Sunteți pe pagina 1din 3

R O M N I A

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRIICABINET MINISTRU

ORDIN

cu pri vi re l a aprobarea pl anuri l or-cadru de nvmnt
pentru cl asel e a I X-a a XI I -a, fi l i erel e teoreti c i vocai onal

n conformitate cu prevederile Legii nr. 84/ 1995, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,
n temeiul Hotrrii Guvernului Romniei nr. 51/ 2009 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Educaiei, Cercetrii i Inovrii,

MINISTRUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII
emi te prezentul ordi n:
Art .1. Se aprob Planurile-cadru de nvmnt pent ru clasele a IX-a i a X-a,
cic lul infe rior al lic e ului, filie rele t e oret ic i voc aional. Aceste planuri-cadru
sunt cuprinse n Anexa 1 , care face parte integrant din prezentul ordin.
Art.2. Se aprob Planurile-cadru de nvmnt pent ru clasele a XI-a i a XII-a,
ciclul superior al liceului, filierele t eoret ic i voc aional. Aceste planuri-cadru sunt
cuprinse n Anexa 2, care face parte integrant din prezentul ordin.
Art . 3 . ncepnd cu anul colar 2009-2010, la clasele a IX-a a XII-a, ciclurile
inferior i superior ale liceului, filierele teoretic i vocaional, se aplic planurile-cadru
de nvmnt aprobate n anexele 1 i 2 ale prezentului ordin.
Art .4. Planurile-cadru pentru clasele a IX-a a XII-a, ciclurile inferior i superior
ale liceului, filierele teoretic i vocaional, sunt structurate pe urmtoarele
componente: trunchi comun TC, curriculum difereniat CD, curriculum la decizia
colii CD. n trunchiul comun i n curriculumul difereniat sunt cuprinse alocrile
orare corespunztoare tuturor disciplinelor de nvmnt care se studiaz n mod
obligatoriu n cadrul unei specializri. Curriculumul la decizia colii cuprinde orele
alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare proprii fiecrei uniti de nvmnt.
Art .5. (1) La toate profilurile i specializrile din cadrul filierelor teoretic i
vocaional, pentru care se organizeaz nvmnt n limbile minoritilor naionale, n
planurile-cadru de nvmnt pentru clasele a IX-a a XII-a de liceu se include n
cadrul ariei curriculare Limb i comunicare disciplina limba i literatura matern.
(2) Disciplinelor limba i literatura matern i limba i literatura romn li se aloc
acelai numr de ore, cu aceeai poziie n planul-cadru n trunchiul comun sau n
curriculumul difereniat.
(3) Pentru nvmntul n limbile minoritilor naionale, studiul disciplinei limba
modern 2 este la decizia colii.


Art .6. (1) Planurile-cadru ale nvmntului liceal includ religia ca disciplin
colar, parte a trunchiului comun; elevul, cu acordul prinilor sau al tutorelui legal
instituit, alege, pentru studiu, religia i confesiunea.
(2) La solicitarea scris a prinilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate s
nu frecventeze orele de religie; n aceast situaie, elevul i alege pentru studiu, n locul
disciplinei religie, o disciplin opional.
Art .7 . (1) n nvmntul liceal se pot organiza clase cu program de s t udiu
int ensiv al unei limbi moderne. La aceste clase se aloc 4 ore pe sptmn pentru
studierea disciplinei limba modern 1, ore n care se includ i cele prevzute n
trunchiul comun (TC) i, dup caz, n curriculumul difereniat (CD).
(2) Pentru clasele cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne,
predarea disciplinei limba modern 1 se organizeaz pe grupe, cu respectarea
prevederilor legale.
Art .8. (1) n nvmntul liceal se pot organiza clase cu program de st udiu n
regim bilingv. La aceste clase se aloc, pentru disciplina limba modern 1, cte 5 ore pe
sptmn, ore n care se includ i cele prevzute n trunchiul comun (TC) i, dup
caz, n curriculumul difereniat (CD).
(2) La clasele cu program de studiu n regim bilingv se aloc, de asemenea, cte
o (una) or pe sptmn n fiecare an de studiu, pentru studierea geografiei n
clasa a IX-a , a istoriei n clasa a X-a , i a elementelor de cultur i civilizaie n
clasele a XI-a i a XII-a , specifice spaiului lingvistic respectiv. Aceste discipline sunt
incluse n aria curricular Om i societate i sunt predate n limba modern 1. Orele
pentru studiul disciplinelor menionate se aloc din curriculumul la decizia colii (CD).
(3) n situaia n care cele 5 ore alocate disciplinei limba modern 1, prevzute la
alin. (1), i ora alocat disciplinelor prevzute la alin. (2), nu pot fi asigurate integral din
trunchiul comun (TC), curriculumul difereniat (CD) i prin alocarea de ore din
curriculumul la decizia colii (CD), diferena de ore necesare se aloc prin depirea
numrului maxim de ore prevzute n planul-cadru pentru specializarea respectiv.
(4) Pentru clasele cu program de studiu n regim bilingv, predarea disciplinei
limba modern 1 se organizeaz pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.
Art .9 . n nvmntul liceal se pot organiza clas e de mat emat ic-informat ic,
int ensiv informat ic. La aceste clase, pentru disciplina informatic se aloc 3 ore pe
sptmn din cadrul CD. Cele 3 ore alocate pentru studiu se realizeaz n laboratorul
de informatic, pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.
Art .10. (1) n cazul colilor/ claselor la care predarea se face n limbi ale
minoritilor naionale, pentru clasele menionate la art. 7, 8 i 9, numrul total de ore pe
sptmn poate depi numrul maxim de ore pe sptmn prevzut n planul-cadru
de nvmnt corespunztor specializrii, care este cuprins, dup caz, n anexa 1 sau n
anexa 2 ale prezentului ordin.
(2) Pentru buna funcionare a claselor prevzute la art. 7, 8 i 9, conducerile unitilor
de nvmnt i ale inspectoratelor colare rspund direct de asigurarea condiiilor
necesare desfurrii activitii didactice pentru aceste clase, fr a afecta procesul
instructiv-educativ pentru celelalte clase din unitatea de nvmnt respectiv.


Art .11. (1) Pentru constituirea i pregtirea formaiilor sport ive i/ sau
art ist ice reprezentative ale colilor, participante la competiiile intercolare se poate
aloca, n afara orarului zilnic, n funcie de resursele materiale i umane ale unitii de
nvmnt, un numr de 2 ore pe sptmn, pentru formaia sportiv, pe coal.
Aceste ore intr n norma didactic a profesorului i se nregistreaz n condic.
(2) numrul formaiilor sportive i/ sau artistice ale colii precum i criteriile de
constituire a acestora se aprob de ctre Consiliul de Administraie al unitii de
nvmnt, la propunerea catedrelor de specialitate.
Art .1 2. (1) Planurile-cadru de nvmnt cuprinse n anexele 1 i 2 sunt parte
integrant a curriculumului naional i reprezint ofert central obligatorie n cazul
tuturor profilurilor i specializrilor din cadrul filierelor teoretic i vocaional .
(2) Inspectoratele colare i conducerile unitilor de nvmnt rspund de
aplicarea integral i corect la clas a planului-cadru de nvmnt n vigoare,
corespunztor filierei, profilului i specializrii.
Art .1 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, se abrog urmtoarele
ordine ale ministrului educaiei: ordinul nr. 5723/23.12.2003 cu privire la aprobarea
planurilor-cadru de nvmnt pentru clasele a IX-a i a X-a; ordinul nr. 5718/22.12.2005
cu privire la aprobarea planurilor-cadru de nvmnt pentru ciclul superior al liceului;
ordinul nr. 1165/28.05.2007 pentru modificarea anexei 3.17 a ordinului ministrului
educaiei, cercetrii i tineretului cu privire la aprobarea planurilor-cadru de nvmnt
pentru ciclul superior al liceului.
Art .1 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, partea I.
Art .1 5. Secretarul de Stat pentru nvmntul Preuniversitar, Direcia General
Educaie Timpurie, coli, Performan i Programe, Direcia General nvmnt n
Limbile Minoritilor i Relaia cu Parlamentul, Direcia General Buget Finane,
Patrimoniu i Investiii, Centrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul
Preuniversitar, inspectoratele colare judeene i al municipiului Bucureti, conducerile
unitilor de nvmnt duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin.


MINISTRU,

ECATERINA ANDRONESCU


Buc uret i
Nr. : 3 3 08
Dat a: 2 . III. 2 0 0 9