ul
$ 1 a. 13B1/J,B, ATLAS.
**0i#rit O&i$ 0aO$r Mi"i # la$ata5 La#aP $u&u$ Manu "ult* 0anu
LOLIA un$ L#ul ATLAS6. IV
I O 07l S 0 A T S I B<1235C4DE,B,1J,4, O&i$ 0ai$ Li
ETALAEAMMA *1B<DE,<,C5312J4,B #tala # Ma"a
NUMULT0ANU 312154J<B51D<5 NUN 0anu AUM
A U N S V E. , EBDCCE,J, Lu"#tu.
aO0IS 0AIS ti #tala* # "a"a NUN* 0anu A UM , Lu"#tu 6. V
!&i$!aaatn B1J35<E412E,CD &!#t IOAN A$,
un&anuau"a C,1C,312EDJ4,1,<1B,B, u MANAVA &un.
a0!#t IOAN A$u MANAVA &un6. VI
0,O E T 2 A U U N 1B<D4,E,3ECJ 0!#tu N!ua
2 n ! u < b in'ariant ,
C.#ia #)uati#i lit#ra N* )u )ar# a" Tn)#&ut d#)ri&tar#a in$)ri&ti#i
d# &# in#l.
In #(t#ri!r $unt %ra'at# C lit#r#5 I S T E A. L# )iti"5
l!ta#tala" E4,1B,<BDC35J112 Ea t!ata Li",
/datau#&$i 1E,11,D<,1,C1243 1a ta -ia?
1 ! n a 1 f a B4C15DJB1E,J,<5 D#ul A&!ll,N.
nEa t!atS li"1a ta -ia: , D#ul A&!ll , N6.
MOTOATAI// 3JB15DE<4C,E,12/IOM )atat /,
-IASDEUL0N <12,14,ECJ1B,12,34D,D AN D#lfi &u$.
**/IOM )atat /AN D#lfi &u$6.
1<2
1l!"anun$ 71EC54JB<53D,E, /AN uni) "".
/ANUNICA 1BED5C4J<,D, /anu IOAN.
/ A N V V
Atla$ , &ri"ul /an al Crai!'#i ?;
A)#$ta #$t# t#(tul in)ifrat &# )#l#1rul in#l. 0# ##l d# la C#l#i* )u
'#).i"# Tn)a din #&!)a 1r!n+ului* # &!"#nit #&i$)!&ul d# AR,
DEAL* )a :1 /anu /O/ d# la C#l#i. S# at#$ta a$tf#l
$tra'#).i"#a in$titut#; /dni#i la R!"ani* &ana in E'ul M#diu*
/anul Crai!'#i fiind I&)Aiit!r d# D!"n :i a d!ua &#r$!ana Tn
$tat.^
Di)ti!nar#l# Tn u+ Tl &r#+inta dr#&t )u'ant $train* &#r$an* $Sr1*
"a%.iar* #t).* iar l!r%u l!rdan )r#d# )a #$t# '#nit din li"1a
a'aril!r* tr#)ut la $ar1i $i la n!i. /ala"u) t!tal /an.ui#li*
1an.alitati* )ar# n,au ni"i) Tn )!"un )u $tiinta li"1ii n!a$tr# iar
r#$&#)ti'ii &ar %aini !ar1# )u %.iar#l#,n 1!a1#. Tutur!r5
Ci!)u7"i);
Cu" t!ti )#r)#tat!rii #rau )!n'in$i )a '!r d#$)ifra li"1a tra)il!r
#$t# $u1Tnt*#l#$ )a $# &un# &un)t tutur!r #lu)u1ratiil!r
.#r"#n#ut#* )ar# n,au fa)ut ni"i) d#)at $a "ulti&ti)# i%n!ranta
$i 1anui#lil#. S&#ra" )a* da)a $# 'a )!n$tata 'r#! #r!ar#* '!r
ru&# ta)#r#a $i fal$ul &rin !"i$iun# &#r"an#nti+at d# lin%'i$ti)a
!fi)iala* iar da)a nu* $a )!n$tat# d#"n )a a" &u$ &un)t un!r
d#ni%rari a$u&ra li"1ii n!a$tr# r!"an#$ti. 0# &iatra $i aur nu $)ri#
!ri)in# $i &ri)u"; Erau "#$aA# &#ntru 'iit&ri"#...
D#$i t#(tul #$t# )ri$tal* &#ntru )#i )ar# nu au di)ti!nar#* $au n,au
a'ut &!$i1ilitat#a d# a $# d!)u"#nta Tn &r!1l#"# d# li"1a* '!"
da Tn )!ntinuar# )at#'a r#&#r# &#ntru ! "ai #(a)ta &ri)#&#r# a
t#(tului.
Mutatia )!n$!nati$ta da a)#la$i $#n$ un!r )u'int# a&ar#nt
dif#rit#. A$tf#l* /ANO 0ANO SAN au a)#la$i Tnt#l#$. C##a )#
at#$ta $i"&lu Tn lit#ra 0 $urda $!n!r#i /* iar S 8#ta9 ar# a)#la$i
Tnt#l#$. In &lu$* d# ai)i5 /AN[at \ /anat. 0r#)u" )n#+at* r#%at*
&rin)i&al* '!i#'!dat* Gaial* #t). -a"ilia )u'antului /AN ar# <2 d#
alt# )u'int# f!r"at# )u 1a+a /AN* )##a )# ni)i ! li"1a din
)#l# **1anuit#6 nu ar#*
Li"1a r!"ana , un... &r!%ra" )!"&ut#ri+at ?;
N&r!)* urar# traditi!nala r!"an#a$)a. DE Tl )!n$id#r$ $la'
8n#"!ti'at9P # %r#u d# Tnt#l#$* )u" 'in# d# la nnar!>u6* )and d#
fa&t in'#r$\ )!r!n* d#); )r#:t#r# Tn ran%; Dar da)a n,au Tnt#l#$
)< Tn li"1a n!a$tra... d!& O &!d &lut#$) &# a&a* &# li).id* )u"
'!r &ri)#&# 1ri).#t , ).i1rit* )ar# l#,ar &ut#a li)ari &utina lu"ina
Tn )a&? Sau f!)O%Iuff! , "a%.iar* )and $urda r!"an#a$)a* lit#ra
C ar# )!r#$&!nd#nt $!n!ra G? Dar* )u" nu '!" $&#ria lu&ul )u
&i#l#a !ii* #(&#rtii n!$tri '!r turna Tn )!ntinuar# %l!$ar# )ar#
T"&l#t#$) i%n!ranta )u ura Tnrada)inata d# fal$a #tn!%#n#+a Tn
u+* )and #i nu 'ad ni)i SfatO$taf* '#).iul Sfat al 1atranil!r la n!i?
Sa l# adau%a" )a MAN.a%#r # un
6^ N* #dit.5 Traditia 'in#... din Ir#"# Atlantid#i ; 0lat!n arata.)a
Atla$ #ra fiul ##l "ar# al lui 0!$#id!n* d#)i... l!)&t!rul* iar N.
D#n$u$ianu d#"!n$tra ): Atlantida #ra... Olt#nia 8Atl,Alt\Olt9.
1<1
)u'ant )!"&u$* in )ar# Man\O" iar a%#r* )a $i a%il* $&un# a)#la$
lu)ru , $&rint#n* iut# de "int#. Et).
D#)i* li"1a '!r1ita a %#til!r #$t# )#a din t#(t. C!dul #ra nu"ai
&#ntru initiatii )a$t#i IO* Da* in r#latiil# !1i$nuit# #ra li"1a
)!"una* &!,&ularaP li"1aAul &r!f#$i!nal #$t# )u t!tul alt)#'a.
Nu"ai aQa '!" &ri)#&# )ad#r#a Tr!ii , a )!dului &ri"ar %#t* din
)ar# i#$ t!at# )#l#lalt#. D# la C1+ia* du&a i$&ra'a )u )alul d#
l#"n , "#taf!ra &rin )ar# $# r#da r#%ula d#$)ifrarii , &rir'EOL*
+#ul 'anturil!r 8)u.'ant9 &ri)#&#" r#lafia dir#)ta )u "it!l!%ia
1i1li)a a Tu"ului /a1#l* &# )ar# d#$tui It "ai #auta $i a+i... La
Sl!n $,au $)!$ '!)al#l# din )r!ni)i :i din 0aliil# r!"an#:ti $i a
ur"at **1a1a !ar1a6 &rintr# lit#r#... Ai)i f!$t &ri"ul alfa1#t.
**Tata ASVE6 #ra %#t;;
ASVE,Ha.M#.* t#tra%ra"a $a)ra 8HS@S9* di'inafi#
&!$t#l!.i$ta #1rai)a , ).i&uril# , dar &# )ar# nu,l &!t #(&li)a* d#$i
a$tf#l au Tn)#r)at $a funda"#nt#+# "!n!t#i$"ul t#!l!%i) ra1ini)
8ra1in , 1inar;9. Lui M!i$# i $# atri1ui# intr!du)#r#a )ultului
ia.'i$t. 0!'#$t#a )u R!"ulu$ :i R#"u$ # r#luatd )u fii)a
fara!nului* r!1ia #%i&t#anS #t).* )u t#"&lul **"!1il $au fi(6 &ana
la ##l din l#ru$ali" )ladit d# S!l!"!n* "ii d# ani d# 1#+na* &ana
)# f#ni)i#nii ridi)d a)#$t t#"&lu* iar f#ni)i#nii #rau &r#!Aii lui
Sal"!)$i$ 8a"anunt# in Gu$ta'# l# /!n , **lR#$ &r#"i#r#
)i'ili$ati!n$69. D# altf#l* #i f!nd#a+a t!tul &# 1anuiala5 **Eu "S
nu"#$) du&S fa&t#l# "#l#. Eu "d nu"#$) )and S.addi* )and
S.#1a!t.* )and Ha.M#.* )and EO!arW68$>#"a ra1a.* IIS )##a )#
arat: )a r#&#ta &!lit#i$"ul* n#)u" "!n!t#i$"ul* &#ntru )L
SAVA. !t* #$t# nu"# r&"an#$)* SaIa. l#ri $i a+i. R#$tul? Cu'int#
$u)it#. Cun!$)utul l!r Altrui$"6 Ti d#t#r"ina $a n# $)ri# $i n!ua
N!ul T#$ta"#nt* du&S )# au fa&tuit )#a "ai "ar# )ri"a5
Ra$ti%nir#a. L#%#a l!r # alta5 **O).i &#ntru !).i :i dint# &#ntru
dint#6. Ca raiul 1i1li) #$t# in &u$tiu* # alt: &!'#$t#... Nu"ai )a
la&t# :i "i#r# Tn$#a"na !i :i al1in#...
. On!"a)rit din t#(t #$t# &#r$!naA r#al* )ar# a trait in $#). V
T.#.n. $i* la &!run)a tiranului 0i$i$trat#* a adunat t!at# t#(t#l#
)ar# )ir)ulau $u1 nu"#l# d# S!"#r* &# )al# !rala* dand f!r"a
d#finiti'a &!#"#l!r .!"#ri)#. Ca $,a &a$trat nu"ai Tn li"1a
#lina* # !&#ra $)ri1il!r &!li,%l!ti d# lat#"&l#l# d# )ult din tara $i
din afara. A$a )u" $ta1ilir#a t#(,tului 1i1li) a n#)#$itat "un)a
#n!r"a* $i Iliada $i Odi$##a au )a&atat $#n$uri* "ulti&l# $u1 &ana
"aril!r $)riit!ri. E'r#ii Tn)r!&#$) nu"#r!:i &r!f#=i ai V#).iului
T#$ta"#nt dar* d# fa&t* "i)ii &r!f#ti $unt )r#a,GGa lui EZDRA*
)u" &1$#r'a$#ra "ai "ulti #(#%#ti ai t#(tului 1i1li).
D#$)#nd#nt# dir#)t= din Ada" a )r#at&rului )ultului #$t#* du&a
a),t#l# din OM* )#rta )a :i Tntaiul alfa1#t al lu"ii. S&ita %#til!r
#ra fa"ilia IO. -ara #).i'!). Erau "arii &r#!ti* fara!nii
anti).itatii. Da)a lua" Tn $#a"a $i &r#)i+ar#a lui Cl#"#nt* )a
E%i&t Tn$#a"na LUME* &ri)#&#" $#n$ul r#al al "ult!r
Tnta"&lari &!'#$tit# Tn "it!l!%ia 1i1li)a $i lai)a...
Ca au luat fil!nul #lin* $# &r#)l+#a+a Tn ulti"a fra+a.
1<B
Munt#l# Si!n , lan%a... Sl!n 8/u+au9
In d#ri'at a&ar# Er!$* di'initat# &a$trata la %r#)ii '#).i* $i )ar#
nu,i altul d#)at 0AIS. In dial!%uril# 0.aidr!$ $i SI"&!+i!n al#
lui 0lat!n* # un dai"!n,fiint#i int#r"#diarI Tntr# +#u $i !".
Ana)r#!n Ti !f #ra )a &a$i,un# ar$i)#l#P fnai # d#nu"it Cu&id!n*
A"!r* Za"a* #t) dar* d# fa&t* #$t# $ar&#l# 1i1li) )ar# ! i$&it#:t#
&# E'a. Alt# "a$ti* a)##a$i %a"a... )u" $)ri# E"in#$)u. T!t aid
$# &r#)i+#a+a )a #ra la Sa&!)a* lan%a Sl!n* t!&!ni" #(i$t#nt :i
a+i. Ai)i #ra $i Munt#l# Si!n /i1li)...
Ill
O&i$ul a &i#rit !data )u MIMIOISIS $i n#,a ra"a$ LAEA* &# )ar#
2 &a$tra" in 1alada Mi!rifa. Manu a la$at L#ul Atla$. N!ul
Ada"
#ra Tn alfa1#t ATMAN* &a$trat in fil!+!fia V#d#l!r* )ar#* d# la
0utna*
tradu$a tn )!dul San$)rit* d#'in#... +#itat# indiana. At"an $au
/ra."a$,
$ufl#tul uni'#r$al* $in#l# !1i#)ti'* )!n?tiinta &ura a )#lui )ar#
d#&a,
$#$t# i*f&a"#a :i $#t#a* $uf#rinfa* tul1urar#a "intii* 1atrantf#a :i
"&ar,
t#a6 8/ri.adarnIa>a U&ani$ad* III* E* 19. D#finitia )u'Sntului !
da Tnt#,
l#&tul HaAinIa'a?>Ia )Str# $!fia $a Maitr#Ii a$tf#l5 ?ntr,ad#'ar*
a)#$t
1ra."an nu &i#r#* #l # d# ! natura n#&i#rit!ar# 8... 9 El #
n#inf#l#$*
&#ntru )a nu $# &!at# int#l#%#* # d# n#$ur&at &#ntru )a nu $#
&!at#
$ur&a* nu $# &ri&!n#:t# &#ntru )a#d# n#&ri&!n7rt* nu#$t# l#%al* nu
$#
)tati.a* nu fndurS raul68G1Gd. IV* E* 1E9. El $# r#tn)arn#a+a*
a)#a$ta
#$t# id##a &#r"an#nt#i.
IV , . *
N!"inali+#a+a &#r#).#a funda"#ntala "a"a NUN :i "!n!$i,
la1a I#di)a AUM.Nun# &a$trata d# +i$a "rt!l!%i# #%i&t#ana )a
+#ita a 1!ltii )#r#$ti. Du&S 0lutar. ar# E !dra$l#5 O$iri$* S!ru$*
S#t.* I$i$ $i N#&.t.I$. Erau $!)!tit# )#l# E +il# )ar# )!"&l#t#a+S
&# )#l# <C2* durata anului. Era un $i"1!l al ut#rului. Au" #ra
$fanta "!n!$ila1a '#di)a 8OUM* OMU* AUM9.
S!"#r,na$)ut"... 4 l!)uri ?;
In$)ri&tia din C lit#r# #(t#ri!ara $int#ti+#a+a t!tul $i n# arata )a a
f!$t in#lul lui l!an. Dar* "ai &# lar% $# &!at# $)ri# C )art#...
Nu"ai )a )#l# C lit#r# n# dau &utinta )itirii 1inar#* )# )!"&l#,
t#a+a f#ri)it id#il# d# "ai $u$. Su1 a)#a$td f!r"a l,a" &r#+#ntat
la $i"&!+i!nul d# la 0it#$ti* din E iuni# 13JB* $i"&!+i!n )!ndu$
d# A)a,d#"i)ianul Ni)!la# T#!d!r#$)u* $u1 #%ida A$!)iati#i
Oa"#nil&r d# :tiinta din R!"ania* in$titutului d# Studii S!)ial
0!7liti)# $i /i1li!t#)ii ?ud#t#n# Ar%#$. lata d#)!difi)ar#a d#
atun)i* )u" a f!$t &r#+#ntata5 ,
l!ta#tal a" E4,1B,1BDC35J112 Ea t!atE LIM,
1datau#&$i 1<,1<,DE,1,B34C,B,JD<,D,/A ta D$#u 0an
1 ! n a 1 f a 1BE124,1,C, LOLIA , -.
**La t!ata li"1a ta D$#u* 0an* L!lia-6.
II 7
MOTOATAIA/ <DEC4,E,B1B,<, . T!ati. ODA
D A L - <J1123,E,D LIM/A -.
a 1 f a .
1<<
In fin#* &#ntru )a nu $,a $#n7$ ni"i) d#$&r# d#$)!&#rir#a lui
/!llia) d# la Sl!n $i nu #$t# )un!$)uta7Tn %#n#ral* ! &r#+#nta"
a$a )u" a a&arut Tn nTr!"&#ta Car&atil!r6* Tn$!tita d#
)!"#ntariul lui /. 0. Sa$d#u5
**E))# dar* lit#ra# /la).!ru"* &# )an* )u "ult inaint# d# anul
1BE2* du&a )u" n# $&un# Z#+a* Sa)uii l#,au d#&rin$* l#,au
T"&ru,"utat d# la $tra1unii n!$tri* in )ur$ul un#i Tnd#lun%at#
'#)inatafi fn )r#i#rii Car&atil!r...
A,/,CI,T,D,C,-,G,GI,I,?,Z,L,M,N,NI,O,OA,0,R,V,S,ZI,T,
U,IU,?,I,Z. Nu #$t#* in f!nd* ni)i a d#!$#1ir# d# !rdin#a
)#l!rlalt# alfa1#t# arian# $au $#"iti)#6.
R#f#rit!r la id#ntitat#a lui S!"#r #(i$ta un di$ti.5
**N#&ta &!l#i$ #ri+u$i $!fin !fOa ri+an S!"#ru5
S"Irna* R.!d#$* C!l!&.!n* Sala"i$* C.i!$* Ar%!$* At.inai.6
0arad!(al* $a nu i $# )un!a$)a ni)i l!)ul na$t#rii5 nu $# &ut#a
na:t# in 4 l!)uri; C##a )# #$t# #'id#nt #$t# a$)und#r#a
ad#'arului...
Id#ntitat#a lui Er!$ , un $#)r#t d#+'aluit
In )#,l &ri'#$t# &# Er!$* la '#di)i #ra A%ni +#ul f!)ului* )!r&!ral
0ria&* d#nu"ir# a lui A%ni. In i"nuril# '#di)# $# ).#"a d# fa&t
0RI,ANA* )##a )# d#nu"#$t# $uflul 'ital 8Tn At.ar'a,V#da* I*
E5 /ri.ad Arania)a , U&ani:ad* <* JP /.a%aIa , Gita9* #t). In
)art#a **Mit!l!%ia Gr#)i#i anti)#6* 0aul D#).ar"# $u1linia+a )a
#ra Er!$,ul !rfi)il!r* a$tf#l5
nDu&a #i 8!rfi)ii , nn9* la in)#&utul in)#&uiuril!r* n!a&t#a )u ari,
&il# #i n#%r#* f#)undat# d# 'ant* a d#&u$ un !uP din a)#$t !u* la
T"&li,nir#a ti"&ului a i#:it a)#$t Er!$* +#ul $)ant#i#t!r* )u ari&i
d# aur* +#ul. lu"inii :i al 'i#tii6.
S# '#d# )a a)#$t Er!$ n% &r#a $#a"ana )u &run)ul $a%#tat!r* a:a
)u" Tl $tAa" n!i; C#l &# )ar# Tl a$#"ana" )u A%ni #$t# "ai d#,
%ra1a ! )!"&ri"ar# a )#l!r d!ua )!n)#&tii , !rfi)a :i .#$i!di)a*
&ri &!at# a"1#l# "aint# d# $#&arat#. In a)#$t $#n$ #ra f!Cul
launtri)* )ar#* d!"inand ar+St!r $#(#l#* l#A"&in%# unul )atr#
altul* %#n#rand )r#afia Tn t!ata )u&rind#r#a #i. In '#).#a
)!n)#&ti# '#di)a d# 0RI,ANA. 0A a i#$it a)#$t 0RIA0 la %r#)i.
In %r#a)a '#).#* Tn=#l#$ul #$t# in)#rt. D# a)##a* 'a tr#1ui $:
a&#l=" la li"1a ada"i)a &#ntru a &ri)#,&# "!n!$ila1#l#
r#$&#)ti'#.
D#)i* 0RI.A0. In t!at# li"1il# 0a. t#r* &a&a* Tn$#a"na tata. E$t#
:i $i%la &#ni$ului* dar ni)i )u'antul "a"a* Tn !ri)# li"1a ar fi*
nu $# afla Tn afara )!n$!an#i M 81<9 !n!"at!&##a $u&tului. D#)i
'!" '#d#a Tn )!ntinuar# )u'int#l# r!"an#:ti )ar# Tn)#& )u
"!n!$ila1a 0RI5
0RI. an* '#).i t#r"#n d#nu"ind 1!ul )u &ar r!?)at
0RI. %!ri# , nu"#l# un#i &a$ari )ar# )ui1ar#$t# &rin %auril# din
"alul a&#l!r $i r:&il!r. Nu"#l# $i,l tra%# din A!)ul $&#)ifi) Tn
$t!l* &# +S&u$#ala &r#'#$tind &l!aia. 0i#&tul &a$#rii # r!:iati).
0RI. )!li)i , !"ul#ti $)ant#i#tA!ri 8$)ant#iufa Tn f!l)l!r9* un f#l
d#
$&irit# r#l# )# u"1la n!a&t#a* )and luna # Tn d#$)r#$t#r#* &#
)arSril#
i+'!ar#l!r. 7
0RI.$&a , l!) $&#)ifi) )a$#l!r taran#$ti* l!)ul ##l "ai Tn$!rit
8&ri[$&a\$&atiu Tn$!rit9
1<D ,
0RI. ).i)iu , &ri$&a )a"inului $au .!rnului* )!rlata* )u'ant
d#ri'at d# :ain#anu dia)#.tri 0ri&#)#>8;9. Salal $tiintS...
0RI. )#, )#arta* "fi#r1antar#* )au+a )# du)# la...&al"# fn)al+ind
!1raAii )#l!r in di&uta .
0RI. #lni) , f!l!$it!r 81at# fi#rul )SA # )ald9
0RI. #t#n , )in#'a )ar# $# &!arta )u )aldura &$i.i)a.
0RI. #), nu"# &!&ular al lunii a&rili#* )Snd S!ar#l# $# fa)# "ai
$i"Ait in natura
0RI. .!riu , &a$ar# )u %atul r!$u
0RI. $a)a , l!) $&#)ial Tn$!rit und# $unt a$#+ati $tu&ii d# al1in#
0RI. "a. 'ara d#'in# #(&li)it , 0ri[Ma\&ri"a Vara...
Din a)#la$i 0aul D#).ar"#* )ita" in )!ntinuar#.,7tt$a )u"
!1$#r'a Stra1!n* #(i$t#nAa lui 0ria& li #ra n#)un!$)uta lui S#$i!d.
Cultul a)#$,tui +#u #ra intr,ad#'ar l!)ali+at &# "alul
S#l#$&!ntului* in !ra:#l# La"$a)* 0ari!n* T.at!$* a&!i in t!ata
Gr#)ia* dar "ai )u $#a"S Tn Italia. D# !1i)#i #ra )!n$id#rat )a
fiu al lui Di!ni$!$ fS)ut )u ! ni"fS* $au ).iar )u Afr!dita. 0ria&
#(&ri"a Tntr,ad#ISr* )a :i /a).u$* in $#n$ul ##l "ai %#n#ral*
#n#r%ia &r!du)ti'# a naturii. Dar #l addu%a :i id##a d#
&r!du)ti'itat# :i %#n#rar# )u aAut!rul dra%!$t#i :i iu1irii. El #$t#*
d# a$#"#n#a* Tnrudit )u Er!$* dar nu )u a)#l +#u id#ali+at d# art$
:i &!#,+i#* )i )u Er!$ in $#n$ul $aufi+i)* )u Er!$ f!rfa &ri"iti'a a
naturii* )ar#* la !ri%in# a&r!&i# T"&r#unand t!at# fiint#l# :i
a$i%ura dainuir#a $&#)ii,l!r &#ntru t!td#auna. 0ria& &#r$!nifi#d
&ut#r#a d# f#)undar# a naturii '#%#tal#* dar in $&#)ial &# a)##a a
naturii ani"at#. D!"#niul $Su fa,'!rit fl )!n$titut# t#r#nuril#
u"#d#* und# '#%#taAia )r#$t# #(u1#rant* li'#+il# $i %rSdinil#* al#
)ar!r r!ad# #rau &u$# $u1 &r!t#)fia !1$)#n#; $al# i"a%ini 8)ultui
Mali)9. El &r#+id#* in a)#la:i ti"&* &)!&a:ir#a un!r
ani"at#f!l!$it!ar#* )u" aril)a&r#l# :i!il# :i#ra
&r!t#)t!rul)r#$)at!,ril!r d# al1in#68&a%. DJB,DJ<9. A'#a "!ti' $a
$t#a &# &ri$&a;
India 0!nti)a din n!rdul Marii N#%r#
0r#)i+and )a India 0!nti)a #ra Tn n!rdul Marii N#%r#* )u" $)ri#
0. Gil#$ 8**Ca"1rid%# Si$t!rI !f India69* &rin %ru&ul Gfir!$* iar
&!t#n,tialul )r#at!r &rin +#ul S.i'a lin%'a" 8&rin)i&iul "atri)ial9*
d#'in# al#,%!ri# Tn )u&lul &lu%,1ra+da 8At.ar'a,V#da IV*
B*1D95
a-#"#ia a)#a$ta a '#nit )a un !%!r 'iu
$#"Snafi intr,fn$a* 1ar1ati* $a"anta '!a$tra6.
Id##a #$t# r#luata Tn t#rr.#nul %#n#ral d# f#rtilitat# $i Tn
0lu%u$!,rul traditi!nal r!"an#$)5 **.!ld# &lin# d# 1#l:u%* &#ntru
1ra+da d# $u1 &lu%6#G)* Tn $#n$ %#n#rali+at* d#$i%ur aratand
!ri%in#a )!"una. *
O ulti"a &r#)i+ar# ar "ai tr#1ui la )u'antul ATMAN. 0#ntru )a
di),ti!nar#l# n!a$tr# $&un )a # )u'ant &!l!n#+* $au f!l!$it Nl#
)a+a)i* 7# ara,ta" )a # f!r"at din Sat["an. Sat #ra fa$ia d#
&a"ant .#arata )ar# $#r'#a d# .!tar Tntr# "!$ii. Ca #ra $au nu
)a&itan* %#n#ral Tn ar"ata* nu $# d#&:rt#a+a d# $#n$ul a&ararii
.atului* .!tar#l!r. Ca* #'#ntual* #l a'#a Tn "art$ n.atul6 nu,i 1ai*
dar )a $a $&ui )a # )u'Snt tur)#$)*. d#Aa $,a Tn,tr#)ut !ri)# li"ita
a n#&ri)#&#rii; C!t#anu Ti da !ri%in# n#)un!$)uta* $i # d#
)r#+ar#* &#ntru )a a $)a&at d# ! 1atai# d# )a&. Gra' #$t# )a a)#$t
1<E
DE , di)fi!nar #(&li)ati'* ! ru:in# a lin%'i$ti)ii &r!f#$at# la n!r*
a f!$t r##ditat r#)#nt* fara ni)i ! )!r#)tura. C#l din 134E;
Cu" i,a" &r!1&+it d#$tul &# 1u).#rii din lin%'i$ti)a* $: '#d#" )#
Tnt#l#%#au %#tii '#di)i &rin at"an5
**0#ntru ##l )ar# :ti# a$tf#t* )ar# %and#:t# a$tf#l* 'iata &r#)#d#
At"anul* At"anul #(&#ri#nfaP d#,la At"an "#"!ria* d# laAt"an
$&a,GGuG* T#Aa$* A&#l#* a&aritia :idi$&aritia lu)ruril!r* .rana* f!rfa*
ratiun#a* %andir#a* )u'antul* '!r1#l#* i"nuril#* a)tul ritual...d# la
At"an &!r,n#Vt# t!t )# #(i$ta. A)#la $# ).#a"a UNU $i < :i 4
:13P $# $&un# d# a$#"#n#a )< #$t# 11.111 :i B2.222* $# "ai
).#a"a SZANDA6 8C.and!%Ia U&ani:ad9.
Nu"ai )a SZAND 8CS \ OM9^ \ M!nada...
N. #dit5 8i)$9 J r#&i#+inla &# li$u$ Sri$t!$* -iul O"ului.
1<C
Capitolul X
BIBLIA - CARTEA SFANTA... A GETILOR
Dacia scandinava i ala!ia din O"i#ntul $i%lociu
O c#"c#ta"# d# &ond s# i'pun# cu d#os#(i"# acu') cand d#stui
oa'#ni sunt into*icati cu div#"s# t#o"ii anti"o'an#ti si se pune
problema aderarii la NATO si Uniunea Europeana, pentru a se sti zes-
trea cu pare venim si locul care ni se cuvine la masa tratativelor. D#-,
nl+"a"#a continua a n#a'ului i a li'(ii noast"# a fost posibila prin
necunoasterea adevaratei etnogeneze de catre romani, pe de o parte,
iar pe de alta din u"a si invidia v#cinilo" ca"# n# Tncon%oa"a. C#i
ca"# n# (la'#a,a au i'pus co'unis'ul in Eu"op#) Jar tezele lor
lipsite de temei sunt in yoga si azi, prin tot felul de &alsi isto"ici) de
fapt piste ,,nimeni" Tn stiinfa istoriei. vom prezenta, deci, idei irefuzabile,
nestiufe celor multi, ascunse de casta ! fara etnie, minciuna neavand
rasa ori nationalitate.
Nici un o' d# &tiin&a s#"i#s) fie si numai din informatia lui "erodot,
care spunea ca t"acii - denumire mitica a dacilor - erau !#a'ul ##l
'ai nu'#"os dupa in,i) nu-i poat# i'a+ina nu'ai Tn !ota"#l# Daci#i
Ouna"#n#. #eci, va trebui observat arealul geografic e$tra-carpatic si
vom afla cu simplitate #acia iutica) scandinava) ala!ia $o"ava
-Sil#,ia i $o"avia.) la!ia $a"# - T!#salia) la!ia 'ica - Aca"i%ania si
Etiolia - la!ia d# sus -Epi".) Bla/ina -din Balcani. #tc. in Asia
c#nt"al0 Tntalni' G#ta#) Bal!as) Tisa+#tii -Tnt"# ol+a si El(a.)
$asa+#tii) Dacca -Bac"iana. sau tn no"dul A&"icii) G#tulia) ca i
alac!ia din O"i#ntul $i%lociu.
%rezenfa stramosilor nostri pe spatii geografice mdepartate e$plica
amanuntul ca nu poat# &i vo"(a d# u"i &#no'#n d# i'i+"a"# din alt#
,on# Tn Dacia Ca"patica) ci fenomenul este e$act invers. Teritoriuf
locuit de ei era nestarsit, iar $a"#a N#a+"a) Caspica) lacul G#ta#)
$a"#a A"al) #"au nit# lacu"i al# lor. &om parasi, deci, povestile cu
romanii, la mintea lui 'ade a (artan, si avem in vedere relatiile lingvis-
tice cu araba, greaca, persana, latina, cu dovezi clare, irefutabile.
E("aica v#c!# - li'(a +#&ilo"... citita inv#"s1
#aca Dacia a &ost i,vo"ul cultu"ii si civili,ati#i #u"op#n#) si nu
numai, vom Tncepe cu Orientul )i*lociu. %utem doyedi cu 'iblia Tn fata
ca la npi s-a c"#at c#a 'ai v#c!# cultu"a i civili,ati# d# p# T#""a.
(+iar si primul evreu, acadianul ARA$ a &ost (ot#,ai Tn untca li'(a
#*ist#nta Tn p"#isto"ia O'#ni"ii2 ,,i a luat Terah pe Avram, fiulsSu i
pe Lot, fiul lui Haran fi nepotul sSu, i pe ,ara-, nora sa i pe femeia
lui Avram, fiut sau, i a plecat cu ei din Urul Chaldeii, ca sa mearga
pana-ntara Canaan-ului, dar au mers pana la Haran i s-au asezat
acolo ./enesa , 01. Din eel !" ani cat se-spusese ca a trait Avram
./en, 23, 41, #$ ani i-a trait in legea pSrinteascS% ,- era Avram de ##
ani cand s-a taiat impre&ur ./en, 4, 251, iar la !' ani in legea noua, in
urma legamantului facut cu Divinitatea% Dupa adoptarea noii credinte
fi schim(a numele),,i nu ie vet mai numi Avram, ci A*+AA, va-fi
numeletSu. /0en% !,"1% .
04
Epoea Tn care a trait Avram este considerate de istorici Tn *urul
anului 2.!!! T.". ,
#up6 cronol7gia ebraica, Abra+am traieste Tntre 2.088-2.9 T.".
Era timpul lui ,E):. #ar iata ta(#lul lo" cu c#i ,#c# pat"ia"!i post-
d#luvi#ni2
Numele
An
nastere
An
mortii
Numele
An nas-
tere
An mortii
,E) 05!; 2;!; <EU 2444 230;
A<%A=A# 00!8 2;8; ,A<U/ 2850 253
,A>E 04 240; NA("O< 233 2084
"E'E< , 0!5 2804 T"A<E 2508 229
%"E>E/ 29!4 288; A'<A"A) 2088 29
%rimele cuvinte rostite Tn ebrate, erau, deci, cele din limba mama,
"ostit#) apoi sc"is# si citit# in s#ns in3#"s. Apare (ust"o&#donul)
intens, cunoscut mai 7inainte Tn multe regiuni ale olobului. E$ists te$te
latine si yec+i inscripfii, Tntre care cea de pe LA4IS NIGER).din centrul
forumului care acopera, potrivit legendei, mormantul lui <omulus si
fibula de aur de la %raeneste, ce ar confine te$tul scurt al unei donatii.
G"#cia - Dacia din sud...
Oricum am privi lucrurile avem a face cu p"i'a si c#a 'ai
i'po"tant0 divi,iun# a li'(ii ada'ic#. In sud avem un mteresant
itin#"a" p"in a!#i) do"i#ni) ioni#ni si #oli#ni) pe care l-am urmarit ani
de zile. ?ata cateva repere.
Karpatos. Este a doua insula din #odecanez ca suprafata, cu 0!
@mp si cu un literal de 3! @m, Tntre <+odes si (reta. ?n insula, spun
grecii, primii locuitori au fost cretanii. #e acord, numai ca dupd citirea
Discului din 4!aitos) sc"is ci&"at Tn "o'an#st#) iata limba unica roma-
neasca, fapt cert. (apitala era %igadia, alaturi de orasele numite %osedio,-
Ar@essia, (rou@unda, si Nisyros. Appi au venit dorienii, pirafii, turcii
.30;1, pentru ca sa apartina /reciei abia dupa 95;. 4o"tul past"at #st#
"o'an#sc) culorii, vii, salbe, margele, cu &olclo" "o'an#sc.
(ea mai vec+e mentiune documentara o aflam Tn 2liada .??, c. 2, p.
831, ca si Tn 3neida lui &ergiliusA ,,Libia mare, Carpatia" /c% &. 393, p.
231. ?n ,trabon apare astfelA ,,,area 3giptului% AceastS mare isi une-
te apele inspre apus cu marea Li(iei i cu Marea Carpatica" ./eogra-
fia*ll, =?&, 8,, p. 2931.
Samps - nid"oni' v#c!i Tn Dacia) dar denumita insula lui
%ytagora, insula cea mai apropiata de Asia )ica, punct de trecefe
Tntre /recia si Orient. #e aceasta insula sunt legate nume celebreA
<oi@os si feodoros, )andro@lis, Aristar@... . Aici admiram templul
"erei, statuia lui %itagora, %alatul lui %olicrate, etc.
Samothrake - nume de celebritate mondiala prin statuia &ictoria
de la ,amotrace, aflata la >ouvre, ca si prin 'ist#"#l# Ca(i"ilo") cu
templele lor celebre, despre care vom reveni pe larg. %rima semnalare
este Tn ,,*ulgata. /4 )acabei, =??, 031A 5ar un oarecare Dositei dintre
* N. #dit2 )inciund de proportii, menit, sa-i faca semiti pe evrei ? Ab.ram -
Abra+am - Avraam era fiul unui mare preot sumerian din Nipur... Bapt recu-
noscut c+iar de un evreuC Dec+aria ,itc+in.
0;
Tu(ieni, cSlaref i (ar(at tare, a prins pe Gorgias i, finandu-l de ve6-
mant, fl tinea vite&este, vrand viu sa-l duca ro( pe (lestematul acela iar
unul din calaretii trad venind asupra-i i lovindu-l peste umar,
0orgias a scapauugind spre ,are7a.
Ro'ania - Ta"a S&anta din Bi(li#
Maresa. (etatea Tn care s-a refugiat /orgias, ,,mai-marele
3domulut /4 )ac. 2 , 021 este id#ntic0 cu $u"#sul d# a,i) scris
)arissa in ,trabon .&??, 0!51, )aris Tn "erodot .?& , 591 etc. Iat5 und#
#"a Ta"a S&inta...
>uptele )acabeilor fmpotriva lui Antiocus se desfasurau Tn *urul
anilor8;T. ".
Av"aa' Ev"#ul Ts% a"ata o"i+in#a noului sau nu'# din !id"oni'
t"acic 6#("u) 6#(#" sau E("u din 4#ninsula Balcanica. Numele
acesta l-a dus si Tn Orientul )i*lociu sub forma derivatului H38+9:,
+idronim .Numeri 0 , 22C los. !, 01, oronim .los , 21 si cetate
. lmparati,2,1etc.
A("a!a' d#vin# Av"aa') ca urmare a evolutiei fonetice si, citit
de la dreapta spre stanga, devine )A"A<'A, amintind pe )a+arbal,
general cartaginez, unde 'A> are sensul de ))stapan) do'n7. #e fapt
,aha ; ar% ?n acest sens, int"d l in no'#nclatu"# "#+ilo" cuani)
+#%i) cum apare pe monedele lor ,,,ahara&a +adadira&a Devaputra.,
adica "#+# 'a"# din n#a'ul "#+ilo") din n#a' div' .'A,?>EO,
'A,?>EON )E/A>>OE1. %otrivit traditiei istorice, cuanii #"au d#
n#a' +#t. #in acest ma+ar e sematismul de multime, dirv 'iblie. 8a
sau 8A-8A are sensul de p,rinte, baba, babu, conform ital. babo-tatic, F
la fel Tn c+ineza baba-tata, (a(a- bunica.
,E) din /eneza .3, 021, stramo6ul popoarelor ,emite, apare si Tn
forma )E, ori, se 6tie ca $#sii) $3sii sau 'o#sii) #"au t"aci. B#sii sunt
i ei prezenti Tn acest area1 geografic prin compusul !S"#$% .Neem,0,
1 si 83SAf/l Ezr, 2,3!C Neem. 4321. Ambii termeni apar Tn sec &.a.". t
G#tii s-au Tn'ultit i au ocupat 4a'antul...
#?A, al doilea termen, e tot dacic. Apare Tn A)A<A.#lA,
(<E&E.#?A, Beren.#?A, )a+a.#?A, Betin.#ia, ,ilin.#?A. etc. (u ace-
lasi Tnteles apare #A, Tn #A'A, cetate. E$empleA /uran-.-#A,
lanos.#A, ,alon.#A, T6mas.#A, Tur.#A. #ar identitatea celor d7u6
elemente le$icale stravec+i este sustinuta si de paralela toponimica
si antroponimica de mai *osA
?E#?#A .?mp. 22,1 .edi.#?A .2 ,amuel, 2, 231
>?#A . )ac. , 051, >?#?A . )ac. ;, ;C lez. 24, !1 ,
)aa#A-)aadai ./en. !. 21, )aa#?A .Neem, 2,31.
"O#A .si )ee#A, 0 Ezer, 3, 331 si )e#?A . )ac. 8, 331.
8n#l# c&int"# co'pus#l# d# ac#s& &#l au o v#c!i'# i'p"#sio-
nanta2 #%&#% . I'. 9) 5:. apa"# in s#c. X a.6. din ca"# d#"iva
#%&#%', Tnt#'#i#to"ul T"oi#i) ca si tara #ardania, din 'alcani.
Apoi, ,ache%DA, sec. =???, de unde )ac+edon, )ac+edonia.
$lia.#%, cu varianta greaca 2L29: are primul element Tn toponimul
?>?A Oud. "unedoara1 cu antroponimul lla, "ie. T+eran.da tracica din ?liada
.241 arata tenneni stravec+i ca 6i Tn %olon.#AC se identifies cu forma to-
09
ponimelor romanesti, ca si T7pa de suss< de *os din 'i+or, Topesti .'i+or,
/or*, &rancea1 sau Topana din Oft, etc. f igrida, #orida, Triada...
L$#% si L$#$% stau la baza compuselor >idova .>itova G >?TO&O?,
voievodul1 dar si Tn compusul >ipara, ar+ipelag in )area Tireniana, ca
si >iparesti, sat si sc+it Tn <omania.
Termenul (%&% sta la (a,a s.'. T'pa"at) apa"at) apa"ato". Jar
Asa.#?A .'ar. ,1 'e.#?A .0 Ez. 9, 051 "oa.#?A.Ezr, ;, 001 etc, la fel
ca si Area. #? A, Han.#?A si cniar #?A prezinta o sumedenie de cbmpuse
deosebit de vec+i. Mero.#%C .ler. 32, 0C ?s. 09, 1, atestat Tntre anii
;0!-450 a."., prezint, elementul secundar format dm tema #A/, ca si
varianta sa mai vec+e )erodac .leremia, 3!, 21 care are elementul
secundar mai vec+i cu o generatie. $#da(a din Bi(li# .Numeri, 2, 0!1,
co'pus dacic cu #l#'#ntul DABA #st# at#stat Tn s#c. XIII a.6.
-:;<=-:;;<.. Da(a in s#a' na si c#tat#. )
#%$% apare ca derivat dm Da(a;ia .? %ar. 0,;1 Tntre sec. &?-&
a.". iar #A' e masculin al respectiveI forme, tn compuseleA NA#A',
ca si toponimul Nadab .Arad &. A)?NA#A' .E$. 8. 201C 0 <egi 5, 51
apare Tn sec =??? a. " dar si Abinadab .#am. 8, ;1C lonadab)* <egi,
0 , 01C Nadabat . )ac. 9, 041C iar NO#A' . (or. 3, 9C ;, 0!1. ?n
+#n#"al) Da(a apa"# citit Inv#"s) ABAD. Acest termen apa"# Tn
c('pus# toponi'ic# din di&#"it# ta"i din Asia) precumA
A&+anistan2 #aulatabad, Baizabad, H+anabad, Jalalabad, etc.
India2 "yderabad, A+radabad, Alla+abad, etc.
I"an2 )e+rabad, .Te+eran, aeroportul1.
4a/istan2 ?slamabad, "yderabad, etc.
8RSS2 As+abad, #*alalabad, >eninabad, etc.
%C%#+,%kkad- - capitala imperiului Acad .sec. ==?&, ==?? a.".1, citit
inv#"s DACA) ca si #acia (arpatica. Acadul e amintit prima oara Tn
%entateu+, impreuna cu alte p,rti ale Tmparallel lui N?)<O#A
n%%%8a(ilonu&, apoi3reh, AcadiCalne dintinutulSenaar <0en% !,!1.
$u"#) Su'#") R#'us) Ro'a>A'o"
S.M!& dateaza din mil. &-?& a."., iar in bustrofedon e RE$8S)
$u"#s.
Toata pov#st#a cu Ro'ulus &i R#'us Tnt#'#i#to"ii Ro'#1 nu
conco"d1 cu "#alitat#a din 'ai 'ult# punct# d# v#d#"#2
. <oma ia nastere prin unirea asezdrilor tatine si
sabine de pe
cele 4 cotine, Tn sec. &lll a."., dar Tnca din sec. = a.". apar primele
vestigii ale unei asezari latine pe colina %alatinC colina Juirinal era lo-
cuita de sabini...
2. L#+#nda lui Ro'ulus si R#'us pat"und# Tn I'p#"iul
Ro'an
a(ia Tn s#c. Ill a.6.) Tn ti'p c# o pictu"a cu L84A CA4ITOLINA)
aiaptand p# c#i doi +#'#n&) apa"# Tnt"-o pictu"a dint"-o "#+iun# din
Asia) locuita d# t"i(u"i dacic#.
0. Borma nume*ui <omulus la feminin este &omula iar
<oma are
ca perec+e masculinaKpe <omus. #ar avem <omulae, nurnele unul
ora6 de la noi, iar mama Tmparatului roman /aleriu .0!3-01, dac
dupa rnama, purta acest nume.
5. ?n timp ce <emus si <ema apar Tn generat*a a doua
vocalica,
<omulus si Bioma apar Tn generatia a patra vocalica.
3. A)O<, respectiv A'o"itii) ca locuitori ai unui vec+i
oras, arata
ca, de fapt, av#' d# a &ac# cu Ro'a.
5!
Dava dacica i... David) Dav#) Davis
#%/%, cuvand dacic din generaLa a patra consonantista, cu
semnificafla de cetate, Tl aflam tn scrieri mai vec+i antice, astfelA
Hodava Tn Neem. 4, 50C Dodava .2 (or. 2!, 041C Hodavia .2 (or. 0,
25C 3,25C 0 Ezr. 3, 3!C 3, ;!1 deriyand din "odava, )oldava, etc.
#%/$#*, regele cunoscut din neamul caruia se va naste ??,U,
"<?,TO,, a"# nu'#l# din DAA) cap#t#nl#) s#t. ?a") ca i ?a"a)
&#'inlnul) #st# nu'# "o'an#sc) #volu&i# d# la DARA) din Ta"a-
(ost#s) comandan*ii armatei, deci nu poate fi Tmprumutat din rusa. #e
altfel, iata pe 'elsatar, fiul lui Nabucadnefar .Neem. 4, 8C 'ar. ,1.
8ela face parte din generatia a doua vocalica, ca si 'a-*, 8ala, la
singular 8alh, 8lah, uel0a,ar e considerat de orientalisti pa avand
sensul ,,8el ocr=tete regele., iar B#l d#"i3a din Baal. Termenul far,
Tn multe locuri 6i limbi, apare ,,Dar M sau c+iar ,,sar M. Astfel Se(a&ar,
capetenia lui ?U#A. Ezr, , ;1, Tn vremea domniei lui (yrus, regele
per6ilor .33;-329 a.".1C ,i(tarn %ar. , 301 c,petenie din Edom, nume
care apare Tn sec =&? a.", :a(ucadnetar .8!3-382 T.".1 e cunoscut
sub numele Atebucodonosor:: .Neem. 4, 8 'ar. ,1 etc. Aceasta
e$plica si p"#,#n&a st#a+ului dacic la popoa"#l# din ac#astd ,ona
+#o+"a&ica.
Numeroase sunt elementele le$icale care ,' prezinta su( doud
iposta,#) cum vedem mai *os, ambele atestateA Ahala(, t7ponim .&ul-
ata, Jud. , 01C 'ala+a, respectiv 8alah> A<A) .Num. 20, 4C
)ara. 3, 20C Num. 00, ; etc.1, yNrocT.Num. 28,41, D9+A .,
)ac. 3, 1, ca si #or )artini, #orasti, etcC ADAH .los. 3, 01C +ada
ca si <adai .(or. , 2, 51C Dara - Arad .Num. 2, 1,
3L2?AS@*AS2L3> 0heter, +3T30, +3T30A:UL etcC lachim ./en.
58, !1C ,ihai, etcC $sa12 /asi3 Mica2%kim3 Laban2alan, 'ahor2
&ohan .<o+ani - sat Tn 'i-+or1, <o+ia .<o+ega Tn )aramures1 etc.
O
Bu"#(ista #"a... loan Bot#,ato"ul1
Am putea continua cu toate literele alfabetului, e$plicit pentru ce
se c+eama fonetica si lingvistica mondiala, dar inutil, pentru ca sunt
destule semne de Tntrebare mai sus. )ai util este sa aratam cararuia
Tngusta care duce la cunoasterea adevarata. E drumul de la cuvant la
litera si abia apoi la monosilaba purtatoare de sens. Evid#nt CINE a
&acut toata... (a(ilonia asta) Casta IO) &a"a #tni#) past"and p#nt"u
#i ADEAR8L. ,unt destui care cred ca )glo*darindM cuyintele afl6
ceva nou. (ei mai multi vor pieri ,,uci4i de liters5, multiplicand igno-
ranta. (ercetatorii serioKsi vor trebui sa stie mai Tntai pe ?OAN 'otez3-
torul, pentru ca Fac#"#a Lu'ii a"#) la noi) constanta <.<=@ a.6.) deci
sa priceap6 mai Tnt,i pe loan 'otez6t9rul Jumii vazute. Abia apoi sa
tinteasca spre lisus "ristos, care a unit filologia, istoria, fitozofia si religia
fntr-un sistem unitar. Nu mai repetam ca loan I) Bu"#(ista #"a c!ia"
loan Bot#,ato"ul) ci&"at d# +#ti2
o loavveo 'aTmatea, ou o, loannes 8aptistes, ou
* N. #dit.2 >aamericani 6i britanici, #avid mai are6i variantele #avis sau #ave. :: N.
#dit.2 ?n mitologia sumeriana, Nabu era frate cu )ardu@ .#ucele <amP1 -
Dalmo$e. Nabucodonosor este primul care i-a dus pe evrei Tn robie...
5
?nainte )ergatorul #omnului nostru lisus "ristos, acela care boteza
cu apa, pregatind yenirea celui care va boteza cu #U", era fiul Elisa-
betei si al lui Da+aria, amandoi fiind vestiti de Ar+ang+elul /avril, pen-
tru ca si Elisaveta si Ana Bilip .apoi )aria Becioara1 vor ayea nasteri
minunate, de nefn*eles in urma cu 2.!!! ani. (e puteau prieepe anal-
fabetii despre clona"#) pe car.d nici azi destui n-p TntelegO Oi azi dis-
cutaKdespre ,,e$tratere6triM, dar nu pricep nimic din c#l# A $inuni al#
lu'ii) dip ca"# B au &ost d#,valuit#) ia" doua "a'an s#c"#t#2 Na-
t#"#a i In3i#"#a lui lisus.
)arturii despre loan 'otezatorul aflam in cele 5 Evang+elii. Apa
#st# si'(olul 'at#"i#i) d#c1 (ot#,a"#a c#lo" va,ut#) precizare utila
de la bun Tnceput .)atei, 0, 4C 2!, 22,2, 29C 0, 8C )arcuA , 5C 8,8C
>uca cap. ?ll, -0;C loanA 5, C <omaniA 8, 5C 8, 0C EfeseniA 5, 3C
(oloseni, 2,2C (or. -4,!, 2C 2,0 si 3-29C %etru, 0, 21.
Av#' dovada2 Cal'o*# D C!"istos 1
In li'(a) valoa"# au consoan#l#) d# und# i con&u,ia INDRA)
D8NAREA) IORDAN. $a"#a N#a+"a d#vin# si'(olic... $OAR%A.
Ca #v"#ii nu sunt auto"ii Bi(li#i au spus-o Tnaint#a noast"S atat
Ba"u! Spino,aE cat i Gustav# L# Bon. Ei au &alsi&icat-o) dar 'iblia e
sau a fost Tn voga 2.!!! ani. $il#niul III #st# al ad#va"a& No" auto"i1
O m i c r o n c m i 58-9-!49;302-5- (oc ?nscrim
c d e a s u p r a l 452038!-4-9; %A#E,U>, car-F
u i p m i c r o n a 2A05A3;!9-5-84- i O)U ?OAN, Or-
p o s t r o f i o t !9A4805A2;-9-3 to fost Hip <-
a o m e g a a l f a 5389!02;4A E/ABA,(A>A
a c c a n t u a t n 248;9--5A!03 c3utat e Non-
i i n i i e t a s i . 3-0-9!A052-2- 8A4; i iOi Ni-i e TA
g ma b e t a a l f L 84A;5392A!8-3-0 TA A'E>, B/T A-
a p i t a v i o t a 2;4A9!0358A . %E?, taiat-au
s i g m . a t a v e t 09!;42A 583 /ETU,A-i ,te-
a a c c e n t u a t 3A02;4!9A85 a, cautata No- .
s i g m a v i r g u 40A29!;8-8-53 ig, singurul )A-
l a o m i c r o n u 9!A;4A80532-5- NU, rol (O,?A
p s i l o n s c u l ;4A0!92A53-- 8 %O) ?>U, lo N-
c a t p u s d e a s 3;5-0- 85249-5-! U(ET spada, ,-
u pK r. a- ? u i u p s ;!94583-4-22050A uspinul >U%?(A<.-
nCoc Tnscrim (%#!S.L, can "M. $"%', 9rto ,ost kip
+30A?ASCALA cSutat e :oni ii :i-i e6%6% A83LS 7G6 %(!$, A-
iat-au G!6.S%-i stea, cautata :oig, singurul Manu, rol C"S$%,
("M 2LUS to '.C!6 spada, suspinul LUB2CA+ /lup, 2Car1 .%
D#ci) nu #st# altul d#cat loan I) Bu"#(ista1
N(%(A<? O)& 4;A2380A59! lorn carp (uO-
)O<TOBO,TO 48053A9!A;2-!- forto TO), om
<E/A> A,(AB 2;3-2-!90584A EO> Bag,ra 6
(AUTATENON 50A849!A2;3 . TU( Teon ANA-
? ? , ? ? E T A T A 3A902!A8A4;A5 M i Otia e Tia ?-
A'E> ,B /T A% 32A!059;4-0-8 sba %E>A,/ B-
E N. #dit.2 #e origine iudaica P
52
J ? T , ? A T A & / 348A9;--025-2-! i Qa, au Tica /-
E T U , A ? , T E A ,92053-0 r4;A8.!1 etusa ,ET ?.A1
( A U T A T A N O / 348A;0-5-9!2 at3 nou (O/A-
? & & ) A N U ) % O !80-2-;453A92 ?ONU, )uma %u-
) ? > U , % T % , ? !0A;92325A , ia %?,(,?<)
? -( A < > U %. 0548A3A8A >upu >. %.
8am Carp Cuforto T9,, om 39L 7agara4 TUC Teon A:A-istia
e Tia 2s(a (elasg ?ita, au tica Getusa S!6 $)%- iatS nou C"G%$"'.,
Muma (uia BtSCS2+, Lupu L% B%.
i o mc a r p c u s 02!9A53849-3- )oOu (arpic
f o r t a t o m o o 0082A4!5-5-!9 Orto, fos (o-
f a g a r a s t u c ;9A205384-5-!A tu BagaraO, o
t e o n a + a i s t !9;84-;-2A503 stana e nota -
i a e t i a i s b a 52A08-2-94;5!-8-3 ta-i Ea '?,TA ?-
e f i t a o i v s o 358A!9>20;4A at-o ese BlU-i
t i a t a t v m u m ;4A!983502-3- )UT, mutata-i
a p u i a p i s c s 8329;4;8403A %A<A(>?,%U,
Q r m v p u p. 2955!-9- papi ?lus.
))>Fo&u carpic orto, ,ast Cotu 7agaras, o stana e, notata-l !a
$S6% lat-o ese 7l.-i mut, mutata-i (%&%CL$S(.S, papi $L.S"
)O, U A O< T O T 2;9A084!-8-35 )otO )O<T av-
( O T & A O ? N O T 50A!9A483;-2-2 ut Toe ?OAN c-
A T A ? E , E B ? & :20A3!95A84; ata E&??, Oef-
? )& T A % A < A ( 4A022A!2;835-2- a >und (arpat
> ? , % & , ( . - 483-2- O)U.
,,Moto mort a1ut 6oe $"%' ca,a !/$$,se,a Lumii Carpat "M."
m o t o o a v u t t 92;A35!84-;-0 TO)U cotau T-
o c o c a t a e v i 5A2083A;4A9!A oc cota Ea-i ivi
i s e f a l u m i m !40A5382-4-9%-l- )UE fals )i. .?)1
i - - - .
TO(&T&((O, 248A;9!2 -2- Tocu C9S 2 A
? A T ? ?. - 3505A03-;- Ticu T?.
t o c u a t i c u c 0450-2- !2389-0- (TO(, cotatu.
O ( ,
(e am mai putea adaugaO 5riteligenti pauca.% %pate prea mult
pentru cei iritafi ca ne ocupam despre Salmocsis - 9ristos si c"#&tinis-
'ul "o'an#sc. E timpul terminus al 5uramaritului arpelui.% ,e audeOP
G#&ii n# d#,valui# ad#va"atul l#"usali'
%unctual, lerusalim Tnsemna H*edenia Bacii., scrie (lement in
Stromate, s* nimic mai mult. )ileniul ??? Tncepe cu ascutirea luptelor dintre
evrei Oi pelestinieni. 4"#tinsa ,8ara s,anta" s# dov#d#t# a &i &ost p"in
alt# pa"&i) nicicu' p# val#a lo"danului. %arado$al, dar nici acum nupu-
tem renunta la incifrarea getilor despre ad#va"atul l#"usali') cifratA
TC2 lepocroAt&uce, cov) r& lepoaoAi&m&i t&a) T5 lepovaaDiiu%
/ta lerosolima, on) e lerosolime, es) lerousalem1
T a v a l f a a c c 8493;-4-!502 Bacia cauta -
e n t u a t c m i c 83-0-2540-3-9!;-2- ta NU(ET, ?O)
d e a s u p r a p u 9!4350-!-;82-8- %urusa, ape d-
s i o t a e p s i l 0258-0-!94;3-0- osite, lipsa
o n r o o mi c r o ;9!245-0-8-3-03 cronicA Om <o-
n s i g ma o mi c 38-;-;429!-5-50 man )o 6ic /?-
50
123-1-7456910-1-3
576-2-98-1-11032-3-4,
513-5-24-6-61089-15-7
108935-6-12-1-76-1-4
910-5-54687-6-21-1-3
7-105863109-7-124-5-
12356410-13-78-1-9
310-2-475298-7-16
21896-2-103754
4-3-109732-7-1568
67-10-9108-2-21345-3-
-561097-5-4831-3-2
95647-9-131027
6-8-9834! :107521-1-
4789102-8-3651-3-
5142:3:67910:8
2-10-1354-5-768109-8-
9:8107-ll-562-3'-134:
:
1926-2-453810-14-7
81:7:5163109-2-4
8910-13-1273456-4-
21-1-3567-9-410-14-89 pe Slon lo, Ro
45-27623-2-91018 . ro Unic, simp-
109-7-7812354-2-6 la !"#$%S, &-
810-7-7854:623-5-1 e' (!! )al *-
-52-3- iin+a m,'a -a
cc.
,,7acla cautata '.C!6, $"M (uru:a, apedosite, lipsa cronic; "m
&oman Mo<ic G$&"' blamau, #"M' li (%$S, L$L% ,u raul G"$#!%
om in get 'ucet au pe C%#M.S, aci (&%/$L% $", C%#M.S. Ce
arata-l, eposul scris ponosi mag K$&"'-&oman CL$". Mopusul
bandit tace. Munca targui. !/%-i alta, e Sima. G", dupa 'ucet e #%C
mit !%C, Seul rapit, /%C e Cadmus, lota (&$%(.S pe Slon, $"; &oro
unic, slmola Manblis, get #%M% al ,iintamuta !a, cc".
A ( ? A N & & % ! O 4-;-;520--393-;-! Au %,act Nou,
O- ( O)/<< , % ? ? 0-4-398!-2-204-2-5 in <iri
Hops /-
20-2-485!-0-;9-- 3
8--43;-5-2!09AA5
23--;84!9-;-05
8543-2-209!AA;
89!-3-204RA53
02-0-9;38--54-2-
05A3A98!4A;2
2-0-5384-2-9A0-5-
. - !2;-2!-
r o n l a m . / a ,
p s i l o n m i i a
1 0 a 1 i r 2 , l a
R#" .lama, (-
#" li 3!%S, $-
%$! 0, ra,l &-
#%(-! om in &-
e' ",ce' a, p-e
4!(US, aci
3R!5%$! 10, '-3
4!(US, 4S-
ar'a-6., -pos,-
1 scris pono-si
a2 7%R#" Roman
4$%#, -op,s,l
)!"(%-8, 'ace.
,nca 'ar2,i.
-5!-i al'a, e
Sima &-0, /,p5
",ce' e (!4 mi'
-!4 Se,l rapi'
5-!4 e 4a/m,s
%-o'a 3R%!3US
!

m

e

g

a

n

i

i

d

o

&

a

%

u

n

c

t

e

e

t

a

c

m

i

c

d

e

a

s

u

%
C

r

a


u

i

i

o

t

a

c

m

i

c

d

e

a

s

u

%

r

a

%

u

s

i

!

t

a

e

%

s

i

2

o

n

r

o

o

m

i

c

r

o

n

s

i

g

m

a

o

m

i

c

r

!

n

i

a

m

b

d

a

u

%

s

i

i

!

n

.

a

c

c

e

n
.

t

u

a

t

m

i

i

e
-

t

a

&

i

r

g

u


a

e

t

a

s

i

g

m

a

d

!

u

a

%

u

n

c

t

e

e

t

a

c

m

i

c

d

e

a

s

u

%

r

a


u

i

e

t
-

a

c

m

i

c

d

e

a

;

u

%

r

a

%

u

s

i

o

t

a

e

%

s

i


!

n

r

o

o
m

i

c

r

o

n

u

%

s

i


!

n

s

i

g

m

a

a


f

a


a

m

b

d

a

e

t

a

a

c

c

e

n

t

u

a

t

m

i

i

.

-

236109-5-4871-1-
34-1-
rai Nonu cu O-
m Ana (<A? e
a-ci TOA(A <ar
>ETA A<E, e a-
cea )AEA epica
(A<TE Evu cap
e ?O?O i a- ca
#ama e #)
AO). -
< A ? N O O N ( & &
E ( A A % ) A A ? <
A ( < < ? ! A T A (
E A < E A > T A E ,
? ) A E % ( E A E A
E A ( & T < & A ( E
( A A % E O O ? ? ?
) O # # A ) A ) E A
( A
,,%u (act 'ou, "m &iri Kops Grai 'onu cu "m %na C&%$ e aci
6"%C%, rar L!6% %&!S e acea M%!% epica C%&6! !1u, cap e
$"$", iaca #amae #M.%"M."
1243-2-97108-2-56
312-1-45891076-7-
6532:7:10184-23-8:
651:4109-5-2378:
103-7-7143-70-2:1982:
56-1-
144
3opa 1oia So-
are 4R-!8%!
rar9 e !RS! e
cap -!4 !-!
!e apoi e (#(!:
%#. -
p o a p s o oa v i
r e a c r a i e a t
r a r a a r e s e a
p m a e a c e a c
i

p e i o
/ a a .
8*opa 1oia Scare. C&!%6$% rara e %&S% e cap !%C M%!% %e
apoie#"#%l";
O O < ? < A < A E A A 3849-2-52-8-90!
>
2 ! <ar0 ?O
era
A < E ( A % A ) A E 5328-2-0A384;-2- (A<%A e )AEA
A A A ' # O # A % . -5-0092-!-384;-2- Ea A%A #oda.
a" rara $" era C%&(% e M%!%, !a %(% #oda". .
o o a o r e r e e a 4;A 83!--90-2-25-8-O<: SrS
JU oo
A A OA OE ;20-4-43-0- 85-!- E<AKoOO.
AA.
O<
o i o a i o
o i. o i o
invariant.-
A


f
a i o t a c m
i c d e a s u

% r a
u i i . t a % u s
t a & e t a i m i c
c u c a t
%

u s a
a
e a s -
p r a u
i e t a a %
o s t r
o f i n & e r s % u
s e % s i o n s i
g
m a t a & i o t a
a f a s i
g
m a i
o t a c m i c d e a
s u % r a u

i i o
e a % & s s i g
m a
r ! s i g ma i ! t
a i m i c c & 2 c a
t % & s S d e a s u
% r a u i i o t a
a f a i o t a & i
r g u a o m e g a
i m i c c u c a t
% u s E d e a s u %
r a u i o me g a
n i i d o u a % u n
c t e a
f
a i ! t
a c m i c d e a s u
% r a u i i o t a
a % o s t r. o f i n
& e r s
%
u s e % s
i o n s i
g
m a t
a & Fi o t a a f a
a c c e n t u a t d
e t a e % s

i o
n s i
g
m a & Ki r
g
u

a o m e
g
a n i
i p , n c '. -
13245-3-897-2-106
916-12-37910-7-452-1-
156:423-2-89107-2-
432-2-8759106:-3-l
107-2-2345-2-198-2-6
810759-3-63124-3-
67234-2-180510-3-
891046-19-13275-8-
32-1-15623410-13-0
18-1-15623410-13-9
9107-6-834-3-2156
1-1-32476-2-910-1-59-3-
128910-2-3746:5
1087-6-68143-14-52-3-
154-2-781-09-2-263-5-
651:7108-11-9234-2-
78910-2- 123564
1-2-2910-3-56-1-3478-2-
101287-12- 3456-2-9
9103-11-6217:543-7-
1234-2- 5678910
12-15-345-2- 76910:8:
9106-7-431: 25-3- 87
12-2-465710-8-3:89-1-
5163109-2-824-14-7
1235410-7-78-1-9
72910-13- 456381-2-
1234-2-10967:58
2957-16-134:8610-24-
682573-1-41081-4-,
1087-11-315462-3-9
103-2-59-4-4687-11-12
32: 104-14-5617-7-98
78:6': 109-1-4512:
234-2-5153-3-
145
!0lai !c' sc-
ris, /,p3 -!4
$#8 i1i, p,sS
-5!, mi'ica ;:
ap 5$!4, #U 8-
a,r,l 3a/e9
poe'a %S8!R
sp,ne 4%*RU pe
Sloin %S%S %#
&a,ma'a8-
-!4
(ac
8omi-
s, p,r,l 10 ai
'a2ma 3%US, 9-
'ia scris &# aci
5$!4 %# /a'
-5!, sp,s-io'a
3R!5%$-! l,i %#.
*a'a !R&-S, 5lac
&-a'i ,mil 4oc
p,s5 /eas,p-ra
l,i #&! e Un,
/in %#, pac'
a0la' e %# '
4a/m,s aci e
<3R!5%$! %# '-
opi-n s'ro0S
1ers sp,s 3--
$!S& %#", mi'
!$U8! - i #a0a
/a, can'ec 8-o',
-l 3ais -l-is 22.
!"U Ri2a e in
#U$ 3!", 8ic,.
0
- A
(
Eva) Isis) Cad'us i Lot... d# p# O?t 1
Nu comentam mai Tnainte de a vedea cine #"au ESTALELE
t#'pl#lo"2
m TT&= 8onos> , lepeiai,
arv)ca3anade=,cav /ai tes Hestias, iereiai,
on) ai Hestiades, on1
1789-8-423-2-6510-11- a2ma !$* i=i
,,%,lai act scrls, dupa !%C, L"6 $1i, pusa !/%, mitica tap
/L%C, "M. taurul 7ade< poeta $S6%&, spune ci,ru pe Slon $S$S-
lo Gaamata, 6agma al, i4i !%C #ae omu 6omls, purul $" al tagma,
(l.+Sstia scris G", act /L%C $"M dat !/%, spus iota, (&%/$L%
lui $", ,ata %rges, /lac gatl umil Coc, pusa deasupra lul Moga, e,
unu din $", pact a,lat e $", Cadmus acie (&%/$L% $", topi-n stro,a
1ers spus (!L%SG, $"' mit%L.6% -= oa,a dau cantec tot, el (als
!lls gg. M%'. riga e "M.L (%', 6icu."
B>A(%T>OT& 8;-5-29!4-3-305 ! Bltul pac-
&A&&&&AAET !4--92-;-3808-2-; ta E&A aaa a A-
& % , , ? ? , ? , ( 29A!33;--Kl9-405-8- psu /lii sss.
AA)> ? A? A,& 9!5-5- 3802A4; Asul ?A)A ?A-
, % A % ? & , )T ? ;!-9-284A9350--0- )? spus Tipa -
,T ? (#A T & T % 38502-5-4;!-!-9 #A(??, stup T-
<>BA>AO/T? 9-;-;4--502!-0-38T.//. afli >ar-
> &)? > &A? A) 83--205-2-;4!-2- ul >umi ?A)A
O/AE A#? N? T 83;0-8-25!94AA #ANA /ET??, o
? E((&? E? %N 38A 4502-5-;!-;-9 ivi ecce ?n %-
O% E ,% & ,T ? ? 805;9-5-32-0 - 4! ove 6ti pp. ,i-
NOTTNAO#A( 5-8-8023A4A;9! nt ANTON o #ac-
>AOEB>? ,// 2--50A384;-2-!9- 3 EO>, Elis gg.
& < T / A E & O ? & 32589-2- ;!20-3- Arge 6, cuplu
> % & 04-- &iu.
59 ?ltul pacta !/% aaa% a %(S. gli sss% Asul lama-2A,2 spus Tipa
#%C$$, stup TT% 00% afli LA+UL Lumi 2A,A, #%'% G!8$$, o ivi ecce in
Bovetipp% Sint %'6"' o #aca !"L, !L$S gg. %rges, cuplu 1iu."
v c p v a a a p - s v . 4;!9-2-2305-2-8
Apus capul &a-
g s i l i a m a i t -5-204;A85!39-8- c ,ima, alLiiA
s p u s i a c p i g 84-2-2;-!-953-!-!0 AO) %% iOi /U-
r i f l v v d g e t ;8-;-03!--95-3-42 /U, furt El #i-
i i o i v i c n i s 0;;!--30A542-- onis ivi ici
e a a t p n o g l e ;!5;9-2-8203A /etul A>A<
o l a l r a v v . K- 83A4A42-3-50A NOE o va lua.
,,Apus capul *ac Sima, altii) A9, BB isi G.G., ,urt 3l D29:2S ivi
ici Getul %lar 'oe o 1a lua." 5
4 4 $ S % ! ! 3 & 6710-9-189-2- 2354 a2'4ap 4$%S-
& & R 5 % % 5 % % - 5-4-10: 7845: 1392 %, e 5i1i &R%&-
- - ! $ ! R " 0 - # 869-6-14273-5-1310-6- #R-, -lena ooo.
# $ ( !.- 544-3- 31a.
.nMag cap CL$S$, -e /i1i, Grigore-!lena ooo. a>a.7
p.c v -e v i v i r a. !9A5022;-0-384-4- <ar #voci
BU2U r o . -
< A < A & & K
K
a r. -- K 205-2-38-- <A<A T.
$ois# a "atacit 9= ani... p"in 4ustiul G#ti# 1
%rima observatie este ca, ' &in#) av#' un docu'#nt cla" al ad#-
va"atului l#"usali') d#c1 la COCLA) n#cu' p"in O"i#ntal $i%lociu.
Este de a6teptat ca sa nu urmeze nici o reactie a tainuitorilor adevarului...
Numai ca nu ne vom mulLurni cu tdcerea lor, ci Ti ppftim sa ne e$plice si
tainuirea pe mai departe a e$istentei adevaratului lerusalim. Studiind
FK
C
-K 58
cu "a(da"# Bl(lla a&IS' ad#va"ul Tnci&"at) '#ta&o"ic) da" i di"#ct.
#up, ce elibereaza pe >OT, tntalneste Abra+am pe )el+isedec, rege Tn
,A>E), care-l binecuv,nteaza, cerand in sc+imb ,,paine si vinM .22;1.
%ier ,odoma si /omora pe valea ,ylvestra, aproape de lacul asfaltit
.A?-)otana+1, care, alaturi de Adama, ,eboim si ,egor, formau
%entapole. >ot fuge cu cele doua fiice ale sale si cu ,ara, care devine
statuie de sare, pentru c, a Tntors capul .2.284-2.288 a.".1. ,fatuit de
,ara, el ia pe Agar, care naste pe ?smail, apoi pe ?saac .22881. &a urma
parabola Kcu sacrificiul lui ?saac. Agar pleacd Tn desertul 'ersabee.
?smael se c6s6toreste cu o egipteanc, 6i d, nastere arabilor. (ea mai
mare fiica a lui >ot da pe )OA', ramura )OA'?T?>O<, cea de a doua
pe Ammon, ramura AmoniLilor. Templul e zidit pe muntele )oria, ce face
parte din muntele (alvarului... Apoi, un servitor, Eliezer, porneste spre
"aran si (+aldeea si cere pentru Na+or, fratele lui Abra+am, pe <ebeca
pentru ?saac. >a 5! ani, ?saac ia pe verisoara sa, iar Abra+am pe
(+etura, din care apar Esau s)acob. 4at"ia"!ul 'oa"# la :B< ani : #
Tn+"opat m 4#t#"a $a'("#) ap"oap# d# 6#("on. Ast&#l) da' d#
'o"'antul "#+al d# la E,#"ovo) cu c#l#("ul in#l despre care vom
reveni. Toponi'#l# Is'ail i Isacc#a) Basa"a(ia sunt cla"# p#nt"u a
d#'onst"a p# und# au u'(lat...
#e fapt, se precizeazd cd ,,,acla cautata era la get" d# und# &u-
s#s# &u"at C"onicul "o'an#sc. (admus, (lio, Hiron, Eac, )anolis
arat6 cd c##a c# nu'#au p# anu'it# !a"Gi ,,pustiul getic", no"dul
$oldov#i i A"d#alului) #st# locul p# und# "atac#sc #i 9= ani.
$ois#i -toponi'. a"ata %i o"i+in#a ac#stuia) etc. ?n deriyatd apar
<?<?, Hdps, Toaca de pe (ea+l,u, Tntr-un conte$t care nu mai lasa nici
un semn de Tntrebare.
?n te$tul &estalelor aflam actul scris de dupa EA(, ivit de >OT, te$t
ce poate fi Tnteles perfect cu dictionarele mitologice in uz. #eci, nu
vpm scrie sute de pagini despre cele 6tiute de mitografi. ,c+imbarea
numelor in cadrul castei sacerdotale, deseori a se$ului, au derutat
permanent pe cei ramasi la ,,sensul literalM, care nu cunosc miezul
cuvantuluiC de-aci plevusca de zi6i +ermeneuti, niste treiera-pleav,
cautand boabe de grau...
%oate cea mai utila informatie este ca ti' acu' cin# s# a&la
Tn 'ausol#ul d# la ADA$CLIS0I. Anume /<?/O<E, simbolul Anei
de Arges.
B,ra a fi e$plicit, preotul c6rturar loan %ole$e m6 tot TntrebaA '(e
face puiuOM Abia acum Ti pot raspunde unde se afla. ,ecretul (astei ?O
era de +epatruns pentru mil de ani...
Odobescu, pentru nyeriga de la %ietroasaM, citita prost, a scris o
carte Tntreaga de impresii, eroarepe care oevitam...
54
Capitolul XI
4ARINTII O$ENIRII Indo-
#u"op#nii - o"i+ina"i din Ca"pati
?nca din 98; e$ists premiza cercetarii pluridisciplinare, potrivit
careia indo#u"op#nli #"au auto!tonii ac#sto" '#l#a+u"i) niscu&i in
,ona dint"# Ca"pa&i i Balcani) &olosind o li'(a unica) cu mici vanafli,
'od din #poca ("on,ului) p# H ,ona vasti) din (arpafi Tn insulele
)arii Egee, si din Anatolia in &alea ?ndusului.
,,'eneficiindM de interzicerea dreptului desemnaKtura, ca si de e$-
cluderea de la Bacultatea de #rept din 'ucure6ti 6i de la scoate de
literature Tnc6 din 932, student la (lu* si 'ucuresti, am observat sim-
Ku punctele slabe ale etnogenezei Tn limba si istorie, iar
capodopera i Nieolae #esusianu - nDAC2A B+32ST9+2CA. mi-a
dat cufiozitatea de aurmEri fenomenul respectiy.
/
?n 6tiin*a si Te+nica nr. :>:A@= a aparut un articol scris de /+. N.
%opescu, Tn care se data &otocopia insc"ip&i#l-'#sa% d# la Co"(ii d#
A"+#) d# la Bis#"ica din 4iat"a. Era o piatra ovald pe care inscripLia
era imprimata de-a lungul circumferinfei, care mai cuprindea !S"?i Tn-
&i-l5nd t#"ito"ii din Dacia) Sct0ia) Anatolia) T"anscauca,ia i Asia
C#nt"ala. #atarea era Tn s#c. ?& a."., motivata prin folosirea scrierii
numita silabo-foneticd. ,e aduceau apoi Tn discutie si'ilitudini cu
c#l# d# la p#t#"a Gau"a C!indi#i) 4#sca"i) Ga"la $a"#) D"u(#ta)
etc. cu cele din 6a"appa) ca si cu ceea ce numeau speciali6tii al&a(#-
tul lin#a" A) C"#tan.
?n discutie s-a aflat si &ictoria Enaciuc-)i+ai, pare a dat o versiune
proprie, cu o limba bizara, de nemteles. #upa ce savantul bulgar &?.
/eorgiev aduce argumente ca scrisul apare Tn Europa, la Tartaria, este
eyidenta 'fanteziaM &ictoriei Enaci>tc-)i+ai. ?nventa o limba de neTnteles
nimanui, ceea ce va repeta Tn continuare, Tn studiile domniei sale.
)ai Tntai, trebuie spus ca pasa"#a CORB e prezenta Tn 'iblie si
este si'(olul cast#i sac#"dotal#. Nu e$ista corb mort, pentru ca el
este Tngropat de oeilalti. Evident %reotul. #e aici, a*ungem u6or la
c#l#("a lupta dint"# INOROG i CORB) lamurita term de #imitrie
(antemir ca fiind lupta dint"# 8NICORN -"#+#. i sac#"dot. lata ce
scria (antemirA nS-au alcStuit in capitea Daciei aceasta de acoperite
chipuri filizoficeti carte spre eel nespus a toatS o(tea folos mtru
sorocul de veacuri trei tamplate neasemuitului 2norog, natere, cinste i
plecdciune.%
C#l# A Dacii
%rima operatie matematica pe care trebuie s-o facem, cred eu, ar
fi sa dam factor cor+un pe ,,escu Msi sa ap#la' la 'a"ii not"i Tnain-
tai care 6tiau ce vorbeau Tn Hronicul vechimii noastre% #esigur, p"i-
'ul nu'# #st# Di'it"i# Cant#'i"2 "ronicul vec+imii <oma-no-
)oldo-&la+ilor, Tn care termenul #acia e folosit frecvent Tn pasa*ele
"roniculuiA ,,pentru cS numele i niamul Domnia-voastrS car-a de de-
5;
mult s-au descSlecat, si de atuncia pana amu necurmat locueste fn
Dacia /adecS in ,oldova, fn Tara +omaneascS si fn Ardial1.%
El considers ca ac#st t#"ito"iu a &ost candva unita" i past"at
'u&ti v"#'# ca ata"#. (a si T+ cazul termenului #ac+ia, i s-a parut
veridic ca, odata cu pierderea unitaUii politics, acest teritoriu s0 se fi
numit in Tntregime si Tn .parole sale componente n&ala+iaM, dupa cum
reiese din urmdtorul pasa*A nDupS schim(are sau mai adevaratS tS2-
macire, numele Dachii fn *alahia, mults vreme, toate trei &Srile pome-
niteFcu un nume s-au numit, pana adecS cand domnia dintr-una fn douS
s-au despSrfit /%%% 1 larS dupd aceea s-au despSrS&it Dachiia acesta
fntr-alte numere noua. .adica denumiri1. #e altfel, carturarul #imitrie
Bilipide publicase Tn limba greaca o lucrare in dou, volume 5storia
+omanies Msi n0eografia +omaniei., parc, uitate azi, desi unii membri
ai cercului din %itesti credeau ca, dacd am fi numit tara #acia, nu mai
aveam probleme istorice, deci, eram scutiti de cercetare temeinicd,
obiectiv fals, simplist.
H.=== ani d# civili,a&i# u'ana I
#ar, surpriza este cu totul alta, anume ca ,,(amantul si ma+orita-
tea &o"'#>o" de 1la,a 1ie planetei au aparut dintr-odata 6n urma cu
cca >.??? ani", ca ,,spa+iul carpato-danubiano-pontic este leaga-
nul crearii lumii prin cu1ant", cum titra ,,<omania liber,M Tn ;;
au+ust :A@H. lata te$tul de atunciA -
,,!4 savantG americani, laureati ai premiului 'obel, au adresat un
apel Curtii Supreme a Statelor Unite prin care cer sS nu permits ca
fnvatamantul tehnic din SUA sS fie afectat de teorii religioase% Acest
grup de savahti, eel mai important constituit pana acum in SUA, pentru
a sustine o mofiune, apreciazS cE patrunderea ideilor relfgioase fn
fn--vStamantu2 stiintific Hdauneaza educatiei stiinIificeJ% ,otiunea a
fost trimisa Curtii Supreme de 5ustifie / critics o lege introdusa in
statutul Louisiana, potrivit careia informatKile privind evolutiei Terrei
tre(uie sS fie Hechili(rateJ cu date despre Htiinfa creatKe<J, ca
aceasta este o adaptare a 0enezei si afirma ca (amantul si
ma+oritatea ,ormelor de 1ia,a ale planetei ar ,i aparut dintr-odata,
6n utma cu circa >.??? an@. 3a a fost votata de Corpul legislativ at
Louisianei fn #L, apoi invalidate de Curtea de Apel, ca violand
principiul separSrii (isericii de stat% fn mai a%c, Curtea SupremS a
hotarat sa revizuiascS aceastS interzicere si sL fact1 pu(lics hotSrarea
din #L!.%
(eea ce pretind prelatii din >ouisiana consideram ca merita toata
atentia. #esigur, ne este cunoscut fiecaruia ca stiintele referitoare la viafa
Tn general, la materie, dau Uniyersului si %amantului o vec+ime mai mare
decat *nfimul 8.!!! ani. %otrivit legislatiei lui )anu, durata ar fi de
5.02!.!!! ani umani, sau 2 ani diyini Tnainte de ultima pralaia ce repre-
zinta viata pe %amant Tn fiecare perioada a creatiei si a disolutiei. (artile
c+aldeene dau cifra de 502.!!! ani, care nu este decat aceeasi varsta
divizata cu zece. Savan&ii s# "#&#"a) d#si+u") la o'ul (iolo+ic) p# cand
p"#latii s# "#&#"a la o'ul cultu"al. (um se 6tie, scrisul propriu-zis, cartile
sapi#ntial#) Tn sensul actual al cuvantului, nu au o v#c!i'# 'ai 'a"#
59
d# H.=== ani) d#c1 Fac#"#a p"in cuvant. #e altfel, la noi, Bacerea lumii
Tnseamn, constanta V.3!; a."., decP au Tn spate sfar6itul mileniului ?&, in
Egipt .0.3!!-0.!!1, si abia Tn 2.4!!, cfirid yorbim de )esopotamia, abia
2.3!! cand vorbim de )area %iramida a lui Heops si Tn *ur de 2.!!! a.".
caLid yorbim despre civilizatia cretana. #ar si celebrul razboi troian are
numai .;! ani a.". %oemele "omerice se traduc la Atos Tn greaca ve-
c+e Tn secolul &? a.". Cat d# scu"ta #st# isto"ia sc"isa a O'#ni"ii i)
totu& i) cat d# pu&in# luc"u"& sunt cla"i&icat#.
Omul biologic ar avea o varstci de 2.!!!.!!! ani .+omo +abilis1 iar
prelatii vorbesc despre. omul sapiens-sapiens, cand apare ,,dintr-odat6M
prin numire, prin cuvant. ,ocotim necesar sa reamintim spusele lui
Cl#'#nt Al#*and"inul la faptele si perioadele istorice cele mai vec+iA
,,De la Adam i pana la potop sunt 4%ML ani i M zile> de la S3, la A
*+A, sunt %4"$ ani> de la 2saac pana la intrarea fn stapanirea
Bamantului, '' ani% ,ai apoi, de la 5udecatori pana la Samuel
/D3C38AL 3NAS1 M'O ani, ! luni i $ zile% Urmeaza domnia persanS
4O" ani, apoi Oi4 ani domnia macedoneanS pana la sinuciderea lui
Antoniu% Urmeaza stapanirea romana de 444 ani pana la mpartea lui
Comodus. /Stromate p. 90,5!, 41. ,uma este tot de apro$imativ H.===
ani.
Ro'anii - ))4d"intii O'#ni"ii7) "o'ana -0 ?i'(a viito"ului7
?n mod necesar, va trebui sa revedem ce stim, pentru ca, dac6 au
considerat toti scrierea sumeriana drept cea mai vec+e, Tn 98, un Sr-
+eolog roman, Nicolae &lassa, a descoperit la Tdrt,ria .Ardeal1 trei tgblite
de lut cu scriere pictografica, Tnca din mileniul ?& a.". #escoperirea ta-
bliWelor de la Tartaria, Haranovo si /racianiLa si din >epens@i-&ir .de pe
malul Jugoslav al #unarii1 propune oamenilor de stiint, o ipoteza socanta,
cum ca o"i+in#a al&a(#tului s# a&la Tn spatiul ca"pato>-duna"#an)
drept cea mai vec+e scriere a Omenirii. (eeaKce este e$actL Uluit de
aceste descoperiri, ar+eologul american T. ,c+iller a afirmat ca ))Ci3ili-
,atia s-a nascut und# locui#t# acu' popo"ul "o'an7. #estui au
criticat 'iblia, dar nu i-au clintit o iota. E bine sa recitim cu atentie Evan-
g+elia dupa loan, ., si ?, 01. 'iblie au toti crestinii. 6i e cazul sa amin-
tim afirmatia lui Al&"#d 6o&'ann) surprinzatoare pentru mulfi, anume
caA 8(oporul roman ar ,t indlcat sa stea in ,runtea ci1iliAaBiei
spirituals a "menirii, iar limba poporului roman se potri1este celui
mai cult popor de pe (amant. .?storia %amantului, pag 0!43, ;2!1. O
n conte$t, mi se pare necesar sa amintesc spusele lui Alt >O)'A<#A
,,Limba romana ar putea ,i limba 1iitorului".
4laton scrie Tn Epistola &??, 05 cA n3ste un lucru destul de mare
saM descoperi pe Tatal i ?acStorul acestui Univers, iar daca L-ai
descoperit, e c-u neputinfi sS-L spui tuturpr M.Timeu , 2! c1, pentru ca
ncu nici-un chip nu e cu putintd sa-L spui, aa cum fad cu alte tilofe.%
>a fel, Epi+arm a scrisA a*iata oamenilor are nevoie de gandire iF&a
nu-mar - trSim prin numar r gandire, aceasta urmeazS pe mufftori '.p.
233-2341. 6i altele, precumA n,agistraIilor, nu dati voie preotilorsS ca-
latoreasca decat pe magar% ,agarul duce misterele la 3leusis.% Ori
altfel zisA nAcvilele sunt li(ere pentru ca nu z(oara in stol% 9ile merg fn
3!
turma.% ,auA 5nainte de a da poporului li(ertate, da-i >E/-. :u cauta
cuvinte sS le spui poporului) fnghite once, ca strufulG.
Osi"is - Du'n#,#ul ca"p
(ine era de fapt O,?<?, , cifrat
o5"mpig,CBu3 o5"siris, eos
O m i c r o n c m i 84;02-3- 39!5A (oncis O,?<
c d e a s u p r a l 2308A54;-5-! #,EU carp -
u i o m i c r o n v 04A9!A2;-!-83 or UNU !, Hi-
o m i c r o n s i g 384-4-29;A05-- ! ron )oOi ! /-
m a i o t a r o i o 24A9!A;5238-5- K ?< ?O), ceaLa
t a s i g m a v i r 32058-5-!9A;4 gasira <?T va-
g u l a e p s i l o A9;02A35!4-5-2 g >?>A E@as, U-
n o m e g a s i g m 02A!9A5A 4938-2- mpn )ag e ,?/A
nConcis "S$& #S!. carp lor .'. $", Kiron Mosi $" 02+ 29,,
ceata gasim +it vag L2LA 3Cas, Umon ,ag e S20A%.
< o K s . ? < # , E U > 2053-2-84;9!-;- O,?< #-seul r-
( < U N U U N ) O , 9!A4850A23;-5- o6 Nunu O<U,
? O ? O ) J ? < ? T !9A;03A2485-3- ti-i <?) (?O(
& A / > ? > A A U ) 29;A!40A4052338-;- AXa mag A)AN/?E
ON )A /E O. - . 85-9- >A>. -
,,"S$& #-seul mo4 'unu "&.S ti-i &$M C$"C %Da mag
%M%'G$! L%L"
s c r o s n u n u n 02!9A8;4-8-53 <enu NUN, Os-
t i i r i m m a u u 05A!290A4;A ir &ivi st,
a m o g a v. - 532A83A8A gama )ir &. -
n&enu '.'S "sir /i1i sti gama Mir /."
< E N U N O , ? < & 235A!0-4-84;9 . <enu un Osir-
? & O A , A ) ? T & ;3--9!02A548-2- is Tucu )aia
E&enu un "siris tucu Maia ".
r e n u s i t u c v 83A2A05A4;9!-2- <?)e UNU Tucu
n&$M e .'. tucu ".
< ? E U N U E 02--;A35A4;9!-2- ,i e unu +S%
r e i m. - A502. -2- < mi-e.
C"uciad#l# - I'pot"iva... O"todo*i#i daco-"o'an#
(um, in principal, am stabilit cauza dispa"iti#s act#lo" noast"#
d# id#ntitat#) anume a"d#"#a lo" d# cat"# catolici) vom rememora
ceea c# au &ost) d# &apt) c"uciad#l#.
4"#t#*tul a &ost "#ocupa"#a locu"ilo" ))s&int#7 da") d# &apt) #"a
dist"u+#"#a I'p#"iului d# Rasa"it) a o"tpdo*i#i) cum vom vedea
detaliat, mai *os. %rete$tul era lupta ?mpotriva musulmanilor dar, a6a
cum vom vedea, #i ,,pun in coasta Constantinopolului pe turd..."
prin numita ,,cruciada a copiilor., ce vor fi vanduti turcilor deve*iind...
ieniceri, copii de suflet ai lui Ala+.
C"uciada I .!93-ttOO1. >a (oncTul de la (lermont, %etre Eremitul
6i Urban ? e$comunica pe Bilip ?. %roasta organizare face ca Tntreaga
armata sa piara de foame, mizerie 6i de armele paganilor. %este
3r
0!!.!!! de oameni cpndusi de /odefroy de 'ouillon masacreaza iara
alegere si musulmani si evrei, instaurand un regim feudal, formand
doua ordine cavaleresti, eel al Ospitali#"ilo" d# la $alta) sub /erard
de )artigues, unde prim-maistru era <aymond de %ay, si eel al T#'-
pli#"ilo") sub "ugues des %ayens.
C"uciada a doua .54-591. ,uccesele lui Noureddin, print de
)ossoul, pun Tn pericoi trpnul lui 'audouin ???, urmasul lui /odefroy. E$pe-
ditia lui ,aint 'ernard, episcop de (lairyau$, >udovic eel tanar, (onrad ???,
Tmparatul german, se Tnc+eie Tn Asia )ica prin dezastru complet.
C"uciada a Ill-a -::@A-::A5.. ,A>A#?N .,ala+-Eddini1, intemeie-
torul dinastiei sultanilor Ayobites, dupa batdlia de la Tiberiada, unde a
fost facut prizonier regele lerusalimului, iar (onrad de )ontferrat fusese
nevoit sa fie la Tyr la adapostul crestinilpr, ocupa %alestine si face ne-
cesara si aceasta cruciada. %reopinenti suntA Brederic 'arbarosa .Tn-
frant Tn Asia )ica, unde si moare1, fiul sau, Brederic de ,uabia .Tm-
preun6 cu resturile armatei piere si el1, Bilip August si <ic+ard ?nima
de >eu, urmat de <ic+ard al Normandiei. <egele Angliei e apoi prizo-
nierul germanilpr. Era cea de a treia cruciadd stability de "enric de
&alpott, din ordlnul cavalerilor teutoni.
C"uciada a I-a -:;=;-:;=9.. )oare ,aladin, ucis de cre 6tini si
plans de musulmani. ?nocentiu ??? dezldntuie a patra cruciada, ,,a copiilorM,
care sunt vanduti turcilor. ,e nasc ienKicerii, tributul de sange. Asa va
apare, Tn 28, imperiul grec la (onstantinopole.
Urmeaza )i+ail %aJeologul, care distruge ?mperiul <oman de <0-
sarit si reinstituie la (onstantinopol sediul imperiului grec, prtodo$.
Acum este :;:; - cruciada copiilor, dupa care Brederic ?? devine rege
al lerusalimului. (elelalte doua nu au nici o importanta.:
4"i'ul $a"# 4"#ot al Antic!itd&ii - Tn+"opat la Ada'clisi
?ar acum, pentru a purie capat presupusei lipse de izvoare scrise,
vom cerceta insc"iptia d# p# vasul ;: d# la Sanicolaul $a"#. ?n revista
'&atraM ;84A, se consacra o pagina Tntreaga sub titlulA n9 uluitoare ipotezS%
Un document epigrafic in lim(a romana, din secolul aUD-lea.%
Autorul, inginerul Bizesian, Tricerca emofionat s 6 descifreze
inscriptia respective cu metodele cunoscute, zise +ermeneutice.
#espre ea s-Kau scris mii de pagini, cea mai acceptata fiind varianta
data de Hail '. sub forma ,,Hristos l-a eli(erat pe om prin apa i trimite
asupra lui noul spirit cu Duh Sfant.% Alta interpretare citat, apartine lui
Tilliam Tomsen, Tn limba peceneaga, dar cu litere grecesti, care suna
astfelA Y'uila Jupan a confectionat vasul, 'utaul Jupan i-a confectionat
o aga-tatoareM. #intre toate retinem o pbservatie interesanta a lui >.
"ampelA LUna dintre inscriptii este Tnscris, cu fitere grecesti, darnu
este Tn greacaM .veziA nA nagy - szentrni@losi @incsM1.
Asa este. ,a vedem Tnsa ce scrie, pentru ca inscriptia are pe langa
literele eline.de doua ori litera (, si un s mic de mana Eomanesc. Are
E N. #dit.2 (ine a Jnspirat. mineriadele lui )iron (osma pare a fi copiat cele 8
cruciade .8 fiind numar sacru pelasgic, preluat de evrei1, una fiind a... copiilor
studentP batuti cu bestialitate m 'ucuresti .Noul lerusalim1P...
32
3 fraze despartite pri+ punct. fn acest caz, ca si la "istria, fiecare rand
contine o fraza. )ai are o cruce si un #elta plin. ,-o citim fonetic, dand
literelor si semnelor valoarea pe care o au Tn scrierea +ieraticaA
5;4-3-2A8390-! Aci e mort 'O-
3!;-22-489-!-502-
2-?AN Olt spun
902!A3A2;-2-84--
clar A Bi om U- 20-2-
84;3-2-59!-5- 38A950-0-!42;-0-
025-2-38--;!-;- faP3 pln, la
928--58-!-!9;4-2-3 fii. Tu.afia
a
;-0-0542-3-93!8
528-2-04;!--!-
5-2-029!A493-2-
-2-2840;-8-395!5A
25-8-348;-2-09-2-!A
0!235-4-42--98
83!-;-40529-8-
0532-2-!4!8-4-
205-2-39;48-4-!
-9-204538-0-!;3-2-
!9A3;485-8-20--
054;-2-89!2-;-3
S',p /e la %-
1210-21-83-5-4567-2-9 $#S e-n 2ama 3-
109872-5-64513-1- isc,l !n'ic
13910564-2-7845: 7#&!%#" 8a'a
1223: are.-
,,%ci e mort oian "lt, spun clar a ,l "m-.nu $L"S (ons. #%C-
G!6 aseA &a>a pana la 7ii, 6u alia; ai urmat coroana geta, ce sta
6ata-#S!. ai casta geta.6u alia I>J o cetate "m aciu "rtoman,
$los Stepan. %l,a dateA "m $K%&"' - al,. 6ip ,inal i-a unit 9%&.-i
get aci pe Slon. Stup de la $L"S e-n gama piscut antic 6ata Mare."
(omoara, aflat6 la &iena, iat, de cine a fost creata si ce spune.
Apropo de 'oianA e$ists si azi campia 'oianului, iar I/a"on #st# datat d#
statu#ta d# la Ada'-Clisi) descifrata de mine Tnca din 9;!, si care se
F afla Tn!u'at acolo) d"#pt p"i'ul 'a"# p"#ot al antic!itatii. ,avantul
/riporie Tocilescu este eel care a murit nestiind cine-i Tn centrul )ausole-
ului de acolo, Este ?@aron - nici vorba de Trop+eum Traiani...
(itim derivata matematicaA
OEO 'AA&A&(
A59!4;-8-0328A
!29-2- 35084-3-;
84;-3-!953A20-2-
49-8- ;A K205!-5-
83 !205-0- ;9!4-2-
8A3 39-2!-!2805-
9-;4 ;2-!-3409!-
5-5A8 !5-2!-;-4-
4A2083A 84;94-9-93-
5- 220A 8-3-
3;0!55-;
'

n
&
o

#

a

n

t

e

u

a

n

z


i

t
%

u

e

f

i
,
&
g
a

o

m

i

s

i


c

n

i
!
e


i
r

t

c

n

g

f
c

a
!
a
r

S

a

a

f

a

nu ?>O,
%ons.- #A(-
i urmat (oro-
ana gets ce
s-
t a T at a # , E U
ai cas'a &e'a.
8, a0ia ai .
4e'a'e #m )!-
4%U #r'oman
%los S'epan
!l0a /a'e> 0-
%7!R#" al0.
8ip 0inal i-a
t a o mi c r o n u
p s i l o n e t a ,
a l f a d z e t a o
m
i

p i a l f a n i i t r i u n g + i t a v
u p s i l o n ( e t 9!-5-;5-0-2--0384-9-ET aci pe
,lon
(
e s.
l o n 2 a m a e p s
i l o ? ' a , o m i
c r o n i o ' a 2 a
m a e ' a. -
! bucv, Oaea
plan <ar0u N-
elaM >aea #A(
Ea o naiva
no- tata /eta
o a- tacA
(loto to tem
Bilip e (- at
Ea e- piti
marea ta
> A < A < A & N N %
# A ( E A E > A A >
N A ? & O N E ! A A
T A T A A O A / E T
A > T O T O ( T O (
, E > E L ( ? T ? %
A % ? T ? T F Q E E ?
E A > , , > A O T ?
< T A T A ) A < E.-
n9(ucvS 9aea plan +arau :ela Laea Dae> 3a o naivS notata, Geta
o atac) Cloto totem ?ilip e cat ea e, piti marea ta aria - !l splist."
30
o a o a e a a r l a . 0283A;495-3-! OAEA oraP3 A-
l a e a a a n o v t 48-9-02;!3--59-3- NA >eaota
au
a o a o c c c r p p 9;30-!-824--!5 carpa

(oc po-
e e i i e e p i t i 39 A !05;-9-2--8 A4 et ???? EE
e %-
t i t a r t a s i r - 9;4!-3-20358-0- isar titrat.
,,9A3A oralS %'% Leaota au carpa Coc poet 2222 33 e Bisar titrat%.
(itim mai departs.
O A E A E & T > A % 385-2- ;4A 9!2 Eva Ol t e apa-
A % O E T ? T E E < !5-4-204;A839-! re poet T?TEA.
T . - .- -
,,!1a "lt eapare poet 6$6!%".
a o t a r t p o e 250-l-02!94-5-83-l-Total %reot
<e t r.-
8otal (reot &e".
A T A. -
lisus... "#cunoat# cK # Cal'o*is 1
#e pe bolta bisericilor, ne binecuvanteaza lisus 6"istps. El #st#
ci&"at IO .?co1. #espre acest ?O, patronim romanesc, s-au scris multeA
l o t a o me g a s 38A9!5-3-;402 ?O) aOa /eto-
c u l c a t p - u s d !35-9-98;420-0- #ae- stupul O-
e a s u p r a l u i 05AA4;4!;2-3- )U e %ravila
o m e g a . - 0A253A e )O/A
,,$"M - asa Geto-#ac- stupul "M. e (ra1ila e M"G%."
? O ) O / E T O , > 53-- 20984-- 3;-0- Op. (uget /O K
O ) & E % E ) O / A 0!!2;49-9 . -85-!- ,A>)O(,?, -
ee.-
n"p. Cuget G" - S%LM"CS$S - !!."
o i m s a 05A382-0- 29H SAL%%%
lata) d# c# Noul i #c!iul T#sta'#nt au continuitat#) d# c#
noi "o'anii sunt#' sin+u"ul popo" nascut c"#tin. Continuitat#a1
?iul... Cal'o*is i Eva
:
O inscriptie aflata pe un vas de cult de la Ba"(oi este decsebit de
importantL pentru noi Tn$cazul de fata, pentru ca numai cateva litere a6e-
zate Tntr-un anume c+ip spun mult, inclusiv #*ist#nta C"ucii. ?nsa, pe
epigrafii care o cred neaparat semn aparut dupa "ristoKs,Zi-a determinat sa
o plaseze dupa mileniul ? d."., ca si cum era necunoscuta anterior. Or,
c"uc#a #st# un si'(ol 'ultiplu i apa"# in toat# "#li+iil#. Ba"a o"i,on-
tala a"ata i#"a"!ia &iint#lo" p# sca"a #voluti#i - d# la a'#o(# la O$ i
ulti'ul a"!an+!#l) ia" (a"a v#"ticala "#p"#,inta post(ilitatil# un#i
&o"'# d# #*ist#nta Tn ca,ul Bi(li#i - O$8L. #e altfel, numai O)U> si
pasarea pe cer imagineaza sufletul, #u+ul ?n c+ip de porumbel. . .
E*ista nu 'ai putin d# :; "#p"#,#nta"i al# c"ucii) Tnt"# ca"#
,vastica - Tns#'n al &o"t#lo" opus#) Tn "otati# continua) "#p"#,#!-
tand t"ans&o"'a"il# n#cont#nit# al# #n#"+i#i. #eci, s-o citimA -
b e t a p i ( , l i . !8-8-354;A29-3-0 ii %acs 'el tZ
t a r a < o i n m i 50;4!-;-983-9-2 ,rnii mort E-
* l o c u l l i t e 4-3-29-3-9;838-8- era tipul
r e i[( , p u s a . 5200A -!A 35;4A PC F K(lio e moO
u J.
L>>J (acs !L ,arnii mort, !l era tipul CL$" e mosu 8."
35
? ? % A ( , % ) ) & 235A4A529;38!-5- J?U> e
,A>)O(,?,-
v
, > ( > ? O E ) O , 020-0- 98!;4-;- H?% scump.
L 8$.L e S%LM"CS$S - kip scump".
P& i u l e v a p m. - 205-2- 3;4-2- 99- ?IOL - !/%;
mpm
i i * . - - 02-2- J??,-
Oin cele de mai sus deducem *ustetea lui %laton, care scrieA ,,De-
sigur, numele sunt instrumente de cunoatere G calauza gandului., iar
A"%stMt#l notaA ,,:umele este un sunet vocal care poseda,o anumita
semnffica&ie conventionala. .#e interpretatione, ??, 8a1. ?n aceeasi
ordine de idei, Con&ucius concludeaA ,,A cunoate asemanarile i dife-
renfele dintre lucruri, inseamna sa cunosti numele tor eQact.% Asa tre-
buie interpretata precizarea lui F. d# Saussu"#) din 9!;, caK ,,sunt
confuze conceptele.% >a noi, Al. Ros#tti) nepricepandu-l pe ,aussure,
scrie Tn ?onetica sa negru pe albA nCuvantul este ar(itrar.% Nlimic mai falsP
Ci&"ul +#tic al c"#tinis'ului
C# ins#a'na d# &apt c"#tinis'ulI
o Fpiono1ianog, o1 o christianismos, ou
O m i c r o n c m i !9A4835;-8-2A ?O) icronic ).
c d e a s u p r a l 492038!-8-;5 %adeOvll (<A-
u i o m i c r o n ( 839-2- !4;2-0-50 (?UN croi mo-
a p p a r o i o t a 9;A8523-2- !04 to (A%<A. %ai
s i g m a t a u o m -!9A84053-3-2; moO, TA/)A iv-
i c r o n t a & o m -9-9 !;-2- 8042-2-35 i Jmu-trac NO-
i c r o n a c c e n 9!A 405328-5-; E-n (roni c, c-
t u a t c a p p a o ;92A 3!;50-5-84 aut (opta %a-
m i c r o n s i K g r a ;:,A 3528-2-!09-2- is scris )O/
a v i r g u l a o m 35'024--9!A8 graiul AO) u-
i c r o n u p s i l 3A;4928!-!- 05 ni ,pi cul <o-
o n s c u l c a t p 0;238-;-4!9-4-4 manul copt (-
u s d e a s u p r a 305A;492!-0-8 ade %uruOa s-
l u i u p s i l o n . 353-- 4;09!2A pus ?>?ONU>.
8"M cronlc M. (adesul Craclun croi moto C%(&%. (ai mo4-
6%GM% i1i omu trac '"!-n cronica caut copta (%$S scris M"G-
graiul %"M uhi spicul &omanul copt cade (urusa-spus $L$"'.L."
lata d# c# nat#"#a lui lisus #st# d# C"aciun. D# &apt) (in# so-
cotind #"a la ;< 'a"ti#... $ai d#pa"t#2
? O)O). &? (O) 9!A3208A45-0-; ?O) moOu ?O (-
OTO%%A? )O, 9!;4-9-5038-2-2 O,)?( %op, t-
A ! ( ( ) O N E-O-( 20A48;-2-!935 7a NOE (onc-
A & T OT % A ? , ? 9-9-;4A3502-2-8! s-aia Totu %i-
? A A ! ) & N ? > T 353-2-90!;4--2
4
scu >atin ia- KK
((A#E#N> ? > 20A09;5A2A34-2 ca N?>U ioc, e-n
? O' & >.- 53!-5- ##.>>.
8"M-mosu $" cosmic popa t-ca 'oe Cones, aia totu ptscu
Latin iaca '$L. ioc, e-n ##.LL."
i o m m o s u m o t .38A02!9A;45 ?O) moto mum-
t o c - a o s a i a v 5-9-428A!3;09-- a ATO, &J?/A
t t i i i a c a n i !9A8204;-8-05-- t i n At i ca Qi
? v i o c l c d . - 8532-2- ;40-2- l ocui doi
8"M moto mum a %tos /"$C% ,in %tica n locul doi".
33
-? ! T"-O T O A A T 0283A4;5!9-8- . scot casta ?-
O , T T ? N A ? & &.-2A53;9-2-480!-8 O) Titu Antu
,,Scot casta $"M 6itu %ntu".
s c o t t i o - m s n 984!A503;2-3- \ ,ion TOT)O,
,,S$"' 6"6M"S."
, ? O N T 253A0A ,ion T.
Cosia - aticanul antic!ita&ii1
lata ca am definit conceptul de c"#tinis') aflandu-i originea.
#eci, nu und#va in O"i#ntul inc#"t ci la noi a"# o"i+in#a sa. )inu-
nat, &ac#' o co"#cti# cu... ta"a s&anta) da" : cu Noul l#"usali' al
'il#niului III.
Oar s0 J,murim Ii t#"'#nul d# o"todo*i#.
o, "pdoSoFio, oG o "rthodoHia, as
E t a c m i c d e a ;!40-;-2283-2-2A #ac, cetim, e
s u p * r a l u i e t 209583!;4-3- superlativ
a o m-i ( r o n r o 840;-0-2A 39!5A <oman o croi
t + e t a o m i c r 2840!;-.;935-0- "omer Tatic
o n d e l t a o m i 4359-4-!2-2-0;8 ales ?n #oct-
c r o n s i g m a c 2859-2- !4--03 rina )og (os-
a p p a i o t a a c 30-8-205-2-2-!849A ia %apa (bta
c e n t u a t a l f 8!994-;-0325-0- aflat Nucet
a v i r g u l a a l 050

3-482-l-0534;-0- grai avu sigla


f a s i g ma . - 9!82-;- , fal sa.-
,,#acS cetim, e superlati1 &oman o croi 9omer tittle ales in
#octrina M"G. Cos>a (apa cola a,lat 'ucet grai a1u sigla ,alsa".
# T E A ) O ( < O ? 39;!05-3-842 ,cri ea #O(T-
? E K ? A ? N < ( O ( 4085A;2-9-2A , T<?NA ce-i cop-
% ( O T A A N ( A ? 3358A!9;9!04A K iat, (O/A?ON.
,,Scriea #"C6&$'% ce-i copiati C"G%$"'."
s d o c t K r i n a c 9!A205384;3A AO) doctrina
c a p i a t , c o g 84-- ;9!205-2 ta (ogaion
a i o n.- 022A picL,-
,,%"M doctrina ta Cogaion pica."
! # ( # ' 4 . 8 R % " , 2123:456789107: caci /oc'rina !
4 % 3 % 4 !.- 13-4- 654-2- am @ip
,,Caci doctrina am kip."
c a c i d o c t r i 83A025-2-50A;94!2-5-(od dac (in
Troia n a d c.-
ECod dac Cin 6roia".
(O#A(? N? 82-;-3;4-5-50A - =O Cin DAC
? A # A (. - 0532-0- #%C$%.
G#tii n# vo"(#sc... d# clona"# 1
N#-a' la'u"it & i p# und# sc"ia 6o'#" po#'#l# sal#) t"adus#
la AtosTn codul#lin...
lar acum - Oamenii aceleia6i tepeA
$ ToiovToi, cov . K , oi toioutoi, on
O m i K c r o n i o t 584-5-;0-3-!39 (ones li T<O-
a c m i c d e a s u 5--3;80!9-4-4A2 K ?A (admus e (-
p r a l u i i o t a 02!935A8;4-2- A<%ATU>, ici F
38
t a u o m i c r o n 4;9!850-9-23 . croni cu ,st-
i o t a o m i c r o 5A;4A!902A83 .a ici Orto )o
ri u p s i l o n s c 53-902;-2-!84 6i spun (>ON-
u l c a t p u s d e 53-4-0482-0-9;! AT (U%>U #,E-
a s u p r a l u i u ;49-A503!28-5 ul ia %uru6a
p s i l o n t a u o 92;A40!A835 pusa Tic Nol-
m i c r o n i b t a 3A920!A4;8-8-5 o Tica O) < .
v i r g u l a o m e 305A!A9;2A53--284 ?<? la )oga ?>&A
g a n i i . -
0Concs ti 6&"$%, Cadmus e Carpatul. 2ci cronicu asta, ici 9rto
mo6i spun Clonat cuplu #seul ia (uru<a, pusS Tic :olo Tica 29,
+in e la ,oga llva.%
( < A E E ( A < % A 8230A5A4;9! (are e (A<%A-
T U > < O A , T A ? A!029A4;8-2-53 T l l va ast <o-
( ? O < T O ) O , ? 8!9A5032;-8-4 evai dosul &-
U -%- J] U , A T ? (.N ;48A285A09! i Qa pusu %on-
O > O T ? ( A N < O 5-2- !98230A;4 t (orcl i o Na-
< ? i E )O. /A & ? > ;9!40A2A5382-4- vi lae &ir )oga.
& A.-
,,Care e Carpet $L/%, ast +oevai dosul vifa pus Bont Corclio
:avilae *ir ,oga%
c a r e e c a r p a 8203A5A4;9! (are e (arpa-
t i l v a v r o r o A4;9!-2-83502 t <oro &i vi l -
i t o m e v a i e v 4-0-05!--9A82;3-!- a Omu e
&iLei
i - t a K p u s a l c o 9;!-;-5384-2- 20 (li o pusR Ta-
r c l i o n a . v i l 38A20384-9- r a cl onar a
a e v i a a. - ;905!52-8- &?&?>E?.-
,,Care e Carpat &oro /$/$L% "mu e 1itei CL$" pusa 6are clo-
nara /$/$L!$".
( A < E E ( A < % A 80534-3-2;9A! (reea (arp a-
T ? O & ? E & > T T 209A3358A 2A rta ?>&A Tia
A < A ? > A.- 85-!-0;!4-;- ei O>TUM
,,Creea Carp arta llva Tia ei "L6.".
e t r a c a r a t i 253A948!;-;- lac traaa
? v a t i a t l . - 2000584--;3-2- Tratat 3L2%-
& > A ( A > T 084-5-235A Alt &>A(.-
c v a cT- -3A205-2- C%*lac%
Evident, avem a face cu o eroare de fond a istoriografiei de la noi,
raspandita Tn lume cu toata sarguinta 6i i7noranta. ?n dictionarul de istorie
vec+e, Tapae e 5dentificatS ipotetic cu Bolite =e ?ierale Transilvaniei.%
,Aici ar fi avut loc luptele cu Tettius lulianussi cu Traiarf, scrie "adrian
#aicoviciu .p.3821. Acela6i ".#. T? descrie pe Tettius lulianus drept condu-
cal7rul celei de a doua campanii sub #omitian. #arY nimic cert, totul pro-
babil. (ornelius Buscus sub #omitian este mvins de daci si ucis, probabil
la Tumu <osu. Toat# ca'paniil# sunt discuta(il#) scrie #.). %ippidi...
Toat# sunt 'v#"sat# la noi) 'ai toti vo"(#sc nu din punctu& nost"u
d# v#d#"#) ci al I'p#"iului <oman,Kconcept Tnca nepriceput. #e altfel,
c+iar daca ar+eologi pr7fesionisti sesizeaza noi descoperiri fundamentale,
invidia i# ucid# cu"io,itat#a tiinti&ica. Un e$emplu ar puteafi concluzia
lui (onstafTtin (ol+on, publicata Tn nr. 090 din 2 lulie 9;0, Tn ziarul clu-
*ean n?aclia., despre ,,TapaeM. Nici un ecou, nepricepand ca stilul con-
struct,iilor -omane

K nu Tnseamna <oma, cum stilul gotic nu-i priveste pe


goti, alt concept incert... K (onceptele de mai sus desc+id o noua fila Tn
istorie.
34
Capitolul XII
GETII : $ARILE SECRETE ALE TERREI
Id#ntitat#a lui N#ops o a&la' la To'&s...
#espre s#c"#tul pi"a'id#lo" s-a scris enorm, observandu-se ca
a*ul culoa"ului #st# c#nt"al p# st#aua pola"a din #poca "#sp#ctiv#
cu 'a"# #*act&tat#2 5 minute a ung+iului facut in raport cu st#aua ,,%l,et5
a D"a+onului reprezentand nordul geografic, iar cele 5 ung+iuri ale bazei
sunt Tndreptate sp"# no"d) #st) sud i v#st cu aceeasi corectitudine. ?nal-
timea piramidei mmultit, cu un miliard reprezinta distan%a 4a'ant-Soa"#
.3! milioane @m1. %erimetrul bazei TmpanCit la Tnaltime da ,,2 if, du(lul
lui 5):9) ceea ce s-a putut verifica abia dup, 84! de >eibnitz. <aportul
Tntre ap7tema si baza triung+iurilor este :)H:@ - nu'a"ul d# au" \.11M, ?n
fine, Tnclinarea medie este de 32^, ca stiau t"iun+!iul ..sac"u 7 a carui
ipotenuz, era 3 - celelalte latur* fiind 5, 0. #eci 3 _ 0 G 5 . Toate bune dar
intrebarea este altaA d# und# ac#asta tiin&a) d# und# "#su"s#l#I 6i de
ce nu, cine au fost Heops, Hefren, )i@erinps ."ufu, "afra, )en@aura, in
pretinsa limba egipteana, care c+inuie mingle de sute de ani1O Tot la noi
s# a&la o insc"ipti# ca"# la'u"#t# p# d#plin id#ntitat#a lui N#ops. E
vo"(a d#sp"# St#la Solilo" din To'is.
N#ops #"a... ))#piscop-papa din Oil7 11
?nterpretata Tn c+ip si fel a ramas enigmaticL pana azi. ,-o citim, e
simpla, cu litere latine si eline 6i simboluri clareA
E p s i o n # o m ;9!4-2-28350-5-A #omn %olls e
i c r o ft ( , e p s !053-3-82;94A )iron Heops
i l o n t a u e t a 5-0-029-8-84;!-4-3 Qn O>T
avea t-
i o t a b e t a o m 20-8-8A8!45--9; ot e '?,TA ca-
i c r o n u p s i l 48!-;-2053-2-;9-2- pul (ron QOi
o n a l f a c a p p 34-0-9;!05-!-82 foe papal AnL
a i d t a c a p p a 4--A80;253-2-9! a a .copiat T7a-
a f a z e t a t a 23-0-4!-0-059;A8 - lia ta fata (-
u o me g a - i o t a 2048-5-359!A; osia /ets &p-
d e l t a e t a c a 92A!4;53-9-08 ce datata >E -
p p a s o a r e l e 048--235;9!-!- A<A posele %-
r o e p s i l o n p 2!8-9-50--34;9-0- opfi pe
,lon
i , m i i e t a i o !9A08452;-2-3 ?!-i metisa ?-
t a i o t a e p s i 538A4A9;!2-2-A, Ota e spiLa ?-
l o n u p s i l o n ;49!--2A8350-2- >?ON o spun >-
l i i i t a u o mi c 352--4;8-2-9!0-2- AT?N Omu ici
r o n u p s i o n 3489!-3-025;-!- %?,ON -norul
g a m a ( # & s 7 a 42-5-35809;--! vag (admos a-
r e l e . o mi . c r o 2--05384;-0-9! re lecsic <O-
n t a u g a . ma l a 4;--3820A!5-5-9 )AN, gata au >-
m b d a e t a s i g 925-0-!38--04-!-; imba get da
m
m a a f a r o ( , 2438-5-!05;9 arfa ,A>)O(-
e p s i l o n > o m 05!-2!-9,-384-2- 2; ,?, o lo-n %E>-
i c r o n g a m a e 9;48-4-5!20-0-3-8 A,/A cere in
p s i l o n i o t a 3238--54;9!-8- %?,ON liota
3;
#

e % s i ! n n i
i e % s i o n r !
e p s i o n i o t
a
#

e t a s i
g
m a
i o t a o m a
g
a La
f a O me g a
g
a
ma o m i c r ! n s
i
g
m a ! m i c r -o
n
<

i o t a e
p
s i.
? o n u % s i

! n
c a % % a n i i e %
s i ! n ! m i c r
o n u
p
s i o n s
i
g
m a
<

! m i c r
o n c a % % a r o i
o t a
g
a m a o m i
c r o n s i o t a e
p s i o n < e %

s
+1910:35478-3-26-8-
178:10395-7-4 A26-8B
1045:87-1- 1293-11-6
675 :41-3-239108
2489-13-510637: 2109-
3-4637:581 4361051-
13-8279 48-6-67931-
14-5102 6341-13-
105572-9-8 236-13-
57891041: 451098-8-
6712:3 2345-5-761081-
3-9 106537-8-9821:4
5621043-18-198-2-7
18107-3-345-2-692
21085-2-4367:19-10-
17569-16-8234-11-10:
23-1-18-7-10456-4-97
1784-2-23956-9-10
8710-21-5942-8-163-2-

3I
! 3
8
!
4
S
0 "
$ "
4
R &
" #
S %
- %
0 !
0 "
$ 0
" 8
4 -
$ 8
- "
5 -
! !
- &
3 -
% 0
% %
& !
$ &
3 "
" #
! 8
! 7
% %
5 $
" 0
& !
3 R
# &
7 -
- %
! %
- 8
" R
8 !
3 "
8 !

( %
8 S
! 8
- !
S "
% "
" #
!
$ $
5 &

S 0 561019-1-
3:24-6-78
4 3
67:8110:85-3-
234
* ! 3:987-2-21-
1-56-1-104-14-
4
67:38910-6-
4512:
2 #
3456-2-
78621345--4-
$ # 3456-2-
109128-2-7:
0 R
5412:891076-
8-3
& ( 456-2-
972381-2.-10
! - 456-
8104953-5-271-
4'.-
" % 567-2-
3489:1102-11-
- #
7346:8921:510
S 8 6-11-
789103-1-1425:
# 49823-2-
5:1067-9-1:
1 $ 1097327-
84516-3-
! "
6589:2134-2-
710
& 4
6729-
7-
143:1
085-
13-
% - % -
56374-5-
2918:10:
& " " !
3425,784-
10-651:
5.
61097:312
-2-
/in 3ison. -l
%no le opri s-
'il in -pos #-
sia 'a
(-!&#!&!
cas'ei *!&
@ea2 S!$-
#4SlS 7arn-
na@ S%R% 4o2-
aion %S8-R 3-
ons 3ilon,l
papei "%7! 3-
il/n scris 0-
mis,l "#"# 3-
ro2ram ici s-
cria 4ap
3on'ica 2ama
# 4#S%!-'ron
e 9i pe S$#"
3r-ima-n $#&#S
--lin poe'
i l o n 4 S s a 2 e
a ' a e p s i l o n
, p s i 1, o n s i 2
m' a.
,,#"M' polls e Mlron Keops, in "L6 a1ea el tot, # ista-capul
Cron, ii foe papal> %na a copiat (%L$% ta, ,ata Cosia gets voce da-
tats L3A+A, posele popri pe Slon3 l"-i metisa lota, e spl,a $L$"' o
spun) Latin "M. ici (ison norul 1ag C%#M"S are lecsic roman,
gala au limba. G!6 da mar,a S%LM"CS$S o l"-n (!L%SG% cere
in (ison3 liota din Bison> 3l 2no le opri stil in epos 9sia ta, demagoaga
castei ?A0, keag S%LM"CS$S- Karnak S$&M$ Cogaion -$S6!&
pons, pilonul papei 'ika, Bilon scris - 9misul :ono program id,
scris ca pontica gama "M, Cosia tron e si pe Slon prima-n logos
3lin poet aa spus mag 2L29:.%
Te$tul este stralucitor. Nu are nevoie de e$plicatii. BormidabilPPP
8
2
-
%
# 3
S 4
* *
! 5
3 -
- !
! &
! 5
# 3
" 3
- 8
4 !
& S
R

7eop
s e
in
#p-
is-
cap
ca
a1e-
a
000
.3!
.aa
.ia
'a
e1o
c
&e'
a
%#
per
cep
e-n
io'
a
clisa e pion &oran
i-a'S 2an2,l (. .
pelas2 o2 /in
pnpn Ri2. -"(S
'eon 'o-' cas'a
9'ia 4osia e ma2,
e linia 3ison "i@a
no,l %"-#R#& $o-n
4%" ma2ia
;ine -.
-prel,n2
$,o 2an2
#$8. -
159
,,Keops em "pisceaveafff% BA)aa% lata e1oc Geta $"percepe-n
iotS clisa e pion 0oran, iatSt gangul D,% (!L%SG Mog din B:B: +ig%
3:9Steon T9T% Caste stia Cosiae mag e linla (ison. '$K% noul
$norog Lo-n C2: mag-a tine, e prelung% Luo gang 9LT .%
?ll
p e e p i s c a p 2A.08;53-2-!9 E Episcop %a-
v a a v e ap a aa i 84A352A9;--0! Kp0 avea AA. &i-
a t a t g e tC,a e e 4;-4-3820A95!-3-
aQa gets, ete
s s e p i o n K g n n ;0922-2-5384-0-! gena %ison n.
d m m g p n p n i 4-0-02--8;-5-!9A35 n. mm. pp. din
/l-
r e n o s t e o n t 50A!4;9-2-238-2- on Teon rest
s s s t i a i e o e 0238A4;--5-0-9! 6tie ,eo. e6i
n i n i c a n r l o 0238A4;--5-0-9! Ni@a nr. in lo-
n c n mt i n e e l 2-0-0-5-5843;-8-9A c nn. minte e
i v o-g a n g t. 43852!-!-0;-2- gangul Olt M.
53 !piscop (apa avea AA% /ia+a geta, ete gena (ison nn% mm% pp%
dh 0ton Teon rest-6tie Seo% esC 'ika nr% in loc nn% minte e gangul 9lt.%
E E % A % A A & E A A3805-2-!2;94-5- e %ap0 aevea
& T / E T A / , E ) 40-!-!283-0-9;5-0- //. mutat ese
#? > #J N/> ON 38A4;95-5-!20-5- din /lod N?>
EE,T? A,EO, 4;--0538-2-2A!9A se Otia e ,eo
N ? H A N N N ) ? E 2A!A3280A5;94-5- N?> e nunc A)?N.
> &
,,3 BapS aevea 00% mutat ese din glod 'il, se tia e Seo :il e
nunc A,2:.%
e e a m g g d i nCd 05;9A2384!-3- Amin eeggdd
d e e e s e o n i l 205-2-38A205-2- eee. ese Nun
e n u n c a ;4!9-2-83A Noli #ae.
,AminG eeggdd% 333% ese :un - :oli Dad-%
A ) ? N / E E , E N 39!;-2-205-2- /enesa #A(
E # A ( . - 2054;-5- )inee
,,Genesa #%C - Minee".
m d n - consoanele din #O)N, cu care am fnceput decriptarea.
4i"a'id#l# - t#'pl# d# cunoat#"# sup#"u'ani
Nu vom intra Tn amanuntele literaturii 6tiinfice sau fantastice despre
pi"a'id#. Ar fi inutil sa repetam ce se stie, ce se b,nuieste etc , dar vpm
da cat#va ialoan# celor interesati de acest sub*ect controversat. ?n Egipt,
Tn civilizatiife precolumbiene, Tn (anare, ori Tn )eso-potamia .ziguratele1,
pi"a'id#l# #"au const"uc&ii - t#'pl# d# cunoa&t#"# sup#"u'ana) d#
'ult# o"i int#"p"#tat# cu asp#ct &un#"a". %rima se zice a fi fost construi-
ta Tn ;.@== i.#.n. pentru &a"aonul Di#sa") fpndatorul dinastiei a doua, de
ar+itectul I"n!ot#p) la ,a77ara+. (ea mai importanta din grupul de la
/ize+ este a lui N#ops ."UBU1. "ufu e faraon Tn dinastia a patra si anul
clLdirii este ;.H<= T.#.n. (ele din )e$ic si %eru sunt Tn trepte, zidite de
maia6i 6i azteci, mai importante fiind cele stiuteA Hu@ul@an din
(+ic+en - ?tza .9 trepte si 25 m Tnaltime1, cea din U$mal .0! m1 far 'a"#a
pi"a"nida tolt#ca din Cnolu%a a"# (a,a du(la &aGa d# c#a a lui N#ops)
marine 44 m, iar latura bazei de 55! m.
8!
,tudiul piramidetor e init*at de matematicianul Jo+n Taylor in ;3!,
urmat de astronomul (. %iazzi ,mit+ Vi ameologul T. ). Blinders
%etrie. Am,nunte gasim ia "erodot, #iddor din ,icilia, %linius eel '0-
tran, ca si la arabti )a7rizi, )as+udi. All ben <aduan, el Hodai, etc.
#espre "ufu mai scrie si Ammianus )arcellinus, dintre antici, si
recent /rinsell /3gKptian BKramids, 954, L-3nigme de la 0rande
BKramide, %aris, 941 si sotii /+itutescu /Cele ! minuni1%
#espre te$tul de mai sus laKsam cititorului bucuria de a citi si pri-
cepe noutatea citindu-l pe (lement /Stromate, ?& .cap. ??, 5, 1A ,,SS
fie dar, aceastS lucrare cu amintiri, aa precum de foarte multe ori am
spus-o pentru cei care o citdsc in chip diferit i A(solut fara infelegere,,
aa precum rtitlul o arata,ca un covor 2n care culorile tree necontenit
de la o culoare la alta, Tn care irul cuvintelor ne spune un lucru dar ne
arata ALTUL%%%.
Dic doarA campul alb, oile negre. cinK le vedetiu le crede, cinK le
paste, le cunoaste... E un proverb g+icitoare stravec+i.
inca #c!# - c#nt"u d# p#"&#c&ioa"#
p#nt"u #v"#i i c!in#,iI1...
,pecialistii au apreciat v#c!i'#a T#'plului d# la inca-#c!#
Tnt"# B.<==-B.=== an.. ?n stanga este o figur, plina de prelat-probabil
SAL$OCSIS - cu o carecteristica ce nu poate sc,pa oc+iului atentA
lipsa claslci a +u"ii - c##a c# poat# Tns#'na SECRET8L Cunoas.-
t#"ii #,ot#"ic#. ?n partea dreaptd, se afld St#la lui David) avand Tn ea
un disc solar, simbolicul Iin - Iang. (ele doua principii cosmogonice
iniUiale ale mitologiei c+ineze. Bard a intra Tn amanuntele originateP civi-
lizatii c+ineze vom repeta ca, de fapt, su( d#nu'i"i di&#"it#) p"inc%piil#
sunt ac#l#ai) #intr-un mit mai vec+i, tapismul reia binarul nascut din
zeii initialP, nascUti din +aosA Ein - principiul feminin si Oan+ -principiul
masculin, datorit5 c,rpra s-a operat separarea cerului de pam,nt. ?n
fond, &ocul # t"iun+!iul cu va"&ul Tn sus) apa cu va"&ul Tn %os. (eea
ce Ein si Eang repeta .literal Oan+ - A+ni - in filosofia vedica1. $ito-
lo+ia taoista di3l,#a,0 c#"ul Tn 9 i'p#"il condus# d# ,#ul sup"#'
Oiidi. (onfucianismul predicat de Hong Bu Di .33!-54; a. ".1, devenit
religie oficiald dupd dinastia "an, a reluat principle cosmice primordi-
ale Ein si Eang, aducand ofrande cerului si p,mantului, la cele doua
solstitii - de var, si de iarna. ?n ordine, deyin zei supremiA 'udda
,a@yamuni, respectiv divinitatea plurala 'od+isattva. ?n timp, cele dpua
principii se raporteaza la semnif icatia generala a vietii, devenind cai, Tn
medicina tradifionala c+inezaA Oin si'(oli,a ini'a) &icatul i splina)
ia" Oan+ sto'acul i v#,ica (ilia"a2 din rezliltatul ec+ilibrului ap,rea
7i - forWa energiei vitale, de unde pleaca cele ;!! puncte ale pielii si
respectiv acupunctura.
S#c"#t#l# ini&iatilo" .
Am putea observa ca la noi a&la' 'i#,ul 'onot#is'ului 6i,
esential, "#lua"#a c#lo" d# 'ai sus su( div#"s# #tic!#t#) Tn &ond
8N8. NoP stim ca ;@<)@555 este coltul penultim al stelei lui #avid, si
ca +e$agonul e$cris cetor 8 colturi ale ei are latura e$act cat raza cer-
cului la fel e$cris. (ubul lui 4 .0501A 8 _ 34,888, care $ 3 intervale da
la coltul ! la 8, la cottu+ penultim_ ;@<)@555. ,e observa stabilitatea
faguriior dar si folosirea spatiului Tn modul eel mai economicos. %or-
nind de la ;H@@H;) vom afla multe lucruri interesanteC Tncepand cu
28 - literele cifre ale sacrosantei tetragrame ?"T", urmat de ;8-
Elo+imC comparabil cu 'iblia canonica, observam ca p"i'#l# 9 ci&"#
;H@H sunt su'a no&iunilo" d# la &nc#putul Evan+!#li#i dupa loan
.logos _ cuvantul - e$primarea gandului planificator1 040 _ 0! 4! 0 4! .
2!!C viata ;3 _ 4 ;!! ;C >umina 3!! _ 38! ;!! 2!!. #intre valorile
numerice, ;;8 dau numai verbul a pecetlui _ s&"a+i,#in. 4"i'#l# t"#i
lit#"# citit# inv#"s dau ci&"#l# ;@H. ?n loan 0,8 aflam versetul focarA
a?iindcS atat de mult a iu(it Dumnezeu lumea cS a dat pe singurul Lui
?iu peritru ca oricine crede in 3l, sd nu piarS, ci sS ai(S viafa venic6.%
&aloarea literelor - cifre este 0 ;;5, decP .!!! de factorP piramidici tn
@ot* ..!!! Tn ebraica _ elep+1 ar fi valoarea numarului ca fi alfa
grec iar fiecare grupa de cate 0 cuvinte - Tn originalul grec poate fi c7-
lorat ca la spectrul solar-e$act Tn sensul culorii, fiind si eel al grupeiA
5ntr-adevar, atRt de mult a iu(it% 4% Dumnezeu lumea fncat% O% pe ?iul
SSu pe eel unic% M% L-a dat pentru ca oricine% "% increzanduFse tn 3l%
'% sS nupiarS% !% sa ai(a viafi venic6.% #e observat ca valoa"#a @H=
o a"# &i cuvantul natu"a .+a3, te 9, b 2, a 4!1. La #+ipt#ni) T#(a s#
,ic#a c!ivotului .cufar, cosciug1 deasupra caruia trona ,oarele lumii
invizibile .Amenti1. &orbeam despre spectrul solarA 2;8 se af?, Tn eel
de al saselea sector mare .indigo1, Tn al 6aselea mi*lociu 6i tot Tn al
saselea de minima marime septimala, ce Tnseamna unul din aspectele
controversatului HHH - t"iplu pu" indigo-culoarea abisurilor din mari si
v6g,unile muntilor, norilor Tn furtuna, etc.
FNumerotarea spre triplu indigo Tncepe de la zero al neantului si
nu de la 4$4$4 al deplinului, prin distantare se opreste la 2;4 si nu la
2;8C asfel prin numaratoare septimala retrograde devine <<<... ,tatua-
rul antic, precum si @anonul lui "o@usai, utiliza formula septimalaA ca-
pul int"a d# B o"1 Tn statu"a unui o' no"'al d#,voltatP Tn lipsa ca-
pului face ca trupul sa ramana doar cu de 8 ori Tnalfimea capului,
indicand ma*oritatea, pe care o stravedem Tn <egi, 22, 0A ,,i a zis
Saul cEtre el) Bentru ce v-a<< unit voi fmpotriva mea, tu i fiul lui lesei,
ca i-ai dat, paine i sa(ie i ai intre(at pentru el pe Dumnezeu, ca sS
se razvrateasclt fmpotriva mea i sS ma pandeasca, cum se vede
acum7. E aici adevarul verticalitatiiC astfel a*ungem la epignosis-
suprastiinta, samburele ce Tngobleaza unitar Tntregul pom al cunoasterii,
o stiinU0 plurivalenta, neutra, in sine far, filozofare asupra ei...
N##ps #"a... di"#cto" la NASAI1
, ?n Heops nu e vorba doar de cronologie. 4unctul ,#"o al isto"i#i
pi"a'idic# # plasat la #c!inoc%iul toa'n#i din anul 9.=== a. 6) acolo
unde se intersecteaze planul fetei laterale nordice cu prelungirea ipo-
tetica a tavanului scund ascendent. Ac#l an # 'a"cat d# ap"opi#"#a
82
,tudiul piramidetor e initial de matematicianul Jo+n Taylor Tn ;3!,
urmat de astronomul (. %iazzi ,mit+ 6i ar+eologul T. ). Blinders
%etrie. Amanunte gasim la "erodot, #iodor din ,icilia, %linius eel 'a-
tran, ca si la arabii )a7rizi, )as+udi. All ben <aduan, el Hodai, etc.
#espre "ufu mai scrie si Ammianus )arcellinus, dintre antici, si
recent /rinsell /3gKptian BKramids, 954, L-3nigme de la 0rande
BKramide, %aris, 941 6i so*ii /+itutescu /Cele ! minuni1%
#espre te$tul de mai sus lasam cititorului bucurra de a citi si pri-
cepe noutatea citindu-l pe Cl#'#nt /Stromate, ?& .cap. ?? ,5, 1A nSS
fie dar, aceasta lucrare cu amintiri, aa precum de foarte multe ori am
spus-o pentru cei care o citdsc fn chip diferit i A(solut fara fnfelegere,,
aa precum iitlul o arata, ca un cover fn care culorile tree necontenit
de la o culoare la alta, fn care irul cuvintelor ne spune un lucru dar ne
arata ALTUL%%%.
Dic doarA campul alb, oile negre. cinK le vede nu le crede, cinK le
pa6te, le cunoaste... E un proverb g+icitoare stravec+i.
inca #c!# - c#nt"u d# p#"&#c&ioa"#
p#nt"u #v"#i i c!in#,iI1...
,pecialistii au apreciat v#c!i'#a T#'plului d# la inca-#c!#
't"# B.<==-B.=== ani. Tn stanga este o figura plina de prelat-probabil
SAL$OCSIS - cu o carecteristica ce nu poate scapa oc+iului atentA
lipsa clasici a +u"ii - c##a c# poat# Tns#'na SEGRET8L Cunoa-
t#"ii #,ot#"ic#. ?n partea dreapta, se afla St#la lui David) avand Tn ea
un disc solar, simbolicul Iin - Iang. (ele doua princtpii cosmogonice
initiate ale mitologiei c+ineze. Bard a intra Tn amanuntele originalei civi-
lizatii c+ineze vom repeta ca, de fapt, su( d#nu'i"i di&#"it#) p"inclpiil#
sunt ac#l#as.1) #intr-un mit mai vec+i, tapismul reia binarul nascut din
zeii initialP, nascuti din +aosA Ein - principiul feminin 6i Oan+ - principiui
masculin, datorita carora s-a operat separarea cerului de pamant. ?n
fond, &ocul # t"iun+!iul cu va"&ul Tn sus) apacu va"&ul Tn %os. (eea
ce Ein si Eang repet6 .literal Oan+ - A+ni - Tn filosofia vedica1. $ito-
lo+ia taoista divl,#a,a c#"ul in 9 i'p#"il condus# d# ,#ul sup"#'
Oud%. (onfucianismul predicat de Hong Bu Di .33!-54; a. ".1, devenrt
religie oficiala dup, dinastia "an, a reluat principiile cosmice primordi-
ale Ein si Eang, aducand ofrande cerului si pamantului, la cele doua
solstitii - de vard 6i de iarna. ?n ordine, deyin zei supremiA 'udda
,a@yamuni, respectiv divinitatea plurala 'od+isattva. ?n timp, cele dpud
principii se raporteaza la semnificatia generala a vietii, devenind cai, Tn
medicina traditionala c+inezaA Oin si'(oli,a ini'a% &icatul i splina)
iar Oan+ sto'acul i v#,ica (ilia"a2 din rezUltatu? ec+ilibrului aparea
7i - for*a energiei vitale, de unde pleaca cele ;!! puncte ale pielii si
respectiv acupunctura.
S#c"#t#l# in"&iatilo"
Am putea observa ca la noi a&la' 'i#,ul 'onot#is'ului si,
esential, "#lua"#a c#lo" d# 'ai sus su( div#"s# #tic!#t#) Tn &ond
UNU. Noi stim ca ;@<)@555 este coltul penultim al stelei lui #avid, si
ca +e$agonul e$cris cetor 8 colturi ale ei are latura e$act cat raza cer-
cului la fel e$cris. (ubul lui 4 .2501A 8 _ 34,888, care $ 3 intervale d6
la coltul ! la 8, la coltul penultim_ 2;3,;000. ,e observa stabilitatea
fagurilor dar si folosirea spatiului Tn modul eel mai economicos. %or-
nind de la ;H@@H;) vom afla multe lucruri interesanteC Tncepand cu
28 - literele cifre ale sacrosantei tetragrame ?"T", urmat de ;8-
Elo+imC comparabil cu 'iblia canonica, observam ca p"i'#l# 9 ci&"#
;H@H sunt su'a no%iunilo" d# la 'c#putul Evan+!#li#i dupa loan
.logos _ cuvantul - e$primarea gandului planificator1 040 _ 0! 4! 0 4! .
2!!C viat,a ;3 _ 4 ;!! ;C >umina 3!! _ 38! ;!! 2!!. #intre valorile
numerice, ;;8 dau numai verbul a pecetlui _ sfragizein. %rimele t"#i
lit#"# citit# inv#"s dau ci&"#l# ;@H. fn loan 0,8 aflam versetul focarA
n?iindcS atatde mult a iu(it Dumnezeu lumea cS a datpe singurul Lui
?iu pentru ca oricine crede fn 3l, sa% nu piara, ci sd ai(a v<a<a venicS.%
&aloarea literelor - cifre este 0 ;;5, deci .!!! de factori piramidici Tn
@ofl ..!!! Tn ebraica _ elep+1 ar fi valoarea numarului ca fi alfa
grec iar fiecare grupa de cate 0 cuvinte - Tn originalul grec poate fi co-
lorat ca la spectrul solar-e$act Tn sensul culorii, fiind si eel al grupeiC
5ntr-adevar, atat de mult a iu(it% 4% Dumnezeu lumea fncat% O% pe ?iul
SSu pe eel unic% M% L-a dat pentru ca oricine% "% fncrezandEse in 3l%
'% sS nu piara% !% sa ai(a via&a ve6nica.% #e observat ca valoa"#a @H=
o a"# i cuvantul natu"a .+a3, te 9, b 2, a 4!1. La #+ipt#ni) T#(a s#
,ic#a c!ivotului .cufar, cosciug1 deasupra caruia trona ,oarele lumii
invizibile .Amenti1. &orbeam despre spectrul solarA 2;8 se afla Tn eel
de al saselea sector mare .indigo1, Tn al saselea mi*lociu si tot Tn al
saselea de minima marime septimald, ce Tnseamna unul din aspectele
controversatului HHH - t"iplu pu" indigo-culoarea abisurilor din mari si
vag,unile muntilor, norilor Tn furtuna, etc.
FNumerotaKrea spre triplu indigo Tncepe de la zero al neantului si
nu de la 4$4$4 al deplinului, prin distanfare se opreste la 2;4 6i nu la
2;8C asfel prin numaratoare septimala retrograde devine 333... ,tatua-
rul antic, precum 6i @anonul lui "o@usai, utiliza formula septimalaA ca-
pul int"a d# B o"i Tn statu"a unui o' no"'al d#,voltatP Tn lipsa ca-
pului face ca trupul sa ramana doar cu de 8 ori TnalLimea capului,
indicand ma*oritatea, pe care o stravedem Tn <egi, 22, 0A ,,i a zis
Saul cdtre el) Bentru ce v-a<i unit voi impotriva mea, tu i fiul lui lesei,
ca i-ai dat, paine i sa(ie i ai fntre(at pentru el pe Dumnezeu, ca sa
se razvrSteascS impotriva mea si sd ma pandeascS, cum se vede
acum7. E aici adevarul verticalitatiiC astfel a*ungem la epignosis-
suprastiinta, samburele ce Tngobleaza unitar Tntregul pom al cunoasterii,
o stiintL plurivalenta, neutra, in sine far, filozofare asupra ei...
N#ops #"a... di"#cto" la NASA I1
?n Heops nu e vorba dpar de cronologie. 4unctul ,#"o al isto"i#i
pi"a'idic# # plasat la #c!inoct?ul toa'n#i din anul 9.=== a. 6) acolo
unde se intersecteaze planul fetei laterale nordice cu prelungirea ipo-
tetica a tavanului scund ascendent. Ac#l an e 'a"cat d# ap"opi#"#a
82
'a*i'a a 4a'antulut d# Sca"# -p#"i+#u. sau mai e$act a ,oarelui
de %amant .peri+eliu1, tocmai Tn ziua da ec+inoct,iul toamnei. Apropie-
rea aceasta s-a deplasat lent, a*ungand la 2 ianuarie. Un alt argument
al acestei alegeri a punctului zero cronologic este ca prelungirea ipote-
tica a tavanului ,ound ascendent, paralela cu prelungirea crestei ,,pra-
gului vremiiM, format de eel de al 3!-lea strat de blocuri, reproduce
acest prag, la verticala zero, care, de la intersectarea cu prizontala
crestei acestuia, masoard vertical, pana la baza piramidei, fi$ J?? 8H
_ @@H);;H incii. #acd ! initial ar fi fost plasat altundeva, n-ar mai fi
corespuns cu Tnclinarea coridorului dupa 5n%
%iramidologii au descoperit numeroase ,,coincidenteM strariii, Tntre
care ta(#"nacplul lui $ois# #+al cu c#nato&a+ul +ol din N#pps.
(ronologia oblicd .o incie _ un an tropic1 sfarseste te prag. %relungirea
pe sub el pang la intersectia cu orizontala et. 3! sc+imba scara la o
incia _ 0! de zile din luna Ksi anul abstract de fi$ 08! zile, dupa care
s-au stabilit si stilizat gradele cercului.
Cultu"# +"#co-"o'ana - c"#a&ia +#tilo"
Am folosit cateva date drept preambul Tn studiul piramideilpr din
#acia, pentru ca foarte mute c+estiuni confuze, ametite de strainP, au
creat o stare de incertitudine neamului romanesc. #e mutta vreme, stadiul
cercetarilor Tn lingvistica, religie, fibzofie, istprie e stationar, redus la 'ult-
laudata cultu"a +"#co-"o'ana) o cppi# ta",i# a civili,ati#i p#las+#. D#
&apt) c"#a&ia +#&ilo") casta IO a "as#i al(# a"i#n#) &a"a #ini#.
a t"#(ui sa i#i' din in#"tia Tn ca"# n#-au cantpnat st"ainii
d# n#a' i li'(a i) dupa d#scop#"i"#a sc"i#"ii !i#"atic#) sa "#&a-
c#' t"as#ul #*act al O'#nl"ii) punand in c#nt"ul c#"c#ta"ii Dacia
p"#isto"ica. Avem o mitologie-matca bine facuta de marele nostru
#ensus*anu, avem de la lorga o nestudiata istoriografie, care, alaturata
mostenirii "asdeu, (antemir, Eminescu formeaza osatura Tntreaga, o
constructie solida. #aca vreti, un +aos lipsit de ,oarele dreptatii...
,trainii s-au laudat Tn c+ip si fel, numai ca a venit vremea *uvatului.
(a la un mort, toti au &u"at 'unca int#l#ctuala a +#0ilo") d# d"#pt
st"a'oii not"i) ca"#) alatu"i d# 'asa+#til t"aito"1 Tn Asia $ica i
c#alalta pani la c!in#,i) p"#cu' i cu +#tulii t"aito"i Tn no"dul
A&"icii) au c"#at &a"a Tn ca"# nu apun#a Soa"#l#. Unde Bat-Brumos e
lipsit de cartile de domnie, furate de spanul din Arap-Alb. &edeLi dvs.
cat de e$act este basmul, daca recititi povestea cu dreptuT primului
nascut, cu ?saac, ?sav si lacov -Isav- iva- asi- simbolul limbii ada-
mice este asil#. ia" lacov> oica este evident pentru oricine, 6i
amestecul <ebecai Tn toat, povestea .v. Bacerea, cap. 241. >a ora
actuala, nu avem o stiintg a istoriei, ci alei de cimifir cu anii respectivi
de aparitie si deces, marcandu-se numai apariWia strainilor Tn spanul
carpato-danubian-balcanic. Apa" civili,atii &a"d isto"i# c#"ta) dispa"
ca ni'ic ,is# popoa"# i nu l# a&la' 'd"'int#l#. (e p7por erau feni-
cieniiO Nu erau popor, ci popP calatori peste tot, negustori, Tnselatori, etc.
(a stiau tainele stelelor, etc. e firesc, facand parte din casta ?O.
80
Isto"ia o&iciala - 'a"#a div#"siun#
N#a'u"il# i#s ca dint"-o caciula n#a+"a) dispa" &a"a u"'a :
"#la%ii Tnt"# #l#) pared am privi o tabla de sa+. patr,telele fiind numai
fnsailate, neunite Tn evolutie, asa cum percepem noi dezvoltarea socie-
tatii omenesti. Fi# i I5udaGii +"#ci) nu &tiu 'a"# luc"u d#sp"# E+ipt)
eiKnumesc ?talia /recia mare, sunt dascalii romanilor, c+ipurile le dau
alfabetul 6i, la randul lor, romanii sunt ?,sati deoparte, desi nu-i separa
decat Adriatica de greci. )arl corabieri... Dispa" #t"uscii &a"d u"'a i
nu li s# ti# o"i+in#a) ca i &#nici#nii. Da" (#,na 'a"# #st# toc'ai
p#st# n#a'ul +#&ilo"1
Oricate d7cumente ar fi disparut, oricat de crunta ar fi fost n,vala
asiaticilor, apoi navalirile barbare etc, e ciudat c,, desi spaniolii socot
ca au stramo6i pe geti, de6i grecii recunosc Tnaintea lor civilizatia pe-
lasgica - neprecizata deloc, nimeni nu se intereseaza de geti, ci de
vagul cuvant traci, indoeuropeni arieni, despre care fiecare scrie ce-+
trece prin cap. N-a' Tntalnit dol c#"c#tato"i 'ai d# 'a"ca sa ai(a
ac##ai pa"#"#. D# und# pl#acaI D# la a'(i+uitat#a voita cu ca"#
isto"io+"a&ia clasicd n#-a a(u"it p"ivi"#a) n#-au Tn&undat u"#c!il#.
Apa"# isto"ia su(i#ctivS) &alsa clasi&Sca"# Tn s.ti1n&# u'anist#
i #*act#) deci fiecare spune ce vrea... #e aici, formele bizare.si sca-
broase ale unui nationalism ambalat sub masca patriotismului. ?n fond,
anti6tiinta, urd, distrugere, moarte. N#i nu vo' "idica Tn nici un &#l
p"#sti+iul n#a'ului aducand i'p"#ca&ii alto"a) ci va t"#(ui sa "#-
sc"i#' noi insin# isto"ia n#a'ului nost"u) aa cu' a &ast. &a trebuie
sa parasim ecranele stationare de sute de ani care certified minciuna,
oricat de frumps .este ambala*ul povestirii, si mai ales sd vedem pe unde
se aflau acesti scriitori, si daca nu cu'va &i cauta' p# d8&'ani alu"#a
Tn a&a"a &a"ii... l#"i i a,i) co,il# d# topo" luc"#a,a din plin1
Noi d# la Ro'a... tot t"a+#' 1
Nu trebuie sE ne mire... ,,dragosteaM lor de patrie, de ce s-au Tntors
cei adep*i ai teoriei u(i patria i(i(ene, ce-si vor burta plina oricum dar
care sunt apat"i,i Tn fond - fie comunisti, fie nazi6ti, tot o coca sunt, ca
sa vedem cum a fost posibila pacaleala, cine sta de fapt Tn spatele lor
si sa nil ne miram de longevitatea formulelor noi la structurile vec+i ale
*afului si crimeP organizate. (um am scris, au dispa"ut !a"&i) stat#)
"#+at# Tnt"#+i i alt#l# &als#) "#p#tat#) au &ost luat# d# (un#. Cisa
s#cu"# cu du(la) c"uc#a a &ost (ina"ul lupt#i dint"# Est i #st.
&om a*unge s*mplu la civilizatLia vedica dintre cca 4.3!! ani si... 0!!,
egipteni, etc. ?n numele unicului #umnezeu, Tn ti'p) odata cu apa"i-
tia #tniilo") cu d#nu'i"i di&#"it#) p"incipiil# sunt ac#l#as%. Nu Tn-
ramplator, Brancois %elletier nota, pe buna dreptate, ca isto"ia +"#co-
"o'ana # o &a"sa) o parere a noastra, pe care ei Tnsisi n-o iau Tn
serios. 6i m-am convins la #elfi, unde dou, inscriptii - in situ - spun
altceva prin scrierea +ieraticg. Nu inc"i'inatii (a"(a"i au dist"us
civili,atia p#las+ilo") nu "o'anii au dist"us pi"a'id#l# din Dacia)
E+ipt% #tc.) ci) st#"+#"#a ad#va"atului t"#cut a O'#ni"ii # op#"a lui
85
T#odosi#) ca"#) in 5@A) dist"u+# pi"a'id#l#) da" in nu'#l# c"#ti-
nis'ului iud#o-'ason.
#acd mat crede cineva ca Traian imperatorul spaniol a cucerit
#acia pontica, sStvada #a@a asiatica, unde si piere in 4 .&. /ustave
>e 'on, op. eft. p. 2541.
#istrugerile de apoi le savarsesc arabii, iar <oma distruge civiliza-
tiile ?nca si )aya in numele descoperirii Americii, stiuta de fapt... de
mutt. C"uciad#l# nu sunt d#cat o 'otiva"# a uno" "a,(oi# &"at"icid#)
pus# la cal# d# papalitat#) c# voia sa univ#"sali,#,# catolicis'ul.
(ruciada copiilor, din 22, Tnsemna de fapt aparifla ienicerilor, a nou-
lui I'p#"iu oto'an) a ca"ui stavila sp"# apus a &ost #*clusiv n#a-
'ul "o'an#s#.
4#las+ii) p"i'ul popo" - Tn+"opat... d# isto"ici.
Numai ca pi"a'id#l# dacilo" nu sunt nu'ai in spa&iul duna-
"#an - unde azi locuieste poporul roman, ci i Tn a&a"a. &om vedea,
decP, inscripfia pelasga din insula >emnos. Asa au denumit-o specialistii.
(e limba vorbeau pelasgiiO <aspuns a dat &a"aonul 4SA$ETIC)
Tn anul 4!! a."., conform "erodot, 2storii ??A
a%m,acut multe eHperience in 1iata mea ca sa a,lu cans a ,ost eel
mai 1echi popor de pe (amant K@ ce limba 1orbea acel popor3 ,n ,ine,
am a+uns la con1ingerea ca limba cea mai 1eche a ,ost a 7&$G$!'$-
L"&+, adlca a (!L%SG$L"&, 4lprin urmare este eel mai 1echi".
?n 885 a."., %sametic fondeaz, dinastia a ==&?-a, favorizeaza pe
greci 6i peste un an asirienii distrug Teba. Tyrul fenician e supus de
Asurbanipal. Elamitii invadeaza 'abilonul 6i Tn acelasi an are loc 6i
prima batalie navala consemnata de istorie, Tntre (orint 6i (orcyra.
?nscriptia de care ne vom ocupa e socotita de toti epigrafii monumentul
principal al limbii pelasge barbareC a fost descoperitl Tn anul ;;3, Tn
satul <aminia, pe un basorelief de forms rectangulara. Bacsimilul a
fost publicat Tn ..'ulletin de (orespondence +elleni7ueM, ;;8, =, . p.
-0. ,ituat0 Tn marea Egee, la sud-est de muntele At+os, insula a &ost
locuita d# p#las+i 'ca din ti'pu"il# p"#isto"ic#) d# o populat#
nu'ita sinties Q> sinti, din 'a"#l# "a' al daco-+#tilo". <eferiri di-
recte se afl, Tn 5liada., ?, 395, ,,Od-seeaM &???, 295, ,Ktrabon &??, frag-
mentul 53. G"#cii spun cla") Tn toat# ca"til# lo") ca p"i'ii locuito"i
ai G"#ci#i au &ost p#las+ii) pe care insa nu-i precizeaza ca origine, ci,
ca si romanii, Tncep cu mituri istoria pe care o stim azi din manualele
noastre de uz.
?n ,,Larousse. vom afla o scurta sintez,A
nBoporcare, in special cei strSvechi, au ocupat 0recia, Arhipela-
gul, litoralul Asiei ,id i 2talia% Au fost omorati sau adui in sclavie de
eleni% ,ai inainte, agricultori Q> paci,ist@, petasgii ridicasera in +urul
ora:elor lor /Larissa, Argos1 Aiduri ciclppice, ,ormate din enorme
blocuri de piatra, ,ara ciment, ramase indestructibile. Se considetS
9S toti 1echii thraci, phrKgieni, lidieni, carieni, etrusci, epiroti, illKrieni,
iatali-oti i al(ani sunt ramuri mai mult sau mai putin amest-ecate, ale
pelasgilor".
(eea ce este e$act, imperiul lor fiind descris pe larg de Nic7lae
#esusianu Tn ,,#acia (reistorica", lucrare enciclopedica nestudiata
inca la noi si nici aiurea. Ad#va"ul #i #st# ascuns cu +"i%a d# isto"ici
i lin+vi&ti) pentru ca este irefutabil. ,a nu mai vorbim de limba. Balsul
prin omisiune continud ignoranta, dar ,,Dacia BreistoriccT Tnca nu inte-
reseazd pe specialistP, 6tampilaKlui %aryan si etic+eta lui &ulpe .o pros-
tieP1 sunt suverane ?ntr-o tarla de berbeci fara rasa. Numai ca, reeditata Tn
9;8, cititorul va trebui s0 ignore observatiile tampe ale lui )anole
Neagoe, care-l corecteaza pe AcademicianuKl N.#ensusianu cu tot felul
de cnic+ite stupide, spuse de te miri ce linguista, careia Ti lasa gura
apa dupa bolboroselile lui /raur sau lorgu lordan. E stupid sa tii trena
unor detractorP numai pentru a te afla Tn treaba, sa dai lectii de latina si
greaca lui #ensusianu, numai ca scrii o prefata, pe cat de subtirica, pe
atat de lipsita de claryiziune romaneasca...
#e altfel, n-am citit mai nimic notabil de )anole Neagoe, Tn afara
unor neinspirate repovestiri. DeeP de carti fara nici un rost...
<egret, dar prefata respectiva T? descalificd prin nepricepere, lipsa
de cultura clasica si mai ales regretabile gre6eli de lingvistica. Nu stiu
daca c+iar nu s-ar mai fi gasit unul mai bine pregatit...
Ada' - +#t din Casta IO 1
,a citim, deci, cu acelasi aigoritm, li'(a p#las+ica2
U p s i l o n > A p 024-9-38;59-5-! ,pun >O>?A %-
u n c t N p u n c t 8-8-;4A90-2 !5-5- %. Unu nn.
TT.
A- g a ma s i g ma 9!53A80-2-24; mam, sa A/?/-
l A g a m a t r e i --8054!;32-2-9A 2 Agatlfsa e
p u n c t e z e r o 4;!8-4-39502-- Dece Tronu %-
N A ? ) O < ? N A ? 2A8359;-5-04!A an <oman ???,
/a ma AHE<d o 0!92A;4538-3- moda greac,
u a p u n c t e g a 9;4!-2-820-3-35-2- /eta cap UNU
ma B A < D ? s o a ;053!-3-849!A sfarm3 Dioa
r e l e s i f a i ( 4805A3;!2-5-9 file sacre, i-
r - u c e i n c e r c 84;9>!23-5-05 ncercui (E<-
p u s a l A N O < E 45-0-320!9-8-;8 K NA ?puser ca-
D t r e i p u n c t -0-!059-2-23;84-5-, z tree Timpu
e o c r u c e i n c !594;-3-03-;-82 (E<NE? cu (O-
e r c p u s a s i g ;94-A!20-0- 853 D?A grec spu-
m a l B E , d o u a 8--!42-5-59-3-0;-3-3As A#A) fu ?O e
p u n c t e l B A d 3402-;-!95-3-8; F Tinpu #A(
EB-
o u a p u n c t e s 9!-3-83A504;-2-2 E, nou pact v-
l E B p i e t a g a !9-0-5348;-8-2A0 ag %?TE, e Bi-
ma A ? s i g ma B !8-5-352A49;0 B, ,ima magaL
A )d o u a p u n c 080-0-52;94-0-! dau scumpa (-
t e D A<A)d o u 9;3!5-4-42--0 odruLa mea D-
a p u n c t e l D A 4;8!-5- 5930-5-2 eiLa nazcu %-
? D c r u c e l n c 539!-2- 0824;-3- rune (OD?E?
e r K c p u s a s o a 83A0425-5-;9! ,EU carp soa-
r e l e p i e . t a p 2-2-5A09-2-384!;-2- re e l a
pi ept
i e t a A N t r e i 25-8-9A0;843 / Ea e T<?N?TA-
p u n c t e D-K d o u 38-8-20-2-59!;-0-4 TE pun codu D-
a p u n c t e E ? A 48-;-;A0593!-0 2 et e UN?(A-%a
g a ma O b p a n a 4;-2- 2053-0- 8!9-4-pa gasca 'AN.
88
,,Spun L"L$% BB% unu nn% TT% Mama sa %gigi-%gatirsa e Aece
tronu (an &oman lit, moda greaca Geta Cap unu sfarmS Sioa file
sacre% 2ncercui C3+:A% 2puse caz tree Timpu Cernei cu C"L$% grec
spus %#%M ,u $", e tinpu #%C !,es nou pact, vag B2T3S e ?ifi,
Sima magSdSu> scumpa Codru,a mea Lei,a naAcu prune
C"L$!$- S#t> carp Sca"# # la plept. !a e% 6&$'$6%6! - pun coduSet
a U:2CA-Bapa gaca 8A:.%
Nu vad ce lamuriri se pot da te$tului limbii pelasgice...
A? T %&N&T NT 02;4A9!A538-2- Tita ant pun
T)A)A/? AEO 2053-2-894;-0-!A )ama /eLia o
D O% % A N )? ? ? 09238-9-;4A5! pica-n Dis %i-
)O#AAANA<D 93A2A05A84;-2-! ra o dam ANA z-
? ! A B ? > E ( E E 20-0-53;984-0-!A ioa Bicele e
,A T <T E&? (O 9!02A;385-0-4 cota ?,TE< v-
D ? A ( A ) B E E E ;A83205-5-!9--4 ez )A?(A ee. f-
BT,&NO&&BEK 802-2-;4A!A953-!- ost #icu UBU
E? ,? )A(##& 3058--9
)TANAND&,E 9!;A02358--4 )E,?A #seu D-
&%EE%EENE& 8-2-2038A5A4;9-2-! eu %epe e ENE &-
E & & N E E & A ) % 04A38A!;529-3- T eee. %uOan.
,,44fa ant pun mama Ge,ia o picS-n ris Bira -o dam A(a - zioa
ficele e cota $S6!& vez ,aica ee fost D2CU .,u #seu Mesia Leu
(epe e !'! *T% 333% Buan.%
?ll K
t i t v a n t i m a 9!A4;02A538 i ,t, T?T? UNA
o i z i s p i r a o 3A84;9-2-!A052-2- s %?<A o zici
d a m o a e c o t a 4;A!902A8A35 cod AT)A e Ac-
t v e z r e f v v f 2A384;5-8-0A9! tu refuz e UB-
v e v s e d s e v m A84;0-5-539!A U #seu e ,EU,
p p e p e e p v v v 2554-2-200338-9- %%%%. EEEEEEE.
e a e p e. - !9;-2- -K &T.
nStS Titi-Una-s Bira o zici codAtma e actu) +efuz e U?U - #seu e
SeusBBBBB% 33333% *T%. K
?&
,T AT T T ? &NA 50A842!9;-!-3 ,t, Titanu ?-
,? O? (O#AT ) 95!A38A4;02A tys (os. #Kaci
AEA(T&EE&B !0593-0-284A;A facut aeve e
& E, , E & , % &% ;4A8A!90352-- pus &- pusese. -
,,Sta 6itanu $tMs Cos d5aci ,acut ae1e e pus /. pusese".
, t a a i t i s c o . 235A9!;40-- 8 6ti e Cos l a t-
s d a c i a a e v e 8534A!9A;A2050A aia S3U a #acu
(?:
e p v s v v 25-3-
, T A T ? T A A E & 220A9!A5084;3-0 - St#a Eva Tataia.
A E A.
a s t a e 205-2-3A %ata. e.
Obis. Am mai lasat afara ecuatiile ce se repeta. %roba nu este
grea. (ura*P
>U 84
4#las+ii n# t"ans'it ad#va"ul
a f a ? d o & a %
u n c t e A B ? &
,
d o u a % u n c t e
s i g
m a ? A
g
a m
a % i e t a B
i
, d
o u a % u n (
-t
e
)
. a r a s a
g
e a t a
c u & Q r f u i n
* o s
)

d o u a % u
n c t e a t e a
g
B
? S d o u a % u n
(

t e c a s a %
a
t r
a t ms
t
e a
g
i r
% a t r a t
)

d o u
a % u n c t e b a r
s t e a
g
% i
p
a t
r a t d ! u a
p
u n
c t e z i f a i d o
u a % u n c t e '
g
a ma (v & ? D ? p
a t r a t d ! u a %
u n c t e a r s t e
A

g i t r e i
p
u n
c t e t i s a
g
e a
t a c & & i r
f
u
i n s u s d o u a %
u n c t e # c u c
a t % u s a % a t r
a t @ a % % a e d o
u a % u n c t e i
g
a ma u % s i o n
i n & e r s % u s a
% a % f a t g
a m a
a i u % s i
i
o n
z i d ! u a
p
u n c
t e % i e t a % a t
r a t c a % % a i a
s i
g
m a i a g a m
a e
t
r e i % u n c
t e z e r % a t r a
t z s t e a
g
i b d
b u a p u n c t e a
f i s i
g
m a b % a
t r a t d o u a % u
n c t e c & i % a t
r a t f e r % - t r
a t n s t e a
g
-
34-2-8;!9-3-
205-2-
2035-0-4;9-2-
!8
32;5-8-840-5-
!9A
0325-0-;9!48-
;-
4;9-9-20358-5-
!
!-2!-8349;-4-
05A2
20A;A53--
849!A
850-4-4!92;-
0-3
83-5-5204-5-
!9;
-4-9500-384-2-
!;2
3-5-05A489-!-
!2;-2!-
0538--4;92!-
5-
;83-9-5!409-
8-0
82-3-;59!-0-
34-2-2
2-2- 34!;0-0-
958--
854-2-!9;-2-
302-5-
54-08!9-4-
2039
0-2-
!9A84532;-;-
;A!94-8-820-3-
35-2-
2054-5-!38--
9;-2-
9A20853-0-4;!
;-;-
849!A2035-0-
;9!-2-3820A54
;92-0-!-9-
08534-3-
35--;89!-3-
4-20-9-
9;--853-2-!042--
!40A2;9A538
-5-0538-2-2;4-0-9!
50-2--38!;-5-942-;-
0235-2- !;498-4-
!95;-0-3048-9-2
23:178945-10-106
34265-18--987-2- 110
9:108761-3-5432-2-
10615-10-789-2-342
6734:51021-2- 89
65:32910:4516-4-
!953A4;802-8-
8-3-!350-L8-4;92-8-
39!84-8-05A;2
98-4-435-0-2;!-2!-0
!5083-;-9A;42-2-
9!20A;5843-8- %A?,
7-8-9101:526358-12-
8923-2- 165410-14-7
(ea de a doua Tnscripfie pelasgfca e ceya mai lunga. ,-o citimA
lo /,pS !l0a ",ce'
0i, sa-poca Un,
(e' 2Ssim 2ama-i
*i-sa pi'ea (. .
",ce' cap 5-arS a
sa &e'a *i, ,nic,l
R-#( o9, C,p0i-n
2e' S-8 0Sc-, (oi
3an #U cas'a
3!8-R &e' S!R!%
8-88 (or, am 3a-pS
4-R)U an' 3!%S 'ap
2e' /S ,n, !'rop-e
co/ *a>i-+i e 2a'
cap. Un, a@e p,i
%D! a 'r3/a' #p,-s
ar'ec ",ce' p,n
re2i 8ai-2e' ca
-S8%! E. 0i,l
'rac a, /,s 3ison
4oc ,n,l 8-)-!
p,sS '
a
3
8r
: ac
!pope /a' 3an,
2e'ic, no,l 3ais
a-n, %3US-R !S- <
8!R8! ma2 3a-n
$olia sp,i 2- ca/,
p,n /oi 'api e'e-'
3
a
: pa '3ia carp
mama !2i2i F-i
.cer' p,ne !-rrapa
D-8 8e-.a 2e' >i/
S8--3!"U e 'oc,
)ima2 *-, 3U8
8roa/a pac' ",ce'
%-a'a RRR. *e' &e'
S'apan. -
86216-457713-19
,,lo dupa %l,a 'ucet ,iu Sapoca .nu #et. 0asim gama-i ?i-sa
B2T3A D,% 'ucet cap, 1ara a sa geta; ,iu unicul rod mo<u 8upan
get S!6, ,acu doi (an, "M. casta (ater get S%&%M$ TTT%%% #oru
am ,sapatSNtteNatit BaiEtep get da unu Atrope cod fazi-ti e cap get.
238:1106-15-459-10-
.nu Make pui $L% a tradat "pus arte 'ucet, pun regi 6aiget, ca
!S6$% //. 7iul trap au dus (ison, Coc unul, Te(a pusS tap Trap
Apope dat Banu geticu% 'oul (als Menu 2puser Astarta mag Ban Lolia
spui (odyC pun doi fapi ete-f (apa &a>a carp mama %gigi si cert pu-
ne %rrapa Let. 6eba get Aid Stepanu tocu Bais% 8imag fu BUT
6roada pact 'ucet. 2ata +++% ?et Get Stapan."
% ? % ? ? ( N . & A # ;53-2- 024-3. 89! ` %uii %in (ad-
E T / / , E ) ) ( ( 49;--328-2-0!5-- mos-este 090
A % & A < A A A / E 0538-2- 9;2!4-0- vara A/A%EA
T A & & ) ) E T ( O 3082A45;-5-9! )uma TEUT co-
# O ? ( ( ( T A ? E A835-2- 9!-- 024;A d (oc ia i ota
A & T & A % & A T T 253A840-5-!;9 ATA %ut t at -
A T A T ( O # ? E ( ;!-5-9A38405-3-2 ic e codat Ta-
N A ( % A ) A < E T ;9A035-2- 2,!84-!- re cap Atman
A < T E ( /-< E / ? 3205-0- 4;9!-2- 8 (arte <egi /-
E E ? T > & & ? N ? 583-!-!40A2 ;9-- etui ivi e in
( ! ( & N & > & T % 53;4A02!9A 8-3- unul copt cu
T A E A T ) O ) A N 482A 350-2- ;9! Toma tae )an-
& A A A A % A N & ? 9A4;A35022-2- 8! u AU) aaaa. %i-
( ? ? - T A % ? E % A 50-4-!9A4;2-0- 83--- ti cap iei %a-
% A T A? ) A ! ) ) 4A 23805-0-;9! .o paiaLa )am-
A ? E ? [% D E TK/ ;-4;35A!092A.8, a Dei i geQi %-
, D T E & % A ? , ) 42;-9-50A983!-2- azi ,ET spus
A % & T & < ( T E ? ;905A482A3! TEUT, T<A( ui-
A T A < E < < < E < T !02-;-38A5A9;4-2- tat era <- <E<.
A+i+i - p"i'a... soac"a a lui Ada'
%entru cei mai pufin familiarizati cu mitologia generala, cu ar+eo-
logia, cu codul get, vom face catevaKprecizari ce lamuresc Tntelesul.
RLolia #st# LILIT6 - p"i'a so&i# a lui Ada') denumita naluca
noptii, precizata de ?saia .05,51. <epudiatatn 'iblia canonica, iata ca
se yede clar cine a fost, din conte$t. )ama sa era %G$G$. Este un to-
ponim Tn #obrogea, dar s* Agig+iol - sat in comuna Nucarilpr /ud. Tul-
cea]O unde s-a descopent de u. 'erciu un mormant princiar datat Tn
sec. & a. "., bogat Tn obiecte de argint, coif si o perec+e de cnemide,
doua pocale cu mscriptia HOT?O,, descifrata fa timpul ei, care vorbeste
de un rege get ce intra Tn istorie. E interesant cum va trebuie s, desci-
fram toate inscriptiile noastre, pentru a putea rezolva cele ne6tiute din
istoria stravec+e a neamului romanesc...
R %gatir4a - (uvant incert la noi, clar prin compunerea a doua si-
*abe - A/A _ primul nascut G tirsa. Tu"s#') #t"usci Tn &ond. 6i astfel,
iata ca locul unde Tn Ardeal se aflau etrusci, dupa migratia spre sud va
fi Etruria, din care neam <oma va avea 4 reg@ ?storiografia rornana se
preface a nu-i cunoaste. Erau mari purtatori de podoabe de aur si ar-
int, locuind Tn ,ona Tu"d#i. >a (+eile Turdei:. )ai departe se
vor-este de tronul zece .?O1. <oman. E
Lioa P lumina e sfaramata dupa moda greaca. C!&'% dispare si
Tn locul ei - 'anatu-i fruncea - apare $(.S!&. #espre plangerile lui
?puser stiu si copii clasei a &-a elementara ca era #+ipt#an. 8it# d#
E N. #dit.2 #e unde au plecat turdetanii din ,pania, celebri pentru civliza*ia 6i
bogaLialor...
89
und# #"a2 C#"na1 #in prima comunicare nu avem ce sa mai comen-
tam, decat numele Codruta - cea care va fi din +aca BANI-
LOR - olt#anca 1 va nat# p"uncul COCIEI -lisus.) la Stanioa"a)
la Nuc#t. Avea dreptate %sametic...
F#in derivata, poate numai (ira - soata lui D#ucalion sa fie ne-
cunoscuta. #upa diluyiul respectiv a"unca pi#t"# : "#popul#a,a 4a-
'antul) de pe care disparusera oamenii. ?n cinstea acestor evenimente
s-au organizat niste serb,ri numite "ydrop+oria, spun mitografii. ?n
rest, ca e$ista o cota $S6!& a scrierilor vedice a. pomenit )esia si fa-
raonul ce se numea U?U .Heops1 si (usan - despre care avem traduse
cateva poeme din perioada vedica.
F%oate in ecuatia a ?&-a $6IS sa fie necunoscut. E 'itul lui Tan-
tal) cu 4"ocn# i 4!ilo'#la. ,e afla Tn carLi.
FE$presia a sta ,,pe., a sta comod, cuvant aflat la populatia sa-
seasc, din diverse zone de la noi.
$a"il# Ta(uu"i - &nc#putul O'#ni"ii i
cont"i(u&ia p#las+ilo"
(ea de a doua inscriptie este mai mtinsa, dar si mai bine scrisd,
de acelasi get scrib. Este interesant ca la Ta"ta"ia vo" apa"#a p# o
ta(li&a tapii a&"onda&i d# ca"# vo"(#t# insc"ip0ia d# 'ai sus. latd,
deci, ca este vorba de o p#"ioada ant#"ioa"a ti(li&#lo" d# la
Ta"ta"ia) considerate a fi apar*inut mileniului &>.Te$tu? este destul de
clar, bine documentat, e$presiv. %oate niimai cateva cuvinte din mito-
logie se cer prezentate mai Tn esent,a lor.
- %trope - cea de a treia ursitoare ce reteza firul viefii, tors de su-
rorile ei (loto 6i >ac+esis. Ele erau fiicele noptii si suronle #estinului,
dup, alfii fiicele zeitei %+nemis. #espre #estin se zice a fi fiul (+aosu-
lui 6i al Noptii, nur+it )oira .scrie1 la vedici. /recii numeau destinul
Aisa de la isos V egal, un amestec de rele si bune, e$primat la noC
simpluA ,,ce ,f--e serfs in frunte f--e pusM. #espre #estin, marii scriitori
si-au spus parerea lor
Avec =uelle rigueur, Destin, tu me poursuisG
5e ne sais ou &e vais, &e ne sais ou &e suis%
.<acine1 L-homme a
tou&ours raison, le Destin tou&ours tort
.>a Bontaine1
9ricare ar fi mahnirile i durerile ce ne copleesc sufletul, de ce
folos oare ne pot fi de folos plangerile noastre7 Soarta ce zeii au dat
nenorocifilor muritori este ca sS traiasca in durere
WW .Ac+ile catre %riam1
3a ma&or est gloria =uo serior- (u atat mai mare e gloria pe cat e
mai tardiva
Xuo difficilus eo proeclan-us - (u cat e mai greu, cu atat este mai
stralucitor, mai frumos.
.(icero1 Este vofba de
lupta si biruinta prin munca a sortii rele.
4!
FUite cine a dat O%U,U> getA )a@e din ?DAP Apare Asta"t#) ,#ita
&#niciana ca"#ia Solo'on Ti ,id#st# un t#'plu .&. T., <egi, =?, 31,
dar e preluata nu numai de evrei .vezi ??, <egi ==???, 01, leremia ??,
4-;, #euteronomul &??, 0, etc.1 fiind consid#"at# so&ia ,#ului
Baal. /recii o au la fet ca si romanii si despre ea gasim te$te de >ucian
de ,amosata si in "erodian. #ar este o'olo+ata i ca ,#ita (a(ilo-
niana Is!ta") Inanna) etc... #e fapt, nalte masti aceesi piesa, alte guri
aceea6i gamaM, zice /losa.
?n rest, la prima comunicare totul este clarif icat.
#erivata, precizeaza fiii lui (admos .mo6 #ae1. Apar Teut, Agapea,
(oc AXa - Atman, probleme cu coptii egipteni si alte am,nunte...
In a t"#ia citi"# s# spun# c# s-au taiat din c"onicil# noast"#2
Tnc#putul O'#ni"ii) cont"i(utia p#las+ilo" la cultu"a 0i civili,a&ia
O'#ni"ii. E spus fara ec+ivoc in lurnea noastra adamica. ?n rest nimic
nou, dar recomandam a se reciti dialogul platonician -T#ut apa"# Tn
F#d"u. care e$plica pe Tnteles de ce a trebuit atata vreme de Tntuneric,
pana la citirea scrierii +ieratice. Soc"at# spuneA
,Fadar, eel ce crede ca 4tiinta se poate insu:i din scrleri i iara
eel ce crede ca poate sa capete numai din cele scrise, ca O- cand ar
putea saiasS ceva curat i lamurit dinscriere, ac#>a Aace 6ntr-o mare
adomtire i intr-adevar nu tie vor(ele lui Amon, de vreme ca soco-
tete cL cuvintele scrise sunt ceva mai mult decat un mod de a-i adu-
ce aminte, pentrucel ce cunoscu mai devreme cele ce s-au serfs.
7edru; Ai dreptate%
Socrate; Caci, vezi tu, o, ?edre, scrierea are un mare de,ect, pe
care il are asemeni IPJ picture. i fapturile acestei arte se arata c-ar fi
vii> dar, de le vei intre(a ceva, ele -?f- vor sta tot gra1e 4i mute. Tot
astfel sunt i cuvintele scrise) ai crede ca ele iti vpr spune toate lucrurir
le intelepte> dar de le vei intre(a, vrand s6 afli ceva mai mult decat
cele fnscrise intr-fnsele, ele tKi vor da in veci aceleai rSspunsuri% 9nce
cuvant, indata- ce s-a scris, se rostogolete pretutindeni, atat pentru
cei ce nu-l inteleg, cat i pe la cei carora nu se cade, i el nu tie clar
catre cine sa-se indrepte i catre cine nu% Disprefuit i gonit fara
dreptate, el in veci are tre(uinfa de a&utorul pSrintelui, cad el5nsui nu
poate nici sS se apere nici sa-i a&ute%. /cap >=1
?nscriptia se afla Tn ,,#acia %reistoricaM de N. #ensusianu,
4
Capitolul XIII
L8NA) OCN : BIBLIA
aToatS lumea tie cS este imposi(il sS
demonstrezi unele fenomene% Din cand in
cand se ivete cate un ignorant care nu a aflat
acest lucru .%
Al(#"t Einst#in
Toti "#+ii i 'a"ii p"#o&i daci - Tn tun#lul d# su( Olt1
A' avut no"ocul sa (at a"!ip#l#a+ul +"#c pas cu pas) v"#'#d#
H ani : sa o(s#"v p"#,#n&a a"+##nilo" i plt#t#nilp" p#st# tot. Am
vizifat mai toate sanctuarele politeiste, sa fotografiez numrta glorie greaca,
sa citesc romaneste inscripfiile cifrate Tn codul .puiul1 getic. Atunci s-a ivit
o Tntrebare logicsA de ce data de 245, care marc+eaza pe >itovoi, a fost
un semn de Tntrebare pentru istoriciO %entru ca, &n :;A=) #*ista do'nia
4ita"ului -4it#a. in tot sudul contin#ntului #u"op#an. $ist#"I Nu. Ta-
c#"# d#li(#"at# d# casta IO) a p"#la&ilo" &a"a #tni#. (ronica ortodo$d
daco-roman, a preotului #umitru 'ala6a a luminat acest fals mister. Tn
:;A=) capitala ac#stui I'p#"iu 4#las+ a &ost la 4it#ti. A' prezentat
aceasta si Tn primut volurrrdin 5Llm(a vor(itS de Adam i 3va., primit cu
raceala ignoranta la %ite6ti. A urmat vol. ??, cu acelasi rezultat. <amasi la
mintea lui 'adea (ardan - e$plicabila pentru mileniul ?, cand masa de lo-
cuitori era analfabet,, au pastrat intacta toata teoria superioritatii greco-
romane asupra #aciei multimilenare. Nur+ai ca, iatd, nu se mai poate
continue, pentru ca i+no"anta nu #st# un a"+u'#nt...
Oe fapt, isto"icii si lin+vl&tii d# la no1 i d# aiu"#a nu au putut
p"ic#p# s#nsul p"o&und al '#ta&o"#lo" (i(&ic#) i'plicit Tu"nul
Ba(#l) de6i, daca treceau de sensul literal, literatura patristic, i-ar fi
putut Tndrepta spre adevLrul biblic. %astrand consoanele Tn cognome-
nele bibtice se constata ca - nop#"a 'aso"#&ilo"7 a &ost o spoiala cu
&als p#st# ad#va". Am lamurit ca, Tn ce priveste p"i'a lu'lna din
G#n#sa ,, este vorba de +a,ul nu'it A"+on -Go"an) toponi' din
alc#a) und# s# i a&la tun#lul d# su( Olt) und# s# a&la to&i "#+ii 4i
'a"ii p"#oti daci) p# ca"# isto"icii &i cauta p"in E+ipt>lu'#.. In
ac#st tun#l p"#isto"ic s# a&la 'a"il# p#"sonalitati al# antip!itatii.
Falsi&ica"#a isto"i#i s-a &dcut p"in &alsi&ica"#a li'(ii ada'ic#. 8e
aici, toate teoriile imigrationiste denigratoare de neam si limba, devenite
..tradiLeM, transformandu-ne din localnici Tn nomazi...
S!a/#sp#a"# - S#v#" Basa"a( 1
Te$tul preotului #umitru 'ala6a:, ,,+oma *eche - cronicS ortodoQS
daco-romana., nu lasa nici un semn de Tntrebare, iar !a"ta ad#va"ata a
E N. #dit.2 A fost Tngropat Tn ;<.:;.;==;) la 9! ani. ,erialul sau despre daco-
rom6ni, din ,,<evista fLnomeneleor paranormaleM a ramas nemc+eiat.
42
lu'ii v#c!i nu mai poate fi tratata cu JgnorantaM, de dragul vec+ilor teorii.
$il#niul IN n# o(li+a ia "#cti&ica"i d# &ond Tn #tno+#n#,a n#a'ulul
"o'an#sc) a Eu"op#l i univ#"sal#. N# a&la' la (un Tnc#put.
... La noi) si nu'ai la noi) Fac#"#a Lu'ii # ci&"ata isto"ic#t#
in <.<=@ a.6.) deci am cam avea 4.3!! ani atestati. Tot Tn t#*tul p"#-
otului s# a"at5 : CINE) C8$ CAND au dist"us p"in a"d#"# act#l#
d# id#ntitat# al# n#a'ului nost"u "o'an#sc2 papistas%i lui 4#t"u
antic!"istul) d#codi&icat d# 'in#. #eci, lucrurile s-au clarificat. Bie-le
de bine pe viitor, dar s, nu mai ridice oc+ii din pamant pentru crimele
lor Tmpotriva Omenirii...
Te$tul mai aratd *ustefea ca toata ..&acatu"a7 cu S!a/#sp#a"#
este de acum de*ucata datorita ,,pietrei tombaleM a presupusului T?>>.
Era, de fapt, op#"a lui SEER B AS ARAB) de fapt urmasul lui
T?"O)?< ori TU/O)?<, urmat de 'arbat, 'ale, #obrotici, lancu....
v F K
4# Lund - o c"uc# i un 'o"'ant1...
,udiind rela*ia Terra->una se arata cd Luna nu este locuita de
organ isme evoluate. Totusi, avand o rotate de numai 2, 5 @m- sec.
prezinta multe avanta*e faV de %amant ., 0 @m-s1. Era un O"l3
cos'onautic. #up3 cartea lui Jean ,endy, ac#tia a%un+ aici cca.
;;.=== a.6.) Tn ti'pul nu'it#i +lacia&ii Fu"' II) i s# "#into"c sp"#
@.=== a.6. Int#"#sant cK T#'plul d# la Sinca #c!# din F5+aSa
a"# #*act B.<== a.6.) i #"a T#'plul lui Sal'ocsis...
?nteresant si c6 lu'inato"ii apa" Tn ,iua a I-a (i(lica) deci iatd
cum facem trecerea de la numerologia aritmo*ogicd la geometrie.
... C#"titudin#a ca Luna #st# ))+oala7 'i-a &ost o&#"iti odatS cu
cos'onautli a'#"icani) ca"# au d#scop#"it p# LunS ,,o cruce Q> on
mormSnt J: Si n-au ,is2 ,,.n pas mare pentru ,,om I> omenire6, ci2
,,Cine dracu a a+uns ,naintea noast"a pe Luna< ", cum au observat
izvoarele f rancezePPP... Ei) (in# #"a LILIT6) 'u'a ,#ilo") Isis) Naluca
noptii) pe care am aflat-o Tn ?saia ===, 5...
... ,e pare ca ciclul de 23. 92! ani este a 2-a parte, care Tn-
seamna 2.8! ani. (eea ce ne da matematic cifra 2 .> Tn cod1, lar
2.8! $ 5 _ @.H9=) deci si distanta pana la Lund. Totul e matematic.
Li'(a "o'ana p"ovin#... din const#latia #+a 11
(ele de mai sus cpnfirma ca $a"#a 4i"a'ida N#ops a lui $i"on
din To'is este autentificata c. 24!! a. ". Evident, cum noi stim ca 'un-
t#l# p# ca"# s-a op"it co"a(ia lui No# -A"a"at. #st# Ra"aul) totul devine
clar. Li'(a noast"a #st# c#"#asca) v#nita din EGA. #e remarcat c0
literal Tn sens - ESA8 D A8$ #) ia" IACO D IO - a"+##an.
O remarca deosebita pe care o afl6m Tn secret ar fi o comparatte
logics. Anume, a spun# ca li'(a 4#ntat#u!ului apa"tin# lui $ois#
#st# la &#l cu' a' a&i"'a ca li'(a op#"#i lui S!a/#sp#a"# i-a"
apa"tin#. #e altfel, cum am demonstrat, teatrul ,+a@espearian e opera
lui ,ever 'asarab. BACON #st# c"#ato"ul li'(ii lit#"a"# #n+l#,#)
p"#luand pi#s#l# lui 4laut t"adus# Tn codul latin) si nimic mai mult.
40
)inunea religioasa este acum la discretie si concludemA ,,#e mortui nil
nisi(ene.<%%%
Un distins filolog, Alt >ombard, bun cunoscator al limbii noastre,
spunea ca li'(a "o'an#asca a" put#a &i li'(a viito"ului. Afirmatia
pare nefondata la prima vedere, mai ales pentru cei care o cautd prin
le$icoane straine, dar, gandita bine, Tmbraca +aina adevarului. Cit#a'
p# o piat"a ca # 8imba cereasca" i ac#st iuc"u va &i dov#dit cand
civil i,atia t#"#st"a va int"a Tn contact di"#ct cu alt# civili,atii. %e
cate am tnLeles noi, primul contact al paleoastronau*ilor e$traterestri a
fost Tn Ti(#t) iar scrierea lor +elicoidala. #ac, o vom vedea, o banuim
a purta embrionii primei limbi adamtee, iar semnele trebuie recunoscu-
te in cele ulterioare. A doua aterizare fortata a fost Tn 4aci&ic) unde
INGINERIA GENETICA a Tncu"cat "as#l# .miracol, nuOC pe cateya
insule nu se pot e$plica niste interference rasiale, cunoscute specialis-
tiior1 si a treia Tn R#t#,at.
Ultima ne intereseaza, fiind i,vo"ul "as#i al(# i al cultului) care
au aparut pe varfurile de muntiA /ugu, <arau, (ea+lau etc. ?ntai. Apoi)
vo" &o"'a p# a"&ul O'u Sanctua"ul Tnt"#+ii antic!ita0i) continual
la Sa"'is#+#tusa.
El#'#nt#l# li'(ii ada'ic# sunt #*t"at#"#st"#. Unicitatea ei se e$-
plica si prin ciudatele similitudini din mitologie ale unor popoare situate la
distance man, altfel ine$plicabile. Este adevarat ca noi avem o imagine
voit deformata de .casta ?O despre antic+itate. C#ii) spun miturile, "#v#-
!#au la int#"val# d# ti'p p#nt"u a v#"i&ica Tnd#plini"#a po"uncilo".
Este, deci, o realitate limba unica despre care ne vorbeste ,criptura. ?n
fond, nici a,i O'#ni"#a nu # p"#+atita sa a&l# ad#va"ul. Oa'#nil c"#d
ca llsus '#"+#a p# 'a+a" Tn l#"usali') da" cu p#st# ;.<== d# ani Tn
u"'a cunot#au p"in pi"a'ida N#ops distan&#l# cos'ic#...
Docu'#nt#l# d#sp"# +#to-daci - Tnci&"at#
La Lu+o% #st# locul d# na&t#"# al lui CAD$OS i pat"oni' al
,#ului c#lt L8G. Acesta va avea la >?ON .>U/U#UNU)1, dupa mi-
gratie, centrul principal al galilor, si de aici, prin druizi, va Tnflori cultura
Apusului, care, cum stiu geologii, geografii si ar+eologii, e locuit mai
tarziu. ail# B#+ai i Ti'iului at#sta pal#oliticul sup#"io" p# la
;@.=== T.#.n) iar semnele rituale de la (uina Turcului cercetate de ing.
(.,. (rasnaru sunt semnificative. (eltii - acesti oameni 0al%anti .de
aci galanteria francez,P1 sunt uriasii lui (ain, cum observa deK mult
)ircea Eliade, si vor avea rolul esential Tn Europa de apus, 6i, ?ndirect,
Tn cultura 6i civilizatia universalL.
,tatueta ?@aron, aflata la Adamclisi, aduce Tn prim plan cultura
neolitica de tip "amangia .c+iar asa o definesc 6i ar+eologii1, si ne
dovede6te ca pe piatra, aur si Tn ,criptura este numai adevarul. ,crie-
rile ramase sunt 6i ele e$acte, dar incomplete. Li'(a i docu'#nt#l#
d#sp"# daci) t"aci) +#&i sunt Tnci&"at#) dar alaturate celor ramase
Tnlatura enigmele 6i voitele mistere.
"amangia, prin specificul sau, o Tntalnim Tn toata %eninsula bal-
canica, /recia, Nordul Africii, iar spre apus pana Tn %ortugalia. 6i, nu
- K 45
vorbim numai despre celebrul ,,/anditorM... Arta septentrionaia e com-
plinita de ceramica &inca-Turdas.
4"i'#l# !i#"o+li&#-'... A"+# 1
Ta"ta"ia d#sc!id# un capitol nou Tn isto"ia O'#ni"ii. Ea dov#-
d#t# ca sc"i#"#aJ &on#tica - sub forme diferite, cioparflte de
unii - #st# d# &apt 8NA) Tn mai multe forme, denumiteA pictografica,
liniara, +ieroglifica, etc. Tablifele de la Tartaria, Haranovo-/racianit,a
consacra spa&iul ca"pato-danu(iano-pontic drept locul +#n#,#i
sc"i#"ii al&a(#tului) la" A"+#ul locul und# s# &ac p"i'#l# !i#"o+li&#.
,anctuarul de pe O)U, prin inscriptii, defineste ,B?N=U> .cu dubleta
Tn Egipt1 O)U> si pe ABEL -Ba(#l#.. Tot la Arges, poetul loan da
forma ar+icunoscuta celor doud balade romanesti.
Aceste denumiri sunt uneori nciudateM. ?@+tyofagii .sunt )an.
grasi1, /alactofagii .cu fata smeada1 se c+eam, e$primare metaforicd
sau 6i o voita ,,ceataM, pentru cei din afara castei ?O.
Esoterismul lor aratd ca am avut a face cu literature apocrifa.
%ovestea lor e repetat, de marele Eminescu, Tn forma maiastraA 4(e
fe legeni, codrulef unificat Tn miile de variants, ca si Tn cazul )iortyei.
Ne aflam Tn cea mai purd antic+itate, Tnainte de formarea neamurilor si
etniilor, iar n"O<AM din lut aflatd la (ucuteni si sanctuarul de la
(ascioarele anunta "obita lui 'rancusi. #ar, nici o stiinL sau arts nu
s-ar fi putut dezvolta fara instrumentul esenLialA limba.
,puneam cd scrierea +ieratica lir+pezeste peripadele pierdute si
Tntareste pe cele r,mase. %rin limba patrundem istoria cifrata. ?.(.
#ragan d6 o sut, si mai bine de triburi trace, raspandite pe un spat*u
vast...
#efinindu-i pe c#lti) lapi&i) a"i#ni) daci) +#Gi) #t"usci etc., scrierea
+ieratica reface o iume antica logica, Tn care se anuleaza
?/NO<A<EA &O?TA A UNO< NEA)U<? si popoare importante.
Antic+itatea nu se poate reduce la lupta dintre doud principii - trup si
suflet - sau altfel zisA Spa"ta si At#na. Nu poate fi crunta Tn scrierile
ramase, subliniind ine$istenta vite*ie a laudarosilor, g+izi de azi ai
marilor construct,PP artistice ale intregii antic+itati.
Do("o+#a i c#l# doua potopu"i
,cuturate de praful minciunii, eyenimentele apar logice, 6i istoria
poate intra cu fata sus printre stiinte. ?naintea ei, limba adamtcd
reocupandu-si locul cerl merits, *udec, drept cate au fost s0 fie si
prevede ce va f i.
)isterio6ii scribi de la Arge6 due Tn ?ume +ieroglifele.
E+iptul - altfel de nemteles - se doyedeste a fi c#nt"ul "#li+ios
de unde )arele %reot al Tntregii antic+itati - Baraonul - guverna lumea.
El, 'a"#l# N#ops -6u&&u.) 'ai Tnaint# d# a &i &a"aon) &us#s# #pis-
cop d# To'is) ia" nu'#l# sau #"a $IRON.
,crierea +ieratica aminteste grecilor ce au uitat despre pelasgi iar
romanilor cine erau etruscii. O repetare a povestii cu grebla. r
, 4 3
$itu"il# d#sp"# c#l# doua potopu"i din ti'pul lui O+3+#s ."e-
rodot, , 381 i al lul D#ucalion .Apollodor, &???, 21 a"ata p"i'o"diali-
tat#a spaGiulul do("o+#an) unde.nu grecii din *osul peninsulei creaza
cultura, ci ,,grecii nostriM de la (ozia, care creeaza codul grec, perfec-
tionat de o casts ?striano (ozia, cum spune o inscriptie. 4l#cand d#
aci) dupa cad#"#a T"oi#i) alta '#ta&o"a 'inunata n#p"ic#puta)
sc"isul a%un+# si in G"#cia) cum scrie 6i Tacit. #ar, pentru a pricepe
acest lucru, trebuiau decodificati fenicienii... Astfel, citim la fel in Tasilli,
?talia, Atena, OcniLa, Ezerovo, )o+end*o-#aro, (urtea de Arge6 etc.
4"i'ul D#c#(al D Sa'u#l din Bi(li#
#e6i "a6deu a aratat clar ca lit#"a A #st# c#"ti&icatul d# latinita-
t# al li'(ii noast"#) tot la litera A, ne aflam, nepricepand Tnca triadaA
a A,a-a6a cum-aparem codul latin, pozitiv .alb, alga,
etc1
a a - pnomatopeea plansului, caciula specifics
zoneP +iperboree-
ne, spre diferenta de sud unde umbla cu ,,capul golMC
a O - p6l6ria purtata vara, cand omul r,de in yoie. +a,
+6, +6P
Nu e greu de observat ca popoa"#l# din %u" nu p"#a au cuvint#
inc#patoa"# cu lit#"a A. N#+andind "o'an#t#) isto"icii nu au "#u-
it sa sc"i# co"#ct pana acu' nici nu'#l# lui Sal'ocsis. Necu-
noscand religia, nu cunosc poporul ?n mod firesc si atunci copiazd
'bazneleM altora, forteaza usi desc+ise repetand minciunile neprieteni-
lor nostri, numai ca sa vedem ce scoliti sunt dumnealor.,. Nu gandesc
detocA cui pr7destOPP
F Europenii Tsi pot Tntrevedea originile, fie si numai regandind pre-
zentul indicativ al verbului a ft
sans#"i& &"anc#, lituan C#nd do"ian
Asmi Jesuis Esmi A!'i #''i
Asi tu #s Essi a!i #ssi
Asti il #st Esti asti #sti
,mas nous sommes Esmi K +ma+i esmes
,ta yous #t#s Est# sta #st#
Santi ilssont Esti +enti Z enti
a"'#an
#s
#
s
#
#'M
e7
en
po"tu+!#,
son !#s !#
somos
soie
sao
48
+ot!ic
im
is
ist
si*um
si*ut
sind
"!#tii#n
sunt
eis
ei
essen
esset
ean
v. slav
yesme
3#si
3#st#
yesme
yesti
somtQ
Italian
sono
ser
e
siamo
siete
sono
latin
su' #s
#st
surnus
estis
sunt
spaniol
sey
ers
#s
somos
sola
son
vlac
su'
#s
#
sunt#'
sunteti
sunt
Cat d#sp"# p"i'ul D#c#(al) o"i+ina" din Bla%) ac#sta nu # altul
d##at ##i#("ul Sa'u#l din Bi(li#) asa cum vom vedea prezentand
un taler aflat la Ermita*. T"#(ui# cat, aBtu"& d# t#,au") und#va la pas-
t"a"# sK s# a&l# i (ustul p"l'ului D#c#(al -E/as.) 'a"#l# p"#ot al
tnt"#+ii antic!ita%i... . 5 *
Du'n#,#u) Is"a#l) L#+#a - c#l#t"#i luc"u"i ascuns#
'utada celebra are suport ?n celebra formula a relatiyitatii restran-
seA E_)( , Tn care substituirea litera-cifr, duce la <D:55 6i binar, ori-
cate.calcule am face, in concluzie <D<.
?n general, oamenii de stiinta au admis t"#i ipot#,# asup"a apa"i-
Ti#i o'ului sapi#ns2
a o
a'#nii au v#nit din alta pa"t#) de pe p alta planeta, asa cum
af lam din unete povestiri 6tiintif ico-fantasticeC .
a o'ul a &ost c"#at p# .t#""a d# cat"# un (reator
.#umnezeu1,
Biinta supranaturala, #emiurg, solutie prezent, Tn 'iblieC
a o'ul aU d#scins din alt# &iint# natu"al# viiP teorie la
mods rn ul-
timele doua secole, de pozitivism 6f comunism.
#esigur, ne intereseaza volumul cerebral si ac+izitiile filogenetice
certe. #esigur, urmarim demonstratia monofiletista, a6a cum este de-
taliata metaforic 6i in 'iblie.
&om regandi coordonatele ar+eologice Tn relatie directs cu apari-
tia graiului articulat, pornind tot de la 'iblie - sumus scientiae - cifratd
de geti, anumeA paleolitic, mezolitic, neolitic, dupa care vom trece la
epoca metalelor .c+alcotitic, bronz si fier1, subintelegand de fapt
(<EA<EA /<A?U>U? A<T?(U>AT in relatie directa cu demografia.
&om observa, Tn acelasi timp, importanta formulei lui Einstein Tn
relate cu isomorfismul, pentru ca #v"#ii i +"#cii nu av#au ci&"#) ci
&olos#au lit#"a Tn sca"a nu'#"ai#lo" ca"dinal#. C#l#("a inscriptie a
regelui Sa"+on) facand aluzie la Templul de la H+oreabadA nLungimea
incintei este de ',4LO ccAl marY, =sea ce corespunde la valoarea nu-
melui meu. .cf. "emmet #. <oudene, Tn "ist, de la )agie, de
focultisme et des rites secrets, Ed. ?KErable, %aris1, cum si la afirmatia
lui 4laton d#sp"# 8N82))nupoate fi a4eAat intre lucrurile care se nasc
V-p:erM.Oeuvrespompletes, Ed. /allimard, %aris, %+ilebe, 3aL,
&om mai relua si a&i"'atia lui 4ita+o"a) *uramantul disctpo)tar
sal, anumeA n5uraceasta celui-care a reKelat sufletului nostrutetraCKs-
ul i care este sursa si radacina :aturii eteme. .cf. Jambli7ue, apud
#iet et symboles, ed. ,eg+ers, %aris, 9451.
Tetractisul este un numar triung+iular ca structura, figurativ, care-
determina trecerea de la aritmologia sacra la geometrie. Nu'a"ui
t"iun+!iula" 9 #st# #+al cu 9V5V;V:D:=. W: p# co'put#".
?n Do+ar 40b ???, citimA *!Hlsta tre,,acruri ascunse; #umneAeu in
lumea transcendenta, $srael in isto,i,, Legea in domeniul Gandirii.%
Nu ne ramane decat a defini aceste concepte, pentru a putea lucra cu ete
Tn dep*Ni cunostint, de cauza. &om observa numai #*actitat#a t#*tuli"i
(i(lic) (in#int#l#s '#ta&o"ic. <amanand la te$tul literal, nu vom pricepe
nimic din dumnezeiasca scriere Kinspirata de #u+ul ,fant.
44
Sal(aticii #"au... savanti I1
&om refine, deci, observa*ia d". 63n#/ despre ruptura de e$plica-
tieA ,,Cand mintea este% confruntatS pe neasteptate cu fapte care sunt
intr-adevg-r incomode i refuzd SO se msereze in imaainea lumii incon-
&uratoare- admise fn mod o(inuit, asistam la un efort disperat de a
depSs-i ucea ruptura, efort rnai degra(a emotional decat intelectual,
cSci aceasta din urma atltudine ar cere o recunoatere cinstita a insu-
ficientei cun'tint,elor noastre.%
6i, firesc, ne TntrebamA cui apa"&in ac#st# sculptu"i) insc"ip%ii
"up#st"#) l#+#nd#l#) #pop#il#) t#!nicil# "#d#scop#"it# a(ia Tn #po-
ca noast"aI (e te+nologie putem atribui neoliticului sau epocii bron-
zului, in producerea unor alia*e ca alu'iniul) platina) ot#lul) &i#"ul
ino*ida(il) fnteles abia Tn sec. ==OP (e anume te++ica a produs dis-
cu"i d# platina cu 'alt con&inut d# co(alt i Tnca"cat#
#l#ct"o'a+n#tic) pil# vpltaic#) +#n#"atoa"# #l#ct"ic#) l#ntil# d#
c"istal l#&uit) &#satu"i &in#I (e anume te+nica permite tai#"#a
pi#t"#i la 'ili'#t"u) a '#talului la 'ic"on) cu u"'# "adloactiv#.Jcu
&plosi"#a '#"cu"ului i titanului p#nt"u apa"at#l# d# ,(o"I ,a nu
mai vorbim despre cunotint#l# p"#cis# d#sp"# sist#'ul nost"u
sola") st#l# i +ala*ii) d# calcul# cu :< ,#ci'al#) acc#si(il# a(ia
a,i calculatoa-"#lo" #l#ct"onic#1 #e unde id##a dilata"ii ti'pului)
de unde ca"to-+"a&ia a#"iana) de la mare altitudine, Tn fine, de unde
cunotin&# '#-dical# - trepanatii, operatii de cataracts, amputari,
leacuri miracu-loase, mumificarea, etcO lata numai cateva semne de
intrebare, alaturi de altele cu miile, -a'pli&icatoa"# d# sun#t)
+#n#"atoa"# 7#l#ct"ic#) apa"itii i dispa"i&ii &ul+#"atoa"#.. #e unde
co'unica"#a instantan## in a"ta i tiinta si cum sa e$plicam lipsa
distantelor, fie 6i numai telu-rice, necum astraleO %aleontoiogia nu a
putut daK un raspuns convena-bil cu privire la accid#nt#l# +#n#tic#.
Toate e$plicatiile date sunt insu-fteiente, netin6nd cont de
)indispensabilul incertM.
8"'aii #*t"at#"#t"ilo"
Nu vom intra Tn amanunte, dar un lucru e certA nu vom putea des-
prinde omul de regnul din care face parte si regnul de UNU. Un fel de
raspuns incomplet l-a dat NEOTON?A sustinutl de >ouis 'ol@, numai
ca acest proces se putea sustine doar prin int#"v#nti# +#n#tica "#p#-
tata. (ine a facut aceastaO uesi &#no'#nul "as#lo" #st# ta",iu i
in#*plica(il p#nt"u 'ulti) vom da un fapt cert, care *ustified pe
"esiod. E$ploratorul olandez <oggeyeen debarca, Tn 442, Tn Insula
4at#lui si vede Tn picioare, Tnca, uriasele statui de piatra, dar un po-
por com pus din rasa bruna din Oceania slo protipendada alba - al(i
cu pa"uI "ou i u"#c!il# alun+it# a"ti&icial) avand atarnate de lobi
carlige de !-3 cm .ca si la spaniolii din imperiul incas1. Traditia
pascuanilor spune ca al(ii v#nis#"a din Soa"#-"asa"#) cu 34 generKa-
tii Tnainte de sosirea olandez*lor .Tn 5!! en.1 iar polinezienii numai cu
22 generatii Tnainte de 442, dinspre vest. <azboiul nu a putut ttevitat
si al(ii au &ost 'asac"a0i) ca' int"# :HH=-:B==. Nu a supravietuit
4;
masacrului decat un tanar numit Ororoina, ai carui urmasi de gene-
ratL due la primarul insulei. Aici sunt ci"ca :=)=== d# statui u"ia#)
+al#"ii) "a'p#) #tc. i o(s#"vato"ul ast"ono'ic din va"&ul vulcanu-
lui Rano Nao) und# a" &i at#"i,at oa'#ni-&"#+ata.
Alte legende spun ca ar fi venit din continentul a*nerican, sub
conducerea lui Hon-Ti@i, numit de pascuani "otu-)atua. In 4ant#onul
lo") ,#itat#a s# nu'#a RA. )ai mult ca sigur au fost st"a'os. ii "as#i
Ainoi din ?aponia) insula "o@@aido prezentand ca"act#"# so'atic#
#u"op#n#. /rupa lor sanguina e diferita de cele obisnuite si nu e$ists
la alte popoare. >egendele pascuane vorbesc despre zeul O@i@urumi
-<amui, care ar fi v#nit cu o na3a '#talica) argintie ziua si rosie noap-
tea, cu ,+o'ot d# tun#t) care i-a Tndrumat un timp pe bastina6i in agri-
cultura, mestesuguri si arta, dupa care s-a ridicat la cer si a disparut.
Alta populate ciudata - sd zicem - o prezinta triburile #ropa i
6a' din muntii 'aian Hara din Ti(#t. Ei nu pot fi Tncadrati Tn nici o
rasa terestra. ?naltimea lor nu depaseste :) ;= '. Cutia c"aniana a"#
:== c' p#st# '#dia "as#i 6o'o Sapi#ns) cu o +"upd d# san+#
unica. C#"c#tato"ii nu l# dau o"i+in# t#"#st"a. Alaturi sunt niste gro-
te Tn care c+inezii au aflat c"anii u"ia#) cu capacitat#a d#
;.<== c' . &ec+imea lor este in *ur de :;.=== ani. D#s#n#l# +"ot#lo"
&i*#a,a po,itia Soa"#lui) Lunii) st#l#lo" i o #scad"ila d# nav# a#"i-
#n#. Tot aci s-a aflat un disc din piat"a du"a) as#'anatoa"# c#lo"
d# pi/-up. (ercetate, s-au dovedit a fi discu"i #l#ct"o'a+n#tic# con-
tinand 9=X co(alt i @X alu'iniu) care puse Tn contact cu o sursa de
energie electrica, int"au Tn vi("ati# "it'ica. Traducerea lor a fost
efectuata de ar+eologul Tsum-Um-Nui si publicata sub titlulA 5nscripfii
spiraloide relatand sosirea de nave spafiale., care, dupa te$tul gravat
pe discuri, ar fi avut loc acum 2.!!! am.
Nu suntem Tn masura a comenta dar banuim a fi o scriere silabicd
a limbii adamice, cu aceleasi simboluri Tn toata lumea. ?nformatiile au
fost Uinute Tn secret si numai pufine e$plicatii s-au dat Tn ,,Science et
*ie., n:ature. si nScience Digest.% lat, cateva fragmente, asa cum le-
au publicatA nBe stanca roie din defileul eipilor, navele noastre n-au
putut asoliza i s-au lovit de stencile din &ur, distrugandu-i re(or-
durile/%%%1 Drcpa au co(orat din nori in navele lor aeriene% i de zece
on pana la rasaritul Soarelui, (ar(aFii, femeile i copiii s-au ascuns fn
peteri% Bana cSndau -nfe-es semnele care spuneau ca, de aceasta
data, D+9BA venisera cu intenfii panice i-i enema sa-i a&ute, cad
navele lor sestricaserff.%
,urpriza a fost si d#scop#"i"#a #"o,iunilo" d# '#tal ca"# dau
v#c!i'#a d# :;. === ani) or metalul terestru Tn Tibet apare Tn era
noastra. Acestea nu mai sunt povesti-..
Ra's#s II av#a ; '#t"i
#esi #*ista dov#,i al# "as#i #u"opoid# cu 9=. === ani Tn u"'a)
ironia si tacerea deliberate, din motive diverse, a lasat mai departe
Omenirea Tn bezna... Erau Tnalti de 2-0 m, iar cutia craniana avea
:.@==-:.A== c' . Totu6ir revistele nScience et *ie. si nStem. publica prin
49
:A@; stiri si fotografii, ca dovezi paleontologice remarcabile. #e ceO
%entru ca, tot Tn 9;2, descoperiser, Tntamplator o vec+e necropola Tn
landul F#stp!alia) in apropierea orasului ,oest, aproape :.=== d#
sc!#l#t# cu inaltt'#a d# ; ' si mormantul unui conducator al carui
sc+elet masura 2,0! m. >a fel Tn Blandra, doua sc+elete vec+i de peste
5=. === an1 .un barbat de 2, 58 m si o ferneie de 2, 0; m1. ,e stie ca
'u'ia lui Ra's#s II) e$pusa la )uzeul din (airo, 'asu"a ap"oap# ;
') iar Tn 94! fusese descoperita Tn A&"ica C#nt"ala o n#c"opola cu
H= sc!#l#t# d# (a"(ati Tnalti d# ;)@< '. &ec+imeaO ;=.=== ani 1 In
Cali&o"nia s-a aflat ramKasita mumificata a unei femeP de 2, !0 m, iar Tn
;9; o alta de 2, 0; m. Au urmat altele, de aceeasi marime, aflate Tn
(arolina de Nord, )e$ic, ia" "us%i au a&lat i #*pus la E"'ita% sc!#l#-
tui un#i &#'#1 Tnalt# d# ;)H< ') avand o vec+ime de 5.<== anl.
fn ilne, Tn octombrie 948, revista me$icana %5Lunes de 3Qcelsior.
publtea un amplu reporta* despre un +umanoid de mica TnalLime, cu omo-
plafi netezi, cotoana vertebrala lipsit, de coasteLsi apofize dorsale, pre-
cum si unete cioturi care par a fi fost brate, toate strabatute de numeroase
orificii si canale ce contineau probabil sistemul nervos si venele. (raniul
era asemanator cainelui, rotund, fara orbite, cu o trpmpa osoasa, etc.
F#cioa"a $a"ia - Ana Filip din C"aiova 11I
C#i 'ai "#&"acta"i s-au dov#dit Tnii c#i nu'iGi savanti o" #*-
p#"&i) pentru ca acceptarea acestor realitati Tnseamn, sc+imbarea
opticii, a manualelor, a stiintelor componente, luarea de la zero a cu-
noasterii. 6i cui Ticonvine s6 afle ca nu stie nimicO...
vAsta, referitor la ce se yede cu oc+iul liber de oricine. #aca.Tnsa
vom dori s6 patrundem mai profund, surpriza va fi uriasa. %entru c3
ne-am referit Tn principal la lnsulaY4at#lui) e bine sa stim ca al#1) o
n#vinovata p"opo,lti# p"#ci,#a,a id#ntitat#a S&int#i F#cioa"#
$a"ia1 (iudat, nuO #elocP ,ecretuf codului universal trebuia pastrat
cu orice pret. Aici a&la' ca s# nu'#a ANA FILI4) d# o(a"i# din
CRAIOltA) ca Bis#"ica #i s# a&la Tn o"aul CRAIOA - d#nu'ita
)A#ONA #U#U. ,imbolic, desigur.
#eci, cunoscand metalimba*ul get, vom folosi acelasi algoritm al
limbii ceresti, limba adamica, si yom afla adevaratul trecut al Omenirii.
(u aceasta, vom cefceta Tn %acific, cea ce s-a numit contin#ntui $u.
Unde a fost localizat acest leagan Tndepartat al Omenirii, care, potrivit
acelorasi simboluri si legende, a disparut Tn apele %acificuluiO E"a
sp"# no"d d# 6aZai) iar latura sudica pe o linie Tntre ?nsula %astelui si
Bid*i, pe a$a 3:, cam ;.!!! @m latime iar pe N-, de apro$imativ
5.;;! @m, format de trei mase de uscat, separate de lacuri. Cli'a #"a
t"opicala) cu pal'i#"1) &#"i+i) lotus) i) cu pasa"i &"u'os colo"at#)
cantatoa"#) cum scrie James (+urc+Xard, #l#&anti) 'a'uti) #tc.
R#+#l# #"a Ra-$u. La conduc#"# s# a&lau oa'#ni d# "asa a&(aP cei
gal ben i sau negri nu conduceau. #in continent au ramas cateva insule
din )area ,udului si iata ca, Tntre Americi la rasarit, Asia si Australia la
apus, cu Noua Deelanda la sud, a fost localizata aceasta platforma
scufundata cam prin 0.!!! a. ".
;!
la!ia>6avila - Raiul (i(lic
%rintre alte erori ale lui ,c+liemann se atribuie si convingerea ca aici
ar fi fost Atlantida, dar si a lui J. (+urc+Xard, sustinuta, ca aici ar fi fost
raiul 'iblic. Nimic mai falsP Atlantida #st# scu&unda"#a $a"ii E+## oda-
ta cu apa""tia St"a'to"ilo" c# l#a+i $a"#a $#dit#"ana d# c#a N#a+"a)
%a" "aiul (i(lic #st# cla") fn te$tul Eacerii, 6avila> ala!ia. #e altfel, o
interferenta Tntre emisferele boreala si australa se poate face, pentru ca
parabola perec+ii primare arata cu 'arbatul apare Tntai, apoi Eva. (u alte
cuvinte, ceea ce era scris pe O)U si la E>EUD?,A C"'CS-"M-(%CS se
dovedeste e$act. Avem a face cu ?nsula %astelui -pat#-apt#. (eea ce
stim sigur este )untele O)U - cu monosilaba vedica OU)-AU)-O)U.
Apoi, toate inscriptiile definesc conceptul CONCSDTROIA) iar %a$ se re-
iera la continentul )U, despre care yprbtm. >ui ,olon i-a spus )arele
preot egiptean ,uc+is, aflat la Templul de la ,aiKs, ca Atlantida s-a scu-
fundat cu .3!! ant Tn urma. #ar amanuntul ca ,,s-a rupt i legStura cu
&arile de la *est, si podul din spatele sau.ne spune clar ca nu aici a fost
AtlantidaP
Bara a intra Tn am,nunte, vom adauga ca atat Troia, cat si Atlantida
mai au si un interes mistic, du+ovnicesc. ?n ce ne priveste, vom afirma
mai simplu ca o inscripLie scrisa Tn limba noastr,, cifrat, spune clarA HTu ai
tats in 3urope7, ceea ce r,stoam, multe valuri de banuieli. El repeta si
erorile lui (. #aniel de la noi, care afirma ca pictograma LascLMTnseam-
r<a ?2U% Nu g6sca, ci ,,ga6caM... %ovestea cu <oma se stie, o copie...
Atlantida i T"oia - "#alitati sau '#ta&o"#I
#in pacate, descifrarile propuse de J. (+urc+Xard si ,c+liemann
raman ipotetice, un fel de +ermeneutica dup, urec+e, cu nimic mate-
malic Tn ele. (a este asa o dovedeste &alsul #vid#nt p"ivind T"oia i
naivitat#a cu ca"# a &ost c"#,ut. Altfel stau lucrurile cu (+ampollion,
totul este bine f,cut. )arturia lui %laton Tn ,,4-ma-osM vorbeste despre
un t#'plu al lui 4os#idon a&lat Tn Atlantida. Est# p"#,#nt Tn 'ai
toat# insul#l# +"#c#ti) ceea ce arata unitatea culturii antice. E firesc
sa fie asa, iar (ontinentul )U nu poate fi dec,t E&A biblica Tnlocuita,
specialitate a grecilor. ,i mai de folos ne ya fi te$tul din %lutarc+, din
biografia ,olonA aSouchis, marele preot din Sai-s, i-a povestit, atat lui
Solon /in sec% 2* a% H% 1, cat i lui Bsenophis, marele preot din
Heliopolis, cS legatura dintre egipteni i &arile din vest s-ar fi fntrerupt
cu #%$$$ ani m urma, deparece catastrofe inimagina(ile au distrus Otara
din mtPlocE i mase uriase de namol aduse de cutremure i inun-datii
au facut marea nenaviga(, dupa distrugerea Atlantidei M.,i aci
lucrurile sunt clare, atestate geografic.
Solon - Tn&#l#ptul din n#a'ul lui Cod"us
%entru ca veni vorba despre Solon) sa dam cateva lamuriri. Ba-
cea parte din n#a'ul lui Cod"us si era socotit Tnt"# c#i B Tn&#l#p%i.
;
E"a i po#t) drept care scrisese o scrisoare ,alaminei, catre Atena, Tn
care cerea a*utor Tntr-o elegie de !! de versuri, cu f inalul urm,torA
aSS plecam la Salamina ca sS luptSm pentru 2nsula iu(itS
i SO aruncam departe de noi umilinta dureroasaG. -
olon c+ema la Atena pe Epimenide din /reta, un filozof ce se
bucura de mare credit, si purcese la reformele sale economice. Odata
ales, se dovedi un mare refprmator patriot. #espre el, scrie %lutarc+A
aSplon n-a fost sla( in administraFia afacerilor pu(lice% 3l nu cedS ni-
mic celor puternici i nici nu cauta a lingusi, in legile sale, pe cei care--
alesesera% :u aplicS remediu la pSrtile sanatoase si nu Koi sS taie in
came vie, de frica, ca nu cumva, dup6 ce a schim(at ceva i tul(urat
statul, sa nu ai(S destula putere de a-l resta(ili i reforma% 3l nu-i
pemtise decat numai schim(Srile care crezu el cS puteau fi adoptate,
prin convingereFsau impus prin a&5toritate, unind, cum zicea el, fnsei
forta 6--usfW-a. -- intre(au, catva timpdupS aceea, dacS a dat atenieni-
lorcele mat (une legi) HDa, zice el, cele mai (une pe care erau Tn-sta-
re a le primi%J.
El Tmparti populatia in 5 clas#) ca si Tn alte parti, dupa veniturile
tncasate .%entacosiomedimnii, cavalerii, Deugitii 6i T+etii1. El va mar-
turisi convingerea de a nu fi uitat de popor.
O alta l#+# a&lata nu'ai la Solon #"a o(li+atia c#ta&#nilo" d# a
&i pa"ti,anii unui pa"tid. El v"oia ca ni'#ni sa nu s# a"at# indi&#-
"#nt sau n#si'tito" la n#no"oci"il# pu(lic#) multumindu-se a-si pu-
ne Tn siguranta persoana 6i averile saleC ca sa se laude mai pe urma
ca n-a pierdut nimic si ca n-a suferit Tn mi*locul nenorocirilor patriei
.%lutarc+-,olon1.
El a pus poporul sa *ure ca va aplica ! ani legile lui si a plecat Tn
Egipt. Ar fi o singura Tntrebare interesanta pentru te$tUl de mai susA ce
fel de pamant negru are /recia, si la ce zona a lurnii se refera, pentru
ca, din secolul in care este el precizat, nimic notabil nu s-a mai
sc+imbat pe Terra. 6i vom observa ca este o si'pla t"aduc#"#.
C#ii - al(i) ,#i&#l# - n#+"#
?n &amaMana, &almi@i scrieA ,,,aKaii au fost navigatorG iscusiti i
vasele lor strS(Steau marile de vest si de est, traversau oceanele de la
nord la sud, intr-o epocS inimagina(il de veche, incat am vrea sS cre-
dem cS periplul lor s-a petrecut inainte ca Soarele sa s# ,i ridicat
pri,na data la oriAont. 3rau E constructorG priceputii aufnatKat orae
i palate.%
?nsula %astelui se afla la 0.0!! @m de America de ,ud si are 2
@m lungime si -2 @m latime. #espre statuile de aici, T. O.
T+omson, cei mai ayizatar+eolog, scrieA ,,Cea mai mare statuie se aflS
fncS m una din cariere% Are o inalfime de 44 m, fiind neterminata, iar
cea mai micS, descpperitS intr-o petera este malts de m% 2n marea
lor ma&pritate, statuile au mSltimeFde "-' m% Sunt interpretate ca repre-
zentari ale unor personalitati, fn memoria cSrora au fost inalfate%
Aproape de vulcanul +ana tioraCa se af2S un mare templu de piatrS,
azi in mine, ce tre(uie sS fi avut o fnattime de OO m i !m latime.%
;2 ,
O idee interesanta lansase autorul James (+urc+Xard Tn ce pri-
veste aCartea egipteana a rnortilor ., ca povestind despre dispar*tia
sub ape a cont*nentului )U. >a fel, trebuie spus ca, ' anu'it# sta'-
p# #+ipt#n#) s# da #tni# al(a (a"(atului) ' ti'p c# ,#it#l# sunt cu
pi#l# n#a+"a. Aici, am sublinia relatia care este Tntre c#l#s%i i pa-
'ant#n#) sirnbplic. In E+iptul d# sus) su&l#t#l# pl#cau sp"# #st
p#nt"u "#inca"nat#) ia" c#l# din E+iptul d# %os sp"# v#st. #eci, dupa
unificarea din 2.4!! a. ". erau doul feluri de cult al rnortilor. Un alt
specialist, #onald )ac@enzie, scria ca Osi"is a" &i &ost un "#+# Tnal-
&at la "an+ul d# ,#u) dar cum cultul ,oarelui era generalizat nu ne
spune peste care anume popor a domnit. (and T+ot venea Tn ,aTs
cultul lui Osiris era Tn floare de 8. !!! ani. El era, desigur, un bun
cunoscator al misterelor.
Contin#ntul $8 i Codul G#tic
St#"na contin#ntului $8 #"au doua pat"at# sup"apus# cu @
t"iun+!iu"i Tn col&u"i-di&#"it# d# st#la lui David) c# nu av#a d#cat ;
t"iun+!iu"i) d#ci H coltu"i. Aici, Tn mi*locul stemei se afla un c#"#
"nic) +al(#n d#sc!is) iar colturile ce sugerau razele erau de culpare
albastru-indigou. Ele apar Tn (olumbia 'ritanica pe vesmintele indieni-
lor. ?n Noua Deelanda, la tribul )aori, se afla stalpi funerari, ca si Tn
Eu@atan pri (olumbia sau /uatemala. &om mai preciza ca, Tn timpul
scufundarii imperiului, Uig+ur-car+ necJnoscut istoricilor - era Tn cul-
mea gloriei sale. El cuprindea un teritoriu vast, de la coasta pacifica a
Asiei de Est, peste Asia (entralL si mai departe peste )area (aspica,
pana Tn Eurppa. ?nsulele 'ritanice nu erau desprinse de Europa. >a
sud se delimita de ?ndoc+ina, 'urma, ?ndia, %ersia si Asia )ica. ,urse
c+ineze afirma ca p# la :B. === T.6. #"a Tn cul'#a put#"ii. Capitala
s# a&la Tn d##"tul Go(i - fertil pe atunci. #escendentii - fii ai ,oarelui
- sunt regi care sunt reprezentanti cu up semidisc. ,oarele- rasare se
afla Tn %ersia, Japonia si alte republicP din America centrala.
Si'(olu"il# Tn insc"ip&iil# st"av#c!i s# int#"&#"#a,a p#"&#ct cu
codul +#tic) d#ci au ac##ai o"i+in# st"av#c!#. #ci'#a cultu"ii
sal# #st# ca' d# <=.=== ani. %e unul dintre papirusurile egiptene se
afla o precizare a lui )anet+o din care aflam ca Do'nia Tn%#l#ptilo"
din Atlantida a du"at :5.A== ani. ?ntr-o Tnsemnare a lui "ermes
Trimegistul se citesteA ,,9, tu, sarmanul meu 3giptG Din minunata ta
rellgle vor supravie&ui numai fa(ulele i istoriile mistenoase, pe care
ucenicii stiintelor ezoterice le vor putea deslui tot atat de put in pe cat
iti vor intelege religia% :umai inscrip&iile in piatra vor marturisi i lucra-
rea ta pioasa% Scitii, locuitori de pe 2ndus, sau alti (ar(ari vor popula
tara ta frumoasa.%
Si'(olu"il# luat# d# $ois# din E+ipt sunt i a,i Tn sina+o+i. E
importanta afirmatia lui )a$ )uller: Tn general si aici Tn particularA 5n
masura in care putem pStrunde si fnfelege gandirea si sensi(ilitatea
omului din preistorie, deducem ca avea o rellgle care se manifesta
* N. #dit.2 #e origine iudaica.
;0
printr-o eredinta sau adanca veneratie, printr-o eticS evoluatS sau
printr-o viziune eQtaticS%Acel om avea religia fricii si a sperantei, a
speculatiei cosmogonice asupra venera&iei mar-- divinitati, i totodatS
cele mai variate sim(oluri Ti serveau ca model sau vector al gandirii
sale religioase%. -
E+ipt#nii i via&a v#nica
,imbolurile diferitelor insule din )area ,udului sunt identice. In
E+ipt) Tn papi"usul lui Anana) sc"i( i consili#" al lui S#t1 I) citeste
oricine, dup3 descifrarea +ieroglifelorA n*ino si veziG :u scrie aid des-
luft7 Citifi voi oameni ai zilelorcare au sS vina, care nu ati vazutinca
lumina zilei, dacS zeii v-=u dat darul acesta% Citifi voi, cop-- ai viitorului,
i invatati saM dezvaluifi misterele acelui trecut care vi se pare atat de
indepart-at dar care, in realitate, este atat de aproape, mult mai aproa-
pe decat o spun cuvintele% "mul nu traieste numai odata si nu moa-
re pentru totdeauna. "mul traieste de mai multe ori, in multe lo-
curi, si nu sunt toate in lumea noastra. .n 1al separa o 1QaQa de
urmatoarea, un 1al inchls al ultarii. Dar la sfarsit se vor deschide
toate portile i vom vedea dintr-o privire toate camarile in care am pa-
sit de la -inceputuri% +eligia noastrS ne invatS ca traim 1esnic. Dar,
deoarece vesnicia nu are sfarsit, nu poate avea nici inceput% 3a este
un cere. Daca este adevarat cE traim vesnic, atunci este adevarat i
re1ersal, c: noiam trait dintdtdeauna."
La inc#putu"i) Tnainte ca preotii sa fi fi$at gandirea omului Tn blo-
curi de piatra, mcremenind-o, 6i Tnainte ca ei sa fi construit mil de alta-
re pentru miile de zei, ei stiau acest adevdr si mai tiau ca nu #*ists
d#cat o divinitat#.
nBentru ochii omului, Dumnezeu are multe feFe, asa incat fiecare
retine ca pe singurul adevarat Dumnezeu ceea ce vede cu ochii sai%
Bentru cS to/i au in fe, lor dreptatese fnealS si se tot ratacesc%
NA, sinele nostru intim, ni-l infSfiseaza% pe Dumnezeu in mod dife-
riL AdSpandu-se din fantana inepuiza(ilS a infinitului ascuns in sinele
nostru, percepem fulgerator fragmente din adevarata infelepciune%
:oi, cei care timWacestea, trnsmitem chiar puterea de a face &ninuni%%%
Cand pierzi un om drag, mangaie-te% ,oartea este numai doica sa% 3a
fi asteme doar sS doarma, Diminea&a se va trezi si va petrece o alta zi
cu toti cei care l-am msotit de la inceput% S2,89LU+2L3 D2SBA+, Dl-
*2:l tAT3A:UG.
Oa'#nii t"aiau... cand 'untii nu #*istau 1
O descoperire e$traordinara, neluata-Tn seama de istorici apartine
mineralogului Tiliam Niven, care, Tn 9;-99, descopera #*ist#nta
O'ului cu 'ii d# ani Tnaint# d# pli#"#a 'un&ilo"1 Am zambit ani in
sir la afirmatia ca anticii considerau pamantul plat. Bormarea giganti-
celor cordoane care au dus la misc6ri orogenetice devastatoare, ne
duce Tn JertiarP <aportul lui T. Niven nu a fost luat Tn seama de
specialistP. ?ntre Te$coco 6i "aluepant+a, pe platoul central al
orasului
;5
)e$ico s-au aflat, pe o suprafafa de peste 3!! @m , sute, c+iar mii de
gropi de lut. (ontinental sud-american avea acum o dimensiune cu
totui neasteptata, necunoscuta. A*ci s-au aflat asezamintele celor trei
fundatii, cu asfaltari bine pastrate. ?n pietris au aflat vase de lut, figurine,
perle be dio$it, fuse, varfuri de sulife si sageti si alt,e obiecte deteriorate.
,ub eel de al doilea strat, a scos la iveala un depozit de cenusa de
circa un metru grosime, de origine vulcanica. ,ub cenusa, urme ale
unor cladiri mari, cu temelie regulata, iar Tn moloz up portal Tn arc de
lemn pietrificat. 'Rrna sub forma de semicerc era din lemn mas*v de
peste 23 cm grosime, iar blocuri mari de piatra alcatuiau peretii. Ci-
'#ntul ca"# l# sudas# #"a 'ai du" d#cat piat"a. Aici s-au gasit nu-
meroase oseminte umane. %ortalul era la o adancime de 2 m. ?n spate,
la 5 m, un atelier de prelucrat aurul. %odoabe din aur, argint si cupru.
Bormele erau topite cu o$id de fier, si iata vec+imea baterii metalelor
in America, fapt de netagaduit, dar de necrezut. Osemintele, la cea
mai mica atingere, se pulverizau. %eretii, erau decorati cu fresce Tn
rosu, albastru, galben, verde si negru, comparabile cu cele mai reusite
opere grecesti. %e fond albastru, o fresca Tn rosu si negru este pastrata
foarte bine. ,ub pardoseala, cayoul unui sef al comunitatii, probabil
proprietarul casei. Apoi, 23 figurine din teracota, portrete 6i piaci ras-
pandite pe pardoseala. (aracteristicile due la tipul mongoloid, asiatic.
S&in*ul din Buc#+i v#+!#.a,a "as#l# u'an#...
%rima concluzie este ca p"#luc"a"#a '#tal#lo" s# &ac# cu ,#ci
d# 'il#nii Tnaint#a c#l#i p# ca"# p tia'. Aceste ornamente de tip
maya nu sunt asemanatoare celor din *ur .)itla, %alen7ue si (opan1.
%iesele de *ad yerde, ine$istent Tn )e$ic, sunt alt indiciu important al
acestei populatii disparute. Culoa"#a "#ala a 'a"ilo" p"#o&i #"a c#a
+al(#na) ca i Tn C!ina. ?nteresant ca Tn ,ona Ca'pulun+ s-a a&lat
un osua" co'un cu ca"act#" 'on+oloid si, nee$istand e$plicatii, s-a
tacut multe decenii...
l
#ar nu numai geologia ar trebui rescrisa, Tntreaga istorie a Omenirii.
,i, desigur n-ar fi lipsit de interes.de stiut ca i la (a,a S&in*ului din
Buc#+i s# a&la nisip din plin... In plus) (anuita sa p"ivi"# #st# p#
,ona Ciucas.) und# p# stanca sunt (in# "#dat# Ca"act#"isticil# "a-
s#lo" u'an#. Du(l#ta sa din E+ipt) S&in*ul d# la Gis#! # datat
a(ia Tn 'il#niul III T.6. Int"#(a"#a #st# cand s-au "idicat '#+alitii
din Buc#+i) al# ca"o" insc"iptii sunt "#dactat# Tn li'(a ada'ica.
Bara a putea trage o concluzie asupra citirii placilor de catre J.
(+urc+Xard, ne retine atentia similitudinea cu scrierea egipteana +ie-
roglifica, iar amanu+tul ca piat"a d# la Ros#ta #st# cvat"ilin+va - cu
v#"siun# Tn li'(a ada'ica) "o'an#asca -) sc+imba fundamental
datele problemei. T,cerea nu mai poate fi perpetuata, cu numeroase
semne de Tntrebare pentru istorie.
Templul de la ,inca &ec+e, unde apar ,almocsis dar si stela <ui
#avid, cu discul Eing-Eang Tn mi*loc, muta total datele problemei. Bap-
tul c, c"uc#a +"#aca o aflam Tn zona amintita, $#*ic) de asemenea
se+imb, total rezolvarea pe care va trebui s-o dam Tntregului trecut
;3
)e$ico s-au aflat, pe o suprafata de peste 3!! @m , sute, c+iar mil de
gropi de lut. (ontinental sud-american avea acum o dimensiune cu
totui neasteptata, necunoscuta. Aici s-au aflat asezamintele celor trei
fundatii, cu asfaltari bine pastrate. ?n pietris au aflat vase de lut, figurine,
perle be dio$it, fuse, varfuri de sulit,e si sageti si alte obiecte deteriorate.
,ub eel de al doilea strat, a scos la iveala un depozit de cenusa de
circa un metru grosime, de origine vulcanica. ,ub cenusa, urme ale
unor cladiri mari, cu temelie regulata, iar Tn moloz up portal Tn arc de
lemn pietrificat. 'arna sub forma de semicerc era din lemn mas*v de
peste 23 cm grosime, iar blocuri mari de piatra alcatuiau peretii. Ci-
'#ntul ca"# l# sudas# #"a 'ai du" d#cat piat"a. Aici s-au gasit nu-
meroase oseminte umane. %ortalul era la o adancime de 2 m. ?n spate,
la 5 m, un atelier de prelucrat aurul. %pdoabe din aur, argint si cupru.
Bormele erau topite cu o$id de fier, si iata vec+imea baterii metalelor
in America, fapt de netagaduit, dar de necrezut. Osemintele, la cea
mai mica atingere, se pulverizau. %eretii erau decorati cu fresce Tn
rosu, albastru, galben, verde si negru, comparabile cu cele mai reusite
opere grecesti. %e fond atbastru, o fresca Tn rosu si negru este pastrata
foarte bine. ,ub pardoseala, cayoul unui sef al comunitatii, probabil
proprietarul casei. Apoi, 23 figurine din teracota, portrete sKi piaci ras-
pandite pe pardoseala. (aracteristicile due la tipul mongoloid, asiatic.
S&in*ul din Buc#+i v#+!#.a,a "as#l# u'an#...
%rima concluzie este ca p"#luc"a"#a '#tal#lo" s# &ac# cu ,#ci
d# 'il#nii Tnaint#a c#l#i p# ca"# o tia'. Aceste ornamente de tip
maya nu sunt asemanatoare celor din *ur .)itla, %alen7ue si (opan1.
%iesele de *ad yerde, ine$istent Tn )e$ic, sunt alt indiciu important al
acestei populatii disparate. Culoa"#a "#ala a 'a"ilo" p"#oti #"a c#a
+al(#na) ca i Tn C!ina. ?nteresant ca in ,ona Ca'pulun+ s-a a&lat
un osua" co'un cu ca"act#" 'on+oloid si, nee$istand e$plicatii, s-a
tacut multe decenii...
l
#ar nu numai geologia ar trebui rescrisa, Tntreaga istorie a Omenirii.
,i, desigur n-ar fi lipsit de interes.de stiut ca i la (a,a S&in*ului din
Buc#+i s# a&la nisip din plin... In plus) (anuita sa p"ivi"# #st# p#
,ona Ciuca) und# p# stanca sunt (in# "#dat# ca"act#"isticil# "a-
s#lo" u'an#. Du(l#ta sa din E+ipt) S&in*ul d# la Gis#! # datat
a(ia Tn 'il#niul III T.6. Int"#(a"#a #st# cand s-au "idicat '#+alitii
din Buc#+i) al# ca"o" insc"iptii sunt "#dactat# Tn li'(a ada'ica.
Bara a putea trage o concluzie asupra citirii placilor de catre J.
(+urc+Xard, ne retine atentia similitudinea cu scrierea egipteana +ie-
roglifica, iar amanu+tul ca piat"a d# la Ros#ta #st# cvat"ilin+va - cu
v#"siun# Tn li'(a ada'ica) "o'an#asca -) sc+imba fundamental
datele problemei. T,cerea nu mai poate fi perpetuata, cu numeroase
semne de Tntrebare pentru istorie.
Templut de la ,inca &ec+e, unde apar ,almocsis. dar si stela tui
#avid, cu discul Eing-Eang Tn mi*too, muta total datele problemei. Bap-
tul ca c"uc#a +"#aca o aflam Tn zona aminttta, )e$ic, de asemenea
sc+imb, total rezolvarea pe care va trebui s-o dam Trrtregului trecut
;3
mdepartat al Omenirii. O"i+in#a 'onot#is'ului s# dov#d#t# a &i Tn
Dacia p"#isto"ica) ia" t#'pl#l# din G"#cia actuala sunt 'ult 'ai
v#c!i. 8nitat#a si'(olu"ilo" #st# p#"&#cts) ia" pov#til# d#sp"# E+ipt)
p"o(a(il) sunt inaint# d# apa"itia Sa!a"#i. <eputatul ar+eolog peruan
#aniel <uzo a declarat ca la noi se afla una din marile centre de cultura
antice, necuooscute Apusului, ca si ar+eologiei mondiale.
))G#tii tiau a s# &ac# n#'u"ito"i 7 1
Bara a detalia si alte argumente, vom observa ca, Tn concordanta
cu citatele despre modul Tn care cei din America au conceput religia 6i
credinta, in 6#"odot) $nas#as) ca i Tn 4laton -C!a"'id#s. #st#
su(linJiatd cu o(stinati# Tnvatatu"a d#sp"# n#'u"i"# p"o&#sata d#
discipolii lui Sal'ocsis. lat-o descrisa de %latonA
nTot aa e, Charmides, i cu descantecul nostru% L-am deprlns
acolo 6n tabara, de la un trac, unul din medicii lui Salmocsis,
despre carei se Aice ca stapanesc mestesugul de a te ,ace
nemuri-tor. i spunea tracul acela cS medicii eleni, pe (unS
dreptate, iau seama la cele pe care tocmai le pomeneam) numai cS
Salmocsis, re-gele nostru care e zeu, arata c6, dupa cum nu tre(uie
sS incercam a vindeca ochii fSrd s vindecam capul, on corpul, fSrS sS
tinern seama de trup, tot astfel nici trupul nu poate fi insnStoit fara
suflet, De asta e i pricina pentru care medicii %eleni nu iz(utesc sS
vindece cele mai multe (oli) ei nu se ridica pana la intregul pe care
tre(uie sS-l mgri-&easca, iar daca acestuia nu-i merge (ine, nici partea
nu se poate m-sanStoi M.Opere, Ed. 6tintifica, 'uc. 945, p, ;01.
6#"odot scrie si el despre nemurirea profesata de ,almocsisA 5ata in
ce mod se tonsidera ei nemuritori) credinta lor este ca nu mor, cica
acel care pierese duce la Salmocsis, divinitatea lor, pe care unii fl
cred a fi acelai cu 0e(eleizis% ,ereu fn al cincilea an, ei arun-cau
sortii, i fntotdeauna pe acela pe care cade sor/ul il trimit cu solie la
Salmocsis, TncredintEndu-i de fiecare datS doleanfele lor/%%%F /2storii,
vol. ?, Ed. 6tintifica 'uc., 98, p. 053-0581.
)naseas ne comunica, apoi, un ,,am6riuntM esentialA ,,Salmocsis,
filozoful i legiuitorul eel mare al getilor, a fost, dupa traditiile greceti,
unul 4i acelasi cu Saturn" .Brag. "ist. /r. ?ll, 301.
Scopul aticanului - dist"u+#"#a 'a"ilo" civili,atii
<eferitor la ?nsula %a6telui, Tn 94; aparea la )oscova, sub egida
Academiei, o carte interesanta ,,ifSi predania i leghendi ostrova
BacQi., unde avem, cu litere latine si c+irilice, propozitii care nu spun
mai nimic rusilor dar care, asezate pe cpdul unic, vorbesc roniane6te,
mai clasic decat limba literara de astaziP Or, li'(a #st#) cum se stie,
unul dint"# indiciil# d# (a,a p#nt"u a d#t#"'ina &n"udi"#a di&#"it#-
lo" popoa"# d# p# 4a'ant) i ca"# pot t"ai [a distant# 'a"i)
s#pa"at# d# 'a"i i ta"i. ?n acest mod, se stabile6te filiatia tuturor
graturilor din limba adamica. (um noi stim care a fost limba pelasgilor
6i cum Tntreaga /recie este dotata cu templele celebre Tnc+inate
zeilor, vom
;8
adeveri astfel afirmatia faraonului %sametic din anul 4!! a.". .cf. "e-
rodot cartea a ll-a1.
Solon a poposit in Egipt apro$imativ in anul H== a.6. Catast"o&#l#
au avut loc, dupa toate probabilitatile, cu c%"ca ::.H== ant Tnaint#. ?n
cartea lui Aguilar despre potop se scrieA 5ntr-o carte a idolatriilor am
gasit o relatare despre o mare inundafie numitS chiar potop /UnuKcit1%
&aidurile de +a,si distrugere ale lui CorteA l-au a1ut in ,runte pe
Lands, care a ascuns si dlstrus ade1arata istorle. Lisii ci1iliAatori
conchistadori erau niste elemente declasate in slu+ba &omei ca-
tolice, care se 1rea uni1ersala. 3tiut ca acest iezuit a distrus mil de
pl6ci de piatra, a ars 4! manuscrise pe pergament, "%$$$ de statuete
i reliefuri, #! vaze manM.
Acelasi >anda scrie in ,,<elacion de las (osasMA aCladirile maKa
vechi erau de&a, la venirea spaniolilor, un morman de mine, evitate cu
timiditatede indigent, dar respectate% 3i nu tiau cum le-au construit i
nici fn ce scop au servit% %reof-- maKa aveau carti, dpcumente ale
stiin-<e<or i invataturilor lor, pe care le transmiteau mai departe de
indata ce gaseau un inKaficel demn de ele% 3i deflneau marturii scrise
de la inceputul istoriei lor, dar i ale popoarelor vecine cu care au avut
relafii panice sau cu care duseserS raz(oaie% Acele volume conflneau
note complete asupra evenimentelpr din epoci foarte indepartate,
raz(oaie, inundatii, epidemii, foamete i alte intamplari importante%.
Alt izvor confirms pe >anda, anume ,,"istoria de EucatanM a lui
(ogolludo si consecintele distrugerilor spanioleA ,,(ron-c-4e spaniole nu
contin nici o marturie despre o(iceiurile i datinile constructprilor ace-
tor c2Sdiri vechi, pe care sS te poti spri&ini, dar care i astazi eQtaziazS
cSlatorul% La intre(area despre -constructorGG acestor capodopere de
arhitecturd, indigenii raspundeau intotdeauna ca nu tiLf%
Bi(lia a v#stit vi,ita 4ap#i in Ro'ania...
Observand ca, in limba adamica-romaneasca, litera este concept,
vedem ca in toate graiurile %amantului, dupa operatia 'abel, litera este
cuvant. 6i cu aceasta trecem la definirea numelui esential - C&$S6."S,
cu gandul .a c"istal#. Aparent inerte, de fapt, ele sunt adevarata iume
vie ?n sine. Numai asa vom pricepe simplu triadaA (A>EA, A#E&A-
<U>, &?ATA. ,eKafla Tnsa Tn (el numit )E,?A. ?n Eyang+elia dup6
loan aflarri relatii definite prin formula Ar+itectului creaLiunii lui #umne-
zeu, izvorul vietii si al revelatiei divine.
,,Cand #umneAeu a ,acut Lumea, Cel ce se numeste Cu1antul
era de+a de ,a,a. 7usese dinainte acolo, cu #umneAeu, si era
#umneAeu. La crearea Lumii, 3l era de faFa la lucru cu Dumnezeu%
6oate lucrurile au ,ost,acute prin !l, si nimic din ce a ,ost ,acut,
n-a ,ost ,acut ,ara 3L5ntregii creatiuni a dat Kiafa% !l era lumina-
re1elatiei lui #umneAeu pentru oameni. Lumina strSlucete mereu
fn fntuneiic i intunericul niciodata n-a stins-o% A aparut un%om trimis
de Dumnezeu i numele lui era loan% 3l a venit ca trimis al lui
#umneAeu, ca sO marturiseascS despre Lumina, pentru ca toti sS creada
prin el% loan nu era el fnsui Lumina, ci el a venit numai ca sS
marturiseascS
;4
despre Lumina% Lumina ade1arata este Get ce se numeste Cu1an-
tuL !l a 1enit in lume ca Lumina pentru toti oamenii. #e<i !l a ,a-
cut Lumea, lumea nu L-a recunoscut cant,a 1enit. A venit la primul
sau popor, dar ai Lui nu L-au primit% Unii msS L-au primit, i-au pus
increderea in 3l% Acestora le-a dat dreptul sg devinS cop--- lui Dumne-
zeu% 3i nu au devenit aceasta prin nastere naturala, ci datoritS faptului
cS Dumnezeu le-a dat via&S noua.%
%entru putini te$tul este e$plicit. (ine eraO A spus e$plicitA n:u eu
sunt ,esia% Atuncicine esti7 L-au intre(at) 3sti 2L237 :u, nu sunt 2L23,
le-a raspuns loan%%% Cine eti7 loan le-a rSspuns)3u sunt eel, despre
care profetul 2saia a spus) H0lasul celui ce strigS in pustie) pregatiti o
cale dreapta pentru venirea DomnuluiJ.%
%rintre cei de fats erau 6i unii din partea Bariseilor, care l-au
mtrebatA ,,-Atunci de ce (otezi, dacS nu eti ,esia, nici Hie, nici
profetul7. loan le-a r,spunsA H3ii va (otez cu apS, dar printre voi stS
cineva pe care nu-l cunoastefi% fntr-adevar, 3l vine dupS mine% Cel
care vine du-pS mine, eel care inainte, de mine a fost si CSruia nu
sunt vrednic sa-i dezleg cureaua fncS+amintei%%%% Cel care (oteaza cu
Duh SfahtUU.%
'iblia este la Tndemana tuturor...
>a intrarea in adevaratul lerusalim .&edenia %acii1:, cativa greci <<
cautd pe lisus. Ei s-au apropiat de Bilip-cel din 'etsaida /alileii si i-au
zisA HDomnule am vrea sd-l vedem pe lisus.% Bilip s-a dus-sK,-i spun, lui
lisus. lisus le-a raspunsA '-5 sosit ora% Acum tre(uie sL devinS vizi(ilS
gloria ?iului% 3u /,esia1 va spun) un (o( de grau, devine un simplu
(o( de grau, daca nu cade pe pSmant si nu moare, nu produce mult
grau% Cea care iu(ete v<a<a i-o va pierde, iar eel ce-i urSte viafa in
lumea aceasta o va pSstra pentru viata venica.%
i iata n#c"#din&a #v"#ilo") dupi discutia cu +"#cii. Astfel s-a
Tmplinit scriptura Tn ceea ce spuKses8 ?saiaA ,,Doamne, cine a crezut
mesa&ul nostru7 Cui i-a aratat Domnulputerea7%%% De ce n-au crezut7
Domnul i-a or(it, le-a astupat mintea ca ochii sS nu vadS i mintea sO
nu inteleaga, sica sS nu seintoarcS spre mine i vindecare%.
Ar mai trebui un fragment revelator, anume[conversatia lui lisus
cu loan. ,,Betru s-a inters i a vazut in spatele sau pe acel discipol pe
care lisus il iu(ea, acela care la cinS se rezamase de lisus, si-l intre-
(ase) Doamrie, cine te va trSda7 Cand Betru i-a vazut a intre(at pe
lisus) HDoamne, ce va fi cuacest om7J lisus i-a raspuns) HDacO vreau
ca el sa trSiascS pans cSnd vpi verii eu, ce-ti pass <<e7J
Astfel s-a raspandit, printre cei ce-l urmau pe lisus, zvonul cS
acest discipol nu va muri% Dar lisus n-a spus asta ca nu va muri> el a
zis) HDacL vreau ca el sS traiascS pans voi veni, ce-tipasa tie7J.
(onform tradi*iei, %etru a fost rastignit cu capul Tn *ps. loan a pierit
de rnoarte naturala, cum se stie.
Est# aici p"#&i+u"ata sosi"#a 4ap#i loan 4aul a ll-l#a Tn ,,gra-
dina 7ecioarei Maria", adica la noi. Cin# p"ic#p#) v#d# i
ad#va"atul l#"usali'1 Aceste consideratii preliminare pot fi Tnc+eiate,
pe scurt,
E N. #dit.2 Anagramat, ?E<U,A>?) mseamn, )?>A ,U<E?, ,ura fiind ,oarele
in ariana vedicl. (ei care au rescris Noul Testament au On.eles gre6it mesa*ul
si asa a aparut legenda cu... lisus nascut Tn suraP...
;;
cu un t#*t din p"oo"ocul Dani#l -B):5-:9.) p#nt"u a "#&ac# unitat#a
'onot#ista dint"# Sal'ocsis i lisus2 FAm privit in vedenia da noapte
si, iata, pe norii cerului venea cineva si ca ?iul 9mului si 3l a inaintat
pana la Cel vechi de zile, si a fost dus m ta<a Lui% i Lui i s-a dat sta-
panirea, slava i 5mpara<ia si toate popoarele, neamurile si lim(ile li
slu&eau Lui% Siapanlrea lui este vesnica, stapanire care nu va trece, iar
impara<ia Lui nu va fi nimicita niciodatS.% F
&e6mintele )arilor Breo<<, sfintite, le aflam tn le6irea, cap. 2;A nSS
fad lui Aaron, fratele tau, vesminte sfinfite spre cinste i podoa(a%%%
pentru aceasta, vei lua aur curat si matasuri vioiete, purpurii si staco&ii
i in su(fire%%% apoi s6 iei doua pietre, amandouS pietrele sS fie de
smarald i sO sapi pe ele numele fiilor%%%. .(um 'iblia se afla la fnde-
mana, credinciosul afla toate amanuntele, recitind si capitolele despre
,finLirea preotilor, Altarul tamaieriiHetc.1.
,tudiind cu atentie slu*bele monoteiste-catolbd, a rabinibr si cea din
?slam, oricine observa simplu ca nu'ai o"todocii pist"#a,a p"in t"adi-
tt# 'vatatu"il# s& int#) c##a c# n# d#t#"'in# a conclud# t#"' cin# au
&ost auto"ii "#al1 ai S&int#lo" Sc"iptu"i. 7ara +"#2 "o'anii1...
;9
BIBLIOGRAFIE SELECTIA
FJ.N.#. Anderson - ChristinitK) A Titness of HistorK @ Crestinismul - o
mSrturie a istoriei -94!
FTilliam Albrig+t - The 8i(lical ?rom Beriod ?rom A(raham to 3zra @
Berioada (i(lica de la AKram la 3zra - "arperR<oX-98!
F Aristotel- Arta poetics a lui Aristotel
F <obert Anderson - Domnut din ceruri- >ondra, 9!
P Apologiilelui AristideFL#O
F A
rrian - 2storia lui AleQandra i 2ndica - 935 -
F Jamesfl. Adair - Saints Alive @ Sfintii zilelor noastre -93
F 'ill 'rig+t - lsusi intelectualul
F Ale$ander 'almin 'ruce - 3vangheliile sinoptice- >ondra,
9!0
F Jo+n 'oX@er- Targumurile iliteratura ra(inica - >ondra,
980
F "ubert ,. 'o$ - ,inunile icriticii-903
F B.B. 'ruce - :oul comentariu international al :oului Testament,
94
F B.B. 'ruce - Confirmarea arheologtca a :oului Testament
F B.B. 'ruce - +evelafia 8i(liei -989
F B.<. ,eattle - Apologetica +ichmond -9!0
F E.J. (arnell - Consacrarea cretina -934
F ,idney (o"ett - Totul despre 8i(lie
F A./?en (ampbell - Terminologia greaca cu privire la
divinitatea lui
Cristgs -95;
F A (o+en - 2nvatSturile lui ,aimonide - >ondon, 924
F ,amuel (+andler - ,arturii ale invierii lui lisus Cristos -
>ondra, 455
F EdXard (+iera - fir au scris pe lut - ta(litele sumeriene vor(esc
-90;
F /eorge T.'. davis - Brofe&iile (i(lice implinite astazi -
%+iladelp+ia, 933
F J.#. #ouglas - :oul dicfionar (i(lic -982
F ,.<.#river- 2nsemnari asupra teQtului e(raic al topografiei
carfii lui
Samuel -988.
F (.". #odd. - :eZ Testament Studies -98;
F ,.Estbprn - ?ascinat de Cristos - >ondra, 983
F Eusebiu - 2storia eclesiasticS - &???
F Alfred Eders+eim - The Life and Times of 5esus the ,essiah
-982
F <obert O.Berm - Bsihologia convertirii cretine -939
F Briederic@ T.Barrer - The Life of Christ -;94
F ). Briedlaender - Essays on the Tritings of A(raham 2(n
3zra
F <eginald ".Buller - 2nterpretarea minunilor - >ondra, ;90
F Josep+ Bree - Arheologie i -stone (i(lica -989
F <obert ). "orn - Cartea care vor(ete de la sine -94!
F Brederic /. Henyon - 8i(lia i arheologia -95!
F Josep+ Hlausner - Jesus of :azareth -958
F Ale$ander Heit+ - Dovezi ale adevarului religiei cretine
-;8
-Jo+n TarX,cteRfeXiL*Jmery F- HistorK and ChristianitK@% 2storie i
cretinism
P"enry )orris - 8i(lia itiinfa modems
9!
- Bred Jo+n )eldau - $ dpveziale 3vangheliilor cu privire
fa divinitatea lui lisus -98!
a Tilliam )iligan - 2nvierea Domnului nostru -924
a E.E.)ullins - De ce este cretinismul adevarat 7@ ThK is
ChristianitK
TrueO-9!3
a T.,.%ea@e-Cretinismul, natura siadevarullui->ondra,
9!;
a A.T+omas <obertson - 2magini ver(ale in :oul Testament
-90!
a J.(. <yle - ,editatii eQpozitive asupre 3vangheliei lui ,arcu
-;88
a /.A. Jo+nston <oss - The UniversalitK of 5esus -9!8
a %+ilip ,c+aff - HistorK of the Christian Church -982
a Tacit - Anriales - "ac+ette R. %aris
a "erodot - 2storii, 9 carti.
a Origen- Scrieri a-ese-Kpartea a 2*-a) Contra lui Celsus -9;5
a "esiod- ,unci i zile>Theogonia
a #iogene >aertios
a %lutar+ - ,oralia
a ?.)oisescu - Activitatea Sf%Ap%Bavel in Atena - lasi, 958
a &irgiliu - 0eorgicele - trad./.(osbuc, 924
a ).E?iade - De la SalmoQis la 0enghisF-Han - 'uc.,98!
a %.Nautin - 9rigene, Sa viEetson oeuvre- %aris, 944
a /r.(. Tocilescu - Dacia> 0etica%
a *%*asi<<ev-SciIiiagataripe teritoriul +omAniei -9;!
a B?.'. Blorescu - ,onumentul de la AdamClissi -98 .Ed.ll
a ?.?. <ussu - Lim(a traco-gefilor
a (lement Ale$andrinul - Stromatele
a (antemir - Descriptio ,oidaviae> ,etafisica> etc.
a "asdeu - Cuvente deo (etrani> 3thimologicum magnum
?tomaniae, etc
a &?. /eorgiev - TraCi&sCi&a eziC - ,ofia, ?934.
a #. 'erciu - Sorile istoriei in Carpati i la Dunare
a ?. Nestor - 2storia poporului roman -94!, 'uc.
a &. %arvan - 9 preistorie a Daciei
a N.#ensusianu - Dacia BreistpricS -90.
a A.Toynbee - L-Histoire - %aris-'ru$elles, 943
a %.'osc+-/impera- 3l prp(lema indoeuropeo - )e$ico, 98!
a #. #etsc+eX - CharaCteristiC der ThraCischen Sprache P ,ofia,
932
a A.%. >opu+in - 2storia 8i(lica P traducere Nicodim, %atfiar+ul
<omaniei, 954, 'uc.
a Tudose #racu )oldovenu - Studii mistice - colectia T.#.
a Literatura *edelor- trad.T.#-943
[ 8i(lia canonicS
a ,agazin istorio- col.integrala
a 'oc@+ et Branz - Corpus inscriptionum graecarum - 'erlin,
;30
a Corpus inscriptionum latinarum, etc.
a /eorges %iosson - L3S A+\3:S, etude linguisti=ue,
ethnologi=ue
et prEhistori=ue - BaKol, %arts, 905
a Antologia BlatonicianS - "umanitas, ,tudiu introd. (ristian
'adilit6
-/+elasie /+eorg+e - ,edicina isihasta% Sacrc]terapia -992, 'uc.
a Aventura cretina - Basul fntai
9
- Cele mai vechi Upani ade - 'iblioteca Orientalis, studiu <adu
'ercea,990 .- (onstantin
#aniel- C,2izatia 3giptuCii antic - 'uc.948
i %an &. &andoros - 0reda cuzeii fSrS - Ed.#acia,94;,
(lu*-Napoca
a Til+elm 'usc+ - USUS -destinul nostru
a Aristotel - Bolitica - E/+Antet.
a Jean ,endy - La Lune cle de la 8i(le
a #iodor din ,icilia - 8i(lioteca istoricS- 9;,'U/.
Ed.,port-turism
a Dictionar de istorie veche a +omaniei - Ed. Encicl. 948
a Broza istoricS greaca - ed. %ippidi -94!
a Barrar.&.B. - Brimele zite ale Cre tinismului -
trad.)itrop.Nicodim, Tn
90;, Ed.,f. )anastiri Neamt
a /+eorg+e >uciafl )oldovan - ,isterul templului de la
inca *eche
a <aul #umitrescu - Taina longevitK
a dr. Octavian %opescu - 2ng% *aleria Bopa, mit sau
adevar7
a Comorile Argeului- Episc. /rigorie al Arge6ului,
a #r. Auref %opescu-Lte; 6ti - 3nigma viefii i a moiFii
a 8iserica i aduparea - vol. ?
a /.%ico della )irandola - +aFionamente sau #$$ de teze
a ,erafino <icci - 3pigrafia Latina - )ilano.;9;
a A. >ecca - Lumi disparate - Ed.Tineretului, 'U/.
a Origen - Scrieri alese - 9;2, 'U/.
a ,igmund Breud - Auto(iografie - studiu >eonard /avriliu -
'U/. 990
a #orpt+8e Hoec+lin de 'izemont - U:2*3+SUL lui 3dgar
CaKce - 0 vol.
a Emil (ioran - Sfaritul care incepe
a 'enedetto (roce - 3stetica
a Jo+n )cXell - ,Srturii care cer un verdict
a Ale$andru %ele - *idul demografic i matematica - 99;,
Oradea
a &ictor Hernbac+ - ,itologie^ generals
a Dictionaire etimologi=ue latin - %aris, ;;3, "ac+ette.
a Les Celtes - Ed. ,toc@, 994
a >iteratura patristica romaneascaA revistele Altarul
8anatului,
Telegraful roman, Studii Teologice, ,agazin 2storie, etc.
92
C84RINS
Lc+il# Cal'o*Zn# .....................N.................................... J
Cuvantul #dito"ului ..-..)..R........................................................
(
Cuvint inaint#.............................................).............................5:
I. SCRIEREA SECRETE $N 4RESA RO$AN>8....J...................55
#ecoatficareaintregn sS
r
-tK i.AMPi.C"it,tii.............. K 0s
<ecunoastereaAr+iepiscop- , %irnen.K..............
............................................................................0;
,.O opera de eruditieM..... ...................
.....................................0;
-[A doua venire a liii lisus s`: .ipKopieM..............
09
%rovocareadestinului................................................ 5
>imba vorbita de Adam 6i ? va................... ...........%%%%%%%%%%%%%%M4
intre limba vorbitadeLdam 6i Eva si
Tratatul de medicina naturista..........................................50
..%ovestea alfabetuluiM........................................................ 55
O lucrare absolut originala.................................................53
%rofesorul pitestean Tudor #*aconu sustine
c6 lisus s-a nascut la ,t,nisoara....................................58
O ec+ipa de canadieni vine la templul /ama de la >otrisor.... 54
Un scrittof argesean a intrat Tn topul
oamenilordecultura pe 2!!..........................................54
(elmai mare scriitor din lume traie6te la %ite6tiO...............5;
- >imba vorbita de Adam si Eva.......L...................................5;
II.DOECI 4ENTR8 OA$ENII 4RI$ORDIAL1 - RO$ANII..........<=
?)isterul get........................................................................3!
?n #acia - eel ma* vec+i popor al Terrei..............................3!
(icero vorbea... lingua romaneasca................................... 3
'(ivilizatia si ?stpria au Tnceput Tn <omaniaM........................ 30
>imba moldava _ dacic6 - 'muma celei latinestiM................
35
(ivilizatiile greacd si romana - create de... .barbariMP.......38
)area Tain6 - ?srael Tn ?storie..........................................34
,ecretul getilor- obsesia anticilor...........................A.........3;
III. IGNORAN?A ACADE$ICA ANTIRO$ANEASCA.................H=
#eznaTpnalizare prin slavizare......................-...\.............8!
,,#e la <Tm ne tragemM.............................,.........................8!
Anglo-sa$onii slplUgul dacic \............................................. 8
Academia cinsteste... dusmanii <omanieiPO................M.....82
'lonzii daci - plavi, fla+i, vla+i.............................................80
,ubminarea statului rom,n - prin...
dicfionarele AcademieiP....................,......,.....................85
Teoria yidului dacic si falsul prin omisiu+KO..........................83
'ulgarii 6i ungurii secred... olteniP.....................................88
,tatul lui 'urebista avea... multi bani.................................84
)ag+iarizarea si bulgarizarea yla+ilor................................ 8;
'an - un print din sudul Brantei..........................................8;
lorgu lordanA L<omaniP sunt,.P bulgariPM.............................4!
<omanii lui... "omer..................,\......................................4
,,)oldovenii - bulgari asimilatiMPO.....................A................. 42
K ,,Eminescu - nume turcescMPOP.........................................40
<pmanii-,,slavizatiKKde... evrei.........................................40
)bulgara - liantul dintre rpman6 6i mag+iar,MPO..................45
>egile universale ale limbii romane....................................43
Academia <omana... de ta 'udapestaOP...........................48
Ungaria - un stat tampon creat de &atican........................44
(urs practfc pentruLacademicieni de cartonM....................4;
I. ETNOGENECA RO$ANEASCA- 8N FALS GROSOLAN...@=
#esnatipnalizare prin... romanizare...................................;!
Alogenii ne TnvaV... lirnba roman, P..................................;!
>ingvistica romfineasca - o bat*ocurd nationals P...............;
<omanizarea - o teorie penibiia, dar oficiaia P....................
;2
%retentii terrtoriale prin falsa lingyistic,..............................;0
n>imbaKromdneasc, e muma ceii iatine6tiM.........................;5
Ungurii nu s-au romanizat tn .!!! aniP...........................;5
<omanizarea-nedorit,c+iarde... romani.........-%%%%%%%%%%%%%%%;3
'&aporizarea:dacilor-visulvecinilor.................................;3
<o.mani - 'oamenii ,oareluf .Biii >uminii1...............K..........;8
EU.<O.%A Y Eu, ,oareJe Tata..........................................;8
'al.ac-&al.ac - rasa alb, din )Tara DeilorM..........................;4
'ra+manisau... bla+mani OP.............................................;4
. LI$B A RO$ANEASCA D LI$BA ADA$ICAYYYYY................@A
Jstoria - invadata de misei si trddatoriM.............................;9
#acii din... /recia si ?ndia vedic6.....................................9!
>imba adamic, - o limba onomatopeic,...........................
9!
>imba rotn,na : cerebralL 6i primordialL...........................9
>imba romana - din ?ndia la Atlantic PP...............................92
Branceza-dela'moulBla)beaucoupM..............................90
>imba dacilor-p,stratade... engleziP..............................95
(uv,ntu1 este cerebral, nu arbitrarP...................................93
(.(. /iurescu si*storia romanilorM... nslavizatiMP................98
I.DESCIFRAREA SCRIERII SECRETE...................................
A@
,crierea "ieratic, - Tn <omania, din 3.3!; T."..................9;
?O, <amses - )are %reot getP.........................................
9;
#acia - Jara Deilor... arieni................A............................99
(artea lui )anu - scris, de... loan P................................ !!
,ecretele ,crierii ,ecrete.................................,............!!
/etii - creatorii tuturor stiin*elpr 6i artefor........................ !2
Tn Atena, citim romaneste...............................................!2
Turnul 'abel-ometafor,.............................................!0
Triadalraci-daci-geti - )o rasa mare si puternicaM.............!3
)etoda descifrarii ,crierii "ieratice............A....................!8
%rotolatinii erau... gefli....................................................!;
(odul ,anscrit - facut la %utna .....................................!9
/etii ne transmit secretele Ome+lriiPK.M..............................!9
"suKs era... Apollo, fiul lui Dalmo$ePP................................!
II. TARTAR1A - 4RI$8L SCRIS DIN L8$E.........................Y. :::
<evolutia alfabetic, - unic, 6i mondiaia..........................
'asmele numite... stiiniWa a istoriei..............................<%%%, 2
95
<abo*u1 romanesc cea rnaY vecne scriere 0
(uvYntSte vii ate-Tartan::P, FF............K F

0
,,umertSnS SrtYvs bun1 at tartarieni@]r
).........
5
,crtefea a apArut in Ardeal in... 2!.!!! i.e n OP K i L
Tartarb Universttatea Antfc+ita*iiOP.................... 8
T ablate de la TartArsa ne vorbesc romaneste
)
..........4
Omenirea Y-a nfscut ff ct&iltzat .. in <omania P ;
Tartara - simbo+stSQ pentry tnitiati.............................. 9
III. DACIA - CENTR8L S84RC$ AL L8$II.........................:;:
>iterature ::a nascut laA (arna.................................... 2
<omania - matca civ"izatiei umane............................... 22
BiulOmului _ Biul luiDalmo$e........................................25,
#in misterete )untelui ,fant - O)U...............................23
IX. LI$BA RO$ANA - LI$BA CEILOR.....................................:;@
Tracii - numele mitic al dacitor........................................2;
?nelul de la Ezerovo 6i... steagul dacic............................2;
)arile ,ecrete ale Omenirii - dezvaluiteP........................29
/eLii ne semnaleaz,... furtul 'ibliei..................................0!
Atlas - primul 'an al (raiovei OP......................................0
>imba romand - un... program computerizat OP...............0
JatcA"&EMeragetPP.................6%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%02
)untele ,ion - ?,ng,... ,lon .'uz,u1..............................00
"omer - ndscut fn... 4 ?Xsuri OP....................................... 00
?dentitatea lui Eros - un secret dezv3luit.......................... 05
?ndia %ontfc, din nordul ),rii Negre................................ 03
X. BIBLIA - CARTEA SFANTA... A GE&lLOR..........................:5B
#acia scandinavd si &ala+ia din Orientul )i*lociu............04
Ebraica vec+e - limba geLilor... citita inversP....................04
/recia- #acia din sud.............A.....................................0;
<omania - Tara ,fant6 din 'iblie................................... 09
/eiii s-au TnKmultit si au ocypat %6m6ntul......................... 09K
)ures, ,urner,.<emus, <oma-Amor................................5!
#ava dacic0 si:.. #avid, #ave.#avis......,......................5
'urebistaera... loan 'otez,torulP................A..................5
Avem dovadaA Dalmo$e _ (+ristos P................................ 52
/etii ne dezv,luie adevdratul lerusalim...........................50K
Eva, ?sis, (admus si >ot... de pe pitP.............................53
)oise a r,t,cit 5! ani... prin %ustiul /etic P......................58
XI. 4ARIN?II O$ENIRII.............................................L.............. :9@
?ndo-europenii - originari din (arpafl...............................5;
(ele 9 #acii.............-...................................................5;
8.!!! ani de civilizatie umana O...................................... 59
<omanii - '%,rintii OmeniriiM, rom,na - Jrriba viitpruluiM. 3!
Osiris - #umnezeul carp...L..K..`..............C............................................3
(ruciadele-Tmpotriva... Ortodo$iei daco-romane...........3
%rimul )are %reot al Antic+itatii - Tngrppat la Adarncl*si.. 32 K
lisus..A recunoaste ca e Dalmd$ls P.....................K....... .\.. 35
Jiul... Dalmo$is si Eva..................................................35
(iBrul getic al crestinismului............................M................33
l , A
9 3
(osia - &aticanul antic+ita*ii 2%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%38
/etiinevorbesc... dectonareP....................................i.. 38
XII. GETII : $ARILE SECRETE ALE TERREI.....................:<@
identitatea lui Heops o aflam la Tomis............................. 3;
Heops era... nepiscop-pap6 din O?BPP..............................3;
%iramidele - temple de cunoastere superuman,.............8!
,inca &ec+e - centru de perfecfioare
pentru eyrei si c+ineziOl..............................................8
,ecretele initiator........C................................................8
Heops era... director la NA,A OP.....................................82
(ulturagreco-romana - creatia getilor............................80
?stpria oficiala - marea diversiune..................................85
Noi de la <oma... tottragem P.........................................85
%eiasgii, primul popor- mgropat... de istorici.................. 83
Adam -get din (asta ?OP...............................................88
%e*asgii ne transmit adev,rul.......................................8;
Agigi -prima... soacraM a lui Adam...................................89
)arile fabuuri - Tnceputul Omenirii
si csontributia pelasgilor................................................ 4!
XIII. L8NA) OCN : Bt#LIA.......................................................:B;
Toti regii si mariipreoLi daci-Tntunelul de sub OltP........ 42
,+a@espeare - ,ever 'asa*abP...................................... 42
%e >un, - o cruce si un mormantP[[[............................40
>imba romand provine... din constelatia &egaPP.............. 40
#ocumentele despre geto-daci - incif rate........................45
%rimete+ieroglife-Tn... Arge6P......_%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.....43
#obrogea 6i cele dou, potopuri......................................43
%rimul #ecebal _ ,amuel din 'iblie................................. 48
#umnezeu, ?srael, >egea - cele trei lucruri ascunse........44
,albaticii erau...saLntK
O
-cF........F...............................4;
Urmasti e$traterestrilbr[[[,............................................4;
<amses ?? ayea 2 metri...............................................49
Becioara )aria-Ana Bilip din (raiovaiPP........................;!
&la+ia-"ayila - <aiul biblic.............,................................ ;
Atlantida Oi Troia - realitaLi sau metaforeO.......................;
,olonK- fnfeleptul din neamul lui (odrus..........................;
Deii - albir zeitele - negre.......................A.......................;2
(ontinental )U si (odul /etic..........,.............................;0
Egiptenii si yiate vesnica.................................................;5
. Oamenii traiau... cand muntii nu e$istau P........................;5
,fin$ul din 'ucegi veg+eaza rasete umane.....................;3
)/etii stiau a se face nemurtoriMP....................................;8
,copul &aticanului - distrugerea marilor civilizatii............;8
'iblia a vesttt-vizita %apef in <omania...............K..............;4
Bi(lio+"a&i# s#l#ctiv#..............................................................:A=
98