Sunteți pe pagina 1din 16

CALCULUL TERMIC

2.1 Dimensionare termica


Calculul coeficientului global de izolare termica se face pentru parter, etaj1, etaj2 ce are ca
destinatie spatiu de locuit.
Conform C
107/1-97
aceasta verificare se face cu ajutorul urmatoarei relatii:

unde: GN coeficientul global normat de izolare termica [w/m
2
k]
G coeficient de izolare termica [w/m
2
k]
A. Determinarea caracteristicilor geometrice ale cladirii
- Aria placii pe sol si a planseului superior, peste etaj
A
1
= A
2
= 28,15 x 11,00=309,65 m
2

- Perimetrul spatiului de locuit
P= 79,2 m
- Inaltimi ale nivelelor
H
1
= H
2
= H
P
= 3,70 m
- Aria tamplariei exterioare
A
3
= 2,55 x 7,575 + 2,55 x 5,9 + 1,35 x 1,5 + 1,35 x 2,625 +
2 x 1,35 x 5,0 + 8 x 0,75 x 0,60 + 0,75 x 1,2 +2,25 x 1,05 +
5 x 2,25 x 1,8 = 80,54 m
2

- Aria peretilor exteriori
A
4
= P x H A
3
= 788,28 m
2

H=3 x 3,70 h
pl
= 10,97 m
- Aria anvelopei
A = A
1
x 2 + A
3
+ A
4

A = 309,65 x 2 + 80,54 + 788,28 = 1488,12 m
2

- Volumul interior incalzit al cladirii
V = A
1
x H = 309,65 x 10,97 = 3396,86 m
3

B. Determinarea rezistentelor termice specifice unidirectionale

R rezistenta termica specifica unidirectionala [m
2
k/W]
, rezistenta termica superficiala interioara, respectiv exterioara [m
2
k/W]
= ; =

i
coeficient de transfer termic prin suprafata, la interior;

e
coeficient de transfer termic prin suprafata la exterior;
(
i
= 8;
e
= 24 pentru elemente aflate in contact cu exteriorul)
R
si
=0,125 m
2
k/W ; R
se
=0,042 m
2
k/W
d grosimea stratului omogen [m]
- conductivitatea termica de calcul [w/mk]
B
1
) Pereti exteriori

1. tencuiala interioara;
2. zidarie b.c.a.
3. termoizolatie din polistiren extrudat
4. tencuiala exterioara;
Nr.
Crt.
Denumire strat Grosime
d [m]
Coeficientul de cond.
termica [w/mk]
1 2 3 4
1 Tencuiala interioara din mortar de
cimentM50T
0,02 0,93
2 Zidarie B.C.A GB.50 0,20 0,34
3 Izolatie termica din polistiren extrudat x 0,04
4 Tencuiala exterioara din mortar de ciment 0,03 0,93

R=0,125+0,644+ +0,042 R
nec
=2,5 m
2
k/W
m alegem grosimea de 10 cm
R
ef
=4,51 m
2
k/W > R
nec

B
2
) Planseu terasa


Nr.
Crt.
Denumire strat Grosime
d [m]
Coeficientul de cond.
Termica [w/mk]
d/1 Tencuiala interioara 0,01 0,93 0,011
2 Planseu 0,13 1,74 0,063
3 Sapa egalizare M100T 0,03 0,93 0,032
4 Bariera de vapori
2c+3b
- - -
5 Strat de panta 0,08 0,22 0,363
6 Strat de difuzie 1cp - - -
7 Izolatie termica PEX X 0,04 -
8 Sapa egalizare M100T 0,03 0,93 0,032
9 Hidroizolatie 3c+4b - - -
10 Pietris margaritar 0,03 - -
R=0,167+0,04+0,011+0,063+0,032+0,363+0,032+ R
nec
=4,5 m
2
k/W
x = 0,148 m alegem grosimea de 15 cm
R
ef
=4,60 m
2
k/W > R
nec

C. Determinarea rezistentei termice specifice corectate
Se utilizeaza metoda coeficientilor specifici liniari si punctuali de transfer termic; calculul se
face pentru elemente de constructii cu punti termice, a peretilor exteriori cat si planseu peste
ultimul nivel.
C
1
) Detalii constructive
Rosturi verticale
- Punti verticale - colt
L=54,95
k

- Punti verticale - curent
L=98,73 m


Rosturi orizontale
- Imbinare atic
L= 79,2 m ;
; ;

- Punti orizontale curente
-cu balcon : ; ;
L= 9,68 m
-fara balcon : ; ;
L= 148,72 m

- Contur tamplarie
L = (1,50 + 1,20 + 1,45 +7.575 + 5,9 + 1,5 + 2,625 + 2x5 + 8x0,6
+ 1,2 + 1,05 + 5x1,8) x 3 = 143,4 m
C
2
) Calculul rezistentei termice specifice corectate


R rezistenta termica specifica corectata a unui element de constructiie [ ];
U coeficient de transfer termic unidirectional corectat al unui element de
constructie [ ];
- coeficiet liniar de transfer termic [ ];
- coeficient punctual de transfer termic [w/k];
A aria aferenta elementului de constructiie respectiv [m
2
];
Deoarece termenul este foarte mic acesta se poate neglija.
- Pereti exteriori
Element Detaliu pereti

l

w/k m

m*w/k
0 1 2 3 4
Pereti
exteriori
Intersectii pereti 0,02 54,95 1,1
0,02 1,1
Stalp curent 0,036 98,73 3,55
Planseu terasa 0,05 79,2 3,96
Planseu curent
cu balcon
0,22
9,68
2,13
0,12 1,16
Planseu curent
fara balcon
0,20 148,72 29,75
0,08 11,90
Contur tamplarie 0,1 143,4 14,34
Total
68,99

- Planseu terasa

Element Detaliu pereti

l

w/k m m*w/k
Planseu
terasa
Rost orizontal cu
aticul
0,09 79,2 7,13
Rost orizontal cu
grinda cadru
0,05 79,2 3,96
Total
11,09

2.2 Calculul coeficientului global de izolare termica

V volumul incalzit al cladirii[m
2
k/w];
A aria suprafetei elementului de constructie[m
2
];
- factor de corectie a diferentei de temperatura;
=1 pereti exteriori
=1 planseu terasa
=1 tamplarie exterioara
R rezistenta termica specifica corectata;
n viteza de ventilare naturala a cladirii [h
-1
]
Conform C
107/1-97
(anexa1) n = 0,7h
-1

=
Determinarea coeficientului global normat de izolare termica

N=3
Conform C
107/1-97
(anexa 2) GN = 0,61 > G= 0,380
3.Comportarea elementelor de constructii la difuzia
vaporilor de apa (C
107/6-97-02-2002
)
Verificarea la condens in structurile elementelor exterioare se efectueaza in scopul cunoasterii
gradului de umiditate al acestora pe durata unui an.
A. Verificarea la condens a peretilor exteriori


Constructie amplasata in Iasi, coform C
107/3-97
zona III climatica:


Te = -18C Ti = +20C

e
= 85%
i
= 60%
Te temperatura exterioara de calculat pentru perioada de iarna [
0
C]

e
umiditatea relativa de calcul a aerului exterior pe perioada de iarna [%]
Ti temperatura interioara de calcul [
0
C]

i
umiditatea relativa a aerului interior
1) Verificarea la condens pe suprafata interioara a peretelui exterior
Conditia de evitare a condensului se asigura daca este verificata relatia:
Ts
i
>
r

unde : Ts
i
temperatura pe suprafata interioara a peretelui [
0
C]

r
temperatura de roua [
0
C]
C
107/3-97
(anexa B)

r
= 12
0
C
Tsi = Ti - = 20 -
r
= 12
0
C
2) Verificarea la condens in interiorul peretelui exterior
Calculul la condens in regim stationar presupune determinarea curbei temperaturilor,
stabilirea curbei elasticitatilor (presiunilor partiale) vaporilor de apa in elementul de constructie si a
curbei presiunilor de saturatie de apa pentru conditiile : Ti const.,
Te const., - const. - const.
Pentru evitarea condensului, este necesar ca in orice sectiune a elementului de constructie
sa fie indeplinita inegalitatea:
Pv
x
< Ps
Unde: Ps valorile presiunilor de saturatie ale vaporilor de apa corespunzatoare T
i
, Ts
i
, Ts
e
, T
e
,
T
im
in elementul de constructie [N/m
2
]
Pv
x
caderea presiunilor partiale ale vaporilor de apa in stratul x [N/m
2
]
a) Stabilirea variatiei temperaturii in structura elementului considerand T
e
= -18
0
C si T
i
=
20
0
C
Tj = Ti -
Tj temperatura la fata exterioara a stratului j [
0
C]
Ti temperatura interioara de calcul [
0
C]
Te temperatura exterioara de calcul [
0
C]
R rezistenta termica specifica unidirectionala a unui element de constructie [ ]
- suma rezistentelor termice specifice ale straturilor 1 pana la j
- rezistenta termica superficiala interioara [ ]
Tsi = 20 -
T
1
= 20 -
T
2
= 20 -
T
3
= 20 -
Tse = 20 -
b) Determinarea presiunilor de saturatie al vaporilor in functie de temperatura
Conform C
107/3-97
(anexa C)
Ts
i
= 20
0
C Ps
i
= 2340 Pa [N/m
2
]
T
1
= 18,8
0
C Ps
1
= 2172 Pa [N/m
2
]
T
2
= 13,8
0
C Ps
2
= 1578 Pa [N/m
2
]
T
3
= -7,26
0
C Ps
3
= 335 Pa [N/m
2
]
Ts
e
= -7,53
0
C Ps
e
= 323 Pa [N/m
2
]


c) Determinarea presiunilor partiale ale vaporilor
P
vi
=
P
ve
=
d) Rezistenta la permeabilitate a vaporilor de apa
Rv
i
=
i
x d
i
x M M = 54 x 10
8
(s
-1
)
mortar de ciment = 7,1 = 0,93
zidarie BCA (GB50) = 4,2 = 0,04
polistiren extrudat - = 30 = 0,04
mortar - = 7,1 = 0,93
Rv
I
= 7,1

x 0,02 x 54 x 10
8
= 7,67x 10
8
m/s
Rv
II
= 4,2

x 0,2 x 54 x 10
8
= 45,36x 10
8
m/s
Rv
III
= 30

x 0,1 x 54 x 10
8
= 162x 10
8
m/s
Rv
IV
= 7,1

x 0,03 x 54 x 10
8
= 11,5x 10
8
m/s
Deoarece graficul presiunii partiale nu intersecteaza diagrama presiunilor de saturatie,
rezulta ca nu exista posibilitatea acumularii progresive de apa, de la an la an, in structura
elementului ca urmare a fenomenului de condens, rezulta nu este necesara verificarea la
acumularea progresiva a apei in interiorul structurii.
B. Verificarea la condens a planseului terasa
1) Verificarea la condens pe suprafata interioara a terasei
Conditia de evitare a condensului se asigura daca este verificata relatia:
Ts
i
>
r

Tsi = Ti - = 20 -
r
= 12
0
C
2) Verificarea la condens in interiorul peretelui exterior
a) Stabilirea variatiei temperaturii in structura elementului considerand
Tj = Ti -
Tsi = 20 -
T
1
= 20 -
T
2
= 20 -
T
3
= 20 -
T
4
= 20 -
T
5
= 20 -
Tse = 20 -
b) Determinarea presiunilor de saturatie al vaporilor in functie de temperatura
Conform C
107/3-97
(anexa C)
Ts
i
= 18,97
0
C Ps
i
= 2197,8 Pa [N/m
2
]
T
1
= 18,88
0
C Ps
1
= 2174,6 Pa [N/m
2
]
T
2
= 13,26
0
C Ps
2
= 2095,2 Pa [N/m
2
]
T
3
= 17,99
0
C Ps
3
= 2065 Pa [N/m
2
]
T
4
= 14,99
0
C Ps
4
= 1706 Pa [N/m
2
]
T
5
= -15,98
0
C Ps
5
= 150 Pa [N/m
2
]
Ts
e
= -16,26
0
C Ps
e
= 148,6 Pa [N/m
2
]
c) Determinarea presiunilor partiale ale vaporilor
P
vi
=
P
ve
=
d) Rezistenta la permeabilitate a vaporilor de apa
C
107/3-97
(anexa A)
mortar de ciment = 7,1 = 0,93
beton armat - = 21,3 = 1,74
zidarie BCA (GBN-T) = 3,5 = 0,22
polistiren extrudat - = 30 = 0,04
Rv
I
= 7,1

x 0,02 x 54 x 10
8
= 3,834 x 10
8
m/s
Rv
II
= 21,3

x 0,13 x 54 x 10
8
= 149,53x 10
8
m/s
Rv
III
= 7,1

x 0,03 x 54 x 10
8
= 11,5x 10
8
m/s
Rv
IV
= 3,5

x 0,08 x 54 x 10
8
= 15,12x 10
8
m/s
Rv
V
= 30

x 0,15 x 54 x 10
8
= 243 x 10
8
m/s
Rv
VI
= 7,1

x 0,03 x 54 x 10
8
= 11,5x 10
8
m/s


Deoarece graficul presiunii partiale nu intersecteaza diagrama presiunilor de saturatie,
rezulta ca nu exista posibilitatea acumularii progresive de apa, de la an la an, in structura
elementului ca urmare a fenomenului de condens, rezulta nu este necesara verificarea la
acumularea progresiva a apei in interiorul structurii.

S-ar putea să vă placă și