Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea din Bucureti - Facultatea de Limbi i Literaturi Strine - Limbi Moderne Aplicate

Examen licen iunie !"#


Elemente de Drept Civil
1. Din punctul de vedere al existenei
obligaiilor reciproce ale prilor,
vnzarea este un contract:
a$ unilateral%
b$ sinala&matic%
c$ 'n principiu% sinala&matic$
2. Din punctul de vedere al cunoaterii
existenei i !ntinderii obligaiilor
prilor la momentul semnrii
contractului de vnzare"cumprare,
vnzarea este un contract:
a$ comutativ%
b$ aleatoriu%
c$ 'n principiu% aleatoriu$
#. $nzarea"cumprarea se !nc%eie:
a$ 'n mod consensual% (r excepie%
b$ 'n principiu% 'n (orm consensual%
c$ 'n (orm autentic$
&. 'ipsa (ormei cerute de lege pentru
!nc%eierea contractului de vnzare"
cumprare:
a$ atra&e nulitatea contractului%
b$ poate atra&e nulitatea contractului%
c$ nu a(ectea) validitatea
contractului$
). *romisiunea bilateral de vnzare"
cumprare:
a$ d natere obli&aiilor reciproce ale
prilor de a semna o v*n)are 'n
viitor%
b$ produce e(ectele unei v*n)ri 'ntre
prile contractante%
c$ repre)int o v*n)are a unui bun
viitor$
+. Dreptul de preempiune reprezint:
a$ o promisiune unilateral de v*n)are%
b$ un pact de pre(erin%
c$ un drept de pre(erin la cumprare$
,. -biectul contractului de vnzare"
cumprare const !n:
a$ bunul v*ndut% exclusiv%
b$ preul care trebuie ac+itat de
cumprtor% exclusiv%
c$ bunul v*ndut i preul v*n)rii$
.. *reul contractului de vnzare:
a$ poate consta 'n procurarea oricrui
avanta, pecuniar de ctre
cumprtor%
b$ poate consta 'n o(erirea la sc+imb a
unui lucru%
c$ trebuie stabilit 'n mod obli&atoriu 'n
bani%
/. Eviciunea reprezint:
a$ o obli&aie contractual a
v*n)torului%
b$ o obli&aie contractual a
cumprtorului%
c$ u)urparea dreptului de proprietate al
cumprtorului de ctre un ter$
10. *reul sincer reprezint:
a$ preul care este re)onabil% prin
raportare la valoarea de pia a
bunului%
b$ preul care este pltit 'n mod real de
ctre cumprtor%
c$ preul care re(lect valoarea de pia
a bunului$
11. *reul serios reprezint:
a$ preul care este determinat sau cel
puin determinabil%
b$ preul care nu este deri)oriu% prin
raportare la valoarea real a
bunului%
c$ preul e&al cu valoarea de pia a
bunului la momentul cumprrii$
12. 1acita relocaiune reprezint:
a$ 'nc+eierea unei locaiuni pe durat
nedeterminat%
b$ 'nc+eierea consensual a unei
locaiuni%
c$ prelun&irea 'n mod tacit a unei
locaiuni contractate pe o durat
determinat%
1#. 'ocaiunea se poate !nc%eia:
a$ numai pentru o durat
nedeterminat%
b$ numai pentru o durat determinat%
c$ at*t pe durat determinat% c*t i pe
durat nedeterminat$
1
1&. 'ocatorul rspunde:
a$ pentru toate reparaiile a(erente
bunului dat 'n locaiune%
b$ pentru reparaiile capitale necesare
bunului dat 'n locaiune%
c$ pentru orice (el de reparaii a(erente
bunului dat 'n locaiune% cu condiia
s (i (ost aduse la cunotin de
locatar$
1). 'ocatorul nu rspunde pentru:
a$ tulburrile de (apt care a(ectea)
(olosina bunului dat 'n locaiune%
b$ tulburrile de drept care a(ectea)
(olosina bunului dat 'n locaiune%
c$ tulburrile de (apt care provin dintr-
un (apt personal al locatorului$
1+. 'ocaiunea se poate !nc%eia:
a$ numai cu titlu oneros%
b$ at*t cu titlu oneros% c*t i cu titlu
&ratuit%
c$ numai cu titlu &ratuit$
1,. Din punctul de vedere al (ormei !n care
se !nc%eie, locaiunea este:
a$ un contract consensual%
b$ un contract autentic%
c$ un contract 'nc+eiat obli&atoriu 'n
(orm scris$
1.. -bligaiile care decurg din contractele
!nc%eiate de mandatar cu terii sunt !n
sarcina:
a$ mandantului%
b$ mandatarului%
c$ 'n principal% a mandantului% i 'n
subsidiar a mandatarului$
1/. -bligaia mandatarului de a da socoteal
reprezint:
a$ obli&aia de a rspunde (a de teri
pentru contractele 'nc+eiate 'n
numele mandantului%
b$ obli&aia de a plti mandantului
orice pre,udicii create ca urmare a
neexecutrii mandatului%
c$ obli&aia de a-l in(orma pe mandant
cu privire la executarea mandatului$
20. -bligaia mandatarului de a !nc%eia
actul 2uridic !n numele mandantului
este:
a$ o obli&aie de re)ultat%
b$ o obli&aie de dili&en%
c$ cu titlu de principiu% o obli&aie de
re)ultat$
21. 3spunderea mandatarului pentru
executarea sau neexecutarea mandatului
se apreciaz:
a$ 'ntotdeauna% cu maxim
ri&uro)itate%
b$ cu mai puin ri&uro)itate% dac
mandatul este &ratuit%
c$ cu mai mare ri&uro)itate% dac
mandatul este &ratuit$
22. 4andatul:
a$ poate avea doar caracter special%
b$ poate avea doar caracter &eneral%
c$ poate avea at*t caracter special% c*t
i &eneral$
2#. Dovada mandatului se poate realiza
prin:
a$ pre)entarea procurii de ctre
mandatar%
b$ contractul de mandat% exclusiv%
c$ executarea mandatului% exclusiv$
2&. 4andatarul poate s"i substituie o alt
persoan !n executarea mandatului:
a$ dar numai dac i s-a con(erit acest
drept prin contract%
b$ 'n orice situaie% (r 'ntiinarea
prealabil a mandantului%
c$ dar numai dac mandatul a (ost
con(erit exclusiv pentru 'ndeplinirea
actelor de conservare a
patrimoniului mandantului$
2). 4andatul !nceteaz:
a$ prin a,un&erea la termen% exclusiv%
b$ prin revocare%
c$ prin denunarea mandatului de ctre
mandatar% exclusiv$
2