Sunteți pe pagina 1din 10

PROCESE PATOLOGICE DE BAZA

CUTANEO-MUCOASE
P
r
o
c
e
s
e
p
a
t
o
l
o
g
i
c
e
e
p
i
d
e
r
m
ic
e
1
1-
cre~
tere
a

Pertur
bari
ale
difere
.ntierii
celule
for
epide
rmice
P
er
tu
rb
ar
i
de
exudat
seros
din denn
duce Ia
o
cavitate;
celulele
raman
metaboli
c active
catva
timp ,
apoi se
produce
degener
area
celulei
moartea
ei; ex.
Qemfigu
s vulgar
spongio
za: este
o
pierdere
secunda
ra a
coeziuni
i dintre
celulele
epidenni
ce,
datorata
unui
influx de
exudat
seros
din
derm, in
compartime
ntul
intercelular
din
epiderm;
celulele
raman in
contact
unele cu
altele
numai Ia
nivelul
desmo
somilor
~i
vezicula spongiforma se produce
celulelor
individuale;
rezulta
microcavitati;
ex.
eczema.
1
2.
3.
4.
pustula
spongifonna: migrarea de leucocite
T
n
epiderm duce Ia
separarea
celulelor
epidermice ~i
distructia
ulterioara; ex.
psoriazis
Perturbari ale coeziunii dermo-epidermice
1 Flictenizarea epidermolitica: se produce prin citoliza celulelor bazale;
ex. epidecrnoliza buloasa simpla
2 Flictenizarea jonctionala: formarea de despicaturi in lamina Iucida,
acompaniata de un influx de exudat seros din vasele dermice; ex.
pemfigoid bulos Flictenizarea dermolitica: o separare dermo-epidermica
sub lamina densa; ex. epidermoliza bufoasa recesiva, dermatita
herpetiforma, porfiria cutanata tardiva
Procese patologice in derm
Reactii inflamatorii
vasod
ilatatie

-
cre~terea
permeabilita
tii ~~ edem
infiltrat
celular:

acut:
polinuclea
re

cronic
nespecific:
limfocite,
histiocite

cronic
specific:
tuberculoz
a, lepra,
sifilis etc.
Hemoragi
e

P
r
o
c
e
s
e
p
a
t
ol
o
gi
c
e
in
hi
p
o
d
e
r
m

P
r
o
c
e
s
e
inflamatorii Necroza
Lipogranulom
Hiperplazie Atrofie
H
I
S
TOLOGIA
Sl
F
I
Z
IOPATO
LOGIA
LEZI
UNil
OR
CUT
ANA
TE
$
1
MUC
OAS
E
1. Procesele patologice de I a niv elul epid ermului:
a.


propr u: p
hiperacantoza hip ergran ulo za

atr ofi ckeratodermii

hipoacantoza
atrofia- lupus
eritematos
perturbari ale
keratinizarii :
hiperkeratoza
b.
1 parakeratoza - psoriazis
2 diskeratoza- boala Darier
cu Qarticiparea dermului:
1 flictenizarea: acantoliza, modificarea membranei bazale
2 veziculizarea: interstitiafa, parenchimatoasa
3 pustufizarea: primitiva, secundara
2
.

P
r
ocesele patologice de Ia nivelul
dermului
1. inflamatorii:
1 congestia:
activa, pasiva
2 edemul
3 infiltratut:
o
acut:
PN
o
subacut: PN macrofage
15
d
3. d
4. p
o
l
i
f
e
r
a
t
i
v
e

ut
o
x
ASPECTE CLINICE
A
LEZI U MU COA S
1
(macula sau
pm
ari
m
e,
forma,
aspectul marginilor
tale-
nevi
tari
plani
o
doband
ite -
melano
ze
-
s
e
c
u
ndare


a
c
r
op
ri
m
i
t
i
v
e

o
c
o
n
g
a
l
e
:
al
bi
ni
s
m
,
p
i
e
b
a
ld
is
m
0
ca~tigate:
v
i
tiligo
2
1 Macule rfi cial
Leziuni elementare solide
Thank you for evaluating
BCL easyConverter Desktop
This Word document was converted from PDF with an evaluation
version of BCL easyConverter Deskto software that only
converts the first 3 pages of your PDF!
"ctivate your software for less than #$%
htt:&&www!dfonline!com&easyconverter&
CT'L( Click on the link )elow to urchase

S-ar putea să vă placă și