Sunteți pe pagina 1din 9

INFRACTIUNI INFORMATICE

Computere, IT si Internet
Evolutia si necesitatea calculatorului in societate a dus si la diversificarea infractiunilor in
domeniul informatic, atat in Republica Moldova cat si in toate statele lumii.
Infractiunile informatice cele mai des intalnite sunt urmatoarele:
Furtul frauda informatica reprezinta intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date
sau de programe pentru calculator sau orice alta ingerinta intr-un tratament informatic care ii
influenteaza rezultatul, cauzand prin aceasta un prejudiciu economic sau material in intentia de a
obtine un avantaj economic nelegitim pt sine insusi sau pentru altul, sau cu intentia de a priva ilicit
pe aceasta persoana de patrimonial sau.
Falsul in informatica
Intrarea , alterarea , stergerea sau supraimprimarea de date sau de programe pentru calculator sau
orice alta ingerinta intr-un tratament informatic intr-o maniera sau in conditii care, conform
dreptului national, ar constitui infractiunea de falsificare sau daca ar fi fost comise cu privire la un
obiect traditional al acestui tip de infractiune.
Faptele care aduc prejudicii datelor sau programelor de pe calculator - Se refera la stergerea,
aducerea de daune, deteriorarea sau suprimarea fara drept de date sau programe pentru calculator.
Sabotajul informatic reprezinta intrarea , alterarea , stergerea sau suprimarea de date sau de
programe pentru calculator sau ingerinta in sisteme informatice in intentia de a impiedica
fuctionarea unui sistem informatic sau a unui sistem de telecomunicatii.
Spionajul informatic - Reprezinta activitatea de obtinere de date si informatii care constituie
secrete de fabricatie in scopul folosirii lor pentru obtinerea unui avantaj material ilicit. Reprezinta
totodata obtinerea prin mijloace nelegitime sau divulgarea , transferul sau folosirea fara drept sau
fara nici o alta justificare legala a unui secret comercial sau industrial in intentia de a cauza un
prejudiciu economic persoanei care detine dreptul asupra secretului sau de a obtine pentru sine sau
pentru altul avantaje economice ilicite.
Accesul neautorizat intr-o retea sau sistem informational - consta in accesul fara drept la un
sIstem sau o retea informatica prin violarea de securitate.
Interceptarea neautorizata de informatii
Reproducerea neautorizata de programe (soft) pentru calculatorul care este protejat de lege
Utilizarea neautorizata a unui calculator sau a unei retele informatice
Utilizarea neautorizata a unui program pentru calculator protejat de lege si care este reprodus fara
drept cu intentia de a obtine un avantaj economic ilicit pentru sine sau pentru altul.
Falsificarea instrumentelor de plata electronica
Falsificarea unui instrument de plata electronica se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si
interzicerea unor drepturi. Cu acceasi pedeapsa se sanctioneaza punerea in circulatie in orice mod, a
instrumentelor de plata electonica falsificate sau detinerea lor in vederea punerii in circulatie.
Pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi daca faptele prevazute mai
sus sunt savarsite de o persoana care , in virtutea atributiilor sale de seviciu:
realizeaza operatii tehnice necesare emiterii instrumentelor de plata electronica ori efectuari
de plati, decontari, tranzactii, transferuri de fonduri sau orice alte operatiuni financiare care
implica utilizarea instrumentelor de plata electronica sau
are acces la mecanismele de securitate implicate in emiterea sau utilizarea instrumentelor de
plata electronica;
are acces la datele de identificare sau la mecanismele de securitate implicate in efectuarea de
plati , decontari, tranzactii, a unui transfer de fonduri sau a orcarei operatiuni financiare.
Tentativa se pedepseste.
Detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica
Fabricarea ori detinerea de echipamente, hardware sau software , cu scopul de a servi la falsificarea
instrumentelor de plata electronica se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Falsul in declaratii in vederea emiterii sau utilizarii instrumentaelor de plata electronica
Declararea necorespunzatoare a adevarului , facut unei institutii bancare , de credit sau financiare,
sau orcarei alte persoane juridice autorizate sa emita instrumente de plata electronica, sau sa
efectueze plati, decontari, tranzactii, transferuri de fonduri sau orice alte operatiuni financiare care
implica utilizarea instrumentelor de plata electronica , pentru sine sau pentru altul, atunci cand,
potrivit legilor ori imprejurarilor, declaratia facuta seveste pentru emiterea sau utilizarea acelui
instrument, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
Hackerii sunt pasiona i ai informaticii, care au ca scop spargerea anumitor coduri, baze de date,
pagini web etc. Ei sunt considera i infractori, nmajoritatea statelor lumii.
intele obi nuite ale atacurilor hackerilor sunt sistemele importante, care au protec ii avansate i
con in informa ii strict secrete, cum ar fi bazele de date ale Pentagonului sau cele de la NASA.
Odat ob inute, aceste informatii sunt publicate pe tot Internet-ul, pentru a fi vizionate sau folosite
de c tmai multe persoane.
Hackerii amatori sunt cei care ataca tinte aleatoare, oriunde si oricand au aceasta ocazie. Crackeri
reprezinta o categorie de hackeri care sunt specializati nspargerea programelor shareware, sau
care necesit un anumit cod serial. Singurii care sunt prejudicia i de aceast categorie de hackeri
sunt cei care scriu i proiecteaz programele.
Mass E - Mail-eri sau spameri sunt acei hackeri care transmit cantit i enorme de e-mail (sau alt fel
de informa ii), con in ndoferte nesolicitate, sau informa ii aleatoare, transmise nscopul de a bloca
anumite servere.
Spamerii, prin atacurile lor prejudiciaz cu sute de milione de dolari serverelor int . Tot odat sunt
afecta i i utilizatorii serverelor respective, traficul fiind complet blocat, trimiterea sau primirea
mesajele sau utilizarea altor servicii asem n toare fiind imposibil .
Cod Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002
Articolul 259. Accesul ilegal la informa ia computerizat
(1) Accesul ilegal la informa ia computerizat , adic la informa ia din calculatoare, de pe supor ii
materiali de informa ie, din sistemul sau re eaua informatic , al unei persoane care nu este autorizat
ntemeiul legii sau al unui contract, dep e te limitele autoriz rii ori nu are permisiunea persoanei
competente s foloseasc , s administreze sau s controleze un sistem informatic ori s desf oare
cercet ri tiin ifice sau s efectueze orice alt opera iune ntr-un sistem informatic, dac este nso it
de distrugerea, deteriorarea, modificarea, blocarea sau copierea informa iei, de dereglarea
func ion rii calculatoarelor, a sistemului sau a re elei informatice i dac a cauzat daune npropor ii
mari,
se pedepse te cu amend nm rime de la 200 la 500 unit i conven ionale sau cu munc
neremunerat nfolosul comunit ii de la 150 la 200 de ore, sau cu nchisoare de p n la 2 ani, cu
amend , aplicat persoanei juridice, nm rime de la 1000 la 3000 unit i conven ionale cu privarea
de dreptul de a exercita o anumit activitate.
(2) Aceea i ac iune s v r it :
b) de dou sau mai multe persoane;
c) cu violarea sistemelor de protec ie;
d) cu conectarea la canalele de telecomunica ii;
e) cu folosirea unor mijloace tehnice speciale;
f) cu utilizarea ilegal a calculatorului, sistemului sau re elei informatice, nscopul s v r irii uneia
dintre infrac iunile prev zute la alin.(1), la art.260
1
-260
3
, 260
5
i 260
6
;
g) nprivin a informa iei protejat de lege;
h) npropor ii deosebit de mari
se pedepse te cu amend n m rime de la 500 la 1000 unit i conven ionale sau cu munc
neremunerat nfolosul comunit ii de la 180 la 240 de ore, sau cu nchisoare de p n la 3 ani, iar
persoana juridic se pedepse te cu amend nm rime de la 3000 la 6000 unit i conven ionale cu
privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 260. Producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegal la dispozi ie a mijloacelor
tehnice sau produselor program
Producerea, importul, comercializarea sau punerea la dispozi ie, sub orice alt form , nmod ilegal,
a mijloacelor tehnice sau produselor program, concepute sau adaptate, n scopul s v r irii uneia
dintre infrac iunile prev zute la art.237, 259, 260
1
-260
3
, 260
5
i 260
6
se pedepse te cu amend nm rime de la 500 la 1000 unit i conven ionale sau cu nchisoare de la 2
la 5 ani, cu amend , aplicat persoanei juridice, nm rime de la 3000 la 6000 unit i conven ionale
cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii.
Articolul 260
1
. Interceptarea ilegal a unei transmisii de date informatice
Interceptarea ilegal a unei transmisii de date informatice (inclusiv a unei emisii electronice) care nu
s nt publice i care s nt destinate unui sistem informatic, provin dintr-un asemenea sistem sau se
efectueaz ncadrul unui sistem informatic
se pedepse te cu amend nm rime de la 500 la 1000 unit i conven ionale sau cu nchisoare de la 2
la 5 ani, cu amend , aplicat persoanei juridice, nm rime de la 3000 la 6000 unit i conven ionale
cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii.
Articolul 260
2
. Alterarea integrit ii datelor informatice inute ntr-un sistem informatic
Modificarea, tergerea sau deteriorarea inten ionat a datelor informatice inute ntr-un sistem
informatic ori restric ionarea ilegal a accesului la aceste date, transferul neautorizat de date
informatice dintr-un sistem informatic, dintr-un mijloc de stocare, dob ndirea, comercializarea sau
punerea la dispozi ie, sub orice form , a datelor informatice cu acces limitat, dac aceste ac iuni au
cauzat daune npropor ii mari,
se pedepsesc cu amend nm rime de la 500 la 1000 unit i conven ionale sau cu nchisoare de la 2
la 5 ani.
Articolul 260
3
. Perturbarea func ion rii sistemului informatic
(1) Perturbarea func ion rii unui sistem informatic prin introducerea, transmiterea, modificarea,
tergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restric ionarea accesului la aceste date, dac
aceste ac iuni au cauzat daune npropor ii mari,
se pedepse te cu amend n m rime de la 700 la 1000 unit i conven ionale sau cu munc
neremunerat nfolosul comunit ii de la 150 la 200 de ore, sau cu nchisoare de la 2 la 5 ani, cu
amend , aplicat persoanei juridice, nm rime de la 3000 la 6000 unit i conven ionale cu privarea
de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii.
(2) Aceea i ac iune:
a) s v r it din interes material;
b) s v r it de dou sau mai multe persoane;
c) s v r it de un grup criminal organizat sau de o organiza ie criminal ;
d) care a cauzat daune npropor ii deosebit de mari
se pedepse te cu amend nm rime de la 700 la 1000 unit i conven ionale sau cu nchisoare de la 3
la 7 ani, cu amend , aplicat persoanei juridice, nm rime de la 3000 la 6000 unit i conven ionale
sau cu lichidarea ntreprinderii.
Articolul 260
4
. Producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegal la dispozi ie a parolelor,
codurilor de acces sau a datelor similare
(1) Producerea, importul, comercializarea sau punerea la dispozi ie, sub orice alt form , nmod
ilegal, a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date similare care permit accesul total sau par ial
la un sistem informatic nscopul s v r irii uneia dintre infrac iunile prev zute la art.237, 259, 260
1
-
260
3
, 260
5
i 260
6
, dac aceste ac iuni au cauzat daune npropor ii mari,
se pedepsesc cu amend nm rime de la 500 la 1000 unit i conven ionale sau cu nchisoare de la 2
la 5 ani, cu amend , aplicat persoanei juridice, nm rime de la 1000 la 3000 unit i conven ionale
cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate.
(2) Acelea i ac iuni:
a) s v r ite din interes material;
b) s v r ite de dou sau mai multe persoane;
c) s v r ite de un grup criminal organizat sau de o organiza ie criminal ;
d) care au cauzat daune npropor ii deosebit de mari
se pedepsesc cu amend nm rime de la 1000 la 1500 unit i conven ionale sau cu nchisoare de la
3 la 7 ani, cu amend , aplicat persoanei juridice, n m rime de la 3000 la 6000 unit i
conven ionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea
ntreprinderii.
Articolul 260
5
. Falsul informatic
Introducerea, modificarea sau tergerea ilegal a datelor informatice ori restric ionarea ilegal a
accesului la aceste date, rezult nddate necorespunz toare adev rului, nscopul de a fi utilizate n
vederea producerii unei consecin e juridice
se pedepsesc cu amend nm rime de la 1000 la 1500 unit i conven ionale sau cu nchisoare de la
2 la 5 ani.
Articolul 260
6
. Frauda informatic
(1) Introducerea, modificarea sau tergerea datelor informatice, restric ionarea accesului la aceste
date ori mpiedicarea norice mod a func ion rii unui sistem informatic, nscopul de a ob ine un
beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dac aceste ac iuni au cauzat daune npropor ii mari,
se pedepsesc cu amend nm rime de la 1000 la 1500 unit i conven ionale sau cu munc
neremunerat nfolosul comunit ii de la 150 la 200 de ore, sau cu nchisoare de la 2 la 5 ani.
(2) Acelea i ac iuni:
a) s v r ite de un grup criminal organizat sau de o organiza ie criminal ;
b) care au cauzat daune npropor ii deosebit de mari
se pedepsesc cu nchisoare de la 4 la 9 ani.
Articolul 261. nc lcarea regulilor de securitate a sistemului informatic
nc lcarea regulilor de colectare, prelucrare, p strare, difuzare, repartizare a informa iei ori a
regulilor de protec ie a sistemului informatic, prev zute nconformitate cu statutul informa iei sau
gradul ei de protec ie, dac aceast ac iune a contribuit la nsu irea, denaturarea sau la distrugerea
informa iei ori a provocat alte urm ri grave,
se pedepse te cu amend nm rime de p n la 400 unit i conven ionale sau cu munc neremunerat
nfolosul comunit ii de la 200 la 240 de ore, sau cu nchisoare de p n la 2 ani, ntoate cazurile cu
(sau f r ) privarea de dreptul de a ocupa anumite func ii sau de a exercita o anumit activitate pe un
termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepse te cu amend nm rime de la 1000 la 3000
unit i conven ionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate.
Articolul 261
1
. Accesul neautorizat la re elele i serviciile de telecomunica ii
(1) Accesul neautorizat la re elele i/sau serviciile de telecomunica ii cu utilizarea re elelor i/sau
serviciilor de telecomunica ii ale altor operatori, dac acesta a cauzat daune npropor ii mari,
se pedepse te cu amend n m rime de la 500 la 1000 unit i conven ionale sau cu nchisoare de
p n la 1 an, iar persoana juridic se pedepse te cu amend nm rime de la 1000 la 3000 unit i
conven ionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate.
(2) Aceea i ac iune:
b) s v r it de dou sau mai multe persoane;
c) s v r it cu violarea sistemelor de protec ie;
d) s v r it cu folosirea mijloacelor tehnice speciale;
e) care a cauzat daune npropor ii deosebit de mari
se pedepse te cu amend nm rime de la 1000 la 3000 unit i conven ionale sau cu nchisoare de
p n la 5 ani, iar persoana juridic se pedepse te cu amend n m rime de la 3000 la 6000 unit i
conven ionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate.
Codul Contraven ional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008
Articolul 246. Furnizarea neautorizat a re elelor sau a serviciilor de comunica ii electronice, de
comunica ii po tale sau de tehnologie a informa iei
(1) Furnizarea neautorizat a re elelor sau a serviciilor de comunica ii electronice
se sanc ioneaz cu amend de la 50 la 100 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 200 la 300 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
(2) Furnizarea re elelor sau a serviciilor de comunica ii electronice ntr-o perioad ncare dreptul de
furnizare a acestor re ele sau servicii a fost suspendat sau retras
se sanc ioneaz cu amend de la 100 la 150 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 300 la 500 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
(3) Furnizarea neautorizat a serviciilor de comunica ii po tale
se sanc ioneaz cu amend de la 10 la 20 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 50 la 100 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
(4) Furnizarea serviciilor de comunica ii po tale ntr-o perioad ncare dreptul de furnizare a acestor
servicii a fost suspendat sau retras
se sanc ioneaz cu amend de la 100 la 200 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
(5) Furnizarea neautorizat a serviciilor de tehnologie a informa iei
se sanc ioneaz cu amend de la 50 la 100 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 200 la 300 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
(6) Furnizarea serviciilor de tehnologie a informa iei ntr-o perioad ncare dreptul de furnizare a
acestor servicii a fost suspendat sau retras
se sanc ioneaz cu amend de la 100 la 150 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 300 la 500 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
Articolul 247. Nerespectarea condi iilor de autorizare general
(1) Nerespectarea condi iilor de autorizare general de c tre furnizorii de re ele sau de servicii de
comunica ii electronice, po tale sau de tehnologie a informa iei
se sanc ioneaz cu avertisment sau cu amend de la 50 la 100 de unit i conven ionale aplicat
persoanei fizice, cu amend de la 200 la 400 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
(2) Nerespectarea prescrip iei privind remedierea nc lc rii obliga iilor stabilite ncondi iile de
autorizare general
se sanc ioneaz cu amend de la 75 la 120 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 400 la 500 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice cu privarea, nambele
cazuri, de dreptul de furnizare a re elelor sau serviciilor de comunica ii electronice, de comunica ii
po tale sau de tehnologie a informa iei pe un termen de la 6 luni la un an.
Articolul 248. Utilizarea f r licen i f r permis tehnic a canalelor, a frecven elor radio, a
resurselor de numerotare
(1) Utilizarea f r licen i f r permis tehnic a canalelor, a frecven elor radio
se sanc ioneaz cu amend de la 100 la 150 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 400 la 500 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
(2) Utilizarea f r licen a resurselor de numerotare nscopul furniz rii re elelor i/sau serviciilor
de comunica ii electronice
se sanc ioneaz cu amend de la 100 la 150 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 400 la 500 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
Articolul 249. Nerespectarea condi iilor prev zute nlicen ele de utilizare a canalelor, a frecven elor
radio, a resurselor de numerotare
(1) Nerespectarea condi iilor prev zute nlicen ele de utilizare a canalelor, a frecven elor radio, a
resurselor de numerotare
se sanc ioneaz cu avertisment sau cu amend de la 50 la 100 de unit i conven ionale aplicat
persoanei fizice, cu amend de la 200 la 400 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
(2) Nerespectarea prescrip iei privind remedierea nc lc rii obliga iilor stabilite ncondi iile licen ei
se sanc ioneaz cu amend de la 70 la 120 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 180 la 350 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice cu privarea de dreptul
de utilizare a canalelor, a frecven elor radio, a resurselor de numerotare pe un termen de la 6 luni la
un an.
Articolul 250. Nerespectarea reglement rilor i a normelor tehnice din domeniul comunica iilor
electronice, po tale i al tehnologiei informa iei
(1) Nerespectarea reglement rilor i a normelor tehnice din domeniul comunica iilor electronice,
po tale sau al tehnologiei informa iei
se sanc ioneaz cu avertisment sau cu amend de la 50 la 70 de unit i conven ionale aplicat
persoanei fizice, cu amend de la 200 la 400 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
(2) Nerespectarea prescrip iei privind remedierea nc lc rii reglement rilor sau a normelor tehnice
se sanc ioneaz cu privarea de dreptul de utilizare a resurselor limitate i/sau de dreptul de furnizare
a re elelor sau a serviciilor pe un termen de la 6 luni la un an.
(3) Utilizarea sau conectarea la re elele de comunica ii electronice a echipamentelor, cablurilor sau
elementelor de re ea de comunica ii electronice sau po tale necertificate i nemarcate de organul
abilitat
se sanc ioneaz cu amend de la 50 la 100 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 200 la 400 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
(4) Instalarea sau utilizarea neautorizat a echipamentelor de radiocomunica ii de emisie n
mijloacele de transport
se sanc ioneaz cu amend de la 50 la 100 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 200 la 400 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
(5) Crearea i operarea neautorizat a mijloacelor de comunica ii electronice sau po tale susceptibile
s cauzeze prejudicii s n t ii oamenilor care locuiesc nzona lor de influen
se sanc ioneaz cu amend de la 50 la 100 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 200 la 400 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
(6) nc lcarea regulilor de protec ie a liniilor i instala iilor de comunica ii electronice
se sanc ioneaz cu amend de la 50 la 100 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 200 la 400 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
(7) Executarea lucr rilor de construc ie nzonele de protec ie a liniilor, cablurilor i instala iilor de
comunica ii electronice f r autoriza ia proprietarului acestor linii, cabluri i instala ii
se sanc ioneaz cu amend de la 10 la 100 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 50 la 300 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
(8) Instalarea sau utilizarea sta iilor de radiocomunica ii, inclusiv a antenelor de emisie, f r
coordonarea cu organul abilitat i f r ob inerea de la acesta a autoriza iei de utilizare
se sanc ioneaz cu amend de la 10 la 100 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 100 la 500 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
(9) Comercializarea echipamentelor, cablurilor, elementelor de re ea pentru necesit ile
comunica iilor electronice sau po tale necertificate i nemarcate
se sanc ioneaz cu amend de la 50 la 100 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 200 la 400 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
Articolul 251. nc lcarea normelor de emisie electromagnetic i de perturba ii industriale
admisibile pentru radiorecep ie, mpiedicarea recep ion rii programelor audiovizuale sau
func ion rii echipamentelor i liniilor de comunica ii electronice
(1) Producerea norice mod a perturba iilor prejudiciabile
se sanc ioneaz cu amend de la 20 la 70 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 40 la 200 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
(2) nc lcarea parametrilor tehnici de emisie autoriza i
se sanc ioneaz cu amend de la 10 la 100 de unit i conven ionale.
(3) Emisia inten ionat care produce perturba ii nocive altor mijloace tehnice de radiocomunica ii
se sanc ioneaz cu amend de la 20 la 500 de unit i conven ionale.
(4) mpiedicarea func ion rii echipamentelor i liniilor de comunica ii electronice
se sanc ioneaz cu avertisment sau cu amend de la 10 la 100 de unit i conven ionale.
(5) nc lcarea normelor de emisie electromagnetic i de perturba ii industriale admisibile pentru
radiorecep ie, mpiedicarea recep ion rii programelor audiovizuale sau func ion rii echipamentelor
i liniilor de telecomunica ii
se sanc ioneaz cu avertisment sau cu amend de la 10 la 500 de unit i conven ionale.
Articolul 252. Conectarea neautorizat sau admiterea conect rii neautorizate la re elele de
comunica ii electronice
Conectarea neautorizat sau admiterea conect rii neautorizate a echipamentelor terminale sau a altor
mijloace de comunica ii electronice la re elele de comunica ii electronice, inclusiv la liniile de
abonat,
se sanc ioneaz cu amend de la 10 la 150 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 400 la 500 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
Articolul 253. Refuzul ne ntemeiat al furnizorului autorizat de re ele sau de servicii de a conecta la
re ele sau la servicii un alt furnizor autorizat de re ele sau de servicii
Refuzul ne ntemeiat al unui furnizor autorizat de re ele sau de servicii de a conecta la re elele sau la
serviciile sale un alt furnizor autorizat de re ele sau de servicii
se sanc ioneaz cu amend de la 400 la 500 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
Articolul 254. Executarea lucr rilor ndomeniul comunica iilor electronice sau po tale f r acordul
proprietarului terenului sau al unui alt bun imobil ori nlipsa hot r rii judec tore ti privind
executarea acestor lucr ri
Executarea lucr rilor ndomeniul comunica iilor electronice sau po tale f r acordul proprietarului
terenului sau al unui alt bun imobil ori n lipsa hot r rii judec tore ti privind executarea acestor
lucr ri
se sanc ioneaz cu amend de la 100 la 150 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 400 la 500 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
Articolul 255. Deteriorarea inten ionat a liniilor, instala iilor, echipamentelor de comunica ii
electronice i po tale
Deteriorarea inten ionat a liniilor, instala iilor, echipamentelor de comunica ii electronice i po tale
se sanc ioneaz cu amend de la 40 la 150 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 50 la 500 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
Articolul 256. Francarea trimiterilor po tale cu m rci po tale utilizate sau neautorizate
Francarea trimiterilor po tale cu m rci po tale utilizate sau neautorizate de Ministerul Tehnologiilor
Informa ionale i Comunica iilor
se sanc ioneaz cu amend de la 3 la 5 unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu amend de
la 10 la 50 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
Articolul 257. Confec ionarea pentru desfacere ori desfacerea cu bun tiin de m rci po tale false,
de cli ee ale ma inilor de francare sau de sigilii po tale
Confec ionarea pentru desfacere ori desfacerea cu bun tiin de m rci po tale false, de cli ee ale
ma inilor de francare sau de sigilii po tale
se sanc ioneaz cu amend de la 40 la 100 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 100 la 300 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
Articolul 258. Predarea spre expediere a obiectelor care prezint pericol sau a obiectelor cu caracter
obscen
Predarea spre expediere prin orice tip de trimitere po tal a obiectelor care, la manipulare sau la
transport, prezint pericol pentru s n tatea oamenilor, a obiectelor cu caracter obscen f r a declara
natura lor real
se sanc ioneaz cu amend de la 40 la 100 de unit i conven ionale.
Articolul 259. Refuzul ne ntemeiat de a furniza servicii publice ndomeniul comunica iilor
electronice, po tale i al tehnologiei informa iei
Refuzul ne ntemeiat de a furniza servicii publice ndomeniul comunica iilor electronice, po tale i
al tehnologiei informa iei
se sanc ioneaz cu amend de la 10 la 20 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 100 la 400 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
Articolul 260. Discriminarea la prestarea serviciilor publice ndomeniul comunica iilor electronice,
po tale i al tehnologiei informa iei
Discriminarea de orice natur a utilizatorului la prestarea serviciilor publice ndomeniul
comunica iilor electronice, po tale i al tehnologiei informa iei
se sanc ioneaz cu amend de la 50 la 100 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 200 la 400 de unit i conven ionale aplicat persoanei juridice.
Articolul 261. Proiectarea sau producerea f r scop de comercializare, de inerea sau utilizarea
ilegal a mijloacelor tehnice speciale pentru ob inerea ascuns a informa iei
(1) Proiectarea sau producerea f r scop de comercializare, de inerea sau utilizarea ilegal a
mijloacelor tehnice speciale pentru ob inerea ascuns a informa iei
se sanc ioneaz cu amend de la 30 la 50 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 100 la 200 de unit i conven ionale aplicat persoanei cu func ie de r spundere.
(2) Utilizarea nactivitatea particular de detectiv i de paz a mijloacelor tehnice speciale pentru
ob inerea ascuns a informa iei
se sanc ioneaz cu amend de la 40 la 50 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 150 la 300 de unit i conven ionale aplicat persoanei cu func ie de r spundere.
Articolul 262. nc lcarea regulilor de import, export, proiectare, producere i comercializare a
mijloacelor tehnice speciale pentru ob inerea ascuns a informa iei, nerespectarea altor condi ii de
licen iere
nc lcarea regulilor de import, export, proiectare, producere i comercializare a mijloacelor tehnice
speciale pentru ob inerea ascuns a informa iei, n cazul prezen ei licen ei, nerespectarea altor
condi ii de licen iere
se sanc ioneaz cu amend de la 30 la 50 de unit i conven ionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 80 la 150 de unit i conven ionale aplicat persoanei cu func ie de r spundere.