Sunteți pe pagina 1din 14

1

Introducere
Obiectivul principal al stagiului de practica este dupa parerea mea introducerea in sistemul
administrativ de stat, pentru o mai buna cunoastere a acestuia in vederea formarii mele
profesionale. Un alt aspect al stagiului de practica il reprezinta oportunitatea de a interactiona
cu functionarii publici, persoane dinamice si competente in activitatea pe care o desfasoara, si
ocazia de a pune in practica notiunile acumulate pana in momentul respectiv. Deasemenea s-a
pus foarte mare accent pe cunoasterea structurii institutiei i a bazei legale de nfiinare a
acesteea, legislatia specifica pe baza creia i desfoar activitatea primria comunei
Cristesti cunoasterea structurii personalului, cunoasterea regulamentelor de protectia muncii
si de ordine intern, cunoaterea obiectivelor fundamentale urmrite pe urmtorii doi ani de
ctre autoritile publice ale acestei localiti, analiza aspectelor privind comunicarea i
transparena decizional n instituia public analizat, exercitarea controlului intern i
elaborarea unui diagnostic global al primriei comunei Cristesti .
De asemenea, sarcinile extrem de importante care ar trebui analizate n detalii pe parcursul a
aproximativ 3 luni i care ar putea reprezenta i specificul esenial al practicii efectuate ar fi
aspectele legate de activitatea de finanare n comuna Cristesti. Aici m refer la analiza
instituiei din punct de vedere economico-financiar, la modalitile de finanare a activitii
desfurate, la posibilitile de obinere a unor resurse financiare din sponsorizri i analiza
abilitii de a ctiga anumite proiecte internaionale, la nivelul i structura cheltuielilor i a
veniturilor instituiei analizate n ultimii doi ani i nu n cele din urm la fluxurile proceselor
de atragere a surselor exterioare.
Capitolul I - Caracteristica general a instituiei
1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesional, baza legal de nfiinare.
Stagiul de practic s-a desfurat n cadrul Primriei comunei Cristesti, cu sediul n aceeai
localitate, reprezentat de domnul Aciobanitei Ioan , primar al comunei i care are n
componena sa 4 sate: Cristesti , Oneaga , Schit - Oraseni si Unguroaia , care ntrunesc un
total de aproximativ 4486 locuitori. Suprafaa total a comunei este de 7804 ha. Activitile
principale ale locuitorilor comunei sunt: agricultura, peste 600 de gospodrii rneti unite n
2 Asociaii de Gospodrii rneti; Cu toate acestea, ns, locuitorii din comuna Cristesti
activeaz n oraul Chiinu la diverse ntreprinderi i uzine.
Primria comunei Cristesti face parte din categoria instituiilor publice a administraiei
publice locale. Primarul indeplineste functia de autoritate publica si are urmtoarele atribuii,
conform articolului 61 din Legea privind administratia public local:
2

- asigur respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale cetenilor, a prevederilor
Constituiei, precum i punerea n aplicare a legilor, a decretelor Preedintelui Romniei, a
hotrrilor i ordonanelor Guvernului, a hotrrilor consiliului local; dispune msurile
necesare i acord sprijin pentru aplicarea ordinelor i instruciunilor cu caracter normativ ale
minitrilor, ale celorlali conductori ai autoritilor administraiei publice centrale, ale
prefectului, precum i a hotrrilor consiliului judeean, n condiiile legii.
- beneficiaz de un aparat de specialitate, pe care l conduce.
- Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcionale, n
condiiile legii. Compartimentele funcionale ale acestuia sunt ncadrate cu funcionari publici
i personal contractual.
- conduce serviciile publice locale
- reprezint unitatea administrativ-teritorial n relaiile cu alte autoriti publice, cu
persoanele fizice sau juridice romne ori strine, precum i n justiie.
Primarul ndeplinete urmtoarele categorii principale de atribui
a) atribuii exercitate n calitate de reprezentant al statului, n condiiile legii;
b) atribuii referitoare la relaia cu consiliul local;
c) atribuii referitoare la bugetul local;
d) atribuii privind serviciile publice asigurate cetenilor;
e) alte atribuii stabilite prin lege.

Primarul este eful administraiei publice locale a comunei Cristesti si al aparatului propriu de
specialitate pe care l conduce i l controleaz conform Legii 215 / 2001 privind administratia
publica locala Primarul, Viceprimarul, Secretarul, mpreun cu aparatul propriu de specialitate
al consiliului local, constituie o structur funcional cu activitate permanent, denumit
Primria comunei Cristesti, din Judetul Botosani , care aduce la ndeplinire hotrrile
consiliului local i dispoziiile primarului, soluionnd problemele curente ale localitii.
3

Autonomia locala se realizeaza prin unitati ale administratiei publice locale - Consiliul Local
si Primarul cu executivul primariei. Consiliul local este format din 13 membrii.
Consiliul local hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia
celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice. Dintre cele mai importante
atributii ale consiliului local sunt: alege viceprimarul, stabileste impozitele si taxele locale,
aproba bugetul local, administreaza domeniul public privat al comunei,contribuie la realizarea
de masuri de protectie si asistenta sociala, etc.
Conform Hotararii Consiliului Local executivul primariei functioneaza dupa organigrama si
statul de functii pe care le anexez la prezentul raport.
In ultimele 6 luni de activitate:
Consiliul local a adoptat in special hotarari cu caracter edilitar- gospodaresc, privind lucrari
de investitii la nivelul comunei Cristesti, organizarea pasunatului alpin si altele.
Primarul a emis dispozitii referitoare la atribuirea unor ajutoare de urgenta, dosare de
alocatii complementara si de sustinere pentru familii monoparentale, conform Ordonantei nr.
105/ 2003, ajutoare sociale conform Legii nr. 416 / 2001, indemnizatii de nastere, precum si
dispozitii prin care se stabilesc atributiile salariatilor.
Toate actele emise au primit aprobarea si vizele organelor competente, nu au existat cazuri
de suspendare, revocare sau anulare a acestora. Conform Legii nr215/2001 , privind
administratia publica locala , Consiliul Local se intruneste in sedinte ordinare lunar, la
convocarea primarului, precum si in sedinte extraordinare la cererea primarului sau cel putin 1
/ 3 din numarul de membrii ai Consiliului Local. Convocarea sedintelor de Consiliu Local se
face in scris prin intermediul secretarului, cu cel putin 5 zile inainte de sedintele ordinare si cu
3 zile inainte de sedintele extraordinare. In convocator se precizeaza data, ora si locul de
desfasurare precum si ordinea de zi a sedintei.
Institutia nu a avut litigii de contencios administrativ cu cetateni sau alte institutii sau
autoritati publice.
In cadrul primariei isi desfasoara activitatea un numar de 12 functionari publici. Recrutarea
acestora s- a facut prin concurs, majoritatea au grade de referent superior, studii medii, au
facut cursuri de operare pe calculator. Nu au existat cazuri de suspendare sau demitere din
functii.
In ce priveste Legea 544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, la
nivelul primariei Cristesti nu au existat cazuri deosebite, contestatii sau litigii, in legatura cu
furnizarea de informatii de interes public.

4

In perioada de practica mi- am desfasurat activitatea in toate compartimentele de activitate a
primariei. Am urmarit sa ma familiarizez cu notiunea de institutie publica, urmarind in cadrul
compartimentelor de specialitate cel putin esenta muncii pe care o desfasoara angajatii.
Anexez la prezentul raport diverse formulare ce se intocmesc si se utilizeaza la nivelul
compartimentelor .
In ceea ce priveste inregistrarea documentelor intrate sau din oficiu, rezolvarea si expedierea
lor se centreaza in jurul biroului de registratura primariei .
Orice document care intra in institutie, este inregistrat in Registrul de intrare-iesire al
institutiei, precum si documentele expediate din oficiu.
Circulatia documentelor are un traseu bine stabilit: registratura- primar-compartimente,
primarul distribuind fiecarui compartiment documentele spre rezolvare, in cazul in care aceste
documente au fost trimise de la alte institutii.
Documentele care nu se pot rezolva la nivelul primariei sunt expediate spre institutiile
competente in termenul prevazut de lege, respectiv intr-un termen de 30 de zile.
Documentele care au fost repartizate spre rezolvare compartimentelor respective sunt
expediate sub forma unui raspuns, in termen de 30 de zile de la inregistrare.
Inregistrarea cererilor privind accesul la informatii de interes public se face intr-un registru
special. Informatiile solicitate sunt date de functionarul care a fost desemnat pe fisa
postului,in termenul stabilit de lege.
In luna februarie a fiecarui an se face inventarierea si clasarea pe compartimente pentru anul
anterior.
Fiecare compartiment are obligatia de a-si inventaria si a-si clasa pe categorii documentele
emise anul anterior.
Compartimentul de arhiva are un registru de inventariere, care este obligatoriu.
In arhiva documentele sunt clasate pe ani, iar apoi anual pe compartimente si servicii.
Consultarea documentelor din arhiva se face pe baza de cerere sau in urma unei adrese primite
de la alte institutii ( Judecatorie, Tribunal, Institutii de Protectia a copilului, etc. ).
5

Fiecare document intocmit sub forma de raspuns este expediat dupa ce a fost verificat si
semnat de catre seful compartimentului respectiv.
Nu este permis ca un document sa circule neinregistrat . Functionarul trebuie sa depuna
sarguinta pentru rezolvarea documentelor in termenul legal sau daca acesta nu a fost in
prealabil inregistrat si nu a fost vazut de catre primar trebuie ca functionarul sa il inainteze
acestuia, apoi primarul il va directiona spre solutionare compartimentului competent.

Pentru rezolvarea petitiilor institutia are prevazut un program de audienta pentru ca acestea sa
fie solutionate sub forma audientei. Petitiile care nu pot fi solutionate pe loc , vor fi rezolvate
si trimise petitionarului, in termenul prevazut de lege. Daca petitia nu se poate solutiona se
comunica in timp util petitionarului acest raspuns si va fi redirectionat spre a se adresa unei
alte institutii.
In cadrul compartimentului secretariat administratie am urmarit modul de elaborare a actelor
normative, respectiv hotararile consiliului local si dispozitiile primarului. De asemenea, am
urmarit modul de eliberare a adeverintelor sau altor acte, la solicitarea cetatenilor, constatand
ca se respecta prevederile legii, fiecare cetatean primind raspuns solicitarii in termenul
prevazut de lege, adica 30 de zile de la data solicitarii. De regula, problemele sunt solutionate
pe loc, doar cele care necesita timp de documentare sunt amanate.
Activitatea de stare civila, conform programului de functionare a institutiei, precum si in caz
de urgenta, este permanenta..
Atributiile de stare civila se exercita in subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestora (
respectiv, comune ), de catre ofiterii de stare civila din primarie. Competenta ofiterului de
stare civila este materiala si teritoriala.
In cadrul primariei Cristesti, ofiter de stare civila, delegat prin dispozitia primarului, este
secretarul comunei.
Conform Legii nr. 119/ 1996, cu privire la actele de stare civila, primariile, prin ofiterul de
stare civila, indeplinesc urmatoarele atributii de stare civila:
Intocmesc, la cerere sau din oficiu- potrivit legii- acte de nastere, de casatorie si de deces si
elibereaza certificate doveditoare;
6

Inscriu mentiuni, in conditiile legii, pe marginea actelor de stare civila aflate in pastrare si
trimit comunicari de mentiuni pentru inscriere in registre;
Elibereaza extrase de pe actele de stare civila, la cererea autoritatilor publice precum si
dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila, la cererea persoanelor fizice;
Iau masuri de pastrare in conditii corespunzatoare a registrelor de stare civila pentru a evita
deteriorarea sau disparitia acestora ( in incaperi special amenajate, in dulapuri metalice
inchise, asigurandu- se securitatea acestora).
Asigura spatiul necesar destinat numai desfasurarii activitatii de stare civila.
Registrele de stare civila se vizeaza pentru deschidere si inchidere de catre primar si ofiterul
de stare civila delegat.
Registrele de stare civila sunt:
Registru intrare - iesire, inregistrat, numerotat, snuruit si sigilat ( acte de nastere, casatorie,
deces ).
Declaratiile se fac in fata ofiterului de stare civila, verbal, pentru inregistrarea nasterii si a
decesului, si in scris, pentru casatorie
Ofiterul de stare civila este obligat sa verifice realitatea continutului declaratiei si concordanta
acesteia cu certificatele de stare civila si cu celelalte inscrisuri prezentate de declarant sau
existente in arhiva de stare civila a primariei.
Certificatul medical constatator al nasterii si certificatul medical constatator al decesului,
precum si declaratiile de casatorie se inregistreaza imediat ce se primesc, in registrul de
intrare- iesire.
Actele de stare civila si mentiunile de pe marginea acestora se completeaza cu cerneala de
culoare neagra. Este interzis sa se faca stersaturi, razuiri, prescutari si adaugiri in cupnsul
actelor de stare civila.
Ofiterul de stare civila care intocmeste actul va aplica sigiliul special confectionat pentru
activitatea de stare civila, urmat de semnatura si parafa proprie.Aceasta va avea in cuprins
numai numele si prenumele.
7

Intocmirea actelor de stare civila si inscrierea mentiunilor se fac in limba romana, folosindu-
se alfabetul latin.
Daca in timpul completarii actului, inainte de a fi semnat de declarant ori de soti si de ofiterul
starii civila, se constata o greseala, pagina completata gresit se anuleaza prin doua linii trase in
diagonala ( " X '' ), cu cerneala rosie, scriindu- se cu litere de tipar, textul PAGI NA
ANULATA, iar numarul actului ce corespunde acestuia se trece in pagina urmatoare.
Este interzisa ruperea filelor din registrele de stare civila, cu exceptia celor folosite de
misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei.
Inregistrarea nasterii se face la primaria comunei sau orasului unde s- a produs nasterea. In
registrul de nasteri se inregistreaza atat copilul nascut viu cat si copilul nascut mort.
Inregistrarea gemenilor se face prin intocmirea actului de nastere, separat pentru fiecare copil.
Termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de :
15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat in viata;
3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;
24 de ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat in termenul de 15
zile.
Intocmirea actului de nastere pentru copilul gasit sau abandonat de mama in unitatile sanitare
se face, in termen de 30 de zile.
Inregistrarea casatoriei se face pe baza declaratiei de casatorie. Aceasta este facuta personal,
de catre viitorii soti. O data cu declaratia de casatorie viitorii soti prezinta urmatoarele acte:
Actul de identitate;
Certificatul de nastere, in original si in copie;
Certificatul medical privind starea sanatatii.
Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea
expresa ca persoana se poate casatorii sau nu se poate casatori.
Alte acte in original si in copii traduse sau legalizate, din care sa reiasa desfacerea casatoriei
anterioare, daca este cazul:
8

1. certificatul de deces al fostului sot;
2. certificatul de divort;
3. certificatul de nastere sau de casatorie, cu mentiunea de desfacere a casatoriei;
4. sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila.
Ofiterul de stare civila este obligat sa confrunte datele inscrise in declaratie cu actele
prezentate, iar semnarea declaratiei se va face in prezenta sa.
In cazul in care incheierea casatoriei se va face in afara sediului primariei, la cererea
persoanei interesate, este nevoie de aprobarea primarului.
Casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile, in care se cuprind atat ziua cand
a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua cand se oficiaza casatoria.
Dupa termenul de 10 zile, casatoria se poate incheia numai pana la expirarea termenului de
valabilitate a certificatelor medicale. Dupa expirarea termenului de valabilitate a acestora,
viitorii soti sunt obligati sa depuna noi certificate medicale referitoare la starea sanatatii lor
Ofiterul de stare civila este obligat a avea o tinuta solemna, de a purta esarfa in culorile
drapelului national, asezata pe umarul stang, cu banda albastra in sus. Oficierea casatoriei se
face in limba romana. Dupa luarea consimtamantului viitorilor soti, ofiterul de stare civila ii
declara casatoriti, le citeste dispozitiile Codului familiei, referitoare la drepturile si indatorile
sotilor si intocmeste actul de casatorie. Actul de casatorie se semneaza de catre soti, cu
numele de familie pe care s-au invoit sa il poarte.
Casatoria nu se poate incheia daca ofiterul de stare civila constata ca nu sunt indeplinite
cerintele legii. Refuzul sau se consemneaza intr-un proces verbal, motivat intocmit in doua
exemplare, din care unul se inmaneaza celor care voiau sa se casatoreasca.
Inregistrarea decesului
Actul de deces se intocmeste la primaria orasului sau comunei in a carei raza teritoriala s-a
produs decesul.
Declaratia de deces se face verbal, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a
persoanei, de catre persoanele prevazute de lege. In acest termen se cuprinde atat ziua in care
9

s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia. O data cu declaratia de deces,
declarantul va depune urmatoarele acte:
certificatul medical constatator al decesului, intocmit si semnat de medicul care a facut
constatarea, in care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari;
actul de identitate al celui decedat;
livretul militar sau adeverinta de recrutare, pentru persoanele care sunt supuse obligatiilor
medicale.
Ofiterul de stare civila este obligat sa retina actul identitate al celui decedat si sa aplice pe
pagina 1, stamila cu continutul: " DECEDAT, Act nr. / anul , luna .., ziua, inregistrat la
Primaria .., judetul..".
Pe marginea actelor de nastere, de casatorie si de deces se inscriu, dupa caz, mentiuni.
Ofiterul de stare civila este persoana care opereaza mentinile in registrele de stare civila.
Comunicarile de mentiune pentru registrele de stare civila se expediaza in termen de 10 zile.
Mentiunile care se inscriu pe actele de stare civila:
La inregistrarea actelor de nastere in cazuri speciale ( in cazul unui act reconstituit, a unui
act transcris in baza certificatului de nastere, a actului inregistrat tardiv in baza unei sentinte
civile sau a unui act intocmit in baza Sentintei de incuviintare a adoptiei cu efecte depline ).
La inregistrarea actelor de casatorie in cazuri speciale ( mentiunea se va face in cazul unui
act reconstituit in baza Dispozitiei primarului, a unui act transcris in baza certificatului de
casatorie).
La inregistrarea actelor de deces in cazuri speciale (mentiunea se va face in cazul unui act
reconstituit, a unui act transcris in baza certificatului de deces, a unui act intocmit in baza
hotararii declarative de moarte)
Mentiunea de casatorie ( se face mentiunea " casatori cu.'', cu numarul, data si locul
casatoriei )
Mentiunea de deces care se aplica pe actul de nastere ( se face mentiunea "decedat'', cu
numarul, data si locul decesului )
10

Mentiunea de deces care se aplica pe actul de casatorie ( la fel, cu mentiunea anterioara ).
Mentiunea care se aplica pe actul de nastere a sotului in viata ( mentiunea in cazul
desfacerii casatoriei in urma decesului )
Mentiuni privind recunoasterea paternitatii/ maternitatii, tagada paternitatii, contestarea
recunoasterii si stabilirea filiatiei ( aceste mentiuni se aplica atunci cand: copilul este
recunoscut prin declaratia de recunoastere, printr- o sentinta a unei judecatorii se stabileste ca
nu este tatal minorului sau se admite contestarea recunoasterii paternitatii/ maternitatii, in
cazul in care printr- o sentinta a unei judecatorii se stabileste filiatia unui copil fata de o
persoana, pe baza unei sentinte judecatoresti se incuviinteaza ca in viitor copilul sa poarte un
anumit nume de familie, sau se ia act de recunoastere a paternitatii si maternitatii sau este
recunoscut printr- un inscris autentic sau testament, comunicare care provine de la biroul
notarial)
Mentiuni privind adoptia cu efecte restranse( in acest caz mentiunile sunt la persoanele care
au fost adoptate, mentionand numele de familie dobandit sau mentiune in cazul in care
adoptia a fost desfacuta ).
Mentiuni privind adoptia cu efecte depline( mentiunea se face in cazul adoptiei cu efecte
depline, intocmindu- se un nou act de nastere, in cazul in care s- a desfacut adoptia cu efecte
depline ).
Mentiuni privind adoptia pe actul de casatorie ( mentiuni referitoare la numele si prenumele
sotului adoptat sau in cazul in care se desface adoptia cu efecte restranse/ depline )
Mentiuni de divort ( pe actul de casatorie se face mentiunea desfacut casatoria, pe actul de
nastere a fostilor soti se mentioneaza " desfacuta casatoria " )
Mentiuni in cazul casatoriei declarate nule sau anulate prin sentinta civila ramasa
definitiva si irevocabila ( daca casatoria a fost declarata nula sau anulata )
Mentiuni privind schimbarea numelui ( schimbat numele si prenumele conform unei decizii
a I. G. P. - D. E. P. , numele de familie dobandit prin casatorie a fost schimbat tot printr- o
decizie sau a fost schimbat ca urmare a adoptiei / pe cale administrativa, datorita faptului ca a
fost recunoscut printr- o sentinta a unui tribunal )
11

Mentiuni primite din strainatate ( casatorit, cu mentiunea localitatii si a tarii sau decedat cu
mentiunea localitatii si a tarii )
Mentiunea privind redobandirea cetateniei romane
Mentiunea privind dobandirea cetateniei romane
Mentiunea privind pierderea sau renuntarea la cetatenia romana ( se mentioneaza numarul
Hotararii Guvernului prin care se aproba reuntarea au retragerea cetateniei ).
Mentiunea in cazul identificarii unui " cadavru cu identitate necunoscuta '' ( se mentioneaza
numarul si data comunicarii ).
Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila se face pe baza de cerere.
Cererea trebuie inregistrata de catre ofiterul de stare civila, iar primarul localitatii este obligat
sa solutioneze cererea, in termen de 30 de zile, printr-o dispozitie. In toate cazurile ofiterul de
stare civila trebuie sa stabileasca faptul ca actul de stare civila nu a fost intocmit sau ca
registrul de stare civila a fost pierdut sau distrus, in totalitate sau in parte. In acest scop, acesta
verifica inregistrarile din registrele de stare civila curente, pe o perioada de minim 5 ani,
inainte si dupa anul declarat de solicitant. Dupa semnarea dispozitiei de catre primar, aceasta
se comunica in termen de 10 zile de la emitere.
Anularea, modificare, rectificarea sau completarea actelor de stare civila si a mentiunilor
inscrise pe marginea acestora se poate face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti
definitive si irevocabile.
Certificatele de stare civila se elibereaza, la cerere, persoanei indreptatite , pe baza
inregistrarilor si a mentiunilor inscrise in registrele de stare civila.
Aceste certificate pot fi eliberate doar persoanelor care poseda act de identitate.
Dosare: conform nomenclatorului dosarelor, capitolul VIII- Autoritate tutelara si de stare
civila.
1. Dosar 53 - Rapoarte, informari, situatii, anchete sociale, dari de seama, avize si alte acte
privitoare la conducerea si exercitarea atributiilor de autoritate tutelara. Registrul de evidenta
al autoritatii tutelare. Sunt arhivate 10 ani.
12

2. Dosar 54 A. Acte care au stat la baza inregistrarii nasterii ( certificate constatatoare de
nastere, sentinte judecatoresti privind inregistrarile terdive si adoptiile, aprobari de transcrieri,
declaratii de recunoastere sau cu privire la nume sau prenume). Au un termen de arhivare de
100 de ani.
B. Declaratii de casatorie si alte acte necesare incheierii casatoriei ( si a celor care au
renuntat), aprobarile pentru transcrierea actului incheiat in alta tara, decizii de reconstituire.
Se pastreaza pe o perioada de 100 de ani.
C. Acte care au stat la baza inregistrarii mortii ( certificate medicale de constatare, sentinte
judecatoresti de declarare a mortii prezumate, dovezi de la procuratura sau politie in cazul
mortii violente aprobarea procuraturii cand termenul de inregistrare este depasit, aprobari de
transcrieri. Acestea au un temen de pastrare de 100 ani.
D. Documente care au stat la baza inscrierii pe actele de stare civila a unor modificari (
declaratii de recunoastere ulterioara, sentinte judecatoresti de tagada paternitatii, stabilirea
filiatiei, incunviintarea purtarii numelui, divort, desfacerea adoptiei, schimbarea de nume,
renuntare, retragere sau dobandire sau redobandire a cetateniei, rectificare, anulare,
completare acte, eliberari certificate in baza art. 19 Decret 975/ 1968 in limba sau ortografia
materna ).
E. Listele privind codurile numerice personale impreuna cu corespondenta si procesele
verbale de rectificare. Au un termen de arhivare de 15 ani.
Dosar 55. Lucrari privind recensamantul populatiei si evidenta statistica a miscarii populatiei,
dari de seama statistice. Sunt arhivate pe o perioada de 100 de ani.
Dosar 56. A. Cereri si adrese privind privind eliberari de certificate de nastere.
B. Cereri si adrese privind eliberari de certificate de casatorie.
C. Cereri si adrese privind eliberari de certificate de deces
D. Corespondenta si relatii pe linie de stare civila, extrase pentru uzul organelor de stat,
comunicari de nastere, de modificari, borderouri de trimitere la politie si centrul militar,
adeverinte.
Dosar 57. Lucrari referitoare la deschiderea procedurii succesorale.
13

Acestea ( dosar 56, 57) au un termen de arhivare de 5 ani.
Dosar special, care cuprinde inregistrarile cu mentiunile speciale .
Am urmarit modul de lucru in cadrul compartimentului financiar contabil, constatand ca plata
oricaror servicii catre primarie sau plata salariilor se face pe baza ordinelor de plata, a unor
situatii de lucrari si facturi emise de catre firmele cu care primaria a incheiat contracte, ordine
de plata vizate de catre Trezoreria Botosani la care este arondata Primaria Cristesti.
Contractele pentru prestari servicii se incheie prin licitatii efectuate in prezenta a minim trei
oferte.
In cadrul serviciului de asistenta sociala, personalul se ocupa de intocmirea dosarelor si
anchetelor sociale privind Legea nr. 416/ 2001, dosare privind ajutoare pentru persoanele cu
handicap, a persoanelor intretinute precum si alocatii pentru copii si indemnizatii de nastere.
In cadrul primariei Cristesti functioneaza un agent agricol, precum si un reprezentant al
Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Botosani. In registrele agricole este
condusa evidenta terenurilor agricole pe categorii de folosinta si constructiile, pe proprietari,
modul de folosinta a terenurilor agricole anual precum si efectivele de animale si miscarea
acestora in cursul anului. Datele din registrul agricol sunt baza pentru distribuirea subventiilor
de la sat pentru animale si terenuri agricole. Inginerul din cadrul Centrului agricol are rolul de
a aduce la cunostinta cetatenilor actele normative emise de Ministerul Agriculturii si
Alimentatiei, de a intocmi documentatiile necesare pentru atribuirea subventiilor pe linie de
agricultura, de a da informatii la nivel de judet si de aici mai departe, privind stadiul efectuarii
lucrarilor agricole, evaluari de productii, calamitati naturale, precum si activitatea de asistenta
si consultanta agricola in vederea obtinerii unei agriculturi performante.
In concluzie, in perioada de practica, respectiv 12.05.2014- 30. 05. 2014, am constatat
ca primaria este institutia reprezentativa a comunitatii locale, ea avand menirea expresa de a-
si subordona activitatea intereselor locale, de a veni in sprijinul cetateanului, lucrand atat in
conformitate cu legile in vigoare cat si intr- un mod cat se poate de operativ pentru rezolvarea
problemelor cetatenilor si nemultumirile acestora.
Consider ca perioada stagiului de practica pe care l- am efectuat la primaria Cristesti
mi- a fost de un real sprijin si folos in activitatea mea viitoare, deoarece in acest timp am avut
de invatat si am constatat la modul real, concret, cum se desfasoara activitatea intr- o institutie
publica la nivelul unei comunitatii locale .
14

Daca acestea sunt punctele tari identificate in perioada de stagiu cu privire la operativitatea si
implicarea primariei comunei Cristesti in dezvoltarea comunitatii rurale am putut observa si
puncte slabe in urmatoarele situatii :
Avand in vedere ca legislatia sufera modificari multiple in perioade scurte apar in activitatea
functionarilor anumite erori de procedura deoarece sunt in vigoare acte normative cu putere
de lege insa nu sunt aparute normele metodologice . Din studiul personal asupra paginilor web
ale altor primarii am observat ca nu exista o practica unitara in ceea ce priveste forma si
continutul documentelor utilizate si intocmite in cadrul institutiei .
In legatura cu evidenta documentelor intocmite si a diverselor operari de date acestea nu se
fac in totalitate in cadrul unor programe informatice asa cum prevede legea ci se fac pe
registre normale din hartie . Ex : operarea in Registrele Agricole se face conform legii atat in
format electronic cat si in format hartie . Consider ca pentru un circuit mai rapid al
documentelor si un raspuns la fel de rapid catre solicitarile petentilor si altor institutii evidenta
informatica este mult mai eficienta si ar trebui implementata in fiecare domeniu de activitate
al unei institutii publice : de la registratura si pana la eliberarea raspunsurilor .
De importanta majora in functionarea unei institutii publice ca primaria Cristesti este
colaborarea dintre factorii de decizie si anume Consiliul Local ( autoritatea deliberativa ) ,
primar , secreatr si contabil ( autoritate executiva ) , fara a lipsi de importanta si relatia dintre
acestia si ceilalti functionari publici .