Sunteți pe pagina 1din 3

VERBUL.

PRILE DE VORBIRE NEFLEXIBILE: ADVERBUL


I. Verbul
Formele fr -r- la indicativ mai-mult-ca-perfect plural sunt nvechite.
Tratarea n DOOM
2
a verbelor de conu!"re" I cu #"u $r -e% i de conu!"re" " IV-" cu #"u $r
-e#c continu n mare parte DOOM
1
.
OB&. n principiu nu sa intervenit n aceast chestiune !oarte delicat dec"t atunci c"nd sa dispus de
in!orma#ii privind u$ul !ormelor. n ca$urile n care acestea indicau un echili%ru relativ ntre !orme& au !ost
recomandate am%ele variante& iar c"nd discrepan#a era !la'rant& sa optat pentru varianta dominant.
&'(u")'" VERBELOR DE *ON+U,AREA I la care sa intervenit asupra normrii din
DOOM
1
este urmtoarea(
a devenit nu-"' cu .e%: " #e /ro#(ern" )!ost !r i cu -ez, n aceast ordine* +,
1
prostern / prosterneaz
2- . 11/0& ca i " decern";
au devenit nu-"' $r .e%: " '!nor" )+, ignoreaz / ignor 2 . 1/-0& " 0ndru-" )!oste cu i !r -ez, n
acest ordine* +, ndrumeaz / ndrum 1 . 1/1), " 0n$o'" )!ost !r i cu -ez, n aceast ordine* +, nfoaie /
nfoiaz 123 . 110*
au devenit $r 1' cu -e%, n aceast ordine& " 0n!2eb" )+, njghebeaz / njgheab 12 . 420 .a.
&'(u")'" VERBELOR DE *ON+U,AREA A IV-A la care sa intervenit asupra normrii din
DOOMeste urmtoarea(
au devenit numai $r .e#c: " bo-bn' )!ost numai cu -esc; +, bombne /bombnete 113 . 1-), " d'nu'
)!ost cu i !r -esc, n aceast ordine* +, dinuiete /dinuie 1/ . 1130& " )3r3' )+, rie / riete 1/- .
20* la !el " "b#olv', inclusiv pentru sensul 5a termina un an.o !orm de nv#m"nt6*
au devenit cu 1' $r -e#c, n aceast ordine( " b'c'u' )+, biciuie / biciuiete 7- . 1745 " b'ru' )!ost numai
!r -esc; +, biruie / biruiete 78 . -40 .a.*
OB&. n ca$ul !luctua#iei dintre $or-ele #u$'6"(e 1' cele ne#u$'6"(e nu se poate impune& din pcate& cu !or#a&
o coeren#& necon!irmat de u$& numai de dra'ul coeren#ei. 9a asemenea ver%e )unele provenite din
onomatopee0& lucrurile nu pot !i nc tranate de!initiv i ntrun mod care s satis!ac sentimentul tuturor
vor%itorilor.
:u e;ist mi<loace de memorare a !ormelor recomandate sau criterii pentru deducerea lor lo'ic& !iind
necesar consultarea DOOM
1 2
. :u nseamn c i alte variante dec"t cele nre'istrate n DOOM
2
nu ar !i
posi%ile i& cum i ntre diversele dic#ionare e;ist deose%iri& !olosirea& n ca$urile de du%iu& a altei variante
dec"t cea indicat n DOOM
2
nu ar tre%ui penali$at& !c"nd parte mai cur"nd dintre varia#iile de u$ dec"t
dintre a%aterile de la o norm cate'oric.
Verbul A 7IRO&I are la indicativ prezent, persoana a III-a plural, !orma (ei miros )nu (ei
miroase0*
A(en)'e8 *onu!"re" verbelor. Proble-" de#'nen)elor
a. Prezent vs. Conjunctiv
I:DI,=TI> ?@ABA:T ,O:CD:,TI> ?@ABA:T
!u "ucrez#/ !u cnt#
$u "ucrez'/$u cn'
!" "ucreaz/!" cnt
%oi "ucr-/%oi cnt-
&oi "ucra'/&oi cnta'
!i "ucreaz/!i cnt
!u s "ucrez#/ !u s cnt#
$u s "ucrez'/$u s cn'
!" s "ucreze/!" s cnte
%oi s "ucr-/%oi s cnt-
&oi s "ucra'/&oi s cnta'
!i s "ucreze/!i s cnte
A(en)'e l" verbele( a preceda, a succeda, a purcede;
1 +lanca ,roitor& 5>ariantele ver%ale literare li%ere( tendin#e n lim%a rom"n actual6& n 'specte a"e dinamicii "imbii
romne actua"e, Aditura Dniversit#ii din +ucureti& 2882& p. 7--1.
e() eu preced/tu precezi/el /reced/noi precedm/*oi precedai/e' /reced9
eu s preced/tu s precezi/ el # /rece"d/ noi s precedm/*oi s precedai/e' # /rece"d9
A(en)'e l" verbele( a crea, a agrea + sunt de conjugarea , i se con<u' dup modelul lui a "ucra;
e() eu creez/tu creezi/e" creeaz/noi crem/*oi creai/ei creeaz;
A(en)'e l" verbele(
- cu e%( a "ucra, a ngenunchea, a ngemna, a se prosterna, a decerna;
- $r e%( a dispera, a nhma, a desfta, a e*apora, a ignora, a ndruma, a nfoia;
- cu e%:$r e%( a chiopta, a nsemna, a acorda, a concura, a contracta, a degaja, a manifesta, a ordona, a
ref"ecta, a turna, a njgheba;
A(en)'e l" verbele( a continua, a contribui, a tia, a apropia, a speria;
eu continui/tu continui/e" contribuie
b. Viitor i Condiional
>IITO@ ,O:DIEIO:=9 ?@ABA:T
!u *oi *eni/!u *oi "ucra
$u *ei *eni/$u *ei "ucra
!" *a *eni/!" *a "ucra
%oi *om *eni/%oi *om "ucra
&oi *ei *eni/&oi *ei "ucra
!i ar *eni/!i ar "ucra
!u a *eni/!u a "ucra
$u ai *eni/$u ai "ucra
!" ar *eni/!" ar "ucra
%oi am *eni/%oi am "ucra
&oi ai *eni/&oi ai "ucra
!i ar *eni/!i ar "ucra
tenie la verbele( a prea, a aprea, a p"cea, a comp"cea, a disp"cea, a cdea, a *edea, a ncpea, a
scdea, a tcea, a zcea + ar aprea / *a p"cea etc)
c. Imperativ
!orma a!irmativ( du/du-te/f/*ino/zi/fii
!orma ne'ativ NU ; INFINI<IVUL( nu duce/nu te duce/nu face/nu *eni/nu zice/nu fi
d.Verbul A FI :
,on<unctiv( eu s !iu.tu s !ii.el s !ie >iitor.,ondi#ional( eu voi !i.eu a !i
Imperativ( !ii.nu !i
L" "#/ec(ul /er$ec( #e $olo#e1(e -ereu FI( s !i mers* a !i mers* voi !i mers
e. Verbele (er-'n"(e l" 'n$'n'('v 0n .':.'': a se sfii, a nmii, a prii
?@ABA:T ?@ABA:T
!" *ine -ucru" mi priete/.iatu" se sfiete
?A@FA,T FIM?9D ?A@FA,T FIM?9D
eu *eni'/tu *eni1'/e" *eni=/noi *enir-/*oi *enir)'/ei
*enir
!u m sfii'/tu te sfii1'/e" se sfii=/noi ne sfiir-/*oi
* sfiir)'/ei se sfiir
>IITO@ >IITO@
eu *oi *eni/tu *ei *eni/e" *a *eni eu m *oi sfii/tu te *ei sfii/e" se *a sfii
,O:DIEIO:=9 ?@ABA:T
eu a *eni/tu ai *eni/e" ar *eni
,O:DIEIO:=9 ?@ABA:T
eu m-a sfii/tu te-ai sfii/e" s-ar sfii
Imperativ( vino.nu veni..s!ietete.nu te s!ii
!ubliniaz forma verbal"formele verbale pe care o"le consideri corect"corecte#
M pre'tesc s abso"*esc / # "b#olv liceul.
=m !ost propus # decerne% / s decern premiul pentru cea mai %un compo$i#ie.
,hiar dac am un eec& eu continuu / con('nu' s !iu optimist.
:arcisele -'ro# / miroase minunat.
De ce te sperii c"nd - "/ro/'' / m apropiu de tineG
,"nt tun& - #/er'' / m speriu ntotdeauna.
Mereu - 0n$ur'' /m nfuriu& dac nu m tre$esc la timp.
mi 0-/(ure#c / mptur %lu$ele i le ordon / ordonez n dulap.
,opiii #e b'%u'e / se bizuiesc mereu pe prin#i.
Al #(ru'e / struiete s !ie ascultat n !iecare or.
Tinerii #e de#$"( / se desfteaz n discoteci.
Ideile acestea d'nu'e / dinuiesc de c"nd e lumea.
B3n(u'e / bntuiete noaptea prin cas& ca o sta!ie.
Ai bnuie / bnu'e#c c li sa !cut o mare nedreptate.
7 #(rdu'e#c : - #(rdu' s !iu cel mai %un.
>ara& lichidele se e*aporeaz / #e ev"/or uor.
2
:u mai d'#/er" / desperaH
Du-(e / dute de ve$i dac m 0ndru- / ndrumeaz n aceast pro%lemH
:u mi place # 0-/r1('' /s mprtiu vor%e ur"te n <ur.
,ampania precede / /reced ale'erile& nu le #ucced /succede.
mi displace # 0n(3r%'' / s ntrziu la noul meu loc de munc.
+anii #e c2el(u'e : #e c2el(u'e#c uor.
=na mi co(rob'e : co(rob'e1(e mereu printre lucruri.
i place # c2'nu'e : # c2'nu'"#c animalele.
'r zace / "r %ce" n temni# dac nu putea # de%vlu'e / dez*"uiasc acest adevr.
9a <ocul dea ascunselea& l d'bu'e : d'bu'e1(e mereu.
Dnii cred c dup moarte su!letele #e re'nc"rne"% : #e re0nc"rne"%.
+ir<arii drcu'e : drcu'e#c de mama !ocului.
Nu vo'"- / *ream / *roiam s renun# la ideile mele.
Teai du-'r'( : du-er'( cum st trea%aG
Miam !racturat 'le$na i 1c2'o/(e% : 1c2'o/()
De 4 Martie& i dru'e#c / drui so#iei mele !lori.
,"nd de!"e"% / degaj %alonul& tricoul su de!" . degajeaz un miros ur"t.
'eaz-te / "1"%-(e mai repede& c ei se 0n$)'1e"% / nfiaz a%ia mai t"r$iuH
%u te "n!"e"% / angajaz nimeni& cci to#i l /ro(ee"% . protejaz pe el& iar pe tine de1"r( . deeart doar
vor%e ur"teH
Aa i dorete # '"# / s iese mereu prima la orice concurs.
:u cred c s-ar comp"ace /co-/lce" s te #ucce"d / succede i de data asta.
Eiar p"ace : "r /lce" s vii cu noi la munteG
Ne1(''nd / netind rspunsul& a pierdut premiul.
De aici reias / re'e#e c este un %r%at 'alant.
Dnii ignoreaz / '!nor s!aturile celor din <ur.
:u recunoate niciodat c"nd se nea" /#e 0n1"l asupra unui lucru.
M spl pe m"ini& nu vreau # - /roco/#e#c : # - /r'co/#e#c cu vreo %oal.
Miam dev'ru#"( / des*irusat calculatorul.
Maina avariat a !ost dezansamb"at / de%"#"-bl"( .
2

S-ar putea să vă placă și