Sunteți pe pagina 1din 82

Pr.

Claudiu Dumea
Simboluri liturgice
Editura Presa Bun
Iai, 2007
Imprimatur,
Petru Gherghel, episcop de Iai
Ediia a II-a reviuit! i ad!ugit!
" Copyright 2005 - Editura Presa Bun
" Copyright 2007 - Editura Presa Bun
#d. $te%a& cel 'are, 2(
)*-7000(+-Iai
,el. - %a./ 02021222327
E-mail/ editor4ercis.ro
555.ercis.ro
Descrierea CIP a #i6liotecii 7aio&ale a )om8&iei
I9#7 :7;-:70-;2:2-;0-:
Cuprins
9igle i a6revieri
7oiu&i ge&erale despre sim6ol
Preotul, sacrame&tul lui Cristos
Timpul ca semn
Ciclul a&ual
Coroa&a de <dve&t
Ieslea i steaua
C-'-#
=i&ul s%8&tului Ioa&
Ce&ua
9em&ele p!timirii
P8&a violet!
)amurile de >lorii
?um8&area pascal!
@rmele picioarelor lui Cristos
9im6olurile )usaliilor
>lorile 9%i&tei '!rii
Crucile di& cimitire
Ciclul il&ic
Locuri sfinte
9im6olistica i estetica spaiului sacru
#iserica
*ratoriul
,emplul
Domul
Colegiata
Cripta
Capela
#ailica
Catedrala
Compo&e&tele 6isericii
<triul
7arte.ul sau vesti6ulul
I&trarea
7avatele
,ra&septul
Pre6iteriul sau a6sida
9acristia
Clopot&ia
#aptisteriul
<ltarul
<ltarul i orie&tarea la rug!ciu&ea liturgic!
*r&ame&tarea altarului
>aa de altar
Crucea
?um8&!rile
>lorile
<mvo&ul i pupitrul
9cau&ul cele6ra&tului i catedra episcopului
Clopotele, toaca i clopot&ia
,a6er&acolul
Co&%esio&alul
Crede&a
?um8&area pascal!
*rga i alte i&strume&te muicale
Vase sfinte
Potirul
Pate&a
=!lul
Pala
Puri%icatorul
Corporalul
Pi.ida
*ste&soriul sau mo&stra&a
<gheasmatarul i aspersorul
Veminte i !nsemne sfinte
,u&ica
,oga
Dalmatica
Pae&ula
Pallium
<mictul
<l6a i ci&gulul
Cota
Pla&eta sau caula
Dalmatica
Pluvialul
9tola
Paliul
'itra
Crucea pectoral!
C8rAa pastoral!
I&elul
Culorile vemi&telor liturgice
Culoarea al6!
=erdele
)oul
=ioletul
7egrul
)oul
<l6astrul aur
=emi&te liturgice i pe&tru laiciB
<legorismul vemi&telor liturgice
Simboluri sonore
Cuv8&tul
C8&tarea
,!cerea
"o#i$ii i gesturi liturgice
Poiii corporale
C& picioare, cu m8i&ile ridicate
C& ge&u&chi
<eat
Cu %aa la p!m8&t
C&cli&area capului
)ug!ciu&ea cu %aa la r!s!rit
*chii ridicai spre cer
'8i&ile Dmpreu&ate
'ersul D& procesiu&e
Procesiu&i comemorative
Procesiu&i pe&ite&iale
Procesiu&i euharistice
Procesiu&i maria&e
Procesiu&i %u&e6re
Da&sul
Gesturi liturgice
Impu&erea m8i&ilor
9em&ul crucii
C&ge&u&cherea cu u& ge&u&chi
#aterea pieptului
9!rutul
9em&ul p!cii
Gestul de o%erire
Simboluri materiale %elemente materiale liturgice&
,!m8ia
?umi&a
<pa
@&tdelem&ul
>ocul
Ce&ua
P8i&ea
< m8&ca p8i&e i a 6ea vi&
>r8&gerea p8i&ii i amestecarea p8i&ii cu vi&ul
=i&ul
Prapurile
Imagi&ile
Semne religioase cretine
Palmierul
Coroa&a
=ia i ar6orele vieii
<pa vie Ecurg!toareF i petele
Cora6ia
Carul de %oc
9teaua lui Iaco6
Godiacul i cei 22 apostoli
?itera tau
<lte sem&e sacre
#i6liogra%ie
Sigle i abre'ieri
AmCartea pro%etului <mos
ApCartea <pocalipsei
c%. vei
Col9crisoarea s%8&tului apostol Pavel c!tre Colose&i
1Cor9crisoarea D&t8i a s%8&tului apostol Pavel c!tre Cori&te&i
2Cor9crisoarea a doua a s%8&tului apostol Pavel c!tre Cori&te&i
2CrCartea a doua a Cro&icilor
DanCartea pro%etului Da&iel
DtCartea Deutero&omului
Ef9crisoarea s%8&tului apostol Pavel c!tre E%ese&i
EsdCartea lui Esdra
EstCartea Esterei
etc.etcaetera
Evr9crisoarea c!tre Evrei
ExCartea E.odului
EzCartea pro%etului Eechiel
Fap>aptele <postolilor
Gal9crisoarea s%8&tului apostol Pavel c!tre Galate&i
GenCartea Ge&eei
IdtCartea Iuditei
IerCartea pro%etului Ieremia
IGMRI&stituto Ge&eralis 'issalis )oma&i
InEva&ghelia dup! s%8&tul Ioa&
IosCartea lui Iosua
IsCartea pro%etului Isaia
amCartea ?ame&taiu&ilor
lat.?ati&!
!Eva&ghelia dup! s%8&tul ?uca
evCartea ?eviticului
2Ma!Cartea a doua a 'aca6eilor
M!Eva&ghelia dup! s%8&tul 'arcu
MtEva&ghelia dup! s%8&tul 'atei
"e#Cartea lui 7ehemia
&r. &um!rul
"umCartea 7umerilor
ProvCartea Prover6elor
PsCartea Psalmilor
1Pt9crisoarea D&t8i a s%8&tului apostol Petru
2Pt9crisoarea a doua a s%8&tului apostol Petru
1R$Cartea D&t8i a )egilor
2R$Cartea a doua a )egilor
Rom9crisoarea s%8&tului apostol Pavel c!tre )oma&i
1%amCartea D&t8i a lui 9amuel
2%amCartea a doua a lui 9amuel
%C9acrosa&tum Co&cilium
%&rCartea lui #e& 9irah
.a.m.d. i aa mai departe
.u. i urm!toarele
1'&m9crisoarea D&t8i a s%8&tului apostol Pavel c!tre ,imotei
(o$iuni generale despre simbol
* dat! cu i&iierea mic!rii liturgice i mai ales a pu6lic!rii c!rii lui )oma&o Guardi&i,
%emnele sf&nte, istoricii i teologii au D&ceput s! su6li&iee importa&a i rolul sem&elor D&
liturgie. HDrumul c!tre viaa liturgic!, scria Guardi&i, &u trece doar pe calea i&%ormaiilor, ci
mai presus de toate pri& aciu&e. < o6serva cu ate&ie i a acio&a su&t activit!i %u&dame&tale
D& %aa c!rora tre6uie s! se plece toate celelalteI.
?im6aAul ome&esc &u se reduce doar la cuv8&t. 9em&ul este u& lim6aA mult mai gr!itor dec8t
cuv8&tul. El este %olosit atu&ci c8&d cuv8&tul este i&su%icie&t pe&tru a e.prima o realitate sau
u& se&time&t, i&te&si%ic8&d i prelu&gi&d cuv8&tul. C8&d omul &u e capa6il, de pild!, s!
e.prime u& se&time&t puter&ic de iu6ire pe care Dl poart! D& i&im!, pre%er! s! tac! i s! o%ere
u& 6uchet de %lori. Pri& acest sem& e capa6il s! e.prime ceea ce &u poate e.prima pri&
cuvi&tele sale. Chiar t!cerea poate co&stitui u&eori u& lim6aA mai gr!itor dec8t vor6irea. @&
mome&t de t!cere poate e.prima D& a&umite DmpreAur!ri ceea ce &u ar putea e.prima cel mai
%ulmi&a&t discurs.
De aceea c8&d moare ci&eva sau se aduce omagiu memoriei u&ui mort, durerea %ii&d at8t de
mare D&c8t &u poate %i e.primat! pri& cuvi&te, se p!strea! u& mi&ut de t!cere sau se aduce u&
6uchet de %lori. ,!cerea e.prim! mult mai 6i&e dec8t cuvi&tele durerea, co&ster&area,
compasiu&ea care u&eori este at8t de puter&ic! D&c8t paraliea! vor6irea. C& liturgie,
mome&tele de participare activ! ma.im! &u su&t acelea c8&d vocile i i&strume&tele se
del!&uie, ci mome&tele de t!cere sacr!/ t!cerea este mai e.presiv! dec8t cuv8&tul.
$tim cu toii ce este u& sem&/ sem&ul este o realitate vii6il!, ta&gi6il!, se&si6il! care &e duce
cu mi&tea la alt! realitate i&vii6il!. >umul care se D&al! D& v!duh este sem&ul vii6il al
%ocului pe care &u Dl vedemJ &ite urme pe !pad! su&t sem&e ale u&ui a&imal sau ale u&ui om
care a trecut pe acoloJ o statuie sau o cas! memorial! e sem&ul care &e duce cu mi&tea la o
perso&alitate repree&tat! pri& statuie sau care a locuit D& acea cas!. C& mod o6i&uit, sem&ele
D& liturgie se &umesc sim6oluri. C&tre u& sem& o6i&uit i u& sem& sim6ol este o mare
deose6ire/ sem&ul &e duce cu mi&tea spre o alt! realitate, dar &u co&i&e D& el realitatea pe
care o sem&i%ic!/ %umul &e duce cu mi&tea la %oc, dar &u co&i&e %ocul D& elJ statuia sau casa
memorial! &u co&i&e perso&alitatea la care &e duce cu mi&tea. 9im6olul, D& schim6, co&i&e
D& el realitatea spiritual! i&vii6il! pe care o sem&i%ic!. De aici D&v!!tura #isericii rea%irmat!
de Co&ciliul =atica& II/ D& sem&ele liturgice, D& sim6oluri, D& cele6r!rile liturgice este pree&t
Cristos, dar &u u& Cristos static, ci u& Cristos di&amic, care Di co&ti&u! lucrarea sa de
m8&tuire pe care a D&%!ptuit-o c8&d a tr!it pe p!m8&t. ,erme&ul sim6ol echivalea! cu
e.presia semn ef&!a!e.
9pu&eam c! sem&ul este u& lim6aA mai gr!itor dec8t cuv8&tul. De %apt i cuv8&tul este u&
sem&/ el sem&i%ic! i dev!luie o realitate i&vii6il!, spiritual!, pe care o ascu&de/ u& g8&d,
u& se&time&t, o tr!ire i&terioar!. Dar g8&durile cele mai pro%u&de i tr!irile i&terioare cele mai
i&te&se le pot e.prima &u cuvi&tele, ci sem&ele, sim6olurile. C8&d vor6im despre sem&e sau
sim6oluri liturgice D&elegem partea material! pe care o percepem cu simurile/ cuvi&te,
c8&t!ri, gesturi, mic!ri, rituri, p8i&e, vi&, u&tdelem&, ap!, poiii ale corpului care produc,
D&v!luie i D& acelai timp dev!luie partea spiritual!, i&vii6il! mult mai importa&t! a
liturgiei. * produc &u D& mod magic, ci pri& %ora lui Cristos pree&t D& aciu&ile liturgice. #a
chiar i o6iectele de cult su&t sem&e sau sim6oluri liturgice/ icoa&e, altar, %lori, lum8&!ri,
clopote, scau&e, amvo&, c!ri, vase, vemi&te s%i&te .a.m.d. Ele stau al!turi, au aceeai
%u&cie ca i riturile liturgice. <cest lucru Dl a%irm! co&stituia liturgic!/ Ho6iectele care
apari& cultului s! %ie D&tr-adev!r dem&e, armo&ioase i %rumoase, sem&e i sim6oluri ale
realit!ilor supra&aturaleI E%C 222F.
C& trecut, liturgia se cele6ra D& lim6a lati&! &eD&eleas! de popor. Cu re%orma liturgic! s-au
%!cut e%orturi uriae de a se traduce liturgia di& lim6a lati&! D& lim6a poporului. Poporul
D&elege acum ce se spu&e. Di& p!cate &u s-au %!cut i &u se %ac aceleai e%orturi pe&tru a
traduce D& lim6a poporului lim6aAul mult mai gr!itor al sem&elor liturgice. <vem o liturgie
6ogat! D& vor6e/ predici, i&terve&ii, D&dem&uri D&tr-u& lim6aA i&%laio&ist, raio&al, rece,
a6stract, devaloriat, supus ruti&ei, uurii il&ice i pe care pui&i Dl urm!resc. $i s-a D&t8mplat
ceva cu totul &eateptat/ tocmai dup! Co&ciliu, dup! ce liturgia s-a tradus D& lim6a poporului,
catolicii, cel pui& D& *ccide&t, dar &u &umai D& *ccide&t, au a6a&do&at 6isericile, &u mai
%recve&tea! liturgia.
C& vechea liturgie, lim6a lati&! &u era D&eleas! D& toate detaliile. Dar poporul i&tuia cu ochii
credi&ei ce se spu&ea, descoperea D& ea ceva misterios, ast%el D&c8t D&s!i lim6a deve&ea
sim6ol, iar poporul participa masiv i cu deose6it! %ervoare la ?iturghie, D&tr-o atitudi&e de
s%8&t! cutremurare D& %aa tai&ei D&%rico!toare care se s!v8rea, atitudi&e pe care &u prea o
mai vedem ast!i. <st!i &e este dat s! vedem creti&i merg8&d i ve&i&d de la Cmp!rt!a&ie
cu m8i&ile la spate, st8&d D& 6iseric! picior peste picior sau vor6i&d ca la pia!. )oma&o
Guardi&i, D& cartea ami&tit!, spu&e ci&e %ace cu adev!rat educaia i cultiv! spiritualitatea
liturgic!/ &u cel care se limitea! la u& lim6aA a6stract, discursiv, raio&al, teoretic, ci cel care
i&troduce D& lim6aAul practic, &easemuit de 6ogat i e.presiv al sem&elor liturgice/ o mam!
care, %ormat! pe co&t propriu di& pu&ct de vedere liturgic, Dl D&va! pe copil s! %ac! 6i&e
sem&ul s%i&tei cruciJ Dl %ace s! vad! D&tr-o lum8&are care arde o persoa&! care e.prim! ce
simte D& ad8&cul i&imii saleJ Dl D&va! s! stea D& casa Dom&ului cu toat! tr!irea sa uma&!. 9au
u& D&v!!tor care tr!iete, D&tr-adev!r, al!turi de elevii s!i, care Di %ace capa6ili s! simt! i s!
cele6ree dumi&ica D& ceea ce este ea cu adev!rat, ca i s!r6!torile i a&ul 6isericesc cu toate
compo&e&tele saleJ care Di %ace s! D&eleag! portalul 6isericii, clopotele, 6iserica, rogaiu&ile.
<seme&ea persoa&e ar putea s! &e spu&! cum pot deve&i via! sem&ele s%i&te. Calea care
duce la viaa liturgic!, scrie )oma&o Guardi&i, &u trece pri&tr-o simpl! i&strucie teoretic!, ci
&e-o o%er! D& primul r8&d practica, o6serv8&d i acio&8&d.
=or6i&d despre importa&a lim6aAului sim6olic, &u &umai D& liturgie, Erich >romm, scriitorul
care &u a %ost &ici creti&, &ici om al #isericii, se e.prima ast%el/ HEu co&sider lim6aAul
sim6olic ca %ii&d si&gura lim6! str!i&! pe care ar tre6ui s! o D&vee %iecare di&tre &oi. Dac! o
D&v!!m, &oi i&tr!m D& leg!tur! cu mitul, care este u&ul di&tre ivoarele cele mai
sem&i%icative ale D&elepciu&ii. C&tr-adev!r, el &e poate aAuta mult s! D&elegem o s%er! de
e.perie&! care este speci%ic uma&! D&truc8t D& co&i&ut i D& %ormele de e.primare, e comu&!
D&tregii ome&iriI.
)aporturile di&tre Dum&eeu i oame&i se 6aea! &u &umai pe lim6aAul vor6it, ci i pe
lim6aAul sem&elor. <deseori Dum&eeu vor6ete poporului s!u pri& sem&e/ s! &e g8&dim
&umai la a&umite gesturi sim6olice ale pro%eilor, iar poporul, la r8&dul s!u, r!spu&de &u
&umai pri& cuvi&te la cuv8&tul lui Dum&eeu, ci i pri& sem&e, rituri, sim6oluri.
<&tropologia moder&! pre%er! s! %oloseasc! terme&ul de sim6ol, D&truc8t acesta are o putere
&atural! de evocare a realit!ii pe care o e.prim!, D& timp ce sem&ul are o sem&i%icaie pur
co&ve&io&al! i ar6itrar!. 7oi pre%er!m s! %olosim terme&ul de sem&, iar motivul este
urm!torul/ D& ce&trul D&tregii sim6olistici liturgice stau sacrame&tele creti&e. *r, teologia
clasic! de%i&ete sacrame&tele drept sem&e e%icace, adic! sem&e care produc realitatea pe
care o sem&i%ic!. C&treaga g8&dire teologic!, de la s%i&ii p!ri&i p8&! la Co&ciliul =atica& II,
&e spu&e c! D&sui Cristos, pri& C&trupare, devi&e sacrame&t sau sem& al dum&eeirii/ pe %aa
lui str!lucete chipul lui Dum&eeu E2Cor +,(F i ci&e Dl vede pe el, Dl vede pe ,at!l EIn 2+,:FJ
c! D&s!i #iserica este sacrame&t sau sem& care ma&i%est! pree&a lui CristosJ c!
sacrame&tele, ca sem&e glo6ale, deriv! i se D&temeia! pe u&icul sacrame&t sau sem& care
este CristosJ c! di& aceste sacrame&te sau sem&e glo6ale s-au devoltat progresiv alte sem&e
pariale.
'ai pe D&eles. C8t timp a tr!it Cristos pe p!m8&t, trupul s!u ome&esc a %ost sem&ul vii6il,
sim6olul primordial care ascu&dea divi&itatea i lucrarea de m8&tuire. Ci&e ve&ea D& co&tact
direct cu Cristos avea acces la divi&itate i la m8&tuire. Cristos, D& mome&tul C&!l!rii la cer
cu trupul s!u D&viat i glori%icat, promite s! r!m8&! cu ai s!i p8&! la s%8ritul lumii. < r!mas
i r!m8&e D& co&ti&uare D& sem&ele sacrame&tale. <st%el D&c8t sem&ele sacrame&tale vii6ile
su&t Hma&us lo&gaI a lui Cristos pe care el o D&ti&de di& cer pe p!m8&t, o prelu&gire pe
p!m8&t a trupului s!u D&viat i glori%icat care a deve&it i&vii6il D& mome&tul D&!l!rii. <st%el
D&c8t, ci&e vi&e D& co&tact cu sem&ele liturgice, vi&e D& co&tact cu Cristos ca i cei care l-au
cu&oscut perso&al acum dou! mii de a&i D& urm!, av8&d acces la divi&itatea i la lucrarea de
m8&tuire care se co&ti&u! D& liturgie.
C& calea D&elegerii sem&elor liturgice pot ap!rea di%erite o6stacole. <st%el, teoria aa-&umitei
religii HD& duhI, cu r!d!ci&i care merg p8&! la g&osticii di& primele veacuri, se opu&e
ritualismului. Pe de alt! parte adepii spo&ta&eit!ii i creativit!ii liturgice co&sider! c!
sem&ele su&t D& co&tradicie cu teoria lor, D&truc8t ele cer s! %ie regleme&tate de o a&umit!
autoritate. 9e mai poate ami&ti i atitudi&ea i&dividualist! care re%u! a&gaAarea comu&itar!.
,recerea timpului i di%eritele situaii pe care le D&%ru&t! viaa liturgic! pot %ace mai pui&
tra&spare&te sem&ele liturgice. Ele pot %i um6rite de a&umite i&terpret!ri alegorice, arti%iciale.
De aceea iat! m!surile impuse de ultimul Co&ciliu/
H,re6uie or8&duite te.tele i riturile D& aa %el D&c8t s! e.prime mai clar realit!ile s%i&te pe
care le sem&i%ic!I E%C 22F.
H)iturile s! str!luceasc! pri&tr-o simplitate &o6il!J s! %ie clare pri& scurtime i s! evite
repet!rileJ s! %ie adaptate la capacitatea de D&elegere a credi&cioilor i s! &u ai6! &evoie, D&
ge&eral, de multe e.plicaiiI E%C 0+F.
HPe&tru c! D& cursul secolelor s-au strecurat D& riturile sacrame&telor i ale sacrame&taliilor
a&umite eleme&te care ast!i %ac mai pui& clare &atura i scopul lor, e &ecesar s! se %ac!
a&umite adapt!ri la ceri&ele timpului &ostruI E%C (2F.
Pe&tru o 6u&! D&elegere a sem&elor liturgice tre6uie s! i&em co&t de urm!toarele pri&cipii/
K E.ist! o a&umit! capacitate &atural! a u&or lucruri de a sim6olia a&umite realit!i. 7u
orice poate sim6olia orice. <cest lucru Dl co&stat! istoria, sociologia i psiha&alia. Pri&
urmare, tre6uie desci%rat u& a&umit lim6aA D&scris de Dum&eeu D& &atur!.
K 'aAoritatea sem&elor liturgice su&t sem&e 6i6lice i, ca atare, tre6uie v!ut ce sem&i%icaie
le d! 9%8&ta 9criptur!.
K * alt! parte di& sem&ele liturgice su&t or8&duite de #iseric!, cu autoritatea i di&
Dmputer&icirea lui Cristos. De aceea tre6uie v!ut ce sem&i%icaie le-a dat #iserica la origi&e.
K ,re6uie cu&oscute a&umite i&terpret!ri culturale ale sem&elor, i&terpret!ri care pot varia de
la popor la popor/ de pild!, doliul e sim6oliat D& Europa de culoarea &eagr!, D& E.tremul
*rie&t de culoarea al6!.
De toate aceste aspecte va i&e co&t aceast! lucrare.
De ad!ugat c! lim6aAul sem&elor &u se adresea! at8t raiu&ii, cum se adresea! cuv8&tul, dar
se adresea! D& special i&imi. I&ima cu se&sul pe care acest cuv8&t Dl are D& #i6lie, adic! %ii&a
uma&! D& totalitatea ei, trup i su%let. Cele6rarea liturgic! &u se reduce la cuvi&te i la idei. Ea
se adresea! celor ci&ci simuri ale omului pe care le a&gaAea!. <st%el proclamarea
cuv8&tului lui Dum&eeu, rug!ciu&ile, cuv8&t!rile, t!cerea a&gaAea! auul. >rumuseea
locului sacru, e.presivitatea gesturilor i atitudi&ilor corporale, pedagogia o6iectelor de cult,
imagi&ilor, culorilor, a&gaAea! v!ul. Co&tactul cu apa 6oteului, u&gerile cu u&tdelem&,
impu&erea m8i&ilor, str8&gerea m8i&ii la d!ruirea p!cii a&gaAea! pip!itul. 'irosul pl!cut al
t!m8iei, al crismei, al %lorilor a&gaAea! mirosul. P8i&ea i vi&ul primite la Cmp!rt!a&ie
a&gaAea! simul gustului.
"reotul) sacramentul lui Cristos
#iserica, D&truc8t e co&stituit! i ea di& dou! eleme&te, u&ul &atural, vii6il i altul
supra&atural, spiritual, i&vii6il, este i ea &umit! D& docume&tele Co&ciliului =atica& II
Hsacrame&t u&iversal al m8&tuiriiI. C& ea este pree&t Cristos/
HPe&tru a D&depli&i o lucrare at8t de mare, Cristos este mereu pree&t D& #iserica sa, mai ales
D& aciu&ile liturgice. El este pree&t D& Aert%a s%i&tei ?iturghii, at8t D& persoa&a preotului,
o%eri&du-se acum pri& sluAirea acestuia, el care s-a o%erit odi&ioar! pe cruce, c8t mai ales su6
speciile euharistice. El este pree&t D& sacrame&te pri& puterea sa, ast%el D&c8t, atu&ci c8&d
ci&eva 6otea!, Cristos D&sui este cel care 6otea!. Este pree&t D& cuv8&tul s!u, c!ci el este
cel care vor6ete D& timp ce se citete D& 6iseric! 9%8&ta 9criptur!. C& s%8rit, este pree&t
atu&ci c8&d #iserica se roag! i aduce laude, el care a promis/ H@&de su&t doi sau trei adu&ai
D& &umele meu, acolo su&t i eu D& miAlocul lor EMt 2;,20FI E%C 7F.
De remarcat c! primul mod de pree&! a lui Cristos se re%er! la persoa&a preotului. 'ai
D&ai&te de a se ami&ti sem&ele sau speciile euharistice ca loc al pree&ei lui Cristos, este
ami&tit! persoa&a preotului. Preotul este sacrame&tul, sem&ul vii6il al lui Cristos,
sacrame&tul misterului sacru pe care Dl cele6rea!. Cele6ra&tul devi&e sem& vii6il,
tra&spare&t, Dl arat! lumii pe Cristos pe care Dl perso&i%ic!, &u at8t pri& ceea ce spu&e D& lim6aA
discursiv/ D&dem&uri, predici, e.plicaii, ci pri& ceea ce este, pri& lim6aAul mult mai gr!itor i
mai co&vi&g!tor al sem&ului, adic! pri& modul s!u de a vor6i, de a se comporta, pri&
gesturile, activit!ile, pri& %iio&omia sa, pri& lim6aAul corpului. C& preot totul tre6uie s!
vor6easc! despre pree&a lui Cristos/ glasul di& care s! &u reulte mo&oto&ie, plictiseal!,
gra6!, lips! de e.presivitate, de i&teres, D& special c8&d proclam! eva&ghelia, mai e.act, c8&d
vor6ete Cristos c!ruia preotul Di Dmprumut! glasul.
Preotul este sacrame&tul, sem&ul vii6il al lui Cristos dac! &u spu&e rug!ciu&i, ci se roag!,
adic! se adresea! Cuiva, se adresea! lui Cristos/ rug!ciu&ile spuse cu calm, evlavie,
credi&!, ate&ie, co&ce&trare Dl descoper! celor pree&i pe acel Ci&eva cu care el este D&
dialog. Gesturile, poiiile corpului, e.presia %eei, privirea, modul de a s!ruta altarul i
eva&gheliarul, modul de a saluta poporul, de a t!m8ia, de a %ace sem&ul crucii, de a
D&ge&u&chea, de a primi i distri6ui s%8&ta Cmp!rt!a&ie, de a aduce s%8&ta tai&! di&
ta6er&acol i a o duce D&apoi, modul de a se mica di&tr-u& loc D& altul, toate acestea vor6esc
cel mai co&vi&g!tor despre Cristos pree&t D& persoa&a preotului, dac! su&t s!v8rite cu tr!ire
i&terioar!, cu dem&itate, calm, se&i&!tate, elega&!, respect, %!r! gra6!, %!r! ruti&!, %!r!
aroga&!, %!r! teatralism, %!r! ticuri, %!r! dori&a de a atrage ate&ia asupra propriei persoa&e,
care tre6uie s! dispar! pe&tru a ap!rea Cristos.
Chiar o6iectele de cult/ vasele s%i&te, c!rile liturgice, vemi&tele sacre pe care le Dm6rac!,
pri& %rumuseea, cur!e&ia, valoarea materialelor di& care su&t co&%ecio&ate tre6uie s!
vor6easc! despre pree&a lui Cristos. =emi&tele sacre pe care le poart! preotul la altar su&t
vemi&tele pe care le-a purtat D&sui Cristos, u&icul mare preot, D& viaa sa p!m8&teasc!. De
aceea, preotul &u l-ar ar!ta celor pree&i pe Cristos cel D&viat i glori%icat, Dmp!ratul
Dmp!railor dac! s-ar pree&ta la altar D& hai&e civile sau D& hai&e murdare i rupte.
E uor de o6servat c! preoii s%i&i &u au co&vi&s i co&vertit lumea pri& oratorie, tii&!,
predici %ulmi&a&te K lucruri care &u tre6uie &egliAate K ci pri& modul de a cele6ra, pri&
lim6aAul i predica sem&elor. Cei care luau parte la ?iturghiile cele6rate de s%8&tul Ioa&
=ia&&eL K care tim c! &u era %oarte dotat i&telectual K se D&torceau pro%u&d impresio&ai de
la <rs, spu&8&d/ H?-am v!ut pe Dum&eeu D&tr-u& omI. 9%8&tul <l%o&s de ?iguori, D& ultimii
a&i ai vieii, Di pierduse complet da&tura. C8&d urca la amvo&, &u se mai D&elegea &imic di&
ceea ce vor6ea, dar c8&d Dl vedea, lumea i6uc&ea D& pl8&s.
9%8&tul Padre Pio cele6ra D& %iecare dimi&ea! ?iturghia D& lim6a lati&! pe care lumea &u o
D&elegeaJ &u predica. ?iturghia lui citit! dura dou! ore. ?a ci&ci dimi&eaa, c8&d se deschidea
6iserica, lumea care atepta a%ar! toat! &oaptea, d!dea &!val! D& 6iseric! i se c!lca D&
picioare s! pri&d! loc. ,oi st!teau D&creme&ii dou! ore co&vi&i %ii&d c!, dup! %elul cum
cele6ra, Padre Pio Dl vede cu ochii trupului pe Cristos.
9criitorul %ra&ce >ra&Mois 'auriac spu&ea/ HEu &u am &evoie ca preotul s!-mi vor6easc!J Dl
privesc i Dmi este de aAu&sI. Pre%era s! mearg! D& 6isericile 6e&edicti&ilor, deoarece la
vremea aceea 6e&edicti&ii &u predicau.
Timpul ca semn
=iaa omului cu&oate di%erite %ae/ copil!ria, adolesce&a, ti&ereea, maturitatea, 6!tr8&eea.
Pe&tru %iecare di&tre aceste %ae ale vieii liturgia cu&oate a&umite sacrame&te i
sacrame&talii speci%ice. 9em& c! Dum&eeu i&tervi&e D& mod special D& a&umite %ae ale
e.iste&ei uma&e.
<celai lucru se aplic! la &atur!. Ca i D& viaa omului, D& ciclul u&ui a& sau D& ciclul u&ei ile
su&t di%erite %ae D& care di%erite eleme&te cosmice ale &aturii se &asc, se devolt!, descresc i
mor. <a cum Dum&eeu i&tervi&e D& di%erite %ae ale vieii omului, tot aa i&tervi&e D&
di%erite %ae sau mome&te ale ciclului u&ui a& sau ale ciclului u&ei ile. <ceste mome&te
privilegiate ale timpului se &umesc D& grecete (a&ro& adic! timpuri s%i&te, mome&te de
m8&tuire, deose6i&du-se de restul timpului co&siderat pro%a& i &umit D& grecete (ronos.
Ciclul anual
<&ul liturgic are raporturi str8&se cu ciclul cosmic a&ual. Di%erite %ae sau s!r6!tori ale a&ului
liturgic su&t si&cro&iate cu di%eritele %ae ale ciclului a&ual. <st%el, D& o6scuritatea i
D&tu&ericul ier&ii, la Cr!ciu&, soarele D&cepea s! devi&! mai puter&ic, &oaptea devi&e mai
scurt!, iua mai lu&g!. ?a 23 decem6rie p!g8&ii s!r6!toreau &aterea soarelui victorios.
<cestui mome&t Di corespu&de &aterea lui Isus Cristos, soarele s%i&e&iei, care a igo&it
D&tu&ericul p!catului i a adus lumii lumi&a harului i a D&v!!turii sale. C& %iecare a&, acest
mome&t al a&ului e sem&ul i&terve&iei speciale a lui Dum&eeu. C& acest mome&t se
reactualiea! harul C&trup!rii. De aceea s%8&tul ?eo&, pap!, repet! de &e&um!rate ori D&
omiliile i D& rug!ciu&ile compuse pe&tru s!r6!toarea Cr!ciu&ului/ ast!i se &ate '8&tuitorul
lumii.
Prim!vara, c8&d D&treaga &atur! D&vie, se treete la via!, e sim6olul C&vierii lui Cristos di&
mori. $i acest mome&t al ciclului a&ual este u& &ou sem& al i&terve&iei lui Dum&eeu care
reactualiea! harul C&vierii Dom&ului.
Gilelor D&sorite ale verii le corespu&de s!r6!toarea )usaliilor, iua primei recolte D& =echiul
,estame&t, iua D& care D& 7oul ,estame&t #iserica o%er! primele roade culese di& toate
popoarele de su6 cer. E sem& al u&ei &oi i&terve&ii a lui Dum&eeu care Di co&%er! #isericii o
ve&ic! ti&eree pri& primirea de &oi mem6ri D& s8&ul ei.
C& s%8rit, ciclul liturgic se D&cheie cu ilele triste de toam&! c8&d #iserica Di comemorea! pe
toi r!posaii pe&tru a %i reluat cu timpul <dve&tului, timp de spera&! i preg!tire pe&tru
&aterea soarelui drept!ii, Cristos. De %apt, ilele triste de toam&! su&t lumi&ate de spera&a
escatologic!, deoarece D& acest ultim a&otimp al a&ului #iserica &u Di comemorea! &umai pe
mori, ci o comemorea! i pe s%8&ta >ecioar! D&!lat! la cer cu trupul D&viat la s%8ritul
c!l!toriei sale pe p!m8&t precum i pe toi s%i&ii care se 6ucur! deAa de vederea lui
Dum&eeu.
9upu&8&du-&e repet!rii liturgice a&uale, &oi adopt!m sim6olul cercului, dar care &u e.prim!,
ca D& p!g8&ism, imo6ilitatea repetitiv! a ve&icei reve&iri. C& iudaism i D& creti&ism istoria
&u e circular!, ci li&iar!/ a avut u& D&ceput i va avea u& s%8rit. Ciclul sau cercul a&ual se
D&scrie D&tr-o spiral! asce&sio&al!. Cristos o%er! sem&i%icaie succesiu&ii timpului a&ual, el
este st!p8&ul timpului, D& el este ce&trat! toat! istoria oame&ilor. De aceea este pictat ca
pa&tocrator sau cro&ocrator pe 6olta ce&tral! a 6isericilor sau D& ce&trul roii a&ului, adic! D&
ce&trul odiacului circular repree&t8&d lu&ile i mu&cile speci%ice %iec!rei lu&i a a&ului.
C& tradiia creti&! e.ist! a&umite sem&e care, chiar dac! &u toate su&t sem&e liturgice, i&dic!
viual di%erite etape D& succesiu&ea a&ului liturgic i care co&tri6uie mult &u &umai la
educaia religioas! a creti&ilor, ci i la tr!irea liturgiei ca atare. Iat! c8teva di&tre ele/
Coroana de *d'ent. Culoarea verde sim6oliea! spera&a. )amurile veri de 6rad di& care
este %!cut! coroa&a K 6radul este ve&ic verde K vor6esc despre spera&a ome&irii D& ve&irea
lui 'esia i, D& ge&eral, despre spera&a creti&! care &u se veteAete &iciodat!. Cele patru
lum8&!ri, care se apri&d c8te u&a D& plus D& %iecare dumi&ic! a <dve&tului, i&dic! %lac!ra
spera&ei di& ce D& ce mai mare, pe m!sur! ce &aterea '8&tuitorului se apropie.
+eslea i steaua. H=ei g!si u& copil culcat D& iesleI. <cesta a %ost co&sem&ul dat de D&geri
p!storilor D& &oaptea Cr!ciu&ului. H<m v!ut steaua lui D& r!s!ritI, au spus magii por&ii D&
c!utarea pru&cului. <desea pro%eii spuseser!/ HPopor al lui Dum&eeu, deasupra ta va r!s!ri
o lumi&!I. Pru&cul di& iesle este lumi&a lumii. Ieslea apare prima dat! D& &oaptea de Cr!ciu&
a a&ului 2202 la Greccio, D& Italia. Ideea a %ost a s%8&tului >ra&cisc di& <ssisi. Cele dou!
a&imale pree&te l8&g! iesle &u su&t me&io&ate D& eva&ghelie, dar ele ami&tesc de reproul
%!cut de Dum&eeu D& Cartea profetulu& Isa&a/ H#oul Di cu&oate proprietarul i m!garul
cu&oate ieslea st!p8&ului s!u, dar Israel &u cu&oate, poporul meu &u D&elegeI EIs +,0F.
C,-,.. ?a Epi%a&ie, se scrie cu cret! 6i&ecuv8&tat! pe uile caselor literele C-'-#,
i&iialele cuvi&telor lati&eti C#r&stus mans&onem )ened&!at ECristos s! 6i&ecuv8&tee aceast!
locui&!F. De aseme&ea cele trei litere i&dic! i&iialele &umelor pe care tradiia le-a atri6uit
celor trei magi/ Caspar, 'elchior i #altaar.
Vinul sf/ntului +oan. 9e o6i&uiete D& special D& 6isericile germa&e ca D& s!r6!toarea
9%8&tului <postol Ioa& s! se 6i&ecuv8&tee o cup! cu vi& di& care 6eau credi&cioii la
s%8ritul ?iturghiei. ,radiia spu&e c! Ioa& a 6!ut di&tr-o cup! vi& otr!vit i &u i s-a D&t8mplat
&imicJ a r!mas D& via!. Di& vi&ul s%8&tului Ioa& se 6ea cu dori&a ca otrava p!catului s! &u &e
ati&g!. C& timp ce se o%er! cupa cu vi& se spu&e/ H#ea iu6irea s%8&tului Ioa&NI. <ceste cuvi&te
su&t o aluie la si&gurele cuvi&te pe care apostolul Ioa&, aAu&s la ad8&ci 6!tr8&ee, le mai
spu&ea credi&cioilor/ HCopilaii mei, iu6ii-v! u&ii pe aliiNI. Cel mai 6u& a&tidot Dmpotriva
otr!vii p!catului este iu6irea %rater&!.
Cenua. ?a D&ceputul Postului 'are se 6i&ecuv8&tea! ce&ua o6i&ut! di& ramurile
6i&ecuv8&tate D& dumi&ica >loriilor, care se pu&e pe cap credi&cioilor D& %orm! de cruce la
'iercurea Ce&uii. Ce&ua ami&tete omului de moarte c8&d, potrivit se&ti&ei divi&e, omul
se va pre%ace D& pra%/ HC!ci !r8&! eti i D& !r8&! te vei D&toarceI. G8&dul la moarte este u&
im6old i o i&vitaie la poc!i&!. C& timpul pe&ite&ii se Dm6r!cau D& sac i ce&u!. E pus! pe
%ru&te D& %orm! de cruce spre a ami&ti c! &umai crucea D&vi&ge p!catul i moartea. Impu&erea
ce&uii este u& rit liturgic.
Semnele p0timirii. Pe crucea care D& Postul 'are este purtat! la calea crucii de la o staiu&e
la alta su&t pree&tate toate u&eltele %olosite D& timpul p!timirii i r!stig&irii lui Cristos/
coroa&a de spi&i, 6icele c!l!ilor, piroa&ele, cioca&ul, cletele, sulia soldatului care i-a
str!pu&s coasta, trestia cu 6uretele D&muiat D& oet, arurile, scara %olosit! la co6or8rea
cadavrului de pe cruce, cocoul care a c8&tat la lep!darea lui Petru, ca i urechea lui 'alcus
t!iat! de Petru cu sa6ia. E o lecie, o catehe! vii6il!, %!cut! di& sem&e.
"/n#a 'iolet0. C& dumi&ica Patimilor E>loriiF statuile, icoa&ele, crucea D& 6iseric! su&t
acoperite cu 6uc!i de p8&! violet!. <a cum D& Postul 'are &e D&%r8&!m de la pl!cerile
stomacului, adic! de la m8&care, tot ast%el, D& sem& de poc!i&!, &e a6i&em de la pl!cerea
ochilor de a privi aceste opere %rumoase de art!. E u& %el de post i a6sti&e&! a ochilor.
1amurile de 2lorii. C& dumi&ica >loriilor se 6i&ecuv8&tea! ramurile cu care se merge D&
procesiu&e. Ele ami&tesc de ramurile t!iate de locuitorii Ierusalimului cu care acetia l-au
primit D& trium% pe Cristos, proclam8&du-l rege. Creti&ii o6i&uiesc s! Dmpodo6easc! cu
aceste ramuri r!stig&itul pe care Dl i& at8r&at D& cas! pe perete. <colo r!m8& timp de u& a&.
Ele ami&tesc perma&e&t celor di& cas! ce %el de rege este Cristos.
Lum/narea pascal0. Ca i ramurile de >lorii, lum8&area pascal! este u& sem& liturgic. Ea
este apri&s! i 6i&ecuv8&tat! D& &oaptea Patelui i r!m8&e D& pre6iteriu sau D& %aa pupitrului
p8&! D& seara )usaliilor, %ii&d apri&s! D& timpul ?iturghiei. Ea marchea! timpul pascal. C&
restul a&ului e p!strat! D& 6aptisteriu. E sem&ul D&vierii i al vieii care a D&vi&s moartea. Pe ea
se a%l! di%erite sim6oluri/ crucea cu ci%rele a&ului cure&t i literele de la D&ceputul i s%8ritul
al%a6etului grec/ al%a i omega ED&ceputul i s%8ritulF, ceea ce vrea s! spu&! c! Isus este
st!p8&ul timpului i al istoriei. Cele ci&ci cuie cu 6oa6e de cear! i t!m8ie D& cap!t D&%ipte D&
cruce reprei&t! cele ci&ci r!&i ale lui Cristos provocate la r!stig&ire.
3rmele picioarelor lui Cristos. 7u &umai D& sa&ctuarul C&!l!rii lui Isus la cer de pe 'u&tele
'!sli&ilor, ci i D& alte 6iserici, de pild!, di& Capadocia D& <sia 'ic!, se v!d t!lpile
picioarelor lui Isus, imprimate D& piatr! D& mome&tul D& care a p!r!sit p!m8&tul, D&torc8&du-se
la ,at!l s!u. <ceste urme s!pate D& piatr! &u au o valoare istoric!, ci u&a sim6olic!. =or s!
arate c! Isus Cristos &u a disp!rut de pe p!m8&t %!r! urmeJ pree&a sa e vii6il! D&c! D& lume.
Simbolurile 1usaliilor. )usaliile su&t iua de &atere a #isericii. <cest lucru Dl ami&tete
o6iceiul e.iste&t D& di%erite p!ri ale lumii ca D& iua de )usalii i&teriorul 6isericii i chiar
porile caselor s! %ie Dmpodo6ite cu iar6! proasp!t! i cre&gi veri de copaci, D& special de tei,
D&truc8t %ru&ele de tei au %orm! de lim6!, %orm! D& care Duhul 9%8&t a co6or8t asupra
apostolilor.
De aseme&ea, era D& trecut o6iceiul ca D& timpul ?iturghiei, la )usalii, D& mome&tul D& care
preotul i&to&a im&ul '!rire, s! se trimit! D& v!duh porum6ei K ami&ti&d de modul D& care a
co6or8t Duhul 9%8&t asupra lui Isus la 6ote K sau s! se aru&ce de la 6alcoa&e D& 6iseric!
asupra credi&cioilor petale roii de tra&da%iri, ami&ti&d de lim6ile de %oc de la )usalii.
2lorile sfintei -0rii. C& iua C&!l!rii 'aicii Dom&ului la cer E23 augustF este o6iceiul s! se
6i&ecuv8&tee D& 6iseric! ier6uri de leac i %lori pe care creti&ii le duc acas! i le p!strea!
cu pietate. Ele ami&tesc de 'aria, t!m!duitoarea 6ol&avilor i %loarea cea mai %rumoas! pe
care p!m8&tul a o%erit-o cerului.
Crucile din cimitire. Crucile care populea! cimitirele viitate de creti&i, D& special la iua
morilor, su&t o perma&e&t! aducere ami&te c! moartea &u poate %i D&vi&s! dec8t pri& crucea
lui Cristos, mort i D&viat.
Ciclul #ilnic
Ca i ciclul a&ual, ciclul il&ic de 2+ de ore are di%erite %ae sau mome&te care su&t adev!rate
sem&e liturgice. 9u&t i acestea timpuri s%i&te * (a&ro& K mome&te ale i&terve&iei lui
Dum&eeu, motiv pe&tru care de aceste mome&te su&t legate di& cele mai vechi timpuri
rug!ciu&ile o%iciale ale #isericii sau liturgia orelor.
Primul mome&t este cel al dimi&eii. >iecare dimi&ea!, dup! o &oapte &eagr!, pare ca o &ou!
creaie. 7atura se treete la via!. 9om&ul e ca o moarte de mic! durat!. ,reirea di& som&,
dimi&eaa, e ca o mic! D&viere di& mori. De aceea primii creti&i se adu&au D& orii ilei
pe&tru a-l pream!ri pe creator pri& rug!ciu&i i pe&tru a cele6ra C&vierea lui Cristos.
9!pt!m8&al cele6rau s%8&ta ?iturghie D& orii ilei de dumi&ic!, D&truc8t Cristos D&viase D&
dimi&eaa acestei ile. <ceast! rug!ciu&e K r!mas! i ast!i D& 6reviar cu &umele de laudele
de d&m&nea+ K creti&ii di& primele veacuri ale #isericii o %!ceau cu %aa spre r!s!rit, de u&de
r!sare soarele, sim6olul lui Cristos D&viat.
@& al doilea mome&t importa&t al ilei este seara. 9eara este ceas al desp!ririi de priete&i, de
ocupaiile o6i&uite, de gomot i agitaie i scu%u&darea D& som&ul &opii cel co&siderat %rate
cu moartea. 9eara e mome&tul care ami&tete de moartea lui Cristos. <cest mome&t este
D&soit di& cele mai vechi timpuri de ora de rug!ciu&e di& 6reviar &umit! vespere.
C&tre aceti doi poli pri&cipali ai ilei su&t D&c! trei mome&te D&soite de trei ore de rug!ciu&e
D& 6reviar &umite tert&a Eora :F, sexta Eora 22F i nona Eora 23F. $i acestea su&t sem&e ale u&or
eve&ime&te di& istoria m8&tuirii lumii. E.plicaiile le g!sim D&tr-o carte &umit! 'rad&+&a
apostol&!, scris! D& Aurul a&ului 223, de c!tre s%8&tul Ipolit )oma&ul/
H?a ora a treia E:F, dac! eti D& cas!, roag!-te i laud! pe Dum&eeuJ dac! eti D& alt! parte,
roag!-te lui Dum&eeu D& i&ima ta. C!ci la aceast! or!, Cristos a %ost 6!tut D& cuie pe cruce.
Pe&tru aceasta D& =echiul E,estame&tF legea poru&cea s! se o%ere D&totdeau&a la aceast! or!
p8i&ea pu&erii D&ai&te ca sim6ol al trupului i s8&gelui lui Cristos, i s! se Aert%easc! u& miel
&ep!tat, sim6ol al 'ielului des!v8rit. De %apt Cristos este p!storul, dar i p8i&ea care
co6oar! di& cer.
De aseme&ea roag!-te la ceasul al aselea E22F, deoarece c8&d Cristos se a%la 6!tut D& cuie pe
lem&ul crucii, iua a disp!rut i s-a %!cut u& mare D&tu&eric. De aceea, la ora aceasta s! se
%ac! o rug!ciu&e puter&ic!, imit8&d glasul celui care s-a rugat i a acoperit cu D&tu&eric
D&treaga &atur! di& caua evreilor &ecredi&cioi.
?a ora a &oua E23F s! se %ac! rug!ciu&i i laude D&delu&gate lui Dum&eeu, imit8&d %elul D&
care su%letele celor drepi Dl laud! pe Dum&eeu care este adev!r i i-a ami&tit de s%i&ii s!i,
trimi8&d Cuv8&tul s!u spre a-i lumi&a ECristos a co6or8t la cei di& lim6 la aceast! or!F. ?a
aceast! or! Cristos a %ost lovit D& coast! i a l!sat s! curg! s8&ge i ap! i a lumi&at restul ilei
p8&! searaI.
Creti&ii di& primele veacuri se sculau D& toiul &opii pe&tru rug!ciu&e. 9u&t ceasuri
escatologice de rug!ciu&e, sem&e ale ve&irii a doua a lui Cristos. Ceasuri de veghere i
ateptare D& rug!ciu&e co&%orm D&dem&urilor lui Cristos/ H9! %ie miAlocul vostru D&ci&s i
%!cliile apri&se. $i s! %ii ca &ite oame&i care ateapt! pe st!p8&ul lor s! se D&toarc! de la
&u&t!, ca s!-i deschidei D&dat! c8&d va ve&i i va 6ate la u!. >erice de servitorii aceia pe
care st!p8&ul Di va g!si veghi&d la ve&irea luiI E! 22,03-07F. Creti&ii petreceau toat!
&oaptea di&spre s8m6!t! spre dumi&ic! i s!r6!torile mai importa&te D& priveghere i
rug!ciu&e. C& ilele &oastre a mai r!mas doar privegherea di& &oaptea Patelui. Dar, D&
a&umite m!&!stiri, c!lug!rii co&ti&u! s! se scoale D& toiul &opii pe&tru rug!ciu&e. Clopotele
6isericilor care su&! de trei ori pe i marchea! trei di& mome&tele ami&tite mai sus. Dup! ce
creti&ii au D&cetat s! mai spu&! rug!ciu&ile 6reviarului, l!s8&du-le pe seama clerului, au
D&ceput s! se roage la trasul clopotului rug!ciu&ea C&gerul Dom&ului.
Locuri sfinte
Creti&ismul, spre deose6ire de celelalte religii, &u are &ici u& loc s%8&t e.clusiv D& a%ara
c!ruia creti&ii s! &u se poat! ruga sau s! &u poat! s!v8ri s%i&tele sluA6e. 7atura D&treag! este
a lui Dum&eeu. 9%8&tul $te%a&, primul martir, spu&ea D&tr-o discuie cu evreii/ HCel PreaD&alt
&u locuiete D& l!cauri %!cute de m8i&i ome&eti, cum ice pro%etul/ cerul este scau&ul meu
de dom&ie i p!m8&tul este ater&utul picioarelor mele. Ce %el de cas! Dmi vei idi voi mieBI
EFap 7,+;-+:F. Pe&tru creti&ii de la D&ceput adev!rata locui&! a lui Dum&eeu, adev!ratul
templu &u era &ici cel de la Ierusalim, &ici templele p!g8&e, ci >iul lui Dum&eeu %!cut om.
Cristos a spus/ HEu voi d!r8ma templul acesta %!cut de m8i&i ome&eti i D& trei ile voi ridica
u& altul care &u va %i %!cut de m8i&i ome&etiI EM! 2+,3;F. HDar el vor6ea despre templul
trupului s!uI EIn 2,20F. Cristos %usese &u &umai templu, ci D& acelai timp i preot i victim!
i altar. Cum D&s! creti&ii su&t mem6rele trupului al c!rui cap este Cristos, devi& ei D&ii
temple ale lui Dum&eeu, preoi, altare i Aert%e vii. 9%8&tul Petru le scria primilor creti&i/ H$i
voi, ca &ite pietre vii, su&tei idii ca s! %ii o cas! duhov&iceasc!, o preoie s%8&t! i s!
aducei Aert%e duhov&iceti, pl!cute lui Dum&eeu pri& Isus CristosI E1Pt 2,3F. Iar s%8&tul
Pavel le scria )oma&ilor/ H=! D&dem& aadar, %railor, pe&tru D&durarea lui Dum&eeu, s!
aducei trupurile voastre ca o Aert%! vie, s%8&t!, pl!cut! lui Dum&eeu/ acesta va %i di& partea
voastr! u& cult duhov&icescI ERom 22,2F.
>aptul c! adepii lui Cristos, creti&ii, &u-i co&struiau temple Di %!ceau pe p!g8&ii timpului
s!-i acue de ateism. Ceea ce D&s! &u D&sem&! c! primii creti&i &u se D&tru&eau D& a&umite
locuri pe&tru a s!v8ri sluA6ele lor religioase.
Simbolistica i estetica spa$iului sacru
HEdi%iciile s%i&te i o6iectele care apari& cultului divi& s! %ie dem&e, %rumoase, cu adev!rat
sem&e i sim6oluri ale realit!ilor supra&aturaleI EIGMR 2;;F.
H9em&ele de care se %olosete liturgia sacr! K i&clusiv edi%iciul 6isericii K su&t alese de
Cristos sau de #iseric! pe&tru a %ace cu&oscute realit!ile i&vii6ileI E%C 00F.
Di& cele dou! te.te citate mai sus reult! dou! lucruri. Primul/ edi%iciile de cult, 6isericile i
toate o6iectele de cult di& 6iserici su&t adev!rate sem&e i sim6oluri care D&v!luie i
dev!luie D& acelai timp realit!i supra&aturale, i&vii6ileJ sem&e i sim6oluri liturgice e.act
ca te.tele de rug!ciu&e sau gesturile, poiiile, riturile %olosite D& cele6r!rile liturgice. <l
doilea lucru/ 6isericile i o6iectele care apari& cultului divi&, %ii&d, ca s! spu&em aa,
Dm6r!c!mi&tea pus! pe umerii lui Dum&eeu, ele tre6uie s! %ie dem&e i %rumoase, aa cum
se cuvi&e s! %ie Dm6r!c!mi&tea lui Dum&eeu, ivorul oric!rei %rumusei.
#iserica este !asa lu& Dumnezeu i D& acelai timp !asa !omun&t+&& adu&ate. Di& mome&tul D&
care creti&ii au do68&dit li6ertatea D& secolul al I=-lea, ei au co&struit l!cauri de cult
somptuoase, ca pe &ite mo&ume&te D& ci&stea lui Dum&eeu, e.presii ale se&time&telor lor
de respect i adoraie %a! de Dum&eeu.
Dar dac! p!g8&ii i evreii acce&tuau importa&a spaiului sacru ca locui&! a divi&it!ii, D&
se&sul c! pro%a&ii Epro fano D&seam&! cel care st! D& %aa templuluiF &u putea i&tra D& sa&ctuar,
creti&ii au v!ut di&totdeau&a D& l!caul de cult totodat! casa comu&it!ii. Desigur c! l!a,ul
de !ult e mai pui& importa&t dec8t comu&itatea/ HParietes &o& %aciu&t christia&osI E7u
pereii Di %ac pe creti&iF, scria s%8&tul Iero&im. Cu toate acestea, edi%iciul sacru aAut!
!omun&tatea s! ia act de propria sa ide&titate i creea! o atmos%er! agrea6il! pe&tru
cele6rare.
<adar, edi%iciul sacru cu toate o6iectele de cult di& el, pe l8&g! %aptul c! i&dic! pree&a lui
Cristos i este u& sim6ol al misterului lui Cristos, este u& sim6ol al comu&it!ii, al #isericii
idite di& pietre vii. )itualul co&sacr!rii 6isericii E2:77F &e o%er! o lectur! sim6olic! a
edi%iciului sacru, repet8&d cu i&siste&!/ HC&truc8t este co&strucie vii6il!, 6iserica-edi%iciu
este u& sem& Eu& sim6olF al #isericii peregri&e pe p!m8&t i al #isericii aAu&s! deAa %ericit! D&
cerI E&r. ;3F. #iserica este 6i&e co&struit! &umai dac! pri& modul D& care su&t dispuse
%ormele i spaiile, re%lect! comu&itatea care cele6rea!/ o comu&itate u&it! orga&ic i D&
acelai timp structurat! ierarhic. E ceea ce cere i IGMR/ HPoporul lui Dum&eeu, care se
adu&! pe&tru ?iturghie, %ormea! o comu&itate orga&ic! i ierarhic! e.primat! pri& di%erite
o%icii i aciu&i pe&tru %iecare parte a ?iturghiei. Pri& urmare, Dmp!rirea ge&eral! a 6isericii
tre6uie s! se %ac! ast%el D&c8t s! prei&te o imagi&e a adu&!rii D&tru&iteI E&r. 2:+F. 9-a spus, pe
6u&! dreptate, c! 6iserica-edi%iciu este Hteologie scris! D& piatr!I. ?a co&sacrarea u&ei 6iserici
Esau a 6oteului 6isericii cum se spu&ea D& trecutF g!sim aceleai r&tur& pe care le g!sim i la
i&iierea sau 6oteul persoa&elor/ ap cu care este stropit!, !r&sma cu care este u&s!,
-nsemnarea cu s%8&ta cruce, rug!ciu&i de !onsa!rare/ ast%el ea devi&e sim6ol al acelui corp
orga&ic u&it i D& acelai timp structurat ierarhic, care este #iserica vie a lui Cristos.
7ormele liturgice cer ca 6isericile, D& %elul D& care su&t co&struite i ame&aAate s! %ie
fun!+&onale/
H@& ara&Aame&t corespu&!tor al 6isericii i al D&tregii sale am6ia&e, care s! corespu&d! 6i&e
la &evoile timpului &ostru, cere s! se i&! seama &u &umai de ceea ce apari&e D& mod direct
s!v8ririi aciu&ilor s%i&te, ci i de tot ceea ce %avoriea! participarea comod! a
credi&cioilor, dup! cum se procedea! la ame&aAarea altor locuri de D&tru&ireI EIGMR 2:0F.
* 6a&c!, u& teatru, o oper!, o sal! de co&%eri&e sau de co&certe i alte edi%icii desti&ate
D&tru&irilor pu6lice tre6uie s! %ie %u&cio&ale. ?a o 6iseric! &u e su%icie&t! %u&cio&alitatea/
mai importa&t! i a6solut &ecesar! este %u&cia ei sim6olic!. Ea tre6uie s! e.prime valorile
supra&aturale care se cele6rea! D& ea/ pree&a lui Cristos i a realit!ilor supra&aturale care
se s!v8resc precum i dem&itatea preoeasc! a comu&it!ii creti&e. ,oate stilurile artistice
ale 6isericilor D& decursul istoriei/ preroma&ic, roma&ic, 6ia&ti&, gotic, 6aroc, moder& i&
co&t de aceste dou! criterii, cu du6lul lor sim6olism/ cas! a lui Dum&eeu i cas! a
comu&it!ii D&tru&ite. @&ele au acce&tuat u& sim6ol, altele alt sim6ol. De pild!, 6isericile
6ia&ti&e, cu cupolele lor circulare, au u& caracter cata%atic/ Dum&eeu co6oar! asupra
poporului s!uJ catedralele gotice, catolice, lu&gi, D&guste i %oarte D&alte, au o di&amic!
asce&sio&al!, apo%atic!/ poporul D&tru&it se D&al! spre Dum&eeu.
?im6aAul sim6olic al 6isericii se adresea! &u &umai poporului care se adu&! pe&tru
cele6rare, ci i celor de a%ar! care &u i&tr! D& ea. * 6iseric! este o predic!, t!cut!, dar
co&ti&u!, i o i&vitaie la valorile pe care Cristos le o%er! ome&irii. C&tr-u& %el, ea vestete
lumii eva&ghelia pri& %ormele i pietrele sale. Pietrele vor6esc, cum spu&e Cristos D&
eva&ghelie, comu&ic8&d tuturor oame&ilor u& mesaA de credi&! i spera&!.
>ii&dc! su&t sem&e i sim6oluri ale realit!ilor supra&aturale, edi%iciile s%i&te i o6iectele care
apari& cultului divi& tre6uie s! %ie dem&e i %rumoase. H>rumuseea este &umele liturgic al
lui Dum&eeuI EDostoevsOiF. C& liturgie estetica &u este %acultativ!. Ea cere ca D& locul u&de
se cele6rea! pri&tr-o ilumi&are adecvat!, pri& ordi&ea, armo&ia de a&sam6lu, pri& cur!e&ia
des!v8rit!, pri& %ormele u&ei arte aute&tice s! se creee o atmos%er! primitoare i pl!cut!J
aa cum era ce&acolul D& care Isus a cele6rat prima ?iturghie/ Ho odaie mare la etaA, g!tit!I,
Dmpodo6it! de s!r6!toare E! 22,22F, sau locul u&de se D&tru&ea comu&itatea cu apostolul
Pavel la ,roa pe&tru %r8&gerea p8i&ii EFap 20,;F. >rumuseea, estetica are lim6aAul ei propriuJ
vor6ete despre misterul care se cele6rea!. Ea vi&e de la Dum&eeu i co&duce la Dum&eeu
care este pree&t D& cele6r!rile liturgice. C&truc8t Cristos e pree&t D& liturgie, Di d!m per%ect!
dreptate lui DostoevsOi c8&d spu&e c! H%rumuseea va salva lumeaI. C& mesaAul adresat de
Co&ciliu artitilor se scoate D& evide&! lim6aAul %rumuseii D& liturgie/ H=oi ai co&tri6uit la
traducerea mesaAului divi& D& lim6aAul %ormelor i al %igurilor, %!c8&d s! %ie vii6il! lumea
i&vii6il!I.
>rumuseea D& liturgie &e ami&tete pe de o parte de Hparadisul pierdutI cu 6ucuria,
%rumuseea, ordi&ea, armo&ia, echili6rul di&tre D&ceputJ pe de alt! parte &e ami&tete de
!erur&le no& ,& pm.ntul nou care este desti&ul &ostru al tuturor, D& care va dom&i armo&ia i
%rumuseea des!v8rit!. >rumuseea D& spaiul sacru tre6uie s! lase celor care particip! la
cele6rare impresia paradisului a&ticipat.
?ege&da legat! de D&creti&area ruilor arat! %ora de co&vi&gere a lim6aAului estetic D&
liturgie. Pri&ul =ladimir, &e%ii&d decis ce religie s! adopte pe&tru poporul s!u, a trimis
crai&ici la di%erite co&%esiu&i spre a vedea cum arat! sluA6ele lor religioase/ u&de va co&stata
c! sluA6ele su&t cele mai %rumoase, D&tr-acolo se va D&drepta cu poporul s!u. Crai&icii trimii
la #ia&, care au asistat la ?iturghia di& catedrala H9%8&ta 9o%iaI au %ost cei mai
co&vi&g!tori/ H7u tim, au raportat ei la D&toarcere, dac! eram D& cer sau pe p!m8&tI.
Estetica liturgic! &u se adresea! doar ochilor, ci tuturor simurilor, D& special auuluiJ o
muic! %rumoas!, armo&ioas! D& cele6rare are lim6aAul ei propriu, %oarte co&vi&g!tor.
>rumuseea este u& mod de a e.prima stima, respectul %a! de valorile supra&aturale care se
cele6rea!.
Este u& lucru recu&oscut de toat! lumea c! D& liturgia actual! simul %rumuseii &u este prea
devoltat. Cele6r!rile au deve&it mai raio&ale, mai participate, mai ver6aliste, se pu&e acce&t
pe validitate, pe %u&cio&alitate, pe practicitate i chiar pe comoditate, dar este &egliAat!
valoarea estetic! D& ceea ce privete muica i c8&t!rile, spaiile sacre D& care se cele6rea!,
precum i riturile D& a&sam6lul lor.
C& di%eritele ma&i%est!ri ale culturii actuale se &otea!, D& lumea proaic! i preocupat! doar
de 6u&!starea material! D& care tr!im, dori&a acut! a reD&toarcerii la art!. ?umea poate s!
tr!iasc!, cum ar spu&e DostoevsOi, %!r! &emi, %!r! e&glei, %!r! america&i, cu at8t mai mult
%!r! rui, %!r! politicie&i, %!r! satelii i %!r! i&ter&et, dar &u poate s! tr!iasc! %!r! %rumusee.
@& om ca 'arcuse, at8t de a&gaAat D& pro6lemele socio-politice ale timpului &ostru, cu pui&
timp D&ai&te de a muri, D& a&ul 2:7:, a adresat ti&erilor i&vitaia de a recupera dime&siu&ea
estetic! a vieii.
#iserica, promotoare D&totdeau&a D& trecut a adev!ratei arte, recu&oate D& ultima vreme c!
e.ist! o ruptur!, u& divor D&tre art! i #iseric!, i D&cearc! o reco&ciliere. <ceast! D&cercare a
%!cut-o D& special papa Paul al =I-lea, dup! cum reult! di& di%erite discursuri D& care se
adresea! artitilor. Deose6it de impresio&a&t este mesaAul %i&al pe care Co&ciliul =atica& II
Dl adresea! artitilor/ H<ceast! lume D& care &oi tr!im are &evoie de %rumusee pe&tru a &u
c!dea D& disperare. >rumuseea, ca i adev!rul, aa! 6ucuria D& i&imile oame&ilor i e u& rod
preios care reist! la uura timpului, care u&ete ge&eraiile i le %ace s! comu&ice D&tru
admiraieI.
De aseme&ea, papa Ioa& Paul al II-lea a e.primat D&dem&ul reD&toarcerii la art!, vor6i&d
despre H&ostalgia %rumuseiiI la omul de ai. C& a&ul 2:;2, papa a %!cut u& gest cu adev!rat
sim6olic/ l-a 6eati%icat pe u& mare pictor, u& %rate domi&ica& di& secolul al P=-lea, Giova&&i
da >iesole, cu&oscut D& ge&eral cu &umele de #eato <&gelico sau >ra <&gelico, care a tiut s!
u&easc! o art! i&e%a6il!, u&iversal recu&oscut!, cu o via! cu adev!rat eva&ghelic! i s%8&t!.
Cum a spus papa cu ocaia 6eati%ic!rii, #eato <&gelico a tr!it viaa de credi&! D& per%ect!
armo&ie cu ge&iul s!u artistic/ HI&tegritatea des!v8rit! a vieii i %rumuseea cvasidivi&! a
imagi&ilor pe care le-a pictat D& special pe cele ale >ecioarei 'ariaI. C& timp ce co&%raii s!i
di& *rdi&ul Predicatorilor predicau cu cuv8&tul, #eato <&gelico predica i co&ti&u! s!
predice vestea cea 6u&! a lui Cristos cu picturile sale ge&iale. C& rug!ciu&ea liturgiei di&
s!r6!toarea %ericitului >ra <&gelico E2; %e6ruarieF su&tem i&vitai s!-l pream!rim pe
Dum&eeu care l-a i&spirat i l-a aAutat Hs! &e pu&! D& %aa ochilor pacea i 6ucuria
paradisuluiI.
<ceast! 6eati%icare a primului artist de valoare mo&dial! ridicat la ci&stea altarelor avea s!
arate c! &u este alt! posi6ilitate de eli6erare de su6 tira&ia utilului i %u&cio&alului D& liturgie
dec8t reD&toarcerea la %rumuseea artistic!. Pe&tru a realia acest deiderat al #isericii
co&diia este educaia artistic! a clerului pe care o cere Co&ciliul/
HC& timpul studiilor %iloo%ice i teologice, clericii vor %i i&struii asupra istoriei i evoluiei
artei sacre, precum i asupra pri&cipiilor s!&!toase pe care tre6uie s! se 6aee operele de art!
sacr!, ca ast%el ei s! apreciee i s! p!stree mo&ume&tele ve&era6ile ale #isericii i s! poat!
da s%aturi potrivite artitilor pe&tru realiarea operelor lorI E%C 22:F.
.iserica
C& mod cu totul e.cepio&al, D& lim6a rom8&! cuv8&tul 6iseric! provi&e de la cuv8&tul
)as&l&!a. C& schim6, aproape toate lim6ile p!m8&tului au preluat, D& di%erite %orme, cuv8&tul
lati& e!!les&a care la r8&dul s!u provi&e di& cuv8&tul grecesc e((aleo care D&seam&! a
co&voca, a chema. <adar, 6iserica D&seam&! D& primul r8&d acel grup de oame&i adu&at di&
di%erite p!ri la chemarea lui Cristos. Cu acest D&eles Dl %olosete Cristos c8&d spu&e/ H$i pe
aceast! piatr! voi idi #iserica meaI. @lterior a primit &umele de 6iseric! i cl!direa
material!, vii6il!, D& care creti&ii se adu&au pe&tru rug!ciu&e i sluA6ele religioase. <ceste
cl!diri materiale &umite 6iserici au deve&it sem&ul, sim6olul #isericii spirituale care este
comu&itatea creti&ilor. Pe&tru Ci&a cea de tai&!, adic! pe&tru cele6rarea primei ?iturghii,
Isus a voit s! ai6! la dispoiie o odaie mare cu covoare pe Aos EMt 2+,2F i Dmpodo6it! E!
22,22F. 9%8&tul Pavel a cele6rat la ,roa D&tr-o odaie la etaAul D& care se g!seau multe lumi&i
EFap 20,;F. <adar, la D&ceput i, D& co&ti&uare D& timpul prigoa&elor, creti&ii se adu&au
pe&tru sluA6ele religioase D& casa u&uia sau altuia di&tre ei. <du&!rile creti&ilor se i&eau D&
sala de la etaA reervat! i ast!i marilor s!r6!tori ale %amiliei. * aseme&ea cas! se &umea
domus e!!les&ae/ casa adu&!rii, sau domus Dom&n&!a / casa Dom&ului, sau simplu e!!les&a
/ #iseric!. C& lim6a greac!/ o&(&a (0r&a(e sau prescurtat (0r&a(on ED& lim6a lati&!
dom&n&!umF. ,erme&ul s-a aplicat 6isericii la popoarele germa&ice 1&r!#e2 C#ur!# etc. i la
cele slave, D& timp ce cuv8&tul ecclesia a %ost adoptat D& lim6ile roma&ice.
C& secolul al doilea, c8&d &um!rul credi&cioilor a crescut, aceste case do&ate de a&umite
%amilii, erau %olosite D& D&tregime sau cel pui& c8teva camere e.clusiv pe&tru cult. Ele purtau
&umele do&atorilor. 'ai t8riu, c8&d 6isericile au primit &ume de s%i&i, do&atorii au i&trat i
ei D& cale&darul s%i&ilor. @ltima re%orm! liturgic! i-a scos di& cale&dar. @&a di&tre casele
creti&e tra&s%ormat! D& 6iseric! s-a descoperit la Dura Europos E9iriaF. Datea! di& a&ul 202
sau 200. C& odaia cea mare se presupu&e c! se cele6ra s%8&ta ?iturghie. @&a di&tre camere a
%ost tra&s%ormat! D& 6aptisteriu. <ici se g!sete u& vas 6aptismal D& %orm! de sarco%ag cu u&
6aldachi& aeat pe dou! coloa&e. Pe perei se pot vedea pictate imagi&i 6i6lice di& =echiul i
di& 7oul ,estame&t.
Dup! ce Dmp!ratul Co&sta&ti& cel 'are a dat li6ertate creti&ilor, acetia au putut s!-i
co&struiasc! 6iserici &umeroase, gra&dioase, %rumos Dmpodo6ite. Ca model pe&tru &oile
6iserici a %ost luat! 6ailica roma&!, adic! acele cl!diri co&struite D& epoca imperial!, de
o6icei D& apropierea %orului, care serveau drept tri6u&ale sau localuri pe&tru a%aceri. Creti&ii
au evitat s! ia drept model pe&tru l!caurile de cult templul p!g8&, D&truc8t templul p!g8& era
de o6icei mic/ D& ele se g!seau statui ale eului i preoii, poporul st8&d a%ar!. #iserica, D&
schim6, tre6uia s! ad!posteasc! tot poporul. ,ot dup! pacea lui Co&sta&ti&, 6aptisteriul a %ost
separat de 6iseric!. #iserica era reervat! cele6r!rii ?iturghiei, iar 6aptisteriul preg!tirii
catehume&ilor i cele6r!rii #oteului. De aseme&ea, dup! pacea lui Co&sta&ti&, creti&ii au
D&ceput s! se adu&e D& mausoleele sau capelele de pe mormi&tele martirilor &umite mart0r&on
sau memor&a pe&tru a se ruga sau a cele6ra Euharistia.
4ratoriul. C!lug!rii, care tr!iau iolai de lume, aveau propriul l!ca de cult &umit oratoriuJ
era reervat lor &umai pe&tru rug!ciu&e, dup! cum i&dic! i &umele Eoratoriu vi&e de la
cuv8&tul orare Q a se rugaF. Pe&tru ?iturghia de dumi&ic!, mo&ahii ve&eau la 6iserica
parohial!. <seme&ea oratorii e.istau i D& casele u&or creti&i mai D&st!rii. Este echivale&t cu
capela. >ii&dc! D& oratoriul s%8&tului >ilip 7eri era %oarte mult cultivat! muica, cuv8&tul
oratoriu i&dic! i u& ge& muical.
'erit! s! %ie me&io&ate i alte de&umiri pe care u&eori le poart! l!caurile de cult. <cestea
su&t/
Templul Elat. templumF. ,erme&ul vi&e de la grecescul temne&n Q a t!ia, a separa. I&iial
desem&a o 6ucat! de p!m8&t separat de restul tere&ului pe&tru a %i dedicat, ca p!dure sacr!
sau ca edi%iciu, u&ei divi&it!i. Creti&ii de la D&ceput au %olosit acest terme& atri6ui&du-l
&umai lui Cristos i comu&it!ii creti&e. Dar mai t8riu cuv8&tul a %ost %olosit D& te.tele
liturgice ale s%i&irii sau ale a&ivers!rii s%i&irii u&ei 6iserici.
5omul. Cuv8&tul deriv! de la domus episcopalis E!asa ep&s!opulu&F. I&iial se re%erea la
capela di& casa episcopului. ?a D&ceputul evului mediu, D& u&ele p!ri cuv8&tul s-a aplicat i
la 6iserica episcopului, %ii&d echivalat cu !atedral. @&ele 6iserici au primit acest titlu
o&ori%ic %!r! a %i reedi&! episcopal!.
Colegiata. E 6iserica u&ui colegiu de ca&o&ici, alii dec8t cei episcopali. C& !rile germa&ice
se mai spu&e i 'R&ster Elat. monaster&umF. @&eori aseme&ea 6iserici deve&i&d reedi&a
episcopal!, colegiat! sau 'R&ster este echivale&t cu catedral!.
Cripta. 7umele deriv! de la camera mortuar! u&de era D&morm8&tat u& martir, &umit i
martLrium sau co&%essio sau memoria. @lterior aceasta s-a tra&s%ormat D& 6iseric!. Deasupra
criptei s-a co&struit pre6iteriul iar pardoseala 6isericii s-a D&!lat la &ivelul ei. C&tre &avat! i
cript! s-a creat u& spaiu cu trepte ca s! se poat! co6orD D& cript!. Edi%iciul su6tera& ame&aAat
su6 6iseric! pe&tru cele6r!rile liturgice se &umete cript!, chiar dac! acolo &u se g!sesc
mormi&te ale martirilor sau ale altor s%i&i.
Capela. Cuv8&tul e dimi&utivul cuv8&tului lati& !appa / ma&tie. E vor6a de ma&tia pe care o
Dm6r!cau cei care spu&eau o%iciul D& cor. )egii %ra&ci i&dicau cu acest cuv8&t locul D& care se
p!stra lege&dara ma&tie a s%8&tului 'arti&, episcop de ,ours, la curtea regal! di& Paris
E%a&nte C#apelleF. <poi capele s-au &umit l!caurile de cult de la palatele i castelele
se&iorilor. Preoii care le deserveau se &umeau capela&i, iar corurile care c8&tau D& ele se
&umeau i ele capele. ,ot D& evul mediu au D&ceput s! se co&struiasc!, D& 6isericile mai mari,
capele desti&ate o%icierii #oteului, 9poveilor, adu&!rilor liturgice reervate u&or grupuri
mai restr8&se. <st!i, D& ge&eral, pri& cuv8&tul capel! se D&elege acel l!ca de cult care &u
are statutul Auridic de parohie. <seme&ea capele se g!sesc la locurile de peleri&aA, D&
semi&arii, spitale, D&chisori, cimitire.
.a#ilica. Dac! D& lim6a rom8&!, aa cum am ami&tit, cuv8&tul 6iseric! vi&e de la )as&l&!a i
&u de la e!!les&a, cuv8&tul 6ailic! este atri6uit u&or 6iserici care, datorit! importa&ei i
valorii lor, se 6ucur! de prerogative speciale. Ele su&t de dou! categorii/ maAore i mi&ore.
Di& prima categorie %ac parte patru 6ailici di& )oma/ H9a& Giova&&iI di& ?atera&, H9a&
PietroI di& =atica&, H9a&ta 'aria 'aggioreI, H9a& Paolo >uori le 'uraI. Di& a doua
categorie %ac parte u& &um!r mai mare de 6iserici, %ie di& )oma, %ie di& a%ara ei.
Catedrala. #iserica D& care sluAete episcopul se &umete catedral!, D&truc8t D& ea se a%l!
catedra, adic! scau&ul episcopal. Di& cele mai vechi timpuri, D&ai&te de a %i %olosite ca
l!cauri de cult, 6isericile su&t 6i&ecuv8&tate sau s%i&ite pri&tr-o ceremo&ie special!.
*rice 6iseric! poate %i &umit! casa Dom&ului D&truc8t Cristos este pree&t D& toate aciu&ile
liturgiceJ el a promis c! atu&ci c8&d doi sau mai muli se adu&! D& &umele lui este pree&t i
el D& miAlocul lor. 9e poate spu&e ast%el c! &u 6iserica Di s%i&ete pe oame&i, ci oame&ii
s%i&esc 6iserica.
9luA6ele s%i&te, i&clusiv s%8&ta ?iturghie, pot %i s!v8rite &u &umai D& 6iseric!, ci i D& aer
li6er, D&truc8t, aa cum am ami&tit, D&tregul u&ivers este casa lui Dum&eeu. De aseme&ea ele
se pot s!v8ri i D& case particulare, pe&tru s%8&ta ?iturghie cer8&du-se apro6area episcopului.
)espectul %a! de s%8&ta ?iturghie cere ca ea s! &u se i&! &iciodat! D& camera de dormit.
Componentele bisericii
#iserica material! este u& sem& al #isericii D& D&elesul strict i adev!rat al cuv8&tului, adic!
sem& i imagi&e a #isericii ca trup mistic al lui Cristos. Dar dup! cum D& #iseric!, dup!
D&v!!tura s%8&tului Pavel, su&t %u&cii i roluri di%erite, la %el i edi%iciul 6isericii tre6uie s!
re%lecte aceast! diversitate de %u&cii i roluri. De aceea, &oua re%orm! liturgic! sta6ilete cu
privire la modul de co&struire a 6isericilor/
HPoporul lui Dum&eeu, care se adu&! pe&tru ?iturghie, %ormea! o comu&itate orga&ic! i
ierarhic! e.primat! pri& di%erite o%icii i aciu&i pe&tru %iecare parte a ?iturghiei. Pri& urmare,
Dmp!rirea ge&eral! a 6isericii tre6uie s! se %ac! ast%el D&c8t s! prei&te o imagi&e a adu&!rii
D&tru&ite, s! permit! repartiia armo&ioas! a tuturor p!rilor sale, s! D&les&easc! i s! permit!
e.ecutarea corect! a serviciilor %iec!ruia... ,oate acestea, dei tre6uie s! scoat! D& evide&!
or8&duirea ierarhic! i diversitatea o%iciilor, tre6uie s! co&stituie D& acelai timp o u&itate
str8&s! i orga&ic! pri& care s! se scoat! D& evide&! cu claritate u&itatea D&tregului popor
s%8&tI EIGMR 2:+F.
Ideea &u este &ou!. Creti&ii, D& mome&tul D& care au avut li6ertatea de a co&strui 6iserici, au
ales ca model 6ailica civil! roma&!, tocmai %ii&dc! aceast! co&strucie era apt! s! re%lecte i
s! sim6oliee cel mai 6i&e #iserica vie adu&at! pe&tru cele6rare i di%eritele %u&cii i
servicii D& #iseric!.
9%8&tul Pauli&, descrii&d i&terpretarea spiritual! a di%eritelor p!ri ale 6ailicii di& 7ola, &e
%ace cu&oscut u& te.t care se g!sea scris pe u& id al acestei 6ailici, me&it s! ami&teasc!
tuturor creti&ilor sem&i%icaia 6isericii/ H9!-l rug!m, aadar, pe Dom&ul, ca D& timp ce &oi, D&
e.terior, Di co&struim o locui&! care se vede, el s! co&struiasc! D&!u&trul &ostru acea locui&!
care &u se vedeI.
Pe&tru a studia di%eritele p!ri care %ormea! 6iserica, tre6uie s! por&im deci de la studierea
6ailicii roma&e ale c!rei structuri 6iserica creti&! le-a mote&it.
*triul. Di&tre 6isericile mai rece&te, pui&e mai au aceast! parte e.terioar! &umit! atrium pe
care-l avea orice 6ailic! civil! roma&!J D& schim6, Dl aveau toate 6isericile de la D&ceput. Era
o curte dreptu&ghiular! &eacoperit!, de o6icei D&co&Aurat! de porticuri. <desea delimita o
gr!di&! Eparad&susF 6i&e D&griAit!. Era u& loc de popas ce i&vita la reculegere, D&ai&te de a
i&tra D& casa Dom&ului. C& miAloc se a%la o %8&t8&! E!ant#arusF la care creti&ii Di sp!lau
m8i&ile D&ai&te de a participa la EuharistieJ sim6ol al dori&ei de puri%icare.
(arte6ul sau 'estibulul. Partea atriului di&spre i&trarea D& 6ailic! se &umea &arte.. <ici era
locul u&de st!teau catehume&ii i p!c!toii care %!ceau poc!i&! pu6lic!, dup! ce erau i&vitai,
la s%8ritul liturgiei cuv8&tului, s! p!r!seasc! adu&area.
+ntrarea. I&trarea D& 6ailic! se %ace de o6icei pri& trei portaluri corespu&!toare celor trei
&avate. Ele au o sem&i%icaie spiritual!/ sim6oliea!, dup! cum e.plic! s%8&tul Pauli& de
7ola, cele trei sacrame&te ale i&iierii/ #oteul, 'irul i Euharistia pri& care se i&tr! D&
Dmp!r!ia lui Dum&eeu.
(a'atele. Corpul 6ailicii preluat de 6iserica creti&! e Dmp!rit pri& coloa&e D& trei spaii sau
&avate, u&eori chiar ci&ci. C& &avata ce&tral!, cea mai mare, iau loc creti&ii care particip! la
?iturghie. C& u&ele p!ri se me&i&e i ast!i discipli&a veche/ 6!r6aii ocup! Aum!tate di&
&avat!, %emeile cealalt! Aum!tate. <a era i la si&agog!. 'otivul era simplu. 9%8&tul
<ugusti& scrie c! o pietate s!&!toas! cere separarea persoa&elor de se. di%erit D& 6iseric!.
'rad&+&a apostol&! a s%8&tului Ipolit, la %el, co&sider! &ecesar! o aseme&ea separaie pe&tru
ca s!rutul p!cii s!-i p!stree caracterul de rit liturgic. 9%8&tul Grigore 7ise&ul, c!tre 0;2-
0;2, mai aduce u& motiv de ordi& practic/ desp!ri&d mulimea D& dou!, 6!r6ai i %emei, se
%ormea! dou! coruri care se roag! %oarte 6i&e alter&ativ. 7ormele liturgice actuale &u mai
prev!d &imic D& aceast! privi&!.
Transeptul. ,ra&septul este &avata tra&sversal! situat! D&tre &avatele ce&trale i pre6iteriu.
<ceast! &avat! tra&sversal! Dmpreu&! cu cea lo&gitudi&al! Di d! 6isericii %orma de cruce.
C8&d &avata lo&gitudi&al! este mai mare dec8t cea tra&sversal!, avem crucea lati&!. C8&d
&avatele su&t egale, avem crucea greac!. C& aceast! %orm! a 6isericii creti&ii pot vedea
imagi&ea lui Cristos r!stig&it. Pre6iteriul reprei&t! capul lui CristosJ el este D& acelai timp
capul #isericii, av8&du-i pe credi&cioi drept mem6re. Privirile credi&cioilor su&t orie&tate
Eadic! D&dreptate spre *rie&tF c!tre acest cap sim6olic, care este partea pri&cipal! a 6isericii
de u&de provi& harurile Aert%ei euharistice.
,ra&septul &u e.ista la 6ailica civil! roma&! i &u se tie e.act ce motiv a avut el la origi&e.
9e poate presupu&e c! era locul reervat c!lug!rilor i c!lug!rielor care participau Dmpreu&!
cu toat! lumea la ?iturghie/ c!lug!rii D& partea 6!r6ailor, iar c!lug!riele D& partea %emeilor.
<st%el ei erau a&imatorii celor dou! coruri la cele6r!rile liturgice. Cel pui& aa reult! di&
cuvi&tele scrise de s%8&tul 7ichita )emesia&ul D& cartea De lapsu v&r$&n&s !onsa!ratae3 H7u
ar %i tre6uit s!-i ami&teti de acel loc separat u&de st!teai D& 6iseric! i u&de c!lug!riele i
matroa&ele &o6ile mai s%i&te i mai dem&e dec8t ti&e se Dm6uleau s! i&tre pe&tru a-i cere
s!rutul p!ciiBI.
<adar, tra&septul era locul reervat celor care %ormau s!#ola !antorum, av8&d rolul de a
a&ima c8&tul/ c!lug!ri i c!lug!rie sau alte grupuri de creti&i D& lipsa acestora. 'ai t8riu, D&
secolul al P=I-lea, s-a co&struit aa-&umitul cor E!afas4 sus, la i&trarea D& 6iseric!, iar s!#ola
!antorum s-a D&dep!rtat de altar, cre8&du-se o pu&te aeria&! peste capetele credi&cioilor pri&
dialogul c8&tat cu preotul de la cealalt! e.tremitate a 6isericii. <cest i&co&ve&ie&t vrea s!-l
D&l!ture actual! legislaie liturgic!, sta6ili&d urm!toarele/
H9chola ca&torum, i&8&du-se co&t de structura %iec!rei 6iserici, s! %ie plasat! D& aa %el D&c8t
s! pu&! clar D& evide&! &atura sa/ i a&ume, c! ea %ace parte di& adu&area credi&cioilor i c!
Dmpli&ete u& serviciu specialJ s! %ie D&les&it! Dmpli&irea serviciului liturgic i s! %ie uurat!
pe&tru %iecare di&tre mem6rii ei participarea la ?iturghie, adic! participarea sacrame&tal!I
EIMGR 022F.
"re#biteriul sau absida. ?a e.tremitatea opus! a i&tr!rii se a%l! pre6iteriul. De %apt,
pre6iteriul e a6sida semicircular! a 6ailicii roma&e D& care se a%l! catedra sau scau&ul celui
care preida o adu&are sau u& proces i 6a&ca de piatr! semicircular! pe l8&g! perete pe&tru
cei care Dl asistau. C& 6iserica creti&! acest spaiu, pui& D&!lat %a! de restul 6isericii, a %ost
reervat totdeau&a clerului i celor care sluAesc la s%8&ta ?iturghie. C& %u&dul a6sidei se a%l!
catedra sau scau&ul reervat episcopului. #a&ca circular! era reervat! preoilor. ?a
e.tremitatea e.terioar! a a6sidei se a%la altarul. C& %aa altarului, u& spaiu care D&ai&ta spre
tra&sept era reervat diaco&ilor i altor deserve&i care st!teau totdeau&a D& picioare.
Pre6iteriul era prev!ut cu u& grilaA la i&trare care se va tra&s%orma mai t8riu D& 6a&ca de
Dmp!rt!a&ie D& *ccide&t i D& ico&ostas D& *rie&t. Dispoiiile liturgice D& vigoare prev!d ca
pre6iteriul s! se deose6easc! de &avata 6isericii %ie pri& %aptul c! e mai ridicat, %ie pri&
structuri i or&ame&taii speciale. El r!m8&e D& co&ti&uare reervat clerului i celor care
D&depli&esc u& serviciu liturgic. >emeilor li se pot D&credi&a servicii care su&t D& a%ara
pre6iteriului/ serviciul de come&tator, cel de str8&gere a colectei, de primire a credi&cioilor
i me&i&ere a ordi&ii D& 6iseric!, dasc!l, lector. >etele i %emeile pot %ace serviciul de
mi&istra&t &umai cu apro6area episcopului Ec%. Redempt&on&s sa!ramentum, +7F.
Sacristia Elat. se!retar&umF. Este D&c!perea u&de se p!strea! vemi&tele s%i&te i u&de
sluAitorii sacri se Dm6rac! pe&tru di%eritele cele6r!ri liturgice. C& a&tichitate 6isericile mai
importa&te aveau dou! sacristiiJ D& u&a di&tre ele, D& ge&eral, era p!strat! s%8&ta Euharistie, iar
D& cealalt! c!rile s%i&te i vemi&tele. C& 6ailicile roma&e, sacristia era, de o6icei, D& st8&ga
atriumului, D& a%ara 6ailicii propriu-ise, i era at8t de spaioas! D&c8t se puteau i&e D& ea
si&oade episcopale. C&tr-u& col al sacristiei sau chiar l8&g! altar se poate vedea o gaur! D&
perete sau D& podea, cu u& ca&al ce duce spre u& 6ai& D& p!m8&t. 9e &umete sa!rar&um. E
desti&at! lucrurilor sacre care &u se mai utiliea!/ apei s%i&ite, apei de #ote, cea de la
sp!larea m8i&ilor la ?iturghie, ce&uii s%i&ite, u&tdelem&ului D&muiat D& vat! etc. E 6i&e ca
toate 6isericile s! %ie prev!ute cu sacrarium.
Clopotni$a este o co&strucie D&alt!, D& %orm! de tur&, desti&at! s! %ac! auit c8t mai departe
su&etul clopotelor i i&vitaia #isericii. E o creaie pur creti&! i &u trece di&colo de secolul
al =III-lea. Pro6a6il c! la D&ceput clopotele erau i&stalate D& vechile tur&uri de ap!rare care
ulterior au luat &umele de clopot&i!. I&iial, se co&struia u& si&gur tur&. @lterior dou! sau
chiar trei. Cele mai D&alte tur&uri de 6iseric! di& lume su&t/ tur&ul catedralei di& @lm E2(0 mF
i cele dou! tur&uri ale catedralei di& STl& E23( m i respectiv 2+7 mF. Pe v8r%ul clopot&iei
se a%l! crucea iar deasupra crucii, di& evul mediu, la u&ele 6iserici s-a aeat u& coco di&
metal sau alt material, sim6ol al vegherii i al curaAului. Cu c8&tecul s!u mati&al, la ceasul
D&vierii lui Cristos, el vestete retragerea D&tu&ericului i reD&toarcerea lumi&ii.
Clopot&ia i clopotele au %ost co&siderate D&totdeau&a lucruri s%i&te. C& temelia clopot&iei se
pu&eau moate de s%i&i, iar pe&tru clopote este prev!ut! o 6i&ecuv8&tare special!.
Primul rit al 6i&ecuv8&t!rii clopotului Dl g!sim D& secolul al =III-lea D& %a!ramentarul
$elaz&an, %ii&d pro6a6il de origi&e galica&!. Era prev!ut! u&gerea cu s%8&ta crism!. <poi, &u
se tie di& ce motiv, s-a i&trodus u&gerea cu u&tdelem&ul catehume&ilor i, D& cele di& urm!,
cu u&tdelem&ul 6ol&avilor. >ii&d vor6a de aseme&ea u&geri, imagi&aia popular! a v!ut D&
acest rit ceva asem!&!tor cu ritul #oteului, %apt pe&tru care a i&trodus la 6i&ecuv8&tarea
clopotelor a&umite eleme&te preluate de la #ote/ sp!larea clopotelor, pree&a lum8&!rilor, a
p8&ei al6e etc.
9u&etele clopotelor armo&iate D&tre ele, D& special atu&ci c8&d se adaug! i su&etul orgii, pot
o%eri u& adev!rat co&cert muical.
.aptisteriul. Dat! %ii&d importa&a #oteului D& viaa #isericii, este &ormal! preocuparea
creti&ilor de a ame&aAa u& loc corespu&!tor pe&tru cele6rarea acestui sacrame&t. Putem
presupu&e c! i&iial, D& a%ara caului c8&d catehume&ii mergeau la a&umite ape curg!toare, de
pild! la Iorda& Eapa curg!toare, sau apa vie, era sim6olul vieii supra&aturale pe care Duhul
9%8&t o acorda celui care primea acest sacrame&tF pe&tru admi&istrarea #oteului, care se
%!cea D& mod &ormal pri& scu%u&dare, se %olosea sala de 6aie sau 6ai&ul di& miAlocul
atriumului desti&at s! colectee apa de ploaie EimpluviumF. Dar di& secolul al II-lea deAa,
docume&tele vor6esc despre u& spaiu sacru special ame&aAat pe&tru admi&istrarea acestui
sacrame&t, &umit 6aptisteriu. E cu&oscut 6aptisteriul care e.ista D& Hdomus ecclesiaeI de la
Dura Europos.
C8&d au D&ceput s! se co&struiasc! 6ailicile, 6aptisteriul &u a mai %ost plasat D& i&teriorul, ci
D& apropierea 6ailicii, de o6icei la i&trarea acesteia. C& el se %!cea preg!tirea catehume&ilor i
era apoi admi&istrat #oteul. C&truc8t episcopul era cel care cele6ra 6oteurile, e.ista u&
si&gur 6aptisteriu pe l8&g! %iecare catedral!. >orma 6aptisteriului era poligo&al!, iar u&eori i
circular! i era or&ame&tat cu sce&e 6i6lice re%eritoare la 6ote. #ai&ul D& care era scu%u&dat
cel care se 6otea &u era la supra%a!, ci s!pat D& p!m8&t, aseme&ea u&ui morm8&t. 9e tie, de
pild!, c! cel de la Dura Europos avea %orma u&ui sarco%ag. I&spiraia prove&ea de la s%8&tul
Pavel/
H>ii&d D&gropai Dmpreu&a cu el Ecu CristosF pri& #ote i D&viai D& el i Dmpreu&! cu el pri&
credi&a D& puterea lui Dum&eeu care l-a D&viat di& moriI ECol 2,22FJ
H7oi deci, pri& #oteul D&tru moartea lui, am %ost D&gropai Dmpreu&! cu el, pe&tru ca, dup!
cum Cristos a D&viat di& mori, pri& m!rirea ,at!lui, tot aa i &oi s! tr!im o via! &ou!I ERom
(,+F.
H>o&s sepultura estI, scria s%8&tul <m6roie E6ai&ul 6aptismal D&seam&! D&morm8&tareF.
#ai&ul avea u&eori %orm! he.ago&al!, dar de cele mai multe ori, D& special D& *ccide&t,
%orm! octogo&al! Eopt laturiF ca i edi%iciul 6aptisteriului. 7um!rul opt este u& &um!r
sim6olic/ este sim6olul i&%i&itului, al ve&iciei. 9%8&tul <m6roie Dl e.plic! ast%el/ dup! cum
prima creaie s-a s!v8rit D& apte ile, &oua creaie, care se realiea! pri& re&aterea
#oteului, se s!v8rete D& opt ile. 7um!rul opt este sim6olul D&vierii lui Cristos care a avut
loc D& iua a opta.
Pe&tru co6or8re i urcare erau de o6icei trei trepte sim6oli8&d/ %ie cele trei scu%u&d!ri, %ie
cele trei lep!d!ri, %ie cele trei m!rturisiri de credi&! D& &umele celor trei persoa&e divi&e, %ie
cele trei ile pe care Cristos le-a petrecut D& morm8&t.
<pa ve&ea D& 6ai& pe o co&duct! i se evacua pe alt! co&duct!, cre8&d imagi&ea apei
curg!toare sau a apei vii despre care Cristos vor6ea samarite&ei, sau a apei Iorda&ului.
*rice 6aptisteriu avea dou! ui pri&cipale/ u&a la apus pe care catehume&ul i&tra, D&torc8&d
spatele apusului, care sim6olia D&tu&ericul lumii, i u&a la r!s!rit pe care &oul 6oteat ieea
D&drept8&du-se ast%el spre r!s!rit, sim6olul lui Cristos, lumi&a lumii, care di& aceast! direcie
va ap!rea la a doua sa ve&ire. C8&d, ulterior, &u s-au mai 6oteat aduli, ci &umai copii,
#oteul a D&ceput s! &u se mai %ac!, D& *ccide&t, pri& scu%u&dare, ci pri& tur&are. <cest lucru
a D&ceput D& !rile mai reci pri& secolele IP-P. C& !rile mai calde, de pild! D& Italia, #oteul
pri& scu%u&dare s-a practicat p8&! D& secolul al PIII-lea.
7oua %orm! de admi&istrare a #oteului a adus cu si&e u&ele modi%ic!ri D& structura
6aptisteriului. Dac! mai D&ai&te 6aptisteriul avea dime&siu&i at8t de mari D&c8t se puteau i&e
D& el si&oade episcopale, de acum D&ai&te el va %i redus la u& spaiu restr8&s situat D& i&teriorul
6isericii, de o6icei la i&trare, iar 6ai&ul 6aptismal a %ost redus la o cristel&i! de proporii
reduse.
7ormele actuale preciea! c! fons )apt&smal&s Ecristel&iaF poate s! %ie aeat D&tr-o capel!
D& i&teriorul sau D& a%ara 6isericii, sau D&tr-o parte oarecare a 6isericii vii6il! i adaptat!
cele6r!rilor comu&itare. ?ocul desti&at #oteului tre6uie s! %ie ame&aAat i D&%rumuseat cu
griA!, pe&tru a scoate D& evide&! dem&itatea acestui sacrame&t.
#aptisteriul tre6uie s! e.iste D& %iecare 6iseric! parohial!, iar cu apro6area episcopului i D&
alte 6iserici di& cadrul parohiei. C& 6aptisteriu tre6uie s! stea lum8&area pascal!, adus! aici la
s%8ritul timpului pascal. 9t! apri&s! D& timpul cele6r!rii #oteului i de la ea se apri&d
lum8&!rile celor care se 6otea!.
<a cum D& primele veacuri ale creti&ismului era o6iceiul ca &eo%iii s! %ac! D& %iecare i
p8&! la Dumi&ica <l6! procesiu&ea D& c8&t!ri de psalmi la 6aptisteriu, la %el se recoma&d!
%oarte c!lduros i D& pree&t ca, acolo u&de este o6iceiul, s! se cele6ree D& iua de Pati
vesperele 6aptismale cu procesiu&ea corespu&!toare.
*ltarul. C& pre6iteriu se a%l! altarul. <cesta este o6iectul cel mai s%8&t i vred&ic de ci&ste
di&tre toate lucrurile care se g!sesc D& 6iseric!. 9pre el tre6uie s! se D&drepte D& mod spo&ta&
privirile tuturor credi&cioilor care se g!sesc D& 6iseric!. <ltarul este D& primul r8&d masa
Dom&ului EtrapezaF, adic! masa osp!ului sau a ci&ei la care preotul, repree&ta&tul lui
Cristos, s!v8rete ceea ce D&sui Dom&ul a s!v8rit la Ci&a cea de tai&!, d8&d poru&c!
uce&icilor s!i s! s!v8reasc! D& ami&tirea sa ceea ce el a s!v8rit.
Creti&ii su&t i&vitai s! se hr!&easc! cu trupul i s8&gele Dom&ului de pe masa osp!ului
euharistic. C& acelai timp altarul este locul u&de se s!v8rete Aert%a lui Cristos de pe cruce,
care a dus la des!v8rire toate Aert%ele =echiului ,estame&t.
?a D&ceput, altarul era o mas! o6i&uit! de lem& pe care creti&ii o %oloseau D& casele lor. Dar
%oarte cur8&d, pe&tru cele6rarea Euharistiei se va %olosi o mas! special! pe&tru aceasta,
deve&i&d ast%el o6iect liturgic. 9%8&tul Pavel o &umete trapeza 10r&u / masa Dom&ului
E1Cor 20,22F.
Dac! p8&! la pacea lui Co&sta&ti& toate altarele erau %!cute di& lem&, de acum D&colo D&cepe
s! %ie %olosit! piatra tot mai mult D& co&struirea altarelor. <ltarul de piatr! se potrivea mai
6i&e cu &oile 6ailici care se co&struiau acum. C& plus, multe altare p!g8&e erau tra&s%ormate
D& altare creti&e. <ltarul este sim6olul lui Cristos preot, victim! i altar. Piatra Dl
sim6oliea! mai 6i&e pe Cristos. 'oise a %!cut s! ivorasc! ap! di& st8&c!, iar aceast!
Hst8&c! era CristosI, scrie s%8&tul Pavel. De aseme&ea, altarul de piatr! Dl sim6oliea! mai
6i&e pe Cristos &umit adesea D& 9%8&ta 9criptur! piatra de temelie sau piatra di& capul
u&ghiului. ,ot cu D&cepere di& secolul al I=-lea, 6isericile au D&ceput s! %ie co&struite pe
mormi&tele martirilor. 'oatele lor se a%lau su6 altar sau l8&g! altar. C& %elul acesta se scotea
D& evide&! leg!tura di&tre Aert%a lui Cristos i Aert%a martirilor sau, mai e.act, se scotea D&
evide&t! u&ica Aert%! a lui Cristos care co&ti&u! s! se sacri%ice D& m!dularele sale care su&t
martirii.
I&iial era u& si&gur altar D& 6iseric!. 'otivul pe&tru care era u& si&gur altar Dl g!sim, de pild!,
la s%8&tul Cipria&. ,re6uie s! %ie u& si&gur altar pe&tru c! HDum&eeu este u&ul, Cristos este
u&ul, #iserica... D&temeiat! de glasul Dom&ului pe piatr! este u&aI EEp +0,3F.
C& *ccide&t, o6iceiul de a se co&strui mai multe altare D& aceeai 6iseric! s-a i&trodus pe
vremea papei 9immacus E- 32+F. <cest lucru a %ost determi&at de creterea &um!rului
preoilor, de D&mulirea ?iturghiilor pe&tru mori i de r!sp8&direa cultului s%i&ilor. Cu c8t
s%i&ii deve&eau mai &umeroi, cu at8t &um!rul altarelor s%i&ilor era mai mare. C&totdeau&a
D&s! a e.istat D& 6iseric! aa-&umitul altar mare, care avea u& loc i o importa&! deose6it!
%a! de celelalte altare, &umite altare mici. C& pree&t se recoma&d! ca altarele mici s! %ie c8t
mai pui&e, iar D& 6isericile &oi s! %ie aeate D& capele oarecum separate de &avata 6isericii.
?a D&ceput altarul era aeat la i&trarea D& pre6iteriu. av8&d deasupra u& 6aldachi& spriAi&it
pe patru coloa&e &umit !&)or&um. @lterior altarul s-a lipit de peretele pre6iteriului,
D&dep!rt8&du-se de popor. @ltima re%orm! liturgic! prevede ca altarul mare s! %ie co&struit
dista&at de perete ca s! poat! %i D&co&Aurat cu uuri&! la t!m8iere i s! se poat! cele6ra cu
%aa spre popor. 7u este greit D&s! dac! a doua parte a ?iturghiei e cele6rat! cu spatele la
popor.
<ltarul poate s! %ie %i. sau mo6il. <ltarul %i., spre deose6ire de cel mo6il, este co&struit ast%el
D&c8t &u poate %i micat di& loc. 'asa altarului %i. tre6uie s! %ie di& piatr! &atural!, dar
picioarele pot %i i di& alte materiale solide. <ltarul mo6il poate %i %!cut di& orice material
solid i dem& de a %i %olosit D& 6iseric!. 7u este &evoie de i&trodus D& el o piatr! co&sacrat!.
<ltarul, %ie %i., %ie mo6il, poate %i co&sacrat sau &umai 6i&ecuv8&tat. C& mod &ormal, altarul
mare tre6uie s! %ie %i. i co&sacrat.
Dem&itatea altarului co&st! D& %aptul c! el este masa Dom&ului. Pri& urmare, dac! di& cele
mai vechi timpuri se ridic! altare pe mormi&tele martirilor, &u su&t trupurile martirilor care
aduc ci&stea altarului, ci mai degra6! este altarul care aduce ci&ste mormi&telor martirilor.
,ocmai pe&tru a ci&sti trupurile martirilor i ale altor s%i&i i pe&tru a scoate D& evide&!
%aptul c! Aert%a mem6relor trupului lui Cristos Di are ivorul i sem&i%icaia D& Aert%a lui
Cristos, capul acestui trup, se cuvi&e ca altarul s! %ie ridicat pe mormi&tele martirilor sau s!
%ie aeate relicve ale lor su6 altar, ast%el D&c8t Haceste victime victorioase s! se a%le D& locul
D& care Cristos se o%er! ca victim!. El totui st! pe altar, deoarece a su%erit pe&tru toiJ acetia,
D&truc8t au %ost r!scump!rai pri& patima sa, vor %i aeai su6 altarI Es%8&tul <m6roieF.
<earea martirilor su6 altar corespu&de vede&iei apostolului Ioa& di& Apo!al&ps/ H<m
v!ut su6 altar su%letele celor care au %ost Aert%ii pe&tru cuv8&tul lui Dum&eeu i pe&tru
m!rturia dat! pe&tru elI EAp (,:F.
Chiar dac! u& altar se ridic! D& ci&stea u&ui s%8&t, tre6uie preciat c!, di& &atura sa, altarul
este D&chi&at &umai lui Dum&eeu, D&truc8t &umai lui Dum&eeu Di este o%erit! Aert%a
euharistic!. E ceea ce D&va! s%8&tul <ugusti&/ H7oi dedic!m altare &u martirilor, ci
Dum&eeului martirilor, chiar dac! o %acem D& ami&tirea martirilorI. Pe&tru acest motiv, pe
masa altarului &u tre6uie aeate &ici statui, &ici icoa&e, &ici relicve ale s%i&ilor pe&tru a %i
o&orate de credi&cioi.
Dac! se co&sider! oportu&, se poate me&i&e tradiia liturgic! roma&! de a aea relicve ale
martirilor sau ale altor s%i&i su6 altare, cu urm!toarele preci!ri/
K relicvele s! ai6! atari dime&siu&i D&c8t s! apar! c! este vor6a de p!ri ale trupului ome&esc.
Pri& urmare s! se evite e.pu&erea u&or %ragme&te mi&uscule di& corpul u&uia sau al mai
multor s%i&i.
K s! se acorde griA! deose6it! aute&ticit!ii relicvelor. 9! se lase mai degra6! altarul %!r!
relicve dec8t s! se %oloseasc! relicve de prove&ie&! &esigur!.
K relicvele &u tre6uie aeate &ici pe altar, &ici i&troduse D& masa altarului, ci aeate su6 altar
D&tr-o caset! adaptat! la %orma i dime&siu&ea altarului sau D&gropate su6 altar.
>ii&d altarul sim6olul lui Cristos i locul u&de se s!v8rete Aert%a de pe Calvar, #iserica Dl
D&co&Aoar! cu tot respectul. <st%el, D& sem& de respect, preotul se D&cli&! pro%u&d D& %aa lui, Dl
s!rut! c8&d D&cepe i se termi&! ?iturghia i Dl t!m8ia!. ,ot D& sem& de respect tre6uie evitat
s! se aee pe el alte lucruri D& a%ar! de cele &ecesare pe&tru ?iturghie. Dup! cum am ami&tit,
D& trecut era co&struit u& 6aldachi&, &umit !&)or&um2 deasupra altarului, sim6olul lui Cristos.
Era o recu&oate a regalit!ii lui Cristos D&truc8t aseme&ea 6aldachi&e se g!sesc deasupra
tro&urilor regale/ erau sem&ul regalit!ii lui Cristos.
*ltarul i orientarea la rug0ciunea liturgic0. Chiar de la D&ceput 6isericile au %ost
co&struite D& ge&eral cu pre6iteriul spre r!s!rit. 'otivul Dl g!sim D& Evan$#el&a dup sf.ntul
Mate& E2+,27F/ HDup! cum %ulgerul iese de la r!s!rit i se vede p8&! la apus, aa va %i i
ve&irea >iului *muluiI. De aceea D& a6sid! este pictat! crucea glorioas! i victorioas! care va
ap!rea pe cer la s%8ritul lumii, sau Cristos pa&tocrator ateptat s! apar! pe &orii cerului.
)eproduc D& leg!tura cu acest su6iect ideile i poiia cardi&alului U. )ati&ger Epapa #e&edict
al P=I-leaF e.puse D& cartea sa, Introdu!ere -n sp&r&tul l&tur$&e&.
9pre deose6ire de evrei, de musulma&i, de creti&ii orie&tali, care co&ti&u! s! se roage
D&dreptai spre locul ce&tral al revelaiei, adic! spre Dum&eeu care &i s-a descoperit D& locul
i D& modul D& care a voit el, omul co&tempora& occide&tal a pierdut simul Horie&t!riiI la
rug!ciu&e. Evreii, D& si&agog!, se roag! D&dreptai spre templul di& IerusalimJ musulma&ii, D&
moschee, D&dreptai spre 'eccaJ creti&ii, D& 6iseric!, D&dreptai chiar di& epoca apostolic!
spre r!s!rit, adic! spre Dom&ul Cristos care este Hsoarele care iese ca u& mire di& odaia lui de
&u&t!I EPs 2:,0F i care va ve&i D& locul de u&de s-a D&!lat la cer. Creti&ii, D& rug!ciu&e, ies
D& D&t8mpi&area Dom&ului, de aceea se roag! Hco&versi ad Domi&umI K D&dreptai spre
Dom&ul.
?a evrei, D& miAlocul si&agogii, era o estrad! E)emaF u&de se a%l! scau&ul ra6i&ului Ecatedra
lui 'oiseF i pupitrul u&de se citea i se e.plica 9criptura. Dup! lectur!, toi cei de %a!, D&
%ru&te cu ra6i&ul, se D&dreptau spre templul di& Ierusalim Edirecia o d!dea dulapul D& care se
p!stra ,oraF i se rugau. De rei&ut c! 6ailica civil! a %ost preluat! mai D&t8i de evrei ca l!ca
de cult, iar de la si&agog! a trecut la creti&i.
Creti&ii au urmat o6iceiul de la si&agog!. <scultau cuv8&tul lui Dum&eeu D& Aurul 6emei
di& miAlocul 6isericii u&de se a%la catedra episcopului Es!aunul prez&den+&alF i pupitru u&de
se citea i se e.plica 9criptura. @lterior, D& *ccide&t, catedra s-a mutat D& a6sid! Epre6iteriuF
u&de i&iial era &umai altarul. C& #isericile *rie&tale a r!mas D& co&ti&uare D& a%ara a6sidei.
Era &ormal ca sluAitorii care vesteau cuv8&tul lui Dum&eeu la liturgia cuv8&tului s! stea cu
%aa spre ascult!tori. Dar, o dat! ascultat cuv8&tul lui Dum&eeu, tre6uia dat r!spu&sul D&
rug!ciu&e. $i D& acest mome&t, ca i la si&agog!, toi se D&dreptau &u spre perete, iar
cele6ra&tul &u se D&drepta cu spatele la popor Ee.presiile Hcu %aa la poporI, Hcu spatele la
poporI su&t i&ve&ii rece&teF, ci toi, i cele6ra&tul, i credi&cioii, se D&dreptau spre Dom&ul,
adic! spre r!s!rit. #isericile r!s!rite&e au altarul spre r!s!rit, ast%el D&c8t la rug!ciu&ea
euharistic! preotul st! D& %aa poporului, D&dreptat ca i poporul spre r!s!rit.
#ailica H9%8&tul PetruI di& )oma, di& caua structurii tere&ului, s-a co&struit cu altarul spre
apus. C8&d papa st!tea la altar cu %aa spre popor, de %apt st!tea cu %aa D&dreptat! &u spre
popor, ci spre r!s!rit, cum era regula ge&eral!.
HC&ai&te de acea dat! Eadic! D&ai&te de secolul al P=I-leaF &u avem deloc, de &ic!ieri, &ici cel
mai mic i&diciu c! s-ar %i acordat vreo importa&! oarecare sau m!car vreo ate&ie oarecare
%aptului c! preotul cele6rea! av8&d poporul D& %aa sa sau D& spatele s!u. Dup! cum a
demo&strat CLrille =ogel, si&gurul lucru asupra c!ruia s-a i&sistat cu adev!rat i care a %ost
me&io&at este c! el tre6uie s! spu&! rug!ciu&ea euharistic!, D&dreptat spre r!s!rit... Chiar i
atu&ci c8&d orie&tarea 6isericii Di permitea cele6ra&tului s! se roage D&dreptat spre popor,
atu&ci c8&d se a%la la altar, &u &umai preotul tre6uia s! se D&toarc! spre r!s!ritJ era D&treaga
adu&are care %!cea acest lucru Dmpreu&! cu elI E?. #ouLer, Ar!#&te!ture et l&tur$&eF.
Dup! Co&ciliu s-au %!cut mari presiu&i ca altarele s! %ie dispuse D& aa %el D&c8t preotul s!
cele6ree ?iturghia cu %aa spre popor, ca i cum aceasta ar %i %ost voi&a categoric! a
Co&ciliului i a &u cele6ra cu %aa la popor e sem&ul cel mai evide&t c! re%ui re%orma
liturgic! dorit! de Co&ciliu. Ceea ce este complet %als. * aseme&ea dispoiie strict! di&
partea Co&ciliului &u e.ist!. Propaga&da care s-a %!cut D& aceast! privi&! a adus dou!
argume&te care su&t complet %alse/ D& primul r8&d c! aceasta a %ost poiia pe care a luat-o
Isus la Ci&a cea de tai&!, c! el ar %i stat %a! D& %a! cu apostolii s!i, ceea ce este complet %als.
<l doilea argume&t e c! aceasta ar %i %ost poiia preotului la ?iturghie, ceea ce studiile
temei&ice arat! c! este la %el de %als.
HIdeea c! cele6rarea cu %aa la popor ar %i putut %i o cele6rare de la D&ceputuri, i D& special a
Ci&ei euharistice, &u are alt %u&dame&t dec8t o co&cepie greit! cu privire la ceea ce putea %i
o mas! D& a&tichitate, la creti&i sau la orici&e. ?a &ici o mas!, la D&ceputul erei creti&e, cel
care preida o adu&are de comese&i &u st!tea D& %aa celorlali participa&i. Ei st!teau aeai
sau D&ti&i pe latura co&ve.! a u&ei mese D& %orm! de sigma. <adar, de &ic!ieri &u ar %i putut
s! vi&! D& a&tichitatea creti&! ideea s! te aei D& %aa poporului pe&tru a preida o mas!.
Dimpotriv!, caracterul comu&itar al mesei era scos D& evide&! tocmai pri& aearea co&trar!,
adic! pri& %aptul c! toi participa&ii se g!seau de aceeai parte a meseiI E?. #ouLer,
Ar!#&te!ture et l&tur$&eF.
Cei care au %orat lucrurile la re%orma liturgic! impu&8&d poiia cu %aa la popor ca i cum
poiia co&trar! ar %i a6surd! sau poate greit! au %!cut-o D& &umele reve&irii la cea mai veche
tradiie, co&sider8&d c! tot ce s-a i&trodus D& liturgie dup! evul mediu i dup! Co&ciliul
,ride&ti& tre6uie ters cu 6uretele. C& realitate, au realiat o ruptur! cu cea mai veche tradiie
a #isericii. 7u se poate spu&e c! &oua poiie a preotului spre popor i a poporului spre preot
la rug!ciu&e e o chestiu&e secu&dar! i &u ese&ial!. C& %o&d, la miAloc este te&di&a omului
moder& de a se aea D& locul lui Dum&eeu. Cu &oua poiie, preotul sau cel care preidea!
devi&e adev!ratul pu&ct de re%eri&! al D&tregii cele6r!ri. ,otul se termi&! la el. ,oi la el
tre6uie s! priveasc!, la aciu&ea lui iau parte toi, creativitatea lui susi&e D&treaga cele6rare,
el este importa&t. <te&ia este tot mai pui& D&dreptat! spre Dum&eeu i tot mai mult spre
preot i spre persoa&ele care la cele6rare r!spu&d la i&iiativele lui. 9-a i&trodus ast%el D&
liturgie o clericaliare care &u se mai pome&ise &icic8&d D&ai&te. Preotul D&dreptat spre popor
i poporul D&dreptat spre preot &u mai d! impresia u&ei Dmpreu&! m!r!luiri spre Dom&ul, a
u&ui popor al lui Dum&eeu care D&ai&tea!, ci al u&ui tot D&chis D& el D&sui, i D& care toi se
privesc reciproc, i &u mai privesc Dmpreu&! spre Dom&ul. 9u6 prete.tul c! Dum&eeu este
pretuti&de&i i c! te poi D&drepta D& orice direcie c8&d te rogi lui, se pierde u& sim6olism
ese&ial e.iste&t &u &umai D& creti&ism, ci i D& celelalte religii ale lumii. 9e mai spu&e c! &u
e &ecesar s! priveti c8&d te rogi spre r!s!rit sau spre cruce, ci e mai &ormal ca preotul i
credi&cioii s! se priveasc! reciproc deoarece %iecare vede D& cel di& %aa sa chipul lui
Dum&eeu. )ati&ger r!spu&de c! chipul lui Dum&eeu di& om &u se las! %otogra%iat. Chipul
lui Dum&eeu este 6u&!tatea, si&ceritatea, adev!rul i&terior, umili&a, iu6irea, adic! tot ceea
ce Dl %ace pe om asem!&!tor lui Dum&eeu. *are, se D&trea6! )ati&ger, &u se mai poate
i&troduce di& &ou D& liturgie orie&tarea spre *rie&t, spre soarele care r!sareB 7u mai este loc
pe&tru dime&siu&ea viitorului, pe&tru spera&a D& Dom&ul care se va D&toarceB 9u&tem
co&dam&ai de%i&itiv s! tr!im %!r! spera&!, D&chii D& cercB
E.ist! o pro6lem! de ordi& practic. <u %ost a&i grei de lupte i&ter&e, de co&%licte, de
&emulumiri c8&d D& a&ii de dup! Co&ciliu s-a i&trodus %orat altarul cu %aa spre popor/ &u
pui&i au a6a&do&at #iserica sau s-au D&chis D& grupuri diside&te. < se reve&i la ce a %ost
D&ai&te D&seam&! a se redeschide r!6oiul i #iserica &u poate tr!i perma&e&t pe 6aricade. U.
)ati&ger propu&e o alt! soluie pe&tru reolvarea situaiei/
HDirecia spre r!s!rit a %ost D& str8&s raport cu semnul F&ulu& 5mulu&, cu crucea care vestete
reD&toarcerea Dom&ului. <colo u&de &u e posi6il s! &e D&toarcem Dmpreu&! spre r!s!rit, D&tr-o
ma&ier! e.plicit!, crucea poate servi ca r!s!rit i&terior al credi&ei. Ea ar tre6ui s! se g!seasc!
D& ce&trul altarului i s! %ie pu&ctul spre care se D&dreapt! at8t privirea preotului c8t i a
comu&it!ii care se roag!. C& %elul acesta urm!m vechea i&vocaie rostit! la D&ceputul
Euharistiei/ HCo&versi ad Domi&umI K D&dreptai-v! spre Dom&ul. 9! privim Dmpreu&! spre
cel a c!rui moarte a s%8iat v!lul templului, spre cel care st! la dreapta ,at!lui miAloci&d
pe&tru &oi i &e str8&ge D& 6raele sale, spre cel care %ace di& &oi u& &ou templu viuI. Pri&tre
%e&ome&ele cu adev!rat a6surde ale timpului &ostru se &um!r! i %aptul c! crucea este aeat!
D&tr-o parte pe&tru a l!sa li6er! vederea preotului. *are crucea D& timpul ?iturghiei
dera&Aea!B Preotul e mai importa&t dec8t Dom&ulB <ceast! eroare ar tre6ui coriAat! c8t mai
repede posi6il iar acest lucru se poate D&%!ptui %!r! modi%ic!ri arhitecto&ice. Dom&ul este
pu&ctul de re%eri&!. El este soarele care r!sare al istoriei. Poate %i vor6a %ie de crucea
p!timirii, repree&t8&du-l pe Isus su%eri&d, care Di las! coasta str!pu&s! pe&tru &oi, di& care
ivor!sc s8&ge i ap! K Euharistia i #oteul K, %ie de o cruce trium%al!, care e.prim! ideea
D&toarcerii i atrage ate&ia asupra lui. >ii&dc!, oricum, el este si&gurul Dom&/ HCristos ieri,
ast!i i D& ve&icieI EEvr 20,;F EIntrodu!ere -n sp&r&tul l&tur$&e&F.
4rnamentarea altarului
2a$a de altar. C! masa altarului a %ost chiar de la D&ceput D&velit! &u D&cape D&doial! D&truc8t
i roma&ii aveau o6iceiul s!-i acopere mesele. Cea mai veche m!rturie cu privire la %aa de
altar o g!sim D&tr-o carte apocri%! de la s%8ritul secolului al II-lea &umit! A!ta '#omae6 Era
%olosit! la D&ceput o si&gur! %a! de altar care era D&ti&s! la D&ceputul liturgiei euharistice i
luat! Aos c8&d se termi&a ?iturghia. <ceast! tradiie a mai r!mas ast!i doar D& Uoia 9%8&t! i
=i&erea 9%8&t!. Era co&%ecio&at! di& p8&! al6! de i&. Deoarece di& i& era p8&a sau giulgiul
D& care %usese D&%!urat trupul lui Isus, era &ormal ca i p8&a care acoperea altarul, sim6olul
lui Cristos, i pe care este aeat trupul euharistic al lui Cristos s! %ie di& i&. Pe&tru acest
motiv se &umea corporal sau giulgiu Es&ndonF. De pri& secolul al =III-lea, au D&ceput s! se
%oloseasc! mai multe %ee de altar/ dou! sau patru. Era o m!sur! de prevedere/ D& ca c! este
r!stur&at potirul, s8&gele Dom&ului s! %ie a6sor6it i s! &u se verse D& a%ara altarului. C&c! di&
secolul al =I-lea s-a i&trodus o6iceiul ca altarul s! %ie acoperit cu o scoar! de m!tase sau di&
alt material preios, 6rodat sau D&%lorat.
C& pree&t &ormele liturgice prescriu s! se %oloseasc! m!car o %a! de altar atu&ci c8&d se
cele6rea! s%8&ta ?iturghie, se distri6uie s%8&ta Cmp!rt!a&ie sau este e.pus s%8&tul sacrame&t
pe&tru adoraie.
Crucea. Pe&tru a scoate D& evide&! %aptul c! la s%8&ta ?iturghie este cele6rat! Aert%a lui
Cristos de pe cruce, este prev!ut ca pe altar sau D& apropierea altarului s! se a%le D& timpul
?iturghiei o cruce ast%el aeat! D&c8t s! %ie cu uuri&! v!ut! de adu&area credi&cioilor.
Poate s! %ie i crucea purtat! D& procesiu&e la s%8&ta ?iturghie. *6iceiul de a aea o cruce pe
altar s-a ge&eraliat D& secolul al PIII-lea.
7ormele liturgice su6li&ia! %aptul c! crucea altarului tre6uie s! %ie u&a si&gur! D& pre6iteriu
K Hu&ica de6et esseI EIMGR 222F. C& primele 6iserici creti&e crucea era pictat! pe 6olta
a6sidei, deasupra altarului. Era aurit! i, D& ge&eral, D&crustat! cu pietre preioase. 7u avea
chipul lui Cristos pe ea. 7e ducea cu mi&tea at8t la crucea dureroas! de pe Calvar, c8t mai
ales la crucea glorioas!, sem&ul >iului *mului, care va ap!rea pe &orii cerului, atu&ci c8&d va
ve&i cu m!rire i putere mare la s%8ritul veacurilor. @lterior crucea a %ost pictat! cu chipul lui
Cristos, dar &u cu chipul lui dureros de pe Calvar, ci cu chipul glorios cu care va ap!rea la
s%8ritul lumii/ D&viat, cu ochii deschii, Dm6r!cat D& vemi&te Dmp!r!teti i cu coroa&! de aur
pe cap. <6ia D& secolul al PIII-lea, c8&d se devolt!, su6 i&%lue&a %ra&cisca&!, cultul pe&tru
patimile i moartea lui Cristos, apare pictat sau cu corpus, av8&d ochii D&chii, coroa&! de
spi&i D& loc de diadem! imperial!, de6r!cat. $i de a6ia D& secolul al P=I-lea Cristos este
repree&tat pe cruce cu trupul acoperit de r!&i, de s8&ge, des%igurat de lovituri. 7ormele
liturgice &u prev!d u& corpus pe crucea altaruluiJ poate %i doar o cruce pictat!. De %apt i&iial
toate crucile erau &umai pictate.
Lum/n0rile. Pree&a lum8&!rilor apri&se pe mas! este i ast!i u& sem& de ci&ste acordat!
celor i&vitai la u& osp! sau marchea! o s!r6!toare de %amilie. 7u se tie c8&d i cum s-a
i&trodus %olosirea lum8&!rilor la s%8&ta ?iturghie. 9e presupu&e c! s-a D&ceput cu preluarea
u&ui eleme&t di& ceremo&ialul roma&/ u&ii D&ali magistrai i&trau D& sala de audie&e D&soii
de %!clii apri&se i de u& %u&cio&ar care purta cartea cu legi. Cartea era aeat! pe o mas! D&
%aa magistratului, iar %!cliile apri&se erau aeate de o parte i de alta. ?a %el se petreceau
lucrurile D& ceremo&ialul papal D& evul mediu timpuriu. $apte acolii purtau D& %aa papei %!clii
p8&! la altar. C& timpul ?iturghiei trei erau aeate de o parte, patru de cealalt! parte a
altarului. C& secolul al PI-lea lum8&!rile D&cep s! %ie aeate pe altar.
Co&%orm &ormelor liturgice, la s%8&ta ?iturghie tre6uie apri&se pe altar sau l8&g! altar dou!,
patru sau ase lum8&!ri. Dac! cele6rea! episcopul dieceei, se vor apri&de apte lum8&!ri.
De aseme&ea tre6uie apri&se lum8&!ri c8&d se distri6uie s%8&ta Cmp!rt!a&ie D& 6iseric! sau D&
alt loc. C8&d este e.pus s%8&tul sacrame&t pe&tru adoraie cu mo&stra&a, se apri&d patru sau
ase lum8&!ri, iar c8&d este e.pus cu pi.ida, se apri&d cel pui& dou! lum8&!ri.
?um8&!rile apri&se la altar au u& sim6olism deose6it de %rumos. Co&sum8&du-se pe&tru a
produce %lac!r!, ami&tesc de Aert%a lui Cristos care se co&sum! pe altar, la care creti&ii
tre6uie s! al!ture Aert%a propriei lor viei. H?um8&area trimite cu g8&dul la %lac!ra pe&tru care
este desti&at!. <ceasta &u este o o%ra&d! care se p!strea! i&tact!, dar este o o%ra&d! desti&at!
s! se co&sume pe&tru a d!rui lumi&! D& Aurul ei. Uert%a de si&e, lumi&! pe&tru altul, iat! ce
vrea s! sim6oliee lum8&areaI EPaul al =I-lea, 2 %e6ruarie 2:(7F.
<earea u&ei lum8&!ri sau a dou! lum8&!ri al!turi pe altar &u este recoma&dat!. E mai
recoma&dat s! se realiee o 6arier! de lumi&! care s! atrag! ate&ia, %!r! a dera&Aa, suger8&d
u& id discret de lumi&! care s! scoat! D& evide&! locul u&de se s!v8rete aciu&ea sacr!,
separ8&du-l de restul 6isericii.
2lorile. Pree&a %lorilor la altar sau D& apropierea altarului D& sem& de ve&eraie este atestat!
di& cele mai vechi timpuri ale #isericii. 'rad&t&o apostol&!a recoma&d! s! se o%ere la altar
tra&da%iri i cri&i i &u alt %el de %lori. Cum mormi&tele martirilor erau ci&stite pri& pu&erea de
%lori i stropirea cu par%um de %lori, era &ormal ca %lorile s! %ie aeate pe altarele co&struite
deasupra mormi&telor. 9%8&tul <ugusti& descrie o sce&! D& care spu&e c! u& creti&, dup! ce
s-a rugat la altarul s%8&tului $te%a&, a luat c8teva %lori de la altarul s%8&tului i apoi a plecat.
C& liturgie, ca i D& viaa social!, %lorile ara&Aate cu gust, %rumoase, pl!cut mirositoare e.prim!
o gam! larg! de se&time&te/ 6ucurie, s!r6!toare, respect, omagiu, iu6ire.
@& scriitor E)imaudF povestete c! u& grup de ti&eri cele6rau ?iturghia D& aer li6er, D& <%rica,
av8&d ca altar o piatr! mare. @& p!stora di& apropiere i-a privit timp D&delu&gat, apoi s-a
apropiat D& t!cere i a aeat pe piatra altarului l8&g! p8i&e i vi& o %loare a6ia culeas! de pe
c8mp, dup! care s-a D&dep!rtat. ,i&erii au r!mas puter&ic impresio&ai de acest gest de mare
delicatee su%leteasc!/ u& omagiu %rumos adus lui Dum&eeu.
>lorile la altar tre6uie puse cu gust i i&telige&!/ &u se %ace di& pre6iteriu e.poiie de %lori
sau gr!di&! 6ota&ic!. ,re6uie i&ut co&t de D&sem&!tatea ilei liturgice sau a s!r6!torii. <r %i
cu totul &epotrivit ca D&tr-o i de lu&i s! se pu&! la altar toate %lorile r!mase de la &u&ta di&
dumi&ica precede&t!. Vi&8&d co&t de acest criteriu, &ormele liturgice prev!d/
HC& timpul <dve&tului, altarul s! se Dmpodo6easc! cu acea so6rietate care se potrivete cu
caracterul acestui timp, %!r! a se a&ticipa 6ucuria depli&! a 7aterii Dom&ului. Este i&teris
ca altarul s! %ie Dmpodo6it cu %lori D& timpul Postului 'are. E.cepie %ac totui dumi&ica
?aetare Ea I=-a di& Postul 'areF, solem&it!ile i s!r6!torile. Cmpodo6irea cu %lori s! se %ac!
D&totdeau&a cu m!sur!, i s! %ie aeate mai cur8&d DmpreAurul altarului dec8t pe masa
altaruluiI EIGMR 003F.
< pu&e %lori arti%iciale di& material plastic, di& h8rtie sau di& pe&e colorate pe altar, la statui,
la icoa&e, la ta6er&acol este o &ecuvii&! i o o%e&s!, &u u& omagiu la adresa celor s%i&te,
dup! cum ar %i i&sult! sau lips! de respect a pu&e aseme&ea %lori la o mas! %estiv!, sau pe u&
morm8&t sau s! le o%eri cuiva la o o&omastic!, la o ocaie s!r6!toreasc!. Dec8t aseme&ea
%lori, e mai 6i&e s! &u se %oloseasc! deloc %lori D& 6iseric!.
*m'onul i pupitrul. ?iturghia are dou! p!ri/ liturgia cuv8&tului lui Dum&eeu i liturgia
euharistic!. ?a %iecare di&tre ele se o%er! credi&cioilor o hra&! su%leteasc!. E &ormal, pri&
urmare, ca %iecare s! ai6! la dispoiie o mas!. Dac! pe&tru Euharistie masa este altarul,
pe&tru cuv8&tul lui Dum&eeu masa este locul de u&de se proclam! 9%8&ta 9criptur!.
I&iial, locul de u&de se proclama i se e.plica eva&ghelia era catedra episcopului sau, pe&tru
celelalte lecturi, scau&ele preoilor i ale celorlali clerici. C8&d, mai t8riu, 6isericile s-au
m!rit, di& motive de acustic!, s-a simit &evoia ca lecturile 6i6lice s! se %ac! di&tr-u& loc mai
aproape de popor. <st%el au D&ceput s! se %ac! la 6alustrada pre6iteriului care a %ost
deplasat! spre &avata ce&tral!, dep!i&d u&eori li&ia tra&septului. ?a aceast! 6alustrad! s-a
ridicat o estrad! la care se aAu&gea pe &ite trepte. <ceast! estrad! se &umea amvo& Ede la
cuv8&tul grecesc ana)ane&n / a urcaF. <desea se co&struiau dou! amvoa&eJ cel di& dreapta
desti&at eva&gheliei, cel di& st8&ga celorlalte lecturi 6i6lice i psalmului respo&sorial sau
gradualului. C& *rie&t s-a pre%erat amvo&ul de %orm! rotu&d!, D& *ccide&t de %orm!
dreptu&ghiular!. 9paiul di&tre cele dou! amvoa&e era reervat corului K schola ca&torum.
Cartea 9%8&t! era aeat! de o6icei pe aripile D&ti&se ale u&ui vultur/ imagi&ea era i&spirat!
di& Apo!al&ps.
C& evul mediu, o dat! cu apariia catedralelor uriae, s-au co&struit amvoa&e mo6ile &umite
pupitre, care erau Dmpi&se c!tre miAlocul 6isericii. Di& secolul al PI=-lea acestea au %ost
%i.ate pe o coloa&! sau pe u& id al &avatei i prev!ute cu u& 6aldachi&, av8&d importa&te
e%ecte acustice. C& cele di& urm! pupitrele s-au ge&eraliat. Dup! Co&ciliul =atica& II se
D&cearc! o recuperare a amvo&ului.
C& ame&aAarea amvo&ului Epot %i i dou!F lucrul cel mai importa&t de care tre6uie i&ut co&t
este ca acela care citete s! %ie v!ut i auit cu uuri&! de c!tre credi&cioi. ,re6uie s! %ie
%i. &u mo6il, %rumos, curat, dem& de cuv8&tul lui Dum&eeu i, pri& co&strucia sa, s! apar!
leg!tura lui cu masa euharistic!, adic! cu altarul. El tre6uie s! %ie su%icie&t de spaios pe&tru
ca atu&ci c8&d este caul, s! D&cap! mai muli lectori. De la amvo& sau de la pupitru se citesc
lecturile 6i6lice, psalmii respo&soriali i preco&iul pascal, se i&e omilia i rug!ciu&ea
credi&cioilorJ dar &u urc! pe el c8&t!reul, come&tatorul, &ici &u se %ac de pe el a&u&uri.
)e%olosirea amvo&ului &u e.clude %olosirea pupitrului, dac! el este %u&cio&al. De cele mai
multe ori acesta este a6a&do&at pe&tru %aptul c! este situat sus, peste capetele oame&ilor,
l!s8&d impresia c! cel care citete privete lumea de sus. C& realitate, pri& poiia D&alt! &u
este o&orat u& lector, ci cuv8&tul lui Dum&eeu care vi&e de sus, de la P!ri&tele lumi&ilor.
=!lul de culoarea ilei care acoper! pupitrul amvo&ului arat! c! acesta este u& o6iect liturgic.
7u se recoma&d! c8tui de pui& s! se citeasc! lecturile de la amvo& i apoi s! se i&! omilia
de la pupitru.
Scaunul celebrantului i catedra episcopului. Cmpreu&! cu altarul, D& pre6iteriu s-a a%lat
D&totdeau&a scau&ul de la care cele6ra&tul preidea! adu&area liturgic!. Poiia &ormal! este
cu %aa spre popor i c8t mai aproape de popor. 7ormele liturgice sta6ilesc ca scau&ul
cele6ra&tului s! &u ai6! aspect de tro&.
9cau&ul de la care preidea! episcopul se &umete catedr! E!at#edraF, deoarece, D& mod
o6i&uit, episcopul D&v!a poporul de la acest scau& i &u de la amvo&. Di& cele mai vechi
timpuri, scau&ul episcopului avea o &ot! de disti&cie, era tapiat cu sto%e alese i prev!ut cu
per&ue, dup! ua&ele timpului. <vea o poiie mai D&alt!, spre a scoate D& evide&! %u&cia
deose6it! a episcopului, ast%el D&c8t, &otea! s%8&tul <ugusti&, episcopul putea s!-i vad! i s!-
i supraveghee pe toi cei pree&i D& catedral!. Era &ormal, de vreme ce episcop D& traducere
D&seam&! tocmai supraveghetor. Importa&a scau&ului episcopal, care dup! &ormele D&
vigoare &u tre6uie s! mai ai6! 6aldachi&, a %ost i este scoas! D& evide&! de u& rit special,
care are loc D& cadrul ceremo&iilor de i&stalare a u&ui &ou episcop, &umit D&tro&iare sau
D&sc!u&are.
9cau&ele di& 6iseric! au i rolul de a scoate D& evide&! caracterul ierarhic al #isericii. Ca
atare, scau&ul episcopal K catedra K, scau&ul preotului cele6ra&t, scau&ele sluAitorilor,
scau&ele credi&cioilor tre6uie s! se di%ere&iee D&tre ele pri& dime&siu&i, poiii, %ormat.
Poiia mai D&alt! pe care o ocup! scau&ul cele6ra&tului &u poate %i motiv de m!rire deart!
sau de umilire a celor pree&i. 9%8&tul <ugusti& scrie/ HE &ecesar ca D& adu&area creti&ilor
capii poporului s! stea D&tr-u& loc mai D&alt, s! se disti&g! pri& D&sui scau&ul lor, i %u&cia
lor s! ias! su%icie&t D& evide&!J &u e &ecesar D&s! s! se um%le D& pe&e la scau&ul lorI E%ermo,
:3,3F.
Clopotele) toaca i clopotni$a. )oma&ii, pe&tru a da di%erite sem&ale, %oloseau di%erite
i&strume&te co&%ecio&ate di& metal care, pri& lovire, scoteau su&ete. Pro6a6il c! le %oloseau
i creti&ii la sluA6ele lor, deoarece u& mare &um!r de aseme&ea i&strume&te au %ost g!site D&
catacom6e.
Clopotele au %ost %olosite D&cep8&d cu secolul al =-lea, mai D&t8i D& m!&!stiri, pe&tru a-i
chema pe c!lug!ri la activit!ile comu&e. C& 6iserici au %ost %olosite pe&tru prima dat! D&
Campa&ia, Italia, de s%8&tul Pauli& de 7ola. ?a )oma, clopotele au %ost i&troduse D& secolul al
=III-lea. Chiar de la D&ceput s-a o6i&uit s! se D&crustee pe ele motive or&ame&tale, %iguri de
s%i&i i i&scripii sau rug!ciu&i, ca de pild!/ HProtege prece pia Wuos co&voco, sa&cta 'ariaNI
E9%8&t! 'arie, ocrotete-i cu rug!ciu&ea ta milostiv! pe cei pe care Di chemNF. Clopotele su&t
%olosite &u &umai pe&tru a a&u&a ora serviciilor religioase, ci i pe&tru a %ace cu&oscut u&
deces ED& trecut se a&u&a ast%el i i&trarea u&ui creti& D& ago&ie, pe&tru ca toat! comu&itatea
s! se roage pe&tru el, i chiar ve&irea u&ui copil pe lumeF, pe&tru D&dep!rtarea %urtu&ii i
gri&di&ei sau, mai e.act, a duhurilor rele care, potrivit credi&ei medievale, provocau
aseme&ea %e&ome&e, pe&tru a da o &ot! de 6ucurie D& a&umite DmpreAur!ri solem&e di& viaa
comu&it!ii creti&e, pe&tru a vesti postul sau o s!r6!toare di& iua urm!toare .a.m.d.
Di& secolul al PII-lea, c8&d au D&ceput s! %ie ridicate speciile euharistice la pre%acere spre a %i
adorate, s-a i&trodus i %olosirea clopotelor spre a ate&io&a credi&cioii la mome&tele mai
importa&te ale ?iturghiei sau la trecerea preotului cu s%8&ta Euharistie purtat! la 6ol&avi.
,oaca, pri& %aptul c! e %olosit! &umai D& 9!pt!m8&a 'are, a c!rei liturgie a p!strat &eati&se
multe di& tr!s!turile ei, poate %i co&siderat! drept i&strume&tul care a %ost %olosit D&ai&te de
i&troducerea clopotului. #!t!ile ei puteau %i percepute mult mai uor D& catacom6e dec8t
6!t!ile i&strume&telor de metal.
Tabernacolul. P!strarea ostiilor co&sacrate desti&ate D& special Dmp!rt!irii 6ol&avilor i a
muri6u&ilor a cu&oscut D& decursul veacurilor di%erite locuri i di%erite %orme. 9%8&tul Iusti&
scria D& secolul al II-lea c! dup! cele6rarea ?iturghiei diaco&ii duceau s%8&ta Cmp!rt!a&ie
celor a6se&i. 'ai mult, D& primele veacuri creti&ii puteau p!stra acas! s%8&ta Cmp!rt!a&ie i
o luau si&guri il&ic, mai ales D& timpul prigoa&elor. 9%8&tul Ipolit Di avertia pe la a&ul 200
pe creti&ii di& )oma s! %ie ate&i Hca &u cumva s! m!&8&ce di& Euharistie vreu& p!g8& sau
vreu& oarece sau vreu& alt a&imal sau s! cad! i s! se piard! di& eaI. Dup! cum &e
i&%ormea! s%8&tul Cipria&, HEuharistia era D&velit! de creti&i D&tr-o p8&! al6! de i& i
p!strat! D&tr-o caset!, care la r8&dul ei era i&ut! la loc sigur D&tr-u& dulapI.
Cum se p!stra Euharistia D& 6isericiB Primele i&%ormaii D& aceast! privi&! &i le dau
Const&tu+&&le apostol&!e/ D& *rie&t, Euharistia era p!strat! D&tr-o D&c!pere de l8&g! pre6iteriu
&umit! pasto%orio&. C& *ccide&t aceast! D&c!pere se &umea secretarium sau sacrarium
Esa!r&st&aF. Cheile le i&eau diaco&ii, ei av8&d di& cele mai vechi timpuri misiu&ea de a
admi&istra s%8&ta Cmp!rt!a&ie. C& aceast! D&c!pere, Euharistia era p!strat! D&tr-u& dulap.
Di& secolul al =-lea, e.ist! m!rturii c! Euharistia se p!stra D& u&ele 6iserici D&tr-u& porum6el,
D& ge&eral de aur, at8r&at cu l!&ioare de 6olta ci6oriului, deasupra altarului. Porum6elul &u a
%ost ales la D&t8mplare. El ami&tea de Duhul 9%8&t pri& care se %ormase trupul %iic al lui
Cristos D& s8&ul >ecioarei 'aria, pri& lucrarea sa %ormea! trupul sacrame&tal al lui Cristos D&
Euharistie. Pe spatele porum6elului era u& c!p!cel care permitea i&troducerea u&ei mici
pi.ide cu o ostie sau dou!. <lteori, D& locul porum6elului, era at8r&at! o pi.id!. @& v!l al6
acoperea porum6elul sau pi.ida. <cest v!l se &umea ta6er&aculum Eta)erna!olF.
C& secolul al IP-lea, pe&tru prima dat! Euharistia D&cepe s! %ie p!strat! chiar pe altar. Pi.ida
cu ostii co&sacrate se i&ea D& aa-&umitul propitiatorium E!#&votF care ar putea %i co&siderat
str!moul ta6er&acolului de ast!i.
Dup! a&ul 2000 Euharistia s-a p!strat D& diverse %orme/ D& propitiatorium, pe altarJ D&
porum6el sau pi.id!, deasupra altaruluiJ D& sacristieJ D& ta6er&acole s!pate D& idul 6isericii D&
dreapta altaruluiJ di& secolul al PI=-lea, D& &ite ta6er&acole D& %orm! de tur& sau de
mo&stra&e uriae situate D&tre altar i peretele di& spateJ D& cele di& ur&!, D& secolul al P=I-
lea, di& i&iiativa episcopului de =ero&a, 'atteo Gi6ertti, i pri& elul s%8&tului Carol
#orromeu, ta6er&acolul di& spate a aAu&s s! %ie aeat chiar pe masa altarului D& %aa
cele6ra&tului. C& aceast! %orm! s-a me&i&ut p8&! D& ilele &oastre.
Co&%orm &ormelor liturgice actuale, locul u&de se p!strea! s%8&ta Euharistie tre6uie s! se
disti&g! pri& &o6lee i pri& %rumusee. 9e recoma&d! cu c!ldur! ca locul s! %ie adaptat pe&tru
rug!ciu&ea perso&al! a credi&cioilor care vor s! se D&chi&e lui Cristos pree&t D& s%8&ta
Euharistie. C& acest scop, 6isericile D& care se cele6rea! des cu&u&ii i D&morm8&t!ri sau su&t
deose6it de viitate D&truc8t su&t sa&ctuare de peleri&aA sau dei& opere de art!, se recoma&d!
ca Euharistia s! %ie p!strat! D&tr-o capel! separat! de corpul ce&tral D& care creti&ii se pot
reculege &esti&gherii.
C&truc8t pree&a euharistic! a lui Cristos este rodul co&sacr!rii, e mai 6i&e ca Isus Cristos s!
&u %ie pree&t D& %orm! euharistic! D& ta6er&acol pe altar D& timp ce se cele6rea! s%8&ta
?iturghie. < se aea ta6er&acolul pe altar &u este soluia cea mai potrivit!. ?ocul u&de se
aa! ta6er&acolul tre6uie s! %ie vii6il i D&%rumuseat cum se cuvi&e.
,a6er&acolul tre6uie s! %ie solid, i&viola6il i &etra&spare&t. Cheia ta6er&acolului tre6uie
p!strat! cu cea mai mare griA!. Pree&a Euharistiei tre6uie sem&alat! credi&cioilor pri& v!l
sau pri& alt miAloc potrivit, sta6ilit de autoritatea compete&t!. Co&%orm tradiiei, D& %aa
ta6er&acolului tre6uie s! ard! perma&e&t o ca&del! sau o lamp! cu lumi&! &atural! E&u u&
6ecF D& sem& de ci&stire a Dom&ului pree&t D& Euharistie.
Confesionalul. C& primele veacuri ale #isericii &u se poate vor6i despre co&%esio&al, D&truc8t
&u e.ista dec8t pe&ite&a pu6lic!/ p!catele erau m!rturisite episcopului, apoi poc!i&a i
reco&cilierea se %!ceau D& 6iseric! D& pree&a comu&it!ii creti&e. 'ai t8riu s-a i&trodus
9povada privat! sau i&dividual!. C!rile liturgice di& Aurul a&ului 2000 &e i&%ormea! c!
preotul admi&istra sacrame&tul 9poveii %ie D& cas!, %ie D& 6iseric! e8&d pe u& scau&.
Pe&ite&tul st!tea i el pe scau& D& %aa preotului D& timp ce-i m!rturisea p!catele i apoi se
aea D& ge&u&chi pe&tru a primi delegarea. Pe&tru acordarea deleg!rii, preotul impu&ea
pe&ite&tului m8i&ile pe cap. C!lug!riele, D& schim6, puteau %i spovedite &umai Hi& ecclesia,
coram sa&cto altari adsta&ti6us haud procul testi6usI ED& 6iseric! D& %aa altarului, D& pree&a
martorilor a%lai &u la mare dista&!F.
Dup! secolul al PI-lea 9povada se %!cea D& %aa u&ui altar lateral/ preotul era separat de
pe&ite&t pri& 6alustrada capelei D& care se g!sea altarul lateral. Primele co&%esio&ale D&chise i
prev!ute cu gratii apar D& secolul al PI=-lea la Pisa i se ge&eraliea! D& secolul al P=I-lea
pri& elul s%8&tului Carol #orromeu, deve&i&d D& cele di& urm! o6ligatorii pe&tru D&treaga
#iseric!. C& aceasta situaie, impu&erea m8i&ilor asupra pe&ite&tului &u a mai %ost posi6il!,
r!m8&8&d ca preotul s! D&ti&d! doar o m8&! spre pe&ite&t.
Co&%orm &ormelor actuale, 6iserica este locul &ormal al admi&istr!rii 9poveii. Co&%eri&a
episcopal! sta6ilete ce %el de scau& de spovad! tre6uie %olosit. C& tot caul, tre6uie l!sat!
credi&cioilor i posi6ilitatea de a se m!rturisi la u& scau& de spovad! D&chis i prev!ut cu
gratii. 9poveile D& a%ara scau&elor de spovad! se pot %ace &umai pe&tru u& motiv Aust.
Creden$a. Este o m!su! aeat! D& pre6iteriu pe care su&t aeate lucrurile &ecesare pe&tru
cele6rarea ?iturghiei i a&ume/
K potirul acoperit cu u& v!l care poate s! %ie de culoarea vem8&tului liturgic sau de culoare
al6!J
K corporalul, puri%icatorul i pala dac! este &ecesar!J
K pate&a i pi.idele cu ostii pe&tru co&sacrare, vi&ul i apa, a%ar! de caul c! toate acestea
su&t aduse de credi&cioi la o%ertoriuJ
K pate&a pe&tru Dmp!rt!irea credi&cioilorJ
K tot ce este &ecesar pe&tru sp!larea m8i&ilor.
Preg!tirea potirului, pri& tur&area vi&ului i apei de c!tre diaco& se poate %ace la crede&!. De
aseme&ea, puri%icarea vaselor se poate %ace la crede&! %ie imediat dup! distri6uirea
Cmp!rt!a&iei, %ie, dac! vasele su&t multe, dup! termi&area ?iturghiei. C& ultimul ca, vasele
su&t aeate la crede&! pe corporal i acoperite cu o p8&!.
Lum/narea pascal0. E o lum8&are de dime&siu&i mari i care, &ormal, tre6uie s! %ie 6i&e
or&ame&tat!. Este apri&s! de la %ocul 6i&ecuv8&tat la D&ceputul privegherii pascale i, ca o
coloa&! lumi&oas! de %oc EEx 20,22F lumi&ea! poporul creti& D& &oaptea C&vierii Hp8&! c8&d
va ap!rea lucea%!rul dimi&eii, acel lucea%!r care &u cu&oate apusI EExultetF. C& cele 30 de
ile ale timpului pascal lum8&area pascal! r!m8&e l8&g! amvo& aeat! pe u& suport D&alt i
este apri&s! la %iecare ?iturghie. C& iua de )usalii, dup! vespere, este dus! D& 6aptisteriu,
%ii&d apri&s! la cele6rarea #oteului, de la ea apri&8&du-se lum8&!rile celor care se 6otea!.
Poate %i apri&s! i aeat! i la capul cata%alcului D& timpul sluA6ei de D&morm8&tare.
4rga i alte instrumente mu#icale. ,oate popoarele di& a&tichitate, D& special cele orie&tale,
au %olosit i&strume&te muicale D& cultul liturgic. I&strume&tele pre%erate de evrei la sluA6ele
de la templu erau har%a i tr8m6ia. ,otui aceast! tradiie muical-i&strume&tal! e6raic! &u a
%ost preluat! de #iserica de la D&ceput. 9criitorii creti&i di& perioada apostolic! i
postapostolic! &u %ac &ici o aluie la vreu& i&strume&t muical %olosit la sluA6ele religioase.
C& secolul al III-lea, ,ertulia& i s%8&tul Cipria& iau atitudi&e hot!r8t! Dmpotriva %olosirii
i&strume&telor muicale D& liturgie. 9-a a%irmat c! i&tericerea lor era o m!sur! de prude&!
pe vremea prigoa&elor c8&d adu&!rile liturgice tre6uiau s! se des%!oare cu o discreie
des!v8rit!. De %apt, motivele adev!rate su&t altele. 9u&t dou!. Primul/ p!ri&ii #isericii, D&
special Cleme&t <le.a&dri&ul i *rige&e, urm8&d o teorie a lui Pitagora, vedeau D& muica
mo&o%o&!, adic! i&terpretat! la u&iso&, u& sim6ol i u& paralelism al armo&iei u&iversului i a
s%erelor cereti, care armo&ie e u&iso&!. 'ai mult, ea se potrivea mai 6i&e cu acea u&ire
spiritual! care st! la 6aa comu&it!ii creti&e.
C& al doilea r8&d, i&strume&tele muicale, i&clusiv orga i&ve&tat! de Ctesi6us di& <le.a&dria
D& Aurul a&ului 270 D.C., erau %olosite la 6a&chete, la teatru i la circ. Di& caua caracterului lor
pro%a&, gomotos i se&ual, #iserica a re%uat s! le admit! D& liturgie. Pe&tru prima dat! o
org! a %ost i&trodus! D&tr-o 6iseric! D& a&ul 737J era o org! %!cut! cadou de Dmp!ratul
#ia&ului Co&sta&ti& al =-lea Copro&imul regelui Pipi&, pe care acesta a aeat-o D& 6iserica
H9%8&tului Cor&eliuI di& CompiXg&e. C& secolul urm!tor, mai multe 6iserici erau D&estrate cu
org!. Chiar papa Ioa& al =III-lea E;72-;;0F cerea D&tr-o scrisoare o org! i u& orga&ist. Pe
m!sur! ce i&strume&tul se per%ecio&a, %olosirea lui se r!sp8&dea tot mai mult D& *ccide&t,
ast%el D&c8t Co&ciliul ,ride&ti& Dl co&sidera i&strume&tul muical propriu al #isericii Catolice.
C& ceea ce privete celelalte i&strume&te muicale, #iserica le-a respi&s e&ergic p8&! D&
secolul al P=I-lea c8&d, ici colo, u&ele Di %ac apariia timid D& a&umite 6iserici. C&
co&ti&uare, #iserica a %ost %oarte circumspect! c8t privete orchestrele i alte %ormaii
i&strume&tale, toler8&du-le D& a&umite cauri mai mult dec8t accept8&du-le, D&truc8t, D&
ge&eral, co&trastea! cu caracterul pios i li&itit al rug!ciu&ii liturgice.
@ltimele dispoiii 6isericeti prev!d c! pot %i %olosite la sluA6ele religioase i&strume&tele
apro6ate de autoritatea legitim!. Dar pre%eri&a r!m8&e, %!r! D&doial!, pe&tru org!/ HC&
#iserica lati&! s! se i&! la mare ci&ste orga cu %luiere, i&strume&t muical tradiio&al, al c!rei
su&et e D& stare s! aduc! o deose6it! sple&doare ceremo&iilor #isericii i s! D&ale cu putere
su%letele c!tre Dum&eeu i c!tre lucrurile ceretiI E%C 220F.
*rga i celelalte i&strume&te muicale pot c8&ta si&gure, deci %!r! a D&soi vocile, la D&ceputul
?iturghiei D&ai&te ca preotul s! ias! la altar, la o%ertoriu, la Dmp!rt!a&ie, la s%8ritul
?iturghiei. Ele tre6uie s! D&cetee complet D& timp ce se rostesc p!rile preide&iale ale
?iturghiei. Pot %i %olosite &umai pe&tru a D&soi c8&t!rile credi&cioilor, deci &u si&gure/ D&
<dve&t, Postul 'are, triduumul sacru i la o%iciile pe&tru mori.
Vase sfinte
C& ?iturgie s-au %olosit D&totdeau&a i se %olosesc o6iecte reervate e.clusiv cele6r!rilor
rituale. <st%el, de pild!, D& a%ar! de cauri cu totul e.cepio&ale, vi&ul &u este co&sacrat D&tr-
u& vas de lut, Dmp!rt!a&ia &u e distri6uit! pe o %ar%urie de u comu&, pe&tru cele6rarea
?iturghiei &u se taie o %elie de p8i&e de la 6uc!t!rie.
*6iectele de cult su&t s%i&ite pri& %olosirea lor D& liturgie. 'ai mult, ele co&tri6uie la s%i&irea
&oastr!. De aceea ele su&t tratate cu u& respect religios deose6it. Dei la origi&e aceste
o6iecte erau de u comu&, cu timpul ele au c!p!tat u& pro%u&d sim6olism liturgic.
"otirul. HPri&tre lucrurile recerute pe&tru cele6rarea ?iturghiei, dem&e de u& deose6it respect
su&t vasele s%i&teJ di&tre acestea su&t D& special potirul i pate&a, care sluAesc la o%erirea,
co&sacrarea i co&sumarea p8i&ii i a vi&uluiI EIGMR 027F.
Potirul Epoter&on D& grecete, !al&x D& lati&eteF Dl g!sim ca sim6ol al recompe&sei EPs 23,3J
22,3F i al r!6u&!rii lui Dum&eeu EIs 32,27F, deci sim6ol al drept!ii divi&e D& =echiul
,estame&t, i ca sim6ol al su%eri&elor i p!timirii lui Cristos D& 7oul ,estame&t.
Potirul sau cupa u&ic! %olosit! de toi comese&ii la Ci&a cea de tai&!, co&%orm ritualului ci&ei
pascale, D&cep8&d cu scrisorile s%8&tului Pavel E1Cor 20,2(F, devi&e sim6olul u&it!ii creti&e.
?iturgia a&tic! distri6uia Euharistia tuturor credi&cioilor i su6 %orma vi&ului co&sacrat pe
altar D&tr-u& si&gur potir de dime&siu&i mari.
9e poate presupu&e pe 6u&! dreptate c! Isus, la Ci&a cea de tai&!, a %olosit o cup! de sticl!,
D&truc8t aseme&ea cupe %oloseau evreii la ci&ele rituale pe vremea lui <ugust. <vem
&umeroase m!rturii c! D& primele dou!-trei secole tot di& sticl! erau co&%ecio&ate potirele
%olosite la s%8&ta ?iturghie. ?a D&ceputul secolului al I=-lea apar deAa potire de aur. 9%8&tul
Ioa& Gur! de <ur are cuvi&te aspre de doAa&! Dmpotriva 6ogailor care cu 6a&ii Ae%uii de la
s!raci %ac 6isericilor cadouri potire de aur.
Dar p8&! la a&ul (00 co&ti&u! s! %ie %olosite, pe l8&g! potire de sticl! sau de aur, i altele
co&%ecio&ate di& os, di& lem& tare i di& aram!. P8&! pe la a&ul 2000 deose6im dou! %eluri
de potireJ u&ele de dime&siu&i mari, 20-20 Og, prev!ute cu tori, erau %olosite pe&tru
co&sacrare pe altar, altele mici K m&nores K D& care diaco&ii tur&au vi&ul co&sacrat i Dl
distri6uiau credi&cioilor. 'ai erau i potire 6aptismale di& care li se d!dea &eo%iilor imediat
dup! #ote s! 6ea lapte i miere. Dup! a&ul 2000, &emai%ii&d Cmp!rt!a&ia dec8t su6 %orma
p8i&ii, potirul a sc!ut D& m!rime.
Cele trei eleme&te ale potirului/ cupa, tiAa cu &odul la miAloc i piciorul s-au p!strat D& toate
timpurile, dei, ca %orm!, dime&siu&e i stil, ele au cu&oscut o mare varietate. Co&%orm
&ormelor D& vigoare, cupa potirului tre6uie s! %ie %!cut! di&tr-u& material care s! &u a6soar6!
lichidele. Piciorul potirului, D& schim6, poate %i %!cut di& di%erite materiale, cu co&diia ca ele
s! %ie solide i aspectuoase. Potirele di& metal, D& mod &ormal, tre6uie s! %ie aurite pe
di&!u&tru dac! metalul este o.ida6il. Dac! D&s! metalul este i&o.ida6il i mai preios dec8t
aurul &u e &ecesar s! %ie aurit.
C&ai&te de a %i %olosite, potirele i pate&ele tre6uie 6i&ecuv8&tate de episcop. Cu aceast!
ocaie episcopul aprecia! dac! pot sau &u pot %i i&troduse D& u. Episcopul poate da i altor
preoi delegarea de a 6i&ecuv8&ta vasele s%i&te.
"atena. Pate&a este %ie tava de dime&siu&i mai mari pe care se aa! ostiile de co&sacrat
pe&tru cele6ra&t i credi&cioi, %ie tipsia de dime&siu&i mai mici care se i&e D& mod
o6ligatoriu su6 6!r6ia credi&cioilor atu&ci c8&d primesc s%8&ta Cmp!rt!a&ie.
Cmpreu&! cu cupa era al doilea o6iect ese&ial la ci&a ritual! e6raic!, pe ea ae8&du-se
p8i&ea i celelalte 6ucate. E vasul &umit de eva&gheliti parops&s sau !at&num care st!tea D&
%aa lui Isus la Ci&a cea de tai&!.
>!r! D&doial! c! D& primele veacuri ale #isericii pate&a, de %orm! rotu&d! sau
dreptu&ghiular!, era co&%ecio&at!, ca i potirul, di& sticl!, iar ulterior di& metal solid i
preios. Erau dou! %eluri de pate&e/ u&a mic! pe care se co&sacra o%erta cele6ra&tului aeat!
la dreapta potirului, potrivit prescripiilor di& 5rd&nes roman& ED&truc8t se co&sidera c! ra&a
di& care 8&ise s8&gele %usese deschis! D& partea dreapta a trupului lui CristosF, i alta, de
dime&siu&i mari, aAu&g8&d u&eori p8&! la 20 Og i prev!ute cu tori, pe care se aea p8i&ea
co&sacrat! pe&tru Dmp!rt!irea credi&cioilor.
Pate&a, ca i celelalte vase desti&ate s! co&i&! ostiile co&sacrate, tre6uie co&%ecio&at! di&
materiale co&siderate preioase, de pild! %ildeul. Dac! e co&%ecio&at! di& metal o.ida6il,
&ormal, tre6uie s! ai6! %aa aurit!. Dac! metalul este i&o.ida6il i mai preios dec8t aurul, &u
e &ecesar s! %ie aurit!.
V0lul. Potirul preg!tit pe&tru cele6rarea ?iturghiei tre6uie s! %ie acoperit cu u& v!l. <cesta
poate s! %ie de culoarea vem8&tului liturgic sau de culoare al6!. E posi6il ca v!lul potirului
s! ai6! la origi&e acele 6uc!i de sto%! Epannus offertor&usF prescrise de c!rile liturgice di&
primul mile&iu ca s! acopere, D& sem& de respect, torele potirului D& care era co&sacrat vi&ul
la s%8&ta ?iturghie. Dar mai pro6a6il el Di are origi&ea D& ervetul al6 cu care se acoperea i
se acoper! i ai aimele la ci&a pascal!. El pre%igurea! stratul de rou! care acoper! ma&a D&
pustiu. =!lul potirului, ca i perdelua de la ta6er&acol, are o %u&cie sim6olic!. El sugerea!
puritatea darurilor care vor %i pree&tate lui Dum&eeu la o%ertoriu c8&d este descoperit
potirul. =echea rug!ciu&e de la o%ertoriu scoate D& evide&! c! ostia de pe pate&!, acoperit! cu
v!lul potirului, este cu totul imaculat!, %ii&d reervat! &umai lui Dum&eeu care o va
tra&s%orma D& trupul lui Cristos D& mome&tul co&sacr!rii/ H9uscipe, sa&cte Pater, om&ipote&s
aeter&e Deus, ha&c immaculatam hostiam...I EPrimete, s%i&te P!ri&te, atotputer&ic ve&ic
Dum&eeu, aceast! Aert%! &ep!tat!...F.
"ala. >olosirea palei pe potir este %acultativ!. 9copul ei este de a Dmpiedica s! cad! D& potir
pra%, impurit!i, i&secte. 9-a i&trodus destul de t8riu D& u. I&iial, potirul era proteAat
Dmpotriva c!derii impurit!ilor de c!tre ci6oriul de deasupra altarului. Pe&tru D&dep!rtarea
mutelor, mai ales D& perioada de c!lduri puter&ice, era %olosit aa-&umitul fla)ellum sau
mus!ator&um, u& %el de eva&tai di& sto%! sau pe&e de p!u&. Despre acest i&strume&t scriu deAa
Const&tu+&&le apostol&!e, carte compus! D& 9iria. Ele &e i&%ormea! c! doi diaco&i, de o parte
i de alta a altarului, agitau aceste i&strume&te. C& liturgia siria&! mai su&t %olosite, dei
desti&aia lor i&iial! aproape c! &u mai este cu&oscut!/ ele au luat %orma u&or ripide, adic! a
u&or palete Dmpodo6ite cu imagi&ea u&ui sera%im, %i.ate la cap!tul u&or 6astoa&e lu&gi. C&
*ccide&t, docume&tele di& secolul al PIII-lea D&c! mai vor6esc de %olosirea lor de la o%ertoriu
p8&! la s%8ritul ca&o&ului. @lterior au ieit di& u, %olosi&du-se pala. <u r!mas ca sem&e
o&ori%ice purtate D& cortegiul papal p8&! acum c8teva dece&ii D& urm!.
"urificatorul. Despre erveelul de p8&! %olosit la s%8&ta ?iturghie pe&tru tergerea potirului
D&cepe s! se vor6easc! de a6ia D& secolul al PI=-lea. <&terior e.ista u& vas cu ap! l8&g! altar
sau D& sacristie D& care potirul era sp!lat i ters apoi cu u& tergar.
Corporalul. Corporalul este o 6ucat! de p8&! de %orm! p!trat! pe care se aa! la ?iturghie
p8i&ea, vi&ul i vasele s%i&te. 7umele deriv! di& cuv8&tul !orp, D&truc8t ati&ge corpul
euharistic al lui Cristos.
C& primele veacuri ale #isericii, altarul r!m8&ea descoperit p8&! la o%ertoriu. ?a o%ertoriu
diaco&ii D&ti&deau o %a! de altar pe care aeau p8i&ea i vi&ul desti&ate co&sacr!rii. <ceast!
%a! de altar se &umea corporal. Di& evul mediu s-a i&trodus o6iceiul ca altarul s! %ie
perma&e&t acoperit cu dou! sau trei %ee de p8&!. Corporalul a co&ti&uat s! %ie aeat pe altar
la o%ertoriu, dar %ii&dc! tot di& evul mediu a disp!rut o6iceiul de a se da Cmp!rt!a&ia su6
%orma vi&ului la credi&cioi, iar &um!rul celor care se Dmp!rt!eau s-a micorat, corporalul s-
a redus ca dime&siu&e.
Corporalul, D& a%ara ?iturghiei, se p!strea! Dmp!turit ca s! &u cad! di& el %irimiturile
euharistice.
"i6ida. Este vasul D& care se p!strea! ostiile co&sacrate Eeve&tual vi&ul co&sacrat pe&tru
Dmp!rt!irea 6ol&avilorF. I&iial creti&ii care p!strau Euharistia D& case o p!strau D& coulee
Dmpletite di& &uiele sau D& &ite casete. Dei recipie&tele erau modeste, respectul %a! de
Euharistie era mare. 9%8&tul Cipria& scrie c! o %emeie, D&cerc8&d s! deschid! cu m8i&ile
murdare caseta Ear!aF D& care se a%la trupul Dom&ului, a %ost D&groit! de o %lac!r! ce ieea
di& ea.
9e o6i&uia ca Euharistia s! %ie purtat! de creti&i la mu&c! sau D& c!l!torii spre a %i proteAai
de primeAdii. 9e tie c! 9atir, %ratele s%8&tului <m6roie, s-a salvat de la D&ec D&tr-u&
&au%ragiu deoarece purta la piept teca EvasulF cu Euharistia. De aseme&ea, D& secolele =I-=II
D& Irla&da preoii i c!lug!rii purtau micul vas cu Euharistia D&tr-u& s!cule at8r&at de g8t, su6
hai&!. C& 6iserici, Euharistia era p!strat! %ie D&tr-o caset!, %ie D&tr-u& porum6el de metal, %ie
D&tr-u& mic vas cili&dric, %!r! picior, cu c!p!cel D& %orma co&ic!. <cesta era co&%ecio&at di&
lem&, %ilde, cristal, mai rar di& metale preioase. <6ia D& secolul al PIII-lea apar pi.idele cu
picior, av8&d capacul prev!ut cu cruce. C& secolul al P=I-lea, ge&erali8&du-se Cmp!rt!a&ia
D& a%ara ?iturghiei, pi.idele au luat dime&siu&ile pe care le au ast!i. Ca i celelalte vase
sacre, pi.ida tre6uie s! %ie co&%ecio&at! di& materiale solide i &o6ile.
4stensoriul sau monstran$a. Este o6iectul %olosit pe&tru e.pu&erea i adoraia euharistic! i
pe&tru procesiu&ile cu s%8&tul sacrame&t, D& special la Uoia =erde. < ap!rut a6ia D& secolul al
PI=-lea. Primele mo&stra&e au ap!rut D& Germa&ia orie&tal!, mai e.act la Da&ig Eai D&
Polo&iaF. <u cu&oscut %orme i stiluri variate. 'ulte di&tre ele su&t opere de art! sple&dide.
@&ele au proporii mo&ume&tale/ de pild! oste&soriul di& Ge&ova co&struit D& a&ul 2330
pe&tru purtarea c!ruia su&t &ecesari opt preoi, sau cele di& 9pa&ia D&alte de trei metri.
*gheasmatarul i aspersorul. <gheasmatarul este vasul D& care se p!strea! apa s%i&it! la
i&trarea D& 6iseric!. <gheasmatarul D&locuiete acea %8&t8&! di& miAlocul atriumului 6ailicii
E!ant#arusF u&de creti&ii Di sp!lau m8i&ile i %aa ca sem& al dori&ei de puri%icare i&terioar!
D&ai&te de a i&tra D& casa Dom&ului pe&tru rug!ciu&e. El a ap!rut cu scopul de a da
posi6ilitatea creti&ilor care &u au putut s! participe la stropirea dumi&ical! cu ap! s%i&it! D&
cadrul ?iturghiei s! se D&sem&ee cu ap! s%i&it! atu&ci c8&d vi& la 6iseric!. Pree&a
agheasmatarului D& 6iserici &u este a&terioar! secolului al IP-lea, adic! la pui& timp dup!
i&troducerea stropirii dumi&icale solem&e D& secolul al =III-lea D& >ra&a i la pui& timp dup!
dispariia ca&tharusului.
<spersorul, D& %orma sa actual!, datea! di& secolul al P=-lea. <&terior era %olosit u&
m!&u&chi de ramuri de da%i& sau de isop.
?a evrei i la celelalte popoare semite ale a&tichit!ii, isopul, pla&t! vie, era co&siderat a avea
puteri de D&dep!rtare a duhurilor releJ era sim6olul vieii. Cu isop D&muiat D& s8&gele mieilor
sacri%icai au stropit evreii uile caselor D& Egipt, ceea ce le-a salvat viaa. Cu isop D&muiat D&
s8&gele a&imalelor sacri%icate a stropit 'oise altarul i poporul la mu&tele 9i&ai c8&d a
D&cheiat leg!m8&tul.
C& pree&t este te&di&a l!uda6il! de a se %olosi di& &ou pe&tru stropirea cu agheasm! u&
m!&u&chi de isop sau de alte pla&te cu via! D& ele, practic! pe care orie&talii au p!strat-o
i&tact!. Di& metal, di& oel, se %ac tu&uri i mitraliere, i&strume&te ale morii. <spersorul di&
oel Di pierde calitatea de sim6ol al vieii.
Veminte i !nsemne sfinte
C& lumea pro%a&!, a&umite categorii sociale sau a&umite i&stituii au o Dm6r!c!mi&te speci%ic!
drept sem& disti&ctiv al aparte&e&ei la u& grup social, sau al %u&ciei pe care o D&depli&esc.
Cu at8t mai mult, era de ateptat ca #iserica, orga&ism structurat ierarhic, s! i&troduc! o
a&umit! Dm6r!c!mi&te care s! scoat! D& evide&! di%eritele %u&cii i servicii speci%ice.
C& liturgia e6raic! vemi&tele cele6ra&ilor aveau o mare importa&!, u&eori chiar e.agerat!.
9e vedea D& ele u& sem& al caracterului sacru al serviciului de cult, al slavei i puterii lui
Dum&eeu, precum i al dem&it!ii sluAitorilor sacri. #e&-9irah scoate D& evide&! e%ectul pe
care Dl produceau asupra celor pree&i vemi&tele liturgice ale marelui preot/ HCa m!sli&ul ce
odr!slete roade i ca chiparosul ce se D&al! D& &oriI E%&r 30,22F.
9%8&tul Pavel reami&tete creti&ilor di& Cori&t o tradiie cu privire la i&uta vestime&tar! D&
timpul cele6r!rilor liturgice, i a&ume/ 6!r6aii s! se roage cu capul descoperit, %emeile s!-i
acopere capul Ec%. 1Cor 22,2.2(F. ,radiie p!strat! D&c! D& 6u&! parte la s%8ritul secolului al
PP-lea. 7u se tie dac! tradiia pe care apostolul Pavel cere s! %ie respectat! era o ua&!
iudaic! sau u& o6icei prove&it de la greci. Di& secolul al III-lea, v!lul a r!mas sem&ul
%ecioarelor co&sacrate lui Dum&eeu. @& vem8&t liturgic pe care creti&ii l-au me&i&ut
co&sta&t este hai&a al6! Dm6r!cat! la #ote pe care primii creti&i o purtau di& &oaptea
Patelui p8&! la Dumi&ica <l6!. De aceast! hai&! primit! la #ote ami&tesc hai&ele al6e
Dm6r!cate de copiii care primesc prima s%8&t! Cmp!rt!a&ie.
C8t privete Dm6r!c!mi&tea liturgic! a clerului, actualele directive ale #isericii rea%irm!
sem&i%icaia i sim6olismul lor/ HC& #iseric!, trupul mistic al lui Cristos, &u toate mem6rele
D&depli&esc aceleai %u&cii. <ceast! diversitate de servicii D& s!v8rirea cultului sacru se arat!
D& e.terior pri& diversitatea vemi&telor s%i&te care ast%el tre6uie s! %ie sem&ul serviciului
propriu al oric!rui sluAitorI EIGMR 003F. C& special vemi&tele s%i&te pe care le Dm6rac!
episcopul, preotul i diaco&ul arat! c! ei &u acio&ea! D& cele6r!rile liturgice ca persoa&e
particulare, ci acio&ea! &n persona C#r&st&, adic! Dl reprei&t! pe Cristos D&sui.
C& primele secole ale #isericii, clerul i cei care D&depli&eau di%erite servicii la cele6r!rile de
cult &u aveau o Dm6r!c!mi&te di%erit! de a celorlali credi&cioi. >u&ciile lor erau puse D&
evide&! pri& locurile pe care le ocupau la adu&!rile liturgice. <adar, hai&ele liturgice erau
ide&tice cu cele laice, dar %oarte cur8&d hai&ele au deve&it liturgice pri& %aptul c! au %ost
%olosite &umai la cele6r!rile religioase, %ii&d co&%ecio&ate di&tr-u& material mai preios i
%ii&d p!strate curate, e.act ca i vasele i alte o6iecte de u comu& care au %ost reervate
&umai uului liturgic. <st%el, *rige&e &otea! c! preotul &u se pree&ta la altar cu hai&ele cu
care um6la D& pu6lic/ H<liis i&dume&tis sacerdos utitur dum est i& sacri%iciorum mi&isterio, et
aliis cum procedit ad populumI EYai&ele pe care le %olosete preotul c8&d sluAete la altar su&t
altele dec8t cele cu care merge D& miAlocul poporuluiF. Desigur, era &ormal ca episcopul s!
poarte Dm6r!c!mi&tea pe care o purtau cet!e&ii de co&diie social! mai D&alt!. Dac! D& *rie&t,
deAa D& secolul al I=-lea, ca&oa&ele 6isericeti impu& a&umite %orme de Dm6r!c!mi&te pe&tru
cler pri& care acesta s! se di%ere&iee de laici K de pild! orario&ul EstolaF pe&tru episcop i
diaco& K, D& *ccide&t, u& veac mai t8riu E+2;F, papa Celesti& I Di doAe&ea pe episcopii di&
Galia deoarece acetia i&troduseser! &ite ciud!e&ii, adic! &ite hai&e di%erite de cele
comu&e, D& Dm6r!c!mi&tea lor. Clerul, scria papa, tre6uie s! se deose6easc! de restul
credi&cioilor pri& tii&!, via! s%8&t! i si&ceritate, &u pri& hai&e/ HDoctri&a, &o& vesteJ
co&versatio&e, &o& ha6ituJ me&tis puritate, &o& cultuI.
C!tre s%8ritul secolului al =I-lea, 6ar6arii care au i&vadat *ccide&tul au provocat o adev!rat!
revoluie D& Dm6r!c!mi&te, %!c8&d s! se a6a&do&ee Dm6r!c!mi&tea clasic! roma&!. ,ocmai
D& aceast! perioad! Dm6r!c!mi&tea 6isericeasc! se di%ere&ia! de cea pro%a&!. C& %aa &oii
mode i&troduse de 6ar6ari, #iserica impu&e clerului s! me&i&! vechea Dm6r!c!mi&te
roma&!. C& practic! va reui s! impu&! clerului vechea Dm6r!c!mi&te roma&! &umai pe timpul
sluA6elor religioase. <st%el, vemi&tele roma&e a6a&do&ate de laici devi& vemi&te sacre
liturgice.
<adar, pe&tru a cu&oate origi&ea vemi&telor liturgice e &ecesar s! se cu&oasc! vemi&tele
roma&ilor di& a&tichitate. <cestea erau/
Tunica, o c!ma! de p8&!, lu&g!, de culoare al6! care c!dea p8&! Aos, str8&s! la miAloc cu o
ce&tur!. Era Dm6r!c!mi&tea purtat! dedesu6t.
Toga era ma&tia purtat! deasupra, de o6icei D& DmpreAur!rile mai solem&e. *6i&uit, D& locul
ei se purtau/
5almatica, origi&ar! di& Dalmaia, era o ma&tie scurt! p8&! la ge&u&chi, cu m8&eci largi
p8&! la coate. Era purtat! mai ales c8&d se mergea la drum, %ii&d mai comod!.
"aenula era o ma&tie rotu&d!, cu o gaur! la miAloc pri& care se i&troducea capul i era
prev!ut! cu glug!. Era %olosit! D&deose6i c8&d era %rig sau ploua.
"allium, de prove&ie&! greac!, era purtat de %iloo%i. Era o ear%! de l8&! lu&g! i lat! care
se purta D& Aurul umerilor cu u& cap!t at8r&8&d pe 6raul st8&g. ?-a purtat Cristos i apostolii.
<proape toate vemi&tele liturgice Di au origi&ea D& Dm6r!c!mi&tea clasic! greco-roma&!.
<st%el avem urm!toarele vemi&te i D&sem&e sacre/
*mictul. E o 6ucat! de p8&! care acoper! g8tul i umerii, purtat su6 al6!. I&iial era purtat la
marile solem&it!i &umai de pap! i de clerul di& )oma, dar peste al6!. <mictul &u este
o6ligatoriu de %olosit dac! al6a se D&chide 6i&e la g8t.
*lba i cingulul. <l6a este tu&ica di& i& al6 a roma&ilor di& a&tichitate. Este hai&a sacr!
comu&! tuturor sluAitorilor altarului, de toate gradele. Ci&gulul este %r8&ghia cu care se
str8&ge al6a la miAloc. Este ce&tura pe care o %oloseau D&totdeau&a roma&ii. P8&! D& evul
mediu t8riu era o %8ie de p8&! lat! de (-7 cm. C!lug!rii %ra&cisca&i au i&trodus %r8&ghia D&
locul 6r8ului. Dac! al6a e %!cut! di&tr-u& material mai gros ast%el D&c8t cade 6i&e, &u e
&ecesar s! se %oloseasc! ci&gulul.
Cota Esuperpell&!eum Q ce se ia peste coAocF. E al6a redus! la Aum!tate. Poate D&locui al6a D&
a%ara ?iturghiei. Provi&e di& !rile &ordice, u&de apare pe&tru prima dat! D& secolul al PIII-
lea. Cum clericii di& aceste !ri %riguroase purtau hai&e de piele, au %ost &evoii s!-i
co&%ecio&ee al6e cu m8&eci largi pe care apoi, pe&tru a &u se Dmpiedica la mers, le-au
scurtat p8&! la ge&u&chi. <st%el a ap!rut cota.
"laneta sau ca#ula. Este hai&a 6isericeasc! reervat! preotului. E %olosit! la cele6rarea
?iturghiei i la %u&ciu&ile liturgice s!v8rite imediat D&ai&te sau dup! ?iturghie. Provi&e di&
a&tica pae&ula roma&!. Evide&t c!, i&iial, era purtat! de toi clericii, de la acolit p8&! la
episcop. 9e &umete i caul! E!su+F D&truc8t avea %orm! rotu&d! i acoperea trupul D&
D&tregime. < cu&oscut D& decursul istoriei &e&um!rate modi%ic!ri i stiluri, aceasta %ie di&
motive practice, %ie pe&tru a se armo&ia cu di%eritele stiluri de 6iserici. C&cep8&d de la
Aum!tatea secolului trecut, di& i&iiativa c!lug!rilor 6e&edicti&i germa&i i e&glei, s-a impus
treptat pla&eta gotic! medieval! care e mai apropiat! ca %orm! de cea i&iial!, %ii&d D&locuit!
pla&eta roma&!.
5almatica. Este hai&a liturgic! reervat! diaco&ului. * poart! peste al6! i stol!. < %ost
sem&ul disti&ctiv acordat de papa 9ilvestru E02+-003F diaco&ilor di& )oma, datorit!
leg!turilor speciale pe care acetia le aveau cu urmaul lui Petru. P8&! D& secolul al =III-lea,
papa %oarte rar acorda altor diaco&i di& a%ara )omei privilegiul de a purta dalmatica.
"lu'ialul. Este ma&tia pe care preotul sau ali clerici D& timpul procesiu&ii i al altor
ceremo&ii o Dm6rac! dup! cum este prev!ut D& ru6rici. Provi&e tot di& pae&ula roma&!, dar,
D&truc8t era %olosit la procesiu&i pe vreme de ploaie, era prev!ut cu o glug! care s-a
tra&s%ormat ulterior D& piesa de sto%! de %orm! semicircular! care at8r&! la spate. Era purtat
%oarte %recve&t la solem&it!ile mai mari de mem6rii mai deose6ii ai comu&it!ilor
c!lug!reti, D& special de cei care co&duceau c8&tarea la o%iciu D& cor. Pluvialul &u a %ost
&iciodat! u& vem8&t propriu-is preoesc. Cl purtau i pri&cipii i c8&t!reii 6isericeti.
Stola. Este D&sem&ul celor trei trepte ierarhice. Preotul o poart! cu cele dou! capete paralele
at8r&8&d D& %a!, diaco&ul pe um!rul st8&g D& diago&al!. *rigi&ea stolei ca D&sem& liturgic &u
este %oarte clar!. C& uul pro%a&, la roma&i, stola Emappa2 sudar&um2 orar&umF era u& tergar
di& material %i&, purtat D& Aurul g8tului de persoa&ele disti&se i desti&at tergerii sudorii de pe
%a!. C& *ccide&t se &umea ca i D& *rie&t orarium. <6ia dup! secolul al PII-lea acest terme&
s-a D&locuit D& *ccide&t cu stola. C& *rie&t apare deAa D& secolul al I=-lea ca sem& disti&ctiv al
diaco&ului. De aici trece D& *ccide&t/ o g!sim, de pild!, D& 9pa&ia D& secolul al =I-lea. Era
purtat! de diaco& peste dalmatic!, at8r&8&d D& %a! i D& spate pe um!rul st8&g. Cei care
serveau la Aert%ele p!g8&e sau sclavii care serveau la mesele st!p8&ilor o purtau la %el pe
um!rul sau pe a&te6raul st8&g, e.act cum poart! ast!i chel&erii ervetul. De-a6ia dup!
secolul al PII-lea diaco&ii au D&ceput s! poarte stola D& diago&al!, legat! su6 6raul drept, dar
tot peste dalmatic!. Era &ormal ca aceast! pies! s! %ie pree&t! la diaco&i D&truc8t su&t
desti&ai s! serveasc! la mesele s!racilor i la osp!ul euharistic.
Pe&tru preot, D& schim6, stola pare s! %i %ost u& adev!rat orarium, adic! u& tergar D& Aurul
g8tului, care ap!ra iar&a de %rig, iar vara se tergea cu el tra&spiraia. *rie&talii au p!strat
pe&tru stola diaco&ului terme&ul de orarium, &umi&d stola preotului ep&tra#el&on Eep&tra#&lF
sau patraf&r. Preoii i episcopii o purtau su6 pla&et!, cu cele dou! capete at8r&8&d paralel D&
%a!. C& secolul al =II-lea, u& si&od spa&iol poru&cea ca preoii s! poarte stola D&cruciat! pe
piept, lucru care di& secolul al PI=-lea p8&! la &oua re%orm! liturgic!, a deve&it o6ligatoriu
pe&tru tot *ccide&tul catolic.
E.ist! o ipote! care susi&e c! stola a %ost impus! de la D&ceput ca sem& disti&ctiv al celor
trei grade ierarhice. C& acest ca D&s! &u se e.plic! cum putea s! %ie u& sem& disti&ctiv ascu&s
su6 pla&et!.
"aliul. Este u& sem& pe care Dl poart! pe umeri papa i arhiepiscopii care Dl primesc de la
papa ca sem& al comu&iu&ii acestora cu urmaul lui Petru.
C& *rie&t, Dl g!sim me&io&at D& secolul al =-lea cu &umele de omofor&on i cu speci%icarea c!
este co&%ecio&at di& l8&!, &u di& i&, ami&ti&d de oia r!t!cit! pe care Dom&ul a c!utat-o i pe
care, g!si&d-o, a pus-o pe umeri i a adus-o D&apoi la staul.
C& *ccide&t este me&io&at tot di& secolul al =-lea i era sem&ul disti&ctiv al papei i al
episcopilor di& Italia sau di& a%ara Italiei, c!rora papa Dl acorda ca u& privilegiu. C8t privete
origi&ea, se crede D& ge&eral c! provi&e di& a&tica ma&tie a %iloo%ilor Epall&umF, mult
D&dr!git! de primii creti&i. C& *ccide&t, pe l8&g! sem&i%icaia pe care o avea D& *rie&t, a
deve&it i sem&ul comu&iu&ii episcopilor cu urmaul s%8&tului Petru pus de Cristos p!stor al
D&tregii sale turme. <cest sim6olism a %ost scos mai 6i&e D& evide&! pri& %aptul c! paliile erau
i&ute di& secolul al PII-lea m!car o &oapte pe morm8&tul s%8&tului Petru D&ai&te de a %i
6i&ecuv8&tate de papa. <st!i ele su&t 6i&ecuv8&tate i co&%erite D& s!r6!toarea s%8&tul Petru
E2: iu&ieF. Co&%ecio&area paliilor este privilegiul c!lug!rielor de la '!&!stirea H,orreZde
9pecchiI di& )oma. C& acest scop se s%i&esc D& %iecare a& doi miei la s!r6!toarea 9%8&ta
<g&ea E22 ia&uarieF D& 6ailica di& )oma care Di poart! &umele. <g&ea D&seam&! m&elu,ea.
Paliul este D&totdeau&a de culoare al6! cu mai multe cruci &egre cusute pe el.
-itra. Este u& D&sem& liturgic disti&ctiv al episcopilor. Preoii p!g8&i purtau la sacri%iciile
rituale, ca i vestalele, mitra sau i&%ula. Preoii creti&i, D& primele veacuri, co&%orm
dispoiiei s%8&tului Pavel E1Cor 22,+F, aveau capul descoperit D& timpul serviciului liturgic.
'itra era, D& schim6, purtat! pe cap di& secolul al I=-lea de %ecioarele co&sacrate lui
Dum&eeu, D& special de c!tre staree.
C& mod o6i&uit, D& a&tichitate, at8t 6!r6aii c8t i %emeile purtau pe cap u& acoper!m8&t de
%orm! semis%eric! de prove&ie&! orie&tal! Efr&$&anF &umit pileus sau camelaucum. Pro6a6il
c! di& acest pileus purtat de papa c8&d mergea la drum provi&e mitra actual!. Ca D&sem&
papal o g!sim a6ia D& secolul al P-lea. Papa o acorda ca u& privilegiu episcopilor, a6ailor,
preoilor di& a%ara )omei, i chiar regilor i Dmp!railor.
Crucea pectoral0. E crucea pe care episcopul o poart! D& mod o6i&uit la piept. C& timpul
cele6r!rilor liturgice o poart! su6 caul!. *rigi&ea tre6uie c!utat! D& o6iceiul creti&ilor di&
primele veacuri de a purta la g8t, D& locul amuletelor p!g8&e, mici capsule de metal, adesea D&
%orm! de cruce, care co&i&eau relicve de martiri sau se&ti&e di& eva&ghelie, sau chiar
%ragme&te di& s%8&ta cruce. C& primul mile&iu, toi episcopii, ca i ceilali creti&i, purtau u&
aseme&ea o6iect la g8t. Crucea pectoral! devi&e u& sem& speci%ic al episcopilor a6ia D&
secolul al PIII-lea.
C/r7a pastoral0. * poart! episcopul la cele6r!rile liturgice ca sem& al %u&ciei sale de p!stor.
Episcopul o %olosete &umai D& teritoriul s!u. * poate %olosi D& teritoriu str!i& &umai cu
co&sim!m8&tul episcopului local. C8&d co&cele6rea! mai muli episcopi, o %olosete &umai
co&cele6ra&tul pri&cipal.
C8rAa este me&io&at! D& secolul al =II-lea, %ii&d %olosit! de episcopi i a6ai D& 9pa&ia.
@lterior se r!sp8&dete D& Galia i D& D&tregul *ccide&t, cu e.cepia )omei. <st!i o %olosete
totui i papa. * lege&d! Austi%ic! aceast! e.cepie, a%irm8&d c! s%8&tul Petru i-a dat c8rAa sa
s%8&tului 'arial c8&d l-a trimis ca misio&ar D& Galia. I&iial, c8rAa avea la cap!tul de sus
%orm! rotu&d! sau de tau grecesc E,F i era di& lem&. Di& secolul al PII-lea are %orma actual!
de spiral! sau chiar de cruce.
+nelul. Cl poart! episcopul D& i&elarul m8i&ii drepte i este sim6olul %idelit!ii i cu&u&iei
mistice di&tre episcop i #iseric!, mireasa sa. 9-a i&trodus tot D& 9pa&ia D& secolul al =II-lea
i s-a ge&eraliat %olosirea lui de c!tre episcopi D& secolul al IP-lea. Pe l8&g! sem&i%icaia sa
sim6olic!, i&elul episcopal mai avea i %u&cia de sigiliu imprimat pe docume&tele 6isericeti.
Culorile 'emintelor liturgice
C& toate culturile, ca i D& viaa de %iecare i, lim6aAul sim6olic al culorilor e pree&t la tot
pasul. Culorile u&ui steag &aio&al sau al u&ui grup sportiv pot desc!tua i polaria u&
e&tuiasm de &est!p8&it i chiar co&%licte viole&te.
Uocurile de lumi&i i culori ale u&ui sema%or e D&eles la scar! mo&dial!/ roul Di i&dic!
pericolul i te o6lig! s! te opretiJ verdele Di d! cale li6er!.
@&ele culori Di i&spir! veselie, altele tristee i Aale.
E.ist! culori agresive i puter&ice, altele acio&ea! asupra &oastr! 6l8&d i li&ititor. De
aceste lucruri i& co&t psihologii i decoratorii.
C& di%erite culturi, asocierea sim6olic! a culorilor poate %i di%erit! i chiar co&trar!/ D& Uapo&ia
culoarea al6! poate s! e.prime doliul, iar violetul, culoarea cea mai &o6il!, e v!ut! pe scutul
imperial.
Cum se &ate D& lim6aAul comu&, religios i social, sim6olismul u&ei culori, de pild!, culoarea
al6! ca sim6ol al &evi&ov!ieiB @& sim6ol este si&tea mai multor %actori. @&ii %actori su&t
&aturali, de pild! s8&gele e rou i, ca atare, culoarea roie, D& a&umite DmpreAur!ri, va ami&ti
v!rsarea de s8&ge. <li %actori su&t culturali, istorici, religioi. De pild!, despre u& crimi&al
sau despre u&ul care Dl oprim! pe cel sla6 se spu&e c! are m8i&ile murdare sau p!tate de
s8&ge.
C& iudaism, D&c! de pe vremea lui 'oise, vemi&tele de cult erau co&%ecio&ate di& purpur! i
cu&oteau patru culori/ c!r!miiu, rou, violet i al6. Purpura era sem&ul dem&it!ii regale.
<l6ul era culoarea &evi&ov!iei, roul era culoarea p!catului EIs 2,2;FJ celelalte dou! culori
mai D&tu&ecate sugerau D&gr!m!direa &orilor pe cer i prevestirea u&ei %urtu&i EIer +,2;F. C&
liturgia creti&! p8&! D& evul mediu, cum s-a ami&tit deAa, hai&ele %olosite la sluA6ele
religioase puteau s! %ie de toate culorile. 9e poate presupu&e D&s! c! predomi&a&t! era
culoarea al6!, culoarea p8&ei de i&, co&siderat! de c!tre roma&i deose6it de sacr!. Plato&
a%irma c! aceasta este culoarea pe care Dum&eeu o pre%er!.
=emi&tele liturgice au cu&oscut o ultim! etap! D& evoluia lor pri& %i.area de%i&itiv! a
culorilor D& secolele PII-PIII. I&oce&iu III a %ost cel care a tratat aceast! pro6lem! i a dat
directivele practice D& tratatul s!u, De sa!ro altar&s m0ster&o. Culorile vemi&telor sacre
r!mase p8&! ai D& vigoare su&t/ al6, rou, verde, &egru i violet. <cesta di& urm! poate %i
D&locuit cu roul D& dou! dumi&ici/ a III-a di& <dve&t EGaudeteF i a I=-a di& Postul 'are
EaetareF.
Di%eritele culori ale vemi&telor s%i&te au drept scop s! scoat! D& evide&! caracteristica
particular! a misterelor cele6rate D& cursul a&ului liturgic. Co&%eri&ele episcopale pot s!
i&troduc!, cu apro6area 9%8&tului 9cau&, modi%ic!ri D& %olosirea culorilor vemi&telor
liturgice, dac! acestea su&t recerute de me&talitatea i cultura locului. ?a s!r6!tori deose6ite
vemi&tele liturgice preioase, a%ar! de cele de culoare &eagr!, pot %i %olosite, chiar dac! &u
su&t de culoarea prev!ut! pe&tru iua respectiv!. Pri& preioase se D&elege cele cu %ire de aur
sau argi&t.
7ormele liturgice D& vigoare rea%irm! tradiia multisecular! de a &u se %olosi la cele6r!rile
liturgice Dm6r!c!mi&te pro%a&!.
C& ceea ce privete sim6olismul actualelor culori ale vemi&telor sacre, el provi&e di&
sem&i%icaia lor comu&!, actual!.
Culoarea alb0 %olosit! la s!r6!torile lui Cristos, ale s%i&tei >ecioare, ale s%i&ilor care &u su&t
martiri sim6oliea! puritatea, per%eciu&ea. E culoarea care ami&tete !pada, lumi&a
str!lucitoare a soarelui. C&gerul care a ap!rut l8&g! morm8&tul lui Cristos D&viat e Dm6r!cat D&
al6 Ec%. Mt 2(,3F. #iruitorii di& Apo!al&ps lupt! Dm6r!cai D& hai&e al6e de i& c!lare pe cai
al6i Ec%. Ap 2:,2+F. Gloria lui Cristos descris! D& sce&a schim6!rii la %a! e sim6oliat! de
hai&ele al6e ca !pada Ec%. Mt 27,2F.
Verdele, culoarea vegetaiei de prim!var!, sim6ol al prospeimii, al ti&ereii Eun om -n!
verde2 ad&! -n putereF este sem&ul spera&eiJ e %olosit D& timpul de peste a&.
1oul e.prim! impulsivitatea, pasiu&ea, ura care duce la v!rsare de s8&geJ e culoarea
s8&gelui i a %ocului/ e %olosit la )usalii, la solem&it!ile p!timirii Dom&ului, la s!r6!torile
martirilor.
Violetul e.prim! serioitatea i dispu&erea la poc!i&!J e culoarea <dve&tului i a Postului
'are.
(egrul sugerea! moartea, e.prim! doliul. 9e %olosete la cele6r!rile %u&e6re Ede la ultima
re%orm! liturgic! culoarea &eagr! poate %i D&locuit! cu cea violet!F.
1o#ul, D& cele dou! dumi&ici di& post c8&d se %olosete, sugerea! o &ua&! de 6ucurie pe
%o&d de poc!i&!.
*lbastrul a#ur, culoarea cerului, era %olosit D& trecut la cele6rarea s!r6!torilor maria&e.
Veminte liturgice i pentru laici8
C& a&umite situaii i DmpreAur!ri, %elul de a se Dm6r!ca al u&ei persoa&e este %oarte importa&t/
de pild!, la o reu&iu&e politic!, la u& spectacol, la u& 6al, la o s!r6!toare, la o &u&t!, la o
D&morm8&tare sau, pur i simplu, pe&tru a marca deose6irea di&tre o i de dumi&ic! i u&a de
lucru.
Dac! la serviciile liturgice sluAitorii sacri Dm6rac! vemi&te speciale, &u s-ar cuve&i ca i
credi&cioii laici s! %ac! acelai lucruB C& a&umite DmpreAur!ri acest lucru se D&t8mpl!/ la
#ote &eo%iii se Dm6rac! cu o hai&! al6!J acelai lucru Dl %ac copiii la prima Cmp!rt!a&ie i D&
u&ele p!ri i la 'irJ la C!s!torie, D& special mireasa, are Dm6r!c!mi&te special!J c!lug!rii i
c!lug!riele, de aseme&ea, Di au Dm6r!c!mi&tea lor speci%ic!J D& special, la cele6rarea
comu&itar! a o%iciului divi& Dm6rac! o ma&tie pe&tru rug!ciu&e.
Dar la s%8&ta ?iturghieB 'i&istra&ii i coritii D& u&ele p!ri Dm6rac! hai&e speciale %olosite
&umai la cele6rarea Euharistiei.
Dar pe&tru ceilali credi&cioi &u are importa&! %elul cum su&t Dm6r!cai la ?iturghieB
C& timpul persecuiei di& a&ul 000, D&tr-o cas! di& Cirta, D& <%rica de 7ord, soldaii au %!cut
i&ve&tarul e.act al lucrurilor co&%iscate D&tr-u& loc de D&tru&ire a creti&ilor di& acea cetate.
Pri&tre lucrurile de valoare D&registrate, D& a%ar! de dou! potire de aur i ase de argi&t,
%igurea! ;2 de tu&ici pe&tru %emei i 2( pe&tru 6!r6ai i tot at8tea perechi de D&c!l!mi&te
%emeiasc! i 6!r6!teasc!. De u&de reult! dou! lucruri. Primul/ c! di&totdeau&a %emeile
%recve&tea! 6iserica D&tr-u& &um!r mai mare dec8t 6!r6aii. <l doilea/ &u &umai sluAitorii
sacri, ci D&treaga adu&are a credi&cioilor la ?iturghie purta tu&ici i D&c!l!mi&te speciale, de
s!r6!toare.
<celai lucru ar tre6ui s!-l %ac! i ai creti&ii. Chiar dac! &u e prescris! o a&umit!
Dm6r!c!mi&te, de o a&umit! %orm! i o a&umit! culoare ca pe&tru cele6ra&i, e &ormal s!
lepede hai&ele de lucru pe care le poart! D& cursul s!pt!m8&ii i s! vi&! la ?iturghie cu alte
hai&e, di%erite, de s!r6!toare. ?a o recepie, la o &u&t!, la u& spectacol &ime&i &u se prei&t!
Dm6r!cat D& 6lugi sau cu Dm6r!c!mi&tea e.travaga&t! impus! de dictatura modeiJ protocolul
&e o6lig! la o i&ut! dece&t!, elega&t!. Chiar D& u&ele localuri pu6lice i&uta e o6ligatorie. De
ce D& 6iseric!, la D&t8l&irea cu Cristos &u am i&e co&t de u& mi&imum de etichet!B ,ocmai D&
%aa lui Cristos ve&im s! &e etal!m %rivolitateaB
Cele6ra&tul Dm6rac! la altar alte hai&e pe&tru a disp!rea ca persoa&! privat! i a %ace s! apar!
D& el persoa&a lui Cristos, spu&8&d cu apostolul Pavel/ H,r!iesc eu, dar de %apt &u mai tr!iesc
eu, ci Cristos tr!iete D& mi&eI. Credi&cioii laici, lep!d8&d hai&ele o6i&uite di& ilele de
lucru i Dm6r!c8&d hai&e dece&te, elega&te, de s!r6!toare, curate, la ?iturghie Di ami&tesc de
cuvi&tele aceluiai apostol/
H,oi care v-ai 6oteat D& Cristos, v-ai Dm6r!cat cu CristosI EGal 0,27F.
HCm6r!cai-v! D& Dom&ul Isus Cristos, i &u purtai griA! de %irea p!m8&teasc!, pe&tru a-i trei
po%teleI ERom 20,2+F.
HCm6r!cai-v! D& omul cel &ou, creat dup! chipul lui Dum&eeu, D& &evi&ov!ie, s%i&e&ie i
adev!rI EEf +,2+F.
H7u v! mi&ii u&ii pe alii, D&truc8t v-ai de6r!cat de omul cel vechi, cu %aptele lui, i v-ai
Dm6r!cat cu omul cel &ou, care se D&&oiete spre cu&oatere, dup! chipul celui care l-a %!cutI
ECol 0,:-20F.
,oate aceste te.te se re%er! la hai&a &ou! a harului s%i&itor cu care creti&ul s-a Dm6r!cat la
#ote i cu care tre6uie s! se prei&te la cele6rarea osp!ului euharistic, precum &u&taii di&
eva&ghelie i&vitai la osp!, ca s! se poat! hr!&i cu trupul i s8&gele lui Cristos. Este hai&a cu
care tat!l di& para6ola lui Isus l-a Dm6r!cat pe %iul risipitor D&tors acas!, dup! ce i-a lep!dat
hai&ele vechi i murdare cu care %usese Dm6r!cat mai D&ai&te. H<ducei D&dat! hai&a cea mai
6u&!NI E! 23,22F, poru&cete tat!l servitorilor. HYai&a cea di&t8iI e scris D& te.tul grec al
eva&gheliei. 9%i&ii p!ri&i ai #isericii Dl v!d pe 6u&! dreptate D& %iul risipitor pe <dam, omul
care, c!8&d D& p!cat, a pierdut hai&a &evi&ov!iei i s-a Dm6r!cat D& dre&eJ D&tors la
Dum&eeu, omul e Dm6r!cat di& &ou cu hai&a cea di&t8i a &evi&ov!iei.
Dar, D& acelai timp, apostolul &e trimite cu g8&dul la u& alt vem8&t, la vem8&tul &emuririi
pe care Euharistia Dl promite i Dl gara&tea!/ HE &ecesar ca trupul acesta, supus putreirii, s!
se Dm6race D& &eputreire, i trupul acesta muritor s! se Dm6race D& &emurireI. C8&d trupul
acesta supus putreirii se va Dm6r!ca D& &eputreire, i c8&d trupul acesta muritor se va
Dm6r!ca D& &emurire, atu&ci se va Dmpli&i cuv8&tul care este scris/ H'oartea a %ost D&ghiit! de
6irui&!I E1Cor 23,30-3+F.
Creti&ii i&vitai la osp!ul de &u&t! al 'ielului, la Euharistie, cu hai&e curate i %rumoase, Di
ami&tesc, de aseme&ea, de vem8&tul pe care Dl poart! cei care iau parte la osp!ul di&
Dmp!r!ia lui Dum&eeu, despre care scrie s%8&tul Ioa& D& Apo!al&ps/ H9! &e 6ucur!m i s!
&e veselim i s!-i d!m slav!N C!ci a sosit &u&ta 'ielului. 'ireasa lui s-a preg!tit i i s-a dat
s! se Dm6race cu i& su6ire, str!lucitor i curat Ei&ul curat su&t %aptele 6u&e ale s%i&ilorF. <poi
mi-a is/ [9crie/ >ericii cei chemai la osp!ul de &u&t! al 'ieluluiNI EAp 2:,7-:F.
*legorismul 'emintelor liturgice
C& evul mediu li s-a dat vemi&telor i D&sem&elor liturgice o sem&i%icaie alegoric!. C& acest
scop, s-a %!cut adesea apel la liturgia =echiului ,estame&t descris! D& cartea ?eviticului.
<ceste sem&i%icaii alegorice su&t co&siderate de u&ii drept arti%iciale. ,otui tre6uie i&ut
co&t c! D&sui apostolul Pavel a %olosit metoda alegoric!, de pild!, c8&d descrie echipame&tul
creti& de lupt!/
HCm6r!cai-v! cu toat! armura lui Dum&eeu, ca s! putei i&e piept u&eltirilor diavolului...
>ii gata, aadar, av8&d miAlocul D&ci&s cu adev!rul, Dm6r!cai cu platoa drept!ii, av8&d
picioarele D&c!late cu r8v&a eva&gheliei p!cii. Pe deasupra tuturor acestora luai scutul
credi&ei cu care vei putea sti&ge toate s!geile apri&se ale Celui )!u. ?uai i coi%ul
m8&tuirii i sa6ia Duhului, care este cuv8&tul lui Dum&eeuI EEf (,2-27F.
9em&i%icaiile alegorice ale vemi&telor sacre apar D& rug!ciu&ile o6ligatorii pe care preotul le
rostea p8&! la ultima re%orm! liturgic! D& timp ce se Dm6r!ca. Ele se i&spirau di& te.tul
s%8&tului Pavel ami&tit mai sus sau di& alte te.te 6i6lice. Erau prescrise preotului urm!toarele
rug!ciu&i c8&d Dm6r!ca/
Am&!tul/ HImpo&e, Domi&e, capiti meo galeam salutis, ad e.pug&a&dos dia6olicos i&cursusI
EPu&e, Doam&e, pe capul meu coi%ul m8&tuirii ca s! pot D&vi&ge atacurile diavoluluiF.
Al)a/ HDeal6a me, Domi&e, et mu&da cor meumJ ut, i& sa&gui&e <g&i deal6atus, gaudiis
per%ruar sempiter&isI E<l6ete-m!, Doam&e, i cur!! i&ima mea, pe&tru ca, al6it D& s8&gele
'ielului, s! am parte de 6ucuriile ve&iceF.
C&n$ulul/ HPraeci&ge me, Domi&e, ci&gulo puritatis et e.ti&gue i& lum6is meis humorem
li6idi&is, ut ma&eat i& me virtus co&ti&e&tiae et castitatisI EC&ci&ge-m!, Doam&e, cu 6r8ul
cur!iei i sti&ge patima des%r8ului ca s! r!m8&! D& mi&e virtutea D&%r8&!rii i a castit!iiF.
%tola/ H)edde mihi, Domi&e, stolam immortalitatis, Wuam perdidi i& praevaricatio&e primi
pare&tis, et, Wuamvis i&dig&us accedo ad tuum sacrum mLsterium, merear tame& gaudium
sempiter&umI ED!-mi, Doam&e, hai&a &emuririi, pe care am pierdut-o pri& p!catul primului
p!ri&te, i cu toate c! m! apropii cu &evred&icie de s%i&tele tale mistere, s! merit totui
6ucuria ve&ic!F.
Planeta/ HDomi&e, Wui di.isti/ Augum meum suave est et o&us meum leveJ %ac ut istud portare
sic valeam ut co&seWuar tuam gratiamI EDoam&e, care ai is/ Augul meu este dulce i povara
mea este uoar!, %! s! port ast%el acest Aug D&c8t s! do68&desc 6u&!voi&a taF.
Simboluri sonore
Cu'/ntul. Cuv8&tul este, %!r! D&doial!, primul sem&, primul sim6ol %olosit D& liturgie pe&tru
a e.terioria i e.prima g8&durile lui Dum&eeu %a! de om i g8&durile i se&time&tele
omului %a! de Dum&eeu.
Cuv8&tul &u este %olosit doar pe&tru a e.prima idei i co&cepte, c!ci D& acest ca, liturgia s-ar
tra&s%orma D&tr-o lecie de catehe!. E.cesul de cuvi&te, de e.plicaii, de i&terve&ii D& cursul
cele6r!rii, D& dau&a altor sim6oluri i rituri &o&ver6ale, poate s! %ac! liturgia europea&! D&
ochii a%rica&ului, care pu&e acce&t pe lim6aAul da&sului, raio&alist!, discursiv!, ver6alist!.
9criitorul a%rica& ?\opold 9e&gor icea/ H*ccide&talii spu&/ g8&desc, deci e.ist. 7oi,
a%rica&ii, spu&em/ da&se, deci e.istI. ?umea liturgiei &u apari&e realit!ilor care se termi&!
cu lo$&a, care D&seam&! cuv8&t Eteo-logia de e.empluF, ci realit!ilor care se termi&! cu ur$&a
Edramat-urgia, lit-urgiaF. @rgia vi&e de la grecescul er$on care D&seam&! aciu&e. ?iturgia
este aciu&e, comu&icare total!, %!cut! di& cuvi&te, dar i di& gesturi, mic!ri, sim6oluri,
aciu&e. Cuvi&tele e.prim! co&cepte care tra&smit i&%ormaii raio&aliate cu scopul de a te
%ace s! D&elegi misterul. *6iectivul pri&cipal al liturgiei este acela de a te pu&e D& comu&iu&e
cu misterul, te %ace mai mult s! e.perime&tei dec8t s! D&elegi.
C& u&ele cauri, cuvi&tele e.plic! sim6olismul, sem&i%icaia u&ui gest, a u&ei aciu&i liturgice.
De pild!, cuvi&tele care D&soesc la ?iturghie amestecarea apei i a vi&ului D& potir scot D&
evide&! misterul C&trup!rii/ dup! cum >iul lui Dum&eeu a luat %irea &oastr! ome&easc!,
ast%el su&tem i &oi i&vitai s! &e D&corpor!m D& dum&eeirea lui/ HPri& tai&a acestei ape i a
vi&ului s! &e %acem p!rtai de dum&eeirea aceluia care a 6i&evoit s! se %ac! p!rta de %irea
&oastr! ome&easc!I.
Cuv8&tul cel mai importa&t este cuv8&tul lui Dum&eeu proclamat D& cele6rarea liturgic! i
cuv8&tul rostit de credi&cioi ca r!spu&s la cuv8&tul lui Dum&eeu, D& rug!ciu&e.
C/ntarea. C8&d Dum&eeu i&tr! D& co&tact cu omul, cuv8&tul rostit &u mai este su%icie&t.
<tu&ci D& mod spo&ta& cuv8&tul se tra&s%orm! D& c8&tare. C& istoria tuturor religiilor muica e
o caracteristic! a lim6aAului divi&, e lim6a pe care o vor6ete Dum&eeu. C& toate religiile,
te.tele sacre co&siderate a %i i&spirate, &u se citesc, ci se c8&t! la sluA6ele religioase. C8t!
importa&! are muica pe&tru religia &!scut! di& #i6lie, se poate vedea uor di& %aptul c!
cuv8&tul a c8&ta K i derivatele sale K este u&ul di&tre cuvi&tele cele mai %olosite D& #i6lie/ de
00: ori D& =echiul ,estame&t i de 0( de ori D& 7oul ,estame&t.
Dar i i&vers, c8&d omul vi&e D& co&tact cu Dum&eeu, cuv8&tul &u mai este su%icie&t pe&tru
ca omul s! e.prime ce simte. <tu&ci D& mod spo&ta& cuv8&tul se tra&s%orm! D& c8&tare. E
cu&oscut! a%irmaia s%8&tului <ugusti&/ HCa&tare ama&tis estI ECi&e iu6ete se treete
c8&t8&dF i ci&e c8&t!, se roag! se dou! ori. Dum&eeu este iu6ire i lim6aAul lui &u poate %i
dec8t c8&tare. *mul care vrea s! r!spu&d! cu iu6ire la iu6irea lui &u poate s! o %ac! dec8t
c8&t8&d. 'ai mult, i&vit! D&treaga creaie s! c8&te Dmpreu&! cu el/ H=oi c8&ta, da, i voi su&a
di& i&strume&tele mele. ,reete-te, i&ima meaN ,reii-v!, al!ut! i ar%!N =oi trei aurora. ,e
voi l!uda pri&tre popoare Doam&eN ,e voi c8&ta pri&tre &eamuri. C!ci 6u&!tatea ta aAu&ge
p8&! la ceruri i %idelitatea ta p8&! la &oriNI EPs 37,7-20F.
?iturgia cereasc! pe care a co&templat-o pro%etul Isaia este o liturgie c8&tat!/ H?-am v!ut pe
Dom&ul e8&d pe u& scau& de dom&ie %oarte D&alt i poalele ma&tiei lui umpleau templul.
9era%imii st!teau deasupra lui... 9trigau u&ul c!tre altul i iceau/ 9%8&t, s%8&t, s%8&t este
Dom&ul otirilorN ,ot p!m8&tul e pli& de m!rirea luiNI EIs (,2-0F. ?a %iecare ?iturghie su&tem
i&vitai la s%8ritul pre%eei s! &e asociem la liturgia cereasc!/ s! &e u&im glasurile cu ale
D&gerilor i ale arha&ghelilor, cu ale heruvimilor i sera%imilor i s! D&!l!m c8&tecul de laud!/
s%8&t, s%8&t, s%8&tN
Prima c8&tare me&io&at! D& #i6lie este aceea pe care evreii au c8&tat-o dup! trecerea '!rii
)oii, salvai %ii&d i eli6erai de Dum&eeu di& sclavia egiptea&!/ HIsrael a v!ut m8&a
puter&ic! pe care o D&dreptase Dum&eeu Dmpotriva egipte&ilor. $i poporul a creut D&
Dom&ul i D& sluAitorul s!u 'oise. <tu&ci 'oise i %iii lui Israel au c8&tat Dom&ului c8&tarea
aceasta/ H=oi c8&ta Dom&ului c!ci i-a ar!tat slava...I EEx 2+,02-23,2F. Era &ormal ca primii
creti&i s! reia aceast! c8&tare pe&tru a cele6ra o alt! eli6erare mult mai uluitoare/ eli6erarea
di& sclavia 9ata&ei, a p!catului i a morii, D&%!ptuit! de Cristos. 9%8&tul Ioa& proiectea! D&
cer liturgia primei comu&it!i creti&e de pe p!m8&t/ HCu al!utele lui Dum&eeu D& m8&!,
st!teau 6iruitorii %iarei, ai icoa&ei ei i ai &um!rului &umelui ei. Ei c8&tau c8&tarea lui 'oise,
sluAitorul lui Dum&eeu, i a 'ielului. $i iceau/ 'ari i mi&u&are su&t lucr!rile tale,
Doam&e Dum&eeule atotputer&icNI EAp 23,2-2F. C& liturgia =echiului ,estame&t, cartea de
c8&tece a %ost cartea psalmilor. Psalm D&seam&! c8&tec acompa&iat de i&strume&te cu coarde.
Ea a co&ti&uat s! %ie cartea de c8&tece a liturgiei creti&e. De D&dat! au ap!rut i alte c8&tece
&umite tot psalmi, di%erii de psalmii 6i6lici, precum Bened&!tus i Ma$n&f&!at.
<postolul Pavel Di D&deam&! pe creti&ii di& Cori&t s! c8&te la adu&!rile lor liturgice/ H<tu&ci
c8&d v! adu&ai laolalt!, dac! u&ul di&tre voi are o c8&tare, altul o D&v!!tur!, altul o
descoperire, altul o vor6! D& alt! lim6!, toate s! se %ac! spre idirea su%leteasc!I E1Cor
2+,2(F.
9criitorul roma& Pli&iu cel ,8&!r, D&tr-o scrisoare trimis! Dmp!ratului spre a-l i&%orma cu
privire la cultul creti&, &otea! c8&tarea D& ci&stea lui Cristos i a dum&eeirii sale ca %ii&d
u& eleme&t co&stitutiv al liturgiei creti&e. 9crisoarea e datat! la D&ceputul secolului al II-lea.
Cu e.cepia liturgie roma&e, D& care, D&cep8&d di& evul mediu, se %ac i ?iturghii citite, D&
toate liturgiile orie&tale se c8&t! la cele6rare toate te.tele, de la D&ceput p8&! la s%8rit, a%ar!
de rug!ciu&ile pe care cele6ra&tul le rostete D& tai&! pe&tru puri%icarea perso&al!.
)e%orma liturgic! a Co&ciliului =atica& II a acordat c8&t!rii importa&a cuve&it!. 'uica
o%icial! a ritului roma& r!m8&e D& co&ti&uare muica gregoria&!, al!turi de care se acord! u&
spaiu su%icie&t muicii poli%o&ice i muicii D& lim6a poporului.
C& muica %olosit! D& liturgie, #iserica accept! orice stil aute&tic muical care co&cord! cu
spiritul liturgiei.
C& evaluarea muicii admisi6ile D& liturgie, #iserica s-a co&%ru&tat i se va co&%ru&ta
D&totdeau&a cu o pro6lem! cu care s-a co&%ru&tat deAa a&tichitatea greac!. ?umea greac! s-a
a%lat D& situaia de a alege D&tre dou! tipuri di%erite de cultur!, dou! tipuri de imagi&e a lui
Dum&eeu i a omului, i, D& co&seci&!, D& situaia de a alege, practic, D&tre dou! tipuri
%u&dame&tal di%erite de muic!, pe care Plato& i <ristotel le descriu.
Pe de o parte, este muica pe care Plato& o atri6uie, D& %orm! mitologic!, lui <pollo, eul
lumi&ii i al raiu&ii, o muic! ce su6ordo&ea! simurile spiritului i D&al! spiritul uma&.
Pe de alt! parte este muica pe care Plato& o atri6uie lui 'arsia, pe care am putea-o &umi
muic! dio&isiac!. Ea Dl t8r!te pe om D& 6eia simurilor, D&!6u! raio&alitatea i
su6ordo&ea! spiritul pasiu&ilor.
9e D&elege c! al doilea tip de muic! &u poate i&tra D& liturgia creti&!. Este e.clus! di&
liturgie muica rocO sau rocO-a&d-roll care se D&t8l&ete D& discoteci cu ritmul, gomotul i
e%ectele ei lumi&oase, e.presie a por&irilor i pasiu&ilor primitive di& om i u&eori cu &ua&!
sata&ist!.
Episcopii au datoria de a veghea i a apro6a orice c8&tec care se i&troduce D& uul liturgic
precum i i&strume&tele muicale care se %olosesc.
T0cerea. ?ui Dum&eeu care vor6ete, o6i&uit r!spu&dem pri& rug!ciu&i rostite cu glas tare
i pri& c8&t!ri. Dar D& %aa misterului, r!spu&sul cel mai potrivit este t!cerea. ?a a%larea u&ei
veti e.traordi&are, D& %aa u&ui eve&ime&t uluitor, de pild! a u&ui accide&t mortal, c8&d eti
cupri&s de o mare 6ucurie sau de o mare tristee, lim6a amuete. C& aseme&ea situaii t!cerea
vor6ete mai 6i&e dec8t cuvi&tele. Cele c8teva mome&te de t!cere care se i& pe&tru a omagia
o persoa&! care a murit su&t mai elocve&te dec8t cele mai str!lucite discursuri.
7ormele liturgice prev!d a&umite mome&te de pau! sau de t!cere sacr! D& cursul cele6r!rii.
7u su&t mome&te de odih&!, dimpotriv!, su&t mome&tele de participare activ! ma.im!. E
greit s! se cread! c! cu c8t volumul glasurilor sau i&strume&telor muicale este mai ridicat,
cu at8t participarea la cele6rare este mai activ!. Participarea activ! &u se m!soar! D& deci6eli.
Co&stituia liturgic! a Co&ciliului =atica& II tratea! despre t!cerea sacr! tocmai D& capitolul
D& care vor6ete despre modalit!ile pri& care se particip! activ la cele6rarea liturgic!.
Deoarece &u se cu&oate sem&i%icaia t!cerii, atu&ci c8&d ea este respectat!, u&ii cred c!
cele6ra&tul s-a oprit %ii&dc! &u tie ce are de spus i de %!cut D& co&ti&uare, c! i s-a %!cut r!u
sau c!, eve&tual, a adormit.
,!cerea sacr! &u e doar lips! de cuvi&te sau simpl! pau! D&tre cuvi&te, ci e t!cere pli&!,
t!cere activ!, poitiv!.
Cu ce tre6uie completate mome&tele de t!cere prev!ute D& timpul cele6r!riiB
,!cerea cea mai importa&t! la ?iturghie este cea de la pre%acere c8&d &u tre6uie rostit! vreo
rug!ciu&e cu glas tare. Pre%acerea p8i&ii i vi&ului D& trupul i s8&gele lui Cristos, ve&irea lui
Cristos pe altar, este u& lucru at8t de uluitor, D&c8t amuim. 7u &e r!m8&e dec8t s! c!dem D&
ge&u&chi, s! privim p8i&ea i potirul pe care m8i&ile preotului le ridic! i s! ador!m D& t!cere.
C& mome&tele de t!cere de dup! Dmp!rt!a&ie i&tr!m D&tr-u& dialog i&tim cu Cristos pe care l-
am primit, ador8&du-l i mulumi&du-i.
,!cerea dup! lecturile 6i6lice i dup! omilie &e aAut! s! re%lect!m i s! apro%u&d!m cuv8&tul
lui Dum&eeu pe care l-am ascultat i s! d!m, D& rug!ciu&e, r!spu&sul &ostru perso&al.
C& paua care se %ace dup! D&dem&ul la rug!ciu&e, &e reculegem, &e %ormul!m D& mi&te
rug!ciu&ile perso&ale pe care apoi cele6ra&tul, cu m8i&ile ridicate, i le prei&t! lui Dum&eeu
cu glas tare, D&tr-o rug!ciu&e comu&itar!.
C& paua de dup! D&dem&ul la actul pe&ite&ial &e g8&dim la p!catele &oastre i &e e.prim!m
c!i&a. )ug!ciu&ea aute&tic! se &ate &umai di& t!cere.
"o#i$ii i gesturi liturgice
*mul are u& du6lu lim6aA/ al cuv8&tului i al gestului corporal. Primul se adresea! urechilor,
al doilea ochilor. ?im6aAul gesturilor corporale e capa6il s! tra&smit! g8&duri i se&time&te
u&eori mai 6i&e dec8t lim6aAul vor6it sau pe care lim6aAul vor6it &u le poate e.prima.
?iturgia &u putea s! %ac! a6stracie de lim6aAul sim6olic al gesturilor, poiiilor i aciu&ilor
corporale la cele6r!rile de cult. 'ai mult, ultimul Co&ciliu i&sist! ca participarea la cele6r!ri
s! %ie cu trup i su%let.
* participare la cele6rarea liturgic!, pur spiritual!, &umai cu mi&tea, cu su%letul, &u &umai c!
tre6uie respi&s!, ci este chiar imposi6il!. $i aceasta pe&tru dou! motive.
Primul/ u&itatea su6sta&ial! a persoa&ei uma&e. Potrivit D&v!!turii 6i6lice, D& viaa
p!m8&teasc! a omului, trupul &u poate %i desp!rit de su%let. 9u%letul i trupul &u su&t dou!
lucruri puse u&ul l8&g! altul, ci ele se D&trep!tru&d, %orm8&d o u&itate su6sta&ial!. De aceea,
orice se&time&t i&terior se re%lect! D& gesturi corporale e.terioare, i i&vers, gesturile
corporale e.terioare provoac! se&time&te i&terioare sau %ac ca acestea s! creasc! D&
i&te&sitate. Cristos a m8&tuit persoa&a uma&! D&treag!, trup i su%letJ trupul deve&it templu al
Duhului 9%8&t pri& #ote, hr!&it cu s%8&ta Euharistie, s%i&it pri& sacrame&te, desti&at D&vierii
glorioase, tre6uie, D& mod &ecesar, s! participe al!turi de su%let la viaa liturgic!.
<l doilea motiv/ caracterul comu&itar al cele6r!rilor liturgice. <du&area credi&cioilor care
particip! la cele6rare %ormea! u& si&gur trup D& care se actualiea! D&tr-o situaie co&cret!
trupul mistic al lui Cristos, adic! #iserica. C&s! u&i%ormitatea u&ei adu&!ri liturgice i
u&a&imitatea participa&ilor &u se pot realia %!r! gesturi i poiii corporale comu&e.
9im6olismul gesturilor liturgice u&eori apare di& D&s!i &atura lor, de e.emplu D&!larea
m8i&ilor, aru&carea cu %aa la p!m8&t. <ltele su&t D&soite de %ormule care scot D& evide&!
sem&i%icaia, de e.emplu sp!larea m8i&ilor la ?iturghie.
"o#i$ii corporale
Pri& tradiie, diaco&ii su&t cei care i&dic! poporului di%eritele poiii pe care tre6uie s! le ia D&
timpul serviciilor religioase, pri&tr-o serie de %ormule care &e su&t deAa %amiliare precum/
Fle!tamus $enua2 evate2 7um&l&ate !ap&ta vestra2 Pro!edamus -n pa!e2 Ite m&ssa est etc. C&
lipsa diaco&ului, aceste D&dem&uri le %ace preotul sau u& alt deserve&t. C& co&ti&uare, vom
vedea di%eritele poiii corporale i sem&i%icaiile lor.
9n picioare) cu m/inile ridicate. <ceasta era poiia o6i&uit! la sluA6ele religioase ale
popoarelor di& a&tichitate.
Evreii, de aseme&ea, se rugau la templu i D& si&agogi st8&d D& picioare EMt (,3J M! 22,23J !
2;,22F, cu capul descoperit, cu m8i&ile ridicate spre cer EPs 27,2J (2,3J 200,2J am 0,+2F sau
cu palmele D&ti&se spre cer ca spre a primi darurile lui Dum&eeu EEx :,2:J Is 2,23F.
Primii creti&i, urm8&d D&v!!tura lui Isus EM! 22,23F i a apostolilor E1'&m 2,;F, au co&ti&uat
s! se roage D& aceeai poiie. <a su&t repree&tai de cele mai vechi picturi di& catacom6e,
de sculpturile i sarco%agele a&tice, de scrierile celor mai vechi autori creti&i/ Cleme&t
)oma&ul, ,ertulia&, Cipria&, Ioa& Gur! de <ur, <m6roie.
Este poiia corporal! tipic pascal!. Discipli&a orie&tal! i&terice D& co&ti&uare D&ge&u&cherea
D& dumi&ici i D& timpul pascal. Discipli&a mo&astic!, prevedea, at8t D& *rie&t c8t i D&
*ccide&t, ca mo&ahii s! c8&te psalmodia st8&d D& picioare. Pe&tru a %i mai uor de reistat,
%oloseau 6astoa&e D& %orma de tau E,F iar stalurile erau prev!ute cu 6rae de spriAi&. <ceast!
discipli&! s-a o6servat p8&! c!tre s%8ritul secolului al PI-lea. @lterior s-au ataat &ite
supori pe care c!lug!rii se puteau spriAi&i %!r! a se aea, p8&! c8&d, D& secolul al P=I-lea, s-
au i&trodus 6!&ci D& 6isericile catolice.
Pe&tru credi&cioi aceasta este poiia liturgic! %u&dame&tal!. Ei stau D& picioare, D& special
c8&d preotul recit! rug!ciu&ile cele mai importa&te, &umite rug!ciu&i preide&iale E!ole!ta2
asupra darur&lor2 dup -mprt,an&e2 !anonulF.
Dar mai presus de toate este poiia liturgic! %u&dame&tal! a cele6ra&tului. C& aceast! poiie
Dl reprei&t! cea mai veche pictur! cu privire la ?iturghie di& cimitirul s%8&tului Calist de la
s%8ritul secolului al II-lea. Este vor6a de aa-isa ora&t!, o %emeie care se roag! st8&d D&
picioare, cu 6raele ridicate. Ea &u reprei&t! at8t #iserica D& rug!ciu&e, c8t mai ales su%letul
care a aAu&s D& slava cereasc! i care acum st! D& adoraie D&ai&tea %eei Dom&ului. 9u%letul
repree&tat su6 chip de %emeie %ace re%erire la &u&ta ve&ic! di& Dmp!r!ia lui Dum&eeu,
u&de aleii Di c8&t! lui Dum&eeu st8&d D& picioare/ HDup! aceea m-am uitat i iat! c! o
mulime mare... care st!tea D& picioare D&ai&tea scau&ului de dom&ie i D&ai&tea 'ielului... ei
strigau cu glas tare i iceau/ '8&tuirea este a Dum&eeului &ostru...I EAp 7,:-20F. <adar,
ora&ta &u reprei&t! liturgia p!m8&teasc!, a celor ce se a%l! D& peleri&aA, ci liturgia cereasc!.
Plec8&d de la %igura ora&tei, reult! c! rug!ciu&ea spus! D& picioare e u& gest care a&ticip!
m!rirea viitoare spre care &e D&drept!m. Dar cum &u am aAu&s D&c! la i&t!, liturgia
p!m8&teasc! &u poate elimi&a poiia D& ge&u&chi.
9%8&tul Ioa& Gur! de <ur, come&t8&d Psalmul 20(, D& care se vor6ete de rolul de i&termediar
al lui 'oise/ H$i el a hot!r8t s!-i &imiceasc!, dar 'oise a stat D& miAloc D&ai&tea lui ca s!-l
a6at! de la m8&ia lui i s!-l opreasc! s!-i &imiceasc!I EPs 20(,20F, arat! c! poiia preotului
la sluA6ele religioase este D& picioare, D&truc8t, aseme&ea lui 'oise, el este miAlocitor D&tre
Dum&eeu i oame&i/ H9acerdos &o& sedet, sed statJ stare e&im sig&um est actio&is liturgicaeI
EPreotul &u ade, ci st! D& picioareJ a sta D& picioare e sem&ul aciu&ii liturgiceF. Poiia D&
picioare D& liturgie are mai multe sem&i%icaii.
'ai D&t8i de toate e sem& de respect. C8&d vrem s! o&or!m o persoa&!, de pild! u& pro%esor
care i&tr! sau iese di& clas!, &e ridic!m D& picioare. Pe&tru acest motiv poporul st! D& picioare
c8&d cele6ra&tul i&tr! i plec! de la altar/ r!spu&8&d D& aceast! poiie la salutul s!u. ,ot
pe&tru acest motiv credi&cioii stau D& picioare c8&d se proclam! eva&ghelia/ este o&orat
D&sui Cristos care &e vor6ete. ,ot D& aceast! poiie st!teau israeliii c8&d Dum&eeu le
vor6ea pri& trimiii s!i EEx 20,22J "e# ;,38 Ez 2,2J Dan 20,22F.
C& al doilea r8&d, e.prim! dem&itatea omului D& comparaie cu alte vieuitoare. Di&tre toate
%ii&ele, &umai omul, regele creaiei, merge pe dou! picioare, D& poiie vertical!, spre
deose6ire de celelalte a&imale care merg pe patru picioare, D& poiie orio&tal!. Posi6ilitatea
omului de a se D&!la i a privi cerul, e.prim! poiia sa i&terioar! privilegiat!J e si&gura %ii&!
care Di poate delipi g8&dul de la p!m8&t i Dl poate D&!la la Dum&eeu.
Poiia D& picioare e.prim! soliditatea omului care Di D&temeia! viaa pe credi&!. *mul care
are de la Dum&eeu darul credi&ei r!m8&e drept, D& picioare, &u se pr!6uete &iciodat! la
p!m8&t, oric8t de grele ar %i loviturile i D&cerc!rile vieii. De aceea e prev!ut ca poporul s!
stea D& picioare D& timp ce recit! creul la ?iturghie.
Dar sem&i%icaia cea mai importa&t! este de &atur! pascal!. Deoarece Cristos, pri& C&vierea
sa, &e-a eli6erat de p!cat i de moarte, &u mai su&tem sclavi, ci oame&i li6eri, ridicai la
dem&itatea de %ii ai lui Dum&eeu. Ca atare, &e D&g!duim s! st!m cu respect D& picioare D&
%aa ,at!lui ceresc i &u pr!6uii la p!m8&t ca &ite sclavi D& %aa st!p8&ului. <cest sim6olism
este pe larg tratat de s%i&ii p!ri&i ai #isericii. 9%8&tul Iri&eu scrie D&tr-u& tratat asupra
Patelui/ H*6iceiul de a &u &e pleca ge&u&chii D& iua Dom&ului e u& sim6ol al C&vierii pri&
care Cristos &e-a eli6erat de p!cate i de moartea care a %ost co&dam&at! de el la moarteI.
Poiia D& picioare este apoi atitudi&ea celor care ateapt! preg!tii a doua ve&ire a Dom&ului,
dup! cum D& picioare i gata de plecare au ateptat evreii D& &oaptea primului Pate trecerea
Dom&ului ce avea s!-i loveasc! pe egipte&i i s!-i eli6eree poporul EEx 22,22F. Cu privire la
aceast! sem&i%icaie escatologic!, s%8&tul =asile cel 'are &otea!/ H7u &umai pe&tru %aptul
c!, %ii&d D&viai cu Cristos i tre6ui&d s! c!ut!m lucrurile de sus, &oi &e ami&tim de harul ce
&e-a %ost dat, st8&d D& picioare la rug!ciu&e D& iua co&sacrat! C&vierii, ci i pe&tru %aptul c!
aceast! i pare s! %ie D&tr-u& %el oarecare imagi&ea lumii ce va ve&iI.
C& s%8rit, poiia D& picioare era &ecesar! pe&tru a realia poiia D& %orm! de r!stig&it pri&
D&ti&derea orio&tal! a m8i&ilor. )ug!ciu&ea %!cut! cu 6raele D&ti&se lateral era cea mai
%recve&t! la primii creti&i. Ei voiau s! se aseme&e i pri& acest gest e.terior cu Cristos
r!stig&it. ,ertulia& scoate D& evide&! c! acesta este u& gest speci%ic creti&, &eD&t8l&it la
p!g8&i/ H7oi &u &umai c! D&!l!m m8i&ile, ci le i D&ti&dem i, rug8&du-&e D& %orma D& care
Dom&ul a p!timit, Dl m!rturisim pe Dom&ul CristosI. <celai lucru Dl a%irm! u&a di&tre *dele
lui 9olomo& Esecolul al II-leaF/ H'i-am D&ti&s m8i&ile i l-am l!udat pe Dom&ul, pe&tru c!
m8i&ile mele D&ti&se su&t sem&ul lui, iar trupul meu drept e lem&ul D&!lat. <leluiaNI. 9%8&ta
,ecla E- 2:0F, co&dam&at! la moarte, a i&trat D& are&! i a ateptat D& picioare, rug8&du-se cu
m8i&ile D&ti&se D& %orm! de cruce, asaltul %iarelor. 9%8&tul <m6roie %!cea D&dem&ul/ HDe6es
D& oratio&e tua crucem Domi&i demo&strareI E,re6uie s! ar!i D& rug!ciu&ea ta crucea
Dom&uluiF. El D&sui, dup! cum &e i&%ormea! 6iogra%ul s!u Pauli&, s-a rugat pe patul de
moarte cu m8i&ile D& %orm! de cruce.
P8&! D& secolul al P=-lea, tradiia liturgic! a impus preotului s! i&! m8i&ile D&ti&se D& %orm!
de cruce D& timpul ca&o&ului, mai ales dup! pre%acere. Dar la a&umite p!ri ale ?iturghiei el
i&ea 6raele ridicate i D& sus. 9%8&tul ,oma e.plic! sem&i%icaiile acestor dou! poiii/
H>aptul c! preotul D&ti&de m8i&ile dup! co&sacrare, sem&i%ic! D&ti&derea 6raelor lui Cristos
pe cruce. Dar D&al! de aseme&ea m8i&ile c8&d se roag!, ar!t8&d c! rug!ciu&ea sa se D&al!
c!tre Dum&eeu pe&tru poporI.
'8i&ile ridicate spre cer cu palmele deschise, D& %a!, este u&ul di&tre gesturile origi&are ale
omului care Dl i&voc! pe Dum&eeu i, practic, e pree&t D& toate religiile. E D& primul r8&d
e.presia &o&viole&ei, u& gest de pace/ m8i&ile su&t deschise spre a ar!ta c! su&t goale,
&eD&armate. E sem&ul capitul!rii. Pum&ul str8&s, ridicat D& sus, ame&i&!tor, era D& mitologia
greac!, dimpotriv!, gestul prometeic de revolt! Dmpotriva divi&it!ii. '8i&ile D&!late i
deschise su&t, de aseme&ea, u& gest de spera&!, de c!utare, de i&vocare a Dum&eeului
ascu&s. Ele mai sugerea! imagi&ea aripilor. *mul vrea s!-i ia 6orul spre D&!limi, s! se
D&ale spre Dum&eeu pe aripile rug!ciu&ii.
Dup! secolul al P=-lea, cele dou! gesturi disti&cte ale m8i&ilor preotului la rug!ciu&e s-au
redus la u&ul si&gur/ cel de ai, mai so6ru, D& care g!sim mai pui& e.presive am6ele
sem&i%icaii. <ceste gesturi ale 6raelor au %ost a6a&do&ate complet la rug!ciu&e de c!tre
credi&cioi. Ici, colo, D&cep s! %ie reluate.
9n genunchi. <&umite cercuri ecleiastice, care e.ercit! o i&%lue&! co&sidera6il!, D&cearc! s!
&e co&vi&g! c! &u tre6uie s! D&ge&u&chem, deoarece acest gest &u mai cadrea! cu cultura
&oastr!J &u se potrivete omului matur care D& %aa lui Dum&eeu tre6uie s! stea D& picioare i
cu at8t mai pui& se potrivete omului r!scump!rat care pri& Cristos a deve&it o persoa&!
li6er! i tocmai pri& aceasta &u mai are voie s! se aee D& ge&u&chi ca u& sclav D& %aa
st!p8&ului s!u.
Grecii i roma&ii aveau o puter&ic! repulsie %a! de gestul D&ge&u&cherii, tocmai pe&tru acest
motiv/ &u era o poiie dem&! de omul li6er, era D& co&tradicie cu cultura Greciei, se potrivea
mai degra6! 6ar6arilor. <a o de%i&ete <ristotel/ o atitudi&e 6ar6ar!. Pe&tru Plutarh i
,eo%rast actul D&ge&u&cherii este e.presia superstiiei.
C& creti&ism D&s!, actul D&ge&u&cherii &u provi&e di& vreo cultur! pree.iste&t!, ci di& cultura
6i6lic!. Importa&a ce&tral! pe care o avea D&ge&u&cherea D& #i6lie se vede di& %aptul c!
&umai D& 7oul ,estame&t cuv8&tul a D&ge&u&chea Epros(0ne&nF e D&t8l&it de 3: de ori Ede 2+
de ori D& Apo!al&psF.
9-a spus, pe 6u&! dreptate, c! omul &icic8&d &u e mai mare ca atu&ci c8&d st! D& ge&u&chi.
9tatura are o mare importa&! pe&tru desti&ul omului. 9tatura D&alt! poate s!-l %ac! mare D&
ochii altora pe u& om lipsit de valoare, iar statura mic! poate s!-l %ac! mic pe u& om de mare
valoare. Pe&tru a crete D& importa&! D& ochii altora, u&ii poart! D&c!l!mi&te cu tocuri D&alte
sau coa%ur! D&alt!. Ceea ce poart! militarii pe cap sau mitra pot %ace s! creasc! prestigiul
militarilor i, respectiv, al purt!torilor de mitr!.
Dac! aa stau lucrurile D& ochii oame&ilor, D& ochii lui Dum&eeu lucrurile stau tocmai i&vers.
C8&d creatura se %ace mic!, se smerete, se aa! D& ge&u&chi, atu&ci Dum&eeu o D&al!.
Pe&tru evrei, ge&u&chii erau sim6olul %orei. < &e pleca ge&u&chii D&seam&!, pri& urmare, a
&e pu&e %ora &oastr! la picioarele Dum&eeului celui viu, a recu&oate c! tot ce su&tem am
primit de la el. <cest lucru apare D& pasaAe importa&te ale =echiului ,estame&t ca e.presie a
adoraiei. ?a co&sacrarea templului di& Ierusalim, 9olomo& Ha D&ge&u&cheat D&ai&tea D&tregii
adu&!ri a lui IsraelI E2Cr (,0F. Dup! D&toarcerea di& e.il, Esdra a repetat acest gest la ceasul
rug!ciu&ii de sear!/ H<m c!ut D& ge&u&chi, am D&ti&s m8i&ile spre Dom&ul i m-am rugatI
EEz :,3F. Psalmul 22 pe care l-a rostit Cristos pe cruce se D&cheie cu cuvi&tele/ H,oi puter&icii
p!m8&tului i se vor D&chi&a i D& %aa lui Di vor pleca ge&u&chii toi cei care co6oar! D&
!r8&!I EPs 22,2:F.
PasaAul 6i6lic cel mai importa&t re%eritor la teologia D&ge&u&cherii este im&ul cristologic di&
%!r&soarea !tre F&l&pen& 2,(-22. E u& im& di& liturgia primei comu&it!i creti&e. Im&ul Dl
reprei&t! pe Cristos la a&tipodul primului <dam. C& timp ce primul <dam D&cearc! s! aAu&g!
la dum&eeire pri& propriile %ore, Cristos re&u&a s! apar! D& str!lucirea dum&eeirii care Di
este proprie, co6or8&du-se p8&! la moartea pe cruce. HDe aceea i Dum&eeu l-a D&!lat
&espus de mult i i-a dat u& &ume care este mai presus de orice &ume, pe&tru ca D& &umele lui
Isus s! se plece orice ge&u&chi al celor di& ceruri, de pe p!m8&t i de su6 p!m8&tI.
Importa&a pe care o are poiia D& picioare la rug!ciu&e &u tre6uie s! e.clud! o alt! poiie
pe care o cu&oate tradiia creti&!, i a&ume poiia D& ge&u&chi, dup! cum 6ucuria pascal!
&u e.clude di& viaa creti&ului poc!i&a.
Poiia D& ge&u&chi are D& primul r8&d u& caracter pe&ite&ial i este reervat! mai ales ilelor
de post ca sem& al durerii, al umili&ei, al poc!i&ei. ,ertulia& scrie/ HIeiu&iis autem et
statio&i6us &ulla oratio si&e ge&u et reliWuo humilitatis more cele6ra&da estI EC& ilele de post
i la staiu&i, &ici o rug!ciu&e &u tre6uie %!cut! %!r! D&ge&u&chere i celelalte sem&e ale
umili&eiF. < &e aea D& ge&u&chi, spu&e s%8&tul =asile, HD&seam&! a &e da seama c! p!catul
&e-a aru&cat la p!m8&tI. <adar, poiia D& ge&u&chi este atitudi&ea &atural! a omului care,
tii&du-se vi&ovat, cere iertare i D&durare. HI&%le.io ge&uum poe&ite&tiae et luctus i&dicium
estI, scrie s%8&tul Isidor de 9evilla EC&doirea ge&u&chilor este sem&ul poc!i&ei i al
pl8&suluiF. Gestul Dl g!sim descris de Cristos D& eva&ghelie c8&d Dl prei&t! pe vame D&
ge&u&chi, cu capul plecat, 6!t8&du-i pieptul i implor8&d de la Dum&eeu D&durare.
)ug!ciu&ea D& ge&u&chi a %ost, pri& urmare, caracteristic! ilelor staio&ale, adic! ilelor
dedicate poc!i&ei i postului. HC& aceste ile K scria ,ertulia& K toate rug!ciu&ile le %acem D&
ge&u&chi pe&tru c! tre6uie s! aducem isp!ire D&ai&tea lui Dum&eeuI.
C& Istor&a B&ser&!&& pe care a scris-o, Euse6iu relatea! o tradiie care urc! p8&! la Yegesip
Esecolul al II-leaF D& care &i se spu&e c! apostolul Iaco6, H%ratele Dom&uluiI, primul episcop
al Ierusalimului i HcapulI #isericii iudeo-creti&e, avea D&%!urat! D& Aurul ge&u&chilor o
6ucat! de piele de c!mil!, D&truc8t st!tea mereu D& ge&u&chi, ador8&du-l pe Dum&eeu i
cer8&d iertarea pe&tru p!catele poporului s!u EII, 20,(F.
@&a di&tre isele p!ri&ilor pustiului povestete c! D&tr-o i diavolul a %ost co&str8&s s! se
arate a6atelui <polloJ era &egru la chip, ori6il la vedere, scheletic, dar lucrul cel mai
remarca6il/ &u avea ge&u&chi. I&capacitatea de a D&ge&u&chea apare de-a dreptul ca %ii&d
D&s!i ese&a dia6olicului.
Dimpotriv!, D& ilele de 6ucurie de la Pati p8&! la )usalii, D& care este cele6rat! C&vierea
Dom&ului, potrivit u&ei tradiii care, dup! p!rerea s%8&tului Iri&eu, vi&e tocmai de la apostoli,
era cu des!v8rire i&teris s! se D&ge&u&chee i s! se posteasc!. C& ilele de poc!i&!,
diaco&ul %!cea i&vitaia la D&ge&u&chere pri& cuvi&tele/ Fle!tamus $enua6 9%8&tul Cear de
<rles depl8&gea %aptul c! pe vremea sa u&ii creti&i, cu toat! i&vitaia diaco&ului, r!m8&eau
D& picioare, drepi ca &ite st8lpi.
C&cep8&d di& secolele PIII-PI=, poiia D& ge&u&chi devi&e predomi&a&t! la rug!ciu&e, chiar
la cele6rarea ?iturghiei, pe&tru a su6li&ia &u at8t caracterul de pe&ite&!, c8t mai ales cel de
adoraie, de supu&ere, de depe&de&!, de rug!ciu&e reculeas! i i&te&s!, pe&tru a recu&oate
m!reia lui Dum&eeu i propria micime.
7ormele liturgice actuale prescriu poiia D& ge&u&chi la pre%acere i, acolo u&de s-a p!strat
o6iceiul di&ai&te, D& timpul ca&o&ului, adic! de la H9%8&t, s%8&t, s%8&tI p8&! la H,at!l &ostruI,
i la primirea s%i&tei Cmp!rt!a&ii, %ii&d poiia cea mai potrivit! pe&tru a e.prima credi&a D&
pree&a lui Cristos D& Euharistie, precum i se&time&tul de adoraie.
9u&t i alte mome&te deose6it de emoio&a&te D& cadrul cele6r!rilor liturgice c8&d se st! D&
ge&u&chi. De pild!, D&ai&te de co&sacrarea episcopului, a preotului, a diaco&ului.
Pe l8&g! acest gest de poc!i&!, D& a&tichitatea creti&! la 9povad! mai era i aru&carea cu
%aa la p!m8&t. DeAa D& secolul al II-lea g!sim poiia D& ge&u&chi ca poiie &ormal! D&
timpul e.omologeei, adic! D& timp ce p!c!tosul Di m!rturisete p!catele, D& scrierile
s%8&tului Cleme&t )oma&ul i ale lui Yermas. C& evul mediu i D& co&ti&uare, aceasta e poiia
&ormal! a pe&ite&tului la 9povad!. )itualul 9poveii prevede poiia D& ge&u&chi sau pro%u&d
D&cli&ai pe&tru cei care la cele6rarea comu&itar! a spoveii spu& actul de c!i&!, dori&d s!
primeasc! delegarea. E logic ca aceeai poiie s! o ia i cel care %ace 9povada i&dividual!.
<ceasta co&cord! cu toat! tradiia #isericii, chiar dac! pe&ite&tul st! Aos D& timp ce Di
m!rturisete p!catele. Dup! ce a primit delegarea, pe&ite&tul se poate ridica imediat D&
picioare. )eco&ciliat cu Dum&eeu i cu #iserica, se ridic!, Dl 6i&ecuv8&tea! pe Dum&eeu
i por&ete 6ucuros pe alt drum D& via!.
Poiia D& ge&u&chi, apoi, e poiia &ormal! pe care creti&ul o ia la rug!ciu&ea i&dividual!.
Dei ridicat pri& Cristos la dem&itatea de %iu al lui Dum&eeu, omul r!m8&e D& acelai timp o
creatur! sla6!, vul&era6il! i tre6uie s! se smereasc!, s! r!m8&! mic, pe&tru ca Dum&eeu s!-
l ridice, s!-l D&ale. C& aceast! poiie Di g!sim pe apostoli la rug!ciu&e/ HCmi plec ge&u&chii
D&ai&tea ,at!lui Dom&ului &ostru Isus CristosI EEf 0,2+F. ?a Iope, la moartea ,a6itei, HPetru a
scos pe toat! lumea a%ar!, a D&ge&u&cheat i s-a rugatI EFap :,+0F. Creti&ii au co&ti&uat s! se
roage D& aceast! poiie. <st%el, c!lug!rii di& pustiurile Egiptului se aeau D& ge&u&chi
medit8&d D& t!cere te.tele 6i6lice pe care le citeau. Istoricul Euse6iu &otea! c! Dmp!ratul
Co&sta&ti& se D&chidea il&ic la a&umite ore D& cele mai retrase D&c!peri ale palatului s!u i
acolo, si&gur, c!8&d D& ge&u&chi E&n $enua provolutusF, implora ceea ce avea &evoie.
Poiia D& ge&u&chi este sem&ul u&ei puter&ice emoii pe care omul o D&cearc! D& a&umite
situaii. Pe&tru e.empli%icare Dl putem lua pe %ot6alistul care se aru&c! D& ge&u&chi pe&tru a
ma&i%esta 6ucuria dup! ce a i&trodus 6alo&ul D& poarta adversarului sau decepia dup! ce a
ratat sau a primit u& gol. <st%el, Cristos D& timpul ago&iei sale di& Gr!di&a '!sli&ilor se
roag! D& ge&u&chi. 9%8&tul $te%a& se aa! D& ge&u&chi c8&d, D& mome&tul suprem, se roag!
lui Dum&eeu D&credi&8&du-i su%letul. C8&d creti&ii di& ,ir Dmpreu&! cu &evestele i copiii
Dl D&soesc pe apostolul Pavel la cora6ia pe care acesta avea s! se Dm6arce, cu presimirea c!
&u se vor mai vedea, D&ai&te de desp!rire toi D&ge&u&chea! pe !rm i se roag!. 9%8&tul
Policarp di& 9mir&a, D&ai&te de a urca pe rug, se roag! D& ge&u&chi pe&tru toate 6isericile
creti&e !um $enuflex&one omn&um fratrum ED& timp ce toi creti&ii st!teau D& ge&u&chiF.
,re6uie me&io&at %aptul c! e.presia pri& care eva&ghelistul ?uca descrie actul D&ge&u&cherii
la creti&i/ Htheis ta go&ataI &u e cu&oscut! D& lim6a greac! clasic!. E vor6a de o e.presie
tipic creti&!. =!8&d c! D& alte 6iserici D&ge&u&cherea a disp!rut complet K creti&ii &u mai
D&ge&u&chea! &ici la pre%acere K, cardi&alul U. )ati&ger, actualul pap! #e&edict al P=I-lea,
%!cea urm!toarea o6servaie/
HPoate s! %ie adev!rat %aptul c! D&ge&u&cherea este str!i&! culturii moder&e, tocmai %ii&dc!
este vor6a de o cultur! care s-a D&dep!rtat de credi&! i care &u-l mai cu&oate pe cel D& %aa
c!ruia D&ge&u&cherea este gestul Aust, 6a chiar gestul l!u&tric &ecesarJ o credi&! i o liturgie
care &u mai cu&osc actul D&ge&u&cherii su&t 6ol&ave D&tr-u& pu&ct ce&tral. <colo u&de acest
gest s-a pierdut, tre6uie s!-l D&v!!m di& &ou, ca ast%el s! r!m8&em cu rug!ciu&ea &oastr! D&
comu&iu&e cu apostolii i martirii, D& comu&iu&e cu D&tregul cosmos, D& u&ire cu D&sui Isus
CristosI EIntrodu!ere -n sp&r&tul l&tur$&e&F.
*e#at. E poiia celui care D&va!. <ceasta era deAa D& liturgia e6raic! poiia celui care
come&ta 9cripturile. <st%el Isus, D& si&agoga di& 7aaret, dup! ce a citit u& te.t di& pro%etul
Isaia, a D&chis cartea, a dat-o sluAitorului, apoi s-a aeat pe&tru a %ace come&tariile, D& timp ce
toi aveau privirile D&dreptate spre el. Episcopul, D& primele veacuri ale #isericii, %!cea omilia
st8&d aeat la !at#edra. * tradiie pe care o mai p!strea! episcopul )omei, papa.
Dar aceasta era poiia &u &umai a celui care-i D&v!a pe alii, ci i a celui care asculta
D&v!!tura. <st%el, la v8rsta de 22 a&i, Isus st!tea aeat D& templu D& miAlocul D&v!!torilor E!
2,+(F, 'aria st!tea aeat! la picioarele lui Isus i Di asculta cuv8&tul E! 20,0:F. C& aceast!
poiie se asculta e.plicarea cuv8&tului lui Dum&eeu la adu&!rile liturgice pe vremea
apostolilor EFap 20,:J 1Cor 2+,00F. <ceasta era poiia &ormal! a creti&ilor, D& co&ti&uare, D&
timpul lecturilor 6i6lice, cu e.cepia eva&gheliei, cum reiese di& scrierile s%8&tului Iusti& i
di& D&dem&urile s%8&tului <ugusti&, dei g!sim i e.cepii D& u&ele 6iserici. Dac! pe&tru
episcopi i clerici e.istau scau&e sau 6!&ci D& 6iseric!, &u e.istau pe&tru simplii credi&cioi.
<cetia se aeau Aos pe podea direct sau pe covoare. #!&cile s-au i&trodus D& 6isericile
occide&tale dup! secolul al P=I-lea, urm8&d e.emplul 6isericilor protesta&te care aveau o
deose6it! tre6ui&! de aa ceva, D&truc8t liturgia lor a %ost redus! aproape e.clusiv la citirea i
e.plicarea cuv8&tului lui Dum&eeu.
Cu fa$a la p0m/nt. <ru&carea cu %aa la p!m8&t este sem&ul cel mai e.presiv de adoraie, de
umili&! i de pe&ite&!. E u& gest %recve&t D& 9%8&ta 9criptur!. C& sem& de respect i umili&!,
H<6raham s-a aru&cat cu %aa la p!m8&t i Dum&eeu a vor6it cu elI EGen 27,0F. >raii lui
Iosi% Hs-au aru&cat cu %aa la p!m8&t D& %aa luiI, D& sem& de c!i&! i cerere de iertare EGen
+2,(J +0,2(.2;J ++,2+F. H'oise s-a aplecat p8&! la p!m8&t i s-a proster&atI D& %aa
Dum&eeului leg!m8&tului EEx 0+,;F. <celai lucru Dl %!ceau 6ol&avii care cereau de la Isus
vi&decarea EMt ;,2J :,2;F sau cei care voiau s!-i e.prime se&time&tele de adoraie EMt 2+,03J
2;,:F.
C&ai&te de cucerirea Ieriho&ului, D&tr-o vede&ie, Iosua a v!ut pe Hc!pete&ia otirii
Dom&uluiI, i s-a aru&cat cu %aa la p!m8&t i i s-a D&chi&at. C& acel mome&t a auit cuvi&tele
care mai D&ai&te %useser! adresate lui 'oise/ H9coate-i D&c!l!mi&tea di& picioare, c!ci locul
pe care stai este s%8&tI. 9criitorul *rige&e vedea pe 6u&! dreptate D& acea c!pete&ie o
pre%igurare a lui Cristos D& %aa c!ruia oame&ii c!deau cu %aa la p!m8&t/ HE o alt! c!pete&ie a
otirii Dom&ului, a%ar! de CristosBI. <lteori, cei care Dl D&t8l&esc pe Cristos cad D& ge&u&chi
la picioarele lui.
Eva&ghelitii 'atei i 'arcu &i-l prei&t! pe D&sui Cristos aru&cat cu %aa la p!m8&t,
rug8&du-se D& ago&ia sa di& Gr!di&a '!sli&ilor. H<poi a mers pui& mai D&ai&te, a c!ut cu
%aa la p!m8&t i s-a rugat ic8&d/ [,at!, dac! este cu puti&!, dep!rtea! de la mi&e paharul
acestaN ,otui &u voia mea, ci a ta s! se %ac!N]I EMt 2(,0:F. Cristos a c!ut la p!m8&t spre a
isp!i toate c!derile oame&ilor D& p!cat, D&cep8&d cu c!derea lui <dam care a D&c!lcat voi&a
lui Dum&eeu, c!ut8&d o %als! li6ertate.
Apo!al&psa descrie gestul aru&c!rii cu %aa la p!m8&t practicat D& liturgia cereasc!/ HCei
dou!eci i patru de 6!tr8&i c!deau D&ai&tea celui ce edea pe scau&ul de dom&ie i se
D&chi&au D&ai&tea celui ce este viu D& vecii vecilorI EAp +,20F.
C& liturgia roma&! actual!, poiia culcat cu %aa la p!m8&t mai este practicat! &umai D& u&ele
cauri e.cepio&ale/ D& =i&erea 9%8&t!, la co&sacrarea episcopilor, preoilor, diaco&ilor,
%ecioarelor, a6ailor D& timp ce se c8&t! lita&ia tuturor s%i&ilor. 7ormele liturgice permit
D&locuirea aru&c!rii cu %aa la p!m8&t cu simpla D&ge&u&chere.
C& <%rica de 7ord, despre aceast! poiie la rug!ciu&e vor6ete deAa ,ertulia& D& secolul al
III-lea. $i aici, ca i la )oma, ?iturghia i alte cele6r!ri liturgice D&cepeau cu aru&carea cu
%aa la p!m8&t a cele6ra&ilor i chiar a poporului.
De aseme&ea, aru&carea cu %aa la p!m8&t era practicat! la cele6r!rile pe&ite&iale. Istoricul
9oome&e o atest! ca %ii&d D& u la )oma/
H<colo pe&ite&ii ocup! u& loc care le-a %ost %i.at u&de stau D&tr-o atitudi&e de tristee i
c!i&!. Dar c8&d serviciul divi& este pe s%8rite, %!r! ca ei s! %i participat la s%i&tele tai&e, se
aru&c! cu %aa la p!m8&t gem8&d i pl8&g8&d. Episcopul se al!tur! la lacrimile lor, se aru&c!
la r8&dul s!u cu %aa D& Aos pe podea, pl8&g8&d i gem8&d Dmpreu&! cu mulimea care umple
6iserica. Dup! u& timp, episcopul se scoal!, i&vit! mulimea s! se ridice, rostete o rug!ciu&e
asupra pe&ite&ilor apoi Di slo6oadeI.
<ru&carea cu %aa la p!m8&t s-a p!strat D& ritul reco&cilierii pe&ite&ilor D& Uoia 'are c8t timp
s-a practicat poc!i&a pu6lic!, apoi a trecut D& ritul 9poveii private. Dup! evul mediu,
aru&carea cu %aa la p!m8&t s-a D&locuit D& cadrul 9poveii cu simpla D&ge&u&chere.
9nclinarea capului. < D&cli&a capul sau o parte a trupului este u& gest %oarte des D&t8l&it
pe&tru a i&dica respectul sau recu&oaterea superiorit!ii altuia. E D&t8l&it &u &umai D& liturgie,
ci i D& viaa social!. <st%el, a-i pleca D& %aa drapelului &aio&al sau D& %aa autorit!ii capul,
este u& gest u&iversal practicat i D&eles de toat! lumea.
C& ?iturghie, D&cli&aia, co&%orm prescripiilor liturgice, poate %i mai mult sau mai pui&
pro%u&d!. C&cli&aia pro%u&d! se %ace, de pild!, D& %aa altarului la D&ceputul i la s%8ritul
?iturghiei, o %ace preotul si&gur la a&umite mome&te, o %ace tot poporul la Cre la cuvi&tele
Hs-a D&trupat de la Duhul 9%8&tI, se %ace D& %aa episcopului. E u& gest de umili&! i de
respect. C& a&tichitatea creti&! era poiia pe care o lua poporul peste tot, i&clusiv D& *rie&t,
D& timp ce preotul sau episcopul d!dea 6i&ecuv8&tarea %i&al! &umit! %uper populum precedat!
de i&vitaia diaco&ului care, de e.emplu, la <le.a&dria icea/ HI&cli&ate capita vestra DeoI, la
)oma/ HYumiliate capita vestra DeoI EPlecai-v! capetele D&ai&tea lui Dum&eeuF. E u& gest
liturgic, di& p!cate, pui& respectat sau %!cut D& mod &egliAe&t, %!r! o dispoiie i&terioar!
corespu&!toare. DeAa s%8&tul Cear di& <rles Di doAe&ea pe creti&ii di& Galia cu aceste
cuvi&te/ HDe c8te ori s-a strigat c! tre6uie s! v! plecai capul la 6i&ecuv8&tareN 9! &u v! %ie
greu s! v! plecai capetele, pe&tru c! &u vi le plecai D& %aa u&ui om, ci D& %aa lui
Dum&eeuI. C& cele di& urm!, D& *ccide&t, D&cli&area pro%u&d! la 6i&ecuv8&tarea %i&al! a %ost
D&locuit! cu D&ge&u&cherea care a durat p8&! la ultima re%orm! liturgic!. 5rdo romanus I
prescria ca de la %an!tus p8&! la s%8ritul !anonulu& toi cei care se a%lau D& pre6iteriu s! stea
D&cli&ai. C&cli&aia pro%u&d! este D&c! 6i&e me&i&ut! D& liturgia mo&astic!.
1ug0ciunea cu fa$a la r0s0rit. )ug!ciu&ea cu %aa spre r!s!rit era %oarte %recve&t! D&
religiile orie&tale i chiar la evrei. Creti&ii di& *rie&t au adoptat aceast! poiie, d8&du-i o
e.plicaie proprie i origi&al!. Isus, potrivit psalmistului EPs (7,0+-03F, s-a D&!lat la cer D&
partea de r!s!rit i, potrivit eva&ghelistului, tot de la r!s!rit se va reD&toarce la a doua lui
ve&ire/ HDup! cum %ulgerul apare la r!s!rit... tot aa va %i ve&irea >iului *muluiI EMt 2+,27F.
Const&tu+&&le apostol&!e ami&tesc de aceast! sem&i%icaie primordial! prescrii&d ca Hdup!
omilie, toi st8&d D& picioare s! se roage D&tr-u& si&gur glas lui Dum&eeu care s-a D&!lat sus
la cer D& partea de r!s!ritI.
'ai era u& motiv/ soarele, lumi&a, apar la r!s!rit. *r, Cristos este soarele drept!ii, iar
creti&ii su&t %iii lumi&ii. C& plus D& partea de r!s!rit era situat paradisul p!m8&tesc, iar H&oi K
scrie s%8&tul =asile K c8&d &e rug!m privim spre r!s!rit, dar pui&i tiu c! pri& aceasta &oi
c!ut!m patria str!vecheI.
<ceast! poiie o g!sim, atestat! i D& <%rica de 7ord la ,ertulia& i <ugusti&, dar &u la
)oma, u&de D& prima perioad! era privit! cu suspiciu&e, D&truc8t era co&siderat! drept u& gest
de prove&ie&! p!g8&!. P!tru&de la )oma, pri& i&%lue&a 6ia&ti&! a6ia D& secolele =I-=II.
)u6ricile care prev!d aceast! poiie D& c!rile liturgice &umite 5rd&nes roman& pro6a6il c!
su&t &ite adaosuri operate D& teritoriile %ra&co-germa&ice.
De me&io&at c! aceast! poiie a avut u& rol importa&t D& orie&tarea 6isericilor spre r!s!rit i
D&toarcerea preotului cu spatele spre popor pe&tru a se D&drepta, ca i poporul, cu %aa spre
r!s!rit la rug!ciu&e. <ceast! poiie a %ost practicat! pui& D& *ccide&t i &u a avut &iciodat! o
recu&oatere liturgic! o%icial!. Pro6lema a %ost tratat! deAa D& aceast! lucrare.
4chii ridica$i spre cer. <cest gest la rug!ciu&e era %recve&t &u &umai la evrei EPs 222F, ci i
la p!g8&i. 9u&t cu&oscute versurile lui =ergilius/ HDar tat!l <&chise i-a ridicat 6ucuros ochii
spre stele, i-a D&ti&s palmele spre cer ic8&d/ Uupiter atotputer&ic...I EEne&da II,(;;F.
Eva&ghelitii &otea! de mai multe ori acest gest la Isus/ D&ai&te de D&mulirea p8i&ilor EMt
2+,2:J M! (,+2J ! :,2(F, la D&ceputul proclam!rii %ericirilor E! (,20F, D& rug!ciu&ea care
preced! D&vierea lui ?a!r EIn 22,+2F, la D&ceputul rug!ciu&ii sacerdotale EIn 27,2F. ,ertulia&
scoate D& evide&! aceast! poiie a ochilor c8&d scrie/ HIlluc Ead coelumF suspicie&tes
oramusI E7e rug!m privi&d D&tr-acolo, spre cerF.
Ca&o&ul roma&, aa cum Dl g!sim D& %orma sa cea mai veche la s%8&tul <m6roie, prescrie
acest gest D&ai&te de pre%acere, atri6ui&du-l lui Isus.
C8&d cele6ra&tul %!cea i&vitaia %ursum !orda E9us i&imileF, la D&ceputul pre%eei, Di D&dem&a
de %apt pe toi creti&ii s!-i D&ale ochii spre cer. C& acest se&s, D&tr-o carte a a&tichit!ii
creti&e, ,estame&tum Domi&i, g!sim aceast! %ormul!/ H9ursum oculos cordium vestrorum, 1
<&geli i&spiciu&tI E9us ochii i&imilor voastre, 1 D&gerii v! privescF. C& aceast! poiie
Dmp!ratul Co&sta&ti& i-a imprimat chipul pe u&ele mo&ede.
'isalul tride&ti& prevede ca preotul s!-i D&ale ochii la multe mome&te D& cadrul ?iturghiei.
C& &ormele liturgice actuale acest gest este prescris o si&gur! dat! la pre%acere c8&d se
%olosete ca&o&ul roma&.
-/inile !mpreunate. <ceast! poiie la rug!ciu&e o g!sim D& E.tremul *rie&t ca u& gest de
reculegere care Di permite omului s!-l g!seasc! pe Dum&eeu D& el D&sui. Dei %oarte
e.presiv! i edi%icatoare, aceast! poiie &u o D&t8l&im la creti&ii di& a&tichitate. E ami&tit!
de u& si&gur te.t di& Pass&o Perpetuae scris D& Aurul a&ului 200/ D&tr-o vede&ie, Perpetua a
primit di& m8i&ile u&ui 6!tr8& p!stor o Dm6uc!tur! pe care a m8&cat-o &un!t&s man&)us Ecu
m8i&ile Dmpreu&ateF.
*6iceiul liturgic de a i&e m8i&ile Dmpreu&ate s-a &!scut D& *ccide&t D& evul mediu i provi&e
di& ceremo&ialul %eudal germa&ic/ vasalul se pree&ta cu m8i&ile Dmpreu&ate pe&tru a primi
D&sem&ele D&vestiturii %eudale, %!c8&d D& aceast! poiie Aur!m8&tul D& m8i&ile se&iorului. C&
secolul al PII-lea, aceast! atitudi&e la rug!ciu&e era deAa ge&eraliat!. ?a 9i&odul di& *.%ord
E2222F li se recoma&da credi&cioilor s! stea cu m8i&ile Dmpreu&ate D& timp ce se ridic! ostia
la ?iturghie. De remarcat c! rug!ciu&ile liturgice compuse D&ai&te de aceast! perioad!, adic!
D&ai&te de evul mediu, co&ti&u! i D& pree&t s! %ie rostite cu 6raele deschise i &u cu m8i&ile
Dmpreu&ate.
-ersul !n procesiune
Procesiu&ea re%lect! comu&itatea creti&! ca %ii&d u& popor D& drum spre Dum&eeu. E u&
eleme&t liturgic pe care Dl D&t8l&im la toate religiile i care, datorit! simplit!ii sale i li6ert!ii
de micare, a %ost D&totdeau&a D&dr!git de poporul creti&.
* procesiu&e presupu&e D&totdeau&a trei etape. 'ai D&t8i adu&area D& Aurul p!storului D&tr-u&
a&umit loc care va %i pu&ctul de plecare. <poi parcurgerea u&ui traseu D& urma crucii
procesio&ale D& timpul c!reia se c8&t! i se %ac rug!ciu&i. I&iial, pe parcursul procesiu&ii se
c8&tau psalmi, o6icei luat di& iudaism, u&de procesiu&ile la templu erau D&soite de psalmi.
<poi s-au i&trodus i alte eleme&te/ lita&ia s%i&ilor i alte im&uri. C& a&tichitate i D& evul
mediu participa&ii la procesiu&ile pe&ite&iale mergeau cu picioarele goale, Dm6r!cai D& sac,
cu ce&u! pe cap i i&8&d post. Procesiu&ea are i u& pu&ct de sosire. <ici cele6ra&tul
rostete o rug!ciu&e i D& mod o6i&uit cele6rea! s%8&ta ?iturghie.
?iturgia iudaic! de pe vremea lui Isus cu&otea di%erite procesiu&i cu ocaia marilor s!r6!tori.
Procesiu&ile p!g8&ilor erau deose6it de populare. <st%el, #iserica, practic8&d procesiu&ile, pe
de o parte a co&ti&uat o tradiie liturgic! preluat! di& iudaism, pe de alt! parte a c!utat s!
D&locuiasc! procesiu&ile p!g8&e, sau cel pui& s! le D&creti&ee.
De la 6u& D&ceput, D& di%erite p!ri ale #isericii, procesiu&ile au %ost orga&iate D& %u&cie de
di%eritele &ecesit!i i DmpreAur!ri locale. <st%el, la Ierusalim, dup! m!rturia Egeriei,
procesiu&ile au ap!rut di& %aptul c! poporul cele6ra eve&ime&tele m8&tuirii chiar pe locul
u&de ele se petrecuser!, aa D&c8t se deplasa de la u& loc la altul/ pe 'u&tele '!sli&ilor, de
aici la #ailica C&vierii, apoi la Calvar sau D& alte direcii/ la Ce&acol, pe coli&a 9io&ului, la
#etleem etc.
C& alte p!ri, procesiu&ea apare ca u& cortegiu ce se %ormea! pe&tru a purta trupul u&ui martir
de la locul e.ecuiei spre locul D&morm8&t!rii. <st%el, D& a&ul 23;, la Cartagi&a trupul
s%8&tului Cipria& a %ost purtat de la locul martiriului la cimitir Hcu lum8&!ri, cu tore, cu
6ucuria u&ui adev!rat trium%I. ?a )oma, procesiu&ile s-au i&trodus di& mai multe motive/
i&te&ia de a D&locui procesiu&ile p!g8&e, implorarea D&dur!rii divi&e D& di%erite calamit!i,
cele6r!rile staio&ale etc. ?a Co&sta&ti&opol, s%8&tul Ioa& Gur! de <ur le i&troduce ca reacie
la marile de%il!ri pe care le orga&iau aria&ii.
Datorit! origi&ii lor populare i locale, procesiu&ile &u pot %i clasi%icate sistematicJ cel mult
pot %i pree&tate pe categorii. <st%el avem/
"rocesiuni comemorati'e. <cestea marchea! a&umite eve&ime&te ale m8&tuirii. <ici pot %i
ami&tite/
K Pro!es&unea de Flor&&. I&trodus! mai D&t8i la Ierusalim, reproduce i&trarea trium%al! a lui
Isus D& cetatea s%8&t!. <ceast! procesiu&e a %ost D&dr!git! i imitat! D& >ra&a de u&de apoi s-a
r!sp8&dit D& tot *ccide&tul.
K Pro!es&unea de la 2 fe)ruar&e D& s!r6!toarea C&t8mpi&!rii Dom&ului.
K Pro!es&unea d&n noaptea de Pa,t&, av8&d D& %ru&te lum8&area pascal!.
K Pro!es&unea la )apt&ster&u -n seara z&le& de Pa,t&. 7oua re%orm! liturgic! recoma&d! s! se
me&i&! aceast! procesiu&e acolo u&de este o6iceiul s! se %ac!. E ceea ce a mai r!mas di&
procesiu&ea care se %!cea il&ic D& octava Patelui at8t la Ierusalim c8t i la )oma. Potrivit
scrierii Egeriei, la Ierusalim aceast! procesiu&e se %!cea de la 6iserica Eleo&a EPater "osterF
de pe 'u&tele '!sli&ilor la #ailica C&vierii EAnastas&sF.
K Pro!es&un&le de transferare a moa,telor sf&n+&lor de la morm.nt la )&ser&!, D& iua
dedic!rii 6isericii. Prima procesiu&e de acest %el atestat! istoric a %ost aceea a tra&s%er!rii
moatelor s%8&tului episcop #a6ila la <&tiohia D& 032. <ceste procesiu&i cu&oteau D&
a&tichitate i D& evul mediu u& %ast e.traordi&arJ participa la ele tot poporul D& %ru&te cu
Dmp!ratul i curtea imperial! precum i episcopul cu tot clerul. De aici o6iceiul la multe
6iserici de a se %ace D& iua de hram procesiu&ea la cimitir sau D& Aurul #isericii, dat %ii&d c!
adesea 6iserica este situat! D& miAlocul cimitirului.
"rocesiuni peniten$iale. <ceste procesiu&i su&t desti&ate s! potoleasc! m8&ia lui Dum&eeu
pe&tru p!catele oame&ilor D& timp de calamitate i &e&orocire pu6lic!, precum/ r!6oi,
epidemie, ploi &imicitoare, secet!, i&vaii etc. < r!mas re&umit! D& istorie procesiu&ea
pe&ite&ial! orga&iat! de s%8&tul Grigore cel 'are D& a&ul 3:2, c8&d )oma era decimat! de
molim!. E cu&oscut! cu &umele de lita&ia septi%orm!, D&truc8t procesiu&ile se D&dreptau
co&comite&t de la apte 6iserici di& )oma spre 6ailica H9a&ta 'aria 'aggioreI. <ceste
procesiu&i, D& ge&eral, su&t &umite lita&ii, deoarece D& timp ce se des%!oar!, se c8&t! lita&ia
tuturor s%i&ilor. 'ai cu&oscute su&t/
K &tan&a mare. E procesiu&ea %!cut! la c8mp D& iua de 23 aprilie Es!r6!toarea s%8&tului
'arcuF. < %ost i&trodus! i&iial la )oma D& secolul al =I-lea cu scopul de a D&locui
s!r6!toarea p!g8&! D& ci&stea eului )o6igo, ocrotitorul holdelor Dmpotriva rugi&iiJ
K &tan&&le m&nore sau Ro$a+&un&le. 9u&t procesiu&ile care se %ac D& cele trei ile
premerg!toare s!r6!torii C&!l!rii Dom&ului, tot D& c8mp. I&iial au %ost i&troduse de s%8&tul
'amert, episcop de =ie&&e, D& a&ul +70 cu ocaia u&ei calamit!i pu6lice. <u u& caracter
pe&ite&ial, iar scopul lor este acela de a atrage 6i&ecuv8&tarea lui Dum&eeu asupra roadelor
p!m8&tului. Dup! &ormele liturgice actuale, modul de orga&iare al )ogaiu&ilor precum i
data lor i&tr! D& compete&a co&%eri&elor episcopale. ?ita&ia mare s-a des%ii&atJ
K Pro!es&un&le !onfratern&t+&lor pen&ten+&ale care au cu&oscut o mare D&%lorire D& evul mediu,
cum era aceea a >lagela&ilor sau a Discipli&a&ilor. 'em6rii ei str!6!teau D& procesiu&e
str!ile oraului, Dm6r!cai D& ma&tie i cu gluga tras! pe %a!, 6iciui&du-se p8&! la s8&ge. C&
u&ele !ri, ca de pild! D& Italia, procesiu&ile co&%rater&it!ilor su&t D&c! %oarte populare.
"rocesiuni euharistice. <ceste procesiu&i se re%er! at8t la cele6rarea s%i&tei ?iturghii c8t i la
purtarea D& procesiu&e a s%i&tei Euharistii. <st%el avem/
K Pro!es&unea d&n 9o&a %f.nt, c8&d s%8&ta Euharistie e purtat! de la altarul pri&cipal la u&
altar secu&dar sau la o capel! lateral!J
K Pro!es&unea !u sf.nta :mprt,an&e la )olnav&, care D& ilele &oastre, di& caua co&diiilor
moder&e de via!, aproape c! a disp!rutJ
K Pro!es&unea de la 9o&a ;erde, care s-a ge&eraliat D& #iserica Catolic! la Aum!tatea
secolului al PI=-leaJ
K D&fer&te pro!es&un& -n !adrul &tur$#&e&/ la i&trare, la eva&ghelie, la aducerea darurilor la
o%ertoriu, la Dmp!rt!a&ie, la aducerea u&tdelem&urilor care se s%i&esc D& Uoia 9%8&t!. ,ot aici
mai i&tr! procesiu&ea de la D&ceputul ?iturghiei c8&d se stropete poporul cu ap!
6i&ecuv8&tat! D& ami&tirea #oteului primit. 9-a i&trodus D& >ra&a D& Aurul a&ului ;00, apoi s-
a r!sp8&dit D& toat! #iserica. 9e mergea, i&iial, D& procesiu&e cu crucea i mi&istra&ii de Aur
DmpreAurul 6isericii D& i&terior i chiar a%ar!, stropi&du-se mormi&tele, dac! cimitirul era D&
Aurul 6isericiiJ
K Pro!es&un&le sta+&onale. <u ap!rut la )oma, dei erau cu&oscute i D& *rie&t, apoi s-au
r!sp8&dit i D& alte p!ri. Papa cele6ra ?iturghia D& a&umite dumi&ici i s!r6!tori D& di%erite
parohii ale )omei &umite t&tul&6 Papa Dmpreu&! cu clerul i poporul se adu&au D&tr-o 6iseric!
di& cartierul respectiv Eaceast! adu&are se &umea collectaF de u&de se mergea D& procesiu&e la
6iserica staio&al! u&de se cele6ra ?iturghia. C!ute D& desuetudi&e dup! evul mediu, aceste
cele6r!ri staio&ale au %ost reluate de ultimii papi D& ilele &oastre.
"rocesiuni mariane. C& trecut erau %oarte %recve&te procesiu&ile la pri&cipalele s!r6!tori ale
s%i&tei >ecioare/ 7aterea, #u&a-=estire, Puri%icarea, <dormirea 'aicii Dom&ului. * mare
amploare le-a dat papa 9ergiu I E(;7-702F, orie&tal de origi&e, i&spir8&du-se di& ua&ele
6ia&ti&e. 9e %!ceau, D& ge&eral, &oaptea, cu tore i prapuri duse D& trium%. <st!i mai
%recve&te su&t procesiu&ile care se %ac la sa&ctuarele maria&e/ ?ourdes, >atima, Cacica,
)ad&a, 'edAugorie .a.
"rocesiuni funebre. <cestea se %ac de la casa mortului la 6iseric! i de la 6iseric! la cimitir.
<u e.istat di&totdeau&a la D&morm8&t!ri. Emoio&a&te su&t descrierile procesiu&ilor %u&e6re
%!cute de s%8&tul Grigore 7ise&ul cu ocaia D&morm8&t!rii surorii sale, s%8&ta 'acri&a. De
aseme&ea cea %!cut! de s%8&tul <ugusti& cu ocaia D&morm8&t!rii mamei sale, s%8&ta 'o&ica.
9e purtau lum8&!ri apri&se. *6iceiul era de prove&ie&! p!g8&!. I&iial D&morm8&t!rile se
%!ceau &oaptea ast%el D&c8t %!cliile erau i&dispe&sa6ile. C8&d mai t8riu, pe timpul Dmp!ratului
<ugustus, au D&ceput s! se %ac! iua, s-a me&i&ut o6iceiul de a se purta %!clii, dar cu
sem&i%icaia de omagiu adus r!posatului. Creti&ii i-au dat u& sim6olism mai &o6il/ e lumi&a
lui Dum&eeu care a str!lucit D& viaa r!posatului/ H<ceasta D&seam&! K o6serva s%8&tul
Iero&im K c! s%i&ii Ecreti&iiF i-au dat su%letul lumi&ai de lumi&a credi&ei i c! acum
str!lucesc de lumi&a m!ririi D& patria de susI. *6iceiul de a se merge D& procesiu&e la cimitir
re%lect! o tradiie e.iste&t! di& primele veacuri D& #iseric!/ se %!ceau aseme&ea procesiu&i la
mormi&te, la a&iversarul morii creti&ilor.
5ansul
E.ist! u& sim6olism i u& lim6aA al da&sului capa6il s! e.prime cele mai diverse se&time&te/
6ucurie, s!r6!toare, omagiu etc. Da&sul D& si&e &u este de co&dam&at. Este am6ivale&t i
echivoc/ poate %i 6u& sau poate %i r!uJ totul depi&de de %i&alitatea lui. 9%8&tul =asile cel 'are
a%irma c! Hda&sul este ocupaia cea mai &o6il! a D&gerilor D& ceruriI. 9%8&tul Ioa& Gur! de
<ur, dimpotriv!, spu&ea/ H@&de e da&sul, acolo este diavolulI. 9%8&tul Grigore 7aia&e&ul e
categoric/ HDa, da&sului lui David, &u, da&sului 9alomeiiNI. E.ist! da&sul erotic care e.prim!
se&ualitatea, i&sti&ctele primare. 9e tie, de alt%el, c! i D& lumea p!s!rilor i a&imalelor
e.ist! da&suri rituale D& vederea Dmperecherii. Dar pot e.ista i da&suri care s! e.prime
se&time&te religioase. 'iriam, sora lui 'oise, dup! trecerea '!rii )oii a 6!tut D& tam6uri&!,
da&s8&d Dmpreu&! cu celelalte %emei, e.prim8&d ast%el 6ucuria i recu&oti&a pe&tru salvarea
primit!. David, de aseme&ea, a da&sat D& %aa chivotului leg!m8&tului, D& timp ce acesta era
tra&sportat la Ierusalim. Dar &u e vor6a de u& cult liturgic propriu-is, orga&iat. 9u&t aciu&i
i&dividuale. 'iriam i David su&t cei doi mari carismatici ai =echiului ,estame&t. Cupri&s
de Duhul 9%8&t, David a da&sat, D&s! da&sul lui a ap!rut ca o aciu&e e.travaga&t!. >iica
regelui 9aul chiar i-a reproat c! s-a %!cut de r8s D& %aa poporului comport8&du-se ast%el. De
aceea &u se poate vor6i despre da&s ca eleme&t de cult D& liturgia =echiului ,estame&t.
C&dem&ul psalmistului la 6ucurie/ H9! laudele &umele lui cu da&suri, s!-l laude cu to6a i cu
ar%aI EPs 2+:,0F, e o simpl! e.presie poetic!. Da&sul &u avea de u&de s! se tra&smit! &ici D&
liturgia 7oului ,estame&t dac! &u a e.istat D& liturgia =echiului ,estame&t, deci &u este o
%orm! de e.primare D& cultul creti&.
E adev!rat c! i D& creti&ism, mari s%i&i precum >ra&cisc di& <ssisi, Gerard 'aiella, >ilip
7eri, ,erea de <vila .a. au da&sat K evide&t, &u D& discotec! sau la 6ar K, dar &ici D&
6iseric!. $i acetia au %ost &ite carismatici. Ca i D& caul lui David, aciu&ile lor au %ost
aciu&i i&dividuale, &u liturgice, comu&itare.
<t8t liturgia iudaic! c8t i cea creti&! au respi&s da&sul ritual i ca reacie la cultele p!g8&e
ale %ertilit!ii la care se practica da&sul i prostituia sacr!. Pericolul de co&tami&are era real.
9! &u uit!m c! vielul de aur la care s-au D&chi&at i D& %aa c!ruia au da&sat evreii D& pustiu
era o divi&itate ca&aa&ea&! a %ecu&dit!ii.
C& secolul al II-lea, a&umite medii g&ostico-docete au voit s! i&troduc! da&sul D& liturgie.
Pe&tru aceti eretici r!stig&irea lui Cristos a %ost doar apare&t!. C&ai&te de r!stig&ire, Cristos
i-a lep!dat apare&a de trup. De aceea, D& locul liturgiei crucii, au voit s! i&troduc! da&sul.
C& evul mediu s-au i&trodus ici, colo, D& 6iserici di%erite ser6!ri i drame sacre care u&eori
i&cludeau i da&suri. 7u %!ceau parte di& liturgie, de aceea aceste repree&taii au %ost scoase
di& 6iserici, i&8&du-se, D& co&ti&uare, a%ar!, D& %aa 6isericii. )emi&isce&e ale acestor
repree&taii %olclorice se mai D&t8l&esc D& a&umite orae di& 9pa&ia sau di& !rile <mericii
?ati&e, %oste colo&ii spa&iole/ de pild! mi&istra&i care c8&t! i da&sea!, D& sem& de omagiu,
D& %aa preas%8&tului sacrame&t.
Dup! Co&ciliul =atica& II, D& dori&a de a %ace liturgia mai atr!g!toare i D& &umele
creativit!ii liturgice, s-a D&cercat i&troducerea u&or pa&tomime D& %orm! de da&s, i&terpretate,
u&de e posi6il, chiar de c!tre da&satori pro%esio&iti, care, cum e &ormal, ca orice spectacol,
se termi&! cu aplaue. E vor6a de D&cerc!ri %orate care &u merg pe urma tradiiei creti&e. @&
rit pe&ite&ial e.primat pri& da&s dup! care urmea! u& ropot de aplaue, cum se poate
Dmp!ca cu pe&ite&aB <plauele D& timpul cele6r!rii liturgice pe&tru prestaia i&terpreilor este
sem&ul sigur c! s-a pierdut di& vedere ese&a liturgiei care este D&locuit! cu spectacolul pe
%o&d religios. <ceste D&cerc!ri me&ite s! provoace i s! satis%ac! doar curioitatea
participa&ilor &u pot s! duree, c!ci o aseme&ea curioitate este satis%!cut! mult mai 6i&e D&
alt! parteJ #iserica &u reist! la co&cure&a cu discotecile. ?iturgia este di& &atura ei
comu&itar!. Da&sul presupu&e e.erciii, preg!tire. Ce %acem cu 6!tr8&ii, i&%irmii, 6ol&avii,
persoa&ele cu ha&dicap care &u pot da&sa sau, simplu, cu cei care &u au che% s! da&see sau
&u pot depri&de arta coregra%ic!B Ci tra&s%orm!m D& spectatoriB
Ceea ce D& ritul etiopia& i D& %orma aire! a ritului roma& se &umete da&s, &u este da&s
propriu-is, ci o micare ritmic!, ceva asem!&!tor cu D&co&Aurarea mesei &umit! HIsaia,
d!&uieteNI, di& liturgia 6ia&ti&!. <ceste eleme&te care se i&troduc D& liturgia popoarelor
asiatice sau a%rica&e, mai se&si6ile la pro6lema da&sului, D& &umele D&cultur!rii, evide&t, &u
au se&s D& liturgia europea&! i oriu&de se practic! D& lume liturgia roma&!.
<lt%el se pu&e pro6lema da&sului c8&d &u este vor6a de liturgie, ci de pietatea popular!. C&
acest ca, da&sul poate avea o importa&! deose6it! D& sta6ilirea raporturilor di&tre credi&! i
di%erite culturi. <st%el, D& u&ele !ri di& <merica ?ati&! se practic! da&sul religios su6 cerul
li6er D& ci&stea 'aicii Dom&ului. 9e da&sea! D& %aa statuii ei. El se poate &um!ra pri&tre
e.erciiile de pietate maria&!.
:esturi liturgice
Gesturile liturgice au origi&e di%erit!. @&ele su&t de prove&ie&! pur creti&!, cum este
sem&ul crucii. <ltele su&t preluate di& tradiia iudaic! cu o &ou! sem&i%icaie, altele, D&
s%8rit, su&t gesturi s!v8rite de Cristos i preluate de liturgie.
+mpunerea m/inilor. Di&tre toate gesturile liturgice, acesta este cel mai importa&t, D&truc8t
este eleme&tul ese&ial D& co&%erirea u&or sacrame&te.
Pri&tre mem6rele trupului, m8&a dei&e u& loc de %ru&te, deoarece este miAlocul cel mai
e%icace pri& care omul Di des%!oar! activitatea sa. Pe&tru acest motiv m8&a a %ost di& cele
mai vechi timpuri D& lim6aAul religios sim6olul puterii. De aici, e.presiile 6i6lice/ m8&a lui
Dum&eeu sau dreapta Dom&ului.
Gestul impu&erii m8i&ilor Dl g!sim D& cele mai vechi religii p!g8&e ca i D& cultul e6raic
E#e&roton&aF.
C!rile =echiului ,estame&t me&io&ea! des acest gest/
K D& riturile sacri%iciilor Eev 2+,2+J 2(,22FJ
K pe&tru 6i&ecuv8&t!ri EGen +;,2+J ev :,22FJ
K D& co&sacrarea leviilor E"um ;,(F.
De aseme&ea, Cristos a s!v8rit acest gest/
K 6i&ecuv8&t8&d 6ol&avii EM! 2(,2;J ! +,20FJ
K 6i&ecuv8&t8&d copii EM! 20,2(FJ
K pro6a6il la Ci&a cea de tai&!, deoarece eva&ghelitii &otea! c! a 6i&ecuv8&tat p8i&ea i
vi&ul.
<postolii au imitat acest gest al lui Isus. Ei i&vocau pe Duhul 9%8&t pri& impu&erea m8i&ilor
asupra &oilor 6oteai EFap ;,27F i pri& acelai gest Di co&sacrau pe &oii sluAitori ai cultului
EFap 20,0F. Dup! cum atest! cei mai vechi scriitori ai #isericii, impu&erea m8i&ilor a %ost u&
rit utiliat de la 6u& D&ceput D& liturgia creti&! D& admi&istrarea sacrame&telor/
K D& preg!tirea catehume&ilor la #oteJ
K D& co&%erirea 'iruluiJ
K D& reco&cilierea pe&ite&ilorJ
K D& cele6rarea Euharistiei/ impu&erea m8i&ilor asupra p8i&ii i a vi&ului D&ai&te de pre%acere
sugerea! ritul di& =echiul ,estame&t pri& care p!catele oame&ilor trec asupra victimei de
isp!ireJ
K D& u&gerea 6ol&avilor, D&truc8t impu&erea m8i&ilor este prescris! D& aceast! situaie de
apostolul Iaco6J
K D& co&sacrarea clerului/ alegerea i desem&area u&ei persoa&e pe&tru a D&depli&i o a&umit!
%u&cie D& #iseric! cu tra&smiterea u&ei autorit!i i puteri speciale au repree&tat pro6a6il cea
mai veche sem&i%icaie a acestui gest.
Dar gestul impu&erii m8i&ilor a cu&oscut i cu&oate, de aseme&ea, D& liturgie o larg! utiliare
e.trasacrame&tal!/ la co&sacrarea %ecioarelor, la 6i&ecuv8&tarea a6ailor, D& e.orcisme spre a
alu&ga i&%lue&a Celui )!u, D& i&vocarea iert!rii i harului lui Dum&eeu, D& 6i&ecuv8&tarea
persoa&elor i lucrurilor, ast%el D&c8t D& lim6aAul 6i6lic i al autorilor a&tici a impu&e m8i&ile
echivala cu a 6i&ecuv8&ta.
Impu&erea se %ace cu am6ele m8i&i sau cu m8&a dreapt!, pri& co&tactul direct sau pri& simpla
D&ti&dere spre o persoa&! sau u& o6iect. De cele mai multe ori impu&erea m8i&ilor e D&soit!
de o rug!ciu&e care Di preciea! se&sul i se termi&! cu sem&ul crucii. Cu privire la cei
6oteai, s%8&tul Cipria& scria/ HPri& rug!ciu&ea &oastr! i pri& impu&erea m8i&ilor Dl primesc
pe Duhul 9%8&t i totul se termi&! pri& sem&ul crucii Dom&uluiI.
Impu&erea m8i&ilor a %ost D&totdeau&a u& gest liturgic reervat clerului, i&teris D& mod
e.pres laicilor. * aseme&ea i&terdicie o g!sim deAa D& Const&tu+&&le apostol&!e6
Semnul crucii. Gestul %u&dame&tal al rug!ciu&ii creti&ului este sem&ul crucii. El este o
m!rturisire corporal! de credi&! D& Isus Cristos r!stig&it, potrivit cuvi&telor apostolului
Pavel/ H7oi Dl predic!m pe Cristos cel r!stig&it, care pe&tru iudei este o prici&! de potic&ire,
iar pe&tru p!g8&i o &e6u&ieJ dar pe&tru cei chemai, %ie iudei, %ie greci, este puterea i
D&elepciu&ea lui Dum&eeuI E1Cor 2,20-2+F. HEu &u am voit s! tiu D&tre voi altceva dec8t pe
Isus Cristos, i pe acesta r!stig&itI E1Cor 2,2F.
9em&ul crucii, pri& cuvi&tele care Dl D&soesc, este o m!rturisire de credi&! D& 9%8&ta ,reime/
,at!l, >iul i Duhul 9%8&t. C8&d se %olosete ap! s%i&it!, ami&tete de #oteul primit D&
&umele celor trei persoa&e divi&e.
Dei mai pui& ese&ial D& liturgie, practic, sem&ul crucii este &elipsit di& cele6rarea
sacrame&telor i &u &umai a sacrame&telor. DeAa s%8&tul <ugusti& &ota/ HCu sem&ul crucii se
co&sacr! trupul Dom&ului, se s%i&ete apa de #ote, su&t hiroto&ii preoii i ceilali sluAitori,
D&tr-u& cuv8&t, e co&sacrat tot ceea ce tre6uie s%i&it pri& i&vocarea &umelui lui CristosI.
C!ri g&ostice di& secolul al II-lea, de pild! Faptele lu& Ioan, vor6esc clar despre sem&ul
crucii. ,ertulia& compar! acest sem& creti& cu altul similar practicat de D&chi&!torii lui
'itra/ 'itra Di D&sem&ea! pe %ru&te pe soldaii EadepiiF s!iJ creti&ii, D& schim6, se
D&sem&ea! pe %ru&te pe&tru a D&vi&ge ispitele diavolului. <celai scriitor &e i&%ormea! c!
D&sem&area cu sem&ul crucii dep!ea dome&iul strict al liturgiei/ HDac! por&im la drum, dac!
ieim sau i&tr!m, dac! &e Dm6r!c!m, dac! &e sp!l!m sau &e ae!m la mas!, dac! mergem la
culcare, dac! &e ae!m, D& aceste i D& toate celelalte %apte ale &oastre &e D&sem&!m pe %ru&te
cu sem&ul cruciiI.
Pe&tru *rie&t avem m!rturia s%8&tului Ciril di& Ierusalim/ H<adar, s! &u &e rui&!m a-l
m!rturisi pe Cel )!stig&it. 9! &e D&sem&!m cu D&credere, %!c8&d cu degetul cruce pe %ru&te D&
toate/ c8&d m8&c!m p8i&e i 6em di& pahar, c8&d i&tr!m i ieim, D&ai&te de a &e odih&i, c8&d
&e culc!m i &e scul!m, c8&d mergem pe drum i c8&d &e oprimI.
*6iceiul de a %ace sem&ul crucii era at8t de D&r!d!ci&at, D&c8t chiar Dmp!ratul Iulia&
<postatul, dup! lep!darea sa de credi&a creti&!, se D&sem&a i&sti&ctiv cu sem&ul crucii c8&d
se a%la D&tr-u& pericol.
9em&ul crucii despre care vor6esc scriitorii #isericii di& primele veacuri este sem&ul %!cut pe
%ru&te cu degetul gros sau cu ar!t!torul, si&gurul care se practica, i care Di g!sea e.presia
ma.im! D& cele6rarea #oteului. ?ati&ii Dl &umeau/ s&$num, s&$na!ulum, tropaeum, iar grecii/
sfra$#&s sau s0m)olon.
@lterior, s-a i&trodus o6iceiul ca Dmpreu&! cu %ru&tea s! %ie D&sem&at i pieptul. Prude&iu,
mort la +20, scrie/ H>ro&tem locumWue cordis sig&etI E9! D&sem&ee %ru&tea i locul i&imiiF.
@lterior s-a i&trodus i D&sem&area 6uelor. <ceast! tripl! D&sem&are a r!mas i D& pree&t D&
liturgie la D&ceputul eva&gheliei i sem&i%icaia ei este evide&t!/ se cere lui Cristos s! &e
6i&ecuv8&tee g8&durile, cuvi&tele i se&time&tele.
C& secolul al =I-lea, ca reacie la ereia mo&o%iismului, s-a i&trodus D& *rie&t o6iceiul de a
se %ace sem&ul crucii cu dou! degete, degetul gros i ar!t!torul, sau cu trei degete deschise
Ede$etul $ros2 arttorul ,& m&<lo!&ulF celelalte r!m8&8&d D&chise. C& %elul acesta erau
sim6oliate cele dou! &aturi ale lui Cristos i cele trei persoa&e divi&e. <poi cele trei degete
s-au u&it Dmpreu&!. Di& *rie&t aceast! ua&! a trecut D& *ccide&t. ,oate docume&tele
liturgice occide&tale di& secolele IP-PIII prescriu ca sem&ul crucii s! se %ac! D& %elul acesta.
Dar la s%8ritul secolului al PIII-lea grecii reproau deAa lati&ilor c! 6i&ecuv8&tea! cu toat!
palma deschis! D& loc s! o %ac! cu trei degete. >orma veche o mai p!strea! orie&talii i
u&eori episcopii lati&i c8&d Dmpart 6i&ecuv8&tarea.
,rasarea sem&ului crucii pe propriul trup D& %elul D& care se %ace ast!i s-a i&trodus D&
m!&!stiri D& secolul al P-lea, dei &u este e.clus s! se %i practicat i mai D&ai&te. 9e %!cea,
evide&t, cu trei degete deschise i dou! D&chise i se ducea m8&a de la um!rul drept la cel
st8&g. Papa I&oce&iu III E222(F prescrie/ H9ig&um crucis tri6us digitis e.prime&dum est, ita
ut a superiori desce&dat i& i&%erius et a de.tera tra&seat ad si&istramI E9em&ul crucii tre6uie
%!cut cu trei degete, ast%el D&c8t de sus s! co6oare Aos i de la dreapta s! treac! la st8&gaF. C&
secolul al PIII-lea, D& *ccide&t, c8&d a D&ceput s! se %ac! sem&ul crucii cu toate degetele
des%!cute, s-a schim6at i se&sul trec8&du-se de la um!rul st8&g la cel drept. P8&! D& ilele
&oastre a r!mas ua&a de a se 6i&ecuv8&ta u&ele lucruri %!c8&d micarea de la dreapta la
st8&ga. Dei cu&oscut cu mult mai D&ai&te D& devoiu&ea privat!, sem&ul crucii %!cut D&
aceast! %orm! a i&trat D& uul liturgic a6ia cu re%orma liturgic! a lui Pius al =-lea Esecolul al
P=I-leaF.
9em&ul crucii este D&soit, de o6icei, de o %ormul!. ?a lati&i cea mai o6i&uit! este %ormula
tri&itar!/ D& &umele ,at!lui i al >iului i al 9%8&tului Duh, %ormul! %olosit! D& a&tichitate la
#ote, c8&d se %!cea D&sem&area cu s%8&ta cruce. <lte %ormule su&t/ H<Autorul &ostru este D&
&umele Dom&uluiIJ HDoam&e, deschide-mi 6ueleNIJ HDum&eeule, vi&o D& aAutorul meuNI
etc. *rie&talii au de o6icei %ormula/ H9%i&te Dum&eeule, s%i&te tare, s%i&te %!r! de moarte,
miluiete-&e pe &oiNI.
9e o6i&uiete, de aseme&ea, di& cele mai vechi timpuri, at8t D& *rie&t, c8t i D& *ccide&t, s!
se dea 6i&ecuv8&tarea &u cu m8&a, ci %olosi&du-se u& cruci%i..
C& liturgie, sem&ul crucii are urm!toarele sem&i%icaii/
a4 Este s&$&l&ul =s&$num4 lu& Cr&stos care se imprim! pe trupul celui care primete #oteul
ar!t8&d ast%el c! acesta devi&e proprietatea a6solut! a lui Cristos. C& pree&t, se %ace sem&ul
crucii &umai pe %ru&te, dar D& trecut sim6olismul era mai 6i&e scos D& evide&! pri&
D&sem&area i a altor p!ri ale trupului/ umerii, %iecare di&tre cele ci&ci simuri.
)4 E o mrtur&s&re de !red&n+ -n Cr&stos, de care creti&ul &u tre6uie s! se rui&ee &iciodat!.
9%8&tul <ugusti& scrie/ HDac! spu&em catehume&ului/ [Crei D& CristosB]. El r!spu&de/
[Cred] i Di %ace sem&ul cruciiJ poart! deAa crucea lui Cristos pe %ru&te i &u se rui&ea! de
crucea Dom&ului s!uI.
!4 E o af&rmare a atotputern&!&e& lu& Cr&stos Dmpotriva duhurilor rele/ HEcce crucem Domi&i,
%ugite partes adversaeI EIat! crucea Dom&uluiJ disp!rei puteri ale duma&uluiF.
Pe&tru aceste motive, D& e.orcisme, sem&ul crucii se %ace des pe trupul celui posedat de
diavol.
d4 E o &nvo!are a #arulu& lu& Dumnezeu, har implorat pe&tru meritele i&%i&ite ale crucii lui
Cristos. Pe&tru acest motiv toate sacrame&tele i sacrame&taliile su&t D&soite de sem&ul
crucii.
e4 E o reaf&rmare a Botezulu& pr&m&t ,& a prom&s&un&lor f!ute la Botez, de aceea %acem
sem&ul crucii cu degetele D&muiate D& ap! s%i&it!.
f4 E un $est de )&ne!uv.ntare a lu!rur&lor ,& a persoanelor pri& care acestea su&t co&sacrate
lui Dum&eeu pri& a&alogie cu co&sacrarea creti&ului, care se petrece la #ote pri& sem&ul
crucii. Di& cele mai vechi timpuri 6i&ecuv8&t!rile su&t D&soite de sem&ul crucii HWuia cru.
om&ium %o&s 6e&edictio&um estI Edeoarece crucea este ivorul tuturor 6i&ecuv8&t!rilorF,
scrie s%8&tul ?eo& cel 'are.
9ngenuncherea cu un genunchi. C&ge&u&cherea cu u& si&gur ge&u&chi se %ace D& %aa s%i&tei
Euharistii ca u& act de adoraie sau ca sem& de ve&eraie D& %aa cruci%i.ului. C&ge&u&cherea
aceasta s-a i&trodus ca practic! particular! D& secolul al PI-lea, iar ca practic! liturgic! mult
mai t8riu. C& secolele PIII-P=, &ormele liturgice D&c! prescriau ca, atu&ci c8&d se trece pri&
%aa ta6er&acolului, s! se %ac! o D&cli&aie. ,ot o D&cli&aie tre6uia s! %ac! preotul i &u o
D&ge&u&chere dup! cuvi&tele co&sacr!rii, D&ai&te de a ridica trupul Dom&ului.
<t8t D& *rie&t, c8t i D& *ccide&t, D& evul mediu D&ge&u&cherea cu u& si&gur ge&u&chi era
deapro6at! deoarece ami&tea de 6atAocura pe care o %!cuser! evreii D& timpul patimii,
D&ge&u&chi&d D& %aa lui Cristos. De aceea &u se spu&ea &iciodat! $enu fle!tere, ci la plural
$enua fle!tere. C& *rie&t D&ge&u&cherea cu u& si&gur ge&u&chi &u este cu&oscut!. C&
*ccide&t, D&cli&aia de care am ami&tit mai D&ai&te s-a tra&s%ormat treptat D&tr-o ast%el de
D&ge&u&chere.
C&ge&u&cherea cu u& si&gur ge&u&chi a %ost i&trodus! pe&tru prima dat! cu scopul de a adora
s%8&ta Euharistie de c!tre ceremo&ierul roma& Giova&&i #urchard D& 5rdo M&ssae E2302F i
D&corporat, 70 de a&i mai t8riu, D& ru6ricile M&salulu& roman al lui Pius al =-lea. Co&%orm
&ormelor liturgice actuale, D& %aa s%8&tului sacrame&t, %ie c! se a%l! D& ta6er&acol, %ie c! este
e.pus pe&tru adoraie, se D&ge&u&chea! cu u& si&gur ge&u&chi.
.aterea pieptului. < 6ate pieptul D& dreptul i&imii e u& gest care e.prim! c!i&a i&terioar! a
i&imii pe&tru p!catul s!v8rit, p!catul ivor8&d, de %apt, di& i&ima omului. $tim cu toii c!
s%8&tul Iero&im Di 6!tea pieptul cu u& pietroi D& sem& de poc!i&!.
Era u& gest practicat at8t de p!g8&i c8t i de evrei. Cl s!v8rete vameul i ce&turio&ul di&
eva&ghelie. < %ost adoptat de la 6u& D&ceput de #iserica creti&! atu&ci c8&d se %!cea
m!rturisirea la modul ge&eral, &esacrame&tal, a p!catelor, D&soi&d o %ormul! ce tre6uie s! %i
%ost asem!&!toare cu actualul &ostru '!rturisesc. 9%8&tul <ugusti& se pl8&gea c! D& 6iseric!
creti&ii s!i Di 6!teau pieptul ori de c8te ori se rostea cuv8&tul m!rturisescJ i &u era caul.
H*ri de c8te ori se aude di& gura lectorului acest cuv8&t Em!rturisescF imediat urmea!
ropotul pios al celor care Di 6at pieptulI. $i D&cearc! s! le e.plice c! acest cuv8&t/ !onfess&o
Em!rturisescF, !onf&ter& Ea m!rturisiF &u D&seam&! D&totdeau&a o recu&oatere a p!catului, ci
u&eori D&seam&! i laud2 preamr&re a lu& Dumnezeu, ca D& e.presia Conf&teor t&)&2 Pater
E,e pream!resc pe ti&e, ,at!F sau D& Psalmul 227/ Conf&tem&n& Dom&no EPream!rii pe
Dom&ulF. Pe vremea s%8&tului <ugusti&, poporul Di 6!tea pieptul i la cuvi&tele H$i &e iart!
&ou! greelile &oastreI, di& rug!ciu&ea 'atl nostru. <cest o6icei se D&registra D&c! D& secolul
al PIII-lea D& Germa&ia.
C&ai&te de re%orma liturgic!, credi&cioii Di 6!teau de mai multe ori pieptul D& cursul
?iturghiei, de pild!, la H'ielul lui Dum&eeuI i la HDoam&e, &u su&t vred&icI. <cest o6icei
D&c! se mai p!strea! D& u&ele p!ri i &u are &imic reproa6il.
S0rutul. C& viaa social! s!rutul este u&ul di&tre gesturile cel mai des D&t8l&ite. Persoa&ele se
s!rut! c8&d se D&t8l&esc i c8&d se despart. 9ervitorii s!rut! m8&a st!p8&ului, 6!r6aii m8&a
doam&elor. 9portivul s!rut! cupa sau medalia cucerit!. 9oldatul s!rut!, c8&d depu&e
Aur!m8&tul, drapelul. Copiii s!rut! m8&a p!ri&ilor. Papa Ioa& Paul al II-lea s!ruta p!m8&tul
!rilor pe care le viita sau copiii care Di erau pree&tai, aa cum %!cea, de alt%el, i Cristos.
Primul semn al p!&& i al dra$oste& creti&e D& liturgie a %ost s!rutul. E u& gest liturgic
speci%ic creti&. 9%8&tul Pavel e cel di&t8i care vor6ete despre u& atare gest H9alutai pe toi
%raii cu s!rutare s%8&t!I ERom 2(,2(J 1Cor 2(,20J 2Cor 20J22F. 7u tim dac! se re%er! la u&
rit liturgic, dei e %oarte pro6a6il, de vreme ce s%8&tul Iusti& la Aum!tatea secolului al II-lea Dl
descrie ca atare. Ca i D& viaa de toate ilele, s!rutul p!cii era schim6at de toat! lumea dei,
dup! m!rturisirea lui ,ertulia&, 6!r6aii p!g8&i &eadmii la srutarea sf.nt a creti&ilor &u
priveau cu ochi 6u&i acest lucru la %emeile lor creti&e. 7ici m!car catehume&ii &u primeau i
&u d!deau s!rutarea s%8&t!. 7u c! ar %i %ost vor6a de u& s!rut lice&ios, imoral, dar, &e%ii&d
D&c! 6oteai, s!rutarea lor, oric8t de &evi&ovat!, &u era s%8&t!.
>oarte cur8&d, di& caua a6uurilor, s!rutul p!cii s-a limitat/ %emeile Dl d!deau %emeilor,
6!r6aii 6!r6ailor. <cest lucru Dl prescrie deAa 'rad&+&a apostol&!. 9e tie c! la adu&!rile
liturgice %emeile st!teau D&tr-o parte, 6!r6aii D& cealalt! parte a l!caului de cult.
Pseudo-Cleme&t Esecolele II-IIIF &e descrie u& am!&u&t curios/ %emeile s!rutau m8&a
6!r6ailor pe care acetia o i&eau acoperit! cu toga.
9!rutul p!cii a e.istat D&totdeau&a D& toate #isericile i di& *rie&t i di& *ccide&t. Diaco&ul
%!cea i&vitaia pri&tr-o %ormul!, ca de pild!/ 5fferte vo)&s pa!em E*%erii-v! paceaF. )itul se
%!cea D&ai&te de liturgia euharistic!, potrivit cu cuv8&tul lui Cristos/ HDac! Di aduci darul t!u
la altar...I. @lterior, D& secolul al I=-lea, D& liturgia roma&! acest rit a %ost i&trodus D&ai&te de
A$nus De& E'ielul lui Dum&eeuF. El este pus D& leg!tur! cu i&vocaia di& rug!ciu&ea 'atl
nostru/ i &e iart! &ou! greelile &oastre precum i &oi iert!m greiilor &otri. ?a ultima
re%orm! liturgic! s-a pus pro6lema repu&erii lui la locul i&iial, acolo u&de a r!mas D& celelalte
rituri liturgice. C&s! s-a re&u&at, av8&d D& vedere c! la D&ceputul ?iturghiei s-a i&trodus ritul
pe&ite&ial D& care &e m!rturisim p!catele i %railor &otri i le cerem s! se roage pe&tru &oi la
Dum&eeu. Practic, ritul Dmp!c!rii este i&clus D& ritul pe&ite&ial.
9!rutul p!cii s-a me&i&ut D& liturgie p8&! D& secolul al PIII-lea. Papa I&oce&iu al III-lea
E222(F prescrie/ HPreotul Dl s!rut! pe sluAitor... s!rutul p!cii se co&ti&u! D& 6iseric! la toi
credi&cioiiI. C!tre s%8ritul secolului al PIII-lea, di& i&iiativa %ra&cisca&ilor, s!rutul p!cii
D&tre clerici a %ost D&locuit cu o simpl! Dm6r!iare, iar credi&cioilor cele6ra&tul a D&ceput s!
le trimit! spre s!rutare mai D&t8i pate&a sau o carte liturgic! Eevan$#el&arul2 m&salulF apoi u&
i&strume&t co&%ecio&at a&ume cu aceast! desti&aie &umit os!ulator&um sau lap&s Epiatr!F
pa!&s sau ta)ula pa!&s, de&umirea lu8&du-se di& materialul di& care era co&%ecio&at. C!tre
s%8ritul evului mediu, dat %ii&d c! separaia di&tre 6!r6ai i %emei &u se mai respecta, iar
circulaia o6iectului de s!rutat d!dea &atere la deordi&e i glume, el a %ost aeat D&tr-u& loc
D& 6iseric! i ci&e voia mergea s!-l s!rute. <poi a ieit complet di& u, r!m8&8&d doar
Dm6r!iarea clericilor la ?iturghia solem&!.
Semnul p0cii. Dup! ultima re%orm! liturgic!, sem&ul p!cii la ?iturghie &u mai este
o6ligatoriu, iar %orma D& care se d! este sta6ilit! de co&%eri&a episcopal!. C& ge&eral e
str8&gerea m8i&ii.
Dar s!rutul p!cii &u a %ost practicat &umai D& cadrul ?iturghiei. El era dat i celui care se
6otea de toi mem6rii comu&it!ii ca v&n!ulum pa!&s, adic! drept sem& c! de acum D&ai&te va
%i legat pri& leg!tura %rater&! de %amilia creti&! D& care i&tra. Despre s!rutul &eo%iilor
vor6ete deAa s%8&tul Iusti& D& secolul al II-lea. Erau s!rutai i copiii 6oteaiJ s%8&tul Cipria&
Dl doAe&ete pe episcopul >idus c!ruia Di era sil! s! s!rute copiii a6ia ve&ii pe lume i adui la
#ote. C& u&ele p!ri era o6iceiul s! se s!rute picioarele &eo%iilor la ieirea di& 6ai&ul
6aptismal, precum i picioarele sp!late D& cadrul ?iturghiei di& Uoia 9%8&t!, seara. De
aseme&ea, se practica i s!rutul p!cii D& cele mai multe cauri la co&sacrarea episcopilor, la
admi&istrarea 'irului, la pro%esiu&ea mo&astic!, la cele6rarea c!s!toriei.
9!rutul liturgic este, de aseme&ea, u& gest de ve&eraie i de respect %a! de persoa&ele sau
lucrurile sacre.
<ctualme&te, D& liturgia lati&! este s!rutat altarul de dou! ori i eva&gheliarul o si&gur! dat!
la ?iturghie. C& trecut D&s! &um!rul s!rut!rilor i al lucrurilor s!rutate era mult mai mare, aa
cum s-a me&i&ut o6iceiul D& alte liturgii, D& special D& cele orie&tale. 9!rutarea altarului este
u& sem& de respect i de iu6ire %a! de D&sui Cristos, D&truc8t altarul este sim6olul lui Cristos.
C8&d D& evul mediu s-a devoltat e&orm cultul moatelor s%i&ilor, ci&stirea pri& s!rut s-a
e.ti&s i la moatele D&glo6ate D& altar. Preotul s!ruta altarul ori de c8te ori se D&torcea spre
popor spre a-l saluta sau a-l D&dem&a la rug!ciu&e. ?a D&ceputul ?iturghiei, co&%orm &ormelor
actuale, altarul Dl s!rut! cele6ra&tul pri&cipal, diaco&ul i co&cele6ra&ii. ?a s%8ritul
?iturghiei Dl s!rut! cele6ra&tul pri&cipal i diaco&ul, dar &u co&cele6ra&ii.
9!rutarea eva&gheliarului e u& sem& de credi&! D& Cristos al c!rui cuv8&t a %ost ascultat. Cl
s!rut! diaco&ul sau preotul care proclam! eva&ghelia. C& trecut, D& u&ele 6iserici, Dl s!rutau
toi cei di& pre6iteriu. C& u&ele rituri, precum cel copt i etiopia&, Dl s!rut! toi cei pree&i D&
6iseric!.
<colo u&de s!rutul &u corespu&de cu cultura u&ui popor, co&%eri&a episcopilor poate s! Dl
suprime sau s!-l D&locuiasc! cu u& alt gest. <st%el, D& Gam6ia s-a suprimat complet s!rutarea
altarului i a eva&gheliarului. C& ,haila&da se ati&ge altarul sau eva&gheliarul cu m8i&ile
Dmpreu&ate lipite de %ru&te. C& I&dia se ati&ge altarul sau eva&gheliarul cu m8&a dup! care, cu
aceeai m8&! se ati&ge %ru&tea. *6iceiul de a se s!ruta la cele6r!rile liturgice m8&a
episcopului i a preotului K o6icei ai disp!rut D& liturgia lati&! K este %oarte vechi D& #iseric!.
9%8&tul <m6roie K &e i&%ormea! 6iogra%ul s!u K, c8&d era copil mic, le pu&ea pe surorile
sale s!-i s!rute m8&a, imagi&8&du-i c! este episcop. *6iceiul de a s!ruta m8&a preotului
c8&d d!dea s%8&ta Cmp!rt!a&ie s-a me&i&ut D& u&ele p!ri p8&! dup! a&ul 2000, iar m8&a
episcopului p8&! D& ilele &oastre. C& a&tichitate, dup! cum &e i&%ormea! s%8&tul Iero&im, se
s!rutau D& sem& de ve&eraie i picioarele episcopului. Dup! secolul al PI-lea p8&! D&
timpurile &oastre acest privilegiu a %ost reervat &umai papei i &umai D& a&umite DmpreAur!ri.
:estul de oferire. C& timpul ?iturghiei se ridic! de trei ori p8i&ea i vi&ul.
Prima dat! se %ace la o%ertoriu. E u& gest i&trodus D& secolul al PIII-lea. P8i&ea i vi&ul se
ridic! &umai pui& deasupra altarului. 7u este u& gest de o%erire propriu-is!, ci de
6i&ecuv8&tare a lui Dum&eeu pe&tru darurile primite de la el pe care, la r8&dul &ostru, i le
pree&t!m Dmpreu&! cu mu&ca i su%eri&ele &oastre spre a se pre%ace D& trupul i s8&gele lui
Cristos.
< doua oar! su&t ridicate ostia i potirul imediat dup! co&sacrare. E u& gest i&trodus la
D&ceputul secolul al PIII-lea de episcopul de Paris, Eudes de 9ullL E220;F, care s-a r!sp8&dit
imediat D& toate 6isericile occide&tale. 9copul este de a se ar!ta poporului speciile co&sacrate
spre a se trei u& act de credi&! i de adoraie.
< treia ridicare, si&gura care e.ista D& a&tichitate, este cea de la s%8ritul rug!ciu&ii
euharistice. <cesta este o%ertoriul propriu-is/ i se o%er! ,at!lui trupul i s8&gele >iului s!u
pri& care i se aduce toat! ci&stea i m!rirea.
Cu privire la prima o%erire a darurilor D& mome&tul di& cadrul ?iturghiei &umit o%ertoriu,
tre6uie preciat u& lucru. *%ertoriul &u este du6la rug!ciu&e de 6i&ecuv8&tare a lui Dum&eeu
pe&tru p8i&e i vi& pe care o rostete cele6ra&tul, ci purtarea D& procesiu&e a p8i&ii i a vi&ului
care reprei&t! o%erirea de &oi D&i&e, cer8&du-i lui Dum&eeu s! &e tra&s%orme D&tr-o Aert%!
vie, 6i&epl!cut!, aa cum va tra&s%orma darurile aduse la altar D& trupul i s8&gele lui Cristos.
* dat! cu p8i&ea i vi&ul pot %i aduse la altar 6a&i i alte lucruri pe&tru aAutorarea #isericii i
a s!racilor. Ese&ialul D& acest rit este a!t&o d&v&na, adic! i&terve&ia lui Dum&eeu pri& care
el D&%!ptuiete tra&s%ormarea ami&tit!. Di& p!cate, D& acest mome&t, D& multe cauri, a!t&o
d&v&na e D&!6uit! de a!t&o umana. C& &umele particip!rii active i al creativit!ii, se
orga&iea! u& adev!rat spectacol pri& care participarea activ! a lui Dum&eeu, a!t&o d&v&na,
trece complet &eo6servat!. 9crie D& aceast! privi&! Uoseph )ati&ger Epapa #e&edict al =I-
leaF/
H<pariia cvasiteatral! a di%eriilor actori, la care &e este dat s! asist!m ast!i mai ales D&
preg!tirea darurilor, trece pur i simplu pe l8&g! ese&ial. Dac! aciu&ile e.terioare Ecare D&
si&e &u su&t multe i care su&t sporite la &um!r D& mod arti%icialF devi& ese&ialul liturgiei iar
liturgia D&s!i dege&erea! D&tr-o aciu&e ge&eric!, atu&ci este ig&orat! adev!rata teodram! a
liturgiei, care, mai mult, e redus! la o parodie. <dev!rata educaie liturgic! &u poate s!
co&siste D& depri&derea sau D& e.erciiul u&or activit!i e.terioare, ci D& traducerea &n a!t&o
ese&ial!, care %ace liturgia, adic! D& puterea tra&s%ormatoare a lui Dum&eeu, care pri&
cola6orarea liturgic! vrea s! &e tra&s%orme pe &oi D&i&e i lumea. C& aceast! privi&! educaia
liturgic! a preoilor i laicilor este ast!i de%icitar! D&tr-o m!sur! destul de trist!. <ici r!m8&e
mult de %!cutI EIntrodu!ere -n sp&r&tul l&tur$&e&F.
Simboluri materiale
EEleme&te materiale liturgiceF
T0m/ia. C& toate religiile p!g8&e a&tice i moder&e t!m8ierea este &elipsit! D& sluA6ele
religioase. >umul de t!m8ie sim6oliea! rug!ciu&ea ce se D&al! c!tre Dum&eeu &u &umai
D& iudaism i creti&ism, ci i D& hi&duism, D& 6udism etc. Grecii i roma&ii ardeau t!m8ie D&
%aa statuilor eilor D& sem& de adoraie. De aseme&ea, D& cultul adus Dmp!ratului, t!m8ierea
D&sem&a recu&oaterea religiei de stat i a Dmp!ratului ca eu. 7umeroi au %ost creti&ii care
au murit ca martiri %ii&dc! au re%uat s! ard! t!m8ie D& %aa statuilor eilor sau ale
Dmp!ratului.
C& &opile reci i %urtu&oase se ardea t!m8ie pe&tru a igo&i spiritele rele.
C& cultul morilor %umul de t!m8ie i&dic! drumul spre lumea de di&colo i D& acelai timp, mai
ales D& !rile calde, igo&ete mirosul descompu&erii, %ii&d a6solut &ecesar pe&tru
dei&%ectare i preve&ire a co&tami&!rii.
,!m8ia era de aseme&ea u& sem& de omagiu, de respect care se aducea cuiva. C& a&tichitate
se o%erea t!m8ie oame&ilor de seam!/ Dmp!rai, regi, pri&cipi, dem&itari. E caul celor trei
magi care, pri&tre altele, o%er! t!m8ie regelui &ou &!scut, Cristos.
Psalmul 2+2,2 proclam!/ HCa %umul de t!m8ie s! se D&ale c!tre ti&e rug!ciu&ea meaI. C&
Exod 00,0+-0; t!m8ia devi&e sim6olul adoraiei aduse lui Dum&eeu. E vor6a de 20
su6sta&e pl!cut mirositoare arse D& ci&stea Dom&ului.
>umul de t!m8ie se D&al! c!tre Dum&eeu ca mireasm! pl!cut! D& sem& de isp!ire i
Dmp!care EIer 2,lJ "um 27,22F.
C& Exod 20,22 coloa&a de %oc e sem&ul pree&ei lui Dum&eeu. ?a templul di& Ierusalim D&
%aa s%i&tei s%i&telor era u& altar de aur pe care era ars! t!m8ie aromat! D& %iecare dimi&ea! i
D& %iecare sear! ca Aert%! de laud! adus! lui Dum&eeu. EEx 00,2-20.0+-0;J 07,23-2:J "um
+,22J 1R$ (,20-22J ! 2,;-22F.
Deose6it de impresio&a&t este te.tul di& Apo!al&ps ;,0-3/
H<poi a ve&it u& alt D&ger care s-a oprit D& %aa altarului cu o c!del&i! de aur. I s-a dat t!m8ie
mult!, s! o aduc!, Dmpreu&! cu rug!ciu&ile tuturor s%i&ilor, pe altarul de aur, care este
D&ai&tea scau&ului de dom&ie. >umul de t!m8ie s-a ridicat di& m8&a D&gerului D&ai&tea lui
Dum&eeu, Dmpreu&! cu rug!ciu&ile s%i&ilor. <poi D&gerul a luat c!del&ia, a umplut-o di&
%ocul de pe altar i l-a aru&cat pe p!m8&t. $i s-au st8r&it tu&ete, glasuri, %ulgere i u& cutremur
de p!m8&tI.
<ceeai imagi&e este pree&tat! i D& Apo!al&ps 3,;/ t!m8ia e %olosit! D& templul di& ceruri.
Di& caua %aptului c! t!m8ierea era D& Imperiul )oma& sem&ul idolatriei, #iserica a re%uat
categoric s! %oloseasc! t!m8ia D& cele6r!rile liturgice. ,ertulia& spu&ea clar ce o%er! creti&ul
lui Dum&eeu/ Aert%a pe care el a trimis-o, rug!ciu&ea care ivor!te di&tr-u& trup curat, di&tr-
u& su%let &evi&ovat, di& Duhul 9%8&t, &u 6oa6e de t!m8ie, lacrimi ale u&ui copac uscat di&
<ra6ia. De aceeai p!rere era s%8&tul <ugusti& u& secol mai t8riu/ H7oi &u mergem D&
<ra6ia s! c!ut!m t!m8ie... Uert%a de laud! o cere de la &oi Dum&eeuI.
Ceea ce D&s! &u-i Dmpiedica pe creti&i s! ard! t!m8ie D& casele lor, mai ales c8&d primeau
oaspei, %umul de t!m8ie i a altor su6sta&e aromatice %ii&d, D& special D& *rie&t, sem& de
6ucurie i s!r6!toare, precum i u& gest de omagiere. C& acelai scop co&stat!m c! D& secolul
al I=-lea D& multe 6ailici ca aceea a 9%8&tului 'orm8&t de la Ierusalim i D& cele di& )oma
se ardea di& a6u&de&! t!m8ie/ &u D& scop liturgic, ci pe&tru a D&dep!rta mirosurile &epl!cute
i pe&tru a crea o atmos%er! agrea6il!, par%umat!.
HDup! ce s-au spus aceti trei psalmi i dup! ce s-au spus aceste trei rug!ciu&i, iat! c! se aduc
D& grota de la <&astasis E#ailica C&vieriiF c8teva c!ui, ast%el D&c8t D&treaga 6ailic! se umple
de par%umuri. <tu&ci episcopul, D& picioare, D&d!r!tul grilaAului, ia eva&ghelia, se apropie de
porti! i citete el D&sui povestirea D&vierii Dom&ului. <6ia D&cepe aceast! lectur! c! se
ridic! atari gemete i strig!te di& partea tuturor i at8t de puter&ic este pl8&sul, D&c8t chiar
omul cel mai i&se&si6il poate %i micat p8&! la lacrimi pe&tru %aptul c! Dom&ul a su%erit at8t
de mult pe&tru &oiI EEgeria, Peler&na< -n >ara %f.ntF.
Purtarea c!del&iei ca act liturgic este atestat! istoric la )oma D& secolele =II-=IIIJ apare ca
gest de omagiere a papei i a eva&gheliarului. C8&d papa mergea D& procesiu&e spre altar sau
c8&d se D&torcea la s%8ritul ?iturghiei, era precedat de purt!tori de tore i de u& turi%erar cu
c!del&ia. De aseme&ea, diaco&ul c8&d se D&drepta spre amvo& pe&tru a citi eva&ghelia. ?a %el
era primit Dmp!ratul c8&d ve&ea la )oma. <ceast! procesiu&e cu tore i c!del&i! i cu
eva&gheliarul purtat imediat dup! c!del&iceri s-a e.ti&s la toi episcopii i, ulterior, la toi
preoii. E preluat! di& ceremo&ialul magistraturii sau al curilor imperiale orie&tale.
'agistratul avea privilegiul de a %i precedat, c8&d mergea s! i&! proces, de u& c!del&icer,
patru purt!tori de tore i u& purt!tor al c!rilor de legi K &)er mandatorum. <Au&s la
tri6u&al, &)er mandatorum era aeat pe o mas! D& %aa sa. E posi6il ca chiar pe vremea lui
Co&sta&ti& cel 'are, care a dat episcopilor dreptul s! Audece D& a&umite caue, episcopii s! %i
preluat ceremo&ialul magistrailor, D& locul c!rii de legi purt8&du-se eva&gheliarul care era,
ca i ast!i, aeat pe altar c8&d procesiu&ea aAu&gea D& 6ailic!.
P8&! acum &u s-a pome&it de t!m8iere. ,!m8ierea altarului, a preotului, a poporului, a crucii,
a lum8&!rii pascale, a darurilor s-a i&trodus a6ia D& secolul al IP-lea su6 i&%lue&a liturgiei
galica&e, aceasta %ii&d, la r8&dul ei, i&%lue&at! de liturgiile orie&tale. Potrivit &ormelor
actuale liturgice, %olosirea t!m8iei la ?iturghie este %acultativ!. Poate %i %olosit! i la
?iturghiile mai pui& solem&e. 9e %olosete la urm!toarele mome&te/
C& timpul procesiu&ii de i&trare i la D&ceputul ?iturghiei pe&tru t!m8ierea altarului.
,!m8ierea eva&gheliei a i&trat D& u D& secolul al PI-lea, ca sem& de ci&stire a lui Cristos ale
c!rui cuvi&te le ascult!m.
* importa&! deose6it! o are t!m8ierea la o%ertoriu me&io&at! D& docume&te deAa D& secolul
al IP-lea. 9e t!m8ia! altarul precum i darurile/ p8i&ea i vi&ul Hpe&tru a ar!ta c! o%erta
#isericii i rug!ciu&ea ei se D&al! ca %umul de t!m8ie D&ai&tea Dom&uluiI EIGMR 73F.
Pot %i t!m8iai, de aseme&ea, preotul i poporul D& sem& de omagiu, i mai mult dec8t at8t.
G!sim aici u& sim6olism deose6it de %rumos/ Dmpreu&! cu p8i&ea i vi&ul, cele6ra&tul i
D&treaga comu&itate, pri& i&ce&sare, devi& ei D&ii o%ert! i sacri%iciu, u&ii i D&corporai D&
sacri%iciul lui Cristos. Dup! cum 6oa6ele de t!m8ie i su6sta&e aromate su&t arse D& %oc
pe&tru a r!sp8&di u& par%um %rumos mirositor, tot ast%el D&treaga via! a creti&ului tre6uie s!
se co&sume spre ci&stea lui Dum&eeu, D&tr-o Aert%! co&ti&u! de i cu i, aa cum a %ost viaa
lui Cristos/ H,r!ii D& dragoste dup! cum i Cristos &e-a iu6it i s-a dat pe si&e pe&tru &oi ca
u& pri&os i ca o Aert%! de 6u&! mireasm!, lui Dum&eeuI EEf 3,2F. H7oi su&tem D&ai&tea lui
Dum&eeu mireasma lui CristosI E2Cor 2,23F.
Desigur c! acest gest e.terior, oric8t ar %i de %rumos i de sim6olic, &u ar %olosi la &imic dac!
&u este D&soit de voi&a si&cer!, co&tie&t!, perso&al! de a %ace di& viaa &oastr! o Aert%!
o%erit! lui Dum&eeu. <ltmi&teri &e-am %ace vred&ici de reproul pe care Dum&eeu Dl %!cea
odi&ioar! evreilor/ HCe tre6ui&! am eu de t!m8ia care vi&e di& 9e6a, de trestia mirositoare
care vi&e di&tr-o ar! D&dep!rtat!B <rderile voastre de tot i Aert%ele voastre &u-mi su&t
pl!cuteI EIer (,20F.
<l treilea mome&t c8&d se %ace t!m8ierea la ?iturghie este pre%acerea. ,!m8ierea este
D&dreptat!, ca i la adoraia euharistic!, spre D&sui Isus Cristos, D& timp ce preotul ridic!
p8i&ea i vi&ul co&sacrate. 9-a i&trodus di& secolul al PIII-lea.
,!m8ia ocup! u& loc deose6it D& ceremo&ialul de s%i&ire a 6isericilor. 9im6olismul ei este
ast%el descris de R&tualul sf&n+&r&& )&ser&!&&/ H,!m8ia ars! pe altar arat! c! Aert%a lui Cristos,
perpetuat! pe altar D& mister, se D&al! la Dum&eeu cu mireasm! pl!cut!J arat! D& plus c!
rug!ciu&ile credi&cioilor se D&al! pl!cute i primite la tro&ul lui Dum&eeuI E270F.
E u& rit importa&t di& liturgia cereasc! descris de s%8&tul Ioa&/ H<poi a ve&it u& alt D&ger care
s-a oprit D& %aa altarului cu o c!del&i! de aur. I s-a dat t!m8ie mult!, ca s-o aduc! Dmpreu&!
cu rug!ciu&ile tuturor s%i&ilor pe altarul de aur care este D&ai&tea scau&ului de dom&ie. >umul
de t!m8ie s-a ridicat di& m8&a D&gerului D&ai&tea lui Dum&eeu Dmpreu&! cu rug!ciu&ile
s%i&ilorI EAp ;,0-3F.
7u &umai la ?iturghie, ci i la ?aude, D& timp ce se c8&ta Bened&!tus, i la =espere, D& timp ce
se c8&ta Ma$n&f&!at se i&ce&sa altarul, lucru care se poate %ace i D& pree&t. De remarcat c!,
i&iial, i&ce&sarea clerului i poporului &u se %!cea ca D& pree&t, ci se purta c!del&ia D& %aa
%iec!ruia, ast%el D&c8t s! poat! i&spira mirosul pl!cut al %umului de t!m8ie.
C&c! di& secolele I=-= su&t m!rturii c! arderea de t!m8ie era i u& sem& de ci&stire adus!
de%u&cilor, D& special martirilor. ,ra&s%erarea trupurilor martirilor la 6isericile care le erau
dedicate era D&soit! cu ardere de t!m8ie. Desigur c! se ad!ugau i motive de ordi& igie&ic i
dori&a de a D&dep!rta mirosul &epl!cut. I&ce&sarea altarului i&iial era de %apt i&ce&sarea
trupului martirului D&morm8&tat su6 altar.
9-a i&trodus apoi i i&ce&sarea di%eritelor o6iecte/ ce&u!, ramuri, lum8&!ri etc. <ceast!
i&ce&sare are rolul u&ui e.orcism/ D&dep!rtarea i&%lue&elor Celui )!u pri& rug!ciu&ile care
D&soesc acest rit.
I&iial, c!del&iele aveau di%erite %orme/ erau %i.ate pe podea sau at8r&ate precum ca&delele,
sau erau mo6ile ca &ite recipie&te prev!ute cu u& m8&er sau at8r&8&d de l!&ioare ca
acelea actuale.
)itul t!m8ierii D& cele6r!rile liturgice &u tre6uie su6estimat/ al!turi de v!, de au, particip! i
simul mirosului la cele6rare. >olosirea t!m8iei D&seam&! D&totdeau&a o participare mai
complet! a omului la cele6r!rile liturgice.
Lumina. 9e poate pu&e D&tre6area/ oare D& civiliaia lumi&ii arti%iciale lumi&a &atural! a
ca&delelor i a lum8&!rilor mai are, D& co&ti&uare, vreu& se&sB )!spu&sul este/ di& pu&ct de
vedere strict %u&cio&al poate c! &u, dar di& pu&ct de vedere liturgic da, %ii&dc! sim6olismul
ei are o sem&i%icaie pedagogic! deose6it! la care &u se va re&u&a &iciodat!. ?a ?ourdes
piaa di& %aa 6ailicii poate %i lumi&at! per%ect cu re%lectoare puter&ice. Dar ce ar %i ?ourdes-
ul %!r! impresio&a&ta procesiu&e cu %!cliiB De alt%el, i D& viaa social! sim6olismul lumi&ii
r!m8&e actual. Casele su&t lumi&ate puter&ic, dar de pe mesele u&ui osp! la &u&t! sau la o
alt! s!r6!toare D& %amilie &u pot lipsi lum8&!rile.
C& toate cultele, di& toate timpurile, lumi&a este u& eleme&t D&c!rcat cu &umeroase
sem&i%icaii sim6olice. Ea este i&dispe&sa6il! pe&tru a crea o atmos%er! de s!r6!toare i de
6ucurie. ?umi&a este aceea care igo&ete D&tu&ericul i %ace s! dispar! %rica. >!r! lumi&! &u
poate %i imagi&at! viaa.
C& templele a&tice ale Egiptului, D& %aa statuilor eilor, ardeau &eco&te&it tore, lumi&a lor
sim6oli8&d viaaJ darul cel mai preios %!cut de ei.
De aseme&ea, lumi&ile apri&se au %ost D&totdeau&a u& sem& de ci&stire adus! divi&it!ii,
persoa&elor sau lucrurilor care tre6uie o&orate. <st%el, D& Imperiul )oma& se apri&deau %!clii
D& %aa statuilor eilor i ale Dmp!railor, D&alii %u&cio&ari de stat aveau privilegiul de a %i
precedai de purt!tori de %!clii ca i de u& purt!tor al u&ui vas cu A!ratic pe&tru caul c!
%!cliile se sti&geau.
C& =echiul ,estame&t lumi&a era primul sim6ol al lui Dum&eeu/ HDom&ul este lumi&a i
m8&tuirea meaI EPs 27F. De aici, marea importa&! a lumi&ii D& liturgia de la templu i de la
si&agog! ca i D& liturgia domestic!. C& %aa cortului Dom&ului ardea %lac!ra &esti&s! a
u&tdelem&ului curat EEx 27,20J ev 2+,2-+J 1%am 0,0F. De aseme&ea, ardeau D& templu %!cliile
pe ca&dela6rul de aur cu apte 6rae EEx 23,02-+0F. )ugul de %oc &esti&s i coloa&a de lumi&!
ce mergea D&ai&tea poporului israelit dup! eli6erarea di& Egipt i&dicau pree&a lui
Dum&eeu EEx 0,2J 20,22F.
C& 7oul ,estame&t sim6olismul lumi&ii este i mai evide&t. Cristos este lumi&a lumii i
lumi&! spre lumi&area popoarelor EIn ;,22J ! 2,02J Evr 2,0J Ap 22,2(J 2Pt 2,2:F. @ce&icii lui
Cristos, la r8&dul lor, tre6uie s! %ie lumi&a lumii i %ii ai lumi&ii EIn 22,0(J Mt 3,2+J Mt 23, 2-
20J ! 22,03F. 7elipsite su&t lumi&ile i di& liturgia cereasc! pe care s%8&tul Ioa& o descrie D&
Apo!al&ps3 H$apte ca&dele apri&seI ard D& %aa celui care st! pe tro& EAp +,3F i apte
ca&dela6re de aur Dl D&co&Aoar! pe >iul *mului EAp 2,22-20F.
Primii creti&i apri&deau la c!derea serii lumi&ile la adu&!rile lor, cum a %ost caul la ,roada
EFap 20,;F, dar o %!ceau D& primul r8&d pe&tru motive %u&cio&ale. Dat %ii&d mediul p!g8& D&
care tr!iau i D& care apri&derea lumi&ilor, ca i arderea de t!m8ie, era sem& de idolatrie, D&
primele veacuri, creti&ii, D& ge&eral, au re%uat s! dea lumi&ilor o ua&! liturgic!. Dar pe
m!sur! ce societatea se D&creti&ea! i &u mai este pericol de co&%uie, lumi&ile Di iau locul
&ormal D& cadrul liturgic. Cum procesul de D&creti&are &u a cu&oscut acelai ritm i aceleai
co&diii peste tot, i&troducerea acestui sim6ol D& liturgie &u s-a %!cut peste tot D& acelai timp.
?a )oma, primul docume&t care vor6ete despre apte purt!tori de %!clii care deschideau
drumul papei D& procesiu&ile staio&ale datea! di& secolele =II-=III, dar descrie acest %apt ca
%ii&d a&teriorJ era u& privilegiu preluat di& ceremo&ialul magistrailor imperiali despre care s-
a ami&tit. Cei apte purt!tori de %!clii repree&tau cele apte o&e 6isericeti ale )omei. C&
cur8&d, doi di&tre ei Dl vor %la&ca pe purt!torul eva&gheliarului. 'ai t8riu va %i i crucea
procesio&al! %la&cat! de dou! lum8&!ri i&iial %i.ate pe cele dou! 6rae ale crucii. C& %elul
acesta a ap!rut o6iceiul p!strat i D& pree&t de a se purta lum8&!ri D& procesiu&e la D&ceputul
i la s%8ritul ?iturghiei.
E des D&t8l&it o6iceiul ca doi sluAitori s! i&! D& %aa altarului lum8&!ri apri&se D& timpul
pre%acerii. *6iceiul acesta a ap!rut D& secolul al PIII-lea c8&d au D&ceput s! %ie ridicate la
pre%acere s%i&tele specii. Cum catedralele roma&ice i gotice erau destul de D&tu&ecoase i
toat! lumea voia s! vad! ostia, u& sluAitor D&!la o %!clie pe&tru a o lumi&a i ast%el toi
credi&cioii o puteau vedea.
@& o6icei %oarte r!sp8&dit D& a&tichitate era acela de a apri&de lum8&!ri pe&tru a i&e departe
puterile ascu&se ale D&tu&ericului. <st%el, D& templele di& Egipt erau apri&se lumi&i D& &oaptea
de <&ul 7ou, la )oma i D& u&ele p!ri ale *rie&tului la 23 decem6rie Es!r6!toarea 9oarelui
7eD&vi&sF. ?umea divi&! era perma&e&t ame&i&at! de puterile potriv&ice ale D&tu&ericului,
mai ales D& ilele de solstiiu i la eclipsele de soare i de lu&!. De aceea se apri&deau %ocuri
pretuti&de&i. Dar se mai apri&deau %!clii i la procesiu&ile %u&e6re Edat %ii&d c! i&iial
D&morm8&t!rile se %!ceau &oapteaF i D& %aa mormi&telor pe&tru a igo&i %orele demo&ice
care Di c!utau locui&a de pre%eri&! pri&tre mormi&te i se simeau 6i&e l8&g! cadavrele D&
descompu&ere. Creti&ii co&ti&uau s! practice vechiul o6icei, de aceea #iserica a tre6uit s!
i&tervi&!. Ca&o&ul 0+ al Co&ciliului di& Elvira E000F sta6ilete clar/ H9-a sta6ilit s! &u se
apri&d! iua lum8&!ri D& cimitir, deoarece &u tre6uie tul6urate su%letele s%i&ilorI. Dar
oprelitile #isericii au %ost i&e%icace, deoarece D& secolele I=-= torele i lum8&!rile la
D&morm8&t!ri i pe mormi&te Emai ales ale martirilorF erau de acum u& %apt r!sp8&dit D& toat!
#iserica. 7umai c! acestei practici i s-a dat o sem&i%icaie creti&!/ era &u &umai u& omagiu
adus trupului s%i&it pri& #ote, ci i u& sim6ol al &emuririi su%letului. 9%8&tul Iero&im scria
c! %!cliile apri&se H%ac s! se D&eleag! c! s%i&ii Ecreti&iiF au murit lumi&ai de lumi&a
credi&ei i c! acum str!lucesc de lumi&a m!ririi D& patria de susI.
Deose6it de impresio&a&t este sim6olul i ceremo&ialul legat de lum8&area pascal!, sim6olul
lui Cristos cel D&viat Elumen C#r&st&F. El deriv! di& o%iciul de sear!, e.trem de vechi, &umit
lu!ernare Elucer&a era lampa pe care o apri&deau evreii la s%8ritul sa6atuluiF. ,ot atu&ci au
co&ti&uat s! o apri&d! creti&ii, dar pe&tru ei era D&ceputul privegherii dumi&icale care dura
toat! &oaptea i se D&cheia cu cele6rarea euharistic! dumi&ic! dimi&ea!. )itul Di g!sete
e.presia ma.im! D& &oaptea de Pati c8&d se c8&t! Prae!on&um EExultetF, u& im& %oarte vechi
al #isericii. ?um8&area pascal! apri&s! la D&ceputul privegherii r!m8&e D& apropierea
amvo&ului i este apri&s! p8&! la )usalii. <poi este dus! D& 6aptisteriu i de la ea se apri&d
lum8&!rile &oilor 6oteai.
?um8&!rile D&soesc &e&um!rate cele6r!ri liturgice/ su&t pree&te la #ote Epe&tru prima dat!
lum8&area de la #ote e ami&tit! de s%8&tul <m6roie D& secolul al III-leaF, la prima
Cmp!rt!a&ie, Co&%irmaiu&e, s%i&iri i co&sacr!ri, odi&ioar! i la 9povad!, cu&u&ii,
D&morm8&t!ri, procesiu&i etc. C& sem& de ci&stire se apri&d lumi&i E&aturaleF la altar, D& %aa
icoa&elor i statuilor, D& %aa ta6er&acolului.
*pa. Popoarele de di%erite culturi i religii/ evrei, 6a6ilo&ie&i, egipte&i, musulma&i practic!
tot %elul de a6luiu&i spre a se puri%ica de D&ti&!ri i de p!cate D&ai&te de rug!ciu&i i de
cele6r!rile cultice. E u& rit %oarte vechi acela de a sp!la picioarele sau de a-l scu%u&da
complet D& ap! pe u& mem6ru &ou al u&ei comu&it!i religioase.
C& multe religii apa era co&siderat! ca o %or! ostil! eilor, reedi&a drago&ilor, a puterilor
demo&iace, de aceea apa tre6uia s! %ie &eap!rat e.orciat! D&ai&te de a %i D&tre6ui&at! D& cult.
<pa era co&siderat! ca ivor de via!, de %ertilitate, dar i aduc!toare de moarte Epotopul,
'area )oieF. C& Egiptul a&tic era r!sp8&dit! credi&a c! apa Dl poate eli6era pe om de
rigiditatea moriiJ Dl poate D&via.
C& cultul =echiului ,estame&t, apa este des me&io&at!, cu ea stropi&du-se preoii i poporul
ca sem& de puri%icare i&terioar! EEx 00,2;-22J Esd 0(,23J Ps 32,+.22J Ier +,2+J ev ;,(F.
C&sui Isus este 6oteat D& ap! i or8&duiete #oteul cu ap! i cu Duh 9%8&t, apa av8&d u&
du6lu rol/ moartea pe&tru p!cat i re&aterea la o via! &ou!. Isus se prei&t! pe si&e ca ap! ce
d! via! ve&ic! EIn 7,07J +,7-2+F. Cu&oatem &e&um!ratele a6luiu&i pe care le %!ceau evreii
pe vremea lui Cristos.
C& #iserica a&tic! se recoma&d! cu i&siste&! creti&ilor s!-i spele m8i&ile D&ai&te de
rug!ciu&e i D&ai&te de a i&tra D& 6iseric! HChristia&us lavet ma&us om&i tempore, Wua&do
oratI, spu&ea u&ul di&tre ca&oa&ele atri6uite lui Ipolit ECreti&ii s!-i spele m8i&ile
D&totdeau&a c8&d se roag!F. ,ertulia& i s%8&tul Ioa& Gur! de <ur le atr!geau creti&ilor
ate&ia ca acestor a6luiu&i e.terioare s! le corespu&d! se&time&te i&terioare de c!i&!, pe&tru
a &u c!dea D& %ormalismul i %!!r&icia %ariseilor. Pe&tru sp!larea ritual! a m8i&ilor D& %aa
6isericilor, D& primele veacuri, se a%la o %8&t8&! E!ant#arusF.
<pa 6i&ecuv8&tat! a cu&oscut i cu&oate o larg! %olosire, %ii&d stropite cu ea persoa&e i
lucruri cu i&te&ia de a %i puri%icate i de a D&dep!rta i&%lue&a Celui )!u/ su&t stropite o6iecte
de cult, case, l!cauri de cult, ogoare etc. Dup! secolul al =I-lea, D& ap! s-a i&trodus i sare
c8&d era 6i&ecuv8&tat!, imit8&du-se gestul lui Elieu E2R$ 2,20-22F. C& pree&t %olosirea s!rii
&u mai este o6ligatorie.
?a s%8&ta ?iturghie avem ritul amestec!rii vi&ului cu c8teva pic!turi de ap!. Dei docume&tar
acest rit este atestat a6ia D& secolul al =I-lea, e posi6il ca el s! re%lecte u& o6icei preluat di&
a&tichitate/ pe vremea lui Isus D& Imperiul )oma& &u se co&suma &iciodat! vi&ul D& stare
pur!, ci D&totdeau&a era diluat cu ap! cald!. <cest lucru l-a %!cut i Cristos la Ci&a cea de
tai&!. Di& rug!ciu&ea care D&soete aciu&ea de amestecare reult! sim6olismul %oarte %rumos
acordat acestui gest/ vi&ul i apa reprei&t! cele dou! &aturi ale lui Cristos/ cea divi&! i cea
uma&! reu&ite D& persoa&a divi&!.
De aseme&ea, mai avem dup! o%ertoriu gestul sp!l!rii m8i&ii de c!tre cele6ra&t. P8&! c!tre
secolul al IP-lea credi&cioii aduceau darurile lor la altar. 9e cuve&ea ca o%icia&tul i
diaco&ul care Dl aAuta s!-i spele m8i&ile dup! ce adu&au de la credi&cioi darurile o%erite.
@lterior, sp!larea m8i&ilor a r!mas u& rit care, potrivit rug!ciu&ii rostite de cele6ra&t, e.prim!
dori&a de puri%icare i&terioar!/ H9pal!-m!, Doam&e, de vi&ov!ia mea i cur!!-m! de
p!catul meuNI.
?a ci&a pascal! cele6ra&tul Di sp!la m8i&ile D&ai&te de a ridica vasul cu p8i&e aim!. <poi
ve&ea r8&dul celorlali participa&i de a %ace aceast! a6luiu&e. 9%8&tul <ta&asie i s%8&tul
Ioa& Gur! de <ur Di D&dem&au pe toi creti&ii s!-i spele m8i&ile D&ai&te de s%8&ta
Cmp!rt!a&ie. Ceea ce creti&ii %!ceau c8t timp e.ista %8&t8&a di& atriumul 6isericii.
C& secolul al IP-lea, c8&d dispare %8&t8&a, se i&troduce sp!larea m8i&ilor de c!tre preot la
o%ertoriu, creti&ii mulumi&du-se cu D&muierea degetelor D& aghiamatar la i&trarea D&
6iseric!.
Desigur c! cea mai importa&t! %olosire a apei D& liturgia #isericii este cea di& cadrul
#oteului. C& Aurul secolului al IP-lea, c8&d 6ai&ul pe&tru a6luiu&i a disp!rut di& %aa
6isericilor, s-a i&trodus ritul stropirii cu ap! s%i&it! la D&ceputul ?iturghiei, stropire me&it! s!
ami&teasc! de #oteul primit i care poate D&locui ritul pe&ite&ial, i au ap!rut de aseme&ea
agheasmatarele cu ap! s%i&it! la i&trarea D& 6iserici pe&tru cei care &u pot asista la stropirea
dumi&ical!.
9tropirea cu ap! la cele6rarea D&morm8&t!rii are acelai scop/ H9e ami&tete #oteul pri& care
creti&ul a %ost D&scris D& cartea vieiiI. 'erit! s! %ie ami&tit o6iceiul di& primele veacuri ale
#isericii de a sp!la capul i tot trupul catehume&ilor D& Dumi&ica >loriilor care pe&tru acest
motiv se &umea Dom&n&!a &n !ap&t&lav&o. C& u&ele p!ri se sp!lau i se s!rutau picioarele
&eo%iilor imediat dup! ieirea di& 6aia 6oteului ca sem& al primirii D& casa lui Dum&eeu.
Gestul prove&ea di& str!vechiul o6icei orie&tal, cu&oscut i D& *ccide&t p8&! D& evul mediu,
de a sp!la picioarele oaspeilor care i&trau D& cas!. Gestul s!v8rit de Isus la Ci&a cea de tai&!
poate %i s!v8rit la cele6rarea di& Uoia 9%8&t!.
,ot D& leg!tur! cu 6aia 6oteului tre6uie pus o6iceiul ce se pierde D& &egura vremurilor de a
Dm6!ia morii i, D& u&ele p!ri, de a Dm6!ia miresele D& iua cu&u&iei.
3ntdelemnul. @&tdelem&ul are o multipl! %olosire, de aceea s-a pretat D& liturgie la u& 6ogat
sim6olism. Di& cele mai vechi timpuri u&tdelem&ul a %ost %olosit pe&tru calit!ile sale
curative/ vi&dec! r!&ile, de e.emplu arsurile, rela.ea!, stimulea! circulaia s8&gelui
proteAea! de raele soarelui. Uuc!torii la Aocurile olimpice Di u&geau trupul %ie pe&tru a-i
D&t!ri muchii, %ie pe&tru a %i mai greu de pri&s de c!tre adversar. C& di%erite culturi a&tice se
co&sidera c! u&tdelem&ul are o %or! deose6it! spiritual! sau chiar divi&!. De aceea regii i
preoii erau u&i cu u&tdelem& ca sem& al alegerii, al 6i&ecuv8&t!rii i al i&vestirii lor cu
autoritate de c!tre Dum&eeu. C& Egipt i %u&cio&arii primeau D&vestitura pri& stropirea
capului cu u&tdelem&.
C& =echiul ,estame&t g!sim %olosirea u&tdelem&ului cu toate aceste sem&i%icaii. C& psalmi
u&tdelem&ul este sem&ul 6i&ecuv8&t!rii i al %ertilit!ii EPs 227,0J 202,2F. Cu u&tdelem& erau
co&sacrate lucrurile desti&ate cultului EEx +0,:F. ,ot pri& u&gerea cu u&tdelem& erau
co&sacrate persoa&ele, recu&osc8&du-li-se ast%el alegerea, D&credi&area u&ei misiu&i,
i&vestirea cu puteri divi&e. Era vor6a de preoi, de pild! <ro& EEx +0,20F, de regi, de pild!
David E1%am 20,2F, i de pro%ei, de pild! Elieu E1R$ 2:,2(F. Cristos apare u&s de Dum&eeu
ca rege, preot i pro%et EMt 2(,(0J Fap 20,0;F.
<postolii au practicat ritul u&gerii 6ol&avilor. 9%8&tul Iaco6 %ace D&dem&ul de a se practica
acest rit EIa! 3,2+ .u.F. Episcopul s%i&ete D& Uoia 'are, la ?iturghia de dimi&ea!,
u&tdelem&ul catehume&ilor, u&tdelem&ul 6ol&avilor i s%8&ta crism!. 9%8&ta crism! se
%olosete D& riturile de co&sacrare/ preoi, episcopi, a6ai, altare etc. de aseme&ea dup!
tur&area apei la #ote ca i la sacrame&tul Co&%irmaiu&ii. @&tdelem&ul catehume&ilor este
%olosit D& riturile de preg!tire la 6aia 6oteului. Cu u&tdelem&ul 6ol&avilor su&t u&i 6ol&avii
D& sacrame&tul admi&istrat lor.
C& aceste rituri de u&gere apar toate sem&i%icaiile sim6olice ami&tite/ alegere, co&sacrare,
6i&ecuv8&tare, i&vestire Epri& #ote omul deve&it m!dular al trupului lui Cristos devi&e
p!rta la dem&itatea lui de rege, preot i pro%etF, D&t!rire su%leteasc! Dmpotriva %orelor r!ului,
vi&decare trupeasc! i su%leteasc!.
2ocul. >ocul este e.presia 6ucuriei/ de aici %ocurile de arti%icii la marile s!r6!tori, sau la
pomul de Cr!ciu&, apri&derea de %ocuri, D& special pe coli&e, D& &oaptea s!r6!torii s%8&tului
Ioa& #ote!torul E2+ iu&ieF sau D& &oaptea de Cr!ciu&. De aseme&ea, %ocul este sim6olul
puterii, al di&amismului Ecaracter %ocosF, chiar al %orei divi&e, de aceea %ocul tre6uie cucerit
de om de la divi&itate ca D& mitul lui Prometeu.
)ugul apri&s i coloa&a de %oc i&dic! D& #i6lie pree&a lui Dum&eeu. Iar D& teo%a&iile sale,
Dum&eeu se descoper! oame&ilor D&co&Aurat de %l!c!ri i %um, ca de e.emplu pe 9i&ai EEx
2:J Dan 7,:F/ HDum&eeul t!u este u& %oc mistuitorI EDt +,2+F. >ocul e sim6olul puri%ic!rii
EPs 2;,2:J Ier 22,22F. De pild!, sa6ia de %oc la igo&irea primilor oame&i di& paradis sau
%ocul purgatorului. Isus vor6ete de u& 6ote al %ocului EMt 0,22F iar D& iua de )usalii Duhul
9%8&t co6oar! D& %orm! de lim6i de %oc.
C& liturgie %ocul este %olosit D& privegherea pascal! i atu&ci c8&d se arde t!m8ie.
)itul %ocului este deose6it de e.presiv D& ceremo&ia de co&sacrare a 6isericii i a altarului. 9e
aa! pe altar u& vas cu c!r6u&i apri&i i se arde t!m8ie. Pe masa altarului se va reD&&oi
Aert%a lui Cristos. Dup! cum D& =echiul ,estame&t %ocul co&suma Aert%ele pe altar, tot ast%el
Duhul 9%8&t e i&vocat s! co&sume cu %ocul s!u Aert%a adus! pe altar/
HPrimete, Duhule 9%8&t, aceast! Aert%!... Pe&tru c! tu eti cu adev!rat acel %oc care, primi&d
Aert%ele p!ri&ilor &otri, le-ai co&sumat cu puterea ta dum&eeiasc!. Dup! cum ai co&sumat
Aert%a lui Ilie... primete acum, te rug!m, cu aceeai 6u&!voi&!, aceste o%ra&de, cur!i&du-&e
de orice alipire de p!cat cu %ocul m8&tuitor al dum&eeirii taleI Edi& liturgia moara6!F.
Cenua. =ederea ce&uii &u Dm6ucur! pe &ime&i. Ea ami&tete de ce&ua care r!m8&e dup!
u& i&ce&diu sau de ce&ua di& scrumiere. )itul impu&erii ce&uii pare D&vechit i
&ecorespu&!tor D&tr-o societate care caut! veselia i distracia cu orice pre.
,otui, sim6olismul ce&uii la D&ceputul Postului 'are r!m8&e, D& co&ti&uare, sugestiv i
gr!itor, c!ci &e %ace realiti i umili, ami&ti&du-&e de co&diia &oastr! de muritori %ragili i
p!c!toi. Provoac! o tristee salutar! i g8&dul la co&vertire.
Ce&ua %olosit! la 'iercurea Ce&uii se o6i&e di& arderea ramurilor de la >loriile di& a&ul
precede&t. G!sim i aici u& sim6ol gr!itor/ ramurile veri de atu&ci, sem&ul victoriei i al
vieii, s-au pre%!cut D& c8teva clipe D& ce&u!, ceea ce ami&tete desti&ul oric!rui om.
Dar ce&ua, la D&ceputul Postului 'are, marchea! doar D&ceputul u&ui drum care se termi&!
D& &oaptea Patelui cu apa cu care su&tem stropii, sem&ul sp!l!rii de D&ti&area su%leteasc!,
sem&ul vieii, al D&vierii. Ce&ua murd!rete, apa cur!!. C& =echiul ,estame&t era ars! o vac!
roie iar cu ce&ua ei erau stropii cei pree&i D& templu spre a scoate mai 6i&e D& evide&!
apa puri%icatoare cu care erau apoi stropii. ?a acest lucru %ace aluie %!r&soarea !tre Evre&/
HDac! s8&gele taurilor i al apilor i ce&ua u&ei vaci stropit! peste cei D&ti&ai Di s%i&ete i
le aduce cur!irea trupului, cu c8t mai mult... s8&gele lui Cristos v! va cur!i cugetul vostru de
%aptele moarteI EEvr :,20-2+F.
Ce&ua se impu&e credi&cioilor pe cap la D&ceputul Postului 'are, D& 'iercurea Ce&uii.
I&iial se impu&ea ce&u! &umai pe&ite&ilor care %!ceau poc!i&! pu6lic!. Dup! ce a disp!rut
poc!i&a pu6lic! s-a impus tuturor creti&ilor. <ceasta D&cep8&d cu secolul al P-lea. Du6la
%ormul! care D&soete impu&erea ce&uii i&dic! du6la origi&e i du6lul sim6olism. Prima
%ormul! este/ H<du-i ami&te, omule, c! eti !r8&! i D& !r8&! te vei D&toarceNI. Era o6iceiul
D& a&tichitate ca dup! D&morm8&tare s! se aduc! acas! pui&! !r8&! de pe morm8&t sau pui&!
ce&u! de la Aert%ele %u&e6re pe&tru a r!m8&e D& %elul acesta D& comu&iu&e cu de%u&ctul. <
doua %ormul! este/ HCo&vertii-v! i credei D& eva&ghelieNI. C& *rie&tul a&tic pres!rarea
capului cu ce&u! era sem&ul c!i&ei, co&vertirii, al doliului, al dori&ei de puri%icare. ?a
i&die&i este sem&ul re&u&!rii la lume. De aseme&ea, D& #i6lie apare ca sem& al co&vertirii
E"um 2:,:-27...J Evr :,20F. Este cu&oscut acest gest la locuitorii di& 7i&ive care s-au
co&vertit la predica lui Io&a. ,ot ca sem& de co&vertire i poc!i&! apare D& cuvi&tele lui
Cristos D&dreptate Dmpotriva Coraai&ului i #etsaidei E! 20,20J Mt 22,22F.
Crai&icii care duceau veti rele purtau hai&e s%8iate i ce&u! sau pra% pe cap Emoartea %iilor
lui Eli/ 1%am +,22J moartea lui 9aul/ 2%am 2,2F. Era gestul tipic D& calamit!i. H'ardoheu,
a%l8&d tot ce se petrecea, i-a s%8iat hai&ele, s-a Dm6r!cat cu u& sac i s-a pres!rat cu ce&u!.
<poi s-a dus D& miAlocul cet!ii, sco8&d cu putere strig!te amareI EEst +,2F. HIosua i-a s%8iat
hai&ele i s-a aru&cat cu %aa la p!m8&t p8&! seara D&ai&tea chivotului, el i 6!tr8&ii lui Israel,
i i-au pres!rat capul cu !r8&!I EIos 7,(F. Israelul Di pl8&ge propria &e&orocire D& sac i
ce&u!/ H>iica poporului meu, acoper!-te cu u& sac i t!v!lete-te D& ce&u!... C!ci pe
&eateptate vi&e pustiitorul peste &oiI EIer (,2(F.
@&eori ce&ua apare D& #i6lie ca e.presie a u&ei rug!ciu&i i&te&se, pri& care se cere de la
Dum&eeu salvarea/ HIudita a c!ut cu %aa la p!m8&t i i-a pres!rat ce&u! pe cap... i a
strigat cu glas mareI EIdt :,2F. <celai lucru l-a %!cut i poporul/ H,ot Israelul, 6!r6ai, %emei
i copii, locuitori ai Ierusalimului, au c!ut cu %aa la p!m8&t D& templu, i-au pres!rat ce&u!
D& cap i au D&ti&s m8i&ile D&ai&tea Dom&uluiI EIdt +,22F. HIuda 'aca6eul i cei care erau cu
el, pe c8&d se apropia el, se rugau Dom&ului, pres!r8&du-i capul cu !r8&! i D&ci&g8&du-i
coapsele cu sac. $i c!8&d la p!m8&t D& %aa altarului, s-au rugatI E2Ma! 20, 23-2(F.
"/inea
A m.n!a p.&ne ,& a )ea v&n
< m8&ca i a 6ea este gestul cel mai importa&t di& liturgia creti&!J este vor6a de osp!ul
euharistic. $i D& alte religii su&t cu&oscute ospeele sacre, D& ci&stea morilor sau a divi&it!ii,
dar D& &ici u&a &u i se acord! at8ta importa&! ca D& creti&ism. C& #i6lie, de p8i&e se
ami&tete de +00 de ori, iar de vi& de ++0 de ori.
C&ai&te de a %i u& sim6ol religios i supra&atural, a m8&ca i a 6ea este u& gest %oarte uma&.
P8i&ea, vi&ul i u&tdelem&ul co&stituie alime&tele de 6a! la evrei i la popoarele
meditera&ee&e u&de s-a &!scut creti&ismul. Dar %u&cia social! a statului la mas! Dmpreu&! e
mai importa&t! dec8t %u&cia 6iologic!. < m8&ca i a 6ea Dmpreu&! D&seam&! mai mult dec8t
a-i potoli %oamea i setea i a D&ghii caloriile i vitami&ele de care orga&ismul are &evoie. <
lua masa Dmpreu&! cu alii este u& gest sim6olic care e.prim! solidaritatea, priete&ia,
i&timitatea, comu&icarea i&terperso&al!. < Dmp!ri p8i&ea cu alii este gestul social pri&
e.cele&!. 9e creea! o atmos%er! %amilial! priel&ic! pe&tru dialog. De aceea alia&ele,
tratatele, priete&iile, Dmp!c!rile se D&cheie D& cadrul u&ui osp! sau la u& pahar cu 6!utur!.
=echiul ,estame&t D&cepe cu o oprelite/ H9! &u m!&8&ciNI. C& 7oul ,estame&t, dimpotriv!,
g!sim poru&ca/ H?uai i m8&caiNI. C& Genez dac! m!&8&ci, urmarea e moartea/ HC& iua D&
care vei m8&ca di& el, cu sigura&! vei muriI EGen 2,27F. C& eva&ghelie se promite tocmai
co&trariul/ HCi&e m!&8&c!... are via! ve&ic!I EIn (,3+F. 7u postul, ci m8&carea st! la
temelia creti&ismului.
C&ai&te de a vor6i despre p8i&ea euharistic! i a %ace di& ea sem&ul %u&dame&tal al
%rater&it!ii i iu6irii D&tre mem6rii comu&it!ii creti&e care o cele6rea!, Isus %olosete des
D& pagi&ile eva&gheliei lim6aAul mesei luate D& comu&. El D&sui ia parte la ospee/ D& casa
priete&ilor s!i di& #eta&ia, D& casa %ariseului 9imo&, a lui ?evi, a lui Gaheu, al!turi de p!c!toi
c!rora le tra&smite cuv8&tul m8&tuirii. Ia parte la osp!ul de &u&t! di& Ca&a Galileii. C&
%iecare pagi&! a eva&gheliei vor6ete despre osp!ul Dmp!r!iei lui Dum&eeu. C&ai&te i dup!
C&viere ia des masa Dmpreu&! cu uce&icii s!i pe&tru a D&t!ri leg!turile %r!eti D& comu&itatea
celor care l-au urmat. 7u putea g!si u& cadru mai potrivit s! proclame poru&ca &ou! a iu6irii
dec8t tot u& osp!/ osp!ul euharistic, la Ci&a cea de tai&!.
#ucuria de a m8&ca i de a 6ea Dmpreu&! Dl %ace D& mod spo&ta& pe omul religios s!-i aduc!
mulumiri lui Dum&eeu. C& =echiul ,estame&t su&t descrise multe mese HD&ai&tea
Dom&uluiI, de e.emplu, pe mu&tele 9i&ai, dup! ritul D&cheierii alia&ei EEx 2+,22F. Dup! o
Aert%! adus! divi&it!ii, urma u& osp! luat D& comu&J era sem&ul reco&cilierii cu divi&itatea
pree&t! i ea la osp!.
@& alt aspect importa&t al lu!rii mesei Dmpreu&! este aspectul escatologic. C& =echiul
,estame&t, Vara >!g!duit! e pree&tat! ca %ii&d 6ogat! D& p8i&e i vi&/ HVar! cu gr8u, cu or,
cu vii... ar! u&de vei m8&ca p8i&e di& 6elugI EDt ;,;-:F. Pro%eii descriu timpurile mesia&ice
cu imagi&ea u&ui 6a&chet cu c!r&uri grase i vi&uri ra%i&ate Ec%. Is 23,(F. Isus i&augurea!
timpurile mesia&ice cu u& osp! de &u&t! la Ca&a Galileii i Dl declar! H%ericit pe cel care va
m8&ca p8i&e D& Dmp!r!ia lui Dum&eeuI E! 2+,23F.
P8i&ea este D& #i6lie sim6olul oric!rui alime&t spiritual/ H7u &umai cu p8i&e tr!iete omul, ci
cu tot cuv8&tul care iese di& gura lui Dum&eeuI EDt ;,0J Mt +,+F. P8i&ea i vi&ul perso&i%ic!
C&elepciu&ea divi&!/ H=e&ii, m8&cai p8i&ea mea, 6ei vi&ul pe care l-am preg!titI EProv
:,3F.
?a religiile a&tice p8i&ea era co&siderat! drept u& dar ce ve&ea di& partea eilor. ?a %el, D&
=echiul ,estame&t, p8i&ea era darul lui Dum&eeu de care depi&dea supravieuirea omului.
De pild!, ma&a, p8i&ea co6or8t! di& cer pri& care evreii s-au salvat de la moarte D& pustiu.
#a6ilo&ie&ii i adepii cultului lui 'itra %oloseau p8i&ea ca eleme&t de cult cu sem&i%icaia
d!ruirii oame&ilor pri& ea a vieii care este atri6utul divi&it!ii. C& misterele eleui&e
credi&cioii se Dmp!rt!eau cu u& amestec %ormat di& ap!, %!i&! i su6sta&e aromate pri& care
se sim6olia primirea vieii divi&e.
Dar D& acelai timp p8i&ea este sim6olul vieii omului pe care omul i-o o%er! lui Dum&eeu.
<st%el, 'elchisedec i-a o%erit lui Dum&eeu ca Aert%! p8i&e i vi&. C& templul di& Ierusalim
st!teau e.puse perma&e&t cele douspreze!e p.&n& ale puner&& -na&nte care repree&tau cele
dou!spreece tri6uri ale lui Israel care se o%ereau pe si&e lui Dum&eeu.
?a ci&ele rituale sau ci&ele pascale, p8i&ea mai avea o sem&i%icaie/ era sem&ul memorial al
eli6er!rii di& sclavie. 9e %olosea &umai p8i&e &edospit! sau aim!, aa cum %usese p8i&ea pe
care o m8&caser! D& Egipt evreii, D& gra6!, &emai%ii&d timp s! o dospeasc!, D& &oaptea
eli6er!rii.
7u &umai la evrei, ci la toate popoarele orie&tului, p8i&ea era %r8&t! i distri6uit! la D&ceputul
mesei de c!tre capul %amiliei. 9em&i%icaia i realitatea tai&ic! a p8i&ii provi&e D& liturgia
creti&! de la Cristos/ el, Cristos, este p8i&ea vieii, p8i&ea co6or8t! di& cer pe&tru viaa lumii.
Ci&e m!&8&c! di& aceast! p8i&e &u va muri D& veci. ?a Ci&a cea de tai&! tra&s%orm! p8i&ea D&
trupul s!u, d8&d putere i poru&c! apostolilor i urmailor acestora s! %ac! D& co&ti&uare acest
lucru D& ami&tirea lui EIn (,00J (,03J (,32J Mt 2(,2(F.
De aseme&ea, p8i&ea euharistic! di& care se hr!&esc Dmpreu&! uce&icii lui Isus sem&i%ic! i
creea! comu&iu&ea %rater&! %!c8&d di& ei u& si&gur trup E1Cor 20,23-27F. Primele
comu&it!i creti&e au v!ut, D&tr-adev!r, D& p8i&e i vi& sim6olul u&it!ii #isericii. Dup! cum
p8i&ea este %ormat! di& multe 6oa6e de gr8u i dup! cum vi&ul e %ormat di& multe 6o6ie, tot
ast%el #iserica, %ormat! di&tr-o multitudi&e de persoa&e, co&stituie o si&gur! comu&itate, u&
si&gur trup mistic/ HDup! cum aceast! p8i&e %r8&t! era risipit! pe coli&e i, culeas!, a deve&it
u& si&gur lucru, tot ast%el #iserica ta s! se adu&e de la margi&ile p!m8&tului D& Dmp!r!ia taI
ED&da#ea, :F.
P8i&ea %olosit! la s%8&ta ?iturghie D& #iserica Catolic! este p8i&ea aim! sau &edospit!, dup!
cum D& #iserica *rtodo.! este p8i&ea dospit!. C& primii opt-&ou! sute de a&i de creti&ism &u
e.istau aceste tradiii. Credi&cioii aduceau de acas! pe&tru ?iturghie p8i&e de care aveau/
dospit! sau &edospit!, cu sare sau %!r! sare, D& u&ele cauri preg!tit! chiar cu ulei. C&
*ccide&t, s%8&tul <ugusti& scrie D& mai multe r8&duri c! evreii %oloseau p8i&e aim! la ci&a
pascal! care era doar o pre%igurare a Euharistiei. Creti&ii &u tre6uie s! %ac! acelai lucru. Ei
s! %oloseasc! la ?iturghie p8i&e dospit!. $i i&vers, D& *rie&t, arme&ii, maro&iii i mala6areii
catolici, %olosesc i ast!i la ?iturghie p8i&e &edospit!. Prima m!rturie D&ai&te de a&ul 2000
cu privire la %olosirea p8i&ii aime D& *ccide&t o g!sim la )a6a&us 'aurus E- ;3(F, a6ate la
>ulda i mai t8riu episcop de 'ai&. 7u era o regul! ge&eral!, ci o opi&ie perso&al! c! &u
tre6uia %olosit! p8i&e dospit! la ?iturghie. <v8&d D& vedere marea autoritate doctri&ar! de
care se 6ucura )a6a&us, acest o6icei s-a r!sp8&dit treptat mai D&t8i D& Germa&ia apoi D& tot
*ccide&tul. C& secolul al IP-lea, >oie E;20-;:7F, care c!uta tot ce Di deose6ea pe lati&i de
6ia&ti&i, ca s!-i poat! acua, &u pome&ete &imic D& aceast! privi&!, dovad! c! o6iceiul &u
era ge&eraliat D& *ccide&t. <cuele vi& a6ia D& secolul al PI-lea, o dat! cu Cerularie, care a
g!sit D& %olosirea p8i&ii aime la ?iturghie u&ul di&tre motivele separ!rii di&tre *rie&t i
*ccide&t, &elipsi&d 6ia&ti&ii care &eag! validitatea ?iturghiei la catolici pe&tru %aptul c!
%olosesc p8i&e &edospit!.
C8t privete p8i&ea euharistic!, &ormele liturgice i&sist! asupra a dou! lucruri. Primul/ s! se
dea Cmp!rt!a&ia credi&cioilor cu p8i&e co&sacrat! chiar la ?iturghia la care particip!, %!r! a
se recurge la reerva euharistic! di& ta6er&acol. P8i&ea euharistic! este p!strat! D& ta6er&acol
pe&tru Dmp!rt!irea 6ol&avilor, pe&tru adoraie, i &umai c8&d &u aAu&ge p8i&ea co&sacrat! la
?iturghie s! se recurg! la ea. C& al doilea r8&d, pe&tru a p!stra sim6olismul, p8i&ea, chiar dac!
are %orm! de ostii rotu&de, s! ai6! dime&siu&i su%icie&t de mari, D&c8t s! apar! c! este
m8&care.
Fr.n$erea p.&n&& ,& ameste!area p.&n&& !u v&nul
Ci&a ritual! pe care evreii o %!ceau la Pate i D& ilele de s!r6!toare D&cepea cu o rug!ciu&e
de 6i&ecuv8&tare, dup! care o%icia&tul Etat!l %amilieiF %r8&gea p8i&ea i o Dmp!rea celor
pree&i. <cest rit l-a Dmpli&it Isus la Ci&a cea de tai&! i D& alte DmpreAur!ri c8&d a stat la
mas!. De aceea, la D&ceput, Euharistia se mai &umea i fr.n$erea p.&n&&. <cest gest pe care l-
a %!cut Isus co&ti&u! s!-l %ac! cele6ra&ii la s%8&ta ?iturghie.
@& alt motiv pe&tru care se %r8&gea p8i&ea. ?a )oma, episcopul )omei, papa, la ?iturghia pe
care acesta o cele6ra, %r8&gea di& p8i&ea pe care o co&sacra i trimitea pri& diaco&i %ragme&te
di& p8i&ea co&sacrat! preoilor di& )oma i di& a%ara )omei. >iecare preot, la ?iturghia pe
care o cele6ra, pu&ea D& potir D&ai&te de Dmp!rt!a&ie %ragme&tul primit EfermentumF D& sem&
de comu&iu&e cu propriul episcop. <celai lucru Dl %!ceau i ali episcopi. C& co&ti&uare,
p8i&ea s-a %r8&t la ?iturghie i de c!tre episcopi i de c!tre preoi, %!r! D&s! a se mai trimite
altora u& %ragme&t, ci %iecare pu&8&d p!rticica di& p8i&ea co&sacrat! D& propriul potir.
>r8&gerea p8i&ii este u& rit practicat di& cele mai vechi timpuri at8t D& *rie&t c8t i D&
*ccide&t. Pe l8&g! %aptul c! se imit! u& gest s!v8rit de Isus, ritul %r8&gerii p8i&ii are o du6l!
sem&i%icaie. 'ai D&t8i e sem&ul u&it!ii celor care particip! la Euharistie, dup! cuv8&tul
apostolului Pavel/ HPe&tru c! este o si&gur! p8i&e &oi su&tem toi u& si&gur trup, c!ci toi
lu!m o parte di& aceeai p8i&eI E1Cor 20,27F. C& al doilea r8&d, ami&tete de p!timirea i
moartea lui Cristos/ H?uai, m8&cai, acesta este trupul meu care se %r8&ge pe&tru voiI E1Cor
22,2+F.
Dup! ce p8i&ea e %r8&t!, u& mic %ragme&t este l!sat s! cad! D& potir i s! se amestece cu
s%8&tul s8&ge. <cest rit al amestec!rii p8i&ii i vi&ului, %!c8&d a6stracie de fermentum trimis
preoilor de c!tre episcop, e %oarte vechi. Despre el vor6ete D& )!s!rit ,eodor di&
'opsuestia E- +2;F.
9em&i%icaia acestui rit ar %i urm!toarea/ la %r8&gerea p8i&ii trupul lui Cristos moare. Pri&
moarte, trupul i s8&gele su&t separate. Pri& gestul amestec!rii, trupul i s8&gele su&t di& &ou
u&ite, ceea ce sim6oliea! D&vierea lui Cristos. Pri& urmare, D& Euharistie Dl primim pe
Cristos, Dum&eeu i om, D& D&tregime/ trupul, s8&gele, su%letul, dum&eeirea, 6e&e%icii&d
at8t de moartea c8t i de D&vierea lui. <cest lucru Dl e.prim! salutul preotului cu cuvi&tele lui
Isus rostite dup! D&viere/ HPacea Dom&ului s! %ie pururea cu voiI. <cest salut se %ace dup!
amestecarea p8i&ii i vi&ului. C& trecut se %!cea D& timp ce %ragme&tul de p8i&e era l!sat s!
cad! D& potir.
?a s%8&ta ?iturghie p8i&ea apare cu multiplele sale sem&i%icaii/ pri& ea Cristos &e d!ruiete
viaa sa divi&!J o%eri&du-i-o lui Dum&eeu &oi Di o%erim propria &oastr! via! cu mu&ca i
su%eri&ele ei Eo%ertoriuFJ se %ormea! #iserica, adic! %amilia %railor str8&i D& Aurul lui Cristos
care se hr!&esc di& aceeai p8i&eJ e sem&ul eli6er!rii di& sclavia p!catului i a morii.
Vinul. C& istoria religiilor i a popoarelor vi&ul a avut, de aseme&ea, o importa&! deose6it!
ca eleme&t de cult. =i&ul 6!ut, mai ales la s!r6!tori, creea! o atmos%er! de 6ucurie, de
eu%orie.
HC&tocmai ca apa pe&tru via! este pe&tru om vi&ul, de-l vei 6ea cu m!sur!. Ce via! are cel
lipsit de vi&B C! acesta s-a %!cut ca s!-i veseleasc! pe oame&i. #ucuria i&imii i veselia
su%letului este vi&ul, c8&d se 6ea la vreme cu m!sur!I E%&r 02,02-00F.
;&nul am&nte,te de s.n$e. Cartea Deutero&omului de%i&ete vi&ul Hs8&gele rou al
strugureluiI E02,2+F i pri& aceasta e semnul sufer&n+e& ,& al tra$ed&e&/ HPutei s! 6ei paharul
pe care Dl 6eau euBI EMt 20,22FJ H,at!, D&dep!rtea! de la mi&e paharul acestaI E! 22,+2F.
;&nul anun+ t&mpur&le mes&an&!e/ H=oi aduce D&apoi pe pri&ii de r!6oi ai poporului meu,
IsraelJ ei vor idi iar!i cet!ile pustiite i le vor locui, vor s!di vii i le vor 6ea vi&ulI EAm
:,2+F.
Evide&t c! vi&ul, ca orice alt lucru 6u&, se poate preta i la a6uuri/ H7u te uita la vi& c8&d
curge rou i %ace m!rg!ritare D& paharJ el alu&ec! uor, dar pe urm! e ca u& arpe care muc!
i D&eap! ca o viper!. *chii i se vor uita dup! %emeile altora i i&ima Di va vor6i prostiiI
EProv 20,02-00F.
?a semii, vi&ul era co&siderat drept eli.irul vieii, 6!utura &emuririi i u& miAloc de a
do68&di cu&oaterea eoteric!. De aseme&ea, D& islam, e co&siderat drept 6!utura iu6irii
divi&e, sim6olul cu&oaterii spirituale, al pli&!t!ii vieii, al ve&iciei.
Grecii vedeau D& rodul viei de vie s8&gele lui Dio&isie, eul vi&ului i al 6ucuriei des%r8&ate.
De aceea, co&sider8&du-l a %i s8&ge, iar s8&gele D&sem&8&d viaa, ei Dl 6eau pe&tru a do68&di
&emurirea. <ceeai sem&i%icaie Dl avea la creta&i, care Di sp!lau morii cu vi& %iert. C& plus,
vi&ul era u& eleme&t ese&ial D& cultul morilor. Era o%erit ca li6aiu&e D& iua D&morm8&t!rii i
D& ilele de comemorare a morilor. De aici o6iceiul e.iste&t i ai D& u&ele p!ri de a l!sa s!
cad! la p!m8&t c8teva pic!turi de vi& di& pahar c8&d se D&chi&! pe&tru mori. C& s%8rit, D&
a&tichitate se co&sidera c! vi&ul are propriet!i de dei&%ectare i de co&servare. <cest lucru
se poate vedea D& para6ola 6u&ului samaritea&.
?a ci&ele pascale iudaice cupele cu vi& erau u& eleme&t cultual o6ligatoriu. =i&ul %olosit era
rou D&truc8t el repree&ta s8&gele vielului Aert%it de 'oise la poalele mu&telui 9i&ai pri&
care se pecetluia leg!m8&tul di&tre Dum&eeu i poporul s!u, iar s8&gele, cum am ami&tit
deAa, D&seam&! via!.
C& liturgia creti&! vi&ul Di are sem&i%icaia real!, ca i p8i&ea, de la Cristos/ ci&e 6ea s8&gele
lui are via! ve&ic!. ?a Ci&a cea de tai&! vi&ul ErouF devi&e s8&gele lui Cristos pri& care se
pecetluiete &oul i ve&icul leg!m8&t di&tre Dum&eeu i &oul s!u popor care este #iserica,
aa cum vechiul leg!m8&t di&tre Dum&eeu i vechiul popor ales a %ost sigilat cu s8&gele
a&imalelor Aert%ite/ H?uai i 6ei di& acesta toi. <cesta e s8&gele meu, al &oului i ve&icului
leg!m8&t, care se vars! pe&tru voi i pe&tru cei muliI. C& primele veacuri s-a %olosit la
cele6rarea ?iturghiei, ca i la Ci&a cea de tai&!, vi& rou.
?a o%ertoriu, D& vi&ul di& potir se toar&! c8teva pic!turi de ap!. Despre acest amestec la
?iturghie scrie s%8&tul Iusti& E- 2(7F. Este o tradiie &eD&trerupt! la toate 6isericile di&
*ccide&t i di& *rie&t. ?a origi&ea acestui rit st! o6iceiul ca D& a&tichitate, &u &umai evreii, ci
toate popoarele meditera&ee&e s! &u 6ea vi&ul curat, ci amestecat cu ap!, vi&ul %ii&d %oarte
tare. < 6ea vi&ul &eamestecat era sem& de &ecump!tare la care se pretau &umai 6eivii. Isus a
respectat i el acest o6icei la Ci&a cea de tai&!.
@lterior acest gest a c!p!tat i alte sem&i%icaii. =i&ul i apa amestecate sim6oliea! &atura
divi&! i cea uma&! u&ite D& persoa&a lui Cristos, sim6oliea! s8&gele i apa care au 8&it
di& coasta lui Isus str!pu&s! pe cruce de sulia ostaului, Dl sim6oliea! pe Cristos i #iserica
cu care %ormea! o u&itate de &edes%!cut/ vi&ul Dl sim6oliea! pe Cristos, apa sim6oliea!
#iserica.
Circa &ou! secole, la D&ceputul #isericii, toi cei care participau la ?iturghie se Dmp!rt!eau i
su6 %orma p8i&ii i su6 %orma vi&ului. C& co&ti&uare, di& motive practice, D& *ccide&t &umai
preoii s-au Dmp!rt!it su6 am6ele %orme, laicii primi&d &umai p8i&ea co&sacrat!. 7oua
re%orm! liturgic! i&sist! mult ca, acolo u&de este posi6il, s! se reia vechea discipli&!. 7u c!
Cmp!rt!a&ia primit! &umai su6 %orma p8i&ii sau &umai su6 %orma vi&ului &u l-ar o%eri pe
Cristos D& D&tregime i &u ar %i la %el de e%icace, ci, primi&d-o su6 am6ele %orme, &e
co&%orm!m mai 6i&e poru&cii lui Cristos/ luai, m8&cai di& aceasta toi, luai, 6ei di& acesta
toi Etoi, &u &umai preotulF. C& plus, este mai 6i&e scos D& evide&! caracterul de osp! al
?iturghiei i de pregustare o osp!ului escatologic cu c!r&uri grase i vi&uri dulci i limpeite.
*r, ce osp! este acela u&de se servete p8i&e, dar &ici o pic!tur! de vi&B
De aseme&ea, p8i&ea i vi&ul tre6uie scoase 6i&e D& evide&! la procesiu&ea de la o%ertoriu.
<r %i u& &o&se&s ca D& procesiu&e s! %ie purtate daruri pe&tru s!raci i pe&tru 6iseric! i s! &u
%ie purtate p8i&ea i vi&ul sau s! %ie purtate la s%8ritul i &u D& %ru&tea procesiu&ii.
* ultim! pro6lem! care se pu&e D& leg!tur! cu p8i&ea i vi&ul la ?iturghie/ oare p8i&ea i
vi&ul pot %i D&locuite la ?iturghie cu alte alime&te i 6!uturi la acele populaii i tri6uri la care
&u p8i&ea i vi&ul, ci alte alime&te su&t de 6a!B @&ele cercuri pledea! D& &umele
D&cultur!rii pe&tru o aseme&ea posi6ilitate de D&locuire. De pild!, chi&eii s! D&locuiasc!
p8i&ea cu oreul, u&ele tri6uri a%rica&e cu ma&ioc, altele cu miei sau m!lai, eschimoii cu
pete uscat, iar vi&ul cu alte 6!uturi &aio&ale/ lapte de cocos, suc de trestie sau de palmier.
<seme&ea D&cerc!ri de adaptare la di%erite ua&e i o6iceiuri au mai e.istat D& primele
veacuri ale #isericii la diverse grupuri eretice/ u&ii D&locuiau p8i&ea cu 6r8&a, alii cele6rau
&umai cu ap! i &u cu vi&. #iserica a respi&s e&ergic aseme&ea a6eraii. Este adev!rat c!
poate schim6a materia i %orma la u&ele sacrame&te, dar &u a co&siderat c! poate s! i&tervi&!
i s! schim6e eleme&tele sta6ilite de D&sui Cristos, ca D& caul #oteului i Euharistiei.
?iturgia creti&! &u poate %ace a6stracie de dime&siu&ea 6i6lic! di& care s-a &!scut. <cest
lucru este &ecesar pe&tru a salva u&itatea i u&iversalitatea #isericii. C& timp i spaiu toate
?iturghiile care se cele6rea! D& di%erite timpuri i D& di%erite locuri &u su&t dec8t prelu&girea
i actualiarea primei Euharistii de la Ci&a cea de tai&!. Dac! %iecare tri6 sau populaie ar
cele6ra Euharistia cu alime&tele i 6!uturile lor &aio&ale, s-ar pierde leg!tura cu eve&ime&tul
istoric, o6iectiv, adic! cu Ci&a cea de tai&! cele6rat! cu p8i&e i vi&. $i D& acest ca, orice
re%eri&! la p8i&e i la vi& di& #i6lie ar tre6ui D&locuit!, D&truc8t &u corespu&de cu cultura
altor popoare. De pild!, pe 6uele lui Isus, D& loc de HEu su&t p8i&ea vieiiI, chi&eii ar tre6ui
s! pu&!/ HEu su&t oreul vieiiI, iar eschimoii/ HEu su&t petele vieiiI.
"rapurile. Practica de a se purta prapuri la procesiu&i este %oarte veche D& #iseric!. @&
prapur este %ormat di&tr-o cruce procesio&al! i o icoa&! a lui Cristos sau a u&ui s%8&t. C&
liturgie, prapurile reprei&t! steagurile purtate D&tr-o parad! militar! sau D&tr-u& alai trium%alJ
mai e.act, e.prim! victoria pe care crucea lui Cristos a repurtat-o Dmpotriva p!catului, a
morii i a diavolului. *6iceiul de a repree&ta s%i&i pe prapurile %olosite la procesiu&i e D&
acord cu o6iceiul de a se c8&ta lita&ia tuturor s%i&ilor la procesiu&ile care se %!ceau D&
a&tichitate la )oma.
+maginile. C8t privete imagi&ile Eicoa&e, statuiF lui Cristos, ale 'aicii Dom&ului, ale
s%i&ilor, ale D&gerilor, co&%orm tradiiei a&tice a #isericii, ele su&t D& mod legitim e.puse
ve&eraiei credi&cioilor E%C 222.223F. Ceea ce recoma&d! &ormele liturgice actuale este ca
ele s! &u %ie D& mod e.agerat D& 6iserici pe&tru a &u a6ate ate&ia de la cele6rarea liturgic!.
I&teris D& =echiul ,estame&t, D&truc8t era pericolul idolatriei, cultul imagi&ilor, c8&d acest
pericol &u mai e.ista, a %ost i&trodus D& creti&ism at8t D& *ccide&t c8t i D& *rie&t.
I&tericerea imagi&ilor D& =echiul ,estame&t e categoric!/ H9! &u-i %aci chip cioplit, &ici
vreo D&%!iare a lucrurilor care su&t sus D& ceruri, sau Aos pe p!m8&t, sau D& apele care su&t
mai Aos dec8t p!m8&tul. 9! &u te D&chi&i D&ai&tea lor i s! &u le sluAetiJ c!ci eu su&t Dom&ul
Dum&eeul t!u care pedepsesc &elegiuirea p!ri&ilor D& copii, p8&! la al treilea i p8&! la al
patrulea &eamI EEx 20,+-3J c%. Dt 3,;F.
E.ist! totui o e.cepie D&sem&at! de la aceast! sever! i&terdicie chiar D& i&ima =echiului
,estame&t, D& s%8&ta s%i&telor u&de era p!strat capacul de pe chivotul leg!m8&tului, &umit i
capacul isp!irii/
H9! %aci dar heruvimi de aur, s!-i %aci de aur 6!tut la cele dou! capete ale capacului isp!irii.
9! %aci u& heruvim la u& cap!t i u& heruvim la cel!lalt cap!t... heruvimii s! %ie cu aripile
D&ti&se pe deasupra, acoperi&d cu aripile lor capacul isp!irii i cu %eele D&toarse u&a spre
alta. Yeruvimii s! ai6! %aa D&toars! spre capacul isp!iriiI EEx 23,2;-20F.
9paiul gol di&tre cei doi heruvimi este locul pree&ei lui Dum&eeu. Cu aripile ei acoper!
locul pree&ei i revelaiei lui Dum&eeu/ H<colo m! voi D&t8l&i cu ti&e i de la D&!limea
capacului isp!irii di&tre cei doi heruvimi aeai pe chivotul m!rturiei, Di voi da toate
poru&cile mele pe&tru copiii lui IsraelI EEx 23,22F.
<cest capac al isp!irii, pierdut D& perioada e.ilului di& #a6ilo&, a %ost o pre%igurare a lui
Cristos care este locul adev!rat i viu al isp!irii. Icoa&a D&vierii lui Cristos Dl reprei&t! pe
Cristos viu pe capacul morm8&tului, %la&cat de doi D&geri, D& timp ce %emeile s%i&te se
D&dreapt! spre el purt8&d vase cu mir. <cum Dum&eeu &u se mai ascu&de completJ el se
arat! pe chipul lui Cristos mort i D&viat. El este Hchipul Eicoa&aF v!ut al Dum&eeului
&ev!utI Ec%. Col 2,23J 2Cor +,+F. Cristos este icoa&a ,at!lui. <ici g!sim Austi%icarea D&cet!rii
i&terdiciei di& =echiul ,estame&t i a legitimit!ii cultului icoa&elor D& 7oul ,estame&t.
'ai g!sim o e.cepie D& =echiul ,estame&t/ arpele de aram! %!cut de 'oise E"um 22,:F.
Dar acesta a tre6uit s! %ie distrus D&truc8t evreii l-au tra&s%ormat D& idol/ regele Eechia Ha
s%!r8mat D& 6uc!i arpele de aram! pe care Dl %!cuse 'oise, c!ci %iii lui Israel arseser! p8&!
atu&ci t!m8ie D&ai&tea luiI E2R$ 2;,+F.
De remarcat c! evreii di& epoca lui Cristos i p8&! la s%8ritul secolului al III-lea au dat o
&ou! i&terpretare chestiu&ii imagi&ilor. =echile si&agogi, dup! cum dau m!rturie
descoperirile arheologice, erau decorate cu sce&e 6i6lice. Ele &u co&stituiau doar o lecie de
istorie 6i6lic! D& imagi&i, ci actualiau o pree&! E7a$$adaF/ erau memorialul %aptelor
mi&u&ate ale lui Dum&eeu. C& cultura i religia clasic! iudaic! primatul Dl dei&ea cuv8&tul
EauulF. C& cultura greac! primatul Dl dei&ea lim6aAul viual, imagi&ea Ev!ulF. Iudaismul
t8riu, i&%lue&at de ele&ism, a realiat o si&te!, Dm6i&8&d %ora cuv8&tului cu cea a imagi&ii.
9u6 acest aspect, timp de aproape patru veacuri, creti&ismul a mers paralel cu iudaismul.
Imagi&ile creti&e su&t ide&tice cu cele di& si&agogi Ede pild!, la Dura EuroposF, dar D&
creti&ism cap!t! u& &ou co&i&ut, realiea! o &ou! pree&!. Eve&ime&tele =echiului
,estame&t su&t su6ordo&ate sacrame&telor creti&e i, D& %i&al, lui Cristos D&sui. <st%el
cora6ia lui 7oe ca i trecerea '!rii )oii se raportea! la #oteJ Aert%a lui Isaac i osp!ul luat
de cei trei D&geri la <6raham se raportea! la Euharistie. Cei trei ti&eri salvai di& cuptorul cu
%oc i Da&iel salvat di& groapa cu lei se raportea! la D&vierea lui Cristos.
Imagi&i sacre au ap!rut deAa D& secolul al II-lea la )oma/ D& catacom6e, pe sarco%age, pe vase,
pe pereii l!caurilor de cult, dar, co&comite&t, i D& )!s!rit/ D& <sia 'ic!, 9iria, Palesti&a,
Egipt. Erau imagi&i &o&%igurative, sim6oluri, icem &oi, dar i %igurative, adic! chipuri de
persoa&e.
C& primele veacuri creti&e, imagi&ile s%i&te, i&clusiv cele %igurative, cu chipuri uma&e, &u
erau co&siderate icoa&e/ e.ista uul imagi&ilor, dar &u cultul imagi&ilor. C8&d va ap!rea
cultul imagi&ilor, acestea vor deve&i sim6oluri liturgice D& se&sul strict al cuv8&tului i se vor
&umi icoa&e. I&iial, icoa&ele aveau u& scop decorativ sau didactic, catehetic, de i&struire a
creti&ilorJ era #i6lia &etiutorilor de carte.
7ici u&a di&tre imagi&ile a&tice &u D&cearc! s! tra&smit! o imagi&e-portret a lui Isus cel
istoric. El este repree&tat D& imagi&i alegorice/ ca adev!ratul %iloo% care &e D&va! arta de a
tr!i i a muri, ca maestru, dar mai ales ca p!stor care, pri& C&trupare, a luat pe umeri oia
pierdut!, adic! D&treaga ome&ire, pe&tru a o aduce D& casa ,at!lui. 9au Da&iel D& groapa cu lei
reprei&t! su%letul salvat de la moarte.
C& )!s!rit, i mai ales la #ia&, de regul! erau %olosite sim6olurile, imagi&ile &o&%igurative,
D& special crucea i mielul. <ceste sim6oluri corespu&deau u&ei liturgii i&terpretate ca liturgie
cosmic!, cereasc!. Imagi&ile %igurative erau pui&e. <ctualele picturi di& H9%8&ta 9o%iaI
datea! di& a&ii ;((-:20 i marchea! victoria asupra ico&oclatilor. ,ot D& aceast! perioad!
apare ico&ostasul D& 6isericile 6ia&ti&e. Cel di&t8i care scrie despre icoa&e la #ia& este
>oie, D& secolul al IP-lea.
Dar D&cetul cu D&cetul se impu&e la #ia& o &ou! viiu&e spiritual! despre liturgie, D& special
despre EuharistieJ e cea pe care o su6li&ia! Co&ciliul =atica& II D& co&stituia liturgic!/
Cristos, pree&t D& cele6r!rile liturgice, Di reactualiea!, D& special D& Euharistie, lucrarea sa
istoric! de m8&tuire. <cestei viiu&i Di corespu&dea mai 6i&e arta %igurativ!, realist!,
a&tropomor%ic!. Paralel cu devoltarea acestei co&cepii, se devolt! treptat D& )!s!rit cultul
imagi&ilor, care imagi&i de acum devi& icoa&e, sim6oluri care co&i& realitatea istoric!
sim6oliat!. @& %actor decisiv D& istoria imagi&ilor l-a co&stituit g!sirea aa-isului
A!#e&ropo&etos, o icoa&! &e%!cut! de m8&! ome&easc! ce repree&ta chipul adev!rat al lui
Cristos. Dou! aseme&ea icoa&e &e%!cute de m8&! ome&easc! apar cam D& acelai timp, c!tre
Aum!tatea secolului al =I-lea, D& *rie&t. Prima, &umit! 1amul&an&um, reprei&t! chipul lui
Cristos imprimat pe 6ro6oada u&ei %emei. < doua, &umit! Mand0l&on, adus! de la Edessa, di&
9iria, la Co&sta&ti&opol, pare s! %ie giulgiul di& ,ori&o.
Ca&o&ul ;2 al Co&ciliului di& ,rullo E(:2F cerea ca repree&t!rile sim6olice i alegorice ale
lui Cristos su6 chip de miel s! %ie D&locuite cu repree&t!ri uma&e. De la aceste dou!
co&cepii a por&it cria ico&oclast!. Ico&oclatii, co&servatori, &u au acceptat &outatea, adic!
&oua i&terpretare a liturgiei. Ei au r!mas cu spiritualismul sim6olic, &eaccept8&d
repree&tarea realist!, istoric!, a&tropomor%ic!, D& arta liturgic!. C&treaga co&trovers! poate %i
v!ut! ca o lupt! D&tre sim6ol Et0posF i imagi&e realist! Ee&(onF.
Cu &oua co&cepie, desigur, s-a aAu&s i la e.ager!ri, la o a&umit! %orm! de Hico&olatrieI, de
adoraie a icoa&ei/ icoa&a pus! pe acelai pla& cu Euharistia. Pe&tru ico&oclati &u e.ista
dec8t o si&gur! posi6ilitate de reprimare a a6uurilor/ distrugerea complet! a icoa&elor/ ori
crucea Et0posF ori icoa&a. Pe l8&g! motivele de ordi& religios s-au ad!ugat i altele de ordi&
politic. Evreii di& Imperiul #ia&ti& i musulma&ii ara6i de care era D&co&Aurat imperiul
reve&iser! la radicalismul veterotestame&tar D& ceea ce privete imagi&ile. Pe&tru a avea pace
D& i&terior cu evreii i pe&tru a &u-i irita pe veci&ii lor musulma&i, Dmp!raii 6ia&ti&i au
deve&it cei mai D&veru&ai duma&i ai icoa&elor. C&vi&g!tori D& acest r!6oi cumplit au ieit
D& cele di& urm! ap!r!torii icoa&elor. =ictoria e marcat! la Co&ciliul al II-lea di& 7iceea
E7;7F. HCu c8t mai des EIsus i s%i&iiF su&t co&templai pri& repree&tarea lor D& icoa&!, cu
at8t mai mult cei care Di privesc su&t impresio&ai de ami&tirea i de dori&a de a le e.prima
salutul i D&chi&area de ve&eraie K &u de adoraie... =e&erarea icoa&ei se D&dreapt! spre cel pe
care Dl reprei&t!I. Co&ciliul al I=-lea di& Co&sta&ti&opol E;(:F rea%irm!, Dmpotriva lui >oie,
D&v!!tura cu privire la cultul icoa&elor/
H9%8&ta icoa&! a Dom&ului &ostru s! %ie ve&erat! cu aceeai ci&stire cu care este ve&erat! i
cartea s%i&telor eva&ghelii. Deoarece, dup! cum pri& sem&i%icaia cuvi&telor c!rilor vom
aAu&ge cu toii la m8&tuire, tot ast%el, pri& lucrarea culorilor icoa&ei, toi, D&v!ai i ig&ora&i,
Di vor da seama de %olosul a ceea ce v!d, predicat i recoma&dat %ii&d de icoa&!I.
Cartea 9%8&t! i imagi&ea/ se re%lect! %oarte 6i&e D& acest te.t si&tea realiat! D&tre cuv8&t,
prepo&dere&t D& cultura iudaic!, i imagi&e, prepo&dere&t! D& cultura greac!, despre care am
ami&tit mai sus.
C& lupta di&tre cele dou! co&cepii, D&vi&g!toare a ieit ultima. Ceea ce &u D&seam&! c! prima
a disp!rut/ de %apt, s-a realiat o si&te! di& am8&dou!. 9im6olul K t0pos co&vieuiete cu
sim6olul K e&(on.
Cria ico&oclast! di& *rie&t s-a repetat D& *ccide&t D& secolul al P=I-lea cu re%ormatorii
protesta&i, care, %ii&d puter&ic i&%lue&ai de iudaism i av8&d acelai prete.t/ cultul e.agerat
acordat de u&ii creti&i imagi&ilor, au procedat la elimi&area acestora, accept8&d D&
e.clusivitate doar cuv8&tul 9cripturii. Ca r!spu&s, Co&ciliul ,ride&ti& a rea%irmat D&v!!tura
#isericii cu privire la cultul imagi&ilor/
H,re6uie p!strate imagi&ile lui Cristos, ale >ecioarei i ale s%i&ilor i tre6uie s! li se acorde
ci&stea cuve&it! de ve&eraie, &u %ii&dc! &oi credem c! D& ele este pree&t! vreo divi&itate sau
vreo %or! oarecare c!rora tre6uie s! le aducem cult, sau c! tre6uie s! cerem ceva de la ele,
sau c! tre6uie s! avem D&credere D& imagi&i aa cum %!ceau p!g8&ii, care Di pu&eau spera&a
D& idoliJ dar %ii&dc! ci&stea acordat! imagi&ilor se D&dreapt! spre cei pe care Di reprei&t!I.
Importa&ta icoa&elor este mult mai mare D& *rie&t dec8t D& *ccide&t. C& 6isericile orie&tale
su&t a&umite aciu&i liturgice care tre6uie s!v8rite D& %aa icoa&elor. Pe&tru orie&tali D&
icoa&e este Hpree&t!I o mic! parte di& e&ergia sau di& harul propriu al perso&aAelor pe care
le reprei&t!/ H<ceste imagi&i poart! D& ele ampre&ta &aturii divi&e a lui Isus i a s%i&e&iei
saleI.
>!c8&d a6stracie de aceste co&sideraii, pree&a imagi&ilor are o sem&i%icaie gr!itoare/ la
orice cele6rare liturgic! de pe p!m8&t e pree&t D& mod i&vii6il Cristos, marele i u&icul
preot, i toi locuitorii cerului ale c!ror imagi&i su&t pree&te D& 6iserici.
Semne religioase cretine
Cuv8&tul sim6ol, aa cum am mai ami&tit, poate s! ai6! mai multe sem&i%icaii. C& D&elesul
strict al cuv8&tului, adic! D& D&elesul s!u liturgic, s&m)olul este un semn !are semn&f&! ,& -n
a!ela,& t&mp produ!e !eea !e semn&f&!. Este o evocare epi%a&ic!. 'ai e.act, este u& sem&
care Dl %ace pree&t pe Cristos i lucrarea sa de m8&tuire. C& acest se&s, sim6oluri su&t tot ce
i&e de cele6rarea euharistic! i a celorlalte sacrame&te/ p8i&e, vi&, ap!, u&tdelem&, statui i
icoa&e, rug!ciu&i, c8&tece, rituri, gesturi, ceremo&ii, vemi&te i o6iecte sacre, p8&! la
lum8&!rile i %lorile de pe altar.
C& D&elesul larg al cuv8&tului, adic! D& D&elesul &eliturgic al cuv8&tului, sim6oluri su&t acele
eve&ime&te ale =echiului ,estame&t care pre%igurea! i prevestesc eve&ime&te i realit!i
ale 7oului ,estame&t. <st%el, Aert%a lui 'elchisedec, ma&a, ci&a pascal! su&t sim6oluri ale
EuharistieiJ trecerea '!rii )oii, potopul su&t sim6oluri ale #oteuluiJ Isaac Aert%it de tat!l
s!u Dl sim6oliea! pe Cristos Aert%it pe cruce .a.m.d.
* %orm! i&teresa&t! de sim6olism, D& se&sul larg al cuv8&tului, sim6olism &eliturgic, dei e
pree&t D& liturgie, Dl g!sim la 6ia&ti&i. ?a cele6rarea liturgiei, %iecare rit i %iecare o6iect
%olosit sim6oliea! ceva. <st%el, de pild!, c8&d se deschid uile Dmp!r!teti, se deschide
cerul i Cristos vi&e D& lumeJ cl!ti&area s%8&tului aer Ev!lul de pe potirF la recitarea Creului
sim6oliea! cutremurul de p!m8&t care a avut loc la D&vierea lui IsusJ s%8&tul disc Epate&aF
sim6oliea! &!s!lia cu care a %ost purtat trupul lui Isus co6or8t de pe cruce .a.m.d. Di&
)!s!rit acest sim6olism a trecut D& Galia cu care )!s!ritul avea leg!turi mai str8&se i de aici,
pri& i&termediul liturgiei galica&e, a p!tru&s D&tr-o a&umit! m!sur! D& liturgia roma&!.
)epree&ta&ii mai de seam! D& Galia ai acestui sim6olism au %ost <malaire, episcop de 'et
Esecolul al IP-leaF, i Gulielm Dura&d, episcop de 'e&de Esecolul al PII-leaF. Dup! ei,
potirul sim6oliea! morm8&tul lui Iosi% di& <rimateeaJ diaco&ii care stau D& spatele
cele6ra&tului Di sim6oliea! pe apostolii %ricoi care %ug i se ascu&d D& timpul patimii lui
IsusJ mi&istra&ii di& %aa cele6ra&tului le sim6oliea! pe %emeile s%i&te care au stat
curaAoase D& %aa crucii. C& vechile c!ri de rug!ciu&i, la %iecare parte di& ?iturghie se d!dea o
e.plicaie/ la Intro&tus Cristos i&tr! D& lumeJ la 10r&e pro%eii preg!tesc ve&irea lui CristosJ la
Glor&a Cristos se &ate la #etleemJ la Epistol! Ioa& #ote!torul predic!J la Eva&ghelie D&sui
Cristos predic!J la 'atl nostru Cristos co6oar! D& morm8&t .a.m.d. <cest sim6olism &u are
&imic de a %ace cu sim6olismul liturgic. <cestea &u su&t sim6oluri, ci alegorii, creaii
arti%iciale ale imagi&aiei care, di& pu&ct de vedere didactic, pe&tru i&struirea credi&cioilor,
pot avea o a&umit! importa&!.
C& s%8rit, mai e.ist! o serie D&treag! de sim6oluri luate D& se&sul larg al cuv8&tului care
e.prim! di%erite realit!i creti&e. Cele mai vechi provi& di& iudaism i despre ele &e dau
m!rturie di%erite scrieri vechi sau di%erite vestigii arheologice, D& special mormi&te. Cele mai
importa&te sim6oluri care apari& deAa primelor ge&eraii de creti&i care prove&eau di& s8&ul
poporului evreu su&t urm!toarele/
"almierul. )amura de palmier este u&iversal co&siderat! drept sim6ol al victoriei, al
asce&siu&ii, al rege&er!rii i &emuririi. Evreii purtau ramuri de palmier D& procesiu&e la
s!r6!toarea Corturilor, ca sem& al spera&ei mesia&ice i al D&vierii. Cei care l-au primit D&
trium% pe Cristos D& Ierusalim, recu&osc8&du-l drept 'esia, purtau D& m8i&i ramuri de
palmier. C& !rile u&de crete palmierul, creti&ii care iau parte la procesiu&ea de >lorii poart!
D& m8i&i ramuri de palmier.
'artirii su&t repree&tai D& icoa&e cu o ramur! de palmier D& m8&!, sem& c! au D&vi&s
moartea i au do68&dit m8&tuirea. 'rans&tus Romanus, o carte apocri%! care &e descrie
s%8ritul vieii p!m8&teti a 'aicii Dom&ului, &e i&%ormea! c! Hatu&ci c8&d 'aria a a%lat de
la Dom&ul c! va p!r!si trupul, C&gerul cel 'are a ve&it la ea i i-a is/ ['aria, ridic!-te, ia
aceast! ramur! de palmier pe care mi-a D&credi&at-o cel care a pla&tat paradisul]. 'aria s-a
dus pe 'u&tele '!sli&ilor precedat! de lumi&a D&gerului i i&8&d D& m8&! ramura de
palmierI. Dup! trecerea 'ariei di& via!, ramura de palmier a %ost aeat! pe sicriul ei. Pe
vechile mormi&te ale evreilor c8t i pe acelea ale primilor creti&i apare s!pat! ramura de
palmier. Pe toate mormi&tele musulma&ilor di& cimitirul di& =alea Cedro&ului, D& veci&!tatea
'orm8&tului 'aicii Dom&ului, se v!d i ast!i D&%ipte ramuri de palmier.
Coroana. C& vechile mormi&te ale evreilor ca i pe mormi&tele primilor creti&i se pot vedea,
de aseme&ea, coroa&e. Coroa&a sim6oliea! dem&itatea, puterea, dom&ia, accesul la &ite
%ore superioare. >orma ei circular! i&dic! per%eciu&ea i participarea la &atura cereasc!, al
c!rei sim6ol este cercul. C& =echiul ,estame&t, preoii purtau coroa&e pe cap la s!r6!toarea
Corturilor. Coroa&a, sem&ul atletului victorios D& lupte i D&clet!ri pe stadioa&e, devi&e
sim6olul pri& e.cele&! al victoriei creti&ului Dmpotriva p!catului i a por&irilor deordo&ate/
H,oi cei care lupt! la Aocurile pu6lice se supu& la tot %elul de D&%r8&!ri. $i ei %ac lucrul acesta
ca s! capete o coroa&! care se poate veteAiJ &oi s! %acem lucrul acesta pe&tru o coroa&! care
&u se poate veteAiI E1Cor :,23F. Despre aceeai r!splat! a vieii &emuritoare vor6ete
Apo!al&psa/ H7u te teme &icidecum de ce ai s! su%eri... >ii credi&cios p8&! la moarte i-i voi
da cu&u&a vieiiI EAp 2,20F. Coroa&a &emuririi o vor primi cei alei la a doua ve&ire a lui
Cristos/ HC8&d se va ar!ta p!storul cel mare vei primi cu&u&a slavei care &u se poate veteAiI
E1Pt 3,+F.
< r!mas p8&! D& ilele &oastre D& u&ele rituri liturgice o6iceiul de la D&ceputul #isericii ca
&eo%iii, imediat dup! #ote, s! primeasc! pe cap o coroa&!, sem&ul dem&it!ii lor regale. *
depu&eau D& Dumi&ica <l6!, o dat! cu ma&tia al6! primit! la #ote. Coroa&a primit! la #ote
mai sim6oliea! reD&toarcerea la starea de &evi&ov!ie di& paradis i accesul la pomul vieii
di& miAlocul paradisului/ HCm6rac!-te di& 6elug cu harul Dom&ului, reD&toarce-te D& rai,
Dmpletete-i o cu&u&! di& pomul lui i pu&ei-o pe capI E5dele lu& %olomon, IF.
E deose6it de importa&t, mai ales la orie&tali, ritul pu&erii coroa&elor sau cu&u&ilor. De
aceea, sacrame&tul C!s!toriei se &umete cu&u&ie, adic! D&coro&are. 9%8&tul Io& Gur! de <ur
&e e.plic! sem&i%icaia acestui gest/ H9e aa! o coroa&! pe capul mirilor, sim6ol al victoriei
lor, c!ci D&ai&tea! &eD&vi&i spre portul c!s!toriei, ei care &u au %ost D&vi&i de pl!cereI.
7ormal, mirii, la orie&tali, ar tre6ui s! poarte coroa&a pe cap timp de o s!pt!m8&!, dup! care
s! se prei&te la preot, s! le dea o 6i&ecuv8&tare i s! le ia coroa&a de pe cap. <a tre6uie
D&eleas! e.presia D& lim6a rom8&!/ HDelegarea cu&u&ieiI.
<ceeai sem&i%icaie o are ritul pu&erii pe cap a coroa&ei u&ei %ecioare D& iua D& care %ace
pro%esiu&ea religioas!, deve&i&d mireasa lui Cristos. Cele6ra&tul Di aa! cu&u&a spu&8&d/
HPrimete pe %ru&te u& sem& al lui Cristos ca s!-i devii mireas!. $i de Di vei r!m8&e %idel!, vei
%i pe veci D&cu&u&at!I.
Crucile de pe margi&ea drumurilor sau di& cimitire su&t prev!ute u&eori cu o coroa&! pe&tru
a e.prima victoria lui Cristos asupra morii. De aseme&ea coroa&ele purtate la D&morm8&t!ri
vor s! sim6oliee victoria asupra morii i spera&a &emuririi.
Via i arborele 'ie$ii. Pe&tru primele ge&eraii de creti&i era %oarte cu&oscut! imagi&ea viei
de vie ca sim6ol al #isericii. ?a populaiile di& Aurul vechiului Israel, via de vie trecea drept
u& ar6ore sacru, i produsul s!u, vi&ul, drept 6!utura eilor. 7u este e.clus ca vechile tradiii
ale Israelului s! %i ide&ti%icat ar6orele vieii di& paradisul p!m8&tesc cu via de vie.
=ia Dom&ului a %ost mai D&t8i Israelul care co&stituia #iserica =echiului ,estame&t. <cest
lucru Dl repree&ta via de vie di& aur de pe marele portal pri& care se i&tra D& templul lui Irod.
* vi! de vie stu%oas! este pictat!, de aseme&ea, D& si&agoga de la Dura Europos. Pro%etul
Isaia a compus u& c8&tec D& ci&stea viei Dom&ului/
H=reau s! c8&t pe&tru priete&ul meu c8&tecul lui de dragoste pe&tru via lui. Priete&ul meu
avea o vie pe o coast! m!&oas!... =ia Dom&ului 9a6aot este casa lui Israel, iar oame&ii di&
Iuda su&t s!direa sa drag!. El &!d!Aduia ca aceasta s! %ie u& popor %!r! p!cate, i iat!-i pli&i
de s8&ge. 7!d!Aduia s! rodeasc! dreptate, dar iat!/ r!vr!tireI EIs 3,2.7F.
C& para6ola viticultorilor ucigai, Isus arat! clar c! di& caua re%uului de a da rodul ateptat,
via e luat! i dat! altui popor care va da rodul la timpul cuve&it/ e &oul popor al lui
Dum&eeu, #iserica Ec%. Mt 22,2;-+(F.
H=ia Dom&ului a %ost mai D&t8i si&agoga, care a produs agurid! D& loc de struguri. I&dig&at
di& aceast! cau!, Dom&ul a pla&tat o alt! vie, co&%orm! voi&ei sale/ e #iserica, mama
&oastr!I EGe&o& di& =ero&a, 'ratatul, II,2;F. =ia Dom&ului, #iserica, e paradisul p!m8&tescJ
%iecare creti&, pri& #ote, e u& 6utuc de vie sau u& ar6ore s!dit de Dum&eeu D& gr!di&a sa.
HEde& este &umele &oii gr!di&i a des%!t!rilor, s!dit! la r!s!rit, Dmpodo6it! cu copaci 6u&i care
su&t adu&area celor drepi. <rmo&ia, care este drumul spre comu&itate, iat! ce este #iserica,
gr!di&a spiritual! a lui Dum&eeu, pla&tat! pe Cristos, D&spre r!s!rit, u&de se v!d tot %elul de
ar6ori, irul de patriarhi i de pro%ei, corul apostolilor, ci&ul %ecioarelor, ordi&ul episcopilor,
preoilor i leviilor. C& aceast! gr!di&! curge u& %luviu cu ap! care &u seac!. Patru r8uri se
despri&d di& el care irig! tot p!m8&tul. <ceasta este #iserica. Isus Cristos, care este %luviul,
este vestit D& lume pri& cele patru eva&gheliiI EIpolit, Com6 &n Dan&el, I,27F.
*pa 'ie %curg0toare& i petele. Pe vechile mo&ume&te creti&e i pe moaicurile
6aptisteriilor poate %i v!ut u& ivor de ap! D&co&Aurat de copaci. @&eori morm8&tul lui
Cristos e repree&tat ca u& ivor di& care 8&ete ap!. <pa vie, adic! apa curg!toare, care se
mic!, D& #i6lie Dl sim6oliea! pe Dum&eeu, pe Cristos i pe Duhul 9%8&t. H'-au p!r!sit pe
mi&e, ivorul de ap! vieI EIer 2,0F. C& iua cea mare a s!r6!torii ECorturilorF, Isus a stat D&
picioare i a strigat/ HDac! D&setea! ci&eva, s! vi&! la mi&e i s! 6ea. Ci&e crede D& mi&e, di&
i&ima lui vor curge r8uri de ap! vie, cum ice 9criptura. 9pu&ea cuvi&tele acestea despre
Duhul, pe care aveau s!-l primeasc! cei care vor crede D& el. C!ci Duhul 9%8&t D&c! &u %usese
dat, %ii&dc! Isus &u %usese D&c! prosl!vitI EIn 7,07-0:F.
Isus i-a is samarite&cii/ HDac! ai %i cu&oscut tu darul lui Dum&eeu i ci&e este cel care Di
ice [D!-mi s! 6eauN], tu D&s!i ai %i cerut s! 6ei i el i-ar %i dat ap! vie... *ricui va 6ea di&
apa pe care i-o voi da eu, se va pre%ace D& el D&tr-u& ivor de ap!, care va 8&i D& el spre via!
ve&ic!I EIn +,20.2+F.
De sim6olismul 6aptismal al apei vii, dup! cum atest! multe picturi di& catacom6e i te.te ale
autorilor creti&i di& primele veacuri al #isericii, este legat sim6olismul petelui.
H7oi Ecreti&iiF, scrie ,ertulia&, ca &ite petiori, &e &atem D& ap!I EDespre Botez, I,0F. Iar
s%8&tul <m6roie/ HVi-a %ost dat ca apele s! te re&asc! pri& har, dup! cum ele au &!scut
celelalte E%ii&e viiF la viaa p!m8&teasc!. Imit! acest peteNI EDespre sa!ramente, III,0F.
Petele K I!#t#0s D& grecete, cuv8&t %ormat di& i&iialele cuvi&telor/ Iesous 7r&stos 'eou ?&os
%oter EIsus Cristos, >iul lui Dum&eeu, '8&tuitorulF K este sim6olul lui Cristos. C8&d petele
este repree&tat pe o %ar%urie sau Dmpreu&! cu p8i&ea, el devi&e sim6olul euharistic al lui
Cristos care &i se o%er! ca hra&!. Este cu&oscut cu aceast! sem&i%icaie cele6rul moaic
6ia&ti& de la ,a6ga, pe !rmul lacului Ge&earet, di& 6iserica C&mulirii P8i&ilor. Este di&
secolul al I=-lea. )eprei&t! u& co cu p8i&i %la&cat de doi peti.
C& cultul creti&, apare D& primul r8&d sim6olul #oteului/ este vor6a de apa care se mic!,
d!t!toare de via!, D& opoiie cu apa st!tut!, i&%ectat!, d!t!toare de moarte. Ioa& #ote!torul
6otea D& apa curg!toare a Iorda&ului. #oteul proeliilor, adic! al celor care i&trau D&
iudaism, se %!cea D& ap! curg!toare. De aseme&ea, pe&tru a6luiu&ile de puri%icare tot o ast%el
de ap! se recoma&da. C& a%ara caurilor de &ecesitate, #oteul, la primele ge&eraii de creti&i,
se %!cea D& ap! curg!toare/ u& p8r8u, u& ivor, u& 6ai& D& care apa ve&ea i se evacua pri&
co&ducte.
,ertulia& scrie/ HPrimele ape au primit poru&c! s! produc! %!pturi vii... ca s! &u &e mai
mir!m c! D& #ote apele produc viaa supra&atural!I EDespre Botez, III,+F. <pa d!t!toare de
via! supra&atural! a #oteului a %ost prevestit! de pro%etul Eechiel. El a v!ut-o ivor8&d
di& partea dreapt! a templului.
H<pa aceasta curge spre i&utul de r!s!rit, se co6oar! D& c8mpie i se vars! D& mare E'area
'oart!F i, v!rs8&du-se D& mare, apele m!rii se vor vi&deca. *rice %!ptur! vie care se mic!
va tr!i pretuti&de&i pe u&de va curge r8ul, i vor %i o mulime de petiJ c!ci pe oriu&de va
trece apa aceasta, apele se vor %ace s!&!toase, i pretuti&de&i pe u&de va aAu&ge r8ul acesta va
%i via!. Pescarii vor sta pe malurile lui, de la E&-Ghedi p8&! la E&-Eglaim, i vor D&ti&de
mreAeleJ vor %i peti de %elurite soiuri, ca petii m!rii celei mari, i vor %i %oarte muliI EEz
+7,;-20F.
Corabia. DeAa di& secolul al III-lea scriitorii 6isericeti vor6esc despre cora6ie ca sim6ol al
#isericii. Israelul &u era u& popor de cor!6ieri. C& schim6, u& popor de cor!6ieri erau grecii
care 6r!dau 'editera&a. ?a ei era r!sp8&dit! imagi&ea cora6iei ca sim6ol al statului la c8rma
c!ruia se a%la regele. <utorii creti&i, D&cep8&d cu Cleme&t <le.a&dri&ul, au preluat imagi&i
literare di& *diseea, aplic8&du-le #isericiiJ #isericii @&iversale i mai ales #isericii
particulare, av8&du-l pe episcop la c8rm!. #iserica &u apare at8t ca %ii&d miAloc de salvare
pe&tru cei ce se a%l! D& ea, c8t mai ales ca %ii&d ea D&s!i salvat! D& %aa %urtu&ilor care o
lovesc/
H'area este lumea. #iserica este o cora6ie lovit! de valuri, dar &u scu%u&dat!. C!ci ea are
D&tr-D&sa u& pilot e.perime&tat, pe Cristos. <re D& miAloc u& tro%eu D&vi&g!tor al morii/ e
crucea lui Cristos pe care o poart! cu ea. Prora o are spre r!s!rit, pupa spre apus, care&a spre
sud. Drept c8rm! are cele dou! testame&te. Dragostea lui Cristos e par8ma D&ti&s! care i&e
str8&s! #iserica. Ea poart! D&tr-D&sa reervoare de ap! vie pe&tru 6aia re&aterii. Cor!6ieri la
dreapta i la st8&ga su&t D&gerii p!itori care o co&duc i o ocrotescI EIpolit, 'ratatul despre
Ant&!r&st, 3:F.
Dar sim6olul vi&e i di& mediul israelit, 6i6lic. Este vor6a de cora6ia lui 7oe ca sim6ol al
#isericii, dar D& acest ca #iserica e v!ut! ca miAloc &ecesar pe&tru m8&tuire. 9crie s%8&tul
Iusti&/
H7oe cel drept cu celelalte persoa&e la potop, adic! %emeia sa, cei trei %iii ai s!i i %emeile
%iilor s!i %ormau &um!rul opt i o%ereau sim6olul ilei a opta, D& care Cristos a D&viat di&
mori. *r, Cristos, primul &!scut al D&tregii creaii, a deve&it D&tr-u& se&s &ou capul u&ei alte
rase, cea re&!scut! de el pri& ap!, pri& credi&! i pri& lem&ul care avea D& ea misterul crucii,
aa cum 7oe a %ost salvat D& cora6ia de lem&, purtat pe ape Dmpreu&! cu ai s!iI ED&alo$ul !u
'r&fon, 20;,2-2F.
<cest sim6ol st! la origi&ea e.presiei/ HE.tra Ecclesiam, &ulla salusI ED& a%ara #isericii, &u
este m8&tuireF.
Carul de foc. Carul de %oc al lui Yelios Eeul grec 9oareF e repree&tat D& vechile si&agogi
di& Galileea. De e.emplu, D& si&agoga di& #eth <l%a, u& moaic Dl prei&t! pe Yelios pe o
cvadrig! tras! de patru cai, D&co&Aurat de odiac i de sim6olurile a&otimpurilor, sim6oli8&d
D&!larea su%letului spre Dum&eeu. 9im6olul apare i D& arta creti&! arhaic!. De pild!, o
%resc! di& catacom6a s%i&ilor Petru i 'arceli& Dl reprei&t! pe eul soare pe u& car tras de
doi cai. Cel mai cele6ru D&s! este moaicul g!sit D& hipogeul di& =atica& repree&t8&du-l pe
Yelios Edivi&itatea solar!F pe carul s!u.
9im6olismul creti& al carului de %oc are o du6l! origi&e/ u&a greac!, alta iudaic!. C& %iloo%ia
plato&ic! i cea &eoplato&ic! se vor6ete despre trupul omului ca %ii&d vehiculul Eo#emaF
su%letului. HGeii au dat trupul D& D&tregime ca vehicul al su%letuluiI EPlato&, '&me, (:F.
,erme&ul a trecut la scriitorii i s%i&ii p!ri&i ai #isericii/ su%letul este viitiul trupului.
9%8&tul Grigore 7ise&ul se D&trea6! ce se D&t8mpl! cu su%letul la moarte, c8&d trupul se
disloc! di& toate p!rile. Pe&tru &eoplato&icie&i, vehiculul Eo#emaF &u e trupul terestru, ci
trupul astral pe care su%letul Dl Dm6rac! dup! p!r!sirea trupului terestru/
H9u%letul astral este u& vehicul, u& car de %oc tras de cai D&aripai. 9u%letul este viitiul care
m8&! caii D& timp ce este purtat spre s%erele pla&etare. Demiurgul, la D&ceput, a diviat
su%letele D&tr-u& &um!r egal cu cel al atrilor i a distri6uit c8te u&ul %iec!ruia, %!c8&du-l s!
urce ca D&tr-u& car, pe&tru a-l %ace s! vad! &atura i u&iversulI E'&me, ++F.
9%i&ii p!ri&i au preluat imagi&ea. Dar la ei trupul ceresc, vehiculul de %oc al su%letului care
D&locuiete trupul terestru, este p&euma, spiritul divi& care D&su%leete omul D& D&tregime, trup
i su%let care Dl D&al! pe cel 6oteat i Dl co&duce, &u D& s%era cereasc! a atrilor, ci a D&s!i
divi&it!ii. <ripile care D&al! su%letul su&t aripile porum6elului, ale Duhului 9%8&t. El este
vehiculul, carul de %ocJ de aceea Duhul 9%8&t mai este &umit &$n&s K %oc/
HCum ar putea ci&eva s! aAu&g! la piscuri, dac! este a6sor6it de lucrurile de AosB Cum ar
putea s! 6oare spre cer, %!r! s! %ie D&aripat cu aripi ceretiB Ci&e este p8&! D&tr-at8t str!i& de
misterele eva&ghelice D&c8t s! ig&ore c! &u este dec8t u& si&gur vehicul pe&tru c!l!toria spre
ceruri, care are %orma porum6elului care 6oar!, ale c!rui aripi pro%etul David dorea s! le
ai6!B <a o6i&uiete 9criptura s! i&voce D& mod sim6olic puterea Duhului 9%8&tI EGrigore
de 7Lssa, De v&r$&n&tate, IIF.
Cultul lui Yelios, cu carul s!u de %oc, este de origi&e orie&tal!. Creti&ii au preluat imagi&ea,
dar cu alt! sem&i%icaie/ Yelios este Cristos, Hsoarele drept!iiI.
Dar D& sim6olistica creti&! carul de %oc are i o r!d!ci&! 6i6lic!/ e vor6a de carul de %oc cu
care pro%etul Ilie s-a D&!lat la cer. 9im6olul e cu re%erire tot la #ote. <colo u&de e
repree&tat Ilie D& carul de %oc, e repree&tat i Iorda&ul. 9crie s%8&tul Ciril di& Ierusalim/
HIlie s-a D&!lat, dar pri& ap!J c!ci D&t8i trece Iorda&ul, apoi este D&!lat de cai la cerI
ECate#eze, 0F. HIlie, str!lucitor pri& &ume i pri& merit, e vred&ic s! str!luceasc! pe c!r!rile
cerului/ D& greac!, &umele s!u, pri& schim6area u&ei litere, devi&e soare EYelias K YeliosFI
E9eduliusF.
Steaua lui +acob. 9teaua, ca sim6ol al lui Cristos, tre6uie pus! D& leg!tur! cu pro%eia di&
Cartea "umer&lor/ H#alaam i-a rostit pro%eia i a is/ [Cl v!d, dar &u de aproape. * stea
r!sare di& Iaco6, u& sceptru se ridic! di& Israel]I E2+,23.27F. * str!veche tradiie creti&! Dl
ide&ti%ic! pe #alaam cu Goroastru, D&temeietorul ira&ia& al corporaiei magilor. 9teaua
preis! de #alaam este aceea pe care au v!ut-o magii D& r!s!rit i pe care au urmat-o spre a
aAu&ge la #etleem EMt 2,2F. ?a ea se re%er! D& dou! r8&duri Apo!al&psa/ HEu su&t r!d!ci&a i
s!m8&a lui David, ?ucea%!rul str!lucitor de dimi&ea!I EAp 22,2(F. H@& alt pro%et, Isaia,
vor6ete D& alte cuvi&te acelai lucru. * stea se va ridica di& Iaco6 i o %loare va iei di&
tulpi&a lui Iese. <ceast! stea lumi&oas! care se ridic!, aceast! %loare care iese di& tulpi&a lui
Iese, este CristosI EIusti&, I Apolo$&e, PPPII,22-20F.
'agii operau pri& %orele demo&ilorJ c8&d a ap!rut Cristos, ar!tat de steaua miraculoas!,
%orele r!ului au %ost &imicite.
HCum s-au ma&i%estat, aadar, s%erelor cereti aceste mistere E>ecioria 'ariei, 7aterea lui
Cristos, patima saFB * stea a str!lucit pe cer mai puter&ic dec8t toate celelalte, iar lumi&a de
&edescris i &outatea ei provocau uimire i toate celelalte stele Dmpreu&! cu soarele i lu&a s-
au str8&s laolalt! D& Aurul stelei. <tu&ci a %ost distrus! toat! magia i toat! leg!tura r!ut!ii a
disp!rut, ig&ora&a a %ost risipit! i vechea Dmp!r!ie rui&at!I EIg&aiu di& <&tiohia, Ep&stola
!tre Efesen&, PIP,2-0F.
;odiacul i cei <2 apostoli. C& a&tichitate, la greci, cadra&ul solar era or&ame&tat, pe l8&g!
sem&ele odiacului, cu capetele celor doispreece ei ai *limpului. Iudaismul a preluat
odiacul ca sim6ol al celor doispreece patriarhi sau al celor dou!spreece tri6uri ale lui
Israel. Cel mai cu&oscut odiac este cel di& si&agoga di& #eth <lpha. <&alogia di&tre cei
doispreece patriarhi i a&imalele odiacului se spriAi&ea pe cele6ra pro%eie a lui Iaco6 di&
Geneza +:,27 D& care Iuda este comparat cu leul, Issahar cu m!garul, Da& cu arpele, 7e%tali
cu c!prioara, #e&iami& cu lupul. Pe&tru evreul >ilo&, co&tempora&ul lui Cristos, cele dou!
smaralde plasate pe umerii marelui preot, av8&d %iecare scrise &umele a ase patriarhi, ca i
cele dou!spreece pietre preioase de pe placa de metal pe care marele preot o purta at8r&at!
de piept &u repree&tau altceva dec8t sem&ele odiacului.
HCele dou!spreece pietre preioase su&t %igurile celor doispreece a&imale ale odiacului.
9u&t sim6olul celor dou!spreece patriarhi, pe&tru c! pe ele este gravat &umele acestora,
voi&d s!-i pre%ac! D& stele i s! dea %iec!ruia, ca s! spu&em aa, co&stelaia sa. 'ai mult,
%iecare di&tre patriarhi devi&e el D&sui o co&stelaie, o imagi&e cereasc!, ast%el D&c8t
co&duc!torii popoarelor i patriarhii &u mai merg pe p!m8&t, ca muritorii, dar, deve&ii
r!saduri cereti, circul! D& cer, %ii&d r!s!dii acoloI E@uaest6 Ex6, II,22+F.
De rei&ut c! odiacul poate %i repree&tat %ie pri& dou!spreece sem&e, %ie pri& dou!spreece
a&imale.
Iudeo-creti&ii au preluat sim6olismul, aplic8&du-l apostolilorJ Cristos reprei&t! iua i a&ul,
apostolii repree&t8&d c8te o or! di& i i c8te o lu&! di& a&.
HEl ECristosF, 9oarele, o dat! ce s-a ridicat di& s8&ul p!m8&tului, i-a ar!tat pe cei doispreece
apostoli ca pe dou!spreece oreJ c!ci pri& ele se va ar!ta iua, dup! cum ice pro%etul/
[<ceasta este iua pe care a %!cut-o Dom&ul] EPs 227,2+F... Cei doispreece apostoli, ca
dou!spreece lu&i, au vestit a&ul per%ect, pe Cristos. Pro%etul a spus i el/ [=estete u& a& de
har al Dom&ului] EIs (2,2F. $i pe&tru c! iua, soarele, a&ul erau Cristos, tre6uie s!-i &umim
pe apostoli ore i lu&iI EIpolit, B&ne!uv.ntarea lu& Mo&se, PP=II,272F.
Litera tau. HDom&ul l-a chemat pe omul care era Dm6r!cat cu hai&a de i& i care avea
c!limara la 6r8u. Dom&ul i-a is/ [,reci pri& miAlocul cet!ii, pri& miAlocul Ierusalimului, i
%! u& sem&, u& tau pe %ru&tea oame&ilor care suspi&! i gem di& prici&a tuturor ur8ciu&ilor
care se s!v8resc acolo]. Iar celorlali le-a is/ [@cidei i &imicii pe 6!tr8&i, pe ti&eri, pe
%ecioare, pe copii i pe %emei, dar s! &u v! ati&gei de &ici u&ul care are sem&ul pe %ru&teN]I
EEz :,0-+.(F. Apo!al&psa reia ideea %u&dame&tal! a vede&iei lui Eechiel/
H$i am v!ut u& alt D&ger care se ridica di&spre r!s!ritul soarelui i care avea pecetea
Dum&eeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru D&geri c!rora le %usese dat s!
vat!me p!m8&tul i marea ic8&d/ [7u v!t!mai p!m8&tul, &ici marea, &ici copacii, p8&! &u
vom pu&e pecetea pe %ru&tea sluAitorilor Dum&eeului &ostruN] $i am auit &um!rul celor
care %useser! pecetluii/ o sut! patrueci i patru de mii, di& toate semi&iile %iilor lui IsraelI
EAp 7,2-+F.
9em&ul lui Dum&eeu sau pecetea despre care vor6esc cele dou! te.te 6i6lice este litera
greceasc! tau. Ea se scria D& trei %orme/ ,, - i P. <ceste trei %orme o avea crucea,
i&strume&tul pe care erau r!stig&ii D& a&tichitate crimi&alii deose6it de periculoi.
C& timpurile moder&e s-a descoperit pe 'u&tele '!sli&ilor u& cimitir de pe vremea lui Isus cu
mormi&te i osuare apari&8&d at8t evreilor c8t i creti&ilor prove&ii di& iudaism. $i pe
mormi&tele u&ora i pe ale celorlali s-au g!sit i&scripii %u&erare cu sem&ul crucii, adic! cu
litera tau. Ceea ce D&seam&! c! i D& iudaism era %olosit sem&ul crucii, el repree&t8&d sem&ul
sau pecetea lui Dum&eeu despre care scrie pro%etul Eechiel/ era o m!rturisire de credi&! D&
Dum&eeul lui Israel i de spera&! c! cei care Dl poart! vor %i %erii de &e&orociri. Creti&ii au
preluat de la coreligio&arii lor acest sem&, dar pe&tru ei avea o alt! sem&i%icaie/ pe&tru ei tau
D&sem&a sfra$#&s EpeceteaFJ era crucea lui Cristos i i&iial era legat de sacrame&tul #oteului.
I&scripia de pe morm8&tul lui <6erciu, la s%8ritul secolului al II-lea, vor6ete despre
poporul Hcare poart! pecetea str!lucitoareI pe %ru&te. Primul rit care se admi&istra
catehume&ului era D&sem&area cu Hs%raghisIJ era pecetluirea, marcaAul, sem&ul c! cel care
urma s! %ie 6oteat era D&tr-o a&umit! m!sur! proprietatea lui Cristos. ^uodvultdeus, episcop
a%rica& di& secolul al I=-lea, scrie/ H=oi &u v-ai &!scut D&c! di& &ou pri& #ote, dar pri&
sem&ul crucii ai %ost !mislii D& s8&ul #isericiiI EDespre s&m)ol, I,2F. 9%8&tul <ugusti&
povestete D& Confes&un& c!, dup! ce s-a &!scut, mama sa i-a trasat sem&ul crucii pe %ru&te i
i-a pus u& pic de sare pe lim6!J #oteul avea s!-l primeasc! dup! patrueci de a&i. 7u era u&
sem& reervat #oteuluiJ era %olosit i D& cele6rarea celorlalte sacrame&te. Dup! m!rturia
s%8&tului Ioa& Gur! de <ur, creti&ii se D&sem&au pe %ru&te la pri&cipalele ocupaii ale vieii/
HCu crucea se %ace totul. #oteul e dat pri& cruceJ impu&erea m8i&ilor se %ace pri& cruce. C!
su&tem D& c!l!torie, acas!, pretuti&de&i, crucea e de mare %olos, o armur! salvatoare, u& scut
de &eD&vi&s Dmpotriva diavoluluiI E5m6 F&l&p6, III,20F. G!sim aici o idee %oarte importa&t!/
crucea Dl ap!r! pe cel 6oteat Dmpotriva diavolului, Dl %ace de &eD&vi&s, pu&8&d pe %ug!
duhurile rele. P!ri&ii #isericii &e povestesc o mulime de a&ecdote care ilustrea! acest
lucruJ D& primul r8&d sem&ul crucii Di reduce la &eputi&! pe diavolii care operea! D& cultele
p!g8&e. ?acta&iu &e povestete ce i s-a D&t8mplat Dmp!ratului Iulia& <postatul D&tr-o i pe
c8&d aducea o Aert%! eiei Yecate. Preotul p!g8& care co&sult! m!ru&taiele u&ei victime
devi&e palid i cade la p!m8&t pe loc. HCmp!ratul, D&groit ca i cum l-ar %i v!ut pe Cristos D&
persoa&! ame&i&8&du-l, agit8&d %ulgerul, Di d! Aos coroa&a, devi&e palid i privete D& Aurul
lui pri&tre cei de %a! s! vad! dac! &u cumva u& copil 6oteat i-a trasat pe %ru&te sem&ul
crucii, tul6ur8&d ast%el vr!Aile lui GoroastruI EApot#eos&s, +;0-+:0F.
9%8&tul Grigore 7ise&ul relatea! c! s%8&tul Grigore ,aumaturgul, i&tr8&d D&tr-u& templu
p!g8&, Ha puri%icat aerul otr!vit de miasme, %!c8&d sem&ul cruciiI E;&a+a lu& Gr&$ore
'aumatur$ul, P?=I,:2(F. Crucea are ast%el valoare de e.orcism. ,rasat! pe %ru&tea
catehume&ului, ea Dl alu&g! pe diavol su6 puterea c!ruia acesta de a%l!.
Dup! moarte, su%letul creti&ului p!r!sete trupul i traversea! v!duhul care este locuit de
duhuri releJ sp#ra$&sul cu care este marcat! %ru&tea creti&ului D&dep!rtea! demo&ii, D& timp
ce su%letul care &u este marcat cu aceast! pecete le cade prad! acestora. HDup! cum oaia %!r!
p!stor este la discreia %iarelor s!l6atice i prada lor sigur!, tot aa su%letul care &u are
spra$#&sul este la discreia capca&elor diavoluluiI E<m%iloe, Despre p!toas, IF. H@&
teaur care &u este marcat cu pecete este la discreia hoilor, o oaie &emarcat! este la discreia
celor care Di D&ti&d curseI E9everi& de Ga6ala, Despre Botez, PPPI,+02F.
,atuaAele erau cu&oscute D& cultele p!g8&e ale lui Dio&Lsos i 'Lthra. 9u&t m!rturii c! i
creti&ii practicau tatuaAul/ purtau sem&ul crucii imprimat pe %ru&te i chiar pe o6ra. 9%8&tul
<ugusti& &e spu&e c! p!g8&ii care ieeau de la teatru Di recu&oteau pe creti&i dup!
vemi&te, dup! %elul cum purtau p!rul i dup! sem&ul crucii pe care Dl purtau pe %ru&te.
*lte semne sacre. <m ami&tit sem&ele sacre creti&e cele mai cu&oscute pe&tru vechimea
lor. Desigur, &um!rul lor este mult mai mare, dar &u &e putem ocupa de %iecare D& parte. Ele
ar putea %i Dmp!rite D& trei grupe/
aF !ele !are se refer la m.ntu&rea pr&n ap/ cora6ia lui 7oe, Io&a, 'oise D& coul de papur!,
petele, a&cora etc.
6F !ele !are se refer la m.ntu&re ,& la m.ntu&+& pr&n alte modal&t+&/ cei trei ti&eri D& cuptorul
cu %oc, Da&iel D& groapa cu lei, D&vierea lui ?a!r, 6u&ul p!stor, porum6elul, ora&ta etc.
cF !ele !are se refer la Eu#ar&st&e/ D&mulirea p8i&ilor, &u&ta di& Ca&a, spicele de gr8u,
p8i&ile, strugurii. C8&d p8i&ea sau spicele su&t repree&tate Dmpreu&! cu vi&ul sau strugurii,
pe l8&g! sim6olismul euharistic mai cap!t! o sem&i%icaie/ p8i&ea, ivor de putere,
sim6oliea! viaa activ!J vi&ul sim6oliea! viaa co&templativ!, viaa spiritual!, mistic!.
<cest du6lu sim6olism se re%lect! D& cele dou! mi&u&i s!v8rite de Isus/ D&mulirea p8i&ilor i
schim6area apei D& vi& la &u&ta di& Ca&aJ p8i&ile se D&mulesc &umai ca&titativ, vi&ul se
D&mulete i calitativ.
@& %rumos sim6ol al Euharistiei este i pelica&ul. 9im6olismul pelica&ului se &ate di&
lege&da care susi&e c! aceast! pas!re Di s%8ie pieptul cu ciocul pe&tru a-i hr!&i puiorii
D&%ometai cu s8&gele s!uJ el moare, dar puii su&t salvai de la moarte. E sim6olul lui Cristos
care &e salvea!, o%eri&du-&e D& s%8&ta Euharistie propriul s8&ge care a ieit pe Calvar di&
coasta sa s%8iat! de sulia ostaului roma&.
* m!rturie %oarte %rumoas! despre sim6olurile euharistice &e-o o%er! epita%ul pe care
<6erciu, episcop de Ierapole, D& >rigia E<sia 'ic!, ,urcia de aiF, l-a compus spre a %i scris
pe morm8&tul s!u la moarte E- 270F/
H<ici su&t eu, <6erciu, uce&icul p!storului s%8&t, care Di pate turma pe mu&i i pe c8mpie...
Pretuti&de&i credi&a mi-a %ost c!l!u! i pretuti&de&i mi s-a dat ca hra&! petele cel mare i
curat al ivorului, pe care >ecioara l-a pescuit i pe care Dl o%er! priete&ilor ca s!-l m!&8&ce.
Ea are i u& vi& delicios amestecat cu ap!, pe care Dl d! Dmpreu&! cu p8i&ea... ,oi cei care
g8&desc ca mi&e i D&eleg aceste cuvi&te, s! se roage pe&tru <6erciuI.
.ibliografie
<lda_6al U., %&m)ol& e $est&, HElle di CiI, ,ori&o, 2::3.
#attaglia E. K )ampao >., Il !olore2 Asa!ramentoB della Bellezza, H'essaggeroI, Padova,
2000.
#ra&ite E., &tur$&a spe!&al, H7emiraI, #ucureti, 2002.
Chevalier U. K Gheer6ra&t <., D&!+&onar de s&m)olur&, H<rtemisI, #ucureti, 2::+-2::3.
Croua& D., %0m)oles et m0stCres de la Messe, H,eWuiI, Paris, 2:;2.
Da&i\lou U., es s0m)oles !#rDt&ens pr&m&t&fs, `ditio&s du 9euil, Paris, 2:(2.
Du6uc U., Il l&n$ua$$&o del !orpo nella l&tur$&a, Ediio&i Paoli&e, 'o&r\al, 2:;(.
Guardi&i )., ;on #el&$e Ee&!#en2 'atthias GrR&e&5ald, 'ai&, 2:27.
Saspar P.P., Il l&n$ua$$&o de& se$n&, ^ueri&ia&a, #rescia, 2::;.
)a%%a =., &tur$&a eu!ar&st&!a, Ediio&i ?iturgiche, )oma, 2::;.
)ati&ger U., Introduz&one allo sp&r&to della l&tur$&a, 9a& Paolo, Cisi&ello #alsamo, 'ila&o,
2002.
)ighetti '., Manuale d& stor&a l&tur$&!a, <&cora, 'ila&o, 2:+3.
9eu%ert U., e)end&$e Ee&!#en2 Yerder, >rei6urg, 2:;0.
aeidi&ger G. K aeidi&ger 7., Gest&2 se$n& e s&m)ol& nella l&tur$&a, HElle di CiI, ,ori&o,
2:;7.