Sunteți pe pagina 1din 10

Barajul de pamant " LEHM"

H
NNR
=77.5m h
p%
=5m h
v
=2.0m h
g
=2m L
c
=275m L
v
=1540.5m
H
baraj
= H
NNR
+h
p%
+h
v
+h
g
=85m

Latimea coronamentului b
.c
=10m, pentru H>60m
Panta taluzurilor :
amonte 1:2.5 -
aval 1:2.0 -
La barajele de pamant panta taluzurilor se face lina pentru a creste stabilitatea taluzurilor
deoarece
ungiul de frecare interna este mic.
Tipul de pamant utilizat la constructia barajului sunt:
nisip prafos cu =16, c=20kPa, coef. de permeabilitate k=10
-4
cm/s,=17kN/m
3
-pentru -
corpul barajului
argila =13, c=70kPa, coef. de permeabilitate k=10
-7
cm/s,=17kN/m
3
-pentru nucleul de -
etansare Tipul barajului de mai sus este neomogen cu nucleu impermeabil incastrat in terenul
impermeabil.
Am ales acest tip de etansetizare din urmatoarele considerente:
-lucreaza mai bine la actiunile exterioare din cauza simetriei;
-greutatea nucleului actioneaza normal pe fundatie si asigura o aderenta mai buna;
-volumul total al barajului este mai redus;
Barajul este prevazut la piciorul aval cu un prism de dren configurat ca un filtru invers din sorturi
de piatra.
Inaintea executari nucleului central se prevad lucrarile de etansare si de drenare a terenului de
fundare chiar de sub viitoarea locatie a nucleului.
Curba de infiltratie
Pentru determinarea curbei de infiltrati am ales metoda lui Sankin, unde:
parametri tipurilor de
pamant:
k 10
4
:= k0 10
7
:=
unghiul de inclinare a paramentului amonte: 22 :=
parametri a curbei de infiltratie: m0 2.5 := H 77.5 := d0 7.5 :=
m1 2 := h 76.5 := 20 :=
hn1 73.5 := l1 5 := l 140.57 :=
hn 28 := a0 4 :=
h0 0 :=
Given
zona I (zona din amonte de nucleu)
Ipoteza lui Sankin:miscare firelor de curent are loc dupa linii circulare
q
115 k H h ( )
90
1.691 10
4
= :=
zona II (cuprinde paramenti nucleului si corpul nucleului)
Ipoteza lui Pavlovski adaptata la baraj cu nucleu central
zona
IIa
q
k h
2
hn1
2

( )

2l1
4.5 10
3
= :=
zona
IIb
q
k0 hn1
2
hn
2

( )

2
1.155 10
5
= :=
zona
IIc
q
k hn
2
a0 h0 ( )
2

2 l
2.732 10
4
= :=
zona III (zona in aval de nucleul central)
Ipoteza lui Sankin: linile de curent orizontale
q k a0 sin ( ) 1 ln
a0 h0 +
a0
|

\
|
|
.
+
|

\
|
|
.
3.541 10
6
= :=
Find h q , ( )
76.5
3.541 10
6

\
|
|
.
=
Calculul de stabilitate
Pentru calculul de stabilitate se adopta metoda lui Fellenius, care are urmatoarele ipoteze:
-zona considerata instabila se imparte in fasi cu frontiere verticale;
-eforturile de la frontierele verticale care sunt paralele cu baza se neglijeaza;
cercurile pe profilul transversal se regasesc pe
plansa
cercul 1