Sunteți pe pagina 1din 4

Slide 1:

Istoria si evolutia brandului


1 Aprilie 1976 Steve Jobs, Steve Wozniak si Ronald Wayne froeaz! "ntreprinderea
Apple #i v$nd priul %al%ulator denuit Apple I&
19'() %al%ulatorul *a%intos+ este introdus "n %ir%uitul %oer%ial, debutul %!ruia a
fost sus,inut de %elebrul spot publi%itar din19'(, %apanie publi%itar! "n valoare de
1,- ln .&
I/ 1991 este lansat! o nou! linie de %al%ulatoare portabile 0o1er2ook, %are a stabilit
o for! nou!, odern! #i er3onoi%! pentru %al%ulatoarele portabile&
4ara ni%iun dubiu afa%erea Apple a in%eput sa prospere enor in 5667 %and a fost
lansat telefonul obil i0+one %are s7a vandut in peste 576&666 de e8epplare in
priele 96 de ore&

Slide 5:
*isiunea, viziunea si valorile
Apple se an3a:eaz! s! adu%! pe pia,! %ele ai bune %al%ulatoare personale,
dispositive de %ouni%are obil!, uzi%! di3ital! portabil! #i e8perien,! video pentru
%onsuatori, studen,i, profesori, %opanii #i a3en,ii 3uvernaentale prin
e%+paentele saleinovatoare, soft1are, periferi%e, servi%ii #i oferte de internet
ori3inale&
;iziunea Apple este de a %olabora %u %opanii %e sunt responsaibile
finan%iar , le3al si so%ial dar este reprezentata si de <8tinderea re,elei sale de
distribu,ie pentru a a:un3e ai efi%ient la %lien,ii viza,i #i de aiasi3ura %u o %alitate a
v$nz!rilor #i a servi%iilor post v$nzare de %ea ai "nalt! %alitate&
;alorile :=onfor spuselor lui >i =ook a%tualul =<? Apple, el %rede %a
Apple valorile prin%ipale identifi%ate in %adrul firei sunt %unoasterea, epatia,
%onse%venta si e8%elenta in doenile in %are parti%ipa&
Slide 9:
Atribute de personalitate:
Relevanta: Apple isi propune sa indeplineas%a asteptarile %lientilor si sa se %oporte
asa %u se asteapta a%estia&
=onsistenta: a%est brand Apple presupune in%rederea %lientilor in ar%a si un
esa: transis de %opanie %are nu se indeparteaza de valorile brandului&
0ozitionarea %ore%ta: Apple este astfel pozitionat pe piata in%at isi 3aseaste
lo%ul potrivit in intea %uparatorilor
@urabil: sustenabilitatea Apple fa%e %a afa%erea sa fie %opetitiva si %ondusa
%atre su%%es&
=redibilitate: Apple fa%e e8a%t %e proite& *odul in %are %ouni%a %eea %e
ofera brandul este realist
?ri3inalitate: Apple este diferit si uni%&
Atra%tivitate: Apple %aptiveaza si inspira&
slide (:
ARAI><=>BRA @< 2RA/@
@in pun%tul de vedere al ar+ite%turii de brand , %opania se entine %a un ConolitC
al identitatii de brand 7 totul fiind aso%iat %u nuele de Apple, %+iar si %$nd se
investeste puterni% "n produsele Apple i0od si Apple i>unes&
0rodusele a%tuale Apple in%lude nu doar i0od si i>unes , dar si i*a% , i2ook , iDife ,
iWork , i0+one , i0ad , si a%u i%loud &
En tip %e prefi8ul Ci C este folosit nuai pentru produsele de %onsu , a%esta
nu este folosit pentru un nuar are de produse de %onsu Apple F de e8eplu, *a%
ini , *a%2ook , Apple >; , Airport <8tree , Safari , Gui%k>ie , si *a3i%
*ouse H
slide - :
0ozitionarea brandului:
@upa un salt de 159I al valorii anul tre%ut, %opaniei Apple nu i7a ai trebuit ult
pentru a a:un3e nr&1& Iata %u a otivat Interbrand a%est lu%ru: J@in %and in %and o
%opanie ne s%+iba viata, nu doar prin produsele sale, %i si prin etos7ul sau&
0rodusele lor sunt per%epute %a fiind ai usor de utilizat:=oputerul *a% a fost ult
tip per%eput %a usor de utilizat ai usorde%$t un %oputer *i%rosoft , pre%u si ai
fiabil &
2randin3 a fost realizat %u are su%%es astfel %a Apple a fa%ut o treaba buna de a
%onvin3e %onsuatorii %a a%easta este ar%a de baza %u %are toata luea vrea sa fie
aso%iat&
Slide 6:
Ipa%tul %elor ( ve%tori ai tan3ibilitatii brandului:
0rodusul: En %oparatie %u alte %opanii de %al%ulatoare si de %onsu de
aparate le%troni%e, Apple este ai ult su%%es, iar liniile sale de produse arata ereu
oderne si %u stil&
*ediul brandului: este forat de ediul in %are se prezinta , a%esta fiind in
doeniul de a%tivitate al %oputerelor, ele%troni%elor si inovatiei produselor de inalta
te+nolo3ie, Aard1are, Soft1are, <le%troni%e de %onsu, @istributie di3itala&
=ouni%area: Apple isi propune o %ouni%are ai buna intre ei si
%onsuatori si intre %onsuatori si produsele lor&
=oportaentul: este ipus de o anuita dis%retie intre an3a:ati , an3a:ator si
ediul e8tern astfel in%at toate datele referitoare la viata personala sau produsele
apple sunt %onfidentiale&
Slide 7:
2rand report %ard
1& 2enefi%iile dorite de %lienti:=opania Apple, se bazeaza pe faptul %a
or3anizatia ofera produse de %alitate superioara, %are satisfa% nevoile reale ale
%lientilor si ofera o valoare durabila&
5&Relevanta:0rin a%+izitionarea %opaniei 2eats <le%troni%s DD= and 2eats
*usi%, Apple doreste sa ofere produse inovatoare in bransa audio&
9& Strate3ia de pret:Apple vizeaza o anuita %ate3orie de %lienti, %u venituri
ari, inovatori, %u lo%uri de un%a bune si %u un stil de viata aparte&
(&0ozitionarea brandului:
Apple FarH este un nue de ar%a distin%tiv, usor de re%unos%ut si de aintit&
Senifi%atia asupra identitatii ar%ii Apple perite %a, din pun%t de vedere strate3i%,
ea sa fie pozitionata eotional ai de3raba, de%at fun%tional&
-& =onsistenta: Apple isi pastreaza doinatia pe plan lo%al in SBA dar si pe
plan ondial sta se afla in topul vanzarilor&
Slide ':
6&Ierar+ia brandului:@etronand 3i3antul =o%a7=ola %are a fost tip de 19 ani
pe priul lo%, in 5616 Apple a reusit sa o%upe pria pozitie tip de trei ani in %adrul
%elor ai %unos%ute si dorite branduri&
7& <ti%+etarea brandului:
Kara:ul unde s7au pus bazele %opaniei a fost si pun%tul de ple%are a %eea %e ura sa
devina %ur$nd zona de "nalte te+nolo3ii LSili%on ;alleyM %are astazi 3azduieste %ele
ai de top %orporatii din lue&
'&2randul intern:
2randin3ul intern in Apple in%epe de la an3a:atii sai, pentru %a ei sunt sin3urii %are ii
ipartases% brandul&
9&Spri:in pe teren lun3 al brandului:Apple este asi3urata in prin%ipal de
faptul %a Apple =oputers nu vinde doar produse, %i isi vinde ar%a, adi%a vinde un
i8 de sperante, vise si aspiratii&
Slide 9:
Koo3le, Apple si I2* sunt %ele ai valoroase trei branduri ondiale "n 561(,
reiese dintr7un top "nto%it de %atre %opania de %er%etare *ill1ard 2ro1n&
=onfor rezultatelor 2randN 7 >op 166 branduri 3lobale, Koo3le devine %el
ai valoros brand 3lobal din lue, %u o valoare de 1-9 iliarde de dolari si o %restere
anuala de (6I&
>otodata, dupa %e tip de trei ani a o%upat priul lo%, Apple %oboara pe lo%ul
se%und din %auza unei s%aderi de 56I din valoarea brandului, la 1(' iliarde de
dolari&
En tip %e Apple ra$ne un brand perforant de top, e8ista o per%eptie din %e
"n %e ai rasp$ndita %a nu "si ai a%tualizeaza te+nolo3ia pentru %onsuatori,
sustinuta si de lipsa lansarilor de produse %u adevarat noiO, se pre%izeaza "n %on%luziile
raportului&
0odiuul este "n%+eiat de 3i3antul aeri%an I2*, %u o valoare a brandului de
16' iliarde de dolari, dar, "n a%elasi tip, o%upa priul lo% "ntre brandurile %are se
adreseaza afa%erilor Fbusiness to businessH&
Slide 16:
4a%tori %+eie %are au asi3urat su%%esul brandului:
Apple ese vazuta %a oferind produse de o %alitate inalta, %onstruite %u a:utorul unei
te+nolo3ii inovatoare, %are ina3azineaza o are %reativitate, ia3inatie si au un
desi3n spe%ifi%&
?bie%tive ofensive %are urares% su%%esul& Apple isi stabileste obie%tive
abitioase si a%tioneaza %u feritate pentru a le atin3e& <a %onsidera %a produsele
sale pot s%+iba odul in %are oaenii lu%reaza si traies%&
Apple prin i:loa%ele edia se afla ai aproape de %onsuatori, prin
publi%itatea oferita produselor lor %at si prin produsele propriuzuse&
=ontributia so%iala este un prin%ipiu %are se aterializeaza la standarde
ridi%ate& =u a:utorul produselor sale, Apple doreste sa a:ute oaenii, sa realizeze ai
ult de%at ar putea obtine sin3uri, sa fa%a luea un lo% ai bun& =opania doreste sa
reprezinte un valoros a%tiv e%onoi%, intele%tual si so%ial, in %ounitatile in %are isi
desfasoara a%tivitatea&