Sunteți pe pagina 1din 3

SUA Japonia M.

Britanie Germania Franta


Capital actionar
Lege privind piata VM Nu exista lege federala.
Aceast informaie
trebuie s fie specificat
n fiecare statut, care
trebuie nregistrat la
Serviciul Secretariatului
Statului
n legile existente
lipseste delimitarea
concreta a tipurilor de
actiuni, aceasta fiind
inclusa in Memorandum
si statut.
Legea cu privire la SA
!ipuri de
corporatii"companii#
$ nchise % au nu mai
mult de &' de acionari (i
au restricii n privina
v)n*rii aciunilor "ele
trebuie v)ndute numai
companiei sau persoanei
tere indicate de ea#,
$ publice% nr. mare de
actionari cu cote mici de
participare
$ private % un numar
restrins cu cote
considerabile
$ private % care nu pot
propune public plasarea
aciunilor sale+
$ publice % pot emite (i
plasa aciuni la un nr.
nelimitat de solicitani,
ceea ce implic
respectarea unor cerine
!ipuri de actiuni Ordinare:
$ cu drept de vot,
% prin corespondenta+
% cu participare+
$ fara drept de vot
re!erentiale:
$ cumulative+
$ cu participare+
$ cu lic-idare+
$ asigurate.
Ordinare
re!erentiale
Ordinare:
% cu drept de vot+
% fara drept de vot+
$ nominative+
$ de constituire+
re!erentiale:
$ cumulative+
$ necumulative+
$ cu lic-idare+
$ cu participare+
$ convertibile.
Ordinare:
% cu drept de vot+
% fara drept de vot+
re!erentiale:
$ cumulative+
% cu drept de vot+
% fara drept de vot+
$ necumulative+
$ cu lic-idare+
$ cu participare+
Ordinare:
% cu drept de vot+
$ unic
$ dublu
% fara drept de vot+
$nominative"dublu#
$la purtator
re!erentiale:
% cu drept de vot+
% fara drept de vot+
$nominative"dublu#
$la purtator
.apoarte financiare
pre*entate actionarilor
trimestriale semestriale anuale
Actionarii de ba*a persoane fi*ice corporatiile persoane fi*ice, /uridice persoane fi*ice, /uridice
Structura pietei 0iaa -)rtiilor de valoare
ale S.1.A. este compus
din 2 segmente,
Sectorul A 3 N4S5,
AM56, si burse
reggionale+
Sectorul B 3 7!8
"N.A.S.9.A.:., ;titluri
ro*;+
Sectorul C % piaa
extrabursier pentru
-)rtiile de valoare ce au
listing la burse+
Sectorul " 3
tran*acionarea titlurilor
investitorilor
instituionali+
7bligaiunile
companiilor
# asi$urate
# neasi$urate:
% obligaiuni convertibile+
% obligaiuni garantate+
# de stat:
% pe termen lung+
% pe termen super
lung+
% pe termen mediu+
# bancare+
# corporative+
# a institu%iilor
publice+
# municipale+
# alte tipuri de
obli$a%iuni+
# asi$urate:
% asigurate cu unele
active+
% asigurate cu toate
activele companiei+
# neasi$urate:
% garantate+
% convertibile+
# asi$urate:
% asigurate cu unele
active+
% asigurate cu toate
activele companiei+
$ neasi$urate:
% garantate
# de stat&
# corporative&
ndicii bursierii # 9o< =ones
# compo*itar Value Line
# Standard > 0oor?s
# N.4.S.5
# N.A.S.9.A.:
# bursier Ni@@ei
# bursier !706
# bursier A!%S5 B'
# bursier A!%S5 C''
# bursier A!%S5 D&'
# bursier A!%S5 B&'
# Eeneral A!%S5
# Mondial FAinancial
!imes
# 9A6,
# compo*itar 9A6
"89A6#
# 9A6 C''
# .56
# .560
# 8.A.8.%2'
# 8.A.8.%Eeneral
0iaa titlurilor derivate