Sunteți pe pagina 1din 1

Instrucţiuni de montaj şi exploatare a utilajului WILO

Instrucţiuni de montaj şi exploatare a utilajului WILO 1. Conexiunile hidraulice, instalarea pompelor, elementelor de

1. Conexiunile hidraulice, instalarea pompelor, elementelor de protecţie, aparatelor de măsură şi control, accesoriilor automatică şi altor materiale necesare să fie efectuate conform instrucţiunilor de montaj şi exploatare a utilajului Wilo şi reglementărilor în vigoare ( “СНиП, ПУЭ, ПТЭ” s. a.).

2. Staţia de pompare ( panoul de comandă ) trebuie amplasată în încapere cu spaţiu uscat, bine aerisit şi ferit de îngheţ. Fixarea panoului de comandă nu se recomandă de efectuat pe peretele extern (rece) al încaperei, pentru a evita apariţia condensatului ( umedităţii ) în panou. În unele cazuri (umeditatea aerului ridicată, temperatura joasă) panoul Wilo se instalează în panou ermetic cu încălzitor). Utilajul Wilo este proiectat pentru o temperatură ambiantă între +0 °C şi 40 °C, la o umeditate relativă a aerului de 50 %.

3. Agregatele masive de pompare se montează pe o fundaţie solidă din beton cu înalţimea min de 10 cm. conform instrucţiunilor ( Wilo – Economy, Wilo – Comfort, Wilo – Vario s.a.) În încăperea, unde va fi amplasat utilajul Wilo, se prevede în podea un sistem de evacuare a apelor suficient dimensionat. Trebuie prevăzut suficient spaţiu pentru lucrările de întreţinere.

4. Conducta aspiraţie să permită o viteză a fluidului între 0,6 şi 1,0 m/sec ( “СНиП” ) în regimul de funcţionare a staţiei de pompare la debitul maximal posibil necesar. Pentru evitarea pierderilor de presiune, conducta de alimentare să fie cât mai scurtă, să se evite îngustările prin coturi, armături si uniri auxiliare, diametrul nominal al armăturii la aspiratie se recomandă să fie ales mai mare cu o treaptă. Rezistenţa de curgere a conductei de aspirare trebuie să fie cât mai mică posibilă . La pompele cu autoamorsare, în cazul funcţionării cu aspirare din rezervor aflat la un nivel inferior, pentru fiecare pompă trebuie instalată o conductă separată, ermetică de aspirare cu sorb - clapetă de reţinere şi filtru ( Wilo – Economy, Wilo – Comfort, Wilo – Vario s.a.) şi de prevăzut dispozitiv de umplere preventivă a pompei.

5. Pentru a evita tensionarea ţevilor asupra pompelor se recomandă folosirea unor compensatoare sau tuburi de racordare flexibile şi instalarea suporturilor la colectoare şi ţevi conform instrucţiunilor ( Wilo – Economy, Wilo – Comfort, Wilo – Vario s.a.).

6. În instalaţiile de pompare să fie incluse utilaje de reglare, aparate de măsura şi control, elemente de protecţie:

- La refulare de prevăzute clapetă de reţinere, manometru, (debitmetru), vana de închidere, necesare pentru reglarea regimului de funcţionare al pompelor;

- Clapeta de reţinere la refulare să fie cît mai aproape de pompă;

- La aspiraţie de prevăzut filtru şi vană de închidere (se recomandă cu o treaptă mai mare);

- La staţiile de canalizare manometrele să fie cu membrană corespunzătoare;

- La pompele de canalizare submersibile de prevăzut între pompă şi clapetă deaerisitor.

7. Pentru a proteja garnitura cu inel de alunecare, respectiv lagărul de alunecare, pompele nu trebuie să funcţioneze fără apă. Trebuie prevăzut un sistem de protecţie "lipsă apă " cu traductor de semnal dependent de nivel, set WMS, plutitor cu contacte, electrozi s.a.

8. Plutitoarele de comandă şi de protecţie se recomandă de instalat în aşa mod pentru a permite reglarea şi întreţinerea lor ( fixate pe tijă detaşabilă "съемный прут").

9. Pentru excluderea devierilor de presiune la întrarea sau eşirea staţiei de ridicare a presiunii se recomanda de prevazut vas de acumulare sau vas de expansiune corespunzator debitului nominal.

10. În cazul unor variaţii de presiune în conducta de alimentare care depăşesc 1 bar, sau atunci când presiunea de intrare este mai mare faţă de cea prevăzută, este necesară folosirea unui reductor de presiune.

11. Întrucît numarul de porniri pe oră a pompelor este limitat ( 15 - 25 ), se prevede în fiecare caz concret aplicarea utilajului ce admite un interval permis de timp între conectările reciproce a pompei ( vas de expansiune la refulare, convertizor de frecvenţa s. a.).

12. Pentru instalarea pompelor masive ( cântărind peste 30 kg ) şi pentru întreţinerea pompelor este necesar utilaj de ridicat ("тельфер").

13. Este necesară înpământarea de protecţie a instalaţiei de pompare. Legarea la pământ cu racordare solida de conductor protector a pompelor, instalaţiei se va efectua conform instrucţiunilor de montaj şi exploatare a utilajului Wilo şi normelor (“ПУЭ, ПТБ”).

14. Racordul electric la reţea să fie efectuat printr-un cablu fix de legătură (secţiunea conductoarelor căruia la puterea maximală nu permite micşorarea tensiunii mai mult de 2 % ) prevăzut cu un întrerupător automat de protecţie, ales în funcţie de puterea totală a utilajului conform instrucţiunilor de montaj şi exploatare a utilajului Wilo şi normelor (“ПУЭ, ПТЭ”).

15. Pentru protejarea motorului la pompele de drenaj ( Wilo Drain

) se recomandă de instalat întrerupător cu

protecţie diferenţială ( УЗО ).

16. Racordul electric al panoului de comandă, motorului pompei şi accesoriilor necesare să fie efectuate conform schemelor din documentaţia tehnică livrată împreună cu utilajul Wilo şi normelor în vigoare (“ПУЭ, ПТЭ”).

VÂNZĂTOR :

L.S.

CUMPĂRĂTOR:

L.S.