Sunteți pe pagina 1din 5

1. Ce este o afacere?

a. un produs,
b. un serviciu;
c. un proces
d.un proiect;
e. toate variantele de mai sus. Raspuns:E
2. Care sunt cele 4 tipuri principale ale intrebarilor de interviuri.
a. intrebari dechise,
b. intrebari inchise,
c. intrebari ce,
d. intrebari de interventie / terapeutice. R: A, , !
3. Enumerati barierele de comunicare:
a. bariere de limba"
b. bariere de mediu
c. bariere datorate po#itiei emitatorului sau receptorului
d. bariere de conceptie
e. bariere determinate de factori interni. R: A, , C, !, E
4. Care sunt nivelele comunicarii umane e$istente:
a. Comunicare interpersonala,
b. Comunicare intrapersonala
c. Comunicarea de %rup
d. Comunicare indirecta
e. Comunicare verbala
f. Comunicare publica
%. Comunicarea de masa R: A, , C, !,
5. !upa criteriul mi"loacelor &i a anali#atorului c'reia se adresea#' stimulul
mesa"ului ce fel de tipuri de comunicare identificam:
a. Emitator(receptor
b. Comunicare acustica si chimica
c. Comunicare vi#uala, acustica, chimica, relatia emitator(receptor
d. Comunicare acustic', comunicare tactil', comunicare chimic',
comunicare vi#ual' R: C
6. )eoria intelli%ence(ului *n formularea dat' de Robert +. ,ternber%
comprim' trei fa-ete ale intelli%ence(ului :
a. teorie , practic', ideolo%ie
b. practic', e$perien.', consisten.'.
c. c. componen.', e$perien.', practic', R: C
7. ,ursele deschise pot fi:
a. a. tv, multimedia, internet, publicatii etc
b. . humint, imint, #iare, si%int, radint, etc
c. . c. imint, si%int, masint, %eoint, techint, etc. R: A
8. Ce repre#inta informatia?
a. suport pentru luarea deci#iei
b. re#ultatul colectarii, or%ani#arii si procesarii datelor
c. /ntelli%ence
d. Cunoastere R: A, !
9. Ce inseamna R 0 i $ f1A, ), 23 $ 4/C ?
a. .A(Actiune, )()eribilism , 2(2iolenta , C(Contramasuri , f(functie , i(
/nadecvat
b. A(Armata , )()erorism , 2(2ictima , C(Contraterorism , f(functie , i(
/ncapabilitate
c. .A(Activ , )(Amenintare , C(Contramasuri , f(functie de probabilitate , i(
coeficient de impact, R: C
10. Cate tipuri de analisti e$ista?
a. un sin%ur tip 1strate%ic3
b. doua tipuri 1strate%ic si tactic3
c. trei tipuri 1strate%ic, tactic, operational3 R:C
11. Cum functionea#a metoda ipote#elor concurente?
R: identifica un set de ipote#e alternative, evaluea#a sistematic datele
consistente si pe cele insuficiente din fiecare ipote#a, si respin%e ipote#a care
contine prea multe date insuficiente.
45 . Cand este indicat sa folosesti metoda ipote#elor concurente?
a. intr(o problema simpla
b. intr(o problema comple$a R:A
46. Care este avanta"ul utili#arii metodei ipote#elor concurente?
a. nu ai nevoie de mult timp la dispo#itie
b. reduce unele limitari co%nitive
c. este usor de aplicat
d. are re#ultate precise
e. conduce la o mai buna intele%ere a subiectului R :
44. 7rin ce difera metoda ipote#elor concurente fata de alte metode?
R: in timp ce alte metode cauta sa confirme ipote#ele favorite, aceasta metoda
cauta sa elimite sau sa respin%a ipote#ele, astfel incat la final sa ramana cea cu cele
mai putine informatii inconsistente.
48. Cand metoda anali#ei ipote#elor concurente nu da re#ultate?
R: cand analistii sunt prea convinsi de ar%umentele lor si isi mentin cu tarie
opinia.
49. care sunt pasii metodei anali#ei ipote#elor concurente?
4. definirea problemei
5. identificarea ipote#elor posibile
6. reali#area unei liste de ar%umente pro si contra ptr fiecare ipote#a
4. reali#area unei matrici cu ipote#a si ar%umentele alaturate
8. reconsiderarea ipote#elor 9. conclu#ii personale privind probabilitatea fiecarei
ipote#e
:. compararea cu re#ultatele altor analisti
;. discutii privind re#ultatele tuturor ipote#elor
<. identificarea indicatorilor pentru observatii viitoare privind ipote#a/ele
casti%atoare
4:. Ce este amenintarea in =,/>E,, />)E??/@E>CE? Enumerati tipurile
de amenintari. Aenomen, obiect, persoana sau or%ani#a-ie etc. care poate
e$ploata *n mod inten.ionat sau accidental o vulnerabilitate a unui activ cu
scopul producerii unei pa%ube materiale sau nemateriale .
)ipuri de amenintari : (provenite din mediu ( natural Bcriminale
4;, !in ce este alcatuit ciclul /ntelli%ence?
a3 7lanificarea informatiilor, colectarea informatiilor si utili#area informatiilor
b3 ,olicitari din partea beneficiarului, 7rocesare
c3 Anali#a si !iseminare R: A C
d3)oate cele de mai sus / rasp corect d3
4<. !e cate tipuri sunt amenintarile?
a3 de 6 tipuri:naturale, provenite din mediu si criminale
b3 naturale si criminale
c3 provenite din mediu si criminale / rasp corect a3
5C. !omeniile %andirii critice sunt :
a3 domeniul psiholo%ic si domeniul sociolo%ic ;
b3domeniul filosofic si stiintific si domeniul comportamentului uman;
c3 %andirea lo%ica si %andirea matematica ;rasp corect b3
54. Cate tipuri de anali#a de intelli%ence e$ista?
a3 6: descriptiv, e$plicativ si estimativ ;
b3 6: descriptiv, e$plicativ si interpretativ ;
c3 4: descriptiv, e$plicativ, interpretativ si estimativ / rasp corect c3
55. 7rincipiul fundamental care sta la ba#a Anali#ei /pote#elor concurente
este:
a3 demonstrarea anali#elor
b3eliminarea ipote#elor
c3 depasirea limitelor co%nitive / rasp corect b3
56. Rafinarea matricii in A/C consta in:
a3 e$aminarea matricii, revederea ipote#elor si eliminarea probelor si
presupunerilor care nu au valoare de dia%nostic
b3 revederea ipote#elor si eliminarea probelor
c3 niciuna de mai sus / rasp corect a3
54. A>A?/DA /7E)EDE?ER CE>C=RE>)E
a3*ncepe cu de#voltarea unui set de ipote#e alternative
b3Fncepe cu identificarea ipote#ei cu un %rad mare de probabilitate pentru
care analistul caut' confirmare
c3caut' de obicei dove#i care s' confirme ipote#a favorit'
raspuns corect( A3