Sunteți pe pagina 1din 2

CAMARASESCU CRISTIAN AN 3 ID - SEM 1 GR.

956
PROIECT EVALUARE SEMINAR TEHNICA PLATILOR
FINANCIARE INTERNATIONALE
AN 3 SEM I- ID
Crizele n sistemele finn!ire m"#erne$ Stn#r#%l %r$
1. Men iona i n ordinea importan ei cauzele care provoac crizele n sistemele financiare moderne:
Cauza Solu ie n vederea eliminrii sale
Dezechilibre in comertul international (state cu
balanta comerciala negativa pozitiva !
"egularizarea activitatilor de import#e$port de catre
organismele competente
"iscul de credit bancar (cresteri de rate mari! %mbunatatirea managamentului bancar in conte$tul
macroeconomic dat
Scaderea accentuata a preturilor in sistemul
imobiliar pe fondul recesiunii economice
&estionarea riscului sa fie inclusa in pretul
produselor si serviciilor bancare (pierderile sa fie
acoperite de banci!
'robleme macroeconomice ((ancile locale au
finan)at din imprumuturi e$terne n valuta datoria
interna in moneda na)ionala a statului resp*
care oferea dobanzi ridicate
+vitarea dezechilibrelor macroeconomice si
urmarirea unei pante de crestere prin reforme
sustenabile pentru tarile care inca nu au bine
strructurata economia
+conomie subterana ridicata (&recia! %nfiintarea C+"S ( Consiliul +uropean de "isc
Sistemic! pentru a colecta riscurile si vulnerabilitatile
la nivel micromacro in zona ,+
-. Care sunt dup prerea dumneavoastr principalele argumente pro i contra reintroducerii aurului ca
mi.loc de schimb:

/rgumente 'ro /rgumente Contra
'rotectie impotriva inflatiei pe termen foarte lung
Durabilitate /coperire slaba in fata cresterii preturilor pe termen
mediu sau scurt
/ctiv sigur de refugiu in perioade de stres pe piata
financiara
Creeaza un sistem al ratelor de schimb fi$e intre
monedele tarilor care folosesc etalonul aur
Divizibilitate pentru comerciabilitate Masa monetara ar fi redusa la aceasta resursa fizica
Control asupra imprumuturilor necontrolate Soma.ul cauzat de masa monetara insuficenta
0. Se spune c sistemul financiar#bancar interna ional beneficiaz de o serie de 1privilegii1 din partea
statului. +numera i i comenta i c2teva dintre aceste privilegii:
'rivilegii Comentarii
3aliment scazut 4u pot disparea tocmai din cauza spri.inului pe care
il primesc de la bancile centrale
Masa monetara reala este mai mica decat cea creata
virual
(anca imprumuta sume de bani multiplicate dramatic
fa)a de rezervele sale reale* obtinute prin atragerea
de bani in depozite
Contracte bancare stipulate avanta.os Clauze care permit bancilor sa modifice indici si
costurile unui credit
3avorizari de ordin fiscal * legislativ 'lata trimestriala a impozitelor comisioane
reglementate abuziv
4. O companie din Singapore (Im&"rt '%(er C"m&n() a importat produse din Marea Britanie n valoare de
)*+$+++ USD de la compania U, E-&"rt C"m&n( Lt# pltibil prin "r#in #e &lt. - la /+ #e zile #e l #t
emiterii sale la banca importatorului Allie# Iris0 'n1s &l!$ In#i!2i !%m r tre3%i s. rte !"n2in%t%l
"r#in%l%i #e &lt. n !est !z$
5. O companie din Singapore (Im&"rt '%(er C"m&n() a importat produse din Marea Britanie n valoare de
)*+$+++ USD la data de 34$+4$)+++ de la compania U, E-&"rt C"m&n( Lt#$ Plata se va face la vedere
printrun !e! la banca e!portatorului E-&"rt 'n1in5 C"m&n( &l! de ctre banca importatorului Allie#
Iris0 'n1s &l! din Singapore$ In#i!2i !%m r tre3%i s. rte !"n2in%t%l filei #e !e! n !est !z$
O3ie!ti6ele &e !re #"res! s le 6eti in 6e#ere7 !% !est &r"ie!t8
"nali#a critica personala$ a %etalonului aur& pentru e!ercitiile '(.
Pentru problemele 4 si 5$consultati C%rs%l 9 %Platile internationale&. Ma interesea#a sa scrieti ordinul
de plata si fila de cec$corecte$ cu datele fiecarei firme in parte$ asa cum reiese din cerinta si dupa
modelul pre#entat la curs.
DEADLINE %ltim%l seminr7 res&e!ti6- l%ni 34 in )+4:$In!r!re &e &ltf"rm$
Ma!im 5 pagini$ print.(la e!amen)
"+5678/"+
4. O companie din Singapore (Im&"rt '%(er C"m&n() a importat produse din Marea Britanie n valoare
de )*+$+++ USD de la compania U, E-&"rt C"m&n( Lt# pltibil prin "r#in #e &lt. - la /+ #e zile #e
l #t emiterii sale la banca importatorului Allie# Iris0 'n1s &l!$ In#i!2i !%m r tre3%i s. rte
!"n2in%t%l "r#in%l%i #e &lt. n !est !z$
ORDIN DE PLATA
PLATITI8 )*+$+++ USD
Pltit"r 8 Im&"rt '%(er C"m&n(
I#entifi!re &ltit"r ;!"nt 3n!r 7 i#entifi!re fis!l<
'n! &ltiti"r 8 Allie# Iris0 'n1s
'enefi!ir 8 U, E-&"rt C"m&n( Lt#
I#entifi!re 3enefi!ir ;!"nt 3n!r 7 i#entifi!re fis!l<
5. O companie din Singapore (Im&"rt '%(er C"m&n() a importat produse din Marea Britanie n valoare de
)*+$+++ USD la data de 34$+4$)+++ de la compania U, E-&"rt C"m&n( Lt#$ Plata se va face la vedere
printrun !e! la banca e!portatorului E-&"rt 'n1in5 C"m&n( &l! de ctre banca importatorului Allie#
Iris0 'n1s &l! din Singapore$ In#i!2i !%m r tre3%i s. rte !"n2in%t%l filei #e !e! n !est !z$
)*+),
-ssuing date . ('./'.0///
-ssuing place . Singapore
Pa1 to t2e order of 3, +!port )ompan1 4td. 5 05/ /// 3S6
t7ot2undredfit1t2ousand usdollars
B1 . "llied -ris2 Ban8s
Singapore -mporter signature . 999999999