Sunteți pe pagina 1din 3

Colegiul Tehnic Valeriu BranisteLugoj avizat director

Prof Ilies Marcela Elena avizat sef comisie


ora!sa"t
P#I$%L%&IE
PL'(I)IC'*E C'LE(+'*I#TIC' #EME#T*I'L' ! #EME#T*,L I #I II ! %*E ! #'PT'M'('
P*%&*'M' V'L'BIL'- %*I( (*. /012!3.42.544/ P*IVI(+ 'P*%B'*E' P*%&*'MEL%* #C%L'*E
PE(T*, CL#.a 6 a
#emestrul ,nitatea de 7nv89are Con9inuturi!Com"etente s"ecifice (r. ore
Sem. I
P*%CE#ELE P#I$ICE #I *%L,L
L%* I( EV%L,TI'
PE*#%('LIT'TII
Psihologia ca tiin
Specificul metodelor psihologiei
Noiunea de psihic
Manifestri particulare ale
psihicului
Ipostazele i nivelurile psihicului
Evaluare
:..;.5.;5..;5.5; 3..; /..<
2 S1 S2
1 S!
1 S"
P*%CE#ELE C%&(ITIVE
#E(=%*I'LE
Senzaiile # definiie$ %nsuiri$
mecanism de producere
Senzaiile # legile generale
Senzaiile # principalele modaliti
senzoriale
Percepiile # definiie$caracteristici$
procesul perceptiv
Percepiile # legile percepiei
Percepiile # o&servaia i spiritul de
o&servaie' iluziile perceptive
(eprezentarea # proces senzorial i
%nsuiri
(eprezentarea # clasificare
(ecapitulare
Evaluare
:..;.5.;5..;5.5; 3..; /..<
1 S)
1 S*
1 S+
1 S,
1 S-
P*%CE#ELE C%&(ITIVE
#,PE*I%'*E
./ndirea ca proces cognitiv
superior
./ndirea # ca sistem de operaii
./ndirea # ca sistem de noiuni
./ndirea # ca proces de %nelegere
i rezolvare de pro&leme
Memoria # definiie$ forme
Memoria # factori$ legi$ diefene
individuale i caliti
Memorie i uitare
Imaginaia # caracterizare$ procedee
imaginative
Imaginaia # forme
(ecapitulare
:..;.5.;5..;5.5; 3..; /..<
2 S10 S11
2S12S1!
1S1"
#EM II
#TIM,L'*E' >I
E(E*&I='*E'
C%MP%*T'ME(T,L,I
P*%CE#E *E&L'T%*II
Motivatia # definiie$ tipuri
Motivaia # Structuri
motivaionale
Motivaia # 1ptimul motivaional
2fectivitatea # specific i
caracteristici
2fectivitatea # proprieti
:..;.5.;5..;5.5; 3..; /..<
3im&a4ul i comunicarea
3im&a4ul # 3im&$ lim&a4$ geneza
lim&a4ului
2tenia # definiie$ caracteristici

5oina # definiie$ componente
5oina # etapele actelor voluntare$
calitile voinei
(ecapitulare
Evaluare
:..;.5.;5..;5.5; 3..; /..<
1 S1
1 S2
1 S!
1 S"
1 S)
1 S"
1 S)
#T*,CT,*' #I +E=V%LT'*E'
PE*#%('LIT'TII
6onceptul de personalitate
# laturile personalitii$ tipuri de
personalitate
7emperamentul # latura
dinamicoenergetic a
personalitii
7emperamentul # tipologii
7emperamentul #
caracterizarea temperamentelor
2ptitudinile #
caracterizare general
2ptitudinile # rolul
ereditii i al mediului
2ptitudinile clasificare
6aracterul # formare
6aracterul # mecanism integrator
al personalitii
Inteligena # definire$
caracterizare$ teorii
Inteligena # msurare i implicaii
practice
6reativitatea i procesul creativ
6reativitatea stimulare i
dezvoltare
8tape %n dezvoltarea personalitii
:.3.;5.3.;3.5.;/.5.;0..<
1 S*
1 S+
1 S,
1 S-
1 S10
1 S11
1 S12
1 S1!
Saptamana scoala altfel
1 S1)
1 S1*
CONDUITA PSIHOSOCIALA
(elaiile interpersonale i rolul lor
%n formarea i dezvoltarea
personalitii # loc i rol %n
structura personalitii
Imaginea de sine i percepia
social a imaginii de sine # eul i
imaginea de sine
6omportamente pro i antisociale
atitudini$ factori ai
comportamentului de a4utorare
(ecapitulare final
Evaluare
:./.;5./.;3.3.;/.3.;0.5.<

1 S1+
1 S1,
1 S1-
8valuare 1 S21
1 S20
(ecapitulare 1 S22