Sunteți pe pagina 1din 1

Inter-psihologica

Fondatorul acestei scoli este criminologul Francez Gabriel Tarde care a pus bazele psiholohiei si
criminologiei Franceze. Principalele sale lucrari au fost: 1.Criminalitatea comparata aparuta in 1886; .
!egile imitatiei publicata in 188"; #n $ederea e%plicarii fenomelui criminal el ne atentioneaze asupra
capcanelor care pot fi intinse de catre statistica pentru cititorul nea$izat deoarece in perioada supusa
studiului numarul crimelor se micsorase de & ori cu numarul delictelor in realitate acestea au trecut dintr'o
categorie in alta.
#ncercind sa e%plice fenomenul criminal Gabriel se a%seaza asupra procesului de imitate fiind astfel de
parerea ca comportamentul criminal nu este altce$a decit un comportament imitat.
(.)ociologica
Fondatorul acestei scoli a fost sociologul francez *urcheim. Principalele sale lucrari au fost: 1. *espre
di$iziunea muncii sociale in 18"&; . +egulele metodei sociologice publicata in 18",; &. )uicidul piblicat in
18"-; ,. *oua legi ale e$olutiei penale publicata in 1"...
*eci sociolog de formatie *urcheim considera ca nu e%ista si nu a e%istat societate care sa nu cunoasca
fenomenul criminal ori criminalitatea reprezinta un factor inerent oricarei societati ca acesta a fost este si $a
fi. /sfel in opinia lui *urcheim criminalitatea reprezinta nu doar un factor inerent oricarei societati ci si un
factor de sanatate publica care produce urmatoarele consecinte:
*in monent ce crima reprezinta un fenomen normal ea nu pro$ine din cazuri e%ceptionale ci din
structura insusi carei culturi ii apartine;
*eoarece criminalitatea este rezultanta marilor curente colecti$e ale societatii e%istenta si rapoturile
sale cu ansamblul structurii sociale prezinta un caracter de continuitate;
Criminalitatea urmeaza a fi inteleasa si analizata nu prin ea insusi ci todeauna relati$ la o cultura
determinanta in timp si in spatiu;
*easemenea mentionam ca *urcheim este cel care pentru prima data introduce in uz termenul de
/nomie sociala0slabirea regulelor de conduita1 care ulterior a fost preluata de care 2erton +obert
in $ederea eleborarii celor ( tipuri de comportament de$iant