Sunteți pe pagina 1din 3

Dupa destinatia fondurilor allocate

- investitii de capital (reale sau directe) care reprezinta alocarea mijloacelor


banesti nemijlocit in productie, pentru constituirea unor active materiale si
nemateriale
- investitii de portfoliu (financiare) care se realizeaza prin cumparraea titlurilor de
valoare, operelor de arta, crearea unor depozite bancare etc tinundu-se cont
indeosebi de rata dobinzilor bancare, in functie de care se apreziaza daca sunt sau
nu rentabile
- investitii publice- destinate atingerii scopurilor de gestionare a administratiei
publice, care sunt realizate de catre autoritatile statului
- investitii individuale destinate sustinerii activitatilor curente ale indivizilor si
gospodariilor acestora
In unele surse investitiile reale sunt divizate in investitiii
- corporale (achititionare de bunuri, utilaje, intreprinderi in scopul sporirii
stocurilor de productie)
- necorporale (licente, brevete, know-how)
Dupa obiectivul urmarit prin realizarea proiectului
- investitii productive care la rindul lor se clasifica in
a) investitii de epansiune( dezvoltare, etindere) presupun cheltuieli in vederea
maririi capacitatilor de productie
b) investitii de mentinere tin de reutilarea capacitatilor de productie eistente
c) investitii de modernizare se fac cu scopul cresterii performantelor tehnice,
imbunatatirii randamentelor uitilajelor eistente
d)investitii de inovare lansarea noilor activitati
- investitii strategice se fac mai mult in sfera cercetarii dezvoltariisau in alte
scopuri si care au efecte indirecte asupra investitiilor productive
- investitii obligatorii sunt facute cu scopul de a respecta anumite reglementari
legislative sau anumite angajamente luate fata de alti agenti economici
Dupa gradul de risc pe care il implica
- investitii cu risc redus, care sunt cele mai frecvente! "ceasta categorie include
investitiile de mentinere si de ameliorare care necesita resurse putine, dar au si
cele mai mici efecte
- investitii cu risc sporit, in categoria carora intra investitiile de dezvoltare,de
epansiune, de inovare, iar uneori si cele de modernizare, acestea fiind valori mult
mai mari, produc si efecte mai mari# cresterea capacitatilor tehnice, efectuarea
unor restructurari de productie, implimentarea noilor produse si servicii
Dupa localizare
- investitii interne
- investitii eterne( participarea de fonduri la formarea capitalurilor altor firme,
pentru diversificarea activitatii)
Dupa structura lor tehnologica
Investitii in mijloace fie, ce se grupeaza in
a) cheltuieli de achitionare a utilajelor, care include costul utilajelor, cheltuieli de
transport, diferite tae aferente acestora
b) cheltuieli de montaj si de instalare
c) cheltuieli aferente constructiilor, amenajarilor
d) cheltuieli ce tin de lucrarile si de eploatarile geologice, care includ prospectiuni,
studii, cercetari asupra terenului precum si cheltuielile privind achizitionarea
acestuia
- cheltuieli preliminare si alte cheltuieli , care cuprind cheltuielile de proiectare,
cheltuielile de pregatire a personalului aferent noului obiectiv de investitii,
cheltuielile ce tin de supravegherea lucrarilor, licente, procurarea de know-how si
cheltuieli de constituire
- capitalul de lucru sau fondul de rulment, reprezentind prima dotare
Dupa rolul functional pe care il detine in cadrul proiectului
- investitii directe (cheltuieli legate functional de obiectivul care se edifica)
- investitii eecutate in regie proprie (cheltuieli de resurse, legate functional de
investitia directa)#
- investitii eecutate mit (cheltuieli ce se fac in ramuri sau domenii conee celui
in care se infaptuieste proiectul)
Dupa modul de eecutie, investitiile se clasifica in$
- investitii eecutate in antrepriza( in cadrul carora, de obicei, lucrarile se eecuta
de o intreprindere specializata de constructie-montaj cu dotare tehnica si personal
calificat afferent specificului activitatii lor)
- investitii eecutate in regie proporie(adica cu fortele proprii ala investitorului)
- investitii eecutate mit
Dupa sursa de finantare, investitiile se clasifica in
- investitii finantate de surse proprii
- investitii finantate de surse atrase
Din punctual de vedere al relatiilor ce se stabilesc intre intreprinzator si sursa de resurse
pentru investitii, investitiile straine se grupeaza in % categorii
- investitii directe (cind agentul finantator capata si posibilitatea de alua decizii si
de control asupra proiectuluipe linie manageriala, tehnologica,de marketing etc)
- investitii de portfoliu(care reprezinta plasamente pur financiare , fara alte
implicatii in desfasurarea proiectului)
Investitiile se mai clasifica in functie de marimea efortului investitional (mari,mici) dupa
criteriul importantei (proprie, de ramura, nationala, mondiala) dupa modul de constituire
(nete si brute) etc!
In &epublica 'oldova, la macronivel sunt folisiti urmatorii indicatori de structurare a
investitiilor#
- investitii in capitalul fi, inclusiv pentru lucrari de constructii-montaj
- punerea in functiune a mijloacelor fie
- volumul lucrarilor in antreprinza
De asemenea, se practica structura investitiilor in capitalul fi, pe forme de
proprietate$
- publica
- private
- mita
- straina
- a intreprinderilor mite
In afara de aceasta, investitiile se divizeaza dupa sursele de finantare
- mijloacele bugetare
- mijloacele intreprinderilor
- mijloacele populatiei
- investitii straine
- alte surse