Sunteți pe pagina 1din 88

Dou ri care au, i una i alta,

restaurante MacDonalds nu au purtat


niciodat rzboi ntre ele de cnd au
aceste restaurante
Thomas L !riedman, Le"us i mslinul
Globalizare i regionalizare
CUPRINS
Introducere .
Capitolul 1
Globalizarea coninut i semnificaii

Capitolul 2
Corporaiile multinaionale principalul vector
al globalizrii ..
Capitolul 3
Globalizarea produciei firma n faa
provocrilor globale
Capitolul 4
Globalizarea economiei argumente pro i
contra ..
Capitolul 5
Raportul globalizare regionalizare ..
Capitolul 6
niunea !uropean
..
Capitolul 7
"ezvoltarea regional n Rom#nia .
Capitolul 8
$lanul %aional de "ezvoltare
.
2
Globalizare i regionalizare
Bibliografie
3
Globalizare i regionalizare
INTRODUCERE
Realizarea unui curs cu titlul Globalizare i
regionalizare s-a o!eit "nc# e la "nceput o
pro!ocare$ %oti!ele sunt nu&eroase' cele ou#
cu!inte se repet# aproape obsesi! "n literatura e
specialitate a ulti&ilor ani$ C#r(i) articole)
co&unic#ri la con*erin(e tiin(i*ice +$ nenu&#rate
lucr#ri "n care autori renu&i(i "i spun p#rerea
re*eritoare la procesul e globalizare i la cel e
regionalizare$ ,rincipala proble&# "n &o&entul
"n care trebuie s# preai stuen(ilor o isciplin#
cu acest nu&e este cea a selec(iei' care sunt
cele &ai a!izate p#reri) care sunt cele &ai
co&petente opinii "n o&eniu- ,entru c# un curs
trebuie s# trans&it# in*or&a(ie) s# spun# lucruri
necontro!ersate) espre un subiect e.tre& e
contro!ersat$
/n plus) pentru a scrie un curs e autor) trebuie
s# spui ce!a nou' se poate spune oare ce!a nou
espre globalizare i regionalizare- Cu siguran(# a$
0ar este oare i&portant pentru stuen(i s# a*le o
opinie anu&e espre acest subiect) sau) i&potri!#
este bine s# a*le c1t &ai &ulte opinii pentru a-i *or&a
"n *inal propria p#rere-
4
Globalizare i regionalizare
2at# c1te!a intre &oti!ele care au us la
actuala structur#) &ai pu(in obinuit# a cursului e
Globalizare i regionalizare. 3iecare capitol este tratat
pe baza unei bibliogra*ii speci*ice) consierat#
rele!ant# pentru te&a respecti!#$ Coeren(a este
asigurat# prin succesiunea 4 logic#) spune& noi 4 a
capitolelor) precu& i prin co&entariile e la "nceputul
sau s*1ritul *iec#rei te&e$
,arcurgerea acestui curs trebuie s# asigure "n
pri&ul r1n "nsuirea c1tor!a concepte *una&entale
pentru *iecare !iitor econo&ist$ 0ar) cel pu(in la *el e
i&portant este ca *iecare intre cititori s# perceap#
esc5ierea intelectual# pe care o presupune o
ase&enea isciplin#$ ,ractic) *iecare re*erin(#
bibliogra*ic#) "ntregul curs se !rea un "ne&n la
lectur#$
&utoarea
5
Globalizare i regionalizare
Capitolul '
GLOBALIZAREA CONINUT I SEMNIFICAII
2ntensi*icarea globaliz#rii constituie tr#s#tura
*una&ental# a econo&iei &oniale la "nceputul
secolului 662$ 7a se caracterizeaz# prin accentuarea
tenin(ei e reucere i eli&inare a barierelor intre
econo&iile na(ionale) precu& i a&pli*icarea
leg#turilor intre aceste econo&ii$ 0ei este unul
intre cei &ai utiliza(i ter&eni "n literatura e
specialitate) nu se poate spune c# e.ist# o e*ini(ie
general acceptat#$
8na intre cele &ai cunoscute este e*ini(ia
9#ncii %oniale'
#lobalizarea se re$er la $aptul obser%abil c n
ultimii ani o parte din ce n ce mai mare a acti%itii
economice la ni%el mondial se deruleaz ntre
persoane i $irme din ri di$erite
6
Globalizare i regionalizare
Forele globali!"rii
:ceast# cretere a acti!it#(ii econo&ice "n a*ara
grani(elor a luat i*erite fore'
Coer#$l i%&er%a#io%al ' o parte in ce "n ce &ai
&are a bunurilor i ser!iciilor consu&ate pro!in in
i&porturi$ /n o&eniul rela(iilor *inanciare e.terne)
procesul e globalizare se oglinete aaar "n
creterea &ai rapi# a co&er(ului interna(ional *a(#
e prouc(ia &onial#$ /n perioaa 1;5< 4 1;;4)
co&er(ul interna(ional a crescut e 14 ori) "n ti&p
ce prouc(ia &onial# a sporit e 5)5 ori$ 0ina&ica
rapi# a co&er(ului interna(ional constituie o
consecin(# a a1ncirii i!iziunii interna(ionale a
&uncii) a liberaliz#rii accesului pe pie(ele e.terne
e bunuri i ser!icii i a progresului te5nici "n
o&eniul transporturilor i teleco&unica(iilor$
I%(e)&i#iile )&r"i%e *ire+&e - factorii determinani ai
creterii rapie a in!esti(iilor str#ine irecte sunt'
liberalizarea politicilor "n o&eniu= i&ple&entarea
progra&elor e pri!atizare) cu participarea
in!estitorilor str#ini= ac5izi(iile i *uzion#rile e
"ntreprineri) ca ur&are a sporirii concuren(ei= noile
te5nologii) care *aciliteaz# transporturile i
teleco&unica(iile) precu& i organizarea
&anage&entului *ir&elor i&plantate la &ari
7
Globalizare i regionalizare
istan(e$ ,rouc(ia interna(ional#) inclusi! prouc(ia
societ#(ilor transna(ionale) a *ilialelor i a altor
"ntreprineri legate e societ#(ile &ultina(ionale)
prin acoruri i alian(e) *#r# participarea e capital
a cunoscut o puternic# ez!oltare$ >ec5ea sc5e&#
e *abrica(ie "ntr-o (ar# i !1nzarea "ntr-o alt# (ar# a
ceat terenul opera(iunilor e *abrica(ie
interna(ional#$ ,rogresul te5nologic per&ite
esco&punerea i ezagregarea proceselor e
prouc(ie$ 3ir&ele "i aleg pentru *iecare intre
*azele procesului e prouc(ie locul care "ntrunete
cei &ai *a!orabili *actori e prouc(ie$ /n
consecin(#) e.portul nu &ai reprezint# aeseori
!1nzarea unui prous na(ional c#tre un cu&p#r#tor
str#in) ci ecurge in i*eritele localiz#ri na(ionale
ale "ntreprinerilor care particip# la crearea
aceluiai prous$ (ocietile multinaionale pot
contribui la sti&ularea ez!olt#rii econo&ice "n
(#rile e i&plantare) la "nt#rirea capacit#(ilor lor
te5nologice) la *or&area resurselor lor u&ane) la
*acilitarea accesului la noi pie(e$
Pie#ele fi%a%+iare 4 globalizarea acti!it#(ilor
*inanciare a *ost *acilitat# e progresele "n
o&eniul co&unica(iilor i in*or&aticii$ ?at# cu
pie(ele *inanciare globale au ap#rut i crizele
*inanciare globale care au relansat iscu(iile cu
8
Globalizare i regionalizare
pri!ire la a!anta@ele i eza!anta@ele procesului e
globalizare$
7.ist# opinii con*or& c#rora globalizarea nu
este un *eno&en nou) ba c5iar c# lu&ea era &ai
integrat# acu& un secol$ Co&er(ul i in!esti(iile) ca
propor(ie in ,29 erau co&aparabile) iar atorit#
grani(elor esc5ise) oa&enii puteau circula liber$ &e
este totui nou n aceast perioad'
Pie#e %oi
,ie(e globale cu ina&ic# ascenent# "n ser!icii'
b#nci) asigur#ri i transporturi=
,ie(e *inanciare noi' neregle&entate) conectate) cu
posibilitatea e a ac(iona i reac(iona la istan(#) "n
ti& real) cu instru&ente *inanciare noi precu&
prousele *inanciare eri!ate=
0eregle&entarea i sc#erea legilor antitrust)
proli*erarea ac5izi(iilor i *uziunilor=
? pia(# global# pentru bunurile e consu&) cu
&#rci globale$
A+&ori %oi
Corpora(iile &ultina(ionale integreaz# prouc(ia i
!1nzarea) o&in1n prouc(ia &onial#=
9
Globalizare i regionalizare
?rganiza(ia %onial# a Co&er(ului este pri&a
organiza(ie &ultilateral# cu autoritatea e a i&pune
reguli gu!ernelor na(ionale=
? re(ea interna(ional# "n creetere e organiza(ii
negu!erna&entale=
9locurile regionale au e!enit &ai nu&eroase i
&ai i&portante' 8niunea 7uropean#) :A7:B
C:socia(ia Ba(iunilor in :sia e Au 4 7stD)
B:3E: C:socia(ia Bor 4 :&erican# a Fiberului
Ac5i&bD) etc$
Grupurile e cooronare politic# ' G 4 7) G 4 1<) G
4 22) ?7C0$
Reg$li ,i %ore %oi
7cono&ia e pia(# s-a r#sp1nit la scar#
planetar#=
0e&ocra(ia s-a r#sp1nit ca &oalitate principal#
e alegere a regi&urilor politice=
Con!en(iile re*eritoare la repturile o&ului sunt
aoptate i cunoscute pe arii in ce "n ce &ai
e.tinse=
Con!en(ii globale re*eritoare la proble&ele e
&eiu=
Con!en(ii &ultilaterale cu pri!ire la repturile e
proprietate intelectual#) co&unica(ii) in!esti(ii) etc$
10
Globalizare i regionalizare
Noi i-loa+e *e +o$%i+a#ie .ai ra/i*e ,i ai
ief&i%e0
2nternet 4 ul i co&unica(iile electronice
conecteaz# si&ultan &ul(i oa&eni=
Eele*onia celular#=
Eransport &ai rapi i &ai ie*tin 4 aerian) rutier i
pe calea *erat#$
11
Globalizare i regionalizare
Capitolul )
CORPORAIILE MULTINAIONALE
- /ri%+i/al$l (e+&or al globali!"rii
Fiteratura e specialitate re(ine nu&eroase
e*ini(ii pentru corpora(iile &ultina(ionale$ :st*el) una
intre pri&ele e*ini(ii acceptat# pe scar# larg# este
cea at# e R$ >ernon "n 1;66) care &en(iona c# o
corpora(ie &ultina(ional# reprezint# o *ir&# &are)
e(in#toare e *iliale inustriale "n cel pu(in ase (#ri$
8lterior) ca ur&are a *aptului c# au ap#rut i *ir&e
&i@locii cu !oca(ie interna(ional#) aceast# ci*r# a *ost
reus# la ou# (#ri i) "n cele in ur&#) c5iar la una$
:st*el) "n prezent) &a@oritatea econo&itilor accept# c#
o +or/ora#ie $l&i%a#io%al" const# intr-o firm care
i*a e+tins producia i piaa dincolo de ,otarele unei
singure ri$
8n concept str1ns legat e cel e corpora(ie
&ultina(ional# este cel e grup 4 1ol*i%g) prin care se
"n(elege un ansa&blu *or&at in societatea 4 &a&# i
*iliale plasate irect sub controlul s#u$ 0eci) societatea
4 &a&# este un centru e ecizie *inanciar# cu rolul
12
Globalizare i regionalizare
e a arbitra per&anent acti!itatea participan(ilor) "n
*unc(ie e rentabilitatea capitalurilor anga@ate$
? alt# !ariant# e interna(ionalizare ur&at# e
corpora(iile &ultina(ionale este )&ra&egia &e1%o
fi%a%+iar") care este rezultatul eplas#rii acti!it#(ii in
str#in#tate) e la prouc(ia &aterial# irect# spre
*urnizarea e ser!icii$ 9aza co&petiti!it#(ii lor o
*or&eaz# GnoH 4 5oH 4ul i acti!itatea e cercetare 4
ez!oltare$ 3ir&ele &ultina(ionale tin s# !alori*ice
aceste a!anta@e "n toate sectoarele une aplicarea
co&peten(elor te5nologice este posibil#$
:pari(ia i ez!oltarea corpora(iilor
&ultina(ionale au sc5i&bat raical atele re*eritoare la
concuren(#$ :u ap#rut inustrii globale) e*inite rept
inustrii "n care pozi(ia co&petiti!# a *ir&elor intr-o
anu&it# (ar# este se&ni*icati! a*ectat# e pozi(ia lor
in alte (#ri i !ice!ersa$ ? strategie global# !a
"nse&na creterea interepenen(elor "ntre acti!it#(ile
separate geogra*ic ale *ilialelor i co&paniilor &a&#$
/n acelai ti&p) ea presupune opti&izarea a!anta@elor
locale ale *iec#rei *iliale cu satis*acerea coni(iilor
cererii e pe pia(a !izat#$ : e!enit celebru ictonul
(ndete (lobal, acioneaz local 8r&area
*ireasc# a acestui lucru este tenin(a specializ#rii
*ilialelor "n tipul e prouc(ie care !alori*ic# a!anta@ul
co&parati! al (#rii gaz#$ 0e e.e&plu) acti!it#(ile
intensi!e "n &unc# sunt localizate "n ariile geogra*ice
13
Globalizare i regionalizare
cu *or(# e &unc# ie*tin#$ Faboratoarele e cercetare
4 ez!oltare sunt construite "n apropierea &arilor
uni!ersit#(i in (#rile cu un poten(ial tiin(i*ic i
te5nologic riicat$
/n *elul acesta) &arile *ir&e au intrat "ntr-un nou
staiu al &ultina(ionaliz#rii 4 cel al reistribuirii globale
a *actorilor e prouc(ie$ Globalizarea a ep#it
paraig&a trai(ional# a utiliz#rii i co&bin#rii *actorilor
e prouc(ie clasici oar la scar# na(ional#$ %arile
corpora(ii ale lu&ii caut# s# ob(in# a!anta@e "n
prouc(ie) &arGeting sau cercetare prin combinarea
tuturor $actorilor de producie la scar planetar)
ca ur&are a intensi*ic#rii procesului e globalizare
econo&ic#$
/n 1;7<) pri&ele 15 na(iuni ez!oltate ale lu&ii
a!eau circa 75<< e corpora(ii &ultina(ionale) pentru
ca) "n 1;;4) aceleai 15 state s# aib# apro.i&ati! 25
<<< e *ir&e &ultina(ionale$ /n prezent) "n "ntreaga
lu&e e.ist# apropape 5< <<< e ast*el e *ir&e) cu
peste 28< <<< e *iliale r#sp1nite pe tot globul$ 9iroul
2nterna(ional al %uncii esti&eaz# c# *ir&ele
&ultina(ionale au apro.i&ati! 1<< &ilioane e anga@a(i
proprii) ceea ce reprezint# 4I in *or(a e &unc#
acti!# salariat# in regiunile ez!oltate ale lu&ii i
12I in cea a statelor "n curs e ez!oltare$ >1nz#rile
totale anuale ale tuturor corpora(iilor &ultina(ionale se
riic# la aproape 3)5 trilioane e olari$ 8n nu&#r
14
Globalizare i regionalizare
&are e corpora(ii au !1nz#ri anuale ce ep#esc 1<<
e &iliare olari$ Fa "nceputul anilor ;<) General
%otors realiza o ci*r# e a*aceri &ai &are ec1t ,29 4
ul 3inlanei i 0ane&arcei) 3or ep#ea ,29 4 ul
Bor!egiei) :rabiei Aauite sau 2noneziei) RoJal 0utc5
A5ell a!ea o ci*r# e a*aceri &ai &are ec1t ,29 4 ul
Eurciei) :rgentinei) ,oloniei sau E5ailanei$
/n anul 1;;7) aproape 2K3 in pri&ele 1<<
corpora(ii &ultina(ionale acti!au "n inustria
auto&obilelor) electronic# i e ec5ipa&ente electrice)
petrol) inustria c5i&ic# i *ar&aceutic#$ 0e
ase&enea) 8;I in pri&ele 1<< co&panii
&ultina(ionale apar(ineau &arii traie alc#tuit# in
A8:) 8niunea 7uropean# i Laponia$
,entru a e!alua graul e transna(ionalitate)
8BCE:0 Cnited %ations Conference on -rade and
"evelopment 4 Con*erin(a Ba(iunilor 8nite pentru
Co&er( i 0ez!oltareD a aoptat i%*e2$l
&ra%)%a#io%ali&"#ii3 :cesta are o structur# co&pozit#)
atorit# lu#rii "n consierare a trei inici) i anu&e'
- acti!e a*late "n str#in#tateKtotal acti!e=
- !1nz#ri "n str#in#tateKtotal !1nz#ri=
- nu&#rul anga@a(ilor "n *ilialele a&plasate "n
str#in#tateKtotal anga@a(i$
/n perioaa 1;;< 4 1;;;) "n &eie) ine.ul
transna(ionalit#(ii pri&elor 1<< e corpora(ii
15
Globalizare i regionalizare
&ultina(ionale a crescut e la 51I la 55I) cu
eosebire pe sea&a interna(ionaliz#rii acti!elor$
/n topul pri&elor 1<< corpora(ii &ultina(ionale
sunt prezente oar c1te!a pro!enin in )&a&ele 4%
+$r) *e *e!(ol&are$ 0in acest &oti!) 8BCE:0
realizeaz# statistici paralele) pentru aceste state=
ast*el) pe pri&ul loc "n acest clasa&ent se a*la
0aeHoo Corporation CCoreea e AuD cu 1<)5 &iliare
e olari acti!e plasate "n str#in#tate$ ,ri&ele 5< e
corpora(ii &ultina(ionale ce apar(in unor state "n curs
e ez!oltare pro!in in C5ina) Coreea e Au)
>enezuela) %e.ic i 9razilia care "&preun# totalizeaz#
&ai bine e 8<I in acti!ele plasate "n str#in#tate ale
celor 5<$
/n 1;;8) 8BCE:0 a realizat pentru pri&a at#
un top al co&paniilor &ultina(ionale in E$ro/a
Ce%&ral" ,i *e E)&$ /ntre pri&ele 25 e *ir&e este
prezent# o singur# co&panie ro&1neasc#) ,etro& A:
Clocul 22D) cu un ine. al transna(ionalit#(ii e 1)8I i
cu 14< e anga@a(i "n str#in#tate in totalul celor 8835<
pe care "i are$
P$&e )/$%e +" a)&"!i5 +or/ora#iile
$l&i%a#io%ale ,i %$ #"rile re/re!i%&" /ri$l age%&
al +oer#$l$i i%&er%a#io%al3
16
Globalizare i regionalizare
Concluzii generale'
,rocesul globaliz#rii econo&iei ne apare ca o
re!$l&a%&" a intensi*ic#rii acti!it#(ii co&paniilor
&ultina(ionale) c1t ,i o +a$!" a a*ir&#rii lor tot &ai
puternice pe plan interna(ional$ 0ei acti!itatea
acestora este concentrat# "n cea &ai &are parte "n
statele ez!oltate) nu trebuie negli@at i&pactul lor
asupra econo&iilor "n curs e ez!oltare$
,e *onul i!ersi*ic#rii i globaliz#rii prouc(iei)
(aloarea a*"$ga&" +rea&" "n acti!it#(ile
es*#urate 4% )&r"i%"&a&e a crescut "n rit&uri &ai
"nalte ec1t cea ob(inut# pe pia(a intern#$ /n ulti&ul
eceniu a crescut nu&#rul aa 4 nu&itelor
&ega*ir&e care realizeaz# !1nz#ri "n str#in#tate
peste un &iliar e olari$
Ae re&arc# o tenin(# e concentrare a a*acerilor
"n sectoarele care prezint# cele &ai &ari a!anta@e
co&petiti!e i spre pie(ele cu un poten(ial "nalt e
cretere a cererii) a&pli*icat e un gra &ai &are
e liberalizare i esc5iere$
Boul !al al o%*iali!"rii +a/i&al$l$i) al c#rui
pro&otor sunt "n pri&ul r1n corpora(iile
&ultina(ionale) se eosebete "n &ulte pri!in(e e
cele preceente$ 7l cuprine o ga&# larg# e
acti!it#(i) o&inate e ser!icii) *acilitate e
instru&ente *inanciare e.tre& e so*isticate$
17
Globalizare i regionalizare
/n carul econo&iei globale) i&ensiunile *ir&elor
au e!enit un para&etru esen(ial$ %#ri&ea
"ntreprinerilor coni(ioneaz# e.pansiunea lor
peste 5otare) cre1n) totoat# o sinergie
opera(ional# i *inanciar# &enit# a reuce
!ulnerabilit#(ile$
18
Globalizare i regionalizare
Capitolul .
GLOBALIZAREA PRODUCIEI
- Fira 4% fa#a /ro(o+"rilor globale
/0n urmtorii cinci ani vor e+ista dou categorii de efi1 cei cu o
viziune global i cei fr ocupaie2 $!-!R "RC3!R
,5illip Motler) 4anagementul mar5etingului6 7itura
Eeora) 1;;7) p$ 513 - 541
Globalizarea prouc(iei poate *i aborat# in
ou# puncte e !eere istincte' in perspecti!a *ir&ei
sau in perspecti!a teoriei co&er(ului interna(ional$
3ir&a parcurge procesul e interna(ionalizare pornin
e la "ntrebarea ini(ial# s# ne e.tine& sau nu "n
str#in#tate-) trec1n prin i*eriet etape ale procesului
respecti!) p1n# la staiul e organiza(ie global# sau
corpora(ie &ultina(ional#$
0ecizia e p#trunere pe pie(ele interna(ionale poate *i
generat# e &oti!e &ultiple'
necesitatea e a riposta la creterea concuren(ei
pe pie(ele na(ionale=
19
Globalizare i regionalizare
ienti*icarea unor oportunit#(i e a*aceri *oarte
pro*itabile=
clien(ii societ#(ii care se eplaseaz# "n str#in#tate
pot solicita ser!ire interna(ional#$) etc$
Riscurile ce trebuie luate "n consiera(ie pot *i
siste&atizate ast*el'
atoria e.tern# a (#rii "n care se in!estete=
gu!ernele instabile=
proble&ele e sc5i&b !alutar=
restric(iille i&puse e gu!ern la accesul pe pia(# al
*ir&elor str#ine i birocra(ia=
tari*ele i alte bariere co&erciale=
corup(ia 4 o*icialit#(ile in unele (#ri iau &it# "n
sc5i&bul cooper#rii) "ncrein(1n o a*acere &ai
egrab# celui care # &ai &ult ec1t celui care are
&oti!e bine "nte&eiate s# o cear#$ %anagerilor
a&ericani li se interzice) printr-un act aprobat "n
1;77) s# ea &it#) "n ti&p ce concuren(i in alte
(#ri opereaz# *#r# o ase&enea interic(ie
pirateria te5nologic#=
costul e prouc(ie riicat i aaptarea costisitoare
a siste&ului e co&unica(ie$
0up# ce a!anta@ele i eza!anta@ele au *ost
analizate pentru *iecare pia(# poten(ial# "n parte i
20
Globalizare i regionalizare
*ir&a a ales pia(a pe care ur&eaz# s# se e.tin#)
!a trebui stabilit# &oalitatea cea &ai e*icient# e
acces) !ariantele pentru care poate opta *iin
ur&#toarele'
E2/or&$l i%*ire+&
,rincipala &oalitate e acces pe o pia(# e.tern#
este e.portul$ )"portul de circumstan este o
&oalitate e i&plicare pasi!# "n opera(iunile ce se
es*#oar# pe o anu&it# pia(#) *ir&a e.port1n uneori
in proprie ini(iati!# sau ca r#spuns la co&enzile
spontane !enite e pe pie(ele e.terne$ )"portul acti%
se es*#oar# "n &o&entul "n care *ir&a se anga@eaz#
s#-i e.tin# !1nz#rile pe o anu&it# pia(#$ Ni "ntr-un
caz) i "n altul) ea prouce bunurile "n propria (ar#)
aapt1nu-se sau nu la coni(iile e.istente pe noua
pia(# e.tern#$ 7.portul necesit# e*ectuarea celor &ai
&ici sc5i&b#ri "n structura liniilor e prouse) "n
organizarea) in!esti(iile sau obiecti!ele *ir&ei$
/n &o obinuit) *ir&ele "ncep s# es*#oare
opera(iuni e e.port inirect prin i&plicarea
inter&eiarilor inepenen(i$ :cetia pot *i "ncara(i "n
patru categorii'
21
Globalizare i regionalizare
Comerciant intern cu activitate de e+port' acest
inter&eiar ac5izi(ioneaz# &#r*uri e la prouc#tori
interni i le !ine "n str#in#tate) pe cont propriu$
&gent intern cu activitate de e+port' acesta caut# i
negociaz# ac5izi(ii e &#r*uri "n str#in#tate "n
sc5i&bul unui co&ision$
7rganizaie cooperatist' o ast*el e organiza(ie
es*#oar# acti!it#(i e e.port "n *olosul c1tor!a
prouc#tori) sub al c#ror control a&inistrati! se
g#sete "n parte$ 7a opereaz# "n o&eniul
!alori*ic#rii pe pie(ele e.terne a prouselor
agricole) &ateriilor pri&e $a$
8irm agent e+portator' acest inter&eiar se
ocup# cu acti!it#(ile e e.port ale unei societ#(i) "n
sc5i&bul unui co&ision$
E2/or&$l i%*ire+& ofer" *o$" a(a%&a-e3 6%
/ri$l r7%*5 el i/li+" i%(e)&i#ii ai i+i5 fira
%efii%* obliga&" )"',i +o%)&i&$ie $% +o/ar&ie%&
*e e2/or&5 )" a%ga-e!e /er)o%al *e (7%!are 4%
)&r"i%"&a&e )a$ )" 4%+1eie $% %$"r *e +o%&ra+&e
+$ /ar&e%eri )&r"i%i3 6% al *oilea r7%*5 e2/or&$l
i%*ire+& i/li+" $% ri)+ ai )+"!$&5 leg"&$rile
)&abili&e +$ i%&ere*iarii *i% )&r"i%"&a&e
*e&eri%7%*$'i /e a+e,&ia )" a*$+" &e1%i+" %o$"5
+$%o,&i%#e ,i )er(i+ii %oi5 +eea +e *$+e5 4% o*
22
Globalizare i regionalizare
%oral5 la +re,&erea efi+ie%#ei a+&i(i&"#ii firelor
(7%!"&oare3
E2/or&$l *ire+&
*n unele situaii, societile decid s se
ocupe sin(ure de acti%itile de e"port +n%estiia
i riscul sunt ce%a mai ridicate, dar i pro$itul
potenial este mai mare )"ist cte%a modaliti
de realizare a e"portului direct,
"epartament sau direcie intern de e+port1 un
irector co&ercial pe proble&e e e.port se ocup#
e*ecti! e !1nzare i e proble&ele pie(ei) "n
*unc(ie e solicit#ri$ Aarcinile sale pot *i preluate) la
o scar# &ai &are) e un eparta&ent specializat al
*ir&ei care s# e.ecute toate opera(iunile e e.port
i s# aib# ca obiecti! central ob(inerea pro*itului$
(ucursal sau filial n strintate1 aceasta per&ite
prouc#torului s# 4 i *ac# "ntr-o &ai &are &#sur#
si&(it# prezen(a pe pia(a str#in# i s# realizeze o
supra!eg5ere &ai atent# a acesteia$ 3ilialele se
ocup# cu !1nzarea i istribu(ia prouselor) put1n
es*#ura i acti!it#(i e epozitare i pro&o!are$
:eseori) ele @oac# rolul unor centre e prezentare)
repara(ie "ntre(inere a prouselor societ#(ii$
23
Globalizare i regionalizare
Reprezentanii voia9ori1 societatea poate tri&ite "n
str#in#tate agen(i care s# o reprezinte i s# "i
g#seasc# parteneri e a*aceri$
"istribuitori sau ageni autorizai strini1 societatea
poate acora unor istribuitori sau agen(i str#ini
repturile e co&ercializare a prouselor sale) "n
nu&ele i pe contul ei$ 0istribuitorului i se pot
acora repturi e.clusi!e e reprezentare a
prouc#torului "n (ara respecti!# sau nu&ai
repturi generale$
Li+e%#ierea
Ficen(ierea reprezint# o &oalitate si&pl#
e i&plicare a prouc#torului pe pia(a
interna(ional#$ Ficen(iarul) respecti! proprietarul
unui rept e proprietate inustrial#) per&ite unei
*ir&e str#ine *olosirea procesului e *abrica(ie) a
&#rcii e co&er() a bre!etului) a secretului
co&ercial sau a oric#rui bun e !aloare) "n
sc5i&bul unei ta.e sau ree!en(e$ Ficen(iarul are)
ast*el) posibilitatea e a penetr pe pia(a e.tern#) "n
coni(ii e risc &ini&e) iar licen(iatul bene*iciaz#
e e.perien(a e prouc(ie) e un prous
binecunoscut sau e un nu&e) *#r# a *i ne!oit s#
24
Globalizare i regionalizare
porneasc# totul e la zero$ Coca 4 Cola se
bazeaz# "n politica sa e &arGeting interna(ional
pe "nc5eierea contractelor e licen(# cu societ#(i
e "&buteliere in "ntreaga lu&e 4 enu&ite
societ#(i cesionare 4 *urniz1nu-le acestora
siropul) precu& i preg#tirea necesar# proucerii)
istribu(iei i !1nz#rii prousului$
Ficen(ierea are unele a!anta@e poten(iale) "n
sensul c# *ir&a e(ine un control &ai reus asupra
licen(iatului ec1t ac# i-ar instala propriile capacit#(i
e prouc(ie$ %ai &ult) ac# licen(iatul are succes
*ir&a nu are nici un rept asupra pro*iturilor ob(inute
e acesta) put1n constata c5iar) c# la "nc5eierea
contractului i-a creat un concurent$ ,entru a e!ita
aceast# nepl#cere) licen(iarul *urnizeaz#) e obicei)
c1te!a ingreiente i co&ponente necesare prouc(iei)
asupra c#rora e(ine reptul e proprietate$ 0ar &area
speran(# a licen(iarului se leg# e capacitatea sa
superioar# e ino!are) co&parati! cu posibilit#(ile
licen(iatului) ast*el "nc1t acesta s# epin# "n
continuare e el$
Aociet#(ile se pot lansa pe pie(ele e.terne i pe
alte c#i) cu& ar *i contractul de mana(ement$ /n
carul acestuia) o *ir&# "ncrein(eaz# unei alte *ir&e
conucerea unui 5otel) unui aeroport sau a unei alte
institu(ii in str#in#tate) "n sc5i&bul pl#(ii unei ta.e$ /n
25
Globalizare i regionalizare
acest caz) *ir&a nu &ai e.port# un prous) ci un
ser!iciu$ Contractul e &anage&ent este o &eto# e
acces pe pia(a e.tern# care presupune un risc sc#zut
i un pro*it i&eiat$ 7l este cu at1t &ai atracti!) cu c1t
*ir&a contractant# "i e.pri&# op(iunea e a e!eni
ac(ionar la societatea a&inistrat#) "n ecursul unei
perioae e ti&p eter&inate$ ,e e alt# parte)
rela(iile contractuale nu se &oi*ic# "n cazul "n care
societatea # pu(inelor sale resurse &anageriale o
"ntrebuin(are &ai bun# sau ac# preia riscul "ntregii
a*aceri "n scopul ob(inerii unor pro*ituri sporite$
Contractul e &anage&ent este cel care "&pieic#
societatea s# intre "n concuren(# cu proprii ei clien(i$
? alt# &eto# e acces pe pie(ele
interna(ionale este contractul de producie, prin care
o *ir&# anga@eaz# prouc#tori locali care s#-i *abrice
prousul$ :cest tip e contract prezint# eza!anta@ul
e.ercit#rii unui control reus asupra procesului e
prouc(ie i al unei posibile reuceri a pro*itului pe
parcursul acestuia$ ,e e alt# parte "ns#) el o*er#
*ir&ei ansa unui "nceput &ai rapi) cu riscuri &ai &ici
i cu posibilitattea unei !iitoare asocieri sau
ac5izi(ion#ri a prouc#torului local$
So+ie&"#ile i2&e
26
Globalizare i regionalizare
2n!estitorii str#ini se pot asocia cu in!estitorii
locali pentru a crea o societate &i.t#) "&p#r(in "ntre ei
reptul e proprietate i controlul asupra acesteia$
Becesitatea sau orin(a e a *or&a o societate &i.t#
poate a!ea &oti!a(ii e orin econo&ic sau politic' *ie
c# *ir&ei str#ine "i lipsesc resursele *inanciare)
&ateriale sau &anageriale pentru a suporta singur#
"ntregul risc) *ie c# gu!ernul str#in *ace in
coproprietate o coni(ie a accesului pe pia(#$
Coproprietatea are c1te!a li&ite$ ,artenerii pot
s# nu ca# e acor asupra politicilor e in!esti(ii) e
&arGeting) $a$) unul in ei opt1n pentru rein!estirea
pro*itului "n scopul ez!olt#rii societ#(ii) iar altul pentru
retragerea lui$ /n plus) coproprietatea poate "&pieica
o societate &ultina(ional# "n realizarea politicilor e
prouc(ie i e &arGeting la scar# &onial#$
I%(e)&i#ia *ire+&"
? ulti&# &oalitate e inter!en(ie str#in# pe
pia(a unei (#ri este proprietatea irect# asupra
&i@loacelor e prouc(ie$ Aocietatea str#in# poate
cu&p#ra toate repturile asupra unei *ir&e locale sau
poate construi propriile capacit#(i pe loc gol$ /n
coni(iile "n care *ir&a cap#t# e.perien(# "n acti!itatea
e e.port) iar pia(a e.tern# "i &#rete capacitatea )
27
Globalizare i regionalizare
instala(iile e prouc(ie str#ine pot o*eri a!anta@e
eosebite$ /n pri&ul r1n) *ir&a ar putea ob(ine
econo&ii e cost) concretizate "n *or(# e &unc# sau
&aterii pri&e &ai ie*tine) sti&ulente acorate e
gu!ernul str#in pentru in!esti(ii) econo&ii e transport
$a$ /n al oilea r1n) ea i-ar putea "&bun#t#(i
i&aginea "n noua (ar# prin crearea e noi locuri e
&unc#$ /n al treilea r1n) i-ar putea consolia rela(iile
"ntre(inute cu gu!ernul) clien(ii i istribuitorii locali)
*apt care "i !a per&ite s# "i aapteze &ai bine
prousele la &eiul intern e &arGeting speci*ic (#rii
respecti!e$ /n al patrulea r1n) *ir&a ar putea e.ercita
un control total asupra in!esti(iei) per*ec(ion1nu-i
ast*el politica e prouc(ie i cea e &arGeting) "n
!eerea atingerii obiecti!elor pe ter&en lung la ni!el
interna(ional$ /n al cincilea r1n) *ir&a i-ar putea
asigura accesul pe pia(#) "n cazul "n care (ara gaz# ar
pro&o!a ieea ca prousele s# se realizeze cu
co&ponente *abricate pe plan local$
,rincipalul eza!anta@ al in!esti(iei irecte
const# "n *aptul c# ea este e.pus# riscurilor generate
e bloca@e *inanciare) e!aloriz#ri ale &oneei)
"nr#ut#(iri ale con@uncturii pie(ei sau e e.proprieri$
Reucerea sau stoparea acti!it#(ii *ir&ei ar *i
costisitoare) (ara gaz# put1n solicita *ir&ei s#
pl#teasc# un substan(ial a@utor b#nesc personalului
isponibilizat$ 3ir&ei nu 4 i r#&1ne ast*el) ec1t s#
28
Globalizare i regionalizare
accepte aceste riscuri) "n !irtutea orin(ei e.pri&ate e
a opera pe cont propriu "n (ara respecti!#$
Pro+e)$l *e i%&er%a#io%ali!are
Bu&eroase *ir&e tin s# pre*ere o anu&it#
&oalitate e acces pe pia(a e.tern#$ 8nele aleg
e.portul) atorit# riscurilor &ini&e pe care le i&plic#
acesta) altele pot alege licen(a) iar altele !or pre*era
in!esti(ia irect#$ : insista "ns# "n aoptarea unei
singure &oalit#(i e acces ar *i o optic# "ngust#) tiut
*iin c# nu toate (#rile !or accepta i&porturi e orice
*el) nici realizarea e in!esti(ii irecte$ /n consecin(#)
este inicat ca *ir&ele s#-i "nsueasc# toate aceste
&etoe e acces) c#ci c5iar ac# au anu&ite
pre*erin(e) ele trebuie s# *ie capabile s# se aapteze
oric#rei situa(ii$ %a@oritatea societ#(ilor &ultina(ionale
i&portante utilizeaz# &ai &ulte ase&enea &etoe$
,roble&a cu care se con*runt# &a@oritatea
gu!ernelor este aceea c# prea pu(ine societ#(i
na(ionale particip# la co&er(ul e.terior) "&pieic1n
ast*el (#rile s# c1tige su*icient# !alut# pentru a pl#ti
i&porturile e care au ne!oie$ ,rin ur&are) gu!ernele
sub!en(ioneaz# progra&e e pro&o!are a
e.porturilor) care trebuie s# se *una&enteze pe o
29
Globalizare i regionalizare
pro*un# "n(elegere a procesului e interna(ionalizare
a *ir&elor$
-rocesul de internaionalizare presupune
parcurgerea a patru etape'
1$ :cti!it#(i e e.port neregulate
2$ 7.port prin reprezentan(i Cagen(iD inepenen(i
3$ Atabilirea uneia sau &ai &ultor *iliale "n
str#in#tate
4$ Construirea e capacit#(i proucti!e "n
str#in#tate$
3ir&ele "i conuc acti!it#(ile pe pia(a
interna(ional# "n cel pu(in trei &ouri'
De/ar&ae%&$l *e e2/or&8 e obicei) o *ir&#
ebuteaz# "n acti!it#(ile e co&ercializare a
&#r*urilor pe pia(a interna(ional# prin si&pla
e.peiere a acestora c#tre bene*iciarul e.tern$
0ac# !1nz#rile "n str#in#tate se e.tin) *ir&a #i
organizeaz# un eparta&ent e e.port co&pus
intr-un irector co&ercial i c1(i!a asisten(i$
0ac# !1nz#rile cresc i &ai &ult) "n
eparta&entul e e.port se inclu i*erite
ser!icii e &arGeting) ast*el "nc1t *ir&a s# poat#
supra!eg5ea &ai atent acti!itatea$ 0ac# *ir&a
particip# ca partener# "ntr-o societate &i.t# sau
se i&plic# "n opera(iuni e in!esti(ii irecte)
30
Globalizare i regionalizare
acest eparta&ent nu &ai poate conuce
corespunz#tor opera(iunile e e.port$
Di(i!ia i%&er%a#io%al"8 nu&eroase *ir&e se
i&plic# "n &ai &ulte a*aceri pe pie(ele
interna(ionale) o *ir&# put1n realiza opera(iuni
e e.port "ntr-o (ar#) acor1n licen(e unei alte
(#ri) particip1n cu capital "ntr-o a treia (ar# i
a!1n *ilial# "ntr-o a patra$ %ai e!re&e sau
&ai t1rziu) ea "i !a crea o i!izie interna(ional#
pentru a *ace *a(# acti!it#(ii co&ple.e pe care o
es*#oar# "n str#in#tate$ :ceast# i!izie !a *i
conus# e c#tre un preeinte) care !a stabili
obiecti!ele i planurile *inanciare) el *iin
r#spunz#tor pentru "&bun#t#(irea pozi(iei *ir&ei
pe pia(a interna(ional#$ 0i!iziile interna(ionale
pot *i organizate sub o &ul(i&e e *or&e$
,ersonalul unei ase&enea i!izii este alc#tuit
in specialiti "n &arGeting) prouc(ie)
cercetare) *inan(e) etc$ :ceste unit#(i pot *i
organizate "n *unc(ie e unul sau &ai &ulte
criterii$ :st*el) ele pot *i or(anizaii (eo(ra$ice
Cpreeintelui i!iziei interna(ionale "i sunt
suborona(i !icepreein(ii regionali pentru
7uropa) :&erica e Bor) :*rica) ?rientul
%i@lociu) etc$= acestora le sunt suborona(i
irectorii la ni!el na(ional) care r#spun pentru
*or(ele e !1nzare) sucursalele) istribuitorii i
31
Globalizare i regionalizare
e(in#torii e licen(e in (#rile respecti!eD$
8nit#(ile operati!e pot *i (rupuri internaionale
de producie) *iecare grup *iin conus e un
!icepreeinte r#spunz#tor pentru !1nz#rile
e*ectuate e acesta pe pia(a &onial#$
>icepreein(eii pot solicita specialitilor "n
&aterie ai co&paniei s# analizeze situa(ia
e.istent# "n i*erite regiuni geogra*ice$ Ni) "n
s*1rit) unit#(ile operati!e pot *i sucursale
internaionale) *iecare conus# e un
preeinte care raporteaz# preeintelul i!iziei
interna(ionale$
Orga%i!a#ia global"8 &ai &ulte *ir&e au
ep#it etapa i!iziei interna(ionale i s-au
trans*or&at "n ae!#rate organiza(ii globale$ 7le
au "ncetat s# &ai @oace rolul unor co&ercian(i
interni care se a!entureaz# peste grani(e)
"neplininu-l "n prezent pe cel al co&ercian(ilor
care ac(ioneaz# pretutineni "n lu&e$
Conucerea i personalul corpora(iei "i propun
s# creeze coni(ii *a!orabile e prouc(ie)
politici e &arGeting) *lu.uri *inanciare i
siste&e e istribu(ie la scar# &onial#$
8nit#(ile care opereaz# la ni!el global sunt
irect suboronate irectorului e.ecuti! sau
biroului e.ecuti! i nu e*ului i!iziei
interna(ionale$ Conucerea este alc#tuit# in
32
Globalizare i regionalizare
&anageri selec(iona(i in &ai &ulte (#ri)
ec5ipa&entele i &aterialele necesare sunt
ac5izi(ionate in (#rile care le *urnizeaz# la cel
&ai &ic pre() iar in!esti(iile sunt realizate acolo
une !eniturile anticipate sunt cele &ai &ari$
33
Globalizare i regionalizare
GLOBALIZAREA ECONOMIEI
- arg$e%&e /ro ,i +o%&ra
93 Globali!area e)&e %o$l )i)&e5 +are a l$a& lo+$l
R"!boil$i Re+e
T1oa) L3 Frie*a%5 Le"us i mslinul, 7itura
3una(iei ,ro) 9ucureti) 2<<1
pg$ 2; +R#zboiul Rece) ca siste& interna(ional) "i
a!ea propria sa structur# e putere' ec5ilibrul intre
Atatele 8nite i 8RAA$ R#zboiul Rece "i a!ea
propriile sale reguli' "n plan e.tern) nici o superputere
nu !a !iola s*era e in*luen(# a alteia= "n o&eniul
econo&ic) (#rile &ai pu(in ez!oltate se !or concentra
asupra creterii propriilor inustrii na(ionale) (#rile "n
curs e ez!oltare asupra creterii orientate spre
e.port) (#rile co&uniste asupra autar5iei i econo&iile
occientale asupra co&er(ului regulat$ R#zboiul Rece
a!ea ieile sale o&inante' con*lictul intre co&unis&
i capitalis&) estinere) nealiniere i perestroiGa$
R#zboiul Rece a!ea propriile tenin(e e&ogra*ice'
&icarea persoanelor inspre 7st spre >est a *ost "n
34
Globalizare i regionalizare
&are &#sur# "ng5e(at# e Cortina e 3ier) ar
&icarea e la Au la Bor a *ost un ne"ntrerupt u!oi$
+$ R#zboiul Rece a!ea propria an.ietate e*initorie'
tea&a e istrugerea nuclear#$ Eoate aceste ele&ente
ale siste&ului R#zboiului Rece luate la un loc au
in*luen(at politica intern# i rela(iile e.terne ale *iec#rei
(#ri in lu&e$
:ctuala er# a globaliz#rii este un siste&
interna(ional si&ilar) cu propriile sale atribute unice)
care contrasteaz# !iolent cu cele ale R#zboiului Rece$
/n pri&ul r1n) R#zboiul Rece era caracterizat e o
tr#s#tur# uni*icatoare' *i(i!area3 :cest siste& era
si&bolizat e un singur cu!1nt' zidul3 +$ Aiste&ul
globaliz#rii este pu(in i*erit$ Ni el are o tr#s#tur#
uni*icatoare 4 i%&egrarea$ Fu&ea a e!enit un loc tot
&ai interconectat$ + :cest siste& al globaliz#rii este
caracterizat e un singur cu!1nt' .)/$ Globalizarea
are propriul set e reguli econo&ice) reguli care
gra!iteaz# "n @urul esc5ierii) eregle&ent#rii i
pri!atiz#rii econo&iilor na(ionale) pentru a le *ace &ai
atracti!e pentru in!esti(iile str#ine$ /n 1;75) la apogeul
R#zboiului Rece) nu&ai 8I in (#rile lu&ii a!eau
regi&uri liberale) e pia(# liber#) iar in!esti(iile str#ine
irecte totalizau) potri!it 9#ncii %oniale 23 &iliare
e olari$ /n 1;;7) nu&#rul (#rilor cu regi&uri liberale
reprezenta 28I) iar in!esti(iile str#ine totalizau 644
&iliare e olari$
35
Globalizare i regionalizare
Apre eosebire e siste&ul R#zboiului Rece)
globalizarea are propria ei cultur# o&inant#) care
este i cauza ac(iunii ei o&ogenizatoare$ +
Globalizarea "nsea&n#) in punct e !eere cultural)
e.tinerea a&pl#) c5iar ac# nu total# a a&ericaniz#rii
globului 4 e la 9ig %ac la %icGeJ %ouse$
Globalizarea are propriile ei te5nologii
e*initorii' co&uterizarea) &iniaturizarea) igitalizarea)
co&unicarea prin satelit) *ibrele optice i 2nternetul$
Globalizarea are) e ase&enea) propriul ei &oel
e&ogra*ic' accelerarea rapi# a eplas#rii oa&enilor
in &eiul rural i in stilul e !ia(# agrar "n &eiul
urban care este &ai str1ns legat e tenin(ele globale
in &o#) ali&enta(ie) pie(e i i!ertis&ent$
Globalizarea are prorpia structur# e putere'
siste&ul globaliz#rii este construit pe trei ec5ilibre e
*or(#) care se intersecteaz# i se in*luen(eaz# reciproc$
,ri&ul este ec5ilibrul trai(ional intre statele
na(ionale$ /n siste&ul globaliz#rii) Atatele 8nite sunt
singura superputere o&inant# i toate celelalte
na(iuni "i sunt suboronate "ntr-un gra sau altul$ Cel
e-al oilea ec5ilibru in siste&ul globaliz#rii este cel
intre statele na(ionale i pie(ele globale$ :ceste pie(e
globale se co&pun in &ilioane e in!estitori care
ruleaz# bani e @ur "&re@urul lu&ii printr-un si&plu clic
pe &ouse$ Atatele 8nite !# pot istruge arunc1n
bo&be asupra (#rii u&nea!oastr#) iar superpie(ele !#
36
Globalizare i regionalizare
pot istruge sc#z1n ob1nzile la obliga(iuni$ Cel e-al
treilea ec5ilibru este cel intre ini!i i statele
na(ionale$ + Globalizarea con*er# ini!izilor puterea
e a in*luen(a eopotri!# pie(ele i statele na(ionale$
+$ ?sa&a bin Faen a eclarat r#zboi Atatelor 8nite
la s*1ritul anilor O;<) iar 8A :ir 3orce a trebuit s#
lanseze un atac cu rac5ete e croazier# "&potri!a lui
ca i c1n ar *i *ost un alt stat na(ional$ G1ni(i-!#P
Atatele 8nite au lansat 75 e rac5ete e croazier#)
*iecare cost1n 1 &ilion e olari "&potri!a unui
ini!iP CQ 11 septe&brieD
Lonat5an Galassi) eitorul pri&ei ei(ii a acestei c#r(i)
&-a sunat "ntr-o zi i &i-a zis' le-a& spus c1tor!a
prieteni ai &ei c# scrii o carte espre globalizare i ei
au replicat' :5) 3rie&an) #stuia "i place globalizareaP$
2-a& r#spuns lui Lonat5an c# "&i reprezint globalizarea
aa cu& "&i reprezint r#s#ritul$ /n general !orbin)
cre c# e *oarte bine c# soarele r#sare "n *iecare
i&inea(#$ 3ace &ai &ult bine ec1t r#u) &ai ales
ac# *oloseti ecran solar i oc5elari e soare$ Ni c5iar
ac# nu prea &i-ar p#sa e r#s#rit nu a putea
sc5i&ba ce!a la el$ Bu eu a& eclanat globalizarea
i nu eu pot s-o stopez
37
Globalizare i regionalizare
0 #lobalizarea implic numeroase riscuri, printre
care oma1ul, crizele $inanciare (lobale, adncirea
decala1elor ntre bo(ai i sraci, de 2
culturalizarea, americanizarea, etc
:a%) Pe&er Mar&i%5 :aral* S+1$a%%5 &apcana
(lobalizrii, atac la democraie i bunstare,
7itura 7cono&ic#) 1;;;
,g$ 13
2<I in popula(ia apt# e &unc# ar *i su*icient# "n
secolul ur&#tor pentru a asigura a!1ntul econo&iei
&oniale$ $$ ? cinci&e in cei care caut# e lucru !or *i
e a@uns pentru a prouce toate &#r*urile i a *urniza
ser!iciile e "nalt# calitate pe care i le poate per&ite
societatea &onial#$ $$
0ar ce se !a "nt1&pla cu ceilal(i- 8<I intre cei ce
oresc s# &unceasc# !or r#&1ne *#r# slu@be- +
,roble&a !iitorului este to 5a!e lunc5 or to be lunc5)
a a!ea &1ncare sau a *i &1ncat$
George Soro)5 &riza capitalismului (lobal, 7itura
,oliro&) 1;;; ,g$1<5
Aiste&ul este *a!orabil capitalului *inanciar) care are
libertatea e a se &ica acolo une este &ai bine
38
Globalizare i regionalizare
reco&pensat) ceea ce a us la rapia ez!oltare a
pie(elor *inanciare globale$ Rezultatul este apari(ia unui
siste& circulator gigantic) care absoarbe capital prin
pie(ele i institu(iile *inanciare e la centru) up# care "l
po&peaz# c#tre peri*erie) *ie "n &o irect) sub *or&#
e creite i in!esti(ii e porto*oliu) *ie inirect) prin
corpora(iile &ultina(ionale$ + Aiste&ul este "ns#
pro*un e*icient + c1tigul banilor are prioritate
asupra tuturor celorlalte consierente sociale$
0ez!oltarea econo&iei globale nu se sincronizeaz# cu
ez!oltarea societ#(ii globale$
Critica pe care o auc siste&ului capitalist
global are ou# irec(ii principale' e*ectele
&ecanis&ului e pia(# Cinstabilit#(ile e pe pie(ele
*inanciare interna(ionaleD i e*icien(ele ap#rute "n
sectorul ce nu apar(ine rela(iilor e pia(# Cnon 4 &arGet
sectorD$
Da(i* C3 ;or&e%5 lumea post 2 corporatist, 7itura
:ntet) 1;;;
Cartea &ea preceent#) C#nd corporaiile
conduc lumea6 "&p#rt#ea opinii in contientizarea
&ea personal# a realit#(ii unei lu&i conuse e
speculan(i *inanciari i a*aceri la ni!el "nalt$ 0e la
publicarea ei "n 1;;5) tenin(ele "ngri@or#toare pe care
39
Globalizare i regionalizare
le escria s-au agra!at puternic$ +$ Aiste&ul *inanciar
global este ast#zi at1t e instabil "nc1t p1n# i &arii
speculan(i care au *#cut a!eri e pe ur&a acestei
instabilit#(i lanseaz# se&nale e alar&#$
:umea post corporatist pornete e la
a&enin(area reprezentat# e un colaps ecologic i
social) pro!ocat e e.cesele unui siste& econo&ic orb
*a(# e ne!oile u&ane$ + 7a este scris# pentru a s*ia
po!estea ce a e!enit o &antr# a iscursului public i
care sun# ca& aa'
C ne place sau nu odat cu prbuirea
socialismului forele globalizrii economice i noul
capitalism global sunt imuabile i ireversibile. %u
e+ist alternativ. -rebuie s ne ad#ncim
devotamentul fa de consumerism6 liber sc,imbism
i cretere economic6 c,iar n timp ce ndurm
ncercrile distrugerii creatoare provocate de
capitalism. 0ntre timp6 cei care vor supravieui i vor
prospera trebuie s nvee s c#tige n competiia
nemiloas generat de economia global.
,entru cei intre noi care consier# c# !ia(a
"nsea&n# &ai &ult ec1t goana up# bani i
ac5izi(ionarea in &ega&all-uri a unor prouse espre
care a*l#& c# ne trebuie abia up# ce !ee& recla&a
la tele!izor) acest iscurs este un "ne&n
ezu&anizant la isperare i rese&nare$
40
Globalizare i regionalizare
RAPORTUL GLOBALIZARE REGIONALIZARE
7cono&ia &onial# conte&poran# cunoate o
e!olu(ie co&ple.#) uneori contraictorie$ :st*el) "n
paralel cu integrarea cresc1n# a econo&iei &oniale
are loc i o *rag&entare a acesteia$
3e(ionalizarea este procesul realizrii unor
aran1amente comerciale re(ionale cu (rade di$erite
de inte(rare
/n perioaa postbelic# pot *i ienti*icate ou#
!aluri e integrare regional#' "ncep1n cu anii 1;5<)
au a!ut loc nu&eroase "ncerc#ri e creare a unor zone
e co&er( liber sau a unor pie(e co&une "n 7uropa)
:*rica) :&erica Fatin#) Rona Caraibelor i :sia$ Cu
e.cep(ia 7uropei) "ncerc#rile e integrare regional# ale
pri&ului !al au euat$
Regionalis&ul celui e-al oilea !al este un
*eno&en al anilor 1;;<$ 7ste &ai e.tins ec1t pri&ul
!al i este posibil s# *i *ost pro!ocat e
interepenen(a interna(ional# cresc1n# i e
progresele "n co&unica(ii$ :l oilea !al const# "n
"ncerc#rile e a crea acoruri e co&er( regionale)
asocia(ii !a&ale) uniuni !a&ale i pie(e co&une$
41
Globalizare i regionalizare
0intre cele 1<; acoruri regionale "nregistrate
e :corul General e Eari*e i Co&er( CG:EED "n
perioaa 1;84 4 1;;4) o trei&e au *ost "nregistrate
"ntre 1;;< 4 1;;4$ /ns# aceste proiecte e integrare
regional# sunt "nc# "ntr-un staiu e ez!oltare *ragil i
niciunul nu se apropie e ni!elul e integrare atins e
8niunea 7uropean#$
0i!erse grup#ri regionale au ap#rut "ntre statele
*oste socialiste "n perioaa post 4 co&unist#$
&omunitatea 4tatelor +ndependente s-a creat "n
1;;1 "n ur&a pr#buirii 8niunii Ao!ietice$ C1te!a (#ri
&e&bre au se&nat o Cart# a Cooper#rii econo&ice)
cu toate c# principala orientare "n politica econo&ic# a
(#rilor CA2 pare s# *ie spre o autono&ie na(ional#
sporit#$ C1te!a (#ri in regiunea %#rii Begre au *or&at
o asocia(ie intitulat# &lubul Mrii 5e(re$ /n anul 1;;3)
&e&brii s#i au con!enit s# creeze o banc# e co&er(
i ez!oltare i un secretariat per&anent) "ns# starea
precar# a econo&iilor statelor &e&bre pare s#
*r1neze ez!oltarea asocia(iei$ Grupul (#rilor e la
>iegra C8ngaria) ,olonia) Republica Ce5# i
Alo!aciaD au con!enit s# eli&ine "n rela(iile lor
reciproce tari*ele i au *or&at 6ona de &omer Liber
&entral 2 )uropean 7&)!T89 la care au aerat
Alo!enia) 9ulgaria) Ro&1nia i S#rile 9altice$ /ns#
toate aceste (#ri "i orienteaz# co&er(ul c#tre 7uropa
?cciental# i oresc s# aere la 8niunea 7uropean#$
42
Globalizare i regionalizare
8sociaia 5ord 2 8merican de comer liber
758!T89 este o zon# e co&er( liber alc#tuit# in
A8:) Canaa i %e.ic$ :re rept obiecti! eli&inarea
tuturor restric(iilor in calea co&er(ului i in!esti(iilor
intre cele trei (#ri "n ur&#torii 15 ani$ Rela(ia trilateral#
este "n &o e!ient inegal#$ Canaa are un
,29KFocuitor pu(in &ai &ic ec1t A8:) ar o popula(ie
&ult &ai reus#$ ,29 4 ul %e.icului este apro.i&ati!
1K1< in cel al A8:$ Co&er(ul intra 4 regional "ntre
cele trei (#ri este restr1ns i ansele e supra!ie(uire
ale acestei asocia(ii sunt &ici) ac# B:3E: nu !izeaz#
grae &ai "nalte e integrare$
/n :&erica Fatin# cea &ai se&ni*icati!#
e!olu(ie recent# "n integrarea regional# este *or&area
uniunii %amale Mercosur) alc#tuit# in 9razilia)
,araguaJ) :rgentina i 8ruguaJ$ %ercosur cuprine
45I in popula(ia :&ericii Fatine) reprezint# 33I in
co&er(ul e.terior i apro.i&ati! 5<I in ,29 4 ul
acestei zone$
-actul 8ndin "nc5eiat "n 1;6; a c#utat s#
stabileasc# rela(ii "ntre >enezuela) Colu&bia) 7cuaor)
,eru i 9oli!ia "ns# &e&brii pactului au c#zut e acor
s# creeze o zon# e co&er( liber oar "n octo&brie
1;;2) iar acorul a intrat "n !igoare "n ianuarie 1;;5$ /n
anul 1;6< a *ost creat# ,ia(a Co&un# Central -
:&erican# alc#tuit# in Guate&ala) 7l Aal!aor)
Tonuras) Bicaragua) Costa Rica i ,ana&a) ar care
43
Globalizare i regionalizare
p1n# "n prezent a "nregistrat pu(ine progrese pe calea
integr#rii$ Fa *el) &omunitatea 6onei &araibelor
creat# "n 1;73 alc#tuit# in 15 (#ri &e&bre) ar a!1n
o popula(ie total# e nu&ai 5)5 &ilioane e locuitori$
,erspecti!ele unei &omuniti )conomice
pentru :rientul Mi1lociu Calc#tuit# in 2srael) 2orania
i ,alestinaD nu constituie p1n# "n prezent ec1t o iee
interesant#$
/n :sia e 7st) succesul strategiilor econo&ice
ini!iualiste "nregistrate e cele opt (#ri cu
per*or&an(e econo&ice e !1r* "n econo&ia &onial#
"n perioaa 1;65 4 1;;4 CLaponia) Tong Mong)
Republica Coreea) Aingapore) EaiHan) 2nonesia)
%alaJesia i E5ailanaD a *#cut ca acestea s#
consiere pu(in a!anta@oas# ieea unei integr#ri
econo&ice pro*une$ Cooperarea regional# "n :sia s-a
concentrat asupra unor &#suri e creare a unor zone
e co&er( pre*eren(ial$ %e&brii 8sociaiei 5aiunilor
din 8sia de 4ud 2 )st 784)859 4 Aingapore)
%alaJesia) E5ailana) 2nonesia) 3ilipine i 9runei 4
au con!enit s# creeze o zon# e co&er( liber p1n# "n
anul 2<<3$ 0ar aceste (#ri es*#oar# &a@oritatea
co&er(ului lor cu alte (#ri) nu una cu alta$ !orumul de
cooperare economic 8sia 2 -aci$ic 78-)&9 este
un *oru& consultati! creat "n 1;;4 ce are rept
obiecti! pro&o!area cooper#rii econo&ice
&ultilaterale "ntre (#rile e pe coasta ,aci*icului$ Cei
44
Globalizare i regionalizare
15 &e&bri ai 3oru&ului sunt A8:) Canaa) Laponia)
Coreea e Au) :ustralia) Boua Reelan#) 9runei)
2nonesia) %alaJesia) 3ilipine) Aingapore) E5ailana)
C5ina) Tong Mong i EaiHan$ 0ei &e&brii au
con!enit elaborarea unui plan e creare a unei zone
e co&er( i in!esti(ii libere "n regiune p1n# "n anul
2<2<) nu e.ist# "nc# un acor e *or&alizare a rela(iei
sub *or&a unui bloc$ 0e alt*el) i!ersitatea &e&brilor
:,7C poate "&pieica e!olu(ia grupului spre *or&e
superioare e integrare$
6ona de comer liber U grup e (#ri "ntre care sunt
eli&inate tari*ele i alte bariere co&erciale) *iecare
(#ar# &en(in1nu-i "ns# propriile politici co&erciale
*a(# e (#rile in a*ara zonei$
;niune %amal U grup e (#ri "ntre care sunt eli&inate
restric(iile co&erciale ar care aplic# o politic#
concertat# *a(# e (#rile ne&e&bre i un tari* e.tern
co&un pentru i&porturile in acele (#ri) ei ratele
tari*are pot !aria pe &#r*uri$
-ia comun U zon# care reunete &ai &ulte (#ri
care aplic# "n co&er(ul intre ele coni(ii egale$ 8n
ase&enea siste& presupune o uniune !a&al# cu tari*
e.tern co&un) circula(ia liber# a *actorilor e prouc(ie)
precu& i a bunurilor i ser!iciilor i ar&onizarea
consierabil# a i&pozitelor i altor politici$
45
Globalizare i regionalizare
Gr$/"ri *e i%&egrare e+o%oi+" regio%al"
0enu&ire Bi!el e
integrare
S#ri &e&bre
,actul :nin Ron# e
co&er( liber
9oli!ia)
Colu&bia) ,eru)
7cuaor)
>enezuela
Consiliul :rab e
Cooperare
7gipt) 2raG)
2orania) Ve&en
:socia(ia Ba(iunilor
in :sia e Au 4
7st C:A7:BD
Ron# e
co&er(
pre*eren(ial
9runei)
2nonezia)
%alaJesia)
3ilipine)
Aingapore)
E5ailana
9enelu. 8niune
!a&al#
9elgia) ?lana)
Fu.e&burg
,ia(a Co&un#
Central 4
:&erican#
,ia(#
Co&un#
Costa Rica)
Aal!aor)
Guate&ala)
Tonuras)
Bicaragua)
,ana&a
Co&unitatea 7st -
:*rican#
8niune
!a&al#
MenJa)
Eanzania)
8gana
8niunea 7uropean# 8niune 9elgia) ?lana)
46
Globalizare i regionalizare
econo&ic# i
&onetar#
Fu.e&burg)
3ran(a)
Ger&ania)
Aueia) %area
9ritanie) 2rlana)
2talia)
0ane&arca)
Grecia) Apania)
,ortugalia)
:ustria) 3inlana
Rona 7cono&ic#
7uropean#
Ron# e
co&er( liber
15 (#ri &e&bre
87 Q 4 (#ri
&e&bre :7FA
:socia(ia
7uropean# a
Fiberului Ac5i&b
C:7FAD
Ron# e
co&er( liber
2slana)
Bor!egia)
7l!e(ia)
Fiec5tenstein
:socia(ia e
2ntegrare Fatino 4
:&erican#
Ron# e
co&er( liber
:rgentina)
9oli!ia) 9razilia)
C5ile) Colu&bia)
7cuaor) %e.ic)
,araguaJ)
8ruguaJ)
>enezuela
8niunea %ag5reb ,ia(#
co&un#
%aroc) :lgeria)
%auritania)
Eunisia) Fibia
%ercosur 8niune :rgentina)
47
Globalizare i regionalizare
!a&al# 9razilia)
,araguaJ)
8ruguaJ
:corul Bor 4
:&erican e
Co&er( Fiber
CB:3E:D
Ron# e
co&er( liber
Canaa) %e.ic)
A8:
48
Globalizare i regionalizare
UNIUNEA EUROPEAN<
8niunea 7uropean# este gruparea regional#
cea &ai i&portant#) care a "nregistrat cele &ai
spectaculoase e!olu(ii co&parati! cu alte tentati!e e
integrare regional#$ 7ste o grupare alc#tuit# in 15
state inustrializate ez!oltate) care a e!ouluat "n
principal up# al oilea r#zboi &onial$
2ntegrarea european# este un proces cu
r##cini istorice$ :st*el) ,ierre 0ubois a propus
crearea unei con*eera(ii europene "nc# in secolul al
62> 4 lea) iar Willia& ,errJ propunea "n*iin(area unor
institu(ii europene "n secolul 6>22$ 0e ase&enea) au
e.istat propuneri e e&arare a unui proces e
*eeralizare) ca o alternati!# e solu(ionare a
con*lictelor regionale la s*1ritul secolului al 626 4 lea$
Aiste&ul continental napoleonian i&punea
liberalizarea sc5i&burilor co&erciale la scar#
european# i un ni!el "nalt e ar&onizare a legisla(iei
i practicilor econo&ice$ /n 1833 este "n*iin(at
Roll!erein 4 ul 4 o unuiune !a&al# a statelor ger&ane$
,ri&ul r#zboi &onial uce la *rag&entare econo&ic#
atorit# apari(iei unui nu&#r &are e na(iuni &ici ce
!or a!ea o politic# econo&ic# protec(ionist#$ :bia
49
Globalizare i regionalizare
up# al oilea r#zboi &onial renate ieea e
integrare) pe *onul procesului e interna(ionalizare a
a*acerilor$ Ca o concluzie) integrarea european# a *ost
un *eno&en cu pronun(at# tent# politico 4 ieologic#)
ne*iin g5iat# e calcule econo&ice a&#nun(ite care
s# e!ien(ieze irect costurile i bene*iciile unui ast*el
e proces$
E&a/ele +o%)&i&$irii U%i$%ii E$ro/e%e
8n proces &oern e integrare econo&ic# a
*ost lansat "n 1;44) prin crearea 97B7F86) o uniune
!a&al# *or&at# in 9elgia) ?lana i Fu.e&burg$
:ceast# grupare nu a a!ut un i&pact notabil p1n# "n
1;48) c1n a e!enit opera(ional#$ 8n alt pas a *ost
*#cut prin lansarea Co&unit#(ii 7uropene a ?(elului i
C#rbunelui CC7C?D care a a!ut la baz# eter&inan(i
politici$ Acopul principal a *ost relansarea inustriei
grele ger&ane i *ranceze) ca o preconi(ie a atenu#rii
surselor e instabilitate politic#) puternic conturate
istoric$ Ca ur&are a propunerilor lui Lean %onet i
Robert Ac5u&ann) s-a lansat o pia(# co&un# a
c#rbunelui i o(elului) ast*el "nc1t r#zboiul intre cele
ou# (#ri s# e!in# inacceptabil i &aterial i&posibil$
0e*init# "n 1;51) prin tratatul e la ,aris) C7C? a!ea
ca participan(i' 3ran(a) Ger&ania) 2talia) 9elgia)
?lana i Fu.e&burg/ntre cele 6 (#ri *onatoare
50
Globalizare i regionalizare
C7C? s-au negociat o Co&unitate 7uropean# pentru
:p#rare i o Co&unitate ,olitic#$ /n 1;55 s-au elaborat
proiectele e creare a unei ,ie(e Co&une) co&pus#
intr-o Co&unitate 7cono&ic# 7uropean# CC77D i o
Co&unitate 7uropean# pentru 7nergie :to&ic#
C78R:E?%D) care s-au consacrat "n 1;57) la Ro&a)
up# intense negocieri) prin se&narea a ou# noi
tratate "n acest sens$
:aar) "n 1;57) prin Eratatul e la Ro&a a *ost
creat# Co&unitatea 7uropean#) alc#tuit# in 6 (#ri
&e&bre CBelgia5 L$2eb$rg5 Ola%*a5 Fra%#a5
Gera%ia5 I&aliaD$ ?biecti!ele tratatului erau crearea
unei pie(e co&une "n care (#rile &e&bre s#
es*#oare politici co&une agricole i regionale i care
s# spri@ine ez!oltarea regiunilor &ai pu(in ez!oltate
in grup$ ?biecti!ul *inal era crearea unei 7urope
unite) care s# pre"nt1&pine ri!alit#(ile care au us la
eclanarea a ou# r#zboaie &oniale "n ecurs e
3< e ani i care s# constituie un partener econo&ic i
politic egal cu A8:$
Fa un eceniu e la creare) Co&unitatea
7uropean# a e!enit o uniune !a&al#) ar) "n
continuare procesul e integrare a stagnat$ /n 1;71 C7
a aprobat un plan e ez!oltare pentru ur&#torii 1<
ani "n care ur&a s# se realizaze o uniune econo&ic#$
0e atunci a *ost ur&#rit# crarea unei pie(e co&une "n
care se &ai p#strau "nc# bariere netari*are i
51
Globalizare i regionalizare
i&pei&ente "n calea *lu.urilor e *or(# e &unc# i e
capital) &a@oritatea legate e proble&a reptului e
ecizie na(ional# asupra politicii econo&ice$ ,rocesul
lu#rii eciziilor "n C7 a e!enit in ce "n ce &ai
co&ple. atorit# l#rgirii Co&unit#(ii 7uropene e la 6
la 12 &e&bri C%area 9ritanie) 2rlana i 0ane&arca
au e!enit &e&bre "n 1;73) Grecia a *ost a&is# "n
1;81) iar Apania i ,ortugalia "n 1;85D i apoi la 15
&e&bri Cprin aerarea :ustriei) Aueiei) 3inlanei "n
1;;5D$
2eea e uni*icare european# a *ost continuat#
prin "nt1lnirea Consiliului 7uropean e la %aastric5t "n
1;;1) c1n s-a c#zut e acor asupra Eratatului
pri!in 8niunea 7uropean#$ ,rincipalele pre!eeri ale
acestui tratat se re*er# la' ,ia(a european#) 8niunea
7cono&ic# i %onetar#) 8niunea politic#) rolul
,arla&entului 7uropean) cet#(enia co&un#) etc$
I%)&i&$#iile U%i$%ii E$ro/e%e
,1n# "n 1;67) *iecare intre cele trei co&unit#(i
4 C7C?) 7urato& i C77 4 a!eau institu(ii si&ilare)
ar separate$ ,rin tratatul e uni*icare) care a intrat "n
!igoare "n 1;67) institu(iile celor trei co&unit#(i au *ost
uni*icate$
,rincipalele institu(ii ale celor trei co&unit#(i
sunt'
52
Globalizare i regionalizare
,arla&entul 7uropean=
Co&isia 7uropean#=
Consiliul e %initri=
Curtea e Lusti(ie$
/n a*ara lor) e.ist# o serie e institu(ii cu rol
a@ut#tor) e a!izare sau te5nic' Co&itetul
Reprezentan(ilor ,er&anen(i CAau Co&itetul 7cono&ic
i AocialD) 9anca 7uropean# e 2n!esti(ii) Curtea e
Conturi) ?rganiza(ia pentru Cooperare i 0ez!oltare
7cono&ic# C?C07D) etc$
-arlamentul )uropean este organis&ul e
e.pri&are e&ocratic# i e control politic al 8niunii
7uropene) care particip# i la procesul legislati!$
%e&brii ,arla&entului sunt alei pe o perioa# e 5
ani= "n carul lui ne e.ist# sec(iuni na(ionale) ci grupuri
politice organizate pe plan co&unitar$ Rolul pri&orial
al ,arla&entului este e a controla acti!itatea co&isiei
7uropene Cinstitu(ia e.ecuti!#D$
,arla&entarii se reunesc lunar) ti&p e o
s#pt#&1n# la Atrassbourg) "n ein(# plenar# iar c1n
este cazul se con!oac# ein(e supli&entare$ /ntre
sesiunile lunare) ou# s#pt#&1ni sunt rezer!ate
reuniunilor pe co&isii i o s#pt#&1n# ein(elor pe
grupuri politice$
&omisia )uropean este ele&entul e.ecuti!)
cei 17 &e&bri ai s#i *iin inepenen(i e gu!ernele
53
Globalizare i regionalizare
na(ionale) ei sunt nu&i(i e ele$ Co&peten(ele
Co&isiei pot *i enu&erate pe scurt ca' ini(iere)
supra!eg5ere i "neplinire$ 7a are puteri autono&e
substan(iale) &ai ales "n pri!in(a politicii concuren(iale
i "n conucerea i a&inistratrea unor proiecte
co&une$ 7a a&inistreaz# i!erse *onuri i progra&e
europene) inclusi! cele care pri!esc (#rile in a*ara
8niunii$
&onsiliul de Minitri este institu(ia ecizional#
principal#) *or&at# in &initrii (#rilor &e&bre$ 7l
reunete &initrii "n *unc(ie e subiectul "nscris pe
orinea e zi' a*aceri e.terne) agricultur#) inustrie)
etc$ 3iecare intre (#rile &e&bre e.ercit# preeen(ia
Co&unit#(ii) prin rota(ie) o perioa# e 6 luni$
&urtea de <ustiie are &isiunea e a asigura
respectarea reptului co&unitar i aplicarea tratatelor
co&unitare$ 87 este constituit# pe baz# e tratate
obligatorii) care e!in o parte a siste&ului legislati! al
statelor &e&bre$
Ro7%ia ,i U%i$%ea E$ro/ea%"
Rela(iile Ro&1niei cu C7 Cactual&ente 87D
ateaz# in 1;8< c1n a *ost se&nat pri&ul acor
co&ercial al Co&unit#(ii 7uropene cu o (ar# in
7uropa e 7st$
54
Globalizare i regionalizare
8n nou acor e co&e( i cooperare a intrat "n
!igoare "n 1;;1) iar "n 1;;2 au "ncepu negocierile
pentru "nc5eierea :corului e :sociere la 8niunea
7uropean#) acor se&nat la s*1ritul aceluiai an)
Ro&1nia e!enin una intre cele 6 (#ri asociate la
8niunea 7uropean# C9ulgaria) Republica Ce5#)
8ngaria) ,olonia) Ro&1nia i Republica Alo!ac#D$
Ae&narea i aplicarea acestui acor Cintrat "n !igoare
la 1 *ebruarie 1;;5D constituie "nceputul unei noi etape
"n rela(iile Ro&1niei cu 87) pre!#z1n crearea
treptat# a carului legislati! i institu(ional pentru
integrarea noastr# ca &e&bru cu repturi epline "n
8niunea 7uropean#$ ,rincipalele pre!eeri ale
:corului e :sociere Ccunoscut i sub enu&irea e
:corul 7uropeanD per&it crearea i ez!oltarea' aD
ialogului politic "ntre ,arla&entul 7uropean i
,arla&entul Ro&1niei= bD unei zone e liber# circula(ie
a &#r*urilor) capitalurilor i persoanelor= cD carului e
tranzi(ie c1t &ai rapi# a Ro&1niei c#tre econo&ia e
pia(#$
/n 22 iunie 1;;5) "n carul Consiliului 7uropean
e la Cannes) a *ost epus# cererea o*icial# e
aerare a Ro&1niei la 8niunea 7uropean#$
55
Globalizare i regionalizare
DEZ=OLTAREA REGIONAL< 6N ROM>NIA
/n Ro&1nia s-au "nregistrat preocup#ri pri!in
ez!oltarea teritorial# "ncep1n cu eceniul 6 al
secolului 66$ /n 1;76 apare ,lanul Ba(ional 8nic e
Atat al c#rui obiecti! e.plicit a *ost i&inuarea
i*eren(elor e ez!oltare "ntre @ue(ele Ro&1niei) prin
aceasta "n(eleg1n "n principal ni!elul ez!olt#rii
inustriale$
0in punct e !eere al ez!olt#rii spa(iale i
regionale) Ro&1nia are ur&#toarele caracteristici'
1$ Reein(ele @ue(elor in Ro&1nia se a*l# "n cel
&ai &are ora in @ue(ul respecti!) ora care
"nglobeaz# "n general &ult peste 5<I in totalul
acti!it#(ii econo&ice in acea zon#=
2$ ?raele &ici au a!ut "n general un pro*il
&onoinustrial) stabilit *#r# &are leg#tur# cu
speci*icul zonei) ceea ce a contribuit la *ali&entul
rapi al pro*ilului i la apari(ia unor proble&e
sociale acute$
3$ 0ez!oltarea econo&ic# spa(ial# s-a *#cut pe criterii
egalitariste$ /n procesul inustrializ#rii nu s-a reuit
crearea e structuri inustriale proprii *iec#rui @ue()
56
Globalizare i regionalizare
acestea ob1nin o structur# inustrial# *oarte
i!ersi*icat# i a&or*#$ :st*el) "n toate @ue(ele s-a
ez!oltat inustria ali&entar#) a con*ec(iilor) a
piel#riei i "nc#l(#&intei) precu& i inustria
&aterialelor e construc(ii i a e.ploat#rii le&nului$
Eoate @ue(ele) *#r# e.cep(ie) a!eau "ntreprineri
e construc(ii e &aini i prelucrarea &etalelor$
4$ Fa ni!elul *iec#rui @ue( e.ist# ecala@e econo&ice
i&presionante "ntre &arile zone urbane i &icile
orae) c1t i "ntre &eiul urban i &eiul rural$
5$ 0ecala@ele inter 4 @ue(e sunt eclarate ca *iin
nese&ni*icati!e e c#tre o*icialit#(i) ar ele sunt
se&ni*icati!e la ni!el e inicatori speci*ici i la
ni!elul inicatorilor pri!in calitatea !ie(ii$
/n aceste coni(ii a *ost i&posibil# conturarea
unor regiuni e ez!oltare articulate) care s# grupeze
zone spa(iale cu acelai speci*ic e ez!oltare i cu
ientitate econo&ic#$ Regi$%ile *e *e!(ol&are *i%
Ro7%ia )$%& +o%)&i&$i&e /e /ri%+i/i$l /ro2ii&"#ii
)/a#iale5 a$ 4% e*ie ?5@ ilioa%e lo+$i&ori ,i %$
/re!i%&" a)/e+&e *e )/e+ifi+i&a&e3
Regiunile sunt ur&#toarele'
1$ B-7' 9ac#u=9otoani= 2ai= Bea&(= Aucea!a= >aslui
2$ A-7' 9r#ila= 9uz#u= Constan(a= Gala(i= Eulcea=
>rancea
57
Globalizare i regionalizare
3$ A' :rge= C#l#rai= 01&bo!i(a= Giurgiu= 2alo&i(a=
,ra5o!a= Eeleor&an
4$ A->' 0ol@= Gor@= %e5ein(i= ?lt= >1lcea=
5$ >' :ra= Cara 4 Ae!erin= Tuneoara= Ei&i=
6$ B->' 9i5or= 9istri(a 4 B#s#u= Clu@= %ara&ure=
Aatu %are= A#la@
7$ Centru' :lba= 9rao!= Co!asna= Targ5ita= %ure=
Aibiu
8$ 9ucureti' 2l*o!= %un$ 9ucureti
Atructurile actuale e ez!oltare regional# sunt'
Consiliul pentru 0ez!oltare regional# i :gen(ia pentru
ez!oltare regional# i %inisterul 0ez!olt#rii i
,rognozei$ ,lanul Ba(ional e 0ez!oltare Regional#
C,B0RD asigur# pentru perioaa 2<<< 4 2<<7
*una&entarea cererilor (#rii noastre e *inan(are a
progra&elor e ez!oltare in *onurile 87 4 *onurile
e pre 4 aerare 2A,:) ,T:R7) A:,:R0$ :cesta
este i &oti!ul pentru care aceste regiuni au *ost
conturate) "ncerc1nu-se i crearea carului
a&inistrati! necesar$
/n paginile ur&#toare este prezentat par(ial
,lanul Ba(ional e 0ez!oltare) ocu&ent care trebuie
parcurs (in1n sea&a e ur&#toarele ele&ente'
3iin elaborat sub egia gu!ernului) el poart#)
inerent a&prenta politic#$ 0incolo e aceasta)
perioaa pentru care este elaborat Cpe p#r(i) el
acoper# practic "ntregul inter!al 2<<< 4 2<<7D trece
58
Globalizare i regionalizare
incolo e o singur# legislatur#) ceea ce *ace ca
liniile generale e ez!oltare s# *ie aceleai
stabilite prin ,rogra&ul e ez!oltare pe ter&en
&eiu a Ro&1niei) sau alte ase&enea progra&e)
ce e.pri&# p#reri &ai generale$
,lanul Ba(ional e 0ez!oltare nu este prezentat
integral) ci apare "n principal partea e strategie$
59
Globalizare i regionalizare

PLANUL NAIONAL DE DEZ=OLTARE


REGIONAL<
INTRODUCERE
7laborarea ,lanului Ba(ional e 0ez!oltare C,B0D -
at1t ca proces c1t i ca rezultat - *ace parte in
X&anage&entul sc5i&b#rii$ 2n acest caru) este
necesar# reluarea acestui proces i actualizarea
ocu&entului pentru o soli# *una&entare a ,lanului
e ac(iune anual al ,rogra&ului e gu!ernare$
-rin $aptul c in$ormaiile cuprinse n acest
document sunt public accesibile, iar concluziile i
deciziile coninute pot $i supuse interpelrilor
constructi%e, -5D este parte inte(rant a
procesului de construire a unei societi
democratice
:cti!itatea e plani*icare realizat# prin ,B0 trebuie
"n(eleas# rept un +a*r$ orie%&a&i(5 care'
pro&o!eaz# interac(iunea intre &inistere=
sus(ine cooperarea "ntre &inistere i
organis&ele regionale i a&inistra(iile locale=
"&bun#t#(ete accesul liber la in*or&a(ie - ca
parte a consoli#rii societ#(ii ci!ile i pro&o!#rii
unei Xsociet#(i in*or&a(ionale=
60
Globalizare i regionalizare
conuce la creterea transparen(ei procesului
e elaborare a strategiei i progra&elor e
ez!oltare ale Ro&1niei=
i&plic# partenerii sociali i econo&ici "n
procesul e plani*icare$
Eoate acestea reprezint# cerin(e ale 8niunii 7uropene
*a(# e Atatele %e&bre) "neosebi pentru accesarea
3onurilor Atructurale$
PND a)ig$r" f$%*ae%&area +ererii #"rii %oa)&re *e
fi%a%#are a /rograelor *e *e!(ol&are *i%
fo%*$rile UE$ 0e alt*el) 8niunea 7uropean# utilizeaz#
,B0 pentru e!aluarea i localizarea *onurilor
*inanciare acorate Ro&1niei$
:ctualul ,B0 nu se li&iteaz# nu&ai la acele ele&ente
care *una&enteaz# accesul (#rii la *onurile 87) ci
realizeaz# o aborare &ai cuprinz#toare) "n sensul c#
inclue ansa&blul strategiei Gu!ernului e atingere a
obiecti!elor e ez!oltare) "n carul c#reia spri@inul 87
reprezint# o surs# i&portant# e *inan(are pentru
realizarea obiecti!elor ienti*icate$
,entru a ser!i scopurilor legate e accesarea) up#
aerare) a 3onurilor Atructurale) ,B0 !a trebui s#
e!olueze spre acelai tip e aborare pe care o
realizeaz# i Atatele %e&bre "n carul CA3 CCarul
Co&unitar e Apri@inD atunci c1n solicit# spri@in
*inanciar pentru ?biecti!ul 1 al 3onurilor Atructurale$
:ctualul ,B0 constituie o bun# baz# e la care se
poate ez!olta un CA3 i asigur#) "n acest staiu e
preaerare a (#rii la 87) *una&entarea cererii
61
Globalizare i regionalizare
Ro&1niei e spri@in *inanciar pentru progra&ele e
ez!oltare) construc(ie institu(ional#) aoptarea acYuis
4ului co&unitar$
Abor*area elabor"rii PND ?AA? ?AA@ re/re!i%&" $%
/rogre) +o/ara&i( +$ (aria%&a /re+e*e%&"$
:ceasta este &ult &ai cuprinz#toare) "n sensul c# ei
strategiile regionale ocup#) la *el ca i "n !arianta
preceent#) o necesar# i "nse&nat# ponere)
ez!olt# &ult &ai &ult i &ai concret strategiile
sectoriale ale &inisterelor$
,B0 s-a realizat "n parteneriat cu &inisterele i
Consiliile e 0ez!oltare Regional# CC0RD pe baza
unor orient#ri &etoologice) &enite s# spri@ine
&inisterele i C0R la elaborarea i *or&ularea
obiecti!elor lor e ez!oltare) "n concoran(# cu
cerin(ele ,B0$
Concep(ia asupra con(inutului i rolului ,B0 a e!oluat
*a(# e aborarea con(inut# "n ,B0 2<<<-2<<2) ca
ur&are a apro*un#rii analizelor econo&ice i sociale
e*ectuate la ni!el sectorial i regional$ :ceste analize
au conus la ienti*icarea a 7 :.e prioritare e
ez!oltare) "n @urul c#rora se !or articula) "n perioaa
e plan) toate obiecti!ele) &#surile) progra&ele i
proiectele care !or concura la realizarea acestor
priorit#(i &a@ore'
62
Globalizare i regionalizare
:.a 1$ 0ez!oltarea sectorului proucti! i a ser!iciilor
cone.e) "nt#rirea co&petiti!it#(ii acti!it#(ilor
econo&ice i pro&o!area sectorului pri!at
:.a 2$ 2&bun#t#(irea i ez!oltarea in*rastructurii
:.a 3$ 2nt#rirea poten(ialului resurselor u&ane) a
capacit#(ii *or(ei e &unc# e a se aapta la
cerin(ele pie(ei i "&bun#t#(irea calit#(ii
ser!iciilor sociale
Axa 4. Sprijinirea agriculturii i a dezvoltrii
rurale
:.a 5$ ,rote@area i "&bun#t#(irea calit#(ii &eiului
:.a 6$ Ati&ularea cercet#rii tiin(i*ice i ez!olt#rii
te5nologice) ino!#rii) co&unica(iilor)
te5nologiei in*or&a(iei i crearea societ#(ii
in*or&a(ionale
Axa 7. Imbuntirea structurii economice a regiunilor
s!ri"inirea #e$%oltrii regionale ec&ilibrate 'i
#urabile
7laborarea ,B0 2<<2 -2<<5 a parcurs &ai &ulte
etape e consult#ri) at1t cu &inisterele) c1t i cu
Consiliile e 0ez!oltare Regional#) prin organis&ele
e.ecuti!e ale acestora - :gen(iile e 0ez!oltare
Regional# C:0RD$ ,entru pri&a at# s-au organizat
"nt1lniri "ntre &inistere i Consiliile e 0ez!oltare
Regional# prin :0R) realiz1nu-se un pri& pas "n ce
63
Globalizare i regionalizare
pri!ete corelarea planurilor sectoriale cu planurile
regionale$
,rogra&area *inanciar# sectorial# i regional# s-a
realizat "n str1ns# leg#tur# cu elaborarea 9ugetului e
Atat pe anul 2<<2 i cu orient#rile bugetare pentru
2<<3 42<<5) ast*el c# aceasta inclue obiecti!e)
&#suri i progra&e care concur# la realizarea a.elor
na(ionale prioritare e ez!oltare) a!1n ienti*icate
sursele e *inan(are' 9ugetul e Atat) inclusi!
"&pru&uturi garantate e stat) 3onurile e pre-
aerare e la 87= este esti&at# i contribu(ia
sectorului pri!at la progra&ele e ez!oltare ale
Ro&1niei$ 2n acest &o se realizeaz# coeren(a
progra&#rii *onurilor ,T:R7) 2A,: i A:,:R0 cu
plani*icarea in!esti(iilor na(ionale i cu alte politici
econo&ice i ac(iuni na(ionale$
+n absena unei de$iniii standard sau a unui
=model unanim acceptat pe plan european
pri%ind rolul, coninutul i scopul n care se
elaboreaz -5D, actualul $%" a ncercat s fie c#t
mai cuprinztor cu putin6 pentru a>i merita numele
de =naional i s acopere un numr ct mai mare
de $actori economici de care depinde dez%oltarea
3omniei, inclusi% probleme rele%ante re(ionale i
sociale care pot in$luena per$ormanele
economice
64
Globalizare i regionalizare
PND ?AA? ?AA@ 4%+ear+" e)&e $% *o+$e%&
i%&egra&or al )&ra&egiilor )e+&oriale5 -$*e#e%e ,i
regio%ale$ ,e parcursul elabor#rii lui au *ost
ienti*icate &ai &ulte ac(iuni necesar a *i "ntreprinse
pentru "nt#rirea contribu(iei institu(iilor i&plicate i
"&bun#t#(irea nu nu&ai a con(inutului ocu&entului)
ar i a perioaei e ti&p "n care s# poat# *i elaborat
ur&#torul plan$ ,rintre aceste ac(iuni se nu&#r#'
&rearea cadrului le(islati% care s consacre
proceduri inte(rate de plani$icare,
metodolo(ii clare, cu precizarea atribuiilor,
responsabilitilor instituiilor implicate, i
n primul rnd ale Ministerelor i &D32urilor,
precum i a relaiilor ntre acestea, n
procesul de elaborare a -5D?
&lari$icarea i stabilirea scopului e"act al
-5D i al coninutului acestuia?
+nstruirea personalului Ministerelor pentru
nsuirea metodolo(iei i practicii de
plani$icare a dez%oltrii?
+ntrirea structurii instituionale la ni%elul
&onsiliilor de Dez%oltare 3e(ional i
8(eniilor de Dez%oltare 3e(ional, ast$el
nct acestea s $ie capabile s asi(ure
in$ormaiile necesare?
&rearea i @ sau mbuntirea surselor de
date la ni%el re(ional, a indicatorilor
statistici re(ionali, mbuntirea accesului
la in$ormaii i la analizele economice?
&orelarea n mai mare msur a strate(iilor
1udeene de dez%oltare, cu cele re(ionale i
sectoriale?
65
Globalizare i regionalizare
3ecunoaterea -5D ca un precursor al unui
&4! 7&adru &omunitar de 4pri1in9, dar mai
cuprinztor dect rezult din cerinele
;niunii )uropene $a de &4!, care
reprezint documentul naintat &omisiei de
ctre 4tatele Membre a$late sub :biecti%ul A,
pentru cererea de spri1in $inanciar din
!ondurile 4tructurale
Ministerul Dez%oltrii i -ro(nozei a neles
importana participrii mai lar(i a di$eritelor
instituii la elaborarea -5D, comparati% cu ceea
ce s>a reuit n anii precedeni i, ca urmare,
procesul de elaborare a -5D a e%oluat n acest
sens Datorit ne%oii de a inte(ra n mai mare
msur strate(iile sectoriale ale ministerelor i de
a asi(ura corelarea cu strate(iile re(ionale, s>a
acordat prioritate i s>au depus e$orturi n
promo%area colaborrii cu i ntre MD-, ministere
i re(iuni &olaborarea cu partenerii sociali se %a
a"a pe analiza primei schie a -5D 5ecesitatea
mbuntirii colaborrii cu partenerii economici i
sociali pe tot parcursul elaborrii %iitorului -5D
este recunoscut, e"istnd propuneri pri%ind
$ormalizarea acestei colaborri ntr>o posibil Le(e
a plani$icrii 4e intenioneaz, de asemenea, ca
partenerii sociali s $ie implicai i n etapele de
e%aluare i monitorizare a -5D
66
Globalizare i regionalizare
+n stabilirea unui calendar de lucru pentru
elaborarea %iitorului -5D este esenial s se ia n
considerare necesitatea pre(tirii mai temeinice a
inputurilor necesare elaborrii documentului de
ctre institute i or(anisme specializate n analize
i pro(noze i alocarea de timp su$icient
consultrilor, att n cadrul ministerelor, ct i
ntre ministere i #u%ern, precum i consultrilor
cu re(iunile i partenerii economici i sociali
Luarea n considerare a unei perioade de cel puin
AA luni pentru elaborarea -5D 7de la lansarea
orientrilor metodolo(ice iniiale pn la
de$initi%area -5D>ului9 nu ar $i e"a(erat, dac se
dorete ca or(anismele participante s dispun de
timp su$icient pentru pre(tirea propriilor lor
contribuii la -5D i pentru consultri, n a$ara
ministerelor, ntre ministere i re(iuni, ministere i
parteneri economici i sociali
,ornin e la cerin(a esen(ial# 4 reco&anat# i e
Co&isia 87 4 e a utiliza la elaborarea ,B0
ocu&ente cu o larg# baz# i acceptan(# politic#)
actuala !ersiune a ,B0 s-a realizat a!1n ca
*una&ent ,rogra&ul 7cono&ic e ,reaerare) al
Ro&1niei$ ,entru elaborarea ur&#toarei !ersiuni a
,B0 2<<3 4 2<<6 care !a "ncepe "n pri&a lun# a
anului !iitor) !or *i necesare linii strategice actualizate)
care trebuie s# *ie preg#tite i aprobate p1n# "n
pri&#!ara anului 2<<2$ ,rocesul e elaborare a ,B0
67
Globalizare i regionalizare
!a ebuta cu brie*inguri i lansarea e orient#ri
&etoologice elaborate e %0,$
COORDONATELE STRATEGICE ALE
DEZVOLTRII ECONOMICE A ROMNIEI
,lanul Ba(ional e 0ez!oltare a *ost conceput "n
con*or&itate cu irec(iile strategice) obiecti!ele e
ez!oltare i pre!iziunile econo&ice pro&o!ate prin
Atrategia Ba(ional# e 0ez!oltare 7cono&ic# pe
ter&en &eiu) actualizate i ez!oltate prin ,rogra&ul
7cono&ic e ,reaerare a Ro&1niei la 8niunea
7uropean# C,7,D) elaborat "n septe&brie 2<<1$ Fa
r1nul s#u) ,7, este corelat cu ,rogra&ul Ba(ional al
Ro&1niei e aerare la 87) &#surile e politic#
econo&ic# *iin "n acor cu progra&ul e aoptare a
a;uis*ului co&unitar i cu op(iunea) larg &ani*estat# la
ni!el politic i pe plan social) pentru integrarea
Ro&1niei "n 87$ ,rogra&ul 7cono&ic e ,reaerare
a *ost conceput i structurat potri!it cerin(elor 87)
concentr1nu-se pe e!ien(ierea &#surilor e politic#
econo&ic# necesare pentru "neplinirea criteriilor
econo&ice e aerare) stabilite la Copen5aga$

3una&ent1nu-se pe ,7,) ,lanul Ba(ional e
0ez!oltare este e.presia anga@a&entului politic al
Gu!ernului e a *inaliza re*or&ele necesare pentru
integrarea Ro&1niei "n 87) *iin "n acor i cu
&e&oranu&ul stabilit cu 3%2$
:!1n "n !eere c# ,7, a *ost elaborat cu
participarea &inisterelor i institu(iilor responsabile e
proiectarea i i&ple&entarea i!erselor co&ponente
ale politicii econo&ice) c# pe parcursul elabor#rii au
68
Globalizare i regionalizare
a!ut loc a&ple consult#ri cu i!erse organiza(ii
negu!erna&entare) sinicate) patronate) c# s-a
bene*iciat e spri@inul unor personalit#(i tiin(i*ice) se
poate eclara c# orient#rile strategice generale
preluate "n ,lanul Ba(ional e 0ez!oltare in ,7,
reprezint# op(iunea societ#(ii ro&1neti$
&onte"tul macroeconomic n care se %or realiza
obiecti%ele -lanului 5aional de Dez%oltare este
conturat de -ro(noza e%oluiei economiei
romneti n perioada 0BBA>0BBC, elaborat de
Ministerul Dez%oltrii i -ro(nozei, n care sunt
estimai principalii indicatori macroeconomici
Documentele strate(ice i de pro(noz
pre$i(ureaz o dez%oltare economic i social a
3omniei bazat pe D piloni,
A politicile macroeconomice
2$ politicile e a@ustare structural#
3$ politicile sociale i ale resurselor u&ane
4$ politicile e protec(ie a &eiului
5$ politica regional#
69
Globalizare i regionalizare
93 Poli&i+ile a+roe+o%oi+e
Sin1n sea&a e e!alu#rile i criteriile 87 cu pri!ire la
a*ir&area unei econo&ii e pia(# *unc(ionale)
/ri%+i/al$l obie+&i( al /oli&i+ilor a+roe+o%oi+e
pentru perioaa 2<<1-2<<5) stabilit prin ,rogra&ul
7cono&ic e ,reaerare) este stabilizarea economiei
i aezarea ei pe o traiectorie de cretere durabil6 cu
scopul final de cretere a standardului de via i de
reducere6 n continuare6 a decala9ului care separ
Rom#nia de standardele medii ale niunii !uropene$
Creterea econo&ic# !a asigura "n acelai ti&p
coni(ii *a!orabile pentru accelerarea re*or&ei
structurale a econo&iei i a pri!atiz#rii) prin reucerea
costurilor sociale antrenate e aceste procese$
O/#i$%ile )&ra&egi+e care au stat la baza con*igur#rii
politicii &acroecono&ice pentru perioaa ur&#toare
Caa cu& a *ost prezentat# i "n ,rogra&ul 7cono&ic
e ,reaerare) septe&brie 2<<1D au *ost ur&#toarele'
a)ig$rarea +re,&erii e+o%oi+e)
reali!area $%ei a+ro)&abili!"ri +o%)oli*a&e
prin asigurarea unor progrese se&ni*icati!e "n
carul re*or&ei structurale i "n o&eniul
isciplinei *inanciare=
4b$%"&"#irea )$b)&a%#ial" a e*i$l$i *e
afa+eri pe baza asigur#rii unui caru
econo&ico-*inanciar i legal corespunz#tor=
a++elerarea ,i a/rof$%*area 4% o* +oere%&
a reforei fi)+ale 4 prin reucerea graului e
*iscalitate) "&bun#t#(irea controlului c5eltuielilor
bugetare) sporirea e*icien(ei colect#rii
i&pozitelor i ta.elor =
70
Globalizare i regionalizare
a++elerarea /ro+e)$l$i *e /ri(a&i!are ,i
re)&r$+&$rare) pe baza principiului pri!atizare
pentru relansare) ast*el "nc1t trans*erul e
proprietate s# se concretizeze "n capitalizare)
&oernizare) in!esti(ii=
/roo(area $%or /oli&i+i +oere%&e5
+o/a&ibile +$ +ele ale U%i$%ii E$ro/e%e
!iz1n' restructurarea selecti!# a econo&iei)
ez!oltarea i &oernizarea in*rastructurii
*izice) tiin(i*ice i sociale) re!italizarea
inustriilor cu poten(ial co&petiti!) construirea
unei agriculturi "n concoran(# cu poten(ialul
natural) econo&ic i u&an e care ispune
Ro&1nia) spri@inirea acti!it#(ilor bazate pe
te5nologia in*or&a(iei) ez!oltarea turis&ului )
i!ersi*icarea sectorului ter(iar) ast*el "nc1t) "n
&o&entul aer#rii) Ro&1nia s# *ie capabil# s#
*ac# *a(# presiunilor concuren(iale in carul
87$
,oliticile e ez!oltare a Ro&1nei sunt bazate pe
ur&#toarele /ri%+i/ii8
pro&o!area sectorului pri!at ca *or(# &a@or# "n
procesul e creare a unei econo&ii a bun#st#rii
i a unei c1t &ai epline ocup#ri a popula(iei
apte e &unc#=
stabilirea unui caru e&ocratic i transparent
pentru luarea eciziilor)
pro&o!area ez!olt#rii urabile i prote@area
&eiului) ca o preconi(ie a acti!it#(ii
econo&ice=
ez!oltarea procesului e "n!#(#&1nt) "n
general) i a *or&#rii continue) cu pro&o!area
71
Globalizare i regionalizare
&i@loacelor pentru realizarea siste&ului e
"n!#(are pe tot parcursul !ie(ii)
pro&o!area oportunit#(ilor i trata&entului egal
pentru to(i &e&brii societ#(ii$
:!1n "n !eere op(iunile strategice pe ter&en
&eiu ale Ro&1niei) politicile &acroecono&ice
propuse pentru perioaa 2<<1-2<<5 !or pune
accentul pe es#!1rirea re*or&ei *iscale) pe
creterea graului e co&patibilitate a politicii
&onetare cu econo&ia e pia(#) pe aplicarea unei
politici a !eniturilor care s# coreleze &ai bine
ina&ica !eniturilor reale cu creterea
proucti!it#(ii) precu& i pe accelerarea
re*or&elor structurale) ast*el "nc1t e!olu(ia
econo&iei reale s# *a!orizeze i&ple&entarea
acestor politici$
0in perspecti!a ez!olt#rii unei econo&ii co&petiti!e)
/oli&i+a fi%a%+iar" !a *i ast*el orientat# "nc1t s#
contribuie la sti&ularea econo&isirii i in!esti(iilor i s#
r#spun# rigorilor stabilit#(ii &acroecono&ice$
,rincipalele caracteristici ale /oli&i+ii fi)+al'b$ge&are
"n perioaa 2<<1-2<<5 sunt suboronate obiecti!elor
e relansare econo&ic# i e reucere a ratei in*la(iei)
stabilite prin Atrategia Ba(ional# e ez!oltare
econo&ic# pe ter&en &eiu$ 2n acest sens) priorit#(ile
sunt ur&#toarele'
controlul e*icitului bugetului consoliat=
reducerea de$icitului $iscal i c%asi>
$iscal,
72
Globalizare i regionalizare
limitarea de$icitului de cont curent i
susinerea, ntr>un mod mai e$icient, a
e$orturilor de reducere a in$laiei?
e"ercitarea unei (u%ernri corporatiste
mai e$iciente i creterea %eniturilor
colectate la bu(et?
armonizarea le(islaiei $iscale cu
normele ;niunii )uropene?
creterea e$icienei administraiei
$iscale?
asigurarea transparen(ei "n c5eltuirea
banului public$
/nscrierea Ro&1niei "ntr-un proces e cretere
econo&ic# !a i&pune) "n perioaa ur&#toare) o
politic# bugetar# uor &ai restricti!#) care !a trebui s#
respecte ur&#toarele cooronate'
*una&entarea i i&ensionarea
c5eltuielilor bugetare "n *unc(ie e !eniturile
certe=
restructurarea c5eltuielilor bugetare) "n
*unc(ie e ierar5izarea realist# a priorit#(ilor)
ceea ce !a *ace posibil# trecerea e la un
buget e &i@loace la un buget orientat spre
politici econo&ice) - bugetul pe progra&e=
creterea autono&iei *inanciare a
autorit#(ilor locale$
Ea.a pe !aloarea a#ugat#) accizele i contribu(iile la
asigur#rile sociale !or constitui pilonii *una&entali ai
siste&ului ro&1nesc e i&pozite$ Re*or&a siste&ului
e i&pozite !a *i consoliat# pe baza cerin(elor e
73
Globalizare i regionalizare
l#rgire a bazei e i&pozitare i e ra(ionalizare a
ratelor &arginale e i&pozitare$
Gu!ernul consier# c#) prin /oli&i+a (e%i&$rilor
salariale) &unca trebuie s# ree!in# o !aloare social#$
/n acest sens se !or lua &#suri pentru ierar5izarea
salariilor "n *unc(ie e i&portan(a o&eniului i) &ai
ales) pentru corelarea e!olu(iei !eniturilor salariale cu
per*or&an(ele agen(ilor econo&ici$
/n carul /oli&i+ii o%e&are ,i a +$r)$l$i *e )+1ib5
sc#erea sus(inut# a in*la(iei !a constitui unul in
obiecti!ele principale ale progra&elor econo&ice
ro&1neti$ :ceast# e!olu(ie (ine sea&a e
strategia e politic# &onetar#) precu& i e
principalele &#suri ce ur&eaz# a *i i&ple&entate
pentru creterea isciplinei *inanciare) reucerea
arieratelor i accelerarea re*or&elor structurale$
74
Globalizare i regionalizare
?3 Poli&i+ile *e a-$)&are )&r$+&$ral"
Re)&r$+&$rarea este un ele&ent i&portant al a@ust#rii
structurale) &enit) "n principal) s# preg#teasc#
co&paniile pentru pri!atizare$ 2n acest sens) se au "n
!eere criterii e per*or&an(# pentru ec5ipele e
&anage&ent ale co&paniilor proprietate e stat) prin
care ur&#resc' "nc5ierea capacit#(ilor e prouc(ie
ine*iciente= realizarea e analize e pia(# i strategice
ale co&paniilor pentru a ienti*ica seg&entele !iabile
ale acestora i a ecie eli&inarea sec(iilor sau
capacit#(ilor ne!iabile= isponibilizarea personalului)
up# ce s-au rezol!at proble&ele sociale=
"&bun#t#(irea ec5ipa&entelor i te5nologiilor "n
unit#(ile !iabile) utilizarea altor surse e *inan(are
pentru i&inuarea costurilor e *unc(ionare$
A+#i$%ile *e a-$)&are )&r$+&$ral" (or $r"ri5 4% o*
/riori&ar5 )/orirea /ro*$+&i(i&"#ii5 a efi+ie%#ei ,i
+ali&"#ii /ro*$)elor ,i )er(i+iilor3 Pro+e)$l *e
re)&r$+&$rare a e+o%oiei ro7%e,&i are 4% (e*ere
i/lee%&area $%$i /a+1e& *e /oli&i+i +are )"
a)ig$re co&patibilizarea structurilor intra-sectoriale +$
+ele e2i)&e%&e ,i *e /er)/e+&i(" 4% #"rile U%i$%ii
E$ro/e%e5 a-$)&area ,i +o%)oli*area )&r$+&$rilor
e+o%oi+e /e%&r$ a/ro/ierea /rogre)i(" *e
%i(el$rile *e +o/e&i&i(i&a&e *i% e+o%oia #"rilor
+o$%i&are5 i%+l$)i( /e%&r$ folo)irea ai b$%" a
+o%*i#iilor *e a++e) /e /ia#a U%i$%ii E$ro/e%e a
/ro*$)elor ro7%e,&i3
Pro+e)$l *e a@ustare sectorial# (a +$/ri%*e5 /e *e o
/ar&e5 o*er%i!area ,i *e!(ol&area age%#ilor
e+o%oi+i +$ /o&e%#ial *e +o/e&i&i(i&a&e ,i5 /e *e
75
Globalizare i regionalizare
al&" /ar&e5 reorie%&area5 re*ie%)io%area5
4%+1i*erea /ar#ial" )a$ &o&al" a $%or $%i&"#i *e
/ro*$+#ie f"r" /er)/e+&i(e *e a fa+e fa#" /ie#ei
i%&er%e ,i +elei e2&er%e a+#i$%i +e (or fi /re+e*a&e
*e re!ol(area /robleelor )o+iale3
A-$)&area )&r$+&$ral" )e (a reali!a /e fo%*$l
acceler#rii pri!atiz#rii3 Tra%)fer$l /ro/rie&"#ii *e la
)e+&or$l *e )&a& la )e+&or$l /ri(a& (a +rea o
)&r$+&$r" *e /ro/rie&a&e +are )" )$)#i%" +re,&erea
+o/e&i&i(i&"#ii ,i a*a/&area ofer&ei la +eri%#ele
/ie#ei i%&er%e ,i e2&er%e 5 #i%7%* )eaa5 &o&o*a&"5
*e obliga#iile a)$a&e 4% +a*r$l orga%i)elor
i%&er%a#io%ale3 G$(er%$l Ro7%iei e)&e 1o&"r7& )"
a++elere!e /ro+e)$l *e /ri(a&i!are5 /$%7%* a++e%&
/e a)/e+&$l +ali&"#ii /ro+e)$l$i5 /e a&ragerea *e
i%(e)&i&ori +are a$ /o&e%#ial fi%a%+iar ,i &e1%i+ ,i o
/o!i#ie +o/e&i&i(" /e /ia#"5 +a/abili )" a)ig$re
&ra%)forarea 4%&re/ri%*erilor /rel$a&e 4% o/era&ori
e+o%oi+i /erfora%#i (iabili3
/n ,rogra&ul e Gu!ernare pentru perioaa 2<<1-
2<<4 se acor# un loc i&portant 4b$%"&"#irii
)$b)&a%#iale a e*i$l$i *e afa+eri i se a*ir&# rolul
*una&ental pe care "l are sectorul pri!at pentru
ez!oltarea econo&ic# i social# sus(inut#) pentru
relansarea econo&iei na(ionale$
Gu!ernul este ecis s# pro&o!eze un &eiu stabil)
neutru i e*icient pentru a*aceri$ /n acest sens) se
ur&#rete asigurarea unui caru econo&ico-*inanciar
i legal corespunz#tor) *iin propus un set co&ple. e
&#suri'
ez!oltarea co&peti(iei e pia(#)
76
Globalizare i regionalizare
cal&area in*la(iei i continuarea procesului
e liberalizare a pre(urilor)
e.tinerea i i!ersi*icarea instru&entelor
bancare i *luiizarea *lu.urilor *inanciare)
re!izuirea i si&pli*icarea siste&ului e
i&pozite i e colectare a acestora)
co&baterea e!aziunii *iscale i !a&ale)
sti&ularea in!esti(iilor e capital ro&1nesc i
str#in)
creterea *lu.ului e capital str#in i a
colabor#rii econo&ice interna(ionale)
ez!oltarea capacit#(ii e absorb(ie a
ino!#rii "n &eiul econo&ic$
? p1rg5ie 5ot#r1toare pentru restructurarea i
ez!oltarea econo&iei e pia(# este /oli&i+a 4%
*oe%i$l 4%&re/ri%*erilor i+i ,i i-lo+ii C2%%D$
,olitica "n acest o&eniu ur&#rete !alori*icarea
poten(ialului 2%% i a sectorului cooperatist e a
contribui se&ni*icati! la creterea econo&ic# urabil#)
la crearea e noi locuri e &unc#) spri@inirea ino!#rii i
a progresului te5nic i te5nologic i ez!oltarea clasei
e &i@loc) cea care asigur# stabilitatea econo&ic# i
social# a unei (#ri$ ,entru perioaa 2<<1-2<<4) se
pre!ee si&pli*icarea i "&bun#t#(irea carului
legislati! i a&inistrati!) sus(inerea organiza(iilor e
reprezentare a sectorului) "&bun#t#(irea accesului
2%% la *inan(are i "&bun#t#(irea o*ertei e ser!icii
pentru 2%%$
Aus(inerea "n continuare a ez!olt#rii 2%% se !a
realiza *olosin instru&ente econo&ice) ast*el "nc1t
inter!en(ia public# s# *ie li&itat#) transparent# i
77
Globalizare i regionalizare
corespunz#toare cu necesit#(ile "ntreprinerilor &ici i
&i@locii) &#surile e spri@in s# nu istorsioneze
*unc(ionarea &ecanis&elor pie(ei$ :&inistrarea i
aplicarea &#surilor e spri@in !or *i escentralizate
c#tre autorit#(ile locale sau contractate cu b#nci
co&erciale) organiza(ii negu!erna&entale i centre e
ser!icii pentru 2%%$
%oi*ic#rile structurale in )i)&e$l fi%a%+iar'ba%+ar
au "n !eere) cu eosebire) ez!oltarea siste&ului
bancar) a institu(iilor e creit i bursiere conco&itent
cu creterea e*icien(ei i isciplinei *inanciar-bancare$
0in perspecti!a ez!olt#rii unei econo&ii co&petiti!e)
politica *inanciar-bancar# !a ar&oniza rigorile
stabilit#(ii &acroecono&ice cu obiecti!ul creterii
sustenabile i e urat#$ ,olitica *inanciar-bancar# !a
contribui la sti&ularea econo&isirii i a in!esti(iilor$
/n prezent) ei siste&ul este stabil) e.ist# "nc#
!ulnerabilit#(i i sl#biciuni la ni!el ini!iual care
necesit# continuarea procesului e pri!atizare a
b#ncilor cu capital &a@oritar e stat i integrarea
cooperati!elor e creit sub autoritatea 9BR$ 0e
ase&enea) se are "n !eere creterea e.igen(ei "n
procesul e autorizare a b#ncilor) precu& i
"&bun#t#(irea regle&ent#rilor pri!in !eri*icarea i
sanc(ionarea b#ncilor sau conuc#torilor care nu
asigur# respectarea cerin(elor pruen(iale$ Ae !a "nt#ri
cooperarea cu alte autorit#(i e supra!eg5ere)
na(ionale i str#ine) prin "nc5eierea unor acoruri e
cooperare "n o&eniul supra!eg5erii bancare$ >a
continua procesul e ar&onizare a regle&ent#rilor
pruen(iale cu cerin(ele 8niunii 7uropene i cu
reco&an#rile Co&itetului e la 9asel3
78
Globalizare i regionalizare
Coni(iile e.istente "n societatea ro&1neasc# i&pun
ca a*i%i)&ra#ia /$bli+" +e%&ral" ,i lo+al" s# *ie
supus# unui proces e sc5i&bare) re*or&a
a&inistra(iei realiz1nu-se conco&itent pe patru
planuri'
"n plan strategic) prin care s# se
ree*ineasc# rolul statului) "n sensul
eli&it#rii rolului statului e cel al
organiza(iilor pri!ate=
"n plan legislati!) ur&#rinu-se i&inuarea
ensit#(ii regle&ent#rilor) o utilizare &ai
&are a legilor caru) l#s1n o &ar@# e
&ane!r# riicat# autorit#(ilor e.ecuti!e=
"n plan organiza(ional) orientat# c#tre
reucerea ierar5iilor) si&pli*icarea
proceurilor i suple(ea posibilit#(ilor e
ac(iune) "n sensul creterii puterii e a
elega e.ecu(ia sarcinilor publice c#tre
organis&e care nu *ac parte in
a&inistra(ie=
"n planul &entalit#(ii pro*esionale) aic# o
sc5i&bare a &ourilor e ac(iune a aleilor
politici) a *unc(ionarilor ar i a cet#(enilor$
Gu!ernul apreciaz# c# re*or&a a&inistra(iei publice
este un obiecti! central$ /n consecin(#) se propun o
serie e &#suri care au ca scop creterea e*icien(ei
sectorului public prin training intensi!) si&pli*icarea
structurilor e &anage&ent public i creterea utiliz#rii
te5nologiei in*or&a(iei$
De!(ol&area agri+$l&$rii ,i *e!(ol&area r$ral"
constituie oi piloni ai politicii e ez!oltare integrat#
79
Globalizare i regionalizare
urabil# "n spa(iul rural) care are "n !eere
pro&o!area unui a&plu progra& e ez!oltare rural#
"n toate zonele (#rii - "n carul unui concept e
ez!oltare rural# integrat#) econo&ic# i social#) a
satului ro&1nesc$ Ae ur&#rete) e ase&enea)
asigurarea unui &eiu &ai *a!orabil pentru atragerea
capitalului str#in) "n !eerea sus(inerii progra&elor
in!esti(ionale i e ez!oltare a prouc(iei agricole "n
Ro&1nia precu& i "n !eerea i!ersi*ic#rii econo&iei
rurale$
,onerea e(inut# e agricultur# "n carul econo&iei
na(ionale) c1t i &ultituinea obiecti!elor care trebuie
realizate "n !eerea integr#ri "n 8$7$ sunt argu&ente
*orte care au eter&inat Gu!ernul s# acore o
i&portan(# eosebit# i&ple&ent#rii e progra&e e
re*or&# i restructurare "n agricultur#$
/n concoran(# cu starea actual# a sectorului agricol)
Gu!ernul consier# c# obiecti!ul principal al ez!olt#rii
agriculturii pe ter&en scurt i &eiu trebuie s# *ie
creterea cantitati!# i calitati!# a prouc(iei agricole)
"n !eerea asigur#rii securit#(ii ali&entare a popula(iei)
creterea contribu(iei acestei ra&uri "n sc5i&burile
econo&ice e.terne) "n coni(iile respect#rii cerin(elor
prote@#rii i a&elior#rii &eiului "ncon@ur#tor$
?biecti!ele propuse ur&#resc atingerea para&etrilor
&ini&ali e per*or&an(# "n !eerea integr#rii "n
8niunea 7uropean#$
Realizarea obiecti!elor politicii agricole are "n !eere
e*ectele i&ple&ent#rii unui a&plu pac5et legislati!) cu
pri!ire la crearea unor e.ploata(ii agricole e*iciente)
spri@inirea agricultorilor prin creite a!anta@oase)
80
Globalizare i regionalizare
estinate creterii graului e &ecanizare) e
*ertilizare i e irigare a culturilor agricole$
3omnia a elaborat $lanul %aional pentru
&gricultur i "ezvoltare Rural <$%&"R=6 care a $ost
aprobat de &omisia )uropean n A0A00BBB i
care $undamenteaz $rogramul (&$&R", ca
instrument de pre>aderare 7pre>!):#89 dedicat
spri1inirii a(riculturii i dez%oltrii rurale 4trate(ia
acestuia contribuie la pre(tirea 3omniei pentru
aderarea la ;niunea )uropean i la consolidarea
a(riculturii romneti, pentru a putea $ace $a
presiunii e"ercitate de competiia de pe piaa
comunitar i, n e(al msur,pentru a mbunti
condiiile de %ia ale locuitorilor din zonele rurale
-i%otul re$ormei structurale din a(ricultur l
constituie clari$icarea i restabilirea drepturilor de
proprietate precum i $inalizarea pri%atizrii
societilor comerciale din mediul rural, care s
contribuie la consolidarea e"ploatailor a(ricole
:1ncirea re*or&elor structurale presupune
per*ec(ionarea carului legal i institu(ional pentru
*unc(ionarea e*icient# a pie(elor agricole i rurale Cpia(a
prouselor) a &ateriilor i ser!iciilor pentru agricultur#)
pia(a creitului i cea *unciar#D$
/n o&eniul &ele+o$%i+a#iilor5 cele &ai &ulte
ser!icii au *ost e@a liberalizate$ 8lti&ele restric(ii !or *i
riicate "ncep1n cu 1 ianuarie 2<<3 c1n Gu!ernul !a
asigura liberalizarea ser!iciilor e teleco&unica(ii i a
81
Globalizare i regionalizare
re(elelor e pia(#$ Fegisla(ia !a *i pe eplin ar&onizat#
cu 0irecti!ele Co&unit#(ii 7uropene p1n# la 3< &artie
2<<2$
/n(eleg1n c# utilizarea intensi!# a in*or&a(iilor
sporete spectaculos e*icien(a i proucti!itatea
acti!it#(ilor econo&ice i sociale) i "n acor cu
ini(iati!a 7uropa Q) Gu!ernul a inclus "n progra&ul
s#u ez!oltarea )o+ie&"#ii i%fora#io%ale3 Aunt a!ute
"n !eere &ai &ulte proiecte pentru a spori accesul pe
2nternet) pentru a organiza i ez!olta co&er(ul
electronic) precu& i pentru a *urniza popula(iei ser!icii
publice electronice$
B3 Poli&i+ile )o+iale ,i ale re)$r)elor $a%e
,rogra&ul gu!ernului are ca scop creterea graului
e ocupare a popula(iei i ar&onizarea legisla(iei
interne pri!in pia(a &uncii cu acYuis-ul co&unitar
rele!ant$ ,olitica "n acest sector !a trece treptat e la
&#suri pasi!e la &#suri acti!e) pun1nu-se &ai pu(in
accent pe asigurarea cu &i@loace *inanciare a
o&erilor i &ai &ult pe recali*icarea lor i pe crearea
e locuri e &unc#$ Atructura sti&ulentelor se !a
sc5i&ba prin aoptarea unei noi legi care ur&#rete
re*or&area siste&ului a@utoarelor e o&a@ i
sti&ularea cre#rii e noi locuri e &unc#$
-oliticile sociale i cele pri%ind resursele umane
sunt construite n baza pre%ederilor &artei 4ociale
)uropene re%izuite i a &odului 4ocial )uropean
)le %or re$lecta practicile instituite de ;niunea
)uropean i dez%oltate de modelul social
european
82
Globalizare i regionalizare
,rincipalele obiecti!e "n o&eniul resurselor u&ane i
al politicii sociale ur&#resc) e ase&enea) "n
i&ple&entarea re*or&ei "n o&eniul &uncii) euca(iei)
culturii) s#n#t#(ii i siste&ului social$
E*$+a#ia ,i forarea +o%&i%$"3 Aiste&ul euca(ional
este pri!it ca o prioritate na(ional# e c#tre Gu!ern$
,rogra&ul e gu!ernare "n acest o&eniu) pentru
perioaa 2<<1-2<<4) se concentreaz# pe o serie e
*actori ecisi!i' asigurarea euca(iei e baz# pentru
to(i) capacitatea e autoper*ec(ionare a siste&ului
euca(ional) "n!#(#&1ntul superior i cercetarea
tiin(i*ic#) *or&area continu# "n conte.tul societ#(ii
euca(ionale$
Poli&i+a 4% *oe%i$l +$l&$rii3 Ro&1nia are o
strategie cultural# &oern#) co&patibil# cu
&oelele europene) re*lect1n principiile e
baz# ale Co&unit#(ii 7uropene i asigur1n
coni(iile pentru satis*acerea ne!oilor i
aspira(iilor culturale ale cet#(enilor) at1t la ni!el
local c1t i na(ional$
Cultura este tratat# ca un *actor &a@or pentru
realizarea coeziunii sociale) *iin recunoscut# ca o
resurs# i&portant# pentru ez!oltarea Ro&1niei)
re*or&a cultural# recunosc1n !aloarea &otenirii
na(ionale "n conte.tul culturii &oniale$
83
Globalizare i regionalizare
Poli&i+a )o+ial"3 Re*or&a "n politicile sociale
!izeaz# i*erite categorii e popula(ie care
"nt1&pin# i*icult#(i "n procesul e tranzi(ie
econo&ic# Cpersoane cu 5anicap) persoane
"n !1rst# s#race etc$D i se re*er# la
"&bun#t#(irea siste&ului e pensii) a.area pe
&#suri acti!e "n o&eniul ocup#rii popula(iei i
protec(iei o&erilor) ar&onizarea legisla(iei cu
nor&ele 87) lupta "&potri!a s#r#ciei i
continuarea re*or&elor siste&ului e ocrotire a
copiilor$
/n noul conte.t econo&ic al Ro&1niei) popula(ia
t1n#r# este o categorie !ulnerabil#$ /n cursul acestui
an a *ost elaborat ,lanul Ba(ional e :c(iune pentru
Eineret) care asigur# i o !iziune) in perspecti!a
regiunii balcanice) asupra rolului tineretului "n
asigurarea stabilit#(ii "n aceast# zon#$
Ro&1nia a *#cut progrese e!iente "n ce pri!ete
"&bun#t#(irea coni(iilor e !ia(# a popula(iei ro&a$ 2n
anul "n curs a *ost aoptat# Atrategia pentru
"&bun#t#(irea situa(iei popula(iei ro&a in Ro&1nia$
Ro&1nia pro&o!eaz# "n &o acti! o politic# poziti!#
pentru prote@area &inorit#(ilor$ 2entit#(ile culturale i
ling!istice sunt ap#rate prin inter&eiul siste&ului
euca(ional$
C3 Poli&i+ile *e /ro&e+#ie a e*i$l$i
Ro&1nia a aerat la &a@oritatea tratatelor i
con!en(iilor interna(ionale pri!in &eiul i protec(ia
naturii$ ,re!eerile acestor ocu&ente sunt preluate "n
84
Globalizare i regionalizare
legisla(ia ro&1neasc#) "n con*or&itate cu pre!eerile
Constitu(iei$
0up# participarea la Au&&it-ul e la Rio e Laneiro
in 1;;2) Ro&1nia i-a sporit se&ni*icati! &#surile e
solu(ionare a proble&elor e &eiu$ :corul e
:sociere "ntre Ro&1nia i 87 pre!ee c# politicile e
ez!oltare "n Ro&1nia trebuie s# *ie bazate pe
principiul ez!olt#rii urabile i c# acestea trebuie s#
ia "n consierare poten(ialele e*ecte asupra &eiului$
,olitica e protec(ie a &eiului este conceput# ca
parte integrant# a progra&ului e ez!oltare i
restructurare econo&ic# i are ca scop ar&onizarea
politicii i practicii ro&1neti "n o&eniul &eiului cu
irecti!ele 87 "n o&eniu$ ,olitica "n o&eniul
&eiului se re*er# nu nu&ai la &#surile i ac(iunile e
re*acere a zonelor a*ectate) ci i la cele e pre!enire a
proucerii altor ezastre$
/n carul ,lanului Ba(ional e :optare a &c;uis*ului
Co&unitar e %eiu) Ro&1nia !a asigura
transpunerea legislati!# a ac;uis*ului co&unitar e
&eiu) "n special "n o&eniile e!alu#rii i&pactului
asupra &eiului Ccalitatea aerului) a apei)
&anage&entul eeurilor) controlul polu#rii inustriale)
a substan(elor c5i&ice i a zgo&otuluiD) ar !a asigura
i "nt#rirea capacit#(ii institu(ionale speci*ice$
Gu!ernul Ro&1niei) prin 9ugetul e stat) !a asigura cu
prioritate *onuri pentru co-*inan(area proiectelor
incluse "n ,lanul Ba(ional e :c(iune pentru ,rotec(ia
%eiului C,B:,%D) a c#ror principal# surs# e
85
Globalizare i regionalizare
*inan(are o reprezint# *onurile alocate e 87 prin
instru&entul e preaerare 2A,:$
@3 Poli&i+a regio%al"
Carul legal al politicii i ez!olt#rii regionale este
asigurat) "n principal) e Fegea nr$151K1;;8 pri!in
ez!oltarea regional#) care stabilete obiecti!ele)
carul institu(ional) co&peten(ele i instru&entele
speci*ice pentru realizarea politicii e ez!oltare
regional# "n Ro&1nia$
?biecti!ele generale ale politicii e ez!oltare
regional# se re*er# la i&inuarea ezec5ilibrelor
regionale e.istente) sti&ularea ez!olt#rii ec5ilibrate)
re!italizarea zonelor e*a!orizate) pre!enirea
proucerii e noi ezec5ilibre) sti&ularea cooper#rii
interregionale interne i interna(ionale care contribuie
la progresul econo&ic i social$
?biecti!ele strategice ale ez!olt#rii regionale "n
Ro&1nia !izeaz#'
pro&o!area &ecanis&elor econo&iei e pia(# "n
toate regiunile (#rii) "n !eerea "&bun#t#(irii
co&petiti!it#(ii i realiz#rii unei creteri
econo&ice per&anente=
pro&o!area unei ez!olt#ri spa(iale ar&onioase
i a re(elei e localit#(i=
creterea capacit#(ilor regiunilor e a-i sus(ine
propriul proces e ez!oltare=
crearea anselor egale "n ceea ce pri!ete
accesul la in*or&are) cercetare-ez!oltare
te5nologic#) euca(ie i *or&are continu# a
popula(iei in zonele peri*erice=
86
Globalizare i regionalizare
pro&o!area unor politici i*eren(iate) con*or&
unor particularit#(i zonale=
reucerea ecala@elor e ez!oltare intre
@ue(e) intre &eiul urban i rural) intre zone
centrale i peri*erice=
pre!enirea apari(iei unor zone proble&e
?biecti!ele generale i strategice se realizeaz# treptat
i etapizat) prin i&ple&entarea ,lanului Ba(ional e
0ez!oltare Regional# C,B0RD) care este parte
integrant# a ,lanului Ba(ional e 0ez!oltare$ ,rin
,B0R gu!ernul stabilete i *una&enteaz# priorit#(ile
na(ionale e ez!oltare regional#) ienti*ic# &#surile i
progra&ele prin care se pot realiza i asigur# carul
institu(ional pentru i&ple&entarea acestora$ %#surile)
progra&ele i proiectele regionale sunt *inan(ate in
resurse interne) concentrate "n 3onul Ba(ional e
0ez!oltare Regional# i resurse e.terne) reprezentate)
"n principal) e spri@inul *inanciar acorat Ro&1niei e
c#tre 87 "n carul ,rogra&ul na(ional ,5are -
co&ponenta coeziune econo&ic# i social#$ ,entru
accesarea *onurilor ,5are 4 co&ponenta coeziune
econo&ic# i social# - ,B0R constituie ocu&entul
care *una&enteaz# solicitarea Ro&1niei e a@utor
*inanciar in aceste *onuri$
,B0R se realizeaz# "n carul unui larg larg parteneriat
"ntre institu(ii ale a&inistra(iei centrale i locale)
agen(ii e ez!oltare regional#) alte institu(ii
negu!erna&entale) nu&eroase alte institu(ii cu
acti!itate rele!ant# pentru ez!oltarea (#rii) precu& i
parteneri econo&ici i sociali$
87
Globalizare i regionalizare
8n rol i&portant "n ez!oltarea regional# "l are i
cooperarea trans*rontalier#3 ?biecti!ul general al
cooper#rii trans*rontaliere este pro&o!area ez!olt#rii
econo&ice i sociale a regiunilor e grani(# prin
ienti*icarea i !alori*icarea oportunit#(ilor e
cooperare$

Obie+&i($l ge%eral al PND e)&e orie%&area ,i


)&i$larea *e!(ol&"rii e+o%oi+e ,i )o+iale a #"rii
/e%&r$ ob#i%erea $%ei +re,&eri e+o%oi+e *$rabile
,i +rearea *e lo+$ri *e $%+" )&abile3 8n rol
i&portant "n realizarea acestui obiecti! "l are stabilirea
a.elor na(ionale prioritare e ez!oltare i pe baza lor
elaborarea i i&ple&entarea e &#suri) progra&e i
proiecte care s# concretizeze aceste priorit#(i$
I/lee%&area obie+&i(elor +o%#i%$&e 4% Pla%$l
Na#io%al *e De!(ol&are ,i 4% Progra$l E+o%oi+
*e Prea*erare (a +o%&rib$i la a++elerarea
o*er%i!"rii e+o%oiei ,i )o+ie&"#ii5 /ri% /$%erea
4% (aloare 4% +o%*i#ii *e efi+ie%#" ,i +o/e&i&i(i&a&e
a /o&e%#ial$l$i real *e +are *i)/$%e Ro7%ia ,i (a
/eri&e reali!area $%$i e*i$ e+o%oi+ fa(orabil5
)&abil ,i /re*i+&ibil3
88

S-ar putea să vă placă și