Sunteți pe pagina 1din 42

Libertatea de exprimare

Art. 10
Orice persoana are dreptul la libertatea de
exprimare. Acest drept cuprinde libertatea
de opinie si libertatea de a primi sau de a
comunica informatii ori idei fara amestecul
autoritatilor publice si fara a tine seama de
frontiere. Prezentul articol nu impiedica
statele sa supuna societatile de
radiodifuziune , de cinematografie sau de
televiziune unui regim de autorizare.
Libertatea de exprimare
Exercitarea acestor libertati ce comporta indatoriri
si responsabilitati poate fi supusa unor formalitati,
conditii, restrangeri sau sanctiuni prevazute de
lege, care constituie masuri necesare intr-o
societate democratica, pentru securitatea
nationala, integritatea teritoriala sau siguranta
publica, apararea ordinii si prevenirea infractiunilor,
protectia sanatatii sau a moralei, protectia
reputatiei sau a drepturilor altora, pentru a
impiedica divulgarea de informatii confidentiale sau
pentru a garanta autoritatea si impartialitatea
puterii judecatoresti

Libertatea de exprimare constituie unul din
fundamentele esentiale ale unei societati
democratice, una din conditiile primordiale
ale progresului ei
Priveste nu numai informatiile sau ideile
apreciate favorabil sau considerate ca
inofensive sau indiferente, dar si pe cele
care contrariaza, socheaza sau nelinistesc


Handyside/M.Britanie
Art 10 apara
Libertatea de exprimare a opiniilor si
ideilor
Libertatea de informare
fara nicio constrangere
Prin mijloace tehnice diverse (traditionale,
moderne, etc.)

Libertatea de exprimare
Priveste
Opinii si informatii politice, sociale,
economice
Expresia artistica
Informatii cu caracter comercial
Libertatea de exprimare
Nu protejeaza idei sau opinii care ar fi
contrare valorilor aparate de Conventie
Libertatea de exprimare
Obligatia negativa
De a nu impiedica exercitarea libertatilor
garantate de text
Obligatii pozitive
Verticale - asigurarea concreta a unor
posibilitati egale de exprimare prin toate
mijloacele
Orizontale-protejarea in cadru profesional

Obligatiile statului
Libertatea de opinie
Libertatea de informare
(libertatea de a primi sau comunica
informatii sau idei fara ingerinte din
partea autoritatilor publice si fara
limitari date de frontierele dintre
state)
Continutul libertatii de exprimare
Forma clasica a libertatii de exprimare
Nimeni sa nu fie urmarit sau condamnat pentru
opiniile sale
Posibilitatea pentru orice persoana de a exprima si
opinii minoritare
Opinia nu poate fi limitata
Exprimarea opiniei poate forma obiectul unei limitari
pentru respectarea drepturilor apartinand altor
subiecte de drept
Libertatea de opinie
Alegerile libere si libertatea de exprimare
constituie baza unui regim democratic
In perioadele preelectorale este important sa
se permita circularea opiniilor de orice fel ce
intereseaza viata natiunii
Libertatea de opinie si activitatea
politica
Libertatea de a primi sau comunica informatii sau idei
Trebuie exercitata fara nicio ingerinta din partea
autoritatilor publice
Cu exc. Art. 10 par. 2, trebuie exercitata fara ingerinte
din partea autoritatilor publice
Continutul oricarui mesaj adresat publicului trebuie sa
fie liber

Libertatea de informare
Priveste toate categoriile de mesaje, indiferent de
continutul acestora
Difuzarea de programe pe unde hertziene
Retransmiterea lor prin cablu
Buletinele saptamanale care informeaza cititorii
asupra evolutiilor pietei
Expresia artistica
Informatii cu caracter comercial

Domeniu de aplicare
Muzica usoara
Dreptul la publicarea de fotografii
Satira
Romanul
Publicitatea (tb.impiedicata concurenta neloiala si
inducerea in eroare a consumatorului)

Domeniu de aplicare
Dreptul de a primi, de a receptiona toate informatiile
transmise prin mass-media, mai ales cele de interes
general

Libertatea de receptionare
Absenta oricarui sistem de autorizare sau cenzura
prealabila
Presupune responsabilitate
Garantiile acordate presei au o importanta deosebita
cainele de paza al societatii
Obligatia de a comunica informatii si idei asupra
problemelor dezbatute in arena politica sau care
privesc alte sectoare de interes public
Protejarea reputatiei altuia
Dreptul de a cauta informatii
Presa
Relatari obiective si echilibrate
Buna-credinta
Informatii exacte si demne de crezare
Posibila doza de exagerare sau provocare
Distinctia intre fapte si judecati de valoare
Judecatile de valoare fara baza factuala pot aparea ca
excesive
Trebuie furnizate baze factuale suficiente

Presa

Protectia surselor de documentare si informare ale
jurnalistilor
Obligarea desconspirarii surselor, perchezitia asupra
unui jurnalist fapte grave care pot fi justificate de un
interes public deosebit
Protectia surselor
Recunoaste rolul social al partidelor politice si al
dezbaterilor de idei
Libertatea dezbaterilor politice nu are caracter absolut
Limitele criticii admisibile mai largi cand poarta asupra unor
actiuni ale Guvernului/om politic care actioneaza ca
personaj public, mai ales daca priveste declaratii publice
Omul politic are dreptul la respectarea vietii private
(protejarea reputatiei, demnitatii)


Libertatea de exprimare si lupta de
idei politice
Presa are indatorirea de a informa publicul asupra
problemelor de interes general (functionarea justitiei)
Publicul are un interes legitim in a se informa si a fi
informat cu privire la procedurile judiciare penale
Garania nfptuirii justiiei are nevoie de ncrederea
publicului
Magistratii au obligatia de rezerva
Avocatii criticile lor trebuie sa pastreze anumite limite
Procedura de judecata trebuie condusa incat sa fie
garantata echitatea procedurii si libertatea de exprimare a
avocatului

Libertatea de exprimare si
administrarea justitiei
Obligatia de rezerva
Magistratii se bucura de libertatea de exprimare cand
pun in discutie publica modul in care functioneaza
instantele de judecata (Kudeshkina/Rusiei)
Limitele criticii admisibile diferite fata de particulari

Libertatea de exprimare si
administrarea justitiei
Obligatia de rezerva, mai ales ca au acces la informatii
confidentiale
Dreptul la libertatea de exprimare
Denuntarea unor conduite ilicite (divulgarea de
informatii secrete)
Militarii au o libertate de exprimare limitata
Alesii locali/alti functionari locali-critica admisibila
Politia restrangerea dreptului membrilor politiei de
a participa la dezbateri si activitati politice

Libertatea de exprimare si functia
publica
Poate privi aspecte ale activitatilor economice sau
politicilor comerciale
Uneori, publicarea de articole poate fi prohibita:
Respectarea vietii private
Confidentialitatea unor informatii comerciale
Cercetator cu opinie minoritara
Avocat care-si facea reclama
Medic criticat in ziare
Libertatea de exprimare si activitatile
comerciale
Statele pot reglementa printr-un sistem de licente
organizarea radiodifuziunii pe teritoriul lor, in special sub
aspect tehnic
Statele nu se pot sustrage prin masurile de autorizare
exigentelor garantarii libertatii de exprimare
Marja de apreciere acordata statelor intr-un regim de
autorizare nu este nelimitata
Nu se garanteaza societatilor de radiodifuziune un drept la
obtinerea unei autorizatii
Respingerea nu trebuie sa fie arbitrara sau discriminatorie


Autorizarea societatilor de
radiodifuziune, cinematografie si
televiziune
Situatia de monopol public
Refuzul de a acorda o licenta de transmisie ingerinta
Statele au obligatia de a lua masuri pozitive de
protectie
Statul trebuie sa fie garantul suprem al pluralismului

Autorizarea societatilor de
radiodifuziune, cinematografie si
televiziune
Libertatea de informare trebuie sa se realizeze fara
luarea in considerare a frontierelor
Puterea de autorizare a statelor in materie de
radiodifuziune si televizune nu se intinde asupra
receptarii emisiunilor
Domeniu de aplicare:
Scrisori, Publicatii, Emisiuni radiofonice, emisiuni de TV
sau multimedia
Obligatia statelor de a proteja
receptionarea informatiilor
Luarea in considerare a unor
Interese de ordin general (siguranta nationala,
integritatea teritoriala, siguranta publica, prevenirea
savarsirii unor infractiuni, protectia sanatatii si a moralei
publice, garantarea independentei si impartialitatii
puterii judiciare)
Interese de ordin personal (reputatia si drepturile ce
apartin altor persoane, impiedicarea divulgarii de
informatii confidentiale)
Limitele libertatii de exprimare
Statele au o marja de apreciere care nu este
nelimitata
Exercitiul libertatii de exprimare presupune indatoriri
si responsabilitati
Posibilitatea pentru stat de a exercita anumite
ingerinte
Ingerintele trebuie sa indeplineasca anumite conditii
Limitele libertatii de exprimare
Obligatia de moderatie si retinere
(obligatia de rezerva), mai ales cand
informatiile pe care le detin sunt
acoperite de secretul profesionalIndatoriri si responsabilitati ale
functionarilor publici, avocatilor,
creatorilor de arta
Intinderea lor depinde de situatia concreta in discutie
si procedeul tehnic utilizat
Sa actioneze cu buna-credinta
Respectarea legilor
Respectarea reputatiei si drepturilor altor persoane si
prevenirii difuzarii de informatii confidentiale
Numai informatii de interes public
Redarea unor articole aparute in alte publicatii sau a
unor relatari ale tertilor
Editorul este tinut indirect de aceleasi indatoriri si
responsabilitati


Indatoriri si responsabilitati ale
jurnalistilor
Legea scrisa/legea nescrisa/textele de rang
infralegislativ/ norme continute de tratate
internationale
Conditii
Previzibila (enuntata cu suficienta precizie pentru a
permite destinatarului sa-si regleze conduita sociala)
Poate fi interpretata de jurisprudenta
Accesibila (cetateanul sa dispuna de informatii
suficiente cu privire la existenta si continutul ei)

Ingerinta sa fie prevazuta de lege
Protectia unor interese de ordin social sau individual
Protectia securitatii nationale, protejarea moralei
publice, apararea ordinii publice, garantarea
autoritatii puterii judecatoresti, asigurarea
neutralitatii politice a functionarilor autoritatilor
locale sau a politistilor, etc.


Ingerinta sa urmareasca un scop
legitim
Condamnarea unor ziaristi sau particulari pentru
afirmatii cu caracter defaimator facute la adresa unor
oameni politici, functionari, magistrati, alte persoane
publice, particulari
1. pastrarea unui just echilibru
2.necesitatea publicarii de informatii, documente,
fotografii in presa sa serveasca interesul public si sa
contribuie la dezbaterea unor probleme de ordin
general
Libertatea de exprimare si protejarea
reputatiei si drepturilor altora
Termenul necesar implica existenta unei nevoi
sociale imperioase
Statele au o anumita marja de apreciere
Marja de apreciere supusa controlului european
CEDO nu se substituie jurisdictiilor interne
competente
Verifica doar prin prisma art. 10
Trebuie dovedite Legitimitatea si Necesitatea
ingerintei
Ingerinta sa fie necesara intr-o
societate democratica
Necesitatea oricarei restrictii trebuie stabilita in mod
convingator
Limitele aduse confidentialitatii sursei impun un examen
extrem de scrupulos
Discursul politic si alte probleme de interes general nu lasa
loc restrictiilor
Critica trebuie tolerata chiar daca este provocatoare sau
insultatoare
Pluralismul ideilor si informatiilor (cetatenii trebuie sa
primeasca mai multe mesaje, sa aleaga intre ele, sa-si
formeze opinii pe baza unor exprimari multiple)
Conditia necesitatii raportata la presa
Avocat
Comportamentul exprimat in diverse moduri, inclusiv
pe plan artistic, fata de o anumita religie, fata de
probleme sensibile pentru societate
Alte cazuri
Natura si cuantumul pedepselor (Cumpana si Mazare)
Pedeapsa cu inchisoarea nu este proportionala
Sanctiunea restrictiei exercitarii profesiei de jurnalist nu se
justifica decat in cazuri exceptionale
Pluralitate de reclamanti rezultatul cumulat
Sanctiuni moderate (Mihaiu, Surek, Brunet-Lecompte, Stangu
si Scutelnicu, etc.)
Publicarea unor avize de impozitare protejate de secretul
profesional (Fressoz si Roire/ Frantei)
Secretul medical

Ingerinta sa fie proportionala cu
scopul urmarit
Handyside
Sunday Times
Lingens
Oberschlick
Kypryanou
Jersild
Cumpana si Mazare
Cuc Pascu
Mihaiu
Fressoz et Roire
Cauze
Libertatea de exprimare constituie unul din
fundamentele esentiale ale unei societati democratice
Ea se aplica atat ideilor sau informatiilor considerate
inofensive, dar si celor care socheaza, contrariaza sau
nelinistesc
Presa joaca un rol esential in societate (caine de paza
al democratiei), dar ea nu trebuie sa depaseasca
anumite limite
Concluzii
Limite: protectia si reputatia drepturilor altora,
necesitatea de a impiedica divulgarea unor informatii
confidentiale, etc.
Presa are indatorirea de a comunica informatii si idei
privitoare la toate problemele de interes general
Posibilitatea de a recurge la o doza de exagerare sau
provocare
Necesitatea oricarei restrictii trebuie stabilita intr-o
maniera convingatoare
Concluzii
Revine autoritatilor nationale sarcina evaluarii unei nevoi
sociale imperioase
Proportionalitatea restrictiei impuse cu scopul urmarit
Curtea nu se substituie autoritatilor nationale
Verifica daca deciziile autoritatilor interne au fost adoptate
cu respectarea marjei de apreciere ce le este recunoscuta
Ingerinta trebuie examinata in ansamblul cauzei motive
pertinente si suficiente, necesare intr-o societate
democratica
Concluzii
Analiza indeplinirii conditiilor este graduala, nu
cumulativa
Se analizeaza
Ingerinta
Prevazuta de lege
Scopul legitim
Necesitatea
ProportionalitateaConcluzii