Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de nvmnt:LICEUL TEORETIC HENRI COANDA

Clasa I
Aria curricular : Om - Societate
Discilina : Religie- cultul ortodox
Numr de !re e stmn : "
Numr de stmni: #$
%r!&es!r :TURCU AURORA'ELENA
%LANI(ICARE CALENDARI)TIC* ORIENTATI+*
ANUL ,COLAR : -.""'-."-
ntocmit conform programei colare n vigoare, aprobat prin O.M. nr. 5229/01.09.2008
Uniti de
nvare
Obiective
de
referin
Coninuturile nvrii
Nr
.
or
e
Sptmn
a
Obervaii
!epre
cre
din
a
cre
"tin

"/"
Prima or de religie a
micului cretin
" )"
"/"0 1/"
Dumnezeu Prietenul
copiilor!
- )-')#
#/#0 1/1 Despre Sfnta Biseric* " )1
-/"001/1
Despre Semnul Sfintei
Cruci
" )$
Rugciunea #
cale pre
!umne$eu
"/#0
#/#01/1
Rugciunea n ia!a
cretinilor*
" )2
+ACAN3* -1/"./ -."" ' #./"./ -.""
"/#0
#/#01/1
Rugciunea la intrare n
clas
" )4
"/#0
#/#01/1
Rugciunea la ieire din
clas
" )5
"ecturi moral # religioase* " )6
%iu &rito'
(iul lui
!umne$eu
#/-7 1/-
Sfnta $ecioar %aria
%aica Domnului
" )".
1/"01/-
Sfntul &icolae
prietenul copiilor
" )""
"/-0
-/"0#/"0#/-
&aterea Domnului # prile'
de (ucurie pentru to!i
cretinii
" )"-
1/10$/"7
Colindele de Crciun #
lauda &aterii lui )isus*
" )"#
Recapitulare*sistematizare*
ealuare semestrial
" )"1
+ACAN3* DE IARN* -2/"-/-."" 8 "$/."/-."-
)E9E)TRUL II
"/-0 #/"
#/-
Copilria lui )isus "
)"
1
!umne$eu
ete )atl
notru cerec
"/"0 -/"0
#/"0
#/-
Dumnezeu a fcut cerul i
pmntul
-
)-')#
"/"0 -/"0
#/"0 #/-
Dumnezeu i#a fcut pe
ngeri
-
)1')$
"/"0
-/"0#/"0
#/-
Dumnezeu l#a fcut pe om - )2')4
*arile
"rbtori
cre"tine
"/-0
-/"0#/"0
#/-
Patimile Domnului * " )5
"/-0
-/"0#/"0
#/-
+nierea Domnului nostru
)isus ,ristos *
" )6
"/-0
-/"0#/"0
#/-
-,R)S./S 0 +&1)0.-
#.roparul +nierii *
" )".
"/#0#/#0$/"
Cum sr(torim Sfintele
Pati
" )""
ACTI+IT*3I
E:TRACURRICULARE
-/.1'2/.1/-."-
"
) "-
+ACAN3* DE %RI9*+AR* 4/.1/-."- 8 --/.1/-."-
!umne$eu "i
copiii
"/"7 "/#0
#/-0 1/"
Dumnezeu iu(ete copiii - )"#')"1
"/#0 1/"0
1/#
Copiii +l iu(esc pe
Dumnezeu*
" )"$
"/#0#/"01/"
0 1/#
Dumnezeu rspltete
faptele noastre
" )"2
"ecturi moral# religioase* " )"4
Sfinii'prieten
ii copiilor
1/"01/-
Sf2 Stelian prietenul
copiilor
" )"5
Recapitulare*
sistematizare* ealuare final
- )"6')-.
Cu ,ristos pe crrile
acan!ei!*
" ) -"
2
!ot
; "in orele aflate la #i$po%i&ia profe$or'l'i.
;; (ec&ia e$te c'prin$ n 'nitatea #e nv&are Sfinii' prietenii copiilor, #ar $e face n perioa#a
men&ionat.
Direct!r7 Res!nsa<il c!misie met!dic7
O=IECTI+E CADRU > O=IECTI+E DE RE(ERIN3* ' clasa I
+. CUNO,-).R., -U %U/%R., 0U% !U*N.1.U C, (UN!,*.N) ,0 *2N)U%R%%
-% !.S342R-%R%% O*U0U%
Obiective #e referin&)
(a $f*rit'l cla$ei + elevii vor fi capabili)
1.1 $ rec'noa$c pre%en&a l'i "'mne%e' n mpre,'rrile concrete ale vie&ii-
1.2 $ lc'noa$c pe +i$'$ .ri$to$ ca /i' al l'i "'mne%e'-
1.0 $ #e$crie mo#'ri #e manife$tare a i'birii #e "'mne%e'.
5. CUNO,-).R., -% (O0OS%R., ,!.C4,)3 , 0%*/,6U0U% !%N S(.R,
4,0OR%0OR R.0%7%O,S.
Obiective #e referin&)
(a $f*rit'l cla$ei + elevii vor fi capabili)
2.1 $ 'tili%e%e n mo# corect termenii religioi nv&a&i.
8. CUNO,-).R., 9N43:3)UR%0OR S(%N).% SCR%;)UR%' , )R,!%:%%0OR
R.0%7%O,S. -% , %S)OR%.% /%S.R%C%%
Obiective #e referin&)
(a $f*rit'l cla$ei + elevii vor fi capabili)
0.1 $ c'noa$c fapt'l c nv&t'rile cretine $e g$e$c n 1f*nta 1cript'r 23iblia4-
0.2 $ c'noa$c evenimente biblice referitoare la crea&ie, +i$'$ .ri$to$ i Maica "omn'l'i-
0.0 $ c'noa$c fapt'l c bi$erica repre%int loc'l #e r'gci'ne al cretinilor
<. (OR*,R., 4%R)U:%0OR CR.-)%N. -% CONSO0%!,R.,
CO*;OR),*.N)U0U% *OR,0-R.0%7%OS
Obiective #e referin&)
(a $f*rit'l cla$ei + elevii vor fi capabili)
5.1 $ i#entifice faptele b'ne i principalele calit&i ale 'n'i b'n cretin
5.2 $ rec'noa$c n faptele $fin&ilor, mo#ele #e comportament cretin-
5.0 $ re$pecte reg'lile #e comportament moral6religio$ n familie i n cla$-
5.5 $6i n$'ea$c mo#'ri #e manife$tare a cre#in&ei prin ge$t'ri lit'rgice.
=. .!UC,R., ,)%)U!%N%0OR !. ,CC.;),R.' 9N:.0.7.R. -% R.S;.C) (,:3
!. C.% !. ,0). CR.!%N:. -% CON4%N7.R%
Obiective #e referin&)
(a $f*rit'l cla$ei + elevii vor fi capabili)
5.1 $ $e implice n ac&i'ni com'ne c' prietenii i colegii.
3