Sunteți pe pagina 1din 3

Contract de mprumut

(model de baz: mprumut de consumaie)


ncheiat astzi .........................
la .............................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. ................................................, domiciliat n .................................., str. ........................................
(numele i prenumele)

(localitatea)

nr. ....., bloc ......, scar ....., etaj ......, apartament ......, judeul/sectorul .......................,
nscut() la data de ................................., n ......................................, judeul/sectorul ......................,
(ziua, luna, anul)

(localitatea)

fiul(fiica) lui ................. i al .............., avnd actul de identitate seria .......... numrul ...........,
eliberat de ....................................... la data de ..............................................., codul numeric personal
..............................., n calitate de mprumuttor i
1.2. ..........................................., domiciliat n ........................................, str. .......................................
(numele i prenumele)

(localitatea)

nr. ......, bloc ......, scar ......, etaj ......, apartament ......, judeul/sectorul .................................,
nscut() la data de ..............................., n .................................., judeul/sectorul ............................,
(ziua, luna, anul)

(localitatea)

fiul(fiica) lui ............... i al ................, avnd actul de identitate seria .......... numrul ..........,
eliberat de ...................................., la data de ..............................................................., codul numeric
personal .............................., n calitate de mprumutat
sau
1.2. S.C. .............................................................. S.N..C/S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social
n ...................................................., str. ............................ nr. ......., bloc ......., scar .........., etaj .......,
(localitatea)

apartament ......., judeul/sectorul ......................., avnd codul unic de nregistrare nr. ......., atribut
fiscal ................. i numr de ordine n registrul comerului ......../........./..........., contul...
nr. ..............................., deschis la ............................, telefon ........................, fax ...................,
reprezentat prin .........................., cu funcia de ................., n calitate de mprumutat
sau
1.2. Asociaia/Fundaia/Uniunea/Federaia ..........................., cu sediul n ..........................................,
(localitatea)

str. ...................................................... nr. ......, bloc ......, scar .....,. etaj ......, apartament ......,
judeul/sectorul ............................., nscris la ......................, n Registrul ......................., sub
nr. ..................., pe baza certificatului de nscriere nr. ..................... din ......................., avnd contul
nr. ....................., deschis la ..........................., telefon ......................, fax .....................,cu funcia
de ........................, n calitate de mprumutat
au convenit s ncheie prezentul contract de mprumut cu respectarea urmtoarelor clauze:.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. mprumuttorul acord mprumutatului un mprumut n1) ........................................................... .
2.2. Odat cu transmiterea bunurilor, mprumuttorul transmite mprumutatului i dreptul de proprietate asupra lor.
2.3. mprumutul se acord cu o dobnd de ......% pe an.
III. OBLIGAIILE PRILOR
3.1. mprumuttorul se oblig:

a) s predea mprumutatului, la termenul stabilit, bunurile care fac obiectul prezentului


contract, dup ce acesta i va preda la rndul su, bunurile prevzute n eventualul contract
de amanet (gaj);
b) s aduc la cunotina mprumutatului existena viciilor cunoscute, ale bunurilor;
c) s nu cear mprumutatului restituirea bunurilor nainte de termenul prevzut de prezentul
contract2).
3.2. Obligaiile mprumutatului sunt urmtoarele:
a) s restituie la scaden bunurile primite cu mprumut3) plus dobnda de ....% pe an,
la domiciliul mprumuttorului;
b) s garanteze restituirea la termen a datoriei printr-un contract de gaj 4) accesoriu,
prezentului contract.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. mprumutul se acord pe un termen de ............. ani/luni/zile, ncepnd cu data semnrii
prezentului contract.
4.2. La expirarea termenului prevzut la pct. 4.1, prile pot conveni prelungirea lui prin act
adiional.
V. FORA MAJOR
5.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de
executarea n mod necorespunztor total sau parial a oricrei obligaii care i revine n baza
prezentului contract, dac neexecutarea sau/i executarea obligaiei respective a fost cauzat de
fora major, aa cum este definit de lege.
5.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de .................,
(zile, ore)

producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui.


5.3. Dac, n termen de ..................... de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prile au
(zile, ore)

dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna dintre ele s
pretind daune-interese.
VI. NOTIFICRILE NTRE PRI
6.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte
este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a
prezentului contract.
6.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis prin scrisoare recomandat, cu confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data
menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare.
6.3. Dac notificarea se trimite prin telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup cea
n care a fost expediat.
6.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt confirmate
prin intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente.
VII. SOLUIONAREA LITIGIILOR
7.1. Prile au convenit ca toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabil.
7.2. n cazul n care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibil pe cale amiabil, prile se vor
adresa instanelor judectoreti.5)

VIII. CLAUZE FINALE


8.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante.
8.2. Prezentul contract reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre
acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui.
8.3. Prezentul contract s-a ncheiat ntr-un numr de ............ exemplare, din care ............................. .
MPRUMUTTOR

MPRUMUTAT

Note
1. Bunuri fungibile i consumptibile, a cror natur, cantitate, calitate i valoare se nscriu n
cuprinsul contractului sau n anex. n mod obinuit, obiectul contractului l constituie sume de
bani.
2. mprumuttorul nu poate cere restituirea bunului nainte de satisfacerea trebuinei
mprumutatului.
3. n cazul n care nu se stipuleaz obligaia de restituire a bunului mprumutat, acest lucru nu are
nici o relevan deoarece, conform art. 1576 din Codul civil, obligaia de restituire se subnelege
chiar dac nu a fost prevzut n mod expres n contract.
4. ncheierea unui contract de gaj este facultativ.
5. Un contract de mprumut ncheiat prin manopere dolosive, este lovit de nulitate relativ, iar
prtul trebuie s restituie sumele primite chiar dac nu erau scadente.

S-ar putea să vă placă și