Sunteți pe pagina 1din 3

4.

Formarea domeniului privat


Dei, n principal, subiecte de drept public nvestite cu autoritatea necesar realizrii
organizrii funciilor specifice de drept public, statul i unitile administrativ-teritoriale sunt, ca
titulare ale dreptului de proprietate privat, i subiecte de drept civil i, n aceast calitate,
participante la raporturi juridice civile. Ca atare, n cadrul unor asemenea raporturi, pot dobndi
dreptul de proprietate privat asupra unor bunuri: vnzare-cumprare, donaii, scimb, legat,
uzucapiune, accesiune i altele, cum ar putea fi contractele nenumite.
!n acelai timp, s-a artat c e"ist i moduri specifice de dobndire a dreptului de
proprietate privat a statului, care nu se ntlnesc n privina altor subiecte de drept privat, cum ar fi
dobndirea, n condiiile legii, a bunurilor fr stpn sau abandonate, a motenirilor vacante
#
, prin
dezafectarea unor bunuri proprietate public i prin e"ercitarea n anumite situaii, a dreptului de
preempiune recunoscut statului, cum ar fi cel reglementat de art. $% alin. &#' din (egea nr.
#)*+*,,, privind prote-area patrimoniului cultural naional mobil, republicat, care instituie un
drept de preempiune n favoarea statului, n ipoteza vnzrii unor bunuri culturale proprietate
privat, clasate ca bunuri de tezaur.
Din punctul de vedere al regimului -uridic al bunurilor proprietate privat aparinnd statului
ori unitilor administrativ-teritoriale, n principiu nu e"ist nicio deosebire fa de cel de drept
comun aplicabil dreptului de proprietate avnd ca titular persoane fizice sau persoane -uridice de
drept privat.
!n acest sens, potrivit art. .. alin. &*' din Constituie, proprietatea privat este garantat i
ocrotit n mod egal, indiferent de titular. Dup cum se observ n literatura -uridic de specialitate
mai vece, cu referire la bunurile din domeniul privat al statului sau al /stabilimentelor publice i
comunale0, acestea /nu sunt afectate uzului public.
1le nu se deosebesc de bunurile particularilor dect prin aceea c proprietarul lor este statul,
-udeul sau comuna n loc de a fi o persoan particular0, ceea ce nseamn c ele sunt supuse
regimului -uridic de drept comun.
2otui, este de observat c prevederi e"prese ale unor dispoziii legale n materie permit
derogri de la aceast regul general. 3stfel art. #*# alin. &*' din (egea nr. *#4+*,,# a
administraiei publice locale, republicat, dispune c bunurile ce fac parte din patrimoniul privat al
unitilor administrativ-teritoriale sunt supuse dispoziiilor de drept comun, dac prin lege nu se
prevede altfe.
*
5. Regiumul juridic al domeniului privat al statului i al unit ilor
administrativ teritoriale;
5 a doua component a domeniului administrativ, alturi de domeniul public, este domeniul
privat, care cuprinde bunuri supuse normelor dreptului comun, dac prin lege nu se prevede altfel.
!n principiu, toate aspectele privind domeniul privat sunt reglementate de dreptul comun,
titularii si, respectiv statul i unit ile administrativ-teritoriale, ac ionnd ca persoane -uridice de
drept civil.
Consecin a este aceea c pentru constituirea domeniului privat pot fi folosite toate
mi-loacele -uridice de drept civil cunoscute. !n acela i timp ns, statul i unit ile administrativ-
teritoriale nu nceteaz s fie subiecte de drept public, mpre-urare care i pune amprenta i asupra
modului de constituire a domeniului privat.
3stfel, a"ist i mi-loace specifice de constituire a domeniului privat, inaccesibile altor
#
3rt. ##$4-##., 6CC
*
Corneliu 7rsan 8 0Drept Civil. Drepturile reale principale0
subiecte de drept. 9ntr n categoria mi-loacelor de drept civil vnzarea-cumprarea, voluntar sau
silit, scimbul, dona ia, legatul, construirea unor edificii, accesiunea, uzucapiunea.
:unt considerate modalitati specifice, n sensul c nu pot fi folosite de particulari,
urmtoarele: dobndirea n condi iile legii, a bunurilor fr stpn sau abandonate, rtcite;
dobndirea mo tenirilor vacante; dezafectarea dependin elor domeniului public;e"ercitarea
dreptului de preemp iune recunoscut statului de lege n anumite situatii.
<efritor la bunurile din domeniul privat, sub imperiul Codului Civil, s-a statuat ca acestea
=nu sunt afectate uzului public. 1le nu se deosebesc de bunurile particularilor dect prin aceea c
proprietarul lor este statul, -ude ul sau comuna n loc de a fi o persoan particular0, a a c i
regimul lor -uridic trebuie s fie cel de drept comun.
Ca regul general, regimul -uridic al bunurilor din domeniul privat este cel de drept comun.
(a aceast concluzie conduc mai multe dispozi ii legale. 3stfel, potrivit C.civ., statul i unit ile
administrativ-teritoriale, =n ceea ce prive te domeniul lor privat, sunt supuse la acelea i
prescrip ii ca particularii i, ca i ace tia, le pot opune0; art.% teza a 99-a din (egea nr.#)+#>># este
n sensul ca domeniul privat este supus dispozi iilor de drept comun, dac prin lege nu se prevede
altfel; prin art.. , partea final, din (egea nr.*#$+#>>) se arat e"pres c asupra bunurilor din
domeniul lor privat statul i unit ile administrativ-teritoriale au un drept de proprietate privat,
pentru ca art. 4 alin.* s prevad c regimul -uridic al acestor bunuri este cel de drept comun dac
legea nu dispune altfel.
Conform art.#*$ alin.$ din (egea nr.*#4+*,,# bunurile ce fac parte din domeniul privat al
unit ilor administrativ-teritoriale sunt supuse dispozi iilor de drept comun, dac prin lege nu se
prevede altfel.
Constitu ia, prin art... alin.*, prevede: 0?roprietatea privat este ocrotit i garantat n
mod egal de lege, indiferent de titular.0 Ca urmare, bunurile care formeaz obiectul domeniului
privat vor putea face obiectul a diverse acte -uridice, vor putea fi nstrinate sau uzucapate,
asupra lor se vor putea constitui dezmembrminte ale dreptului de proprietate, iar proprietatea
bunurilor mobile va putea fi dobndit prin posesie de bun-credin .
Dat fiind faptul c bunurile din domeniul privat al statului sau al unita ilor administrativ-
teritoriale sunt supuse regimului -uridic de drept comun, nu este e"clus posibilitatea ca ele s fie
urmrite de creditori pentru realizarea crean elor lor, dac prin lege nu se dispune altfel cu privire la
anumite categorii de asemenea bunuri.
<epetatele referiri la posibilitatea ca legea s dispun altfel, adic s instituie unele reguli
derogatorii de la dreptul comun, sunt e"presia necesit ii de a se ine seama de caracteristica
statului i a unit ilor administrativ-teritoriale de a fi att persoane -uridice civile, ct i subiecte de
drept public.
Ca urmare, elemente de drept public vor putea uza de regimul -uridic de drept comun al
bunurilor care formeaz obiectul domeniului privat. 3semenea situa ii constituie e"cep ii, a a
c vor trebui reglementate e"pres de lege. 5 asemenea derogare de la dreptul comun este
reglementat de art.) alin.# din (egea nr.*#$+#>>), care dispune: =2recerea bunurilor din domeniul
privat al statului sau al unit ilor administrativ-teritoriale n domeniul public al acestora, potrivit
art.@ lit.e', se face, dup caz, prin otrre a Auvernului, a consiliului -ude ean, respectiv a
Consiliului Aeneral al Bunicipiului 7ucure ti ori a consiliului local0. De vreme ce art.@ lit.e' din
acela i act normativ prevede c aceast masur se adopt =pentru cauz de utilitate public0, fr ca
ea s aib semnifica ia unei e"proprieri, certific faptul c ne aflm n prezen a unei derogri de la
dreptul comun.
<egulile speciale consacrate acceptrii dona iilor i legatelor de ctre stat i unit ile
administrativ-teritoriale, obliga ia ca vnzarea i ncirierea bunurilor din domeniul privat s se
fac prin licita ie public, organizat n condi iile legii Cart.#*4 alin.* din (egea nr.*#4+*,,#D,
constituie i ele asemenea derogri.
3vnd n vedere cele e"puse, se poate concluziona n ceea ce prive te concesionarea
bunurilor din domeniul privat i constituirea drepturilor reale de folosin asupra unora dintre ele,
c sunt moduri de e"ercitare a dreptului de proprietate privat numai atunci cnd este vorba despre
bunuri care fac parte din domeniul privat.
6. Statul i unit ile administrativ teritoriale, ca subiecte ale dreptului
de proprietate privat;
:tatul i unitile administrativ-teritoriale au calitatea de subiecte ale dreptului de proprietate
privat. Dei art. #$% alin. &*' din Constituia revizuit dispune c proprietatea public aparine
statului sau unitilor administrativ-teritoriale, nu se poate spune c aceste subiecte de drept public
nu pot fi i titulare ale dreptului de proprietate privat.
?e de alt parte, dispoziii cuprinse n legi organice se refer direct la domeniul privat al
statului i al unitilor administrativ-teritoriale, deci la proprietatea privat a acestor subiecte de
drept.
3stfel, art. % din (egea nr. #)+#>># privitoare la fondul funciar dispune c domeniul privat al
statului i, respectiv, al comunelor, oraelor, municipiilor i al -udeelor este alctuit din terenuri,
altele dect cele care, prin natura lor sau prin destinaia legii, fac parte din domeniul public al
subiectelor de drept enumerate, aflate sau intrate n proprietatea lor prin cile i modurile prevzute
de lege. 1l este supus dispoziiilor de drept comun, dac prin lege nu se prevede altfel.
(a rndul ei, (egea nr. *#4+*,,# privind administraia public local, republicat, prevede
c domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale este alctuit din bunuri mobile i imobile,
altele dect cele care aparin domeniului public, intrate n proprietatea acestora prin modalitile
prevzute de lege. 1le sunt supuse dispoziiilor de drept comun, dac prin lege nu se prevede altfel
&art. #*# din (egea nr. *#4+*,,#'.
2rebuie menionat c, dup ce art. )4> alin. &#' 6CC enumer bunurile ce constituie obiect
e"clusiv al dreptului de proprietate public, alin. &*' al aceluiai te"t prevede c celelalte bunuri ce
aparin statului ori unitilor sale administrativ-teritoriale fac parte, dup caz, din domeniul public
sau din domeniul privat al acestora, ns numai dac au fost, la rndul lor, dobndite prin unul dintre
modurile prevzute de lege.

S-ar putea să vă placă și