Sunteți pe pagina 1din 6

Contract individual de administrare

*)
(variant: n reeaua sanitar)
ncheiat astzi .........................
la .............................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. Direcia de Sntate Public/Ministerul .............................................................. cu sediul
n ......................................., str. ................................ nr. ........, udeul/sect!rul ................ "e de !
"arte,
(l!calitatea)
i
1.#. Dl/Dna ................................................................... cu d!$iciliul n .............................................,
(nu$ele %i "renu$ele) (l!calitatea)
str. ................................... nr. ........, bl!c ........., scara .........., eta .........., a"arta$ent ............,
udeul/sect!rul ............................, av&nd actul de identitate seria ............. nr. ........................,
eliberat de ........................................., la data de ...................................., c!dul nu$eric
"ers!nal ........................, n calitate de administrator, "e de alt "arte, au c!nvenit s ncheie
"rezentul c!ntract de ad$inistrare, cu res"ectarea ur$t!arel!r clauze:
II. OIECT!L CONTRACT!L!I
#.1. n ur$a ac!rdului de v!in intervenit ntre "ri, Direcia de Sntate
Public/Ministerul .......................................... ncredineaz ad$inistrat!rului, av&nd 'uncia de
direct!r (eneral, !r(anizarea, c!nducerea %i (esti!narea
activitii ................................................................., n sc!"ul
(denu$irea unitii sanitare)
'urnizrii de servicii $edicale %i alte servicii, "e baza "rinci"iil!r echitii, necesitii %i c!stului)
e'icienei.
#.#. *r(anizarea, c!nducerea %i (esti!narea activitii ................ se va e'ectua "e baza indicat!ril!r
de "er'!r$an ane+, care 'ac "arte inte(rant din "rezentul c!ntract.
#.,. -d$inistrat!rul re"rezint unitatea sanitar n ra"!rturile cu terii %i "!art rs"underea "entru
$!dul n care n'"tuie%te actele de ad$inistrare a acesteia, n schi$bul unei inde$nizaii c!n'!r$
cel!r c!nvenite "rin "rezentul c!ntract.
III. "!RATA CONTRACT!L!I
,.1. Prezentul c!ntract se ncheie "e ! durat de . ani, nce"&nd cu data se$nrii acestuia.
,.#. n c!ndiiile nde"linirii de ctre ad$inistrat!r a !bli(aiil!r asu$ate "rin c!ntract, la e+"irarea
ter$enului, "rile v!r "utea c!nveni, "rin act adii!nal, "relun(irea c!ntractului "e ! "eri!ad ce se
va ne(!cia ntre "ri, dar care nu "!ate 'i $ai $are dec&t cea stabilit "rin "rezentul c!ntract.
I#. "REPT!RILE $I OLI%AIILE PRILOR
..1. Drepturile i obligaiile administratorului (directorului general):
..1.1. -d$inistrat!rul (direct!rul (eneral) are ur$t!arele dre"turi:
a) s "ri$easc un salariu brut de ......................... lei/lun, stabilit c!n'!r$ re(le$ent
ril!r le(ale/
b) s bene'icieze de un c!ncediu de !dihn de ........... zile lucrt!are %i de inde$niza
ia a'erent/
000000000000000
1) Prin *rdinul nr. .,/#,.21.#22# (M.*'. nr. 31/,1.21.#22#) a '!st a"r!bat $!delul c!ntractului individual de
ad$inistrare a"licabil n reeaua sanitar.
c) s bene'icieze de dre"turi de asi(urri s!ciale de stat/
d) s bene'icieze de dre"t de in'!r$are neli$itat asu"ra activitii unitii sanitare,
av&nd acces la t!ate d!cu$entele "rivind activitatea $edical, ec!n!$ic!)'inanciar
etc. a acestuia.
..1.#. -d$inistrat!rul (direct!rul (eneral) are ur$t!arele !bli(aii:
a) s realizeze indicat!rii de "er'!r$an "revzui n ane+a la "rezentul c!ntract, n
care sc!" dis"une de ur$t!arele "rer!(ative:
4 elab!reaz %i a"lic "lanul de activitate a unitii/
4 c!nce"e %i a"lic strate(ii %i "!litici de dezv!ltare, n c!nc!rdan cu strate(ia
Ministerului Sntii %i 5a$iliei, av&nd n vedere necesarul de servicii
$edicale din terit!riul res"ectiv/
4 !r(anizeaz selectarea, an(aarea %i c!ncedierea "ers!nalului, cu res"ectarea
"revederil!r le(islaiei $uncii, a c!ntractului c!lectiv de $unc %i a
n!r$ativel!r de "ers!nal elab!rate de Ministerul Sntii %i 5a$iliei, "recu$
%i "r!$!varea "ers!nalului $edic!)sanitar, care se 'ace "!trivit n!r$el!r
acestui $inister/
4 ne(!ciaz c!ntractul c!lectiv de $unc %i c!ntractele individuale de $unc/
4 res"ect c!$"etenele, atribuiile %i sarcinile stabilite de Ministerul Sntii
%i 5a$iliei, "e ti"uri de uniti/
4 re"rezint unitatea sanitar n relaiile cu tere "ers!ane 'izice sau uridice/
4 ncheie acte uridice n nu$ele %i "e sea$a unitii, c!n'!r$ le(ii/
4 !r(anizeaz c!ntr!lul calitii activitii/
4 asi(ur salarizarea "ers!nalului c!n'!r$ rel(e$entril!r le(ale/
b) s "un la dis"!ziia !r(anel!r c!$"etente, la s!licitarea acest!ra, n c!ndiiile le(ii,
date, in'!r$aii %i d!cu$ente "rivind activitatea unitii sanitare,
c) s ra"!rteze, c!n'!r$ re(le$entril!r le(ale, realizarea indicat!ril!r s"eci'ici
activitii $edicale, activitii 'inanciare %i a cel!r ec!n!$ici, "recu$ %i alte date
"rivind activitatea de su"rave(here, "revenire %i c!ntr!l/
d) s nu trans$it alt!r "ers!ane dre"turile %i !bli(aiile care rezult din c!ntractul de
ad$inistrare, cu e+ce"ia cazuril!r de indis"!nibilitate/
e) s dese$neze, "rin decizie, un nl!cuit!r "entru "eri!adele n care nu este "resent n
unitate/
') s nu e'ectueze an(aarea de cheltuieli care de"%esc bu(etul a"r!bat, cu e+ce"ia
cazuril!r "revzute de le(e/
() s elab!reze "r!iectul bu(etului de venituri %i cheltuieli/
h) s ra"!rteze, c!n'!r$ re(le$entril!r, in'eciile n!z!c!niale %i !rice b!al
in'eci!as de"istat/
i) s asi(ure crearea c!ndiiil!r necesare calitii actului $edical "restat de "ers!nalul
$edic!)sanitar/
) s asi(ure a"licarea "revederil!r le(ale "rivind !r(anizarea %i 'unci!narea unitii/
6) s asi(ure !binerea aut!rizaiei sanitare de 'unci!nare/
l) s elab!reze "lanul de aciune "entru situaii s"eciale/
$) s c!lab!reze cu re"rezentanii ad$inistraiei "ublice l!cale %i ai s!cietii civile
"entru $buntirea c!ndiiil!r $ateriale de ac!rdare a actului $edical/
n) s ia $suri de a"licare a "revederil!r re'erit!are la "strarea c!n'idenialitii
datel!r, in'!r$aiil!r %i d!cu$entel!r av&nd acest caracter.
..#. Dre"turile %i !bli(aiile Direciei de Sntate Public/Ministerului ............................................. .
..#.1. Drepturi:
a) s a"r!be bu(etul de venituri %i cheltuieli, cu ac!rdul casei de asi(urri de sntate
cu care s)a ncheiat c!ntractul de 'urnizare de servicii $edicale/
b) s "ri$easc %i s analizeze lunar, tri$estrial %i anual e+ecuia bu(etului de venituri
%i cheltuieli %i s ia $surile ce se i$"un/
c) s rev!ce ad$inistrat!rul (direct!rul (eneral), cu c!ndiia nende"linirii de ctre
acesta a !bli(aiil!r "revzute n "rezentul c!ntract.
..#.#. Obligaii:
a) s evalueze, tri$estrial, realizarea indicat!ril!r de "er'!r$an "revzui n ane+/
b) s asi(ure ad$inistrat!rului (direct!rului (eneral) libertate n c!nducerea,
!r(anizarea %i (esti!narea activitii/
c) s ur$reasc $!dul de ac!rdare a dre"turil!r salariale ad$inistrat!rului
direct!rului (eneral).
#. IN"ICATORII "E PER&OR'AN
7.1. 8ndicat!rii de "er'!r$an sunt cei "revzui n ane+a nr. ...... la "rezentul c!ntract.
7.#. -nual, nivelul indicat!ril!r de "er'!r$an se ne(!ciaz, "!trivit le(ii.
#I. R(P!N"EREA PRILOR
9.1. Pentru nende"linirea sau nde"linirea nec!res"unzt!are a !bli(aiil!r "revzute de "rezentul
c!ntract, "rile rs"und "!trivit "revederil!r le(ii.
9.#. -d$inistrat!rul (direct!rul (eneral) rs"unde civil, c!ntraveni!nal sau "enal, du" caz, "entru
neres"ectarea "revederil!r le(ale %i "entru daunele "r!duse unitii "rin !rice 'el de acte c!ntrare
interesel!r acesteia.
#II. &ORA 'A)OR
3.1. :ici una dintre "rile c!ntractante nu rs"unde de nee+ecutarea la ter$en %i/sau e+ecutarea n
$!d nec!res"unzt!r t!tal sau "arial a !ricrei !bli(aii care i revine n baza "rezentului c!ntract,
dac nee+ecutarea sau e+ecutarea nec!res"unzt!are a !bli(aiei res"ective a '!st cauzat de '!ra
$a!r, ast'el cu$ este de'init de le(e.
3.#. Partea care inv!c '!ra $a!r este !bli(at s n!ti'ice celeilalte "ri, n ter$en
de ................................... , "r!ducerea eveni$entului %i s ia t!ate $surile "!sibile n vederea
li$itrii
(zile, !re)
c!nsecinel!r lui.
3.,. Dac n ter$en de ....................... de la "r!ducerea eveni$entului res"ectiv nu nceteaz, "rile
(zile, !re)
au dre"tul s %i n!ti'ice ncetarea de "lin dre"t a "rezentului c!ntract, 'r ca vreuna dintre ele s
"retind daune)interese.
#III. 'O"I&ICAREA CONTRACT!L!I
;.1. Prevederile "rezentului c!ntract "!t 'i $!di'icate du" ! "realabil n!ti'icare scris, cu ac!rdul
a$bel!r "ri, "rin act adii!nal.
;.#. Prezentul c!ntract va 'i ada"tat c!res"unzt!r re(le$entril!r le(ale ulteri!are ncheierii
acestuia, care i sunt a"licabile.
I*. +NCETAREA CONTRACT!L!I
<.1. Prile c!nvin ca e'ectele "rezentului c!ntract s nceteze n una sau $ai $ulte din ur$t!arele
situaii:
a) e+"irarea "eri!adei "entru care a '!st ncheiat, dac "rile nu l)au rene(!ciat n
vederea "relun(irii lui/
b) rev!carea ad$inistrat!rului n cazul n care:
4 nu %i nde"line%te una sau $ai $ulte !bli(aii "revzute n "rezentul c!ntract/
4 nu res"ect le(islaia a"licabil d!$eniului res"ectiv de activitate/
4 nu c!nstituie (araniile "entru ad$inistrat!r n ter$enele stabilite de le(e
sau le di$inueaz, indi'erent de $!tiv/
c) ac!rdul de v!in al "ril!r/
d) intervine un caz de inc!$"atibilitate "revzut de le(e/
e) decesul sau "unerea sub interdicie udect!reasc a ad$inistrat!rului (direct!rului
(eneral)/
') nerealizarea ti$" de un an a indicat!ril!r de "er'!r$an "revzui n ane+a la
"rezentul c!ntract.
<.#. n cazul rev!crii sale, ad$inistrat!rul (direct!rul (eneral) este !bli(at s na"!ieze unitii
t!ate actele %i d!cu$entele deinute n e+ercitarea atribuiil!r sale la data e+"irrii "reavizului
ac!rdat, "!trivit le(ii.
*. LITI%II
12.1. Prile au c!nvenit ca t!ate nenele(erile "rivind validitatea "rezentului c!ntract sau rezultate
din inter"retarea, e+ecutarea sau ncetarea acestuia s 'ie rez!lvate "e cale a$iabil.
12.#. n cazul n care rez!lvarea liti(iil!r nu este "!sibil "e cale a$iabil, "rile se v!r adresa
instanel!r udect!re%ti c!$"etente.
*I. "I(PO,III &INALE
11.1. -d$inistrat!rul are dre"tul s s!licite $ediere, c!nsultan sau alte $suri de "r!tecie din
"artea Direciei de Sntate Public/Ministerului ............................................ n s!lui!narea
situaiil!r c!n'lictuale cu sindicatele sau alte !r(anizaii c!nstituite.
11.#. =a ncetarea c!ntractului n c!ndiiile "ct. 12.1. lit. a), c) sau d), Direcia de Sntate
Public/Ministerul "!ate ca, la cererea '!stului ad$inistrat!r (direct!r (eneral), s i se asi(ure
"!stul deinut anteri!r sau un alt "!st, "!trivit "re(tirii sale "r!'esi!nale.
11.,. Prevederile "rezentului c!ntract se c!$"leteaz cu "revederile >!dului civil %i ale =e(ii nr.
1.9/1<<< "rivind !r(anizarea, 'unci!narea %i 'inanarea s"italel!r ($!di'icat %i c!$"letat
ulteri!r).
11... Prezentul c!ntract, ncheiat n d!u e+e$"lare, c&te unul "entru 'iecare "arte, intr n vi(!are
de la data se$nrii lui de ctre "ri.
D8?@>A8- D@ SB:BC-C@ PDE=8>B/M8:8SC@?D= -DM8:8SC?-C*?
(D8?@>C*? F@:@?-=)
L( (se$nturile aut!rizate)
Anexa nr. .......
Indicatori de -er.orman/0
I. E&ICIENA OPERAIONAL
1.1. Durata $edie de s"italizare
1.#. ?a"!rtul dintre nu$rul s"italizril!r de ! zi %i nu$rul s"italizril!r de lun( durat
1.,. ?ata de !cu"are a "aturil!r sau indicele $ediu de utilizare a "aturil!r.
II. 'ANA%E'ENT!L &INANCIAR
#.1. >!stul t!tal "e zi de s"italizare, "e b!lnav internat, "e "at
#.#. >!stul $edica$entel!r "e zi, "e b!lnav internat, "e "at
#.,. >!stul "e c!nsultaie n a$bulat!riu
#... :u$rul "acienil!r c!nsultai n a$bulat!riu %i internai, 'a de t!talul "acienil!r c!nsultai
n a$bulat!riu
#.7. Structura cheltuielil!r "e artic!le bu(etare.
III. 'ANA%E'ENT!L RE(!R(ELOR !'ANE
,.1. :u$r de b!lnavi internai "e $edic
,.#. :u$r de b!lnavi internai la ! asistent $edical
,.,. :u$r de c!nsultaii "e $edic n a$bulat!riu
,... :u$r de b!lnavi internai la ! in'ir$ier
,.7. Pr!centul "ers!nalului $edical din s"ital din t!talul "ers!nalului an(aat al s"italului
,.9. Pr!centul "ers!nalului $edical cu studii su"eri!are din t!talul "ers!nalului $edical
,.3. Pr!centul "ers!nalului $edical cu studii $edii din t!talul "ers!nalului $edical
,.;. :u$rul "ers!nalului cu studii su"eri!are ec!n!$ice
I#. INTE%RAREA (ER#ICIILOR
..1. Pr!centul "acienil!r care vin cu bilet de tri$itere de la $edicul de 'a$ilie
..#. Pr!centul b!lnavil!r care "ri$esc bilet de e+ternare %i scris!are $edical ctre $edical de
'a$ilie.
#. A(I%!RAREA CALITII
7.1. Pr!centul "acienil!r cu in'ecii "!st!"erat!rii (chirur(ia se"tic/ase"tic)
7.#. ?ata in'eciil!r n!z!c!$iale
7.,. Pr!centul "acienil!r reinternai ne"lani'icai n ,2 de zile
7... Pr!centul recderil!r la "acienii e+ternai
7.7. ?ata $!rtalitii n s"itale
7.9. Decese n "ri$ele #. de !re de la internare
7.3. Decese la .; de !re de la intervenia chirur(ical
7.;. 8ndicele de nec!nc!rdan ntre dia(n!sticul la internare %i la e+ternare
7.<. 8ndicele de nec!nc!rdan ntre dia(n!sticul la e+ternare %i dia(n!sticul anat!$!)"at!l!(ic.

S-ar putea să vă placă și