Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DOCUMENTARE 20 PIATA VALUTARA ,PIATA MONDIALA

PIATA VALUTARA
OBIECTUL PIETEI VALUTARE valuta(moneda altor state)
CURS DE SCHIMB =pretul unei monede exprimat in alta moneda
CONVERTIBILITATE=insusirea legala a unei monede de a se schimba in alta moneda la un anumit curs de schimb
INSTITUTII PE PIATA VALUTARA
1.!ata valuta"a !#t$"%a#&a"a
-afiseaza un curs de curs la vanzare si un curs la cumparare care este mai mic decat cursul la vanzare,diferenta
constitue castigul institutiei respective
-opereaza bancile comerciale in nume propriu sau pentru clientii sai (este rezervata mai ales persoanelor juridice)
2.&a'$l$ ($ '&)!*% valuta"
+este rezervata persoanelor fizice rezidente(cetatenii tarilor respective)si nerezidente(cetatenii altor state)
,.Ba#&a Nat!-#ala
+afiseaza cursul offcial ,de referinta ca medie ponderata a tranzactiilor dintro anumita zi
-cursul oficial nu are caracter obligatoriu in tranzactiile comerciale
-are caracter obligatoriu pentru anumite institutii-vama,politie,curte de conturi
-este orientativ valabil o singura zi lucratoare
-se ocupa cu reglemenarea functionarii pietei si supravegherea si controlul operatorilor din piata
OPERATII PE PIATA VALUTARA
1.a vedere-livrarea mondei altor state se face la cel mult doua zile de la tranzactie
!.a termen-livrarea si plata au loc la o data ulterioara incheierii tranzactiei dar la cursul existent in momentul
contractarii.
CONTRACTE FUTURES
"ranzactionarea futures inseamna luarea unei pozitii in ceea ce priveste nivelul pretului pentru un anumit activ, la o
data ulterioara.
R$.ula .$#$"ala/ Cu*a"at-"ul ($ &-#t"a&t$ 0utu"$' va &a't!.a (a&a "$tul &-#t"a&t$l-" &u*a"at$ va &"$'t$ '!
va !$"($ (a&a "$tul va '&a($a. Va#1at-"ul ($ &-#t"a&t$ 0utu"$' va &a't!.a &a#( "$tu"!l$ v-" '&a($a '! va
!$"($ &a#( "$tu"!l$ v-" &"$'t$.
INTREBARI
1.#aca raportul leu$euro creste ,ce se intampla cu valoarea monedei nationale%(scade-daca cu & lei pot cumpara un
euro ,raportul este de &.#aca raportul va creste la ' inseamna ca imi trebuie ' lei sa cumpar un euro)
PIATA MONDIALA
D$0!#!t!$/ansamblul relatiilor de schimb care se stabilesc intre agentii economici din diferite tari ,pe baza confruntarii
cererii cu oferta.
(conomia mondiala reprezinta ansamblul economiilor nationale ale statelor lumii.
NU ESTE NICI UNITARA SI NICI OMO2ENA
FORMELE PIETEI MONDIALE
1.C-*$"tul !#t$"#at!-a#al schimburi de bunuri si servicii
2.P!ata !#t$"#at!-#ala a 0-"t$! ($ *u#&a-migratia temporara sau definitiva a fortei de munca in cautarea unui loc de
munca
,.P!ata !#t$"#at!-#ala a &a!talu"!l-"-totalul plasmantelor de capital realizate de agentii economici in tari deferite
decat cea de provenienta,sub forma investitiilor directe,creditelor sau cumpararilor de titluri de valoare
3.P!ata !#t$"#at!-#ala a '&)!*%u"!l-" valuta"$
4.P!ata "-(u'$l-" &u ."a( "!(!&at ($ "$lu&"a"$ '! t$)#-l-.!! ($ va"0+cea mai noua forma de piata manifestata in
ultimele decenii,si decide ,diferenta dintre agentii economici sau chiar intre state
5.P!ata #$a."a 'au !ata %u#u"!l-" !l!&!t$ '! &la#($'t!#$+presupune schimb de bunuri intezise sau eludarea practicilor
vamale de impozitare si taxare
COMERTUL INTERNATIONAL
)uprinde (*+,-". si /0+,-".
(*+,-". 1/ /0+,-". pot fi2
1.vizibil-daca obiectul il reprezinta un bun
!.invizibil-daca obiectul il formeaza un serviciu
),0(". (*"(-/,- al unei tari cuprinde totalitatea importurilor si exporturilor pe care agentii economici din acel
stat le fac cu restul lumii3
,peratiunile se inregistreaza intrun table care se numeste 4556"5 ),0(-)/55
1.(chilibrata-importurile=export
!.#eficitara-importurile7exporturile
8.(xcedentara-importurile9exporturile
Bala#ta &-*$"&!ala '$ !#t-&*$'t$ la #!v$l .l-%al (a" '! la #!v$l ($ ta"! a"t$#$"$
BALANTA DE PLATI+a#'a*%lu 'u*$l-" $ &a"$ l$ "!*$'t$ - ta"a '! a lat!l-" 'al$ !# "$lat!$ &u $6t$"!-"ul &a
u"*a"$ a -$"at!u#!l-" ($ $ !ata *-#(!ala7&-*$"!al$,0!#a#&!a"$,*-#$ta"$8
1
1.echilibrata-creantele=platile
!.activa(excedentara)-incasarile depasesc platile
8.pasiva(deficitara)-incasarile sunt mai mici decat platile
#aca exista excedent ,el va fi realocat,daca exista deficit va fi refinantat
EFICIENTA COMERTULUI E9TERIOR
E't$ raportul dintre
-efort(cheltuielile de moneda nationala pentru export si valuta pentru import)
- si efect(veniturile obtinute din export si bunurile sau servicii obtinute din import)
I#(!&at-"! ($ *a'u"a"$ a $0!&!$#t$! &-*$"tulu! $6t$"!-"
1.Cu"'ul ($ "$v$#!"$ la $6-"t=&)$ltu!$l!l$ $ &a"$ l$ 0a&$ $#t"u a -%t!#$ - u#!tat$ valuta"a
(xemplu
1e exporta marfuri in valoare de 1: ::: ron,platind taxe de transport pana la frontiera de '::: ron.#in vanzarea
marfurilor se obtine suma de 1: ::: ;.)ursul de schimb este de !.< ron.
)-(=(+ret intern=cheltuieli pana la frontiera)$pretul in valuta la frontiera
)-(=(1: :::='::: )$1::::=1.'-,6$;
+entru 1 ; exportatorul a cheltuit 1,' ron deci operatiunea este eficienta (a cheltuit 1.' ron si a obtinut !.< ron)
#aca )-(>cs(cursul de schimb)
E't$ u#ul (!# &"!t$"!!l$ ($ !#l-&u!"$ a *a"0u"!l-" #$"$#ta%!l$ la $6-"t &u alt$l$ "$#ta%!l$ '! ($ lua"$ a ($&!1!!l-"
"!v!#( 't"u&tu"a $6-"tulu!
!.Cu"'ul "$v$#!"$ la !*-"t=&a#t!tat$a ($ *-#$(a #at!-#al a&$ '$ -at$ -%t!#$ (!# va#1a"$a $ !ata !#t$"#a a
*a"0!! !*-"tat$ &u - u#!tat$ valuta"a
(xemplu
1e importa marfuri de !: :::; si plateste taxe de import de 1:? din valoarea marfii,cursul este de !.< ron #in
vanzarea narfurilor se obtine ': ::: ron
)-/=(pr@t intern=taxe de import)$pr@t de import la frontiera in valuta
"axe de import=!: :::A1:?A!.<='&:: ron
)-/=(': :::=' &::)$!: :::='' &::$ !: :::=!.<< ron$;
#eci pentru fiecare unitate valutara cheltuita agentul incaseaza !.<< lei,cursul este !.< lei$;-deci importul este eficient)
#aca )-/Bcs(cursul de schimb)
APORTUL COMERTULUI E9TERIOR
1.5juta la cresterea economica
!.0odificarea structurii materiala a produsului intern brut-se adapteaza cerintei sa exporte bunuri produse peste
necesitaile interne sis a importe bunuri pe care nu le produce in cantitate suficienta sau de loc
I#t"$%a"!
1.Da&a %ala#ta ($ lat! a u#$! ta"! $'t$ a&t!va &a"$ 'u#t !*l!&at!!l$ $&-#-*!&$ a'u"a a&$lu! 'tat:
2.F!"*a A $6-"ta - *a"0a $ &a"$ a &)$ltu!t 200 *!l!-a#$ ($ l$! '! *a! &)$ltu!$'t$ $#t"u t"a#'-"tul a&$'t$!a ;
*!l!-#$.D!# va#1a"$a 'a !#&a'$a1a 4000 ($ $u"-.Cu a&$a'ta 'u*a !*-"ta - *a"0a ,$ &a"$ - v!#($ la !#t$"# &u
2;0 *!l!-a#$ l$!,(!# &a"$ '$ a&-$"a ta6$l$ ($ !*-"t ($ 10 000 l$! .Cu"'ul ($ '&)!*% -0!&!al $'t$ ($ 3 l$!<$u"-.S$
&$"=
1.&u"'ul ($ "$v$#!"$ la $6-"t
2.&u"'ul ($ "$v$#!"$ la !*-"t
,.'a '$ a"$&!$1$ (a&a 'u#t $0!&!$#t$ a&$'t$ -$"at!u#!.
2