Sunteți pe pagina 1din 5

Referat

Tema: Dreptul de
uzufruct,uz i abitaie

Elaborat:
Verificat:

CUPRINS:
I. Dreptul de usufruct
1. Caracterele dreptului de uzufruct
2. Drepturile uzufructuarului
3. Obligaiile uzufructuarului
II. Dreptul de uz i abitaie
III. Bibliografie
I. Dreptul de uzufruct
Prin dreptul de uzufruct se intelege acel drept real de
folosina pe care o persoana numita uzufructuar l
exercita cel mult pana la ncetarea sa din viata, asupra
lucrurilor altuia, cu obligaia de a-i conserva substana
(art. 517 Cod civil).
1. Caracterele dreptului de uzufruct sunt
urmtoarele:
a) dreptul de uzufruct este un drept real;
b) dreptul de uzufruct este un drept absolut;
c) dreptul de uzufruct se bucura de un drept de
urmrire si de preferina;
d) uzufructul este un drept de folosina;
e) uzufructul este un drept temporat;
Modurile de constituire a uzufructului
Dreptul de uzufruct se poate constitui prin voina
omului, prin lege si prin uzucapiune.
Uzufructul constituit prin voina omului are loc
atunci cand proprietarul, din proprie iniiativa,
incredinteaza folosina lucrului sau unei alte persoane.
Uzufructul dobndit prin uzurcapiune,desi
neprevzut in mod expres de lege, se poate constitui prin
aplicarea regulilor referitoare la dobndirea proprietatii
prin prescripie achizitiva
Uzufructul legal se constituie in mprejurri
excepionale si are caracter temporar.
2. Drepturile uzufructuarului
Uzufructuarul are urmtoarele drepturi:
a) sa ceara proprietarului sa-i dea bunul;
b) sa culeaga fructele bunului, fara insa, a atinge
substana lucrului;
c) sa se foloseasc de lucrul respectiv, conform
intereselor sale;
d) sa cedeze dreptul sau de folosina altei persoane.

3. Obligaiile uzufructuarului
In timpul exercitrii dreptului de uzufruct,
uzufructuarul are urmtoarele obligaii:
sa foloseasc lucrul ca un bun proprietar;
sa conserve substana lucrului;
sa nu schimbe modul de folosina a lucrului;
sa suporte cheltuielile de folosina lucrului;
sa predea lucrul, la ncetarea uzufructului, aa cum
l-a primit;
Obligaiile proprietarului sunt:
sa nu stnjeneasca, in vreun fel, pe uzufructuar in
exercitarea dreptului acestuia;
sa fac cheltuielile de mare importanta impuse de
starea lucrului;
Modurile de stingere a uzufructului
Cauzele care duc la stingerea uzufructului sunt:
moartea uzufructuarului;
la expirarea termenului pentru care a fost instituit;
prin consolidare, adica prin dobndirea dreptului de
proprietate asupra lucrului de ctre uzufructuar;
prin prescripie extinctiva;
prin pieirea totala a lucrului;
prin renunarea uzufructuarului la dreptul sau;
prin decderea din dreptul de uzufruct, care se
pronuna de instana de judecata, in urma aciunii
formulate de proprietar, pe motiv de abuz in
folosina si intretinerea lui.
II. Dreptul de uz si de abitatie
1. Dreptul de uz este acel drept real principal care
confera titularului atributele de posesie si folosinta
asupra unui bun proprietatea altuia dar numai pentru
nevoile sale si ale familiei .Culegerea fructelor poate
fi facuta numai in natura iar daca acestea depasesc
trebuintele titularului dreptului si ale familiei sale, ele
nu pot fi instrainate. Titular al dreptului de uz nu
poate fi decat o persoana fizica; el are un caracter
personal.
Dreptul de uz se dobandeste prin conventie,
testament si uzucapiune. Dreptul de uz se stinge in
aceleasi conditii ca si uzufructul (art. 565 C.civ.) dar
de acest drept vor putea beneficia si mostenitorii
uzuarului daca asa s-a convenit prin conventie.
2. Dreptul de abitatie este un drept real imobiliar
care are ca obiect o locuinta si confera titularului
posesia si folosinta acelei locuinte pentru el si pentru
familia sa; el este, asadar, un drept de uz care are ca
obiect o locuinta.


III. Bibliografie
Codul Civil Al RM