Sunteți pe pagina 1din 31

3.

STAIA DE EPURARE
UTM 582.6 010 ME
Mod. Coala Nr. document Semnt. Data
Elaborat Lazr S.
Evacuarea i epurarea apelor
uzate din s. Ciopleni, rn.
Criuleni
Litera Coala Coli
Conductor Ungureanu D.
Consultant Ungureanu D.
UTM U!
"#!$081
Contr. nor%.
!&robat
Introducere
#ro'ectarea (' e)&loatarea sta*''lor de e&urare trebu'e s as'gure un &roces cont'nuu de e&urare a a&elor uzate+ cu
ob*'nerea cant't*'' (' gradulu' dor't de e&urare. !cestea &ot ,' real'zate doar &r'n as'gurarea ca&ac't*'' de
,unc*'onare a tuturor co%&onentelor (' &r'n %on'tor'zarea cont'nu a ,unc*'onr'' (' &roceselor te-nolog'ce+
&recu% (' %on'tor'zarea cal't*'' a&elor de.ersate /n e%'sar.
La baza construc*'e' no'' sta*'' de e&urare 0"1"2$U sunt a&l'cate desco&er'r'le (t''n*','ce (' real'zr'le
e)&er'%entale ale dr.+ &ro,. un'.. Du%'tru Ungureanu+ /ncununate /n &r'nc'&alele bre.ete de 'n.en*'e3 SU
1465641 !l 74256586890$26 d'n 08.05.1685:; MD 1695 C2 d'n 91.09.2001 (' MD 1895 C2 d'n 91.01.2002
&r'.'nd 'nstala*''le &entru e&urarea a&elor uzate. <n rezultat are loc reducerea c-eltu'el'lor energet'ce ('
a%el'orarea cal't*'' a&e' uzate e&urate dator't co%b'nr'' &roceselor de decantare+ e&urare b'olog'c anaerob$
aerob+ &recu% (' ob*'nerea b'ogazulu'.
E&urarea b'olog'c+ at/t cea anaerob+ c/t (' cea aerob+ re&rez'nt cea %a' '%&ortant eta& (' const
/n el'%'narea substan*elor b'odegradab'le &r'n 'nter%ed'ul %'croorgan's%elor ,')ate &e un su&ort sol'd$
u%&lutur+ unde ob*'ne% nu%eroase a.anta=e3
$ crearea (' %en*'nerea unor concentra*'' %a' %ar' de b'o%as /n b'oareactoare cu u%&lutur ,r rec'rcularea
e'+ dator't solu*'e' ,')ate a %'croorgan's%elor sub ,or% de &el'cul b'olog'c &e un su&ort sol'd alctu't d'n
ele%ente d'n %ase &last'ce cu o su&ra,a* %are de ,')are a %'croorgan's%elor. !ceast solu*'e+ este a&l'cat la
scar 'ndustr'al /n alte *r'+ ,''nd de=a e)&er'%entat (' /n >e&ubl'ca Moldo.a+ ,''nd cunoscut sub denu%'rea
de ,'ltre b'olog'ce sub%ers'b'le. <n aceste b'o,'ltre /ntre 'nters&a*''le u%&lutur'' se ,or%eaz (' ,locoane de
n%ol act'. 7b'o%as sus&endat:;
$ &rezen*a &er%anent /n b'oreactoare a une' concentra*'' /nalte de b'o%as &er%'te reducerea t'%&ulu' de
reten*'e a l'c-'dulu' tratat+ ,a&t ce conduce (' la reducerea .olu%elor b'oreactoarelor+ dator't &roceselor
d'na%'ce de e&urare b'olog'c;
$ ,')area %'croorgan's%elor a b'o%ase' e&uratoare %a=oreaz t'%&ul de reten*'e /n s'ste% a aceste'a+ /n rezultat
a./nd loc o reducere substan*'al a consu%ulu' de substrat 7&oluan*' organ'c' b'odegradab'l' $ C01: &entru
s'nteza de no' celule bacter'ene ('+ res&ect'.+ este %a' %'c &roduc*'a de b'o%as /n e)ces 7n%ol b'olog'c+ care
neces't o tratare ulter'oar destul de cost's'toare:;
$ &el'cula b'olog'c des&r'ns de &e u%&lutur are o dens'tate su&er'oar ,locoanelor de n%ol act'.+ ceea ce
,ac'l'teaz se&ararea e' de a&a e&urat /n decantoarele secundare &r'n sed'%entare gra.'ta*'onal;
$ /n cu&lul ?b'o,'ltru $ decantor secundar? l'&se(te ,eno%enul ?u%,lr'' n%olulu' act'.? (' de &'erdere a
agentulu' e&urator $ %'cro,lore'+ dator't solu*'e' de ,')are (' &rezen*e' &er%anente a b'o%ase' /n u%&lutura
b'o,'ltrulu';
$ %'cro,lora ,')at &oate su&orta su&ra/ncrcr' '%&ortante ('8sau /ntreru&er' de lung durat /n al'%entarea cu
substrat nutr't'. 7a& uzat cu con*'nut de substan*e organ'ce b'odegradab'le:+ ,r re&ercus'un' negat'.e
deoseb'te asu&ra act'.'t*'' ulter'oare a &el'cule' b'olog'ce;
$ este de %en*'onat (' de&enden*a %a' atenuat a e,'c'en*e' de e&urare b'olog'c de te%&eratura %ed'ulu' /n
cazul b'oreactoarelor cu b'o%as ,')at 7a ,'ltrelor b'olog'ce sub%erse:.
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
!zotul este el'%'nat d'n a&a uzat &r'n &rocese de n'tr','care (' den'tr','care. @'tr','carea este
&rocesul &r'n care se real'zeaz o)'darea b'olog'c a a%on'ulu' la ,or%a de azot'*' (' a&o' la ,or%a de azota*'.
>es&onsab'le &entru aceste dou eta&e sunt /n &r'nc'&al dou bacter'' c-e%oautotro,e aerobe (Nitrosomonas
(' Nitrobacter) ce ob*'n energ'e d'n reac*'' c-'%'ce+ &r'n o)'darea /n %ed'u aerob a co%&u('lor anorgan'c'.
Den'tr','carea este reducerea b'olog'c a azota*'lor la azot gazos. Ea &oate ,' real'zat /n %a' %ulte eta&e &e
cale b'oc-'%'c+ cu &roducere ,'nal de azot gazos. O ga% larg de bacter'' -eterotro,e ano)'ce 'au &arte la
&roces+ neces't/nd carbon organ'c ca surs de energ'e. <n aceste conta'nere sunt create ast,el de zone ano)'ce ('
aerobe care /%&reun cu su&ortul de b'o%as ,')+ se &ot crea cond'*'' necesare de dez.oltare a b'o%ase'
ca&ab'le s real'zeze &rocesele b'olog'ce de e&urare.
3.. Date ini iale pentru proiectare
a: @u%rul de locu'tor'3 1800 locu'tor';
b: ! ezarea geogra,'c a local't '' 3 Centrul Moldo.e'.
c: Consu%ul s&ec','c de a&e uzate3 q
sp
A 150 7l8o%Bz':
d: Te%&eratura a&elor uzate %ena=ere3
%ed'e de .ar C 22 DC
%ed'e de 'arn C 6 DC
%ed'e anual C 14 DC
e: Coe,'c'entul de neun',or%'tate al deb'tulu' de a&e uzate %ena=ere3
E
z' %a)
C 1+9
E
z' %'n
C 0+55
3.!. Calcule preli"inare
a# Calculul de$itelor de ape uzate
Tabelul 9.1
T'&ul a&elor
uzate
Sectoarele
Consu%
s&es','c+
l8o%$z'
@u%rul de
locu'tor'
Deb'tele de a&e uzate
%
9
8z' %
9
8- l8s
1. Mena=ere $ 150 1800 250 14+69 4+06
Total3 %ed'u 250 14+69 4+06
%a)'% 951 96+55 10+16
%'n'% 202+5 5+56 1+54

UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
1. Calculele e,ectuate &entru a&ele uzate %ena=ere3
zi m
xq N
Q
sp loc
zimed
8 +
1000
9
= 79.1:
unde3
N
loc
A nu%rul de locu'tor';
q
sp
A consu%ul s&ec','c+ l8o%$z'.
Calculele se e,ectueaz &entru ,'ecare sector a&arte3
Q
zi max
= Q
zi med
K
zi max
79.2:
unde3
Q
zi med
A deb'tul z'ln'c %ed'u total.
K
zi max
C 1+9
Q
zi min
= Q
zi med
K
zi min
79.9:
K
zi max
, K
zi min
A d'n datele 'n' 'ale.
Calculul deb'telor orare &entru a&ele uzate %ena=ere3

h m
Q
Q
zi
med or
8 +
24
9 %a) .
.
=

79.4:
Q
or max
= Q
or med
K
or max


79.5:
Q
or min
= Q
or med
x K
or min
79.6:
unde3 E
or %a)
+ E
or %'n
A se 'au d'n F6G tabelul nr. 2. !do&t% &entru 5 l8s
k
or.max
C 2+5
k
or.min
C 0+98
Deb'tele de calcul ale sta 'e' de e&urare sunt3
Deb'tul z'ln'c %a)'% Q
zi max
=951 %
9
8z';
Deb'tul orar %a)'% Q
or max
C96+55 %
9
8-;
Deb'tul orar %'n'% Q
or min
C 5+56 %
9
8-;
Toate datele se /nscr'u /n tabel.
$# Deter"inarea concentra%iei de poluan%i
Deter%'n% cant'tatea de &oluan ' 3

9
8 +
1000
dm m
q
a
!
sp
pol

=

79.5:
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
unde3
a A cant'tatea s&ec','c de &oluan ' con,or% S@"# F6G tab. 25.
&entru MS A a C 65 g87o% z':; &entru C01 A a C 55 g87o% z':;
&entru @ A a C 8 g87o% z':; &entru #
2
1
5
A a C 9+9 g87o% z':;
Tabelul 9.2
T'&ul
a&elor
uzate
H
%ed
+
%
9
8z'
MS HBMS C01 HBC01
@
tot
+
Mg8l
HB@
#
2
1
5
%g8l
HB#
2
1
5
!&e
uzate
%ena=ere
250 499+9 116661 500 195000 59+9 14961 22 5640
c# Calculul te"peraturilor "edii
Te%&eratur'le %ed'' &entru a&ele uzate se calculeaz cu ,or%ula3

=
zimed
amest
med
Q
Qx"
"
: 7
+ #!
79.8:
Tabelul 9.9
T'&ul de a&e
uzate
H
z' %ed
+
%
2
8z'
T
%ed
.ar+
DC
T
%ed

'arn+ DC
T
%ed
anual+
DC
1.Mena=ere 250 22 6 14
d# Calculul &radului necesar de epurare
<n con,or%'tate cu cer'n*ele d'rect'.e' Un'un'' Euro&ene re,er'toare la a&ele uzate or(ene(t'+
sta*'a de e&urare se calculeaz &entru ob*'nerea unu' e,luent+ cu ur%toarele caracter'st'c'3
95 $% m&l;
25
5
!'(
m&;
10
2
N
m&l;
2 ) m&l;
3.3 Ale&erea "etodei i sc'e"ei te'nolo&ice a sta%iei de epurare
Metoda de e&urare a a&elor uzate se ado&t con,or% reco%andr'lor d'n tab. 2.5 F19G /n ,unc*'e
de gradul necesar de e&urare. Dec'+ %etoda de e&urare aleas este %ecan'c I b'olog'c co%&let+ este
&rezentat /n ,'g.1.
!legerea sc-e%e' te-nolog'ce a sta*'e' de e&urare+ a setulu' de 'nstala*''+ care as'gur gradul de
e&urare necesar (' tratarea n%olur'lor+ se e,ectueaz /n ,unc*'e de deb'tul (' caracter'st'c'le ,'z'co A
c-'%'ce ale a&e' uzate.
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
#r'n sc-e%a te-nolog'c a sta*'e' de e&urare se ur%re(te /ndeoseb'+ e.'den*'erea &roceselor
te-nolog'ce ado&tate &entru e&urarea a&e' /n baza gradulu' de e&urare necesar+ &recu% (' unele
&rec'zr'+ &r'.'nd %odul de tratare a n%olur'lor &ro.en'te d'n trea&ta %ecan'c sau b'olog'c de
e&urare
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
!
U
c
a
%
e
ra
d
e
rec
e
&
t
'e
#
la
t,o
r%
e
d
e
u
sc
a
re
a
n
's'&
u
lu
'
n ' s ' &
d
e
z
n
's'&
ato
a
re
D
ec
a
n
to
a
re
la%
e
la
re
&
r'%
a
re
Jos&odar'a de
react'.'
7cond'K'onarea cu
eCl
9
n a % o l

'ltru
b
'o
lo
g
'c
a
n
a
ero
b
s
' ,'ltru
b
'o
lo
g
'c
ae
ro
b
D
esc-'dratarea
n
a%
o
lulu' cu
,'ltrul &res
a
D
e&oz'tarea
na%
olulu'
des-'dratat@
!
E
I
@
!
>
D
ez'%
,ect'a cu
raze U
L
E
M
"S!
>
S
#
su
,la
n
te
D
e
c
a
n
to
are
se
c
u
n
d
are
la
%
ela
re
S
c
-
e
%
a

t
e
-
n
o
l
o
g
'
c
a

d
e

e
&
u
r
a
r
e

a

a
&
e
l
o
r

u
z
a
t
e
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
Descrierea (lu)ului te'nolo&ic al apelor uzate
!&ele uzate ale local't*'' s/nt re,ulate &r'n 'nter%ed'ul sta*'e' de &o%&are &r'nc'&ale &r'n dou
conducte de &res'une la sta*'a de e&urare. Sta*'a de &o%&are este dotat cu grtare rare &entru &rotec*'a
&o%&elor.
La sta*'a de e&urare+ &r'%ul ele%ent a%&lasat la cota cea %a' /nalt este ca%era de rece&*'e
care =oac rolul (' de d's'&ator de energ'e a a&e' re,ulate.
D'n ca%era de rece&*'e+ &r'n canale de legtur a&a uzat se %'(c gra.'ta*'onal &arcurgMnd
consecut'. 'nstala*''le de e&urare.
#entru e&urarea a&elor uzate de %ater''le /n sus&ens'e s/nt &re.zute 'nstala*''le tre&te'
%ecan'ce. "n'*'al a&a este trecut &r'n dezn's'&atoarele care au %en'rea de a re*'ne %ater''le /n
sus&ens'e de &ro.en'en* %'neral cu &r'or'tate a &art'culelor de n's'&. Mater''le /n sus&ens'e de
&ro.en'en* organ'c s/nt el'%'nate &ar*'al /n decantoarele &r'%are.
N'n/nd cont c decantoarele &r'%are as'gur nu%a' 50 O e,'c'en* el'%'nare MS+ 'ar cer'n*ele
nor%at'.elor de &ro'ectare &rescr'u c /n trea&ta b'olog'c a&ele uzate e&urate %ecan'c nu trebu'e s
con*'n %a' %ult de 150 %g8l MS. Este necesar ca decantarea &r'%ar s ,'e 'ntens','cat &entru a
as'gura o e,'c'en* de e&urare %ecan'c egal cu3
O 98 + 65 O 100
9 + 499
150 9 + 499
O 100
150
=

=
initial
initial
$%
$%

#entru a as'gura e,'c'en*a de e&urare de 90 O &re.ede% 'ntens','carea &r'n aerare a a&elor uzate
cu adaos de n%ol act'. /n e)ces /n cal'tate de coagulant natural.
E&urarea b'olog'c+ at/t cea anaerob+ c/t (' cea aerob+ re&rez'nt cea %a' '%&ortant eta& (' const /n
el'%'narea substan*elor b'odegradab'le &r'n 'nter%ed'ul %'croorgan's%elor ,')ate &e un su&ort sol'd 7u%&lutur
sub%ers: sub ,or% de &el'cul b'olog'c 7b'o,'l%:+ care ,olose(te aceste substan*e dre&t -ran+ el'%'n/ndu$le
d'n a&a uzat (' s'ntet'z/nd o alt b'o%as.
<n baz'nele anaerobe e&urarea se real'zeaz ,olos'nd ,'ltrele b'olog'ce /necate+ nu%'te /n cont'nuare
b'o,'ltre. 0'oreactoarele anaerobe re&rez'nt baz'ne de ,er%entare u%&lute cu %ater'al 'nert neto)'c /n cal'tate
de su&ort &entru ,')area &el'cule' b'olog'ce. <n &artea su&er'oar baz'nul este /nc-'s er%et'c cu un aco&er'(
/ncl'nat &entru ,or%area &erne' de b'ogaz+ /n zona cre'a sunt a%&lasate conducte &entru colectarea b'ogazulu'+
care este e.acuat &r'n conduct /n rezer.oarele de acu%ulare a b'ogazulu' A gazo%etre sau ardere.
Sc-e%a &ro&us as'gur conser.area energ'e' ca ur%are a ut'l'zr'' eta&e' de e&urare b'olog'c
anaerob cu &roducere de b'ogaz $ co%bust'b'l+ care ulter'or &oate ,' ut'l'zat /ntr$o 'nstala*'e de &relucrare a
energ'e' electr'ce (' ter%'ce.
Du& e&urarea b'olog'c care de ,a&t de,'n't'.eaz el'%'narea celor do' 'nd'cator' de &oluare
MS (' C01 se &re.ede decantoarele secundare au ,or% dre&tung-'ular (' sunt real'zate construct'.
'dent'c cu decantoarele &r'%are. Ele ser.esc &entru se&ararea &el'cule' b'olog'ce ' ,locoanelor de
n%ol act'.. L'c-'dul cu n%ol act'. curge &r'n structura de degaz','care /n decantorul secundar unde
,locoanele de n%ol act'. a=ung la rad'erul decantorulu'. Decantoare secundare sunt dotate cu &o%&e
a'r$l',t. #o%&ele sunt a%&lasate /n &artea &'ra%'dal a decantorulu' (' sunt ,olos'te &entru e.acuarea
n%olulu' /n e)ces /n baz'nul de stocare (' stab'l'zare a n%olulu'. 1 alt co%&onent a sta*'e' de
e&urare este 'nstala*'a de e.acuare a n%olulu' &lut'tor de la su&ra,a*a decantorulu'. !cest d's&oz't'.
este un colector sub%ers'b'l+ cu drenarea &er'od'ca a n%olulu'.
#entru dez'n,ec*'e se &re.ede o sta*'e cu raze UL care este %en't &entru s dez'%,ecteze a&a
&entru a &utea ,' de.ersat /n e%'sar.Du& baz'nele de contact a&a este de.ersat /n e%'sar.
3.* Calculul instala iilor de epurare "ecanic+ a apelor uzate
3.*. Ca"era de recep%ie , Disip+torul de ener&ie
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
#r'%a 'nstala*'e /n ,lu)ul te-nolog'c al a&elor este ca%era de rece&*'e 7d's'&torul de energ'e:
,'g.2.
!ceasta are %en'rea de a l'n'(t' ,lu)ul de a& re,ulat de sta*'a de &o%&are &entru a$l trece /n
curgerea l'ber gra.'ta*'onal &r'n canale desc-'se s&re 'nstala*''le de e&urare.
Con,or% deb'tulu' de calcul orar %a)'%+ alege% construc*'a t'& a ca%ere' de rece&*'e+ d's'&are
de energ'e' d'n tabelul 4.65+ &ag. 442 F19G+ cu ur%tor'' &ara%etr'3
!C1500 -
1
C400
0C1000 bC250
PC1900 lC600
P
1
C1000 l
1
C800
-C400
'g.9.1 Ca%era de rece&*'e 8 d's'&tor de energ'e3
a A cu aduc*'a a&elor &r'ntr$o conduct de &res'une; b A cu aduc*'a a&elor &r'n 2 conducte de &res'une;
1 A ca%era 8 c%'n de rece&*'e 8 d's'&tor de energ'e;
2 A conducte de &res'une; 9 A canal de legtur cu 'nstala*''le de e&urare ulter'oar; 4 A su&ort 7stMl&'
de reaze%:.
3.*.! Deznisipatoarele
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
#entru el'%'narea &art'culelor sol'de %'nerale 7n's'& (.a.: cu d'a%etrul &este 0+15...0+25 %%
ser.esc dezn's'&atoarele+ care se a%&laseaz /n a.al de grtare (' /n a%onte de decantoarele &r'%are
sau sta*'a de &o%&are a a&elor uzate.
#ot ,' &re.zute ur%toarele t'&ur' de constuc*'' de dezn's'&atoare3 or'zontale+ long'tud'nale sau
c'rculare; turb'onare+ aerate; turb'onare+ cu aduc*'e tangen*'al a a&e'.
!legerea t'&ulu' de dezn's'&atoare se ,ace *'n/nd cont de deb'tul de a&e uzate+ sc-e%a
te-nolog'c de e&urare a a&elor uzate (' de tratare a n%olur'lor+ &ro&r'et*'le %ater''lor sol'de /n
sus&ens'e+ solu*''le de a%&lasare a 'nstala*''lor etc.
Calculul deznisipatoarelor orizontale circulare
Lung'%ea =g-eabulu' c'rcular se deter%'n cu rela 'a+ .alab'l &entru toate t'&ur'le de
dezn's'&toare3

+
1000
0
0 %a)+
*
+ , k
-
apa dn
dezn

=
79.6:
/n care3

dn
k
$ coe,'c'ent care 'ne cont de reg'%ul -'drod'na%'c al ,lu)ulu' de a& d'n dezn's'&tor+ se
ado&t con,or% tab.8 d'n F8G ;
apa
,
%a)+ $ /nl '%ea %a)'% a a&e' /n dezn's'&tor+%+ se ado&t egal cu ad/nc'%ea a&e' /n
canalul de aduc 'e sau con,or% reco%andr'lor d'n tab. 6 d'n F8G .

0
+
$ .'teza or'zontal a a&e'+ %8s;
0
*
$ .'teza de de&unere sau %r'%ea -'draul'c a &art'culelor sol'de %'nerale ce trebu'e el'%'nate d'n
a&a uzat+ %%8s+ se ado&t d'n tab.8 d'n F8G.

15 69 + 19
5 + 18
9 + 0 5 + 0 5 + 1 1000
=

=
dezn
-
%.
D'a%etrul 'nstala 'e' se deter%'n cu ,or%ula3
m
-
.
dn
dezn
+

= 79.10:
58 + 4
14 + 9
15
= =
dezn
.
+ ado&t% d'a%etrul A 4+8 %.
!r'a sec 'un'' .''8ut'le a =g-eabulu' c'rcular
%a)
/
0
+%
2
se deter%'n cu ,or%ula3

2
%a)
%a) . %a)
+ m
n +
Q
0
comp oriz
or
/

=
79.11:
unde3
comp
n
$ este nu%rul de co%&art'%ente ale dezn's'&torulu'+a% ado&tat 6 co%&art'%ente;

%a)
oriz
+
$ .'teza de %' care a a&e' &e lung'%ea =g-eabulu' c'rcular+%8s+
%a)
oriz
+
C0+9 %8s;

2 %a)
+ 045 + 0 9600 8 12 + 8
9 9 + 0
69 + 14
m 0
/
= =

=
!do&t/nd una d'n l '%'le t'& a =g-eabulu' c'rcular con,or% tab.10 d'n F8G+calcul% ar'a sec 'un'' &r ''
lu' tr'ung-'ulare+ 0
1
+%
2
. !ceasta se deter%'n cu ,or%ula3
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data

2
+
2
m
h b
0
/ /
/


= 79.12:
unde3 /
b
$ /nl '%ea =g-eabulu' c'rcular+%;

/
h
$ /nl '%ea &r '' tr'ung-'ulare a lu'+%.
02 + 0
2
2 + 0 2 + 0
=

/
0
%
2
!r'a sec 'un'' &r '' dre&tung-'ulare a =g-eabulu' c'rcular

/
0 +%
2
+ se deter%'n cu ,or%ula3

2 %a)
+ m 0 0 0
/ / /

=

79.19:

2
+ 025 + 0 02 + 0 045 + 0 m 0
/
= =

<nl '%ea stratulu' de l'c-'d+ %+ /n &artea dre&tung-'ular a =g-eabulu' c'rcular+



/
h + se
deter%'n cu ,or%ula3
m
b
0
h
/
/
/
+

=
79.14:
125 + 0
2 + 0
025 + 0
= =

/
h
%;
!r'a sec 'un'' .'' a =g-eabulu' c'rcularla un deb't %'n'% de a& uzat+ ' se deter%'n cu rela 'a3

[ ]
2 %'n %a) %'n
+ : 7 m h h h b 0 0
can can / / / /
+ =

79.15:
<n care 3

%a)
can
h
$ este gradul de u%&lere a canalulu' de aduc 'e la deb'tul %a)'%+%;

%'n
can
h
$ este gradul de u%&lere a canalulu' de aduc 'e la deb'tul %'n'%+%;
[ ]
2 %'n
+ 092 + 0 : 09 + 0 06 + 0 7 125 + 0 2 + 0 025 + 0 m 0
/
= + =
L'teza %' cr'' a&elor uzate /n dezn's'&tor
s m +
oriz
8 +
%'n
+la un deb't %'n'% trebu'e s const'tu'e 0+15
%8s ' se deter%'n d'n ,or%ula3
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data

s m
n 0
Q
+
comp /
or
oriz
8 +
%'n
%'n + %'n

=
79.16:
s m +
oriz
8 9 + 24
9 092 + 0
94 + 2
%'n
=

=
Calculul cant't '' de n's'&3
zi m
N a
Q
$%
2ic
spec
n
nisip
8 +
1000
9

= 79.15:
spec
n
a
$ cant'tatea s&ec','c de n's'& 7l&mzi: se ado&t con,or% 'nd'ca ''lor d'n tab.6 F8 G egal
cu 0+02.
$%
2ic
N
$ nu%rul ,'ct'. de locu'tor' dar se ado&t egal cu nu%rul de locu'tor' /n local'tate.

zi m Q
nisip
8 + 096 + 0
1000
1800 02 + 0
9
=

=
3.*.3 Calculul plat(or"elor de nisip
Des-'dratarea n's'&ulu'+ e.acuat d'n dezn's'&atoare+ se ,ace &e &lat,or%ele de n's'&+ a%&lasate
/n .ec'ntatea dezn's'&atoarelor+ care re&rez'nt sectoare de &%/nt /ngrd'te cu d'gur' (' dotate cu
s'ste% de drena=+ &entru e.acuarea a&e' se&arate.
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
'g.9.2 #lat,or% de n's'&
D'%ens'onarea &lat,or%elor de n's'& se e,ectueaz /n baza /ncrcr'' -'draul'ce
( )
&.n. 9 2
-
< 9 % % an = cu rela*'a3

2
. . . .
+
965
m
3
Q
0
n p
h
nisip
n p

=
79.18:

2
. .
+ 98 + 4
9
965 096 + 0
m 0
n p
=

=
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
<n sco&ul as'gurr'' u%&ler'' &tur'lor cu &ul&a de n's'& (' e.acur'' n's'&ulu' des-'dratat+
nu%rul de &atur' trebu'e s ,'e nu %a' %'c de dou. #atur'le se reco%and de ado&tat &trate /n &lan
cu /ngrd're d'n ra%blee de &%/nt+ de /nl*'%ea
1 2%
.
Deter%'n% l*'%ea une' &lat,or%e de n's'&3
m
0
'
n p
n p
+
2
. .
. .
= 79.16:
m '
n p
+ 45 + 1
2
98 + 4
. .
= =
!% ado&tat doua &lat,or%e de n's'& cu latur'le 9 ) 9 %.
3.*.*. Decantoarele pri"are
Sed'%entarea sus&ens''lor granulare (' a celor ,loculante se&arab'le &r'n decantare
gra.'ta*'onal se real'zeaz /n decantoarele &r'%are. Decantoarele sunt dotate cu %odule la%elare+ care
re&rez'nt blocur' d'n &lc' de %ase &last'ce sau %etal'ce+ &r'nse &r'n sudur &aralel una de alta+ ,or%/nd
n'(te s&a*'' &entru trecerea a&e' de la &artea 'n,er'oar s&re cea su&er'oar. Modulele sunt a%&lasate ast,el+ /nc/t
s ,or%eze un ung-' de /ncl'na*'e de 60D+ necesar &entru alunecarea8de&lasarea %a' u(oar a n%olulu'+ ,or%at
d'n sed'%entarea %ater''lor /n sus&ens'e con*'nute /n a&ele uzate.
Concentra*'a de MS la 'ntrarea /n sta*'a de e&urare const'tu'e 499+9 %g8l.
!do&ta% decantoare la%elare &r'%are.
Calculul decantoarelor la"elar pri"ar

Capacitatea decantorului la"elar qset, m
4
&h + con,or% re&rez'nt3
qset - 4,56kset 6 ,bl 6 'bl 6 +
7
, m
4
& h, 79.20:
unde3
k
set
$ coe,'c'entul de /ntrebu'n*are al .olu%ulu'+ se ado&t du& F6G, k
set
= 8,9;
,
bl
$ /nl*'%ea bloculu' la%elar+ %+ ado&t% construct'. ,
bl
= 8,: m;
'
bl
$ l*'%ea bloculu' la%elar+ % + ado&t% construct'. '
bl
= 1,; m;
-
bl
A lung'%ea bloculu' la%elar+ %+ -
bl
=5m;
+
7
$ .'teza de %'(care a ,lu)ulu' de a&+ %%8s+ se ado&t con,or% [6]+ egal cu 9 mm&s.
@u%rul de la%ele .a ,'3 N=19
D'stan a d'ntre la%ele3 <=188mm
qset =(4,5 6 8,968,: 6 1,; 6 9)= :,=; m
4
&h
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
Con,or% [6]+ nu%rul de decantoare &r'%are &entru eta&a %ecan'c sunt &re.zute /n nu%r de
2. L'teza de %'(care a ,lu)ulu' de a& este de 9 mm&s.
!do&t% c/te 2 blocur' de la%ele &entru ,'ecare decantor.
Ca&ac'tatea total a blocur'lor de la%ele .a ,'3
Q
bl
= :,=;6>=4?.?? m
4
&h @ 45.9= m
4
&h
M'c(orarea concentra*'e' du& %ater'' /n sus&ens'' este de =8A (' const'tu'e $%=148m&l.
!st,el+ decantorul cu d'%ens'un'le &ro&use .a a.ea o ca&ac'tate %a' %are de e&urare dec/t cea
necesar. <n &artea construct'. a decantorulu' este necesar ca la%elele d'n cadrul decantorulu' s ,'e /n nu%r
de 15+ cu d'stan*a /ntre ele de 100 %% (' s ,'e %ontate sub ung-' de 60D.
Cantitatea de sedi"ente re%inute .n decantor+ m
4
&h+ con,or% [6]+ re&rez'nt3

h m
)
! ! Q
Q
mud
ex en
mud
8 +
10 : 100 7
: 7
9
4
%a)


=

79.21:
unde3
Q
max
$ deb'tul %a)'% al a&elor uzate %ena=ere;
B C dens'tatea n%olulu'+ egal cu 1 t8%
9
;
)
mud
$ u%'d'tatea sed'%entr''+ egal cu 66O.
28 . 0
10 0 . 1 : 66 100 7
: 190 9 . 499 7 55 . 96
4
=


=
mud
Q
%
9
8-
66 + 2
10 0 . 1 : 66 100 7
: 190 9 . 499 7 951
4
=


=
mud
Q
%
9
8z'
Cantitatea C/0 eli"inat .n decantorul pri"ar con,or% [6]+ const'tu'e3
Q
!'(
C 19A 6 !'(tot = 8,196 988 C 55 m&l 79.22:
Laloarea C01 a&rec'at la 'e('rea d'n decantorul &r'%ar const'tu'e3
!'(decpr = !'(tot C Q
!'(
= 988 C =9 = >;9 m&l. 79.29:
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
@%olul d'n decantorul &r'%ar+ /n cazul u%&ler''+ a=ung/nd la cota res&ect'. calculat se
e.acueaz cu a'r$l',tul s&re rezer.orul de stab'l'zare al n%olulu'.
3.*.1. Calculul (iltrului $iolo&ic anaero$
<n cadrul eta&e' b'olog'ce &re.ede% un b'o,'ltru /n ,or% de rezer.or rectangular cu 2 rad'ere3
cel 'n,er'or $ co%&act;
cel su&er'or $ /n ,or% de grtar.
>ad'erul co%&act este &re.zut cu o &ant i D8,1, or'entat s&re canalele de e.acuare+ 'ar rad'erul
su&er'or ser.e(te &entru sus*'nerea u%&lutur''.
<n cal'tate de u%&lutur a b'o,'ltrulu' se ,olosesc ele%ente &re,abr'cate d'n %as &last'c+ de ,or%
c'rcular+ cu o su&ra,a* %are de contact. <nl*'%ea stratulu' de /ncrctur const'tu'e 2+0 %. 'ltrarea a&e' uzate
/n b'o,'ltrul anaerob se real'zeaz de =os /n sus.
Lolu%ul e%&'r'c a b'o,'ltrulu' anaerob const'tu'e3

=

=
2 + 2
5 + 0 951
%a) +
tan
or
zi sept
aerob 2il
q
!'( Q
E
56+55 m
4
79.24:
Unde3
q
or
$ /ncrcarea organ'c a ,'ltrelor b'olog'ce anaerobe+ con,or% [6] ' se ado&t 2+2 %
9
8%
9
Qz' .
Calcul% .olu%ul unul ,'ltru anaerob anaerob 2ilt E .
1
3

9
.
.
.
1
+ m
N
E
E
anaerob 2iltr
tot
anaerob 2ilt
anaerob 2ilt =

79.25:
Unde3
anaerob 2iltr
N
. $ nu%rul de ,'ltre anaerobe+ a% ado&tat 4 ,'ltre anaerobe.

52 + 96
2
44 + 56
.
1
= = anaerob 2ilt E
m
4
D'%ens'un'le b'o,'ltrulu' anaerob .or ,'3
,= ; mF
G
1
= 4:,=;&; = 1:,95 m
;
F
-= 4,5 mF
'= 5 m.
!tunc'3
G
1
= 5H4,5 = ;1,5 m
;

UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
, G E
util
=
1
E
util
=;1,56;=>4,; m
4
dec' E
util
anaerob 2ilt E .
1

49+2 %
9
96+52 %
9
Calcul% .'teza a&ro)'%at'. de ,'ltrare3

65 + 0
6 + 21
69 + 14
. .
+
= = =
tot
an 2ilt
med h
2ilt
G
Q
+
m&h
79.26:
E,'c'en*a b'o,'ltrulu' anaerob+ calculat con,or% [6]:
!'(eliminat = !'(en I !'(ex - >8A. 79.25:
Cant'tatea de C01 el'%'nat /n b'o,'ltrul anaerob3
!'(
9
=8, >6 !'(2ilt.an =8, >6 988 = ;88 &m
4
79.28:
!,l% cant'tatea de b'ogaz &rodus3
!'(eliminat - 1=8 6491 = 9:5=8 &zi = 9:,5= k&zi (4.;:)
Deb'tul s&ec','c de b'ogaz dega=at este 8,49 la 1k de !'( eliminat.
Qbioaz = 8,49 6 !'(eliminat = 8,4969:,5= = ;8,?? m
4
&zi 79.90:
3.*.2 Calculul (iltrului aero$
<ncrcarea -'draul'c &entru b'o,'ltru cu u%&lutur d'n %ase &last'ce+ calculat &entru /nl*'%ea stratulu'
de u%&lutur de 2+0 %+ du& [6] const'tu'e3
q
hidr
= ;,9 m
4
&(m
4
6 zi)
Calcul% cant'tatea de CBO la 'ntrare /n b'o,'ltrul aerob3
!'(2Jlt.aer - 988 C 1=8= 448 &m
4
F 79.91:
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
E,'c'enta b'o,'ltrulu' aerob const'tu'e3

O 64 + 69 O 100
990
910
O 100
990
20 990
= =

= K
79.92:
!'(
tot
C 20 m&l $ concentra*'a de CBO la 'e('rea d'n ,'ltru aerob+ con,or% te-nolog'e' &ro&use.
Calcul% .olu%ul total al b'o,'ltrulu' aerob3

5 + 155
5 + 2
951
.
%a) +
.
= = =
hidr
zi tot
aerob 2ilt
q
Q
E
m
4
79.99:
Calcul% .olu%ul unu' b'o,'ltru aerob3

9
.
.
1
.
+ m
N
E
E
aerob 2ilt
aer 2ilt
tot
aerob 2ilt
=

79.94:
unde3
aerob 2ilt
N
. $ nu%rul de ,'ltre aerobe+ a% ado&tat 4 ,'ltre aerobe.
85 + 49
4
5 + 155
1
.
= =
aerob 2ilt
E
m
4
Su&ra,a*a a&ro)'%at'. a ,'ltrulu' b'olog'c aerob const'tu'e3
!do&t% /nl '%ea stratulu' de u%&lutur+ P C1+8 %+ ob*'ne%3

4 + 24
8 + 1
85 + 49
.
.
1
1
.
= = =
aer 2ilt
aer 2ilt
aerob 2ilt
,
E
G
m
;
79.95:
Construct'. &ro&une% d'%ens'un'le une' s'ngure sec*''3
6 = ' m;
2 + 4 = -
mF
2 + 25 2 + 4 6
1
= = G
m
;
;
Calculul deb'tulu' de aer+ qaer+ 7%
9
aer8%
9
!.U.:+ con,or% [6]3

: 7
: 7
0 9 2 1
0
! ! k k k k
- - q
q
a "
e2 en
aer


=
79.96:
unde3
0
q
$ consu%ul s&ec','c de o)'gen+ %g 12 &entru 1 %g CBOeliminat, egal cu 1+25;
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
1
k
$ coe,'c'ent /n ,unc*'e de t'&ul aeratoarelor+ care &entru aeratoare cu bule ,'ne ' &entru ca ra&ortul s ,'e
egal+
1
k C 1+5 con,or% [6];
2
k
$ coe,'c'ent /n ,unc*'e de ad/nc'%ea &lasr'' aeratoarelor+ se ado&t egal cu 1+54+
&entru ad/nc'%ea de 2 %+ con,or% [6];
9
k
$ coe,'c'entul cal't*'' a&elor uzate+ se ado&t egal cu 0+85;
"
k
$ coe,'c'entul t'&ulu' a&elor uzate+ se deter%'n cu rela*'a3
k
"
= 1 L 8,8; ( "
7
C ;8) = 1 L 8,8; (;; C ;8) = 1,8> 79.95:
C
a
$ solub'l'tatea o)'genulu'+ se deter%'n cu rela*'a3
l m !
h
!
"
a
a
8 + :
22
1 7 + =
79.98:
unde3
h
a
$ ad/nc'%ea &lasr'' ele%entelor de aerare sub ogl'nda a&e'+ egal cu 2 %;
!
"
$ l'%'ta de d'zol.are a O2 /n ,unc*'e de t DC+ egal cu 10 %g8l;
!
8
$ concentra*'a %ed'e de O2 d'zol.at /n ,'ltrul aerob+ egal cu 2+0 %g8l.
69 + 6 89 + 8 :
22
2
1 7 = + =
a
!
m&l
85 + 24
58 + 15
5 + 985
: 2 69 + 6 7 85 + 0 04 + 1 54 + 1 5 + 1
: 20 990 7 25 + 1
= =


=
aer
q
m
4
aer&m
4
0*
Qaer= q aer 6 Qh,med = ;>,?=611,;9 = ;=:,=? m
4
&h = >,55 m
4
& min. 79.96:
3.*.3. Calculul decantoarelor secundare
!do&t% &ara%etr'' construct'.' a' bloculu' la%elar3
,
bl
$

/nl*'%ea bloculu' la%elar+ %+ Hbl C 0+55 %;
'
bl
$ l*'%ea bloculu' la%elar+ %+ '
bl
C 1+8 %;
L
bl
A ad/nc'%ea bloculu' la%elar+ %+ L
bl
= 2+5 %.
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
@u%rul de la%ele .a ,'3 @C15
D'stan a d'ntre la%ele3 RC100%%
Ca&ac'tatea decantorulu' secundar la%elar3
Qhidr = 4,5 6 k d e c 6 +set, m
4
0.*.&m
;
ol. 0pei 79.40:
qhidr = 4,56 8,596 1,> = 4,;= m
4
0.*.&m
;
ol. 0pei
Cant'tatea de n%ol re*'nut /n decantorul secundar+ %
9
8z'+ n%ol act'. /n e)ces+ care se calculeaz /n baza
&roduc 'e' de b'o%as crescut /n b'o,'ltrele 7aerobe ' anaerobe:+ con,or% [6] re&rez'nt3

zi m
)
!'( Q
Q
mud
inat e zi
N0K
anaerob 2
8 +
10 : 100 7
: 1 + 0 7
9
4
l'%
%a)
.


=


79.41:
146 + 0
40000
5665
10 0 + 1 : 66 100 7
: 150 1 + 0 7 951
4
.
= =


=
anaerob 2
N0K
Q
m
4
&zi
zi m
N
Q
loc aerob 2
N0K
8 +
10 : 66 100 7
: 7 28
9
4
.

26 + 1
10 1 : 66 100 7
1800 28
4
.
=

=
aerob 2
N0K
Q
m
4
&zi
3.*.4. Calculul volu"ului rezervorului de sta$ilizare,.n&ro are a n+"olului
Cant'tatea total de n%ol re*'nut /n decantoare+ %
9
8z'
Q
tot
nMmol = Qmud L
anaerob 2
N0K
Q
.
I
aerob 2
N0K
Q
.
79.42:
Q
tot
nMmol = ;,55 L 8, 1>:L1, ;5= >,85: m
4
&zi
@%olul ob*'nut /n decantoarele &r'%are (' cele secundare se su&une stab'l'zr'' ' /ngro r'' /n
baz'nul de stab'l'zare8/ngro are a n%olulu'.
Du& /ngro are deb'tul de n%ol .a const'tu'3
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data

zi m Q Q
tot
namol
n
zi
8 +
65 100
66 100
9

=

79.49:

25 + 9
65 100
66 100
066 + 4 =

=
n
zi
Q
m
4
&zi
Lolu%ulu' rezer.orulu' de stab'l'zare8/ngro are a n%olulu' 3
Con,or% &.6.965 [6], ado&t% t'%&ul de reten 'e /n rezer.orul de stabilizare&Jnro are eal cu 1; zile.

Q
n
zi = 4,;9 m
4
&zi
E
n
1; = 4,;9 m
4
&zi61; zile = 4:,85 m
4
79.44:
Lolu%ul unu' rezer.or de stab'l'zare8/ngro are .a ,'3

9 12
.
1
+ m
N
E
E
bazine
n
namol rez =
;
79.45:

59 + 16
2
06 + 96
.
1
= = namol rez E
%
9
Calcul% su&ra,a a rezer.orulu' de stab'l'zare8/ngro are a n%olulu'3

2
1
.
.
1
+ m
h
E
%
namol rez
namol rez =
79.46:
unde3
h A /nl '%ea rezer.orulu' de stab'l'zare8/ngro are+ a% ado&tat h C 1+5 m

02 + 19
5 + 1
59 + 16
.
1
= = namol rez %
m
;
Calcul% lung'%ea rezer+orului de stabilizare&Jnro are a nMmolului cu rela iaN
m
b
%
-
namol rez
+
.
1
=
79.45:
unde3
b A ado&t% l '%ea rezer.orulu' b C 6 m.
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data

15 + 2
6
02 + 19
= = -
% + ado&t% L C 2+4 %
>ezer.orul de stab'l'zare8/ngro are a n%olulu' .a a.ea d'%ens'un'le3
P = 1,9 mF
b = 5 mF
L C 1+8 m.
4 + 14 6 4 + 2 = = = b - G
n
rez
m
;
6 + 21 5 + 1 4 + 14 = = = h G E
constr
rez
m
4
Dec'
constr
rez
E

I
namol rez
E
.
dec' 21+6 m
4
16+59 m
4
.
Dec'+ su&ra,a*a unui rezer+or +a 2i eala cu 1>,> m
;
, iar supra2aOa totalM a rezer+oarelor +a 2i ;?,? m
;
.
@%olul d'n rezer.orul de stab'l'zare8/ngro are se trans&ort la &lat,or%ele de n%ol. Cant'tatea de aer &entru
stab'l'zarea n%olulu'3
Con,or% &.6.966 [6], ado&t% qaer = 6 m
4
8 m
;
h.

6 + 55 6 6 + 12 = = =
aer
n
rez aer
q G Q
m
4
&h C 1+26 m
4
&min. 79.48:
Deb'tul total de aer .a ,'3

26 + 2 26 + 1 1
. .
= + = =
e stabilizar rez
aer
aer 2iltr
aer
tot
aer
Q Q Q
m
4
&minF
79.46:
#entru sta 'a de &o%&are a% ado&tat un deb't de aer HC9 %
4
&min, pentru asiurarea curM irii sitei de
impuritM i.

26 + 5 9 26 + 2
.
.
= + = + =
%) nec
aer
tot
aer
tot
su2lanta aer
Q Q Q
m
4
&minF
79.50:
<n ur%a acestor calcule se selecteaz 1 su,lant de lucru s' 1 de rezer.a de t'& 9D980 Eub'ceS+ cu
&ara%etr''3 HC5+9 %
9
8%'n+ T#C 80S#a+ %asaC106 Sg+ t
re,
C20DC+ D@8#@ C 100&15, )1 = 18,49 k7,
); = 1; k7. (+ezi anexa ;)
#os'b'l'' &oluan*' la 'e('rea d'n decantorul &r'%ar 3
C01
tot
A500$ 70+15B500: C425 %g8l;
MS A 499+9 %g8l;
#os'b'l'' &oluan*' la 'e('rea d'n ,'ltrul b'olog'c anaerob3
C01
tot
A 255 %g8l;
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
MS A 499+9 %g8l;
#os'b'l'' &oluan*' la 'e('rea d'n ,'ltrul b'olog'c aerob3
C01
tot
$ 20%g8l;
MS $ 22%g8l;
@1
9
$ 2.0%g8l;
#$#1*
3
$
$2.0%g8l;
@P4 $ nu e)'st.
@%olul d'n decantorul la%elar se trans&ort /n baz'nul de d'zol.are + unde se trateaz cu reagen ' &entru ca s
nu s se /ncea& &rocesul de ,er%entare.
3.*.5. Calculul $azinului de dizolvare
<n baz'nul de d'zol.are are loc &re&ararea coagulantulu'+ d'zol.area lu' &/n la concentra 'a necesar .
6u"+rul $azinelor de dizolvare nu tre$uie s+ (ie "ai "ic de 3 7con(or" p.2.!! 8*9#. :n
dependen + de cantitatea de coa&ulant transportat+ .ntr;o rut+ deter"in+" volu"ul
$azinelor. Adopt+" 3 $azine de dizolvare.
Doza de coagulant eCl
3
este de * < 2 = din "asa uscat+. Dar pentru n+"olul "ineralizat
aero$ doza se reduce cu 3> =. A" adoptat doza de 2 = de ?eCl
3
. Deter"in+" doza de
coa&ulant pentru n+"olul "ineralizat@

O 2 + 4 5 + 0 O 6 = =
c
.
79.51:
Deter%'n% cant'tatea de n%ol uscat @
79.52:
145
100
1000 O 4 : 26 + 1 146 + 0 66 + 2 7
100
O: 66 O 100 :7 7
=
+ +
=
+ +
=
N0P
namol
N0K
namol primar
mud
namol
uscat
Q Q Q
! Sg8z'
!% ado&tat U C 1000.
Deter%'n% cant'tatea de coagulant eCl
9
necesar &entru tratarea n%olulu' 3

uscat
namol c zi
! . ! =
;
79.59:

15 + 6 145 042 + 0 = =
zi
!
Sg8z'.
Deter%'n% cant'tatea de coagulant co%erc'al3
!
zi
$ 65+9 O
!
zi
brut
$ 100 O
!
zi
brut
C 6+94 Sg8z'
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
>ezer.a &entru o &er'oad de 90 de z'le se deter%'n cu rela 'a3

t ! Q
zi rez
=
.
, t
79.54:
unde3

zi
!
$ cant'tatea necesar brut 7co%erc'al:de coagulant de 100 O+ Sg;

t
$ t'%&ul &entru care se calculeaz rezer.a+ t C 90 z'le.

2 + 160 90 94 + 6 = =
rez
Q
k&lunM
Lolu%ul total al baz'nelor se calculeaz cu rela 'a3

rutM
tot
'.
Q k E =
+ m
4
79.55:
unde3
k A coe,'c'ent care se 'a /n ,unc 'e d'n &. 6.205 F14G+ ado&t% k C 1 %
9
la 1t de coagulant curat.
Q
rutM
A cant'tatea de coagulant trans&ortat /ntr$o rut &entru 5 z'le+ ado&t% Q
rutM
C !
zi
brut
Q5 %
9
.

98 + 44 1 98 + 44 = =
tot
'.
E + m
4
Calcul% .olu%ul unu' baz'n3

9
+ m
n
E
E
tot
'. I
'.
=
79.56:
unde3
tot
'.
E $ .olu%ul total al baz'nelor de d'zol.are+ m
4
;
n
$ nu%rul de baz'ne de d'zol.are ado&tat+ a% ado&tat n C 9.

8 + 14
9
98 + 44
= =
I
'.
E
m
4
Di"ension+" $azinul de dizolvare
Calcul% su&ra,a a de lucru a baz'nulu'3

2
+ m
h
E
%
I
'.
=
79.55:
unde3
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
h A /nl '%ea baz'nul +ado&t% h C 1+5 %

85 + 6
5 + 1
8 + 14
= = %
m
;
Deter%'n% l '%ea baz'nulu' cu ,or%ula3
% b = +m 79.58:

14 + 9 85 + 6 = = b
% dec' ado&t% b C 9 m
Lung'%ea baz'nulu' .a ,' 3

m
b
%
l + =

79.56:

9 + 9
9
85 + 6
= = l
+ dec' ado&t% l C 9+9 m
<nl '%ea total a baz'nulu' este3
, = hLh
1
+ m 79.60:
unde3
h
1
A /nl '%ea de s'guran + h
s
C70+9V0+5: m+ a% ado&tat h
1
C 0+9 m.
, = 1,9L8,4 =1,? m
Calcul% &artea con'c a baz'nulu' 3
d C 150 %% b1 b1
2)b1Id
60D
'g. 9.9 #artea con'c a baz'nulu'
d C d'a%etrul conducte' de gol're+ se ado&t con,or% &.6.24. F14G + dC150 %%.
b1 C d'stan a de la &eretele conducte' &/n la &eretele obl'c al baz'nulu'+ b
1
W 50 %%.
;b
1
L d = ;H8,89L8,19 = 8,;9 m
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
2 Sect'une
1
900
1
5
6
250
5
1
8
0
0
9
0
0
900
9000
9
9
0
0
9900
9
6
0
0
#lan
'g.9.4. 0az'nul de d'zol.are
1$ Conducta de aduc 'e a a&e';
2$ Conducta de aer co%&r'%at;
9$ Jrtar;
4+6 A s'ste% de d'str'bu 'e a a&e';
5$ conduct de e.acuare a solu 'e' de coagulant;
5$ conduct de gol're;
3.*.>. Calculul $azinului de lucru
Concentra 'a solu 'e' /n baz'nul de lucru este de 5$12 O. @u%rul baz'nelor de lucru se ado&t
con,or% &.6.22 F14G ' nu trebu'e s ,'e %a' %'c de 2. T'%&ul de lucru al unu' baz'n se 'a egal cu 12-.
Deter%'n% .olu%ul baz'nulu' de lucru3

9
+ m k ! E
zi '-
=

79.61:
unde3
!
zi
A cant'tatea necesar de reagent &entru o z'+ !
zi
A 6+94 Sg8z'
S A .olu%ul necesar de a& &entru 1 t de coagulant cur at+ se 'a con,or% &.6.205 F G+ S C 1.

94 + 6 1 94 + 6 = =
'-
E
m
4
Deoarece concentra 'a solu 'e' /n baz'nul de lucru este de 5 O .olu%ul baz'nulu' de lucru total .a ,'3

9
2
1
+ m
b
b E
E
'-
'-
tot

=

79.62:
de unde3
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
b
1
A concentra 'a solu 'e' 'n baz'nul de d'zol.are+ b
1
C 20 O
b
;
A concentra 'a solu 'e' /n baz'nul de lucru+ b
;
C 5 O

11 + 18
O 5
O 20 94 + 6
=

= '-
tot
E
m
4
!do&t% nu%rul de baz'ne egal 2.
Deter%'n% .olu%ul unu' baz'n de lucru cu rela 'a79.56:3

9
+ m
n
E
E
tot
'-
'-
I
=

05 + 6
2
11 + 18
= = '-
I
E
m
4
Di"ension+" $azinul de lucru
Deter%'n% ar'a de lucru a baz'nulu' cu rela 'a 79.55:+ ado&t/nd - C 2+1 %

2
+ m
h
E
%
I
'-
=

91 + 4
1 + 2
05 + 6
= = %
m
;
Deter%'n% l '%ea baz'nulu' cu rela 'a 79.58:+
% b = +m

08 + 2 91 + 4 = = b
% dec' ado&t% construct'. b C 2+1 m
Lolu%ul baz'nulu' de lucru d'%ens'onat3

26 + 6 1 + 2 1 + 2 1 + 2 = = = h b b E
'-
6+05 m
4
.
<nl '%ea total a baz'nulu' se deter%'n cu rela 'a 79.60:3
, = hLh
1
+ m
unde3
h
1
A /nl '%ea de s'guran + h
s
C70+9V0+5: m+ a% ado&tat h
1
C 0+9 m.
, = ;,1L8,4 =;,> m
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
'C0+01
d'n baz'nul
de d'zol.are
2
1
0
0
9
0
0
2
4
0
0
2100
s&er dozator
2
1
0
0
2100
900
2
4
0
0
2400
'g. 9.5 0az'nul de lucru
3.*.. ?iltrul pres+
Du& tratarea cu reagen ' n%olul se trans&ort /n ca%era de des-'dratare unde se des-'drateaz cu
a=utorul ,'ltrulu' &res+care &roduce o turt de 25 %% de n%ol care se trans&ort la &lat,or%ele de
n%ol. !% ado&tat ,'ltrul &res ?iltru pres+ A >>> 7despac'etare auto"at+# av.nd 41 de
ca"ere cu d'%ens'un'le 3
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
'g. 9.6 'ltru &res
3.*.!. Dezin(ec%ia 7epurarea avansat+#
Dez'n,ec*'a !.U. se e,ectueaz cu sco&ul de a n'%'c' %'crob'' (' ger%en'' &atogen' (' a
el'%'na r'scul de conta%'nare al a&e' e%'sar'lor la de.ersarea !.U. e&urate. #rocedeul de
dez'n,ec*'e ,olos't este tratarea a&e' cu raze ultra.'olete. Esen*a ac*'un'' razelor ultra.'olete
const /n ac*'unea bacter'c'da a rad'a*''lor e%'se de l%&'le cu cuar* cu .a&or' de %ercur. Te-nolog'a
de dez'n,ectare cu rad'a*'' ultra.'olete se ,oloseste &entru dez'n,ec*'a a&e' e&urate &r'n d'strugerea
%'croorgan's%elor d'n a&. >ad'a*'a U.L. d'struge /n secunde ger%en'' &atogen' ,r e,ecte secundare
(' reac*'' de trans,or%are. Se .a alege la%&a UL XYZ A 16[ cu H C 16 %
9
8- sau 4+44 l8s &entru o
la%& cu &uterea # C 560 \ +cu ]
'ntrare8'es're
C 100 %%+ gabar'te C 0+25B0+46B1+40. La%&a &re.ede
sonda UL ' blocul de cur 're a la%&e'+ la un cost de 148550 >U>. 7.ez' ane)a 9:
3.*.3. Plat(or"ele de n+"ol
!r'a necesar &entru &lat,or%ele de n%ol se calculeaz du& ,or%ula3
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data

2
.
+
965
m
I
Q
0
hidr
namol tot
plt


=

79.69:
de unde3
RQ
nMmol
A calculul se ,ace doar &entru 25 O d'n deb'tul total de n%ol.
I
hidr

.
$ /ncrcarea -'draul'c+ care se ado&t C 2 %
9
87%
2
Qan:;
5 + 50
2
965 25 + 0 55 + 1
=

=
tot
plt
0
m
;
!r'a calculat a &lat,or%e' de n%ol 3

' - 0
plt
=
m
;
;
79.64:
!% ado&tat -= : m ' '=: m.
81 6 6 = =
plt
0
m
;
;
!do&t% nu%rul de &lat,or%e de n%ol 3

buc
0
0
N
plt
tot
plt
plt
+ =

79.65:
85 + 0
81
5 + 50
= =
plt
N
dec' a% ado&tat 1 &lat,or% de n%ol cu d'%ens'un'le3
LC6 % ' 0C 6 %.
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data
UTM 582.6 010 ME
Coala
Mod Coala Nr. document Semnt. Data