Sunteți pe pagina 1din 12

MEMORIU DE URBANISM - FAZA DE PROIECTARE - P.U.Z.

PROIECTANT:
Sef Proiect complex: dr.arh. Simona Munteanu
Pr. Nr. 6/2012

BENEFICIARI:
PLOIESTI
DATA: oct. 2012
P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L
MODIFICARE CONDITII DE
CONSTRUIBILITATE PENTRU ANSAMBLU
RESIDENTIAL

Mun. CAMPINA, Jud. PRAHOVA
CPS CITY PLANNING STRATEGIES SRL PLOIESTI
PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA pentru
RUSU FLAVIAN, RUSU MIRELA,
MUNTEANU MARIAN SI RUSU AUGUSTINAMemoriu de Urbanism
2
1 1. . I IN NT TR RO OD DU UC CE ER RE E

1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

1.1.1 DENUMIREA LUCRARII: PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU MODIFICARE
CONDITII DE CONSTRUIBILITATE PENTRU ANSAMBLU RESIDENTIAL
1.1.2 BENEFICIARI: PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA pentru RUSU FLAVIAN, RUSU
MIRELA, RUSU AUGUSTINA SI MUNTEANU MARIAN
1.1.3 PROIECTANT: CPS CITY PLANNING STRATEGIES SRL PLOIESTI dr. arh. Simona
Munteanu
1.1.4 DATA ELABORARII: oct. 2012

1.2 OBIECTUL PUZ
1.2.1 SOLICITARI DE TEMA

Terenul care face obiectul prezentei solicitari se afla in intravilanul municipiului
Campina avand functiunea de locuinte cu regim mic de inaltime.
Avand in vedere amplasarea proprietatii solicitantilor cat si configuratia acestor
suprafete de teren, beneficiarii prezentei lucrari doresc sa realizeze o modificare
locala a Regulamentului Local de Urbansim in sensul modificarii conditilor de
definire a construibilitatii parcelei, pastrand functiunea existenta locuinte cu regim
mic de inaltime .
Suprafata de teren este descrisa in planul de situatie anexat suport topografic.

Aceasta suprafata de teren este situata ntr-o zona construita traditionala a
Campinei, pe zona de platou pe care se afla marea parte a localitatii.
Modificarea propusa are drept scop evaluarea sanselor de amplasare a unei locuinte
cu regim mediu de inaltime (P+1+M) raportata la dimensiunile actuale ale frontului,
in conditiile de vecinatate existente, prezentate in planul de situatie existenta si in
planul suport tpografic.
Accesul tereului se mentine dinspre strada Luminii.

1.2.2 PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITATII PENTRU ZONA
STUDIATA

nainte de anul 1990, construcia de locuine din fonduri de stat-locuine colective cu
P+4-6 niveluri, s-a concentrat n partea central a oraului Cmpina. Dup 1990 asistm la
extinderea intravilanului, i, odat cu aceasta, la dezvoltarea sectorului de locuine
individuale. Zona de dezvoltare residentiala care a cunoscut cea mai mare presiune si
atractivitate este zona Campinita si zona Muscel, care de altfel ofera pe langa
posibilitatea de asigurare a retelelor tehnico edilitare si sanse de amplasare a unor
constructii pe teren bun de fundare.Memoriu de Urbanism
3
Problemele zonei de echipare edilitara si de accesibilitate au fost evaluate de catre
autoritatea publica si gandite global, dar s-au realizat si partial, mai ales pe baza
investitiilor private - drumuri de acces, retea de alimentare cu apa, retea de canalizare,
alimentare cu energie electrica sau cu gaze.
Aceste aspecte sunt evidentiate atat in PUG-ul actual al localitatii (aprobat in 2010) cat si
in strategia de dezvoltare a localitatii realizata anterior.

1.3 SURSE DOCUMENTARE

Din punct de vedere metodologic:

Documentatia PUZ pentru modificare conditii de construibilitate pentru ansamblu
residential s-a elaborat in conformitate cu prevederile Ghidului privind metodologia si
continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal indicativ GM-010-2000, aprobat prin
Ordinul 176/N/2000 al Ministrului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

Prin documentatia propusa se doreste stabilirea:
1. Construibilitatii parcelei analizate - construibilitatea reprezentand calitatea unei
parcele de a permite realizarea unei cldiri pe suprafaa ei. Pentru a fi construibile,
toate parcelele destinate construirii trebuie, s asigure simultan prevederile
privind:
a. Asigurarea accesului direct la drumul public sau privat,
b. Echiparea tehnico - edilitar pentru mai multe destinate locuirii
se asigur prin lucrri de racordare i branare la reele publice de
alimentare cu ap potabil, electricitate, canalizare, gaze (dup
caz),
c. Forma i dimensiunile parcelei.
2. Edificabilul parcelei analizate edificabilul parcelelei fiind suprafaa din parcel,
delimitat convenional, pe care se permite amplasarea cldirii/cladirilor principale.
Edificabilul parcelei este delimitat de alinierile cldirii/cladirilor principale, dup
cum urmeaz:
a. alinierea frontal / alinierile frontale ctre aliniamentul / aliniamentele
parcelei
b. alinierile laterale ctre limitele laterale ale parcelei
c. alinierea de spate ctre limita din spate a parcelei

Din punct de vedere urbanistic:

Documentatia PUZ pentru modificare conditii de construibilitate pentru ansamblu
residential s-a realizat cu respectarea prevederilor PUG Campina aprobat prin HCL nr.
62/2010 si cu mentinerea indicatorilor urbanistici maximi (POT 50%, CUT 1,5).
Memoriu de Urbanism
4
2 2. . S ST TA AD DI IU UL L A AC CT TU UA AL L A AL L D DE EZ ZV VO OL LT TA AR RI II I

2.1. EVOLUTIA ZONEI
2.1.1. Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii

Incepand cu anul 1990 zona Campinita - Muscel a dobandit o atractivitate deosebita in
dezvoltarea rezidentiala.
In timp, odata cu aprobarea PUG Campina in 1999, si apoi cu revizuirea acestuia in 2010,
zona s-a constituit ca si trup de intravilan pentru localitatea Campina avand destinatia de
zona rezidentiala cu regim mic de inaltime.

2.1.2. Potential de dezvoltare

Zona residentiala desfasurata in lungul Bdului Carol I (DJ 101 R) s-a dezvoltat in timp pe
baza unui parcelar destul de regulat, atestat pentru prima data in 1860, dar care a suferit
in timp modficari prin actiuni notariale si funciare, mai intens dupa 1990. Dupa aceasta
data a aparut si sansa extinderii intravilanului intre cele doua artere de circulatie care
creaza structura primara de circulatie a zonei Bdul Carol I si str. I.H. Radulescu
dezvoltare relativ anarhica la inceput, dar care in tip s-a reorganizat in baza unor PUZ
preluate si de PUG in vigoare.
Caracteristicile geomorfologice ale terenului platoul Campinei ofera de altfel si sanse
de siguranta constructiva, evitand problemele de inundabilitate sau de alunecari de teren
aparute in alte zone ale localitatii.
Dezvoltarea retelelelor tehnico edilitare a fost de asemenea posibila prin extinderea celor
existente inainte de 1990.

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE
2.2.1. Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii

Terenul, in suprafata de 839,0 mp, apartinand celor trei proprietari in indiviziune, si care
face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal, se afla situat in intravilan in UTR L2a
subzona locuintelor individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in zone dens
construite, conform PUG si RLU Campina.

2.2.2. Relationarea zonei in raport cu localitatea, sub aspectul pozitiei, accesibiltatii,
cooperarii in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general etc.

Accesul la teren se realizeaza din strada Luminii, strada paralela cu Bdul Carol I, si care se
infunda in zona amplasamentului studiat.
Din punct de vedere al asigurarii cu utilitati, asemeni intregului areal, acestea sunt realizate
local, in sistem privat, odata cu realizarea fiecarui obiectiv din zona, prin extinderea
retelelor realizate anterior.Memoriu de Urbanism
5
Din punct de vedere al deservirii cu servicii publice de interes general, aceasta zona
depinde major de infrastructura de servicii a municipiului Campina situate in zona centrala a
acestuia, cu care are legaturi directe.

2.3. ELEMENTE EXISTENTE ALE CADRULUI NATURAL
2.3.1. Elemente ale cadrului natural ce pot inetrveni in modul de organizare urbanistica:
relief, retea hidrografica, clima , conditii geotehnice, riscuri naturale.

Teritoriul municipiului Cmpina - reprezint, n majoritate, o teras nalt (de eroziune i
acumulare aluviala), situat n amonte de confluena rurilor Prahova i Doftana i
delimitat, la nord, de valea prului Cmpinia.
Pe cuprinsul intravilanului se individualizeaz mai multe uniti morfologice specifice i
anume : zona de platou (pe care este construit, n bun msur, localitatea), pantele
(fruntea terasei) care coboar n firul vilor, culoarul depresionar salifer, cu lacuri, care
traverseaz platoul de la est la vest, zona teraselor superioare, prin care se realizeaz
racordul ntre platou i versant (n marginea de nord a localitii) i esul aluvial al
cursurilor de ap (care delimiteaz platoul).
D.p.d.v. geologic, n subteranul zonei este prezent o succesiune
de cute sinclinale i anticlinale orientate aprox. VSV ENE, faliate i, cel puin n dou din
cazuri, strpunse de smburi i lame de sare (n mod sigur pe culoarul depresionar care
traverseaz oraul i pe valea prului Cmpinia). Sedimentele care, din punct de vedere
geotehnic, alctuiesc, n majoritate, fundamentul zonei, aparin miocenului i sunt
reprezentate prin marne argiloase cenuii i nisipuri gresificate. La suprafa sunt prezente,
peste tot, aluviuni grosiere (bolovniuri) i pmnturi deluviale argiloase (i de
umplutur).

Nivelul apei freatice este relativ scazut, datorita permeabilitatii deosebite a rocilor mama
ale solurilor cat si grosimii lor variabile. Mai multe amanunte se regasesc si Studiu
Geotehnic, concluziile fiind urmatoarele:
terenul este plan, orizontal si perfect stabil,
este lipsit de riscuri naturale,
este considerat bun de fundare,
nivelul apei subterane este situat sub adancimea de 5.00 m,
conditii seismice in conformitate cu P 100 / 92:
Zona seismica B
Gradul 8 ( opt ) seismic
Coeficientul a
g
= 0.32 g
Perioada de colt = 1.0 sec.
Clima este temperat continentala, subtipul dealurilor extracarpatice, iarna fiind relativ rece
si vara calduroasa (temperatura medie anuala 10,9
o
C) si avand precipitatii medii anuale de
109,7 mm 201,5 mm, cu deficite reduse de umezeala in lunile august-septembrie.
Nu exista riscuri de inundabilitate a terenurilor si nici probleme privind stabilitatea
acestora.Memoriu de Urbanism
6
Din punct de vedere al riscurilor tehnologice (situri Seveso) terenul studiat nu se afla
amplasat in arealul unui asemenea sit.

2.4. CIRCULATIA EXISTENTA
2.4.1. Aspecte critice, privind desfasurarea, in cadrul zonei, privind circulatia rutiera.

Accesul la terenul ce face obiectul prezentei documentatii de urbanism se realizeaza direct
din strada Luminii, strada infunata in dreptul terenului in studiu. Avand in vedere aceste
aspect se va realiza in interiorul proprietatii platforma de parcare necesara si asigurarii
executarii manevrelor de intoarcere, astfel incat iesirea din incinta cu autoturismul sa se
realizeze cu fata. De asemenea se va asigura posibilitatea accesului autospecialelor pentru
forta majora incendiu, sanatate si pentru salubritate.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR SITUATIE EXISTENTA
2.5.1. Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

In conformitate cu PUG Campina, terenul se afla situat in UTR L2a, avand destinatia de zona
de locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri, situate in zone dens
construite.
Regimul de inaltime propus este de P+1-M, iar indicatorii urbanistici existenti sunt POT 50%
si CUT 1,5.

2.5.2. Relationari intre functiuni

Riveran zonei studiate se afla numai terenuri cu functiune rezidentiala astfel:
- La Nord locuinte cu regim de inaltime P+1 in proprietatea Neagu Gheorghe, Marica
Cristian, Negreanu Aurelia si Vasile Mihai si alee de acces aflata in proprietatea
Negreanu A. Si Vasile M. cu servitute de trecere constituita in favoarea lui Marica
Cristian;
- La Est proprietate Cristian Maria, teren construit;
- La Sud proprietate Papahagi Dorin, teren neconstruit, si proprietate Raduta Jeana
si Raduta Alina Ioana, pe care se afla amplasata o anexa cu regim de inaltime parter;
- La Vest strada Luminii, infundata.

2.5.3. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

Terenul studiat este partial construit, fiind ocupat pe latura de est cu locuinta P+1 a
coproprietarului Munteanu Marian. Terenul are categoria de folosinta astfel:
Curti constructii pentru suprafata de 360,00 mp, si
Faneata pentru suprafata de 479,00 mp.


Memoriu de Urbanism
7
2.5.4. Principalele disfunctionalitati

In conformitate cu prevederile RLU ale PUG Campina, art. 4, se considera construibile
parcelele care au suprafata de minim 200 mp si 12,0 m front la strada in cazul regimului
de construire discontinuu, iar adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel putin egala cu
latimea acesteia. Din aceste considerente, avand in vedere ca se doreste amplasarea
unei a doua locuinte izolate, individuale pe acest teren, avand deschiderea de 10,07 m la
strada Luminii, parcela este considerata neconstruibila.

2.6. ECHIPARE EDILITARA EXISTENTA
2.6.1. Stadiul echiparii edilitare ale zonei in corelare cu infrastructura localitatii (debite si
retele de si distributie de apa potabila, retele de canalizare, retele de distributie
energie electrica, retele de telecomunicatie, surse si retele de alimentare cu
caldura, posibilitati de alimentare cu gaze naturale, dupa caz)

Din punct de vedere al viabilizarii terenului in studiu, principalele caracteristici de
infrastructura existenta sunt:

ALIMENTAREA CU APA
Reteaua de apa existenta in zona se afla pe strada Luminii. Exista deja bransament
de apa realizat pentru locuinta apartinand coproprietarului Munteanu Marian,
situata pe amplasament.

RETELE DE CANALIZARE
Pentru locuintele deja executate in zona deversarea apelor uzate si a celor pluviale
se realizeaza in retaua de canalizare exitenta pe Bdul Carol I. Pe strada Luminii nu
exista retea de canalizare. Pe terenul in studiu se afla realizata o fosa septica care
deserveste locuinta existenta.

RETELE DE ENERGIE ELECTRICA
Reteaua de alimentare cu energie electrica existenta in zona se afla amplasata pe
strada Luminii, pozata aerian, pe stalpi din prefabricati b.a. Pentru locuinta existenta
pe teren se afla realizat bransament electric.

RETELE DE GAZE
Si in cazul alimentarii cu gaze, retelele existente de joasa presiune se afla pe strada
Luminii, alimentand locuintele deja edificate. Retelele existente asigura si
alimentarea cu gaz pentru asigurarea incalzirii cu CT individuale pentru fiecare
proprietar in parte.

RETELE DE TELECOMUNICATII
Acestea sunt amplasate pe stalpii Electrica existenti pe strada Luminii.
Memoriu de Urbanism
8
GOSPODRIE COMUNAL
Deeurile menajere ce nu pot fi distruse n gospodriile populaiei sunt colectate i
transportate direct la Rampa Bneti, pe teritoriul municipiului Cmpina nu exist
platforme de colectare a deeurilor menajere.

2.6.2. Principalele disfunctionalitati

Lipsa unor utilitati pozate pe strada Luminii conduce la realizarea unor solutii bazate pe
servituti constituite pe fondurile de proprietate cu acces la Bdul Carol I.
Pentru amplasamentul propus exista capacitatea de extindere si de preluare a retelelor
existente limitrof acestuia.

2.7. PROBLEME DE MEDIU SITUATIE EXISTENTA

2.7.1. Relatia cadru natural cadru construit

Terenul in studiu se afla amplasat pe platoul Campinita Muscel, zona teraselor superioare
facand parte din categoria terenurilor bune pentru a fi construite, cu minime precauii i
amenajri (conform studiilor geo, care se vor ntocmi pentru fiecare amplasament n
parte). Terenul de fundare, n zon, este n general stabil, dar nu reprezint un criteriu pe
baza cruia s se poat face recomandri cu privire la regimul de nlime al cldirilor (care
se vor executa).
Nu exista nicio sursa de risc tehnologic, antropic sau natural in vecinatatea terenului
studiat.

2.7.2. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

In PUG Campina, pentru amplsamentul studiat, nu sunt inscrise nicun obiectiv in lista
monumentelor istorice, de arhitectura sau monumente ale naturii.
In vecinatate, pe Bdul Carol I se afla amplsata Casa Iulia Hasdeu si zona de protectie a
acesteia, dar care nu afecteaza terenul in studiu.

2.7.3. Principalele disfunctionalitati

Afluenta de populatie in arealul de dezvoltare definit anterior reprezinta pentru Campina
atat un avantaj cat si o problema.
Principalele probleme ce trebuie rezolvate, repetam, sunt cele legate de asigurarea unei
bune viabilizari a zonei prin realizarea unui sistem de utilitati urbane la standardele actuale
si a unei bune accesibilitati prin rezervarea unor culoare de teren ce permit realizarea unor
drumuri cu prospecte clar definite.
Disfuncionaliti:Memoriu de Urbanism
9
Existenta unor zone destinate dezvoltrii de locuine, slab construite i cu
disfuncionaliti din punct de vedere al sistemului de circulaii local.
Potenial de dezvoltare:
Situarea ntr-o zon cu climat favorabil pentru practicarea turismului de recreare
i agrement, a turismului de tranzit, a turismului itinerant cu valene culturale.
Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii edilitare.
Interesul investiional pentru dezvoltarea sectorului locuinelor, a activitilor
economice teriare i productive i a unor structuri turistice.
Existenta resurselor turistice: resurse ale cadrului natural (relieful, vegetaia),
resurse culturale (monumente de interes naional i local).

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI
2.8.1. Puncte de vedere ale populatiei si ale administratiei publice privind politicile proprii
de dezvoltare urbanistica a zonei

Asa cum a fost definit si prin strategia de dezvoltare a municipiului Campina, document ce a
stat la baza elaborarii noului PUG al localitatii, zona din care face parte terenul studiat,
reprezinta un areal de dezvoltare foarte important pentru localitate.
Obiectivele strategice se structureaza pe cele trei domenii principale infrastuctura si
mediul, economia si administratia avand perfecta relevanta pentru zona studiata.

2.8.2. Punct de vedere al elaboratorului privind solicitarile beneficiarului si modul in care
se vor solutiona in cadrul PUZ

Tema de proiectare ce sta la baza elaborarii prezentului plan urbanistic urmareste, in fapt,
obiectivele generale ale zonei de dezvoltare din care face parte.
In acest fel vor exista si o serie de interpretari mai elastice asupra conditiilor de
construibilitate a parcelelor propuse.

3 3. . P PR RO OP PU UN NE ER RI I D DE E D DE EZ ZV VO OL LT TA AR RE E U UR RB BA AN NI IS ST TI IC CA A

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILORJUSTIFICAREA REGLEMENTARILOR URBANISTICE
PROPUSE
Studiile de fundamentare propuse pentru PUZ pentru modificare conditii de
construibilitate pentru ansamblu residential sunt:
- Ridicarea topografica realizata de SC Arhicad Geotop, realizat la scara 1/500, in care
s-au completat vecinatatile amplsamentului cu constructiile riverane, cu drumurile
de acces;
- Studiu geotehnic realizat de SC Pazygeo Proiect SRL Ploiesti.
Datele tehnice din studiul pentru amplasamentul studiat sunt urmatoarele:
- zona seismica B, avand coeficientul a
g
=0,32 g si perioada de colt Tc =1,
sec.Memoriu de Urbanism
10
- adancimea maxima de inghet 0,8 0,9 m
- vanturi dominante: directia E - V , intensitatea medie a vantului 1,4 2,4
m/s
- zapada: zona B
- ape subterane: 5,0 m
- teren plat , usor inclinat
- nu s-au intalnit situatii si fenomene geologice speciale care sa puna in
pericol stabilitatea constructiilor
- argilele si pietrisurilor cu bolovanis si liant nisipos argilos prezente in
amplasament sunt bune pentru fundare conform prevederilor STAS
3300/2-85.

3.2. PREVEDERI ALE PUG PREVEDERI CARE INFLUENTEAZA DOCUMENTATIA PROPUSA

Teritoriul studiat face parte din UTR L 2a.
Conform PUG Campina reglemetarile urbanistice sunt:
- Destinatia zonei zona pentru locuinte individuale si colective mici situate in zone
dens construite;
- POT procentul de ocupare a terenului 50%;
- CUT coeficientul de utilizare a terenului 1,5;
- Regim de inaltime maxim P+2.
In zona sunt prevazute o serie de servituti de acces, dar care nu afecteaza amplasamentul.
Localizarea terenului se afla in cartier Campinita, pe strada Luminii nr 30A.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL RELATIONAREA CU FORMELE DE RELIEF,
PREZENTA OGLINZILOR DE APA SAU ALE SPATIILOR VERZI, CONSTRUIBILITATEA SI
CONDITIILE DE FUNDARE ALE TERENULUI, ADAPTAREA LA CONDITIILE DE CLIMA,
VALORIFICAREA UNOR POTENTIALE CU CARACTER DEOSEBIT, DUPA CAZ

Avand in vedere caracteristicile geomorfologice ale terenului, nu exista prevderi sau
conditionari asupra modului de valorificare a cadrului natural.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI
3.4.1.1. Organizarea circulatiei si a transportului in comun modernizarea si
completarea tramei stradale, asigurarea locurilor de parcare, garare,
ampalsare statii de transport in comun, amenajarea unor intersectii,
optimizare si fluentizare trafic

Asigurarea accesului la teren se realizeaza direct din strada Luminii.

3.5. ZONIFICARE FUNCTIONALA REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI
URBANISTICI
Memoriu de Urbanism
11
Din punct de vedere al reglementarilor urbanistice se propun urmatoarele:
- Mentinerea zonarii functionale, si anume zona pentru locuinte individuale si
colective mici situate in zone dens construite;
- Mentinerea indicatorilor existenti, si anume POT 50%, CUT 1,5, Hmax P+2;
- Evaluarea declararii parcelei ca fiind construibila pentru regimul de construire
discontinuu avand un front de minim 10 m la aliniament.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE
3.6.1.1. Alimentare cu apa - PROPUNERI

Pentru asigurarea alimentarii cu apa s-a propus realizarea unei bransament la reteaua de
apa existenta , urmarindu-se obtinerea unui debit zilnic max Qmax = 0,73 mc/zi/unitate
locativa.
Bransamentul de apa se va realiza din polietilena PEHD, caminul de canalizare urmand a se
amplasa pana la o distanta de maxim 1,o m in interiorul incintei.

3.6.1.2. Canalizare - PROPUNERI

Canalizarea menajera se va asigura prin realizarea unui racord la fosa septica existenta
amplasata pe terenul studiat (si care se va situa intre cele doua corpuri de cladiri,
deservindu-le pe amandoua). Acesta va asigura preluarea/evacuarea unui debit zilnic
maxim Qmax =0,58 mc/zi/unitate locativa.

3.6.1.3. Alimentare cu energie electrica - PROPUNERI

Pentru asigurarea necesarului de energie electrica se propune extinderea retelei existente
de 2x 6KW din nordul amplasamentului, iar racordarea individuala se va realiza prin
bransament, la faza de autorizarea constructiilor.

3.6.1.4. Telecomunicatii - PROPUNERI

Racordarea la retelele de telecomunicatii se pot asigura prin bransare la retelele pozate pe
stalpii aferenti retelelor de alimentare cu energie electrica.
In cazul operatorilor de CaTV exista posibilitatea asigurarii serviciilor pe baza amplasarii in
mod izolat a dispozitivelor individuale pentru fiecare constructie in parte, amplasarea
acestora fiind interzisa pe fatada orientata catre drumul de acces.

3.6.1.5. Alimentare cu gaze naturale - PROPUNERI

Racordarea la conducta de gaze se va face din conducta de medie presiune PM 4
existenta in nordul amplasamentului.
Constructia propusa va fi prevazuta cu centrala termica proprie pe gaze, drept pentru care
se va prevede un bransament individual la faza urmatoare de construire.Memoriu de Urbanism
12

3.6.1.6. Gospodaria comunala - PROPUNERI

Evacuarea deseurilor menajere se va realiza in baza contractelor individuale incheiate de
proprietar cu operatorul local de salubritate, in baza regulamentului local aprobat.
Pentru accesul autovehicolelor speciale s-a prevazut prospectul de strada corespunzator
gabaritului acestora.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI - PROPUNERI

Avand in vedere caracteristicile amplasamentului, nu exista prevederi speciale pentru
asigurarea protectiei mediului.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA PROPUSE

3.8.1.1. Identificarea tipului de proprietate
Nu exista obiective de utlitate publica propuse prin noua documentatie de urbanism.

4 4. . C CO ON NC CL LU UZ ZI II I M MA AS SU UR RI I I IN N C CO ON NT TI IN NU UA AR RE E

4.1. INSCRIEREA AMENAJARII IN PREVEDERILE PUG, APRECIERI ASUPRA
INTEVENTIILOR SI RESTRICTIILOR

Situatii similare exista pentru intregul areal de dezvoltare al municipiului Campina in zona
platou Campinita Muscel.
Se propune reevaluarea RLU aferent PUG, daca este cazul sa se revizuiasca conditiile de
construibilitate a parcelelor cu destinatie exclusiv de locuit, pentru a nu se mai promova
PUZ individuale.

4.2. PRIORITATI DE INTERVENTIE
4.2.1. Adancirea studiilor pe anumite amplasamente

Ulterior adoptarii PUZ pentru modificare conditii de construibilitate pentru ansamblu
residential se va trece la etapa de elaborare a proiectului tehnic pentru realizarea locuintei
care a determinat elaborarea documentatiei de urbanism prezente.


Intocmit,
Arh. Simona Munteanu