Sunteți pe pagina 1din 6

SEMNIFICAIA DERIVAIILOR

D I, aVL, V5, V6 sunt derivaii stngi i laterale (pentru dgn. blocului de ramur stng!"#$, in%arct miocardic lateral&
V', V( sunt derivaii anterioare i drepte (pentru dgn. blocului de ramur dreapt!"#D, )ipertro%ia de ventricul drept!*VD&
V+, V, sunt derivaii antero!septale (pentru dgn. in%arctului miocardic antero!septal&
aV- derivaie in%erioar
D II, D III, aV# derivaii .capcan/ (puin studiate&, posterioare sau dia%ragmatice
ECG IN TULBURARILE DE RITM
I. #I012L $I32$4L 35#14L
Definitie: ritmul cardiac determinat de pacemaker-ul dominant al inimii (nodul sinoatrial) se numeste ritm sinusal.
Criterii ECG in diagnostic a ritmului sinusal:
1. Unda P de origine sinusala in toate derivatiile
! axul undei P intre 0 si + 90 grade ;
! unde P pozitive in !!" !!!" a#$ si negative in a#%.
&. !ntervalul P-% constant" cu durata intre 0" 1& ' 0" &0 sec.
(. $recventa cardiaca intre )0 ' 100 c*min
+. !ntervale P-P (,recventa atriala) si %-% (,recventa ventriculara) egale si constante.
4. 4#I01IL6 $I32$4L6
'. 04*I74#DI4 $I32$4L4
Definitie: prezinta toate criteriile -./ ale ritmului sinusal normal" cu exceptia ,recventei cardiace care creste la 101 ' 1)0 c*min
(. "#4DI74#DI4 $I32$4L4
Definite: prezinta toate criteriile -./ ale ritmului sinusal normal" cu exceptia ,recventei cardiace care este su0 )0 c*min.
+. 4#I01I4 $I32$4L4
Definitie: prezinta toate criteriile -./ ale ritmului sinusal normal" cu exceptia 1
! $recventei cardiace" care este cuprinsa intre +2 ' 100 c*min
! .iclurilor P-P (%-%) care sunt inegale " neregulate" cu variatii ale duratei de 0"1) sec. sau mai mari.
Tipuri de aritmie sinusala:
a. 3ritmia sinusala respiratorie 1
- variatiile intervalelor P-P (%-%) sunt dependente de ,azele respiratiei1 in inspir se scurteaza iar in expir se alungesc.
0. 3ritmia sinusala nerespiratorie 1
- variatiile intervalelor P-P (%-%) sunt independente de ,azele respiratiei.

4 . 4#I01IL6 40#I4L6
Definitie: aparitia unui ,ocar ectopic in tesutul atrial situat in a,ara nodului sinusal.
'. 680#4$I$05L6L6 40#I4L6 (6$4&9
1. 3paritia premature in raport cu ritmul de 0aza a unei unde P4 pornite dintr-un ,ocar ectopic atrial.
! ' !
&. Unda P4 a -53 are o mor,ologie di,erita de undele P ale ritmului de 0aza 1
- cand ,ocarul ectopic este in apropierea nodului sinusal P4 va avea mor,ologie asemanatorae cu P sinusal ;
- cand ,ocarul ectopic e in apropierea nodului 3# activarea retrogradata atriala" ,ace ca P4 sa ,ie negative in !!" !!!" a#$ si
pozitiva in a#%
(. !ntervalul P4% al -53 este cel mai ,recvent egal cu cel al ritmului sinusal.
+. .omplexul 6%5 al -sa poate ,i1
- normal" in -53" cu conducere intraventriculara normala.
- largit" de,ormat in -53 cu conducere a0eranta ;
- a0sent in -53 0locate (7onctiunea 3# in perioada re,ractara)

(. 04*I74#DI4 :4#58I$0I74 40#I4L49

Definitie: de0ut si s,arsit 0rusc iar ,recventa cardiaca intre 1)0 ' &(0 * min
! Undele P4 cu mor,ologie di,erita ,ata de P sinusal ;
! Paroxismul consta in ) sau mai multe -53 succesive ;
! .iclurile P-P si %-% sunt regulate" cu durata identica ;
! $iecare unda P4 este urmata de un complex 6%5 normal sau largit (in conducerea intraventriculara a0eranta).
+. -L2006#2L 40#I4L9
Definitie: ,r. atriala regulata" cuprinsa intre &20 ' (20 c*min.
! Undele P sunt inlocuite cu undele $ in dinti de ,ierastrau" vizi0ile cel mai 0ine in !!" !!!" a#$ ;
! $recventa complexelor 6%5 depinde de gradul conducerii 3#1
8 in conducerea 3# 111 ,r. ventriculara este egala cu cea atriala ;
8 in conducerea 3# &11 " (11 sau +11 ,r. ventriculara este 9" 1*( si respectiv : din cea atriala.
! .omplexul 6%5 de aspect normal sau largit ;
! !n e,ort (stimulare simpato-adrenergica) scade gradul 0locului 3# producand o crestere in salt a ,r. ventriculare.
,. -I"#IL40I4 40#I4L49

Definitie: ,recventa atriala neregulata" cuprinsa intre +00 ' )00 c*min.
! 30senta undelor P" activitatea electrica atriala este complet dezorganizata ,iind reprezentata prin undele ;,< cu durata"
amplitudine si aspect total neregulate ;
! Undele ;,< sunt vizi0ile cel mai 0ine in #1 si #& ;
! .onducerea 3# nu poate ,i apreciata neexistand un raport ,ix intre undele ;,< si complexele 6%5 ;
! $recventa ventriculara e neregulata" intre 100 ' 1=0*min la pacientii netratati cu digitala ;
! ( !
! .omplexele 6%5 sunt de aspect normal sau largit.
III. 4#01IIL6 ;5370I534L6 9
Definitie: ,oarte ectopice la nivelul 7onctiunii 3# care pot genera impulsuri intermitente (extrasistole 7onctionale) sau
persistente (ritmuri 7onctionale).
1. %itmul nodal superior" in care unda P4 precede complexul 6%5 si intervalul P4-%4 este scurtat su0 0"10 secunde.
2. %itmul nodal mediu" in care unda P4 este a0senta" ,iind mascata de complexul 6%5.
3. %itmul nodal in,erior" in care unda P4 succede complexul 6%5 si se poate suprapune undei >" modi,icand-o.
04*I74#DI4 :4#58I$0I74 ;5370I534L49
Definitie: de0ut si s,arsit 0rusc" ritm regulat cu ,recventa cuprinsa intre 1)0 ' &(0 0atai*minut.
- sunt prezente criteriile -./ ale ritmului 7onctional.
IV. 4#I01IIL6 V630#I72L4#6 9
'. 680#4$I$05L6L6 V630#I72L4#6 (6$V&9

Definitie: aparitia prematura ,ata de ritmul de 0aza a unui complex 6%5 anormal ca ,orma si cu durata peste 0"10 secunde" care
nu este precedat de unda P.
! 3xul 6%5 al -5# este deviat de partea opusa sediului ,ocarului ectopic ;
! $aza terminala (segmentul 5> si unda >) in opozitie de ,aza cu de,lexiunea principala a complexului 6%5 ;
! >endinta de sistematizare su0 ,orma de 0igeminism (o sistola normala urmada de o -5#).

(. 04*I74#DI4 :4#58I$0I74 V630#I72L4#4
Definitie: o succesiune de peste ( -5# cu de0ut si s,arsit 0rusc" ritm regulat cu ,recventa cardiaca 1+0-&20*minut.
- .omplexe 6%5 largite si de,ormate cu modi,icari secundare de ,aza terminala si neprecedate de unde P.
+. -L2006#2L V630#I72L4#9
Definitie: traseu -./ cu aspect de cur0e sinusoidale (nu se distinge nici o portiune izoelectrica).
! %itm regulat cu ,recventa de 1=0 ' &20*min;
! Unde P neidenti,ica0ile.
,. -I"#IL40I4 V630#I72L4#49
Definitie: oscilatii ?aotice ale liniei izoelectrice cu amplitudine" mor,ologie si durata varia0ile.
- $recventa ventriculara intre 120 ' &20* minut
ECG IN TULBURARILE DE CONDUCERE
A. Blocurile atrio-vetriculare !AV"#
1. @locul 3# de grd. ! 1
! + !
! intervalul P-R !"2 secunde #
! toate undele P sunt urmate de comple$e%R&
&. @locul 3# de grd. !!1
a' ()* de grd. ++ tip + ,-o.it/ 1 sau cu perioade 0uciani-1enc2e.ac3':
- )lungirea progresiva a intervalului P-R pana cand o unda P este .locata. +ntervalul dintre doua unde P .locate se numeste
perioada 1enc2e.ac3.
.' ()* de grd. ++ tip ++ ,-o.it/ 2':
! 4nde P .locate intermitent" sistemati/at #
! +ntervalul P-R al undelor P conduse este normal si constant.

(. @locul 3# de grd. !!!1
! (locarea completa a conducerii )* ,nici un impuls atrial nu se transmite la ventriculi'.
! )ctivitatea atriala este independenta de cea ventriculara ,disociatie atrio-ventriculara'.
! -orfologia comple$elor %R& este determinata de sediul focarului ectopic: %R& normal ,focar supra- sau intra3isian' si
%R& largit ,focar infra3isian'.
B. Blocurile itravetriculare#
1. @locul complet de ramura stanga1
1. Durata %R& peste !"12 secunde.
2. )spect rsR5 sau R larg" crestat ,aspect de -' in derivatiile D+" a*0" *6 si *7.
! , !
3. )spect %& sau r& in *1 8 *3
9. -odificari secunadare de fa/a terminala:
: & 8 T si T negativ in *6" *7" a*0 si D+.
&. @locul complet de ramura dreapta1
1. Durata %R& peste !"12 secunde.
2. )spect rsR5 sau aspect de - al %R& in *1 si *2.
3. 4nda & larga si adanca in *6" *7" a*0" si D+.
9. -odificari secundare de fa/a terminala:
: &-T si T inversat in *1 8 *3
(. Aemi0locul anterior stang ,.locul fascicular antero-superior':
1. )$ul %R& deviat patologic la stanga 8 3! si 8 ;! grade
2. Durata %R& normala
+. Aemi0locul posterior stang ,.locul fascicular postero 8 inferior':
1. )$ul %R& deviat patologic la dreapta < 11! si < 1=! grade
! 5 !
2. Durata %R& normala
! 6 !