Sunteți pe pagina 1din 13

2.

STAIA DE POMPARE PRINCIPAL


UTM 582.0.6 007ME
Mod. Coala Nr. document Semnt. Data
Elaborat Cre V.
Evacuarea i epurarea
apelor uzate din s.
Pr!ta"r#nul $ub!sari
Litera Coala Coli
Conduc!tor Un%ureanu $.
Consultant Calos &.
UTM 'U(
)P(#0*+,-r
Contr. nor..
(probat
STAIA DE POMPARE
Date de iniiale necesare proiectrii!

/u.!rul de locuitori N
loc
# 0000
$ebitul zilnic Q
zi
1 250 m
3
/zi
3un%i.ea conductei de aspira4ie l
asp
1 0 .
3un%i.ea conductei de re-ulare l
ref
1 527 .
Cota nivelului .ini. al apei n bazinul de recep4ie Z
min
1 2"000 .
Cota nivelului apei uzate .a5i. n ri%ola de pri.ire a &.E" Z 1 +6.000 .
Cota terenului n locul a.plas!rii sta4iei de po.pare 6 c. teren 1 +7.500 .
6.a5
6.in
6
Hg
h.s
h.ref.
h.asp.
H total
6c.teren
'i%ura 2.+. &c7e.a pentru deter.inarea n!l4i.ii de po.pare la sta4ia de
po.pare principal! din siste.ul de canalizare
2.". Deter#inarea n$#r$l$i de po#pe l$crtoare %i de re&er'!

/u.!rul total de po.pe se stabile8te din %ra-icul de consu. al unui centru populat n
-unc4ie de valuarea .a5i.! 8i .ini.! a debitului orar" deoarece di-eren4a dintre debitul .a5i. 8i
.ini. e .are lu!. debitul .ediu dupa care adopta. nu.!rul de po.pe lucratoare si de rezerv!" n
cazul nostru ave. + po.p! lucr!toare i de rezerv!.
/u.!rul po.pelor de rezerv! se adopt! n -unc4ie de nu.!rul po.pelor lucr!toare 8i
cate%oria sta4iei. Cate%oria sta4iei se deter.in! n -unc4ie de nu.!rul de locuitori din centrul populat.
UTM 582.0.6 007ME
Coala
Mod Coala Nr. document
Semnt
.
Data
$ac! nu.!rul de locuitori este .ai .ic sau e%al cu 50000 atunci se consider! sta4ia de cate%oria +"
i deoarece n sat sunt 0000 -olosi. de &P de cate%oria +. /u.!rul po.pelor de rezerv! 1 +.
2.2. Calc$l$l de(it$l$i po#pelor!

$ebitul de calcul al &P reprezint! valoarea debitului orar .a5i.9
Q
c
= Q
or max
= 32,55 m
3
/h = 9,04 l/s = 0,00904 m
3
/s; :2.+;
$ac! lucreaz! o sin%ur! po.p! ea trebuie s! asi%ure debitul Q

" dou! po.pe Q


2
8i trei po.pe Q
3
.
(. adoptat 2 po.pe # una de lucr!toare i una de rezerv!.
2.). Calc$l$l *nli#ii de po#pare!
<n!l4i.ea de po.pare necesar! se deter.in! cu rela4ia9
!
total
= !
"
# h
asp
# h
ref
# h
s
$m% ; :2.2;
!
"
= z & z
min
= '.30 ( 0,3 = ',) m; :2.0;
$ebitul conductei de re-ulare cu care e prev!zut! sta4ia se calculeaz! cu rela4ia9
Q
ref
= Q
c
* = 9,04 * = 9,04 l / s ; :2.5;
unde9
n 1 nu.!rul conductelor.
+ ,o-a con,-ct. este pre/.z-t. ca con,-ct. ,e rezer/..
Co.-or. dia%ra.ei pentru di.ensionarea conductelor din o4el electrosudabile9
,
ref
=00 mm
/
ref
= 0,00 mm
i
ref
= 0,04 mm
Pierderile de sarcin! pe conducta de re-ulare va -i9
:2.7;
n care9
i 1 panta 7idraulic!" 0"0+2=
l
ref
1 lun%i.ea conductei de re-ulare" 527 .=
UTM 582.0.6 007ME
Coala
Mod Coala Nr. document
Semnt
.
Data
1
ref
1 coe-icient" care ia n considera4ie pierderile de sarcin! locale pe conducta de re-ulare" +"+=
h
ref.c
1 pierderile de sarcin! supli.entare" care apar n co.unica4iile sta4iei de po.pare
pe re-ulare" 2"0 ..
<n!l4i.ea de po.pare total! va -i9
!
total
= !
"
# h
ref
# h
asp
# h
s
= 6"+7 > +0"++ > 0 > +"2 ? +8"*8 .= :2.8;
+7.500
+2.+00
+0"+00
+6.000
6
"
+
7
+
.
2
+
0
.
+
+
+
7
"
2
8
0"000
#5"070
#7"070
#+"200
'i%ura 2.2 &c7e.a pentru deter.inarea n!l4i.ii de po.pare la sta4ia de po.pare
principal! din siste.ul de canalizare
2.+. Ale,erea tip$l$i po#pei!
(le%erea po.pelor se e-ectueaz! n -unc4ie de debitul necesar @+ 8i n!l4i.ea de po.pare A.
Con-or. debitului unei po.pe @
+
? 02"50 .
0
,7 i n!l i.ea de po.pare A ?+8"+7 . i a. adoptat
din catalo%ul intreprinderii Brund-oss" -urnizatoare de po.pe $CD.E.+0.80.07.5.0$ :vezi ane5a +;.
Ta(el$l 2."
Para.etrii po.pei $CD.E.+0.80.07.5.0$
Masa
pompei
, kg
Motorul
electric,
kW
nlimea
pompei
Mrime rotor ref a
0 3,) )2' '0 mm 00 253 34
UTM 582.0.6 007ME
Coala
Mod Coala Nr. document
Semnt
.
Data
'i%ura 2.0 Po.pa $CD.E.+0.80.07.5.0$
2.-. Constr$irea dia,ra#ei de .$ncionare a po#pelor pe reea!
Bra-icul lucrului n co.un a po.pelor 8i a conductelor se construie8te att pentru lucrul unei po.pe
pe o conduct! ct 8i pentru lucrul tuturor po.pelor n paralel.
Calculul se -ace n -or.! tabelar! 9
!
"
# n!l4i.ea %eo.etric! de po.pare.
h
asp
# perderile de sarcin! pe conducta de aspira4ie.
h
ref
# perderile de sarcin! pe conducta de re-ulare.
h
c
# pierderile de sarcin! supli.entare care apar n co.unica4iile sta4iei de po.pare.


UTM 582.0.6 007ME
Coala
Mod Coala Nr. document
Semnt
.
Data
Ta(el$l 2.2
Q
$ l / s %

2
2
"
asp
asp
Q
h m
Q

2
2
"
ref
ref
Q
h m
Q

!
"
#h
s
$m%
!
c
$m%
0 # # 7"07 7"07
*"02 0"00 +0"++ 7"07 +7"28
+0"56 0"00 22"72 7"07 00"++
+8"08 0"00 20"22 7"07 27"8+
F
A" .
+0
20
00
20
50
60
+ 2 8 0 2 5 6 7 * +0 ++ +2 +0 +2 +5 +6 +7 +8 +* 20 2+ 22 20 22 25 26 27 28 2*
@" l,s
2p#+c
+p#+c
(
G
+p#2c
2p#2c
C
$
+0"2 ++"28 +2"25 +*"6+
0
0.5
+
+.5
2
2.5
0
0.5
2
2.5
5
5.5
6
6.5
P + ? 2"08 DH
P 2 ? 0"06 DH
Eta po.pa ? 5*"2 I
Eta po.pa>.otor ?28"* I
)nalti.ea de po.pare + conducta
)nalti.ea de po.pare 2 conducte
)nalti.ea de po.pare 2 po.pe
)nalti.ea de po.pare + po.pa
'i%ura 2.2 2ia"rama ,e f-nc3ionare a pompelor pe con,-cte
UTM 582.0.6 007ME
Coala
Mod Coala Nr. document
Semnt
.
Data
Punctele de intersec ie a caracteristicilor po.pelor i conductelor.
! " #p$#c % Q = 9,40 l/s ! = 20,22 m
& " 'p$#c % Q = ,40 l/s ! = 23,'3 m
C " #p$'c % Q = 4,25 l/s ! = 4 m $n- /a f-nc iona, ,eoarece ! mai mic ,ec4t !
pompare
%
D " 'p$'c % Q = 9,' l/s ! = 20,' m
2./. Deter#inarea p$terii #otor$l$i electric pentr$ di.erite re,i#$ri de
.$ncionare!
Puterea teoretic! a .otorului se deter.in! cu rela4ia9
N
t
= (5Q
p
! * 026
p
$17% ; :2.*;
n care9
( # %reutatea speci-ic!.
6
p
# randa.entul po.pei.
Q
p
# debitul po.pei.
! # sarcina po.pei.
Puterea necesar! a .otorului electric va -i9
N
m
= N
t
58 $17% ; :2.+0;
D # coe-icient de si%uran4!" care se adopt! con-or. tabelului.
Ta(el$l 2.)
Puterea po.pei"i con-or. tabelului J20 20950 509000 K000
Coe-icientul 8 +"25 +"20 +"+5 +"+0
UTM 582.0.6 007ME
Coala
Mod Coala Nr. document
Semnt
.
Data
$eter.inarea puterii .otorului electric pentru di-erite re%i.uri de -unc4ionare
Ta(el$l 2.+
)arametrii regimului de lucru
)unctele de funcionare
!"#p$#c% &"'p$#c% D"'p$'c%
+.$ebitul de lucru total" .
0
,s 0"00*8+ 0"0+2 0"0+*
2.$ebitul unei po.pe" .
0
,s
0,00*8+ 0.007 0"0085
0.<n!l4i.ea de po.pare" .
20.22 20.60 20.6+
2.Landa.entul po.pei" I 0.825 0.825 0.825
5.Puterea teoretic! a .otorului
electric" MC
2.20 2.6+ 2.27
6.Coe-icientul de si%uran4!
+.25 +.25 +.25
7.Puterea necesar! a .otorului
electric" MC
2.7* 0.26 2.82
$in tabelul 2.2 reiese" c! puterea .a5i.! necesar! pentru .otorul electric al po.pei
$CD.E.+0.80.07.5.0$ este de 0"68 MC. Co.pania -urnizoare de po.pe Brund-os doteaz! a%re%atul
de po.pare cu .otor electric de puterea 0"7 MC" care asi%ur! po.pei un re%i. de lucru nor.al.
2.0. Ale,erea trans.or#atoarelor!
/u.!rul trans-or.atoarelor se adopt! con-or. sc7e.ei electrice :de obicei" nu .ai pu4in de 2;9 n
ur.a deterior!rii unui trans-or.ator se per.ite o supranc!rcare de 20#20 I.
Puterea de calcul a trans-or.atoarelor de -or4! va -i9
:2.++;
n care9
1
c
1 coe-icient de rezerv! a puterii" care depinde de nu.!rul .otoarelor electrice lucr!toare9
pentru + 1 +=
n 1 nu.!rul .otoarelor electrice lucr!toare" +=
N
n
1 puterea no.inal! a .otoarelor electrice pentru po.pele lucr!toare :din pa8aportul
te7nic" ane5a +;" 0"7 MC=
6
m
1 randa.entul .otorului electric" 0"825=
cos9 1 coe-icientul puterii" .!ri.ea c!reia depinde de tipodi.ensiunea .otorului electric"
UTM 582.0.6 007ME
Coala
Mod Coala Nr. document
Semnt
.
Data
0"80.
(dopt!. + trans-or.ator de -or4! tri-azat TM de +00 MCN( -iecare 8i n caz de ie8ire din
-unc4iune a unuia" suprasarcina altuia va -i9
2.1. Deter#inarea capacitii re&er'or$l$i de recepie a staiei de po#pare
principale din siste#$l de canali&are!
Capacitatea de n.a%azinare a rezervorului de recep4ie pentru sta4ii de po.pare .edii se
stabile8te cu aOutorul %ra-icului a-lu5ului 8i po.parea apelor uzate" dar nu .ai .ic n ti.p de 5 min.
: pomp. pompeaz. maxim 2,3 l/s $p-nct-l +%, ,eci capacitatea minim. ,e ;nma"azinare a
rezer/or-l-i ,e recep3ie $pentr- 5 min ,e pompare% /a fi*
7
min
= Q
p
5

3,' 5

5 * '0 = 0,'9 m
3
; :2.+2;

Tabelul 2.5
Valoarea debitelor
Modul de
-unctionare a &P
Ti.pul po.parii" .in
+0 +5 20 00 20 25 50 60 +
$ebitul de apa po.pat" .0,.in
+p#+c ++.7 +7.6 20.2 05.+ 26.8 52.7 58.5 70.2
+.2
2p#+c 6.* +0.2 +0.8 20.7 27.6 0+.+ 02.5 2+.2
0.7
2p#2c ++.8 +7.7 20.6 05.2 27.2 50.+ 5*.0 70.8
+.2
UTM 582.0.6 007ME
Coala
Mod Coala Nr. document
Semnt
.
Data
2ra.ic$l de .$ncionare a staiei de po#pare.
Ta(el$l 2./
:rele
+fl-x-l
,e ape
-zate,
m
3
/h
+pele
-zate
pompate,
m
3
/h
+fl-x-l ,e
ape -zate
ce intra in
rezer/or,
m
3
/h
+pele -zate
pompate
,in
rezer/or,
m
3
/h
<ol-m-l ,e
ape -zate
ramase in
rezer/or, m
3
N-m.r-l ,e
pompe l-cratoare
" 2 ) + - / 0
0#+ ++"7 ++"7 0"0 0"0 0"0 +p#+c :+0 .in;
+#2 ++"7 ++"7 0"0 0"0 0"0 +p#+c :+0 .in;
2#0 ++"7 ++"7 0"0 0"0 0"0 +p#+c :+0 .in;
0#2 ++"7 ++"7 0"0 0"0 0"0 +p#+c :+0 .in;
2#5 +*"5 +7"0 2"0 0"0 2"0 +p#+c :+5 .in;
5#6 27"0 28"0 0"0 0"7 +"6 2p#+c :20 .in;
6#7 05"2 05"2 0"0 0"0 +"6 +p#+c :0+ .in;
7#8 20"0 22"0 +"0 0"0 2"6 2p#+c :60 .in;
8#* 28"8 22"0 6"8 0"0 *"2 2p#+c :60 .in;
*#+0 28"8 22"0 6"8 0"0 +6"2 2p#+c :60 .in;
+0#++ 28"8 22"0 6"8 0"0 2)3" 2p#+c :60 .in;
++#+2 28"8 6*"0 0"0 20"2 2"* +p#+c :60 .in;
+2#+0 0*"+ 22"0 0"0 2"* 0"0 2p#+c :60 .in;
+0#+2 0*"+ 0*"+ 0"0 0"0 0"0 2p#+c :58 .in;
+2#+5 20"0 22"0 +"0 0"0 +"0 2p#+c :60 .in;
+5#+6 26"* 22"0 2"* 0"0 5"8 2p#+c :60 .in;
+6#+7 26"* 22"0 2"* 0"0 +0"7 2p#+c :60 .in;
+7#+8 20"0 22"0 +"0 0"0 ++"7 2p#+c :60 .in;
+8#+* 0*"+ 22"0 0"0 2"* 8"7 2p#+c :60 .in;
+*#20 05"2 22"0 0"0 6"8 +"* 2p#+c :60 .in;
20#2+ 0+"2 0+"5 0"0 0"0 +"6 2p#+c :25 .in;
2+#22 20"2 20"0 0"2 0"0 2"+ +p#+c :20 .in;
22#20 +5"6 +7"0 0"0 +"6 0"2 +p#+c :+5 .in;
20#22 ++"7 +2"+ 0"0 0"2 0"0 +p#+c :+2 .in;

Capacitatea de n.a%azinare a rezervorului va -i9
UTM 582.0.6 007ME
Coala
Mod Coala Nr. document
Semnt
.
Data
7
==
= 23. m
3
(. adoptat la construc ia sta iei de po.pare inele din beton ar.at cu P +500 QR +5#* cu 7 ? 0"* ..
$up! -or.ula volu.ului cilindrului 9
:2.+0;
Volu.ul unui cilindru va -i e%al cu9

$eter.in!. nu.!rul necesar de inele 9
:2.+2;
Nr
inele
=23./'.3'=3.'3 deci adopt!. 2 inele cu 7 ? 0"* ..
(dnci.ea total! a sta iei de po.pare va -i 9
:2.+5;
Unde9
1 cota radierului conductei colectorului principal :+2.+00 .;


!total = 5.3)0#3.' = 0.9) m
UTM 582.0.6 007ME
Coala
Mod Coala Nr. document
Semnt
.
Data
UTM 582.0.6 007ME
Coala
Mod Coala Nr. document
Semnt
.
Data
UTM 582.0.6 007ME
Coala
Mod Coala Nr. document
Semnt
.
Data