Sunteți pe pagina 1din 5

www.cartiaz.

ro Carti si articole online gratuite de la A la Z


Premisele Marii Uniri
-obinerea victoriei Antantei asupra Puterilor Centrale;
-dispariia Imperiului arist n urma revoluiei bolevicilor din 25
octombrie/7 noiembrie 117;
-lansarea de c!tre preedintele american "ilson a celor #1$ puncte%
ce repre&entau printre altele dreptul de autodeterminare a popoarelor;
-declanarea revoluiilor de la 'iena i Austria;
-e(ercitarea dreptului de autodeterminare a popoarelor;
-crearea unui curent lar) de opinie *avorabil unirii +ransilvaniei,
-ucovinei i -asarabiei cu .om/nia0
1area 2nire a *ost re&ultatul aciunilor rom/nilor n con3unctura
*avorabil! de la s*/ritul secolului primului r!&boi mondial0 4e&membrarea
Imperiului arist i austro-un)ar a repre&entat a*irmarea pe plan
internaional a principiului autodetermin!rii i a principiului naionalit!ii0
Unirea Basarabiei
-asarabia a *ost prima provincie rom/neasc! care s-a unit cu
vec5iul re)at0 6a *el ca toate provinciile cunoate trei etape ale
autodetermin!rii7
10 autonomia
20 independena
80 unirea
1. Autonomia 9 la 8 aprilie 117 se *orma Partidul :aional
moldovenesc ce va prelua conducerea mic!rii pentru autonomie0 ;n
octombrie 117 la C5iin!u a avut loc Con)resul ostailor moldoveni care
proclam! autonomia -asarabiei i 5ot!ra *ormarea unui or)an
repre&entativ al populaiei din -asarabia7 <*atul =!rii, care se constituie n
noiembrie 117 av/nd ca or)an e(ecutiv Consiliul de director )eneral n
*runte cu Ion Incule0 6a 2/15 decembrie 117 era proclamat! .epublica
4emocrat! 1oldoveneasc! n cadrul >ederaiei ruseti n *runte cu
Incule0
2. Independena 9 situaia -asarabiei se a)ravea&!
datorit! st!rii de anar5ie creat! de armata rus!, de&or)ani&at! datorit!
inteniilor ane(ioniste ale 2crainei i inteniilor bolevicilor de a prelua
puterea0 ;n ianuarie 11? <*atul =!rii solicita spri3inul militar rom/nilor0
6a 18/2@ ianuarie 11? o divi&ie rom/neasc! comandat! de )eneralul
Arnest -roteanu intra n -asarabia restabilind ordinea0 6a 2$ ianuarie/@
*ebruarie <*atul =!rii proclama independena .epublicii 4emocrate
1oldoveneti0
3. Unirea 9 la 27 martie/ aprilie 11? la C5iin!u <*atul
=!rii, or)an politic repre&entativ i le)al constituit, 5ot!ra unirea
-asarabiei cu .om/nia0 6a 1B/28 au)ust 11? era emis 4ecretul .e)al
privind unirea -asarabiei cu .om/nia
Importan
Prin unirea -asarabiei cu vec5iul re)at ncepe procesul de ntre)ire
naional!0 P!m/ntul rom/nesc dintre .ut i :istru a*lat sub st!p/nirea
.usiei nc! din 1?12, prin ruperea de .usia <ovietic!, a le)!turilor
1
www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z
diplomatice cu .om/nia i con*iscarea de c!tre ea a te&aurului .om/niei
depus spre p!strare la 1oscova n anii 11@-117, s-a unit cu ara0
Unirea Bucovinei
-ucovina a *ost cea de-a doua provincie care s-a unit cu patria
mam!0
;n condiiile de&a)re)!rii Imperiului austro-un)ar, se intensi*ic!
lupta pentru emanciparea rom/nilor bucovineni0 ;n pre)!tirea unirii, un rol
important l are &iarul #Clasul -ucovinei%0 ;n octombrie 11? a *ost
convocat! Adunarea Constituent! a -ucovinei, ea *iind ameninat! de
planurile 5absbur)ilor de *ederali&are, dar i de preteniile 2crainei de a o
ane(a0
6a 1$ octombrie 11? se constituie Consiliul :aional .om/n din
-ucovina condus de Iancu >londor0 4atorit! pericolului interveniei
2crainei, se *ace apel la Cuvernul rom/n i la 11 noiembrie 11? o divi&ie
rom/neasc! comandat! de )eneralul Dadi) intr! n -ucovina la cererea
Consiliului :aional .om/n0
6a 12 noiembrie 11? la Cern!ui conducerea este preluat! de
)eneralul Iancu >londor i la 15/2? noiembrie Con)resul Ceneral al
-ucovinei *ormat din rom/ni, )ermani, polone&i i ruteni adopt! declaraia
lui Ion :istor i va *i pre&entat! de >londor care va 5ot!r unirea -ucovinei
cu .om/nia0 6a 1?/81 decembrie 11? era emis 4ecretul .e)al privind
unirea -ucovinei cu .om/nia0
Unirea Transilvaniei cu Romnia (18
noiembrie/1 decembrie 1918)
Prima etap7
;n condiiile des*!ur!rii primului r!&boi mondial se intensi*ic! lupta
pentru unirea +ransilvaniei cu .om/nia0 A avut loc o ampl! micare de
promovare a ideii de unire n Auropa i c5iar dincolo de ocean0
;n toamna lui 11? era evident! n*r/n)erea Austro-2n)ariei0 6a 2
septembrie/12 octombrie, la Eradea, repre&entanii Partidului :aional
.om/n adoptau 4eclaraia de de&lipire a +ransilvaniei de 2n)aria0 6a 8/1@
octombrie 11?, mp!ratul Carol I *!cea ultima ncercare de a salva
Imperiul lans/nd mani*estul #c!tre popoarele mele credincioase%0 Proiectul
de *ederali&are Fceea ce nemulumete rom/niiG pre&entat n mani*est
prevedea ca +ransilvania s! *ie inclus! n 2n)aria0 6a 5/1? octombrie
11?, n Parlamentul de la -udapesta, deputatul .om/niei Ale(andru
'aida-'oievod citea 4eclaraia de de&lipire a rom/nilor0
A doua etap7
6a 1?/81 octombrie se *orma Comitetul :aional .om/n Central cu
sediul la Arad, av/nd12 membrii7 @ repre&entani ai Partidului :aional
.om/n i @ membrii ai Partidului <ocial 4emocratic0 Acesta a 3ucat rolul
de or)an repre&entativ a rom/nilor din +ransilvania0 <e constituie i preia
controlul n +ransilvania Consilii locale i C!r&i naionale rom/ne n
conducerea de&inte)r!rii aparatului administrativ ma)5iar0 6a 1?
noiembrie, Consiliul :aional .om/n Central lansa apelul c!tre #popoarele
2
www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z
lumii% n care era a*irmat! dorina de unire cu .om/nia0 6a 7/2B
noiembrie se 5ot!ra convocarea 1arii Adun!ri :aionale de la Alba-Iulia
pentru &iua de 1? noiembrie/1 decembrie 11?0
6a /22 noiembrie Consiliul :aional .om/n Central solicita
Cuvernului ma)5iar recunoaterea puterii sale depline n +ransilvania0
;ntre 2@ i 2? noiembrie au loc la Arad tratatele rom/no-ma)5iare euate
pentru c! dele)aia rom/n! cerea dreptul la independen! deplin!,
dele)aia Imperiului ma)5iar pronun/nd dec/t autonomia n cadrul
2n)ariei0 Au loc atacuri ale C!r&ilor :aionale rom/ne mpotriva
ma)5iarilor i la cererea dele)aiilor transilv!nene rom/ne0
Marea Adunare de la Alba-Iulia
6a Alba-Iulia au participat 122? repre&entani rom/ni alei, iar la
adunarea de pe C/mpia lui Horea peste 1BB mii rom/ni0 Preedenia
adun!rii a *ost deinut! de C5eor)5e Pop de -!seti0
.e&oluia unirii a *ost pre&entat! de 'asile Coldi i a *ost adoptat!,
aceasta decret/nd unirea +ransilvaniei, -anatului, Crianei i a
1aramureului cu .om/nia0 Aa a avut articole7
Art0 17 decreta unirea +ransilvaniei cu .om/nia0
Art0 27 stabilea autonomia provi&orie a +ransilvaniei0
Art0 87 proclama libertatea naional!, con*esional!, a presei, a
contiinei, a re)imului democratic, dreptul la asociere, re*orma a)rar!
radical! i le)islaia muncitoreasc!0
Art0 $-?7 preci&a concepia adun!rii despre noua ordine postbelic! a
lumii0
Art0 7 declara constituirea 1arelui <*at :aional cu rol de
Parlament provi&oriu al +ransilvaniei0
Pe 2 decembrie 11? se constituie 1arele <*at :aional ca or)an
le)islativ rom/n, pre&idat de C5eor)5e Pop de -!seti i Consiliul 4ili)ent
ca putere e(ecutiv!, Cuvernul provi&oriu F1arele <*at :aionalG care
*uncionea&! p/n! n 12B0
6a 12-18 decembrie 11? actul de unire a *ost pre&entat re)elui
>erdinand I de o dele)aie din +ransilvania *ormat! din Iuliu 1aniu, 1iron
Cristea, Hossu, 'asile Coldi i Ale(andru 'aida-'oievod0
6a 12/25 decembrie era emis 4ecretul .e)al al unirii +ransilvaniei
cu .om/nia0
Hotrrile de unire au *ost adoptate n cadrul unor adun!ri
democratice repre&entative i le)al constituite7 <*atul =!rii, Con)resul
Ceneral al -ucovinei0
6a 27 martie/ aprilie <*atul =!rii adopt! la C5iin!u Actul unirii
-asarabiei cu .om/nia0
6a 15/2? noiembrie 11? la Cern!ui Con)resul Ceneral al
-ucovinei adopt! declaraia de unire a -ucovinei cu .om/nia0
6a 1? noiembrie/1 decembrie la Alba-Iulia, 1area Adunare
:aional! adopt! re&oluia care decreta unirea -anatului, +ransilvaniei,
1aramureului, Crianei cu .om/nia0
.ati*icarea actelor de unire7
-la 1B/28 au)ust era emis decretul le)al privind unirea -asarabiei
cu .om/nia;
3
www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z
-la 1?/28 decembrie 11? era emis decretul le)al privind unirea
-ucovinei cu .om/nia;
-la 2$ decembrie era emis decretul re)al privind unirea
+ransilvaniei cu .om/nia0
Pe 2 decembrie 11 documentele unirii erau rati*icate de
Parlamentul .om/niei pre&idat de :icolae Ior)a0 4espre unire Ior)a
a*irm! #e(presia le)!m/ntului .om/niei unite o avem, o vom p!stra%;
'asile Coldi #unirea rom/nilor a *ost un act al drept!ii istoriei i o
pretenie a civili&aiunii umane%0
.ecunoaterea internaional! a unirii s-a reali&at la Con*erina de la
Paris-'ersailles0
Semnificaia Marii Uniri
.eali&area unirii din 11? a repre&entat reali&area unui ideal secular
i s-a reali&at prin contribuia ntre)ului popor, dar i cu a3utorul unor
personalit!i7 din -asarabia Ion Incule, Pantelimon Hallipa, din -ucovina7
>londor, Ion :istor, din +ransilvania7 Iuliu 1aniu, 'asile Coldi, 1iron
Cristea, Hossu, 'aida-'oievod0
1inorit!ile naionale saii, evreii, o parte a ma)5iarilor au
recunoscut unirea +ransilvaniei cu .om/nia, s-a creat un cadru *avorabil
pro)resului societ!ii rom/neti n perioada interbelic!0
.ecunoaterea internaional! a 1arii 2niri7 con*lictul rom/no-un)ar0
2n)aria nu recunoate unirea +ransilvaniei cu .om/nia0 ;n martie
11 n 2n)aria puterea era preluat! de bolevici *iind proclamat!
.epublica 2n)ar! a s*aturilor0 ;n vara lui 11 armata rom/n! era atacat!
de trupele ma)5iare0 E*ensiva armatei rom/ne n +ransilvania i 2n)aria
se nc5eie la $ au)ust 11 prin ocuparea -udapestei de armata rom/n!
i *iind nl!turat Cuvernul bolevic0 Armata rom/n! se va retra)e ulterior
din 2n)aria0 recunoaterea internaional! a 1arii 2niri s-a reali&at prin
nsemnarea tratatului de pace din sistemul Paris-'ersailles0 6a 2? iunie
11 se semna +ratatul de la 'ersailles cu Cermania prin care .om/nia
primea 1I din totalul reparaiilor de r!&boi0 6a 1B septembrie 11 se
semna +ratatul cu Austria de la <aint-Cermaine, .om/nia va semna la 1B
decembrie 11 i primea 1,1I reparaiile de r!&boi i se recunotea
unirea -ucovinei cu .om/nia0
6a :euillJ la 27 noiembrie 11 se semna +ratatul cu -ul)aria, dar
.om/nia va semna la 1B decembrie 110 Craniele dintre .om/nia i
-ul)aria r!m/neau aceleai0 6a $ iunie 12B are loc +ratatul de la +rianon
cu 2n)aria ce recunotea unirea +ransilvaniei cu .om/nia0 6a 2?
octombrie 12B se semna +ratatul special de la Paris de An)lia, >rana,
Italia, Kaponia prin care se recunoate unirea -asarabiei cu .om/nia0 ;n
urma tratatelor se obine con*irmarea pe plan 3uridic i diplomatic
internaional0 ;n perioada interbelic! .om/nia duce o politic! de
respectarea tratatelor din sistemul Paris-'ersailles, o politic! revi&ionist!
menit! s! apere *rontierele .om/niei 1ari0 ;nc5eie tratate bilaterale n
121 cu Polonia i cu >rana 12@0 ;n 121 se *orma o alian! numit! 1ica
Antant! de c!tre .om/nia, Ce5oslovacia, Iu)oslavia0
4
www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z
;n 18$ se *orma o alian!7 ;nele)erea balcanilor *ormat! din
.om/nia, Iu)oslavia, Crecia, +urcia0 Pentru ap!rarea p!cii, a securit!ii
colective i a statului, .om/nia des*!oar! o ampl! aciune n cadrul
societ!ii naionale a c!rei membr! *ondatoare era0 ;n 18B i 181 :0
+itulescu a *ost preedinte a societ!ii naionale0
5