Sunteți pe pagina 1din 6

ANALIZA COMPARATIV A DEZVOLTRII I

IMPLEMENTRII SISTEMELOR DE COMUNICAII


INTERVEHICULARE
THE COMPARATIVE ANALYS OF INTERVEHICULAR
COMMUNICATION SYSTEM DEVELOPMENT AND
IMPLEMENTATION
Autor: Dan Socea, M!a Po"
Anul V, Autovehicule Rutiere
Coordonator: S. L. dr.ing. Mariaiu Florin
Re#u$at
Consecinele grave i imediate ale accidentelor rutiere petrecute anual in
lume pe plan social i economic duc la necesitatea devolt!rii de noi sisteme de
siguran! activ! i pasiv! ale autovehiculelor. Conceptul de comunicaie
intervehicular! este un concept de a"ordare a siguranei tra#icului rutier relativ nou
pe plan mondial e#ectu$ndu%se un num!r cresc$nd de studii i cercet!ri pe aceast!
tem!.
Lucrarea &i propune a realia analia comparativ! a trei concepte de
comunicare intervehicular! propuse la ora actual! &n literatura de specialitate.
Abstract
The immediate and serioussnes consequences on social and economic
plans of road accidents that happened annualy in whole world necesitate the
developing of new active and passive autovehicle safety systems. The
intervehicular communication concept is a relatively new concept in the domain of
road safety, an increasing number of studies and researches appers in the last
times on this subject.
The present paper make the comparative analys of three intervehicular
communication concepts propose in scientific literature.
%& Intro'ucere
'nventarea autovehiculelor i devoltarea e(tensiv! a sistemelor de
drumuri i a in#rastructurii a#erente acesteia au o mare in#luen! &n
devoltarea continu! a societ!ii umane prin mai mult! li"ertate i mo"ilitate
de micare. )ar avanta*ele care deriv! din utiliarea ilnic! a autovehiculelor
sunt &n contradicie cu consecinele ce reult! din accidentele cauate de
tra#ic.
+n ilele noastre sigurana tra#icului a devenit o tem! important! ,at$t
din punct de vedere social c$t i din punct de vedere economic- care
preocup! la cel mai &nalt nivel autorit!ile ./0.
+n preent e(ist! dou! mari tendine propuse pentru devoltarea
sistemelor de siguran!:
- Sisteme de siguran pasiv , care reacionea! &n diverse situaii
periculoase pentru a a*uta o#erul s! le dep!easc! sau s! prote*ee
ocupanii &n ca de accident 1 e(. centurile de siguran!, air%"ag%uri,
sisteme de anti"locare a roilor la #r$nare A2S etc.-3
- Sisteme de siguran active , cu rol de a preveni coliiunea dintre
dou! vehicule 1 e(. ACC sistem de adaptare a distanei de mers &ntre
vehicule-.
4entru proiectarea i devoltarea sistemelor de siguran! activ! sunt
considerate dou! modalit!i .50, .60 :
- )evoltarea de sisteme autonome care s! colectee i s! analiee
in#ormaiile legate de mediul e(terior din *urul vehiculului ,"aate pe
sisteme radar, video camere, procesare de imagine etc.-3
- 4roiectarea i implementarea de sisteme care s! schim"e in#ormaii
&ntre vehiculele a#late &n tra#ic. Aceste sisteme denot! devoltarea
reelelor de comunicare vehicular! cu #uncii de anali! a datelor
transmise de senori, de a recepiona datele legate de tra#ic de la
celelalte vehicule participante &n tra#ic, analiarea acestor in#ormaii i
luarea deciiilor necesare pentru &nl!turarea situaiilor poteniale
cauatoare de accidente. 4rin comunicarea inter vehicular! sistemul
comun al schim"ului de in#ormaii permite unui vehicul s! o"in!
in#ormaii despre celelalte vehicule participante la tra#ic sau despre
poteniale o"stacole, care nu pot #i detectate &n timp optim cu a*utorul
unor senori specialiai cum ar #i sistemele radar sau video camere.
(& Te!no)o* "entru co$uncarea +e!cu)ar,
+n preent pentru realiarea comunic!rii vehiculare sunt propuse
urm!toarele modalit!i:
5. Comunicare vehicular! "aat! pe in#rastructuri in#ormaionale
dedicate ,#ig.5-3
/. Comunicare vehicular! "aat! pe sisteme de tele#onie celular! ,#ig./-3
6. Comunicare intervehicular! direct! ,#ig.6-.
-*&%. Comunicare vehicular! "aat! pe in#rastructuri
in#ormaionale dedicate
-*& (& Comunicare vehicular! "aat! pe sisteme de tele#onie celular!
-*& .. Comunicare intervehicular! direct!
Concluiile privind analia modalit!ilor de aplicare a sistemelor de
comunicare vehicular! sunt preentate &n ta"elul 5 .50.
Ta/e) %&
4arametru
considerat
Comunicare vehicular!
'n#rastructur!
in#ormaional!
dedicat!
Reele celulare Comunicare
vehicular! direct!
Vite! de
comunicare
Medie Mare Sc!ut!
)isponi"ilitate de
conectare
Medie Sc!ut! Mare
Rata de trans#er a
datelor
Medie Sc!ut! Mare
)isponi"ilitate
% local!
% glo"al!
Mare
Sc!ut!
Mare
Medie
Mare
Mare
Fle(i"ilitatea
cone(iunii
Sc!ut! Sc!ut! Mare
Costuri
% costuri iniiale
% costuri
operationale
Mare
Medie
Mare
Mare
Sc!ut!
Sc!ut!
Aria de acoperire Medie Mare Medie
A")ca/)tate 0n
1*uran2a
tra3cu)u ruter
Me'e Sc,#ut, Mare
4rin analia "aat! pe &ndeplinirea cerinelor legate de sigurana
activ! i a cerinelor legate de conceptul de comunicare vehicular!, putem
a#irma pe "aa celor de mai sus c! sistemul de comunicare vehicular!
direct! se dovedete a #i cel mai "un sistem pentru a realia trans#erul de
date i in#ormaii legate de siguran! &n tra#ic dintre vehicule.
7tiliarea comunicaiei directe dintre vehicule nu necesit! devoltarea
sau construcia in#rastructurii cerute ceea ce repreint! un grad mare de
#le(i"ilitate a acesteia. 7n ast#el de sistem de comunicare integrat vehiculelor
poate #i #olosit nu doar pe autostr!i i drumuri e(pres moderniate ci poate #i
utiliat pe orice tip de drum i mai ales &n orice arie geogra#ic! ,indi#erent de
devoltarea economic! a acesteia-. Ast#el, comunicarea direct! vehicular!
deschide oportunit!i &n devoltarea viitoare a unui sistem dedicat
comunic!rii vehiculare, devoltare i realiare e#ectuat! cu costuri
minimale.'mplementarea sistemului de comunicare vehicular! necesit!
devoltarea unui protocol de comunicare &ntre vehicule. Structura i
algoritmul protocolului de comunicare este preentat &n #igura 8 .50.
-*& 4. Structura protocolului de comunicare
4rin acceptarea a di#eritelor tipuri de mesa*e, protocolul de
comunicare o#er! at$t schim"ul de date parametric permanent c$t i
eventuale mesa*e de avertiare provenind din tra##ic. Filtrarea acestor
in#ormaii &n #uncie de importana lor asigur! vehiculului receptor o"inerea
celor mai relevante in#ormaii #a! de condiiile momentane de tra#ic ,#ig.9-.
-*&5& 'n#ormaile transmise &ntre vehicule prin comunicare
vehicular! direct!
4arametrii considerai &n micarea unui vehicul sunt :
- 4oiia vehiculului3
- Vitea vehiculului3
- )istana relativ! dintre vehicule3
- 4oiia relativ! a dou! vehicule3
- :ipul de drum3
- Alte in#ormaii legate de drum ,e(. limitare de vite!, starea drumului-
4rin utiliarea com"inat! a senorilor integrai &n construcia vehiculului cu un
sistem de comunicare vehicular! se pot detecta situaii periculoase din tra#ic
i a atrage atenia conduc!torului auto pentru a le evita.
.& Conc)u#
4rin utiliarea in#ormaiilor de poiie o"inute cu a*utorul sistemului
;4S i corelarea lor cu in#ormaiile legate de condiiile de deplasare a
autovehiculelor se poate proiecta un sistem de comunicare intervehicular!
direct! care s! evite coliiunea dintre dou! sau mai multe vehicule prin
aplicarea algoritmului preentat.
)evoltarea viitoare a conceptului de comunicaie intervehicular!
tre"uie s! pun! accentul:
- pe devoltarea de algoritmi "aai pe modelele matematice ce
caracteriea! micarea autovehiculelor3
- pe implementarea acestora &n sisteme de*a e(istente &n construcia
unui vehicul ,e(. sisteme de poiionare ;4S dedicate, sisteme de
recunoatere rutier! "aate pe 4)A%uri etc.-
6/)o*ra3e
.50 Chis!li! '., Shahmehri <. 1 ! novel architecture for supporting vehicular
communication", '=== 9>
th
Vehicular :echnolog? Con#erence, Vancouver, Canada,
pg.5@@/%5@@>, Septem"er /@@/.
./0 =uropean :ransport Sa#et? Council ,=:SC- 1 #ntelligent Transportation System
and $oad Safety $eport", 2russels, 2elgium, 5AAA.
.60 Miller R, Buang C. 1 !n adaptive peer%to%peer collision warning system", '===
Vehicular :echnolog? Con#erence, p.65D%6/5, 2irmingham, 7SA, ma? /@@/.